c) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "c) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji"

Transkrypt

1 Spis treści 1. Uwagi wstępne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry techniczne 4. Opis formy architektonicznej i funkcji budynku 4.1. Forma architektoniczna 4.2. Rozwiązania funkcjonalne 4.3. Komunikacja pionowa 4.4. Działy szpitala 4.5. Zagospodarowanie terenu III etapu 5. Budynek szpitala 5.1. Zakres III etapu 6. Warunki ochrony przeciwpożarowej 6.1. Dane podstawowe 6.2. Obciążenia ogniowe 6.3. Kategoria zagrożenia ludzi 6.4. Kategoria zagrożenia wybuchem 6.5. Strefy pożarowe 6.6. Odporność pożarowa i ogniowa 6.7. Oddzielenia przeciwpożarowe a) Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego b) Przewody wentylacyjne c) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 6.8. Warunki ewakuacji 6.9. Urządzenie przeciwpożarowe Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy ZESZYT WO - OPIS OGÓLNY SZPITAL strona 1

2 6.11. Zewnętrzne gaszenie pożaru Drogi ewakuacyjne Wymagania instalacyjne ZESZYT WO - OPIS OGÓLNY SZPITAL strona 2

3 1. Uwagi wstępne 1.1. Inwestorem jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą w Warszawie przy ul. Zgrupowania AK Kampinos Podstawa opracowania Podstawą opracowania niniejszego opracowania były: Umowa z Inwestorem Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Mapa do celów projektowych Badania geotechniczne Projekt konkursowy Projekt budowlany wykonany w styczniu 2010 roku 2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach k. Warszawy poprzez dobudowę budynku Centrum Badania i Leczenia Częściowej Głuchoty wg tomu APS. Powstający obiekt będzie dostosowany swoją wysokością do budynku istniejącego i bezpośrednio połączony z istniejącym wschodnim skrzydłem szpitala. Kondygnacja podziemna zawierać będzie pomieszczenia techniczno - magazynowe, szatnie dla personelu, pomieszczenia dezynfekcji i mycia środków transportu szpitalnego, laboratoria, punkt pobrań, pracownię kości skroniowej oraz szpitalny dział farmacji Parter nowo projektowanej części zajmie izba przyjęć, oddział łóżkowy, gabinety lekarskie, kaplica, pomieszczenie zabaw dla małych dzieci oraz dla matek karmiących. Na parterze znajduje się duże atrium przekryte szklanym dachem zaprojektowane jako część wspólna dla pacjentów i odwiedzających. Piętro pierwsze mieścić będzie blok operacyjny składający się z 4 sal wraz z ZESZYT WO - OPIS OGÓLNY SZPITAL strona 3

4 pomieszczeniami pomocniczymi jak również dwa oddziały łóżkowe w tym jeden dziecięcy Piętro drugie będzie miało charakter naukowy z pokojami badań naukowych, gabinetami lekarskimi i część administracyjno - biurowa. 3. Charakterystyczne parametry techniczne III etapu obliczone wg normy PN-ISO 9836: powierzchnia zabudowy budynku szpitala 2.687,77 m2 powierzchnia całkowita budynku szpitala ,72 m2 Powierzchnia netto budynku szpitala 8.603,50 m2 Liczba kondygnacji nadziemnych 3 Liczba kondygnacji podziemnych 1 Kubatura ,00 m3 4. Opis formy architektonicznej i funkcji obiektu 4.1. Forma architektoniczna Forma Architektoniczna nowo projektowanej części szpitala jest wynikiem próby nowoczesnej interpretacji architektury podmiejskiej. Niezwykle istotne było estetyczne nawiązanie się do architektury istniejącego szpitala i zaznaczenie nowoczesnego charakteru projektowanego obiektu. Układ atrialny istniejącego szpitala stanowił punkt odniesienia dla kompozycji nowej części. Projektowany obiekt dostosowuje się wysokością i charakterem dachów do istniejącego budynku. Zachowano podobne proporcje otworów okiennych. Kompozycja elewacji frontowej jest ryzalitowa i posiada ceglane pilastry będące nawiązaniem do pilastrów części istniejącej. W elewacjach budynek uzyskuje modernistyczny styl budynku naukowo-szpitalnego co oddaje nowoczesną funkcję mieszczącą się w środku. Materiały elewacyjne to - cegła, nowoczesne okładziny włókno-cementowe, blacha tytanowo-cynkowa. Styl architektury określam autorskim terminem eko-modernizm Rozwiązania funkcjonalne Dobudowany budynek będzie zawierał nowoczesny blok operacyjny wraz z oddziałami łóżkowymi. Ważnym elementem funkcjonalnym będzie przeszklone atrium i centrum naukowe. W piwnicy zaprojektowano obsługę techniczną budynku, laboratoria, pracownię kości ZESZYT WO - OPIS OGÓLNY SZPITAL strona 4

5 skroniowej, szatnie centralne pracowników medycznych, dział farmacji szpitalnej. Parter nowej części zawierać będzie izbę przyjęć. W izbie przyjęć zlokalizowane będą gabinety diagnostyczne i konsultacyjne jak również oddział przyjęć do szpitala. Pozostałą część parteru zajmie poradnia ambulatoryjna w skrzydle wschodnim, oddział łóżkowy w skrzydle południowym. I Piętro zawiera 4 salowy blok operacyjny wraz z pomieszczeniami szatni lekarskich, pomieszczeniami magazynowymi, porządkowymi, lekarskimi i salą konferencyjną pozwalającą obserwować pracę chirurgów. Pozostała część I piętra to oddział dziecięcy i oddział dorosłych połączony z oddziałem w istniejącym budynku. II Piętro to centrum naukowe tam też zlokalizowana zlokalizowana jest część administracyjna szpitala, pomieszczenia wentylatorni, magazynów i biblioteki z czytelnią. Kondygnacja III łączy się z II piętrem istniejącego szpitala poprzez łagodną pochylnię co umożliwia łatwą komunikację w obrębie całego szpitala Zagospodarowanie terenu III etapu Zagospodarowanie terenu oraz budynek techniczny obsługujący jest objęte odrębnym opracowaniem. Budynek techniczny obsługujący szpital będzie objęty odrębnym opracowaniem. 5. Budynek 5.1. Elewacje W trzecim etapie budowy elewacje budynku szpitala będą wykańczane docelowo. III etap obejmuje zabezpieczenie ścian zewnętrznych izolacją termiczną oraz wykonanie wykończenie elewacji, obróbki okien, montaż ścian kurtynowych, drzwi zewnętrznych, zadaszeń szklanych, zadaszenia atrium, przedsionka, balustrad, prac blacharskich wg projektu architektonicznego. Elewacje budynku szpitala wykończone są materiałami nawiązującymi do części istniejącej, ale jednocześnie zaprojektowane w nowoczesny sposób i z nowoczesnych materiałów. Elewacje parteru i pierwszego piętra wykończone są cegłą klinkierową w kolorze czerwonym, a w podokiennych wnękach panelami z włókno-cementu w kolorze kości słoniowej na podkonstrukcji ZESZYT WO - OPIS OGÓLNY SZPITAL strona 5

