Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows Podręcznik administratora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows Podręcznik administratora"

Transkrypt

1 Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows Podręcznik administratora WERSJA APLIKACJI: 8.0

2 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu! Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość pytań. Ostrzeżenie! Dokumentacja ta jest własnością firmy Kaspersky Lab ZAO (zwanej dalej Kaspersky Lab): wszystkie prawa do tego dokumentu są chronione przez prawodawstwo Federacji Rosyjskiej i umowy międzynarodowe. Nielegalne kopiowanie i dystrybucja tego dokumentu, lub jego części, będzie skutkować odpowiedzialnością cywilną, administracyjną lub karną, zgodnie z obowiązującym prawem. Kopiowanie, rozpowszechnianie - również w formie przekładu dowolnych materiałów - możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody firmy Kaspersky Lab. Podręcznik wraz z zawartością graficzną może być wykorzystany tylko do celów informacyjnych, niekomercyjnych i indywidualnych użytkownika. Dokument ten może zostać zmodyfikowany bez uprzedniego informowania. Najnowsza wersja podręcznika jest zawsze dostępna na stronie Firma Kaspersky Lab nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość, aktualność i wiarygodność wykorzystywanych w dokumencie materiałów, prawa do których zastrzeżone są przez inne podmioty, oraz za możliwe szkody związane z wykorzystaniem tych materiałów. Data korekty dokumentu: Kaspersky Lab ZAO. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2

3 SPIS TREŚCI INFORMACJE O PODRĘCZNIKU W tym podręczniku Oznaczenia stosowane w dokumencie ŹRÓDŁA INFORMACJI O APLIKACJI Źródła informacji dla niezależnych badań Forum internetowe firmy Kaspersky Lab Kontakt z zespołem tworzącym dokumentację poprzez KASPERSKY ENDPOINT SECURITY 8 FOR WINDOWS Nowości Pakiet dystrybucyjny Zarządzanie ochroną komputera Usługi świadczone zarejestrowanym użytkownikom Wymagania sprzętowe i programowe INSTALOWANIE I DEZINSTALOWANIE APLIKACJI Instalowanie aplikacji Informacje o sposobach instalacji aplikacji Instalowanie aplikacji przy użyciu Kreatora instalacji Instalowanie aplikacji z poziomu wiersza poleceń Instalowanie aplikacji poprzez przystawkę Edytor obiektów zasad grupy Opis ustawień pliku setup.ini Wstępna konfiguracja aplikacji Aktualizowanie z poprzedniej wersji aplikacji Informacje o sposobach aktualizacji starszej wersji aplikacji Aktualizowanie starszej wersji aplikacji poprzez przystawkę Edytor obiektów zasad grupy Dezinstalowanie aplikacji Informacje o sposobach dezinstalacji aplikacji Usuwanie aplikacji przy użyciu Kreatora instalacji Dezinstalowanie programu z poziomu wiersza poleceń Dezinstalowanie aplikacji poprzez przystawkę Edytor obiektów zasad grupy LICENCJONOWANIE APLIKACJI Informacje o Umowie licencyjnej Informacje o przekazywaniu danych Informacje o licencji Informacje o kodzie aktywacyjnym Informacje o pliku klucza Informacje o metodach aktywacji aplikacji Zarządzanie licencją Aktywacja aplikacji za pomocą Kreatora aktywacji Zakup licencji Odnawianie licencji Przeglądanie informacji o licencji Kreator aktywacji INTERFEJS APLIKACJI Ikona aplikacji w obszarze powiadomień paska zadań

4 Menu kontekstowe ikony aplikacji Okno główne aplikacji Okno ustawień aplikacji URUCHAMIANIE I ZATRZYMYWANIE DZIAŁANIA APLIKACJI Włączanie i wyłączanie automatycznego uruchamiania aplikacji Ręczne uruchamianie i zatrzymywanie działania aplikacji Wstrzymywanie i wznawianie kontroli i ochrony komputera OCHRONA SYSTEMU PLIKÓW KOMPUTERA. OCHRONA PLIKÓW Informacje o module Ochrona plików Włączanie i wyłączanie modułu Ochrona plików Automatyczne wstrzymywanie modułu Ochrona plików Konfigurowanie ustawień modułu Ochrona plików Zmienianie poziomu ochrony plików Zmienianie akcji podejmowanej na zainfekowanych plikach Modyfikowanie obszaru ochrony modułu Ochrona plików Używanie Analizatora heurystycznego z Ochroną plików Wykorzystywanie technologii skanowania w działaniu Ochrony plików Optymalizowanie skanowania plików Skanowanie plików złożonych Zmienianie trybu skanowania KONTROLA SYSTEMU Informacje o module Kontrola systemu Włączanie i wyłączanie modułu Kontrola systemu Korzystanie z sygnatur strumieni zachowań (BSS) Cofanie akcji szkodliwego oprogramowania podczas leczenia OCHRONA WIADOMOŚCI . OCHRONA POCZTY Informacje o module Ochrona poczty Włączanie i wyłączanie modułu Ochrona poczty Konfigurowanie ustawień modułu Ochrona poczty Zmienianie poziomu ochrony poczty Zmienianie akcji podejmowanej na zainfekowanych wiadomościach Modyfikowanie obszaru ochrony modułu Ochrona poczty Skanowanie plików złożonych załączonych do wiadomości Filtrowanie załączników w wiadomościach Używanie analizy heurystycznej Skanowanie poczty elektronicznej w programie Microsoft Office Outlook Skanowanie poczty elektronicznej w programie The Bat! OCHRONA KOMPUTERA W INTERNECIE. OCHRONA 74 Informacje o module Ochrona 74 Włączanie i wyłączanie modułu Ochrona 74 Konfigurowanie ustawień modułu Ochrona 75 Zmienianie poziomu ochrony ruchu sieciowego Zmienianie akcji podejmowanej na szkodliwych obiektach w ruchu sieciowym Skanowanie adresów internetowych przy pomocy baz danych podejrzanych i phishingowych adresów internetowych Używanie Analizatora heurystycznego z Ochroną 78 Konfigurowanie czasu buforowania ruchu sieciowego

5 S P I S T R E Ś C I Modyfikowanie listy zaufanych adresów internetowych OCHRONA RUCHU KLIENTÓW KOMUNIKATORÓW INTERNETOWYCH. OCHRONA KOMUNIKATORÓW Informacje o module Ochrona komunikatorów Włączanie i wyłączanie modułu Ochrona komunikatorów Konfigurowanie ustawień modułu Ochrona komunikatorów Tworzenie obszaru ochrony modułu Ochrona komunikatorów Skanowanie adresów internetowych przez Ochronę komunikatorów przy pomocy baz danych podejrzanych i phishingowych adresów internetowych Używanie Analizatora heurystycznego z Ochroną komunikatorów OCHRONA SIECI Zapora sieciowa Informacje o module Zapora sieciowa Włączanie i wyłączanie modułu Zapora sieciowa Informacje o regułach sieciowych Informacje o stanie połączenia sieciowego Zmienianie stanu połączenia sieciowego Zarządzanie regułami dla pakietów sieciowych Zarządzanie regułami sieciowymi dla grup aplikacji Zarządzanie regułami sieciowymi dla aplikacji Konfigurowanie zaawansowanych ustawień Zapory sieciowej Blokowanie ataków sieciowych Informacje o module Blokowanie ataków sieciowych Włączanie i wyłączanie modułu Blokowanie ataków sieciowych Modyfikowanie ustawień używanych do blokowania atakującego komputera Monitorowanie ruchu sieciowego Informacje o monitorowaniu ruchu sieciowego Konfigurowanie ustawień monitorowania ruchu sieciowego Monitor sieci Informacje o Monitorze sieci Uruchamianie Monitora sieci KONTROLA URUCHAMIANIA APLIKACJI Informacje o module Kontrola uruchamiania aplikacji Włączanie i wyłączanie modułu Kontrola uruchamiania aplikacji Informacje o regułach Kontroli uruchamiania aplikacji Zarządzanie regułami Kontroli uruchamiania aplikacji Dodawanie i modyfikowanie reguły Kontroli uruchamiania aplikacji Dodawanie warunku wyzwalającego dla reguły Kontroli uruchamiania aplikacji Modyfikowanie stanu reguły Kontroli uruchamiania aplikacji Modyfikowanie szablonów wiadomości Kontroli uruchamiania aplikacji Informacje o trybach działania Kontroli uruchamiania aplikacji Przełączanie z trybu Czarna lista do trybu Biała lista Etap 1. Zbieranie informacji o aplikacjach zainstalowanych na komputerach użytkowników Etap 2. Tworzenie kategorii aplikacji Etap 3. Tworzenie reguł zezwalających Kontroli uruchamiania aplikacji Etap 4. Testowanie reguł zezwalających Kontroli uruchamiania aplikacji Etap 5. Przełączanie do trybu Biała lista Zmienianie stanu reguły Kontroli uruchamiania aplikacji po stronie Kaspersky Security Center

6 KONTROLA UPRAWNIEŃ APLIKACJI Informacje o module Kontrola uprawnień aplikacji Włączanie i wyłączanie modułu Kontrola uprawnień aplikacji Umieszczanie aplikacji w grupach Modyfikowanie grupy zaufania Zarządzanie regułami Kontroli aplikacji Modyfikowanie reguł kontroli dla grup zaufania i grup aplikacji Modyfikowanie reguły kontroli aplikacji Pobieranie i aktualizowanie reguł kontroli aplikacji z baz danych Kaspersky Security Network Wyłączanie dziedziczenia ograniczeń procesu nadrzędnego Wykluczanie określonych akcji aplikacji z reguł kontroli aplikacji Konfigurowanie ustawień przechowywania reguł kontroli dla nieużywanych aplikacji Ochrona zasobów systemu operacyjnego i danych tożsamości Dodawanie kategorii chronionych zasobów Dodawanie chronionego zasobu Wyłączanie ochrony zasobu KONTROLA URZĄDZEŃ Informacje o module Kontrola urządzeń Włączanie i wyłączanie modułu Kontrola urządzeń Informacje o regułach dostępu do urządzeń i magistral Informacje o zaufanych urządzeniach Standardowe decyzje dotyczące dostępu do urządzeń Modyfikowanie reguły dostępu do urządzenia Modyfikowanie reguły dostępu do MAGISTRALI Działania podejmowane na zaufanych urządzeniach Dodawanie urządzenia do listy zaufanych urządzeń Modyfikowanie ustawienia Użytkownicy dla zaufanego urządzenia Usuwanie urządzenia z listy zaufanych urządzeń Modyfikowanie szablonów wiadomości Kontroli urządzeń Uzyskiwanie dostępu do zablokowanego urządzenia Tworzenie kodu dostępu do urządzenia KONTROLA SIECI Informacje o module Kontrola sieci Włączanie i wyłączanie modułu Kontrola sieci Informacje o regułach dostępu do zasobów sieciowych Działania podejmowane na regułach dostępu do zasobów sieciowych Dodawanie i modyfikowanie reguły dostępu do zasobu sieciowego Przydzielanie priorytetów do reguł dostępu do zasobów sieciowych Testowanie reguł dostępu do zasobów sieciowych Włączanie i wyłączanie reguły dostępu do zasobu sieciowego Eksportowanie i importowanie listy adresów zasobów sieciowych Modyfikowanie masek adresów zasobów sieciowych Modyfikowanie szablonów wiadomości Kontroli sieci AKTUALIZOWANIE BAZ DANYCH I MODUŁÓW APLIKACJI Informacje o aktualizacjach baz danych i modułów aplikacji Informacje o źródłach uaktualnień Konfiguracja ustawień aktualizacji

7 S P I S T R E Ś C I Dodawanie źródła uaktualnień Wybieranie regionu serwera aktualizacji Konfigurowanie aktualizacji z foldera współdzielonego Wybieranie trybu uruchamiania zadania aktualizacji Uruchamianie zadania aktualizacji z poziomu konta innego użytkownika Uruchamianie i zatrzymywanie zadania aktualizacji Cofanie ostatniej aktualizacji Konfigurowanie ustawień serwera proxy Włączanie i wyłączanie skanowania plików w Kwarantannie po aktualizacji SKANOWANIE KOMPUTERA Informacje o zadaniach skanowania Uruchamianie i zatrzymywanie zadania skanowania Konfigurowanie ustawień zadania skanowania Zmienianie poziomu ochrony plików Zmienianie akcji podejmowanej na zainfekowanych plikach Modyfikowanie obszaru skanowania Optymalizowanie skanowania plików Skanowanie plików złożonych Wybieranie metody skanowania Używanie technologii skanowania Wybieranie trybu uruchamiania zadania skanowania Uruchamianie zadania skanowania z poziomu konta innego użytkownika Skanowanie napędów wymiennych po ich podłączeniu do komputera Działania podejmowane na nieprzetworzonych plikach Informacje o nieprzetworzonych plikach Zarządzanie listą nieprzetworzonych plików WYKRYWANIE LUK Informacje o module Monitor wykrywania luk Włączanie i wyłączanie modułu Monitor wykrywania luk Przeglądanie informacji o lukach w uruchomionych aplikacjach Informacje o zadaniu Wykrywanie luk Uruchamianie i zatrzymywanie zadania Wykrywanie luk Tworzenie obszaru wykrywania luk Wybieranie trybu uruchamiania zadania Wykrywanie luk Konfigurowanie uruchamiania zadania Wykrywanie luk z poziomu konta innego użytkownika Działania podejmowane na wykrytych lukach Informacje o lukach Zarządzanie listą luk ZARZĄDZANIE RAPORTAMI Zasady zarządzania raportami Konfigurowanie ustawień raportów Konfigurowanie maksymalnego czasu przechowywania raportu Konfigurowanie maksymalnego rozmiaru pliku raportu Generowanie raportów Przeglądanie w osobnej sekcji informacji o zapisanym zdarzeniu Zapisywanie raportu do pliku Usuwanie informacji z raportów

8 USŁUGA POWIADAMIANIA Informacje o powiadomieniach Kaspersky Endpoint Security Konfigurowanie usługi powiadamiania Konfigurowanie ustawień dziennika zdarzeń Konfigurowanie dostarczania powiadomień wyskakujących oraz powiadomień Wyświetlanie dziennika zdarzeń Microsoft Windows ZARZĄDZANIE KWARANTANNĄ I KOPIĄ ZAPASOWĄ Informacje o Kwarantannie i Kopii zapasowej Konfigurowanie ustawień Kwarantanny i Kopii zapasowej Konfigurowanie maksymalnego czasu przechowywania plików w Kwarantannie i Kopii zapasowej Konfigurowanie maksymalnego rozmiaru Kwarantanny i Kopii zapasowej Zarządzanie Kwarantanną Przenoszenie pliku do Kwarantanny Uruchamianie zadania Skanowanie obiektów dla plików znajdujących się w Kwarantannie Przywracanie plików z Kwarantanny Usuwanie plików z Kwarantanny Wysyłanie potencjalnie zainfekowanych plików do Kaspersky Lab w celu ich analizy Zarządzanie Kopią zapasową Przywracanie plików z Kopii zapasowej Usuwanie kopii zapasowych plików z Kopii zapasowej ZAAWANSOWANE USTAWIENIA APLIKACJI Strefa zaufana Informacje o strefie zaufanej Konfigurowanie strefy zaufanej Autoochrona Kaspersky Endpoint Security Informacje o Autoochronie Kaspersky Endpoint Security Włączanie i wyłączanie Autoochrony Włączanie i wyłączanie ochrony przed zdalną kontrolą Obsługiwanie aplikacji do zdalnej administracji Wydajność Kaspersky Endpoint Security i kompatybilność z innymi aplikacjami Informacje o wydajności programu Kaspersky Endpoint Security i jego kompatybilności z innymi aplikacjami221 Wybieranie typów wykrywanych zagrożeń Włączanie i wyłączanie technologii zaawansowanego leczenia Włączanie i wyłączanie trybu oszczędzania energii Włączanie i wyłączanie udostępniania zasobów innym aplikacjom Ochrona hasłem Informacje o ograniczaniu dostępu do Kaspersky Endpoint Security Włączanie i wyłączanie ochrony hasłem Modyfikowanie hasła dostępu do Kaspersky Endpoint Security ZDALNE ZARZĄDZANIE POPRZEZ KASPERSKY SECURITY CENTER Zarządzanie Kaspersky Endpoint Security Uruchamianie i zatrzymywanie działania Kaspersky Endpoint Security na komputerze klienckim Konfigurowanie ustawień Kaspersky Endpoint Securit Zarządzanie zadaniami Informacje o zadaniach dla Kaspersky Endpoint Security Tworzenie zadania lokalnego Tworzenie zadania grupowego

9 S P I S T R E Ś C I Tworzenie Zadania dla wskazanych komputerów Uruchamianie, zatrzymywanie, wstrzymywanie i wznawianie zadania Modyfikowanie ustawień zadania Zarządzanie profilami Informacje o profilach Tworzenie profilu Modyfikowanie ustawień profilu Przeglądanie zgłoszeń użytkowników w miejscu przechowywania zdarzeń programu Kaspersky Security Center238 UCZESTNICTWO W KASPERSKY SECURITY NETWORK Informacje o uczestnictwie w Kaspersky Security Network Włączanie i wyłączanie korzystania z Kaspersky Security Network Sprawdzanie połączenia z Kaspersky Security Network KONTAKT Z DZIAŁEM POMOCY TECHNICZNEJ Jak uzyskać pomoc techniczną Zbieranie informacji dla pomocy technicznej Tworzenie pliku śledzenia Przesyłanie plików danych na serwer pomocy technicznej Zapisywanie plików danych na dysku twardym Pomoc techniczna za pośrednictwem telefonu Uzyskiwanie pomocy technicznej poprzez Panel klienta SŁOWNIK KASPERSKY LAB ZAO INFORMACJE O KODZIE FIRM TRZECICH INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH INDEKS

10 INFORMACJE O PODRĘCZNIKU Dokument ten jest Podręcznikiem administratora dla Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows (zwany dalej Kaspersky Endpoint Security). Niniejszy podręcznik stworzono dla administratorów lokalnych sieci firmowych oraz dla specjalistów odpowiedzialnych za ochronę antywirusową komputerów firmowych. Zwykłym użytkownikom, korzystającym z Kaspersky Endpoint Security na swoich stacjach roboczych, podręcznik ten pomoże rozwiązać różne problemy. Podręcznik ma na celu: Pomoc użytkownikom w samodzielnej instalacji aplikacji na komputerze, jej aktywacji i konfiguracji zgodnie z wymaganiami użytkownika. Zapewnienie łatwo dostępnego źródła informacji poświęconego działaniu aplikacji. Przedstawienie alternatywnych źródeł informacji o aplikacji i sposobów uzyskiwania pomocy technicznej. W TEJ SEKCJI: W tym podręczniku Oznaczenia stosowane w dokumencie W TYM PODRĘCZNIKU Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje. Źródła informacji o aplikacji (patrz strona 13) Sekcja zawiera opis źródeł informacji o aplikacji i listę stron internetowych, na których możesz porozmawiać o programie. Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows (patrz strona 15) Sekcja opisuje cechy aplikacji i przedstawia krótkie informacje o jej funkcjach i składnikach. Dowiesz się, jakie elementy wchodzą w skład pakietu dystrybucyjnego, oraz jakie usługi są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników aplikacji. Sekcja zawiera informacje o wymaganiach sprzętowych i programowych, które komputer musi spełniać, aby instalacja aplikacji była możliwa. Instalowanie i dezinstalowanie aplikacji (patrz strona 21) Sekcja ta opisuje proces instalacji Kaspersky Endpoint Security na komputerze, wykonywanie wstępnej konfiguracji, aktualizowanie z poprzedniej wersji aplikacji i usuwanie aplikacji z komputera. Licencjonowanie aplikacji (patrz strona 38) Sekcja ta zawiera informacje o podstawowych pojęciach związanych z aktywacją aplikacji. Opisuje przeznaczenie umowy licencyjnej, typy licencji, sposoby aktywacji aplikacji i odnowienia licencji. 10

11 Interfejs aplikacji (patrz strona 45) Sekcja opisuje podstawowe elementy interfejsu graficznego aplikacji: ikonę aplikacji i jej menu kontekstowe, okno główne aplikacji oraz okno ustawień aplikacji. Uruchamianie i zatrzymywanie działania aplikacji (patrz strona 50) Sekcja zawiera informacje dotyczące konfiguracji automatycznego uruchamiania aplikacji, ręcznego uruchamiania i zatrzymywania działania aplikacji oraz wstrzymywania i wznawiania działania modułów ochrony i kontroli. Podstawowe zadania (sekcja "Ochrona systemu plików komputera. Ochrona plików" na stronie 52) Grupa sekcji opisujących podstawowe zadania i składniki aplikacji. Sekcje te zawierają szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania zadań i składników aplikacji. Zdalne zarządzanie poprzez Kaspersky Security Center (patrz strona 228) Sekcja ta opisuje zarządzanie Kaspersky Endpoint Security poprzez Kaspersky Security Center. Uczestnictwo w Kaspersky Security Network (patrz strona 239) Sekcja zawiera informacje o uczestnictwie w Kaspersky Security Network oraz instrukcje dotyczące włączania i wyłączania korzystania z Kaspersky Security Network. Kontakt z działem pomocy technicznej (patrz strona 242) Sekcja zawiera informacje o sposobach uzyskania pomocy technicznej i warunkach, które należy spełnić, aby uzyskać tę pomoc. Słownik (patrz strona 247) Sekcja zawiera listę pojęć z ich definicjami, które użyte zostały w niniejszym dokumencie. Kaspersky Lab ZAO (patrz strona 251) Sekcja zawiera informacje o firmie Kaspersky Lab ZAO. Indeks Sekcja ta umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnych informacji w dokumencie. OZNACZENIA STOSOWANE W DOKUMENCIE W dokumencie znajdują się elementy znaczeniowe, na które należy zwrócić szczególną uwagę: ostrzeżenia, wskazówki i przykłady. Oznaczenia stosowane w dokumencie służą do wyróżnienia elementów znaczeniowych. Poniższa tabela prezentuje oznaczenia stosowane w dokumencie wraz z przykładami ich użycia. 11

12 Tabela 1. Oznaczenia stosowane w dokumencie Przykładowy tekst Pamiętaj, że... Zalecamy... Przykład: Opis oznaczenia stosowanego w dokumencie Ostrzeżenia są wyróżnione kolorem czerwonym i znajdują się w ramkach. Ostrzeżenia zawierają informacje o prawdopodobnie niechcianych akcjach, które mogą prowadzić do utraty danych lub błędów w działaniu komputera. Uwagi znajdują się w ramkach. Zawierają one dodatkowe informacje. Uwagi mogą zawierać przydatne porady, zalecenia, szczególne wartości lub pewne ważne, nietypowe przypadki dotyczące działania aplikacji. Przykłady znajdują się pod nagłówkiem "Przykład".... Aktualizacja to... Występuje zdarzenie Bazy danych są nieaktualne. Wciśnij ENTER. Wciśnij Opcja+N. Kliknij przycisk Włącz. W celu utworzenia pliku śledzenia: W wierszu poleceń należy wprowadzić następujące polecenie: kav update Pojawi się następująca wiadomość: Określ datę w formacie dd:mm:rr. Następujące elementy znaczeniowe oznaczone są kursywą: Nowe pojęcia Nazwy stanów aplikacji i zdarzeń Nazwy klawiszy oznaczone są pogrubioną czcionką i wielkimi literami. Nazwa klawiszy z umieszczonym pomiędzy nimi symbolem "+" oznacza użycie kombinacji klawiszy. Klawisze te należy wciskać jednocześnie. Nazwy elementów interfejsu aplikacji (pola do wprowadzania danych, elementy menu i przyciski) oznaczone są pogrubioną czcionką. Frazy wprowadzające do instrukcji oznaczone są kursywą i towarzyszy im znak strzałki. Następujące typy tekstu są wyróżnione specjalną czcionką (Courier): Tekst wiersza poleceń Tekst wiadomości wyświetlanych na ekranie przez aplikację Dane, które powinien wprowadzić użytkownik. <adres IP Twojego komputera> Zmienne znajdują się w nawiasach ostrych. Zamiast zmiennych należy wprowadzić odpowiednią wartość, pomijając nawiasy. 12

13 ŹRÓDŁA INFORMACJI O APLIKACJI Sekcja zawiera opis źródeł informacji o aplikacji i listę stron internetowych, na których możesz porozmawiać o programie. Możesz wybrać dogodne źródło informacji w zależności od tego, jak pilne i ważne jest dane pytanie. W TEJ SEKCJI: Źródła informacji dla niezależnych badań Forum internetowe firmy Kaspersky Lab Kontakt z zespołem tworzącym dokumentację poprzez ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA NIEZALEŻNYCH BADAŃ Do samodzielnego wyszukania informacji dotyczących aplikacji możesz wykorzystać następujące źródła: Strona aplikacji na witrynie Kaspersky Lab Strona aplikacji na witrynie internetowej (Baza Wiedzy) działu pomocy technicznej firmy Kaspersky Lab (zwany dalej,,pomoc techniczna") Pomoc elektroniczna Dokumentacja Jeżeli nie znajdziesz rozwiązania swojego problemu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Kaspersky Lab (sekcja "Pomoc techniczna za pośrednictwem telefonu" na stronie 244). Do wyszukiwania informacji na stronie internetowej Kaspersky Lab konieczne jest połączenie z Internetem. Strona aplikacji na witrynie Kaspersky Lab Witryna Kaspersky Lab zawiera osobną stronę dla każdej aplikacji. Na stronie znajdziesz ogólne informacje o aplikacji, jej funkcjach i właściwościach. Strona zawiera odnośnik do sklepu internetowego. Możesz w nim kupić lub odnowić licencję dla aplikacji. Strona aplikacji na witrynie internetowej działu pomocy technicznej (Baza Wiedzy) Baza wiedzy jest oddzielną sekcją strony pomocy technicznej, która zawiera zalecenia dotyczące korzystania z aplikacji Kaspersky Lab. Baza wiedzy zawiera odnośniki do artykułów pogrupowane według tematów. Na stronie internetowej aplikacji w Bazie wiedzy możesz przeczytać artykuły zawierające przydatne informacje, zalecenia i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zakupu, instalacji i korzystania z Kaspersky Endpoint Security dla stacji roboczych i serwerów plików 13

14 Artykuły mogą zawierać odpowiedzi na pytania spoza zakresu programu Kaspersky Endpoint Security, związane z innymi aplikacjami Kaspersky Lab. Mogą zawierać również nowości z działu pomocy technicznej. Pomoc elektroniczna Pomoc elektroniczna aplikacji zawiera pliki pomocy. Pomoc kontekstowa udostępnia informacje o każdym oknie aplikacji, wymienia i opisuje związane z nim ustawienia i listę zadań. Pełna pomoc zawiera szczegółowe informacje o zarządzaniu ochroną komputera przy pomocy aplikacji. Podręcznik administratora Podręcznik administratora jest dostępny do pobrania w formacie PDF na stronie internetowej firmy Kaspersky Lab, w sekcji Download. Dokument ten będzie pomocny podczas instalacji i aktywacji aplikacji na komputerach w sieci LAN oraz konfiguracji jej ustawień. Dokument zawiera szczegółowe informacje o zarządzaniu ochroną komputera przy pomocy aplikacji. FORUM INTERNETOWE FIRMY KASPERSKY LAB Jeżeli zapytanie nie wymaga natychmiastowej odpowiedzi, można przedyskutować je ze specjalistami firmy Kaspersky Lab lub innymi użytkownikami jej oprogramowania na forum internetowym znajdującym się pod adresem Na tym forum możesz przeglądać istniejące tematy, pozostawiać swoje komentarze i tworzyć nowe tematy. KONTAKT Z ZESPOŁEM TWORZĄCYM DOKUMENTACJĘ POPRZEZ Aby skontaktować się z zespołem tworzącym dokumentację, wyślij wiadomość . W temacie wiadomości wpisz "Opinia o dokumentacji: Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows". 14

15 KASPERSKY ENDPOINT SECURITY 8 FOR WINDOWS Sekcja opisuje cechy aplikacji i przedstawia krótkie informacje o jej funkcjach i składnikach. Dowiesz się, jakie elementy wchodzą w skład pakietu dystrybucyjnego, oraz jakie usługi są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników aplikacji. Sekcja zawiera informacje o wymaganiach sprzętowych i programowych, które komputer musi spełniać, aby instalacja aplikacji była możliwa. W TEJ SEKCJI: Nowości Pakiet dystrybucyjny Zarządzanie ochroną komputera Usługi świadczone zarejestrowanym użytkownikom Wymagania sprzętowe i programowe NOWOŚCI Program Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows oferuje nowe funkcje: Dodano funkcję Kontroli aplikacji, która umożliwia zezwalanie na lub blokowanie uruchamiania poszczególnych aplikacji, w zależności od polityki działu IT Twojej firmy. Kontrola aplikacji składa się z następujących modułów: Kontrola uruchamiania aplikacji, która działa w oparciu o reguły zezwalające i blokujące określone przez administratora sieci lokalnej. Reguły mogą być tworzone na podstawie kategorii oprogramowania udostępnianych przez Kaspersky Lab lub warunków określonych przez administratora sieci lokalnej. Dzięki integracji z Active Directory reguły zezwalające lub blokujące uruchamianie aplikacji są określone dla użytkowników i grup użytkowników Active Directory. Kontrola uprawnień aplikacji, która blokuje aktywność aplikacji w zależności od reputacji i poziomu zagrożenia aplikacji. Informacje o reputacji aplikacji są udostępniane przez Kaspersky Lab. Monitor wykrywania luk, który wykrywa luki w uruchomionych oraz we wszystkich zainstalowanych na komputerze aplikacjach. Dodano moduł Kontrola sieci, który umożliwia ograniczenie lub zablokowanie dostępu użytkownika do zasobów sieciowych zgodnie z regułami. Jako parametry reguły można określić kategorie zawartości stron internetowych, typy danych oraz pojedyncze adresy internetowe lub grupy adresów. Dzięki integracji z Active Directory reguły dostępu do zasobów sieciowych są określone dla użytkowników lub grup użytkowników Active Directory. Nowy interfejs okna głównego aplikacji: w oknie głównym wyświetlane są statystyki dotyczące działania modułów ochrony i kontroli, a także zadań aktualizacji i skanowania. Unowocześnienia: Udoskonalono ochronę antywirusową między innymi dzięki integracji z Kaspersky Security Network. Integracja z Kaspersky Security Network udostępnia informacje o reputacji plików i adresów internetowych. Ulepszono technologię zaawansowanego leczenia. 15

16 Ulepszono technologię autoochrony zabezpieczającej aplikację przed zmianami plików, procesów pamięci oraz wartości rejestru systemowego. Udoskonalono technologię Ochrony proaktywnej. Moduł Kontrola systemu zapisujący aktywność aplikacji. Sygnatury strumieni zachowań (BSS - Behavior Stream Signatures) - technologia wykrywające szkodliwe zachowania w oparciu o regularnie aktualizowane sygnatury. W trakcie leczenia możliwe jest teraz wycofywanie szkodliwych działań aplikacji. Ulepszono moduł Zapora sieciowa umożliwiający monitorowanie ruchu wychodzącego i przychodzącego z danych portów, adresów IP oraz aplikacji generujących ten ruch. Udoskonalono technologię Systemu wykrywania włamań (IDS) poprzez dodanie obsługi wykluczeń według adresów IP. Ulepszono moduł Kontrola urządzeń: Rozszerzono zakres obsługiwanych magistrali i typów urządzeń. Jako kryterium można teraz użyć numeru seryjnego urządzenia. Istnieje teraz możliwość ograniczenia dostępu do systemów plików urządzeń na poziomie odczytu / zapisu. Istnieje teraz możliwość ustawienie terminarza dostępu użytkowników do urządzeń. Dodano integrację z Active Directory. Poszerzono zakres skanowania. Możliwe będzie skanowanie ruchu sieciowego przechodzącego przez protokoły IRC, Mail.ru oraz AIM. PAKIET DYSTRYBUCYJNY Pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Security jest dostępny w sklepie internetowym Kaspersky Lab (http://www.kaspersky.pl, sekcja Sklep) lub u naszych partnerów. Pakiet dystrybucyjny zawiera następujące elementy: Pliki niezbędne do zainstalowania aplikacji w każdy z dostępnych sposobów (sekcja "Informacje o sposobach instalacji aplikacji" na stronie 21). Plik ksn.txt, w którym znajdziesz warunki uczestnictwa w Kaspersky Security Network (sekcja "Uczestnictwo w Kaspersky Security Network" na stronie 239). Plik license.txt, w którym znajduje się treść Umowy licencyjnej. Umowa licencyjna określa warunki korzystania z aplikacji. Informacje potrzebne do aktywacji aplikacji są przesyłane drogą elektroniczną po dokonaniu płatności. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących metod zakupu i pakietu dystrybucyjnego, skontaktuj się z działem sprzedaży. 16

17 ZARZĄDZANIE OCHRONĄ KOMPUTERA Kaspersky Endpoint Security zapewnia odpowiednią ochronę komputera przed znanymi i nowymi zagrożeniami, atakami sieciowymi i phishingowymi, spamem i innymi niechcianymi treściami. Każdy typ zagrożenia jest przetwarzany przez dedykowany moduł. Moduły mogą być włączane, wyłączane i konfigurowane niezależnie od siebie. Poza ochroną w czasie rzeczywistym zapewnianą przez moduły aplikacji, zalecamy regularne skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń. Pozwala to wyeliminować możliwość rozpowszechniania się szkodliwego oprogramowania, które nie jest wykrywane przez moduły ochrony z powodu ustawienia niskiego poziomu ochrony lub z innych powodów. Aby wersje modułów i bazy danych programu Kaspersky Endpoint Security nie uległy przeterminowaniu, musisz je aktualizować. Domyślnie aplikacja jest aktualizowana automatycznie, ale w razie konieczności możesz zawsze uruchomić aktualizację baz danych i modułów aplikacji ręcznie. Modułami kontroli są następujące składniki aplikacji: Kontrola uruchamiania aplikacji. Ten moduł śledzi próby uruchamiania aplikacji przez użytkownika i kontroluje uruchamianie aplikacji. Kontrola uprawnień użytkownika. Ten komponent rejestruje akcje wykonywane przez aplikacje w systemie i kontroluje aktywność aplikacji w zależności od grupy zaufania, do której należy dana aplikacja. Dla każdej grupy aplikacji określony jest zestaw reguł. Reguły te kontrolują dostęp aplikacji do danych użytkownika i zasobów systemu operacyjnego. Takie dane to pliki użytkownika (folder Moje Dokumenty, ciasteczka, informacje o aktywności użytkownika) oraz pliki, foldery i klucze rejestru zawierające ustawienia i ważne informacje dotyczące najczęściej używanych aplikacji. Monitor wykrywania luk. Monitor wykrywania luk wykonuje w czasie rzeczywistym zadanie wykrywania luk w uruchamianych aplikacjach i w aplikacjach już działających na komputerze użytkownika. Kontrola urządzeń. Ten moduł umożliwia ustawienie elastycznych ograniczeń dostępu do urządzeń przechowywania danych (takich jak dyski twarde, nośniki wymienne, nośniki taśmowe, płyty CD i DVD), sprzętu przesyłającego dane (takiego jak modemy), sprzętu tworzącego kopie informacji (takiego jak drukarki) i interfejsów służących do podłączania urządzeń do komputerów (takich jak USB, Bluetooth czy podczerwień). Kontrola sieci. Ten składnik umożliwia ustawienie elastycznych ograniczeń dostępu do zasobów sieciowych dla różnych grup użytkowników. Działanie modułów kontroli opiera się na następujących regułach: Kontrola uruchamiania aplikacji używa reguł kontroli uruchamiania aplikacji (sekcja "Informacje o regułach Kontroli uruchamiania aplikacji" na stronie 114). Kontrola uprawnień aplikacji używa reguł kontroli aplikacji (sekcja "Informacje o module Kontrola uprawnień aplikacji" na stronie 126). Kontrola urządzeń używa reguł dostępu do urządzeń i magistral połączeń (sekcja "Informacje o regułach dostępu do urządzeń i magistral połączeń" na stronie 140). Kontrola sieci używa reguł dostępu do zasobów sieciowych (sekcja "Informacje o regułach dostępu do zasobów sieciowych" na stronie 151). Modułami ochrony są następujące składniki aplikacji: Ochrona plików. Ten moduł chroni system plików komputera przed infekcją. Ochrona plików uruchamia się przy starcie Kaspersky Endpoint Security, pozostaje aktywna w pamięci komputera i skanuje wszystkie pliki otwierane, zapisywane i uruchamiane na komputerze oraz na wszystkich podłączonych dyskach. Ochrona plików przechwytuje każdy otwierany plik i skanuje go w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń. 17

18 Kontrola systemu. Ten moduł zbiera informacje o aktywności aplikacji na komputerze i udostępnia te informacje innym modułom w celu zapewnienia bardziej efektywnej ochrony. Ochrona poczty. Ten moduł skanuje odbierane i wysyłane wiadomości w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń. Ochrona WWW. Ten komponent skanuje ruch sieciowy przychodzący za pośrednictwem protokołu HTTP i FTP, a także sprawdza, czy adresy znajdują się na liście podejrzanych lub phishingowych adresów internetowych. Ochrona komunikatorów internetowych. Ten składnik skanuje informacje przysyłane na komputer za pośrednictwem protokołów komunikatorów internetowych. Zapewnia bezpieczne działanie różnych aplikacji komunikatorów internetowych. Zapora sieciowa. Ten moduł chroni osobiste dane przechowywane na komputerze i blokuje wszystkie rodzaje zagrożeń systemu operacyjnego, gdy komputer jest podłączony do Internetu lub sieci lokalnej. Moduł filtruje całą aktywność sieciową zgodnie z dwoma typami reguł: regułami sieciowymi dla aplikacji i regułami dla pakietów sieciowych (sekcja "Informacje o regułach sieciowych" na stronie 86). Monitor sieci. Ten moduł pozwala śledzić aktywność sieciową komputera w czasie rzeczywistym. Blokowanie ataków sieciowych. Ten komponent bada przychodzący ruch sieciowy w poszukiwaniu aktywności typowych dla ataków sieciowych. Po wykryciu próby ataku sieciowego na Twój komputer, Kaspersky Endpoint Security blokuje aktywność sieciową pochodzącą z atakującego komputera. W Kaspersky Endpoint Security dostępne są następujące zadania: Pełne skanowanie. Kaspersky Endpoint Security dokładnie skanuje system operacyjny, włączając w to pamięć RAM, obiekty ładowane podczas uruchamiania systemu, miejsce przechowywania kopii zapasowych systemu operacyjnego oraz wszystkie dyski twarde i wymienne. Skanowanie obiektów. Kaspersky Endpoint Security skanuje obiekty wybrane przez użytkownika. Skanowanie obszarów krytycznych. Kaspersky Endpoint Security skanuje obiekty ładowane podczas uruchamiania systemu, pamięć RAM i obiekty będące celem rootkitów. Aktualizacja. Kaspersky Endpoint Security pobiera uaktualnienia baz danych i modułów aplikacji. Regularne aktualizowanie aplikacji zapewnia ciągłą ochronę komputera przed nowymi wirusami i innymi zagrożeniami. Wykrywanie luk. Kaspersky Endpoint Security skanuje system operacyjny i zainstalowane oprogramowanie w poszukiwaniu luk. To zadanie zapewnia szybkie wykrywanie i usuwanie potencjalnych problemów, które mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców. Zdalne zarządzanie poprzez Kaspersky Security Center Kaspersky Security Center umożliwia zdalne uruchamianie i zatrzymywanie działania Kaspersky Endpoint Security na komputerze klienckim oraz zdalne zarządzanie i konfigurację ustawień aplikacji. Funkcje i aplikacje usługowe Kaspersky Endpoint Security zawiera pewną liczbę funkcji usługowych. Służą one do utrzymywania aktualnego stanu aplikacji, rozszerzania jej funkcjonalności i pomocy użytkownikowi w pracy z aplikacją. Raporty. W trakcie działania aplikacja tworzy raporty dotyczące każdego swojego składnika i zadania. Raporty zawierają listę zdarzeń Kaspersky Endpoint Security i wszystkich działań podejmowanych przez aplikację. W przypadku wystąpienia problemu, można przesłać raporty do firmy Kaspersky Lab, gdzie specjaliści pomocy technicznej przyjrzą się problemowi i pomogą go rozwiązać. Miejsce przechowywania danych. Jeżeli podczas skanowania komputera w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń aplikacja wykryje zainfekowane lub podejrzane pliki, zablokuje je. Kaspersky Endpoint Security przenosi podejrzane pliki do specjalnego miejsca przechowywania zwanego Kwarantanną. Kaspersky Endpoint Security przechowuje kopie zainfekowanych i usuniętych plików w Kopii zapasowej. Kaspersky Endpoint 18

19 Security przenosi pliki, które z jakiegoś powodu nie zostały przetworzone, na listę nieprzetworzonych plików. Możesz skanować pliki, przywracać pliki do ich oryginalnych folderów, ręcznie przenosić pliki do Kwarantanny i czyścić miejsca przechowywania danych. USŁUGA POWIADAMIANIA. USŁUGA POWIADAMIANIA informuje użytkownika o bieżącym stanie ochrony komputera i działaniach Kaspersky Endpoint Security. Powiadomienia mogą być wyświetlane na ekranie lub przesyłane pocztą elektroniczną. Kaspersky Security Network. Uczestnictwo użytkownika w Kaspersky Security Network zwiększa efektywność ochrony komputera dzięki zbieraniu w czasie rzeczywistym informacji o reputacji plików, zasobach sieciowych i oprogramowaniu od użytkowników z całego świata. Licencja. Korzystanie z licencji odblokowuje pełną funkcjonalność aplikacji, zapewnia dostęp do aktualizacji baz danych i modułów aplikacji, szczegółowych informacji o aplikacji i pomocy technicznej Kaspersky Lab. Pomoc techniczna. Wszyscy zarejestrowani użytkownicy Kaspersky Endpoint Security mogą skontaktować się ze specjalistami pomocy technicznej Kaspersky Lab w celu uzyskania pomocy. Możesz wysłać Zażalenie z poziomu Panelu klienta na stronie internetowej pomocy technicznej lub uzyskać pomoc przez telefon. USŁUGI ŚWIADCZONE ZAREJESTROWANYM UŻYTKOWNIKOM Po zakupie licencji użytkownika dla aplikacji stajesz się zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji Kaspersky Lab i możesz korzystać z następujących usług podczas całego okresu ważności licencji: Aktualizacji baz danych i dostępu do nowych wersji aplikacji Konsultacji za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej w sprawach związanych z instalacją, konfiguracją i korzystaniem z aplikacji Powiadomień o wydaniu nowych aplikacji Kaspersky Lab i nowych wirusach. Aby korzystać z tej usługi, należy na stronie pomocy technicznej wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości o nowościach od Kaspersky Lab. Kaspersky Lab nie oferuje konsultacji odnośnie problemów związanych z działaniem systemów operacyjnych, oprogramowania firm trzecich, a także działania różnych technologii. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE Aby aplikacja Kaspersky Endpoint Security działała poprawnie, komputer powinien spełniać określone wymagania. Wymagania ogólne: 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym CD/DVD-ROM (do zainstalowania aplikacji z płyty CD) Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowszy Microsoft Windows Installer 3.0 lub nowszy Połączenie internetowe niezbędne do aktywacji aplikacji i aktualizacji baz danych i modułów aplikacji Wymagania sprzętowe dla komputerów z zainstalowanymi systemami operacyjnymi przeznaczonymi dla stacji roboczych: Microsoft Windows XP Professional SP3, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2: 19

20 Procesor Intel Pentium 1 GHz lub szybszy (lub kompatybilny odpowiednik) 256 MB wolnej pamięci RAM Microsoft Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate (SP0 lub nowszy), Microsoft Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate (x64 Edition SP0 lub nowszy), Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows Vista x64 Edition SP2: Procesor Intel Pentium 2 GHz lub szybszy (lub kompatybilny odpowiednik) 512 MB wolnej pamięci RAM Microsoft Windows Embedded Standard 7 SP1, Microsoft Windows Embedded Standard 7 x64 Edition SP1, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009 z najnowszym SP: Procesor Intel Pentium 800 GHz lub szybszy (lub kompatybilny odpowiednik) 256 MB wolnej pamięci RAM Wymagania sprzętowe dla komputerów z zainstalowanymi systemami operacyjnymi przeznaczonymi dla serwerów plików: Microsoft Windows Small Business Server 2008 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials / Standard (x64 Edition), Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise (x64 Edition SP1), Microsoft Windows Server 2008 Standard / Enterprise SP2, Microsoft Windows Server 2008 Standard / Enterprise SP2 (x64 Edition), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard / Enterprise SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2003 Standard SP2, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition SP2: Procesor Intel Pentium 2 GHz lub szybszy (lub kompatybilny odpowiednik) 512 MB wolnej pamięci RAM 20

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4, C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu.

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0, 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 9.0

Kaspersky Security Center 9.0 Kaspersky Security Center 9.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA WERSJA APLIKACJI: 9. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile Podręcznik użytkownika WERSJA PROGRAMU: 8.0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S F O R W I N D O W S S E R V E R S 6. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus for Mac PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 2 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja...5 2.1 Instalacja typowa...

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY INTERNET SECURITY 2009

KASPERSKY INTERNET SECURITY 2009 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KASPERSKY INTERNET SECURITY 2009 2008 Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 Uzyskiwanie informacji na temat aplikacji... 5 Wyszukiwanie informacji przez użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security 2009

Kaspersky Internet Security 2009 Kaspersky Internet Security 2009 Wszystko o produkcie Dokument do użytku publicznego (może być przekazywany klientom) Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Główne zalety produktu... 3 2.1 Przełomowe podejście do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Wersja produktu: 12.1.5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Bitdefender Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Data publikacji 10/21/2014 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo