Sieci VPN SSL czy IPSec?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci VPN SSL czy IPSec?"

Transkrypt

1 Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych o charakterze poufnym. Dostępne rozwiązania: Wirtualna sieć prywatna IPSec VPN umoŝliwia implementację pełnej gamy protokołów i usług sieciowych, Wirtualna sieć prywatna SSL VPN - zwana równieŝ siecią VPN bez klienta (ang. clientless VPN). Wybór konkretnego typu sieci VPN zaleŝny jest od specyficznych wymagań. Często stosuje się oba rozwiązania z uwagi na uzupełnianie się właściwości dostępu SSL oraz IPSec. Bezpieczeństwo połączenia generalnie zapewniają mechanizmy: Kontroli dostępu, Firewalling, Sieci prywatne VPN. Sieć IPSec VPN: Składa się zwykle, z co najmniej jednej bramy VPN, słuŝącej do terminowania szyfrowanych połączeń IP, zestawionych między siecią Internet a siecią lokalną, Odpowiednie oprogramowania klienta musi być zainstalowane na kaŝdym komputerze będącym zdalnym punktem dostępowym (klient IPSec VPN moŝe być konfigurowany manualnie lub automatycznie). Konfiguracja klienta definiuje: o Typ pakietów, które będą szyfrowane, o Parametry bramy uŝywanej do zestawienia tunelu VPN.

2 W przypadku sieci VPN typu site-to-site moŝliwa jest współpraca rozwiązań od róŝnych dostawców sprzętu. VPN IPSec moŝna stosować takŝe w architekturze klient - serwer, co jednak utrudnia kooperację rozwiązań od róŝnych dostawców z uwagi na liczne rozszerzenia standardu IPSec, wspierające m.in. translację adresów IP - NAT. IPSec to stabilny i dobrze rozpowszechniony standard, zapewniający bardzo silne szyfrowanie oraz ochronę integralności danych. Funkcjonuje w warstwie sieciowej (III w. ISO/OSI), zatem działa niezaleŝnie od wykorzystującej go aplikacji. IPSec hermetyzuje oryginalny pakiet IP za pomocą własnego pakietu (enkapsulacja), ukrywając w ten sposób wszelkie informacje protokołu aplikacji. Tunel IPSec umoŝliwia obsługę dowolnej ilości róŝnych połączeń (HTTP, FTP, SMTP/POP, VoIP etc.) przechodzących przez bramę VPN. Sieć SSL VPN: SSL to bezpieczny protokół transportowy, wykorzystywany szeroko do zapewnienia poufności i bezpieczeństwa transakcji (bankowość, e-commerce etc.) Powszechnie stosowany w połączeniu z protokołem HTTP jako HTTPS. MoŜe być jednak takŝe implementowany razem z FTP, SMTP, POP i innymi znanymi protokołami usług sieciowych, uŝywając do transportu protokołu TCP. Sieci SSL VPN nazywane są (nieprecyzyjnie) sieciami bez klienta (ang. clientless ), gdyŝ do pracy z protokołem HTTPS uŝywa się zwykłych przeglądarek internetowych, które powszechnie obsługują protokół SSL bez konieczności instalacji dodatkowych plugin-ów czy oprogramowania klienckiego (inaczej niŝ w IPSec). W sieciach SSL VPN moŝna takŝe stosować rozwiązania umoŝliwiające zdalnemu komputerowi tunelowanie ruchu pochodzącego za pomocą tzw. wtyczki (ang. plug-in ) do przeglądarki internetowej (zamiast dedykowanego oprogramowania). Po uwierzytelnieniu uŝytkownika na portalu WWW - bramie sieci SSL VPN i pobraniu wtyczki (formantu ActiveX a lub agenta Java y), ruch między klientem a serwerem jest tunelowany

3 przez protokół SSL. Rozwiązania te róŝnią się zakresem obsługiwanych aplikacji (wada). We wstępnej fazie połączenia (przed nawiązaniem połączenia właściwego) negocjowane i weryfikowane są: o Uwierzytelnienie serwera przez klienta i odwrotnie (opcjonalnie) za pomocą certyfikatów cyfrowych, o Bezpieczne wygenerowanie kluczy sesji do szyfrowania oraz weryfikacji integralności danych. Protokół SSL moŝe uŝywać róŝnych algorytmów: o Generowania kluczy publicznych (RSA, DSA), o Generowania symetrycznych kluczy, słuŝących do szyfrowania połączenia właściwego (DES, 3DES, RC4), o Algorytmów kontroli integralności danych (MD5, SHA-1). WdroŜenie bezpiecznego dostępu SSL moŝe zostać zrealizowane z zastosowaniem: o Serwerów bezpośrednio wykorzystujących oprogramowanie SSL (samodzielnie terminują tunele IPSec do zdalnych uŝytkowników). o Bram VPN, terminujących tunele IPSec zdalnych uŝytkowników i przekazując informacje dalej do serwerów w sieci lokalnej w postaci niezaszyfrowanej.

4 Porównanie IPSec VPN oraz SSL VPN: Właściwość VPN IPSec SSL Dostępność Wszystkie aplikacje IP Głównie WWW (HTTPS) aplikacji Wymagane Klient IPSec Przeglądarka internetowa oprogramowanie Udostępnianie informacji Tylko komputery z odpowiednim oprogramowaniem i konfiguracją Dostęp z dowolnego komputera (mało bezpieczne) Poziom bezpieczeństwa Dość wysokie (zaleŝnie od oprogramowania i konfiguracji) Średnie (wymaga dedykowanego oprogramowania u klienta) Skalowalność Wysoka Wysoka Metody Wiele - takŝe infrastruktura Wiele - takŝe PKI uwierzytelniania klucza publicznego (PKI) Dodatkowe aspekty Rekomendacja Zalety Wady MoŜe podnosić bezpieczeństwo stacji po zastosowaniu osobistego firewall'a. Bezpieczny dostęp dla pracowników zdalnych i odległych segmentów logicznie wspólnej sieci Obsługa wszystkich usług i protokołów opartych o IP To samo rozwiązanie dla połączeń: client-to-site, site-to-site, client-to-client. Klient IPSec umoŝliwia uŝycie innych funkcji bezpieczeństwa (osobisty firewall, kontrola konfiguracji) Bramy VPN standardowo integrowane z profesjonalnymi zaporami sieciowymi Konieczna instalacja aplikacji klienckiej, dedykowanej dla danego OS Firewall'e i inne urządzenia między klientami i bramą VPN mogą uniemoŝliwiać zestawianie połączeń MoŜliwe trudności we współpracy: klient-brama od róŝnych dostawców Ograniczona kontrola dostępu do informacji, dobre przy dostępie do mniej poufnych informacji Bezpieczny dostęp zewnętrznych klientów za pomocą przeglądarki WWW Zintegrowany ze wszystkimi przeglądarkami Popularne klienty i serwery pocztowe obsługują SSL Przezroczysty dla proxy, NAT i zapór przepuszczających SSL Rozszerzenia przeglądarki umoŝliwiają aplikacjom klientserwer łączność z uŝyciem SSL Obsługuje jedynie podstawowe usługi TCP (HTTP, SMTP/POP3) Wymaga od bramy uŝycia większej ilości zasobów obliczeniowych Klient (przeglądarka, poczta) nie posiada dedykowanego oprogramowania (zapora, kontrola integralności), co moŝe ograniczać bezpieczeństwo Sesje SSL nie terminowane na poziomie firewall'a wymagają tworzenia "dziur" w zaporach, przez które przechodzi tunel, co uniemoŝliwia kontrolę danych w połączeniach HTTPS

5 Rozszerzenia przeglądarek mogą obsługiwać ograniczoną liczbę aplikacji (kompatybilność) lub wymagać uprawnień administratora Brak moŝliwości implementacji sieci "site-to-site VPN" (standardowo uŝywany IPSec)

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Portale SSL VPN nowe możliwości dla biznesu Mariusz Stawowski, CISSP Efektywne prowadzenie biznesu wymaga swobodnego dostępu do informacji. Firmy starają się sprostać

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PROCESU WDRAśANIA WIRTUALNYCH SIECI PRYWATNYCH ANALIZA PRZYPADKU

UWARUNKOWANIA PROCESU WDRAśANIA WIRTUALNYCH SIECI PRYWATNYCH ANALIZA PRZYPADKU UWARUNKOWANIA PROCESU WDRAśANIA WIRTUALNYCH SIECI PRYWATNYCH ANALIZA PRZYPADKU Krzysztof Pfaff Przedstawienie technologii VPN Wirtualna sieć prywatna (Virtual Private Network VPN) jest prywatną (niepubliczną)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci Oferowany model. Producent. Urządzenie posiada zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Serwerami Sieciowymi cz. II

Zarządzanie Serwerami Sieciowymi cz. II Zarządzanie Serwerami Sieciowymi cz. II Sieci komputerowe - konfiguracja i administracja Studium podyplomowe KIS (PŁ) mgr inŝ. Adam Sobczyk e-mail: adam.sobczyk@wp.pl Zarządzanie Serwerami Sieciowymi Terminarz

Bardziej szczegółowo

Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii

Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii 1. Wprowadzenie: W wielu sytuacjach w których mamy do czynienia z rozbudowaną architekturą sieciową zależy nam aby całe środowisko rozproszone(np. oddziały firmy

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper UserGate Firewall & Proxy Server 5 Czym jest UserGate oraz do czego słuŝy? W jaki sposób UserGate chroni Twoją sieć? W jaki sposób UserGate zarządza dostępem do Internetu? W jaki

Bardziej szczegółowo

WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM

WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM MATEUSZ KWAŚNIEWSKI DARIUSZ LASKOWSKI e-mail: kwasniewski.mk@gmail.com, dlaskowski71@gmail.com Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ul. Gen. S. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Poznań, 30.01.2007 1 Witam Państwa serdecznie na szkoleniu

Bardziej szczegółowo

Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa. (IPsec VPN vs. SSL VPN)

Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa. (IPsec VPN vs. SSL VPN) Bezpiecze ństwo systemów komputerowych. Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa. Autor: Bogumił Żuchowski Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie sieci VPN w środowisku Linux i Windows

Tworzenie sieci VPN w środowisku Linux i Windows Tworzenie sieci VPN w środowisku Linux i Windows 1 Wprowadzenie W wielu sytuacjach w których mamy do czynienia z rozbudowaną architekturą sieciową zależy nam aby całe środowisko rozproszone(np. oddziały

Bardziej szczegółowo

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja Protokół SSL/TLS Patryk Czarnik Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Algorytmy wymiany klucza motywacja Kryptografia symetryczna efektywna Ale wymagana znajomość tajnego klucza przez obie strony

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

8. Tunele wirtualne VPN

8. Tunele wirtualne VPN 8. Tunele wirtualne VPN Tunel wirtualny (Virtual Private Network, VPN) jest to kanał komunikacyjny chroniony przez niepowołanym dostępem (odczytem i modyfikacją) poprzez zastosowanie kryptografii. Tunel

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Załącznik nr 5 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Opis minimalnych wymagań systemu spełniających warunki zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne protokoły Główne zagadnienia wykładu

Bezpieczne protokoły Główne zagadnienia wykładu Bezpieczne protokoły Główne zagadnienia wykładu Protokół Secure IP IPSec jest standardem stworzonym przez IETF (Internet Engineering Task Force). Jest protokołem warstwy trzeciej (poziom protokołu IP)

Bardziej szczegółowo

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej VLAN, VPN E13 VLAN VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej Zastosowania VLAN Dzielenie sieci na grupy użytkowe: Inżynierowie,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Parametr 19: MoŜliwość. podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe. połączenia

Parametr 19: MoŜliwość. podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe. połączenia Parametr 11: podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe połączenia. Parametr 12: definiowania tzw. reguł dynamicznych na firewallu, automatycznie wyłączających

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w sieciach rozległych

Bezpieczeństwo w sieciach rozległych Bezpieczeństwo w sieciach rozległych Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 14 grudnia 2002 roku 1. Zagrożenia dla sieci. 1.1. Krakerzy. Kraker 1 jest to najczęściej spotykane zagrożenie dla sieci. Zwykle

Bardziej szczegółowo

Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention

Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention Opracował: Mariusz Stawowski, CISSP Email: mariusz.stawowski@clico.pl 12.11.2006. 2006 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym

Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym Mateusz KWAŚNIEWSKI Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Wojskowa Akademia Techniczna E-mail: kwasniewski.mk@gmail.com Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym 1. Wstęp W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Protokół 802.1x. Środowisko IEEE 802.1x określa się za pomocą trzech elementów:

Protokół 802.1x. Środowisko IEEE 802.1x określa się za pomocą trzech elementów: Protokół 802.1x Protokół 802.1x jest, już od dłuższego czasu, używany jako narzędzie pozwalające na bezpieczne i zcentralizowane uwierzytelnianie użytkowników w operatorskich sieciach dostępowych opartych

Bardziej szczegółowo

Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej

Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej Z a k ł a d S i e c i ( Z - 2 ) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 1 Modelowa sieć Metro Ethernet

Bardziej szczegółowo

Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci

Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci P ROFESJONALNE S YSTEMY B EZPIECZEŃSTWA Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracowali: Marek Krauze Check Point Certified Security Expert Plus Piotr

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieci komputerowe MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami informatycznymi. Bezpieczne protokoły Scenariusze ataków sieciowych Zapory sieciowe

Zarządzanie systemami informatycznymi. Bezpieczne protokoły Scenariusze ataków sieciowych Zapory sieciowe Zarządzanie systemami informatycznymi Bezpieczne protokoły Scenariusze ataków sieciowych Zapory sieciowe Podstawowe warunki które muszą spełniać protokoły bezpieczeństwa Zapewnienie poufności przenoszenia

Bardziej szczegółowo