Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss"

Transkrypt

1 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / Warszawa tel.: (+48 22) faks: (+48 22) Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa gotówki BOŚBank24 iboss infolinia Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego I KRS NIP Kapitał zakładowy: zł wpłacony w całości.

2 OBSŁUGA GOTÓWKOWA Instrukcja krok po kroku: 1. Obsługa gotówkowa 1.1 Informacje ogólne: W systemie BOŚBank24 iboss możliwa jest obsługa zamówień dostaw gotówki dla wypłat i wpłat gotówkowych zamkniętych oraz zamawianie konwoju bankowego. Systemie BOŚBank24 iboss umożliwia ich rejestrowanie akceptację i przekazanie do realizacji. Dostępność funkcjonalności Obsługa gotówki w aplikacji BOŚBank24 iboss uzależniona jest od podpisanej Umowy z Bankiem. Możliwość korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w opcji Obsługa gotówki uzależniona jest od odpowiednich uprawnień dla danego Użytkownika. Na jednej liście zamówień w BOŚBank24 iboss widoczne są zamówienia zarejestrowane w BOŚBank24 iboss oraz zamówienia pobrane z systemu obsługującego ręczną obsługę zamówień wypłat/wpłat w formie zamkniętej. Lista zamówień pobierana jest z systemu zewnętrznego wraz z ich statusami. Po wyborze opcji Obsługa gotówki w menu głównym aplikacji dostępne są następujące odnośniki: Nowe zamówienie gotówki, Lokalizacje, Dokumenty/Raporty, Generowanie raportu, 1.2 Przeglądanie listy zamówień dostawy gotówki W celu przeglądania listy zamówień dostawy gotówki Użytkownik może uszczegółowić listę zamówień do przeglądu definiując kolejno następujące dane: Status - wybór statusu dyspozycji z dostępnej listy rozwijanej prezentującej wartości: Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 2

3 Ułożone - określa sposób sortowania danych, lista rozwijana zawiera następujące dane: wg statusu, wg daty zamówienia, wg id, wg typu, wg kwoty, wg konwoju, wg lokalizacji klienta, wg lokalizacji dostawy, Data od - pole tekstowe, wartość początkowa zakresu dat dla zamówień gotówki, data w formacie YYYYMM-DD, dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza, Data do - pole tekstowe, wartość końcowa zakresu dat dla zamówień gotówki, data w formacie YYYY-MMDD, dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza, Po zdefiniowaniu kryteriów wyszukiwania należy wybrać przycisk Pokaż. Lista zamówień gotówki prezentuje następujące dane: Pole służące do zaznaczenia dokumentów w celu zbiorczego przeprowadzenia akcji np. akceptacji, Status - status dokumentu, czyli informacja o etapie realizacji dokumentu, Data zamówienia, Id - identyfikator zamówienia, Typ - typ zamówienia (wpłata/wypłata), Kwota - kwota i waluta zamówienia, Konwój - informacja dotycząca czy dla zamówienia typem dostawy jest konwój, Lokalizacja klienta - nazwa lokalizacji pobierającej lub wydającej wpłatę zamkniętą, Lokalizacja dostawy - nazwa lokalizacji oraz adres dostawy. Na formularzu listy dostępne jest maksymalnie 10 kolumn. Na liście wyświetlane są również te zamówienia, które nie zostały jeszcze przekazane do systemu zewnętrznego (o statusie nowe, w trakcie podpisywania, gotowe do przekazania). Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 3

4 1.3 Czynności związane z zamówieniem gotówki Nowe zamówienie gotówki Wybór opcji Nowe zamówienie gotówki umożliwia zarejestrowanie nowego zamówienia dostawy gotówki na poczet odbioru wpłaty lub przekazania wypłaty zamkniętej. Zamówienie podlegało będzie akceptacji i przekazaniu do realizacji w systemie obsługi gotówki. Na formatce definiowania nowego zamówienia gotówki prezentowane są następujące dane: Filia - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej, dane z Umowy, Typ - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: wpłata/wypłata, dane z Umowy Lokalizacja - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej, dane z Umowy Waluta - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej, dane z Umowy, rejestracja możliwa tylko w walucie rachunku transakcyjnego, z ograniczeniem do dostępnych dla klienta walut z Umowy, Nominały banknotów/monet - możliwość określenia liczby poszczególnych nominałów, wskazanie nominałów jest opcjonalne, Kwota - wartość kwoty zamówienia gotówki, Rachunek - numer rachunku, dane z Umowy, pole bez możliwości edycji, Typ dostawy - konwój /transport własny, dane z Umowy, Data złożenia zamówienia - domyślnie jako data zamówienia podpowiada jest minimalna data wyliczona zgodna z regulaminem. W celu zatwierdzenia danych zdefiniowanych na formularzu należy wybrać przycisk Zapisz. Proces rejestracji jest różnicowany typem operacji wpłata/wypłata. Dla wypłat: Użytkownik wybiera lokalizację własną (dane z Umowy), Użytkownik wybiera lokalizację, z której będzie dostarczona gotówka (dane z Umowy), Użytkownik podaje strukturę nominałową i walutę (dane z Umowy), Użytkownik wybiera rachunek (ograniczenie do rachunków w waluty wskazanej we wcześniejszym kroku), System sumuje i wylicza kwotę sumaryczną wypłaty, Użytkownik podaje datę wypłaty. W systemie BOŚBank24 iboss ewidencjonowana będzie minimalna ilość dni do daty wypłaty, kiedy możliwa jest rejestracja zamówienia, Jeżeli Użytkownik będzie chciał zarejestrować wypłatę na datę wcześniejszą niż określona w parametrze definiowanym w aplikacji BackOffice, system wyświetli stosowny komunikat, Użytkownik wybiera typ dostawy - konwój /transport własny (dane z Umowy), Możliwe jest zarejestrowanie zamówienia i jego dalsza obsługa. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 4

5 Dla wpłat: Użytkownik wybiera lokalizację własną (dane z Umowy), Użytkownik wybiera lokalizację docelową gotówki (dane z Umowy), Użytkownik wskazuje datę wpłaty z ograniczeniem. W systemie BOŚBank24 iboss ewidencjonowana będzie minimalna ilość dni do daty wpłaty, kiedy możliwa jest rejestracja zamówienia, Użytkownik wskazuje kwotę (bez nominałów) i walutę (ze słownika walut dla klienta dane z Umowy), Użytkownik wybiera rachunek (ograniczenie do rachunków w waluty wskazanej we wcześniejszym kroku), Możliwe jest zarejestrowanie zamówienia i jego dalsza obsługa. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 5

6 Kwota zamówienia gotówki podlega walidacji. Dla kwoty zamówienia gotówki sprawdzane jest, czy jest większa lub równa od kwoty minimalnej zdefiniowanej dla określonej waluty. W przypadku, gdy kwota nie będzie się zawierać w definicji parametru generowany jest stosowny komunikat walidacyjny. Następuje również weryfikacja, czy wybrana waluta zamówienia jest zawarta w w/w parametrze - jeśli nie zwracany jest błąd informujący o wykorzystaniu niedozwolonej waluty. Dla daty zamówienia następuje kontrola, czy zawiera się w przedziale daty minimalnej i maksymalnej dla określonej waluty zgodnie z definicją parametru Waluty zamówień gotówki Usunięcie nowego zamówienia dostawy gotówki Użytkownik ma możliwość usunięcia zamówienia dostawy gotówki. W tym celu należy wybrać z listy zamówienie gotówki o statusie nowe oraz kliknąć w ikonę zamówienia gotówki. Wybór przycisku Usuń powoduje zmianę statusu zamówienia na usunięte. Usunięcie zamówienia dostawy gotówki oznacza brak możliwości jego edycji i oznaczenie zamówienia, jako usunięte bez fizycznego usunięcia z bazy Modyfikacja danych nowego zamówienia dostawy gotówki Użytkownik ma możliwość modyfikacji danych nowego zamówienia dostawy gotówki. Przejście w tryb edycji jest możliwy dla zamówień w statusie nowe i następuje poprzez kliknięcie w datę zamówienia wybranej pozycji. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 6

7 Formatka prezentuje dane w zakresie zgodnym z formatką tworzenia nowego zamówienia gotówki oraz umożliwia zapisanie lub rezygnację z edycji Podgląd danych szczegółowych zamówienia gotówki Użytkownik ma możliwość wyświetlenia danych szczegółowych wybranego zamówienia. Dane szczegółowe zamówienia zostaną pobrane w trybie online z systemu zewnętrznego - dla tych pozycji listy, które zostały pobrane z systemu obsługi gotówki. Dla pozycji, które nie zostały pobrane z systemu obsługi gotówki (zamówienia zarejestrowane w BOŚBank24 iboss, przed przekazaniem do realizacji) - dane zostaną pobrane z BOŚBank24 iboss. Formatka ze szczegółami zamówienia gotówki prezentuje następujące dane: Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 7

8 Id - identyfikator zamówienia prezentowany w przypadku zamówienia, które zostało wysłane do systemu obsługi gotówki, Typ - wpłata/wypłata, Status - status zamówienia gotówki, Waluta - waluta zamówienia gotówki, Nominały - wartość oraz liczba nominałów w podziale na banknoty/monety, Kwota przeliczona - wartość kwoty po przeliczeniu, Banknoty przeliczone - nominał oraz ilość przeliczonych banknotów, Monety przeliczone - nominał oraz ilość przeliczonych monet, Rachunek - numer rachunku obciążanego w przypadku wypłat/uznawanego w przypadku wpłat, Numer opakowania - numer opakowania nadawany w systemie obsługi gotówki, Lokalizacja klienta - dane klienta, Lokalizacja dostawy - dane odbiorcy, Konwój - dane konwojenta w przypadku jeżeli wybrano typ zamówienia konwój, Data utworzenia - data zarejestrowania zamówienia gotówki, Data zamówienia - data zarejestrowania zamówienia gotówki w systemie obsługi gotówki, Data realizacji zamówienia, Numer rachunku transakcyjnego, Kwota deklarowana przez klienta, Kwota po przeliczeniu (dla wpłat w rozbiciu na nominały), Waluta, Nominały, Typ dostawy (konwój /transport własny), Lokalizacja konwoju (jeżeli zamówienie z konwojem), Logi dotyczące zamówienia Akceptowanie zamówienia dostawy gotówki Zarejestrowane zamówienia dostawy gotówki/odwołań zamówień gotówki wymagają akceptacji. W tym celu należy wybrać z listy zamówienie o statusie nowe lub do akceptu oraz odwołanie zamówienia w statusie odwołanie - nowe lub odwołanie - do akceptu a następnie kliknąć w ikonę zamówienia. Zostanie zaprezentowana formatka akceptowania dyspozycji zamówienia gotówki, na której należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne w zależności od przypisanej domyślnej metody autoryzacji definiowanej w opcji Konfiguracja interfejsu Użytkownika. Po poprawnym zautoryzowaniu dyspozycji zamówienia gotówki zostaje ono podpisane i uzyskuje status gotowe lub w przypadku odwołania zamówienia odwołanie - gotowe. Na ekranie akceptacji zamówienia dostępne będą wszystkie dane zamówienia w trybie do podglądu. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 8

9 Dla akceptacji dyspozycji zamówień dostaw gotówki obowiązują te same schematy akceptacji (wymagana kombinacja podpisów), co w przypadku dyspozycji przelewów Wycofanie akceptów zamówienia dostawy gotówki Użytkownik ma możliwość wycofania akceptów dyspozycji zamówienia gotówki w statusie gotowe, do akceptu oraz po akcepcie jak również dyspozycji odwołania zamówienia gotówki w statusie odwołanie - gotowe, odwołanie - do akceptu oraz odwołanie po akcepcie. Przed przekazaniem dyspozycji zamówienia gotówki do realizacji osoba z prawem podpisu może wycofać wszystkie akcepty dla dyspozycji. W pierwszym kroku należy wybrać z listy dyspozycję o odpowiednim statusie - odnośnik z ikonką statusu w kolumnie Status lub odnośnik z datą w kolumnie Data zamówienia. Zostanie zaprezentowana formatka ze szczegółami zamówienia gotówki, na której należy wybrać przycisk Wycofaj. Po wykonaniu tej akcji dyspozycja zamówienia gotówki uzyskuje status nowa, natomiast dyspozycja odwołania zamówienia uzyskuje status odwołanie - nowe Przekazanie do realizacji zamówienia dostawy gotówki Użytkownik ma możliwość przekazania do realizacji dyspozycji zamówienia gotówki w statusie gotowe jak również dyspozycji odwołania zamówienia gotówki w statusie odwołanie gotowe. W pierwszym kroku należy wybrać z listy dyspozycję w odpowiednim statusie - odnośnik z ikonką statusu w kolumnie Status lub odnośnik z datą w kolumnie Data zamówienia. Zostanie zaprezentowana formatka ze szczegółami dyspozycji zamówienia gotówki, na której należy wybrać przycisk Przekaż. Po wykonaniu tej akcji dyspozycja zamówienia gotówki uzyskuje status przekazana do realizacji natomiast dyspozycja odwołania zamówienia gotówki uzyskuje status odwołana - przekazana Odwołanie zamówionej dostawy gotówki Użytkownik ma możliwość odwołania niezrealizowanego zamówienia dostawy gotówki, które zostało przekazane wcześniej do realizacji do systemu obsługi gotówki. W celu odwołania zamówienia dostawy gotówki należy wybrać z listy zamówienie gotówki w statusie w trakcie realizacji a następnie nacisnąć przycisk Odwołaj dostępny na formatce z podglądem zamówienia. Zostanie zaprezentowana formatka odwołanie zamówienia gotówki, na której należy podać przyczynę odwołania zamówienia oraz zatwierdzić poprzez przycisk Zapisz. Maksymalna ilość znaków w polu Przyczyna odwołania wynosi 500. Przy składaniu odwołania zamówienia sprawdzane jest, czy nie jest jeszcze za późno na odwołanie zamówienia. Sprawdzanie to realizowane jest w oparciu o datę zamówienia oraz liczbę dni do odwołania zapisaną w parametrze Waluty zamówień gotówki dla waluty zamówienia. Jeżeli liczba dni jaka pozostaje do daty zamówienia jest mniejsza od wartości z parametru, złożenie odwołania jest niemożliwe. System umożliwi zlecenie anulowania tych zamówień, które zostały zarejestrowane wcześniej w BOŚBank24 iboss. Dyspozycja odwołania zamówienia wymaga akceptacji oraz przekazania do realizacji. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 9

10 1.3.9 Pobranie pliku potwierdzenia zamówienia dostarczenia gotówki Użytkownik ma możliwość pobrania pliku zawierającego potwierdzenie wybranego zamówienia przekazanego do systemu obsługi gotówki. Plik zostanie przygotowany w systemie zewnętrznym na żądanie Użytkownika BOŚBank24 iboss poprzez przycisk Pobierz PDF i udostępniony dla Użytkownika BOŚBank24 iboss do pobrania (np. poprzez przekazanie linku do pliku, analogicznie jak w przypadku listy zamówień) Wykonywanie akcji zbiorczych dla zamówień gotówki Wykonywanie akcji zbiorczych na dyspozycjach zamówień (panel przycisków do akcji zbiorczych) następuje poprzez wstawienie znacznika w polu dla wybranych dyspozycji, oraz wyborze odpowiedniego przycisku dostępnego nad listą zamówień gotówki. Dostępność akcji możliwych do wykonania na grupie dyspozycji uzależniona jest od statusu zaznaczonych dyspozycji. Panel przycisków do akcji zbiorczych dla zamówień gotówki umożliwia: autoryzację pojedynczej dyspozycji zamówienia gotówki (tylko dla dyspozycji w statusie nowe, do akceptu, odwołanie - nowe, odwołanie - do akceptu) - przycisk Akceptuj pojedynczo, przekazanie dyspozycji zamówienia gotówki do realizacji (tylko dla dyspozycji w statusie gotowe do przekazania, odwołanie - gotowe) - przycisk Przekaż. W przypadku akcji pojedynczej akceptacji dyspozycji zamówienia gotówki Użytkownik ma możliwość pominięcia akceptowania bieżącej dyspozycji (przycisk Pomiń) oraz przejścia do akceptowania kolejnej z zaznaczonych dyspozycji. 1.4 Lokalizacje Wybór opcji Lokalizacje umożliwia użytkownikowi podgląd aktualnej listy lokalizacji klienta do obsługi obrotu gotówkowego w formie zamkniętej (osobna lista lokalizacji dla wpłat i osobna dla wypłat zamkniętych). Wszystkie dane widoczne na formularzu listy lokalizacji pobierane są online z systemu obsługi gotówki. Formatka z listą lokalizacji klienta prezentuje następujące dane: Filie - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej. Lista wyświetlana jest, gdy klient z systemu obsługi gotówki jest klientem sieciowym (różnym od typu "Klient"). Zawiera listę filii z systemu obsługi gotówki. System domyślnie ustawia jako wybraną pierwszą pozycję z listy. Zmiana wyboru w polu Filie powoduje odświeżenie lokalizacji dla wpłat i wypłat. Lokalizacje dla wpłat - sekcja prezentuje następujące dane: Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 10

11 o Typ lokalizacji, o Nazwa i adres - nazwa oraz dane adresowe lokalizacji dla wpłat, o Lista konwojentów - odnośnik Pokaż powoduje wyświetlenie okna z listą konwojentów dla wybranej lokalizacji, o Nowe zlecenie - odnośnik Utwórz powoduje wyświetlenie formatki Nowe zamówienie gotówki z zainicjowanymi: Lokalizacją, filią. Lokalizacje dla wypłat - sekcja prezentuje następujące dane: o Typ lokalizacji, o Nazwa i adres - nazwa oraz dane adresowe lokalizacji dla wypłat, o Lista konwojentów - odnośnik Pokaż powoduje wyświetlenie okna z listą konwojentów dla wybranej lokalizacji, o Nowe zlecenie - odnośnik Utwórz powoduje wyświetlenie formatki Nowe zamówienie gotówki z zainicjowanymi: Lokalizacją, filią. Wybór odnośnika Pokaż w kolumnie Lista konwojentów powoduje wyświetlenie ekranu z listą konwojentów dla wybranej lokalizacji. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 11

12 1.5 Dokumenty/Raporty Wybór opcji Dokumenty/Raporty umożliwia Użytkownikowi podgląd listy dokumentów dotyczących obsługi gotówki przygotowanych dla niego przez Bank, w tym raportów zamówionych do wygenerowania. Będą to np. Protokoły różnic, skany dokumentów. Formatka z listą podzielona jest na dwie sekcję. Pierwsza z nich zawiera listę dokumentów (plików) natomiast druga listę raportów. W obydwu sekcjach lista składa się z następujących kolumn: Tytuł - tytuł dokumentu, Nazwa - nazwa pliku, Data - data powstania dokumentu Dokument/Raport - zawiera link Pobierz umożliwiający pobranie dokumentu na lokalny dysk. W górnym panelu, który występuje tylko w przypadku klientów sieciowych znajduje się lista wyboru filii. Na starcie prezentowana jest fila "Centrala", która zwracana jest przez systemu obsługi gotówki jako pierwsza. W liście rozwijalnej prezentowana jest nazwa filii oraz jej adres. 1.6 Generowanie raportu Po wyborze opcji Generowanie raportu Użytkownik ma możliwość zlecenia wygenerowania raportów dotyczących zrealizowanych operacji gotówkowych. Użytkownik może uszczegółowić dane na raporcie poprzez zdefiniowanie następujących kryteriów: Okres raportu - okres za jaki ma być wygenerowany raport w polach Data od, Data do (dla pól dostępne są ikonki z podpowiedzią kalendarza), Typ raportu - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: Raport wpłat i wypłat, Raport kosztów transportu, Raport niezgodności w zleceniach, Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 12

13 Po zdefiniowaniu parametrów dla raportu należy wybrać przycisk Gereruj. System BOŚBank24 iboss przekaże do systemu obsługi gotówki kryteria generowania raportu. System zwróci informację o przyjęciu raportu do wygenerowania off-line i rozpocznie generowanie raportu. Link do raportu zostanie przekazany na liście dokumentów dotyczących obrotu gotówką w formie zamkniętej. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 13

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia bezpieczeństwa

Zdarzenia bezpieczeństwa BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Zdarzenia bezpieczeństwa Opcja Zdarzenia bezpieczeństwa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl 2. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. Powiadomienia SMS i mailowe. BOŚBank24 iboss

Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. Powiadomienia SMS i mailowe. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24)

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble

Bardziej szczegółowo

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF Wyciągi Wybór odnośnika Wyciągi dla danego rachunku, dla którego udostępnione są wyciągi elektroniczne umożliwia użytkownikowi wyświetlenie, wydruk oraz pobranie w postaci pliku PDF listy operacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI: 1. Administracja:

WYCIĄGI: 1. Administracja: WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA Opcja Konfiguracja Użytkownika umożliwia Użytkownikowi dostosować wygląd systemu BOŚBank24 iboss do własnych preferencji. Możliwe jest: włączenie pomocy wyświetlanej na formatkach

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej.

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 11. Przelewy

Rozdział 11. Przelewy Rozdział 11. Przelewy 11.1. Przelewy Opcja Przelewy umożliwia: Wprowadzanie przelewów (zwykłych, własnych, ZUS i US), Import przelewów z plików o określonym formacie (szczegółowy opis formatów znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) Warszawa,14.08.2015 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje... 3

Bardziej szczegółowo

WYBÓR MODUŁU WYPŁATY GOTÓWKOWEJ OTWARTEJ

WYBÓR MODUŁU WYPŁATY GOTÓWKOWEJ OTWARTEJ WYBÓR MODUŁU WYPŁATY GOTÓWKOWEJ OTWARTEJ W celu złożenia dyspozycji wypłaty otwartej wybierz zakładkę Produkty z menu górnego, następnie z menu bocznego Obsługa gotówkowa. Po wybraniu zakładki w menu bocznym,

Bardziej szczegółowo

WYBÓR MODUŁU WYPŁATY GOTÓWKOWEJ OTWARTEJ

WYBÓR MODUŁU WYPŁATY GOTÓWKOWEJ OTWARTEJ WYBÓR MODUŁU WYPŁATY GOTÓWKOWEJ OTWARTEJ Aby złożyć dyspozycję wypłaty otwartej z menu górnego wybierz zakładkę Produkty, następnie z menu bocznego Obsługa gotówkowa. Po kliknięciu na zakładkę w menu bocznym,

Bardziej szczegółowo

Definiowanie filtrów IP

Definiowanie filtrów IP Definiowanie filtrów IP Spis treści 1. Klienci korporacyjni... 3 1.1. def3000/ceb... 3 2. Klienci detaliczni... 6 2.1. def2500/reb... 6 2 1. Klienci korporacyjni 1.1. def3000/ceb Dla każdego Klienta korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

PRZELEWY OZNACZONE JAKO PSD

PRZELEWY OZNACZONE JAKO PSD W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z dn. 23 września 2011 r.), która wdraża do krajowego porządku prawnego zapisy dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A.

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. Logowanie do systemu Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://wyciagi.nestbank.pl Informacja o utworzonym dla Państwa koncie w aplikacji, przekazywana

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Delphi pliki i wyciągi CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Delphi Moduł pobierania-wysyłania plików CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ELEKTRONICZNA PLATFORMA WALUTOWA FX PL@NET PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA FX PL@NET 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL 1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET W systemie BiznesPl@net została udostępniona

Bardziej szczegółowo

Opis modułu Wnioski i Komunikacja w systemie ING BusinessOnLine

Opis modułu Wnioski i Komunikacja w systemie ING BusinessOnLine Strona 1 z 24 Opis modułu Wnioski i Komunikacja w systemie ING BusinessOnLine 13 maja 2013 roku Strona 2 z 24 1. Wnioski - Nowy wniosek Z poziomu zakładki Nowy wniosek Użytkownik ma możliwość edytowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL BANKOWOŚĆ INTERNETOWA PL@NET SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 2. LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking - dostęp poprzez portal CitiDirect EB Delphi Moduł pobierania-wysyłania plików CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek

Bardziej szczegółowo

NOWA LOKATA SKŁADANIE DYSOPOZYCJI ZAŁOŻENIA NOWEJ LOKATY

NOWA LOKATA SKŁADANIE DYSOPOZYCJI ZAŁOŻENIA NOWEJ LOKATY NOWA LOKATA Aby złożyć dyspozycję założenia nowej lokaty należy z menu górnego wybrać zakładkę Produkty a następnie z menu bocznego zakładkę Lokaty i Nowa lokata. Na ekranie wyświetli się formularz z polami

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24

Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w systemie w bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

Pierwsze kroki w systemie w bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK Pierwsze kroki w systemie w bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu Głównego. W Ekranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Na dobry początek. PekaoBiznes24

Na dobry początek. PekaoBiznes24 Na dobry początek PekaoBiznes24 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 nowa formatka przelewów zagranicznych, zmiana prezentacji zleceń zagranicznych. Przewodnik dla Użytkowników

PekaoBiznes24 nowa formatka przelewów zagranicznych, zmiana prezentacji zleceń zagranicznych. Przewodnik dla Użytkowników PekaoBiznes24 nowa formatka przelewów zagranicznych, zmiana prezentacji zleceń zagranicznych Przewodnik dla Użytkowników Październik 2016 Nowa formatka Przelew zagraniczny - Co się zmienia? Platforma transakcyjna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Moduł Dokumentacja w ING BusinessOnLine

Moduł Dokumentacja w ING BusinessOnLine Moduł Dokumentacja w ING BusinessOnLine Podręcznik Użytkownika Sierpień 2015 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do modułu Komunikacja Dokumentacja... 3 3. Nadanie schematów akceptacji do podpisywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (zastępcza obsługa kasowa)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (zastępcza obsługa kasowa) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES (zastępcza obsługa kasowa) Warszawa,01.07.2016 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI... 2 Wypłaty gotówkowe otwarte... 3 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB Portal Eksport

CitiDirect EB Portal Eksport CitiDirect EB Portal Eksport Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek - Piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. WSTĘP... 3 2. TWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od r.

Obowiązuje od r. Obowiązuje od 14.11.2016 r. Instrukcja logowania do Bankowości Internetowej za pomocą hasła maskowanego oraz autoryzacji zleceń kodami SMS. Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Logowanie do portalu:

Logowanie do portalu: Logowanie do portalu: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portal-dostawcy/ ( dla środowiska szkolnego https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portaldostawcy-szkol/ ) Po wprowadzeniu powyższego adresu w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24 Przewodnik po usługach bankowości internetowej bswschowa24 Nowa bankowość internetowa - bswschowa24 Nowy system bankowości internetowej pod nazwą bswschowa24 wyróżnia się łatwą i przyjazną obsługą w oparciu

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Instrukcja użytkowania Systemu identyfikacji masowych płatności (SIMP) oraz Systemu identyfikacji masowych płatności Premium (SIMP Premium) w systemie BGK@24BIZNES Luty, 2015

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Po wybraniu przycisku Zatwierdź pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu kwalifikowanego dla systemu bankowości elektronicznej

Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu kwalifikowanego dla systemu bankowości elektronicznej BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl 2. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Wersja programu

Wersja programu Wersja 2017.3 programu Wersja iagent24 2017.3 wprowadza trzy nowe moduły: Moduł Zestawienia operacji biura, który umożliwia rozliczanie produkcji agencji z towarzystwami ubezpieczeń. Moduł Przychody i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności podnoszących odporność systemu na ewentualne zaniedbania po stronie Klientów Banków w

Opis funkcjonalności podnoszących odporność systemu na ewentualne zaniedbania po stronie Klientów Banków w Opis funkcjonalności podnoszących odporność systemu na ewentualne zaniedbania po stronie Klientów Banków w def2500/reb (Pakiet Bezpieczeństwa I, Pakiet Bezpieczeństwa II) Informacje o dokumencie Historia

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia:

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: 801 10 20 30 Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna

Bardziej szczegółowo

Nowy PekaoBIZNES 24. Przewodnik po zmianach w systemie. Departament Bankowości Transakcyjnej

Nowy PekaoBIZNES 24. Przewodnik po zmianach w systemie. Departament Bankowości Transakcyjnej Nowy PekaoBIZNES 24 Przewodnik po zmianach w systemie Departament Bankowości Transakcyjnej Grudzień 2012 DLACZEGO PekaoBIZNES 24 SIĘ ZMIENIA? Platforma transakcyjna PekaoBIZNES 24 usprawnia codzienne operacje

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking 1 CitiDirect Online Banking Depozyty / Wnioski Depozyty, Wnioski, Potwierdzenia, Zaświadczenia CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap

Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap 1 KROK 1 INSTALACJA APLIKACJI ELEKTRONICZNEJ KROK 2 PUBLIKACJA KARTY USŁUGI 2 KROK 1 - INSTALACJA APLIKACJI ELEKTRONICZNEJ 3 1. Pobrać plik aplikacji

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności podnoszących odporność systemu na ewentualne zaniedbania po stronie Klientów Banków w def3000/ceb (Pakiet Bezpieczeństwa I,

Opis funkcjonalności podnoszących odporność systemu na ewentualne zaniedbania po stronie Klientów Banków w def3000/ceb (Pakiet Bezpieczeństwa I, Opis funkcjonalności podnoszących odporność systemu na ewentualne zaniedbania po stronie Klientów Banków w def3000/ceb (Pakiet Bezpieczeństwa I, Pakiet Bezpieczeństwa II) Informacje o dokumencie Historia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu:

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu: Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek Logowanie do portalu: Aby zainicjować serwis www, należy uruchomić przeglądarkę internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp.) i w pasku adresu przeglądarki

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 SPIS TREŚCI 1. Zamówienie kuriera do listów...3 3. Zamówienie kuriera bez listów...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Do aplikacji zalogujesz się poprzez stronę www.ingbank.pl/partner wybierając w prawym górnym rogu klawisz: Jeśli korzystasz już aktywnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O SERWISIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH... 3 3. ZASADY

Bardziej szczegółowo