Incredible English 2 (2nd edition) Plan wynikowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Incredible English 2 (2nd edition) Plan wynikowy"

Transkrypt

1 Incredible English 2 (2nd edition) Plan wynikowy Unit 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Słownictwo i struktury czynne: Alfabet; imiona bohaterów podręcznika; Dni tygodnia: Monday, Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday, Saurday, Sunday; What day is it today?; What s your favourite day?; My favourite day is ; Słownictwo i struktury bierne: list; hamster; monitor; plant; week; Say the chant, Read and colour; Listen and say who; Listen and sing; Listen and numer; Listen and circle; nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu, rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień, recytowanie rymowanek. rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, czytanie ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów Język obcy/edukacja muzyczna: powtarzanie wierszyka, odtwarzając głosem prosty rytm, śpiewanie piosenki Język obcy/edukacja społeczna: grzeczne zwracanie się do innych Język obcy/edukacja matematyczna: numerowanie zdjęć na podstawie tekstu słuchanego Edukacja plastyczna: kolorowanie obrazków, wykonywanie zakładki do książki, rysowanie wykonywanej w ulubionym dniu czynności wskazuje bohaterów podręcznika na ilustracji wskazuje właściwe osoby i zadania, za które są odpowiedzialne na podstawie wysłuchanego nagrania i analizy planu pokazanego na ilustracji słucha piosenki, trzymając kartę wyrazową z nazwa dnia tygodnia i wykonuje właściwe ruchy w trakcie słuchania śpiewa piosenkę z nagraniem numeruje obrazki na podstawie wysłuchanych dialogów (AB) pyta i odpowiada na pytania o dzień tygodnia zakreśla właściwe nazwy dni tygodnia spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanych dialogów (AB) uzupełnia luki w nazwach dni tygodnia i uszeregowuje je w odpowiedniej kolejności (AB) powtarza fragmenty alfabetu w rymowance za nauczycielem, wyklaskując rytm powtarza rymowankę z alfabetem z nagraniem, powtarza wskazane litery za nauczycielem koloruje właściwe litery alfabetu na odpowiednie kolory na podstawie przeczytanych zdań gra w grę What s missing? rysuje czynność, którą wykonuje w swoim ulubionym dniu i wypowiada zdanie, określające który dzień jest jego/jej ulubionym wykonuje karty obrazkowe i wyrazowe zgodnie z instrukcją wykonuje zakładkę do książki zgodnie z instrukcjami Unit 1 Test Incredible English 2 (2nd edition): plan wynikowy Oxford University Press Strona 1

2 Lekcja 2 Unit 1 Test Słownictwo i struktury czynne: Dni tygodnia: Monday, Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday, Saurday, Sunday;Liczby 1-12; How old is he/she?; He/She s ; Słownictwo i struktury bierne: trick; naughty; cap; That s ; He/She s ; make friends; Listen and point; Find and number; Say; Listen again and act; Listen, count and find; Say the letters; Listen and follow; What colour is the door; Match; Listen and write the numbers; rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień, recytowanie rymowanek. rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, rozumienie sensu historyjki wspieranej obrazkami, branie udziału w miniprzedstawieniach teatralnych, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, czytanie wyrazów i prostych zdań Język obcy/edukacja muzyczna: powtarzanie wierszyka, odtwarzając głosem prosty rytm Język obcy/edukacja polonistyczna: uczestniczenie w zabawie teatralnej, ilustrowanie mimiką, gestem, ruchem zachowania bohaterów historyjki Język obcy/edukacja matematyczna: numerowanie zdjęć na podstawie tekstu słuchanego nazywa bohaterów podręcznika pokazanych na obrazkach historyjki słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej z nagraniem powtarza rymowankę wykonując towarzyszące gesty numeruje obrazki z przeczytanej i wysłuchanej historyjki powtarza kwestie z historyjki za nauczycielem pyta i odpowiada na pytania o swój wiek, zapisany na kartce słucha, wskazuje właściwe obrazki na podstawie nagrania, liczy świeczki na obrazkach i powtarza właściwe liczby za nagraniem śledzi trasę obrazków na podstawie wysłuchanych dialogów i podaje kolor właściwych drzwi na końcu każdej trasy dopasowuje podane liczby do ich właściwych nazw i wypowiada ich nazwy (AB) podpisuje koszulki dzieci pokazanych na obrazkach właściwymi liczbami, odnoszącymi się do ich wieku na podstawie wysłuchanych dialogów (AB) gra w grę Flashing a card przewiduje treść historyjki na podstawie analizy obrazków odgrywa słuchaną historyjkę za pomocą gestów wykonuje książeczkę z historyjką według podanych wskazówek Edukacja plastyczna/język obcy: wykonywanie książeczki z historyjką Klasa 1: Klasa 3: 2 3b 3d Lekcja 3 Unit 1 Test Słownictwo i struktury czynne: Dni tygodnia: Monday, Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday, Saurday, Sunday; Liczby 1-12; Who s that?; He s/she s ; Słownictwo bierne: shy; fly a kite; watch TV; stay the night; Listen and match; Look at activity 1; Read and write; Draw two friends and write; Listen and sing; Read and match; prostych dialogów w nagraniach audio, czytanie ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, korzystanie ze słowników obrazkowych dopasowuje balony z liczbami do właściwych osób pokazanych na obrazkach na podstawie wysłuchanych dialogów (AB) uzupełnia luki w wypowiedziach osób pokazanych na obrazkach odpowiednimi zdaniami na podstawie analizy rysunku (AB) zapisuje imiona i wiek osób pokazanych na rysunku, pyta i odpowiada na pytania o wiek różnych osób na podstawie uzupełnionych rysunków swoich i kolegi/koleżanki (AB) rysuje swoich kolegów i koleżanki oraz pisze zdania na ich temat, uwzględniając ich imię i wiek, pyta i odpowiada na pytania o te osoby (AB) śpiewa piosenkę o dniach tygodnia z nagraniem gra w grę, w której krzyczy stop, gdy zobaczy właściwą kartę z nazwą dnia tygodnia rysuje wybranych członków swojej rodziny i pisze zdania na ich temat (AB) tworzy listę czynności wykonywanych wspólnie z przyjaciółmi gra w grę What s missing? kategoryzuje karty obrazkowe i wyrazowe na różne sposoby, wskazane przez nauczyciela wykonuje słowniczek obrazkowy za pomocą naklejek według podanych instrukcji śpiewa piosenkę z nagraniem, wykonując towarzyszące gesty Incredible English 2 (2nd edition): plan wynikowy Oxford University Press Strona 2

3 Edukacja matematyczna: liczenie obiektów Język obcy/edukacja polonistyczna: odczytywanie uproszczonych słucha piosenkę, wykonując towarzyszące gesty dopasowuje przeczytane wypowiedzi do właściwych osób (AB) Klasa 1: 1 3 Klasa 3: 2 3b 3d Lekcja 4 Unit 1 Test Słownictwo i struktury czynne: Liczby 1-30; Jednostki miary: metre, centimetre; Słownictwo i struktury bierne: Listen and chant; Read and say who; Write and say the next numbers; czytanie ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki Język obcy/edukacja matematyczna: liczenie w zakresie 1-30; mierzenie i zapisywanie wyników pomiaru wysokości, posługiwanie się jednostkami: metr, centymetr powtarza liczebniki 1-30 za nauczycielem powtarza sekwencje liczebników we wskazany przez nauczyciela sposób podaje właściwe imiona osób na podstawie przeczytanych wypowiedzi i analizy zapisanych danych odnoszących się do ich wzrostu uzupełnia luki w sekwencjach liczbowych zgodnie z logiką (AB) mierzy wysokość kolegi/koleżanki gra w grę Number Bingo wykonuje karty obrazkowe i wyrazowe Klasa 1: 1 Klasa 3: Lekcja 5 Unit 1 Test Słownictwo i struktury czynne: Jednostki miary: metre, centimetre;tall; Liczby 1-30; Słownictwo i struktury bierne: Listen and write the numbers; Make a number game; nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu, współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, Język obcy/edukacja plastyczna: wykonanie obrazka gry liczbowej, kolorowanie obrazków pokazuje właściwą liczbę palców, reagując na wypowiedziane przez nauczyciela numery uzupełnia luki w zdaniach właściwymi liczbami oznaczającymi wiek i wzrost osób na podstawie wysłuchanych dialogów (AB) wykonuje grę liczbową według podanych wskazówek gra w grę liczbową Język obcy/edukacja matematyczna: rozpoznawanie i nazywanie kształtów, liczenie w zakresie 1-30; mierzenie i zapisywanie wyników pomiaru wysokości, posługiwanie się jednostkami: metr, centymetr Zajęcia techniczne: dbanie o porządek wokół siebie, sprzątanie po sobie i pomaganie innym w utrzymaniu porządku Klasa 1: 1 2 Incredible English 2 (2nd edition): plan wynikowy Oxford University Press Strona 3

4 Lekcja 6 Unit 1 Test Słownictwo i struktury czynne: Dni tygodnia: Monday, Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday, Saurday, Sunday; Liczby 1-30; Jednostki miary: metre, centimetre;tall; Słownictwo i struktury bierne: Listen and point; Listen again and repeat; Listen and match; Act out the dialogues; sunny; rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień, współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, czytanie wyrazów i prostych zdań, korzystanie ze słowników obrazkowych pokazuje właściwą liczbę palców, reagując na wypowiedziane przez nauczyciela numery wskazuje właściwe elementy obrazka na podstawie wysłuchanego nagrania mówi rymowankę, powtarzając ją za nagraniem powtarza kwestie dialogów za nagraniem dopasowuje pokazane na obrazkach osoby do siebie na podstawie wysłuchanych dialogów odgrywa przeczytane i wysłuchane dialogi z podziałem na role wykonuje słowniczek obrazkowy za pomocą naklejek według podanych instrukcji gra w grę, w której odgrywa dialogi Język obcy/edukacja polonistyczna: odczytywanie uproszczonych Język obcy/edukacja matematyczna: wymienianie kolejnych liczebników 1-30 Język obcy/edukacja muzyczna: powtarzanie wierszyka, odtwarzając głosem prosty rytm Klasa 1: 1 2 Klasa 3: 2 3d Lekcja 7 Unit 1 Test Słownictwo i struktury czynne: Dni tygodnia: Monday, Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday, Saurday, Sunday; Liczby 1-30; Jednostki miary: metre, centimetre;tall; Słownictwo i struktury bierne: Find and colour the days; Number the days of the week; Make the words. Write; Listen and join the numbers; Look and write; rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień, współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki, czytanie ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio powtarza rymowankę za nagraniem wyszukuje nazwy dni tygodnia w kratownicy wyrazowej, koloruje je i uszeregowuje w odpowiedniej kolejności (AB) uszeregowuje podane litery w odpowiedniej kolejności, tworząc nazwy dni tygodnia i uzupełnia luki w zdaniach z ich użyciem (AB) łączy zapisane w formie wyrazowej liczby usłyszane w nagraniu, tworząc rysunek rzeczy i uzupełnia lukę w zdaniu jej nazwą (AB) sumuje liczby zapisane na koszulkach osób pokazanych na obrazkach w formie wyrazowej i pisze zdania na temat wieku tych osób (AB) koloruje tęczę na podstawie samooceny własnych postępów (AB) Edukacja matematyczna: wyznaczanie sum, posługiwanie się jednostkami: metr, centymetr Klasa 1: 1 2 dopasowuje osoby do odpowiednich opisów wzrostu na podstawie wysłuchanych dialogów (AB) Klasa 3: 2 3d UNIT 2 Incredible English 2 (2nd edition): plan wynikowy Oxford University Press Strona 4

5 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 8 Unit 2 Test Słownictwo i struktury czynne: Meble i wyposażenie: box, bed, cupboard, table, shelf, rug, cushion, chair, sofa; Alfabet; Kolory; You ve got (a cupboard); Słownictwo i struktury bierne: treehouse; Listen and find; Listen and sing; Listen and colour; Read, look and tick or cross; Write; nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu, rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień, śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, czytanie wyrazów, przepisywanie wyrazów i zdań Edukacja plastyczna: wykonywanie kart obrazkowych i wyrazowych, kolorowanie obrazków wyszukuje na obrazku usłyszane w nagraniu meble i elementy wyposażenia domu wskazuje właściwe karty obrazkowe w trakcie słuchania piosenki podnosi właściwe karty obrazkowe w trakcie słuchania piosenki słucha i śpiewa piosenkę z nagraniem koloruje meble pokazane na obrazku na właściwe kolory na podstawie wysłuchanych zdań (AB) zaznacza we właściwy sposób kratki przy przeczytanych nazwach mebli i elementów wyposażenia na podstawie analizy obrazka (AB) uzupełnia luki w zdaniach podanymi nazwami mebli pokazanych na obrazkach na podstawie łączących je linii (AB) gra w grę What s missing? gra w kalambury z nazwami mebli i elementów wyposażenia domu zapisuje wyrazy na podstawie dyktowanych przez nauczyciela liter gra w grę Memory wykonuje karty obrazkowe i wyrazowe z nazwami mebli i elementów wyposażenia domu gra w grę, w której dopasowuje karty wyrazowe i obrazkowe do siebie Lekcja 9 Słownictwo i struktury czynne: Meble i wyposażenie: box, bed, cupboard, table, shelf, rug, cushion, chair, sofa; Is he/she/it in/ on/under the (furniture)?; Słownictwo i struktury bierne: hamster; cage; Listen and point; Find and number; Say; Listen again and act; Liste, find and say the numbers; Listen and drawa line; Read and write Yes or No; Read. Draw and colour four hamsters; rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień, recytowanie rymowanek. rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, rozumienie sensu historyjki wspieranej obrazkami, branie udziału w miniprzedstawieniach teatralnych, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań Język obcy/edukacja muzyczna: powtarzanie wierszyka, odtwarzając głosem prosty rytm uszeregowuje karty obrazkowe w odpowiedniej kolejności na podstawie wysłuchanej piosenki słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej z nagraniem powtarza rymowankę wykonując towarzyszące gesty numeruje obrazki z przeczytanej i wysłuchanej historyjki powtarza kwestie z historyjki za nauczycielem wskazuje właściwe obrazki spośród pokazanych opcji na podstawie wysłuchanych dialogów powtarza zdania za nagraniem i rysuje linie łączące właściwe obrazki na podstawie wysłuchanego dialogu pisze poprawne odpowiedzi na przeczytane pytania na podstawie analizy obrazków, przedstawiających położenie chomika (AB) Język obcy/edukacja polonistyczna: uczestniczenie w zabawie teatralnej, ilustrowanie mimiką, gestem, ruchem zachowania bohaterów Incredible English 2 (2nd edition): plan wynikowy Oxford University Press Strona 5 przewiduje treść historyjki obrazkowej na podstawie analizy obrazków mówi rymowankę, wykonując towarzyszące gesty odgrywa słuchaną historyjkę za pomocą gestów wykonuje książeczkę z historyjką według podanych wskazówek gra w grę Flashing a card rysuje chomiki we właściwych miejscach na obrazku i koloruje je na odpowiednie kolory na podstawie przeczytanych zdań (AB) odgrywa dialogi na temat narysowanych przez siebie chomików i ich położenia Unit 2 Test

6 historyjki Język obcy/edukacja matematyczna: numerowanie zdjęć na podstawie tekstu słuchanego Edukacja plastyczna/język obcy: wykonywanie książeczki z historyjką, kolorowanie obrazków, rysowanie chomików Klasa 1: Lekcja 10 Unit 2 Test Słownictwo i struktury czynne: Meble i wyposażenie: box, bed, cupboard, table, shelf, rug, cushion, chair, sofa; It is in/ on/under the (furniture); Słownictwo i struktury bierne: birds; words; Listen and circle; Look at activity. Write the questions; Look, then close your book. Play a memory game; Write; Listen and chant; Read and match; rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień i posługiwanie się nimi, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, czytanie ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki, śpiewanie piosenki, przepisywanie wyrazów i zdań, korzystanie ze słownika obrazkowego Język obcy/edukacja muzyczna: śpiewanie piosenki, powtarzanie wierszyka, odtwarzając głosem prosty rytm określa położenie przedmiotu pokazywanego przez nauczyciela zakreśla właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na usłyszane w nagraniu pytania na podstawie analizy obrazka (AB) pisze pytania na temat położenia wskazanych osób na obrazku na podstawie jego analizy oraz podanych wyrażeń (AB) śpiewa piosenkę z nagraniem powtarza rymowankę za nauczycielem Powtarza rymowankę za nagraniem, dopasowuje pokazane osoby do właściwych książek na podstawie przeczytanych wypowiedzi tych osób (AB) kategoryzuje karty obrazkowe i wyrazowe we wskazany przez nauczyciela sposób gra w grę pamięciową na podstawie informacji zapamiętanych po obejrzeniu obrazka, pytając i odpowiadając na pytania (AB) odczytuje pytania na podstawie podanego kodu i zapisuje prawidłowe odpowiedzi na podstawie analizy obrazka (AB) tworzy zdanie na temat obrazka, szyfrując je za pomocą podanego kodu gra w grę Hangman wykonuje słownik obrazkowy według podanych instrukcji gra w grę, w której chowa wskazany przedmiot i określa położenie schowanego przez drużynę przeciwną przedmiotu Język obcy/edukacja polonistyczna: odczytywanie uproszczonych Klasa 1: 1 3 Klasa 3: 2 3b 3d Lekcja 11 Unit 2 Test Słownictwo i struktury czynne: Dom: door, mirror, picture, window, vase; Meble i wyposażenie: box, bed, cupboard, table, shelf, rug, cushion, chair, sofa; Słownictwo i struktury bierne: Listen, find and say; Read, look and find the mistakes; rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, czytanie ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań, współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki, śpiewanie piosenki, przepisywanie wyrazów śpiewa piosenkę z nagraniem dopasowuje właściwe karty wyrazowe do obrazkowych wskazuje właściwe obrazy na podstawie usłyszanych w nagraniu zdań poprawia błędy w przeczytanych opisach obrazów podpisuje obrazki podanymi wyrazami (AB) gra w grę, w której reaguje ruchowo na usłyszane zdania opisuje wybrany obraz i/lub odgaduje obraz opisywany przez kolegów/koleżanki wykonuje karty obrazkowe i wyrazowe Incredible English 2 (2nd edition): plan wynikowy Oxford University Press Strona 6

7 Klasa 1: 1 3 Klasa 3: 2 3d Lekcja 12 Słownictwo i struktury czynne: Dom: door, mirror, picture, window, vase; Meble i wyposażenie: box, bed, cupboard, table, shelf, rug, cushion, chair, sofa; Słownictwo i struktury bierne: collage; painting; colour; cut out; stick; Read. Tick or cross out; Make a collage; rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki, czytanie wyrazów i prostych zdań, śpiewanie piosenki wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe spośród podanych na podstawie analizy obrazka (AB) śpiewa wybraną piosenkę z nagraniem opisuje wyposażenie pokoju przedstawionego na tablicy przez nauczyciela w formie przyczepionych fragmentów ilustracji wyciętych z gazety gra w grę What s missing? wykonuje kolaż według podanych instrukcji gra w grę pamięciową z nazwami mebli Unit 2 Test Edukacja plastyczna: wykonywanie kolażu Klasa 1: 1 3 Klasa 3: 2 3d 4 8 Lekcja 13 Unit 2 Test Słownictwo i struktury czynne: two; toys; table; boy; bed; box; Dom: door, mirror, picture, window, vase; Meble i wyposażenie: box, bed, cupboard, table, shelf, rug, cushion, chair, sofa; Is it in/ on/under the (furniture)?; Słownictwo i struktury bierne: Listen and point; Listen again and repeat; Play, ask and answer; współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki, rozróżnianie znaczenia wyrazów o podobnym brzmieniu, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, korzystanie ze słowników obrazkowych wskazuje właściwe elementy obrazków na podstawie usłyszanych w nagraniu zdań i powtarza je na głos gra w grę, w której pyta o położenie spinacza na obrazku i udziela odpowiedzi na takie pytania powtarza rymowankę za nagraniem, gra w grę Flashing a card dopasowuje podawane przez nauczyciela wyrazy do odpowiednich kategorii zgodnie z wymową ich pierwszej litery wykonuje słowniczek obrazkowy zgodnie z instrukcją gra w grę Titch says Język obcy/edukacja muzyczna: powtarzanie wierszyka, odtwarzając głosem prosty rytm Język obcy/edukacja polonistyczna: odczytywanie uproszczonych Klasa 1: 1 3 Klasa 3: 2 3a 3d Incredible English 2 (2nd edition): plan wynikowy Oxford University Press Strona 7

8 Lekcja 14 Unit 2 Test Słownictwo i struktury czynne: Dom: door, mirror, picture, window, vase; Meble i wyposażenie: box, bed, cupboard, table, shelf, rug, cushion, chair, sofa; Słownictwo i struktury bierne: Write; Find the mystery word; Listen and write the names; Write the questions; Read; Draw and colour; rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, czytanie ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań, współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki, przepisywanie wyrazów i zdań, nazywanie obiektów z otoczenia powtarza rymowankę za nagraniem zapisuje właściwe imiona osób pod obrazkami na podstawie wysłuchanych dialogów (AB) zapisuje odpowiedzi na przeczytane pytania na podstawie analizy obrazków z poprzedniego ćwiczenia (AB) pisze pytania na temat położenia piłki na pokazanych obrazkach na podstawie podanych wyrażeń (AB) rysuje pokój i koloruje go właściwymi kolorami na podstawie przeczytanego opisu (AB) rozwiązuje krzyżówkę (AB) koloruje tęczę na podstawie samooceny własnych postępów (AB) Edukacja plastyczna/język obcy: rysowanie pokoju i kolorowanie obrazków Klasa 1: 1 3 Klasa 3: 2 3d UNIT 3 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 15 Unit 3 Test Słownictwo i struktury czynne: Zabawki: toys, scooter, skateboard, kite, skipping rope, ball, bat, bike, frisbee, yo-yo, boat; Kolory; Słownictwo i struktury bierne: Listen and find; Listen and sing; Listen and numer; Read and colour; Write; broken; string;skip; nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu, rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań Język obcy/edukacja społeczna: grzeczne zwracanie się do innych, współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki i zabawy Edukacja plastyczna: wykonywanie kart obrazkowych i wyrazowych, kolorowanie obrazków, rysowanie ulubionej zabawki wskazuje właściwe zabawki na obrazku na podstawie wysłuchanego dialogu wskazuje właściwe karty obrazkowe podczas słuchania piosenki słucha i powtarza piosenkę z nagraniem, numeruje obrazki odpowiednimi liczbami na podstawie wysłuchanego nagrania (AB) koloruje zabawki pokazane na obrazku na podstawie przeczytanych zdań (AB) podpisuje obrazki przedstawiające zabawki podanymi wyrazami (AB) gra w grę, w której pokazuje za pomocą gestów zabawkę, reagując na zdanie wypowiedziane przez nauczyciela, jeśli ją posiada lub pozostaje nieruchomy śpiewa piosenkę z nagraniem, wykonując towarzyszące gesty gra w grę Snap rysuje swoją ulubioną zabawkę i podpisuje rysunek odpowiednim zdaniem wykonuje karty obrazkowe i wyrazowe z nazwami zabawek Incredible English 2 (2nd edition): plan wynikowy Oxford University Press Strona 8

9 Lekcja 16 Unit 3 Test Słownictwo i struktury czynne: Zabawki: toys, scooter, skateboard, kite, skipping rope, ball, bat, bike, frisbee, yo-yo, boat; He/She s got a ; Słownictwo i struktury bierne: Listen and point; Find and number; Say; Listen again and act; Listen, find and say who; Listen and say True or False; Read and write; Read and draw the toys; skip; tricks; rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień, recytowanie rymowanek, śpiewanie piosenek, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, rozumienie sensu historyjki wspieranej obrazkami, branie udziału w miniprzedstawieniach teatralnych, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań Język obcy/edukacja muzyczna: powtarzanie wierszyka, odtwarzając głosem prosty rytm, śpiewanie piosenki trakcie nauki i zabawy Język obcy/edukacja polonistyczna: uczestniczenie w zabawie teatralnej, ilustrowanie mimiką, gestem, ruchem zachowania bohaterów historyjki słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej powtarza rymowankę za nauczycielem, numeruje obrazki z przeczytanej i wysłuchanej historyjki powtarza kwestie dialogów z historyjki za nauczycielem słucha i śpiewa piosenkę z nagraniem wskazuje właściwe osoby i podaje ich imiona na podstawie wysłuchanych w nagraniu zdań i analizy ilustracji wskazuje prawdziwe i fałszywe spośród usłyszanych w nagraniu zdań na podstawie analizy ilustracji dopasowuje imiona właściwych osób do przeczytanych zdań na podstawie analizy obrazka (AB) dorysowuje zabawki na obrazku na podstawie przeczytanych zdań (AB) gra w grę Memory przewiduje treść historyjki na podstawie analizy obrazków odgrywa historyjkę obrazkową z nagraniem, wykonuje książeczkę z historyjką według podanych wskazówek Język obcy/edukacja matematyczna: numerowanie zdjęć na podstawie tekstu słuchanego Edukacja plastyczna/język obcy: wykonywanie książeczki z historyjką, kolorowanie obrazków, rysowanie zabawek 4 Lekcja 17 Słownictwo i struktury czynne: Zabawki: toys, scooter, skateboard, kite, skipping rope, ball, bat, bike, frisbee, yo-yo, boat; Kolory; Słownictwo i struktury bierne: Listen and number; Look at activity 1; Write; Colour the toys in your picture; Listen and colour your friends toys; Write about your picture; Listen and chant; Listen and write the names; rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień i posługiwanie się nimi, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, czytanie ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki, śpiewanie piosenki, nazywanie obiektów w otoczeniu, korzystanie ze słownika obrazkowego, przepisywanie wyrazów i zdań dopasowuje właściwe karty obrazkowe do postaci na tablicy na podstawie zdań wypowiedzianych przez nauczyciela numeruje osoby pokazane na obrazku we właściwej kolejności na podstawie wysłuchanych dialogów (AB) tworzy zdania z podanych wyrażeń, zapisując je przy właściwych postaciach na podstawie analizy obrazka z poprzedniego ćwiczenia (AB) koloruje obrazek wybranymi kolorami i opisuje go oraz koloruje drugi obrazek na podstawie opisu kolegi/koleżanki (AB) pisze zdania opisujące pokolorowany przez siebie obrazek (AB) słucha rymowanki i powtarza ją za Incredible English 2 (2nd edition): plan wynikowy Oxford University Press Strona 9 pisze prawdziwe i fałszywe zdania na temat wskazanego obrazka i wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe spośród zdań napisanych przez kolegę/koleżankę wykonuje słowniczek obrazkowy według poleceń (AB) Unit 3 Test

10 nagraniem,, powtarzanie wierszyka, odtwarzając głosem prosty rytm Język obcy/edukacja polonistyczna: odczytywanie uproszczonych Język obcy/edukacja matematyczna: numerowanie zdjęć na podstawie tekstu słuchanego zapisuje litery imion osób pod obrazkami na podstawie wysłuchanego nagrania (AB) kategoryzuje karty obrazkowe we wskazany przez nauczyciela sposób Klasa 3: 2 3b 3d Lekcja 18 Unit 3 Test Słownictwo i struktury czynne: motorbike; plane; helicopter; van; lorry; wheel; Zabawki; Kolory; Słownictwo i struktury bierne: Listen and find; Read, find and say; Write; czytanie ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań, współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki, śpiewanie piosenki, nazywanie obiektów w otoczeniu, przepisywanie wyrazów i zdań słucha i śpiewa piosenkę z nagraniem, dopasowuje właściwe karty obrazkowe do wyrazowych nazywa zabawki pokazane w diagramie wskazuje właściwe zabawki na ilustracji na podstawie wysłuchanych zdań wskazuje właściwe elementy diagramów na podstawie przeczytanych zdań podpisuje obrazki przedstawiające różne pojazdy podanymi nazwami (AB) wykonuje karty obrazkowe i wyrazowe zgodnie z instrukcją gra w grę, w której pokazuje zabawki za pomocą gestów i odgaduje ich nazwy Język obcy/edukacja matematyczna: klasyfikowanie obiektów Klasa I: Klasa III: Lekcja 19 Unit 3 Test Słownictwo i struktury czynne: motorbike; plane; helicopter; van; lorry; wheel; Zabawki; Kolory; Słownictwo i struktury bierne: Colour the blue toys; Make a Venn diagram; Venn diagram; czytanie ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań, współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki, śpiewanie piosenki, nazywanie obiektów w otoczeniu, przepisywanie wyrazów i zdań koloruje właściwe zabawki w diagramie na niebiesko (AB) wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe spośród podanych opcji na podstawie analizy pokolorowanego diagramu (AB) śpiewa wybraną piosenkę z nagraniem gra w grę True/Flase z pokazywanymi kartami obrazkowymi wykonuje diagram Venna według podanych instrukcji gra w grę Pictionary, w której rysuje zabawkę i/lub odgaduje nazwę rysowanej zabawki gra w grę pamięciowa z kartami obrazkowymi Edukacja plastyczna/język obcy: wykonywanie diagramu Venna, kolorowanie obrazków Język obcy/edukacja matematyczna: klasyfikowanie obiektów Klasa I: Incredible English 2 (2nd edition): plan wynikowy Oxford University Press Strona 10

11 Klasa III: Lekcja 20 Unit 3 Test Słownictwo i struktury czynne: motorbike; plane; helicopter; van; lorry; wheel; Zabawki; Kolory; Słownictwo i struktury bierne: Listen and point; Listen again and repeat; Listen, find and say the numbers; Now it s your turn; współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki, rozróżnianie znaczenia wyrazów o podobnym brzmieniu, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, korzystanie ze słownika obrazkowego dopasowuje karty obrazkowe do wyrazowych i układa karty wyrazowe w kolejności alfabetycznej wskazuje właściwe elementy obrazka słuchając nagrania powtarza wyrazy i wyrażenia za nagraniem wskazuje właściwe obrazki i podaje ich numery na podstawie wysłuchanych dialogów i gra w grę w zgadywanie obrazków, odgrywając podobne dialogi do usłyszanych w nagraniu słucha i powtarza rymowankę z nagraniem, wykonuje słowniczek obrazkowy (AB) gra w grę, w której podaje nazwy zabawek i pojazdów na podstawie usłyszanych pierwszych głosek oraz pokazanych kart obrazkowych Język obcy/edukacja muzyczna: powtarzanie wierszyka, odtwarzając głosem prosty rytm Język obcy/edukacja polonistyczna: odczytywanie uproszczonych Klasa 1: 1 3 Klasa 3: 2 3a 3d Lekcja 21 Unit 3 Test Słownictwo i struktury czynne: motorbike; plane; helicopter; van; lorry; wheel; Zabawki; Kolory; Słownictwo i struktury bierne: Find and colour nine toys; Listen and draw a line; Look at activity 2. Write the route; Colour the toys. Write;Draw the toys in the correct places; rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, czytanie ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań, współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki, przepisywanie wyrazów, nazywanie obiektów z otoczenia, przepisywanie wyrazów i zdań Język obcy/edukacja matematyczna: klasyfikowanie obiektów powtarza wyrazy i wyrażenia za nagraniem wyszukuje nazwy zabawek w kratownicy wyrazowej i koloruje je na różne kolory (AB) rysuje linię przechodzącą przez labirynt na podstawie usłyszanych w nagraniu zdań, opisujących zabawki posiadane przez osoby ukryte w labiryncie (AB) pisze zdania na podstawie narysowanej trasy labiryntu (AB) koloruje zabawki na obrazkach dowolnymi kolorami i pisze odpowiedzi na pytania dotyczące tych obrazków (AB) przerysowuje obrazki przedstawiające różne zabawki w odpowiednich miejscach diagramu koloruje tęczę na podstawie samooceny własnych postępów (AB) Review Test 1 Skills Test 1 Język obcy/edukacja plastyczna: kolorowanie obrazków Klasa 3: 2 3d UNIT 4 Incredible English 2 (2nd edition): plan wynikowy Oxford University Press Strona 11

12 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 22 Unit 4 Test Słownictwo i struktury czynne: Zwierzęta: dolphin, bat, zebra, crocodile, snake, parrot, penguin, monkey, lion, giraffe; It s got (two legs); Słownictwo i struktury bierne: stretch; slide; Listen and find; Listen and chant; Listen and number; Read and tick; Write; nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu, rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, czytanie wyrazów i prostych zdań, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, przepisywanie wyrazów Język obcy/edukacja muzyczna: powtarzanie wierszyka, odtwarzając głosem prosty rytm Język obcy/edukacja społeczna: grzeczne zwracanie się do innych, współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki i zabawy wskazuje właściwe zwierzęta pokazane na obrazku na podstawie wysłuchanych dialogów słucha i powtarza rymowankę z nagraniem, numeruje obrazki przedstawiające pary różnych zwierząt na podstawie usłyszanych w nagraniu zdań (AB) zaznacza odpowiednie rubryki w tabeli właściwymi znakami na podstawie przeczytanych zdań i analizy wyglądu podanych zwierząt (AB) przepisuje właściwe nazwy zwierząt spośród podanych wyrazów przy odpowiednich liczbach na podstawie obrazka (AB) gra w grę Uncovering card wykonuje karty obrazkowe i wyrazowe z nazwami zwierząt pisze zdanie na temat wybranego zwierzęcia, które lubi i ilustruje zdanie rysunkiem Edukacja plastyczna: wykonywanie kart obrazkowych i wyrazowych, kolorowanie obrazków Edukacja przyrodnicza/język obcy: rozpoznawanie zwierząt, nazywanie części ciała zwierząt Lekcja 23 Słownictwo i struktury czynne: Zwierzęta: dolphin, bat, zebra, crocodile, snake, parrot, penguin, monkey, lion, giraffe; It can/can t ; Can it?; Yes./No.; Słownictwo i struktury bierne: climb; run; jump; play a game; fly; thank you; Listen and point; Find and number; Say; Listen again and act; Listen, find and say which animal; Listen and repeat; Write two sentences; Write; Answer the questions; rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień, recytowanie rymowanek. rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, rozumienie sensu historyjki wspieranej obrazkami, branie udziału w miniprzedstawieniach teatralnych, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań Język obcy/edukacja muzyczna: powtarzanie wierszyka, odtwarzając głosem prosty rytm słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej z nagraniem powtarza rymowankę wykonując towarzyszące gesty numeruje obrazki z przeczytanej i wysłuchanej historyjki powtarza kwestie z historyjki za nauczycielem wskazuje właściwe zwierzęta na obrazkach na podstawie wysłuchanych dialogów i podaje ich nazwy podaje właściwe nazwy ptaków spośród podanych opcji na podstawie usłyszanych w nagraniu zdań oraz analizy obrazków i powtarza zdania za nagraniem pisze zdania na temat umiejętności pokazanych na obrazkach zwierząt na podstawie podanych czasowników (AB) zapisuje pytania na podstawie rozszyfrowanego kodu i udziela pisemnych Incredible English 2 (2nd edition): plan wynikowy Oxford University Press Strona 12 gra w grę, w której zgaduje nazwę zwierzęcia opisywanego przez nauczyciela przewiduje treść historyjki na podstawie analizy obrazków odgrywa historyjkę obrazkową z nagraniem, wykonuje książeczkę z historyjką według podanych wskazówek Unit 4 Test

13 trakcie nauki i zabawy odpowiedzi (AB) Język obcy/edukacja polonistyczna: uczestniczenie w zabawie teatralnej, ilustrowanie mimiką, gestem, ruchem zachowania bohaterów historyjki Język obcy/edukacja matematyczna: numerowanie zdjęć na podstawie tekstu słuchanego Edukacja plastyczna/język obcy: wykonywanie książeczki z historyjką 4 Lekcja 24 Unit 4 Test Słownictwo i struktury czynne: Zwierzęta: dolphin, bat, zebra, crocodile, snake, parrot, penguin, monkey, lion, giraffe; climb; run; jump; fly; It can/can t ; Can it?; Yes./No.; Słownictwo i struktury bierne: juggle; Listen and circle; Choose an animal. Ask and answer; Write. Listen and check; Listen and sing; Read and find the route. Write the numbers; nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu, rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, czytanie wyrazów i prostych zdań, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, przepisywanie wyrazów, korzystanie ze słownika obrazkowego dopasowuje pokazywane karty wyrazowe do kart obrazkowych i pyta o umiejętności pokazywanych w ten sposób zwierząt zakreśla właściwe rysunki zwierząt spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanych dialogów (AB) dopasowuje podane zdania opisujące umiejętności pokazanych na zdjęciach zwierząt do odpowiednich zdjęć (AB) słucha i śpiewa piosenkę z nagraniem, wskazuje właściwe drogi przejścia przez trasę dla poszczególnych dzieci na podstawie przeczytanych zdań, dotyczących ich umiejętności (AB) gra w grę, w której pyta i odpowiada na pytania o umiejętności wybranych zwierząt i odgaduje na tej podstawie ich nazwy (AB) pisze zdania na temat umiejętności wybranego dzikiego zwierzęcia i ilustruje je rysunkiem wykonuje słownik obrazkowy zgodnie z instrukcją (AB) trakcie nauki i zabawy Edukacja przyrodnicza/język obcy: rozpoznawanie zwierząt kategoryzuje karty obrazkowe i wyrazowe we wskazany przez nauczyciela sposób Język obcy/edukacja polonistyczna: odczytywanie uproszczonych Klasa 3: 2 3b 3d Lekcja 25 Słownictwo i struktury czynne: Zwierzęta: dolphin, bat, zebra, crocodile, snake, parrot, penguin, monkey, lion, giraffe; Części ciała zwierząt: wings, tail, beak, feathers; Słownictwo i struktury bierne: Listen and find; Read and find; Write; draw; nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu, rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, czytanie wyrazów i prostych zdań, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, przepisywanie wyrazów dopasowuje odpowiednie karty wyrazowe do obrazkowych odpowiada na pytania nauczyciela o części ciała zwierząt wskazuje właściwe obrazki podczas słuchania nagrania dopasowuje obrazki do przeczytanych zdań podpisuje wskazane części ciała ptaka pokazanego na obrazku odpowiednimi spośród podanych wyrazów (AB) wykonuje karty obrazkowe i wyrazowe zgodnie z instrukcją rysuje ptaka zgodnie z dyktowanymi przez nauczyciela instrukcjami Unit 4 Test Incredible English 2 (2nd edition): plan wynikowy Oxford University Press Strona 13

14 Edukacja przyrodnicza/język obcy: rozpoznawanie zwierząt, nazywanie części ciała zwierząt Lekcja 26 Słownictwo i struktury czynne: Zwierzęta: dolphin, bat, zebra, crocodile, snake, parrot, penguin, monkey, lion, giraffe; Części ciała zwierząt: wings, tail, beak, feathers; Słownictwo i struktury bierne: Read and number; Draw a penguin; nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu, czytanie wyrazów i prostych zdań, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, przepisywanie wyrazów dopasowuje przeczytane zdania do odpowiednich obrazków, przedstawiających kolejność rysowania małpki (AB) rysuje pingwina według podawanych instrukcji i pisze zdania na temat jego wyglądu śpiewa wybraną piosenkę z rozdziału z nagraniem gra w grę Memory gra w grę Hangman z rysunkiem małpki gra w grę Twenty questions Unit 4 Test trakcie nauki i zabawy Klasa 3: Lekcja 27 Słownictwo i struktury czynne: Zwierzęta: dolphin, bat, zebra, crocodile, snake, parrot, penguin, monkey, lion, giraffe; Części ciała zwierząt: wings, tail, beak, feathers; It can/can t (swim); It s got (a tail); Słownictwo i struktury bierne: Listen and point; Listen again and repeat; Listen and follow; Now it s your turn; współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki, rozróżnianie znaczenia wyrazów o podobnym brzmieniu, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, korzystanie ze słownika obrazkowego dopasowuje karty obrazkowe do wyrazowych i układa karty wyrazowe w kolejności alfabetycznej wskazuje właściwe elementy obrazka słuchając nagranie powtarza wyrazy za nagraniem wskazuje kolejno właściwe obrazki przedstawiające różne zwierzęta na podstawie wysłuchanych dialogów i rysuje linię łączące te obrazki śpiewa piosenkę z nagraniem gra w grę, w której planuje trasę obrazków zwierząt i tworzy zdania na ich temat oraz rysuje linię łączące te obrazki, o których mówi kolega/koleżanka uzupełnia słowniczek obrazkowy zgodnie z instrukcją gra w grę, w której podaje właściwe nazwy zwierząt na podstawie pierwszej głoski i kart obrazkowych Unit 4 Test Język obcy/edukacja polonistyczna: odczytywanie uproszczonych Edukacja przyrodnicza/język obcy: rozpoznawanie zwierząt, nazywanie części ciała zwierząt Klasa 3: 2 3a 3d Incredible English 2 (2nd edition): plan wynikowy Oxford University Press Strona 14

15 Lekcja 28 Unit 4 Test Słownictwo i struktury czynne: Zwierzęta: dolphin, bat, zebra, crocodile, snake, parrot, penguin, monkey, lion, giraffe; Części ciała zwierząt: wings, tail, beak, feathers; Słownictwo i struktury bierne: Write; Find the mystery clue; Listen and tick; Write the animal; Choose, write and colour; Read and number; nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu, rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, czytanie wyrazów i prostych zdań, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, przepisywanie wyrazów i zdań powtarza wyrazy i wyrażenia za nagraniem uzupełnia luki w tabeli zaznaczając odpowiednie rubryki i wpisując właściwe spośród podanych nazw zwierząt na podstawie wysłuchanych dialogów (AB) dopasowuje podane zdania do rysunków zwierząt i koloruje obrazki na właściwe kolory (AB) dopasowuje podane zdania do właściwych obrazków, przedstawiających etapy rysowania kury (AB) rozwiązuje krzyżówkę i wykonuje zadania z nią związane (AB) koloruje tęczę na podstawie samooceny własnych postępów (AB) Edukacja przyrodnicza/język obcy: rozpoznawanie zwierząt, nazywanie części ciała zwierząt Edukacja plastyczna/język obcy: kolorowanie obrazków UNIT 5 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 29 Unit 5 Test Słownictwo i struktury czynne: Zabawki: sharpener(s), rubber(s), sticker(s), marble(s), balloon(s), badge(s), dinosaur(s), key ring(s), felt tip(s), figure(s); Słownictwo i struktury bierne: Listen and find; Listen and sing; Listen and circle; Count. Write the number and cross out a word; Complete with the correct form of the word; Colour the toys; nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu, rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, czytanie wyrazów i prostych zdań, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, przepisywanie wyrazów Edukacja plastyczna: wykonywanie kart obrazkowych i wyrazowych, kolorowanie obrazków, rysowanie zabawek wskazuje właściwe zabawki i przybory szkolne na ilustracji w trakcie słuchanego dialogu słucha piosenki, wskazując właściwe obrazki dopasowuje właściwe karty obrazkowe do wyrazowych zakreśla właściwe obrazki spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanych w nagraniu zdań (AB) liczy przedmioty pokazane na obrazku, zapisuje właściwe liczby przy ich nazwach i wykreśla niewłaściwe formy liczby mnogiej spośród podanych opcji (AB) uzupełnia luki w zdaniach podanymi nazwami przedmiotówo na podstawie analizy obrazka i koloruje przedmioty na właściwe kolory (AB) gra w grę Flashing a card śpiewa piosenkę z nagraniem gra w grę Snap rysuje swoją ulubioną zabawkę i podpisuje rysunek jej nazwą wykonuje karty wyrazowe i obrazkowe zgodnie z instrukcją Incredible English 2 (2nd edition): plan wynikowy Oxford University Press Strona 15

16 Lekcja 30 Unit 5 Test Słownictwo i struktury czynne: Zabawki: sharpener(s), rubber(s), sticker(s), marble(s), balloon(s), badge(s), dinosaur(s), key ring(s), felt tip(s), figure(s); Can I have, please?; Here you are; No, sorry; Słownictwo i struktury bierne: Listen and point; Find and number; Say; Listen again and act; Listen, find and say who; Read, draw and colour; Look and write; paper; string; surprise; rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień, recytowanie rymowanek, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, rozumienie sensu historyjki wspieranej obrazkami, branie udziału w miniprzedstawieniach teatralnych, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań Język obcy/edukacja muzyczna: powtarzanie wierszyka, odtwarzając głosem prosty rytm trakcie nauki i zabawy słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej z nagraniem powtarza rymowankę wykonując towarzyszące gesty numeruje obrazki z przeczytanej i wysłuchanej historyjki powtarza kwestie z historyjki za nauczycielem wskazuje właściwe osoby i podaje ich imiona na podstawie wysłuchanych dialogów reaguje we właściwy sposób na usłyszaną w nagraniu prośbę na podstawie analizy obrazka rysuje odpowiednie przedmioty we właściwej liczbie i koloruje na wskazane kolory na podstawie przeczytanych wypowiedzi (AB) zapisuje właściwe pytania pod obrazkami (AB) gra w grę Flashing a card przewiduje treść historyjki na podstawie analizy obrazków odgrywa historyjkę obrazkową z nagraniem, wykonuje książeczkę z historyjką według podanych wskazówek Język obcy/edukacja polonistyczna: uczestniczenie w zabawie teatralnej, ilustrowanie mimiką, gestem, ruchem zachowania bohaterów historyjki Język obcy/edukacja matematyczna: numerowanie zdjęć na podstawie tekstu słuchanego Edukacja plastyczna/język obcy: wykonywanie książeczki z historyjką, kolorowanie obrazków, rysowanie drobnych zabawek 4 Lekcja 31 Unit 5 Test Słownictwo i struktury czynne: Zabawki: sharpener(s), rubber(s), sticker(s), marble(s), balloon(s), badge(s), dinosaur(s), key ring(s), felt tip(s), figure(s); Can I have, please?; Here you are; No, sorry; Słownictwo i struktury bierne: Listen and number; Listen again and match; Read and write the number; Write; Look at your shopping list; Ask and answer with your friend; Listen and sing; What s missing?; prostych dialogów w nagraniach audio, nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, korzystanie ze słowników obrazkowych Język obcy/edukacja matematyczna: numerowanie zdjęć na podstawie tekstu słuchanego, rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych prosi o pokazywane na kartach wyrazowych zabawki numeruje osoby pokazane na ilustracji w odpowiedniej kolejności na podstawie wysłuchanych dialogów (AB) dopasowuje obrazki przedstawiające zabawki do właściwych odpowiedzi na podstawie wysłuchanych dialogów (AB) dopasowuje przeczytane dialogi w sklepie do odpowiednich obrazków (AB) zapisuje pytania na podstawie podanych nazw zabawek i obrazków (AB) odgrywa dialogi w sklepie, w których prosi o pokazane w liście zakupów przedmioty i/lub rysuje scenkę w sklepie i pisze kwestie dialogu w chmurkach rozmawia na temat obchodzenia różnych dni świątecznych w rodzinie kategoryzuje karty obrazkowe i wyrazowe na różne sposoby uzupełnia słowni obrazkowy zgodnie z instrukcją wykonuje kartkę z życzeniami i śpiewa piosenkę z nagraniem, odgrywając scenkę z jej użyciem Incredible English 2 (2nd edition): plan wynikowy Oxford University Press Strona 16

17 Język obcy/edukacja polonistyczna: odczytywanie uproszczonych Edukacja społeczna: identyfikowanie się ze swoją rodziną i jej tradycjami Klasa 3: 2 3b 3d reaguje na prośby (AB) słucha piosenki, wykonując towarzyszące gesty uzupełnia luki w wypowiedziach odpowiednimi liczbami i nazwami figur geometrycznych na podstawie analizy obrazków (AB) Lekcja 32 Słownictwo i struktury czynne: Pieniądze: pound, p (pence), money, buy; Liczebniki: 1-30; Zabawki: sharpener(s), rubber(s), sticker(s), marble(s), balloon(s), badge(s), dinosaur(s), key ring(s), felt tip(s), figure(s); Słownictwo i struktury bierne: Listen and find; Read and say Yes or No; Count and write; coin; prostych dialogów w nagraniach audio, nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań Edukacja plastyczna: wykonywanie kart obrazkowych i wyrazowych powtarza napisane i wymówione przez nauczyciela liczby wskazuje właściwe monety na obrazkach w trakcie słuchanego nagrania odpowiada na przeczytane pytania o możliwość zakupienia pokazanych na obrazkach przedmiotów przez wskazane osoby na podstawie analizy posiadanych przez nie monet i ich wartości zapisuje podane kwoty w formie słownej dopasowuje podane kwoty do odpowiednich rysunków monet (AB) gra w grę Active Bingo! wykonuje karty wyrazowe i obrazkowe według instrukcji Unit 5 Test Język obcy/edukacja matematyczna: wykonywanie łatwych obliczeń pieniężnych Lekcja 33 Unit 5 Test Słownictwo i struktury czynne: Pieniądze: pound, p (pence), money, buy; Zwierzęta: dolphin, bat, zebra, crocodile, snake, parrot, penguin, monkey, lion, giraffe; Słownictwo i struktury bierne: Read and answer; Listen and check; Make some coins; zapisuje odpowiedzi na przeczytane pytania o cenę wskazanych zabawek przedstawiających zwierzęta w formie sumy dwóch cen i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem(ab) zapisuje wskazany dialog na tablicy, czyta go z podziałem na role i odgrywa na forum klasy gra w grę Three in a row gra w grę Uncovering a card wykonuje monety według podanych instrukcji i odgrywa scenki w sklepie prostych dialogów w nagraniach audio, nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań Edukacja plastyczna: wykonywanie monet Język obcy/edukacja matematyczna: wykonywanie łatwych obliczeń pieniężnych Incredible English 2 (2nd edition): plan wynikowy Oxford University Press Strona 17

18 Lekcja 34 Unit 5 Test Słownictwo i struktury czynne: Pieniądze: pound, p (pence), money, buy; Liczebniki: 1-30; Zabawki: sharpener(s), rubber(s), sticker(s), marble(s), balloon(s), badge(s), dinosaur(s), key ring(s), felt tip(s), figure(s);thirty; thank you; mum; marble; motorbike; Can I have, please?; Here you are; No, sorry; How much is?; Słownictwo i struktury bierne: Pieniądze: pound, p (pence), money, buy; Liczebniki: 1-30; Zabawki: sharpener(s), rubber(s), sticker(s), marble(s), balloon(s), badge(s), dinosaur(s), key ring(s), felt tip(s), figure(s);thirty; thank you; mum; marble; motorbike; współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki, rozróżnianie znaczenia wyrazów o podobnym brzmieniu, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, korzystanie ze słownika obrazkowego dopasowuje właściwe karty obrazkowe do siebie na podstawie zdań wypowiedzianych przez nauczyciela dopasowuje właściwe karty obrazkowe do wyrazowych wskazuje właściwe elementy obrazka słuchając nagrania powtarza wyrazy i wyrażenia za nagraniem wskazuje właściwe obrazki i podaje ceny przedmiotów pokazanych na obrazkach na podstawie nagrania odgrywa dialogi podobne do usłyszanych wcześniej w nagraniu śpiewa wybrana piosenkę z rozdziału z nagraniem uzupełnia słownik obrazkowy według instrukcji gra w grę, w której wskazuje właściwe karty obrazkowe na tablicy na podstawie podanej przez nauczyciela pierwszej głoski Język obcy/edukacja polonistyczna: odczytywanie uproszczonych Klasa 1: 1 3 Klasa 3: 2 3a 3d Lekcja 35 Unit 5 Test Słownictwo i struktury czynne: Pieniądze: pound, p (pence), money, buy; Liczebniki: 1-30; Zabawki: sharpener(s), rubber(s), sticker(s), marble(s), balloon(s), badge(s), dinosaur(s), key ring(s), felt tip(s), figure(s);thirty; thank you; mum; marble; motorbike; Can I have, please?; Here you are; No, sorry; How much is?; Słownictwo i struktury bierne: Write; Find the mystery word; Listen and draw; Write the questions and answers; współpracowanie z rówieśnikami w trakcie nauki, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, czytanie prostych wyrazów i zdań, przepisywanie wyrazów i zdań powtarza wyrazy i wyrażenia za nagraniem rozwiązuje krzyżówkę (AB) rysuje właściwe przedmioty w chmurkach na podstawie wysłuchanych dialogów i odgrywa dialogi z podziałem na role (AB) uzupełnia chmurki właściwymi pytaniami i odpowiedziami wybranymi spośród podanych opcji na podstawie obrazków (AB) zapisuje odpowiedzi na przeczytane pytania o cenę wskazanych zabawek w formie sumy dwóch cen (AB) koloruje tęczę na podstawie samooceny własnych postępów (AB) Język obcy/edukacja matematyczna: wykonywanie łatwych obliczeń pieniężnych Incredible English 2 (2nd edition): plan wynikowy Oxford University Press Strona 18

19 UNIT 6 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 36 Słownictwo i struktury czynne: Jedzenie: cheese, tuna, chicken, tomatoes, sardines, sausages, rice, bread, lettuce, eggs; Pieniądze: pound, p (pence), money, buy; Słownictwo i struktury bierne: sandwich; lunch; salad; Listen and find; Listen and sing; Listen and match; Read and write the prices; Write; nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu, rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, czytanie wyrazów i prostych zdań, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, przepisywanie wyrazów trakcie nauki i zabawy Edukacja plastyczna: wykonywanie kart obrazkowych i wyrazowych wskazuje właściwe produkty pokazane na obrazku na podstawie wysłuchanego dialogu odpowiada na pytania nauczyciela związane z wysłuchanym dialogiem oraz własnymi upodobaniami związanymi z jedzeniem słucha i śpiewa piosenkę z nagraniem dopasowuje pokazane na obrazku osoby do właściwych produktów spożywczych na podstawie wysłuchanych zdań (AB) podpisuje pokazane na obrazku produkty właściwymi cenami na podstawie przeczytanych zdań (AB) uzupełnia listę zakupów podanymi nazwami produktów na podstawie analizy obrazka i umieszczonych na nim liczb (AB) gra w grę Flashing a card gra w grę Snap gra w grę, w której pokazuje właściwe gesty mówiąc o swoich upodobaniach tworzy listę swoich ulubionych zakupów żywieniowych wykonuje karty obrazkowe i wyrazowe z nazwami produktów spożywczych Unit 6 Test Lekcja 37 Słownictwo i struktury czynne: Jedzenie: cheese, tuna, chicken, tomatoes, sardines, sausages, rice, bread, lettuce, eggs; Do you like?; I like (food); I don t like (food); Słownictwo i struktury bierne: fish; salad; sandwich; Listen and point; Find and number; Say; Listen again and act; Listen and find; Listen and say how much; Listen, find and number; Read and write the numbers; prostych dialogów w nagraniach audio, rozumienie sensu historyjki wspieranej obrazkami, branie udziału w miniprzedstawieniach teatralnych, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań Język obcy/edukacja muzyczna: powtarzanie wierszyka, odtwarzając głosem prosty rytm trakcie nauki i zabawy słucha i śledzi tekst historyjki obrazkowej z nagraniem powtarza rymowankę wykonując towarzyszące gesty numeruje obrazki z przeczytanej i wysłuchanej historyjki powtarza kwestie z historyjki za nauczycielem wypowiada się na temat swoich upodobań związanych z jedzeniem, tworząc zdania z I like i I don t like wskazuje właściwe kanapki pokazane na obrazku na podstawie wysłuchanych dialogów odpowiada na pytania o ceny kanapek na podstawie wysłuchanych dialogów numeruje obrazki na podstawie wysłuchanych dialogów dopasowuje przeczytane dialogów do Język obcy/edukacja polonistyczna: uczestniczenie w zabawie właściwych spośród pokazanych talerzy z teatralnej, ilustrowanie mimiką, gestem, ruchem zachowania bohaterów Incredible English 2 (2nd edition): plan wynikowy Oxford University Press Strona 19 gra w grę What s missing? przewiduje treść historyjki na podstawie analizy obrazków odgrywa historyjkę obrazkową z nagraniem, wykonuje książeczkę z historyjką według podanych wskazówek gra w grę ruchową, utrwalającą słownictwo Unit 6 Test

20 historyjki jedzeniem (AB) Język obcy/edukacja matematyczna: numerowanie zdjęć na podstawie tekstu słuchanego Edukacja plastyczna/język obcy: wykonywanie książeczki z historyjką, kolorowanie obrazków zapisuje właściwe pytania na podstawie podanych znaków i kodu (AB) 4 Lekcja 38 Unit 6 Test Słownictwo i struktury czynne: Jedzenie: cheese, tuna, chicken, tomatoes, sardines, sausages, rice, bread, lettuce, eggs; I like (food); I don t like (food); Słownictwo i struktury bierne: Listen and draw; Look at activity 1. Write; Draw foods; Complete for you; Ask three friends; Listen and sing; Listen and number; prostych dialogów w nagraniach audio, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, korzystanie ze słownika obrazkowego Język obcy/edukacja polonistyczna: odczytywanie uproszczonych trakcie nauki i zabawy Język obcy/edukacja matematyczna: numerowanie zdjęć na podstawie tekstu słuchanego dopasowuje wylosowane karty obrazkowe do odpowiednich symboli i wypowiada zdania na temat swoich preferencji związanych z jedzeniem pokazanym na tych kartach rysuje właściwe symbole w tabeli na podstawie wysłuchanych dialogów (AB) pisze zdania na temat preferencji osób pokazanych na obrazkach dotyczących jedzenia na podstawie analizy danych w tabeli (AB) uzupełnia tabelę rysunkami wybranych produktów spożywczych oraz odpowiednimi symbolami zgodnymi ze swoimi preferencjami żywieniowymi, a następnie pyta i odpowiada na pytania dotyczące preferencji żywieniowych, uzupełniając pozostałe luki tabeli (AB) słucha piosenki, wykonując towarzyszące gesty numeruje serie obrazków na podstawie wysłuchanych dialogów (AB) rysuje jedzenie które lubi i którego nie lubi i podpisuje swoje rysunki odpowiednimi zdaniami (AB) gra w grę pamięciową na podstawie uzupełnionych wcześniej tabeli śpiewa piosenkę z nagraniem, wykonując towarzyszące gesty kategoryzuje karty obrazkowe i wyrazowe na różne sposoby uzupełnia słownik obrazkowy zgodnie z instrukcją Edukacja plastyczna/język obcy: rysowanie jedzenia Klasa 3: 2 3b 3d Lekcja 39 Unit 6 Test Słownictwo i struktury czynne: meat; dairy; fish, cereal; fruit; vegetables; Jedzenie: cheese, tuna, chicken, tomatoes, sardines, sausages, rice, bread, lettuce, eggs; Słownictwo i struktury bierne: tray; Listen, find and say; Read and find; Write; wyszukuje właściwe produkty na ilustracji i podaje nazwę grupy, do której należą na podstawie wysłuchanych dialogów dopasowuje przeczytane zdania do właściwych obrazków podpisuje obrazki właściwymi nazwami grup pokazanych na nich produktów (AB) gra w grę, w której dopasowuje karty wyrazowe do odpowiednich kart obrazkowych wykonuje karty wyrazowe i obrazkowe zgodnie z instrukcją prostych dialogów w nagraniach audio, nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i Incredible English 2 (2nd edition): plan wynikowy Oxford University Press Strona 20

FUNKCJE JĘZYKOWE. Unit 1. Struktury czynne: What day is it today?; What s your favourite day?; My favourite day

FUNKCJE JĘZYKOWE. Unit 1. Struktury czynne: What day is it today?; What s your favourite day?; My favourite day LEKCJA 2 LEKCJA 1 Incredible English 2 (2nd edition) Rozkład materiału klasa 2, język angielski Nauczyciel: Dorota Prusak (do lutego 2014), Donata Góralczyk (od marca 2014) TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

Semestr I. Starter Unit

Semestr I. Starter Unit WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK TREETOPS 3 ( wydawnictwo Oxford) Semestr I Cel kształcenia Zgodnie z nowa podstawą

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Język obcy nowożytny.

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, w tym piosenkę o alfabecie,

Bardziej szczegółowo

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Welcome oraz rozdziału 1 z nagraniem

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

Steps Forward 1 Plan wynikowy

Steps Forward 1 Plan wynikowy Steps Forward 1 Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 First Steps Unit Test A Litery alfabetu Nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski klasa II Podręcznik Our Discovery Island 2; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny

Bardziej szczegółowo

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2,

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

PZO j. angielski Wymagania klasa IV załącznik nr 1

PZO j. angielski Wymagania klasa IV załącznik nr 1 PZO j. angielski Wymagania klasa IV załącznik nr 1 WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Welcome Unit Test Alfabet Przedimek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Okres bezpodręcznikowy Zna formy powitania, przedstawiania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DO PODRĘCZNIKA My toys Zna niektóre nazwy zabawek. Po wysłuchaniu nagrania rysuje po śladzie zabawki. Częściowo poprawnie nazywa liczebniki zakresie 11 15. poprawnie koloruje figury. Na obrazku odnajduje

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2 Kryteria ocen-język angielski- klasa II Podręcznik: English Adventure - 2 Ocena Hello! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać kolory Zna i stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your

Bardziej szczegółowo

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Cele ogólne: 1. Zapewnienie dzieciom maksimum kontaktu z językiem angielskim.

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Umiejętności Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 1 ( wydawnictwo Oxford) Semestr I Cel kształcenia Zgodnie z nowa podstawą

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO DOBRY)* ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 75

PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 75 PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III Rok szkolny 01/01 Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 7 Podręcznik: Quest III Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Tkaczyk

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Plan wynikowy

Treetops 2 Plan wynikowy Treetops 2 Plan wynikowy WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2009 R. WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 słownictwo z poziomu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Tychy, dn. 1.09.2015 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Oceniać należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena promuje rozwój językowy i społeczny

Bardziej szczegółowo

Steps Forward 2 Plan wynikowy

Steps Forward 2 Plan wynikowy Steps Forward 2 Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Welcome Unit Test A Nazwy członków rodziny Wyrażenia i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Kryteria oceniania poszczególnych aktywności w klasie pierwszej: Ocena celująca (6) -uczeń rozumie wszystkie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

Uczeń: rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje pożegnanie i żegna się

Uczeń: rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje pożegnanie i żegna się Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Ocena celująca Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z języka angielskiego do klasy 1c SP.

Wymagania na poszczególne stopnie z języka angielskiego do klasy 1c SP. Wymagania na poszczególne stopnie z języka angielskiego do klasy 1c SP. ZNAK CYFROWY 2 ZNAK CYFROWY 3 ZNAK CYFROWY 4 ZNAK CYFROWY 5 TEMAT ROZDZIAŁU Welcome wita się i przedstawia podaje nazwy kolorów wskazuje

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Treetops 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Treetops 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2009 R. WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Treetops

Bardziej szczegółowo

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken.

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 Okres bezpodręcznikowy 2 Hello!! W większości poprawnie

Bardziej szczegółowo

Welcome back! Tematyka oraz zakres materiału Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Zadania sprawdzające

Welcome back! Tematyka oraz zakres materiału Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Zadania sprawdzające Plan dydaktyczny język angielski Klasa III Nr akceptacji MEN: 9/08 Cele ogólne Welcome back! rozpoznaje powitanie i wita się rozumie pytanie o imię i o wiek przedstawia się i podaje swój wiek pyta o kolory

Bardziej szczegółowo

Carol Read Mark Ormerod with Magdalena Kondro

Carol Read Mark Ormerod with Magdalena Kondro Carol Read Mark Ormerod with Magdalena Kondro Lesson 1 Vocabulary 1 18 2 19 The Sore Paw Listen, look and repeat. 3 Play Tiger, Tiger, word or number?. Cover and say. 1 5 Listen, point and say Tiger s

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września 2009 r.: 12/1/2009

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Dział Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Okres bezpodręcznikowy i rozdział Hello!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III I PÓŁROCZE- OCENA ŚRÓDROCZNA Hello! CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 3

Our Discovery Island 3 Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku, np. blue birds.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Patrycja Nieradzińska Marta Nowaczyk Bartosz Jadziński Umiejętności, które uczniowie powinni posiadać po klasie I Zna zasady różnych gier

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 2 Kryteria oceny

Super Sparks 2 Kryteria oceny Super Sparks 2 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, popełniając niewielkie błędy językowe, Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczny Ocena dopuszczający Hello! rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP do książki Young Treetops 1 oparte na Programie nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej I etap edukacyjny kl.i-iii autorstwa Magdaleny Szpotowicz i

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 PLAN WYNIKOWY

Tiger 1 PLAN WYNIKOWY Tiger 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Środki językowe Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler, rubber, pencil case,

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Plan wynikowy klasa V

Steps in English 2 Plan wynikowy klasa V Steps in English 2 Plan wynikowy klasa V WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Plan wynikowy

Treetops 2 Plan wynikowy Treetops 2 Plan wynikowy WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2009 R. WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Treetops town przypomnienie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 PLAN WYNIKOWY Yazoo 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 Rozdział 1a: It's a book. Rozdział 1b: Is it a pencil? Nazywa przedmioty na obrazkach. Odpowiada na pytanie: What is it? Podaje nazwę przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: My toys wprowadzenie nazw zabawek. Liczebniki 1 10

Scenariusz lekcji: My toys wprowadzenie nazw zabawek. Liczebniki 1 10 Scenariusz lekcji: My toys wprowadzenie nazw zabawek. Czas zajęć: 45 60 minut Cele ogólne: nabywanie umiejętności rozumienia języka angielskiego przygotowanie do dalszej nauki rozwijanie ciekawości poznawczej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie:

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie: Rozdział 1 My toys Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20. Pyta: How many (dolls)? Odpowiada na pytania o liczbę, np. Eleven. Rozpoznaje liczby

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie.

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Tiger 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I

Podręcznik: Tiger 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I Podręcznik: Tiger 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Środki językowe Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil,

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 In the town ustne Uczeń wypowiada się na temat oznak jesieni, podaje nazwy obiektów w mieście, określa, co znajduje się w mieście, śpiewa piosenki z rozdziału 1 z nagraniem,

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 3 Plan wynikowy

Project Third Edition 3 Plan wynikowy Project Third Edition 3 Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit 1 Test

Bardziej szczegółowo

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. język angielski. Klasa 1a

PLAN WYNIKOWY. język angielski. Klasa 1a PLAN WYNIKOWY język angielski Klasa 1a Podstawa programowa: Uczeń po zakończeniu pierwszej klasy: 1. rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje 2. nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu 3. recytuje

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA Aleksandra Sobala (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA (opracowane zgodnie wymaganiami nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2009 roku) Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) marzec

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA III szkoły podstawowej podręcznik ENGLISH ADVENTURE 3 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 1

Our Discovery Island 1 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF pre-a1 Rozdział 1 My birthday na Rozpoznaje dźwięki /p/ i /b/. Nazwy przedmioty i ich kolory, np. It's a flower. It's blue. Powtarza

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY II. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 69

PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY II. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 69 PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY II Rok szkolny 201/2016 Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 69 Podręcznik: Quest II Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Tkaczyk

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Magdalena Kaleta Podręcznik dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników do nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5 WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5 WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit test 1 (A + B) Nazwy

Bardziej szczegółowo

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice.

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice. WYMAGANIA EDUKACYJNE KL.VI SP podręcznik - MAXI TAXI 2 Tatiana Fraszczyk Niedostateczny uczeń nie posiada minimum wiedzy niezbędnej do uzyskania oceny dopuszczającej. Celujący uczeń posiada wiedzę wymaganą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I OCENA WD Wspaniale! Wyjątkowo dobrze! OPIS WYMAGAŃ Uczeń opanował zakres podstawowych wymagań oraz umiejętności określonych podstawą programową oraz

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ:

Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ: Dział UCZEŃ: Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Okres bezpodręcznikowy oraz sekcja Hello! w zakresie PODSTAWOWYM przybory szkolne, kolory, rozpoznaje polecenia

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

English Quest 2 JĘZYK ANGIELSKI KLASA II SZKOŁA PODSTAWOWA

English Quest 2 JĘZYK ANGIELSKI KLASA II SZKOŁA PODSTAWOWA English Quest 2 JĘZYK ANGIELSKI KLASA II SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ROZDZIAŁ WSTĘPNY HELLO AGAIN Środki językowe Umiejętności wg NPP Nazywa podstawowe kolory, członków

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 2 Kryteria oceny

Oxford Explorers 2 Kryteria oceny Oxford Explorers 2 Kryteria oceny Hello again! OCENA 1 rozdziału Hello again nie popełniając z rozdziału Hello again, czasem po nagrań z rozdziału Hello again, często po z rozdziału Hello again, często

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: KLASA: PRZEDMIOT: WYMIAR GODZIN: PROGRAM NAUCZANIA: AUTORZY:

NAUCZYCIEL: KLASA: PRZEDMIOT: WYMIAR GODZIN: PROGRAM NAUCZANIA: AUTORZY: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy II a i b Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce na rok szkolny 2013/2014 zgodne z nową podstawą programową NAUCZYCIEL: KLASA: PRZEDMIOT:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY English Quest 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Umiejętności wg Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: pencil, school bag, rubber, ruler, pencil case,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Temat: The weather. Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher.

Temat: The weather. Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher. Temat: The weather Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher. 2.. Sprawdzenie obecności. T: Let s check who is present who is absent Nauczyciel wyczytuje po kolei

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - 1

Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - 1 Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - Dobry Hello! Uczeń: Zna i umie poprawnie nazwać kolory: blue, green, yellow, red Zna i poprawnie wymawia przybory szkolne: pencil,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo