PRZEGLĄD RYNKU FIRM OFERUJĄCYCH OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD RYNKU FIRM OFERUJĄCYCH OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE"

Transkrypt

1 Streszczenie PRZEGLĄD RYNKU FIRM OFERUJĄCYCH OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE Krzysztof Kowalczyk Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Referat poświęcony jest przeglądowi rynku firm oferujących oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym. Słowa kluczowe: open source, dostawcy, dystrybucje, Linux. Wstęp Idea wolnego oprogramowania (ang. free software) 1 oraz oprogramowania o dostępnym kodzie źródłowym (ang. open source) 2 wywodzi się z czasów, kiedy głównym źródłem dochodu firm informatycznych była sprzedaŝ sprzętu komputerowego 3. Obecnie rynek takiego oprogramowania rozwija się niezwykle dynamicznie i zaczyna mieć powaŝne znaczenie w zastosowaniach komercyjnych. W połowie lat 80-tych powstała Free Software Foundation (Fundacja Wolnego Oprogramowania), załoŝona przez Richarda Stallmana, której celem było wspieranie rozwoju oprogramowania, którego uŝytkownik moŝe je dowolnie uruchamiać, modyfikować i rozpowszechniać. W tym celu FSF zaproponowała nowy rodzaj licencjonowania wymuszający dziedziczność otwartości kodu i swobody dysponowania nim pod nazwą GNU General Public License (GPL). GPL wymaga, aby kaŝdy program zawierający komponenty wolnego oprogramowania był w całości oferowany jako wolne oprogramowanie 4. Początkowym celem fundacji było stworzenie darmowego odpowiednika systemu operacyjnego Unix (w wyniku decyzji koncernu AT&T o zachowaniu kontroli nad systemem UNIX), co udało się osiągnąć dopiero po powstaniu na początku lat 90-tych systemu operacyjnego Linux. Działalność fundacji przy- 1 tak teŝ będzie określane w dalszej części pracy, z racji dwuznaczności terminu w języku angielskim 2 w dalszej części pracy termin ten będzie stosowany wymiennie z polskim odpowiednikiem 3 [CARB01 s.28] 4 [BEHL99 s.255]

2 470 Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO czyniła się do powstania darmowych odpowiedników kompilatorów komercyjnych, edytorów tekstu czy innych narzędzi. W drugiej połowie 90-tych oprogramowanie o dostępnym kodzie źródłowym, takie jak systemy operacyjne Linux i FreeBSD, serwer Apache czy język skryptowy Perl, zaczęło być obiektem szerszego zainteresowania ze strony nowej grupy odbiorców środowiska biznesowego 5. Niektórzy członkowie społeczności programistów rozwijających wolne oprogramowanie zdecydowali, Ŝe aby podtrzymać to zainteresowanie naleŝy odciąć się od skojarzeń z tanim lub wręcz darmowym oprogramowaniem, co wynikało z podwójnego znaczenia nazwy FSF. Nowe określenie open source oraz jego definicja powstały w roku 1998 na podstawie licencji systemu Debian GNU/Linux. W roku 1998 w reakcji na udostępnienie kodu przeglądarki Netscape powstała Open Source Initiative 6, załoŝona przez Erica S. Raymonda. Obecnie oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym, zarówno darmowe jak i komercyjne, zaczyna odgrywać coraz powaŝniejszą rolę na rynku. Często poprawniejsze pod względem technicznym od oprogramowania o zamkniętym kodzie (ang. proprietary code) okazuje się równieŝ od tego ostatniego popularniejsze w wielu zastosowaniach. Przyczyn popularności oprogramowania open source naleŝy upatrywać jednak głównie w prawach, jakie licencje, w oparciu o które oprogramowanie to jest rozpowszechniane, dają uŝytkownikom. Głównie chodzi tu o moŝliwość wielokrotnej instalacji, poprawiania kodu oprogramowania oraz wynikającą z tego moŝliwość uzyskania wsparcia technicznego nawet jeśli pierwotny twórca oprogramowania nie będzie w stanie dalej go zapewnić. Większość aktualnie rozwijanych projektów open source jest dostępna za darmo bez opłat licencyjnych i honorariów autorskich, co prowadzi do niejasności pojęcia free software. Jak juŝ to omówiono wcześniej język angielski nie ma oddzielnych słów na wolność od opłat i wolność w dysponowaniu (libre vs. gratis). Zwolennicy licencji open source przedkładają wolność w dysponowaniu nad wolność od opłat, chociaŝ w praktyce główne projekty open source są wolne w obu znaczeniach 7. Przegląd rynku W roku 1999 sieciowe czasopismo Wired opublikowało tabelę prezentującą najbardziej wówczas znaczące firmy z sektora oprogramowania open source. PoniŜej przytoczono to porównanie wraz z uwzględnieniem stanu obecnego (maj 2003). 5 [BEHL99] 6 [CaSt01 s.30], [http://www.opensource.org/docs/history.php, stan na ] 7 [GDBI02]

3 Przegląd rynku firm oferujących oprogramowanie open source 471 Nazwa firmy (rok załoŝenia) Caldera Systems Inc. Linuxcare Penguin Computing The Puffin Group Firmy działające w sektorze open source. Ilość pracowników Opis (1999) w 1999 (2002/2003) Trzecie pod względem wielkości dostaw firma oferująca system operacyjny Linux; rozwija teŝ aplikacje oparte na tym systemie. Firma koncentrująca swoją ofertę wokół systemu Linux, dostarczająca usługi wsparcia technicznego organizacjom z listy Fortune Produkuje serwery i stacje robocze przeznaczone dla systemu Linux; dostarcza usług konsultingowych i szkoleniowych. Firma rozwijająca oprogramowanie open source i dostarczająca usług konsultingowych; 50 (385 w całej SCO Group) Tabela 1. Stan w W 2001 roku Caldera Systems połączyła się z częścią SCO tworząc Caldera International, a później SCO Group 8. W wyniku wytoczenia procesu IBM zawiesiła dystrybucję systemu Linux 9. Działa nadal samodzielnie, oferując usługi dla komputerów IBM klasy mainframe. Firma prywatna, m.in. korporacje Dell Computer, Motorola, Oracle i Sun Microsystems, oraz firmy VC Kleiner Perkins Caufield & Byers, Apax Partners i Lehman Brothers Venture Capital W ofercie między innymi klastry oparte o Linux Beowulf. Przejęte w 1999 przez Linuxcare. 8 stan na 15 maja stan na 15 maja puffin.epl

4 472 Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO Scriptics AbiSource (1997) Sendmail Inc. (1997) Cobalt Networks (1996) Leverage Information Systems (1996) The Linux Mall (1995) Lutris Technologies zawarła umowę z firmą Hewlett-Packard o przeniesieniu systemu Linux na architekturę HP PA-RISC. Produkuje i sprzedaje narzędzia programistyczne oraz oferuje usługi konsultingowe w zakresie języka skryptowego Tcl. Klienci: Cisco, AOL, Lucent. Produkuje aplikacje uŝytkowobiurowe dla systemów Linux i Windows; dostarcza wsparcia technicznego i usług konsultingowych. Oprogramowanie moŝna pobrać za darmo. Firma wywodzi się z programu pocztowego sendmail. Twórca kodu - Eric Allman załoŝył firmę w celu rozwijania komercyjnych narzędzi dla firm ISP (Internet Service Provider). Wykorzystuje system Linux, język Perl, serwer Apache oraz architekturę Samba przy rozwijaniu skalowalnych serwerów sieciowych z segmentu cenowego poniŝej 00 USD, jak Cobalt Qube. Firma dołączyła do firm oferujących open source w styczniu 1999, kiedy udostępniła kod aplikacji Locomotive serwera aplikacji WWW. Sieciowy sprzedawca oprogramowania. Porównywalny pozycją z Amazon.com na rynku oprogramowania open source. Firma konsultingowa, specjalizująca się w internetowych (80) Zmieniła nazwę na Ajuba Solutions, później (2001) została przejęta przez firmę Interwoven, gdzie przerwano prace nad open source cześć przedsięwzięć przeniesiona na SourceForge.net. Obecnie naleŝy do SourceGear, firmy dostarczającej rozwiązania wspierające programistów. Firma prywatna, m.in. Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Red Hat, Intel, Novell i Adobe. Sun Microsystems we wrześniu 2000 za 2 miliardy USD 11. DiamondCluster w paŝdzierniku CheapBytes bezpośredniego konkurenta. Działa oferując serwery aplikacji 11 na 15 maja 2003

5 Przegląd rynku firm oferujących oprogramowanie open source 473 (1995) modelach biznesowych. Udostępniła swój serwer aplikacji napisany w języku Java jako open source w styczniu Oferuje bezpłatne wsparcie techniczne poprzez listę dyskusyjną. Whistle Communications (1995) ArsDigita (1995) C2Net (1994) Red Hat Software (1994) VA Research (1993) Firma uŝyła programów open source - serwera Apache, programu pocztowego sendmail, architektury Samba i systemu operacyjnego FreeBSD do zbudowania pakietu oprogramowania sieciowego InterJet dla komputera sieciowego urządzenia sieciowego typu plug-and-play dla małych przedsiębiorstw. Agencja konsultingowa w zakresie rozwiązań WWW. UŜywa własnych pakietów narzędziowych open source to budowy i zarządzania społecznościami sieciowymi. Oferuje darmowe wsparcie techniczne poprzez wirtualną tablicę ogłoszeniową (ang. bulletin board). Firma początkowo była dostawcą Internetu. Obecnie koncentruje się na swojej komercyjnej wersji serwera WWW, opartego na kodzie serwera Apache. Wiodący dostawca wśród komercyjnych wersji systemu Linux. Zawarł umowy z korporacjami takimi jak IBM w celu stworzenia dostosowanych do ich potrzeb systemów oraz wsparcia technicznego; dostarcza ok. 50% oprogramowania systemowego Linux. Wśród udziałowców znajdują się firmy jak Compaq, Oracle i Novell. Dostarcza stacje robocze oparte o system Linux, rozwija komercyjne oprogramowanie i rozwiązania sprzętowe; zarzą (600) 55 J2EE niestety strona firmy nie zawiera Ŝadnej informacji poza powyŝszą (www.lutris.com) IBM. Red Hat. Red Hat we wrześniu Wiodąca firma na rynku rozwiązań open source. Spółka publiczna (NASDAQ). Kapitalizacja 1,2 miliarda USD. Spółka publiczna (NASDAQ). Kapitalizacja 64 mln USD.

6 474 Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO Pacific HiTech (1992) SuSE (1992) Berkeley Software Design Inc. ((BSDi) (1991) Cyclades (1991) Walnut Creek CDROM (1991) Cygnus Solutions dza serwisem linux.com; dostarcza usługi konsultingowe. Wśród wielu utalentowanych pracowników między innymi adwokat open source Eric Raymond. Jest dystrybutorem TurboLinux, najpopularniejszej dystrybucji Linuxa w Japonii (i czwartej największej w świecie); konkuruje z firmą Red Hat o prymat na rynku w Stanach Zjednoczonych. Publikuje własną dystrybucję Linuxa oraz jest światowym redystrybutorem innych aplikacji jak Applixware. Wiodący dostawca systemu Linux w Europie, drugi po firmie Red- Hat na rynku USA. Firma dodała wsparcie dla systemu Linux w swoim systemie operacyjnym BSD, tworząc pierwszy system komercyjny wspierający aplikacje open source. Sprzedaje linię produktów sieciowych opartych o system Linux routery, karty sieciowe. Firma została wybrana przez pismo Linux Journal "Preferowanym Dostawcą Sprzętowym w Środowisku Linux. Firma sprzedaje pakiety oprogramowania open source takie jak system FreeBSD - uŝywany przez serwisy Yahoo! i Hotmail - oraz system Slackware, przemysłową wersję Linuxa dla średnich przedsiębiorstw. Rozwija narzędzia programistyczne open source; sprzedaje (380) (240) Obecnie działa jako TurboLinux Inc. Spółka prywatna, m.in.: BEA, Compaq, Dell, Fujitsu, Intel, NEC, Novell, NTT, i Toshiba. Firma prywatna, m.in. Apax Partners, Compaq/HP, IBM, Intel i Silicon Graphics. Oddziały (poza Niemcami) w USA, Wlk. Brytanii, Czechach i Włoszech. Wind River w Firma ma 12 oddziałów na świecie (4 w USA oraz w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Wlk. Brytanii, Włoszech, Japonii, Australii i Brazylii). Archiwum FTP zostało sprzedane firmie Digital River (właściciel serwisu simtel.net). Dział CD został zintegrowany z BSDi. Red Hat w listopadzie 13 na 15 maja 2003

7 Przegląd rynku firm oferujących oprogramowanie open source 475 (1989) wersje opakowane, oferując teŝ darmowe pobranie plików przez Internet. Źródło: [KRUG99] oraz opracowanie własne 1999 za 674 miliony USD 14. Z 22 opisanych firm 12 przestało funkcjonować lub zostało przejęte przez inne firmy. Na potęgę na rynku firm oferujących rozwiązania open source wyrosła firma Red Hat, która z wyŝej wymienionych firm przejęła firmy ArsDigita, C2Net oraz Cygnus. Na rynku open source pojawiły się tradycyjne korporacje informatyczne takie jak IBM czy Sun Microsystems. Szczególnie IBM mocno wspiera rozwój systemu Linux na swoich platformach sprzętowych. Przyszłość rynku zastosowań komercyjnych, szczególnie Linuxa, jest chwilowo niejasna, do czasu rozstrzygnięcia procesu o naruszenie dóbr intelektualnych wytoczonego IBM przez SCO (Caldera). Literatura [BEHL99] [CaSt01] [GBDI02] Behlendorf B.: Open Source as a Business Strategy. Open Sources: Voices from the Open Source Revolution, O'Reilly, 1999 Carbone G., Stoddard D., Open Source Enterprise Solutions: Developing an E-Business Strategy, Wiley Computer Publishing, benefit.html stan na [KRUG99] Krueger P., Tour de Source. Wired magazine, 7 maja Dostępne pod adresem stan na 15 maja 2003 OPEN SOURCE SOFTWARE COMPANIES MARKET OVERVIEW This article is aimed at reviewing the leading open source companies and examines the changes between 1999 and Key words: open source, providers, distributions, Linux. 14 stan na 15 maja 2003

Analiza porównawcza. modeli licencjonowania oprogramowania

Analiza porównawcza. modeli licencjonowania oprogramowania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania Przemysław Kulczycki Analiza porównawcza modeli licencjonowania oprogramowania Praca magisterska Promotor: dr Barbara Nowarska Kraków 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Alternatywne

Oprogramowanie Alternatywne Oprogramowanie Alternatywne Wprowadzenie Wojciech Sobieski Olsztyn 2005 Użytkowanie komputera Potrzeba lub Pomysł (Cel działania) Narzędzia realizacji Celu Wynik działania Użytkowanie komputera jako realizacja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZI BAZODANOWYCH

CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZI BAZODANOWYCH CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZI BAZODANOWYCH W ŚRODOWISKU OPEN SOURCE Karol Prażuch 2 Copyright 2006 Karol Prażuch Udziela sie zezwolenia do kopiowania, rozpowszechniania i/lub modyfikacje tego dokumentu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wolne i otwarte w administracji publicznej

Oprogramowanie wolne i otwarte w administracji publicznej Oprogramowanie wolne i otwarte w administracji publicznej Przegląd reguł i stanu zastosowań Analiza przygotowana przez zespół Stowarzyszenia Komputer w Firmie Założenia i koordynacja Robert Kamioski Analiza

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI. FLOSS jako alternatywa dla prawnie zastrzeżonego oprogramowania na przykładzie małej firmy WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTET ŁÓDZKI. FLOSS jako alternatywa dla prawnie zastrzeżonego oprogramowania na przykładzie małej firmy WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Mateusz Rażniewski nr albumu: 113661 FLOSS jako alternatywa dla prawnie zastrzeżonego oprogramowania na przykładzie małej firmy Praca magisterska wykonana

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KLASY ERP DYSTRYBUOWANE NA ZASADACH LICENCJI OPEN SOURCE

OPROGRAMOWANIE KLASY ERP DYSTRYBUOWANE NA ZASADACH LICENCJI OPEN SOURCE OPROGRAMOWANIE KLASY ERP DYSTRYBUOWANE NA ZASADACH LICENCJI OPEN SOURCE Stanisław IWAN Streszczenie: Jedną z istotnych trudności, związanych z wykorzystywaniem technologii informacyjnych do wspomagania

Bardziej szczegółowo

Wolne i Otwarte Oprogramowanie i jego wykorzystanie w procesie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Wolne i Otwarte Oprogramowanie i jego wykorzystanie w procesie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji Stacjonarne Studium Prawa Wolne i Otwarte Oprogramowanie i jego wykorzystanie w procesie informatyzacji działalności podmiotów

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Dr inż. Ryszard Myhan

Systemy operacyjne. Dr inż. Ryszard Myhan Systemy operacyjne Dr inż. Ryszard Myhan Status przedmiotu Statut przedmiotu : przedmiot podstawowy kierunkowy Cel i zadania przedmiotu: Przedstawienie podstawowych systemów operacyjnych, zapoznanie z

Bardziej szczegółowo

Metodologia Open Source

Metodologia Open Source Metodologia Open Source dr inż. Tomasz Maria Boiński Tomasz Boiński: 1 Współautorzy dr inż. Mariusz Matuszek dr inż. Michał Piotrowski Tomasz Boiński: 2 Agenda Wstęp Czym jest Open Source? Free Software

Bardziej szczegółowo

Wolne Oprogramowanie i GNU Fortran

Wolne Oprogramowanie i GNU Fortran Wolne Oprogramowanie i GNU Fortran Olsztyn 2007-2012 Wojciech Sobieski Wolne Programowanie Wolne Oprogramowanie (Free Software) jest to ruch programistów i użytkowników komputerów, zaangażowanych w działania

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 2 Issue 1 (2011) 49-61 Electronic Scientific Journal ISSN 2082-677X www.wspolczesnagospodarka.pl OTWARTE OPROGRAMOWANIE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie komponentów Open Source w wytwarzaniu oprogramowania. Czym jest Open Source?

Wykorzystanie komponentów Open Source w wytwarzaniu oprogramowania. Czym jest Open Source? Wykorzystanie komponentów Open Source w wytwarzaniu oprogramowania Czym jest Open Source? Open Source 1. Open Source jest podejściem do projektowania, wytwarzania oraz dystrybucji oprogramowania 2. Pozwala

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH

OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH Robert Nowak Promotor dr inż. Marek Mika

Bardziej szczegółowo

Projekt strategii rozwoju systemu USOS

Projekt strategii rozwoju systemu USOS Projekt strategii rozwoju systemu USOS Autorzy raportu Dorota Nicewicz-Modrzewska z-ca Dyrektora Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM dr Ścibór Sobieski Dyrektor Centrum

Bardziej szczegółowo

Spis treści 4/2008 (160) Aktualności 6. Opis CD 12. Prenumerata PRO 61. Księgozbiór 71

Spis treści 4/2008 (160) Aktualności 6. Opis CD 12. Prenumerata PRO 61. Księgozbiór 71 Spis treści 4/2008 (160) Aktualności 6 Opis CD 12 Prenumerata PRO 61 Zespół Software Developer`s Journal po raz kolejny włożył wiele pracy w przygotowanie czytelnikom ciekawego i interesującego wydania,

Bardziej szczegółowo

Raport finansowany z Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013. [2]

Raport finansowany z Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013. [2] RAPORT DOTYCZĄCY RYNKU OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO W USA STANDARDY, OPODA ATKOWANIE, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, WYMAGANIA LICENCYJNE, POWOŁYWANIE AMERYKAŃSKICHH AGENTÓW SPRZED DAŻY, ZAKŁAD DANIE BIUR 2011

Bardziej szczegółowo

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3)

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXI, NR 3, 2005 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/C 91/05)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/C 91/05) 9.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 91/7 Streszczenie Decyzji Komisji z dnia 21 stycznia 2010 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG

Bardziej szczegółowo

OBRAZ POLSKIEJ SPOŁECZNOŚCI WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

OBRAZ POLSKIEJ SPOŁECZNOŚCI WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT SOCJOLOGII GRZEGORZ DOBROWOLSKI OBRAZ POLSKIEJ SPOŁECZNOŚCI WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr hab. Bogdan Gębski prof. US

Bardziej szczegółowo

W P R O W A D Z E N I E. DB2 Express-C. KsiąŜka dla Społeczności od Społeczności R A U L C H O N G, I A N H A K E S, R A V A H U J A

W P R O W A D Z E N I E. DB2 Express-C. KsiąŜka dla Społeczności od Społeczności R A U L C H O N G, I A N H A K E S, R A V A H U J A W P R O W A D Z E N I E D O DB2 Express-C KsiąŜka dla Społeczności od Społeczności R A U L C H O N G, I A N H A K E S, R A V A H U J A P R Z E D M O W A D R. A R V I N D K R I S H N A W Y D A N I E D R

Bardziej szczegółowo

Piotr Tokarz UMN MAPSERVER JAKO PLATFORMA WEBGIS NA PRZYKŁADZIE RZGW W KRAKOWIE

Piotr Tokarz UMN MAPSERVER JAKO PLATFORMA WEBGIS NA PRZYKŁADZIE RZGW W KRAKOWIE INSTYTUT INŹYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Piotr Tokarz UMN MAPSERVER JAKO PLATFORMA WEBGIS NA PRZYKŁADZIE RZGW W KRAKOWIE studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Novell Open Enterprise Server w Twojej firmie Przewodnik aktualizacji (upgrade) ze starszych wersji NetWare

Novell Open Enterprise Server w Twojej firmie Przewodnik aktualizacji (upgrade) ze starszych wersji NetWare Novell Open Enterprise Server w Twojej firmie Przewodnik aktualizacji (upgrade) ze starszych wersji NetWare ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY www.novell.pl 2 Artykuł przeglądowy WPROWADZENIE Novell Open Enterprise Server

Bardziej szczegółowo

Damian Kocot * 2 L. Kwiatkowska, Organizacja wirtualna w społeczeństwie informacyjnym, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Damian Kocot * 2 L. Kwiatkowska, Organizacja wirtualna w społeczeństwie informacyjnym, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Damian Kocot * We współczesnym świecie rola Internetu jest niewątpliwie znaczna, a zaistnienie w Internecie staje się koniecznością. Bowiem jest to nie tylko źródło rozmaitych informacji, ale i najtańszy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Open Source

Oprogramowanie Open Source Oprogramowanie Open Source Otwarte, Wolne Oprogramowanie O czym będzie Zalety oprogramowania Open Source Przegląd licencji regulujące wolne oprogramowanie Systemy Operacyjne Programy do automatyzacji biura.

Bardziej szczegółowo

INTEROPERACYJNOŚĆ Definicja, Jak ją osiągnąć?, Wybór jako najlepsza praktyka, Wkład Microsoftu w rozwój interoperacyjności oprogramowania

INTEROPERACYJNOŚĆ Definicja, Jak ją osiągnąć?, Wybór jako najlepsza praktyka, Wkład Microsoftu w rozwój interoperacyjności oprogramowania INTEROPERACYJNOŚĆ Definicja, Jak ją osiągnąć?, Wybór jako najlepsza praktyka, Wkład Microsoftu w rozwój interoperacyjności oprogramowania 1. Otwarte Innowacje i wpływ modeli biznesowych na rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Konrad Szelągowski Interfejs WWW dla biblioteki Infosel++ Praca licencjacka/inżynierska

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Modele biznesowe oparte na pozytywnym wizerunku firmy i produktu na przykładzie SuperMemo World

Modele biznesowe oparte na pozytywnym wizerunku firmy i produktu na przykładzie SuperMemo World Agata Szofer Modele biznesowe oparte na pozytywnym wizerunku firmy i produktu na przykładzie SuperMemo World Praca dyplomowa napisana na Studium Podyplomowym Public Relations Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter

Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter Dariusz Daniluk Warszawa, czerwiec 2006r. Streszczenie Praca zawiera obszerne

Bardziej szczegółowo