ODPOWIEDZI NA PYTANIA. wraz z INFORMACJĄ O ZMIANACH W SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA. wraz z INFORMACJĄ O ZMIANACH W SIWZ"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA wraz z INFORMACJĄ O ZMIANACH W SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Organizacja w dniach sierpnia 2015 r. w Katowicach dwudniowego III Kongresu Polskiej Edukacji Znak sprawy: IBE/18/D/2015 Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm., dalej ustawa lub upzp ) w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy pytania wraz z odpowiedziami oraz dokonanymi modyfikacjami treści SIWZ ma podstawie art. 38 ust. 4 upzp: 1. W specyfikacji widnieje informacja, że etui foliowe ma być przygotowane z nadrukiem dwustronnym pełno kolorowym ( 5 różnych wersji nadruku). Ma zostać również przygotowana karta z nadrukiem, co jest w pewnym sensie zdublowaniem wymaganych nadruków. Dodatkowo jest to trudne do wykonania i generuje znaczne koszty wykonania. W poprzedniej specyfikacji przetargowej (z grudnia 2014) widniał zapis, że dwustronny pełno kolorowy nadruk dotyczy karty, którą wkładamy w etui, a nie samego etui. Prosimy o wyjaśnienie. Odpowiedź IBE: Tak, zgadza się. Zapisy OPZ nie wymagają wyjaśnienia. Dokumentacje z innych postępowań nie mają wpływu na treśc lub wykładnię niniejszej SIWZ. 2. Jaka liczba pełno kolorowych nadruków ma być na ściankach stoisk informacyjnych? Czy mają być to nadruki na wszystkich możliwych ściankach, czy wybranych? Prosimy o podanie dokładnej liczby ścian dedykowanych do zadruku każdego ze stoisk. Odpowiedź IBE: Zamawiający precyzuje maksymalną liczbę pełnokolorowych nadruków na 43 ściankach do każdego ze stoisk o maksymalnej powierzchni 100x200 cm. 3. Jaką liczbę półek mamy brać pod uwagę jeśli chodzi o przygotowanie stoiska informacyjnego IBE? W opisie zamówienia widnieje informacja: po minimum 4 półki na każdej ścianie. Umiejscowienie pólek na każdej ze ścian (np. na 8 ścianach) wydaje się być niepraktyczne. Dodatkowo półki zasłonią ewentualne nadruki na ścianach. Możemy poprosić o doprecyzowanie tego punktu? Odpowiedź IBE: Liczba wymaganych półek jest określona w OPZ i jest prawidłowa. 4. Czy łącze internetowe z parametrami niezbędnymi do przeprowadzenia transmisji internetowej będzie zapewnione przez Zamawiającego? Jeśli tak to jakie są parametry łącza? Jeśli nie to prosimy o potwierdzenie możliwości zainstalowania łącza na czas transmisji. Prosimy o podanie nazwy firmy, która świadczy usługi internetowe w ICC.

2 Odpowiedź IBE: Na terenie MCK Katowice jest łącze 100Mbps synchroniczne redundantne na cały obiekt bez możliwości na chwilę obecną wydzielenia osobnego pasma na konkretną usługę (np. transmisję internetową). Sygnał internetowy dostarcza firma 3s. Wykonawca może zapewnić odrębne łącze dedykowane bezawaryjnej emisji on line. 5. Punkt 4.18 OPZ - Jakie są minimalne parametry sprzętu (kamery, studio mobilne) jakie Zamawiający ustala jako minimalne do przeprowadzenia transmisji on-line? Odpowiedź IBE: Zamawiający nie precyzuje parametrów sprzętu. Wykonawca ma zapewnić warunki nagłośnienia, oświetlenia oraz sprzęt umożliwiające dobrej jakości i bezawaryjną realizację transmisji on-line. 6. Czy dostarczone kabiny do tłumaczeń symultanicznych na potrzeby przedmiotowej konferencji międzynarodowej powinny spełniać normę ISO 4043 w celu zapewnienia optymalnych warunków tłumaczenia w kabinach dla przenośnych kabin do tłumaczenia symultanicznego oraz posiadać certyfikat CE i atest Państwowego Zakładu Higieny? 7. Czy pulpity dla tłumaczy powinny być zgodne ze standardem ISO 2603 oraz posiadać certyfikat CE? 8. Czy dostarczony system do tłumaczeń powinien być zgodny z normą IEC PART7, która ustanawia standard przemysłowy dotyczący cyfrowej transmisji danych w podczerwieni w paśmie częstotliwości od 2 do 6 MHz, dzięki czemu unikniemy zakłóceń generowanych przez wszystkie typy oświetlenia pomieszczeń? Odpowiedź na pytania 6 8: OPZ nie formułuje żadnych wymogów dotyczących posiadania norm ISO lub równoważnych. Na obowiązek lub jego brak w zakresie posiadania oznaczenia CE Zamawiający nie ma żadnego wpływu ponieważ wynika on z odrębnych przepisów i jest niezależny od formułowania tego typu żądań przez Zamawiajacego. 9. Czy Zamawiający wymaga niezależnego podglądu dla tłumaczy osób poprzez wyposażenie kabin w dodatkowe monitory w celu pokazania twarzy osób, które są tłumaczone? Odpowiedź IBE: Zamawiający nie stawia wskazanych w pytaniu wymagań. 10. Czy kabiny do tłumaczeń mają zostać umieszczone na podwyższeniu (z wysłonięciem nóg podestów) w celu poprawienia widoczności dla tłumaczy? Odpowiedź IBE: Zamawiający nie stawia wskazanych w pytaniu wymagań. 11. Czy tłumacz migowy musi tłumaczyć bezpośrednio z angielskiego na polski i odwrotnie? Czy tez będzie w tym samym czasie tłumaczenie symultaniczne, a tłumacz ma przetłumaczyć to co słyszy po polsku na język migowy? Odpowiedź IBE: Zamawiający określa wymagania względem tłumaczenia migowego. Wykonawca zapewni tłumaczenie migowego z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski przez oba dni kongresu. Zamawiający po otrzymaniu pytania, dopuszcza możliwość tłumaczenia migowego z wykorzystaniem tłumaczenia symultanicznego. 12. Czy będą głusi goście konferencji, którzy oczekują tłumaczenia na międzynarodowy angielski? Odpowiedź IBE: Zamawiający przewiduje taką możliwość zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający po otrzymaniu pytania 11 i 12 z 24 czerwca 2015 r., dopuszcza możliwość tłumaczenia migowego z wykorzystaniem tłumaczenia symultanicznego.

3 13. Punkt 4.13 OPZ Zamawiający wskazuje, że w Sali audytoryjnej zapewnia wyposażenie do tłumaczenia symultanicznego. Prosimy o podanie liczby odbiorników wraz ze słuchawkami, które zapewnia obiekt? Odpowiedź: W Sali Audytoryjnej na wyposażeniu Sali jest, zgodnie ze zobowiązaniem wynajmującego, 400 bezprzewodowych odbiorników ze słuchawkami w systemie Integrus 14. Punkt 4.13 OPZ Prosimy o podanie producenta sprzętu do tłumaczenia symultanicznego jakim dysponuje Zamawiający w Sali audytoryjnej? Odpowiedź IBE: Sprzęt firmy BOSCH system DCN ; odbiorniki ze słuchawkami system Integrus. 15. Punkt 4.13 OPZ Czy sala audytoryjna w ramach wyposażenia posiada kabinę symultaniczną 3 osobową? Zgodnie z punktem 4.13 b) OPZ Zamawiający wymaga min. 3 tłumaczy symultanicznych pracujących na zmianę w blokach. Odpowiedź IBE: Zamawiający nie wymaga, aby 3 tłumaczy siedziało w jednym czasie w kabinach. 16. Co powinno być zainstalowane na komputerach dostarczonych do każdej z sal, jaki system operacyjny i w jakiej wersji językowej, jaka przeglądarka internetowa, jakie aplikacje itd.? Odpowiedź IBE: Cały sprzęt zapewniony przez Wykonawcę ma zapewnić właściwe wyświetlanie treści wskazanych w pkt Zamawiający nie ingeruje w rodzaj oprogramowania używanego przez Wykonawcę. 17. Czy całość sprzętu dostarczanego przez Wykonawcę powinna być ubezpieczona na wypadek zniszczenia i kradzieży? W pytaniu mowa jest o sprzęcie będącym we władaniu/będącym własnością Wykonawcy. Do Niego należy zatem decyzja czy decyduje się na objęcie go ochroną ubezpieczeniową czy też nie. 18. Prosimy o doprecyzowanie punktu Oznakowanie Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Zamawiający wymienia zadania Wykonawcy (rozstawienie rollupów, rozstawienie ścianek informacyjnych i tablic, wgranie w tablice/ekrany informacji na temat programu wydarzenia, oznaczenia na zewnątrz). W dalszej części punktu Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznaczenia sal poprzez np.informacje zamieszczone na drzwiach w odpowiednich ramkach przymocowanych do drzwi, informacje na ekranach LCD, stojaki kierunkowe, stojące podwójne tablice informacyjne z pełnym programem kongresu i planem sytuacyjnym kongresu, pojedyncze tablice informacyjne, podwieszane bannery, ekran z informacją o kongresie wewnątrz i na zewnątrz na przykład na zewnątrz budynku Spodka. Prosimy o wyjaśnienie jakie ekrany ma na myśli Zamawiający? Prośba o podanie ich dokładnej lokalizacji. Odpowiedź IBE: Przykładowy ekran został wskazany przez Zamawiającego. Realizacja reklamy zewnętrznej pozostaje w gestii Wykonawcy. Konieczne jest, aby oznaczenie na zewnątrz były widoczne i czytelne. 19. Prosimy o doprecyzowanie co oznacza zapis o zapewnieniu podstawowego nagłośnienia i oświetlenia przez MCK. Odpowiedź IBE: Oświetlenie sufitowe podstawowe. Nagłośnienie w salach wielofunkcyjnych to dźwiękowy system ostrzegawczy. Głośniki podsufitowe i 9 mikrofonów (trzy bezprzewodowe do ręki i trzy wpinane). Sale wielofunkcyjne wymagają nagłośnienia dodatkowego który ma zapewnić

4 Wykonawca. W Sali audytoryjnej istnieje niezależny nagłośnienie typu kongresowego; kolumny ścienne; 6 mikrofonów (trzy bezprzewodowe i trzy przewodowe). Zamawiający podkreśla, że podstawowe oświetlenie i nagłośnienie nie jest wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia i konieczne jest zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia wymaganego od Wykonawcy w OPZ. 20. W punkcie załącznika nr 4 do umowy pomiędzy IBE i MOSiR wskazano, iż MOSiR udostępni 35 szt. tablic multimedialnych o przekątnej 55 z ekranem dotykowym. Prosimy o informację czy istnieje system telewizji CCTV poprzez, który można zarządzać wszystkimi ekranami multimedialnymi? Odpowiedź IBE: Tablice multimedialne to są infokioski w orientacji pionowej zamontowane na stałe na ścianach. Jest centralne zarządzanie wszystkimi infokioskami (alias ekranami multimedialnymi). 21. MOSiR ma zapewnić ekrany o minimalnej powierzchni 2mx3m oraz rzutniki z pilotami we wszystkich salach panelowych. W jakiej ilości MOSiR zapewni te ekrany i rzutniki na poszczególnych salach? Odpowiedź IBE: Wyposażenie wymienione w umowie z MOSIR nie oznacza, że Wykonawca jest zwolniony z zapewnienia sprzętu, który jest sprecyzowany w OPZ dla Wykonawcy. W pkt 2.2 opisu przedmiotu zamówienia, będącego załącznikiem do umowy najmu wprost określono na czym polega zobowiązanie MOSir: Dodatkowo MOSIR Katowice zapewni możliwość technicznego podwieszenia do sufitu przynajmniej po 2 dodatkowe ekrany o powierzchni ok. 2 m x 3 m. Czym innym jest możliwość podwieszenia a czym innym zapewnienie ekranów, o którym mowa w pkt tego dokumentu W punkcie a) OPZ Zamawiający wskazuje, że Wykonawca ma zapewnić w każdej Sali panelowej sprzęt: 2 rzutniki z pilotami, 2 ekrany 2 m x 3 m i 2 laptopy z pilotami i wskaźnikami laserowymi. Prosimy o wyjaśnienie w jakiej ilości Wykonawca ma zapewnić sprzęt do sal panelowych? Skoro w umowie między MOSiR i IBE jest również wskazane zapewnienie tego samego sprzętu. Odpowiedź IBE: Zamawiający informuje, że zapis w OPZ jest właściwy. Wyposażenie, które musi być zapewnione przez Wykonawcę określa dokładnie tabela nr 3 Specyfikacja wyposażenia niezbędnego do zapewnienia przez Wykonawcę w OPZ. W pkt 2.2 opisu przedmiotu zamówienia, będącego załącznikiem do umowy najmu wprost określono na czym polega zobowiązanie MOSir: Dodatkowo MOSIR Katowice zapewni możliwość technicznego podwieszenia do sufitu przynajmniej po 2 dodatkowe ekrany o powierzchni ok. 2 m x 3 m. Czym innym jest możliwość podwieszenia a czym innym zapewnienie ekranów, o którym mowa w pkt tego dokumentu.. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w każdej sali sprzętu (w każdej sali 2 rzutniki multimedialne z pilotami, 2 ekrany 2 m x 3 m i 2 laptopy z pilotami i wskaźnikami laserowymi) kompatybilnego z rzutnikami umożliwiającymi odtwarzanie prezentacji Power Point oraz prezentację narzędzi

5 sformatowanych w plikach pakietu MS Office, Prezi, filmów, animacji dźwiękowych oraz prezentacji narzędzi internetowych. 23. W umowie między MOSiR i IBE jest zapis o ekranach o minimalnej wielkości 2m x 3 m. Natomiast w OPZ mamy informację o konkretnej wielkości ekranów tj. 2m x 3m. Ustawa o zamówieniach publicznych nie dopuszcza wskazywania konkretnych wielkości/parametrów oferowanego sprzętu. Zamawiający może jedynie wskazywać minimalne i maksymalne wielkości/parametry sprzętu. Jeśli Wykonawca ma uzupełnić sprzęt MOSiR w MCK w salach panelowych prosimy o sprecyzowanie równorzędnych wymagań sprzętowych wobec MOSiR i Wykonawcy. Technicznie niepoprawne jest stosowanie różnych wielkości ekranów i rzutników (moc projektora ANSI) na 1 sali. Odpowiedź IBE: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w pkt a) w ten sposób, iż Wykonawca zapewni i zainstaluje cztery ekrany o wielkości min. 2 m x 3 m i cztery rzutniki ustawione lub podwieszone na środku sali w celu zapewnienia komfortu odbioru i dobrej widoczności prelegentów na podium i emitowania ich prezentacji i filmów. Obrazy mogą być mieszane z kamer i z laptopa. W celu zapewnienia komfortu odbioru Wykonawca zapewni wszystkie rzutniki o jasności co najmniej ansi lumen. Dodatkowo Wykonawca zapewni ustawione na podium lub pod podium 4 ekrany LCD o wielkości 42` ustawione pod kątem 45 stopni do podglądu (z pilotem) wraz z pełnym podłączeniem sprzętu umożliwiającym korzystanie z niego każdego dnia kongresu. Niezależnie od powyższej zmiany należy stwierdzić, iż twierdzenie o niedopuszczalności wskazywania konkretnych wymiarów sprzętu jest nadinterpretacją wniosków z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej odnoszącego się do odmiennych stanów faktycznych i odmiennych przedmiotów zamówienia. 24. Prosimy o informację w jakim formacie będą wyświetlane prezentacje na ekranach? 16:9 czy 4:3? Odpowiedź IBE: Zamawiający nie określa formatu wyświetlanych prezentacji zgodnie z pkt a. Wykonawca powinien być przygotowany na wyświetlenie obu formatów prezentacji. 25. W punkcie a) OPZ Zamawiający wskazał, że Wykonawca ma zainstalować i zapewnić 4 ekrany o wielkości 2 m x 3 m. Czy mamy to rozumieć jako wielkość minimalną? Ponadto w tym samym punkcie mamy zapis o zapewnieniu 4 ekranów LCD o wielkości 42. Czy to jest także wielkość minimalna? Odpowiedź IBE: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w pkt a dotyczące minimalnych wymagań. Wielkość ekranów LCD pozostaje w OPZ bez zmian. Patrz odpowiedź na pytanie nr Wykonawca ma zapewnić krzesła na salach panelowych. Prosimy o określenie ilości krzeseł na poszczególnych salach? Odpowiedź IBE: Zamawiający precyzuje w pkt d., że na sale panelowe Wykonawca zapewni 1100 krzeseł. Wymaganą liczbę krzeseł na poszczególnych salach poznamy po realizacji rekrutacji uczestników na poszczególne sesje tematyczne. 27. Czy ekran o wielkości 9x9 m w Sali plenarnej ma być wkomponowany w scenografię sceny głównej? Odpowiedź IBE: Tak. 28. W punkcie 2.9. załącznika nr 4 do Umowy między MOSiR i IBE mamy zapis o zapewnieniu przez MOSiR zaplecza kuchennego. Czy zaplecze kuchenne dysponuje wyposażeniem kuchennym typu

6 lodówki, piekarniki, zmywarki, zlewy, kuchenki lub płyty grzewcze? Prosimy o podanie konkretnych ilości sprzętu AGD. Odpowiedź IBE: Wykonawca zgodnie z pkt zapewni na powierzchni przeznaczonej na wyżywienie dla uczestników kongresu odpowiednie zaplecze kuchenne na przygotowanie cateringu oraz montaż i demontaż sprzętu kuchennego. Na terenie MCK nie ma żadnego sprzętu kuchennego. W OPZ brak także informacji o tym, iż MOSiR zapewni zaplecze kuchenne. Mowa jest jedynie o powierzchni na stworzenie takowego przez Wykonawcę. 29. Punkt 4.5 OPZ prosimy o informację czy zegar ma być zamontowany na mównicy czy Zamawiający dopuszcza wyświetlenie zegara na ekranie na podium pod kątem 45stopni? Odpowiedź IBE: Zamawiający dopuszcza wyświetlenie zegara na ekranie na podium pod kątem 45stopni, jeżeli będzie jednocześnie wyświetlona prezentacja, a godzina będzie bez problemów odczytywana z odległości 3 metrów. 30. Przed salami panelowymi ma zostać ustawiona całodzienna przerwa kawowa. Prosimy o informację czy obiekt dysponuje stolikami, sofami, stolikami koktajlowymi? Jeśli nie to czy Wykonawca ma je dostarczyć w ramach zamówienia? Odpowiedź IBE: Nie, obiekt nie dysponuje stolikami, sofami, stolikami koktajlowymi ani innymi elementami umeblowania. Wykonawca ma je dostarczyć zgodnie z pkt Punkt h) OPZ Zamawiający wskazuje, że obsługa techniczna będzie także odpowiedzialna za usuwanie usterek na terenie MCK. O jakich usterkach myśli Zamawiający? Odpowiedź IBE: Zamawiający ma na myśli wszelkie usterki techniczne związane ze sprzętem przeznaczonym do realizacji Kongresu. Innymi słowy, Wykonawca ma zapewnić jego bezusterkowe działanie. 32. Punkt h) OPZ Zamawiający wskazuje, że Wykonawca ma zapewnić nie mniej niż 50 sztuk koszy na śmieci (60 litrów). Czy można użyć koszy przeznaczonych do użytku zewnętrznego np. na piknikach, imprezach masowych? Czy Zamawiający wymaga, że kosze muszą być reprezentacyjne, do użytku wewnętrznego? Odpowiedź IBE: Nie, Wykonawca nie może użyć koszy przeznaczonych do użytku zewnętrznego. Kosze powinny estetyczne i dostosowane do warunków organizacji kongresu. 33. Punkt j) OPZ Zamawiający wymaga, aby ochrona zapewniona przez Wykonawcę wydawała odpowiednie identyfikacyjne karty wjazdowe kierowców autokarów z uczestnikami, uczestnikom i obsłudze technicznej. Ile kart wjazdowych ma zapewnić Wykonawca? Prosimy o podanie liczby oraz specyfikacji zadruku karty wjazdowej. Odpowiedź IBE: Zamawiający w pkt i doprecyzowuje, że wymaga, aby Wykonawca przygotował 1100 kart wjazdowych zgodnie z wytycznymi załączonymi do umowy z MCK. 34. Punkt b) OPZ Zamawiający wskazuje, że 1 dzień przed rozpoczęciem Kongresu chce przeprowadzić próbę generalną. Wykonawca w tym czasie będzie w trakcie montażu. Prosimy o określenie co Zamawiający rozumie przez próbę generalną? Prosimy mieć na uwadze, że 1 dzień przed rozpoczęciem Kongresu jest przeznaczony na montaż. Odpowiedź IBE: Zamawiający precyzuje, iż miał na myśli jedynie techniczny, ilościowy itp. odbiór, sprawdzenie działania wszystkich elementów wskazanych w pkt b oraz odprawę osób wskazanych w tym punkcie..

7 Zamawiający modyfikuje pkt b) w ten sposób, iż: próba generalna odbędzie się nie później niż o godz 22:00 28 sierpnia 2015 r. 35. Punkt c) OPZ Zamawiający wskazuje, że Wykonawca ma zapewnić łączność bezprzewodową w postaci 5 krótkofalówek radiowych. Łączność pomiędzy pracownikami Wykonawcy a 5 osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego. Czy mamy rozumieć, że Wykonawca ma dostarczyć 5 krótkofalówek dla 5 pracowników Zamawiającego oraz analogicznie dodatkowych 5 krótkofalówek dla pracowników Wykonawcy? W którym punkcie formularza ofertowego Wykonawca ma zawrzeć koszt wynajmu krótkofalówek? Odpowiedź IBE: Wykonawca ma zapewnić 5 krótkofalówek dla 5 osób wyznaczonych przez Zamawiającego. Będą z nich korzystać zarówno przedstawiciele Wykonawcy jak i Zamawiającego. 36. Punkt a) OPZ Zamawiający wskazuje, że Wykonawca ma obudować/rozbudować recepcję kongresową MCK według wytycznych Zamawiającego. Prosimy o podanie wytycznych. Projekty wizualne recepcji mają być dołączone do Koncepcji Organizacji Kongresu. W jakim terminie wizualizacje mają być dostarczone do Zamawiającego? Na etapie składania ofert czy po podpisaniu umowy? Jeśli wizualizacja ma być dostarczona na etapie składania ofert to czy Zamawiający dysponuje zdjęciami ww. recepcji zapewnianej przez MOSiR? Odpowiedź IBE: Wytyczne dotyczące obudowania/rozbudowania recepcji Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy. Na etapie składania ofert Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wizualizacji Sali plenarnej. Patrz 10 SIWZ w zakresie treści oferty. 37. Punkt 4.5 OPZ Zamawiający wskazuje, że Wykonawca ma zapewnić odpowiednią liczbę gniazdek elektrycznych. W jaki sposób Wykonawca ma zapewnić gniazdka elektryczne na terenie obiektu, którego nie jest administratorem? Odpowiedź IBE: Wykonawca ma zapewnić odpowiednią do realizacji zamówienia rozgałęziaczy elektrycznych (gniazdek). Oczywistym jest, iż wymóg nie mógł dotyczyć instalacji nowych punktów elektrycznych w obiekcie. 38. Punkt c) oraz c) OPZ Zamawiający wskazuje, że Wykonawca ma zapewnić laptopy wraz z pilotami do przedstawiania prezentacji, które mają być umieszczone na mównicach. Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że ustawianie laptopów na scenie rodzi bardzo wiele problemów technicznych. Dodatkowo Wykonawca ma zapewnić reżyserki, w których powinny być ustawione ww. laptopy. Prezentery nazwane przez Zamawiającego pilotami do laptopów posiadają odpowiednie zasięg, który umożliwia swobodne zmienianie slajdów z podium bez potrzeby rosimy posiadania laptopa w zasięgu ręki. Na ekranach na podium pod kątem 45 stopni jest możliwe pokazywanie prezentacji w trybie kolejnego slajdu, co ułatwi przemowę prelegentom. Prosimy o zmianę odpowiednich punktów SIWZ w ww. zakresie. Odpowiedź IBE: Zamawiający nie przewiduje zmian w opz we wskazanym zakresie. 39. Punkt 4.7 OPZ Zamawiający każe uwzględnić w propozycji scenografii okotarowanie ścian (możliwe też do wykorzystania przy wygłuszeniu sal). Prosimy o wyjaśnienie zapisu oraz cel użycia kotar w nowym obiekcie jakim jest MCK? Czy sale w obiekcie nie są wygłuszone? Odpowiedź IBE: Zamawiający określił funkcje okotarowania. Wizualizacja sceny plenarnej jest elementem oferty Wykonawcy, która podlega ocenie. Metraże poszczególnych powierzchni są dostępne w załącznikach do umowy z MCK. Wygłuszenie czy też jego brak nie ma wpływu na okotarowanie.

8 40. Punkt 4.7 OPZ Sala wielofunkcyjna A (poziom1) sala plenarna wymaga okotarowania ścian? Jeśli tak to w jakim metrażu? Prosimy o uszczegółowienie czy istnieje system podwieszenia okotarowania? Odpowiedź: W suficie sal wielofunkcyjnych są miejsca na haki. 41. Punkt 4.7 OPZ Czy w pokoju dla prelegentów oraz w pokoju na wywiady są dostępne sofy, fotele i krzesła? Czy ma je zapewnić Wykonawca? Odpowiedź IBE: Wyposażenie i umeblowanie sal zapewnia Wykonawca. 42. Punkt 4.8 OPZ Czy Wykonawca ma zapewnić na terenie Kongresu pełną obsługę techniczną Kongresu w godzinach 6-24? Odpowiedź IBE: Tak, jak określono w pkt 4.8 OPZ. 43. Punkt c) OPZ Czy Zamawiający dopuszcza użycie stołu prezydialnego z panelem przednim zamiast użycia jednolitego sukna do podłogi? Odpowiedź IBE: Nie, Zamawiający nie przewiduje w specyfikacji wskazanego rozwiązania. 44. Punkt d) OPZ Czy Zamawiający wymaga, aby krzesła w ilości 1100 sztuk były jednolite oraz tego samego rodzaju? Odpowiedź IBE: Tak. 45. Punkt f) OPZ Jaką ilość koziołków ma zapewnić Wykonawca do Sali plenarnej i do sal panelowych? Odpowiedź IBE: Zamawiający przewiduje zapotrzebowania na ok. 350 koziołków. 46. Punkt H) OPZ Czy Zamawiający planuje realizację równoległych sesji w formule debaty oksfordzkiej w różnych salach panelowych podczas dwóch dni Kongresu? Prosimy o rozpisanie harmonogramu sesji w rozbiciu na sale panelowe oraz poszczególne dni Kongresu. Odpowiedź IBE: Tak, istnieje prawdopodobieństwo realizacji równolegle wszystkich sesji w formule debaty oksfordzkiej. Ramowy program kongresu został zawarty w OPZ Punkt b) OPZ Zamawiający wskazuje, ze Wykonawca ma zapewnić 4 telewizory LCD o wielkości 42. Prosimy o sprecyzowanie czy jest to wielkość minimalna ekranu. Odpowiedź: Nie jest to rozmiar minimalny. 48. Punkt c) OPZ Czy Wykonawca ma zapewnić 200m2 wykładziny na całą powierzchnie open space do dyskusji uczestników Kongresu? Odpowiedź IBE: Tak. Wykonawca ma zapewnić min. 200 m2 wykładziny na powierzchni open space. 49. Punkt d) OPZ - Zamawiający wskazuje, ze Wykonawca ma zapewnić 1 telewizor LCD o wielkości 42. Prosimy o sprecyzowanie czy jest to wielkość minimalna ekranu. Odpowiedź IBE: Odpowiedź jak w pkt Punkt d) OPZ Czy Wykonawca ma zapewnić nagłośnienie wraz z obsługą techniczną do przestrzeni na organizację ekspozycji plakatowej? W tym punkcie zostało wpisane tylko dostarczenie 2 mikrofonów bezprzewodowych.

