Przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowej imprezy targowokonferencyjnej w Krakowie pn. Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowej imprezy targowokonferencyjnej w Krakowie pn. Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu"

Transkrypt

1 Przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowej imprezy targowokonferencyjnej w Krakowie pn. Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: Kraków Województwo Małopolskie 1. Zamawiający: Województwo Małopolskie Kraków, ul. Basztowa 22, tel.: (012) fax (012) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony. 3. Adres strony internetowej na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 4. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowej imprezy targowokonferencyjnej w Krakowie pn. Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu w dniu 2 września 2009 r. na terenie Centrum Targowego Chemobudowa Kraków S.A., ul. Klimeckiego 14. Szczegółowy zakres zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1) wykonanie projektu stoisk oraz pozostałej zabudowy oraz rozplanowania/rozmieszczenia ich na powierzchni hali wystawienniczej (w konsultacji z Zamawiającym i do jego akceptacji), 2) wynajem, montaż przed wydarzeniem oraz demontaż po jego zakończeniu stoisk wystawienniczych (system aluminiowej zabudowy OCTANORM z wypełnieniem lub równoważne co do możliwości technicznych zabudowy) w ilości zgodnie z zamówieniem dostarczonym przez Zamawiającego najpóźniej do dnia r., jednakże nie więcej niż 50 stoisk, dla podmiotów działających w branży innowacyjnej, według następujących założeń: a) wymiary stoiska: 12-14m2 powierzchni, minimalne wyposażenie techniczne stoisk: podłączenie prądu 230 V szt.2, stolik szt. 1, krzesła 3 sztuki, kosz na śmieci, szeroki (min cm) fryz z pełną nazwą i logiem firmy nad stoiskiem, oświetlenia stoiska (min. 3 pkt świetlne), wykładzina kolorowa, przeszklona lada i półeczki na materiały reklamowe, zamykana szafka, wyklejenie folią kolorową (kolor identyczny do koloru wykładziny podłogowej) ścianek wewnętrznych boksu (ok. 30% powierzchni) kolor uzależniony od branży w jakiej działa wystawca (do konsultacji z Zamawiającym), zainstalowanie podświetlanego panelu (wymiary: szer. 1m x wys. 1,5 m) z logo projektu i oznaczeniem PO KL i flagą UE, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju (1 szt.). 3) przygotowanie sali konferencyjnej, będącej w dyspozycji Zamawiającego, na potrzeby realizacji części konferencyjnej (dla ok. 80 osób) w dniu wydarzenia. Przygotowanie obejmuje: a) dekorację stołu prezydialnego,

