W III kwartale 2013 roku rozpatrzono 3597 spraw, w tym: w lipcu 1286, w sierpniu 1211 we wrześniu 1100, zaś łącznie od początku roku spraw.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W III kwartale 2013 roku rozpatrzono 3597 spraw, w tym: w lipcu 1286, w sierpniu 1211 we wrześniu 1100, zaś łącznie od początku roku 12815 spraw."

Transkrypt

1 INFORMACJA o wielkości wpływu i treści skarg, wniosków, petycji i listów rozpatrzonych w Departamencie Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców w III kwartale 2013 r. W III kwartale 2013 roku rozpatrzono 3597 spraw, w tym: w lipcu 1286, w sierpniu 1211 we wrześniu 1100, zaś łącznie od początku roku spraw. I. SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA TREŚCI SKARG, WNIOSKÓW, PETYCJI I LISTÓW. a. Korespondencja nadsyłana w ramach zorganizowanych akcji bądź zbiorowa. W III kwartale 2013 r. w ramach zorganizowanych akcji zbiorowych do Departamentu wpłynęło blisko pism, w tym: 1055 protestów przeciwko projektom ustaw, które zmierzają do prawnego zrównania związków osób tej samej płci z małżeństwem w ramach tzw. związków partnerskich, jeden protest podpisany przez 194 osoby (od początku roku wpłynęło blisko protestów); 573 wnioski o wprowadzenie zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym poprzez zrównanie praw obojga rodziców do opieki nad dzieckiem w sytuacji gdy o opiece postanowić musi sąd (od początku roku wpłynęło 695 wniosków); 540 wniosków działkowców o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (od początku roku wpłynęło ponad wniosków); 458 protestów przeciwko projektowi rozporządzenia Komisji Europejskiej ograniczającego udzielanie pomocy publicznej dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne przez kraje członkowskie (od początku roku wpłynęło 915 protestów); 269 petycji o wprowadzenie zakazu sprzedaży zwierząt gospodarskich na targowiskach (od początku roku wpłynęło 715 petycji);

2 2 30 protestów przeciwko torturowaniu zwierząt poprzez stosowanie tzw. uboju rytualnego (od początku roku wpłynęło ponad protestów); 29 petycji w sprawie przyjęcia ustawy o odnawialnych źródłach energii, która umożliwi każdemu bycie zarówno producentem jak i konsumentem energii (od początku 2013 r. wpłynęło blisko 2630 petycji); 24 apele o wprowadzenie zakazu obrotu żywnością i paszą genetycznie zmodyfikowaną (od początku 2013 r. wpłynęło 137 apeli); 19 protestów przeciwko planom wprowadzenia do szkół i promowania edukacji seksualnej opartej na wspieraniu antykoncepcji i relacjach jednopłciowych (od początku roku wpłynęło blisko 500 protestów); 1 pismo podpisane przez 359 osób w sprawie zagrożeń wynikających z nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami; Łącznie od początku roku do Departamentu wpłynęło w ramach korespondencji zbiorowej oraz zorganizowanych akcji ponad protestów, apeli i petycji. Korespondencja ta, z uwagi na jej wielkość nie została uwzględniona w danych statystycznych na str. 7. b. Korespondencja w sprawach indywidualnych. Ponad 80% korespondencji stanowiły skargi, wnioski, petycje i listy w sprawach indywidualnych, w których piszący przedstawiali swoje problemy, trudności i kłopoty w rozwiązywaniu ważnych - z ich punktu widzenia - spraw życiowych, zwracali się o pomoc w ich załatwieniu, prosili o podjęcie interwencji, bądź udzielenie porad prawnych. Departament podejmował w tych sprawach stosowne działania interwencyjne i wyjaśniające, często z pozytywnym efektem. W skargach i listach z zakresu problematyki: - działalności organów administracji publicznej: najczęściej podnoszonymi zarzutami były: nieterminowość załatwiania spraw, opieszałość w działaniu bądź bezczynność. W części spraw piszący zwracali się z prośbami o zmianę niekorzystnego stanowiska lub decyzji podjętej przez naczelne i centralne organy administracji rządowej. W skargach

3 3 dotyczących działalności organów samorządowych (głównie gminnych) najczęściej formułowano zarzuty opieszałego działania lub bezczynności organów gminy; - działalności organów wymiaru sprawiedliwości: najczęściej poruszano sprawy z zakresu orzecznictwa cywilnego i karnego wnoszono o podjęcie interwencji w toczące się postępowanie sądowe, bądź żądano spowodowania zmiany orzeczenia sądowego; - ubezpieczeń społecznych: głównie skarżono się na zbyt niski wymiar świadczeń emerytalnych i rentowych, odmowy ich przyznania, bądź nieprawidłowe, zdaniem skarżących, ustalenie ich wysokości. c. Korespondencja o treściach ogólnych. Problematyka ogólnospołeczna znajdowała odzwierciedlenie niemal w całej korespondencji nadsyłanej do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwłaszcza w tej adresowanej bezpośrednio do Prezesa Rady Ministrów. W wielu bowiem skargach, wnioskach oraz listach na tle konkretnych spraw indywidualnych podnoszono problemy o szerszym wymiarze. Tematem najczęściej pojawiającym się w lipcowo-wrześniowej korespondencji podobnie jak w poprzednich miesiącach były problemy na rynku pracy. O trudnościach z uzyskaniem zatrudnienia pisały zarówno osoby młode, jak również osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia. W części korespondencji sygnalizowano problemy opiekunów osób niepełno-sprawnych. Nadal wpływała korespondencja dot. opłat za abonament RTV. Najczęściej pisały osoby, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne w związku z niepłaceniem przez nie abonamentu. Najczęściej byli to emeryci i renciści, którzy wcześniej regularnie opłacali abonament, a po zapowiedziach Pana Premiera, że ta danina zostanie zlikwidowana, zaprzestali płacenia abonamentu. W kilkudziesięciu listach piszący krytycznie odnieśli się do zmian dot. zajęć dodatkowych w przedszkolach. Piszący dzielili się także uwagami na temat reformy OFE. Tematem często pojawiającym się w korespondencji o treściach ogólnych podobnie, jak w poprzednich miesiącach była sytuacja materialna rencistów i emerytów. Piszący domagali się w swoich listach poprawy ich losu i oczekiwali, że Rząd skuteczniej będzie troszczył się o ich byt. Nadal też piszący nawiązywali w swoich listach do zasad waloryzacji świadczeń część popierała waloryzację kwotową, część zaś opowiadała się za procentową.

4 4 II. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Ilość rozpatrzonych skarg, wniosków, petycji i listów według podstawowych grup problemowych: L.p. Grupa problemowa lipiec sierpień wrzesień od początku roku 1. działalność org. adm. rząd., samorząd., in sądownictwo i organy ścigania ubezpieczenia społeczne pomoc społeczna, niepełnosprawni gospod. mieszk., komunalna, nadzór budowl praca i zatrudnienie łączność, komunikacja, handel, usługi nauka, oświata, kultura, sport, turystyka dział. banków, urz. skarb., ubezp., kredyty służba zdrowia sprawy wojskowe, policji, obywatelskie ochrona przyrody i środowiska rolnictwo i gospodarka ziemią członkostwo Polski w Unii Europejskiej reprywatyzacja sprawy pozostałe RAZEM: Listy wielowątkowe o treściach ogólnospołecznych: OGÓŁEM ROZPATRZONYCH SPRAW: W ramach codziennych przyjęć interesantów przyjęto osób: Z przyjmowanymi interesantami pracownicy Wydziału Skarg, Wniosków i Petycji Departamentu przeprowadzili szczegółowe rozmowy, wyjaśniając w nich stan faktyczny i prawny przedstawionej sprawy. Załatwianie części z nich kontynuowane było przez Wydział w postępowaniu skargowym. Ponadto, w okresie lipiec - wrzesień 2013r. pracownicy merytoryczni Wydziału przeprowadzili wiele rozmów telefonicznych z obywatelami, którzy często na gorąco komentowali bieżące dokonania Rządu, dzielili się swoimi uwagami i opiniami o aktualnych wydarzeniach społecznych, gospodarczych i politycznych w kraju, a także zwracali się

5 5 o poradę prawną w swojej indywidualnej sprawie bądź informację o stanie rozpatrywania przesłanych przez nich wcześniej spraw. Wielkość wpływu skarg, wniosków, petycji i listów w kolejnych miesiącach 2013 roku (oraz w porównaniu do roku poprzedniego) ilustruje poniższy wykres: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem W III kwartale 2013 r. Wydział Skarg, Wniosków i Petycji Departamentu spośród 3597 spraw: 743 rozpatrzył we własnym zakresie i udzielił na nie wyczerpujących odpowiedzi (m.in. zajął w nich merytoryczne stanowisko, poinformował piszących o stanie prawnym ich sprawy, udzielił wyjaśnień o charakterze prawnym i innych informacji, o które zwracali się piszący). 889 przekazał do rozpatrzenia organom właściwym (często odrębnym pismem wyjaśniając autorom korespondencji zasadność przyjęcia przez Departament takiego sposobu załatwienia ich sprawy), 262 przekazał do rozpatrzenia organom właściwym, żądając jednocześnie od organu nadesłania do Departamentu merytorycznego stanowiska w danej sprawie (celem udzielenia na tej podstawie odpowiedzi przez Departament we własnym zakresie), bądź nadesłania kopii odpowiedzi udzielonej zainteresowanym (celem zbadania prawidłowości załatwienia sprawy).

6 6 Pozostałą korespondencję odłożono do akt bez nadawania jej dalszego biegu. Były to głównie listy o charakterze ogólnym (najczęściej nadsyłane pocztą elektroniczną), nie zawierające danych osobowych nadawców, a także: pisma przesłane do Kancelarii do wiadomości (w oryginale skierowane do organu właściwego), listy nieczytelne, anonimowe, agresywne i wulgarne, bądź zawierające niezrozumiałe treści. Łącznie w III kwartale 2013r. Wydział opracował i wysłał do petentów i organów właściwych blisko 2000 pism w sprawach skarg, wniosków, petycji i listów. Opracowano w Departamencie Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Biuro Kontroli INFORMACJA. sposobie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Biuro Kontroli INFORMACJA. sposobie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Biuro Kontroli INFORMACJA sposobie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych do resortu pracy i polityki społecznej w 2013 roku Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja o korespondencji. nadesłanej do Sejmu i jego organów. w styczniu 2015 roku

Informacja o korespondencji. nadesłanej do Sejmu i jego organów. w styczniu 2015 roku Informacja o korespondencji nadesłanej do Sejmu i jego organów w styczniu 2015 roku Opracowanie Bożena Wyszyńska Zespół Analiz i Informacji Publicznej Dane statystyczne Artur Gałązka Akceptował Zbigniew

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. styczeń marzec 2014 r.

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. styczeń marzec 2014 r. INFORMACJA o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich styczeń marzec 2014 r. 1 Spis treści I. Informacje o wpływie i załatwianiu wniosków... 3 II. Wystąpienia o charakterze generalnym... 16 III. Kasacje oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9

CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9 WSTĘP... 6 CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9 A. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 9 I. Definicja danych osobowych... 9 II. Pojęcie administratora danych...

Bardziej szczegółowo

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM PIĄTEGO OKRESOWEGO SPRAWOZDANIA POLSKI (E/C.12/POL/5) DOTYCZĄCEGO PRAW OBJĘTYCH ARTYKUŁAMI 1-15 MIĘDZYNARODOWEGO PAKTU PRAW GOSPODARCZYCH,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48 MARZEC 2012 SPIS TREŚCI Priorytetowe działania Rzecznika Ubezpieczonych na 2012 rok... 3 Aktualności... 5 Rozpatrywanie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 Poznań, styczeń 2012 rok 2 3....Strona WPROWADZENIE 5 I. WPŁYW SKARG

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. październik grudzień 2014 r.

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. październik grudzień 2014 r. INFORMACJA o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich październik grudzień 2014 r. 1 Spis treści Część 1... 3 I. Informacje o wpływie i załatwianiu wniosków... 3 II. Wystąpienia o charakterze generalnym... 17

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW KBF-41024/03 Nr ewid. 133/2004/P03027/KBF Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Raport zbiorczy z analizy danych zastanych

Raport zbiorczy z analizy danych zastanych Raport zbiorczy z analizy danych zastanych Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Charakterystyka analizowanych danych...3 3. Główne problemy klientów JST...4 4. Podejście pracowników JST do rozwiązania sytuacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD SPRAWOZDANIE SPIS TREŚCI Spis treści I. WPROWADZENIE 9 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 13 1. Wstęp 15 2. Kontrole 15 3. Decyzje inspektorów pracy 16 4. Decyzje nakazujące zaprzestanie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r. Druk nr 868

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r. Druk nr 868 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r. Druk nr 868 RZECZNIK PRAW DZIECKA Marek Michalak Szanowny Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. kwiecień czerwiec 2012 r.

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. kwiecień czerwiec 2012 r. INFORMACJA o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich kwiecień czerwiec 2012 r. 1 Spis treści Część 1... 3 I. Informacje o wpływie i załatwianiu wniosków... 3 II. Wystąpienia o charakterze generalnym... 20 III.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603 RZECZNIK PRAW DZIECKA Marek Michalak Szanowny Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Polityki Konsumenckiej Funkcjonowanie powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w roku 2007 Warszawa, marzec 2009 SPIS TREŚCI I. WSTĘP I UWAGI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W czasie trwania Projektu zrealizowano następujące działania: 1. Udzielanie porad obywatelskich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88568-42-8

ISBN 978-83-88568-42-8 Publikację sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego FIO ISBN 978-83-88568-42-8 Publikacja została opracowana przez Małgorzatę Dziewanowską Konsultacja prawna : mec. Monika Gąsiorowska, Karolina Więckiewicz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 3 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo