Ilona Delekta mgr filologii angielskiej; wykładowca. Kontakt gabinet Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ilona Delekta mgr filologii angielskiej; wykładowca. Kontakt ihd@poczta.fm, ilona.delekta@us.edu.pl, gabinet 4.16. Prowadzone zajęcia dydaktyczne"

Transkrypt

1 Ilona Delekta mgr filologii angielskiej; wykładowca Kontakt gabinet 4.16 Prowadzone zajęcia dydaktyczne praktyczna nauka języka angielskiego, gramatyka opisowa języka angielskiego, konwersacje, komunikacja pisemna, tłumaczenia ogólne, English for Academic Purposes (EAP), zajęcia dla kadry akademickiej w ramach projektów Zainteresowania naukowe języki specjalistyczne, międzykulturowe aspekty komunikacji, plain English, readability Kursy, certyfikaty, uprawnienia intensywny kurs dla nauczycieli angielskiego Nauczanie Języka Angielskiego jako Języka Drugiego lub Obcego (Teaching English as a Second or Foreign Language) , zorganizowany przez the Diana International School of Languages, Londyn. Certyfikat TEFL (Teaching English as a Second or Foreign Language) , Londyn. kurs językowy English as a Foreign Language Proficiency/Advanced , zorganizowany przez szkołę językową Universal Languages Limited, Londyn. Tłumacz przysięgły języka angielskiego od 1997 Kurs dla nauczycieli Nauczanie Języka Angielskiego dla Potrzeb Biznesu przygotowujący do uzyskania certyfikatu (Certificate in Teaching English for Business) , zorganizowany przez The Bell Teacher Training Institute,Cambridge. Certyfikat Nauczanie Języka Angielskiego dla Potrzeb Biznesu (Certificate in Teaching English for Business) przyznany przez Londyńską Izbę Handlu i Przemysłu (London Chamber of Commerce and Industry), maj 2000, Londyn. Kurs języka specjalistycznego Angielski w prawie i finansach (English for Law and Finance), listopad 2003, Select Training, Warszawa. Egzaminator ustny międzynarodowych egzaminów Cambridge (Key English Test, Preliminary English Test, First Certificate in English). Szkolenie Getting to Grips with Aspects of Commercial Contracts i Legal English Course Design; zorganizowane przez Euro Invest Warszawa. Konferencje wystąpienia konferencja British Council, styczeń 1999, Zakopane, wystapienie dot. przyswajania słownictwa, konferencja dot. języka specjalistycznego ESP Anti-Conference. 2000, zorganizowana przez British Council Politechnikę Łódzką, współne wystąpienie z Katarzyną Kiszką Different approaches to teaching IT and Law Students,

2 Seventh Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics siódma międzynarodowa konferencja poświęconą legilingwistyce, językoznawstwu sądowemu i przekładowi prawniczemu, Uniwersytet A. Mickiewicza, Instytut Językoznawstwa; wystąpienie: Consumer Warranty as a Genre(Gwarancja konsumencka jako gatunek tekstu) międzynarodowa konferencja Multidimensional Translation: From Science to Arts , zorganizowana przez Baltic International Academy w Rydze i Uniwersytet Śląski, Ryga; wystąpienie: Teaching translation or teaching translators? Eighth Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, ósma międzynarodowa konferencja poświęconą legilingwistyce, językoznawstwu sądowemu i przekładowi prawniczemu Eighth Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, Uniwersytet A. Mickiewicza, Instytut Językoznawstwa; wystąpienie: Readability in consumer documents in English. Publikacje 1. Business English Readings. Handbook Współautorka. Red. P. Mamet. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa. 2. Business English Readings. Workbook Współautorka. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa. 3. Skrypt Written Communication Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. 4. W druku: Teaching Translators or Teaching Translation? Publikacja pokonferencyjna, Baltic International Academy w Rydze, Łotwa, planowana data publikacji: październik 2013 Udział w projektach unijnych Projekt Unijny UPGOW, podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej z zakresie języka angielskiego zajęcia na poziomie C1 w celu przygotowania kadry do nauczania w języku angielskim (Wydział Nauk o Ziemi, Informatyki i Materiałoznawstwa. Udział w projektach międzynarodowych Międzynarodowy Projekt badawczy English Profile Project, zarejestrowany w Radzie Europy, mający na celu poprawienie i sprecyzowanie opisu poszczególnych kompetencji językowych określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) dla poszczegolnych krajów polegający na gromadzeniu i analizie zebranego korpusu językowego na podstawie prac pisemnych studentów i osób uczących się j. angielskiego (poziomy B1, B2 i C1) Koordynator projektu na Uniwersytecie Śląskim. Organizator: Uniwersytet Cambridge, Wydawnictwo Cambridge University Press. Październik 2012 marzec 2013 SAT (Self-Assessment and Tutoring System) wspomagający samodzielną naukę języka pisanego. Udział nauczycieli i studentów w testowaniu programu on-line, w oparciu o prace pisemne studentów i informację zwrotną uzyskaną od studentów i prowadzących. Przynależność do organizacji zawodowych Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL,

3 Cambridge English Teacher. Nagrody Nagroda Zespołowa II stopnia za działalność dydaktyczną przyznana przez rektora UŚ prof. dr hab. T. Sławka, Nagroda Zespołowa II stopnia za działalność dydaktyczną i organizacyjną przyznana przez rektora UŚ prof. dr hab. J. Janeczka Dodatkowe informacje Członek zespołu opracowującego programy studiów zgodne z KRK. Koordynator modułu: praktyczna nauka języka zachodnioeuropejskiego, Członek Rady Wydziału Filologicznego, Tłumacz licznych publikacji naukowych publikowanych w kraju i zagranicą. UDZIAŁ W SZKOLENIACH, SEMINARIACH, WARSZTATACH I KONFERENCJACH METODYCZNYCH DLA NAUCZYCIELI Konferencje metodyczne Konferencje IATEFL: 1993 Kraków, 1994 Kielce, 1995 Gdańsk, 1996 Poznań, 1997 Łódź, 1998 Wrocław, 1999 Katowice, 2000 Kraków, 2001 Warszawa, 2002 Poznań, 2003 Wrocław, 2004 Radom, 2005 Toruń, 2006 Poznań, 2007 Łodź, 2008 Łódź, 2009 Poznań, 2010 Bydgoszcz, 2011 Warszawa, 2012 Wrocław Warsztaty metodyczne How to teach less and catch up with our students multimedia supported teaching Organizator: Macmillan Polska. Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego. Making Molehills out of Mountains. Bringing Matura dow to size Organizator: Pearson Education Polska. Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego. Little time? Lots of opportunity! Organizator: Pearson Education Polska. Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego. 1. Seminarium metodyczne What English to teach: the difference between professional, aspirational and business English? Nauczanie Business English. 2. Warsztat: Personalised learning Organizator: Macmillan Polska. Czwarta Konferencja Stowarzyszenia UCET (University Centres for English Teaching- Uniwersyteckie Ośrodki Języka Angielskiego zrzeszoną z the British Council) Borki. Seminarium metodyczne 1. Become an Expert 2. Best Friend: How to help students understand and use English Organizator: Pearson Longman. Warsztaty metodyczne dla wykładowców szkół wyższych. 1. Teaching Business Skills within Business English Course i.e. English as a mans not as a target. 2. Business in Words and Words in Business a Handful of Practical Tips on Teaching Business Vocabulary Organizator: Oxford University Press. Seminarium metodyczne Grammar made personal Organizator: Centrum Szkoleniowe Macmillan Polska. Konferencja metodyczna 1. Going for Gold at the Cutting Edge of Europe, the Common European Framework and its Impact on ELT in EU Poland 2. Let s get engaged! Organizator Pearson Longman.

4 Seminarium metodyczne. 1. Developing students oral fluency 2. Key principles of vocabulary learning and teaching. 3. The Common European Framework the theory and practice Organizator: Oxford University Press. Konferencja metodyczna 1. English for life opportunities 2. Matura without tears Organizator: Pearson Longman. Konferencja metodyczna 1. CAE: Straightjacket or Springboard 2. Learn Business, Do Business. 3. The Changing Publishing World Organizator: Pearson Longman. Konferencja metodyczna 1. Survival Speaking Kit for Language classrooms.2. Common speaking and writing mistakes at Cambridge exams and how to avoid them Organizator: Cambridge University Press. Konferencja metodyczna dla lektorów szkół językowych i wyższych uczelni What helps you teach (tematy: pojęcie intuicji, jej źródła i możliwości wykorzystania jako narzędzia pracy z grupą językową, rola intuicji jako kluczowej umiejętności pedagogicznej, intuicja jako instrument samodoskonalenia profesjonalnego) Organizator: Wydawnictwo Macmillan. Szkolenie metodyczne 1.Where did I put my keys?2. Cambridge ESOL: new exams, new opportunities Organizator: Cambridge University Press. Warsztaty metodyczne 1. Developing Skills. 2. Getting the right result! teaching CAE classes Organizator: Oxford University Press. Konferencja metodyczna 1. Key trends and dead ends 2. Separating the men from boys Organizator: Pearson Longman. When teachers teach do learners learn? Organizator: Pearson Longman. Meeting the demand for Intelligent Business at all levels Organizator: Pearson Longman. Spotkanie metodyczne. (1) Future bright, future right?(2) Assesssing Interactive Whiteboard Technology in the Classroom Organizator: Pearson Longman. From the Learner Corpus to Learner Autonomy at First Certificate Organizator: Cambridge University Press. Seminarium: Talking texts Organizator Macmillan. Warsztaty: Business Unusual? Organizator Macmillan. Konferencja metodyczna (1) Teaching in Real Life, not Abstract; (2) Does blended learning really work. Learning awareness and Learning technologies. (3) Boost your students motivation; Organizatorzy: Longman Pearson, British Council. New Challenges, New Opportunities (1) FCE what s expected in the Reading and Writing Papers (2) Teaching Towards the updated FCE; Organizator: Universytet Cambridge. Angielski dla celów specjalistycznych. Legal English: (1) Getting to grips with Contracts and presentation of sample of Polish standard forms. (2) Legal English Course design as an example of procedures for [preparing foreign language courses at university; Organizator: Euro Invest Europejskie Centrum Języków Obcych i Szkoleń. Result three individual series; Organizator: Oxford university Press. A Step ahead festival. (1) Form, function and frustration. (2) Use and choose the right word-helping learners to help themselves; Organizator: Pearson Longman. Teaching testing tracking progress Organizator: Oxford University Press. Warsztat metodyczny (1) My place in the world. (2) Explorig Matura. Exploring the World Organizator: Wydawnictwo Nowa Era. Konferencja metodyczna (1) The Importance of Words (dot. Kompetencji językowej i leksykalnej, technik wspomagających process utrwalania i zapamiętywania słownictwa) (2) O (nie) skutecznej komunikacji; Organizator: Wydawnictwo Macmillan. Konferencja metodyczna. Keeping up with change: new lexis in Business English. Using Business Vocabulary in Use) Organizator: Cambridge University Press. Konsultacja metodyczna: prezentacja nowych podręczników i materiałów metodycznych, Organizator: Wydawnictwo Macmillan. Seminarium. Taking the challenge: ma king the most of the Cambridge English: Advanced (CAE) exam preparation Seminarium zorganizowane przez Cambridge University.

5 Szkolenie metodyczne (1) Breaking through: helping learners to escape the intermediate plateau (2) What do teachers of Business English and ESP need?; Organizator: Cambridge University Press. Konferencja IATEFL (Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego); udział w szkoleniach dot. m in. nauczania biznesu, języka specjalistycznego, ewaluacji, nowych trendów, zjawisk i tendencji w języku angielskim i jego metodyce nauczania (e-learning, blended learning) Konferencja metodyczna (1) Great Speakers Need Great Listeners (rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem) (2) International Education that Brings Employment; (3)Diversity Is the One True Thing We Have In Common. Celebrate It Every Day Organizator: Wydawnictwo Pearson Longman. Konferencja metodyczna (1) Testing Times: coping with exam stress. (2) Widen your career paths with English for Professionals Organizator: wyd. Express Publishing. Konferencja metodyczna (1) Blended Learning Innovation in Teaching. (2) What students need to know for university study: challenges in English for Academic Purposes Organizator: Cambridge University Press. Konferencja metodyczna Secrets Revealed - the Ins and Outs of Matura 2015,. Organizator: Wydawnictwo Pearson. SZKOLENIA INTERNETOWE (WEBMINARS) New Total English Digital Tools for blended learning Organizator: wydawnictwo Pearson (dawniej Longman) Achieving Fluency: The Top Notch Approach.Organizator: wydawnictwo Pearson (dawniej: Longman). Cambridge English: Advanced Online Teacher Seminar Organizator: Cambridge University. A step in the write direction Macmillan Education developing lower level learners' IELTS writing skills Organizator: Macmillan Education. Blended Learning- What s it all about? Organizator: Pearson Longman ELT. Developing Life Skills Organizator: Macmillan Education. Topics: A Way into the Language Organizator: Macmillan Education Macmillan Education. Introducing the revised Cambridge English University of Cambridge ESOL Examinations Organizator: Cambridge University Press. Critical Thinking Organizator: Pearson Longman ELT. What students need to know for university study: challenges in English for Academic Purposes Organizator: University of Cambridge, Cambridge University Press. Blended Learning Innovation in teaching from Cambridge University Press; University of Cambridge, Cambridge University Press Prepare for Success! Cambridge English: Advanced Speaking Organizator: Macmillan Education. Learner-Centred Communicative Grammar University of Cambridge ESOL Examinations, Organizator: Cambridge University Press. CLIL won t kill. University of Cambridge ESOL Examinations Organizator: Cambridge University Press. Your CLIL Organizator: Macmillan Education. Advanced Matters Organizator: Macmillan Education. Recycling Vocabulary Organizator: Macmillan Education. Planning for the Future and how we deal with it; Organizator: Pearson. Does correction work? (It depends who you ask) Organizator; Pearson.

6 Academic Vocabulary Macmillan Education. EAP power grammar: noun phrases and wh-clauses Organizator: Oxford University. On a path to spoken fluency Organizator: Macmillan.

SPIS PUBLIKACJI 1. PRACE OPUBLIKOWANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA (PRZED 09.2002)

SPIS PUBLIKACJI 1. PRACE OPUBLIKOWANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA (PRZED 09.2002) 1 DR HAB. JAROSŁAW KRAJKA Zakład Lingwistyki Stosowanej, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie SPIS PUBLIKACJI 1. PRACE OPUBLIKOWANE PRZED UZYSKANIEM

Bardziej szczegółowo

Professor Mirosław Pawlak

Professor Mirosław Pawlak Professor Mirosław Pawlak Acting Dean for English Philology in Kalisz Head of the Department of English Studies e-mail: pawlakmi@amu.edu.pl Degrees: 1995 M.A. in English methodology, School of English,

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko: Melanie Ellis stopień naukowy: dr stanowisko: adiunkt Katedra, Zakład, Pracownia: Katedra dydaktyki języka angielskiego

imię i nazwisko: Melanie Ellis stopień naukowy: dr stanowisko: adiunkt Katedra, Zakład, Pracownia: Katedra dydaktyki języka angielskiego Rozprawa doktorska: 2004 Temat rozprawy: Developing speaking skills in the teaching of English at the advanced level. Design, implementation and evaluation of a task-based syllabus for trainees of pre-service

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA UCZELNIACH WYŻSZYCH. Praca zbiorowa pod redakcją Moniki Srebro, Elżbiety Typek, Lidii Zielińskiej

PRZYSZŁOŚĆ NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA UCZELNIACH WYŻSZYCH. Praca zbiorowa pod redakcją Moniki Srebro, Elżbiety Typek, Lidii Zielińskiej PRZYSZŁOŚĆ NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA UCZELNIACH WYŻSZYCH Praca zbiorowa pod redakcją Moniki Srebro, Elżbiety Typek, Lidii Zielińskiej Kraków 2015 Redakcja: Monika Srebro Elżbieta Typek Lidia Zielińska

Bardziej szczegółowo

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy,

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk informator na temat 7. edycji Programu Partnerskiego Addvantage. Od samego początku program Addvantage ma za zadanie wspierać Państwa

Bardziej szczegółowo

Marek Derenowski, PhD

Marek Derenowski, PhD Marek Derenowski, PhD Adjunct dereno@amu.edu.pl Degrees: 1998 MA in English methodology, University of Warsaw MA thesis written under the supervision of prof. Maria Dakowska: Learning strategies in vocabulary

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Dear Colleagues, Dear Partners,

Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk informator na temat 8. edycji Programu Partnerskiego Addvantage. Mam wielką nadzieję, że w tym roku Addvantage ponownie spotka

Bardziej szczegółowo

Dear colleagues, Andy Williams Dyrektor, British Council Polska

Dear colleagues, Andy Williams Dyrektor, British Council Polska Szanowni Państwo, Zastanawiam się, czy to tylko moje odczucie, że czas tak szybko płynie. Rozpoczynamy właśnie szósty rok działania programu Addvantage, a wydaje się, że dosłownie wczoraj świętowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

Tomasz Pracki 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 52 m. 70 tel. +48 601 303 033. Curriculum Vitae. Dane osobiste:

Tomasz Pracki 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 52 m. 70 tel. +48 601 303 033. Curriculum Vitae. Dane osobiste: Tomasz Pracki 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 52 m. 70 tel. +48 601 303 033 Curriculum Vitae Dane osobiste: urodzony:12 maja 1955 r. w Warszawie stan cywilny: wolny Wykształcenie: 1975: technik ekonomista

Bardziej szczegółowo

University of Social Sciences in Warsaw School of English. The second PL-CALL conference 5-6 June 2014. Book of Abstracts

University of Social Sciences in Warsaw School of English. The second PL-CALL conference 5-6 June 2014. Book of Abstracts The second PL-CALL conference Book of Abstracts INDEX Euline Cutrim Schmid, Bridging the Gap between School and University in CALL Teacher Education... 4 Elżbieta Gajek, Kompetencje techniczne, pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Instytut Neofilologii

Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii 1. Kadra dydaktyczna We wrześniu 2012 r. Instytut Neofilologii (IN) został połączony ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i od początku roku akademickiego 2012/2013 prowadzi

Bardziej szczegółowo

University of Social Sciences in Warsaw School of English. The second PL-CALL conference 5-6 June 2014. Book of Abstracts

University of Social Sciences in Warsaw School of English. The second PL-CALL conference 5-6 June 2014. Book of Abstracts The second PL-CALL conference Book of Abstracts INDEX Euline Cutrim Schmid, A developmental framework for teacher adoption of interactive technologies in the language classroom: a collaborative action

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkania grupy partnerskiej

Raport ze spotkania grupy partnerskiej Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Projekt Partnerski Grundtviga Tytuł projektu: Osoby 50 plus na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Pierwsze spotkanie w Polsce Katowice, 26 29 listopad 2013

Bardziej szczegółowo

Cultural Competence And Intercultural Communication In The Didactics Of Foreign Languages

Cultural Competence And Intercultural Communication In The Didactics Of Foreign Languages Introduction Cultural Competence And Intercultural Communication In The Didactics Of Foreign Languages Magdalena Lewicka Nicolas Copernicus University in Torun, Arabic Language and Culture Center, Poland

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE. Name and Address. The Gliwice Academy of Entrepreneurship. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37

COURSE CATALOGUE. Name and Address. The Gliwice Academy of Entrepreneurship. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37 COURSE CATALOGUE Name and Address The Gliwice Academy of Entrepreneurship Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37 44-100 Gliwice Poland Phone: +48 32 4612150, fax: +48 32 4612130

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Profesjonalny nauczyciel

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Profesjonalny nauczyciel Piotr Grabani Dyrektor Biura Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w Łomży. Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Publikację dotyczącą projektu o nr WND- POKL.08.01.01-20-214/11 Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

MBA and Master studies

MBA and Master studies MBA and Master studies 2012/2013 Jonas Clark Hall - main Clark University building in Worcester, MA (USA) Dean of COPACE Dear students and friends of Clark University, Welcome to Clark University College

Bardziej szczegółowo

You can follows us on Facebook Fanpage http://www.facebook.com/linguaton We wish to thank all the participants of our 20

You can follows us on Facebook Fanpage http://www.facebook.com/linguaton We wish to thank all the participants of our 20 ul. Paśnikowskiego 4A, 20-707 Lublin tel/fax: 527 88 17 / 534 08 99 e-mail: kontakt@linguaton.pl www.linguaton.pl NEWSLETTER 20th Anniversary Issue No. 56 Oct. 2012 EDITORIAL Greetings to you all. The

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3(82)/2013 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Erasmus Charter for Higher Education 217760-LA-1-2014-1-PL-E4AKA1-ECHE-1

Erasmus Charter for Higher Education 217760-LA-1-2014-1-PL-E4AKA1-ECHE-1 Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Application Form Call: 2014 Note: The data of this application form will be used by the European Commission/ Executive Agency EACEA and National Agencies

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Why IELTS? Dlaczego IELTS?

Why IELTS? Dlaczego IELTS? Dlaczego IELTS? IELTS (International English Language Testing System) to test poziomujący, stosowany do oceny poziomu znajomości języka angielskiego osób przyjmowanych na studia lub do pracy a także jako

Bardziej szczegółowo

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job,

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job, Na zakończenie Finally EU Welcome pomaga wszystkim obywatelom krajów Unii Europejskiej, którzy mieszkają i pracują w Southampton i okolicach. Prowadzimy regularne wieczory porad i służymy pomocą także

Bardziej szczegółowo