2 b) ułożenie krzeseł i stolików na potrzeby części konferencyjnej w formie kinowej, c) wyposażenie sali w sprzęt konferencyjny/multimedialny (m.in. laptop, rzutnik multimedialny, ekran do wyświetlania prezentacji), nagłośnienie, krzesła, cztery kosze na śmieci. W sali konferencyjnej ma być wykonana aranżacja graficzna umieszczenie linii graficznej z logo projektu i oznaczeniami PO KL i flagą UE będące w gestii Zamawiającego, d) po przeprowadzeniu części konferencyjnej dostosowanie sali na potrzeby paneli dyskusyjnych/warsztatów poprzez ułożenie krzeseł i stolików (na max. 20 osób każda) w formie podkowy, e) przygotowanie kabiny dla tłumacza, na potrzeby realizacji tłumaczenia symultanicznego, f) zapewnienie słuchawek na potrzeby tłumaczenia symultanicznego oraz odpowiedniej obsługi i nadzoru technicznego sprzętu, 4) zapewnienie tłumaczenia symultanicznego wszystkich prezentacji i wystąpień z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski dla uczestników części konferencyjnej i paneli dyskusyjnych realizowanych w sali konferencyjnej, w godzinach , 5) przygotowanie sali z zabudowy OCTANORM (lub równoważne co do możliwości technicznych zabudowy) na potrzeby prowadzenia równoległego panelu dyskusyjnego/warsztatów (na max. 20 osób). Przygotowanie obejmuje: wyłożenie ścianek wewnętrznych i podłogi wykładziną, zamontowanie oświetlenia halogenowego, dekoracja stołu prezydialnego, ułożenie krzeseł i stolików na potrzeby części paneli dyskusyjnych w formie podkowy, wyposażenie sali w nagłośnienie, cztery kosze na śmieci, szeroki fryz (min cm) nad wejściem z oznaczeniem/opisem salki. W sali ma być wykonana aranżacja graficzna zainstalowanie podświetlanego panelu (wymiary: szer.: 1m x wys.: 1,5 m) z logo projektu i oznaczeniem PO KL i flagą UE, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2 szt.), 6) zaadaptowanie dodatkowego stoiska w systemie OCTANORM (lub równoważne co do możliwości technicznych zabudowy) na potrzeby Zamawiającego imprezę (wymiary: 12-14m2) i wyposażenie go w min: podłączenie prądu 230 V, dwa stoliki, pięć krzeseł, wykładzinę kolorową, dwa kosze, dwie przeszklone lady z półkami na materiały promocyjne Województwa Małopolskiego, zamykane zaplecze z półeczkami (wymiary: 1m x 1m), oświetleniem stoiska (min. 3 pkt świetlne), wyklejenie folią kolorową ścianek wewnętrznych boksu (ok. 30% powierzchni) w identycznym kolorze jak koloru wykładziny na podłodze, szeroki (min cm) fryz napisem Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nad stoiskiem oraz wykonanie aranżacji graficznej stoiska umieszczenie podświetlanego panelu (wymiary: szer.: 1m x wys.: 1,5 m) z logo projektu i oznaczeniem PO KL i flagą UE, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju (2 szt.). 7) przygotowanie punktu recepcyjnego w systemie OCTANORM (lub równoważne co do możliwości technicznych zabudowy)-(wymiary: 12-14m2 powierzchni) i wyposażenie go w: podłączenie prądu 230 V, dwa stoliki, trzy krzesła, dwie lady, szafka z półkami na materiały (foldery, ankiety, broszury), kosz na śmieci, zamykane zaplecze z półeczkami (wymiary: 1m x 1m), oświetlenie stoiska (min. 3 pkt świetlne), wyklejenie folią kolorową ścianek wewnętrznych boksu (ok. 30% powierzchni) w identycznym kolorze jak kolor wykładziny na podłodze, szeroki (min cm) fryz z napisem RECEPCJA oraz wykonanie aranżacji graficznej stoiska - zainstalowanie podświetlanego panelu (wymiary: szer.: 1m x wys.: 1,5 m) z logo projektu i oznaczeniem PO KL i flagą UE, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2 szt.) 8) przygotowanie stoiska/punktu dla ankieterów w systemie OCTANORM (lub równoważne co do możliwości technicznych zabudowy) - (min. 9 m2 powierzchni) i wyposażenie go w: stolik, trzy krzesła, półki na ankiety, zamykaną szafkę na klucz, oświetlenie (min. 3 pkt świetlne), wykładzina szara, kosz na śmieci, szeroki (min cm) fryz z napisem: PUNKT ANKIETOWY, zainstalowanie podświetlanego panelu (wymiary: szer. 1m x wys. 1,5 m) z logo projektu i oznaczeniem PO KL i flagą UE, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju (1 szt.), 9) zaplanowanie miejsca na wystawę fotograficzną o tematyce innowacyjności oraz jego przygotowanie poprzez umiejscowienie na wydzielonej przestrzeni ścianek z oświetleniem

3 halogenowym, na których możliwe będzie zawieszenie/zainstalowanie zdjęć/posterów, 10) zapewnienie, poprzez system zabudowy aluminiowej OCTANORM (lub równoważne co do możliwości technicznych zabudowy), miejsca na potrzeby prezentacji filmów o tematyce innowacyjnej i wyposażenie tego miejsca w sprzęt RTV (LCD lub plazma) o przekątnej obrazu min. 50 cali oraz sprzęt DVD i zapewnienie jego obsługi technicznej, m.in. podłączenie i obsługa przez cały czas trwania wydarzenia. 11) zaplanowanie, poprzez system zabudowy aluminiowej OCTANORM (lub równoważne co do możliwości technicznych zabudowy), miejsca na ekspozycję książek, periodyków i czasopism o tematyce innowacyjności oraz jego przygotowanie, tj. umiejscowienie na wydzielonej przestrzeni półek, regałów i stołów, na których możliwe będzie umieszczenie w/w. Zapewnienie oświetlenia halogenowego nad wydzielonym miejscem, 12) zapewnienie pomieszczenia socjalnego na catering dla wystawców wyposażonego w: stoły i ławy na catering oraz stoliki barowe (min. 10) i krzesła (min. 15) dla wystawców, wykładzina szara, min. cztery kosze na śmieci, wyłożenie ścian wewnętrznych pomieszczenia wykładziną, 13) zapewnienie oddzielnego pomieszczenia socjalnego na catering dla uczestników części konferencyjnej ( ok. 80 osób), wyposażonego w: stoły i ławy na catering oraz stoliki barowe (min. 10) i krzesła dla gości (min. 30), wykładzina szara, min. cztery kosze na śmieci, wyłożenie ścian wewnętrznych pomieszczenia wykładziną, 14) wykonanie aranżacji graficznej pomieszczeń wymienionych w ust. 12) i 13) zainstalowanie podświetlanego panelu (wymiary: szer. 1m x wys. 1,5 m) z logo projektu i oznaczeniem PO KL i flagą UE, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (min. 4 szt. w każdym), 15) zapewnienie: a) dostępu do zaplecza sanitarnego i jego utrzymanie w czystości, b) sprzątanie przed wydarzeniem i po jego zakończeniu, c) dozór i ochrona w czasie wyposażania stoisk, imprezy oraz dozór i ochrona w nocy poprzedzającej wydarzenie, d) szatnie; 16) Zapewnienie cateringu dla wystawców (dwie przerwy kawowe, lunch: 150 porcji), 17) Zapewnienie cateringu dla uczestników konferencji (jedna przerwa kawowa, lunch: 80 porcji), 18) Obsługę logistyczną obejmującą m.in.: a) wykonanie scenografii i aranżacji miejsca przedsięwzięcia zamontowanie materiałów, będących w posiadaniu Zamawiającego, z linią graficzną i logo projektu oraz oznaczeniami PO KL i flagą UE, tożsamych z aranżacją stoisk wystawienniczych: flagi/proporce z logo projektu i jego nazwą oraz znakami PO KL i flagą UE, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - min. 6 wewnątrz hali i 3 na zewnątrz, b) przygotowanie punktu recepcyjnego, c) współpracę z wystawcami przed i w trakcie przedsięwzięcia w tym: doprecyzowanie warunków technicznych (zapotrzebowanie wystawców na pobór energii, rodzaj sprzętu, który zostanie umieszczony na stoisku), podpisanie z wystawcami umów w zakresie spełnienia wymogów technicznych, d) koordynację i zaplanowanie oraz konsultację z Zamawiającym, powierzchni wystawienniczej i konferencyjnej z uwzględnieniem warunków estetycznych i wymagań bhp, e) obsługa techniczna i nadzór techniczny nad przedsięwzięciem targowym i konferencyjnym, f) ubezpieczenie imprezy zgodnie z przepisami prawa, g) przygotowanie kompletnych materiałów konferencyjnych w wersji papierowej (zbindowane prezentacje i wystąpienia prelegentów części konferencyjnej, min. 85 egz.), h) przygotowanie karnetów/bloczków na catering dla uczestników części targowej oraz części konferencyjnej (rozróżnienie kolorystyczne), i) oznaczenie/opis wszystkich sal wykorzystywanych w wydarzeniu, np. sala cateringowa, recepcja itp. 19) Opróżnienie miejsca wystawowego (Centrum Targowe Chemobudowa-Kraków S.A., ul. Klimeckiego 14 i jego otoczenie) z wszystkich przedmiotów zamontowanych/zainstalowanych przed imprezą na potrzeby jej realizacji. Kod i nazwa zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

4 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Termin wykonania zamówienia: zamówienie należy wykonać w dniu 2 września 2009 r. na terenie Centrum Targowego Chemobudowa Kraków S.A., ul. Klimeckiego O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym spełniają następujące warunki szczegółowe: a) wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w realizacji w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów o wartości 60 tys. zł brutto każda. b) wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). W takim przypadku warunki udziału w postępowaniu, dotyczące wykonawcy, odnoszą się odpowiednio do wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (przy uwzględnieniu wymagań określonych w pkt 7.1, lit. a niniejszego ogłoszenia) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, c) polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w wysokości określonej w pkt 7.1., lit. b ogłoszenia.. 8. W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 2 500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) 9. Kryteria oceny ofert: - cena 100%, 10. Ofertę należy złożyć: osobiście lub za pomocą poczty kurierskiej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury Kraków, ul. Racławicka 56, I p., pokój nr 109, przesłać drogą pocztową (operator publiczny) na adres : Urząd Marszałkowski Województwa

5 Małopolskiego Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury, Kraków, ul. Racławicka 56. Termin składania ofert upływa dnia 27 kwietnia 2009 r., o godzinie Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2009 r., o godzinie w siedzibie Zamawiającego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56, pokój Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Pzp 14. Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu r. w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powiązane artykuły Wynik postępowania: Przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowej imprezy targowo-konferencyjnej w Krakowie pn. Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu Liczba odwiedzin: 4 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :10:52 Czas publikacji: :15:56 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: świadczenie usług logistycznych i dostaw, w tym najmu hal namiotowych użytkowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz warsztatów z zakresu auditu wewnętrznego SZJ i SZBI w ramach projektu pn.: Wyższa jakość i wzrost

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz. Strona 1 z 14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz.pl/przetargi Bydgoszcz: Działania promocyjne dla realizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32574-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 20-032574 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl ( BIP) Kielce: kompleksowe zorganizowanie szkoleń wraz z egzaminem

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Numer ogłoszenia: 293094-2014; data zamieszczenia: 03.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa obejmująca wykonanie projektu, przygotowanie do druku,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Dostawa systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Numer ogłoszenia: 412628-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.pl/ Kraków: usługa przeprowadzenie audytu certyfikującego dla normy PN-

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 2063 Warszawa, dn. 20.02.2014 płk Grzegorz WLAZŁOWSKI Nr sprawy: 022/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 ul. Banacha

Bardziej szczegółowo