Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2"

Transkrypt

1 Kryteria ocen-język angielski- klasa II Podręcznik: English Adventure - 2 Ocena Hello! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać kolory Zna i stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your name?, This is ( Tomek ), It's (Monday), I'm ( eight), How old are you?, What's your favourite day/ colour? My favourite day/colour is... Chętnie wykonuje polecenia nauczyciela, słucha i rozumie historyjki obrazkowe Zna i liczy od 1 do 15 Czyta ze zrozumieniem zdania i wyrazy, starannie wypełnia ćwiczenie Bierze aktywny udział w lekcji Dobry 4 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać większość kolorów Zna i stosuje większość zwrotów: Hello, I'm ( Zosia ) What's your name?, This is ( Tomek ), It's (Monday), I'm ( eight), How old are you?, What's your favourite day/ colour? My favourite day/colour is... wykonuje polecenia nauczyciela, słucha i rozumie historyjki obrazkowe Zna większość liczb od 1 do 15 Czyta ze zrozumieniem zdania i wyrazy, starannie wypełnia ćwiczenie Bierze aktywny udział w lekcji

2 Dostateczny 3 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać niektóre kolory Stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your name?, This is ( Tomek ), I'm ( eight), How old are you?, What's your favourite / colour? My favourite /colour is...z pomocą nauczyciela Słucha i nie zawsze rozumie całą historyjkę obrazkową Nie zna wszystkich liczy od 1 do 15 Nie rozumie wszystkich zdań i wyrazów, wypełnia ćwiczenie Dość chętnie bierze udział w lekcji Czasami się rozprasza Dopuszczający 2 Uczeń: Nie zna większości kolorów, liczb Zwroty typu What s your name? How old are you? Im, This is What s your favourite colour? oraz odpowiedzi na te zwroty potrafi tylko z pomocą nauczyciela Nie wykonuje wszystkich poleceń nauczyciela, słucha i nie zawsze rozumie całą historyjkę obrazkową Wypełnia ćwiczenie tylko z pomocą nauczyciela Nie jest aktywny na lekcji, często się rozprasza Niedostateczny Uczeń: nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 1 Ocena Bardzo dobry My favourite things Uczeń: Zna nazwy ulubionych rzeczy:bat, bike, computer game,robot, TV, watch, zabawek

3 5 Układa zdanie It is... Zadaje i udziela odpowiedzi pytanie Is it...? Śpiewa piosenkę : My favourite things Słucha i rozumie historyjki obrazkowe Potrafi przeczytać i połączyć wypowiedzi dzieci z rysunkiem Samodzielnie i starannie wypełnia ćwiczenia Jest aktywny na lekcji, chętnie wykonuje wszystkie zadania Potrafi opisać swoją ulubioną zabawkę Chętnie korzysta z kart obrazkowych, bierze udział w grach i zabawach Korzysta samodzielnie ze słowniczka obrazkowego Dobry 4 Uczeń: Zna nazwy większości zabawek oraz ulubionych rzeczy Układa zdanie It is... Zadaje i udziela odpowiedzi pytanie Is it...? z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa piosenkę My favourite things Słucha i rozumie historyjki obrazkowe Chętnie korzysta z kart obrazkowych, bierze udział w grach i zabawach Potrafi przeczytać i połączyć wypowiedzi dzieci z rysunkiem Samodzielnie i starannie uzupełnia większość ćwiczeń Jest aktywny na lekcji, chętnie wykonuje większość zadań Z niewielką podpowiedzią potrafi opisać swoją ulubioną zabawkę

4 Korzysta samodzielnie ze słowniczka obrazkowego Dostateczny 3 Uczeń: Zna nazwy niektórych zabawek oraz ulubionych rzeczy Układa zdanie It is... Odpowiada na pytanie Is it...? z pomocą nauczyciela Śpiewa piosenkę My favourite things- z małymi błędami Słucha ale nie rozumie całej historyjki obrazkowej Potrafi przeczytać i połączyć wypowiedzi dzieci z rysunkiem z pomocą nauczyciela Uzupełnia ćwiczenia z pomocą nauczyciela Korzysta z kart obrazkowych, bierze udział w grach i zabawach Jest dość aktywny na lekcji, wykonuje większość zadań Nie potrafi opisać swojej ulubionej zabawki samodzielnie Rzadko posługuje się słownikiem obrazkowym Dopuszczający 2 Uczeń: Zna nazwy nielicznych zabawek oraz ulubionych rzeczy Układa zdanie It is... Odpowiada na pytanie Is it...? z pomocą nauczyciela Niechętnie i z błędami śpiewa piosenkę My favourite things Nie rozumie całej historyjki obrazkowe, rozprasza się podczas słuchania Uzupełnia ćwiczenia z pomocą nauczyciela Niechętnie korzysta z kart obrazkowych, często je gubi Nie jest aktywny na lekcji, wykonuje niektóre zadania

5 Nie potrafi opisać swojej ulubionej zabawki Rzadko posługuje się słownikiem obrazkowym Niedostateczny Uczeń: nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 1 Ocena My family Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna nazwy członków rodziny Zna i stosuje przymiotniki: big, small Zna i stosuje czasownik :I have got...i haven t got... Have you got...? Śpiewa piosenkę Czyta krótki teks dotyczącymi rodziny i uzupełnia tabelkę informacjami z tekstu Słucha, samodzielnie czyta i odgrywa historyjkę Starannie i poprawnie wykonuje wszystkie zadania i ćwiczenia Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego Dobry 4 Uczeń: Zna nazwy większości członków rodziny Zna i stosuje przymiotniki: big, small

6 Zna i stosuje czasownik :I have got...i haven t got... Have you got...? z niewielką pomocą nauczyciela Śpiewa piosenkę Z niewielką pomocą nauczyciela czyta krótki teks dotyczącymi rodziny i uzupełnia tabelkę informacjami z tekstu znajduje różnice między obrazkami Słucha, czyta i odgrywa historyjkę Starannie i poprawnie wykonuje większość zadań i ćwiczeń korzysta ze słowniczka obrazkowego Dostateczny 3 Uczeń: Zna nazwy niektórych członków rodziny Zna i stosuje przymiotniki: big, small z pomocą nauczyciela Zna i stosuje czasownik :I have got...i haven t got... Have you got...? z pomocą nauczyciela Śpiewa piosenkę z małymi błędami Z pomocą nauczyciela czyta krótki tekst dotyczącymi rodziny i uzupełnia tabelkę informacjami z tekstu Słucha, czyta i odgrywa historyjkę, nie zawsze rozumie całą treść Wykonuje większość zadań i ćwiczeń z licznymi błędami Jest mało aktywny na lekcji, wykazuje pozytywną postawę wobec stawianych mu zadań

7 korzysta ze słowniczka obrazkowego Dopuszczający 2 Uczeń: Zna nazwy nielicznych członków rodziny Zna i stosuje przymiotniki: big, small z pomocą nauczyciela Powtarza zdania :I have got...i haven t got... Have you got...? nie układa ich samodzielnie Niechętnie i z błędami śpiewa piosenkę Tylko z pomocą nauczyciel czyta tekst dotyczącymi rodziny i uzupełnia tabelkę informacjami z tekstu Nie rozumie całej historyjki obrazkowej i ma trudności z jej opowiedzeniem Popełnia bardzo liczne błędy w większości zadań i ćwiczeń Jest mało aktywny na lekcji, wykazuje niechętną postawę wobec stawianych mu zadań Rzadka zagląda do słowniczka obrazkowego Posługuje się kartami obrazkowymi nie zawsze zgodnie z poleceniem nauczyciela Niedostateczny Uczeń: nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 1 Ocena Bardzo dobry 5 My body and face Uczeń: Zna nazwy kolejnych części ciała oraz wyrazów opisujących wygląd- blond/dark hair,glasses, Chin, neck, tail, Rozumie i używa zwroty She has got..., she hasn t got, He has got, He hasn t got.

8 Śpiewa piosenkę Czyta tekst i łączy go z rysunkami Rozumie historyjkę obrazkową i potrafi ją opowiedzieć Starannie i poprawnie wykonuje wszystkie zadania i ćwiczenia Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego opisuje kolegę/ koleżankę Dobry 4 Uczeń: Zna nazwy większość części ciała oraz wyrazów opisujących wygląd Rozumie i potrafi użyć zwrotów She Has got..., she hasn t got He has got.., He hasn t got.. z niewielką pomocą nauczyciela Śpiewa piosenkę Czyta tekst i łączy go z rysunkami Rozumie historyjkę obrazkową i potrafi ją opowiedzieć Starannie i poprawnie wykonuje większość zadań i ćwiczeń korzysta ze słowniczka obrazkowego

9 opisuje kolegę/ koleżankę z pomocą nauczyciela Dostateczny 3 Uczeń: Zna nazwy niektórych części ciała oraz wyrazów opisujących wygląd Rozumie zwroty She has got..., she hasn t got He has got.., He hasn t got-używa ich z pomocą nauczyciela Śpiewa piosenkę z małymi błędami Czyta tekst i łączy go z rysunkami z pomocą nauczyciela Rozumie tylko fragmenty historyjki obrazkowej i potrafi je opowiedzieć Nie wykonuje poprawnie wszystkich zadań i ćwiczeń Jest mało aktywny na lekcji, wykazuje pozytywną postawę wobec stawianych mu zadań korzysta ze słowniczka obrazkowego tylko wtedy gdy ma takie zadanie nie zawsze posługuje się kartami obrazkowymi zgodnie z poleceniem nauczyciela Dopuszczający 2 Uczeń: Zna nazwy nielicznych części ciała oraz wyrazów opisujących wygląd Zwroty: She has got..., she hasn t got He has got,he hasn t got..używa tylko z pomocą Niechętnie i z błędami śpiewa piosenkę Czyta tekst i łączy go z rysunkami z pomocą nauczyciela Rozumie tylko niewielkie fragmenty historyjki obrazkowej i potrafi je opowiedzieć Nie wykonuje poprawnie wszystkich zadań i ćwiczeń Jest mało aktywny na lekcji, wykazuje bierną postawę wobec stawianych mu zadań Korzysta ze słowniczka obrazkowego tylko wtedy gdy ma takie zadanie

10 Nie zawsze posługuje się kartami obrazkowymi zgodnie z poleceniem nauczyciela, gubi karty Niedostateczny Uczeń: nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 1 Ocena My room Bardzo dobry 5 Uczeń: Liczy samodzielnie 1-20 Zna i stosuje nazwy pomieszczeń w domu i poprawnie je wymawia Zna nazwy mebli i poprawnie je wymawia Zna i stosuje przyimki :in, on, under, next to Zna i stosuje zwroty: It s a lamp. A lamp is on/ in/ under next to the box. Samodzielnie śpiewa piosenkę Czyta samodzielnie krótki tekst Rozumie historyjkę obrazkową i potrafi ją opowiedzieć Starannie i poprawnie wykonuje wszystkie zadania i ćwiczenia Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego

11 Dobry 4 Uczeń: Liczy 1-20 Zna i stosuje większość nazw pomieszczeń w domu i poprawnie je wymawia Zna większość nazw mebli i poprawnie je wymawia Zna i stosuje przyimki :in, on, under, next to Zna i stosuje zwroty: It s a lamp. A lamp is on/ in/ under, next to the box- z niewielką pomocą Samodzielnie śpiewa piosenkę Czyta krótki tekst Rozumie historyjkę obrazkową i potrafi ją opowiedzieć Starannie i poprawnie wykonuje większość zadań i ćwiczeń korzysta ze słowniczka obrazkowego Dostateczny 3 Uczeń: Myli liczby 1-20 Zna i stosuje niektóre nazwy pomieszczeń w domu i w miarę poprawnie je wymawia Zna niektóre nazwy mebli i w miarę poprawnie je wymawia Zna przyimki :in, on, under, next to, stosuje je z pomocą nauczyciela Zna i stosuje zwroty: It s a lamp. A lamp is on/ in/ under, next to the box.- pomocą nauczyciela Śpiewa piosenkę z małymi błędami

12 Czyta krótki tekst z pomocą nauczyciela Nie rozumie całej historyjki obrazkowej i nie potrafi jej opowiedzieć Wykonuje zadania i ćwiczenia popełniając liczne błędy Jest mało aktywny na lekcji, wykazuje pozytywną postawę wobec stawianych mu zadań Czasami korzysta ze słowniczka obrazkowego Dopuszczający 2 Uczeń: Zna niektóre liczby 1-20 Zna i stosuje nieliczne nazwy pomieszczeń w domu i w miarę poprawnie je wymawia Zna nieliczne nazw mebli i w miarę poprawnie je wymawia Myli przyimki :in, on, under, next to stosuje je z pomocą nauczyciela Nie stosuje zwrotów: It s a lamp. A lamp is on/ in/ under, next to the box Niechętnie i z licznymi błędami śpiewa piosenkę Ma trudności w czytaniu nawet krótkiego tekstu Nie rozumie całej historyjki obrazkowej i nie potrafi jej opowiedzieć Często nie wykonuje zadań i ćwiczeń Jest mało aktywny na lekcji, wykazuje niechętną postawę wobec stawianych mu zadań Nie korzysta ze słowniczka obrazkowego Posługuje się kartami obrazkowymi nie zawsze zgodnie z poleceniem nauczyciela

13 Niedostateczny 1 Uczeń: nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą Ocena I can jump! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna nazwy czynności Zna nazwy zwierząt Zna i używa w zdaniach słowa modalnego: can Zadaje pytania i udziela krótkich odpowiedzi z can: Can you fly? Yes No Śpiewa piosenkę I can Mówi co zwierzę potrafi robić: np.a snake can walk. A Snake can t sing. Potrafi powiedzieć co potrafi, a czego nie potrafi zwierzątko na obrazku Rozumie historyjkę obrazkową i potrafi ją opowiedzieć Starannie i poprawnie wykonuje wszystkie zadania i ćwiczenia Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego Potrafi opisać siebie-swój wygląd oraz co potrafi robić a czego nie Dobry Uczeń: Zna nazwy większości czynności

14 4 Zna nazwy większości zwierząt Zna i używa w zdaniach słowa modalnego: can Zadaje pytania i udziela krótkich odpowiedzi z can: Can you fly? Yes No wymaga niewielkiej pomocy nauczyciela Śpiewa piosenkę I can.. Mówi co zwierzę potrafi robić, a czego nie:np. A snake can walk. A Snake can t sing (z niewielką pomocą ) Rozumie historyjkę obrazkową i potrafi ją opowiedzieć Poprawnie wykonuje większość zadań i ćwiczeń Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego Z niewielką pomocą nauczyciela potrafi opisać siebie -jak wygląda, co potrafi, a czego nie Dostateczny 3 Uczeń: Zna nazwy niektórych czynności Zna nazwy niektórych zwierząt Zna i używa w zdaniach słowa modalnego: can z pomocą nauczyciela Zadaje pytania i udziela krótkich odpowiedzi z can: Can you fly? Yes No wymaga pomocy nauczyciela Śpiewa piosenkę z nielicznymi błędami Mówi co zwierzę potrafi robić: np.a snake can walk. A Snake can t sing (z pomocą nauczyciela) Potrafi powiedzieć co potrafi zwierzątko na obrazku tylko z pomocą nauczyciela

15 Rozumie w większości historyjkę obrazkową i potrafi ją opowiedzieć Popełnia liczne błędy w większości zadań i ćwiczeń Jest mało aktywny na lekcji, wykazuje pozytywną postawę wobec stawianych mu zadań Rzadka zagląda do słowniczka obrazkowego Posługuje się kartami obrazkowymi nie zawsze zgodnie z poleceniem nauczyciela Dopuszczający 2 Uczeń: Zna nazwy niewielu czynności Zna nazwy niewielu zwierząt Zna i używa w zdaniach słowa modalnego: can z pomocą nauczyciela, nie jest samodzielny Udziela krótkich odpowiedzi z can: Can you fly? Yes No wymaga pomocy nauczyciela Niechętnie i licznymi błędami śpiewa piosenkę Nie potrafi powiedzieć co potrafi czego nie potrafi zwierzątko na obrazku Nie rozumie całej historyjki obrazkowej i ma trudności z jej opowiedzeniem Popełnia bardzo liczne błędy w większości zadań i ćwiczeń Jest mało aktywny na lekcji, wykazuje niechętną postawę wobec stawianych mu zadań Rzadka zagląda do słowniczka obrazkowego Posługuje się kartami obrazkowymi nie zawsze zgodnie z poleceniem nauczyciela Niedostateczny Uczeń: nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 1

16 Ocena He likes cheese! Bardzo dobry Uczeń: Zna nazwy produktów spożywczych oraz napojów 5 Zna i stosuje zwrot: Do you like... I don t like..., Does He/she like. She/he doesn t like.he/she likes.. Potrafi powiedzieć co lubi, a czego nie lubi, co lubi a czego nie lubi kolega, koleżanka Śpiewa piosenkę Słucha i poprawnie wskazuje odpowiednie potrawy Słucha, samodzielnie czyta i odgrywa historyjkę Starannie i poprawnie wykonuje wszystkie zadania i ćwiczenia Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego Dobry Uczeń: Zna nazwy większości produktów spożywczych oraz napojów 4 Zna i stosuje zwrot: Do you like... I don t like... Does He/she like. She/he doesn t like.he/she likes. Potrafi powiedzieć( z niewielką pomocą nauczyciela ) co lubi, a czego nie lubi oraz co lubi a czego nie lubi kolega, koleżanka Śpiewa piosenkę Słucha i poprawnie wskazuje odpowiednie potrawy

17 Słucha, czyta i odgrywa historyjkę Starannie i poprawnie wykonuje większość zadań i ćwiczeń Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego Dostateczny Uczeń: Zna nazwy niektórych produktów spożywczych oraz napojów 3 Zna i stosuje zwrot: Do you like... I don t like... Does He/she like. She/he doesn t like, He/she likes z pomocą nauczyciela Potrafi powiedzieć( z pomocą nauczyciela ) co lubi, a czego nie lubi, co lubi, a czego nie lubi oraz co lubi a czego nie lubi kolega, koleżanka Śpiewa piosenkę z małymi błędami Słucha i wskazuje odpowiednie potrawy, popełniając błędy Słucha, czyta i odgrywa historyjkę z pomocą nauczyciela Wykonuje większość zadań i ćwiczeń, popełnia błędy Jest dość aktywny na lekcji, wykazuje pozytywną postawę wobec stawianych mu zadań Czasami korzysta ze słowniczka obrazkowego Dopuszczający 2 Uczeń: Zna nazwy nielicznych produktów spożywczych oraz napojów Zapomina znaczenia zwrotów: Do you like... I don t like... Does He/she like. She/he doesn t like. He/she likes.. układa zdania tylko z pomocą nauczyciela

18 Ma trudności z prawidłowym ułożeniem zdania nawet z pomocą nauczyciela Niechętnie i z licznymi błędami śpiewa i powtarza treść piosenki Nie rozumie całej historyjki obrazkowej i ma trudności z jej opowiedzeniem Popełnia bardzo liczne błędy w większości zadań i ćwiczeń Jest mało aktywny na lekcji, wykazuje niechętną postawę wobec stawianych mu zadań Rzadka zagląda do słowniczka obrazkowego Posługuje się kartami obrazkowymi nie zawsze zgodnie z poleceniem nauczyciela Niedostateczny Uczeń: nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 1 Ocena Bardzo dobry 5 Our world Uczeń: Zna nazwy elementów krajobrazu: River, forest, mountains, field, Lake, town Zna nazwy środków transportu: car, lorry, bus, plane,traktor, boat, train. Zna i stosuje konstrukcję: There is., There are. Śpiewa piosenkę Słucha, samodzielnie czyta i odgrywa historyjkę Starannie i poprawnie wykonuje wszystkie zadania i ćwiczenia

19 Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego Dobry 4 Uczeń: Zna nazwy większości elementów krajobrazu oraz środków transportu Zna i stosuje z niewielką pomocą nauczyciela konstrukcję: There is, There are Śpiewa piosenkę Słucha, czyta i odgrywa historyjkę Starannie i poprawnie wykonuje większość zadań i ćwiczeń korzysta ze słowniczka obrazkowego Dostateczny 3 Uczeń: Zna nazwy niektórych elementów krajobrazu oraz środków transportu Z pomocą nauczyciela stosuje konstrukcję: There is There are. Śpiewa piosenkę z małymi błedami Słucha, czyta i odgrywa historyjkę, nie zawsze rozumie całą treść Wykonuje większość zadań i ćwiczeń z licznymi błędami Jest dość aktywny na lekcji, wykazuje pozytywną postawę wobec stawianych mu zadań korzysta ze słowniczka obrazkowego

20 Dopuszczający 2 Uczeń: Zna nazwy nielicznych elementów krajobrazu oraz środków transportu Tylko z pomocą nauczyciela stosuje konstrukcję: There is There are. Niechętnie i z licznymi błędami śpiewa piosenkę Nie rozumie całej historyjki obrazkowej i ma trudności z jej opowiedzeniem Popełnia bardzo liczne błędy w większości zadań i ćwiczeń Jest mało aktywny na lekcji, wykazuje niechętną postawę wobec stawianych mu zadań Rzadka zagląda do słowniczka obrazkowego Posługuje się kartami obrazkowymi nie zawsze zgodnie z poleceniem nauczyciela Niedostateczny Uczeń: nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 1 Ocena What's he wearing? Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna nazwy ubrań Odpowiada na pytania: np. What colour is your hat? My hat is blue. Zna I stosuje zwroty: She is wearing.he is wearing I m wearing Śpiewa piosenkę: What are you wearing? Potrafi powiedzieć w co jest ubrany,w co urany jest jego kolega, koleżanka Mówi o swoim ulubionym stroju

21 Słucha, czyta i samodzielnie odnajduje obrazek z odpowiednim ubiorem Słucha, samodzielnie czyta i odgrywa historyjkę Starannie i poprawnie wykonuje wszystkie zadania i ćwiczenia Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego Dobry 4 Uczeń: Zna nazwy większości ubrań Odpowiada na pytania: np. What colour is your hat? My hat is blue.- z niewielką pomocą Zna i stosuje zwroty: She is wearing, He is wearing I m wearing z niewielką pomocą Śpiewa piosenkę :What are you wearing? Potrafi powiedzieć w co jest ubrany, w co jest ubrany jego kolega, koleżanka z niewielką pomocą nauczyciela Mówi o swoim ulubionym stroju- wymaga wskazówek i niewielkich podpowiedzi Słucha, czyta i odnajduje obrazek z odpowiednim ubiorem Słucha, czyta i odgrywa historyjkę Starannie i poprawnie wykonuje wszystkie zadania i ćwiczenia korzysta ze słowniczka obrazkowego

22 Dostateczny 3 Uczeń: Zna nazwy niektórych ubrań Odpowiada na pytania: np. What colour is your hat? My hat is blue.- z pomocą nauczyciela Zna i stosuje zwroty: She is wearing, He is wearing I m wearing.. z pomocą nauczyciela Śpiewa piosenkę z małymi błędami Potrafi powiedzieć w co jest ubrany, w co jest brany jego kolega, koleżanka z pomocą nauczyciela Mówi o swoim ulubionym stroju- wymaga wskazówek i podpowiedzi Nie wszystko rozumie po wysłuchaniu tekstu, czyta z pomocą nauczyciela i odnajduje obrazek z odpowiednim ubiorem Nie wszystko rozumie z wysłuchanej historyjki wykonuje większość zadań i ćwiczeń, popełnia liczne błędy Jest dość aktywny na lekcji, wykazuje pozytywną postawę wobec stawianych mu zadań korzysta ze słowniczka obrazkowego, tylko kiedy jest o to poproszony Posługuje się kartami obrazkowymi w większości zgodnie z poleceniem nauczyciela Dopuszczający 2 Uczeń: Zna nazwy nielicznych ubrań Odpowiada na pytania: np. What colour is your hat? My hat is blue. Z pomocą nauczyciela Niechętnie i z licznymi błędami śpiewa piosenkę What are you wearing? Tylko z pomocą nauczyciela używa zwrotów: She/He is wearing, I m wearing Nie rozumie całej historyjki obrazkowej i ma trudności z jej opowiedzeniem Popełnia bardzo liczne błędy w większości zadań i ćwiczeń

23 Jest mało aktywny na lekcji, wykazuje niechętną postawę wobec stawianych mu zadań Rzadka zagląda do słowniczka obrazkowego Posługuje się kartami obrazkowymi nie zawsze zgodnie z poleceniem nauczyciela Niedostateczny Uczeń: nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą 1

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAWIERA: 1. Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć 2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych poziomów (śródroczne, roczne)

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure - Ocena Hello! U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl., zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie polecenia wydawane

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski klasa II Podręcznik Our Discovery Island 2; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Dział Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Okres bezpodręcznikowy i rozdział Hello!

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 3

Our Discovery Island 3 Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku, np. blue birds.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Język obcy nowożytny.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, w tym piosenkę o alfabecie,

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 )

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 ) HELLO! I M HAPPY 1. Zwroty na powitanie i pożegnanie. 2. Kolory. 3. Alfabet. Literowanie wyrazów. 4. Liczby 1-20. 5. Polecenia i pytania dotyczące kolorów i liczb. SPEŁNIENIA wskazuje litery, kolory i

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA III szkoły podstawowej podręcznik ENGLISH ADVENTURE 3 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczny Ocena dopuszczający Hello! rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III I PÓŁROCZE- OCENA ŚRÓDROCZNA Hello! CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Okres bezpodręcznikowy Zna formy powitania, przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Welcome oraz rozdziału 1 z nagraniem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 2 Kryteria oceny

Super Sparks 2 Kryteria oceny Super Sparks 2 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, popełniając niewielkie błędy językowe, Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012 oprac. Katarzyna Wrońska 1 KLASA I GRAMATYKA I SŁOWNICTWO semestr I-What s your name?, How old are

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej 1. Nauczyciel języka angielskiego uczący w klasie drugiej systematycznie ocenia pracę uczniów, odnotowuje w dzienniku

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września 2009 r.: 12/1/2009

Bardziej szczegółowo

New English Adventure 2

New English Adventure 2 New English Adventure 2 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego. Poziom PP ponadpodstawowy oznacza wiedzę i, bez których

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 3 PODRĘCZNIK OUR DISCOVERY ISLAND 3 Nr MEN: 393/3/2011 Autorka: Mariola Bogucka PROGRAM NAUCZANIA ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 23 GRUDNIA 2008, 27 SIERPNIA 2012 i 30 MAJA 2014 Data publikacji maj 2009,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 I. Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA Aleksandra Sobala (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA (opracowane zgodnie wymaganiami nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2009 roku) Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) marzec

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 2 KLASY DRUGIE

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 2 KLASY DRUGIE PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 2 KLASY DRUGIE Dział UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe PONADPODSTAWOWYM (wszystko, co w zakresie podstawowym i ponadto) Materiał nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken.

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 Okres bezpodręcznikowy 2 Hello!! W większości poprawnie

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie.

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie:

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie: Rozdział 1 My toys Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20. Pyta: How many (dolls)? Odpowiada na pytania o liczbę, np. Eleven. Rozpoznaje liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Podręcznik: Our Discovery Island 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Stopień celujący otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DO PODRĘCZNIKA My toys Zna niektóre nazwy zabawek. Po wysłuchaniu nagrania rysuje po śladzie zabawki. Częściowo poprawnie nazywa liczebniki zakresie 11 15. poprawnie koloruje figury. Na obrazku odnajduje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Kryteria oceniania poszczególnych aktywności w klasie pierwszej: Ocena celująca (6) -uczeń rozumie wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. II III Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA New English Adventure 2

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA New English Adventure 2 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA New English Adventure 2 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe) oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III. Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III. Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy Opracowany przez : Justynę Plewińską 1 I. Założenia 1. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - 1

Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - 1 Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - Dobry Hello! Uczeń: Zna i umie poprawnie nazwać kolory: blue, green, yellow, red Zna i poprawnie wymawia przybory szkolne: pencil,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III 1.Zasady oceniania: oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, na ocenę nie mają wpływu postawy szkolne i cechy

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji JĘZYK ANGIELSKI English Quest 1 Zakres umiejętności (sprawności językowe) witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie i nazywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP KLASA I W klasach I III szkoły podstawowej ocena roczna jest oceną opisową. W trakcie roku szkolnego w tych klasach obowiązuje cyfrowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Uczeń: rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje pożegnanie i żegna się

Uczeń: rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje pożegnanie i żegna się Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Ocena celująca Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej JĘZYK ANGIELSKI KL.I Wspaniale Klasa I 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 2 Kryteria oceny

Oxford Explorers 2 Kryteria oceny Oxford Explorers 2 Kryteria oceny Hello again! OCENA 1 rozdziału Hello again nie popełniając z rozdziału Hello again, czasem po nagrań z rozdziału Hello again, często po z rozdziału Hello again, często

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III I. CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: poinformowanie ucznia o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, Uczeń przedstawia się z imienia, niewielkim zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział: Uczeń opanował wszystkie Potrafi przywitać się

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział: Uczeń opanował wszystkie Potrafi przywitać się WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasy 4 podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

1 Policz, napisz i narysuj.

1 Policz, napisz i narysuj. Arkusz 1 1 Policz, napisz i narysuj. three dolls + dolls = dolls + = + = 2 Przeczytaj i narysuj. Pokoloruj. 1 It s a dinosaur. It s small. It s green. 2 It s a car. It s big. It s red. English Adventure

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press Kryteria oceniania klasa IV KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 1 ( wydawnictwo Oxford) Semestr I Cel kształcenia Zgodnie z nowa podstawą

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie I

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie I Nauczyciel: mgr Jadwiga Stołowska-Skrzypczyk Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie I SZKOŁA PODSTAWOWA Rok szkolny 2014/15 Podręcznik: Bugs World 1(autorzy: C.Read, A. Soberon, M. Kondro),

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I. PODRĘCZNIK: ABC Deutsch (nowy) Klasa I

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I. PODRĘCZNIK: ABC Deutsch (nowy) Klasa I KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I PODRĘCZNIK: ABC Deutsch (nowy) Klasa I OCENA Rozdział I: Ich bin Theo Uczeń zna wszystkie poznane formy powitania i pożegnania, zna wszystkie imiona niemieckie

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA Aleksandra Sobala (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA (opracowane zgodnie wymaganiami nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2009 roku) Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) marzec

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej W klasie I 1) Rozumienie prostych poleceń celujący: uczeń rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 2. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 2. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 2 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Wstęp Rozkład materiału jest propozycją realizacji materiału. Nauczyciel ma możliwość innego rozpisania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ODDZIAŁACH I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I. 1. Uczeń:

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I. 1. Uczeń: 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo