Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Zofia Kordala, październik 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Zofia Kordala, październik 2014"

Transkrypt

1 Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej Zofia Kordala, październik 2014

2 Akty prawne regulujące kwalifikacje nauczycieli do nauczania języków obcych Rozporządzenie MEN z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (zmieniające Rozporządzenie MEN z 12 marca 2009 r.) Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Zarządzenie nr 33 MEN z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych (Dz. Urz. MEN z r.)

3 28a. Do dnia 31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach określone w 4 ust. 1 lub 2 oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia. Rozporządzenie MEN z 14 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (zmieniające Rozporządzenie MEN z 12 marca 2009 r.)

4 28a. Do dnia 31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach określone w 4 ust. 1 lub 2 oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia. Rozporządzenie MEN z 14 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (zmieniające Rozporządzenie MEN z 12 marca 2009 r.)

5 w przedszkolach prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Załączniki do rozporządzenia MEN z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 803) Załącznik nr 1(Podstawa programowa wych. przedszkolnego zalecane warunki i sposób realizacji)

6 w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Załączniki do rozporządzenia MEN z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 803) Załącznik nr 2 (Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych I etap edukacyjny zalecane warunki i sposób realizacji pkt 7)

7 Kwalifikacje do nauczania jęz. obcego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych (Obwieszczenie MEN z 20 czerwca 2013 r. 11 ust. 4) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej świadectwo znajomości języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języków obcych

8 Zarządzenie nr 33 MEN z 30 sierpnia 1990 r. Egzamin nauczycielski z języka obcego: I stopnia - uprawniający do nauczania języka obcego w zakresie podstawowym na kursie 0-4(5) lat nauki, II stopnia - uprawniający do nauczania języka obcego w zakresie podstawowym i zaawansowanym (4-8 lat nauki lub rozszerzony program nauczania języka obcego). Oprócz znajomości języka, egzaminy nauczycielskie obejmują sprawdzenie przygotowania pedagogicznego i metodycznego do nauczania danego języka.

9 Poziomy biegłości językowej według Rady Europy A1 A2 B1 B2 C1 C godz. około 350 godz. około 500 godz godz godz.... poziom podstawowy poziom samodzielności poziom biegłości

10 Poziomy biegłości według egzaminów Cambridge ESOL A1 A2 B1 B2 C1 C2 podstawowy ( godz.) KET niżej średniozaawansowany (ok. 350 godz.) PET średniozaawansowany około 500 godz. średniozaawans. ( godz.) FCE zaawansowany ( godz.) CAE biegły (... godz.) CPE

11 Certyfikaty nadające kwalifikacje do nauczania języka angielskiego Poziom określony rozporządzeniem MEN Certyfikaty wskazane w załączniku do Rozporządzenia z r. (z późn. zmianami) Kwalifikacje określone w 1990 r. Podstawowa znajomość języka angielskiego (B2) FCE (wynik A lub B) IELTS (wynik ) TOEFL (stosowne parametry w każdej z 3 wersji egzaminu) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (stosowne parametry) Pearson test of English General Level 3 (wynik pass, merit lub distinction) Pearson Test of English Academic (wynik pkt) EDI, JETSET poziom 5 Egzamin nauczycielski I stopnia

12 Certyfikaty nadające kwalifikacje do nauczania języka angielskiego Poziom określony rozporządzeniem MEN Zaawansowana znajomość języka ang. (C1) Certyfikaty wskazane w załączniku do Rozporządzenia z r. (z późn. zmianami) CAE (wynik A, B lub C) IELTS (wynik pkt) TOEFL (stosowne parametry w każdej z 3 wersji egzaminu) City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (poziom Expert i stosowne parametry) Pearson Test of English General Level 4 (wynik pass, merit lub distinction) Pearson Test of English Academic (wynik pkt) EDI, JETSET poziom 6 Kwalifikacje określone w 1990 r. Egzamin nauczycielski II stopnia

13 Certyfikaty nadające kwalifikacje do nauczania języka angielskiego Poziom określony rozporządzenie m MEN Biegła znajomość języka ang. (C2) Certyfikaty wskazane w załączniku do Rozporządzenia z r. ( z późn. zmianami) CPE (wynik A, B lub C) IELTS (wynik ) TOEFL (stosowne parametry w każdej z 3 wersji egzaminu) City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (poziom Mastery i stosowne parametry) Pearson Test of English General Level 5 (wynik pass, merit lub distinction) Pearson Test of English Academic (wynik85 i wyżej pkt) EDI, JETSET poziom 7 Kwalifikacje określone w 1990 r.

14 Dziękuję za uwagę