9 Odpowiedź IBE: Tak, Wykonawca ma zapewnić nagłośnienie wraz z obsługą techniczną do przestrzeni na organizację ekspozycji plakatowej 51. Punkt OPZ Czy obiekt dysponuje meblami do biura organizacyjnego, pokoju dla prelegentów, pokoju wywiadów oraz biura prasowego? Jeśli tak to jakimi i w jakiej ilości? Odpowiedź IBE: Nie. Obiekt nie dysponuje meblami do żadnego z pomieszczeń MCK. 52. Czy MCK dysponuje meblami do użycia podczas Kongresu? Jeśli tak to w jakiej ilości? Np. stoły i krzesła do reżyserek. Odpowiedź IBE: Odpowiedź jak w pkt Punkt OPZ Wykonawca podczas Kongresu wydrukuje materiały prasowe (1000 egzemplarzy). Prosimy o podanie specyfikacji materiałów prasowych oraz miejsca, w którym ma być umieszczony koszt wydruku w formularzu ofertowym. Odpowiedź IBE: Zamawiający nie precyzuje specyfikacji materiałów prasowych. W tabeli określającej sposób obliczenia ceny została przewidziana pozycja Biuro prasowe z wyposażeniem przez dwa dni (w tym organizacja briefingów prasowych) patrz 12 ust. 2 SIWZ. 54. Punkt OPZ W załączniku nr 4 do umowy pomiędzy IBE i MOSiR punkt 2.12 jest zapis zaplecze sanitarne w postaci wszystkich dostępnych toalet z bieżącą wodą będzie udostępnione uczestnikom kongresu na całej powierzchni Centrum. W OPZ mamy zapis Wykonawca zapewni czynne, łatwo dostępne i dobrze oznakowane zaplecze sanitarne jak również obsługę zaplecza sanitarnego w celu utrzymania jego czystości i usuwania usterek przez 2 dni kongresu. Co Zamawiający rozumie przez usuwanie usterek pomieszczeń należących do obiektu? Po czyjej stronie leży zapewnienie zaplecza sanitarnego? Prosimy o usunięcie zapisu z punktu OPZ, że Wykonawca zapewni czynne, łatwo dostępne i dobrze oznakowane zaplecze sanitarne oraz usuwania usterek przez 2 dni kongresu. Odpowiedź IBE: MOSIR Katowice zobowiązany jest do zapewnienia zaplecza sanitarnego. I zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy Zamawiającego z MOSIR Katowice, podmiot ten zobowiązany jest do ciągłości sprawnego funkcjonowania m.in.: usług wodno-kanalizacyjnych, a Wykonawca - Organizator Wydarzenia do jego obsługi. Zamawiający ma na myśli usterki, które pojawią się w zapleczu sanitarnym całego obiektu MCK podczas montażu, przebiegu kongresu i demontażu kongresu, i które będą uniemożliwiać czy utrudniać korzystanie z zaplecza sanitarnego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe Wrocław, dn. 26 stycznia 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących usługi wynajmu sali konferencyjnej i sal warsztatowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi w zakresie i konsekutywnego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowej imprezy targowokonferencyjnej w Krakowie pn. Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu

Przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowej imprezy targowokonferencyjnej w Krakowie pn. Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu Przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowej imprezy targowokonferencyjnej w Krakowie pn. Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin

Bardziej szczegółowo

O P IS PRZEDMIOTU ZAMÓ WIENIA

O P IS PRZEDMIOTU ZAMÓ WIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ O P IS PRZEDMIOTU ZAMÓ WIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2.

Bardziej szczegółowo

Expo Silesia - Przemysł spotyka się w Sosnowcu OFERTA WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH

Expo Silesia - Przemysł spotyka się w Sosnowcu OFERTA WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH Expo Silesia - Przemysł spotyka się w Sosnowcu OFERTA WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH podczas 5. Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX 2 4 października 2012 Formularze zamówienia

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne Kopernik

Centrum Konferencyjne Kopernik Do Centrum Konferencyjnego Kopernik prowadzi środkowe wejście do budynku zajmuje część reprezentacyjnego i nowoczesnego budynku Centrum Nauki Kopernik. Wokół rozciągają się nadwiślańskie tereny zielone,

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne Kopernik

Centrum Konferencyjne Kopernik Do Centrum Konferencyjnego Kopernik prowadzi środkowe wejście do budynku zajmuje część reprezentacyjnego i nowoczesnego budynku Centrum Nauki Kopernik. Wokół rozciągają się nadwiślańskie tereny zielone,

Bardziej szczegółowo

Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016

Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016 Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016 Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.3.2016 na: Dostawę i montaż elektronicznego sprzętu biurowego (w tym m. in. komputerów,

Bardziej szczegółowo

szacunkowych na kompleksową organizację 2-dniowej międzynarodowej konferencji horyzontalnej, w

szacunkowych na kompleksową organizację 2-dniowej międzynarodowej konferencji horyzontalnej, w Rozeznanie rynku na kompleksową organizację międzynarodowej konferencji horyzontalnej Sektor Zdrowia, 16.06.2014 Ministerstwo Zdrowia w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1: Z dużą przykrością informuję, że do nowych warunków wkradł się błąd.

Pytanie nr 1: Z dużą przykrością informuję, że do nowych warunków wkradł się błąd. Warszawa, dnia 18 lutego 2013 r. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi w zakresie i konsekutywnego

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne Kopernik

Centrum Konferencyjne Kopernik Do Centrum Konferencyjnego Kopernik prowadzi środkowe wejście do budynku zajmuje część reprezentacyjnego i nowoczesnego budynku Centrum Nauki Kopernik. Wokół rozciągają się nadwiślańskie tereny zielone,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja VIII posiedzenia komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w terminie 26-27

Bardziej szczegółowo

Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju

Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju Załącznik nr 1 do SIWZ (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Gali z okazji jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawca jest zobowiązany spełnić

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 10 marca 2015r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 10 marca 2015r. Zapytanie ofertowe na aranżację pomieszczeń, dostarczenie potrzebnego sprzętu, obsługę, zapewnienie oprawy wizualnej (multimedialnej i poligraficznej) w czasie całodniowego wydarzenia organizowanego w

Bardziej szczegółowo

Podczas szkolenia świadczona jest usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły,

Podczas szkolenia świadczona jest usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl ZAPYTANIE O SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA W związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYNAJMU HAL WYSTAWIENNICZYCH I WYPOSAŻENIA W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWEGO W OPOLU

CENNIK WYNAJMU HAL WYSTAWIENNICZYCH I WYPOSAŻENIA W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWEGO W OPOLU CENNIK WYNAJMU HAL WYSTAWIENNICZYCH I WYPOSAŻENIA W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWEGO W OPOLU HALE WYSTAWIENNICZE PAKIET STANDARD ( WYNAJEM NA 1 DZIEŃ )* Moduł Metraż ( wymiary ) Godziny 8.00-22.00 Foyer

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę: Dostawa wyposażenia do sal wiejskich w Pieszczu i Karsinie część I, część II

dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę: Dostawa wyposażenia do sal wiejskich w Pieszczu i Karsinie część I, część II ZP.27.29.202 Postomino, 202--29 Wykonawcy dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę: Dostawa wyposażenia do sal wiejskich w Pieszczu i Karsinie część I, część II W związku ze złożonym pytaniem dotyczącym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Wersja po zmianach) Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa świadczenia zleceń w zakresie i konsekutywnego oraz wynajmu sprzętu do i nagłośnienia sal wraz z obsługą podczas 3 wydarzeń,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętu technicznego i jego obsługa podczas XII Dorocznej Konferencji Międzynarodowej Sieci

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu. Oferta dla biznesu. sale szkoleniowe, treningowe wysokiej klasy wyposażenie innowacyjna infrastruktura

Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu. Oferta dla biznesu. sale szkoleniowe, treningowe wysokiej klasy wyposażenie innowacyjna infrastruktura Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu Oferta dla biznesu sale szkoleniowe, treningowe wysokiej klasy wyposażenie innowacyjna infrastruktura WSFH w Toruniu Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 PROGRAM INSTYTUTU KSIĄŻKI Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. W ramach niniejszego Zapytania ofertowego Instytut Książki zwraca się z

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu sal konferencyjnych

Oferta wynajmu sal konferencyjnych Oferta wynajmu sal konferencyjnych Krajowa Izba Gospodarcza, ulica Trębacka 4, 00-074 Warszawa tel. 22 630 96 08 Oferujemy: 7 sal konferencyjnych: różne możliwości aranżacji miejsc (10 150 osób) Możliwość

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe Wrocław, dn. 10 marca 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących usługi wynajmu sali konferencyjnej i sal warsztatowych w

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu sal konferencyjnych

Oferta wynajmu sal konferencyjnych Oferta wynajmu sal konferencyjnych Krajowa Izba Gospodarcza, ulica Trębacka 4, 00-074 Warszawa tel. 22 630 96 08 Oferujemy: 7 sal konferencyjnych: różne możliwości aranżacji miejsc (10 150 osób) Możliwość

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa oraz instalacja 31 projektorów multimedialnych oraz 7 ekranów projekcyjnych w 30 salach dydaktycznych na terenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Zał. nr 5 do SIWZ UMOWA nr W dniu.. roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której działa: Piotr Sęczkowski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy CZĘŚĆ I : W tym: GRUPA I Sprzęt komputerowy i oprogramowanie:

Bardziej szczegółowo

Obsługa logistyczna VII Konferencji Krakowskiej w dniach 8-10 czerwca 2014 roku

Obsługa logistyczna VII Konferencji Krakowskiej w dniach 8-10 czerwca 2014 roku Załącznik nr 8 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonanie usług organizacyjno-logistycznych związanych z VII Konferencją Krakowską, odbywającą się w dniach 8-10 czerwca 2014 roku INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 A DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 A DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO /Miejscowość i data/. /Pieczęć firmowa Oferenta/ ZAŁĄCZNIK NR 2 A DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMAWIAJĄCY Dolnośląska Szkoła Wyższa Regionalne Biuro Projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji ul. Wagonowa 9 53-609

Bardziej szczegółowo

Wykonała Katarzyna Kuran Klasa I ThB

Wykonała Katarzyna Kuran Klasa I ThB Wykonała Katarzyna Kuran Klasa I ThB Urządzenie sali konferencyjnej może być proste lub skomplikowane, w zależności od tego, do czego chcemy jej używać. Sale konferencyjne są wykorzystywane do wielu rzeczy,

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYNAJMU HAL WYSTAWIENNICZYCH I WYPOSAŻENIA W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWEGO W OPOLU

CENNIK WYNAJMU HAL WYSTAWIENNICZYCH I WYPOSAŻENIA W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWEGO W OPOLU CENNIK WYNAJMU HAL WYSTAWIENNICZYCH I WYPOSAŻENIA W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWEGO W OPOLU HALE WYSTAWIENNICZE PAKIET STANDARD ( WYNAJEM NA 1 DZIEŃ ) Moduł Metraż ( wymiary ) Godziny 8.00-22.00 Foyer

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować muzyczną pracownię multimedialną?

Jak zaprojektować muzyczną pracownię multimedialną? Jak zaprojektować muzyczną pracownię multimedialną? Mariusz Tokarski Zagadnienia Diagnoza potrzeb Czemu powinna służyć diagnoza? Co należy uwzględniać tworząc diagnozę? Typowe modele pracowni Jak może

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści siwz Modyfikacja treści siwz

Wyjaśnienia do treści siwz Modyfikacja treści siwz Brzeźnio, dn. 20.08.2015r. Do wszystkich wykonawców Wyjaśnienia do treści siwz Modyfikacja treści siwz Dotyczy: Doposażenie oddziałów przedszkolnych w zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne,

Bardziej szczegółowo

I. Przeprowadzenie warsztatów pn. Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

I. Przeprowadzenie warsztatów pn. Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie warsztatów pn. Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, zaprezentowanie symulacji niepełnosprawności i prezentacja na stoiskach wystawienniczych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Warszawa 19.04.2012 r.

INFORMACJA. Warszawa 19.04.2012 r. Warszawa 19.04.2012 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę logistyczną konferencji WIRE2012 organizowanej w Krakowie w dniach 3-5 czerwca 2012 r. - nr sprawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkania dla Banku Gospodarstwa Krajowego finansowanego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 wraz z zapewnieniem noclegu uczestnikom spotkania.

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax. FORMULARZ CENOWY Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)

... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax. FORMULARZ CENOWY Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2) ... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax... REGON... NIP Monitor LCD Parametry minimalne*(1) Typ/model należy wskazać > Monitor LCD z wbudowanym komputerem Rozmiar matrycy: 40 Typ Matrycy S-PVA

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/91/Samorząd_03 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 8.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

Widownia powierzchnia szer./głęb./wys. liczba miejsc -------------- ------------ 803 Scena 297m 2 18,5m/16m/20m --------------

Widownia powierzchnia szer./głęb./wys. liczba miejsc -------------- ------------ 803 Scena 297m 2 18,5m/16m/20m -------------- OPERA NOVA I KRĄG Sala Widowiskowa Sala widowiskowa Opery Nova to doskonałe miejsce do organizacji kongresów, konferencji i spotkań okolicznościowych. Efektowne wnętrza stanowią wyjątkową i niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 29/R/06

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 29/R/06 Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 29/R/06 UMOWA NAJMU NR. (szablon ogólny do wypełnienia) zawarta w dniu.. r. pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1a, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Gmina Łagiewniki jako Zamawiający informuje, iż stosownie do treści art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SIWZ.

Gmina Łagiewniki jako Zamawiający informuje, iż stosownie do treści art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SIWZ. ~"łooow'~tt""\i'ol, Łagiewniki, dnia 25 maja 2015 roku Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamowlenia publicznego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Znak: RGiZP Bogoria dn

Znak: RGiZP Bogoria dn Znak: RGiZP-700.106.2011 Bogoria dn. 2011-05-05 Wszyscy oferenci Dotyczy: Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach Kiełczyna, Niedźwiedź, Ceber, Bogoria i Jurkowice. Pyt. 1 Stół do

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego UMOWA nr Zał nr 5 do SIWZ W dniu.. roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której działa: Piotr Sęczkowski

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYNAJMU SAL I SPRZĘTU KONFERENCYJNEGO W CENTRUM KONFERENCYJNYM PPNT Gdynia KLIENCI ZEWNĘTRZNI

CENNIK WYNAJMU SAL I SPRZĘTU KONFERENCYJNEGO W CENTRUM KONFERENCYJNYM PPNT Gdynia KLIENCI ZEWNĘTRZNI CENNIK WYNAJMU SAL I SPRZĘTU KONFERENCYJNEGO W CENTRUM KONFERENCYJNYM PPNT Gdynia KLIENCI ZEWNĘTRZNI 1. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 2. Minimalny czas rozliczeniowy wynajmu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Wyposażenia Inkubator Kartuzy

Zestawienie Wyposażenia Inkubator Kartuzy Zestawienie Wyposażenia Inkubator Kartuzy L.P. Nazwa Nr inwentarzowy Pomieszczenie 1 stolik kwadratowy 85 /808/EFRR/KIP/2014 1.12 2 krzesło plastikowe na płozie 114 /808/EFRR/KIP/2014 1.12 3 krzesło plastikowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12.12.2013r.

Warszawa, 12.12.2013r. Warszawa, 12.12.2013r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/37/szkolenie usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe 1. Wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych w 3 lokalizacjach, na terenie których projekt będzie realizowany.

Zapytanie Ofertowe 1. Wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych w 3 lokalizacjach, na terenie których projekt będzie realizowany. Zapytanie Ofertowe Poniższy dokument opisuje działania promocyjne do wykonania w projekcie: Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Zamawiający zleca wykonanie wszystkich materiałów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przez organizację posiedzenia należy rozumieć wykonanie następujących czynności: 1.Zapewnienie sali konferencyjnej z wyposażeniem: a) sala konferencyjna, umożliwiająca przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI)

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI) Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne Warszawa, 30.07.2013 ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17 01-938 Warszawa tel. 506 433 746 kamilczaplicki@wp.pl www.ncpi.org.pl Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu sal konferencyjnych

Oferta wynajmu sal konferencyjnych Oferta wynajmu sal konferencyjnych Krajowa Izba Gospodarcza, ulica Trębacka 4, 00-074 Warszawa Oferujemy: 7 sal konferencyjnych: różne możliwości aranżacji miejsc (10 150 osób) Możliwość obsługi cateringowej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa, montaż i uruchomienie projektorów i ekranów projekcyjnych w pomieszczeniach Centrum Transferu Wiedzy KUL

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa, montaż i uruchomienie projektorów i ekranów projekcyjnych w pomieszczeniach Centrum Transferu Wiedzy KUL Załącznik nr 1.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa, montaż i uruchomienie projektorów i ekranów projekcyjnych w pomieszczeniach Centrum Transferu Wiedzy KUL Część 2 - dostawa projektorów

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/97/Kielce Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 11.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA SALA OPERACYJNA ALVO INTEGRA

INTELIGENTNA SALA OPERACYJNA ALVO INTEGRA INTELIGENTNA SALA OPERACYJNA W W W. A LVO. P L 2 PO PIERWSZE INTEGRACJA Zintegrowany System Sterowania Salą Operacyjną ALVO Integra umożliwia intuicyjne bezprzewodowe sterowanie wyposażeniem medycznym

Bardziej szczegółowo

Kraków, 02 listopada 2009 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009

Kraków, 02 listopada 2009 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009 Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009 Kraków, 02 listopada 2009 r. Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych prac

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS Załącznik nr 5 do umowy nr 9/DI/PN/2016 PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS 1. Spotkania Rady Użytkowników 1.1. Wstęp Wykonawca zapewni i pokryje wszelkie koszty związane

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie szkoły/placówki/pracodawcy do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej

Wyposażenie szkoły/placówki/pracodawcy do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej Wyposażenie szkoły/placówki/pracodawcy do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej Pomieszczenie egzaminacyjne (np.: pracownia specjalistyczna, pracownia informatyczna, sala lekcyjna,

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na usługę

Bardziej szczegółowo

Puck, dn. 11.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE

Puck, dn. 11.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Puck, dn. 11.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski realizując wraz z Lokalną Grupą Działania Małe Morze projekt PI-PWP Zarządca w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POPŻ/DT/1/11/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POPŻ/DT/1/11/2015 Gdańsk, dnia 13.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR POPŻ/DT/1/11/2015 I. ZAMAWIAJĄCY Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście Ul. Tysiąclecia 13 A 80-351 Gdańsk tel. 58 325 24 48 e-mail: biuro@bztrojmiasto.pl

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia:

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Usługa hotelowa, gastronomiczna (catering) i wynajem sali z wyposażeniem na potrzeby organizacji konferencji naukowej podsumowującej

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn SF 222 3/09/1/2/2009/1561. Szanowni Państwo,

Warszawa dn SF 222 3/09/1/2/2009/1561. Szanowni Państwo, Warszawa dn. 2009 04 16 SF 222 3/09/1/2/2009/1561 Szanowni Państwo, Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę badawczego symulatora samochodu ciężarowego i autobusu numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Bardziej szczegółowo

ZP/W-MBP/1/2011/WND-RPWM.07.02.01-28-001/10

ZP/W-MBP/1/2011/WND-RPWM.07.02.01-28-001/10 Olsztyn, dnia 05-05-2011 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania nr ZP/W-MBP/1/2011/WND-RPWM.07.02.01-28-001/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na przygotowanie i realizację dwudniowego wydarzenia z okazji Podsumowania Projektu Zaprojektuj Swój Zysk

Zapytanie ofertowe. na przygotowanie i realizację dwudniowego wydarzenia z okazji Podsumowania Projektu Zaprojektuj Swój Zysk Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację dwudniowego wydarzenia z okazji Podsumowania Projektu Zaprojektuj Swój Zysk 1. Informacje o Zamawiającym Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców ZSP3.ZP.1.2013 Tarnobrzeg 18.01.2013r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. Dostawa komputerowego oraz wyposażenia multimedialnego dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3

Bardziej szczegółowo

FER Częstochowa, r. Zmiana SIWZ

FER Częstochowa, r. Zmiana SIWZ FER.042.45.2016 Częstochowa, 24.10.2016 r. Zmiana SIWZ Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego, muzycznego, filmowego i fotograficznego na potrzeby projektu pn. Zawodowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU SAL RATUSZA STAROMIEJSKIEGO I KAMIENICZEK ELBLĄSKICH

OFERTA WYNAJMU SAL RATUSZA STAROMIEJSKIEGO I KAMIENICZEK ELBLĄSKICH OFERTA WYNAJMU SAL RATUSZA STAROMIEJSKIEGO I KAMIENICZEK ELBLĄSKICH Przeznaczenie sal: - konferencje, - wykłady, - spotkania biznesowe, - szkolenia, - eventy, - rekrutacje, - pokazy, - prezentacje, - wernisaże.

Bardziej szczegółowo

Pabianice, dnia roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Pabianice, dnia roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Pabianice, dnia 14.10.2016 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wyposażenie strefy płatnego parkowania w urządzenia parkingowe (parkomaty)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelarska, w tym: zapewnienie sal, cateringu oraz zakwaterowania części uczestników konferencji "Giełda Produktów Finansowych" w Poznaniu, 17 maja 2016 r. Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 1. WPROWADZENIE System sterowania jest urządzeniem mającym na celu ułatwienie obsługi sprzętów audio oraz video

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO Warszawa, 2009-08- 04 EDUKACJI NARODOWEJ 00 918 WARSZAWA AL. SZUCHA 25

MINISTERSTWO Warszawa, 2009-08- 04 EDUKACJI NARODOWEJ 00 918 WARSZAWA AL. SZUCHA 25 MINISTERSTWO Warszawa, 2009-08- 04 EDUKACJI NARODOWEJ 00 918 WARSZAWA AL. SZUCHA 25 DE-WZP-BS-321-27/09 (44) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 16 kwietnia 2013r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.6.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie świadczone na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie świadczone na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie świadczone na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00 695 Warszawa (NIP:

Bardziej szczegółowo

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw CENNIK STOISK WYSTAWIENNICZYCH, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH II Festiwalu Piwa, Wina & Sera OpolFest 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 11.08.2015r. Znak sprawy: SSM/3/PP. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Gliwice, 11.08.2015r. Znak sprawy: SSM/3/PP. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: SSM/3/PP Gliwice, 11.08.2015r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 oraz 4a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZRZ /14/2011 Jasionka, 09.05.2011 r.

ZRZ /14/2011 Jasionka, 09.05.2011 r. ZRZ /14/2011 Jasionka, 09.05.2011 r. Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę zaplecza technicznego Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Cześć I - dostawa komputerów przenośnych (laptopów) i urządzeń sieciowych

KOSZTORYS OFERTOWY. Cześć I - dostawa komputerów przenośnych (laptopów) i urządzeń sieciowych Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła" dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Krośnie Załącznik

Bardziej szczegółowo

PZ.271.29.8.2015.GZ Katowice, dn. 26.05.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

PZ.271.29.8.2015.GZ Katowice, dn. 26.05.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia PZ.271.29.8.2015.GZ Katowice, dn. 26.05.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji informacyjno-uzgodnieniowej dla konsultantów krajowych i konsultantów wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

430000-ILGW.271.3.2015

430000-ILGW.271.3.2015 Toruń, dnia 25 czerwca 2015 r. Izba Celna 430000-ILGW.271.3.2015 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup wyposażenia sprzętowego do modelowania i testowania przebiegu procesów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/POKL

Zapytanie ofertowe nr 3/POKL Warszawa,18.09.2012r. Forum Darczyńców w Polsce ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/POKL Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Zastępca Dyrektora [-] Leszek Grabarczyk ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZATWIERDZAM. Zastępca Dyrektora [-] Leszek Grabarczyk ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, 8 października 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępca Dyrektora [-] Leszek Grabarczyk ODPOWIEDŹ

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści siwz

Wyjaśnienia do treści siwz Do wszystkich wykonawców Brzeźnio, 30.09.2015 r. Wyjaśnienia do treści siwz Dotyczy: Doposażenie oddziałów przedszkolnych w zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16.12.2013 r.

Warszawa, dnia 16.12.2013 r. Warszawa, dnia 16.12.2013 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907,

Bardziej szczegółowo

Centrum konferencyjne Atrium. Business events in the center

Centrum konferencyjne Atrium. Business events in the center Centrum konferencyjne Atrium Business events in the center Business events in the center Lotnisko Warszawa-Modlin 100 m od przystanków (tramwaje/autobusy) H M 100-250 m od hoteli 400 m od stacji metra

Bardziej szczegółowo

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu sal konferencyjnych

Oferta wynajmu sal konferencyjnych Oferta wynajmu sal konferencyjnych Krajowa Izba Gospodarcza, ulica Trębacka 4, 00-074 Warszawa Oferujemy: 7 sal konferencyjnych: różne możliwości aranżacji miejsc (10 150 osób) Możliwość obsługi cateringowej,

Bardziej szczegółowo

Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 02.02.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy Projektu Pracownik Przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP.271.1.12.2016. Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 2 szt. (dotyczy laptopa w zestawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.07.2014 r.

Warszawa, 15.07.2014 r. Warszawa, 15.07.2014 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/100/KSKN usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

G M I N A S O S N O W I E C

G M I N A S O S N O W I E C G M I N A S O S N O W I E C Znak sprawy: WZP.271.1.54.2015 Sosnowiec, dnia 25.06.2015 r. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 285495-2010 z dnia 2010-10-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu seminariów (1-dniowych oraz 3-

Bardziej szczegółowo

DE-WZP-JJ-321-33/12 (687) Warszawa, 2012-07-31

DE-WZP-JJ-321-33/12 (687) Warszawa, 2012-07-31 DE-WZP-JJ-321-33/12 (687) Warszawa, 2012-07-31 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo