Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss"

Transkrypt

1 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA BOŚBank24 iboss Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss

2 SPIS TREŚCI 1 Bankowość internetowa BOŚBank24 iboss Witamy w systemie iboss Bezpieczeństwo Logowanie i autoryzacja Pierwsze logowanie Kolejne logowania Token Podpis elektroniczny Autoryzacja Zakładki Rachunki Karty Kredyty Przelewy Lokaty Lokaty dealerskie Kontrahenci Konfiguracja Tabele Funkcjonalności zakładki Konfiguracja Konfigurowanie importu i eksportu danych Uprawnienia użytkowników Uprawnienia do rachunków Grupy rachunków Wzory podpisów Zmiana hasła Cash Management Import i eksport danych Eksport historii rachunku Import przelewów Import kontrahentów Wyciągi i wydruk potwierdzenia operacji Raporty i archiwum Zmień Klienta...34

3 1 Bankowość internetowa BOŚBank24 iboss 1.1 Witamy w systemie iboss Szanowni Państwo, Dziękujemy za przyłączenie się do grona użytkowników systemu bankowości internetowej BOŚBank24 iboss. Mamy nadzieję, że obsługa rachunków za pośrednictwem systemu internetowego ułatwi Państwu pracę i zaoszczędzi czas. Poniżej przedstawiamy wskazówki dotyczące korzystania z niektórych funkcjonalności systemu iboss. Szczegółowa Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej BOŚBank24 iboss znajduje się na stronie internetowej Życzymy satysfakcji w korzystaniu z systemu iboss! 1.2 Bezpieczeństwo System BOŚBank24 iboss został zaprojektowany z wykorzystaniem kilku uzupełniających się mechanizmów ochrony danych i zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie. Bezpieczeństwo systemu jest gwarantowane przez: technologię szyfrowaną SSL v3 (Secure Sockets Layer w wersji 3), która zapewnia integralność i poufność danych przekazywanych przez internet użycie do logowania i autoryzacji tokena lub podpisu elektronicznego rozbudowany system profili użytkowników, zarządzający prawami dostępu w systemie Zasady bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej: Ochrona danych dane służące do logowania należy odpowiednio zabezpieczyć przed osobami niepowołanymi token należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla innych nie należy odchodzić od komputera, będąc jednocześnie zalogowanym do usługi BOŚBank24. Po zakończeniu pracy należy wylogować się. identyfikator, niezbędny do logowania do systemu, można podawać wyłącznie pracownikom BOŚ S.A. hasło, token i identyfikator należy przechowywać osobno. Hasło najlepiej zapamiętać lub zapisać w sposób uniemożliwiający rozpoznanie przez inne osoby. nie należy korzystać z usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach, np. w kawiarenkach internetowych hasło należy regularnie zmieniać 1

4 Zabezpieczenie komputera Każdy użytkownik internetu musi dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Na komputerze powinien być zainstalowany program antywirusowy i firewall. Należy systematycznie instalować aktualizacje i poprawki dostarczane przez producentów oprogramowania, szczególnie programu antywirusowego, systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej. Autentyczność stron Przed zalogowaniem należy upewnić się, czy połączenie jest szyfrowane 128-bitowym protokołem SSL, czy rzeczywiście nastąpiło połączenie ze stroną https://bosbank24.pl/ iboss oraz czy certyfikat strony jest prawidłowy - wystawiony dla witryny bosbank24.pl przez firmę VeriSign. Certyfikat można sprawdzić klikając żółtą kłódkę symbolizującą szyfrowane połączenie lub w menu przeglądarki. Na przykładzie przeglądarki Internet Explorer będzie to: Plik Właściwości Certyfikaty zakładki: Ogólne, Szczegóły, Ścieżka certyfikacji. Uwaga na fałszywe maile Bank nigdy nie wysyła do Klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych. Listy lub telefony w takich sprawach należy traktować jako próbę wyłudzenia poufnych informacji i należy poinformować o tym BOŚ Bank. Wylogowanie Po zakończeniu pracy należy wylogować się, używając opcji Wyloguj. Gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: z telefonów stacjonarnych z telefonów komórkowych i z zagranicy. Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45-21:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-18:00. 2 Logowanie i autoryzacja Zalogowanie do systemu iboss możliwe jest po wejściu na stronę internetową https://bosbank24.pl/iboss. Zostanie wyświetlone okno logowania. 2

5 Okno logowania 2.1 Pierwsze logowanie Logowanie przy pomocy tokena w wierszu Logowanie należy wybrać sposób, w jaki przebiega logowanie: przy pomocy tokena czy podpisu elektronicznego. Domyślnie system podpowiada Logowanie tokenem w polu Identyfikator należy wpisać 8 cyfrowy identyfikator nadany przez Bank podczas pierwszego logowania przy pomocy tokena w polu Klucz należy wpisać aktualne wskazanie tokena. Aby token wyświetlił wymagane dane należy go uruchomić przy użyciu własnego numeru PIN do tokena (informacja o uruchomieniu tokena znajduje się w podrozdziale 2.3), a następnie kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis APPLI wybrać przycisk 1. Wyświetlony ciąg 6 cyfr należy wpisać na ekranie logowania w pole: Klucz. Po wybraniu polecenia zatwierdź nastąpi przekierowanie do strony Ustalenie własnego hasła dostępu. Należy wówczas wpisać dwukrotnie nowe hasło oraz nacisnąć przycisk zatwierdź. Hasło powinno zawierać od 8 do 11 znaków. 3

6 Pierwsze logowanie - Zmiana hasła Logowanie przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego wymaga wcześniejszego zainstalowania niezbędnego oprogramowania. Podczas logowania przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego w oknie logowania należy wybrać z rozwijanej listy Logowanie podpisem i postępować zgodnie ze wskazówkami systemu. W systemie BOŚBank24 iboss można korzystać z następujących rodzajów podpisu elektronicznego. Są to: Szafir wydawany przez KIR (KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.) Certum wydawany przez UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Sigillum wydawany przez POLSKĄ WYTWÓRNIĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Posiadając którykolwiek z wyżej wymienionych podpisów może korzystać z systemu BOŚBank24 iboss tzn. logować się i podpisywać dyspozycje. 2.2 Kolejne logowania W przypadku posiadania tokena: w wierszu Logowanie należy wybrać Logowanie tokenem (system podpowiada domyślnie tę opcję) w polu Identyfikator należy wpisać 8 cyfrowy identyfikator nadany przez Bank w polu Klucz należy podać samodzielnie ustalone hasło i aktualne wskazanie tokena. Aby token wyświetlił wymagane dane należy go uruchomić przy użyciu własnego numeru PIN do tokena, a następnie kiedy na wyświetlaczu pojawi się w zależności od rodzaju tokena: napis APPLI lub OtP data wybrać przycisk 1. 4

7 po wprowadzeniu danych należy wybrać polecenie zatwierdź. Trzykrotne błędne wpisanie danych w pole Klucz powoduje zablokowanie dostępu do usługi. W celu odblokowania dostępu, należy skontaktować się z Infolinią BOŚ Banku lub z placówką. W przypadku posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, należy wybrać Logowanie podpisem i postępować zgodnie ze wskazówkami systemu. Pod ikoną pomocy? można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wskazanych pól. 2.3 Token Token jest niewielkim urządzeniem, które generuje hasła jednorazowe służące do logowania oraz autoryzacji dyspozycji. Token wydawany do systemu iboss działa również w trybie challenge responce co oznacza, że należy wprowadzić do niego tzw. skrót podpisywanego zlecenia i na podstawie tego skrótu token generuje hasło służące do autoryzacji tylko tego zlecenia w systemie iboss. Token jest wydawany dla użytkownika - każda osoba uprawniona do korzystania z systemu, posiada własny token. Każdy token posiada własny numer PIN i w ten sposób jest chroniony przed użyciem przez niepowołane osoby. 2.4 Podpis elektroniczny Bezpieczny podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które umożliwiają identyfikację osoby, która składa podpis. Podpis taki jest weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Podpis elektroniczny jest wykorzystywany w systemie iboss do logowania oraz autoryzacji dyspozycji. Instrukcja dotycząca instalacji i konfiguracji podpisu elektronicznego Szafir wydawanego przez KIR (oferowanego przez BOŚ Bank) znajduje się na stronie internetowej BOŚ S.A Autoryzacja Autoryzacja dyspozycji w systemie iboss odbywa się za pomocą hasła generowanego przez token lub podpisu elektronicznego. Użytkownik może wybrać, z jakiego narzędzia (tokena czy podpisu) chce korzystać obsługując system iboss. Poniżej znajduje się opis autoryzacji dyspozycji przy użyciu tokena. Autoryzacja dyspozycji W celu autoryzacji dyspozycji przelewu należy w zakładce Przelewy wybrać z listy przelew o statusie nowy i nacisnąć przycisk akceptuj pojedynczo lub kliknąć w ikonę statusu przy przelewie. Nowy przelew jest oznaczony ikonką. 5

8 Akceptowanie pojedynczej dyspozycji Po kliknięciu w ikonę nowego przelewu, który chcemy akceptować, pojawi się okno Typ podpisu. Domyślnie jest wyświetlony token. Typ podpisu Należy wybrać typ podpisu: token lub podpis elektroniczny. Po naciśnięciu przycisku Dalej następuje przejście do formatki akceptowania przelewu. W dolnej części ekranu zostaną wyświetlone w trzech wierszach cyfry, które należy wprowadzić do tokena. Po uruchomieniu tokena przy użyciu własnego PIN-u na wyświetlaczu pojawi się napis APPLI, wówczas należy wybrać przycisk 2 lub 3 przy tokenie, który przy tym przycisku ma opis DATA. Token wyświetli pole o treści w które należy wpisać 5 cyfr z pierwszego wiersza z ekranu pod danymi przelewu z sekcji Dane do podpisu dla tokena. Następnie token wyświetli treść gdzie należy wpisać 5 cyfr z drugiego wiersza pod danymi przelewu. Gdy token wyświetli treść , należy wpisać 5 cyfr z trzeciej linijki pod danymi przelewu. Wprowadzenie tych danych do tokena spowoduje wygenerowanie przez token sześciocyfrowego hasła jednorazowego. Hasło należy wprowadzić w pole pod danymi przelewu w pole Wskazanie tokena i wybrać przycisk Podpisz. Zlecenie zostaje podpisane i uzyskuje status do przekazania do banku. UWAGA! Przelew podpisany w ten sposób nie został jeszcze wysłany do realizacji do Banku! Przelew oczekujący na wysłanie jest oznaczony na liście dyspozycji ikonką gotowe. W celu wysłania przekazania przelewu do Banku należy zaznaczyć go na liście i wybrać na dole ekranu polecenie przekaż. Przelew oznaczony ikonką lub oznacza, że dla tej dyspozycji wymagany jest jeszcze akcept innego użytkownika. 6

9 Akceptacja przelewu Akceptowanie zbiorcze przelewów i paczek Pojedyncze dyspozycje można łączyć w grupy tzw. paczki. Autoryzacja jest wówczas wykonywana dla całej paczki, a nie każdej dyspozycji oddzielnie. W celu stworzenia paczki przelewów należy wybrane dyspozycje o statusie nowy przelew zaznaczyć na liście, a następnie wybrać polecenie akceptuj razem. Paczki są oznaczone ikonką z czterema znakami. System pozwala na akceptowanie zbiorcze przelewów i paczek (czyli przelewów połączonych w grupy). Po zaznaczeniu na liście w zakładce Przelewy przelewów i paczek do akceptu, następuje tworzenie nowych paczek. Paczki mogą być tworzone tylko z przelewów o statusie nowy. Dla każdego rachunku, waluty oraz daty tworzona jest oddzielna paczka stworzonych jest więc tyle nowych paczek, z ilu różnych rachunków, walut i na ile dat są przygotowane dyspozycje. 7

10 Tworzenie paczek. Akceptowanie zbiorcze przelewów i paczek Autoryzacja paczek przelewów odbywa się w ten sam sposób, co autoryzacja pojedynczych przelewów. 3 Zakładki Po zalogowaniu do systemu iboss, w górnej części ekranu, jest dostępne menu systemu. W skład menu wchodzą następujące zakładki: Rachunki, Karty, Kredyty, Przelewy, Lokaty, Lokaty dealerskie, Kontrahenci, Konfiguracja, Tabele. Lista rachunków W poszczególnych zakładkach znajdują się funkcjonalności umożliwiające m.in.: składanie dyspozycji, przeglądanie operacji na rachunkach, dostęp do informacji o produktach Banku, zarządzanie użytkownikami i wiele innych funkcji. W prawym górnym rogu okna znajdują się linki: Strona Główna wybranie linku przekierowuje na stronę internetową BOŚ S.A. Placówki wybranie linku przekierowuje na stronę internetową BOŚ S.A. umożliwiającą wyszukanie adresów placówek Banku e-wniosek link otwiera aplikację e-wniosek bossa.pl link otwiera stronę logowania do systemu BOSSA BOŚFaktor link otwiera stronę logowania do Platformy Factoringowej Korespondencja umożliwia wysłanie wiadomości do konsultanta Banku Pomoc wybranie linku przekierowuje do Instrukcji użytkownika systemu bankowości internetowej BOŚBank24 iboss Niektóre z funkcjonalności systemu iboss zostaną omówione w tym Przewodniku. Szczegółowy opis wszystkich funkcjonalności znajduje się w Instrukcji użytkownika dostępnej w opcji Pomoc oraz na stronie internetowej 8

11 3.1 Rachunki W oknie Rachunki widoczne są wszystkie rachunki: udostępnione przez internet do których dany użytkownik ma prawa dostępu Lista rachunków Opcja Wyszukiwanie operacji na zestawieniach obrotów dziennych znajdująca się nad listą rachunków umożliwia wyszukanie operacji: przeprowadzonych na wybranym lub wszystkich rachunkach z wybranego przedziału czasowego lub z określonej ilości dni zawierających określoną treść Opcja Eksport do pliku operacji z wybranych rachunków umożliwia wykonanie zbiorczego eksportu operacji z zaznaczonych rachunków do jednego pliku w formacie Elixir. Poprzez wstawienie znacznika w polu przy rachunku należy dokonać wyboru rachunku lub rachunków, dla których ma być wykonany zbiorczy eksport operacji. Następnie należy wybrać opcję Eksport do pliku operacji z wybranych rachunków. Na następnym ekranie należy określić zakres dat, za jaki ma być wykonany eksport operacji oraz wybrać przycisk Pobierz plik. Operacje w pliku będą ułożone wg kolejności wybranych rachunków, a w ramach rachunku wg porządku dat księgowania. W zakładce Rachunki, kolumna Ostatnie zestawienie obrotów dziennych zawiera informację o dacie ostatniego zestawienia obrotów dziennych. Klikając na datę można uzyskać szczegóły historii rachunku za dany dzień. 9

12 Kolumna Zestawienia daje dostęp do zestawień obrotów dziennych z danego przedziału czasowego. Po wyborze odnośnika Lista dla wybranego rachunku wyświetlone zostanie okno, w którym należy określić daty, za jaki okres zestawienia mają być wyświetlone. Kolumna Wyciągi zostanie omówiona szczegółowo w rozdziale Wyciągi i wydruk potwierdzenia operacji. Po kliknięciu na numer rachunku, na liście rachunków wyświetlone zostanie okno z informacjami szczegółowymi dotyczącymi wybranego rachunku. Szczegóły rachunku Dla formatki szczegółów rachunku dostępne są przyciski funkcyjne: stan rachunku umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących stanu rachunku Cash Management umożliwia wykonanie uzgodnionego wcześniej typu konsolidacji rachunków oraz wygenerowanie określonego typu raportu z konsolidacji rachunków bieżących Klienta. Funkcja ta zostanie omówiona szczegółowo w rozdziale Cash Management. eksport historii rachunku umożliwia wyeksportowanie historii rachunku do pliku eksporty inne umożliwia wyeksportowanie listy operacji dziennych z dodatkową możliwością określenia formatu eksportu operacji zamknij umożliwia powrót do listy rachunków 10

13 3.2 Karty Po wybraniu zakładki Karty użytkownik ma możliwość: wyświetlenia listy kart do rachunków Klienta wyświetlenia szczegółowych informacji dla wybranej karty debetowej oraz karty charge. W tym celu należy wybrać na liście kart odnośnik w kolumnie Nazwa i pełny numer karty. wyświetlenia historii operacji wykonanych kartą. W tym celu należy wybrać odnośnik Szczegóły w kolumnie Operacje. Można wyszukać operacje z danego przedziału czasowego lub z określonej liczby dni. Lista kart płatniczych 3.3 Kredyty W zakładce Kredyty użytkownik ma możliwość: przeglądania listy zawartych umów kredytowych wyświetlenia szczegółowych informacji dla wybranego kredytu. W celu wyświetlenia informacji o kredycie, należy wybrać konto rachunku kredytowego z kolumny Numer rachunku. wyświetlenia historii operacji dla danego kredytu. Wybranie na liście kredytów odnośnika Szczegóły w kolumnie Historia kredytu umożliwia wyświetlenie operacji przeprowadzonych dla danego kredytu z wybranego przedziału czasowego lub z określonej liczby dni. Lista rachunków kredytowych 11

14 3.4 Przelewy Opcje dostępne w zakładce Przelewy umożliwiają: tworzenie nowego przelewu tworzenie nowego przelewu ZUS tworzenie nowego przelewu podatku tworzenie nowego przelewu zagranicznego tworzenie nowego przelewu do Bossa.pl płatność w ramach inkasa dokumentowego import przelewów z pliku wyświetlenie listy przelewów i paczek akceptowanie przelewu akceptowanie pojedyncze przelewów akceptowanie zbiorcze przelewów, tworzenie paczek (dla każdego rachunku jest tworzona oddzielna paczka) wycofanie akceptów przekazanie przelewów do realizacji usuwanie nowych przelewów kopiowanie przelewów nowych, odrzuconych i zrealizowanych przeglądanie archiwum przelewów wyświetlenie i wydruk raportów z przelewów Menu zakładki Przelewy Na ekranie Przelewy podana jest informacja o liczbie przelewów według ich aktualnych statusów. 12

15 Nowy przelew W celu zdefiniowania przelewu zwykłego np.: zapłata za fakturę, przekazanie środków, itp. należy wybrać opcję Nowy przelew. Formatka zwykłego przelewu zawiera następujące pola: referencje własne Klienta: pole nie jest wymagane, można tu wpisać własny opis dla danego przelewu rachunek do obciążenia: należy wybrać spośród dostępnych rachunków, pole jest wymagane wolne środki opcja wyboru kontrahenta z listy kontrahentów z możliwością wyświetlenia listy nazw skróconych wraz z numerem rachunku: wszystkich kontrahentów kontrahentów zaczynających się określoną literą alfabetu opcja wpisania danych innego kontrahenta pełna nazwa kontrahenta (przy wyborze opcji kontrahent z listy wypełniana automatycznie), pole wymagane maks. 4 x 35 znaków pełny numer rachunku kontrahenta w formacie NRB, pole wymagane kwota przelewu, pole wymagane tytułem treść przelewu, pole wymagane maks. 4 x 35 znaków system rozliczeń: ELIXIR, SORBNET data zlecenia pole wymagane domyślnie prezentujące datę bieżącą z możliwością zmiany na datę przyszłą dla przelewu odroczonego istnieje możliwość wyboru opcji blokuj środki lub nie blokuj środków zleceniodawca dane zleceniodawcy 13

16 Nowe polecenie przelewu W formatce przelewu dostępne są przyciski funkcyjne: Dalej przejście do formatki z wyświetlonymi danymi szczegółowymi przelewu. Autoryzacja przelewu opisana jest w podrozdziale 2.5. Zrezygnuj wycofanie się z operacji Szablon zdefiniowany przelew można zapisać jako szablon. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie, tj. Rachunek do obciążenia, Nazwę kontrahenta, Nr rachunku kontrahenta, Kwotę oraz Tytuł. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika, np. zmieniona kwota. Przy kolejnym wprowadzaniu przelewu, nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy. Zapisz zapisanie przelewu jako szablonu, po podaniu nazwy szablonu i zatwierdzeniu przyciskiem OK Usuń umożliwia wykasowanie wybranego szablonu 14

17 Nowy przelew ZUS W celu zdefiniowania przelewu do ZUS należy w zakładce Przelewy wybrać opcję Nowy przelew ZUS. Składany jest on analogicznie jak zwykły przelew, wymagane jest wypełnienie wszystkich pól. Przygotowany w innym pliku przelew do ZUS można też zaimportować wybierając polecenie Import przelewów ZUS w zakładce Przelewy. Nowy przelew podatku W celu zdefiniowania przelewu podatku należy w zakładce Przelewy wybrać opcję Nowy przelew podatku. Numery rachunków US są dostępne w systemie iboss w opcji Rachunki US. Po wybraniu w tej opcji, numer rachunku i dane US zostaną automatycznie wstawione w formatkę przelewu do US. Przy zapisie danych z formatki system sprawdza poprawność wypełnionych pól, w szczególności poprawność numeru rachunku oraz pól specyficznych dla przelewu do organu podatkowego. Przelew do US można też zaimportować wybierając polecenie Import przelewów podatku w zakładce Przelewy. Nowy przelew zagraniczny W celu zdefiniowania przelewu zagranicznego należy wybrać w zakładce Przelewy opcję Nowy przelew zagraniczny. Formatka nowego polecenia przelewu zagranicznego oprócz standardowych pól, zawiera następujące: Rodzaj przelewu należy wybrać typ przelewu spośród trzech dostępnych: SWIFT, SEPA lub TARGET2; kod SWIFT 11 znaków (jeżeli kod SWIFT banku odbiorcy ma mniej niż 11 znaków, należy na końcu kodu dopisać znaki X tak, aby łącznie pole to zawierało 11 znaków) pole wymagane dla przelewów SEPA i TARGET2 * ; koszty i prowizje BOŚ pokrywa możliwość wyboru pokrywającego: Zleceniodawca lub Odbiorca, pole wymagane. W przypadku rozliczeń SEPA wartość ustawiana jest automatycznie na Zleceniodawca i nie podlega edycji; koszty i prowizje banku zagranicznego pokrywa możliwość wyboru pokrywającego: Zleceniodawca lub Odbiorca, pole wymagane. W przypadku rozliczeń SEPA wartość ustawiana jest automatycznie na Odbiorca i nie podlega edycji. Ze względu na dłuższy okres księgowania przelewów zagranicznych w stosunku do przelewów krajowych, ikona statusu w trakcie realizacji (klepsydra) będzie wyświetlać się odpowiednio dłużej. Sposób autoryzacji dyspozycji w systemie iboss został opisany w rozdziale Autoryzacja. 15

18 Wyświetlanie listy przelewów i paczek Przeglądanie zleceń jest możliwe w zakładce Przelewy po użyciu przycisku pokaż. Jest tu wyświetlana lista przelewów i paczek (czyli przelewów połączonych w pewne grupy). Lista ta może być ograniczana (filtrowana) przez wybranie odpowiednich poleceń z menu. Domyślnie wyświetlone zostaną wszystkie typy zleceń, lista wszystkich przelewów bez względu na status, posortowanych wg kolejności wprowadzenia. Lista przelewów i paczek Dla każdej dyspozycji wyświetlone zostaną następujące informacje w kolumnach: 0 licznik dyspozycji zaznaczonych w celu zbiorczego przeprowadzenia jakiejś akcji np. akceptacji Statusy przelewów Status informacja o etapie realizacji dyspozycji (lista dostępnych statusów zostanie wyświetlona po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na nazwę kolumny Status ) W przypadku pojedynczych dyspozycji, status oznaczony jest ikoną z jednym znakiem np. Paczki dyspozycji oznaczone są ikoną z czterema znakami np. 16

19 Na ekranie listy przelewów i paczek dostępne są przyciski funkcyjne: Zaznacz na stronie zaznaczenie wszystkich pozycji wyświetlonych na stronie Akceptuj razem zbiorcze akceptowanie zaznaczonych dyspozycji Akceptuj pojedynczo akceptowanie pojedynczych dyspozycji Wycofaj usunięcie akceptu z pojedynczej dyspozycji lub grupy zaznaczonych dyspozycji Przekaż przekazanie do realizacji zaakceptowanych dyspozycji Wstrzymaj wstrzymanie realizacji przelewu, dotyczy tylko dyspozycji ze statusem Przekazane do realizacji. Po tej akcji dyspozycja otrzymuje ponownie status gotowe do przekazania. Usuń usunięcie zaznaczonego przelewu. Usunąć można tylko przelewy o statusie Nowe. W celu usunięcia przelewu zaakceptowanego należy najpierw wycofać akcept. Kopiuj umożliwia utworzenie kopii zaznaczonych dyspozycji. Przelewy nowe, odrzucone i zrealizowane mogą być w prosty sposób skopiowane przez dodanie nowego przelewu z identycznymi danymi. Wycofanie akceptów Użytkownik ma możliwość wycofania dyspozycji przelewów przed przekazaniem ich do realizacji (przycisk Wycofaj na ekranie listy przelewów). Dyspozycję taką może wykonać tylko osoba z prawem do akceptu. Przekazanie przelewów do realizacji Przelewy lub paczki przelewów podpisane wymaganą kombinacją podpisów są oznaczone ikonką i są gotowe do przekazania do realizacji. Należy je przekazać do Banku poprzez wybranie polecenia przekaż znajdującego się w dolnej części ekranu. Przed przekazaniem wyświetlane jest ostrzeżenie, jeśli realizacja przelewów spowodowałaby przekroczenie dostępnych środków na rachunku. Przelew gotowy do przekazania do Banku W celu przekazania przelewu lub paczki należy zaznaczyć odpowiednie pozycje na liście i wcisnąć przycisk przekaż lub kliknąć na ikonę oznaczającą status przelewu/paczki. Jeśli przekazujemy pojedynczy przelew, otwarte zostanie okno Przelew szczegóły, jak poniżej: 17

20 Szczegóły przelewu - Przekazanie przelewu do realizacji Dostępne przyciski funkcyjne to: Wycofaj akcept usunięcie podpisu z dokumentu tj. przywrócenie statusu Nowy Przekaż do realizacji wysłanie przelewu do Banku w celu realizacji. Przelew otrzyma status Przekazane do realizacji. Zamknij zamyka okno Informacje o paczkach Sposób tworzenia paczek przelewów opisany jest w podrozdziale 2.5. W zależności od statusu paczki, możliwe są wybrane operacje na tej paczce. Dostęp do tych funkcji jest możliwy po kliknięciu na ikonę statusu paczki na liście przelewów. 18

21 Statusy paczek Dla każdego statusu paczki możliwe jest wyświetlenie informacji szczegółowej o paczce (podgląd przelewów wchodzących w skład paczki), następuje to po wyświetleniu wybranej paczki i wybraniu przycisku Informacje szczegółowe. 3.5 Lokaty Opcje znajdujące się w zakładce Lokaty umożliwiają: zakładanie lokat przeglądanie oprocentowania lokat przeglądanie archiwum lokat wykonanie raportów z lokat Menu Lokaty 19

22 Przeglądanie lokat Przeglądanie lokat wszystkich lub wg wybranych kryteriów jest możliwe po użyciu przycisku Pokaż. Domyślnie wyświetlone zostaną wszystkie lokaty posortowane wg kolejności wprowadzenia. Dla każdej lokaty wyświetlane są następujące informacje: Status informacja o etapie realizacji lokaty (lista dostępnych statusów zostanie wyświetlona po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na nazwę kolumny Status ) Referencje nazwa własna lokaty Data otwarcia lokaty Data zakończenia lokaty Kwota lokaty Waluta lokaty Typ lokaty określenie, na jaki okres lokata została założona Oprocentowanie lokaty określenie typu oprocentowania (stałe lub zmienne) Po kliknięciu na datę w kolumnie Data otwarcia lokaty, przy wybranej lokacie otwarte zostanie okno prezentujące szczegóły wybranej lokaty. Nowa lokata W celu założenia nowej lokaty należy wybrać opcję Nowa lokata i postępować zgodnie z poleceniami. Tabela oprocentowania lokat Opcja Tabela oprocentowania lokat pozwala na zapoznanie się z aktualnie obowiązującym oprocentowaniem lokat. 3.6 Lokaty dealerskie Zakładka Lokaty dealerskie umożliwia: podgląd aktualnie otwartych lokat negocjowanych. Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji o lokatach dealerskich tylko wtedy, gdy w zakładce Konfiguracja w opcji Uprawnienia użytkowników ma zaznaczony w sekcji Lokaty dealerskie parametr Przeglądanie. przeglądanie szczegółów lokaty dealerskiej. Przeglądanie jest możliwe po użyciu przycisku szczegóły w kolumnie Operacje. 20

23 Menu lokaty dealerskie 3.7 Kontrahenci W zakładce Kontrahenci użytkownik ma możliwość wpisania lub importu pełnych danych odbiorców płatności. Po wprowadzeniu danych kontrahenta możliwa jest szybka realizacja transakcji bez konieczności każdorazowego wpisywania danych odbiorcy i numeru rachunku. Menu Kontrahenci Nowy kontrahent W celu dodania kontrahenta należy wybrać opcję Nowy kontrahent, a następnie uzupełnić wymagane dane: Dodawanie kontrahenta 21

24 W celu dodania kontrahenta do bossa.pl należy wybrać opcję Nowy kontrahent do bossa.pl, a następnie uzupełnić wymagane dane. Aby wyświetlić wprowadzonych wcześniej kontrahentów: wszystkich należy kliknąć na nazwę Wszyscy których nazwa zaczyna się od cyfry lub litery należy kliknąć na cyfrę lub literę, np.: 123 PUB należy kliknąć na cyfrę 1, ale gdy PUB 123 należy kliknąć na P których nazwa zaczyna się od polskich znaków np. Ź należy kliknąć na literę Z, Ć na C itd. których nazwa zaczyna się od znaku, który nie jest literą ani cyfrą &, * należy kliknąć na nazwę Inne Informacje o kontrahencie wyświetlone w postaci listy to: Identyfikator nazwa skrócona Nazwa pełna nazwa odbiorcy Kod SWIFT Numer rachunku numer konta w formacie NRB Tytuł płatności Wybranie nazwy kontrahenta widocznej w kolumnie Identyfikator, spowoduje wyświetlenie danych szczegółowych kontrahenta. Dane te można zmodyfikować lub usunąć. 3.8 Konfiguracja Zakładka Konfiguracja umożliwia użytkownikowi: określanie parametrów aplikacji, w tym formatów plików importowanych i eksportowanych zarządzanie uprawnieniami użytkowników zarządzanie uprawnieniami użytkowników do rachunków definiowanie grup rachunków konfiguracja wzorów podpisów, w tym definiowanie progów kwotowych przy sprawdzaniu podpisów dla przelewów zmianę hasła, za pomocą którego Użytkownik loguje się do systemu Konfiguracja ma wpływ na zakres dostępu (pełny, ograniczony, brak dostępu) do poszczególnych opcji systemu. Pozwala określić dostęp poszczególnych użytkowników do rachunków, zdefiniować rodzaje i formaty importowanych danych oraz pogrupować rachunki i określić uprawnienia do poszczególnych grup. Opis funkcji dostępnych w tej zakładce znajduje się w rozdziale: Funkcjonalności zakładki Konfiguracja. 22

25 Menu Konfiguracja 3.9 Tabele W zakładce Tabele można uzyskać informacje dotyczące: banków krajowych rachunków urzędów skarbowych kursów walut oprocentowania lokat 4 Funkcjonalności zakładki Konfiguracja 4.1 Konfigurowanie importu i eksportu danych W zakładce Konfiguracja w opcji Parametry aplikacji dostępne są polecenia, które umożliwiają zdefiniowanie domyślnych formatów plików do importu i eksportu. Import dotyczy: przelewów przelewów ZUS przelewów podatku przelewów zagranicznych kontrahentów Eksport dotyczy: przelewów zestawień obrotów dziennych operacji bieżących kodów operacji 23

26 Parametry aplikacji Wszystkie dostępne w aplikacji formaty to: XML ELIXIR Liniowy VideoTel Płatnik MT940 Przy każdej pozycji importu lub eksportu wyświetlone są dostępne formaty dla danego typu dyspozycji. Po wybraniu formatu importu lub eksportu dla danego typu dyspozycji należy zapisać ustawienia przycisk Zapisz parametry. Format definiuje się przed pierwszym importem lub gdy format się zmienił (np. użytkownik zmienił oprogramowanie księgowe). Import lub eksport plików wykonuje się z zakładki właściwej dla danej funkcji np. import przelewów z zakładki Przelewy. Formaty plików XML, ELIXIR, VideoTel i MT940 mają stałą określoną strukturę. Format Liniowy zależy od zaimportowanej struktury zdefiniowanej przez użytkownika. 24

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Szanowni Państwo! Miło nam powitać Państwa wśród znacznego już grona użytkowników systemu bankowości internetowej BOŚBank24

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spółdzielcza Grupa Bankowa BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Instrukcja użytkowania systemu bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych BS NOWE WWW NOWE, MARZEC 2006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń)

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) Przewodnik dla klienta Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) 1 Spis treści Informacje ogólne... 5 Bezpieczeństwo usługi... 5 Wymagania sprzętowe i systemowe...

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ipko biznes ipko biznes to system bankowości internetowej dedykowany klientom instytucjonalnym. Dostęp do systemu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena 1. Wstęp... 3 2. Bezpieczeństwo... 4 2.1. Bezpieczeństwo użytkownika... 4 2.2. Bezpieczeństwo usługi... 7 2.3. Minimalne wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE Internet Banking dla Firm (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Instrukcja Główna

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Instrukcja Główna Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Instrukcja Główna Wersja systemu: 3.32.000C Data wydania dokumentu: 2012-09-21 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik użytkownika wersja na dzień 28.03.2013r. SPIS

Bardziej szczegółowo