6 aluminiowej. Elewacja drugiego piętra wykończona jest panelami włókno-cementowymi w kolorze szarym. Gzymsy wykończone panelami linearnymi w kolorze grafitowym kładzioną na rąbek stojący pionowo. Cokół wykończony panelami z włókno-cementu w kolorze ciemnym szarym (RAL 7022) na podkonstrukcji aluminiowej. Elewacje atrium wykończone panelami drewnianymi oraz płytkami ceramicznymi w kolorze zgodnym z kolorem cegły na elewacjach. Etap III obejmuje wymianę stolarki w ścianie budynku istniejącego, która po rozbudowie będzie jedną ze ścian atrium. Stolarkę należy wymienić ze względów pożarowych ponieważ nowa część budynku stanowi odrębną strefę Dach Trzeci etap przewiduje docelowe wykończenie dachu. Wykończenie dachu wg projektu wykonawczego dla etapu III Tom AS Architektura. Dach budynku szpitala wykończony będzie materiałem nawiązującym do części istniejącej, czyli blachodachówką w kolorze jak najbardziej zbliżonym do tej na budynku istniejącym. Obróbka blacharska lukarn w kolorze grafitowym. Rynny wykonane z blachy w kolorze grafitowym. W trzecim etapie przewiduje się zadaszenie atrium dachem szklanym wspartym na niezależnej konstrukcji. 6. Wnętrza Etap III obejmuje wykończenie wnętrz budynku szpitala bazując na stanie surowym zamkniętym. Zakłada wykończenie budynku w elementy stale związane z budynkiem nie będące sprzętem medycznym. Wnętrza zaprojektowane będą w oparciu o kod kolorystyczny przypisany danej kondygnacji, tak aby użytkownik mógł zorientować się gdzie przebywa: PIWNICA kolor niebieski PARTER - kolor żółty I PIĘTRO kolor zielony II PIĘTRO kolor beżowy W kolorach przypisanych dla danej kondygnacji będą wykonane takie elementy jak: akcenty kolorystyczne w posadzce, kolory ścian korytarzy, akcenty kolorystyczne na ścianach w klatkach ZESZYT WO - OPIS OGÓLNY SZPITAL strona 6

7 schodowych, oznaczenia na przyciskach w windzie, zabezpieczenia naroży, odbojnice i poręcze na korytarzach. 7. Warunki ochrony przeciwpożarowej Opracowanie: inż. Leszek Grzelecki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 7.1. Dane podstawowe a) Podziały na strefy pożarowe: I strefa piwnica II strefa parter i I piętro III strefa poddasze Wysokość budynku 12 m (budynek ZL II niski) ilość kondygnacji nadziemne: 3 ilość kondygnacji podziemnych: Obciążenia ogniowe Budynek zaliczony do kategorii ZL II, pomieszczenia techniczne w piwnicy (Q<500 MJ/m 2 ) 7.3. Kategoria zagrożenia ludzi Budynek szpitala (użyteczności publicznej) kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, pomieszczenia socjalno biurowe ZL III. Wobec tego budynek kwalifikuje się do kategorii ZL II + ZL III. Budynek o wysokości do 12 m budynek niski. Wysokość liczona od najniżej położonego wejścia do budynku na poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej lub najwyżej położonego punktu stropodachu bądź konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Wysokość do kalenicy ok. 11,70 m. ZESZYT WO - OPIS OGÓLNY SZPITAL strona 7

8 7.4. Zagrożenie wybuchem W budynku zlokalizowana będzie kotłownia gazowo - olejowa zasilana z sieci gazowej o łącznej mocy pieca 1730 KW. Kotłownia powinna być wyposażona w eksplozymetr GAZEX sprzężony z zaworem odcinającym. Czujniki gazu pod stropem pomieszczenia. Wówczas pomieszczenia kotłowni nie kwalifikuje się, jako zagrożone wybuchem Strefy pożarowe Dopuszczalna powierzchnia strefy dla budynków ZL II + ZL III niskich wynosi 5000 m 2, w naszym przypadku wartość ta nie jest przekroczona. Budynek należy podzielić na strefy pożarowe, zgodnie z ich przeznaczeniem. Podział na strefy pożarowe: I strefa - PIWNICA II strefa - PERTER i I PIĘTRO III strefa - PODDASZE Ponadto wydzielone pożarowo od pozostałej części budynku powinny być: pomieszczenie kotłowni gazowej, maszynowni wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz pomieszczenia stacji trafo i rozdzielni (jeśli będzie wewnątrz budynku), pomieszczenia w których są umieszczone ppoż. zbiorniki wody, pompy ppoż., maszynownie wentylacji do celów ppoż., rozdzielnie elektryczne, zasilające niezbędne podczas pożaru instalacje i urządzenia, pomieszczenie centrali sygnalizacji pożaru i DSO Odporność pożarowa i ogniowa Budynek należy wykonać w klasie "B" odporności pożarowej. Klasa odpornośc i pożarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku główna konstrukcja nośna konstrukcj a dachu strop 1) ściana zewnętrzna 1),2) ściana wewnętrzna 1) przekryci e dachu 3) ZESZYT WO - OPIS OGÓLNY SZPITAL strona 8

9 "B" R 120 R 30 R E I 60 E I 60 (o<->i) E I 30 4) E 30 Drewniane lub stalowe elementy konstrukcji budynku należy zabezpieczyć środkami ogniochronnymi do wymaganej klasy odporności ogniowej zgodnie z w/w wymaganiami. Przy czym wykończenie wnętrz, drogi ewakuacyjne oraz wykładziny podłogowe muszą być wykonane z materiałów trudnozapalnych. Sufity należy wykonać z materiałów niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Dach o powierzchni > 1000 m 2 powinien posiadać przekrycie NRO /nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż RE 15. W budynku niskim poddasze użytkowe zaliczane do kategorii ZL III (buro i administracja), powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o odporności ogniowej EI 30. W ścianach zewnętrznych budynku ZL II dopuszcza się zastosowanie palnej izolacji cieplnej, jeżeli osłaniająca ją od wewnątrz okładzina jest niepalna i ma klasę odporności ogniowej co najmniej EI Oddzielenia przeciwpożarowe W budynku ZL II niskim pomieszczenia wewnętrzne od dróg komunikacji ogólnej należy oddzielić ścianami o odporności ogniowej EI 30. Obudowa klatki schodowej w klasie B REI 60, biegi i opoczniki schodów R 60. Piwnica wydzielona stropami REI 60, drzwi EI 30. Poddasze użytkowe powinno być oddzielone od dachu w klasie EI30. Wyjście z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno być zamykane drzwiami lub klapą wyjściową o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15. Drzwi do kabiny winy powinny posiadać odporność co najmniej EI S 30, ze względu na poziomy podział budynku na strefy pożarowe. Odległość między ścianą zewnętrzną, stanowiącą obudowę klatki schodowej, a inną ścianą zewnętrzną tego samego budynku powinna wynosić 8 m, jeżeli co najmniej jedna z tych ścian nie spełnia wymagań klasy odporności ogniowej REI 60.Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie powinny mieć klasę odporności ogniowej ZESZYT WO - OPIS OGÓLNY SZPITAL strona 9

10 nie mniejszą niż określona w tabeli: Rodzaj pomieszczenia ścian wewnętrznych Klasa odporności ogniowej stropów drzwi lub innych zamknięć Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kw: w budynku niskim (N) i średniowysokim (SW) E I 60 RE I 60 E I 30 Pomieszczenie przygotowania c.w.u. może wchodzić w skład kotłowni, wydzielona pożarowo ma być kotłownia i magazyn oleju opałowego. W magazynie oleju max. 100m3 oleju. Przewody, zbiorniki z tworzywa muszą być chronione przed elektrycznością statyczną. PN-E-05204:1994. Zasilanie kotłowni w gaz odrębnym przewodem z którego nie mogą być zasilane pozostałe urządzenia gazowe w budynku. Wejście przewodu gazowego do budynku należy zabezpieczyć przed przenikaniem gazu do budynku. Zawór w szafce na zewnątrz oznakowany. Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów określa poniższa tabela: Klasa odporności ogniowej Klasa odporności pożarowej budynku elementów oddzielenia przeciwpożarowego ścian i stropów, z wyjątkiem stropów w ZL stropów w ZL drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych drzwi z przedsionka przeciwpożarowego na korytarz i do pomieszczenia na klatkę schodową * ) ZESZYT WO - OPIS OGÓLNY SZPITAL strona 10

11 "B" i "C" R E I 120 R E I 60 E I 60 E I 30 E 30 a) Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. b) Przewody wentylacyjne Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. ZESZYT WO - OPIS OGÓLNY SZPITAL strona 11

12 Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. c) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjątkiem budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spełniać następujące wymagania: przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kn na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu, zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji, filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek, maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30; nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku. Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, na paliwo ciekłe lub gazowe, których temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza ZESZYT WO - OPIS OGÓLNY SZPITAL strona 12

13 160 C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu 110 C oraz zabezpieczenia uniemożliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza. Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej E I 60. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (E I), równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego, z zastrzeżeniem ust. 5. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (E I), wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. W strefach pożarowych, w których jest wymagana instalacja sygnalizacyjnoalarmowa, przeciwpożarowe klapy odcinające powinny być uruchamiane przez tę instalację, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego Warunki ewakuacji Długości przejścia w pomieszczeniach szpitala (ZL II) 40 m. a długość jednostronnego dojścia do obudowanej klatki schodowej 10 m. Przy zastosowaniu dwóch kierunków ewakuacji długość dojścia może wynosić 40 m dla krótszego i 80 m dla dłuższego dojścia, gdy drogi ewakuacyjne nie pokrywają się i nie krzyżują. Klatki schodowe powinny być obudowane i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 oraz wyposażone w urządzenia do usuwania dymu /klapa dymowa lub wentylatory sterowane czujkami dymowymi/, ewentualnie zapobiegające zadymieniu (nadciśnienie na klatce schodowej). Powierzchnia klapy dymowej, co najmniej 5 % pow. rzutu poziomego klatki schodowej, powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie mniejsza niż 1 m 2. Długości przejścia w pomieszczeniach socjalno biurowych (ZL III) 40 m. a długość ZESZYT WO - OPIS OGÓLNY SZPITAL strona 13

14 jednostronnego dojścia 30 m (w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), przy dwóch dojściach długość krótszego może wynosić 60. Korytarze o długości ponad 50 m powinny być podzielone przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi lub w inny sposób zabezpieczone przed zadymieniem (np. system usuwania dymu). Szerokość przejścia 0,6 m na każde 100 osób (min.1,4 m). Szerokość drzwi 0,6 m na każde 100 osób, nie mniej niż 0,9 m. Szerokość użytkowa biegów oraz łączna szerokość użytkowa spoczników w klatkach schodowych, stanowiących drogę ewakuacyjną, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m bieg oraz 1,5 m spocznik. Szerokość użytkowa schodów zewnętrznych do budynku wyliczona z powyższych wskaźników powinna być nie mniejsza niż 1,2 m. Szerokość drzwi ewakuacyjnych z budynku min. 1,4 m. W pomieszczeniu kotłowni od wewnątrz zamek przeciwpaniczny. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m. Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. Drogi ewakuacyjne powinny być oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z ZESZYT WO - OPIS OGÓLNY SZPITAL strona 14

15 Polskimi Normami Urządzenia przeciwpożarowe Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany w pobliżu głównego wejścia do budynku lub głównego przyłącza energetycznego. System sygnalizacji pożaru (SSP) włączony do monitoringu pożarowego KP PSP w Pruszkowie. SSP steruje i zarządza wszystkimi instalacjami i urządzeniami przeciwpożarowymi w obiekcie, zgodnie ze scenariuszem rozwoju pożaru (oddymianie klatek schodowych, monitoring, zamknięcie drzwi i klap ppoż.) - wg opracowania branży elektrycznej, wentylacyjnej Instalacja hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym w strefie pożarowej ZL II i ZL III na każdej kondygnacji (Zasilanie hydrantów wewnętrznych powinno być zapewnione przez co najmniej 1 godzinę, obwód zasilany w dwóch miejscach, jednoczesność poboru z dwóch hydrantów) - wg opracowania branży wod-kan. Zasięg nominalny hydrantu wewnętrznego 25 wynosi : 33 m z zastosowaniem 30 metrowego odcinka węża półsztywnego Wydajność 1 dm 3 /s przy ciśnieniu min. 0,2 MPa. Oświetlenie ewakuacyjne działające przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego zastosowane na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. - wg opracowania branży elektrycznej Wykonanie zgodnie z PN/EN Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym - oświetlenie bezpieczeństwa powinno pojawiać się w czasie nie dłuższym niż 15 sek. po zaniku oświetlenia podstawowego, - oświetlenie ewakuacyjne powinno pojawić się w czasie nie dłuższym niż 2 sek. po zaniku innych rodzajów oświetlenia elektrycznego, - w żadnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych natężenie oświetlenia ewakuacyjnego powinno być nie mniejsze niż 0,5 lx. W przypadku, gdy oświetlenie bezpieczeństwa spełnia jednocześnie funkcję oświetlenia ewakuacyjnego, czas jego pojawienia się po zaniku oświetlenia podstawowego powinien ZESZYT WO - OPIS OGÓLNY SZPITAL strona 15

16 być nie dłuższy niż 2 sek. Urządzenia oświetlenia awaryjnego powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz informację producenta o czasie pracy urządzenia - np. dla podświetlanych znaków ewakuacyjnych potwierdzenie, iż oświetlenie własne znaku gwarantuje natężenie oświetlenia minimum 0,5 lx na powierzchni znaku w czasie 2 h od momentu zaniku napięcia w sieci oświetlenia podstawowego (zgodnie z PN - 92/N 01256/02). klatki schodowe wydzielone pożarowo drzwiami (EI 30 z samozamykaczami), wyposażone w urządzenia do usuwania dymu (klapy dymowe), sterowane czujkami instalacji sygnalizacji pożaru Urządzenia przeciwpożarowe powinny być oznakowane zgodnie z Polskimi Normami Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy Obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy przyjmując wskaźnik jedna gaśnica o masie środka gaśniczego minimum 2 kg lub pojemności 3 litry na każde 100 m 2 powierzchni. Zaleca się zastosować gaśnice proszkowe ABC. Przy rozmieszczaniu podręcznego sprzętu należy kierować się poniższymi wskazówkami : sprzęt powinien być rozmieszczony w miejscach łatwo dostępnych i odpowiednio oznakowany zgodnie z Polską Normą. dostęp do sprzętu powinien zapewniać szerokość co najmniej 1m. długość dojścia z dowolnego miejsca nie może być większa niż 30 m. sprzęt należy umieszczać w miejscach gdzie nie będzie on narażony na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła /grzejniki, piece itp./ Gaśnica proszkowa 4 kg ABC na każde 200 m 2 powierzchni strefy ZL II i ZL III Zewnętrzne gaszenie pożaru Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm 3 /s. Do zewnętrznego gaszenia pożaru należy przewidzieć co najmniej 2 hydranty zewnętrzne naziemne DN 80 mm jeden z nich zlokalizowany w odległości od 5 do 75 m od chronionego ZESZYT WO - OPIS OGÓLNY SZPITAL strona 16

17 budynku lub zapas wody 200 m 3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym, wykonanym zgodnie z PN-82/B W przypadku niedoboru wody w sieci hydrantowej pojemność zbiornika ppoż. należy obliczyć przyjmując 10 m 3 na każdy brakujący dm 3 /s w hydrantach. Wg opracowanie wod-kan Ponadto przed przystąpieniem do użytkowania należy : przeprowadzić próby wszystkich instalacji i urządzeń przeciwpożarowych opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla szpitala główna konstrukcja nośna - ściany i słupy R 120 konstrukcja nośna dachu R 30 stropy - REI 60 ściany zewnętrzne EI 60 ściany wewnętrzne (działowe) EI 30 przekrycie dachu EI 30 ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej REI 60 biegi i spoczniki schodów R60 drzwi klatki schodowej EI 60 obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych EI 30 Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego: ściany EI 120 stropy EI 60 drzwi przeciwpożarowych i innych zamknięć przeciwpożarowych EI 60 w szachtach wentylacyjnych klapy EI 60 sterowane czujnikiem termicznym i czujkami instalacji sygnalizacji pożaru. ZESZYT WO - OPIS OGÓLNY SZPITAL strona 17

18 7.12. Odległości ze względu na ochronę przeciwpożarową Obiekt kwalifikowany do ZL winien być usytuowany wobec innego budynku w odległości 8 m. Odległość minimalna od granicy działki wynosi 4 m. Powyższe wymagania zostały spełnione Drogi ewakuacyjne W strefach pożarowych ZL II: Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne zamykane są drzwiami szerokości w świetle ościeżnicy min. 0,9 m. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku szerokości min. równej szerokości biegu klatki schodowej, otwierają się na zewnątrz, szerokość skrzydła min.0,9 m. Max. długości dojścia ewakuacyjnego 10 m przy jednym dojściu i 40 m przy co najmniej dwóch dojściach. (Maksymalnie 80 m przy czym drogi ewakuacji nie mogą się pokrywać ani krzyżować) Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych jest nie mniejsza niż 1,40 m. Klatka schodowa winna mieć szerokość biegu minimum 1,4 m i spocznika 1,5 m. Klatka schodowa obudowana i zamykana drzwiami o szerokości w świetle ościeżnicy min. 90 cm., wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Drzwi wyjściowe prowadzące z klatki na zewnątrz budynku o szerokości co najmniej równej szerokości biegu schodów, czyli 1,4 m. Biegi i spoczniki schodów wykonane z materiałów niepalnych R60. W klatce schodowej klapa oddymiająca EI 15 o powierzchni przekroju w świetle min 5% (min. 1 m 2 ) powierzchni klatki schodowej, uruchamiana czujką dymu. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne zamykane są drzwiami szerokości w świetle ościeżnicy min. 0,9 m. Drzwi prowadzące na drogę ewakuacyjną po całkowitym otwarciu nie mogą zawężać tej drogi. ZESZYT WO - OPIS OGÓLNY SZPITAL strona 18

19 W budynku nie przewiduje się stosowania materiałów łatwo zapalnych, toksycznych i intensywnie dymiących. W przypadku pożaru windy powinny przemieścić się na kondygnacje 0 i pozostać tam otwarte Wymagania instalacyjne Należy zwrócić należy uwagę na konieczność wykonania instalacji użytkowych, w tym w szczególności: przewodów wentylacyjnych niepalnych, przejścia instalacyjne przez zewnętrzne ściany budynku powinny być zabezpieczone przed przenikaniem gazu do wnętrza budynku, wszelkie przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzieleń p.poż. zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej tych oddzieleń, instalacji elektrycznej z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, oświetlenia ewakuacyjnego zgodnego z PN z 2004 roku Dojazd pożarowy do budynku od ul. Mokrej Obiekt wyposażony zostanie w instalację piorunochronną oraz hydranty wewnętrzne pożarowe. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy Nazwy własne (producentów), znaki towarowe produktów lub urządzeń, zawarte w niniejszej dokumentacji należy każdorazowo traktować jako marki referencyjne, które można zastąpić rozwiązaniem równoważnym. ZESZYT WO - OPIS OGÓLNY SZPITAL strona 19

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi,

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi, Zgodnie z zapisami art.3 ustawy z 24.08. 1991 o ochronie p.poż (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz1229 z późń. zm.)-zasadą naczelną jest iż osoba fizyczna, prawna organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami stan

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA mgr inż. Czesław Imbra inż. poż. Krzysztof Matuszczak Rzeczoznawca ds. budowlanych Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń Nr upr. z centralnego rejestru przeciwpożarowych GINB 153/98/R upr. KG PSP 211/93 70-292

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej (materiał przygotowany na spotkanie w KW PSP w Toruniu w dniu 31 maja 2005r.) Wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: POZNAŃ- Styczeń, 2015 r. Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpoŝarowej

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpoŝarowej E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpoŝarowej BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE Olsztyn, ul. śołnierska 18 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpoŝarowych, nr upr.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo