wyjaśnia, co to znaczy, że

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wyjaśnia, co to znaczy, że"

Transkrypt

1 Zajęcia WOS u klasa IIIA i B Gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel : mgr Ewa Żychlińska Dział VII: Ustrój demokratyczny w Polsce Lp. Temat zajęć Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1-4 Rola konstytucji w państwie. Zasady ustroju Polski. Prawo i rządy prawa. Na scenie politycznej. podaje datę roczną konstytucji obowiązującej obecnie w Polsce; wymienia chociaż dwa uregulowania (zagadnienia), które zawiera konstytucja; konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w RP; omawia dwie najważniejsze zasady ustroju Polski; wolności w niej zawarte (2); wymienia chociaż dwie partie polityczne obecne w sejmie i krótko je charakteryzuje; wie, co ile lat w Polsce przeprowadza się wybory parlamentarne i prezydenckie. podaje datę roczną konstytucji obowiązującej obecnie w Polsce; wymienia chociaż dwa uregulowania (zagadnienia), które zawiera konstytucja; podaje, kto w Polsce może uchwalić konstytucję; w tekście preambuły obecnie obowiązującej konstytucji odszukuje do jakich tradycji i wartości znajdują się tam odwołania i podaje chociaż dwa przykłady; konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w RP; omawia dwie najważniejsze zasady ustroju Polski; wolności w niej zawarte (3) wymienia chociaż dwie partie polityczne obecne w sejmie i krótko je charakteryzuje. wie, co ile lat w Polsce podaje datę dzienną i roczną konstytucji obowiązującej obecnie w Polsce wymienia chociaż trzy uregulowania (zagadnień), które zawiera konstytucja; podaje, kto w Polsce może uchwalić konstytucję; w tekście preambuły obecnie obowiązującej konstytucji odszukuje do jakich tradycji i wartości znajdują się tam odwołania i podaje trzy przykłady; konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w RP; nazywa organ ochrony prawnej, który w Polsce bada zgodność ustaw z Konstytucją; wie, co to jest konkordat; omawia dwie najważniejsze zasady ustroju Polski; wolności w niej zawarte (4); podaje datę dzienną i roczną konstytucji obowiązującej obecnie w Polsce; wymienia uregulowania, które zawiera konstytucja; podaje chociaż 2 przykłady polskich konstytucji; podaje kto w Polsce może uchwalić konstytucję; w tekście preambuły obecnie obowiązującej konstytucji odszukuje do jakich tradycji i wartości znajdują się tam odwołania i podać trzy przykłady; nazywa organ ochrony prawnej, który bada zgodność ustaw z Konstytucją w Polsce; konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w RP; omawia 4 najważniejsze zasady ustroju Polski wie, co to jest konkordat; wolności w niej zawarte (5) podaje trzy przykłady patologii podaje datę dzienną i roczną konstytucji obowiązującej obecnie w Polsce; wymienia uregulowania, które zawiera konstytucja; podaje chociaż 2 przykłady polskich konstytucji konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w RP; podaje kto w Polsce może uchwalić konstytucję; w tekście preambuły obecnie obowiązującej konstytucji odszukuje do jakich tradycji i wartości znajdują się tam odwołania i podaje przykłady; nazywa organ ochrony prawnej, który bada zgodność ustaw z Konstytucją w Polsce i podaje kto aktualnie kieruje jego pracami; wyjaśnia pojęcie skarga konstytucyjna i odszukuje odpowiedni artykuł w Konstytucji RP mówiący na ten temat; wie, co to jest konkordat; 1

2 Dział VIII: Parlament, prezydent, rządy i sądy. 5-8 Jak działa parlament? Prezydent i rząd, czyli władza wykonawcza w przy współpracy przedstawia 2 zadania polskiego parlamentu; wie, z ilu izb składa się parlament oraz ilu posłów i przeprowadza się wybory parlamentarne i prezydenckie. przedstawia 3 zadania polskiego parlamentu, wie z ilu izb składa się parlament oraz ilu posłów i ilu wymienia chociaż trzy partie polityczne obecne w sejmie i krótko je charakteryzuje uwzględniając podział na partie prawicowe, lewicowe i centrowe; wyjaśnia, jak przeprowadzane są w Polsce wybory parlamentarne i prezydenckie przedstawia 4 zadania i zasady funkcjonowania polskiego parlamentu, w tym sposób tworzenia wymienia chociaż cztery partii politycznych obecnych w sejmie i krótko je charakteryzuje uwzględniając podział na partie prawicowe, lewicowe i centrowe; wskazuje te, które należą do opozycji i do koalicji; wyjaśnia, jak przeprowadzane są w Polsce wybory parlamentarne i prezydenckie przedstawia 5 zadań i zasady funkcjonowania polskiego parlamentu, w tym sposób tworzenia omawia 4 najważniejszych zasad ustroju Polski wolności w niej zawarte (6) podaje trzy przykłady patologii życia publicznego wymienia chociaż pięć partii politycznych obecnych w sejmie i krótko je charakteryzuje uwzględniając podział na partie prawicowe, lewicowe i centrowe; wskazuje te, które należą do opozycji i do koalicji; wyjaśnia, jak przeprowadzane są w Polsce wybory parlamentarne i prezydenckie; wskazuje odwołując się do wybranych przykładów różnice między systemem dwupartyjnym a wielopartyjnym. wyjaśnia, jak przeprowadzane są w Polsce wybory parlamentarne i prezydenckie przedstawia 5 zadań i zasady funkcjonowania polskiego parlamentu, w tym sposób tworzenia 2

3 Polsce. Administrować, czyli zarządzać. Wymierzając sprawiedliwość. ilu senatorów jest w polskim parlamencie; obserwacji wybranych obrad notatkę prasową o przebiegu tych obrad i przygotowuje krótkie wystąpienie; wskazuje 3 najważniejsze zadania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; wyjaśnia, czym się zajmuje rząd polski; podaje nazwisko premiera; wymienia 2 zadania administracji rządowej; urzędnik państwowy; wie, że wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie; wie, na czym polega niezawisłość i dwuinstancyjność sądu; Dział IX: Polska w świecie, Polska w Europie 9-13 Silna Polska w świecie. krótko przedstawia senatorów jest w polskim parlamencie; obserwacji wybranych obrad notatkę prasową o przebiegu tych obrad i przygotowuje krótkie wystąpienie; wskazuje 4najważniejsze zadania Prezydenta i masowego przekazu informacje o działaniach urzędującego prezydenta; wyjaśnia, jak powoływany jest i czym się zajmuje rząd polski; podaje nazwisko premiera, wymienia 3 zadania administracji rządowej i przykłady jej działań; urzędnik państwowy; wie, że wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie; wie, na czym polega niezawisłość i dwuinstancyjność sądu; Krótko przedstawia ustaw; obserwacji wybranych obrad notatkę prasową o przebiegu tych obrad i przygotowuje krótkie wystąpienie; wskazuje 5 najważniejszych zadań Prezydenta RP i masowego przekazu informacje o działaniach urzędującego prezydenta; wyjaśnia, jak powoływany jest i czym się zajmuje rząd polski; podaje nazwisko premiera, wyszukuje nazwisko ministra oświaty i zadania tego ministerstwa wymienia 3 zadania administracji rządowej i przykłady jej działań; urzędnik państwowy; przedstawia organy władzy sądowniczej, wie, na czym polega niezawisłość i dwuinstancyjność sądu, przedstawia najważniejsze ustaw; obserwacji wybranych obrad notatkę prasową o przebiegu tych obrad i przygotowuje krótkie wystąpienie; wskazuje 6 najważniejszych zadań Prezydenta RP i masowego przekazu informacje o działaniach urzędującego prezydenta; wyjaśnia, jak powoływany jest i czym się zajmuje rząd polski; podaje nazwisko premiera, wyszukuje nazwiska 2 ministrów i zadania wybranych ministerstw; wymienia zadania administracji rządowej i przykłady jej działań; urzędnik państwowy; przedstawia organy władzy sądowniczej, zasady wedle których działają sądy (niezawisłość, dwuinstancyjność) i przykłady spraw, którymi się zajmują; przedstawia najważniejsze ustaw; obserwacji wybranych obrad notatkę prasową o przebiegu tych obrad i przygotowuje krótkie wystąpienie; wskazuje co najmniej 7 zadań Prezydenta RP i masowego przekazu informacje o działaniach urzędującego prezydenta; wyjaśnia, jak powoływany jest i czym się zajmuje rząd polski; podaje nazwisko premiera, wyszukuje nazwiska 3 ministrów i zadania wybranych ministerstw; wymienia zadania administracji rządowej i przykłady jej działań; urzędnik państwowy; przedstawia organy władzy sądowniczej, zasady wedle których działają sądy (niezawisłość, dwuinstancyjność) i przykłady spraw, którymi się zajmują; przedstawia najważniejsze 3

4 NATO, czyli nasi sojusznicy. Wspólna Europa jak i po co? Instytucje Unii Europejskiej. Polacy obywatele Unii Europejskiej. najważniejsze kierunki polskiej polityki zagranicznej, relacje z obronną Polski; wie, że Polska jest członkiem NATO, przedstawia relacje Polski z wybranym państwem na podstawie samodzielnie zebranych informacji; przedstawia cele i Rada Europejska, wyjaśnia, jak w Unii Europejskiej realizowane są zasady pomocniczości i solidarności; wyjaśnia, na co są przeznaczane środki unijne; wskazuje na mapie członków Unii Europejskiej i uzasadnia swoją opinię na temat dalszej integracji i rozszerzania; posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej; wyszukuje 1 informację na temat korzystania ze środków unijnych przez polskich obywateli, krótko uzasadnia własne najważniejsze kierunki polskiej polityki zagranicznej, relacje z obronną Polski; członkostwo w NATO, przedstawia relacje Polski z wybranym państwem na podstawie samodzielnie zebranych informacji; przedstawia cele i wyjaśnia, czym zajmują się Rada Europejska i Parlament Europejski, wyjaśnia, jak w Unii Europejskiej realizowane są zasady pomocniczości i solidarności; wyjaśnia, skąd pochodzą środki finansowe w budżecie unijnym i na co są przeznaczane; wskazuje na mapie członków Unii Europejskiej i uzasadnia swoją opinię na temat dalszej integracji i rozszerzania; posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej; wyszukuje 2 informacje na temat korzystania ze środków unijnych przez polskich obywateli, formułuje i uzasadnia własne zdanie na temat korzyści, kierunki polskiej polityki zagranicznej ( stosunki z państwami Unii Europejskiej, relacje z obronną Polski; członkostwo w NATO, przedstawia relacje Polski z wybranym państwem na podstawie samodzielnie zebranych informacji; przedstawia cele i krótko etapy integracji europejskiej najważniejsze instytucje Unii Europejskiej Rada Europejska, Parlament Europejski; wyjaśnia, jak w Unii Europejskiej realizowane są zasady pomocniczości i solidarności; wyjaśnia, skąd pochodzą środki finansowe w budżecie unijnym i na co są przeznaczane; wskazuje na mapie członków Unii Europejskiej i uzasadnia swoją opinię na temat dalszej integracji i rozszerzania; posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej; wyszukuje informacje na kierunki polskiej polityki zagranicznej ( stosunki z państwami Unii Europejskiej i Stanami Zjednoczonymi, relacje z obronną Polski; członkostwo w NATO, udział w międzynarodowych misjach pokojowych i operacjach militarnych; przedstawia relacje Polski z wybranym państwem na podstawie samodzielnie zebranych informacji; przedstawia cele i etapy integracji europejskiej ( traktaty rzymskie, traktaty z Maastricht, Nicei, Lizbony); najważniejsze instytucje Unii Europejskiej (Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski; wyjaśnia, jak w Unii Europejskiej realizowane są zasady pomocniczości i solidarności; wyjaśnia, skąd pochodzą środki finansowe w budżecie unijnym i na co są przeznaczane; wskazuje na mapie członków Unii Europejskiej i uzasadnia swoją opinię na kierunki polskiej polityki zagranicznej ( stosunki z państwami Unii Europejskiej i Stanami Zjednoczonymi, relacje z obronną Polski; członkostwo w NATO, udział w międzynarodowych misjach pokojowych i operacjach militarnych; przedstawia relacje Polski z wybranym państwem na podstawie samodzielnie zebranych informacji; przedstawia cele i etapy integracji europejskiej ( traktaty rzymskie, traktaty z Maastricht, Nicei, Lizbony); najważniejsze instytucje Unii Europejskiej (Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Europejska); wyjaśnia, jak w Unii Europejskiej realizowane są zasady pomocniczości i solidarności; wyjaśnia, skąd pochodzą środki finansowe w budżecie unijnym i na co są przeznaczane; wskazuje na mapie członków Unii Europejskiej 4

5 Dział X: Jeden świat, wiele problemów Narody Zjednoczone. Kraje bogate, kraje biedne. Niespokojny świat. Globalizacja, czyli nawzajem od siebie zależymy. zdanie na temat korzyści, jakie niesie ze sobą członkostwo w Unii ONZ, wskazuje na mapie miejsca najpoważniejszych międzynarodowych; Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na przykładzie, na czym polega ich współzależność; działania instytucji, które ja prowadzą; krótko wyjaśnia, odwołując jakie niesie ze sobą członkostwo w Unii ONZ, wskazuje na mapie miejsca najpoważniejszych międzynarodowych; omawia próby rozwiązania jednego z nich. Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na przykładzie, na czym polega ich współzależność; działania, które ja prowadzą; temat korzystania ze środków unijnych przez polskich obywateli, formułuje i uzasadnia własne zdanie na temat korzyści, jakie niesie ze sobą członkostwo w Unii ONZ, jej najważniejsze organy (Zgromadzenie Ogólne); wskazuje na mapie miejsca najpoważniejszych międzynarodowych; omawia przebieg i próby rozwiązania jednego z nich. Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na przykładzie, na czym polega ich współzależność; temat dalszej integracji i rozszerzania; posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej; wyszukuje informacje na temat korzystania ze środków unijnych przez polskich obywateli, formułuje i uzasadnia własne zdanie na temat korzyści, jakie niesie ze sobą członkostwo w Unii ONZ, jej najważniejsze organy (Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa); wskazuje na mapie miejsca najpoważniejszych międzynarodowych; omawia przebieg i próby rozwiązania jednego z nich. Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na przykładach, na czym polega ich współzależność; i uzasadnia swoją opinię na temat dalszej integracji i rozszerzania; posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej; wyszukuje informacje na temat korzystania ze środków unijnych przez polskich obywateli, formułuje i uzasadnia własne zdanie na temat korzyści, jakie niesie ze sobą członkostwo w Unii ONZ, jej najważniejsze organy (Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny); wskazuje na mapie miejsca najpoważniejszych międzynarodowych; omawia przebieg i próby rozwiązania jednego z nich. Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na przykładach, na czym polega ich 5

6 się do przykładów, na czym polega globalizacja w sferze kultury, gospodarki i polityki; rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na życie innych ludzi na świecie (np. oszczędzanie wody i energii, przemyślane zakupy); ocenia sytuację imigrantów i uchodźców we wyjaśnia, co to jest Dział XI: Człowiek w gospodarce rynkowej Jak działa człowiek przedsiębiorczy? O racjonalnym gospodarowaniu. Rynek, czyli w poszukiwaniu równowagi. W świecie pieniądza. Gospodarka i państwo. życia własnej rodziny, w jaki sposób praca i przedsiębiorczość pomagają w zaspakajaniu potrzeb ekonomicznych; przedsiębiorczego, stosuje w praktyce podstawowe zasady organizacji pracy (ustalanie celu, planowanie, podział zadań, wyjaśnia, odwołując się do przykładów, na czym polega globalizacja w sferze kultury, gospodarki i polityki; rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na życie innych ludzi na świecie (np. oszczędzanie wody i energii, przemyślane zakupy); ocenia sytuację imigrantów i uchodźców we krótko wyjaśnia, co to jest życia własnej rodziny, w jaki sposób praca i przedsiębiorczość pomagają w zaspakajaniu potrzeb ekonomicznych; przedsiębiorczego; stosuje w praktyce podstawowe zasady organizacji pracy (ustalanie celu, planowanie, podział zadań, harmonogram, ocena działania instytucji, które ja prowadzą; wyjaśnia, odwołując się do przykładów, na czym polega globalizacja w sferze kultury, gospodarki i polityki; ocenia jej skutki; rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na życie innych ludzi na świecie (np. oszczędzanie wody i energii, przemyślane zakupy); ocenia sytuację imigrantów i uchodźców we wyjaśnia, co to jest życia własnej rodziny, miejscowości i całego kraju, w jaki sposób praca i przedsiębiorczość pomagają w zaspakajaniu potrzeb ekonomicznych; przedsiębiorczego; stosuje w praktyce podstawowe zasady organizacji pracy (ustalanie celu, planowanie, działania instytucji (także pozarządowych), które ja prowadzą; wyjaśnia, odwołując się do przykładów, na czym polega globalizacja w sferze kultury, gospodarki i polityki; ocenia jej skutki; rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na życie innych ludzi na świecie (np. oszczędzanie wody i energii, przemyślane zakupy); ocenia sytuację imigrantów i uchodźców we wyjaśnia, co to jest życia własnej rodziny, miejscowości i całego kraju, w jaki sposób praca i przedsiębiorczość pomagają w zaspakajaniu potrzeb ekonomicznych; przedsiębiorczego; bierze udział w przedsięwzięciach społecznych, które pozwalają je rozwiązać; współzależność; działania instytucji (także pozarządowych), które ja prowadzą; wyjaśnia, odwołując się do przykładów, na czym polega globalizacja w sferze kultury, gospodarki i polityki; ocenia jej skutki; rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na życie innych ludzi na świecie (np. oszczędzanie wody i energii, przemyślane zakupy); ocenia sytuację imigrantów i uchodźców we wyjaśnia, co to jest życia własnej rodziny, miejscowości i całego kraju, w jaki sposób praca i przedsiębiorczość pomagają w zaspakajaniu potrzeb ekonomicznych; przedsiębiorczego; bierze udział w przedsięwzięciach społecznych, które pozwalają je rozwiązać; 6

7 harmonogram, ocena gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo) i związki miedzy nimi; podaje przykład racjonalnego i nieracjonalnego gospodarowania; rynkową podaje 2 cechy; funkcje i formy pieniądza w gospodarce rynkowej; wyjaśnia, czym zajmują się: bank centralny, banki komercyjne, wyszukuje i zestawia ze sobą oferty różnych banków (konta, lokaty, kredyty, fundusze inwestycyjne); wyjaśnia, na czym polega oszczędzanie i inwestowanie; recesja; dochody i wydatki państwa; wyjaśnia, co to jest budżet państwa; CIT, VAT). gospodarcze i związki miedzy nimi; podaje przykład racjonalnego i nieracjonalnego gospodarowania; stosuje zasady racjonalnego gospodarowania w odniesieniu do własnych zasobów (czasu, pieniędzy); rynkową podaje 2 cechy; funkcje i formy pieniądza w gospodarce rynkowej; : bank centralny, banki komercyjne; wyszukuje i zestawia ze sobą oferty różnych banków (konta, lokaty, kredyty, fundusze inwestycyjne); oszczędzanie i inwestowanie; recesja; dochody i wydatki państwa; wyjaśnia, co to jest budżet państwa; CIT, VAT) i próbuje obliczyć podział zadań, harmonogram, ocena gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo) i związki miedzy nimi; podaje przykłady racjonalnego i nieracjonalnego gospodarowania; stosuje zasady racjonalnego gospodarowania w odniesieniu do własnych zasobów (czasu, pieniędzy); rynkową podaje 3 cechy; funkcje i formy pieniądza w gospodarce rynkowej; : bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów wartościowych; wyszukuje i zestawia ze sobą oferty różnych banków (konta, lokaty, kredyty, fundusze inwestycyjne); wyjaśnia, na czym polega oszczędzanie i inwestowanie; recesja; interpretuje dane stosuje w praktyce podstawowe zasady organizacji pracy (ustalanie celu, planowanie, podział zadań, harmonogram, ocena gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo) i związki miedzy nimi; podaje przykłady racjonalnego i nieracjonalnego gospodarowania; stosuje zasady racjonalnego gospodarowania w odniesieniu do własnych zasobów (czasu, pieniędzy); rynkową analizuje rynek wybranego produktu i wybranej usługi. funkcje i formy pieniądza w gospodarce rynkowej; : bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów wartościowych; wyszukuje i zestawia ze sobą oferty różnych banków (konta, lokaty, kredyty, fundusze inwestycyjne); oszczędzanie i stosuje w praktyce podstawowe zasady organizacji pracy (ustalanie celu, planowanie, podział zadań, harmonogram, ocena gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo) i związki miedzy nimi; podaje przykłady racjonalnego i nieracjonalnego gospodarowania; stosuje zasady racjonalnego gospodarowania w odniesieniu do własnych zasobów (czasu, pieniędzy); rynkową (prywatna własność, swoboda gospodarowania, konkurencja, dążenie do zysku, przedsiębiorczość); analizuje rynek wybranego produktu i wybranej usługi. funkcje i formy pieniądza w gospodarce rynkowej; : bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów wartościowych; wyszukuje i zestawia ze sobą oferty różnych banków 7

8 Dział XII: Ekonomia w twoim życiu Domowa gospodarka, czyli jak ułożyć budżet? prowadzenie indywidualnej Zakładamy firmę, działalności gospodarczej; czyli ABC krótko wyjaśnia, jak działa przedsiębiorstwa. przedsiębiorstwo, wyjaśnia Pomyślmy o na przykładzie jakie przyszłości. znaczenie dla Jak znaleźć pracę? O etyce i prawie w konsumentów maja gospodarce. działania marketingowe; wysokość podatku PIT na podstawie konkretnych danych. prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej; wyjaśnia, jak działa przedsiębiorstwo, wskazuje 2 elementy działań marketingowych, preferencje i predyspozycje; statystyczne na ten temat; dochody i wydatki państwa; wyjaśnia, co to jest budżet państwa; CIT, VAT) i oblicza wysokość podatku PIT na podstawie konkretnych danych. prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej; wyjaśnia, jak działa przedsiębiorstwo i oblicza na prostym przykładzie przychód, koszty, dochód i zyski; wskazuje główne elementy działań marketingowych i wyjaśnia na przykładach ich znaczenie dla konsumentów; inwestowanie; recesja; interpretuje dane statystyczne na ten temat; dochody i wydatki państwa; wyjaśnia, co to jest budżet państwa; CIT, VAT) i oblicza wysokość podatku PIT na podstawie konkretnych danych. prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej; wyjaśnia, jak działa przedsiębiorstwo i oblicza na prostym przykładzie przychód, koszty, dochód i zyski; wskazuje główne elementy działań marketingowych (produkt, cena, miejsce, promocja) i wyjaśnia na przykładach ich znaczenie dla konsumentów; (konta, lokaty, kredyty, fundusze inwestycyjne); oszczędzanie i inwestowanie; recesja; interpretuje dane statystyczne na ten temat; dochody i wydatki państwa; wyjaśnia, co to jest budżet państwa; CIT, VAT) i oblicza wysokość podatku PIT na podstawie różnorodnych danych. prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej; wyjaśnia, jak działa przedsiębiorstwo i oblicza na prostym przykładzie przychód, koszty, dochód i zyski; wskazuje główne elementy działań marketingowych (produkt, cena, miejsce, promocja) i wyjaśnia na przykładach ich znaczenie dla konsumentów; 8

9 preferencje i predyspozycje; na podstawie wzorów sporządza życiorys i list motywacyjny; wskazuje główne przyczyny bezrobocia w swojej miejscowości, regionie i Polsce; ocenia jego skutki. przedstawia zasady etyczne, którymi powinni kierować się pracownicy i pracodawcy; wyjaśnia mechanizm korupcji. przy pomocy sporządza życiorys i list motywacyjny; wskazuje główne przyczyny bezrobocia w swojej miejscowości, regionie i Polsce; ocenia jego skutki. przedstawia zasady etyczne, którymi powinni kierować się pracownicy i pracodawcy; wyjaśnia mechanizm korupcji i ocenia skutki tego zjawiska w gospodarce. preferencje i predyspozycje; sporządza życiorys i list motywacyjny; wskazuje główne przyczyny bezrobocia w swojej miejscowości, regionie i Polsce; ocenia jego skutki. przedstawia zasady etyczne, którymi powinni kierować się pracownicy i pracodawcy; wyjaśnia mechanizm korupcji i ocenia skutki tego zjawiska w gospodarce. preferencje i predyspozycje; sporządza życiorys i list motywacyjny; wskazuje główne przyczyny bezrobocia w swojej miejscowości, regionie i Polsce; ocenia jego skutki. przedstawia zasady etyczne, którymi powinni kierować się pracownicy i pracodawcy; wyjaśnia, na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu; wyjaśnia mechanizm korupcji i ocenia skutki tego zjawiska w gospodarce. preferencje i predyspozycje; sporządza życiorys i list motywacyjny; wskazuje główne przyczyny bezrobocia w swojej miejscowości, regionie i Polsce; ocenia jego skutki. przedstawia zasady etyczne, którymi powinni kierować się pracownicy i pracodawcy; wyjaśnia, na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu; wyjaśnia mechanizm korupcji i ocenia skutki tego zjawiska w gospodarce. 9

KATALOG WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

KATALOG WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KATALOG WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS) III KLASA GIMNAZJUM A. Skala umiejętności

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS),

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), zgodnego z nową podstawą kształcenia ogólnego klasa II A. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KL.III. Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej. Lucyna Kubińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KL.III. Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej. Lucyna Kubińska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KL.III Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej Lucyna Kubińska ROZDZIAŁ: USTRÓJ DEMOKRATYCZNY W POLSCE 1. Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że konstytucja

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Opracowała mgr Marzena Kukuła ROZDZIAŁ VII. USTRÓJ DEMOKRATYCZNY W POLSCE Ocena celująca Wiedza i umiejętności ucznia wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013 Piotr Szlachetko UWAGA! Podczas zajęć KOSS nie będę oceniał poglądów uczniów i ich przekonań, stosunku do wydarzeń, zjawisk czy

Bardziej szczegółowo

Rozdział Temat lekcji l.godz. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Parlament, prezydent, rząd i sądy.

Rozdział Temat lekcji l.godz. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Parlament, prezydent, rząd i sądy. WYMAGANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA ROZDZIAŁÓW W KLASIE TRZECIEJ Rozdział Temat lekcji l.godz. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Parlament, prezydent, rząd i sądy. Prezydent i rząd, czyli

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III GIMNAZJUM podręcznik Bliżej Świata

POZIOMY WYMAGAŃ WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III GIMNAZJUM podręcznik Bliżej Świata Temat lekcji Informacje, reklama, manipulacja POZIOMY WYMAGAŃ WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III GIMNAZJUM podręcznik Bliżej Świata Konieczny ocena dopuszczająca Podstawowy ocena dostateczna Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16

KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II GIMNAZJUM Z WOS u KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16 ROZDZIAŁ I: PODSTAWOWE UMIEJETNOŚCI OBYWATELSKIE określa, z

Bardziej szczegółowo

Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie

Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE Podstawowe umiejętności w grupie. Uczeń: 1. omawia i stosuje zasady

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2013/2014. Piotr Szlachetko

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2013/2014. Piotr Szlachetko Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2013/2014 Piotr Szlachetko Wolne miejsce na odwrocie to miejsce na notatki. Plan może ulec zmianie ze względu na potrzeby szkoły. a) ołówkiem nie wystawiam

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013 Piotr Szlachetko Wolne miejsce na odwrocie to miejsce na notatki. Plan może ulec zmianie ze względu na potrzeby szkoły. a) ołówkiem nie wystawiam

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 2a i 2b Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 2a i 2b Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 2a i 2b Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015 mgr Agnieszka Żurek KRYTERIA OCEN Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Uczeń wyjaśnia, w jaki sposób powołani są prezydent i premier.

Bardziej szczegółowo

4) Być obywatelem. a)wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć,

4) Być obywatelem. a)wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela Treści nauczania gimnazjum Wiedza o społeczeństwie Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM ROK NAUKI II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM ROK NAUKI II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM ROK NAUKI II I. Przedmiotem oceny są: - wiadomości i umiejętności, - zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się (aktywność). III.

Bardziej szczegółowo

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża

Bardziej szczegółowo

2. wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;

2. wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji; Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), zgodnego z podstawą kształcenia ogólnego określonej w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania z WOS klasa III gimnazjum Bliżej świata

Wymagania z WOS klasa III gimnazjum Bliżej świata Poziom Ocena K K+P K+P+R K+P+R+D K+P+R+D+W Temat lekcji i liczba godzin lekcyjnych Realizowane zagadnienia z podstawy programowej MEN Wymagania z WOS klasa III gimnazjum Bliżej świata dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

Dział I Ustrój demokratyczny w Polsce -wyjaśnia, co to znaczy, że konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w państwie,

Dział I Ustrój demokratyczny w Polsce -wyjaśnia, co to znaczy, że konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w państwie, PLAN WYNIKOWY ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Drugi rok nauczania GIMNAZJUM Podręcznik A Pacewicz, T Merta KOSS Podręcznik i ćwiczenia Część II Temat

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Plan wynikowy 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze elementy osobowości człowieka I. Człowiek i

Bardziej szczegółowo

Wymagania według podstawy programowej. występuje, oraz związane z nimi oczekiwania. w grupie 2.4) rozpoznaje role społeczne, w których

Wymagania według podstawy programowej. występuje, oraz związane z nimi oczekiwania. w grupie 2.4) rozpoznaje role społeczne, w których Plan wynikowy I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze elementy osobowości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu WOS dla klasy IIIA,B gimnazjum Rok szkolny 2017/18 Nauczyciel: Ewa Żychlińska

Wymagania edukacyjne z przedmiotu WOS dla klasy IIIA,B gimnazjum Rok szkolny 2017/18 Nauczyciel: Ewa Żychlińska Wymagania edukacyjne z przedmiotu WOS dla klasy IIIA,B gimnazjum Rok szkolny 2017/18 Nauczyciel: Ewa Żychlińska A. Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie

Bardziej szczegółowo

WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE :

WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE : WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE : ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE określić, z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach należy korzystać; wskazać opinie i fakty w wypowiedziach dotyczących

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I Jednostka lekcyjna 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności potrafi określić najważniejsze elementy osobowości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2 Kamilla Jaśnikowska-Toboła Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2 Zakres wymagań I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową WYMAGANIA EDUKACYJNE : Uczeń powinien umieć: określić, z jakich źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE W części pierwszej wymienione są wymagania zgodnie z układem treści podręcznika,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń:

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń: Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO Wymagania edukacyjne podstawowe ponadpodstawowe Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza zna pojęcie osobowości człowieka; wymienia mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Podstaw przedsiębiorczości dla klas I LO i I i II TE

Kryteria oceniania z Podstaw przedsiębiorczości dla klas I LO i I i II TE Kryteria oceniania z Podstaw przedsiębiorczości dla klas I LO i I i II TE Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości z podziałem na dwa zakresy wymagań. Wiadomości i umiejętności ucznia dzieli się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy trzeciej gimnazjum z przedmiotu wiedza o społeczeostwie na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel : mgr Joanna Pacyga

Wymagania edukacyjne dla klasy trzeciej gimnazjum z przedmiotu wiedza o społeczeostwie na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel : mgr Joanna Pacyga Wymagania edukacyjne dla klasy trzeciej gimnazjum z przedmiotu wiedza o społeczeostwie na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel : mgr Joanna Pacyga CELUJĄCY: Uczeo wykazuje się wiedzą i umiejętnościami na stopieo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie III gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie III gimnazjum. Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie III gimnazjum. Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych. USTRÓJ DEMOKRATYCZNY W POLSCE PARLAMENT, PREZYDENT,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2016-09-01 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SZKOŁY BENEDYKTA Treści edukacyjne Na podstawie rozporządzenia dotyczącego nowej podstawy programowej można określić następujące

Bardziej szczegółowo

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści Reforma programowa kształcenia ogólnego Projekt zmian podstawy programowej z Podstaw przedsiębiorczości. MoŜliwości nauczania ekonomii w praktyce. (wrzesień 2008) Kielce listopad 2008 Nowy układ podstawy

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań Wymagania ponadpodstawowe. Uczeń: I. Człowiek i społeczeństwo. potrafi opisać człowieka ze względu na jego specyficzne cechy ipotrzeby

Zakres wymagań Wymagania ponadpodstawowe. Uczeń: I. Człowiek i społeczeństwo. potrafi opisać człowieka ze względu na jego specyficzne cechy ipotrzeby Plan wynikowy Jednostka lekcyjna 1. Oto jest człowiek człowiek ijego najważniejsze umiejętności Wymagania podstawowe. Uczeń: sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w Krążkowach

Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w Krążkowach Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Gimnazjum. im. ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Podstawa prawna Rozporządzenie MEN Statut Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Bliżej świata Wydawnictwa Nowa Era i PWN dla klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 (30 godzin w roku szkolnym)

Rozkład materiału do podręcznika Bliżej świata Wydawnictwa Nowa Era i PWN dla klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 (30 godzin w roku szkolnym) Rozkład materiału do Bliżej świata Wydawnictwa Nowa Era i PWN dla klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 (30 godzin w roku szkolnym) Opracowanie - Marta Starzyńska na podstawie planu wynikowego wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Rozkład programu treści nauczania z wiedzy o społeczeństwie klasa III. Ambasada, konsulat. Zimna wojna

Rozkład programu treści nauczania z wiedzy o społeczeństwie klasa III. Ambasada, konsulat. Zimna wojna Rozkład programu treści nauczania z wiedzy o społeczeństwie klasa III L.p. Temat i treści Pojęcia, terminy 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi. O czym będziemy się uczyć

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla III klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 2 - wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla III klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 2 - wymagania na poszczególne oceny Roczny plan z wiedzy o społeczeństwie dla III klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 2 - wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Polska polityka zagraniczna 2. Integracja europejska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Zespół Szkół w Somoninie Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Zespół Szkół w Somoninie Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA IIIA, IIIB i IIIC ROK SZKOLNY 2013/2014 Wymagania edukacyjne opracował Adam Mejer w oparciu o nową podstawę programową z przedmiotu wiedza

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wiedza o społeczeństwie rok szkolny 2015/2016 opracowała: I. Podstawa prawna opracowania Przedmiotowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów z podstaw przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów z podstaw przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów z podstaw przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości - poziom podstawowy (klasa pierwsza) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II - III 1. Podstawowe umiejętności obywatelskie. 1.1. Dopuszczający: 1. wymienić najważniejsze cechy dobrego obywatela, - wyjaśnić, jaką rolę odgrywają w ludzkim życiu więzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z przedmiotu wiedza o społeczeństwie klasa III GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z przedmiotu wiedza o społeczeństwie klasa III GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z przedmiotu wiedza o społeczeństwie klasa III GIMNAZJUM 1. Co jest oceniane? Na lekcjach WOS ocenia się: wiedzę (35

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć I. Standardy osiągnięć ucznia: Klasa II -Wymagania na poszczególne oceny Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II?

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? 2. Integracja w Europie. 3. Jak funkcjonuje Unia Europejska.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z WIEDZY O POŁECZEŃSTWIE w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASIE III GIMNAZJUM A. Poziom osiągnięć koniecznych Na ocenę dopuszczającą uczeń: odpowiednio motywowany przez nauczyciela, wykonuje proste polecenia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I Dział: CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE nie potrafi sformułować jasnej na tematy poruszane na jego postawa na jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy wymienia rodzaje grup

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS DLA KLASY II GIMNAZJUM Temat lekcji Zagadnienia WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Rozdział VII USRTÓJ DEMOKRATYCZNY W POLSCE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS DLA KLASY II GIMNAZJUM Temat lekcji Zagadnienia WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Rozdział VII USRTÓJ DEMOKRATYCZNY W POLSCE

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne podstaw przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne podstaw przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne podstaw przedsiębiorczości Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa pod kierunkiem dr. Jarosława Nenemana, wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Osoba przedsiębiorcza,

Bardziej szczegółowo

-podaje przykład (chociaż jeden) znaczenia rzetelnej informacji podczas podejmowaniu decyzji,

-podaje przykład (chociaż jeden) znaczenia rzetelnej informacji podczas podejmowaniu decyzji, WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASIE I GIMNAZJUM Podręcznik A. Pacewicz, T Merta KOSS. Podręcznik i ćwiczenia. Część I Temat lekcji Treści Wymagania

Bardziej szczegółowo

Program Ekonomia na co dzień

Program Ekonomia na co dzień Program Ekonomia na co dzień Założenia ogólne Program obejmuje zagadnienia z zakresu edukacji ekonomicznej i doradztwa zawodowego i przeznaczony jest do realizacji w gimnazjum. Celem programu jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum Elżbieta Dobrzycka Krzysztof Makara WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum Spis treści: I. Ogólne założenia programu II. Cele edukacyjne: 1. Cele ogólne 2. Cele szczegółowe: kształcenia

Bardziej szczegółowo

Klasa III. Ocena dopuszczająca: Ocena dostateczna GOSPODARKA WOLNORYNKOWA

Klasa III. Ocena dopuszczająca: Ocena dostateczna GOSPODARKA WOLNORYNKOWA Klasa III GOSPODARKA WOLNORYNKOWA wyjaśnić, skąd wynika rzadkość dóbr i jak wpływa na działalność gospodarczą ludzi wymienić i zilustrować czynniki wytwórcze wykorzystywane przy produkcji różnych dóbr

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania podstaw przedsiębiorczości

Plan wynikowy nauczania podstaw przedsiębiorczości Plan wynikowy nauczania podstaw przedsiębiorczości Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa pod kierunkiem dr. Jarosława Nenemana, wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Osoba przedsiębiorcza,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury Etap I - szkolny 1. Życie społeczne. Uczeń: podaje przykłady zbiorowości, grup, społeczności i wspólnot; charakteryzuje rodzinę i grupę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Aldona Sobczuk Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Lp Temat lekcji Wymagania konieczne Uczeń: 1. Konstytucja konstytucja, trójpodział władzy, suwerenność narodu, państwo

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać proste polecenia ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, które są konieczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum

Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Ocenę niedostateczną może otrzymać uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania; nie potrafi,

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury Etap I 1. Życie społeczne. Uczeń: podaje przykłady zbiorowości, grup, społeczności i wspólnot; charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III 2 Roczny plan pracy Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III Temat lekcji 1. Konstytucja wyjaśnia terminy: konstytucja, preambuła, trójpodział władzy, suwerenność

Bardziej szczegółowo

Wiedza o Społeczeństwie wymagania edukacyjne dla klasy III

Wiedza o Społeczeństwie wymagania edukacyjne dla klasy III Wiedza o Społeczeństwie wymagania edukacyjne dla klasy III Wymagania podstawowe ( 1 ) na ocenę dostateczną oraz ponad podstawowe ( 2 ) na wyższą ocenę. Uczeń potrafi: III - POLSKA I ŚWIAT 1 wyjaśnia terminy:

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy Uczeń:

Poziom podstawowy Uczeń: Temat lekcji Liczba godzin Poziom podstawowy Uczeń: Oczekiwane osiągnięcia Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej Poziom ponadpodstawowy Uczeń: Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE GIMNAZJUM NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak 1. Ucznia ocenia nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wspólnie z uczniami.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara Realizowany w Gimnazjum Specjalnym nr 19 W Zespole Szkół nr 6 w Bytomiu Wymiar godzin: 65 Program został dostosowany

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie III

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie III Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie III Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Gimnazjum Nr 4 w Krakowie WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wymagania edukacyjne Obszary aktywności: 1. Kartkówki, prezentacje, projekty Bardzo istotne jest realizowanie przez uczniów projektów edukacyjnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III gimnazjum Przedstawione niżej wymagania edukacyjne zostały opracowane na podstawie obowiązującej podstawy programowej. Poszczególnym poziomom wymagań

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL.II

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL.II ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL.II WYMAGANIA OGÓLNE: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego;

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ANALIZA BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZEŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ROK SZKOLNY / OPRACOWAŁY: SABINA LASEK ANNA DOBOSZ Dnia 7 grudnia przeprowadzono badanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą Uczeń: - - - -

Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą Uczeń: - - - - Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I III gimnazjum Dziś i jutro Podręcznik: Dziś i jutro część druga. I.

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne zdanie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (gimnazjum)

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (gimnazjum) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (gimnazjum) Cele ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat Życia publicznego; wyraża własne zdanie w wybranych sprawach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum Stopień niedostateczny Uczeń nie opanował minimum programowego ( około 30% wiedzy i umiejętności wymaganych na stopień bardzo dobry) Stopień

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo Oikos dom Nomos prawo Ekonomia zasady prowadzenia gospodarstwa domowego EKONOMIA jest nauką o tym, jak jednostki i całe społeczeństwa decydują o wykorzystaniu rzadkich zasobów które mogą mieć także inne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III gimnazjum Przedstawione niżej wymagania edukacyjne zostały opracowane na podstawie obowiązującej podstawy programowej. Poszczególnym poziomom wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o:

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: - program nauczania zgodny z z nową podstawą programową - obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II i III wg programu WSiP

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II i III wg programu WSiP Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II i III wg programu WSiP Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ II (KLASA III)

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ II (KLASA III) PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ II (KLASA III) Temat lekcji Liczba godzin Poziom podstawowy Uczeń: Świat współczesny Oczekiwane osiągnięcia Poziom ponadpodstawowy Uczeń: Polska we współczesnym świecie NATO od zimnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe +

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE : WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE : WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE : WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ Wymagania edukacyjne- wiedza o społeczeństwie Klasa 1 Rozdział 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Obywatelstwo polskie i unijne - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie, - wymienia dwa podstawowe sposoby nabywania obywatelstwa (prawo

Bardziej szczegółowo