ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 492

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 492"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 492 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 23 maja 2012 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU AB 492 DZIAŁ LABORATORYJNY ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/ Wrocław Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań B/9 C/1; C/4; C/9; C/12; C/18; C/21; C/22; K/9; K/22 N/9; N/22 Q/1; Q/9; Q/18; Q/21; Q/22 Dziedzina/obiekt badań: Badania biologiczne próbek środowiskowych (piasek, kompost, osady ściekowe), wody, gleby, odpadów Badania chemiczne produktów rolnych; kosmetyków; wody; szkła i ceramiki; papieru, tektury, materiałów opakowaniowych; wyrobów z tworzyw sztucznych; wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi - w tym żywności Badania mikrobiologiczne próbek środowiskowych (piasek, kompost, osady ściekowe, ścieki), wody, gleby, odpadów; wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi - w tym żywności Badania właściwości fizycznych wody; wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi - w tym żywności Badania sensoryczne produkty rolne; wody; papieru, tektury, materiałów opakowaniowych; wyrobów z tworzyw sztucznych; wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi - w tym żywności KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 492 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 1/23

2 Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Żywność o niskiej zawartości Zawartość pestycydów tłuszczu - ditiokarbaminiany wyrażone jako CS 2 (0,15 4,50) mg/kg Metoda spektrofotometryczna Zawartość pestycydów - ditiokarbaminiany wyrażone jako CS 2 (0,01 0,80) mg/kg Metoda spektrofotometryczna Zboża i przetwory zbożowe ochratoksyna A (1,5 3,0) μg/kg deoksyniwalenol (DON) ( ) µg/kg zearalenon (ZEA) (50 200) µg/kg Metoda immunoenzymatyczna testem RIDASCREEN Owoce suszone winorośli ochratoksyna A (5,0 10,0) μg/kg Metoda immunoenzymatyczna testem RIDASCREEN Zboża, przetwory zbożowe, orzechy aflatoksyny (suma B 1, B 2 G 1, G 2) (2,0 4,0) μg/kg aflatoksyna B 1 (1,0 11,0) μg/kg Metoda immunoenzymatyczna testem RIDASCREEN Przyprawy i zioła aflatoksyny (suma B 1, B 2 G 1, G 2) (5,0 10,0) μg/kg aflatoksyna B 1 (2,5 10,0) μg/kg Metoda immunoenzymatyczna testem RIDASCREEN Kukurydza i produkty kukurydziane - fumonizyny ( ) µg/kg Metoda immunoenzymatyczna testem RIDASCREEN Ryby i przetwory z ryb, Mleko i przetwory mleczne, Zboża i przetwory zbożowe, Warzywa i przetwory warzywne, Owoce i przetwory owocowe, specjalnego przeznaczenia żywieniowego Wygląd, barwa, smak, zapach Prosty test opisowy PN-EN :2002 PN-EN :2002 PB ZZ z dnia r. PB ZZ z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 2/23

3 Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Pracownia Aparaturowa ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Zawartość arsenu (0,02 5,00) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją wodorków (HGAAS) Zawartość rtęci (0,003 0,200) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS) Zawartość ołowiu (0,03 3,00) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość kadmu (0,004 0,500) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość miedzi (0,05 20,00) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość cynku (0,10 100,00) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Wydawnictwa Metodyczne PZH PB ZZ z dnia r. PB SA z dnia r. Wydawnictwo Metodyczne PZH PB SA z dnia r. Wydawnictwo Metodyczne PZH Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 3/23

4 Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Pracownia Aparaturowa ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Żywność pochodzenia roślinnego (o niskiej zawartości tłuszczu) Zawartość pestycydów acefat (0,010 0,100) mg/kg aldryna (0,005 0,100) mg/kg dieldryna (0,005 0,100) mg/kg aldryna i dieldryna wyrażone jako dieldryna (0,010 0,200) mg/kg azinofos metylowy (0,050 0,500) mg/kg azoksystrobina (0,050 2,000) mg/kg bifentryna (0,010 0,800) mg/kg boskalid (0,050 15,000) mg/kg bromofos (0,005 0,100) mg/kg bromofos etylowy (0,025 0,500) mg/kg bromopropylat (0,005 3,000) mg/kg bupirymat (0,050 3,000) mg/kg buprofezyna (0,024 2,000) mg/kg chinoksyfen (0,010 2,000) mg/kg chlordan cis (0,003 0,100) mg/kg chlordan trans ( 0,003 0,100) mg/kg oksychlordan (0,003 0,100) mg/kg chlordan (suma izomerów chlordanu cis, chlordanu trans i oksychlordanu wyrażona jako chlordan) (0,009 0,300) mg/kg chlorfenwinfos (0,010 0,200) mg/kg chloropiryfos (0,050 0,500) mg/kg chloropiryfos metylowy (0,050 0,500) mg/kg chlorotalonil (0,050 6,000) mg/kg cyflutryna (0,010 0,600) mg/kg β-cyflutryna (0,010 0,600) mg/kg cyflutryna (cyflutryna łącznie z β-cyflutryną suma izomerów) (0,020 0,600) mg/kg λ-cyhalotryna (0,010 0,900) mg/kg cypermetryna (0,050 1,000) mg/kg cyprodynil (0,025 10,000) mg/kg o,p -DDD (0,008 0,500) mg/kg p,p -DDD (0,008 0,500) mg/kg o,p -DDE (0,008 0,500) mg/kg p,p -DDE (0,008 0,500) mg/kg o,p -DDT (0,008 0,500) mg/kg PN-EN :2009 PN-EN :2009 PN-EN :2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 4/23

5 Żywność pochodzenia roślinnego (o niskiej zawartości tłuszczu) p,p -DDT (0,008 0,500) mg/kg DDT (suma DDD, DDE, DDT) (0,048 3,000) mg/kg deltametryna (0,050 1,000) mg/kg diazinon (0,010 0,500) mg/kg dichlofluanid (0,010 0,500) mg/kg dichloran (0,005 0,100) mg/kg dichlorfos (0,005 0,100) mg/kg difenokonazol (0,050 4,000) mg/kg difenyloamina 0,025 15,000) mg/kg dimetoat (0,010 0,200) mg/kg ometoat (0,010 0,200) mg/kg dimetoat (suma dimetoatu i ometoatu wyrażona jako dimetoat) (0,020 0,400) mg/kg disulfoton (0,006 0,200) mg/kg disulfotonu sulfon (0,006 0,200) mg/kg disulfotonu sulfotlenek (0,006 0,200) mg/kg disulfoton (suma disulfotonu, disulfotonu sulfonu i disulfotonu sulfotlenku wyrażona jako disulfoton (0,018 0,600) mg/kg α-endosulfan (0,017 0,750) mg/kg β-endosulfan (0,017 0,750) mg/kg siarczan endosulfanu (0,016 0,750) mg/kg endosulfan (suma izomerów α i β endosulfanu oraz siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan) (0,050 2,220) mg/kg endryna (0,005 0,100) mg/kg EPN (0,005 0,100) mg/kg etion (0,005 0,100) mg/kg etoprofos (0,010 0,200) mg/kg fenarymol (0,020 0,750) mg/kg fenheksamid (0,025 10,000) mg/kg fenitrotion (0,005 0,100) mg/kg fenpropatryna (0,010 0,600) mg/kg fensulfoton (0,005 0,100) mg/kg fention (0,005 0,100) mg/kg fentoat (0,005 0,100) mg/kg fluchinkonazol (0,025 1,000) mg/kg flutriafol (0,050 1,000) mg/kg folpet 0,010 4,000) mg/kg kaptan (0,010 4,000) mg/kg suma folpetu i kaptanu (0,020 8,000) mg/kg fonofos (0,005 0,100) mg/kg formotion (0,010 0,200) mg/kg fosalon (0,026 0,500) mg/kg fosfamidon (0,005 0,100) mg/kg PN-EN :2009 PN-EN :2009 PN-EN :2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 5/23

6 Żywność pochodzenia roślinnego (o niskiej zawartości tłuszczu) heksachlorobenzen (HCB) (0,007 0,100) mg/kg α-heksachlorocykloheksan (α-hch) 0,003 0,500) mg/kg β-heksachlorocykloheksan (β-hch) (0,003 0,500) mg/kg δ-heksachlorocykloheksan (δ-hch) (0,003 0,500) mg/kg suma izomerów z wyjątkiem γ-hch (0,009 1,500) mg/kg lindan (γ-hch) (0,007 0,500) mg/kg heksakonazol (0,010 0,500) mg/kg heptachlor (0,003 0,100) mg/kg epoksyd heptachloru cis (0,003 0,100) mg/kg epoksyd heptachloru trans (0,003 0,100) mg/kg heptachlor (suma heptachloru, epoksydu heptachloru cis, epoksydu heptachloru trans wyrażona jako heptachlor) (0,009 0,300) mg/kg imazalil (0,020 3,000) mg/kg iprodion (0,050 20,000) mg/kg krezoksym metylowy (0,025 2,000) mg/kg linuron (0,025 0,300) mg/kg malaokson (0,010 5,000) mg/kg malation (0,010 5,000) mg/kg malation (suma malationu i malaoksonu wyrażona jako malation) (0,020 10,000) mg/kg mekarbam (0,050 0,200) mg/kg metamidofos (0,005 0,100) mg/kg metidation (0,020 0,500) mg/kg monokrotofos (0,005 0,100) mg/kg mychlobutanil (0,010 2,000) mg/kg nitrofen (0,005 0,100) mg/kg paraokson (0,025 0,500) mg/kg paration (0,025 0,500) mg/kg paration (suma parationu i paraoksonu wyrażona jako paration) (0,050 1,000) mg/kg paraokson metylowy 0,010 0,200) mg/kg paration metylowy (0,010 0,200) mg/kg paration metylowy (suma parationu metylowego i paraoksonu metylowego wyrażona jako paration metylowy) 0,020 0,400) mg/kg pendimetalina (0,025 0,400) mg/kg penkonazol (0,024 1,000) mg/kg permetryna (0,050 1,000) mg/kg pirymifos metylowy (0,050 1,500) mg/kg PN-EN :2009 PN-EN :2009 PN-EN :2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 6/23

7 Żywność pochodzenia roślinnego (o niskiej zawartości tłuszczu) Żywność o niskiej zawartości tłuszczu (sok jabłkowy) (sok jabłkowy i przetwory z jabłek, w tym produkty dla niemowląt i małych dzieci) procymidon (0,020 5,000) mg/kg profenofos 0,025 15,000) mg/kg propyzamid 0,010 0,200) mg/kg protiofos (0,005 0,100) mg/kg tebufenpyrad (0,050 1,000) mg/kg tebukonazol (0,025 4,000) mg/kg terbufos (0,005 0,100) mg/kg tetradifon (0,010 4,000) mg/kg tolchlofos metylowy (0,050 1,500) mg/kg tolilofluanid (0,025 10,000) mg/kg triadimefon (0,050 2,200) mg/kg triadimenol (0,050 2,200) mg/kg triadimefon i triadimenol (suma triadimefonu i triadimenolu) (0,100 4,400) mg/kg triazofos (0,010 0,100) mg/kg trifloksystrobina 0,010 10,000) mg/kg trifluralina (0,050 1,000) mg/kg tritikonazol (0,005 0,100) mg/kg winklozolina (0,050 5,000) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów i spektrometrią mas (GC-ECD/MS) i/lub z detekcją termojonową i spekrometrią mas (GC-NPD/MS) Zawartość fungicydów z grupy benomylu karbendazym i benomyl (suma benomylu i karbendazymu wyrażona jako karbendazym) (0,010 1,500) mg/kg Zawartość tiabendazolu (0,050 7,500) mg/kg fluorymetryczną i w ultrafiolecie (HPLC-FLD) i (HPLC-UV) patulina (25,0 75,0) µg/kg w ultrafiolecie (HPLC-UV) patulina (6,0 100,0) µg/kg w ultrafiolecie (HPLC-UV) PN-EN :2009 PN-EN :2009 PN-EN :2009 PN-EN :2005 PN-ISO :1997 Wydawnictwo Metodyczne PZH Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 7/23

8 (kawa) (zboża, przetwory zbożowe) (przyprawy) (przetworzona żywność na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci) (orzechy, przetwory z orzechów, owoce suszone) ochratoksyna A (1,2 20,0) µg/kg suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2 (1,2 8,0) µg/kg aflatoksyna B1 (0,5 3,2) µg/kg ochratoksyna A (0,7 6,0) µg/kg Zearalenon (ZEA) (10-400) µg/kg deoksyniwalenol (DON) ( ) µg/kg w ultrafiolecie (HPLC-UV) suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2 (1,2 20,0) µg/kg aflatoksyna B1 (0,5 8,0) µg/kg ochratoksyna A (2,5 20,0) µg/kg aflatoksyna B1 (0,05 0,20) µg/kg ochratoksyna A (0,12 1,00) µg/kg zearalenon (ZEA) (10 40) µg/kg deoksyniwalenol (DON) (50 400) µg/kg w ultrafiolecie UV (HPLC-UV) suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2 (1,2 8,0) µg/kg aflatoksyna B1 (0,5 3,2) µg/kg PN-EN 14132:2010 PB ZZ,AP z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 8/23

9 (wino) (sok i nektar winogronowy, w tym produkty dla niemowląt i małych dzieci) (suszone owoce winorośli) (kukurydza, produkty kukurydziane, przetworzona żywność na bazie kukurydzy dla niemowląt i małych dzieci) (mleko, mleko w proszku, modyfikowane mleko w proszku dla niemowląt i małych dzieci) Ryby i produkty rybne ochratoksyna A (0,5 4,0) µg/kg ochratoksyna A (0,125 4,0) µg/kg ochratoksyna A (2,5 20,0) µg/kg suma fumonizyn B1 i B2 ( ) µg/kg aflatoksyna M 1 (0,012 0,050) µg/kg Zawartość histaminy (25,0 400,0) mg/kg w ultrafiolecie (HPLC-UV) PB ZZ,AP z dnia r. PB ZZ,AP z dnia r. Wydawnictwa Metodyczne PZH Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 9/23

10 Pracownia Chemiczna Wód i Gleby ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Woda Barwa (5 70) mg/l Pt Metoda wizualna Mętność (0,1 40) NTU (FNU) Metoda turbidymetryczna ph 2 11 Metoda elektrometryczna Przewodność elektryczna właściwa ( ) µs/cm Metoda elektrometryczna Stężenie żelaza (0,02 5,00) mg/l Metoda spektrofotometryczna Stężenie manganu (20,0 2000) g/l Metoda spektrofotometryczna Stężenie boru (0,200 1,800) mg/l Metoda spektrofotometryczna Sumaryczne stężenie wapnia i magnezu (8 500) mg/l CaCO 3 Metoda miareczkowa Stężenie wapnia (3 200) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie magnezu (z obliczeń) Stężenie azotynów, azotu azotynowego (0,005 1,00) mg/l NO 2 (0,002 0,30) mg/l N NO2 Metoda spektrofotometryczna Stężenie anionów fluorki (0,10 2,00) mg/l chlorki (1,0 250) mg/l azotyny (0,05 1,00) mg/l azotany (1,0 50) mg/l bromki (0,10 2,00) mg/l fosforany (0,10 2,00) mg/l siarczany (1,0 250) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) PN-EN ISO 7887:2002 PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6 PB WG z dnia r. PN-EN 27888:1999 PN-ISO 6332:2001 PN-92/C-04590/03 PB WG z dnia r. PN-ISO 6059:1999 PN-ISO 6058:1999 PN-C :1999 Załącznik A PN-EN 26777:1999 PN-EN ISO :2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 10/23

11 Woda Woda do spożycia Stężenie jonu amonowego, azotu amonowego (0,05 2,50) mg/l NH 4 (0,04 1,9) mg/l N NH4 Metoda spektrofotometryczna Indeks nadmanganianowy (0,5 10,0) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie ogólnego węgla organicznego / TOC (1,0 18,0) mg/l Metoda spektrometrii w podczerwieni (IR) Stężenie anionów Chlorany (25,0 500,0) µg/l Chloryny (25,0 500,0) µg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Suma stężeń chloranów i chlorynów (z obliczeń) Stężenie bromianów (10,0 100,0) µg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Obecność obcego zapachu i smaku Metoda jakościowa Liczba progowa zapachu (TON) Liczba progowa smaku (TFN) 1 4 Metoda parzysta, uproszczona i pełna wyboru niewymuszonego PN-ISO :2002 PN-EN ISO 8467:2001 PN-EN 1484:1999 PN-EN ISO :2002 PN-EN ISO 15061:2003 PN-EN 1622:2006 pkt , , Załącznik C Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 11/23

12 Woda Pracownia Chemiczna Wód i Gleby Pracownia Aparaturowa ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Stężenie metali mangan (0,0015 0,0500) mg/l glin (0,020 0,20) mg/l miedź (0,003 2,0) mg/l nikiel (0,003 0,020) mg/l ołów (0,005 0,025) mg/l kadm (0,0004 0,0050) mg/l chrom (0,0015 0,050) mg/l srebro (0,0010 0,0150) mg/l antymon (0,0025 0,0075) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie cynku (0,010 1,000) mg/l Metoda płomieniowej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie sodu (5,0 300,0) mg/l Metoda płomieniowej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie potasu (2,0 30,0) mg/l Metoda płomieniowej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie rtęci (0,0005 0,0020) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS) Stężenie arsenu (0,001 0,020) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją wodorków (HGAAS) PN-EN ISO 15586:2005 PN-ISO 8288:2002 PN-ISO :1994 PN-ISO :1994 PN-EN 1483:2007 PN-EN ISO 11969:1999 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 12/23

13 Pracownia Chemiczna Wód i Gleby Pracownia Aparaturowa ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Woda Woda Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych benzo/a/piren (0,002 0,025) µg/l benzo/b/fluoranten (0,005 0,050) µg/l benzo/k/fluoranten (0,005 0,050) µg/l benzo/g,h,i/perylen (0,005 0,050) µg/l indeno/1,2,3,c,d/piren (0,005 0,050) µg/l Suma stężeń WWA (benzo/b/fluoranten benzo/k/fluoranten benzo/g,h,i/perylen indeno/1,2,3,c,d/piren) (z obliczeń) Stężenie łatwo lotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów Trichlorometan (3,5 45) µg/l Bromodichlorometan (3,5 45) µg/l Dibromochlorometan (3,5 45) µg/l Tribromometan (3,5 45) µg/l Suma stężeń THM (trichlorometanu, bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu) (z obliczeń) Tetrachlorometan (0,5 7,5) µg/l Trichloroeten (0,7 7,5) µg/l Tetrachloroeten (0,7 7,5) µg/l Suma stężeń trichloroetenu i tetrachloroetenu (z obliczeń) 1,2-Dichloroetan (0,5 7,5) µg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Stężenie benzenu (0,55 5,00) μg/l Metoda chromatografii gazowej z detektorem płomieniowojonizacyjnym (GC-FID) PB WG z dnia r. PB AP z dnia r. PN-EN ISO 10301:2002 PB AP z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 13/23

14 Pracownia Chemiczna Przedmiotów Użytku ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością Poziom migracji globalnej do wodnych płynów modelowych metoda zanurzeniowa woda (1,0 20,0) mg/dm 2 10% etanol (1,0 20,0) mg/dm 2 3% kw. octowy (1,0 20,0) mg/dm 2 50% etanol (1,0 20,0) mg/dm 2 Metoda wagowa Poziom migracji globalnej do wodnych płynów modelowych metoda z zastosowaniem komory pomiarowej woda (1,0 20,0) mg/dm 2 10% etanol (1,0 20,0) mg/dm 2 3% kw. octowy (1,0 20,0) mg/dm 2 50% etanol (1,0 20,0) mg/dm 2 Metoda wagowa Poziom migracji globalnej do wodnych płynów modelowych metoda z zastosowaniem torebki woda (1,0 20,0) mg/dm 2 10% etanol (1,0 20,0) mg/dm 2 3% kw. octowy (1,0 20,0) mg/dm 2 50% etanol (1,0 20,0) mg/dm 2 Metoda wagowa Poziom migracji globalnej do wodnych płynów modelowych metoda przez napełnienie woda (1,0 20,0) mg/dm 2 10% etanol (1,0 20,0) mg/dm 2 3% kw. octowy (1,0 20,0) mg/dm 2 50% etanol (1,0 20,0) mg/dm 2 woda (6,0 100,0) mg/kg 10% etanol (6,0 100,0) mg/kg 3% kw. octowy (6,0 100,0) mg/kg 50% etanol (6,0 120,0) mg/kg Metoda wagowa PN-EN :2005 PN-EN :2005 PN-EN :2006 PN-EN :2006 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 14/23

15 Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością Papier i tektura do kontaktu z żywnością Tworzywa sztuczne Tłoczywa melaminowoformaldehydowe (Melamina) Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością Poziom migracji globalnej testy substytucyjne izooktan (1,0 20,0) mg/dm 2 95% etanol (1,0 20,0) mg/dm 2 izooktan (6,0 100,0) mg/kg 95% etanol (6,0 100,0) mg/kg Metoda wagowa Stężenie formaldehydu w wyciągu wodnym (1,0 100,0) mg/kg (0,001 1,000) mg/dm 2 Metoda spektrofotometryczna Stężenie formaldehydu w płynach modelowych żywności woda (0,5 50,0) mg/kg 10% etanol (0,5 50,0) mg/kg 3% kw. octowy (0,5 50,0) mg/kg Metoda spektrofotometryczna Obcy zapach i smak przekazywany przy bezpośrednim kontakcie Metoda sensoryczna Stężenie formaldehydu w płynach modelowych żywności woda (1,5 30,0) mg/kg 3% kw. octowy (1,5 30,0) mg/kg 50% etanol (1,5 30,0) mg/kg Metoda spektrofotometryczna PN-EN :2005 PN-EN 1541:2003 PN-EN ISO 4614:2005 pkt 8, 9 PN-EN :2006 PN-EN :2009 PN-EN :2009 PN-87/O pkt 2 CEN/TS :2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 15/23

16 Pracownia Chemiczna Przedmiotów Użytku Pracownia Aparaturowa ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Wyroby ceramiczne Wyroby inne niż ceramiczne Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością Stężenie uwalnianego ołowiu w płynie modelowym (0,1 10,0) mg/l (0,1 10,0) mg/dm 2 (0,1 10,0) mg/obrzeże Stężenie uwalnianego kadmu w płynie modelowym (0,01 0,50) mg/l (0,01 0,50) mg/dm 2 (0,01 0,50) mg/obrzeże Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie kwasu tereftalowego w płynach modelowych żywności woda (0,8 16,0) mg/kg 10% etanol (0,8 16,0) mg/kg 3% kw. octowy (0,8 16,0) mg/kg w ultrafiolecie (HPLC-UV) PN-EN :2000 PN-EN :2000 PN-EN :2007 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 16/23

17 Wyroby kosmetyczne Pracownia Chemiczna Przedmiotów Użytku ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Zawartość formaldehydu (0,0050 0,20) % Metoda spektrofotometryczna Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 2106) Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 17/23

18 Pracownia Mikrobiologiczna Wód i Gleby ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Woda do spożycia Woda powierzchniowa Woda Obecność i liczba Escherichia coli od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba bakterii grupy coli od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej Liczba kolonii na agarze odżywczym od 1jtk/ml Metoda płytkowa Obecność i liczba enterokoków kałowych od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) od 1 jtk/50 ml od 1 jtk/100 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba gronkowców koagulazododatnich od 1 jtk/100 ml Metoda filtracji membranowej Liczba bakterii grupy coli od 1 jtk/100 ml Test Colilert-18/Quanti-Tray Liczba bakterii Escherichia coli od 1 jtk/100 ml Test Colilert-18/Quanti-Tray Obecność i liczba enterokoków kałowych od 1 jtk/100 ml Metoda filtracji membranowej Obecność bakterii z rodzaju Salmonella w określonej objętości Obecność i liczba bakterii z rodzaju Legionella od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/1000 ml Metoda filtracji membranowej Liczba enterokoków od 1 jtk/100 ml Test Enterolert TM - E PN-EN ISO :2004+Ap1:2005 +AC:2009 Test Standardowy PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO :2004 PN-EN :2001 PN-EN 12780:2005 PN-EN ISO 16266:2009 PN-Z :2000 Załącznik (normatywny) A PB MW z dnia r. PN-EN ISO :2004 PB MW z dnia r. PN-EN ISO :2008 PB MW z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 18/23

19 Gleba, piasek, kompost, osady ściekowe, odpady Gleba, piasek, kompost Osady ściekowe, ścieki, odpady Środowisko wodne Gleba, piasek, kompost, osady ściekowe, odpady, środowisko wodne Gleba, piasek, osady ściekowe, odpady, środowisko wodne Wymazy z powierzchni Obecność, liczba, miano bakterii grupy coli od 5 jtk/g Metoda fermentacyjna Obecność, liczba, miano bakterii grupy coli typu fekalnego od 5 jtk/g Metoda fermentacyjna Obecność, liczba, miano bakterii Clostridium perfringens od 10 jtk/g Metoda płytkowa Obecność bakterii z rodzaju Salmonella w określonej masie Obecność bakterii z rodzaju Salmonella w określonej objętości /masie Liczba mikroorganizmów zdolnych do wzrostu w temperaturze 30 ºC od 1 jtk/ml Metoda posiewu wgłębnego na agarze odżywczym Obecność i liczba bakterii Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/50 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba bakterii z rodzaju Legionella od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/1000 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba jaj pasożytów jelitowych od 1 szt./100 g Metoda mikroskopowa Liczba pleśni i drożdży od 1 jtk/ml od 10 jtk/g Metoda płytkowa Liczba pleśni i drożdży od 1 jtk/cm 2 od 1 jtk/powierzchnię badaną Metoda płytkowa Obecność bakterii z rodzaju Legionella na badanej powierzchni Metoda filtracji membranowej PB MW z dnia r. PB MW z dnia r. PN-Z :2001 PB MW z dnia r. PN-EN ISO 6222:2004 PB MW z dnia r. PB MW z dnia r. PB MW z dnia r. PB MW z dnia r. PB MW z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 19/23

20 Pracownia Mikrobiologiczna Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław Obecność Listeria monocytogenes w określonej masie/objętości Metoda jakościowa Obecność przypuszczalnie chorobotwórczych Yersinia enterocolitica w określonej masie /objętości Metoda jakościowa Obecność Salmonella w określonej masie/objętości Metoda jakościowa Liczba bakterii z grupy coli od 1 jtk/ml dla produktów płynnych od 10 jtk/g dla produktów stałych Metoda płytkowa w 30 ºC Liczba bakterii z grupy coli NPL 0,03/ml dla produktów płynnych NPL 0,3/g dla produktów stałych Metoda NPL w 30 ºC Obecność przypuszczalnych Escherichia coli w określonej masie/objętości Metoda jakościowa Liczba przypuszczalnych Escherichia coli NPL 0,03/ml dla produktów płynnych NPL 0,3/g dla produktów stałych Metoda NPL Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli od 1 jtk/ml dla produktów płynnych od 10 jtk/g dla produktów stałych Metoda płytkowa w 44 ºC z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro- 3-indolilo β-d-glukuronidu Liczba gronkowców koagulazododatnich od 1 jtk/ml dla produktów płynnych od 10 jtk/g dla produktów stałych Metoda płytkowa z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera PN-EN ISO :1999+A1:2005 PN-EN ISO 10273:2005+Ap1:2005 +Ap2:2006 PN-EN ISO 6579:2003 PN-ISO 4832:2007 PN-ISO 4831:2007 PN-ISO 7251:2006 PN-ISO :2004 PN-EN ISO :2001+A1:2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 20/23

21 Żywność o aktywności wody wyższej niż 0,95 Obecność gronkowców koagulazododatnich w określonej masie/objętości Metoda jakościowa Liczba gronkowców koagulazododatnich. NPL 0,03/ml dla produktów płynnych NPL 0,3/g dla produktów stałych Metoda NPL Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus od 1 jtk/ml dla produktów płynnych od 10 jtk/g dla produktów stałych Metoda płytkowa w 30 ºC Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych od 1 jtk/ml dla produktów płynnych od 10 jtk/g dla produktów stałych Metoda płytkowa w 30 ºC Liczba drożdży i pleśni od 1 jtk/ml dla produktów płynnych od 10 jtk/g dla produktów stałych Metoda płytkowa w 25 ºC Liczba Listeria monocytogenes od 1 jtk/ml dla produktów płynnych od 10 jtk/g dla produktów stałych Metoda płytkowa w 37 ºC Liczba Enterobacteriaceae od 1 jtk/ml dla produktów płynnych od 10 jtk/g dla produktów stałych Metoda płytkowa w 37 ºC Obecność drobnoustrojów chorobotwórczych: Listeria monocytogenes, Salmonella, Escherichia coli O157 w określonej masie/objętości Metoda jakościowa, enzymoimmunofluorescencyjna przy użyciu analizatora minividas Obecność Campylobacter w określonej masie/objętości Metoda jakościowa Liczba drożdży i pleśni od 1 jtk/ml dla produktów płynnych od 10 jtk/g dla produktów stałych Metoda płytkowa w 25 ºC PN-EN ISO :2004+AC:2005 PN-EN ISO 7932:2005 PN-EN ISO 4833:2004+Ap1:2005 PB MZ z dnia r. PN-EN ISO :2000+A1:2005 +Ap1:2006+Ap2:2007 PN-ISO :2005 PB MZ z dnia r. PN-EN ISO :2007+Ap1:2008 PN-ISO :2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 21/23

22 Żywność o aktywności wody niższej lub równej 0,95 Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne konserwy Mięso i przetwory mięsne konserwy Konserwy rybne Liczba drożdży i pleśni od 10 jtk/g Metoda płytkowa w 25 ºC Szczelność opakowań hermetycznie zamkniętych Metoda próżniowa Trwałość konserw Metoda próby termostatowej Szczelność opakowań hermetycznie zamkniętych Metoda próżniowa Trwałość konserw Metoda próby termostatowej Szczelność opakowań hermetycznie zamkniętych Metoda próżniowa Trwałość konserw Metoda próby termostatowej PN-ISO :2009 PN-90/A z wyłączeniem p PN-90/A PN-A :1997+Az1:2002 z wyłączeniem p i PN-A :1994 z wyłączeniem p PN-92/A Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 22/23

23 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 492 Status zmian: wersja pierwotna - A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 13, 23 maja 2012 r. str. 23/23

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Metoda badawcza/ dokumenty odniesienia. Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia

Metoda badawcza/ dokumenty odniesienia. Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Metale 1. arsen Wydawnictwa Metodyczne PZH - 2005 metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) 0,01 5,00 mg/kg w zakresie 0,02 5,00

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 492

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 492 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 492 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 29 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres AB 492 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 6 czerwca 2012 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 22 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika MONITORING WODY Zakres badań w Oddziale Badania Wody, Gleby, Powietrza Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 marca 007 r. (Dz.U. nr 6, poz. 7)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 13 marca 2014 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 23 grudnia 2014 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 25 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB xxx BIOLABOR

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Jeleniej Górze Laboratorium Badań Fizykochemicznych / Laboratorium Analiz Instrumentalnych środki spożywcze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 03 lipca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 22 stycznia 2015r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 23 września 2013 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 29 lutego 2012 r. Nazwa i adres AB 602 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 lipca 2014 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 0.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 maja 2014 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 1293 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 1 sierpnia 2011 r. Nazwa i adres : AB xxx

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 8 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 622 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 14.03.2016 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 14.03.2016 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 5. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 19 maja 2011 r. AB 602 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Żołędowo SUW Niemcz - woda podawana do sieci

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Żołędowo SUW Niemcz - woda podawana do sieci Strona nr 1/7 Zleceniodawca Gminny Zakład Komunalny Żołędowo, ul. Jastrzębia 62 86031 Osielsko Podstawa realizacji Umowa z dnia: 20140115 nr GZK.5/2014.LK, numer systemowy: 14002364 Opis próbek Nr laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009.

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. 1. Dane Podwykonawcy Badań Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. przed wypełnieniem formularza Kier.Lab.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 24 września 2015 r. Nazwa i adres AB 543 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 9 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AQM LAB POLSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 18 kwietnia 2011 r. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne: amonowy jon, azotyny, azotany,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 728. Rozporządzenie. z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 728. Rozporządzenie. z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 728 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania 7 lipca 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania 7 lipca 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 520 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania 7 lipca 2015 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

Łącznie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i prowadzonego monitoringu jakości wody wyznaczono 40 kontrolnych punktów pobierania próbek wody.

Łącznie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i prowadzonego monitoringu jakości wody wyznaczono 40 kontrolnych punktów pobierania próbek wody. Wrocław, dnia 18 września 2015 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w I półroczu 2015 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Zakład G ospodarki K omunalnej Sp. z o.o. 05-530 G óra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 tel. 0-22 727 35 46, fax. 0-22 727 23 32 e-mail: zgk@post.

Zakład G ospodarki K omunalnej Sp. z o.o. 05-530 G óra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 tel. 0-22 727 35 46, fax. 0-22 727 23 32 e-mail: zgk@post. Laboratorium naliz W ody i Ś cieków OFERT CENOW Góra Kalwaria 11.02.2014 a). nalizy fizyko- chemiczne : zot amonowy Zakres : (0,015-2,0) mg/l PBL07 wyd.02 z Na podstawie testu Hach Lange LCK 304 dn.27.02.2012

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 27 listopada 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 20.01.2016r. DNS- HK. 904.3.2016

Lublin, dnia 20.01.2016r. DNS- HK. 904.3.2016 LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 20.01.2016r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 marca 2014 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 11 lipca 2011 r. AB 1188 Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę GMINA GARDEJA - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 2014 ROK NR 3/HK/201 Aktualna liczba mieszkańców gminy Gardeja wynosi 8 74 osoby. Wszystkie miejscowości na terenie gminy zaopatrywane

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015 LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 04.03.2015r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2013 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 Zakres akredytacji Nr AB 542 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 127 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych Na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Gmina Osieck, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Dział Próbkobrania ul. Kościelna 2a, Łajski; 05-119 Legionowo Badane cechy i metody

Dział Próbkobrania ul. Kościelna 2a, Łajski; 05-119 Legionowo Badane cechy i metody Woda Woda Środowisko produkcji żywności Środowisko pracy Higiena uboju Środowisko produkcji żywności Woda powierzchniowa (rzeki i strumienie) Woda powierzchniowa (jeziora naturalne i sztuczne zbiorniki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 400

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 400 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 400 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 27 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 9 lutego 2016 r. AB 466 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1279

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1279 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1279 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 4 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT OCHRONY

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: INTERKIS - AQUA - Technologie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 sierpnia 2016 r. AB 965 Nazwa i adres SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 57 NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 644 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 644 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 644 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 24 listopada 2015 r. AB 644 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

: ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych

: ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych : ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych I. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT I MIKROBIOLOGII Kierownik Pracowni: lek.wet Beata

Bardziej szczegółowo

Normy i/lub procedury badawcze Zawartość wody (A) PN-ISO 712:2002. Zawartość popiołu PN-ISO 2171:1994. Metoda destylacyjna, miareczkowa

Normy i/lub procedury badawcze Zawartość wody (A) PN-ISO 712:2002. Zawartość popiołu PN-ISO 2171:1994. Metoda destylacyjna, miareczkowa Zakres badań Ŝywności i metody badawcze w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Lublinie Badany obiekt Badane cechy Metody badawcze Ziarno zbóŝ i przetwory zboŝowe zboŝowe owocowowarzywne Owoce, warzywa i ich przetwory

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

Badania akredytowane

Badania akredytowane Badane obiekty/ Grupa obiektów Woda Badania akredytowane Badane cechy i metody badawcze Liczba bakterii grupy coli, bakterii grupy coli termotolerancyjnych i domniemanych Escherichia coli metoda filtrów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Ceny usług na 2016 rok. Zakład Sieci Wodociągowej

Ceny usług na 2016 rok. Zakład Sieci Wodociągowej Załącznik do Uchwały Nr 283/VII/15 Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie z dnia 16 grudnia 2015 r. CENNIK USŁUG świadczonych przez MPWiK S.A. w Krakowie na 2016 rok nie objętych taryfą za zbiorowe zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 435

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 435 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 435 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 12 marca 2010 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Zakres badań realizowanych przez: Zakres badań wody LBORTORIUM CENTRLNE BDNIE WODY ul. Wodociągowa 8, 43-356

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 23 A wejście B Wydanie nr 4 Data wydania: 15 lipca 2005 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach

Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach Dr Artur Miszczak Instytut Ogrodnictwa Plan referatu System badań laboratoryjnych Systemy upraw w rolnictwie Wyniki badań pozostałości środków w ochrony

Bardziej szczegółowo