Oxford Matura Trainer Poziom Rozszerzony Rozkład materiału (3 godz./tyg.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oxford Matura Trainer Poziom Rozszerzony Rozkład materiału (3 godz./tyg.)"

Transkrypt

1 LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 Oxford Matura Trainer Poziom Rozszerzony Rozkład materiału (3 godz./tyg.) TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ UNIT 1 Opisywanie porażek i sukcesów z poznanych idiomów i słownictwa. s. 4 Vocabulary Bank: s. 11 Napisanie kilku zdań o wydarzeniu, które w największym stopniu wpłynęło na swoje życie NPP: Człowiek temat cenionych przez siebie cech charakteru oraz cech przydatnych w osiąganiu sukcesu Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie swoich doświadczeń Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych Rozumienie ze słuchu: znajdowanie określonych informacji w tekście językowej, wykorzystywanie technik, I 1.1; II 2.3; III ; IV 6.4; 6.8; MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie Zastosowanie czasów przeszłych i konstrukcji z used to i would w tłumaczeniach fragmentów zdań. s. 5 Vocabulary Bank: s. 11 NPP: Człowiek Czasy Used to Konstrukcja would+ czasownik Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji sformułowanych w języku polskim językowej, wykorzystywanie technik I 1.1; V 8.3; Tłumaczenie fragmentów zdań Dylematy moralne w oparciu o przeczytany tekst. ss. 6-7 Vocabulary Bank: s. 11 Opisanie prawdziwej lub wymyślonej sytuacji, w której należało podjąć decyzję moralną lub etyczną NPP: Człowiek Drugi tryb warunkowy Konstrukcja would + czasownik Czasy Przyimki temat różnych sytuacji wymagających podjęcia decyzji lub działań związanych z kwestiami moralnymi i etycznymi Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące różnych zdarzeń, opisywanie swoich doświadczeń, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości Reagowanie ustne: wyrażanie opinii i pytanie o opinie innych, rozważanie hipotez językowej, wykorzystywanie technik I 1.1; II 3.6; III ; IV 6.8; Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 1

2 LEKCJA 6 LEKCJA 5 LEKCJA 4 Poziom rozszerzony: IV 6.5 MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel? rozważania w kontekście wysłuchanych tekstów. Przymiotniki utworzone na podstawie czasowników i rzeczowników w zadaniach gramatycznych. ss. 7-8 Vocabulary Bank: s. 11 Napisanie kilku zdań (10-12) na temat sytuacji z przeszłości która wiązała się z rozczarowaniem NPP: Człowiek Przymiotniki utworzone na podstawie czasowników i rzeczowników Opisywanie charakteru różnych osób, w tym swojego najlepszego przyjaciela/przyjaciółki Mówienie: opisywanie ludzi, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów, opinii i uczuć, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie doświadczeń swoich i innych osób Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście językowej, wykorzystywanie technik, I 1.1; II ; III ; MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wybór Słowotwórstwo, Test luk Pisanie listu do reakcji, wyrażającego odmienne zdanie co do treści przeczytanego artykułu. s. 9 Vocabulary Bank: s. 11 Napisanie artykułu, do którego odniosło się w liście do redakcji NPP: Człowiek Pisanie listu do redakcji na temat osoby stanowiącej wzór do naśladowania, w reakcji na przeczytany artykuł, z którego treścią się nie zgadza Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów Reagowanie ustne: wyrażanie opinii i pytanie o opinie innych, aktywne uczestniczenie podczas rozmowy i dyskusji Pisanie: opisywanie ludzi, czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi Reagowanie pisemne: przekazywanie informacji i wyjaśnień, wyrażanie opinii, ustosunkowywanie się do opinii innych osób, komentowanie, akceptowanie lub kwestionowanie zdania innych Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu językowej, wykorzystywanie technik I 1.1; III ; IV ; Poziom rozszerzony: IV ; V 8.3 MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna List do redakcji Parafraza zdań Ćwiczenia w mówieniu z zestawu zadań egzaminacyjnych. s. 10 Vocabulary Bank: s. 11 Speaking Bank: s. 116 Speaking tips: s. 118 NPP: Człowiek temat mody i ubrań Opisywanie emocji i uczuć Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie emocji Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań, opisywanie swoich intencji i planów na przyszłość Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 2

3 L LEKCJA 9 LEKCJA 8 LEKCJA 7 Opisanie ubioru wybranej osoby w formie pisemnej językowej, wykorzystywanie technik, I 1.1; III ; IV ; V 8.3; MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału stymulującego UNIT 2 Wypowiadanie się na tematy związane z domem, mieszkaniem, wynajmem i kupnem mieszkania lub domu z poznanego słownictwa. ss Vocabulary Bank: s. 19 Napisanie ogłoszenia o poszukiwaniu współlokatora do wynajmowanego mieszkania NPP: Dom Czasy teraźniejsze Opisywanie różnych typów domów, ich lokalizacji, pomieszczeń i wyposażenia Mówienie: opisywanie miejsc, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów Rozumienie ze słuchu: znajdowanie określonych informacji w tekście Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji językowej, wykorzystywanie technik, I 1.2; II 2.3; III ; IV 6.4; MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie Alternatywne typy mieszkań i domów w oparciu o przeczytany tekst. s. 14 Vocabulary Bank: s. 19 NPP: Dom Czasy teraźniejsze temat różnych nietypowych miejsc zamieszkania Mówienie: opisywanie miejsc, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście Inne:, stosowanie strategii komunikacyjnych, I 1.2; II ; III ; Opisanie wymarzonego miejsca zamieszkania MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie Zastosowanie czasu present perfect z innymi czasami przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi. s. 15 Vocabulary Bank: s. 19 NPP: Dom Czas present perfect z innymi czasami przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi Czasy past simple, present perfect i present perfect continuous językowej, wykorzystywanie technik I 1.1; Układanie fragmentów zdań ENowoczesne NPP: Dom Czasy teraźniejsze, Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 3

4 LEKCJA 12 LEKCJA 11 urządzenia i udogodnienia w domach w oparciu o wysłuchane wypowiedzi. Zastosowanie przedrostków w zmianie znaczenia wyrazów. Piszemy artykuł z elementami opisu miejsca. s. 16 Przedrostki temat mebli wielofunkcyjnych i nowoczesnych urządzeń w domu Vocabulary Bank: s. 19 Opisanie wybranego urządzenia domowego, które ułatwia wykonywanie obowiązków domowych s. 17 Vocabulary Bank: s. 19 Stworzenie pisemnego opisu miejsca, z którym związane są negatywne wspomnienia NPP: Dom Przedimki Pisanie artykułu na temat miejsca, z którym związane są pozytywne wspomnienia z dzieciństwa opisywanie przedmiotów Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, oddzielanie faktów od opinii,, I 1.2; II 2.3; III ; Poziom rozszerzony: II 2.1 MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wybór Słowotwórstwo Mówienie: opisywanie miejsc, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście, oddzielanie faktów od opinii Pisanie: opisywanie miejsc, opisywanie swoich doświadczeń, stosowanie zasady konstruowania tekstów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi I 1.2; II ; III ; Poziom rozszerzony: II 3.1 MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Artykuł Ćwiczenia w mówieniu z zestawu zadań egzaminacyjnych. s. 18 Vocabulary Bank: s. 19 Speaking Bank: s. 116 Speaking tips: s. 118 Stworzenie listy wad i zalet posiadania współlokatora w wynajmowanym mieszkaniu NPP: Dom i przyszłe tematy związane z miejscem zamieszkania Proponowanie wspólnego wynajęcia mieszkania Omawianie kwestii związanych z obowiązkami domowymi Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji, proponowanie Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań językowej, wykorzystywanie technik, I 1.2; III ; IV ; MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 4

5 LEKCJA 16 LEKCJA 15 LEKCJA 14 LEKCJA 13 MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału stymulującego Progress Test 1. UNIT 3 Szkolnictwo i życie studenckie w tekstach i wysłuchanych wypowiedziach. s. 20 Vocabulary Bank: s. 27 Wyszukanie informacji na temat systemu szkolnictwa w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych NPP: Szkoła przyszłe i temat zasad i reguł egzaminu maturalnego Rozumienie ze słuchu: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie intencji autora/nadawcy tekstu Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Mówienie: przedstawianie faktów, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie intencji i planów na przyszłość, I 1.3; II ; III ; IV 6.4; MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz, Wybór Zastosowanie konstrukcji z would rather, would prefer, prefer, had better do wyrażania preferencji, udzielania rad. s. 21 Vocabulary Bank: s. 27 NPP: Szkoła Konstrukcje z would rather, would prefer, prefer, had better Wyrażanie preferencji Udzielanie rad Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmiany formy tekstu Inne: stosowanie strategii kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik I 1.3; Poziom rozszerzony: V 8.3 Parafraza zdań Wady i zalety uczenia się w szkole i w domu w kontekście przeczytanych tekstów. Zastosowanie różnych technik uczenia się. ss Vocabulary Bank: s. 27 Stworzenie listy wskazówek do efektywnego uczenia się języka obcego na podstawie własnych doświadczeń NPP: Szkoła Czasy teraźniejsze Przysłówki Porównywanie różnych stylów i form uczenia się temat wad i zalet nauki w domu Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie kontekstu wypowiedzi, oddzielanie faktów od opinii, I 1.3; II ; III ; Poziom rozszerzony: II 3.1 MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Prawda/Fałsz, Wybór Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 5

6 LEKCJA 19 LEKCJA 18 LEKCJA 17 Zastosowanie wyrażeń przyimkowych w wypowiedziach dotyczących egzaminów i edukacji. ss Vocabulary Bank: s. 27 Opisanie ulubionych zajęć pozalekcyjnych (około zdań) NPP: Szkoła Wyrażenia przyimkowe temat zajęć pozaszkolnych i kursów wieczorowych różnego typu Mówienie: opisywanie ludzi i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych Rozumienie ze słuchu: znajdowanie określonych informacji w tekście Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji sformułowanych w języku angielskim I 1.3; II 2.3; III ; IV 6.8; V 8.3; MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie Tłumaczenie fragmentów zdań, Test luk Przedstawianie różnych argumentów za i przeciw danej tezie w rozprawce na temat metod sprawdzania wiedzy. s. 25 Vocabulary Bank: s. 27 Stworzenie listy argumentów za i przeciw prowadzenia zajęć pozalekcyjnych jedynie poza szkołą NPP: Szkoła temat swoich doświadczeń związanych z szkołą podstawową Pisanie rozprawki na temat metody sprawdzania wiedzy w systemie oceniania poprzez testy MATURA EGZAMIN USTNY:, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi, przedstawianie opinii innych osób, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów, przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu I 1.3; II ; III ; Poziom rozszerzony: III 5.2 MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Rozprawka Ćwiczenia w mówieniu z zestawu zadań egzaminacyjnych. s. 26 Vocabulary Bank: s. 27 Speaking Bank: s. 116 Speaking Bank: s. 118 Przygotowanie tekstu reklamującego swoją szkołę NPP: Szkoła i przyszłe temat szkoły w różnych kontekstach Uzyskiwanie informacji związanych z kursem językowym Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań, opisywanie swoich intencji i planów na przyszłość językowej, wykorzystywanie technik, I 1.3; III ; IV ; V 8.3; Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 6

7 LEK CJA LEKCJA 21 LEKCJA 20 MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału stymulującego UNIT 4 Rozmowy związane z rynkiem pracy z poznanego słownictwa. ss Vocabulary Bank: s. 35 Opisanie wymarzanego zawodu pod kątem potrzebnych do jego wykonywania kwalifikacji NPP: Praca Czasy teraźniejsze Przyimki Opisywanie zawodów temat rynku pracy Pisanie podania o pracę Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi Mówienie: opisywanie ludzi i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, określanie intencji nadawcy/autora tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście Pisanie: przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, opisywanie intencji i planów na przyszłość, opisywanie swoich doświadczeń, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi Reagowanie pisemne: przedstawianie się i udzielanie podstawowych informacji na swój temat, przekazywanie informacji, wyrażanie próśb, I 1.4; II ; III ; IV ; MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz, Wybór Temat wykorzystania Internetu w pracy i zakładania własnej firmy w oparciu o przeczytane teksty. s. 30 Vocabulary Bank: s. 35 NPP: Praca i przyszłe temat użyteczności Internetu w biznesie Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście, oddzielanie faktów od opinii Inne:, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik I 1.4; II ; III 4.5; Poziom rozszerzony: II 3.1 Stworzenie listy zalet i wad pracy zdalnej MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Wybór Zastosowanie konstrukcji have s. 31 NPP: Praca Konstrukcja have something done Opisywanie wykonanych dla nas Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji sformułowanych w języku angielskim Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 7

8 LEKCJA 25 LEKCJA 24 LEKCJA 23 something done w opisywaniu wykonanych dla nas czynności i zleceń. Vocabulary Bank: s. 35 przez kogoś czynności I 1.4; V 8.3; Tłumaczenie fragmentów zdań Satysfakcja z pracy w oparciu o wysłuchane wypowiedzi. Tworzenie wyrazów za pomocą przedrostków. s. 32 Vocabulary Bank: s. 35 Napisanie krótkiego tekstu (10-12 zdań) na temat negatywnych czynników wpływających na chęć zmiany pracy NPP: Praca przyszłe Przedrostki temat pracy i ważnych czynników wpływających na jej ocenę, opisywanie intencji i planów na przyszłość Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych Słuchanie: określanie głównej myśli poszczególnych fragmentów tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście, I 1.4; II ; III ; IV 6.8; MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie Słowotwórstwo Piszemy artykuł na temat pracy wykonywanej za pośrednictwem Internetu. s. 33 Vocabulary Bank: s. 35 Napisanie ogłoszenia z ofertą pracy wakacyjnej NPP: Praca temat pracy tymczasowej dla młodych ludzi Pisanie artykułu w odpowiedzi na krytyczny tekst na temat pracy w domu za pośrednictwem Internetu Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście Pisanie: opisywanie ludzi, czynności, opisywanie doświadczeń innych osób, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi Inne:, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik I 1.4; II 2.3; III ; MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Artykuł Ćwiczenia w mówieniu z zestawu zadań egzaminacyjnych. s. 34 NPP: Praca Vocabulary Bank: s. 35 Speaking Bank: s. 116 Speaking Bank: s. 118 temat pracy w różnych kontekstach Proponowanie i zachęcanie do podjęcia pracy Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji, proponowanie Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie doświadczeń swoich i innych osób, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań Napisanie relacji z podjętej,, I 1.4; III ; IV ; Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 8

9 LEKCJA 29 LEKCJA 28 LEKCJA 27 LEKCJA 26 przez siebie lub inną osobę pracy wakacyjnej MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału stymulującego Progress Test 2. UNIT 5 Relacje rodzinne i międzyludzkie wypowiedzi z poznanego słownictwa. s. 36 Vocabulary Bank: s. 43 Opisanie swojej rodziny w dowolnej formie pisemnej NPP: Życie rodzinne i towarzyskie Czasy teraźniejsze temat relacji rodzinnych Przedstawianie wad i zalet bycia jedynakiem Mówienie: opisywanie ludzi, czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie wad i zalet różnych rozwiązań i poglądów Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, I 1.5; II 2.3; III ; MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie s. 37 NPP: Życie rodzinne i towarzyskie Other(s), the other(s), another Vocabulary Bank: s. 43 I 1.5; Wybór (Test luk) Różne oblicza dzieciństwa w oparciu o przeczytane teksty. ss Vocabulary Bank: s. 43 Opisanie wybranego wydarzenia z dzieciństwa NPP: Życie rodzinne i towarzyskie temat różnego traktowania dzieci Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi, określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń,, I 1.5; II ; III ; Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 9

10 LEKCJA 32 LEKCJA 31 LEKCJA 30 MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Wybór Stosunki sąsiedzkie w kontekście wysłuchanych wypowiedzi. ss Vocabulary Bank: s. 43 Stworzenie planu wydarzenia, które umocniłoby więzi lokalne we własnym środowisku NPP: Życie rodzinne i towarzyskie Konstrukcja czasownik + bezokolicznik/imiesłów z końcówką -ing temat stosunków sąsiedzkich Mówienie: opisywanie ludzi i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, przedstawianie wad i zalet różnych rozwiązań i poglądów Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji sformułowanych w języku angielskim, I 1.5; II ; III ; V 8.3; MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wybór Tłumaczenie fragmentów zdań, Test luk Piszemy rozprawkę wyrażającą opinię nawiązywania znajomości za pośrednictwem Internetu. s. 41 Vocabulary Bank: s. 43 Napisanie rozprawki wyrażając odmienne zdanie do przeczytanego tekstu ze s. 41 w zadaniu 8 NPP: Życie rodzinne i towarzyskie Pisanie rozprawki wyrażającej opinię na temat nawiązywania znajomości za pośrednictwem portali społecznościowych Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi, przedstawianie opinii innych osób, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów, przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu I 1.5; II ; III ; Poziom rozszerzony: III 5.2 MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Rozprawka Ćwiczenia w mówieniu z zestawu zadań egzaminacyjnych. s. 42 Vocabulary Bank: s. 43 Speaking Bank: s. 116 Speaking Bank: s. 118 NPP: Życie rodzinne i towarzyskie i przyszłe tematy związane z rodziną Ustalanie szczegółów imprezy okolicznościowej Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań językowej, wykorzystywanie technik, Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 10

11 LEK CJA LEKCJA 35 LEKCJA 34 LEKCJA 33 Napisanie krótkiego tekstu na temat wspólnego mieszkania w rodzinie wielopokoleniowej (60-80 słów) I 1.5; III ; IV ; MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału stymulującego UNIT 6 Zdrowe żywienie rozmowy z poznanego słownictwa na podstawie wysłuchanych wypowiedzi. s. 44 Vocabulary Bank: s. 51 NPP: Żywienie Czasy teraźniejsze temat żywienia Opisywanie własnych nawyków żywieniowych Mówienie: opisywanie przedmiotów, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, przedstawianie wad i zalet różnych rozwiązań i poglądów Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, I 1.6; II 2.3; III ; Napisanie przepisu kulinarnego swojej ulubionej potrawy MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie Przytaczanie wypowiedzi z mowy zależnej. s. 45 Vocabulary Bank: s. 51 NPP: Żywienie Mowa zależna: czasowniki wprowadzające Przytaczanie wypowiedzi Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji sformułowanych w języku angielskim I 1.6; V 8.3; Tłumaczenie fragmentów zdań Niezwykłe potrawy jedzenie owadów rozmowa na podstawie przeczytanego tekstu. ss Vocabulary Bank: s. 51 NPP: Żywienie Świat przyrody Czasy teraźniejsze temat jedzenia owadów Mówienie: wyrażanie swoich opinii i poglądów Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu I ; II ; III 4.5; Opisanie najbardziej niezwykłej potrawy MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie Tworzenie rzeczowników z ss NPP: Żywienie Czasy teraźniejsze Przyrostki w temat swoich Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 11

12 LEKCJA 38 LEKCJA 37 czasowników z przyrostków. Vocabulary Bank: s. 51 rzeczownikach odczasownikowych preferencji żywieniowych I 1.6; II 2.3; III 4.5; Opisanie działania wybranego urządzenia kuchennego MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wybór Piszemy artykuł na temat negatywnego wpływu restrykcyjnej diety na zdrowie nastolatków. s. 49 Vocabulary Bank: s. 51 Stworzenie listy zdrowych nawyków żywieniowych NPP: Żywienie Pisanie artykułu na temat restrykcyjnych diet i ich negatywnego wpływu na zdrowie nastolatków Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu Pisanie: opisywanie czynności, zjawisk, opisywanie doświadczeń innych osób, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi Inne:, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik I 1.6; II 3.3; III ; Poziom rozszerzony: V 8.3 MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Artykuł Ćwiczenia w mówieniu z zestawu zadań egzaminacyjnych. s. 50 Speaking Bank: s. 116 Speaking Bank: s. 118 Vocabulary Bank: s. 51 Napisanie antyreklamy wybranego produktu typu fast food NPP: Żywienie i przyszłe tematy związane z jedzeniem i żywieniem Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości językowej, wykorzystywanie technik, I 1.6; III ; IV ; MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału stymulującego Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 12

13 LEKCJA 43 LEKCJA 42 LEKCJA 41 LEKCJA 40 LEKCJA 39 Progress Test 3. UNIT 7 Korzystanie z kart kredytowych i innych usług bankowych zastosowanie właściwego słownictwa w rozmowach o pieniądzach. s. 52 Vocabulary Bank: s. 59 Napisanie krótkiego wyjaśnienia na czym polega korzystanie z wybranego kredytu NPP: Zakupy i usługi Czasy teraźniejsze temat swoich doświadczeń związanych z zarządzaniem pieniędzmi Mówienie: opisywanie swoich doświadczeń Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, I 1.7; II 2.3; III 4.9; MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie Kładzenie nacisku na wybrane informacje z inwersji. s. 53 Vocabulary Bank: s. 59 NPP: Zakupy i usługi Inwersja Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu Inne:, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik I 1.7; Poziom rozszerzony: V 8.3 Parafraza zdań Rozmowy na temat idei sprawiedliwego handlu na podstawie przeczytanego tekstu. ss Vocabulary Bank: s. 59 NPP: Zakupy i usługi temat sprawiedliwego handlu i innych istotnych informacji związanych z kupowanym towarem Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście I 1.7; II ; III 4.5; Napisanie wypowiedzi wyrażającej własną opinię na temat idei sprawiedliwego handlu MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie Zastosowanie poznanych konstrukcji dla wyrażenia celu czynności i ss Vocabulary Bank: s. 59 NPP: Zakupy i usługi Konstrukcje to/in order to/ so as to + bezokolicznik, so that + zdanie podrzędne, so as not to + temat robienia zakupów przez Internet, opisywanie swoich doświadczeń, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie intencji nadawcy/autora tekstu Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 13

14 LEKCJA 45 LEKCJA 44 kontrastu. Ćwiczenia umiejętności wyszukiwania informacji w wysłuchanych tekstach. Stworzenie listy zalet i wad robienia zakupów sposób tradycyjny bezokolicznk Konstrukcje although/ even though/ though + zdanie podrzędne, in spite of/ despite + rzeczownik/imiesłów z końcówką ing, in spite of the fact + zdanie podrzędne opinie i preferencje innych, aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, komentowanie, zgadzanie się lub kwestionowanie zdania innych uczestników dyskusji Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu Inne:, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik I 1.7; II ; III ; IV 6.8; Parafraza zdań, Test luk Poziom rozszerzony: IV ; V 8.3 MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wybór Wypowiadanie się na temat robienia zakupów przez Internet w formie rozprawki. s. 57 Vocabulary Bank: s. 59 Napisanie krótkiej wypowiedzi na temat wad i zalet zamknięcia centrum handlowych podczas weekendów NPP: Zakupy i usługi i przyszłe temat niedzielnych zakupów w centrach handlowych Pisanie rozprawki na temat rezygnowania z tradycyjnej formy robienia zakupów na rzecz zakupów przez Internet Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi, przedstawianie opinii innych osób, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów, przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu I 1.7; II 3.6; III ; Poziom rozszerzony: III 5.2 MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Rozprawka Ćwiczenia w mówieniu z zestawu zadań egzaminacyjnych. s. 58 Vocabulary Bank: s. 59 Speaking Bank: s. 116 Speaking Bank: s. 118 Stworzenie listy argumentów za i przeciw robieniu zakupów w hipermarketach i centrach handlowych NPP: Zakupy i usługi i przyszłe temat robienia zakupów temat wpływu reklam na decyzje o zakupie towarów Wyrażanie opinii na temat dużych supermarketów i sklepów internetowych w porównaniu z małymi sklepikami Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości językowej, wykorzystywanie technik, I 1.7; III ; IV ; MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 14

15 LEKCJA 48 LEKCJA 47 LEKCJA 46 MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału stymulującego UNIT 8 Rozmowy związane z wakacjami i turystyką z poznanego słownictwa. ss Vocabulary Bank: s. 67 Opisanie swoich najlepszych wakacji z przeszłości NPP: Podróżowanie i turystyka temat przemysłu turystycznego w Polsce i atrakcji turystycznych dla młodych ludzi zza granicy Relacjonowanie przykrego wydarzenia z wakacji Opisywanie swoich doświadczeń związanych z wakacjami, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście, I 1.8; II ; III ; MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wybór Wyrażanie swoich preferencji na temat spędzania wakacji i miejsca zakwaterowania Podróże duże i małe w kontekście przeczytanych tekstów. s. 62 Vocabulary Bank: s. 67 Opisanie wybranego miejsca na świecie, które warto zwiedzić NPP: Podróżowanie i turystyka przyszłe Planowanie podróży dookoła świata Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli tekstu Mówienie: opisywanie miejsc i czynności, wyrażanie swoich opinii i poglądów, opisywanie planów na przyszłość, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi w zależności od sytuacji Inne:, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik I 1.8; II ; III ; MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie Uzupełnianie luk w tekście strategie korzystania ze znajomości części mowy. s. 63 Vocabulary Bank: s. 67 NPP: Podróżowanie i turystyka Części mowy temat tego, jak powinno się pakować Mówienie: wyrażanie swoich opinii I 1.8; III 4.5; Test luk Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 15

16 LEKCJA 51 LEKCJA 50 LEKCJA 49 Wypadki podczas wakacji w wysłuchanych tekstach. Zastosowanie kolokacji w wypowiedziach dotyczących podróżowania. s. 64 Vocabulary Bank: s. 67 Napisanie krótkiej (około 10 zdań) wypowiedzi na temat umiejętności młodych kierowców w Polsce NPP: Podróżowanie i turystyka Kolokacje Czasowniki złożone (phrasal verbs) Opisywanie swoich doświadczeń związanych z wypadkami podczas wakacji Mówienie: opisywanie ludzi i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście I 1.8; II ; III ; MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie Dobieranie Piszemy list formalny z reklamacją wycieczki zagranicznej. s. 65 Vocabulary Bank: s. 67 Napisanie odpowiedzi na list z reklamacją w imieniu biura podróży NPP: Podróżowanie i turystyka przyszłe i Zaimki Pisanie listu formalnego z reklamacją dotyczącą wycieczki zagranicznej do biura turystycznego Mówienie: opisywanie ludzi i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń Pisanie: opisywanie ludzi, czynności, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, opisywanie swoich doświadczeń, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi Reagowanie pisemne: przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat, przekazywanie informacji i wyjaśnień, prowadzenie negocjacji w trudnych sytuacjach życia codziennego, wyrażanie skargi, wyrażanie emocji Inne: dokonywanie samooceny,, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik I 1.8; III ; IV ; Poziom rozszerzony: IV 7.1 MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna List formalny (Reklamacja) Ćwiczenia w mówieniu z zestawu zadań egzaminacyjnych. s. 66 Vocabulary Bank: s. 67 Speaking Bank: s. 116 Speaking Bank: s. 118 Wyszukanie informacji o trzech wybranych atrakcjach NPP: Podróżowanie i turystyka i przyszłe tematy związane z podróżowaniem i turystyką Relacjonowanie wycieczki zepsutej przez warunki pogodowe temat polskiej turystyki i atrakcji turystycznych w Polsce Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji, proponowanie Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości językowej, wykorzystywanie technik, I 1.8; III ; IV ; Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 16

17 LEKCJA 55 LEKCJA 54 LEKCJA 53 LEKCJA 52 turystycznych w Wielkiej Brytanii MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału stymulującego Progress Test 4. UNIT 9 Uczestniczenie w kulturze rozmowy z poznanego słownictwa. s. 68 Vocabulary Bank: s. 75 Napisanie krótkiego tekstu, wyrażającego opinię na temat tzw. gazet brukowych NPP: Kultura temat swoich nawyków i preferencji związanych z czytaniem gazet i ilustrowanych magazynów Opisywanie wydarzeń kulturalnych Mówienie: opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich, opisywanie swoich doświadczeń, relacjonowanie wydarzeń, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu I 1.9; II 2.1; III ; MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie Opisywanie przyszłych zdarzeń z czasów future continuous, future perfect, future perfect continuous. s. 69 Vocabulary Bank: s. 75 NPP: Kultura Czasy przyszłe: future continuous, future perfect, future perfect continuous, I 1.9; Wybór (Test luk sterowanych) Przedstawienia i występy artystyczne w przeczytanych tekstach. ss Vocabulary Bank: s. 75 Napisanie recenzji wybranego przedstawienia artystycznego NPP: Kultura temat różnych form sztuki i przedstawień Relacjonowanie obejrzanego przedstawienia artystycznego Mówienie: opisywanie ludzi, czynności i zjawisk, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, opisywanie swoich doświadczeń, relacjonowanie wydarzeń Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście, oddzielanie faktów od opinii, I 1.9; II ; III ; Poziom rozszerzony: II 3.1 MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Wybór Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 17

18 LEKCJA 58 LEKCJA 57 LEKCJA 56 Rozmowy o sztuce w oparciu o wysłuchane wypowiedzi i własne preferencje. Ćwiczenia gramatyczne z wyrażeń przysłówkowych. ss Vocabulary Bank: s. 75 Napisanie krótkiej informacji o ostatnio przeczytanej przez siebie książce NPP: Kultura Czasy teraźniejsze Wyrażenia przysłówkowe Wyrażanie swoich preferencji związanych z korzystaniem ze sztuki Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów, opinii i uczuć, opisywanie doświadczeń swoich i innych osób Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji sformułowanych w języku angielskim,, I 1.9; II ; III ; V 8.3; MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wybór Słowotwórstwo, Tłumaczenie fragmentów zdań Piszemy artykuł na temat adaptacji filmowych. s. 73 Vocabulary Bank: s. 75 Napisanie recenzji wybranej książki NPP: Kultura Przyimki temat czytania książek Pisanie artykułu na temat zalet adaptacji filmowych książek, przedstawianie wad i zalet różnych rozwiązań i poglądów Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście Pisanie: opisywanie zjawisk, opisywanie doświadczeń swoich i innych osób, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi Inne:, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik I 1.9; II 3.3; III ; MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Artykuł Ćwiczenia w mówieniu z zestawu zadań egzaminacyjnych. s. 74 Vocabulary Bank: s. 75 Speaking Bank: s. 116 Speaking Bank: s. 118 Opisanie jednej z pokazanych na stronie 74 reprodukcji obrazów i wyszukanie informacji na temat oryginału NPP: Kultura i przyszłe temat swoich upodobań związanych z muzyką, książkami i filmem Wyrażanie opinii na tematy związane z kulturą i sztuką Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji, proponowanie Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości językowej, wykorzystywanie technik, I 1.9; III ; IV ; MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 18

19 LEKCJA 62 LEKCJA 61 LEKCJA 60 LEKCJA 59 MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału stymulującego UNIT 10 Opisywanie dyscyplin sportowych i wypowiadanie się na temat sportu z poznanego słownictwa. ss Vocabulary Bank: s. 83 NPP: Sport Czasy teraźniejsze Wyrażanie opinii na tematy związane z wydarzeniami i imprezami sportowymi oraz dyscyplinami sportowymi Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście I 1.10; II 2.3; III ; Wyszukanie informacji i napisanie krótkiego tekstu opisującego na czym polega pięciobój MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wybór Spektakularne imprezy sportowe w kontekście przeczytanego tekstu pt. The Super Bowl. s. 78 Vocabulary Bank: s. 83 NPP: Sport Czasy teraźniejsze Porównywanie różnych sportów zespołowych Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie intencji autora/nadawcy tekstu Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii i poglądów Inne:, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik I 1.10; II ; III 4.5; Opisanie wybranej światowej imprezy sportowej MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Wybór Mieszany tryb warunkowy w kontekście wypowiedzi na temat sportu. s. 79 Vocabulary Bank: s. 83 NPP: Sport Mieszany tryb warunkowy Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu Inne:, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik I 1.10; Poziom rozszerzony: V 8.3 Parafraza zdań Sport indywidualny czy drużynowy? wyrażanie opinii i preferencji w kontekście wysłuchanych s. 80 Vocabulary Bank: s. 83 NPP: Sport Czasowniki złożone (phrasal verbs) Określanie swojego stosunku do sportu Wyrażanie swoich opinii i preferencji związanych z różnymi sportami Mówienie: opisywanie ludzi i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 19

20 LEKCJA 64 LEKCJA 63 wypowiedzi. Stworzenie listy wad i zalet sportów indywidualnych indywidualnymi i drużynowymi Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu, I 1.10; II 2.3; III ; IV 6.8; Poziom rozszerzony: V 8.3 MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie Parafraza zdań Wypowiadanie się na temat różnych form aktywności fizycznej w formie rozprawki. s. 81 Vocabulary Bank: s. 83 Napisanie krótkiej wypowiedzi na temat swojej aktywności fizycznej NPP: Sport Czasy teraźniejsze Zdania warunkowe Przecinki Konstrukcja the + comparative, the + comparative Pisanie rozprawki na temat dobrych i złych stron regularnych ćwiczeń na siłowni uprawianych zamiast aktywności ruchowej na świeżym powietrzu Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi, przedstawianie opinii innych osób, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów, przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu,,, dokonywanie samooceny I 1.10; II 3.6; III ; Poziom rozszerzony: III 5.2 MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Rozprawka Ćwiczenia w mówieniu z zestawu zadań egzaminacyjnych. s. 82 Vocabulary Bank: s. 83 Speaking Bank: s. 116 Speaking Bank: s. 118 Opisanie ulubionej dyscypliny sportowej NPP: Sport i przyszłe temat sportu w różnych kontekstach Opisywanie swoich pierwszych doświadczeń z uprawianiem wybranej dyscypliny sportowej Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości językowej, wykorzystywanie technik, I 1.10; III ; IV ; MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału stymulującego Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 20

21 LEK CJA LEKCJA 68 LEKCJA 67 LEKCJA 66 LEKCJA 65 Progress test 5. UNIT 11 Zdrowy i niezdrowy styl życia w zadaniach i wysłuchanych tekstach. ss Vocabulary Bank: s. 91 Stworzenie listy pięciu najważniejszych zasad prowadzenia zdrowego stylu życia i uzasadnienie swoich wyborów NPP: Zdrowie Czasy teraźniejsze Przyimki tematy związane z uzależnieniami temat swojego stylu życia pod kątem zdrowia Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, oddzielanie faktów od opinii, określanie głównej myśli tekstu I 1.11; II ; III 4.5; Poziom rozszerzony: II 2.1 MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wybór wielokrotne Zastosowanie poznanych konstrukcji opisujących nierzeczywisty czas przeszły w zadaniach gramatycznych. s. 85 Vocabulary Bank: s. 91 NPP: Zdrowie Konstrukcje z as if, as though, it s (high) time, wish, if only + past simple/past perfect Konstrukcja wish + would + bezokolicznik Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji sformułowanych w języku polskim Inne:, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik I 1.11; V 8.3; Tłumaczenie fragmentów zdań Największe zagrożenia dla zdrowia człowieka rozmowy w oparciu o przeczytane teksty. ss Vocabulary Bank: s. 91 NPP: Zdrowie Czasy teraźniejsze temat zagrożeń dla zdrowia człowieka Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, I 1.11; II 3.3; III 4.5; Opisanie wybranej diety wpływającej pozytywnie na zdrowie człowieka MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie Problemy ludzi niepełnosprawnych ss NPP: Zdrowie Przyimki Czasowniki złożone temat przeszkód, z Mówienie: opisywanie ludzi i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 21

22 LEKCJA 71 LEKCJA 70 w kontekście wysłuchanej rozmowy. Czasowniki złożone w zadaniach gramatycznych. Vocabulary Bank: s. 91 Stworzenie listy pomysłów ułatwiających ludziom niepełnosprawnym poruszanie się po szkole (phrasal verbs) którymi muszą się borykać osoby niepełnosprawne Słuchanie: określanie intencji nadawcy/autora tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście I 1.11; II ; III ; MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wybór Wybór (Test luk), Układanie fragmentów zdań Wypowiadanie się na temat medycyny alternatywnej w formie artykułu. s. 89 Vocabulary Bank: s. 91 Napisanie krótkiej (około 15 zdań) wypowiedzi na temat zalet i wad chirurgii plastycznej NPP: Zdrowie Wyrażanie opinii na temat chirurgii plastycznej Pisanie krytycznego artykułu na temat medycyny alternatywnej Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu Pisanie: opisywanie czynności, zjawisk, opisywanie doświadczeń innych osób, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi Inne:, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik I 1.11; II 3.6; III ; Poziom rozszerzony: V 8.3 MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Artykuł Ćwiczenia w mówieniu z zestawu zadań egzaminacyjnych. s. 90 Vocabulary Bank: s. 91 Speaking Bank: s. 116 Speaking Bank: s. 118 Napisanie dialogu pomiędzy lekarzem i przeziębionym pacjentem NPP: Zdrowie i przyszłe tematy związane ze zdrowiem, medycyną i niepełnosprawnością Udzielanie rad dotyczących zdrowego stylu życia Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji, proszenie o radę i udzielanie rad Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości językowej, wykorzystywanie technik, I 1.11; III ; IV ; MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału stymulującego UNIT 12 Oxford Matura Trainer. Poziom rozszerzony: rozkład materiału Oxford University Press Strona 22

English File Third Edition Intermediate Rozkład materiału (4 godz./tyg.)

English File Third Edition Intermediate Rozkład materiału (4 godz./tyg.) English File Third Edition Intermediate Rozkład materiału (4 godz./tyg.) TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Intermediate Rozkład materiału (3 godz./tyg.)

Oxford Solutions Intermediate Rozkład materiału (3 godz./tyg.) Oxford Solutions Intermediate Rozkład materiału (3 godz./tyg.) TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 4 Klasa 3a Rok szkolny 2014/2015

Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 4 Klasa 3a Rok szkolny 2014/2015 Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 4 Klasa 3a Rok szkolny 2014/2015 TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

4 Present Simple- ćwiczenia gramatyczne Środki językowe Czas present simple Czas present continuous Nazwy czynności rutynowych i innych czynności

4 Present Simple- ćwiczenia gramatyczne Środki językowe Czas present simple Czas present continuous Nazwy czynności rutynowych i innych czynności TEMAT ZAKRES TREŚCI 1 Test diagnozujący 2 Zapoznanie z PZO, strukturą i wymaganiami maturalnymi 3 Present Simple- ćwiczenia gramatyczne Nazwy czynności rutynowych i innych czynności 4 Present Simple- ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Rozkład materiału (3h/tyg.)

Oxford Solutions Pre-Intermediate Rozkład materiału (3h/tyg.) Oxford Solutions Pre-Intermediate Rozkład materiału (3h/tyg.) TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ INTRODUCTION

Bardziej szczegółowo

Insight Upper-Intermediate Plan wynikowy

Insight Upper-Intermediate Plan wynikowy Insight Upper-Intermediate Plan wynikowy ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lekcja 1 (1A) Słownictwo związane z opisywaniem cech Czasy teraźniejsze i przeszłe Czytanie: znajdowanie

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1

Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1 Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie FCE jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Zdający zna: 1) proste struktury leksykalno- -gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Insight Intermediate Plan wynikowy

Insight Intermediate Plan wynikowy Insight Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A) Unit 1 Test Przymiotniki

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA) Słownictwo

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Przedmiotowy System Oceniania

New Matura Solutions Upper-Intermediate Przedmiotowy System Oceniania New Matura Solutions Upper-Intermediate Przedmiotowy System Oceniania Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Część pisemna poziom podstawowy Część ustna bez określania poziomu egzaminu Część pisemna

Bardziej szczegółowo

Czas trwania kursu: 2 semestry; zajęcia 2 razy w tygodniu po 85 minut (razem 122 godziny lekcyjne)

Czas trwania kursu: 2 semestry; zajęcia 2 razy w tygodniu po 85 minut (razem 122 godziny lekcyjne) E 1 program nauczania: EXAMS - poziom E 1 Wyrazy często mylone Wygląd i osobowość Czas Miejsca Podróżowanie Państwa, języki i narodowości Praca Zdrowie Technologia komputerowa Pogoda Pieniądze Komunikacja

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA

PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA UNIT 7 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 55 (7B) Unit 7 Test

Bardziej szczegółowo

English Plus3 Rozkład materiału Klasa 2A Rok szkolny 2015/16

English Plus3 Rozkład materiału Klasa 2A Rok szkolny 2015/16 English Plus3 Rozkład materiału Klasa 2A Rok szkolny 2015/16 TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ STARTER

Bardziej szczegółowo

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy Insight Pre-intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A) Czas Present

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście,

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, English File Third Edition Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A)

Bardziej szczegółowo

zajęć must, mustn t, needn t First Conditional ought to/should -czasowniki modalne

zajęć must, mustn t, needn t First Conditional ought to/should -czasowniki modalne Temat Numer zajęć Zakres treści Zapoznanie z PSO oraz z formą, strukturą i wymogami egzaminu maturalnego. Diagnoza -test Mowa ciała w różnych krajach - wprowadzenie słownictwa.. Body language ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

English Plus 4 Wymagania edukacyjne

English Plus 4 Wymagania edukacyjne English Plus 4 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT ŚRODKI JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit1 Test Nazwy

Bardziej szczegółowo

Nu mer lekc ji. 3LO, język angielski

Nu mer lekc ji. 3LO, język angielski Nu mer lekc ji 3LO, język angielski Temat lekcji Zakres treści 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Zapoznanie z PZO. Zapoznanie ze strukturą i formą egzaminu zewnętrznego, wymaganiami egzaminacyjnymi.

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom CPE Język Angielski Poziom C2

Cele uczenia się poziom CPE Język Angielski Poziom C2 Cele uczenia się poziom CPE Język Angielski Poziom C2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie CPE jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Insight Intermediate Kryteria oceny - klasa Ib i Id Rok szkolny 2014/2015 UNIT 1 słownictwo z Unitu 1 (w ty, m.in., związane z opisem wyglądu zewnętrznego i cech charakteru, modą i ubraniami ); bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

Steps Plus dla klasy IV Rozkład materiału

Steps Plus dla klasy IV Rozkład materiału Steps Plus dla klasy IV Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ First Steps LEKCJA 1

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14)

Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14) Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14) OCENA Klasa 1d- okres 1 - uczeń zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów związanych z opisem wyglądu

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. IV. poziom rozszerzony

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. IV. poziom rozszerzony Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego sem. IV poziom rozszerzony Podręcznik / rozdział Słownictwo Gramatyka My Matura Success Intermediate Rozdział 5 Możliwe przyczyny końca świata, katastrofy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 POZIOM ROZSZERZONY KLASA III B

KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 POZIOM ROZSZERZONY KLASA III B KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 KLASA III B 1 Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA i SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJE I PÓŁROCZE ZAKRES GRAMATYCZNY Czas present

Bardziej szczegółowo

Kalendarium maturzysty

Kalendarium maturzysty Matura 2012 Kalendarium maturzysty język angielski poziom podstawowy Zestaw tematyczny: Człowiek TYDZIEŃ 1-2 3-14 października dane personalne wygląd zewnętrzny cechy charakteru uczucia i emocje problemy

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 1 Opis ludzi charakter i osobowość różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, uwzględniając wiek, pochodzenie, osobowość

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 Plan wynikowy

New English Plus 2 Plan wynikowy New English Plus 2 Plan wynikowy STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Rozkład materiału

Team Up 1 Rozkład materiału LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 Team Up 1 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Welcome

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH Wymagania edykacyjne dla klas III Treści Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Ewa Eichler Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z języka angielskiego stworzony

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego realizowany w Studium Języków Obcych P.B. w grupach na poziomie B1 6 semestrów 180 godzin/ 4 semestry- 120 godzin 1 I Cele nauczania: 1. Dalsze rozwijanie 4

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności

Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR

Bardziej szczegółowo

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO MP-8 ETAP EDUKACJI szkoła podstawowa PRZEDMIOT j. angielski klasa r.szk.... Imię i nazwisko n-la przedmiotu. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Interface 4 PLAN WYNIKOWY

Interface 4 PLAN WYNIKOWY Interface 4 PLAN WYNIKOWY Funkcje Gramatyka/ słownictwo STARTER UNIT zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia przedstawia się opisuje ludzi przeważnie poprawnie udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Matura do 2013/2014 Matura od 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Matura do 2013/2014 Matura od 2014/2015 Szczegółowe porównanie egzaminu maturalnego do roku szkolnego 2013/14 i od 2014/15. EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Matura do 2013/2014 Matura od 2014/2015 Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PASSWORD 2. Podręcznik do języka angielskiego.

PASSWORD 2. Podręcznik do języka angielskiego. PASSWORD 2. Podręcznik do języka angielskiego. Szczegółowe wymagania przygotowane w oparciu o materiały wydawnictwa MacMillan dla przedmiotu język angielski, w oparciu o podręcznik Password 2. W kryteriach

Bardziej szczegółowo

English Plus Options dla klasy VII Syllabus planner (4godz./tyg.)

English Plus Options dla klasy VII Syllabus planner (4godz./tyg.) English Plus Options dla klasy VII Syllabus planner (4godz./tyg.) WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK LEKCJA 1 STARTER UNIT VOCABULARY Zastosowanie dopełniacza i poznanych nazw członków rodziny w jej opisie. Nazwy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Interface 3 PLAN WYNIKOWY

Interface 3 PLAN WYNIKOWY Interface 3 PLAN WYNIKOWY Funkcje / słownictwo STARTER UNIT zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia przedstawia się przeważnie poprawnie udziela podstawowych informacji na swój temat posługuje

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Intermediate Wymagania edukacyjne Klasa Ia, grupy AI/1, AI/2, AI/3, AII/3 rok szkolny 2015/2016

Oxford Solutions Intermediate Wymagania edukacyjne Klasa Ia, grupy AI/1, AI/2, AI/3, AII/3 rok szkolny 2015/2016 Oxford Solutions Intermediate Wymagania edukacyjne Klasa Ia, grupy AI/1, AI/2, AI/3, AII/3 rok szkolny 2015/2016 Introduction Unit OCENA CELUJĄCA CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ ROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczno-wychowawczy

Plan dydaktyczno-wychowawczy Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 2 Klasy: 1a, 1d Rok szkolny 2014/2015 Liczba godzin: 120 Powtórzenie przed sprawdzianami: 6 godzin Omówienia sprawdzianów: 6 godzin Inne (sprawy organizacyjne,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM Z TESTAMI ROZKŁAD MATERIAŁU 90 godzin lekcyjnych

EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM Z TESTAMI ROZKŁAD MATERIAŁU 90 godzin lekcyjnych EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM Z TESTAMI ROZKŁAD MATERIAŁU 90 godzin lekcyjnych Egzamin Gimnazjalny Repetytorium z Testami jest podręcznikiem przeznaczonym do przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

PASSWORD 2. Podręcznik do języka angielskiego.

PASSWORD 2. Podręcznik do języka angielskiego. PASSWORD 2. Podręcznik do języka angielskiego. Kryteria oceny Kryteria oceniania zostały sformułowane zgodnie z założeniami podstawy programowej nauczania języka obcego nowożytnego w szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Unit 1 Szkoła. A. Rozumienie ze słuchu. B. Rozumienie tekstu czytanego, Słownictwo (1)

Unit 1 Szkoła. A. Rozumienie ze słuchu. B. Rozumienie tekstu czytanego, Słownictwo (1) Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą z języka angielskiego Klasa trzecia Podręcznik: Oxford Excellence for Matura Semestr I Unit 1-6 Semestr II Unit 7-12 Tematyka oraz zakres materiału Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny Poziom III.0 dla początkujących PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot język niemiecki Klasa......... Rok

Bardziej szczegółowo

English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy

English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny Dopełniacz

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

English Plus 3 Wymagania edukacyjne

English Plus 3 Wymagania edukacyjne English Plus 3 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 2009 R. WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

Repetytorium gimnazjalne Magnet (Więcej niż powtórka)

Repetytorium gimnazjalne Magnet (Więcej niż powtórka) Repetytorium gimnazjalne Magnet (Więcej niż powtórka) Propozycja rozkładu materiału do Repetytorium gimnazjalnego Magnet przeznaczona jest dla uczniów trzeciej klasy gimnazjum przygotowujących się do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO Każdy przystępujący do egzaminu maturalnego w danej sesji wybiera jeden język obcy nowożytny z listy 6 języków podanych w rozporządzeniu: język angielski, francuski,

Bardziej szczegółowo

Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016)

Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016) Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016) Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r. (w technikum od 2016 r) Do egzaminu maturalnego w nowej formie będą przystępować uczniowie liceów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I WYMAGANIA KONIECZNE I PODSTAWOWE (ocena dopuszczająca i dostateczna) 1. Umie posługiwać się słownikiem. 2. Zna słownictwo przerabiane na lekcji. 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Podstawa programowa określa szczegółowe wymagania w zakresie podstawowym, dla uczniów kontynuujących naukę na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla gimnazjum, w sposób

Bardziej szczegółowo

New English File Advanced Kryteria oceniania

New English File Advanced Kryteria oceniania New English File Advanced Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1 OCENA 1 osobowości różnych osób, czynników motywujących do działania, relacji rodzinnych, stosując wielostronną argumentację, nie popełniając większych

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015. I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Zakres treści. Modułdział. nr lekcji

Zakres treści. Modułdział. nr lekcji Modułdział nr lekcji Zakres treści Lekcja organizacyjna, przeprowadzenie testu diagnozującego. 1 Sprawy organizacyjne, Test diagnozujący Zapoznanie z PSO Zapoznanie z formą, strukturą i wymogami 2 Standardy

Bardziej szczegółowo

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy II Gimnazjum (grupa zaawansowana) w roku szkolnym 2016/2017 UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony 1 WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony Treści nauczania 1. Poziom III.1 - na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego 1.1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy Moduł Dział-Temat Zakres tresci Zakres podstawowy Uczeń: Osiągnięcia ucznia Zakres ponadpodstawowy Uczeń: Zapoznanie z PSO, strukturą i formą, standardami i wymaganiami egzaminu zewnętrznego. zna przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego sem. III poziom rozszerzony Podręcznik / rozdział Słownictwo Gramatyka My Matura Success Pre-intermediate Rozdział 9 Rozdział 10 Czasowniki nieregularne

Bardziej szczegółowo

- W zakresie rozumienia tekstu czytanego potrafi analizować krótkie, proste teksty

- W zakresie rozumienia tekstu czytanego potrafi analizować krótkie, proste teksty Emilia Wojtulewicz Język angielski- wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa 1e/f - okres 1 OCENA DOPUSZCZAJĄCA - W zakresie rozumienia ze słuchu potrafi rozpoznawać proste, krótkie testy - W zakresie

Bardziej szczegółowo