ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 492

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 492"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 492 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 23 maja 2012 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU AB 492 DZIAŁ LABORATORYJNY ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/ Wrocław Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań B/9 C/1; C/4; C/9; C/12; C/18; C/21; C/22; K/9; K/22 N/9; N/22 Q/1; Q/9; Q/18; Q/21; Q/22 Dziedzina/obiekt badań: Badania biologiczne próbek środowiskowych (piasek, kompost, osady ściekowe), wody, gleby, odpadów Badania chemiczne produktów rolnych; kosmetyków; wody; szkła i ceramiki; papieru, tektury, materiałów opakowaniowych; wyrobów z tworzyw sztucznych; wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi - w tym żywności Badania mikrobiologiczne próbek środowiskowych (piasek, kompost, osady ściekowe, ścieki), wody, gleby, odpadów; wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi - w tym żywności Badania właściwości fizycznych wody; wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi - w tym żywności Badania sensoryczne produkty rolne; wody; papieru, tektury, materiałów opakowaniowych; wyrobów z tworzyw sztucznych; wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi - w tym żywności KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 492 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 1/23

2 Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Żywność o niskiej zawartości Zawartość pestycydów tłuszczu - ditiokarbaminiany wyrażone jako CS 2 (0,15 4,50) mg/kg Metoda spektrofotometryczna Zawartość pestycydów - ditiokarbaminiany wyrażone jako CS 2 (0,01 0,80) mg/kg Metoda spektrofotometryczna Zboża i przetwory zbożowe ochratoksyna A (1,5 3,0) μg/kg deoksyniwalenol (DON) ( ) µg/kg zearalenon (ZEA) (50 200) µg/kg Metoda immunoenzymatyczna testem RIDASCREEN Owoce suszone winorośli ochratoksyna A (5,0 10,0) μg/kg Metoda immunoenzymatyczna testem RIDASCREEN Zboża, przetwory zbożowe, orzechy aflatoksyny (suma B 1, B 2 G 1, G 2) (2,0 4,0) μg/kg aflatoksyna B 1 (1,0 11,0) μg/kg Metoda immunoenzymatyczna testem RIDASCREEN Przyprawy i zioła aflatoksyny (suma B 1, B 2 G 1, G 2) (5,0 10,0) μg/kg aflatoksyna B 1 (2,5 10,0) μg/kg Metoda immunoenzymatyczna testem RIDASCREEN Kukurydza i produkty kukurydziane - fumonizyny ( ) µg/kg Metoda immunoenzymatyczna testem RIDASCREEN Ryby i przetwory z ryb, Mleko i przetwory mleczne, Zboża i przetwory zbożowe, Warzywa i przetwory warzywne, Owoce i przetwory owocowe, specjalnego przeznaczenia żywieniowego Wygląd, barwa, smak, zapach Prosty test opisowy PN-EN :2002 PN-EN :2002 PB ZZ z dnia r. PB ZZ z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 2/23

3 Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Pracownia Aparaturowa ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Zawartość arsenu (0,02 5,00) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją wodorków (HGAAS) Zawartość rtęci (0,003 0,200) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS) Zawartość ołowiu (0,03 3,00) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość kadmu (0,004 0,500) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość miedzi (0,05 20,00) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość cynku (0,10 100,00) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Wydawnictwa Metodyczne PZH PB ZZ z dnia r. PB SA z dnia r. Wydawnictwo Metodyczne PZH PB SA z dnia r. Wydawnictwo Metodyczne PZH Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 3/23

4 Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Pracownia Aparaturowa ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Żywność pochodzenia roślinnego (o niskiej zawartości tłuszczu) Zawartość pestycydów acefat (0,010 0,100) mg/kg aldryna (0,005 0,100) mg/kg dieldryna (0,005 0,100) mg/kg aldryna i dieldryna wyrażone jako dieldryna (0,010 0,200) mg/kg azinofos metylowy (0,050 0,500) mg/kg azoksystrobina (0,050 2,000) mg/kg bifentryna (0,010 0,800) mg/kg boskalid (0,050 15,000) mg/kg bromofos (0,005 0,100) mg/kg bromofos etylowy (0,025 0,500) mg/kg bromopropylat (0,005 3,000) mg/kg bupirymat (0,050 3,000) mg/kg buprofezyna (0,024 2,000) mg/kg chinoksyfen (0,010 2,000) mg/kg chlordan cis (0,003 0,100) mg/kg chlordan trans ( 0,003 0,100) mg/kg oksychlordan (0,003 0,100) mg/kg chlordan (suma izomerów chlordanu cis, chlordanu trans i oksychlordanu wyrażona jako chlordan) (0,009 0,300) mg/kg chlorfenwinfos (0,010 0,200) mg/kg chloropiryfos (0,050 0,500) mg/kg chloropiryfos metylowy (0,050 0,500) mg/kg chlorotalonil (0,050 6,000) mg/kg cyflutryna (0,010 0,600) mg/kg β-cyflutryna (0,010 0,600) mg/kg cyflutryna (cyflutryna łącznie z β-cyflutryną suma izomerów) (0,020 0,600) mg/kg λ-cyhalotryna (0,010 0,900) mg/kg cypermetryna (0,050 1,000) mg/kg cyprodynil (0,025 10,000) mg/kg o,p -DDD (0,008 0,500) mg/kg p,p -DDD (0,008 0,500) mg/kg o,p -DDE (0,008 0,500) mg/kg p,p -DDE (0,008 0,500) mg/kg o,p -DDT (0,008 0,500) mg/kg PN-EN :2009 PN-EN :2009 PN-EN :2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 4/23

5 Żywność pochodzenia roślinnego (o niskiej zawartości tłuszczu) p,p -DDT (0,008 0,500) mg/kg DDT (suma DDD, DDE, DDT) (0,048 3,000) mg/kg deltametryna (0,050 1,000) mg/kg diazinon (0,010 0,500) mg/kg dichlofluanid (0,010 0,500) mg/kg dichloran (0,005 0,100) mg/kg dichlorfos (0,005 0,100) mg/kg difenokonazol (0,050 4,000) mg/kg difenyloamina 0,025 15,000) mg/kg dimetoat (0,010 0,200) mg/kg ometoat (0,010 0,200) mg/kg dimetoat (suma dimetoatu i ometoatu wyrażona jako dimetoat) (0,020 0,400) mg/kg disulfoton (0,006 0,200) mg/kg disulfotonu sulfon (0,006 0,200) mg/kg disulfotonu sulfotlenek (0,006 0,200) mg/kg disulfoton (suma disulfotonu, disulfotonu sulfonu i disulfotonu sulfotlenku wyrażona jako disulfoton (0,018 0,600) mg/kg α-endosulfan (0,017 0,750) mg/kg β-endosulfan (0,017 0,750) mg/kg siarczan endosulfanu (0,016 0,750) mg/kg endosulfan (suma izomerów α i β endosulfanu oraz siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan) (0,050 2,220) mg/kg endryna (0,005 0,100) mg/kg EPN (0,005 0,100) mg/kg etion (0,005 0,100) mg/kg etoprofos (0,010 0,200) mg/kg fenarymol (0,020 0,750) mg/kg fenheksamid (0,025 10,000) mg/kg fenitrotion (0,005 0,100) mg/kg fenpropatryna (0,010 0,600) mg/kg fensulfoton (0,005 0,100) mg/kg fention (0,005 0,100) mg/kg fentoat (0,005 0,100) mg/kg fluchinkonazol (0,025 1,000) mg/kg flutriafol (0,050 1,000) mg/kg folpet 0,010 4,000) mg/kg kaptan (0,010 4,000) mg/kg suma folpetu i kaptanu (0,020 8,000) mg/kg fonofos (0,005 0,100) mg/kg formotion (0,010 0,200) mg/kg fosalon (0,026 0,500) mg/kg fosfamidon (0,005 0,100) mg/kg PN-EN :2009 PN-EN :2009 PN-EN :2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 5/23

6 Żywność pochodzenia roślinnego (o niskiej zawartości tłuszczu) heksachlorobenzen (HCB) (0,007 0,100) mg/kg α-heksachlorocykloheksan (α-hch) 0,003 0,500) mg/kg β-heksachlorocykloheksan (β-hch) (0,003 0,500) mg/kg δ-heksachlorocykloheksan (δ-hch) (0,003 0,500) mg/kg suma izomerów z wyjątkiem γ-hch (0,009 1,500) mg/kg lindan (γ-hch) (0,007 0,500) mg/kg heksakonazol (0,010 0,500) mg/kg heptachlor (0,003 0,100) mg/kg epoksyd heptachloru cis (0,003 0,100) mg/kg epoksyd heptachloru trans (0,003 0,100) mg/kg heptachlor (suma heptachloru, epoksydu heptachloru cis, epoksydu heptachloru trans wyrażona jako heptachlor) (0,009 0,300) mg/kg imazalil (0,020 3,000) mg/kg iprodion (0,050 20,000) mg/kg krezoksym metylowy (0,025 2,000) mg/kg linuron (0,025 0,300) mg/kg malaokson (0,010 5,000) mg/kg malation (0,010 5,000) mg/kg malation (suma malationu i malaoksonu wyrażona jako malation) (0,020 10,000) mg/kg mekarbam (0,050 0,200) mg/kg metamidofos (0,005 0,100) mg/kg metidation (0,020 0,500) mg/kg monokrotofos (0,005 0,100) mg/kg mychlobutanil (0,010 2,000) mg/kg nitrofen (0,005 0,100) mg/kg paraokson (0,025 0,500) mg/kg paration (0,025 0,500) mg/kg paration (suma parationu i paraoksonu wyrażona jako paration) (0,050 1,000) mg/kg paraokson metylowy 0,010 0,200) mg/kg paration metylowy (0,010 0,200) mg/kg paration metylowy (suma parationu metylowego i paraoksonu metylowego wyrażona jako paration metylowy) 0,020 0,400) mg/kg pendimetalina (0,025 0,400) mg/kg penkonazol (0,024 1,000) mg/kg permetryna (0,050 1,000) mg/kg pirymifos metylowy (0,050 1,500) mg/kg PN-EN :2009 PN-EN :2009 PN-EN :2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 6/23

7 Żywność pochodzenia roślinnego (o niskiej zawartości tłuszczu) Żywność o niskiej zawartości tłuszczu (sok jabłkowy) (sok jabłkowy i przetwory z jabłek, w tym produkty dla niemowląt i małych dzieci) procymidon (0,020 5,000) mg/kg profenofos 0,025 15,000) mg/kg propyzamid 0,010 0,200) mg/kg protiofos (0,005 0,100) mg/kg tebufenpyrad (0,050 1,000) mg/kg tebukonazol (0,025 4,000) mg/kg terbufos (0,005 0,100) mg/kg tetradifon (0,010 4,000) mg/kg tolchlofos metylowy (0,050 1,500) mg/kg tolilofluanid (0,025 10,000) mg/kg triadimefon (0,050 2,200) mg/kg triadimenol (0,050 2,200) mg/kg triadimefon i triadimenol (suma triadimefonu i triadimenolu) (0,100 4,400) mg/kg triazofos (0,010 0,100) mg/kg trifloksystrobina 0,010 10,000) mg/kg trifluralina (0,050 1,000) mg/kg tritikonazol (0,005 0,100) mg/kg winklozolina (0,050 5,000) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów i spektrometrią mas (GC-ECD/MS) i/lub z detekcją termojonową i spekrometrią mas (GC-NPD/MS) Zawartość fungicydów z grupy benomylu karbendazym i benomyl (suma benomylu i karbendazymu wyrażona jako karbendazym) (0,010 1,500) mg/kg Zawartość tiabendazolu (0,050 7,500) mg/kg fluorymetryczną i w ultrafiolecie (HPLC-FLD) i (HPLC-UV) patulina (25,0 75,0) µg/kg w ultrafiolecie (HPLC-UV) patulina (6,0 100,0) µg/kg w ultrafiolecie (HPLC-UV) PN-EN :2009 PN-EN :2009 PN-EN :2009 PN-EN :2005 PN-ISO :1997 Wydawnictwo Metodyczne PZH Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 7/23

8 (kawa) (zboża, przetwory zbożowe) (przyprawy) (przetworzona żywność na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci) (orzechy, przetwory z orzechów, owoce suszone) ochratoksyna A (1,2 20,0) µg/kg suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2 (1,2 8,0) µg/kg aflatoksyna B1 (0,5 3,2) µg/kg ochratoksyna A (0,7 6,0) µg/kg Zearalenon (ZEA) (10-400) µg/kg deoksyniwalenol (DON) ( ) µg/kg w ultrafiolecie (HPLC-UV) suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2 (1,2 20,0) µg/kg aflatoksyna B1 (0,5 8,0) µg/kg ochratoksyna A (2,5 20,0) µg/kg aflatoksyna B1 (0,05 0,20) µg/kg ochratoksyna A (0,12 1,00) µg/kg zearalenon (ZEA) (10 40) µg/kg deoksyniwalenol (DON) (50 400) µg/kg w ultrafiolecie UV (HPLC-UV) suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2 (1,2 8,0) µg/kg aflatoksyna B1 (0,5 3,2) µg/kg PN-EN 14132:2010 PB ZZ,AP z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 8/23

9 (wino) (sok i nektar winogronowy, w tym produkty dla niemowląt i małych dzieci) (suszone owoce winorośli) (kukurydza, produkty kukurydziane, przetworzona żywność na bazie kukurydzy dla niemowląt i małych dzieci) (mleko, mleko w proszku, modyfikowane mleko w proszku dla niemowląt i małych dzieci) Ryby i produkty rybne ochratoksyna A (0,5 4,0) µg/kg ochratoksyna A (0,125 4,0) µg/kg ochratoksyna A (2,5 20,0) µg/kg suma fumonizyn B1 i B2 ( ) µg/kg aflatoksyna M 1 (0,012 0,050) µg/kg Zawartość histaminy (25,0 400,0) mg/kg w ultrafiolecie (HPLC-UV) PB ZZ,AP z dnia r. PB ZZ,AP z dnia r. Wydawnictwa Metodyczne PZH Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 9/23

10 Pracownia Chemiczna Wód i Gleby ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Woda Barwa (5 70) mg/l Pt Metoda wizualna Mętność (0,1 40) NTU (FNU) Metoda turbidymetryczna ph 2 11 Metoda elektrometryczna Przewodność elektryczna właściwa ( ) µs/cm Metoda elektrometryczna Stężenie żelaza (0,02 5,00) mg/l Metoda spektrofotometryczna Stężenie manganu (20,0 2000) g/l Metoda spektrofotometryczna Stężenie boru (0,200 1,800) mg/l Metoda spektrofotometryczna Sumaryczne stężenie wapnia i magnezu (8 500) mg/l CaCO 3 Metoda miareczkowa Stężenie wapnia (3 200) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie magnezu (z obliczeń) Stężenie azotynów, azotu azotynowego (0,005 1,00) mg/l NO 2 (0,002 0,30) mg/l N NO2 Metoda spektrofotometryczna Stężenie anionów fluorki (0,10 2,00) mg/l chlorki (1,0 250) mg/l azotyny (0,05 1,00) mg/l azotany (1,0 50) mg/l bromki (0,10 2,00) mg/l fosforany (0,10 2,00) mg/l siarczany (1,0 250) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) PN-EN ISO 7887:2002 PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6 PB WG z dnia r. PN-EN 27888:1999 PN-ISO 6332:2001 PN-92/C-04590/03 PB WG z dnia r. PN-ISO 6059:1999 PN-ISO 6058:1999 PN-C :1999 Załącznik A PN-EN 26777:1999 PN-EN ISO :2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 10/23

11 Woda Woda do spożycia Stężenie jonu amonowego, azotu amonowego (0,05 2,50) mg/l NH 4 (0,04 1,9) mg/l N NH4 Metoda spektrofotometryczna Indeks nadmanganianowy (0,5 10,0) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie ogólnego węgla organicznego / TOC (1,0 18,0) mg/l Metoda spektrometrii w podczerwieni (IR) Stężenie anionów Chlorany (25,0 500,0) µg/l Chloryny (25,0 500,0) µg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Suma stężeń chloranów i chlorynów (z obliczeń) Stężenie bromianów (10,0 100,0) µg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Obecność obcego zapachu i smaku Metoda jakościowa Liczba progowa zapachu (TON) Liczba progowa smaku (TFN) 1 4 Metoda parzysta, uproszczona i pełna wyboru niewymuszonego PN-ISO :2002 PN-EN ISO 8467:2001 PN-EN 1484:1999 PN-EN ISO :2002 PN-EN ISO 15061:2003 PN-EN 1622:2006 pkt , , Załącznik C Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 11/23

12 Woda Pracownia Chemiczna Wód i Gleby Pracownia Aparaturowa ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Stężenie metali mangan (0,0015 0,0500) mg/l glin (0,020 0,20) mg/l miedź (0,003 2,0) mg/l nikiel (0,003 0,020) mg/l ołów (0,005 0,025) mg/l kadm (0,0004 0,0050) mg/l chrom (0,0015 0,050) mg/l srebro (0,0010 0,0150) mg/l antymon (0,0025 0,0075) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie cynku (0,010 1,000) mg/l Metoda płomieniowej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie sodu (5,0 300,0) mg/l Metoda płomieniowej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie potasu (2,0 30,0) mg/l Metoda płomieniowej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie rtęci (0,0005 0,0020) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS) Stężenie arsenu (0,001 0,020) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją wodorków (HGAAS) PN-EN ISO 15586:2005 PN-ISO 8288:2002 PN-ISO :1994 PN-ISO :1994 PN-EN 1483:2007 PN-EN ISO 11969:1999 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 12/23

13 Pracownia Chemiczna Wód i Gleby Pracownia Aparaturowa ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Woda Woda Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych benzo/a/piren (0,002 0,025) µg/l benzo/b/fluoranten (0,005 0,050) µg/l benzo/k/fluoranten (0,005 0,050) µg/l benzo/g,h,i/perylen (0,005 0,050) µg/l indeno/1,2,3,c,d/piren (0,005 0,050) µg/l Suma stężeń WWA (benzo/b/fluoranten benzo/k/fluoranten benzo/g,h,i/perylen indeno/1,2,3,c,d/piren) (z obliczeń) Stężenie łatwo lotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów Trichlorometan (3,5 45) µg/l Bromodichlorometan (3,5 45) µg/l Dibromochlorometan (3,5 45) µg/l Tribromometan (3,5 45) µg/l Suma stężeń THM (trichlorometanu, bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu) (z obliczeń) Tetrachlorometan (0,5 7,5) µg/l Trichloroeten (0,7 7,5) µg/l Tetrachloroeten (0,7 7,5) µg/l Suma stężeń trichloroetenu i tetrachloroetenu (z obliczeń) 1,2-Dichloroetan (0,5 7,5) µg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Stężenie benzenu (0,55 5,00) μg/l Metoda chromatografii gazowej z detektorem płomieniowojonizacyjnym (GC-FID) PB WG z dnia r. PB AP z dnia r. PN-EN ISO 10301:2002 PB AP z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 13/23

14 Pracownia Chemiczna Przedmiotów Użytku ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością Poziom migracji globalnej do wodnych płynów modelowych metoda zanurzeniowa woda (1,0 20,0) mg/dm 2 10% etanol (1,0 20,0) mg/dm 2 3% kw. octowy (1,0 20,0) mg/dm 2 50% etanol (1,0 20,0) mg/dm 2 Metoda wagowa Poziom migracji globalnej do wodnych płynów modelowych metoda z zastosowaniem komory pomiarowej woda (1,0 20,0) mg/dm 2 10% etanol (1,0 20,0) mg/dm 2 3% kw. octowy (1,0 20,0) mg/dm 2 50% etanol (1,0 20,0) mg/dm 2 Metoda wagowa Poziom migracji globalnej do wodnych płynów modelowych metoda z zastosowaniem torebki woda (1,0 20,0) mg/dm 2 10% etanol (1,0 20,0) mg/dm 2 3% kw. octowy (1,0 20,0) mg/dm 2 50% etanol (1,0 20,0) mg/dm 2 Metoda wagowa Poziom migracji globalnej do wodnych płynów modelowych metoda przez napełnienie woda (1,0 20,0) mg/dm 2 10% etanol (1,0 20,0) mg/dm 2 3% kw. octowy (1,0 20,0) mg/dm 2 50% etanol (1,0 20,0) mg/dm 2 woda (6,0 100,0) mg/kg 10% etanol (6,0 100,0) mg/kg 3% kw. octowy (6,0 100,0) mg/kg 50% etanol (6,0 120,0) mg/kg Metoda wagowa PN-EN :2005 PN-EN :2005 PN-EN :2006 PN-EN :2006 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 14/23

15 Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością Papier i tektura do kontaktu z żywnością Tworzywa sztuczne Tłoczywa melaminowoformaldehydowe (Melamina) Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością Poziom migracji globalnej testy substytucyjne izooktan (1,0 20,0) mg/dm 2 95% etanol (1,0 20,0) mg/dm 2 izooktan (6,0 100,0) mg/kg 95% etanol (6,0 100,0) mg/kg Metoda wagowa Stężenie formaldehydu w wyciągu wodnym (1,0 100,0) mg/kg (0,001 1,000) mg/dm 2 Metoda spektrofotometryczna Stężenie formaldehydu w płynach modelowych żywności woda (0,5 50,0) mg/kg 10% etanol (0,5 50,0) mg/kg 3% kw. octowy (0,5 50,0) mg/kg Metoda spektrofotometryczna Obcy zapach i smak przekazywany przy bezpośrednim kontakcie Metoda sensoryczna Stężenie formaldehydu w płynach modelowych żywności woda (1,5 30,0) mg/kg 3% kw. octowy (1,5 30,0) mg/kg 50% etanol (1,5 30,0) mg/kg Metoda spektrofotometryczna PN-EN :2005 PN-EN 1541:2003 PN-EN ISO 4614:2005 pkt 8, 9 PN-EN :2006 PN-EN :2009 PN-EN :2009 PN-87/O pkt 2 CEN/TS :2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 15/23

16 Pracownia Chemiczna Przedmiotów Użytku Pracownia Aparaturowa ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Wyroby ceramiczne Wyroby inne niż ceramiczne Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością Stężenie uwalnianego ołowiu w płynie modelowym (0,1 10,0) mg/l (0,1 10,0) mg/dm 2 (0,1 10,0) mg/obrzeże Stężenie uwalnianego kadmu w płynie modelowym (0,01 0,50) mg/l (0,01 0,50) mg/dm 2 (0,01 0,50) mg/obrzeże Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie kwasu tereftalowego w płynach modelowych żywności woda (0,8 16,0) mg/kg 10% etanol (0,8 16,0) mg/kg 3% kw. octowy (0,8 16,0) mg/kg w ultrafiolecie (HPLC-UV) PN-EN :2000 PN-EN :2000 PN-EN :2007 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 16/23

17 Wyroby kosmetyczne Pracownia Chemiczna Przedmiotów Użytku ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Zawartość formaldehydu (0,0050 0,20) % Metoda spektrofotometryczna Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 2106) Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 17/23

18 Pracownia Mikrobiologiczna Wód i Gleby ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Woda do spożycia Woda powierzchniowa Woda Obecność i liczba Escherichia coli od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba bakterii grupy coli od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej Liczba kolonii na agarze odżywczym od 1jtk/ml Metoda płytkowa Obecność i liczba enterokoków kałowych od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) od 1 jtk/50 ml od 1 jtk/100 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba gronkowców koagulazododatnich od 1 jtk/100 ml Metoda filtracji membranowej Liczba bakterii grupy coli od 1 jtk/100 ml Test Colilert-18/Quanti-Tray Liczba bakterii Escherichia coli od 1 jtk/100 ml Test Colilert-18/Quanti-Tray Obecność i liczba enterokoków kałowych od 1 jtk/100 ml Metoda filtracji membranowej Obecność bakterii z rodzaju Salmonella w określonej objętości Obecność i liczba bakterii z rodzaju Legionella od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/1000 ml Metoda filtracji membranowej Liczba enterokoków od 1 jtk/100 ml Test Enterolert TM - E PN-EN ISO :2004+Ap1:2005 +AC:2009 Test Standardowy PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO :2004 PN-EN :2001 PN-EN 12780:2005 PN-EN ISO 16266:2009 PN-Z :2000 Załącznik (normatywny) A PB MW z dnia r. PN-EN ISO :2004 PB MW z dnia r. PN-EN ISO :2008 PB MW z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 18/23

19 Gleba, piasek, kompost, osady ściekowe, odpady Gleba, piasek, kompost Osady ściekowe, ścieki, odpady Środowisko wodne Gleba, piasek, kompost, osady ściekowe, odpady, środowisko wodne Gleba, piasek, osady ściekowe, odpady, środowisko wodne Wymazy z powierzchni Obecność, liczba, miano bakterii grupy coli od 5 jtk/g Metoda fermentacyjna Obecność, liczba, miano bakterii grupy coli typu fekalnego od 5 jtk/g Metoda fermentacyjna Obecność, liczba, miano bakterii Clostridium perfringens od 10 jtk/g Metoda płytkowa Obecność bakterii z rodzaju Salmonella w określonej masie Obecność bakterii z rodzaju Salmonella w określonej objętości /masie Liczba mikroorganizmów zdolnych do wzrostu w temperaturze 30 ºC od 1 jtk/ml Metoda posiewu wgłębnego na agarze odżywczym Obecność i liczba bakterii Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/50 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba bakterii z rodzaju Legionella od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/1000 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba jaj pasożytów jelitowych od 1 szt./100 g Metoda mikroskopowa Liczba pleśni i drożdży od 1 jtk/ml od 10 jtk/g Metoda płytkowa Liczba pleśni i drożdży od 1 jtk/cm 2 od 1 jtk/powierzchnię badaną Metoda płytkowa Obecność bakterii z rodzaju Legionella na badanej powierzchni Metoda filtracji membranowej PB MW z dnia r. PB MW z dnia r. PN-Z :2001 PB MW z dnia r. PN-EN ISO 6222:2004 PB MW z dnia r. PB MW z dnia r. PB MW z dnia r. PB MW z dnia r. PB MW z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 19/23

20 Pracownia Mikrobiologiczna Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Obecność Listeria monocytogenes w określonej masie/objętości Metoda jakościowa Obecność przypuszczalnie chorobotwórczych Yersinia enterocolitica w określonej masie /objętości Metoda jakościowa Obecność Salmonella w określonej masie/objętości Metoda jakościowa Liczba bakterii z grupy coli od 1 jtk/ml dla produktów płynnych od 10 jtk/g dla produktów stałych Metoda płytkowa w 30 ºC Liczba bakterii z grupy coli NPL 0,03/ml dla produktów płynnych NPL 0,3/g dla produktów stałych Metoda NPL w 30 ºC Obecność przypuszczalnych Escherichia coli w określonej masie/objętości Metoda jakościowa Liczba przypuszczalnych Escherichia coli NPL 0,03/ml dla produktów płynnych NPL 0,3/g dla produktów stałych Metoda NPL Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli od 1 jtk/ml dla produktów płynnych od 10 jtk/g dla produktów stałych Metoda płytkowa w 44 ºC z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro- 3-indolilo β-d-glukuronidu Liczba gronkowców koagulazododatnich od 1 jtk/ml dla produktów płynnych od 10 jtk/g dla produktów stałych Metoda płytkowa z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera PN-EN ISO :1999+A1:2005 PN-EN ISO 10273:2005+Ap1:2005 +Ap2:2006 PN-EN ISO 6579:2003 PN-ISO 4832:2007 PN-ISO 4831:2007 PN-ISO 7251:2006 PN-ISO :2004 PN-EN ISO :2001+A1:2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 20/23

21 Żywność o aktywności wody wyższej niż 0,95 Obecność gronkowców koagulazododatnich w określonej masie/objętości Metoda jakościowa Liczba gronkowców koagulazododatnich. NPL 0,03/ml dla produktów płynnych NPL 0,3/g dla produktów stałych Metoda NPL Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus od 1 jtk/ml dla produktów płynnych od 10 jtk/g dla produktów stałych Metoda płytkowa w 30 ºC Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych od 1 jtk/ml dla produktów płynnych od 10 jtk/g dla produktów stałych Metoda płytkowa w 30 ºC Liczba drożdży i pleśni od 1 jtk/ml dla produktów płynnych od 10 jtk/g dla produktów stałych Metoda płytkowa w 25 ºC Liczba Listeria monocytogenes od 1 jtk/ml dla produktów płynnych od 10 jtk/g dla produktów stałych Metoda płytkowa w 37 ºC Liczba Enterobacteriaceae od 1 jtk/ml dla produktów płynnych od 10 jtk/g dla produktów stałych Metoda płytkowa w 37 ºC Obecność drobnoustrojów chorobotwórczych: Listeria monocytogenes, Salmonella, Escherichia coli O157 w określonej masie/objętości Metoda jakościowa, enzymoimmunofluorescencyjna przy użyciu analizatora minividas Obecność Campylobacter w określonej masie/objętości Metoda jakościowa Liczba drożdży i pleśni od 1 jtk/ml dla produktów płynnych od 10 jtk/g dla produktów stałych Metoda płytkowa w 25 ºC PN-EN ISO :2004+AC:2005 PN-EN ISO 7932:2005 PN-EN ISO 4833:2004+Ap1:2005 PB MZ z dnia r. PN-EN ISO :2000+A1:2005 +Ap1:2006+Ap2:2007 PN-ISO :2005 PB MZ z dnia r. PN-EN ISO :2007+Ap1:2008 PN-ISO :2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 21/23

22 Żywność o aktywności wody niższej lub równej 0,95 Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne konserwy Mięso i przetwory mięsne konserwy Konserwy rybne Liczba drożdży i pleśni od 10 jtk/g Metoda płytkowa w 25 ºC Szczelność opakowań hermetycznie zamkniętych Metoda próżniowa Trwałość konserw Metoda próby termostatowej Szczelność opakowań hermetycznie zamkniętych Metoda próżniowa Trwałość konserw Metoda próby termostatowej Szczelność opakowań hermetycznie zamkniętych Metoda próżniowa Trwałość konserw Metoda próby termostatowej PN-ISO :2009 PN-90/A z wyłączeniem p PN-90/A PN-A :1997+Az1:2002 z wyłączeniem p i PN-A :1994 z wyłączeniem p PN-92/A Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 22/23

23 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 492 Status zmian: wersja pierwotna - A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 23/23

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Metoda badawcza/ dokumenty odniesienia. Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia

Metoda badawcza/ dokumenty odniesienia. Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Metale 1. arsen Wydawnictwa Metodyczne PZH - 2005 metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) 0,01 5,00 mg/kg w zakresie 0,02 5,00

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 15 marca 2016 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 492

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 492 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 492 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 29 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres AB 492 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 marca 2017 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Zakres akredytacji Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze.

Zakres akredytacji Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Zakres akredytacji Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Badane obiekty / grupy Mięso i przetwory Przetwory Przetwory owocowe i warzywne. Owoce, warzywa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 6 czerwca 2012 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 PCA Zakres akredytacji Nr AB 589 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 14 września 2016 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 4 grudnia 2015 r. Nazwa i adres UO TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 636 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 22 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 12 stycznia 2016 r. AB 576 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 13 marca 2014 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika MONITORING WODY Zakres badań w Oddziale Badania Wody, Gleby, Powietrza Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 marca 007 r. (Dz.U. nr 6, poz. 7)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 3 marca 2016 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO-POLAŃSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 12 maja 2016 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 25 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB xxx BIOLABOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 20 lipca 2016 r. Nazwa i adres UO TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Jeleniej Górze Laboratorium Badań Fizykochemicznych / Laboratorium Analiz Instrumentalnych środki spożywcze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 03 lipca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 23 grudnia 2014 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

Badania fizykochemiczne próbek wody

Badania fizykochemiczne próbek wody (A) badane cechy zamieszczone w zakresie akredytacji nr AB 636 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji Badania fizykochemiczne próbek wody 1 (A) Amonowe jony (NH4 + ) PNC045764:1994 Metoda spektrofotometryczna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 22 stycznia 2015r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 01 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 23 września 2013 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 października 2015 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 24 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 lipca 2014 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 0.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 29 lutego 2012 r. Nazwa i adres AB 602 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 maja 2014 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 1293 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 13 czerwca 2016 r. AB 510 Nazwa i adres GRUPA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 14 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1126

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 23 lutego 2016 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 27 lutego 2017 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 29 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres: AB 1272

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 czerwca 2016 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 1 sierpnia 2011 r. Nazwa i adres : AB xxx

Bardziej szczegółowo

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX grupa branżowa AB-W (wersja 2-11.05.2013 zmiany zaznaczono na czerwono) ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Bardziej szczegółowo

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Metoda akredytowana/ nieakredytowana akredytowana

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Metoda akredytowana/ nieakredytowana akredytowana Środki spożywcze Badane obiekty / Grupa obiektów Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Obecność Salmonella w określonej masie/objętości produktu Metoda jakościowa Obecność Listeria monocytogenes w określonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych. (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych. (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r. Dz.U.04.97.976 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.) Na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1138

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1138 PCA Zakres akredytacji Nr AB 1138 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1138 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 25 lutego 2016 r. Nazwa i adres AB 336 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 8 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 622 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 11 stycznia 2016 r. AB 1164 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 336 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 14.03.2016 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 14.03.2016 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 5. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 21 grudnia 2016 r. AB 1473 Nazwa i adres ALS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 maja 2016 r. AB 803 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej. Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej

Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej. Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Woda Laboratorium Mikrobiologiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Obecność i liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Obecność i liczba Escherichia coli PB-174/LM wyd. 2 z dnia 07.04.2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 07 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 12 maja 2017 r. Nazwa i adres AB 622 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 24 września 2015 r. Nazwa i adres AB 543 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009.

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. 1. Dane Podwykonawcy Badań Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. przed wypełnieniem formularza Kier.Lab.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 9 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AQM LAB POLSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2011 r. Nazwa i adres AB 541 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 19 maja 2011 r. AB 602 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Mleko i produkty mleczne. Metoda akredytowana/ nieakredytowana akredytowana

Mleko i produkty mleczne. Metoda akredytowana/ nieakredytowana akredytowana Mleko i produkty mleczne Badane obiekty / Grupa obiektów Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Obecność Salmonella w określonej masie/objętości produktu Obecność Listeria monocytogenes w określonej

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 14 marca 2016 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 14 marca 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1033 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 14 marca 2016 r. Nazwa i adres WOJSKOWY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: AB 1010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 18 kwietnia 2011 r. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Żołędowo SUW Niemcz - woda podawana do sieci

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Żołędowo SUW Niemcz - woda podawana do sieci Strona nr 1/7 Zleceniodawca Gminny Zakład Komunalny Żołędowo, ul. Jastrzębia 62 86031 Osielsko Podstawa realizacji Umowa z dnia: 20140115 nr GZK.5/2014.LK, numer systemowy: 14002364 Opis próbek Nr laboratoryjny

Bardziej szczegółowo