****************************************************************

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "****************************************************************"

Transkrypt

1 **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC, MARZEC 2010 r.

2 SPIS TREŚCI STRONA Załącznik Nr 1 Sprawozdanie liczbowe z wykonania budżetu za 2009 rok 1. Dochody 1 2. Wydatki Przychody i Rozchody 64 Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych za 2009 rok 65 Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania GFOŚiGW za 2009 rok 66 Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania PFOŚiGW za 2009 rok 67 Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania PFGZGIK za 2009 rok 68 Załącznik Nr 6- Wyodrębnione sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. za 2009 rok 69 Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2009 rok 73 Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2009 rok I. WSTĘP 100 II. DOCHODY 103 III. WYDATKI 139 Tabele: Tabela Nr 1 Dochody ogółem budżetu miasta w 2009 r. ich wykonanie i struktura w porównaniu z latami Tabela nr 2 Wydatki budżetu ogółem w 2009 roku 140 Tabela nr 3 Wykonanie planu rocznego wydatków za 2009 r. w układzie klasyfikacji budżetowej 141 Tabela nr 4 Wydatki ogółem budżetu miasta w 2009 r. w porównaniu z latami w układzie klasyfikacji budżetowej 142

3 Wykresy: Wykres nr 1- Dochody i wydatki budżetu miasta /plan i wykonanie w 2009roku/ 103 Wykres nr 2- Dochody budżetowe ogółem w latach Wykres nr 3- Struktura dochodów budżetowych ogółem w 2009 roku 107 Wykres nr 4- Stopień wykonania planu rocznego dochodów uzyskanych w 2009 r. 108 Wykres nr 5- Wykonanie dochodów gminy i powiatu w 2009 r. (porównanie z wykonaniem dochodów 2007 i 2008 roku ) 109 Wykres nr 6- Stopień wykonania planu rocznego dochodów gminy w ramach Działu Wykres nr 7- Wykonanie wydatków gminy i powiatu w 2009 roku (porównanie z wykonaniem wydatków 2007 i 2008 roku) 143 Wykres nr 8- Wydatki majątkowe 144

4 1. Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2009 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: DOCHODY OGÓŁEM W TYM: ,8% ,4% ,0% a/ dochody własne w tym: ,0% ,7% ,4% - dochody bieżące ,7% ,4% ,3% - dochody majątkowe ,6% ,9% ,0% b/ dotacje na zadania zlecone w tym: ,3% ,7% ,6% - dochody majątkowe ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,6% ,3% - dochody majątkowe ,0% ,0% 0 0 d/ subwencja ogólna ,0% ,0% ,0% 600 Transport i łączność w tym: ,4% ,2% ,0% a/ dochody własne w tym: ,4% ,2% ,0% - dochody bieżące dochody majątkowe ,8% ,7% ,0% b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Lokalny transport zbiorowy a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,0% ,0% a/ dochody własne ,0% ,0% - dochody bieżące dochody majątkowe ,0% ,0% b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

5 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Drogi publiczne gminne w tym: a/ dochody własne dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Gospodarka mieszkaniowa w tym: ,5% ,5% ,1% a/ dochody własne w tym: ,2% ,1% ,3% - dochody bieżące ,1% ,0% ,3% - dochody majątkowe ,7% ,7% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,6% c/ dotacje na podstawie porozumień Zakłady gospodarki mieszkaniowej a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: ,2% ,1% ,1% a/ dochody własne w tym: ,2% ,1% ,3% - dochody bieżące ,1% ,0% ,3% - dochody majątkowe ,7% ,7% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,6% c/ dotacje na podstawie porozumień

6 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Działalność usługowa w tym: ,4% ,2% ,9% a/ dochody własne w tym: ,2% ,8% dochody bieżące ,8% ,8% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,0% ,6% - dochody majątkowe c/ dotacje na podstawie porozumień Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: ,6% ,6% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,6% c/ dotacje na podstawie porozumień Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: ,4% ,4% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,4% ,4% c/ dotacje na podstawie porozumień Nadzór budowlany w tym: ,3% ,3% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone w tym: ,0% ,0% - dochody majątkowe c/ dotacje na podstawie porozumień

7 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Cmentarze w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,8% ,8% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,8% ,8% dochody bieżące ,8% ,8% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Administracja Publiczna w tym: ,6% ,1% ,5% a/ dochody własne w tym: ,3% ,8% ,1% - dochody bieżące ,3% ,8% ,1% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,0% ,1% c/ dotacje na podstawie porozumień Urzędy wojewódzkie w tym: ,0% ,8% ,9% a/ dochody własne w tym: ,0% ,0% dochody bieżące ,0% ,0% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,0% ,9% c/ dotacje na podstawie porozumień Starostwa powiatowe w tym: ,3% ,3% a/ dochody własne w tym: ,3% ,3% - dochody bieżące ,3% ,3% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

8 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Urzędy gmin w tym: ,5% ,5% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,5% ,5% dochody bieżące ,5% ,5% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Komisje poborowe w tym: ,8% ,8% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,8% ,8% c/ dotacje na podstawie porozumień Komisje egzaminacyjne w tym: ,6% ,6% a/ dochody własne ,6% ,6% - dochody bieżące ,6% ,6% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,6% ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: ,6% ,0% ,0% - dochody bieżące ,6% ,0% ,0% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

9 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: ,7% ,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,7% ,7% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: ,7% ,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,7% ,7% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Wybory do Parlamentu Europejskiego ,7% ,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,7% ,7% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Obrona narodowa a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Wojska Lądowe a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

10 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: ,6% ,3% ,0% a/ dochody własne ,1% ,3% ,4% - dochody bieżące ,1% ,3% ,4% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% - dochody majątkowe ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień Komendy wojewódzkie Policji a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: ,4% ,4% - dochody bieżące ,4% ,4% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% - dochody majątkowe ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień Obrona cywilna w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień Straż Miejska w tym: ,9% ,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% dochody bieżące ,9% ,9% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

11 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: ,6% ,2% ,7% a/ dochody własne w tym: ,6% ,2% ,7% - dochody bieżące ,6% ,2% ,7% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: ,3% ,3% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,3% ,3% dochody bieżące ,3% ,3% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: ,5% ,5% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,5% ,5% dochody bieżące ,5% ,5% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: ,9% ,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% dochody bieżące ,9% ,9% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

12 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,0% ,0% dochody bieżące ,0% ,0% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Wpływy z różnych rozliczeń w tym: ,9% ,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% dochody bieżące ,9% ,9% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: ,5% ,5% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,5% ,5% dochody bieżące ,5% ,5% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: ,7% ,7% a/ dochody własne w tym: ,7% ,7% - dochody bieżące ,7% ,7% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

13 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Rózne rozliczenia w tym: ,0% ,8% ,0% a/ dochody własne w tym: ,6% ,6% dochody bieżące ,6% ,6% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień d/ subwencja ogólna ,0% ,0% ,0% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: ,0% ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień d/ subwencja ogólna ,0% ,0% ,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w tym: ,0% ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień d/ subwencja ogólna ,0% ,0% ,0% Różne rozliczenia finansowe w tym: ,6% ,6% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,6% ,6% dochody bieżące ,6% ,6% - dochody majątkowe 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Wpływy do wyjaśnienia w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

14 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień d/ subwencja ogólna ,0% ,0% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień d/ subwencja ogólna ,0% ,0% 801 Oświata i wychowanie w tym: ,1% ,5% ,4% a/ dochody własne w tym: ,2% ,4% ,3% - dochody bieżące ,3% ,6% ,3% - dochody majątkowe ,0% ,0% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,2% ,3% Szkoły podstawowe w tym: ,7% ,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% dochody bieżące ,6% ,6% dochody majątkowe ,0% ,0% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Szkoły podstawowe specjalne w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: ,0% ,0% - dochody bieżące ,0% ,0% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

15 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Przedszkola w tym: ,9% ,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,8% ,8% dochody bieżące ,8% ,8% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,0% Gimnazja w tym: ,9% ,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,5% ,5% dochody bieżące ,5% ,5% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Licea ogólnokształcące w tym: ,8% ,8% a/ dochody własne w tym: ,2% ,2% - dochody bieżące ,2% ,2% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Szkoły zawodowe w tym: ,4% ,4% a/ dochody własne w tym: ,4% ,4% - dochody bieżące ,4% ,4% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

16 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Szkoły artystyczne w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Stołówki szkolne w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,0% ,0% dochody bieżące ,0% ,0% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,4% ,4% ,2% a/ dochody własne w tym: ,4% ,4% ,2% - dochody bieżące ,4% ,4% ,2% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Szkolnictwo wyższe w tym: ,2% ,4% ,6% a/ dochody własne w tym: ,4% ,4% dochody bieżące dochody majątkowe ,4% ,4% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,6% Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,6% ,6% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,6% ,6% 13

17 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Pozostała działalność w tym: ,4% ,4% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,4% ,4% dochody bieżące dochody majątkowe ,4% ,4% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Ochrona zdrowia w tym: ,3% ,7% ,0% a/ dochody własne w tym: ,9% ,3% dochody bieżące ,9% ,3% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień Lecznictwo ambulatoryjne w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień

18 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Izby wytrzeźwień w tym: ,3% ,3% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,3% ,3% dochody bieżące ,3% ,3% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,9% ,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Pomoc społeczna w tym: ,1% ,9% ,7% a/ dochody własne w tym: ,2% ,6% ,3% - dochody bieżące ,2% ,6% ,3% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,7% ,7% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień ,8% ,8% Placówki opiekuńczo - wychowawcze w tym: ,1% ,3% ,6% a/ dochody własne w tym: ,8% ,3% ,7% - dochody bieżące ,8% ,3% ,7% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień ,2% ,2% Domy pomocy społecznej w tym: ,1% ,2% ,3% a/ dochody własne w tym: ,1% ,2% ,3% - dochody bieżące ,1% ,2% ,3% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

19 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Ośrodki wsparcia w tym: ,5% ,5% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% dochody bieżące ,9% ,9% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,4% ,4% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Rodziny zastępcze w tym: ,6% ,6% a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% - dochody bieżące ,9% ,9% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,3% ,3% Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: ,7% ,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,7% ,7% dochody bieżące ,7% ,7% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: ,1% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,2% dochody bieżące ,2% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień

20 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emetrytalne i rentowe w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne ,1% ,1% dochody bieżące ,1% ,1% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,6% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Dodatki mieszkaniowe w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Ośrodki pomocy społecznej w tym: ,3% ,3% 0 0 a/ dochody własne ,3% ,3% dochody bieżące ,3% ,3% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: ,8% ,8% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,8% ,8% dochody bieżące ,8% ,8% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze w tym: a/ dochody własne dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

21 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: ,3% ,3% 0 0 a/ dochody własne ,0% ,0% dochody bieżące ,0% ,0% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,1% ,1% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,7% ,7% ,9% a/ dochody własne w tym: ,7% ,7% dochody bieżące ,7% ,7% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,9% ,9% c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: ,8% ,8% ,1% a/ dochody własne w tym: ,7% ,8% ,8% - dochody bieżące ,7% ,8% ,8% - dochody majątkowe ,0% ,0% b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień ,1% ,1% Żłobki w tym: ,8% ,8% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,8% ,8% dochody bieżące ,8% ,8% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,1% ,1% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,1% ,1% 18

22 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym: ,1% ,1% a/ dochody własne w tym: ,1% ,1% - dochody bieżące ,1% ,1% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Powiatowe urzędy pracy w tym: ,6% ,6% a/ dochody własne w tym: ,6% ,6% - dochody bieżące ,6% ,6% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,9% ,9% a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% - dochody bieżące ,9% ,9% - dochody majątkowe ,0% ,0% b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

23 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: ,4% ,2% ,2% a/ dochody własne w tym: ,4% ,2% ,2% - dochody bieżące ,4% ,2% ,2% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: ,6% ,6% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,6% ,6% dochody bieżące ,6% ,6% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pomoc materialna dla uczniów w tym: ,2% ,8% ,1% a/ dochody własne w tym: ,2% ,8% ,1% - dochody bieżące ,2% ,8% ,1% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

24 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: ,2% ,2% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,5% ,5% dochody bieżące ,4% ,4% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,0% dochody majątkowe ,0% ,4% Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: ,8% ,8% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,3% ,3% dochody bieżące ,9% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,0% dochody majątkowe ,0% ,0% Zakłady gospodarki komunalnej w tym: ,7% ,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,7% ,7% dochody bieżące ,7% ,7% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,4% ,4% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,4% ,4% dochody bieżące ,4% ,4% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

25 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Kultura fizyczna i sport w tym: ,5% ,5% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,6% ,6% dochody bieżące ,9% ,9% dochody majątkowe ,0% ,0% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,0% Obiekty sportowe w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,0% ,0% dochody bieżące dochody majątkowe ,0% ,0% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Instytucje kultury fizycznej w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,1% ,1% dochody bieżące ,0% ,0% dochody majątkowe ,0% ,0% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,0%

26 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Pozostała działalność w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,0% ,0% dochody bieżące ,0% ,0% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

27 2. Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2009 rok Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % Treść początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: WYDATKI OGÓŁEM W TYM: ,5% ,0% ,2% 1. Wydatki na zadania własne ,3% ,9% ,0% a/ wydatki bieżące ,0% ,8% ,6% - wynagrodzenia i pochodne ,4% ,5% ,3% - dotacje ,0% ,7% ,7% b/ wydatki majątkowe ,7% ,1% ,7% - dotacje ,7% ,7% ,7% 2. Wydatki na zadania zlecone, w tym ,3% ,7% ,6% a/ wydatki bieżące ,3% ,7% ,6% - wynagrodzenia i pochodne ,2% ,5% ,8% b/ wydatki majątkowe ,0% ,0% 3. Wydatki na podstawie porozumień ,5% ,5% ,0% 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym: ,1% ,1% Wydatki na zadania własne ,1% ,1% 0 0 a/ wydatki bieżące ,1% ,1% wynagrodzenia i pochodne dotacje b/ wydatki majątkowe Wydatki na zadania zlecone Izby rolnicze w tym: ,8% ,8% Wydatki na zadania własne ,8% ,8% 0 0 a/ wydatki bieżące ,8% ,8% wynagrodzenia i pochodne dotacje b/ wydatki majątkowe Wydatki na zadania zlecone

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 4486 SPRAWOZDANIE NR 1/2013 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2012

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki na zadania powiatowe Załącznik Nr 4.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2007 Wydatki razem 205 803 209 Wydatki bieżące 154 320 435 wynagrodzenia i pochodne 98 792 490 dotacje 21 697 025 Wydatki majątkowe 51 482 774 Wydatki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK TABELA NR 2 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK Dział Rozdział Treść ze środków Dofinansowanie do zadań 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI BIEŻĄCE #NAZWA? 245 638 758,00 #NAZWA? 11 947 073,00 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydatki budżetu miasta na rok 2007. w zł Dział Rozdz. Nazwa działu - rozdziału Kwota 010 01030 Izby rolnicze 6.600,00 6.600,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące Miasto Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/07 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn.02.02.2007 r. Plan wydatków budżetu miasta na 2007 rok plan roku 2007 Wydatki razem 31 905 063 Wydatki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. /w zł, gr/ Dział/ ZADANIA WŁASNE 374 584 322,99 231 498 419,00 143 085 903,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 12

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE L.p. BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE Plan Treść Dział Rozdział na 2008 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 str. 11 I ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 10 1.852.413 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach

Plan dochodów Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.500,00 1095 Pozostała działalność 1.500,00 1095 690 Wpływy z różnych opłat 1.500,00 20 Leśnictwo 23.000,00 2001 Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem wygrodzenia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7 stycznia 2016 r. DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 4 874

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

WYDATKI BUDŻETOWE 2008 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2008 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2008 rok WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 Układ wykonawczy dochodów budżetu u kościańskiego na rok 2006 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/539/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11.01.2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22.01.2015r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy) Załącznik nr 2a do uchwały nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2012r 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

zagranicznych w danym roku , ,00

zagranicznych w danym roku , ,00 1 Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIX/168/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2011 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK - PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo