PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 75

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 75"

Transkrypt

1 PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III Rok szkolny 01/01 Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 7 Podręcznik: Quest III Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Tkaczyk 1

2 Jed. Temat Wymagania na poszczególne oceny Treści podstawy programowej WELCOME 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami i materiałem w klasie III...Powtórzenie materiału z klasy II semestr I..Powtórzenie materiału z klasy II semestr II. 4.Days of the week..sprawdzian wiadomości i umiejętności z klay II.. Months of the year. 7. Pytanie o wiek. 8. Dni tygodnia. 9. The Seasons - praca projektowa. 10. Personal information. Bezbłednie przedstawia się I odpowiada na pytania o informacje osobiste. Literuje różne słowa. Bezblednie identyfikuje i nazywa dni tygodnia i nazwy miesięcy. Reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia nauczyciela Bez problemów rozpoznaje zwroty codzienne Rozumie sens prostych dialogów, poprawnie wskazuje na wybrane przedmioty/postaci w historyjce Czyta proste wyrazy ze zrozumieniem Bezbłędnie śpiewa piosenkę Hello again Samodzielnie śpiewa piosenkę Poprawnie i samodzielnie ilustruje śpiewaną piosenkę mimiką i gestem Z zaangażowaniem uczestniczy w zabawie teatralnej Bezbłędnie liczy obiekty do 0 i poprawnie zapisuje liczby Samodzielnie i starannie wykonuje koperty na minikarty oraz prosty rekwizyt zegarek Techny 4 Z niewielkimi błędami zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów Rozumie ogólny sens prostych dialogów, poprawnie wskazuje na wybrane przedmioty/postaci w historyjce Śpiewa piosenkę z innymi dziećmi w grupie Poprawnie ilustruje śpiewaną piosenkę mimiką i gestem Pisze wyrazy po śladzie i według wzoru Uczestniczy w zabawie teatralnej Z niewielkimi błędami samodzielnie klasyfikuje przedmioty Liczy obiekty do 0 i zapisuje liczby Samodzielnie wykonuje koperty na minikarty oraz prosty rekwizyt zegarek Techny b.rozpoznaje zwroty stosowane

3 11. Personal information dialogi. 1. English Alphabet. 1. Spelling names. 14. Powtórzenie wiadomości unit Welcome. 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności unit Welcome. Najczęściej poprawnie rozpoznaje zwroty codzienne Z pomocą nauczyciela rozumie sens prostych dialogów i częściowo poprawnie wskazuje na wybrane przedmioty/ postaci w historyjce Z pomocą nauczyciela czyta proste wyrazy Przeważnie poprawnie udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów Pisze wyrazy po śladzie według wzoru, popełniając błędy Zazwyczaj współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenkę Z pomocą nauczyciela ilustruje śpiewaną piosenkę mimiką i gestem Zazwyczaj kulturalnie zwraca się do Z pomocą nauczyciela klasyfikuje przedmioty Liczy obiekty do 0 popełniając błędy Zazwyczaj współpracuje z innymi dziećmi w zabawie Z rudnością rozpoznaje zwroty codzienne Ma duże rudności nawet z pomocą nauczyciela zrozumienia sensu prostych dialogów i częściowo poprawnie wskazuje na wybrane przedmioty/ postaci w historyjce Nie czyta prostych wyrazów Śpiewa piosenkę popełniając dużo błędów Pisze wyrazy po śladzie według wzoru, popełniając liczne błędy Ma trudności we współpracy z rówieśnikami w trakcie nauki Ma duże rudności nawet z pomocą nauczyciela klasyfikowaniu przedmiotów Liczy do 10.zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini-przedstawieniach teatralnych;.przepisuje wyrazy i zdania; 7.w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych; 8.współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

4 THE LIBRARY 1. Everyday activities-czynności codzienne. 17. What are you doing in the library? nauka piosenki. 18.What are you doing czynności wykonywane w momencie mówienia. 19. Present contibuous ćwiczenia. 0. What do you like reading? dialogi. 1. Co znajdziemy w bibliotece?. Secret in the library czytanie ze zrozumieniem.. Powtórzenie wiadomości unit. 4. Powtórzenie wiadomości unit.. Sprawdzian wiadomości i umiejętności unit. Nazywa czynności codzienne, zarówno te wprowadzone w podręcznikujak i inne Swobodnie tworzy pytania w czasie present continuous. Reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia nauczyciela i samodzielnie je wydaje Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie : What s he/she doing? i poprawnie na nie odpowiada. Wyraża swoją opinię Poprawnie buduje zdania w czasie present continuous. Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o preferencje: Which is your favourite? i swobodnie wyraża swoje upodobania: Number is my favourite./my favourite word is Nazywa czynności codzienne wprowadzone w podręczniku Reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia nauczyciela Rozumie pytanie : What s he/she doing? i poprawnie na nie odpowiada Wyraża swoją gotowość: I m ready! Swobodnie wyraża podziękowania: Thank you Poprawnie zaprzecza lub potwierdza informacje: Yes, it is./no, it isn t. Buduje zdania w czasie present continuous Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie What is it? i poprawnie na nie odpowiada Rozumie pytanie o preferencje: Which is your favourite? i wyraża swoje upodobania: Number is my favourite./my favourite word is Rozumie sens prostych dialogów Czyta wyrazy i proste zdania ze zrozumieniem Samodzielnie śpiewa piosenki : What are you doing in the library?, The notebook. Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego Poprawnie numeruje obrazki na podstawie usłyszanego tekstu Rysuje siebie w wybranym pomieszczeniu i opisuje swój rysunek b.rozpoznaje zwroty stosowane.zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini-przedstawieniach teatralnych; 4

5 THE LIBRARY THE LIBRARY 4 Nazywa czynności codzienne wprowadzone w podręczniku popełniając nieliczne błędy Reaguje werbalnie i niewerbalnie na wiekszość polecenia nauczyciela Rozumie pytanie o lokalizację: What s he/she doing? poprawnie na nie odpowiada: Wyraża podziękowania: Thank you Zaprzecza lub potwierdza informacje: Yes/No Rozumie pytanie What is it? i poprawnie na nie odpowiada Rozumie pytanie o preferencje: Which is your favourite? Czyta wyrazy ze zrozumieniem Samodzielnie z nielicznymi błędami śpiewa piosenki What are you doing in the library?, The notebook. Korzysta ze słowniczka obrazkowego Numeruje obrazki na podstawie usłyszanego tekstu Z problemami rozpoznaje i używa zwrotów codziennych, nazywa pomieszczenia, materiały budowlane Reaguje werbalnie i niewerbalnie na niektóre polecenia nauczyciela Rozumie pytanie What is it? Z pomocą nauczyciela wyraża stan posiadania: I have got... Rozumie pytanie What is it? i na nie odpowiada Rozumie z pomocą nauczyciela pytanie o preferencje: Which is your favourite? Czyta wyrazy ze zrozumieniem popełniając błędy Śpiewa piosenki What are you doing in the library?, The notebook. z innymi dziećmi w grupie Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego Numeruje nie zawsze poprawnie obrazki na podstawie usłyszanego tekstu Z duży problemami rozpoznaje nazywa pomieszczenia popełniając liczne błędy Nie reaguje werbalnie i niewerbalnie na większość poleceń nauczyciela Nie rozumie pytania What are you doing in the library?, The notebook Rozumie pytanie What is it? Śpiewa piosenki z innymi dziećmi w grupie popełniając liczne błędy.przepisuje wyrazy i zdania; 7.w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych; 8.współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

6 ANIMAL PARK. Nazwy zwierząt wprowadzenie słownictwa. 7. Do you like animals nauka piosenki. 8. Części ciała zwierząt. 9. Opis zwierzęcia. 0.Liczba mnoga rzeczowników. 1. My favourite animal projekt.. Animal foood czytanie ze zrozumieniem.. Catch the Thief historyjka obrazkowa. 4. Powtórzenie wiadomości unit.. Powtórzenie wiadomości unit. Nazywa zwierząt, zarówno te wprowadzone w podręczniku jak i inne Swobodnie nazywa czynności wykonywane przez zwierzęta Reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia nauczyciela i samodzielnie je wydaje Wyraża swoją opinię Samodzielnie i poprawnie opisuje zwierzęta Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o preferencje: Which is your favourite? i swobodnie wyraża swoje upodobania: Number is my favourite./my favourite word is Nazywa zwierząta wprowadzone w podręczniku Nazywa czynności wykonywane przez zwierzęta Nazwa części ciała zwierząt Samodzielnie wita się i żegna Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o wygląd i środowisko zwierząt poprawnie na nie odpowiada Poprawnie zaprzecza lub potwierdza informacje: Yes, it is./no, it isn t., true/false Samodzielnie tworzy liczbę mnogą Wskazuje na przedmioty i postaci w najbliższym otoczeniu i poprawnie je nazywa Nazywa pokarmy zwierząt Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie What is it? i poprawnie na nie odpowiada Rozumie pytanie o preferencje: Which is your favourite? i swobodnie wyraża swoje upodobania: Number is my favourite./my favourite word is Rozumie sens prostych dialogów Czyta wyrazy i proste zdania ze zrozumieniem Samodzielnie śpiewa piosenki Do you like animals?, Animal food Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego b.rozpoznaje zwroty stosowane.zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini-przedstawieniach teatralnych. Sprawdzian wiadomości i umiejętności unit.

7 4 Nazywa zwierzęta wprowadzone w podręczniku popełniając nieliczne błędy Reaguje werbalnie i niewerbalnie na większość poleceń nauczyciela Nazywa części ciała zwierząt Samodzielnie wita się i żegna Rozumie pytanie o samopoczucie: How are you?; potrafi na nie właściwie odpowiedzieć Nazywa czynności wykonywane przez zwierzęta popełniając nieliczne błedy Poprawnie zaprzecza lub potwierdza informacje: true/false Z pomocą nauczyciela opisuje zwierzęta Rozumie pytanie What is it? i poprawnie na nie odpowiada Rozumie pytanie o preferencje: Which is your favourite? Czyta wyrazy ze zrozumieniem Samodzielnie z nielicznymi błędami śpiewa piosenki Do you like animals?, Animal food Korzysta ze słowniczka obrazkowego Numeruje obrazki na podstawie usłyszanego tekstu Z problemami rozpoznaje i używa zwrotów codziennych, nazwa zwierzęta i czynności przez nie wykonywane Rozpoznaje części ciała zwierząt Reaguje werbalnie i niewerbalnie na niektóre polecenia nauczyciela Zaprzecza lub potwierdza informacje: Yes/No Rozumie pytanie What is it? i na nie odpowiada Rozumie z pomocą nauczyciela pytanie o preferencje: Which is your favourite? Czyta wyrazy ze zrozumieniem popełniając błędy Śpiewa piosenki Do you like animals?, Animal food z innymi dziećmi w grupie Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego Numeruje nie zawsze poprawnie obrazki na podstawie usłyszanego tekstu Z duży problemami rozpoznaje nazywa zwierzęta popełniając liczne błędy Nie reaguje werbalnie i niewerbalnie na większość poleceń nauczyciela Z trudnością nawet przy pomocy nauczyciela wyraża preferencje : Rozumie pytanie What is it? Śpiewa piosenki Do you like animals?, Animal food z innymi dziećmi w grupie popełniając liczne błędy.przepisuje wyrazy i zdania; 7.w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych; 8.współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 7

8 THE OLYMPICS 7. Sportswprowadzenie słownictwa. 8. What sport can you do? nauka piosenki. 9. Czasownik can putanie o umiejetnosci. 40. Opis własnych umiejętności. 41. Sprzęt sportowysłownictwo. 4 Olympic Sports czytanie ze zrozumieniem. 4. Powtórzenie wiadomości unit. Nazywa dyscypliny sportowe, zarówno te wprowadzone w podręczniku, jak i inne Swobodnie nazywa części ciała Reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia nauczyciela i samodzielnie je wydaje Wyraża swoją opinię Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie : Can you? Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o umiejetności i poprawnie na nie odpowiada: Nazywa sporty wprowadzone w podręczniku, Nazywa akcesoria sportowe. Rozumie i samodzielnie odpowiada na pytanie Can you? Rozumie i samodzielnie odpowiada na pytanie o umiejętności Wskazuje na przedmioty i postaci w najbliższym otoczeniu i poprawnie je nazywa Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie Whatsport i sit? i poprawnie na nie odpowiada Rozumie pytanie o preferencje: Which is your favourite? i swobodnie wyraża swoje upodobania: Number is my favourite./my favourite word is Rozumie sens prostych dialogów Czyta wyrazy i proste zdania ze zrozumieniem Samodzielnie śpiewa piosenki What sport can you do?, Sports Equipment Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego b. rozpoznaje zwroty stosowane 44. Powtórzenie wiadomości unit. 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności unit..zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini-przedstawieniach teatralnych 8

9 4 Nazywa sporty wprowadzone w podręczniku popełniając nieliczne błędy Reaguje werbalnie i niewerbalnie na większość poleceń nauczyciela Rozumie pytanie Can you..? Poprawnie zaprzecza lub potwierdza informacje: true/false Z pomocą nauczyciela rozumie pytanie o umiejętności Rozumie pytanie What sport is it? i poprawnie na nie odpowiada Rozumie pytanie o preferencje: Which is your favourite? Czyta wyrazy ze zrozumieniem Samodzielnie z nielicznymi błędami śpiewa piosenki What sport can you do?, Sports Equipment Korzysta ze słowniczka obrazkowego Numeruje obrazki na podstawie usłyszanego tekstu Z problemami rozpoznaje i używa zwrotów codziennych, nazywa sporty i sprzet sportowy Reaguje werbalnie i niewerbalnie na niektóre polecenia nauczyciela Zaprzecza lub potwierdza informacje: Yes/No Rozumie pytanie What sport is it? Rozumie z pomocą nauczyciela pytanie o preferencje: Which is your favourite? Czyta wyrazy ze zrozumieniem popełniając błędy Śpiewa piosenki What sport can you do?, Sports Equipment z innymi dziećmi w grupie Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego Numeruje nie zawsze poprawnie obrazki na podstawie usłyszanego tekstu Z duży problemami rozpoznaje sporty popełniając liczne błędy Nie reaguje werbalnie i niewerbalnie na większość poleceń nauczyciela Nie rozumie pytania o posiadanie Can you? Z trudnością nawet przy pomocy nauczyciela wyraża preferencje Z pomocą nauczyciela rozumie pytanie What is it? Śpiewa piosenki z innymi dziećmi w grupie popełniając liczne błędy.przepisuje wyrazy i zdania; 7.w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych; 8.współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 9

10 Christmas Time Tematy opcyjne Christmas Lessonlekcja świąteczna. Christmas cardsporządzanie karty bożonarodzeniowej Nazywa obiekty związane ze świętami, zarówno te wprowadzone na lekcji, jak i inne Swobodnie opisuje zwyczaje świąteczne Nazywa obiekty związane ze świętami wprowadzone na lekcji Swobodnie składa życzenia świąteczne. Sporządza kartę świąteczną ze szczególną starannością Samodzielnie śpiewa kolędę 4 Nazywa obiekty związane ze świętami wprowadzone na lekcji popełniając nieliczne błędy obiekty związane ze świętami wprowadzone na lekcji Z pomocą nauczyciela składa życzenia świąteczne. Sporządza kartę świąteczną Samodzielnie z nielicznymi błędami kolędę Z problemami rozpoznaje i nazywa obiekty związane ze świętami Sporządza kartę świąteczną z małą starannością Śpiewa kolędę i z innymi dziećmi w grupie Z duży problemami rozpoznaje obiekty związane ze świętami popełniając liczne błędy Nie reaguje werbalnie i niewerbalnie na większość poleceń nauczyciela Śpiewa kolędę z innymi dziećmi w grupie popełniając liczne błędy b.rozpoznaje zwroty stosowane 10

11 MUSEUM OF NATURAL HISTORY 4. Części ciała zwierząt wprowadzenie słownictwa. 47.The dinosaurnauka piosenki. 48. Dinosaurs nazwy dinozaurów. 49. Przymiotniki opisujące zwierzęta. 0. Opis zwierząt. 1. Dinosaurs at the Museum - historyjka obrazkowa.. Powtórzenie wiadomości unit 4.. Powtórzenie wiadomości unit Sprawdzian wiadomości i umiejętności unit 4. Nazywa zwierzęta, zarówno te wprowadzone w podręczniku, jak i inne Swobodnie nazywa części ciała oraz części ciała zwierząt: It s got Reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia nauczyciela i samodzielnie je wydaje Wyraża swoją opinię Bezbłednie opisuje zwierzęta Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie i wyraża stan posiadania: Have you got? I have got Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o środowisko naturalne zwierząt: Where do live?, poprawnie na nie odpowiada: live in the Nazywa wprowadzone w podręczniku Nazywa części ciała oraz części ciała zwierząt Opisuje zwierzęta Rozumie i samodzielnie odpowiada na pytanie Have you got? I have got Rozumie i samodzielnie odpowiada na pytanie o środowisko naturalne zwierząt: Where do live? Wskazuje na przedmioty i postaci w najbliższym otoczeniu i poprawnie je nazywa Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie What is it? i poprawnie na nie odpowiada Rozumie pytanie o preferencje: Which is your favourite? i swobodnie wyraża swoje upodobania: Number is my favourite./my favourite word is Rozumie sens prostych dialogów Czyta wyrazy i proste zdania ze zrozumieniem Samodzielnie śpiewa piosenki Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego b.rozpoznaje zwroty stosowane.zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini-przedstawieniach teatralnych 11

12 MUSEUM OF NATURAL HISTORY 4 Nazywa zwierzęta wprowadzone w podręczniku popełniając nieliczne Rozpoznaje części ciała zwierząt Reaguje werbalnie i niewerbalnie na większość poleceń nauczyciela Z pomocą nauczyciela opisuje zwierzęta Samodzielnie wita się i żegna Rozumie pytanie o posiadanie: Have you got? I have got Poprawnie zaprzecza lub potwierdza informacje: true/false Z pomocą nauczyciela rozumie pytanie o środowisko naturalne zwierząt: Where do live? Rozumie pytanie What is it? i poprawnie na nie odpowiada Rozumie pytanie o preferencje: Which is your favourite? Czyta wyrazy ze zrozumieniem Samodzielnie z nielicznymi błędami śpiewa piosenki Korzysta ze słowniczka obrazkowego Numeruje obrazki na podstawie usłyszanego tekstu Z problemami rozpoznaje i używa zwrotów codziennych, nazywa zwierzęta i części ciała zwierząt Reaguje werbalnie i niewerbalnie na niektóre polecenia nauczyciela Zaprzecza lub potwierdza informacje: Yes/No Rozumie pytanie What is it? i na nie odpowiada Rozumie z pomocą nauczyciela pytanie o preferencje: Which is your favourite? Czyta wyrazy ze zrozumieniem popełniając błędy Śpiewa piosenki z innymi dziećmi w grupie Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego Numeruje nie zawsze poprawnie obrazki na podstawie usłyszanego tekstu Z duży problemami rozpoznaje zwierzęta popełniając liczne błędy Nie reaguje werbalnie i niewerbalnie na większość poleceń nauczyciela Nie rozumie pytania o posiadanie Have you got? Z trudnością nawet przy pomocy nauczyciela wyraża preferencje Rozumie pytanie What is it? Śpiewa piosenki z innymi dziećmi w grupie popełniając liczne błędy.przepisuje wyrazy i zdania; 7.w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych; 8.współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 1

13 SPACE CAFE.Food- nazwy produktów żywnościowych.. I m so hungry nauka piosenki. 7. Składanie propozycji. 8. Pytanie o preferencje żywieniowe. 9. At the restaurantdialogi. 0. The solar system czytanie ze zrozumieniem. 1. The food machine historyjka obrazkowa.. Powtórzenie wiadomości unit.. Powtórzenie wiadomości unit. 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności unit. Nazywa pokarmy i napoje, zarówno te wprowadzone w podręczniku, jak i inne Swobodnie opisuje układ słoneczny Reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia nauczyciela i samodzielnie je wydaje Swobodnie wyraża swoją opinię Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o pogodę: What do you want?i poprawnie na nie odpowiada, Poprawnie wyraża prośbę Can I have..?? Nazywa pokarmy i napoje wprowadzone w podręczniku Nazywa planety układu słonecznego Rozumie i odpowiada na pytanie o potrzeby Potrafi zrobić zakupy w sklepie i złożyć zamówienie w restauracji Składa propozycje Wskazuje na przedmioty i postaci w najbliższym otoczeniu i poprawnie je nazywa Rozumie sens prostych dialogów Czyta wyrazy i proste zdania ze zrozumieniem Samodzielnie śpiewa piosenki Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego b.rozpoznaje zwroty stosowane.zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini-przedstawieniach teatralnych 1

14 4 Nazywa pokarmy i napoje wprowadzone w podręczniku popełniając nieliczne błędy Nazywa planety wprowadzone w podręczniku popełniając nieliczne błędy Rozpoznaje przymiotniki opisujące pogodę tj.: sunny, raining, windy, snow, hot, cold Reaguje werbalnie i niewerbalnie na większość poleceń nauczyciela Rozumie pytanie o pogodę: What do you want? Z pomocą nauczyciela prowadzi dialog w sklepie lub restauracji Rozumie pytanie What is it? i poprawnie na nie odpowiada Czyta wyrazy ze zrozumieniem Samodzielnie z nielicznymi błędami śpiewa piosenkę Korzysta ze słowniczka obrazkowego Numeruje obrazki na podstawie usłyszanego tekstu Z problemami rozpoznaje i używa zwrotów codziennych, nazywa produkty spożywcze Reaguje werbalnie i niewerbalnie na niektóre polecenia nauczyciela Wymienia nazwy planet popełniając liczne błędy Zaprzecza lub potwierdza informacje: Yes/No Rozumie pytanie What is it? i na nie odpowiada Czyta wyrazy ze zrozumieniem popełniając błędy Śpiewa piosenki z innymi dziećmi w grupie Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego Numeruje nie zawsze poprawnie obrazki na podstawie usłyszanego tekstu Z duży problemami rozpoznaje produkty spożywcze popełniając liczne błędy Nie reaguje werbalnie i niewerbalnie na większość poleceń nauczyciela Nie rozumie pytania o pogodę: What do you want? Z trudnością nawet przy pomocy nauczyciela prowadzi dialog w restauracji lub sklepie Rozumie pytanie What is it? Śpiewa piosenki z innymi dziećmi w grupie popełniając liczne błędy.przepisuje wyrazy i zdania; 7.w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych; 8.współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 14

15 Easter Time Tematy opcyjne Easter Lesson-lekcja świąteczna. Easter cardsporządzanie karty świątecznej. Nazywa obiekty związane ze świętami, zarówno te wprowadzone na lekcji, jak i inne Swobodnie opisuje zwyczaje świąteczne Nazywa obiekty związane ze świętami wprowadzone na lekcji Swobodnie składa życzenia świąteczne. Sporządza kartę świąteczną ze szczególną starannością 4 Nazywa obiekty związane ze świętami wprowadzone na lekcji popełniając nieliczne błędy obiekty związane ze świętami wprowadzone na lekcji Z pomocą nauczyciela składa życzenia świąteczne. Sporządza kartę świąteczną Z problemami rozpoznaje i nazywa obiekty związane ze świętami Sporządza kartę świąteczną z małą starannością Z duży problemami rozpoznaje obiekty związane ze świętami popełniając liczne błędy Nie reaguje werbalnie i niewerbalnie na większość poleceń nauczyciela b.rozpoznaje zwroty stosowane 1

16 A DAY IN YOUR LIFE. Everyday activities.- wprowadzenie słownictwa.. My day nauka piosenki. 7. Present simple ćwiczenia. 8. Opis dnia. 9. Opis dnia osoby trzeciej. 70. Pytanie o czas. 71. Określanie czasu. 7. Time Zone czytanie ze zrozumieniem. Nazywa czynności codzienne zarówno te wprowadzone w podręczniku jak i inne Swobodnie opisuje swój dzień Rozumie i zadaje pytanie o czas Bezbłędnie określa godzinę Reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia nauczyciela i samodzielnie je wydaje Swobodnie wyraża swoją opinię Nazywa czynności codzienne wprowadzone w podręczniku Opisuje swój dzień Poprawnie określa godziny Opisuje dzień innych osób Swobodnie wyraża uczucia: I love... Rozumie i zadaje pytanie z konstrukcją: Do you..? oraz odpowiada na nie Rozumie i zadaje pytanie z konstrukcją: Does he/she..? oraz odpowiada na nie Wskazuje na przedmioty i postaci w najbliższym otoczeniu i poprawnie je nazywa Rozumie sens prostych dialogów Czyta wyrazy i proste zdania ze zrozumieniem Samodzielnie śpiewa piosenki Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego b.rozpoznaje zwroty stosowane 7. Powtórzenie wiadomości unit. 74. Powtórzenie wiadomości unit. 7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności unit..zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini-przedstawieniach teatralnych 1

17 4 Nazywa czynności codzienne wprowadzone w podręczniku popełniając nieliczne Z pomocą nauczyciela opisuje swój dzień Reaguje werbalnie i niewerbalnie na większość poleceń nauczyciela Rozumie pytanie z konstrukcją: Do you..? i odpowiada na nie Z pomocą nauczyciela wyraża uczucia: I love... Rozumie pytanie What time is it? i poprawnie na nie odpowiada Czyta wyrazy ze zrozumieniem Samodzielnie z nielicznymi błędami śpiewa piosenki Korzysta ze słowniczka obrazkowego Numeruje obrazki na podstawie usłyszanego tekstu Z problemami rozpoznaje i używa zwrotów codziennych, nazywa obiekty związane z plażą i materiały do recyklingu Z pomocą nauczyciela wyraża uczucia: I love... Reaguje werbalnie i niewerbalnie na niektóre polecenia nauczyciela Zaprzecza lub potwierdza informacje: Yes/No Rozumie pytanie What time is it? i na nie odpowiada Czyta wyrazy ze zrozumieniem popełniając błędy Śpiewa piosenki z innymi dziećmi w grupie Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego Numeruje nie zawsze poprawnie obrazki na podstawie usłyszanego tekstu Z duży problemami rozpoznaje obiekty związane z plażą i materiały do recyklingu popełniając liczne błędy Nie reaguje werbalnie i niewerbalnie na większość poleceń nauczyciela Z trudnością nawet przy pomocy nauczyciela wyraża uczucia: I love... Rozumie z pomocą nauczyciela pytanie What time is it? Śpiewa piosenki z innymi dziećmi w grupie popełniając liczne błędy.przepisuje wyrazy i zdania; 7.w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych; 8.współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 17

PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY II. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 69

PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY II. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 69 PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY II Rok szkolny 201/2016 Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 69 Podręcznik: Quest II Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Tkaczyk

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Język obcy nowożytny.

Bardziej szczegółowo

English Quest 2 JĘZYK ANGIELSKI KLASA II SZKOŁA PODSTAWOWA

English Quest 2 JĘZYK ANGIELSKI KLASA II SZKOŁA PODSTAWOWA English Quest 2 JĘZYK ANGIELSKI KLASA II SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ROZDZIAŁ WSTĘPNY HELLO AGAIN Środki językowe Umiejętności wg NPP Nazywa podstawowe kolory, członków

Bardziej szczegółowo

English Quest 2 PLAN WYNIKOWY

English Quest 2 PLAN WYNIKOWY English Quest 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ROZDZIAŁ WSTĘPNY HELLO AGAIN Środki językowe Nazywa podstawowe kolory, członków rodziny, części ciała, owoce, przybory szkolne,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Kryteria oceniania poszczególnych aktywności w klasie pierwszej: Ocena celująca (6) -uczeń rozumie wszystkie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Ocena wspaniale: Bezbłędnie opanował wiadomości i treści zawarte w podstawie programowej w zakresie języka angielskiego, realizowane na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I. 1. Uczeń:

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I. 1. Uczeń: 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września 2009 r.: 12/1/2009

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt;

ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt; ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: uczeń zna liczebniki 1-15; potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt; zna słownictwo z zakresu: najbliższa rodzina,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III 1.Zasady oceniania: oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, na ocenę nie mają wpływu postawy szkolne i cechy

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Tychy, dn. 1.09.2015 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Oceniać należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena promuje rozwój językowy i społeczny

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I

OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I 6pkt UCZEŃ: Rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje Próbuje używać znanych poleceń w codziennym życiu (na zajęciach języka angielskiego) Posługuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 )

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 ) HELLO! I M HAPPY 1. Zwroty na powitanie i pożegnanie. 2. Kolory. 3. Alfabet. Literowanie wyrazów. 4. Liczby 1-20. 5. Polecenia i pytania dotyczące kolorów i liczb. SPEŁNIENIA wskazuje litery, kolory i

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY English Quest 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Umiejętności wg Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: pencil, school bag, rubber, ruler, pencil case,

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń:

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015 Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczny Ocena dopuszczający Hello! rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III I PÓŁROCZE- OCENA ŚRÓDROCZNA Hello! CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA

Bardziej szczegółowo

English Quest 3 PLAN WYNIKOWY

English Quest 3 PLAN WYNIKOWY English Quest 3 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ROZDZIAŁ WSTĘPNY WELCOME Środki językowe Nazywa miesiące i dni tygodnia, popełniając nieliczne błędy Nazywa podstawowe zwierzęta,

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa II 01.09.2015. 1. Uczeń:

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa II 01.09.2015. 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa II 01.09.2015 Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY English Quest 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Środki językowe Umiejętności wg NPP Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: pencil, school bag, rubber,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Patrycja Nieradzińska Marta Nowaczyk Bartosz Jadziński Umiejętności, które uczniowie powinni posiadać po klasie I Zna zasady różnych gier

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Podręcznik: Our Discovery Island 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Stopień celujący otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Welcome oraz rozdziału 1 z nagraniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

English Quest 3 PLAN WYNIKOWY

English Quest 3 PLAN WYNIKOWY English Quest 3 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ROZDZIAŁ WSTĘPNY WELCOME Środki językowe Nazywa miesiące i dni tygodnia, popełniając nieliczne błędy Nazywa podstawowe zwierzęta,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

English Quest 3 PLAN WYNIKOWY

English Quest 3 PLAN WYNIKOWY English Quest 3 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ROZDZIAŁ WSTĘPNY WELCOME Środki językowe Nazywa miesiące i dni tygodnia, popełniając nieliczne błędy Nazywa podstawowe zwierzęta,

Bardziej szczegółowo

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken.

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 Okres bezpodręcznikowy 2 Hello!! W większości poprawnie

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE KRYTERIÓW OCENIANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW Z OPINIAMI Z PPP DLA KLAS III SP

DOSTOSOWANIE KRYTERIÓW OCENIANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW Z OPINIAMI Z PPP DLA KLAS III SP DOSTOSOWANIE KRYTERIÓW OCENIANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW Z OPINIAMI Z PPP DLA KLAS III SP Symptomy zaburzeń funkcji biorących udział w procesie czytania, pisania oraz nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 N auczyciel: m gr A nna Kądziołka PSO został stworzony

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe.

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach I - III Podczas trwania procesu nauczania języka angielskiego na I etapie edukacyjnym (nauczanie zintegrowane w klasach I, II, III) nauczyciel stopniowo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 2 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

w Józefowie odbywa się w oparciu o program wydawnictwa Pearson przy wykorzystaniu

w Józefowie odbywa się w oparciu o program wydawnictwa Pearson przy wykorzystaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej W klasie I 1) Rozumienie prostych poleceń celujący: uczeń rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, Uczeń przedstawia się z imienia, niewielkim zrozumienie

Bardziej szczegółowo

BINGO! 1 PLUS REFORMA

BINGO! 1 PLUS REFORMA New BINGO! 1 PLUS REFORMA 2017 a rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej Po szczegółowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ODDZIAŁACH I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 1. W klasach I-III uczniowie są oceniani w sposób opisowy uwzględniający rozwój indywidualny ucznia i jest dostosowana

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, w tym piosenkę o alfabecie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012 oprac. Katarzyna Wrońska 1 KLASA I GRAMATYKA I SŁOWNICTWO semestr I-What s your name?, How old are

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji JĘZYK ANGIELSKI English Quest 1 Zakres umiejętności (sprawności językowe) witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie i nazywanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Dział Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Okres bezpodręcznikowy i rozdział Hello!

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure - Ocena Hello! U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl., zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie polecenia wydawane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania jest: 1.Poinformowanie ucznia i rodzica

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z języka angielskiego zgodne są z Wewnątrzszkolnym System Oceniania (WSO) zawartym

Bardziej szczegółowo

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki.

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1- III Szkoły Podstawowej Obowiązkowe wyposażenie: Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa II- książka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013, ze zmianami od 2015 / 2016

Bardziej szczegółowo

Uczeń: rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje pożegnanie i żegna się

Uczeń: rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje pożegnanie i żegna się Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Ocena celująca Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY I. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 67

PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY I. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 67 PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY I Rok szkolny 2015/2016 Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 67 Liczba dni pozostawionych do dyspozycji nauczyciela: 3 Podręcznik:

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Okres bezpodręcznikowy Zna formy powitania, przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych I.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak 1.Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 6 punktów- - oznacza, że uczeń opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III 1. Co podlega ocenie sprawdziany pisemne (prace klasowe z poszczególnych rozdziałów podręcznika sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 2 Kryteria oceny

Super Sparks 2 Kryteria oceny Super Sparks 2 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, popełniając niewielkie błędy językowe, Uczeń

Bardziej szczegółowo

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III I. CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: poinformowanie ucznia o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Umiejętności Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY :

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : KLASA II W klasie II uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo