Rozkład programu treści nauczania z wiedzy o społeczeństwie klasa III. Ambasada, konsulat. Zimna wojna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład programu treści nauczania z wiedzy o społeczeństwie klasa III. Ambasada, konsulat. Zimna wojna"

Transkrypt

1 Rozkład programu treści nauczania z wiedzy o społeczeństwie klasa III L.p. Temat i treści Pojęcia, terminy 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wos-u w klasie 3? 2. Polska we współczesnym świecie 1. Cele polityki zagranicznej Polski. USA strategiczny sojusznik Polski. 2. Stosunki Polski z państwami Unii Europejskiej. 3. Stosunki Polski z sąsiadami. 4. Ambasady i konsulaty. 3. NATO od zimnej wojny do współistnienia 1. Historia powstania i cele NATO. 2. Organy NATO. 3. NATO po upadku komunizmu. 4. Polityka obronna Polski. 5. Udział w międzynarodowych misjach pokojowych i militarnych. 4. Integracja europejska 1. Przyczyny i przebieg integracji europejskiej. 2. Etapy rozszerzenia Unii Europejskiej. 3. Instytucje Unii Europejskiej. 4. Proces wstępowania Polski do Unii Ambasada, konsulat Zimna wojna Zasada pomocniczości i solidarności, EWWiS, EWG, Euroatom, UE, traktat paryski, traktaty rzymskie, traktat z Maastricht, traktat lizboński, symbole UE, obywatelstwo UE

2 Europejskiej. 5. Polska w systemie politycznym i gospodarczym UE. 1. Trzy filary Unii Europejskiej. 2. Jednolity Rynek Europejski. 3. Praca w państwach Unii Europejskiej. 4. Finansowe wsparcie dla gospodarki polskiej. 5. Programy edukacyjne Unii Europejskiej 6. UE a nasz region 1. Polityka regionalna Unii Europejskiej. 2. Europejskie pieniądze dla polskich regionów. 3. Euroregiony i ich znaczenie. 7. ONZ zjednoczony świat, zjednoczone narody. 1. Co to jest System Narodów Zjednoczonych. 2. Organy Organizacji Narodów Zjednoczonych. 3. Organizacja Narodów Zjednoczonych a Unia Europejska. 4. Wybrane organizacje wyspecjalizowane (afiliowane) ONZ. 8. Terroryzm i wojny 1. Przyczyny współczesnych konfliktów międzynarodowych. 2. Ważniejsze współczesne konflikty międzynarodowe. 3. Współczesny terroryzm. 4. Uchodźcy i emigranci. 9. Świat bogaty i biedny 1. Bogata Północ i biedne Południe. 2. Kraje rozwijające się. 3. Przyczyny i skutki biedy w krajach rozwijających się. 4. Pomoc dla państw biednego Południa. 5. Pomoc humanitarna. Filary UE, 4 wolności, euroregiony ONZ, Rada Bezpieczeństwa, agendy ONZ, Unicef, Unesco, WHO, FAO Terroryzm, uchodźca, emigrant biedne Południe, bogata Północ

3 10. Globalizacja 1. Globalna wioska. 2. Pojęcie globalizacji. 3. Zalety i wady globalizacji. 11. Ziemia planeta ludzi 1. Błękitna planeta. 2. Globalne ocieplenie. 3. Zagłada tropikalnych lasów. 4. Dziura ozonowa. 5. Kwaśne deszcze. globalizacja Dziura ozonowa, efekt cieplarniany 6. Niedobory wody. 12. Prezentacja projektów Temat realizowany opcjonalnie, 13. Prezentacja projektów Temat realizowany opcjonalnie, 14. Powtórzenie wiadomości świat współczesny 15. Sprawdzian wiadomości świat współczesny 16. Gospodarka rynkowa a. Sektory gospodarki b. Sposoby gospodarowania c. Cechy gospodarki rynkowej 17. Jak funkcjonuje gospodarstwo domowe? a. Najważniejsze podmioty w gospodarce rynkowej b. Jak dobrze planować wydatki c. Sposoby oszczędzania d. Prawa konsumenta e. Jak konsument może dochodzić swoich praw 18. Skąd się biorą ceny? a. Prawo popytu i podaży b. Mechanizm rynkowy c. Monopole Gospodarka naturalna, gospodarka centralnie sterowana, gospodarka rynkowa, własność prywatna, własność państwowa, własność komunalna, własność spółdzielcza Gospodarstwo domowe, gospodarka narodowa, budżet, deficyt, kredyt, upadłość konsumencka, lokata bankowa, gwarancja, Rzecznik Praw Konsumenta, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowa Inspekcja Handlowa Popyt, podaż, cena równowagi rynkowej, niewidzialna ręka rynku, monopole 19. Formy i funkcje pieniądza Barter, płacidła, pieniądz kruszczowy, pieniądz bezgotówkowy,

4 a. Zanim wynaleziono pieniądze b. Czym jest pieniądz c. Rodzaje pieniądza d. Funkcje pieniądza e. Inflacja w gospodarce 20. Rola banków w gospodarce rynkowej a. Czym jest bank? b. Funkcje banków c. System bankowy w Polsce 21. Jak mądrze inwestować w akcje i obligacje? a. Czym są akcje i obligacje? b. Jak inwestować na rynku finansowym? c. Giełda papierów wartościowych 22. Gospodarka narodowa a. Czym jest gospodarka narodowa? b. Podstawowe mierniki aktywności w gospodarce narodowej c. Spożycie i akumulacja 23. Podatki w gospodarce rynkowej a. Czym są podatki? b. Rodzaje podatków c. Obliczamy podatek dochodowy d. Korupcja i szara strefa w gospodarce 24. Budżet państwa a. Budżet państwa b. Struktura budżetu państwa polskiego 25. Gospodarka polska po 1989 roku a. Kryzys gospodarki polskiej pod koniec lat 80-tych XX wieku b. Plan Balcerowicza c. Społeczne koszty planu Balcerowicza pieniądz elektroniczny, inflacja, hiperinflacja, deflacja Depozyty, kredyty, bank centralny, Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, Komisja Nadzoru Bankowego Rynek finansowy, rynek pieniężny, rynek kapitałowy, dywidenda, akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, jednostka rozrachunkowa, giełda papierów wartościowych, kapitalizacja, indeksy giełdowe, hossa, bessa Gospodarka narodowa, PKB, PKB per capita, PNB, amortyzacja, dochód narodowy, akumulacja Podatek, PIT, CIT, VAT, akcyza, podatki lokalne, korupcja, łapownictwo, nepotyzm, szara strefa Zasady budżetowania, dług publiczny Reglamentacja, plan Balcerowicza, parytet siły nabywczej, komisja tróstronna,

5 d. W pogoni za Europą e. Współczesny system gospodarczy Polski f. Analiza SWOT polskiej gospodarki 26. Praca w życiu człowieka a. Praca jako źródło zaspokajania potrzeb człowieka b. Funkcje pracy c. Wydajność pracy d. Rodzaje pracy e. Rynek pracy 27. Dlaczego nie wszyscy mają pracę a. Bezrobocie i jego przyczyny b. Rodzaje bezrobocia c. Skutki bezrobocia d. Przeciwdziałanie bezrobociu 28. Być przedsiębiorcą a. Działalność gospodarcza b. Czy każdy może być przedsiębiorcą? c. Rodzaje przedsiębiorstw d. Zakładanie działalności gospodarczej e. Reklama i marketing 29. Pracodawca i pracobiorca prawa i obowiązki a. Prawo pracy b. Umowy o pracę c. Rozwiązanie umowy o pracę d. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne e. Praca młodocianych 30. Jaka szkoła, jaki zawód a. Jak wybrać odpowiednią szkołę b. Zawód a kwalifikacje c. Wybieramy zawód d. Błędy popełniane przy wyborze szkoły i Hierarchia potrzeb człowieka, Homo faber, funkcje pracy, czynniki produkcji, wydajność pracy, rynek pracy, inkubatory przedsiębiorstw Stopa bezrobocia, rodzaje bezrobocia, Fundusz pracy, staże zawodowe, wzrost gospodarczy Spółki cywilne, spółki handlowe (osobowe, osobowokapitałowe, kapitałowe), reklama, marketing, biznesplan, REGON, NIP, KRS, dochód brutto, dochód netto, reklama społeczna Wypowiedzenie, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o pracę emerytura, renta, świadectwo pracy, ZUS, KRUS, NFZ Zawód, kwalifikacje zawodowe, cechy osobowości

6 zawodu 31. Przed pierwszą rozmową o pracę a. Gdzie szukać ofert pracy b. Prezentacja swoich kwalifikacji c. Rozmowa kwalifikacyjna 32. Powtórzenie wiadomości gospodarka rynkowa Referencje, CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, mowa ciała, kwestionariusz osobowy

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (gimnazjum)

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (gimnazjum) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (gimnazjum) Cele ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat Życia publicznego; wyraża własne zdanie w wybranych sprawach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II?

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? 2. Integracja w Europie. 3. Jak funkcjonuje Unia Europejska.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum ElŜbieta Dobrzycka Krzysztof Makara WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum Spis treści: I. Ogólne załoŝenia programu II. Cele edukacyjne: 1. Cele ogólne 2. Cele szczegółowe: kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Gimnazjum Nr 4 w Krakowie WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wymagania edukacyjne Obszary aktywności: 1. Kartkówki, prezentacje, projekty Bardzo istotne jest realizowanie przez uczniów projektów edukacyjnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS DLA KLASY II GIMNAZJUM Temat lekcji Zagadnienia WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Rozdział VII USRTÓJ DEMOKRATYCZNY W POLSCE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Zespół Szkół w Somoninie Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Zespół Szkół w Somoninie Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA IIIA, IIIB i IIIC ROK SZKOLNY 2013/2014 Wymagania edukacyjne opracował Adam Mejer w oparciu o nową podstawę programową z przedmiotu wiedza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Klasa 3. Dziś i jutro część I

Klasa 3. Dziś i jutro część I Temat lekcji 1. Zalety i wady demokracji 2. Społeczeństwo obywatelskie 3. Organizacje pozarządowe Zagadnienia - zalety i wady demokracji - demokracja większościowa i konstytucyjna - dobro państwa a dobro

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk.

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. 2012/2013 Odniesienie do treści podstawy programowej Materiał nauczania Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, Wymagania podstawowe materiał nauczania Rozdział I: Ja i moje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Temat lekcji Środki dydaktyczne. Lekcja - podręcznik organizacyjna - zeszyt 2. Ja, czyli kto? 6 (w tym: tekst źródłowy, s. 9) - encyklopedie 3.

Bardziej szczegółowo

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Historia pieniądza czyli od czego się zaczęło Pieniądz w gospodarce rynkowej czyli

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Plan wynikowy: podstawy przedsiębiorczości (napisany na podstawie Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zakres podstawowy ) Autor: Anna Czarlińska-Wężyk

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2 Temat lekcji Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2 Wymagania Podstawowe (dostateczna) Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe (dobry, bardzo dobry) Uczeń: Rozdział I 1. Ja, czyli kto? - wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Technikum Rolnicze, Technikum Geodezyjne, Technikum Weterynaryjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Technikum Rolnicze, Technikum Geodezyjne, Technikum Weterynaryjne WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Technikum Rolnicze, Technikum Geodezyjne, Technikum Weterynaryjne Klasa I, II, III Opracowała: Ewelina Krystowczyk DZIAŁ: ISTOTA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I. Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu o: 1. Statut Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu. 2. Program do wiedzy o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE-

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE- Gimnazjum nr 2 w Namysłowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE- Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004r. 2. Statut

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo