Ograniczenie ryzyka podatkowego i bilansowego Oraz możliwe formy optymalizacji w grupie kapitałowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ograniczenie ryzyka podatkowego i bilansowego Oraz możliwe formy optymalizacji w grupie kapitałowej"

Transkrypt

1 Oraz możliwe formy optymalizacji w grupie kapitałowej j

2 oraz możliwe formy optymalizacji w Grupie Kapitałowej maja 2013 r. Wzgórza Dylewskie, Hotel SPA dr Irena Eris Seminarium poświęcone jest dobrym praktykom i rozwiązaniom związanym z funkcjonowaniem Grup Kapitałowych w zakresie prawa bilansowego i podatkowego. Podczas spotkania zostaną Państwu przedstawione sposoby zmniejszania ryzyk związanych z działalnością operacyjną oraz możliwości optymalizacji m.in. zmniejszenie obciążeń pod funkcjonowanie Grupy Kapitałowej oraz lepsze zaprezentowanie zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniu finansowym. Seminarium na które Państwa zapraszamy pozwoli zatem odpowiedzieć na pytanie jak ustalić warunki transakcji w ramach grupy kapitałowej aby ograniczyć ryzyko podatkowe oraz prawidłowo i optymalnie zaprezentować transakcje w sprawozdaniu finansowym. Nowe Trendy i skuteczne praktyki rynkowe ograniczania ryzyka podatkowego i bilansowego w Grupie Kapitałowej Stwórz strategię optymalizacji podatkowej w Grupie Kapitałowej Poznaj studia przypadków najefektywniejszych rozwiązań Dobierz rozwiązania dostosowane do strategii Grupy Kapitałowej Zapraszamy Państwa na trzydniowe spotkanie poświęcone optymalnym rozwiązaniom dotyczącym ograniczenia ryzyka podatkowego i bilansowego w grupie kapitałowej. Podczas szkolenia dowiesz się między innymi: W jaki sposób przeszacować aktywa nie generując przychodu podatkowego? Jak dokonywać optymalizacji,, złych długów? Na czym polega zarządzanie ryzykiem podatkowym? Jakie są ryzyka podatkowe i bilansowe dot.cash poolingu? Na czym polegają wyłączenia konsolidacyjne? Jakie są rodzaje działań optymalizacyjnych? Jakie są międzynarodowe aspekty opodatkowania dochodu? Na czym polega umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania? Jakie są korzystne systemy podatkowe? Jakie korzyści wynikają z utworzenia Podatkowej Grupy Kapitałowej? Czym jest finansowanie długiem? By zapewnić Państwu możliwość szczegółowego poznania poruszanych zagadnień zaplanowaliśmy: Liczne case study, które umożliwią wizualizację rozwiązań i zdobycie praktycznej wiedzy. FORMA ORGANIZACYJNO PRAWNA CASH POOLING CASE STUDIES DZIAŁANIA OPTYMALIZACYJNE SPÓŁKA HOLDINGOWA PLANOWANIE PODATKOWE Omówimy jak forma organizacyjno prawna jest najbardziej korzystna w ramach ograniczenia ryzyka podatkowego i bilansowego w zakresie działalności w Grupie Kapitałowej. Zaprezentujemy jakie są korzyści w zakresie zwiększonej płynności w Grupie Kapitałowej oraz omówimy ryzyka podatkowe i bilansowe dot. cash poolingu. Omówimy kilkanaście case studies dotyczących optymalnych rozwiązań w zakresie ograniczenia ryzyka podatkowego i bilansowego w Grupie Kapitałowej. Dowiesz się jak się ma optymalizacja do obejścia przepisów prawa, czym są oszustwa podatkowe, sprzedaż nieudokumentowana oraz przychody z nieujawnionych źródeł. Poznasz m.in. korzystne systemy podatkowe, model opodatkowania przepływów zysków kapitałowych z tytułu dywidend, opodatkowanie zysków ze zbycia udziałów w spółkach zależnych. KTO BIERZE UDZIAŁ: Panele dyskusyjne po każdym bloku tematycznym Możliwość przedstawienia własnego przypadku propozycji rozwiązań doświadczonego eksperta. Zapraszam do rezerwacji miejsc! i uzyskanie Członkowie Zarządu, Członkowie Rad Nadzorczych, Dyrektorzy odpowiedzialni za strategię Grupy Osoby Zarządzające Spółkami należącymi do Grup Kapitałowych, Kadra menedżerska Osoby odpowiedzialne za strategię podmiotów należących do Grup Kapitałowych jak i samej Grupy Kapitałowej

3 Oraz możliwe formy optymalizacji w grupie kapitałowej Dzień I. 20 maja 2013 r. OGRANICZENIE RYZYKA PODATKOWEGO I BILANSOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ A POWSTANIE RYZYK PODATKOWYCH Modele operacyjne Grup Kapitałowych Wykorzystanie spółek osobowych w działalności gospodarczej Struktury agencyjne i powiernicze Realokacja funkcji, użytych aktywów oraz podejmowanych ryzyk pomiędzy podmiotami w ramach Grupy Kapitałowej a powstanie ryzyk podatkowych i bilansowych WYBÓR FORMY ORGANIZACYJNO PRAWNEJ Struktura wielooddziałowa Podatkowa Grupa Kapitałowa Spółka osobowa osób prawnych Świadomy wybór siedziby spółki Specjalne strefy ekonomiczne PLANOWANIE PODATKOWE PRZY PRZEJĘCIACH I RESTRUKTURYZACJI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KLUCZOWE ASPEKTY PODATKOWE I BILANSOWE Zakup akcji / udziałów Zakup przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Przekształcenia Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci akcji oraz innych aktywów Łączenie spółek Podział spółki Zamiana udziałów z preferencjami POLITYKA WYKAZYWANIA DOCHODÓW RÓŻNICE W PREZENTACJI PRZYCHODÓW PODATKOWYCH I BILANSOWYCH Przesuwanie terminu zapłaty podatku a stawki podatkowe Przeszacowanie aktywów nie generujące przychodu podatkowego Zwiększenie zdolności kredytowej poprzez umiejętną politykę prezentacji wyniku z działalności operacyjnej POLITYKA WYKAZYWANIA KOSZTÓW PODATKOWYCH Przeszacowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wydatki inwestycyjne a wykreowanie znaków towarowych Amortyzacja podatkowa jako narzędzie optymalizacji podatkowej Różnice kursowe i odsetki Optymalizacja złych długów Optymalizacja podatkowa wydatków marketingowych Kontrakty długoterminowe a prezentacja wyniku bilansowego Obrót papierami wartościowymi jako instrument optymalizacji PODATKI A ROZLICZENIE STRAT BILANSOWYCH I PODATKOWYCH Metody ratowania straty podatkowej Rozliczanie strat, a rok podatkowy Sprzedaż wybranych aktywów Sprzedaż części przedsiębiorstwa Przejęcie podmiotu dochodowego ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM Aktywne uczestnictwo podczas kontroli Kontakty z urzędem skarbowym Wiążące interpretacje urzędu skarbowego Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych Dyskusja nad wskazanymi przez uczestników problemami Dzień II. 21 maja 2013 PLANOWANIE PODATKOWE I BILANSOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PLANOWANIE PODATKOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Finansowanie wewnątrzgrupowe Podwyższenie kapitału zakładowego Wniesienie dopłat przez wspólników Cienka kapitalizacja Raje podatkowe CENY TRANSFEROWE Określenie wartości rynkowej transakcji Wymogi w zakresie dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych Ryzyko oszacowanie dochodu na transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi Ryzyko karno skarbowe z tytułu prawidłowości dokonywanych rozliczeń obciążeń publicznoprawnych ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W GRUPIE KAPITAŁOWEJ CASH POOLING Przepływy finansowe pomiędzy uczestnikami Cash poolingu Korzyści w zakresie zwiększonej płynności finansowej Ryzyka podatkowe i bilansowe dot. Cash poolingu (podatek u źródła, opodatkowanie odsetek, VAT a PCC) Netting a różnice kursowe

4 Oraz możliwe formy optymalizacji w grupie kapitałowej ASPEKTY BILANSOWE PRZEPŁYWÓW W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKA HOLDINGOWA W ZAKRESIE PLANOWANIA PODATKOWEGO Wyłączenia konsolidacyjne Wycena udziałów w podmiotach zależnych Wycena aktywów inwestycyjnych Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dyskusja nad wskazanymi przez uczestników problemami. Dzień III. 22 maja 2013 r. STRUKTURY MIĘDZYNARODOWE I TRANSAKCJE TRANSGRANICZNE RODZAJE DZIAŁAŃ OPTYMALIZACYJNYCH Optymalizacja podatkowa, a obejście przepisów prawa Oszustwa podatkowe Sprzedaż nieudokumentowana / faktury puste Przychody z nieujawnionych źródeł MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY OPODATKOWANIA DOCHODU Cypr ryzyko upadłości kraju a korzyści podatkowe Luxemburg Holandia Praktyczne zastosowanie spółki holdingowej Korzystne systemy podatkowe Model opodatkowania przepływów zysków kapitałowych z tytułu dywidendy Opodatkowanie zysków ze zbycia udziałów w spółkach zależnych (capital gains) Odliczanie kosztów nabycia spółek zależnych Preferencje udziałowców oraz osób trzecich FINANSOWANIE DŁUGIEM Pojęcie odsetek na gruncie umów międzynarodowych Niedostateczna kapitalizacja (thin capitalization) Instrumenty pochodne Odsetki a dyskonto Sposób opodatkowania odsetek Struktury singapurskie Planowanie z wykorzystaniem hybrydyzacji Back to back loans Capital gain/participation exemption Dyrektorzy (Director s fees) Exit tax Exit scenario Hybrid entity/instrument HOLDINGI ORAZ INWESTYCJE TRANSGRANICZNE Fundusze inwestycyjne Fundacje Raje podatkowe (OECD: Harmful tax practices) Rezydencja podatkowa Trusty Transparent entities Treaty shopping Tax sparing credit UNIKANIE OPODATKOWANIA/UCHYLANIE SIĘ OD OPODATKOWANIA KONSOLIDACJA GRUP KAPITAŁOWYCH PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE Wymogi formalne dla utworzenia PGK Korzyści wynikające z utworzenia PGK Grupy kapitałowe w krajach innych niż Polska Alternatywy dla PGK Rozliczanie strat w grupie (orzeczenie Marks & Spencer) Wspólne opodatkowanie Transfer zysków lub strat (zaliczanie do kosztów wkładów do spółek zależnych) PLANOWANIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zmiana rezydencji podatkowej Opodatkowanie dyrektorów Rezydencja w rajach podatkowych (brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) Dyskusja nad wskazanymi przez uczestników problemami. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Wspólnotowe prawo

5 oraz możliwe formy optymalizacji w Grupie Kapitałowej 19 maja 2013 r. od godz zameldowanie w pokojach kolacja 20 maja 2013 r śniadanie SESJA PIERWSZA przerwa na kawę, herbatę SESJA DRUGA obiad SESJA TRZECIA przerwa na kawę, herbatę SESJA CZWARTA kolacja 21 maja 2013 r śniadanie SESJA PIERWSZA przerwa na kawę, herbatę SESJA DRUGA przerwa na kawę, herbatę SESJA TRZECIA obiad kolacja 22 maja 2013 r śniadanie SESJA PIERWSZA przerwa na kawę, herbatę, wymeldowanie z pokoi SESJA DRUGA przerwa na kawę, herbatę SESJA III obiad ANDRZEJ DMOWSKI Partner Zarządzający w korporacji Russell Bedford, Ekspert. Adwokat, Doradca Podatkowy, Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych Certified Fraud Examiner, Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny Certified Internal Controls Auditor, Biegły sądowy z zakresu finansów, Biegły sądowy z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych, Doktorant z zakresu prawa finansowego, absolwent University of Cambridge British Centre for English and European Legal Studies Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiada uprawnienia Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych firmach doradczych oraz kancelariach prawnych. Autor książki "Ceny Transferowe", współautor komentarza "Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych", autor publikacji w prasie profesjonalnej. Specjalizuje się w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi transfer pricing, aspektach prawnopodatkowych M&A oraz zagadnieniach dotyczących pochodnych instrumentów finansowych.

6 kolenia Adres ul. Krakowskie Przedmieście Warszawa Tel.: (22) Fax.: (22) RB Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na numer fax.: (22) Firma Ograniczenie ryzyka podatkowego i bilansowego oraz możliwe formy optymalizacji w Grupie Kapitałowej Adres Imię i nazwisko (1) maja 2013 r. Hotel SPA dr Irena Eris, Wzgórza Dylewskie***** Stanowisko wysyłając zgłoszenie do oszczędzasz 500 PLN! Imię i nazwisko (2) Stanowisko Cena z noclegami: Zgłoszenie do r PLN + 23%VAT Osoba do kontaktu Zgłoszenie od r PLN + 23%VAT Stanowisko Dopłata za pokój do pojedynczego wykorzystania 590 PLN CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat trzy noclegi w pokojach dwuosobowych trzy dni szkolenia 3 śniadania, 3 obiady, 3 kolacje poczęstunek podczas przerw Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia Sposób płatności przelew w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia zgłoszenia na konto. Telefon/Fax Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą elektroniczną Faktura Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP: Upoważniamy firmę do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 30 dni przed szkoleniem, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 50% wartości zamówienia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 21 dni przed szkoleniem, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 100% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany eksperta z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu o zbliżonym standardzie i tym samym regionie z przyczyn niezależnych o organizatora. Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza podpis data i pieczęć JUŻ DZIŚ CZEKAMY NA PAŃSTWA ZGŁOSZENIE

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe Połącz naukę z relaksem Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Doradztwo IT Szkolenia Szkolenia wyjazdowe 2 KonferencjE i

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo

FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Jak zabezpieczyć interesy spółki i kluczowej kadry?

FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Jak zabezpieczyć interesy spółki i kluczowej kadry? FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Szanowni Państwo W ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wzrosła liczba naruszanych przepisów karnych do ok. 10

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki

ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki ZAAWANSOWANE Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej Jak stosować najlepsze praktyki prawne i organizacyjne w strategii prowadzenia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej? Szanowni Państwo, dynamika rzeczywistości gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY nowelizacje, najnowsze orzecznictwo, interpretacje przepisów, praktyka dla menedżerów, biura zarządu i rady nadzorczej, biur prawnych, departamentów organizacyjno-kadrowych Szanowni Państwo WYPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Szanowni Państwo, co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW AGENDA Dzień I 21 maja 2012r. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA Jak wykorzystać narzędzia prawne i zabezpieczać dobra niematerialne oraz przedmioty własności przemysłowej w firmie? 09.00 09.30 rejestracja

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. efektywności energetycznej

Menedżer ds. efektywności energetycznej Marek Jagielski Ekspert i doradca. Ma na swoim koncie liczne projekty Lean Manufacturing, A3, a w ostatnich latach także Six Sigma. Ekspert i doradca w zakresie poprawy efektywności firm. W tym celu intensywnie

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁEK Z O.O. i S.A.

VIII FORUM BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁEK Z O.O. i S.A. Patroni PARTNERZY 23-24 kwietnia 2015r., Warszawa, Pure Sky Club, ul. Złota 59 VIII FORUM BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁEK Z O.O. i S.A. Skuteczne i funkcjonalne rozwiązania w 2015r. w zakresie działania

Bardziej szczegółowo

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Konferencja portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 30 stycznia 2012 r., Hotel Mercure, Poznań Główny Partner Merytoryczny: FIRMA DORADCZA oraz

Bardziej szczegółowo

Certyfikat z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Certyfikat z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Certyfikat z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej LondonSAM Polska, Kraków 2014 Wprowadzenie do Certyfikatu Zarówno w Europie, jak i większości krajów świata, systemy sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń marzec kwiecień 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY Szanowni Państwo Mam przyjemność zaprosić Państwa na Sympozjum podsumowujące najnowsze zmiany prawne i regulacyjne w obrębie kredytów konsumenckich i hipotecznych. Spotkanie ma na celu zweryfikowanie wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

AVANTA auditors & advisors

AVANTA auditors & advisors Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie z cyklu Zamknięcie roku 2010 Nowelizacja VAT 2011 Spółka TaxA Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. Sp.k. zaprasza Państwa

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Manager Cen Transferowych

Manager Cen Transferowych przez: DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: Poznają Państwo metody rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi ale przede wszystkim dowiedzą się Państwo jakie tkwią w nich możliwości optymalizacyjne W praktyczny

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

Kredyt konsumencki i hipoteczny

Kredyt konsumencki i hipoteczny 29-30 listopada 2011r. Warszawa Kredyt konsumencki i hipoteczny Ostatnie spojrzenie na implementację najnowszych regulacji W programie Sympozjum: Prelegenci Sympozjum: Dr Tadeusz Białek, Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Wrocław 22 czerwca 2010 r. Spółka wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. oraz IURICO

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015 Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Ujęcie i wycena prawa wieczystego użytkowania gruntów w księgach rachunkowych 3 Wypłata dywidendy za rok 2014 w spółkach z o.o. 5 Remont a ulepszenie środka ujęcie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 20 1 4 SPIS T Raport kwartalny z działalności TAX-NET S.A. za okres 01.01.2014-31.03.2014 Katowice, 15 maj 2014 r. 1. Informacje podstawowe 2. Dane rejestracyjne, skład Zarządu

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia jako operacje w których zarządzanie podatkami tworzy dodatkową wartość dla firmy. Warszawa, 30.05.2014 r.

Fuzje i przejęcia jako operacje w których zarządzanie podatkami tworzy dodatkową wartość dla firmy. Warszawa, 30.05.2014 r. Fuzje i przejęcia jako operacje w których zarządzanie podatkami tworzy dodatkową wartość dla firmy Warszawa, 30.05.2014 r. Przebieg wykładu 2 Fuzje i przejęcia zarządzanie podatkami : 1. Fuzje i przejęcia:

Bardziej szczegółowo