****************************************************************

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "****************************************************************"

Transkrypt

1 **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC, MARZEC 2010 r.

2 SPIS TREŚCI STRONA Załącznik Nr 1 Sprawozdanie liczbowe z wykonania budżetu za 2009 rok 1. Dochody 1 2. Wydatki Przychody i Rozchody 64 Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych za 2009 rok 65 Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania GFOŚiGW za 2009 rok 66 Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania PFOŚiGW za 2009 rok 67 Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania PFGZGIK za 2009 rok 68 Załącznik Nr 6- Wyodrębnione sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. za 2009 rok 69 Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2009 rok 73 Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2009 rok I. WSTĘP 100 II. DOCHODY 103 III. WYDATKI 139 Tabele: Tabela Nr 1 Dochody ogółem budżetu miasta w 2009 r. ich wykonanie i struktura w porównaniu z latami Tabela nr 2 Wydatki budżetu ogółem w 2009 roku 140 Tabela nr 3 Wykonanie planu rocznego wydatków za 2009 r. w układzie klasyfikacji budżetowej 141 Tabela nr 4 Wydatki ogółem budżetu miasta w 2009 r. w porównaniu z latami w układzie klasyfikacji budżetowej 142

3 Wykresy: Wykres nr 1- Dochody i wydatki budżetu miasta /plan i wykonanie w 2009roku/ 103 Wykres nr 2- Dochody budżetowe ogółem w latach Wykres nr 3- Struktura dochodów budżetowych ogółem w 2009 roku 107 Wykres nr 4- Stopień wykonania planu rocznego dochodów uzyskanych w 2009 r. 108 Wykres nr 5- Wykonanie dochodów gminy i powiatu w 2009 r. (porównanie z wykonaniem dochodów 2007 i 2008 roku ) 109 Wykres nr 6- Stopień wykonania planu rocznego dochodów gminy w ramach Działu Wykres nr 7- Wykonanie wydatków gminy i powiatu w 2009 roku (porównanie z wykonaniem wydatków 2007 i 2008 roku) 143 Wykres nr 8- Wydatki majątkowe 144

4 1. Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2009 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: DOCHODY OGÓŁEM W TYM: ,8% ,4% ,0% a/ dochody własne w tym: ,0% ,7% ,4% - dochody bieżące ,7% ,4% ,3% - dochody majątkowe ,6% ,9% ,0% b/ dotacje na zadania zlecone w tym: ,3% ,7% ,6% - dochody majątkowe ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,6% ,3% - dochody majątkowe ,0% ,0% 0 0 d/ subwencja ogólna ,0% ,0% ,0% 600 Transport i łączność w tym: ,4% ,2% ,0% a/ dochody własne w tym: ,4% ,2% ,0% - dochody bieżące dochody majątkowe ,8% ,7% ,0% b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Lokalny transport zbiorowy a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,0% ,0% a/ dochody własne ,0% ,0% - dochody bieżące dochody majątkowe ,0% ,0% b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

5 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Drogi publiczne gminne w tym: a/ dochody własne dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Gospodarka mieszkaniowa w tym: ,5% ,5% ,1% a/ dochody własne w tym: ,2% ,1% ,3% - dochody bieżące ,1% ,0% ,3% - dochody majątkowe ,7% ,7% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,6% c/ dotacje na podstawie porozumień Zakłady gospodarki mieszkaniowej a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: ,2% ,1% ,1% a/ dochody własne w tym: ,2% ,1% ,3% - dochody bieżące ,1% ,0% ,3% - dochody majątkowe ,7% ,7% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,6% c/ dotacje na podstawie porozumień

6 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Działalność usługowa w tym: ,4% ,2% ,9% a/ dochody własne w tym: ,2% ,8% dochody bieżące ,8% ,8% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,0% ,6% - dochody majątkowe c/ dotacje na podstawie porozumień Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: ,6% ,6% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,6% c/ dotacje na podstawie porozumień Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: ,4% ,4% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,4% ,4% c/ dotacje na podstawie porozumień Nadzór budowlany w tym: ,3% ,3% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone w tym: ,0% ,0% - dochody majątkowe c/ dotacje na podstawie porozumień

7 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Cmentarze w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,8% ,8% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,8% ,8% dochody bieżące ,8% ,8% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Administracja Publiczna w tym: ,6% ,1% ,5% a/ dochody własne w tym: ,3% ,8% ,1% - dochody bieżące ,3% ,8% ,1% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,0% ,1% c/ dotacje na podstawie porozumień Urzędy wojewódzkie w tym: ,0% ,8% ,9% a/ dochody własne w tym: ,0% ,0% dochody bieżące ,0% ,0% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,0% ,9% c/ dotacje na podstawie porozumień Starostwa powiatowe w tym: ,3% ,3% a/ dochody własne w tym: ,3% ,3% - dochody bieżące ,3% ,3% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

8 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Urzędy gmin w tym: ,5% ,5% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,5% ,5% dochody bieżące ,5% ,5% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Komisje poborowe w tym: ,8% ,8% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,8% ,8% c/ dotacje na podstawie porozumień Komisje egzaminacyjne w tym: ,6% ,6% a/ dochody własne ,6% ,6% - dochody bieżące ,6% ,6% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,6% ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: ,6% ,0% ,0% - dochody bieżące ,6% ,0% ,0% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

9 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: ,7% ,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,7% ,7% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: ,7% ,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,7% ,7% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Wybory do Parlamentu Europejskiego ,7% ,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,7% ,7% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Obrona narodowa a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Wojska Lądowe a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

10 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: ,6% ,3% ,0% a/ dochody własne ,1% ,3% ,4% - dochody bieżące ,1% ,3% ,4% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% - dochody majątkowe ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień Komendy wojewódzkie Policji a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: ,4% ,4% - dochody bieżące ,4% ,4% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% - dochody majątkowe ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień Obrona cywilna w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień Straż Miejska w tym: ,9% ,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% dochody bieżące ,9% ,9% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

11 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: ,6% ,2% ,7% a/ dochody własne w tym: ,6% ,2% ,7% - dochody bieżące ,6% ,2% ,7% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: ,3% ,3% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,3% ,3% dochody bieżące ,3% ,3% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: ,5% ,5% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,5% ,5% dochody bieżące ,5% ,5% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: ,9% ,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% dochody bieżące ,9% ,9% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

12 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,0% ,0% dochody bieżące ,0% ,0% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Wpływy z różnych rozliczeń w tym: ,9% ,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% dochody bieżące ,9% ,9% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: ,5% ,5% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,5% ,5% dochody bieżące ,5% ,5% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: ,7% ,7% a/ dochody własne w tym: ,7% ,7% - dochody bieżące ,7% ,7% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

13 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Rózne rozliczenia w tym: ,0% ,8% ,0% a/ dochody własne w tym: ,6% ,6% dochody bieżące ,6% ,6% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień d/ subwencja ogólna ,0% ,0% ,0% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: ,0% ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień d/ subwencja ogólna ,0% ,0% ,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w tym: ,0% ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień d/ subwencja ogólna ,0% ,0% ,0% Różne rozliczenia finansowe w tym: ,6% ,6% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,6% ,6% dochody bieżące ,6% ,6% - dochody majątkowe 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Wpływy do wyjaśnienia w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

14 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień d/ subwencja ogólna ,0% ,0% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień d/ subwencja ogólna ,0% ,0% 801 Oświata i wychowanie w tym: ,1% ,5% ,4% a/ dochody własne w tym: ,2% ,4% ,3% - dochody bieżące ,3% ,6% ,3% - dochody majątkowe ,0% ,0% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,2% ,3% Szkoły podstawowe w tym: ,7% ,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% dochody bieżące ,6% ,6% dochody majątkowe ,0% ,0% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Szkoły podstawowe specjalne w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: ,0% ,0% - dochody bieżące ,0% ,0% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

15 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Przedszkola w tym: ,9% ,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,8% ,8% dochody bieżące ,8% ,8% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,0% Gimnazja w tym: ,9% ,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,5% ,5% dochody bieżące ,5% ,5% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Licea ogólnokształcące w tym: ,8% ,8% a/ dochody własne w tym: ,2% ,2% - dochody bieżące ,2% ,2% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Szkoły zawodowe w tym: ,4% ,4% a/ dochody własne w tym: ,4% ,4% - dochody bieżące ,4% ,4% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

16 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Szkoły artystyczne w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Stołówki szkolne w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,0% ,0% dochody bieżące ,0% ,0% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,4% ,4% ,2% a/ dochody własne w tym: ,4% ,4% ,2% - dochody bieżące ,4% ,4% ,2% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Szkolnictwo wyższe w tym: ,2% ,4% ,6% a/ dochody własne w tym: ,4% ,4% dochody bieżące dochody majątkowe ,4% ,4% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,6% Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,6% ,6% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,6% ,6% 13

17 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Pozostała działalność w tym: ,4% ,4% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,4% ,4% dochody bieżące dochody majątkowe ,4% ,4% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Ochrona zdrowia w tym: ,3% ,7% ,0% a/ dochody własne w tym: ,9% ,3% dochody bieżące ,9% ,3% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień Lecznictwo ambulatoryjne w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień

18 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Izby wytrzeźwień w tym: ,3% ,3% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,3% ,3% dochody bieżące ,3% ,3% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,9% ,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Pomoc społeczna w tym: ,1% ,9% ,7% a/ dochody własne w tym: ,2% ,6% ,3% - dochody bieżące ,2% ,6% ,3% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,7% ,7% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień ,8% ,8% Placówki opiekuńczo - wychowawcze w tym: ,1% ,3% ,6% a/ dochody własne w tym: ,8% ,3% ,7% - dochody bieżące ,8% ,3% ,7% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień ,2% ,2% Domy pomocy społecznej w tym: ,1% ,2% ,3% a/ dochody własne w tym: ,1% ,2% ,3% - dochody bieżące ,1% ,2% ,3% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

19 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Ośrodki wsparcia w tym: ,5% ,5% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% dochody bieżące ,9% ,9% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,4% ,4% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Rodziny zastępcze w tym: ,6% ,6% a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% - dochody bieżące ,9% ,9% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,3% ,3% Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: ,7% ,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,7% ,7% dochody bieżące ,7% ,7% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: ,1% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,2% dochody bieżące ,2% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień

20 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emetrytalne i rentowe w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne ,1% ,1% dochody bieżące ,1% ,1% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,6% ,6% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Dodatki mieszkaniowe w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Ośrodki pomocy społecznej w tym: ,3% ,3% 0 0 a/ dochody własne ,3% ,3% dochody bieżące ,3% ,3% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: ,8% ,8% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,8% ,8% dochody bieżące ,8% ,8% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze w tym: a/ dochody własne dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

21 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: ,3% ,3% 0 0 a/ dochody własne ,0% ,0% dochody bieżące ,0% ,0% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,1% ,1% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,7% ,7% ,9% a/ dochody własne w tym: ,7% ,7% dochody bieżące ,7% ,7% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,9% ,9% c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: ,8% ,8% ,1% a/ dochody własne w tym: ,7% ,8% ,8% - dochody bieżące ,7% ,8% ,8% - dochody majątkowe ,0% ,0% b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień ,1% ,1% Żłobki w tym: ,8% ,8% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,8% ,8% dochody bieżące ,8% ,8% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,1% ,1% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,1% ,1% 18

22 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym: ,0% ,0% a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone ,0% ,0% c/ dotacje na podstawie porozumień Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym: ,1% ,1% a/ dochody własne w tym: ,1% ,1% - dochody bieżące ,1% ,1% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Powiatowe urzędy pracy w tym: ,6% ,6% a/ dochody własne w tym: ,6% ,6% - dochody bieżące ,6% ,6% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,9% ,9% a/ dochody własne w tym: ,9% ,9% - dochody bieżące ,9% ,9% - dochody majątkowe ,0% ,0% b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

23 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: ,4% ,2% ,2% a/ dochody własne w tym: ,4% ,2% ,2% - dochody bieżące ,4% ,2% ,2% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: ,6% ,6% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,6% ,6% dochody bieżące ,6% ,6% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pomoc materialna dla uczniów w tym: ,2% ,8% ,1% a/ dochody własne w tym: ,2% ,8% ,1% - dochody bieżące ,2% ,8% ,1% - dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

24 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: ,2% ,2% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,5% ,5% dochody bieżące ,4% ,4% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,0% dochody majątkowe ,0% ,4% Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: ,8% ,8% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,3% ,3% dochody bieżące ,9% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,0% dochody majątkowe ,0% ,0% Zakłady gospodarki komunalnej w tym: ,7% ,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,7% ,7% dochody bieżące ,7% ,7% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: ,4% ,4% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,4% ,4% dochody bieżące ,4% ,4% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

25 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Pozostała działalność w tym: a/ dochody własne w tym: dochody bieżące dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Kultura fizyczna i sport w tym: ,5% ,5% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,6% ,6% dochody bieżące ,9% ,9% dochody majątkowe ,0% ,0% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,0% Obiekty sportowe w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,0% ,0% dochody bieżące dochody majątkowe ,0% ,0% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień Instytucje kultury fizycznej w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,1% ,1% dochody bieżące ,0% ,0% dochody majątkowe ,0% ,0% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień ,0% ,0%

26 Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: Pozostała działalność w tym: ,0% ,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: ,0% ,0% dochody bieżące ,0% ,0% dochody majątkowe b/ dotacje na zadania zlecone c/ dotacje na podstawie porozumień

27 2. Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2009 rok Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % Treść początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12: WYDATKI OGÓŁEM W TYM: ,5% ,0% ,2% 1. Wydatki na zadania własne ,3% ,9% ,0% a/ wydatki bieżące ,0% ,8% ,6% - wynagrodzenia i pochodne ,4% ,5% ,3% - dotacje ,0% ,7% ,7% b/ wydatki majątkowe ,7% ,1% ,7% - dotacje ,7% ,7% ,7% 2. Wydatki na zadania zlecone, w tym ,3% ,7% ,6% a/ wydatki bieżące ,3% ,7% ,6% - wynagrodzenia i pochodne ,2% ,5% ,8% b/ wydatki majątkowe ,0% ,0% 3. Wydatki na podstawie porozumień ,5% ,5% ,0% 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym: ,1% ,1% Wydatki na zadania własne ,1% ,1% 0 0 a/ wydatki bieżące ,1% ,1% wynagrodzenia i pochodne dotacje b/ wydatki majątkowe Wydatki na zadania zlecone Izby rolnicze w tym: ,8% ,8% Wydatki na zadania własne ,8% ,8% 0 0 a/ wydatki bieżące ,8% ,8% wynagrodzenia i pochodne dotacje b/ wydatki majątkowe Wydatki na zadania zlecone

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2007 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2010 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. Dz Rozdz D O C H O D Y Określenie dochodów budżetu Plan na Wykonanie Procent Kwota 2011 r. % należności na po zmianach 31.12.2011 r..010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r.

P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r. Zał. nr 1 P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r. dz. rozdz. Treść Plan Uwagi 1 2 3 4 5 6 1 Urząd Miejski 41.496.453,00 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy Biały

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 1 (182) / 2009 SPIS TREŚCI

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 1 (182) / 2009 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Poz. 1657 Uchwała Nr XLV/743/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/30/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/30/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/30/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.,,d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2744 UCHWAŁA NR XXII/109/12 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 27 grudnia 2012 r.

Lublin, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2744 UCHWAŁA NR XXII/109/12 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 27 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2744 UCHWAŁA NR XXII/109/12 RADY GMINY FIRLEJ z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13.

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13. Zał. nr 2 do Uchwały nr XXVII/201/2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/201/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 grudnia 2004r. Wydatki budżetowe na 2005 rok w złotych Dział Rozdział W y s z c z e

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

DOCHODY DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO DOCHODY Do sporządzenia opracowania projektu budżetu na 2011r. przyjęto następujące wskaźniki: Podatki i inne opłaty poza targowiskami i umowami z których wynika inny wskaźnik wzrostu - wzrost o 2,3% Opłaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art.. 266 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo