Segmentacja i wybór rynku docelowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Segmentacja i wybór rynku docelowego"

Transkrypt

1 Segmentacja i wybór rynku docelowego Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH Marketingowy sposób prowadzenia działalności gospodarczej Wybór wartości Segmentacja rynku Wybór rynku docelowego Pozycjonowanie (plasowanie) oferty Tworzenie i dostarczanie wartości Rozwój produktów i usług Polityka cenowa Rozwój sieci dystrybucji Rozwój usług towarzyszących Przekazywanie informacji o wartościach Personel sprzedaży osobistej Reklama Promocja sprzedaży Public relations Sukces = satysfakcja nabywców + wzrost wartości firmy 1

2 Segmentacja rynku to podział nabywców według określonych kryteriów na w miarę jednorodne grupy, nazywane segmentami rynku Jest podstawą wyboru rynku docelowego Pozwala na szybkie śledzenie zmian na rynku Daje szanse wcześniejszego przygotowania się do zmian zachodzących na rynku Pozwala dotrzeć do tych nabywców, których preferencje uwzględniono w kształtowaniu produktów Pozwala osiągać przewagę nad konkurentami poprzez dostosowanie oferty rynkowej do potrzeb określonej grupy nabywców Ułatwia aktywizację sprzedaży poprzez dobór form dla określonych, zdefiniowanych adresatów. Kryteria segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych Odnoszące się do konsumenta Demograficzne - wiek - płeć - wielkość rodziny - faza w cyklu życia rodziny Społeczno-ekonomiczne - dochód - zawód - wykształcenie - miejsce zamieszkania Psychograficzne -styl życia -aktywność -zainteresowania -opinie, nawyki, -skłonność do ryzyka Odnoszące się do produktu / sytuacji zakupu Warunki zakupu -rodzaj sklepu -czas zakupu -lojalność wobec marki -częstotliwość zakupu Wzorzec konsumpcji - posiadanie innych produktów - częstotliwość użycia - wielkość jednorazowego zakupu Oczekiwane korzyści -wiedza na temat produktu -dostrzegane /oczekiwane korzyści 2

3 Segmentacja nabywców powieści historycznych na rynku amerykańskim oparta na czynnikach demograficznych i społeczno-ekonomicznych 4C s międzynarodowa klasyfikacja konsumentów wg ich życiowych potrzeb Struktura polskiego społeczeństwa w 2010 roku - 3

4 Średnia krajowa Wartość: poczucie bezpieczeństwa Poszukiwanie bezpieczeństwa to przede wszystkim unikanie ryzyka, a więc wybieranie zgodnie ze zdaniem większości, życie z prądem, unikanie konfrontacji. Bezpieczeństwo daje rodzina, wspólnota, organizacja, rutyna, bycie posłusznym, niewychylanie się. Średnia krajowa to rozbudowany kodeks postępowania i przestrzeganie prawa. Unikanie życia na kredyt. Ważne jest, by nie przepłacać, stąd pożądane cechy komunikacji do tej grupy to racjonalizm, spokój, ciepło, solidność, prostolinijność. Ważne są relacje między ludźmi, sytuacje, w których jeden drugiemu pomaga, dzielenie się. Ceni się naturalny humor, bez ekstrawagancji. Grupa ta wybiera marki dotrzymujące obietnic, popularne, tanie, ale nie prostackie takie, które są na czasie, ale niekoniecznie innowacyjne, znane, duże, takie, których używają wszyscy. Aspirujący Wartość: status Aspirujący pragną, myślą i działają w ten sposób, by zmaksymalizować własną atrakcyjność. Chcą być postrzegani jako ludzie sukcesu, zamożni, popularni, zadowoleni z życia, modni. Nie tylko rzeczy mają swą wartość w budowie ich wizerunku, ale też to, czego się doświadcza, miejsca w których się bywa, czy poglądy, które się głosi. Ważnym motywatorem Aspirujących jest potrzeba posiadania: w trakcie zakupów myślą już o następnych. Komunikacja do Aspirujących jest często oparta na wyimaginowanym bohaterze, dającym sobie radę lepiej niż inni, podziwianym i modnym. Bardzo ważna jest wysoka jakość techniczna przekazu, znani reżyserzy, fotograficy. Budowanie siebie jako osoby godnej podziwu ma często związek z poczuciem niepewności co do wyboru stylu: ubierania się, mówienia czy po prostu życia. Aspirujący podatni są na prostą argumentację tłumaczącą, dlaczego coś jest lepsze, bardziej warte naśladowania. Marka dla Aspirujących musi być dynamiczna, modna, oryginalna, unikalna, ma mieć charyzmę i zapach wielkiego świata. 4

5 Ludzie sukcesu Wartość: poczucie kontroli Poszukiwanie kontroli to dążenie do pewności i stabilizacji. Ludzi Sukcesu pociągają rzeczy (jak najwyższej klasy rzemiosło), wartości (jak honor) i instytucje (jak małżeństwo czy Kościół) o długiej tradycji i pewnych fundamentach. Osiągnięcie poczucia kontroli nad światem wymaga pewności siebie i silnej orientacji na cel. Komunikacja do Człowieka Sukcesu wymaga traktowania go jako podmiotu i wyróżnienia go spośród masy zwykłych ludzi. Ważny jest nie tylko styl, ale też selektywne kanały komunikacji. Człowiek Sukcesu jest organizatorem przestrzeni i czasu i tego samego oczekuje od przekazu: nawet skomplikowana treść powinna być podana w uporządkowanej i klarownej formie. Ważna jest argumentacja (obietnica musi mieć zawsze rzeczowe uzasadnienie!) i dawanie narzędzi kontroli nad przestrzenią i czasem. Komunikacja do Ludzi Sukcesu często może być oparta na historiach i doświadczeniach konkretnych osób są oni indywidualistami i takich ludzi też słuchają, o ile oczywiście przestrzegają podobnych norm i standardów. Ludzie sukcesu wybierają marki potwierdzające ich status i potwierdzające ich wyjątkowość. Nie muszą być znane wszystkim, wystarczy, że oni są pewni ich jakości i trwałości. Marki dla nich mają często kobiecą osobowość: dbają o nich, dają wytchnienie. - Katedra Marketingu ALK Poszukujący Wartość: odkrywanie Odkrywanie wiąże się z podejmowaniem ryzyka i z eksperymentowaniem. Poszukujący dążą do maksymalizacji wrażeń i wychodzenia poza reguły i normy. Ważna jest dla nich ekspresja indywidualności i otwartość na świat, ale też szczerość wyrazu i nonkonformizm. Komunikując do Poszukujących musisz mieć swój oryginalny punkt widzenia na świat i umieć go wyrazić. Najlepiej, gdy przy okazji złamiesz wszelkie reguły i zasady poprawnej komunikacji. Szaleństwo, adrenalina, inteligencja, eklektyzm to słowa klucze komunikacji do nich. Marki dla poszukujących muszą być bezkompromisowe i śmiałe. 5

6 Reformatorzy (Reformers) Wartość: samorealizacja Nie ma rozwoju bez wolności, dlatego reformatorzy maksymalizują ją w każdym aspekcie swojego życia. Wszelkie normy i reguły są dla nich wyzwaniem, nie znaczy to, że ich nie przestrzegają, ale zawsze kwestionują i poddają własnej ocenie. Wolność dla nich oznacza również chodzenie pod prąd, nieuleganie modom czy niechęć do okazywania własnego statusu. Wolność wymaga giętkiego umysłu i dużego krytycyzmu. Komunikując się z Reformatorami trzeba używać przede wszystkich argumentów. Reformatorzy nie kupują opakowań idei, chyba że tworzą je prawdziwi artyści. Klucze do duszy Reformatora to naturalność i bezpretensjonalność. W Polsce Reformatorzy wybierają marki lokalne oraz marki bez pretensji do wielkiego marketingu. Zrezygnowani Wartość: przetrwanie Zrezygnowani to osoby, których zasoby są zbyt małe, by podejmować ekspansję w świecie, dlatego nastawione są na ochronę status quo. Czują się często wyalienowane i niepotrzebne, dlatego szukają pocieszenia w przeszłości, w starych, dobrych czasach. Komunikacja dla nich powinna odwoływać się do wspólnych wartości i dodawać poczucie pewności rekomendacje eksperta, prostota i oczywistość. Marki dla tej grupy powinny być klasyczne, długo obecne na rynku, bezpretensjonalne. 6

7 Zmagający się Wartość: ucieczka To osoby o małych zasobach w stosunku do potrzeb, niezadowolone i szukające często irracjonalnych sposobów na zmianę. Zadłużanie się ponad zdolności kredytowe, szukanie niesamowitych okazji, loterie i teleturnieje to codzienność Zmagających się. Komunikacja z nimi często jest agresywna, anarchizująca, odwołująca się do gier komputerowych, grypsująca. Wybierają marki podkreślające ich bunt, ich odmienność krzykliwe i brutalne w tonacji, podkreślające specyficzną wspólnotowość. Segmentacja psychograficzna Polaków wg Pentor Research International 7

8 21/10/2012 Segmentacja psychograficzna Polaków wg Pentor Research International c.d. Segmentacja psychograficzna Polaków wg Pentor Research International c.d. 8

9 21/10/2012 Proces wyodrębnia segmentów rynku Sporządzenie mapy rynku (potencjalni nabywcy) Kto kupuje? Profile klientów Co kupuje? Opcje zakupów Kto co kupuje? Klienci i ich zakupy Dlaczego poszczególni klienci kupują? Identyfikacja potrzeb znaczenie różnych cech oferty Segmenty Arkusz roboczy charakterystyki wyodrębnianych segmentów 9

10 Klasyfikacja czynników decydujących o zakupie środków ochrony roślin i pasz dla zwierząt w wyodrębnionych segmentach Etapy wyboru rynku docelowego Identyfikacja potrzeb nabywców Segmentacja i wybór segmentów, do których firma zamierza dotrzeć ze swoją ofertą Wydzielenie segmentów rynku poprzez proces segmentacji Określenie produktów (usług ) kierowanych do sprzedaży w poszczególnych segmentach rynku Opracowanie siatki rynek-produkt i ocena wielkości segmentów Wybór segmentów stanowiących rynek docelowy Podjęcie działań marketingowych w celu dotarcie do wybranych segmentów rynku i ich pozyskania Realizacja działań marketingowych 10

11 21/10/2012 Mierzalność Rozległość Umożliwia uzyskanie informacji o cechach nabywców odróżniających ich od całego rynku Uzasadnia zastosowanie specjalnej strategii marketingowej Cechy poprawnie wyodrębnionego segmentu rynku Dostępność Wrażliwość Dostępność fizyczna oraz niezbyt nasilona konkurencja umożliwiająca zastosowanie instrumentów marketingowych Daje szanse pozytywnej reakcji nabywców na przygotowane instrumenty marketingu-mix Arkusz oceny wyodrębnionych segmentów (weryfikacja poprawności segmentacji) 11

12 Wybór rynku docelowego i strategii działania opartej na segmentacji Które segmenty zamierzamy obsługiwać i jaką ofertę produktów (usług) przygotujemy? Nazwa segmentu Projektowane produkty (usługi) Czym ma być nasz produkt (nasza usługa) dla projektowanego segmentu? Działania nie zróżnicowane Strategie oparte na segmentacji rynku Marketing mix Rynek jako całość Działania zróżnicowane Marketing mix I Marketing mix II Marketing mix III Segment A Segment A Segment A Działania skoncentrowane Marketing mix Segment A Inne segmenty poza obszarem zainteresowania przedsiębiorstwa Działania zindywidualizowane Marketing mix I Marketing mix II Marketing mix III Klient A Klient B Klient C 12

13 Dziękuję za uwagę Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH 13

Segmentacja, rynki docelowe i pozycjonowanie.. czyli dylematy współczesnego marketingu

Segmentacja, rynki docelowe i pozycjonowanie.. czyli dylematy współczesnego marketingu Segmentacja, rynki docelowe i pozycjonowanie czyli dylematy współczesnego marketingu Dorota Przyborowska - UMK Adam Kupczyk WIP SGGW Piotr Lutek Politechnika Lubelska Zarówno teoretycy jak i praktycy marketingu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby Rozdział 1 1 Pojęcie oraz cechy marketingu 2 Orientacje marketingowe 3 Proces zakupowy 4 segmentacja rynku Ad 1. Marketing jest to działalność kierownictwa skupiającego się na planowaniu, koordynowaniu,

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania i marketingu w małej firmie

Podstawy zarządzania i marketingu w małej firmie Podstawy zarządzania i marketingu w małej firmie Plan zajęć Analiza rynków zbytu metody segmentacji i wybór rynków docelowych; Analiza konkurencji; Analiza rynków zaopatrzenia i organizacji dostaw; Plan

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy Marketing międzynarodowy - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Cel wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem umiędzynarodowienia konkurencji

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Artykuł pochodzi z publikacji: Fundraising w działalności organizacji pozarządowych, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Monika Kwil

Bardziej szczegółowo

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl)

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Psychologii Katarzyna Ulatowska Nr indeksu: 19215 (e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) ZNACZENIE DRASTYCZNOŚCI REKLAMY SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ W ZMIANIE POSTAW

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 ANNA BORAWSKA ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI W dzisiejszych czasach słowo marketing jest często używane dla oznaczenia działalności zmierzającej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA. MAŁGORZATA SZLACHETKA (nr albumu 12 947)

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA. MAŁGORZATA SZLACHETKA (nr albumu 12 947) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA MAŁGORZATA SZLACHETKA (nr albumu 12 947) ROLA I ZNACZENIE TECHNIK MULTIMEDIALNYCH W DYNAMIZOWANIU DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Praca napisana w Katedrze

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej 51 II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym 1. Istota strategii marketingowej Dynamika współczesnych rynkowych zmian sprawia, że coraz większe znaczenie przypisywane jest ich antycypowaniu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet Łódź, Kwiecień 2011 Wstęp Problemy społeczne i ich skuteczne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Firma dzia³aj¹ca w realiach pocz¹tku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 4 (1) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Knecht Zarz dzanie marketingiem

Zdzisław Knecht Zarz dzanie marketingiem Zdzisław Knecht Zarz dzanie marketingiem Wydanie trzecie Zarz dzanie marketingiem 2 Jan Kowalski 8. Bezpiecze stwo informatyczne 3 Zdzisław Knecht Zarz dzanie marketingiem Wydanie trzecie Wydawnictwo C.H.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Organiczne albo mechanistyczne formy organizacyjne... 12

Rysunek 1. Organiczne albo mechanistyczne formy organizacyjne... 12 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 1 SPIS ILUSTRACJI:... 1 ROZDZIAŁ I. MARKETINGOWE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI FIRMY NA RYNKU... 3 1.ISTOTA I GENEZA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ FIRMY NA RYNKU KONKURENCYJNYM...

Bardziej szczegółowo