Urząd Miejski w Bielsku-Białej Katowice Integracja systemów działających w UM w Bielsku-Białej stan obecny i wizja rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miejski w Bielsku-Białej Katowice 06.09.2015. Integracja systemów działających w UM w Bielsku-Białej stan obecny i wizja rozwoju"

Transkrypt

1 Integracja systemów działających w UM w Bielsku-Białej stan obecny i wizja rozwoju

2 Kilka słów o mnie

3 Urząd Miejski w Bielsku-Białej W urzędzie zatrudniono średnio łącznie ze stażystami i pracownikami zatrudnionymi okresowo: 570 osób. Obsługujemy około: 600 komputerów 400 drukarek

4 Urząd Miejski w Bielsku-Białej Serwerownia podzielona na dwa ośrodki. Każdy z nich jest wybudowany w osobnej lokalizacji. Wszystkie komputery połączone są do jednej sieci LAN. Zewnętrzne jednostki urzędu są połączone do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, która ma bezpośrednie połączenie z LAN urzędu.

5 Urząd Miejski w Bielsku-Białej Serwerownia podzielona na dwa ośrodki. Każdy z nich jest wybudowany w osobnej lokalizacji. Stanowią one jeden zintegrowany kompleks oparty na systemie Blade firmy Hewlett Packard. Na tym systemie działa środowisko wirtualne ESX firmy Wmware, które stanowi podstawę do instalowania serwerów użytkowych jak serwery aplikacji, baz danych czy plików.

6 Po co tak rozbudowane środowisko? BEZPIECZEŃSTWO, WYGODA 1. Każdy z ośrodków może wykonywać wszystkie zadania samodzielnie. 2. Automatycznie następuje rozdzielenie mocy obliczeniowej pomiędzy ośrodkami. 3. Wykonywanie Backupu całych maszyn wirtualnych.

7 Środowisko programowe. 93 różne programy uruchamiane w sieci. 5 różnych systemów baz danych. 9 podstawowych dostawców oprogramowania.

8 Przesłanki do zautomatyzowania wymiany danych. - wymagania użytkowników zautomatyzowania weryfikacji danych. - wypracowania mechanizmów zmniejszających błędy i rozbieżności między podobnymi danymi w różnych programach. - przyspieszenie przetwarzania spraw. - zmniejszenie do błędów ludzkich.

9 Wzorce i dobre praktyki. Nie wyważajmy otwartych drzwi!

10 Zadanie postawione w 2003 roku. Poszukiwanie dobrych wzorców wykorzystywanych w praktyce. Wybór sposobu rozwiązania problemu zintegrowania wielości aplikacji.

11 Dwa podstawowe sposoby integrowania systemów wykorzystywane na początku XXI wieku. Integracja danych przez bazę. Integracja danych przez dokument. I

12 Integracja danych przez bazę. Zalety: - możliwe szybkie zmiany w ramach systemów zintegrowanych pochodzących od jednego dostawcy.

13 Integracja danych przez bazę. Wady: - bardzo trudne, a wręcz niemożliwe skoordynowanie wymiany danych między różnymi dostawcami oprogramowania, - krótkie niestabilności pracy systemu przy modernizacji struktury bazy, - bardzo ograniczony zakres stosowania każdego przypadku wymiany danych.

14 Integracja danych przez dokument elektroniczny (XML). Wady: - przy dobrym przygotowaniu wdrożenia brak

15 Integracja danych przez dokument elektroniczny (XML). Zalety: - łatwość opracowania standardu wymiany danych dla większej liczby podmiotów - możliwość opracowywania dokumentów na dowolnym szczeblu od ministra do gminy. - jeden opracowany dobrze dokument może mieć wiele zastosowań. - duża łatwość automatyzacji za pomocą web serwice.

16 Główne zasady jakie jakie zastosowano przy opracowywaniu SIWZ oparto na zasadach działania UN / EDIFACT.

17 Opis skopiowany z Wikipedii EDIFACT, Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport (UN / EDIFACT) jest międzynarodową normą dotyczącą elektronicznej wymiany danych, opracowaną w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prace w zakresie utrzymania i dalszego rozwoju tego standardu są dokonywane przez UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) w ramach Komisji Gospodarczej ONZ dla Europy. W 1987 roku EDIFACT został przyjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jako norma ISO 9735.

18 UN / EDIFACT. Przykład standardu dla opisu ulicy w ramach grupy NAD nazwa i adres rok 1992: C059 Ulica 3042 ulica i numer M an ulica i numer C an ulica i numer C an..35

19 nazwa i adres rok 2015: 3477 adres kod format M an ulica i numer M an ulica i numer C an ulica i numer C an ulica i numer C an ulica i numer C an..70

20 Jak widać na przedstawionych przykładach standardy się nie zmieniają mogą być zastępowane innymi.

21 W oparciu o zasady EDI dla potrzeb postępowania przyjęto założenia: 1. Należy zakupić uniwersalny system umożliwiający integrację wszystkich istniejących w urzędzie programów. 2. System będzie pracował w oparciu o Web serice. 3. System umożliwi dowolne przetwarzanie przesyłanej informacji. 4. Usługi należy przygotować tak by były niezależne od woli operatora.

22 PIUP - Platforma Integracji Usług Publicznych. Pierwszy Etap. Postępowanie przetargowe rozpoczęto w I kwartale 2009 r. Realizacja wdrożenia trwała przez III i IV kwartał 2009r. W wyniku przetargu wdrożono system integracji zbudowany na systemie BizTalk firmy Microsoft. Integrację wykonała firma OPEGIEKA z Elblaga.

23 W ramach wdrożenia uruchomiono następujące serwisy: 1. Usługa wydająca dane z systemu ewidencji ludności. - Wywołanie usługi następuje w chwili wypełnienia pól nazwiska i adresu w dowolnej aplikacji. - Usługa w tle porównuje zapisane dane z zapisami w ewidencji ludności. - W przypadku różnic operator otrzymuje komunikat na ekranie. (Ze względów prawnych nie są prezentowane pełne wyniki.) - Porównanie poprawne nie jest sygnalizowane.

24 2. Usługa wydająca dane z systemu ewidencji gruntów i budynków. - Wywołanie usługi następuje w chwili wypełnienia pól numeru obrębu i numeru działki w dowolnej aplikacji. - Usługa w tle porównuje zapisane dane z zapisami w ewidencji gruntów i budynków. - W przypadku nie odnalezienia działki w danych bieżących lub historycznych występuje komunikat. - Przy porównaniu pozytywnym system może przekazać dodatkowe dane w zależności od reguł zapisanych na BizTalk.

25 2. Usługa wydająca z obiegu dokumentów do Wydz. UA. Jest wywoływana w chwili zarejestrowania sprawy w obiegu dokumentów. - tworzy i dodaje numer sprawy do systemu dziedzinowego ESTIMA. - dodaje numer pisma i przekazuje do pr. ESTIMA. - dodaje/aktualizuje osobę interesanta. - dodaje/aktualizuje załączniki. - rejestruje i przekazuje daty.

26 2. Usługa wydająca z obiegu dokumentów do Wydz. UA. Jest wywoływana w chwili wprowadzenia zmian w programie dziedzinowym Estima. - modyfikuje numer sprawy o inicjały prowadzącego - dodaje pisma,numeruje i przekazuje do obiegu dokumentów. - dodaje/aktualizuje osobę interesanta w obiegu. - dodaje/aktualizuje załączniki. - rejestruje daty i synchronizuje z obiegiem.

27 Platforma Integracji Usług Publicznych. Drugi Etap. Postępowanie z dofinansowaniem z UE. Wdrożenie w I i II kwartale 2011r.

28 Wprowadzenie Drugi etap zakładał zintegrowanie jednostki MOPS, która leży poza siecią LAN urzędu Uruchomione usługi: 1. Weryfikacja danych osobowych programu dziedzinowego MOPS z danymi ewidencji ludności. 2. Sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o zasiłek prowadzi działalność gospodarczą. 3. Sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o zasiłek jest właścicielem nieruchomości. 4. Uruchomienie zewnętrznego centrum certyfikacji.

29 Dwa podstawowe etapy integracji zaangażowane były następujące firmy: OPEGIEKA integrator I etapu. SKG integrator II etapu. OTAGO autor programów RISS i Elud Bogart autor EGB2000 Autor ogólnopolskiego programu POMOST dla MOPS REKORD autor programu Ewidencji Działalności Gospodarczej

30 Od czasu wdrożenia nastąpiły istotne zmiany: Zmieniony został program obiegu dokumentów: Riss zastąpiono programem Finn firmy LTC EGB2000 zastąpiono programem GeoInfo firmy Systherm Zaprzestano używania Ewid - Ewidencji Działalności Gospodarczej firmy Rekord. Nowe oprogramowanie przejęło wszystkie funkcje integrujące poprzedników.

31 Inne systemy Integracji uruchomione w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

32 Dokumenty przyjmowane lub wysyłane z wykorzystaniem ESP SEKAP/ePUAP są automatycznie przesyłane do i z systemów dziedzinowych.

33 ZPOI. Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta. Autorem systemu jest firma PIRIOS z Krakowa.

34 ZPOI. To szereg usług elektronicznych adresowanych do klientów urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Podstawowym celem ZPOI było skrócenie obsługi interesanta oraz poprawienie komunikacji pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

35 Dla poprawienia komunikacji między miejskimi jednostkami organizacyjnymi wprowadzono: - telefonię w technologii VoIP. - integrację i faxu. - system telekonferencyjny.

36 Dla usprawnienia kontaktu z interesantem wprowadzono dodatkowe usługi: - kanał IVR. - WebPhone komunikator dostępny ze strony Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. - oprogramowanie SIREN dla pracowników BOI.

37 Kanał IVR Pierwsza automatyczna linia kontaktu z klientem. Bez angażowania pracowników może udzielić odpowiedzi o stanie załatwianej w urzędzie sprawy. Podanie dowolnego identyfikatora jak numer dowolnego pisma w sprawie zwraca stan sprawy. Dane podaje się wykorzystując klawiaturę DTMF telefonu, a realizacja jest automatyczna z wykorzystaniem zintegrowanych z obiegiem dokumentów Finn serwisów.

38 Kanał WebPhone Usługa działa podobnie jak kanał IVR, ale jest realizowana za pomocą komunikatora dostępnego ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Takie połączenie jest dla interesanta bezpłatne. Podanie dowolnego identyfikatora, jak nawet numer sprawy, który zawiera litery lub numer dowolnego pisma w sprawie może zwrócić stan sprawy lub połączyć telefonicznie z osobą prowadzącą sprawę. Cała obsługa jest automatyczna z wykorzystaniem zintegrowanych z obiegiem dokumentów Finn serwisów.

39 System Ratusz. Autorstwa firmy Rekord z Bielska-Białej.

40 Wszystkie tematy finansowe w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej są obsługiwane przez System Ratusz firmy Rekord. Jest to system programów mocno zintegrowanych poprzez bazę, ale również komunikujących się z otaczającym go informatycznym światem poprzez dokumenty elektroniczne i Web Service.

41 Integracja Systemu Ratusz z Systemem Obiegu Dokumentów Finn. Oba systemy współpracują ze sobą przesyłając automatycznie dokumenty elektroniczne dostarczane z ESP Sekap, poprzez SOD Finn do repozytorium dokumentów systemu Ratusz.

42 Obsługiwane dokumenty przekazywane przez ESP: - deklaracje składane przez JGU 6 rodzajów dokumentów. - deklaracje/korekty składane do systemu gospodarki odpadami 6 rodzajów dokumentów.

43 Dodatkowy system integracji. Połączenie Programu do rozliczeń geodezyjnych Ośrodek systemu GeoInfo z Rejestrem Opłat i Kasą systemu Ratusz. Integracja zastąpiła ręczne potwierdzenia wpłat w kasie i opłat wykonywanych przelewami. Obecnie wpisywanie należności, rejestracja wpłat odbywają się online, a każda z osób biorąca udział w procesie otrzymuje informacje automatycznie do obsługiwanego przez siebie programu natychmiast po każdej zmianie stanu w cyklu przetwarzania.

44

45 Kolejne tematy związane z integracją danych: - zintegrowanie obsługi dokumentów składanych korespondencyjnie lub osobiście do Wydz. Geodezji i Kartografii. - uruchomienie powiadamiania mieszkańców przez wysłanie komunikatu SMS o zbliżających się terminach opłat.

46 Podsumowanie. W wielu ośrodkach wykonuje się prace mające na celu powiązanie ze sobą danych gromadzonych w różnych programach różnych producentów. Opracowuje się wtedy indywidualne systemy integracji, które przy niewielkim wysiłku mogły by być użyteczne dla większej ilości jednostek i ośrodków. Skoordynowane opracowywanie serwisów WSDL może upowszechnić tę technologię i obniżyć koszty jednostkowe wytwarzania.

47 Dziękuję za uwagę.

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

CHMURA OBLICZENIOWA A WZROST EFEKTYWNOŚCI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

CHMURA OBLICZENIOWA A WZROST EFEKTYWNOŚCI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Andrzej Bytniewski Marcin Hernes Kamal Matouk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu CHMURA OBLICZENIOWA A WZROST EFEKTYWNOŚCI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy BZP.27... Projekt: Przeprowadzenie analizy, wykonanie koncepcji systemu ERP dla Miasta Katowice Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON SSI-01

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 5.11.2014 Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2014 r. - 15.10.2015 r. Realizacja inwestycji podzielona

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Katalog firmowy. Spis treści

Katalog firmowy. Spis treści Katalog firmowy Zapewnienie nieograniczonego dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną jest obecnie kluczowym zadaniem stawianym jednostkom administracji publicznej. Zmiany ustawy o

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 26.07.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 26.07.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 26.07.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

SSI-02. Sprawozdanie. o wykorzystaniu technologii. informacyjno-telekomunikacyjnych ul. Matejki 22. w przedsiębiorstwach sektora finansowego

SSI-02. Sprawozdanie. o wykorzystaniu technologii. informacyjno-telekomunikacyjnych ul. Matejki 22. w przedsiębiorstwach sektora finansowego strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS SSI-02 www.stat.gov.pl Sprawozdanie Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

SSI-02. Sprawozdanie. o wykorzystaniu technologii. informacyjno-telekomunikacyjnych ul. Matejki 22. w przedsiębiorstwach sektora finansowego

SSI-02. Sprawozdanie. o wykorzystaniu technologii. informacyjno-telekomunikacyjnych ul. Matejki 22. w przedsiębiorstwach sektora finansowego strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS SSI-02 www.stat.gov.pl Sprawozdanie Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo