ODPOWIEDZI NA PYTANIA. wraz z INFORMACJĄ O ZMIANACH W SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA. wraz z INFORMACJĄ O ZMIANACH W SIWZ"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA wraz z INFORMACJĄ O ZMIANACH W SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Organizacja w dniach sierpnia 2015 r. w Katowicach dwudniowego III Kongresu Polskiej Edukacji Znak sprawy: IBE/18/D/2015 Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm., dalej ustawa lub upzp ) w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy pytania wraz z odpowiedziami oraz dokonanymi modyfikacjami treści SIWZ ma podstawie art. 38 ust. 4 upzp: 1. W specyfikacji widnieje informacja, że etui foliowe ma być przygotowane z nadrukiem dwustronnym pełno kolorowym ( 5 różnych wersji nadruku). Ma zostać również przygotowana karta z nadrukiem, co jest w pewnym sensie zdublowaniem wymaganych nadruków. Dodatkowo jest to trudne do wykonania i generuje znaczne koszty wykonania. W poprzedniej specyfikacji przetargowej (z grudnia 2014) widniał zapis, że dwustronny pełno kolorowy nadruk dotyczy karty, którą wkładamy w etui, a nie samego etui. Prosimy o wyjaśnienie. Odpowiedź IBE: Tak, zgadza się. Zapisy OPZ nie wymagają wyjaśnienia. Dokumentacje z innych postępowań nie mają wpływu na treśc lub wykładnię niniejszej SIWZ. 2. Jaka liczba pełno kolorowych nadruków ma być na ściankach stoisk informacyjnych? Czy mają być to nadruki na wszystkich możliwych ściankach, czy wybranych? Prosimy o podanie dokładnej liczby ścian dedykowanych do zadruku każdego ze stoisk. Odpowiedź IBE: Zamawiający precyzuje maksymalną liczbę pełnokolorowych nadruków na 43 ściankach do każdego ze stoisk o maksymalnej powierzchni 100x200 cm. 3. Jaką liczbę półek mamy brać pod uwagę jeśli chodzi o przygotowanie stoiska informacyjnego IBE? W opisie zamówienia widnieje informacja: po minimum 4 półki na każdej ścianie. Umiejscowienie pólek na każdej ze ścian (np. na 8 ścianach) wydaje się być niepraktyczne. Dodatkowo półki zasłonią ewentualne nadruki na ścianach. Możemy poprosić o doprecyzowanie tego punktu? Odpowiedź IBE: Liczba wymaganych półek jest określona w OPZ i jest prawidłowa. 4. Czy łącze internetowe z parametrami niezbędnymi do przeprowadzenia transmisji internetowej będzie zapewnione przez Zamawiającego? Jeśli tak to jakie są parametry łącza? Jeśli nie to prosimy o potwierdzenie możliwości zainstalowania łącza na czas transmisji. Prosimy o podanie nazwy firmy, która świadczy usługi internetowe w ICC.

2 Odpowiedź IBE: Na terenie MCK Katowice jest łącze 100Mbps synchroniczne redundantne na cały obiekt bez możliwości na chwilę obecną wydzielenia osobnego pasma na konkretną usługę (np. transmisję internetową). Sygnał internetowy dostarcza firma 3s. Wykonawca może zapewnić odrębne łącze dedykowane bezawaryjnej emisji on line. 5. Punkt 4.18 OPZ - Jakie są minimalne parametry sprzętu (kamery, studio mobilne) jakie Zamawiający ustala jako minimalne do przeprowadzenia transmisji on-line? Odpowiedź IBE: Zamawiający nie precyzuje parametrów sprzętu. Wykonawca ma zapewnić warunki nagłośnienia, oświetlenia oraz sprzęt umożliwiające dobrej jakości i bezawaryjną realizację transmisji on-line. 6. Czy dostarczone kabiny do tłumaczeń symultanicznych na potrzeby przedmiotowej konferencji międzynarodowej powinny spełniać normę ISO 4043 w celu zapewnienia optymalnych warunków tłumaczenia w kabinach dla przenośnych kabin do tłumaczenia symultanicznego oraz posiadać certyfikat CE i atest Państwowego Zakładu Higieny? 7. Czy pulpity dla tłumaczy powinny być zgodne ze standardem ISO 2603 oraz posiadać certyfikat CE? 8. Czy dostarczony system do tłumaczeń powinien być zgodny z normą IEC PART7, która ustanawia standard przemysłowy dotyczący cyfrowej transmisji danych w podczerwieni w paśmie częstotliwości od 2 do 6 MHz, dzięki czemu unikniemy zakłóceń generowanych przez wszystkie typy oświetlenia pomieszczeń? Odpowiedź na pytania 6 8: OPZ nie formułuje żadnych wymogów dotyczących posiadania norm ISO lub równoważnych. Na obowiązek lub jego brak w zakresie posiadania oznaczenia CE Zamawiający nie ma żadnego wpływu ponieważ wynika on z odrębnych przepisów i jest niezależny od formułowania tego typu żądań przez Zamawiajacego. 9. Czy Zamawiający wymaga niezależnego podglądu dla tłumaczy osób poprzez wyposażenie kabin w dodatkowe monitory w celu pokazania twarzy osób, które są tłumaczone? Odpowiedź IBE: Zamawiający nie stawia wskazanych w pytaniu wymagań. 10. Czy kabiny do tłumaczeń mają zostać umieszczone na podwyższeniu (z wysłonięciem nóg podestów) w celu poprawienia widoczności dla tłumaczy? Odpowiedź IBE: Zamawiający nie stawia wskazanych w pytaniu wymagań. 11. Czy tłumacz migowy musi tłumaczyć bezpośrednio z angielskiego na polski i odwrotnie? Czy tez będzie w tym samym czasie tłumaczenie symultaniczne, a tłumacz ma przetłumaczyć to co słyszy po polsku na język migowy? Odpowiedź IBE: Zamawiający określa wymagania względem tłumaczenia migowego. Wykonawca zapewni tłumaczenie migowego z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski przez oba dni kongresu. Zamawiający po otrzymaniu pytania, dopuszcza możliwość tłumaczenia migowego z wykorzystaniem tłumaczenia symultanicznego. 12. Czy będą głusi goście konferencji, którzy oczekują tłumaczenia na międzynarodowy angielski? Odpowiedź IBE: Zamawiający przewiduje taką możliwość zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający po otrzymaniu pytania 11 i 12 z 24 czerwca 2015 r., dopuszcza możliwość tłumaczenia migowego z wykorzystaniem tłumaczenia symultanicznego.

3 13. Punkt 4.13 OPZ Zamawiający wskazuje, że w Sali audytoryjnej zapewnia wyposażenie do tłumaczenia symultanicznego. Prosimy o podanie liczby odbiorników wraz ze słuchawkami, które zapewnia obiekt? Odpowiedź: W Sali Audytoryjnej na wyposażeniu Sali jest, zgodnie ze zobowiązaniem wynajmującego, 400 bezprzewodowych odbiorników ze słuchawkami w systemie Integrus 14. Punkt 4.13 OPZ Prosimy o podanie producenta sprzętu do tłumaczenia symultanicznego jakim dysponuje Zamawiający w Sali audytoryjnej? Odpowiedź IBE: Sprzęt firmy BOSCH system DCN ; odbiorniki ze słuchawkami system Integrus. 15. Punkt 4.13 OPZ Czy sala audytoryjna w ramach wyposażenia posiada kabinę symultaniczną 3 osobową? Zgodnie z punktem 4.13 b) OPZ Zamawiający wymaga min. 3 tłumaczy symultanicznych pracujących na zmianę w blokach. Odpowiedź IBE: Zamawiający nie wymaga, aby 3 tłumaczy siedziało w jednym czasie w kabinach. 16. Co powinno być zainstalowane na komputerach dostarczonych do każdej z sal, jaki system operacyjny i w jakiej wersji językowej, jaka przeglądarka internetowa, jakie aplikacje itd.? Odpowiedź IBE: Cały sprzęt zapewniony przez Wykonawcę ma zapewnić właściwe wyświetlanie treści wskazanych w pkt Zamawiający nie ingeruje w rodzaj oprogramowania używanego przez Wykonawcę. 17. Czy całość sprzętu dostarczanego przez Wykonawcę powinna być ubezpieczona na wypadek zniszczenia i kradzieży? W pytaniu mowa jest o sprzęcie będącym we władaniu/będącym własnością Wykonawcy. Do Niego należy zatem decyzja czy decyduje się na objęcie go ochroną ubezpieczeniową czy też nie. 18. Prosimy o doprecyzowanie punktu Oznakowanie Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Zamawiający wymienia zadania Wykonawcy (rozstawienie rollupów, rozstawienie ścianek informacyjnych i tablic, wgranie w tablice/ekrany informacji na temat programu wydarzenia, oznaczenia na zewnątrz). W dalszej części punktu Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznaczenia sal poprzez np.informacje zamieszczone na drzwiach w odpowiednich ramkach przymocowanych do drzwi, informacje na ekranach LCD, stojaki kierunkowe, stojące podwójne tablice informacyjne z pełnym programem kongresu i planem sytuacyjnym kongresu, pojedyncze tablice informacyjne, podwieszane bannery, ekran z informacją o kongresie wewnątrz i na zewnątrz na przykład na zewnątrz budynku Spodka. Prosimy o wyjaśnienie jakie ekrany ma na myśli Zamawiający? Prośba o podanie ich dokładnej lokalizacji. Odpowiedź IBE: Przykładowy ekran został wskazany przez Zamawiającego. Realizacja reklamy zewnętrznej pozostaje w gestii Wykonawcy. Konieczne jest, aby oznaczenie na zewnątrz były widoczne i czytelne. 19. Prosimy o doprecyzowanie co oznacza zapis o zapewnieniu podstawowego nagłośnienia i oświetlenia przez MCK. Odpowiedź IBE: Oświetlenie sufitowe podstawowe. Nagłośnienie w salach wielofunkcyjnych to dźwiękowy system ostrzegawczy. Głośniki podsufitowe i 9 mikrofonów (trzy bezprzewodowe do ręki i trzy wpinane). Sale wielofunkcyjne wymagają nagłośnienia dodatkowego który ma zapewnić

4 Wykonawca. W Sali audytoryjnej istnieje niezależny nagłośnienie typu kongresowego; kolumny ścienne; 6 mikrofonów (trzy bezprzewodowe i trzy przewodowe). Zamawiający podkreśla, że podstawowe oświetlenie i nagłośnienie nie jest wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia i konieczne jest zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia wymaganego od Wykonawcy w OPZ. 20. W punkcie załącznika nr 4 do umowy pomiędzy IBE i MOSiR wskazano, iż MOSiR udostępni 35 szt. tablic multimedialnych o przekątnej 55 z ekranem dotykowym. Prosimy o informację czy istnieje system telewizji CCTV poprzez, który można zarządzać wszystkimi ekranami multimedialnymi? Odpowiedź IBE: Tablice multimedialne to są infokioski w orientacji pionowej zamontowane na stałe na ścianach. Jest centralne zarządzanie wszystkimi infokioskami (alias ekranami multimedialnymi). 21. MOSiR ma zapewnić ekrany o minimalnej powierzchni 2mx3m oraz rzutniki z pilotami we wszystkich salach panelowych. W jakiej ilości MOSiR zapewni te ekrany i rzutniki na poszczególnych salach? Odpowiedź IBE: Wyposażenie wymienione w umowie z MOSIR nie oznacza, że Wykonawca jest zwolniony z zapewnienia sprzętu, który jest sprecyzowany w OPZ dla Wykonawcy. W pkt 2.2 opisu przedmiotu zamówienia, będącego załącznikiem do umowy najmu wprost określono na czym polega zobowiązanie MOSir: Dodatkowo MOSIR Katowice zapewni możliwość technicznego podwieszenia do sufitu przynajmniej po 2 dodatkowe ekrany o powierzchni ok. 2 m x 3 m. Czym innym jest możliwość podwieszenia a czym innym zapewnienie ekranów, o którym mowa w pkt tego dokumentu W punkcie a) OPZ Zamawiający wskazuje, że Wykonawca ma zapewnić w każdej Sali panelowej sprzęt: 2 rzutniki z pilotami, 2 ekrany 2 m x 3 m i 2 laptopy z pilotami i wskaźnikami laserowymi. Prosimy o wyjaśnienie w jakiej ilości Wykonawca ma zapewnić sprzęt do sal panelowych? Skoro w umowie między MOSiR i IBE jest również wskazane zapewnienie tego samego sprzętu. Odpowiedź IBE: Zamawiający informuje, że zapis w OPZ jest właściwy. Wyposażenie, które musi być zapewnione przez Wykonawcę określa dokładnie tabela nr 3 Specyfikacja wyposażenia niezbędnego do zapewnienia przez Wykonawcę w OPZ. W pkt 2.2 opisu przedmiotu zamówienia, będącego załącznikiem do umowy najmu wprost określono na czym polega zobowiązanie MOSir: Dodatkowo MOSIR Katowice zapewni możliwość technicznego podwieszenia do sufitu przynajmniej po 2 dodatkowe ekrany o powierzchni ok. 2 m x 3 m. Czym innym jest możliwość podwieszenia a czym innym zapewnienie ekranów, o którym mowa w pkt tego dokumentu.. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w każdej sali sprzętu (w każdej sali 2 rzutniki multimedialne z pilotami, 2 ekrany 2 m x 3 m i 2 laptopy z pilotami i wskaźnikami laserowymi) kompatybilnego z rzutnikami umożliwiającymi odtwarzanie prezentacji Power Point oraz prezentację narzędzi

5 sformatowanych w plikach pakietu MS Office, Prezi, filmów, animacji dźwiękowych oraz prezentacji narzędzi internetowych. 23. W umowie między MOSiR i IBE jest zapis o ekranach o minimalnej wielkości 2m x 3 m. Natomiast w OPZ mamy informację o konkretnej wielkości ekranów tj. 2m x 3m. Ustawa o zamówieniach publicznych nie dopuszcza wskazywania konkretnych wielkości/parametrów oferowanego sprzętu. Zamawiający może jedynie wskazywać minimalne i maksymalne wielkości/parametry sprzętu. Jeśli Wykonawca ma uzupełnić sprzęt MOSiR w MCK w salach panelowych prosimy o sprecyzowanie równorzędnych wymagań sprzętowych wobec MOSiR i Wykonawcy. Technicznie niepoprawne jest stosowanie różnych wielkości ekranów i rzutników (moc projektora ANSI) na 1 sali. Odpowiedź IBE: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w pkt a) w ten sposób, iż Wykonawca zapewni i zainstaluje cztery ekrany o wielkości min. 2 m x 3 m i cztery rzutniki ustawione lub podwieszone na środku sali w celu zapewnienia komfortu odbioru i dobrej widoczności prelegentów na podium i emitowania ich prezentacji i filmów. Obrazy mogą być mieszane z kamer i z laptopa. W celu zapewnienia komfortu odbioru Wykonawca zapewni wszystkie rzutniki o jasności co najmniej ansi lumen. Dodatkowo Wykonawca zapewni ustawione na podium lub pod podium 4 ekrany LCD o wielkości 42` ustawione pod kątem 45 stopni do podglądu (z pilotem) wraz z pełnym podłączeniem sprzętu umożliwiającym korzystanie z niego każdego dnia kongresu. Niezależnie od powyższej zmiany należy stwierdzić, iż twierdzenie o niedopuszczalności wskazywania konkretnych wymiarów sprzętu jest nadinterpretacją wniosków z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej odnoszącego się do odmiennych stanów faktycznych i odmiennych przedmiotów zamówienia. 24. Prosimy o informację w jakim formacie będą wyświetlane prezentacje na ekranach? 16:9 czy 4:3? Odpowiedź IBE: Zamawiający nie określa formatu wyświetlanych prezentacji zgodnie z pkt a. Wykonawca powinien być przygotowany na wyświetlenie obu formatów prezentacji. 25. W punkcie a) OPZ Zamawiający wskazał, że Wykonawca ma zainstalować i zapewnić 4 ekrany o wielkości 2 m x 3 m. Czy mamy to rozumieć jako wielkość minimalną? Ponadto w tym samym punkcie mamy zapis o zapewnieniu 4 ekranów LCD o wielkości 42. Czy to jest także wielkość minimalna? Odpowiedź IBE: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w pkt a dotyczące minimalnych wymagań. Wielkość ekranów LCD pozostaje w OPZ bez zmian. Patrz odpowiedź na pytanie nr Wykonawca ma zapewnić krzesła na salach panelowych. Prosimy o określenie ilości krzeseł na poszczególnych salach? Odpowiedź IBE: Zamawiający precyzuje w pkt d., że na sale panelowe Wykonawca zapewni 1100 krzeseł. Wymaganą liczbę krzeseł na poszczególnych salach poznamy po realizacji rekrutacji uczestników na poszczególne sesje tematyczne. 27. Czy ekran o wielkości 9x9 m w Sali plenarnej ma być wkomponowany w scenografię sceny głównej? Odpowiedź IBE: Tak. 28. W punkcie 2.9. załącznika nr 4 do Umowy między MOSiR i IBE mamy zapis o zapewnieniu przez MOSiR zaplecza kuchennego. Czy zaplecze kuchenne dysponuje wyposażeniem kuchennym typu

6 lodówki, piekarniki, zmywarki, zlewy, kuchenki lub płyty grzewcze? Prosimy o podanie konkretnych ilości sprzętu AGD. Odpowiedź IBE: Wykonawca zgodnie z pkt zapewni na powierzchni przeznaczonej na wyżywienie dla uczestników kongresu odpowiednie zaplecze kuchenne na przygotowanie cateringu oraz montaż i demontaż sprzętu kuchennego. Na terenie MCK nie ma żadnego sprzętu kuchennego. W OPZ brak także informacji o tym, iż MOSiR zapewni zaplecze kuchenne. Mowa jest jedynie o powierzchni na stworzenie takowego przez Wykonawcę. 29. Punkt 4.5 OPZ prosimy o informację czy zegar ma być zamontowany na mównicy czy Zamawiający dopuszcza wyświetlenie zegara na ekranie na podium pod kątem 45stopni? Odpowiedź IBE: Zamawiający dopuszcza wyświetlenie zegara na ekranie na podium pod kątem 45stopni, jeżeli będzie jednocześnie wyświetlona prezentacja, a godzina będzie bez problemów odczytywana z odległości 3 metrów. 30. Przed salami panelowymi ma zostać ustawiona całodzienna przerwa kawowa. Prosimy o informację czy obiekt dysponuje stolikami, sofami, stolikami koktajlowymi? Jeśli nie to czy Wykonawca ma je dostarczyć w ramach zamówienia? Odpowiedź IBE: Nie, obiekt nie dysponuje stolikami, sofami, stolikami koktajlowymi ani innymi elementami umeblowania. Wykonawca ma je dostarczyć zgodnie z pkt Punkt h) OPZ Zamawiający wskazuje, że obsługa techniczna będzie także odpowiedzialna za usuwanie usterek na terenie MCK. O jakich usterkach myśli Zamawiający? Odpowiedź IBE: Zamawiający ma na myśli wszelkie usterki techniczne związane ze sprzętem przeznaczonym do realizacji Kongresu. Innymi słowy, Wykonawca ma zapewnić jego bezusterkowe działanie. 32. Punkt h) OPZ Zamawiający wskazuje, że Wykonawca ma zapewnić nie mniej niż 50 sztuk koszy na śmieci (60 litrów). Czy można użyć koszy przeznaczonych do użytku zewnętrznego np. na piknikach, imprezach masowych? Czy Zamawiający wymaga, że kosze muszą być reprezentacyjne, do użytku wewnętrznego? Odpowiedź IBE: Nie, Wykonawca nie może użyć koszy przeznaczonych do użytku zewnętrznego. Kosze powinny estetyczne i dostosowane do warunków organizacji kongresu. 33. Punkt j) OPZ Zamawiający wymaga, aby ochrona zapewniona przez Wykonawcę wydawała odpowiednie identyfikacyjne karty wjazdowe kierowców autokarów z uczestnikami, uczestnikom i obsłudze technicznej. Ile kart wjazdowych ma zapewnić Wykonawca? Prosimy o podanie liczby oraz specyfikacji zadruku karty wjazdowej. Odpowiedź IBE: Zamawiający w pkt i doprecyzowuje, że wymaga, aby Wykonawca przygotował 1100 kart wjazdowych zgodnie z wytycznymi załączonymi do umowy z MCK. 34. Punkt b) OPZ Zamawiający wskazuje, że 1 dzień przed rozpoczęciem Kongresu chce przeprowadzić próbę generalną. Wykonawca w tym czasie będzie w trakcie montażu. Prosimy o określenie co Zamawiający rozumie przez próbę generalną? Prosimy mieć na uwadze, że 1 dzień przed rozpoczęciem Kongresu jest przeznaczony na montaż. Odpowiedź IBE: Zamawiający precyzuje, iż miał na myśli jedynie techniczny, ilościowy itp. odbiór, sprawdzenie działania wszystkich elementów wskazanych w pkt b oraz odprawę osób wskazanych w tym punkcie..

7 Zamawiający modyfikuje pkt b) w ten sposób, iż: próba generalna odbędzie się nie później niż o godz 22:00 28 sierpnia 2015 r. 35. Punkt c) OPZ Zamawiający wskazuje, że Wykonawca ma zapewnić łączność bezprzewodową w postaci 5 krótkofalówek radiowych. Łączność pomiędzy pracownikami Wykonawcy a 5 osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego. Czy mamy rozumieć, że Wykonawca ma dostarczyć 5 krótkofalówek dla 5 pracowników Zamawiającego oraz analogicznie dodatkowych 5 krótkofalówek dla pracowników Wykonawcy? W którym punkcie formularza ofertowego Wykonawca ma zawrzeć koszt wynajmu krótkofalówek? Odpowiedź IBE: Wykonawca ma zapewnić 5 krótkofalówek dla 5 osób wyznaczonych przez Zamawiającego. Będą z nich korzystać zarówno przedstawiciele Wykonawcy jak i Zamawiającego. 36. Punkt a) OPZ Zamawiający wskazuje, że Wykonawca ma obudować/rozbudować recepcję kongresową MCK według wytycznych Zamawiającego. Prosimy o podanie wytycznych. Projekty wizualne recepcji mają być dołączone do Koncepcji Organizacji Kongresu. W jakim terminie wizualizacje mają być dostarczone do Zamawiającego? Na etapie składania ofert czy po podpisaniu umowy? Jeśli wizualizacja ma być dostarczona na etapie składania ofert to czy Zamawiający dysponuje zdjęciami ww. recepcji zapewnianej przez MOSiR? Odpowiedź IBE: Wytyczne dotyczące obudowania/rozbudowania recepcji Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy. Na etapie składania ofert Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wizualizacji Sali plenarnej. Patrz 10 SIWZ w zakresie treści oferty. 37. Punkt 4.5 OPZ Zamawiający wskazuje, że Wykonawca ma zapewnić odpowiednią liczbę gniazdek elektrycznych. W jaki sposób Wykonawca ma zapewnić gniazdka elektryczne na terenie obiektu, którego nie jest administratorem? Odpowiedź IBE: Wykonawca ma zapewnić odpowiednią do realizacji zamówienia rozgałęziaczy elektrycznych (gniazdek). Oczywistym jest, iż wymóg nie mógł dotyczyć instalacji nowych punktów elektrycznych w obiekcie. 38. Punkt c) oraz c) OPZ Zamawiający wskazuje, że Wykonawca ma zapewnić laptopy wraz z pilotami do przedstawiania prezentacji, które mają być umieszczone na mównicach. Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że ustawianie laptopów na scenie rodzi bardzo wiele problemów technicznych. Dodatkowo Wykonawca ma zapewnić reżyserki, w których powinny być ustawione ww. laptopy. Prezentery nazwane przez Zamawiającego pilotami do laptopów posiadają odpowiednie zasięg, który umożliwia swobodne zmienianie slajdów z podium bez potrzeby rosimy posiadania laptopa w zasięgu ręki. Na ekranach na podium pod kątem 45 stopni jest możliwe pokazywanie prezentacji w trybie kolejnego slajdu, co ułatwi przemowę prelegentom. Prosimy o zmianę odpowiednich punktów SIWZ w ww. zakresie. Odpowiedź IBE: Zamawiający nie przewiduje zmian w opz we wskazanym zakresie. 39. Punkt 4.7 OPZ Zamawiający każe uwzględnić w propozycji scenografii okotarowanie ścian (możliwe też do wykorzystania przy wygłuszeniu sal). Prosimy o wyjaśnienie zapisu oraz cel użycia kotar w nowym obiekcie jakim jest MCK? Czy sale w obiekcie nie są wygłuszone? Odpowiedź IBE: Zamawiający określił funkcje okotarowania. Wizualizacja sceny plenarnej jest elementem oferty Wykonawcy, która podlega ocenie. Metraże poszczególnych powierzchni są dostępne w załącznikach do umowy z MCK. Wygłuszenie czy też jego brak nie ma wpływu na okotarowanie.

8 40. Punkt 4.7 OPZ Sala wielofunkcyjna A (poziom1) sala plenarna wymaga okotarowania ścian? Jeśli tak to w jakim metrażu? Prosimy o uszczegółowienie czy istnieje system podwieszenia okotarowania? Odpowiedź: W suficie sal wielofunkcyjnych są miejsca na haki. 41. Punkt 4.7 OPZ Czy w pokoju dla prelegentów oraz w pokoju na wywiady są dostępne sofy, fotele i krzesła? Czy ma je zapewnić Wykonawca? Odpowiedź IBE: Wyposażenie i umeblowanie sal zapewnia Wykonawca. 42. Punkt 4.8 OPZ Czy Wykonawca ma zapewnić na terenie Kongresu pełną obsługę techniczną Kongresu w godzinach 6-24? Odpowiedź IBE: Tak, jak określono w pkt 4.8 OPZ. 43. Punkt c) OPZ Czy Zamawiający dopuszcza użycie stołu prezydialnego z panelem przednim zamiast użycia jednolitego sukna do podłogi? Odpowiedź IBE: Nie, Zamawiający nie przewiduje w specyfikacji wskazanego rozwiązania. 44. Punkt d) OPZ Czy Zamawiający wymaga, aby krzesła w ilości 1100 sztuk były jednolite oraz tego samego rodzaju? Odpowiedź IBE: Tak. 45. Punkt f) OPZ Jaką ilość koziołków ma zapewnić Wykonawca do Sali plenarnej i do sal panelowych? Odpowiedź IBE: Zamawiający przewiduje zapotrzebowania na ok. 350 koziołków. 46. Punkt H) OPZ Czy Zamawiający planuje realizację równoległych sesji w formule debaty oksfordzkiej w różnych salach panelowych podczas dwóch dni Kongresu? Prosimy o rozpisanie harmonogramu sesji w rozbiciu na sale panelowe oraz poszczególne dni Kongresu. Odpowiedź IBE: Tak, istnieje prawdopodobieństwo realizacji równolegle wszystkich sesji w formule debaty oksfordzkiej. Ramowy program kongresu został zawarty w OPZ Punkt b) OPZ Zamawiający wskazuje, ze Wykonawca ma zapewnić 4 telewizory LCD o wielkości 42. Prosimy o sprecyzowanie czy jest to wielkość minimalna ekranu. Odpowiedź: Nie jest to rozmiar minimalny. 48. Punkt c) OPZ Czy Wykonawca ma zapewnić 200m2 wykładziny na całą powierzchnie open space do dyskusji uczestników Kongresu? Odpowiedź IBE: Tak. Wykonawca ma zapewnić min. 200 m2 wykładziny na powierzchni open space. 49. Punkt d) OPZ - Zamawiający wskazuje, ze Wykonawca ma zapewnić 1 telewizor LCD o wielkości 42. Prosimy o sprecyzowanie czy jest to wielkość minimalna ekranu. Odpowiedź IBE: Odpowiedź jak w pkt Punkt d) OPZ Czy Wykonawca ma zapewnić nagłośnienie wraz z obsługą techniczną do przestrzeni na organizację ekspozycji plakatowej? W tym punkcie zostało wpisane tylko dostarczenie 2 mikrofonów bezprzewodowych.

9 Odpowiedź IBE: Tak, Wykonawca ma zapewnić nagłośnienie wraz z obsługą techniczną do przestrzeni na organizację ekspozycji plakatowej 51. Punkt OPZ Czy obiekt dysponuje meblami do biura organizacyjnego, pokoju dla prelegentów, pokoju wywiadów oraz biura prasowego? Jeśli tak to jakimi i w jakiej ilości? Odpowiedź IBE: Nie. Obiekt nie dysponuje meblami do żadnego z pomieszczeń MCK. 52. Czy MCK dysponuje meblami do użycia podczas Kongresu? Jeśli tak to w jakiej ilości? Np. stoły i krzesła do reżyserek. Odpowiedź IBE: Odpowiedź jak w pkt Punkt OPZ Wykonawca podczas Kongresu wydrukuje materiały prasowe (1000 egzemplarzy). Prosimy o podanie specyfikacji materiałów prasowych oraz miejsca, w którym ma być umieszczony koszt wydruku w formularzu ofertowym. Odpowiedź IBE: Zamawiający nie precyzuje specyfikacji materiałów prasowych. W tabeli określającej sposób obliczenia ceny została przewidziana pozycja Biuro prasowe z wyposażeniem przez dwa dni (w tym organizacja briefingów prasowych) patrz 12 ust. 2 SIWZ. 54. Punkt OPZ W załączniku nr 4 do umowy pomiędzy IBE i MOSiR punkt 2.12 jest zapis zaplecze sanitarne w postaci wszystkich dostępnych toalet z bieżącą wodą będzie udostępnione uczestnikom kongresu na całej powierzchni Centrum. W OPZ mamy zapis Wykonawca zapewni czynne, łatwo dostępne i dobrze oznakowane zaplecze sanitarne jak również obsługę zaplecza sanitarnego w celu utrzymania jego czystości i usuwania usterek przez 2 dni kongresu. Co Zamawiający rozumie przez usuwanie usterek pomieszczeń należących do obiektu? Po czyjej stronie leży zapewnienie zaplecza sanitarnego? Prosimy o usunięcie zapisu z punktu OPZ, że Wykonawca zapewni czynne, łatwo dostępne i dobrze oznakowane zaplecze sanitarne oraz usuwania usterek przez 2 dni kongresu. Odpowiedź IBE: MOSIR Katowice zobowiązany jest do zapewnienia zaplecza sanitarnego. I zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy Zamawiającego z MOSIR Katowice, podmiot ten zobowiązany jest do ciągłości sprawnego funkcjonowania m.in.: usług wodno-kanalizacyjnych, a Wykonawca - Organizator Wydarzenia do jego obsługi. Zamawiający ma na myśli usterki, które pojawią się w zapleczu sanitarnym całego obiektu MCK podczas montażu, przebiegu kongresu i demontażu kongresu, i które będą uniemożliwiać czy utrudniać korzystanie z zaplecza sanitarnego.

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA B. ZADANIA WYKONAWCY

A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA B. ZADANIA WYKONAWCY Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na organizację i obsługę forum partnerskiego pn. Fundusze Europejskie bez barier (p)dostęp dla wszystkich organizowanego przez Departament Europejskiego Funduszy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dot. Umowy Ramowej nr z dn.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dot. Umowy Ramowej nr z dn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dot. Umowy Ramowej nr z dn. Departament Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, pełniący rolę Operatora Programu Budowanie potencjału instytucjonalnego

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-27/KB/14 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji podsumowującej wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BA.II.271.5.2015.ES.KP L.dz. 2491/15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 35, fax +48 22 661 14 36 www.mpips.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana terminu składania ofert:

I. Zmiana terminu składania ofert: Rzeszów, dnia 15 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Narodowy Instytut Audiowizualny

Narodowy Instytut Audiowizualny nr postępowania : NlnA_PN_POliS_ 4_2014 Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Kompleksowa organizacja pikników integracyjnych. 1. Warunki ogólne realizacji pikników integracyjnych 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwóch pikników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 18.06.2015 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowej imprezy targowokonferencyjnej w Krakowie pn. Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu

Przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowej imprezy targowokonferencyjnej w Krakowie pn. Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu Przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowej imprezy targowokonferencyjnej w Krakowie pn. Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin

Bardziej szczegółowo

IZP-341/6/053-CIT/N3/2008 Malbork dn. 26.02.2008 r. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

IZP-341/6/053-CIT/N3/2008 Malbork dn. 26.02.2008 r. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wersja archiwalna ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nagłośnienie sali konferencyjnej Malbork Welcome Center ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Bardziej szczegółowo

na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym

na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA określająca warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa DAB/WA/231/94/8/11 Warszawa, 09.01.2012 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Leszek Cieśla Warszawa, dnia 14.07.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowej konferencji o tematyce

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający planuje: wynająć salę konferencyjną, wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz noclegów do organizacji konferencji.

Zamawiający planuje: wynająć salę konferencyjną, wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz noclegów do organizacji konferencji. Zapytanie ofertowe nr 04.02.2015.ZK.ORE_II dotyczące wynajmu sali konferencyjnej, zapewnienia wyżywienia i noclegów do organizacji konferencji w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI do Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo