Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60"

Transkrypt

1 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej w zakresie treści nauczania przewidzianych dla uczniów klasy I szkoły podstawowej. Praca z podręcznikiem English Adventure 1 zakłada 3 lekcje wprowadzające na początku roku szkolnego (okres bezpodręcznikowy), jedną lekcję z rodziałem Hello, a następnie po 6 lekcji z rozdziałami: My face, Animals, My toys, Food, My body, My house, My clothes, My party. W kursie English Adventure 1 uwzględniono lekcje kulturowe, multisensoryczne gry i zabawy, materiał wideo z postaciami z bajek i filmów Disneya oraz ciekawe projekty. Zeszyt ćwiczeń uwzględnia potrzeby uczniów będących na różnych etapach rozwoju grafomotorycznego.

2 Lp. Temat rozdziału Znajomość środków językowych Zgodność z Nową podstawą programową Materiał Temat lekcji Słownictwo Gramatyka/Fonetyka Umiejętności Punkt podstawy podręcznika i ćwiczeń 1 Okres bezpodręcznikowy Hello, Goodbye. Witanie się. Formy powitań i pożegnań. Polecenia. rozróżnia formy powitań i pożegnań. Uczeń rozumie i rozróżnia polecenia. SB: - WB: - wita się i żegna. TB: 28 2 Okres bezpodręcznikowy School objects, colours. Przedmioty szkolne, kolory. Przybory szkolne. Kolory. Zwroty Hold up, Point to Pytania What's this?, What colour is it? Uczeń reaguje na powitania i pożegnania. Uczeń reaguje na polecenia. rozumie i rozróżnia przedmioty szkolne i kolory. Uczeń rozumie pytania dotyczące kolorów. 1, 2 SB: - WB: - nazywa przedmioty szkolne i kolory. TB: 29; 30 uczeń reaguje na polecenia i nazwy przedmiotów szkolnych. Uczeń reaguje na pytania dotyczące kolorów.

3 3 Okres bezpodręcznikowy Numbers. Liczby 1-5. Liczby 1-5. Zwroty Hold up, Point to Pytania What's this?, How many?, What colour is it? rozumie i rozróżnia liczby. liczy od 1 do 5. 1, 2 SB: - WB: - TB: 4 Hello Hello, goodbye, thank you, please. Zwroty grzecznościowe. Nauka piosenek. Formy powitań i pożegnań. Przybory szkolne. Kolory. Zwroty grzecznościowe. Zwroty Point to, Find Pytania What's this?, What colour is it? liczb. rozumie formy powitań, pożegnań i poleceń. Uczeń rozumie i rozróznia zwroty grzecznościowe, kolory i przybory szkolne. Uczeń rozumie rymowankę i wskazuje odpowiednie przedmioty. Uczeń rozumie tekst piosenki. 1, 2, 3 SB: 1/2; 2/3 WB: 1/2; 2/3 TB: 32, 33 wita się i żegna. Uczeń stosuje zwroty grzecznościowe. Uczeń nazywa kolory i przybory szkolne. Uczeń powtarza rymowankę. Uczeń śpiewa piosenki. 5 My face Chant My eyes. Nauka rymowanki. Części twarzy. Zwrot Point to Pytania What's the magic word?, What's missing?, usłyszane zwroty grzecznościowe, pytania dotyczące kolorów. rozumie i rozróżnia części twarzy. Uczeń rozumie tekst rymowanki. 1, 2, 3 SB: 1/4 WB: 1/4 nazywa części twarzy. Uczeń powtarza rymowankę. TB: 34 Uczeń reaguje na pytania i polecenia dotyczące części twarzy.

4 6 My face Colours, face. Kolory, częśći twarzy. Kolory. Części twarzy. Zwroty Touch, Point to Pytanie What colour is? rozumie i rozróznia nazwy kolorów i części twarzy. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2, 3 SB: 2/5 WB: 2/5 nazywa kolory i części twarzy. Uczeń powtarza rymowankę. TB: 35 7 My face Happy, sad. Opisywanie nastroju. Słowa opisujące nastrój. Słowa: yes, no. Zwrot Touch Pytania Who's this?, Is (Jessi) happy/ sad? dotyczące kolorów oraz części twarzy. rozumie i rozróżnia słowa opisujące nastrój. 1, 2 SB: 3/6; 4/6 WB: 3/6 opisuje nastroje. TB: 36 8 My face Everything's great. Nauka piosenki. Części twarzy. Słowa opisujące nastrój. Zwrot Everything's bad/ great. Pytanie Is (Buzz) happy/ sad? nastroju. rozumie i rozróżnia słowa opisujące nastrój. Uczeń rozumie tekst piosenki. 1, 2, 3 SB: 5/7; 6/7 WB: 4/7 śpiewa piosenkę. TB: 37 9 My face Story time. Słuchanie Części twarzy. Słowa opisujące nastrój. Zwroty Draw, It's my... Pytania What's this?, Who's this?, What's missing?, Is (she/ he) happy? nastroju. rozumie i rozróżnia słowa opisujące nastrój. Uczeń rozumie tekst 1, 2, 4 SB: 7/8 WB: 5/8 TB: 38

5 powtarza tekst nastroju. 10 My face Project - my mask. Wykonanie projektu. Przymiotniki: duży, mały. Zwroty Look at my, Point to Pytania Is it big/ small?, What are these? rozumie i rozróżnia przymiotniki. Uczeń rozumie tekst nagrania. opisuje twarze, używając kolorów i przymiotników. 1, 2 SB: 8/9; 9/9 WB: 6/9; 1/10; 1/11 TB: Animals Chant Listen to the animals! Nauka rymowanki Zwierzęta. Kolory. Zwroty Point to, Hold up... Pytania What's the magic word?, What's missing?, What colour is? części twarzy oraz przymiotników. rozumie i rozróżnia nazwy zwierząt. Uczeń rozumie tekst rymowanki. nazywa zwierzęta. Uczeń powtarza rymowankę. 1, 2, 3 SB: 1/10 WB: 1/12 TB: Animals Animals, numbers. Zwierzeta. Liczby Zwierzeta. Liczby Pytania What's this?, What's number?, What colour is? dotyczące zwierząt. rozumie i rozróżnia liczby. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 2/11 WB: 2/13 nazywa ziwerzęta. Uczeń liczy do 10. TB: 41 dotyczące liczb i zwierząt.

6 13 Animals Describing animals. Opisywanie zwierząt. Zwierzeta. Kolory. Przymiotniki: duży, mały. Liczby Zwroty Find, Hold up, Follow Pytania How many?, Can you see? rozumie opisy zwierząt. Uczeń rozumie tekst nagrania. opisuje zwierzęta. 1, 2 SB: 3/12; 4/12 WB: 3/14 TB: Animals It isn't purple. Nauka piosenki. Zwierzęta. Kolory. Przymiotniki. Zwroty It's... It isn't Pytania Is it?, What is it?, What colour is it? dotyczące kolorów, liczb, przymiotników i zwierząt. rozumie opisy zwierząt. Uczeń rozumie tekst piosenki. 1, 2, 3 SB: 5/13; 6/13 nazywa zwierząta. Uczeń śpiewa piosenkę. WB: 4/15 TB: Animals Story time. Słuchanie Zwierzęta. Słowa: yes, no. Zwrot It's...Pytania Is it?, What is it? zwierząt. Uczeń opisuje zwierzęta. rozumie pytania dotyczące zwierząt. Uczeń rozumie tekst 1, 2, 4 SB: 7/14 WB: 5/16 powtarza tekst TB: Animals Project - my animal. Wykonanie projektu. Zwierząta. Kolory. Przymiotniki: duży, mały. Zwroty It's Guess. Pytania What's my favourite animal?, How many?, Is it? zwierząt. rozumie opisy zwierząt. Uczeń rozumie tekst nagrania. opisuje swoje ulubione zwierzę. 1, 2 SB: 8/15; 9/15 WB: 6/17 TB: 45

7 Uczeń reaguje na pytanie dotyczące ulubionego zwierzątka. 17 Revision My face, animals. Powtórzenie materiału z rozdziałów 1 i 2. Części twarzy. Kolory. Liczby. Zwierzęta. Zwroty Touch your, Look at, It's, It isn't, It has Pytania How many?, What's missing? rozumie i rozróżnia liczby, kolory, części twarzy i zwierzęta. Uczeń rozumie opisy zwierząt. liczy do 10. Uczeń nazywa części twarzy i zwierzęta. 1, 2 SB: 1/16; 2/17; 1/65 WB: 1/18; 1/19 TB: 46; Halloween Halloween. Lekcja kulturowa. Słowa związane z Halloween: witch, pumpkin, ghost, cat, bat. Zwroty I've got, Let's make a pumpkin, It's. rozumie i rozróżnia słowa związane z Halloween. Uczeń rozumie tekst piosenki. 1, 2, 3 SB: 1/60; 2/61; 5/73; WB: 1/68 śpiewa piosenkę. Uczeń nazywa słowa związane z Halloween. Uczeń opisuje wykonaną przez siebie dynię. TB: 90; My toys Chant Toys, toys, toys. Nauka rymowanki. Zabawki. Zwrot It's Pytania What's the magic word?, What colour is?, Can you see? dotyczące Halloween. rozumie i rozróżnia nazwy zabawek. Uczeń rozumie tekst rymowanki. Uczeń rozumie opisy zabawek. 1, 2, 3 SB: 1/18 WB: 1/20 nazywa zabawki. Uczeń powtarza rymowankę. TB: My toys Toys, numbers zabawki, liczby Zabawki. Liczby Zwrot It's Pytania How many?, What number is it? zabawek. rozumie i rozróznia nazwy zabawek oraz liczby do 15. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 2/19 WB: 2/21

8 nazywa zabawki. Uczeń liczy do 15. TB: 49 zabawek i liczb. 21 My toys Figures. Figury geometryczne. Figury geometryczne. Zwrot It's Pytania What's number?, What's this?, How many? Rozumienie wypowiedzi: uczeń rozumie i rozróżnia nazwy figur geometrycznych. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 3/20; 4/20 WB: 3/22 nazywa figury geometryczne. TB: My toys Take a shape and make a picture. Nauka piosenki. Zabawki. Figury. Kolory. Liczby Pytania What shape is it?, How many?, Are big or small?, What colour are? figur geometrycznych. Rozumienie wypowiedzi: uczeń rozumie pytania dotyczące zabawek. Uczeń rozumie tekst piosenki. nazywa figury, liczy je i opisuje. Uczeń śpiewa piosenkę. 1, 2, 3 SB: 5/21; 6/21 WB: 4/23 TB: My toys Story time. Słuchanie Zabawki. Figury. Kolory. Liczby Przymiotniki: duży, mały. Zwroty Look at my, It's Christmas. Pytanie Is it big or small? dotyczące figur i zabawek. rozumie pytania dotyczące prezentów/ zabawek. Uczeń rozumie tekst 1, 2, 4 SB: 7/22 WB: 5/24 nazywa prezenty/ zabawki i opisuje je. TB: 52

9 prezentów/ zabawek.

10 24 My toys Project - my toy/ animal. Wykonanie projektu. Zabawki. Figury. Kolory. Liczby Zwrot It's Pytania Can you find?, What is it? rozumie pytania dotyczące zabawek. Uczeń rozumie tekst nagrania. opisuje swoją zabawkę. Uczeń opisuje figury. 1, 2 SB: 8/23; 9/23 WB: 6/25; 1/26; 1/27 TB: Food Chant Do you like chicken? Nauka rymowanki. Produkty spożywcze. Zwrot: I like... zabawek. rozumie i rozróżnia nazwy produktów spożywczych. Uczeń rozumie pytania dotyczące jedzenia. Uczeń rozumie tekst rymowanki. 1, 2, 3 SB: 1/24 WB: 1/28 TB: 54 nazywa produkty spożywcze. Uczeń powtarza rymowankę. 26 Food Food. Produkty spożywcze. Produkty spożywcze. Zwroty: I like / I don't like... jedzenia. rozumie wyrażenia dotyczące jedzenie. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 2/25 WB: 2/29 nazywa produkty spożywcze. Uczeń mówi, które produkty lubi, a których nie. TB: 55 produktów spożywczych.

11 27 Food Food, numbers Produkty spożywcze, liczby Produkty spożywcze. Zwroty: I like / I don't like My favourite food is rozumie pytania dotyczące jedzenia. Uczeń rozumie tekst nagrania. nazywa produkty spożywcze. Uczeń mówi, które produkty lubi, a których nie. Uczeń podaje swój ulubiony produkt spożywczy. 1, 2 SB: 3/26; 4/26 WB: 3/30 TB: Food I like apples, I like pears. Nauka piosenki. Produkty spożywcze. Zwroty: I like / I don't like My favourite food is Uczeń reaguje na polecenia dotyczące jedzenia. Uczeń reaguje na pytania dotyczące ulubionych produktów spożywczych. rozumie pytania dotyczące jedzenia. Uczeń rozumie tekst piosenki. 1, 2, 3 SB: 5/27; 6/27 nazywa produkty spożywcze. Uczeń mówi, które produkty lubi. Uczeń śpiewa piosenkę. WB: 4/31 TB: Food Story time. Słuchanie Produkty spożywcze. Zwroty: I like / I don't like Pytanie Do you like? jedzenia. rozumie i rozróżnia nazwy produktów spożywczych. Uczeń rozumie pytania dotyczące ulubionych produktów spożywczych. Uczeń rozumie tekst 1, 2, 4 SB: 7/28 WB: 5/32 TB: 58 mówi, które produkty lubi, a których nie. Uczeń powtarza tekst ulubionego jedzenia.

12 30 Food Project - my favourite food. Wykonanie projektu. Produkty spożywcze. Zwroty: I like / I don't like My favourite food is rozumie pytania dotyczące jedzenia. Uczeń rozumie tekst nagrania. nazywa produkty spożywcze. Uczeń podaje produkty, które lubi i których nie lubi. 1, 2 SB: 9/29; 8/29; WB: 6/33 TB: Revision My toys, food. Powtórzenie materiału z rozdziałów 3 i 4. Figury geometryczne. Kolory. Liczby. Zabawki. Produkty spożywcze. Zwierzęta. Zwroty: I like / I don't like, It's Pytanie Is it? ulubionego jedzenia. rozumie pytania i polecenia dotyczące zabawek, figur, kolorów i jedzenia. nazywa figury, zabawki i kolory. Uczeń liczy zabawki. 1, 2 SB: 1/30; 2/31, 2/67 WB: 1/34; 1/35 TB: 60; Christmas Christmas. Lekcja kulturowa. Słowa związane z Christmas: Christmas tree, cracker, stocking, present, bell, star, pudding, turkey. Zwrot: I like.... rozumie i rozróżnia słowa związane z Christmas. Uczeń rozumie tekst piosenki. mówi o swoich świątecznych upodobaniach. Uczeń śpiewa piosenkę. 1, 2, 3 SB: 1/62; 2/63; 6/75 WB: 1/69 TB: 92; My body Chant I've got a head, a big big head. Nauka rymowanki. Części ciała. Zwroty Touch, Clap, Stamp... I've got... Christmas. rozumie i rozróżnia części ciała. Uczeń rozumie tekst rymowanki. 1, 2, 3 SB: 1/32 WB: 1/36

13 nazywa części ciała. Uczeń powtarza tekst rymowanki. TB: 62 dotyczące części ciała. 34 My body I've got a yellow head. Części ciała. Części ciała. Kolory. Zwroty I've got, Point to, Draw Pytanie Who's got? rozumie i rozróżnia części ciała. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 2/33 WB: 2/37 opisuje wygląd robotów. TB: My body Face and body. Części twarzy i ciała. Części twarzy. Części ciała. Zwroty I've got.., I haven't got, Touch Pytania How many?, What have I got? dotyczące części ciała. rozumie i rozróżnia części twarzy i ciała. Uczeń rozumie pytania dotyczące części ciała. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 3/34; 4/34 WB: 3/38 podaje informacje dotyczące wyglądu osób na obrazku. TB: My body Magic carpet. Nauka piosenki Części twarzy. Części ciała. Zwierzęta. Pytania What animal is missing?, What animals can you see? dotyczące części twarzy i ciała. rozumie opisy zwierząt. Uczeń rozumie tekst piosenki. 1, 2, 3 SB: 5/35; 6/35 nazywa zwierzęta i ich części ciała.uczeń śpiewa piosenkę. WB: 4/39 TB: 65

14 zwierząt.

15 37 My body Story time. Słuchanie Części twarzy. Części ciała. Liczby. Przymiotniki duży, mały. Zwrot I've got Pytanie How many? rozumie pytania dotyczące ilości części ciała. Uczeń rozumie tekst liczy części ciała. Uczeń powtarza tekst 1, 2, 4 SB: 7/36 WB: 5/40 TB: My body Project - my genie. Wykonanie projektu. Części twarzy. Części ciała. Zwrot I've got Pytanie Has he got? Uczeń reaguje na pytania i polecenia dotyczące ilości części ciała. rozumie pytania dotyczące wyglądu dżina. Uczeń rozumie tekst nagrania. nazywa części ciała. Uczeń opisuje stworzonego przez siebie dżina. 1, 2 SB: 8/37; 9/37 WB: 6/41; 1/42; 1/43 TB: My house Chant I love my house. Nauka rymowanki. Meble i przedmioty w domu. Zwrot This is my Pytanie How many? wyglądu dżina. rozumie i rozróżnia słowa związane z domem. Uczeń rozumie tekst rymowanki. 1, 2, 3 SB: 1/38 WB: 1/44 nazywa meble i przedmioty w domu. Uczeń powtarza rymowankę. TB: My house Rooms. Pomieszczenia w domu. Pomieszczenia. Meble i przedmioty w domu. Zabawki. Zwrot It's in Pytanie Where's? mebli i przedmiotów znajdujących się w domu. rozumie i rozróżnia nazwy pomieszczeń. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 2/39 WB: 2/45

16 nazywa pomieszczenia w domu. Uczeń podaje miejsce położenia zabawek. TB: My house What food has Bella got? Opisywanie obrazków. Meble i przedmioty w domu. Pomieszczenia. Produkty spożywcze. Liczby. Pytania How many?, Where's? Can you find? położenia zabawek oraz pomieszczeń. rozumie pytania dotyczące pomieszczeń, jedzenia i liczb. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 3/40; 4/40 WB: 3/46 opisuje obrazki. TB: My house Where's my book? Nauka piosenki. Meble i przedmioty w domu. Pomieszczenia. Zwrot It's in Pytania Where's?, Is (Jacek) in the bathroom? pomieszczeń, jedzenia i liczb. rozumie pytania i polecenia dotyczące pomieszczeń. Uczeń rozumie tekst piosenki. 1, 2, 3 SB: 5/41; 6/41 WB: 4/47 podaje miejsce położenia przedmiotów. Uczeń śpiewa piosenkę. TB: My house Story time. Słuchanie Meble i przedmioty w domu. Pomieszczenia. Pytania What's missing?, Where are they?, Where's? dotyczące położenia przedmiotów. rozumie pytania dotyczące położenia przedmiotów. Uczeń rozumie tekst 1, 2, 4 SB: 7/42 WB: 5/48 podaje miejsce położenia przedmiotów. Uczeń powtarza tekst TB: 72

17 44 My house Project - my house. Wykonanie projektu. Meble i przedmioty w domu. Pomieszczenia. Pytania Is it in?, Where's?, How many?, Is your bedroom big or small? położenia przedmiotów. rozumie tekst nagrania. Uczeń rozumie pytania dotyczące położenia przedmiotów. 1, 2 SB: 8/43; 9/43 WB: 6/49 podaje miejsce położenia przedmiotów. TB: Revision My body, my house. Powtórzenie materiału z rozdziałów 5 i 6. Części twarzy i ciała. Meble i przedmioty w domu. Pomieszczenia. Zwroty Touch, Put, Count. Pytania Where's?, How many?, Which room is it in? położenia przedmiotów. rozumie opisy postaci. Uczeń rozumie pytania dotyczące zaprojektowanego przez siebie domu. nazywa części twarzy i ciała. Uczeń opisuje zaprojektowany przez siebie dom. Uczeń opisuje miejsce położenia przedmiotów. 1, 2 SB: 1/44; 2/44; 3/69 WB: 1/50; 1/51 TB: 74; My clothes Chant Join the pirates. Nauka rymowanki. Ubrania. Kolory. Liczby. Zwrot Put on your Pytania What colour are your?, Have you got?, Who's got? domu. Uczeń reaguje na opisy postaci. Uczeń reaguje na polecenia dotyczące powtarzanego słownictwa. rozumie i rozróżnia nazwy ubrań. Uczeń rozumie tekst rymowanki. 1, 2, 3 SB: 1/46 WB: 1/52 nazywa ubrania. Uczeń powtarza rymowankę. TB: 76 dotyczące ubrań.

18 47 My clothes Clothes. Ubrania. Ubrania. Kolory. Liczby. Zwrot I'm wearing Pytania What are you/ is he wearing?, Is this?, Are these? rozumie pytania i opisy dotyczące ubrań. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 2/47 WB: 2/53 opisuje, w co jest ubrany. TB: My clothes What is he wearing? Opisywanie ubioru. Ubrania. Zwroty I'm wearing, Put on your Pytania What's he wearing?, What colour? ubrań. rozumie polecenia dotyczące ubrań. Uczeń rozumie pytania dotyczące ubioru róznych postaci. Uczeń rozumie teksty nagrań. 1, 2 SB: 3/48; 4/48 WB: 3/54 opisuje, w co on i inni są ubrani. TB: My clothes I'm wearing a dress. Nauka piosenki. Ubrania. Zwrot I'm wearing Pytania Who's wearing?, What's (Wendy) wearing? Uczeń reaguje na polecenia dotyczące ubrań i pytania dotyczące ubioru różnych osób. rozumie pytania dotyczące ubioru różnych postaci. Uczeń rozumie tekst piosenki. 1, 2, 3 SB: 5/49; 6/49 WB: 4/55 opisuje ubiór różnych postaci. Uczeń śpiewa piosenkę. TB: 79 ubioru różnych postaci.

19 50 My clothes Story time. Słuchanie Ubrania. Kolory. Zwroty I'm wearing, He's wearing Pytania What are you wearing today?, Where's?, Is he wearing? rozumie pytania dotyczące ubioru postaci. Uczeń rozumie tekst opisuje, w co jest ubrany. Uczeń powtarza tekst 1, 2, 4 SB: 7/50 WB: 5/56 TB: My clothes Project - I'm wearing. Wykonanie projektu. Ubrania. Kolory. Zwrot I'm wearing, Pytania What's he wearing?, What colour, Whar are your favourite clothes? ubioru postaci. rozumie opisy postaci. Uczeń rozumie pytania dotyczące ubioru dzieci ze zdjęć. Uczeń rozumie tekst nagrania. opisuje swoje ulubione ubrania. Uczeń opisuje, w co jest ubrany. 1, 2 SB: 8/51; 9/51 WB: 6/57; 1/58; 1/59 TB: Easter Easter. Lekcja kulturowa. Słowa zwiazane z Easter: Easter eggs, rabbit, horse, chick, lamb, flower. Zwroty It's, Look for the eggs, Look at, Happy Easter! ubrań i opisu postaci. rozumie i rozróżnia słowa związane z Easter. Uczeń rozumie tekst piosenki. nazywa słowa związane z Easter. Uczeń śpiewa piosenkę. 1, 2, 3 SB: 1/64; 7/77 WB: 1/70 TB: My party Chant I've got a dog. Nauka rymowanki. Zwierzęta. Zwroty I've got, She's got Pytania Have you got a pet?, What is Cindirella wearing? Uczeń reaguje na polecenia dotyczące Easter. rozumie i rozróżnia nazwy zwierząt. Uczeń rozumie pytania dotyczące zwierząt. Uczeń rozumie tekst rymowanki. 1, 2, 3 SB: 1/52 WB: 1/60 TB: 82

20 nazywa zwierzęta. Uczeń powtarza rymowankę. zwierząt. 54 My party I've got a cat. Zwierzęta Zwierzęta. Słowa: yes, no. Zwrot I've got Pytania Have you got?, Has (Ania) got? Who likes dogs? rozumie pytania dotyczące posiadania różnych zwierząt. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 2/53 WB: 2/61 nazywa zwierzęta. Uczeń podaje jakie ma zwierzątko. TB: My party Animals, clothes. toys, food. Utrwalenie słownictwa. Zwierzęta. Ubrania. Zabawki. Produkty spożywcze. Zwroty Point to, Touch Put on Pytania Can you see/ find? What is she wearing? posiadania zwierząt. rozumie pytania dotyczące ubrań, zwierząt i zabawek. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 3/54; 4/54 WB: 3/62 nazywa zwierzęta, ubrania, zabawki. TB: My party A party, a party! Hooray, hooray! Nauka piosenki. Zwierzęta. Ubrania. Zabawki. Produkty spożywcze. Pytania Do you like?, Can you see? dotyczące zwierząt, ubrań i zabawek. rozumie pytania dotyczące jedzenia, ubrań, zwierząt i zabawek. Uczeń rozumie tekst piosenki. nazywa produkty, zwierzęta. Uczeń śpiewa piosenkę. 1, 2, 3 SB: 5/55; 6/55 WB: 4/63 TB: 85

21 upodobań, zwierząt, ubrań i zabawek. 57 My party Story time. Słuchanie Produkty spożywcze. Pomieszczenia. Zwroty It's, I don't like Pytania What's this?, Do you like?, Have you got?, Where's? rozumie pytania dotyczące upodobań, pomieszczeń i posiadania. Uczeń rozumie tekst 1, 2, 4 SB: 7/56 WB: 5/64 mówi o upodobaniach, podaje miejsce położenia przedmiotów. Uczeń powtarza historyjkę. TB: My party Project - my present. Wykonanie projektu. Zwierzęta. Zabawki. Zwrot I've got Pytanie What has he/ she got? postaci z rozumie tekst nagrania. Uczeń rozumie pytania dotyczące posiadania. 1, 2 SB: 8/57; 9/57 WB: 6/65 nazywa zabawki i zwierzęta. Uczeń opisuje swój prezent. TB: Revision My clothes, my party. Powtórzenie materiału z rozdziałów 7 i 8. Kolory. Ubrania. Części twarzy. Części ciała. Zabawki. Figury geometryczne. Zwrot I'm wearing Pytania What colour?, What's she wearing?, Can you? posiadania. rozumie pytania dotyczące ubioru. podaje w co jest ubrany i opisuje ubiór innych. Uczeń nazywa karty obrazkowe. 1, 2 SB: 1/58; 2/59; 4/71 WB: 1/66; 1/67 TB: 88; Test Final test. Test Po klasie Test: słownictwo z rozdziałów 1-8 Test: struktury gramatyczne z rozdziałów ubioru. - - SB: -

22 pierwszej. 1-8 WB: - TB: -

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika New English Adventure 1. Etap edukacyjny: 0. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika New English Adventure 1. Etap edukacyjny: 0. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika New English Adventure 1 Etap edukacyjny: 0 Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Wstęp Rozkład materiału jest propozycją realizacji materiału. Nauczyciel ma możliwość innego rozpisania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika New English Adventure 1. Etap edukacyjny: 0. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika New English Adventure 1. Etap edukacyjny: 0. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika New English Adventure 1 Etap edukacyjny: 0 Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Wstęp Rozkład materiału jest propozycją realizacji materiału. Nauczyciel ma możliwość innego rozpisania

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Okres bezpodręcznikowy Zna formy powitania, przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I

PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I Dział Okres bezpodręcznikowy oraz sekcja Hello! 1. My face UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe zna znaczenie wybranego słownictwa z w przybory szkolne, rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ:

Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ: Dział UCZEŃ: Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Okres bezpodręcznikowy oraz sekcja Hello! w zakresie PODSTAWOWYM przybory szkolne, kolory, rozpoznaje polecenia

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 PLAN WYNIKOWY Yazoo 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 Rozdział 1a: It's a book. Rozdział 1b: Is it a pencil? Nazywa przedmioty na obrazkach. Odpowiada na pytanie: What is it? Podaje nazwę przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie:

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie: Rozdział 1 My toys Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20. Pyta: How many (dolls)? Odpowiada na pytania o liczbę, np. Eleven. Rozpoznaje liczby

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 I. Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski klasa II Podręcznik Our Discovery Island 2; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny

Bardziej szczegółowo

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Cele ogólne: 1. Zapewnienie dzieciom maksimum kontaktu z językiem angielskim.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej. Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07

KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej. Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07 KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny:

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2 Kryteria ocen-język angielski- klasa II Podręcznik: English Adventure - 2 Ocena Hello! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać kolory Zna i stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DO PODRĘCZNIKA My toys Zna niektóre nazwy zabawek. Po wysłuchaniu nagrania rysuje po śladzie zabawki. Częściowo poprawnie nazywa liczebniki zakresie 11 15. poprawnie koloruje figury. Na obrazku odnajduje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 )

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 ) HELLO! I M HAPPY 1. Zwroty na powitanie i pożegnanie. 2. Kolory. 3. Alfabet. Literowanie wyrazów. 4. Liczby 1-20. 5. Polecenia i pytania dotyczące kolorów i liczb. SPEŁNIENIA wskazuje litery, kolory i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - 1

Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - 1 Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - Dobry Hello! Uczeń: Zna i umie poprawnie nazwać kolory: blue, green, yellow, red Zna i poprawnie wymawia przybory szkolne: pencil,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie.

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 2. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 2. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 2 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Wstęp Rozkład materiału jest propozycją realizacji materiału. Nauczyciel ma możliwość innego rozpisania

Bardziej szczegółowo

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAWIERA: 1. Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć 2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych poziomów (śródroczne, roczne)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 1

Our Discovery Island 1 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF pre-a1 Rozdział 1 My birthday na Rozpoznaje dźwięki /p/ i /b/. Nazwy przedmioty i ich kolory, np. It's a flower. It's blue. Powtarza

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Hello Jack Plus rozkład materiału

Hello Jack Plus rozkład materiału Hello Plus rozkład materiału Introductory Unit Hello, Friends! 1 lekcja zaznajomienie się z postaciami i maskotką podawanie swojego imienia zaznajomienie się z poleceniami i reagowanie na nie uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 3

Our Discovery Island 3 Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku, np. blue birds.

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności aktywność ucznia zeszyt przedmiotowy i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Podręcznik: Our Discovery Island 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Stopień celujący otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Uczeń: rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje pożegnanie i żegna się

Uczeń: rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje pożegnanie i żegna się Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Ocena celująca Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012 oprac. Katarzyna Wrońska 1 KLASA I GRAMATYKA I SŁOWNICTWO semestr I-What s your name?, How old are

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: ocena B Dobrze sobie radzisz WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson Wymagania ponadpodstawowe: ocena

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 3- KLASA III. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 3- KLASA III. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 3- KLASA III Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 3. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 3. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 3 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Wstęp Rozkład materiału jest propozycją realizacji materiału. Nauczyciel ma możliwość innego rozpisania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Magdalena Kaleta Podręcznik dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników do nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III. Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III. Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy Opracowany przez : Justynę Plewińską 1 I. Założenia 1. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY English Quest 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Umiejętności wg Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: pencil, school bag, rubber, ruler, pencil case,

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 75

PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 75 PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III Rok szkolny 01/01 Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 7 Podręcznik: Quest III Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Tkaczyk

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej 1. Nauczyciel języka angielskiego uczący w klasie drugiej systematycznie ocenia pracę uczniów, odnotowuje w dzienniku

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Umiejętności Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA III szkoły podstawowej podręcznik ENGLISH ADVENTURE 3 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

BABY BEETLES LISTOPAD 2016

BABY BEETLES LISTOPAD 2016 BABY BEETLES 2016 Hiding. Nauka piosenki i słówka: hiding. Poznanie zabawy peek-a-boo Here I am. Nauka zwrotów: peep, boo! Nauka wyrażeń: hide, seek. Have fun! Nauka piosenki Have fun Go! Stop! Nauka piosenki

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA Aleksandra Sobala (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA (opracowane zgodnie wymaganiami nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2009 roku) Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) marzec

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

o Podstawowe zwroty w języku obcym związane z czynnościami dnia codziennego

o Podstawowe zwroty w języku obcym związane z czynnościami dnia codziennego Plan wynikowy z rozkładem materiału dla grupy przedszkolnej 5-6 latków na rok szkolny 013/014 do podręcznika English Adventure Starter wyd. Pearson Education Longman (nr dop. 67/1/011/z1) Uwaga! Poziom

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 2 Kryteria oceny

Super Sparks 2 Kryteria oceny Super Sparks 2 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, popełniając niewielkie błędy językowe, Uczeń

Bardziej szczegółowo

BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH GRUDZIEŃ 2016

BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH GRUDZIEŃ 2016 BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH Grudzień Yes! No! Nauka słów: yes, no. Nauka zwrotów: Yes, please oraz No, thank you. Grudzień Happy! Nauka piosenki Happy. Nauka wyrażeń: happy, sad, tired, hungry. Grudzień

Bardziej szczegółowo

Grupa Pancerniki ARMADILLOS

Grupa Pancerniki ARMADILLOS Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie 2016/2017 Grupa Pancerniki ARMADILLOS English Teacher: Diana Kozińska Play, learn and grow together! Plan nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas 1-3 oraz sposób realizowania podstawy programowej na I etapie edukacyjnym

Język angielski. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas 1-3 oraz sposób realizowania podstawy programowej na I etapie edukacyjnym Język angielski Wymagania edukacyjne dla uczniów klas 1-3 oraz sposób realizowania podstawy programowej na I etapie edukacyjnym Według wskazań ministerialnych czas przeznaczony na nauczanie języka obcego

Bardziej szczegółowo

New English Adventure 2

New English Adventure 2 New English Adventure 2 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego. Poziom PP ponadpodstawowy oznacza wiedzę i, bez których

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY English Quest 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Środki językowe Umiejętności wg NPP Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: pencil, school bag, rubber,

Bardziej szczegółowo

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Welcome oraz rozdziału 1 z nagraniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP KLASA I W klasach I III szkoły podstawowej ocena roczna jest oceną opisową. W trakcie roku szkolnego w tych klasach obowiązuje cyfrowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 1 ( wydawnictwo Oxford) Semestr I Cel kształcenia Zgodnie z nowa podstawą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi

Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Magdalena Goździejewska Anna Misaczek-Wąsowicz Spis treści klasa I podręcznik

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA Aleksandra Sobala (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA (opracowane zgodnie wymaganiami nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2009 roku) Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) marzec

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 3 PODRĘCZNIK OUR DISCOVERY ISLAND 3 Nr MEN: 393/3/2011 Autorka: Mariola Bogucka PROGRAM NAUCZANIA ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 23 GRUDNIA 2008, 27 SIERPNIA 2012 i 30 MAJA 2014 Data publikacji maj 2009,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zajęć z języka angielskiego Grupa: III

Plan pracy zajęć z języka angielskiego Grupa: III Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha W Kozach Plan pracy zajęć z języka angielskiego Grupa: III Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) mgr Monika Kacorzyk-Karlińska Cele ogólne: uwrażliwienie dzieci na język angielski

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej JĘZYK ANGIELSKI KL.I Wspaniale Klasa I 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken.

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 Okres bezpodręcznikowy 2 Hello!! W większości poprawnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji JĘZYK ANGIELSKI English Quest 1 Zakres umiejętności (sprawności językowe) witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie i nazywanie

Bardziej szczegółowo

New Sparks 1 Nr akceptacji MEN: 32/08. Hello!

New Sparks 1 Nr akceptacji MEN: 32/08. Hello! Plan dydaktyczny KLASA I Nr akceptacji MEN: 32/08 Cele ogólne rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje poŝegnanie i Ŝegna się pyta o imię i przedstawia się imieniem reaguje na polecenia odpowiada krótko

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa 1

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa 1 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa 1 Nauczyciele: mgr Agnieszka Strózik mgr Aleksandra Wolska Obowiązkowe podręczniki: Kl. I podręcznik Oxford Explorers 1 Ćwiczenia Oxford Explorers

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: KLASA: PRZEDMIOT: WYMIAR GODZIN: PROGRAM NAUCZANIA: AUTORZY:

NAUCZYCIEL: KLASA: PRZEDMIOT: WYMIAR GODZIN: PROGRAM NAUCZANIA: AUTORZY: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy II a i b Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce na rok szkolny 2013/2014 zgodne z nową podstawą programową NAUCZYCIEL: KLASA: PRZEDMIOT:

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas 1-3 oraz sposób realizowania podstawy programowej na I etapie edukacyjnym

Język angielski. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas 1-3 oraz sposób realizowania podstawy programowej na I etapie edukacyjnym Język angielski Wymagania edukacyjne dla uczniów klas 1-3 oraz sposób realizowania podstawy programowej na I etapie edukacyjnym Według wskazań ministerialnych czas przeznaczony na nauczanie języka obcego

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo