Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA"

Transkrypt

1 Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

2 SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym Nawiązywanie połączenia z Serwerem administracyjnym Wyświetlanie informacji o stanie komputera Wyświetlanie informacji o stanie ochrony komputerów Wyświetlanie informacji o stanie bazy danych aplikacji antywirusowej Informacje o komputerach. Informacje o grupach administracyjnych Wyświetlanie listy komputerów Przeglądanie właściwości komputera Informacje o instalowaniu aplikacji antywirusowych Informacje o Agencie aktualizacji Informacje o pakietach instalacyjnych Tryb instalacji zdalnej Definiowanie Agenta aktualizacji Zdalne instalowanie aplikacji Wyświetlanie informacji o stanie zdalnej instalacji aplikacji Tryb instalacji lokalnej Publikowanie pakietów instalacyjnych Wyświetlanie listy opublikowanych pakietów instalacyjnych Anulowanie publikacji pakietu instalacyjnego Instalowanie aplikacji przy użyciu opublikowanego pakietu instalacyjnego Ręczne instalowanie aplikacji Wyświetlanie listy profili Aktywowanie profilu Stosowanie profilu użytkownika mobilnego Usuwanie profilu Wyświetlanie listy zadań Ręczne uruchamianie i zatrzymywanie zadania Przeglądanie wyników wykonania zadania Usuwanie zadań Informacje o raportach Działania podejmowane na raportach Przeglądanie raportów Eksportowanie raportów Konfigurowanie dostarczania raportów C++ JSON PARSER FCGI SNAP ICU 4.4 (INTERNATIONAL COMPONENTS FOR UNICODE) MOD_FCGI-SNAP

3 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość pytań. Uwaga! Dokumentacja ta jest własnością firmy Kaspersky Lab ZAO (zwanej dalej Kaspersky Lab): wszystkie prawa do tego dokumentu są chronione przez prawodawstwo Federacji Rosyjskiej i umowy międzynarodowe. Nielegalne kopiowanie i dystrybucja tego dokumentu, lub jego części, będzie skutkować odpowiedzialnością cywilną, administracyjną lub karną, zgodnie z obowiązującym prawem. Kopiowanie, rozpowszechnianie - również w formie przekładu dowolnych materiałów - możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody firmy Kaspersky Lab. Podręcznik wraz z zawartością graficzną może być wykorzystany tylko do celów informacyjnych, niekomercyjnych i indywidualnych użytkownika. Dokument ten może zostać zmodyfikowany bez uprzedniego informowania. Najnowsza wersja podręcznika jest zawsze dostępna na stronie Firma Kaspersky Lab nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość, aktualność i wiarygodność wykorzystywanych w dokumencie materiałów, prawa do których zastrzeżone są przez inne podmioty, oraz za możliwe szkody związane z wykorzystaniem tych materiałów. Data korekty dokumentu: Kaspersky Lab ZAO. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3

4 INFORMACJE O PODRĘCZNIKU Ten dokument zawiera informacje o Kaspersky Security Center Web-Console oraz instrukcje dotyczące właściwego korzystania z aplikacji. Niniejszy dokument jest przeznaczony dla specjalistów technicznych (administratorów) firm, w których jako usługa używany jest system ochrony oparty o rozwiązania firmy Kaspersky Lab (zapewnione przez dostawcę usługi ochrony sieci). Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu korzystania z Kaspersky Security Center Web-Console, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika i zintegrowanym systemem pomocy. Aby skorzystać z Pomocy Kaspersky Security Center Web-Console, otwórz okno główne aplikacji i kliknij ikonę. W TEJ SEKCJI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 W TYM DOKUMENCIE Niniejszy dokument składa się z sekcji opisujących funkcje i instrukcje, słownika i indeksu. Kaspersky Security Center Web-Console (patrz strona 7) Ta sekcja zawiera ogólne informacje o konsoli Kaspersky Security Center Web-Console, jej przeznaczeniu i architekturze. Wymagania programowe (patrz strona 9) W tej sekcji wymienione są aplikacje, które muszą zostać zainstalowane przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji. Interfejs aplikacji (patrz strona 10) Ta sekcja opisuje przeznaczenie zakładek i innych elementów interfejsu znajdujących się na stronach portalu internetowego konsoli Kaspersky Security Center Web-Console. Nawiązywanie połączenia z Serwerem administracyjnym (patrz strona 12) Ta sekcja zawiera informacje dotyczące przygotowania do nawiązania połączenia oraz sposobu nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym przy użyciu Kaspersky Security Center Web-Console. Stan ochrony sieci (patrz strona 14) W tej sekcji opisany jest sposób odszukania informacji dotyczących stanu systemu ochrony komputerów sieciowych zarządzanych przez Serwer administracyjny, z którym połączona jest aplikacja. Zarządzanie komputerami (patrz strona 20) Ta sekcja zawiera informacje o sposobie przeglądania list komputerów w Twojej sieci oraz właściwości tych komputerów. 4

5 Instalowanie aplikacji na komputerach w sieci (patrz strona 25) W tej sekcji można znaleźć instrukcje dotyczące instalacji aplikacji firmy Kaspersky Lab oraz aplikacji firm trzecich na komputerach w Twojej sieci w trybie instalacji zdalnej i lokalnej. Zarządzanie profilami (patrz strona 36) Sekcja ta zawiera informacje o sposobie zarządzania profilami utworzonymi dla komputerów w Twojej sieci firmowej. Zarządzanie zadaniami (patrz strona 39) Sekcja ta zawiera informacje o sposobie zarządzania zadaniami utworzonymi dla komputerów w Twojej sieci firmowej. Zarządzanie raportami (patrz strona 42) W tej sekcji opisany jest sposób wyświetlania, drukowania i wysyłania poprzez raportów Serwera administracyjnego, z którym połączona jest aplikacja, oraz sposób zapisywania danych raportu do pliku. Zmiana hasła do konta (patrz strona 46) Ta sekcja opisuje sposób tworzenia nowego hasła do Twojego konta. Wylogowanie Kaspersky Security Center Web-Console (patrz strona 47) Sekcja zawiera informacje dotyczące sposobu kończenia działania aplikacji. Słownik Sekcja zawiera listę terminów z ich definicjami, które użyte zostały w niniejszym dokumencie. Kaspersky Lab ZAO (patrz strona 50) Sekcja zawiera informacje o firmie Kaspersky Lab ZAO. Informacje o kodzie firm trzecich (patrz strona 51) Z tej sekcji można się dowiedzieć o kodzie firm trzecich wykorzystanym w aplikacji. Informacje o znakach towarowych (patrz strona 54) Ta sekcja zawiera informacje o użytych w niniejszym dokumencie zastrzeżonych znakach towarowych i ich właścicielach. Indeks Sekcja ta umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnych informacji. 5

6 OZNACZENIA STOSOWANE W DOKUMENCIE Poniższa tabela zawiera opis oznaczeń dokumentu używanych w niniejszym Podręczniku. Tabela 1. Oznaczenia stosowane w dokumencie PRZYKŁADOWY TEKST Pamiętaj, że... Zalecamy korzystać z... OPIS OZNACZEŃ STOSOWANYCH W DOKUMENCIE Ostrzeżenia są wyróżnione kolorem czerwonym i znajdują się w ramkach. Powiadomienia zawierają ważne informacje o akcjach związanych z bezpieczeństwem komputera. Komentarze znajdują się w ramkach zaznaczonych linią przerywaną. Zawierają one dodatkowe informacje. Przykład: Przykłady wyróżnione są pogrubioną i podkreśloną czcionką.... Aktualizacja to... ALT+F4 Włącz help W celu skonfigurowania terminarza zadania: <Adres IP Twojego komputera> Nowe terminy są oznaczane kursywą. Nazwy klawiszy oznaczone są pogrubioną czcionką i wielkimi literami. Nazwa klawiszy z umieszczonym pomiędzy nimi symbolem "+" oznacza użycie kombinacji klawiszy. Nazwy składników interfejsu: na przykład pól do wprowadzania danych, poleceń menu, przycisków itd. są oznaczone pogrubioną czcionką. Wstępne zdania w instrukcjach oznaczone są kursywą. Treści wprowadzane w wierszu poleceń lub treści komunikatów wyświetlanych na ekranie są oznaczone specjalną czcionką. Zmienne znajdują się w nawiasach ostrych. Zamiast zmiennych w każdym przypadku wstawiane są odpowiadające wartości, a nawiasy ostre są pomijane. 6

7 KASPERSKY SECURITY CENTER WEB-CONSOLE Kaspersky Security Center Web-Console to aplikacja internetowa stworzona do zarządzania stanem systemu ochrony w sieci firmowej, chronionej przez aplikacje firmy Kaspersky Lab. Przy pomocy aplikacji możesz: Zarządzać stanem systemu ochrony firmowej Zainstalować aplikacje Kaspersky Lab na komputerach w Twojej sieci i zarządzać zainstalowanymi aplikacjami Zarządzać profilami i zadaniami utworzonymi dla komputerów w Twojej sieci Przeglądać raporty o stanie systemu ochrony Zarządzać dostarczaniem raportów zainteresowanym osobom: administratorom systemu i innym specjalistom ds. IT Kaspersky Security Center Web-Console działa po stronie dostawcy usługi, zapewniającego ochronę Twojej sieci. Dostawca usługi ochrony jest odpowiedzialny za instalację i zarządzanie aplikacją. Nie musisz instalować i uruchamiać aplikacji Kaspersky Security Center Web-Console na Twoim komputerze, aby z nią pracować. Wymagana jest tylko przeglądarka internetowa (patrz sekcja "Wymagania programowe" na stronie 9). Poniższy rysunek przedstawia działanie Kaspersky Security Center Web-Console. Rysunek 1. Sposób działania Kaspersky Security Center Web-Console 7

8 Kaspersky Security Center Web-Console współpracuje z Serwerem administracyjnym Kaspersky Security Center, który znajduje się po stronie dostawcy usługi ochrony. Serwer administracyjny to aplikacja zaprojektowana do zarządzania aplikacjami firmy Kaspersky Lab, zainstalowanymi na komputerach w Twojej sieci. Serwer administracyjny łączy się z komputerami w Twojej sieci poprzez kanały chronione przez protokół Secure Socket Layer (SSL). Kaspersky Security Center Web-Console udostępnia interfejs internetowy zapewniający interakcję pomiędzy Twoim komputerem a Serwerem administracyjnym (za pośrednictwem przeglądarki internetowej). Po podłączeniu do konsoli Kaspersky Security Center Web-Console przy użyciu przeglądarki internetowej, Serwer administracyjny nawiązuje szyfrowane połączenie (HTTPS) z Kaspersky Security Center Web-Console. Kaspersky Security Center Web-Console działa w następujący sposób: 1. Użyj przeglądarki internetowej, aby połączyć się z Kaspersky Security Center Web-Console. Zostanie wyświetlona strona portalu internetowego aplikacji. 2. Użyj kontrolek portalu internetowego w celu wybrania polecenia, które chcesz uruchomić. Kaspersky Security Center Web-Console wykona następujące działania: Jeśli wybrałeś polecenie używane do uzyskania informacji (na przykład, wyświetlenie listy komputerów), Kaspersky Security Center Web-Console wygeneruje żądanie informacji skierowane do Serwera administracyjnego, uzyska wymagane dane i prześle je do przeglądarki internetowej w formacie odpowiednim do przeglądania. Jeśli wybrałeś polecenie używane do zarządzania (na przykład, zdalną instalację aplikacji), Kaspersky Security Center Web-Console odbierze polecenie od przeglądarki internetowej i prześle je na Serwer administracyjny. Aplikacja odbierze wynik z Serwera administracyjnego i prześle go do przeglądarki internetowej w odpowiednim formacie. 8

9 WYMAGANIA PROGRAMOWE Ta sekcja zawiera wymagania programowe do korzystania z Kaspersky Security Center Web-Console. Konsolą Kaspersky Security Center Web-Console możesz zarządzać poprzez przeglądarkę internetową. Do pracy z aplikacją można użyć następujących typów i wersji przeglądarek internetowych oraz typów i wersji systemów operacyjnych. Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowsza działająca pod jednym z następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows XP Professional z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub nowszym; Microsoft Windows 7; Microsoft Windows 8. Przeglądarka Firefox 16.0 lub 17.0 działająca pod jednym z następujących systemów: System operacyjny Windows: Microsoft Windows XP Professional z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub nowszym; Microsoft Windows 7; Microsoft Windows bitowe systemy operacyjne Linux : Fedora 16; SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP2; Debian GNU/Linux 6.0.5; Mandriva Linux 2011; Ubuntu Desktop LTS; Ubuntu Server LTS. 64-bitowe systemy operacyjne Linux: Red Hat Enterprise Linux 6.2 server; SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP2; SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2; OpenSUSE Linux 12.2; Ubuntu Server LTS. Przeglądarka Safari 4 zainstalowana pod jednym z następujących systemów operacyjnych Apple: Mac OS X 10.4 (Tiger); Mac OS X 10.5 (Leopard); Mac OS X 10.6 (Snow Leopard). 9

10 INTERFEJS APLIKACJI Po nawiązaniu połączenia z Serwerem administracyjnym w przeglądarce internetowej zostanie otwarte okno główne Kaspersky Security Center Web-Console (zobacz poniższy rysunek). Rysunek 2. Okno główne aplikacji W górnej części okna głównego znajdują się następujące elementy interfejsu: Zakładki Stan ochrony, Infrastruktura i Raporty do uzyskania dostępu do głównych funkcji aplikacji. Ikona otwiera pomoc kontekstową. Odnośnik Zmień hasło służy do zmiany hasła do konta. Przycisk Zakończ wylogowuje aplikację. Umowa licencyjna odnośnik do strony z umową licencyjną (EULA). Najczęściej zadawane pytania odnośnik do strony z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ). Informacje o odnośnik do strony z informacjami o aplikacji. Odnośniki mogą zostać zmodyfikowane przez administratora dostawcy usługi. Niektórych odnośników może brakować. Obszar informacyjny jest główną częścią okna głównego aplikacji. Zawartość obszaru informacyjnego zależy od 10

11 wybranej zakładki: Stan ochrony. Zawiera informacje o stanie ochrony komputerów sieciowych. W górnej części zakładki możesz wybrać jedną z następujących sekcji: Stan ogólny, Stan ochrony w czasie rzeczywistym, Stan aktualizacji. Po wybraniu sekcji, po prawej stronie pojawi się wykres wyświetlający statystyki, natomiast w dolnej części zakładki wyświetlona zostanie lista z informacjami o stanach komputerów. Infrastruktura. Zaprojektowana do uzyskiwania informacji o grupach administracyjnych, komputerach oraz o utworzonych dla nich profilach i zadaniach. Obszar informacyjny to zakładka podzielona na dwie części. Menu zawiera grupy administracyjne. Prawa część obszaru informacyjnego zawiera trzy zakładki drugiego poziomu: Profile, Zadania i Komputery. Raporty. Służy do wyświetlania raportów. Obszar informacyjny to zakładka podzielona na dwie części. Menu zawiera raporty. Panel wyników wyświetla zawartość wybranego raportu. ZOBACZ RÓWNIEŻ: Nawiązywanie połączenia z Serwerem administracyjnym Stan ochrony sieci Zarządzanie komputerami Praca z raportami Wylogowanie Kaspersky Security Center Web-Console Zmiana hasła do konta

12 NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z SERWEREM ADMINISTRACYJNYM Ta sekcja zawiera informacje dotyczące przygotowania do nawiązania połączenia oraz sposobu nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym przy użyciu Kaspersky Security Center Web-Console. W TEJ SEKCJI Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym Nawiązywanie połączenia z Serwerem administracyjnym PRZYGOTOWANIE DO NAWIĄZANIA POŁĄCZENIA Z SERWEREM ADMINISTRACYJNYM Przed nawiązaniem połączenia z Serwerem administracyjnym: Przygotuj swoją przeglądarkę internetową do pracy i zbierania danych wymaganych do nawiązania połączenia (adres Serwera administracyjnego oraz ustawienia konta: nazwa użytkownika i hasło). Przygotowanie przeglądarki internetowej Przed połączeniem z Serwerem administracyjnym upewnij się, że następujące elementy są obsługiwane przez Twoją przeglądarkę: JavaScript Ciasteczka (cookies) Jeśli obsługa tych elementów jest wyłączona, włącz ją. Informacje dotyczące włączania JavaScript i ciasteczek znajdziesz w pomocy dla przeglądarki. Uzyskiwanie danych niezbędnych do nawiązania połączenia Do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym należy posiadać następujące dane: Adres portalu internetowego w postaci: https://<nazwa_domeny>:<port> Nazwa użytkownika Hasło. Informacje te uzyskasz od Twojego dostawcy usługi. 12

13 NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z SERWEREM ADMINISTRACYJNYM W celu nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym: 1. Uruchom przeglądarkę internetową. 2. W pasku adresu przeglądarki internetowej wprowadź adres portalu internetowego, który otrzymałeś od administratora dostawcy usługi (patrz sekcja "Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym" na stronie 12), i otwórz stronę tego portalu. Jeżeli po raz pierwszy nawiązujesz połączenie z Serwerem administracyjnym, okno Umowa licencyjna zostanie otwarte w oknie przeglądarki internetowej. Jeżeli wcześniej nawiązywałeś połączenie z Serwerem administracyjnym, przeglądarka internetowa wyświetli okno, w którym należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. 3. Jeżeli po raz pierwszy nawiązujesz połączenie z Serwerem administracyjnym, w oknie Umowa licencyjna wykonaj następujące czynności: a. Przeczytaj Umowę licencyjną. Jeżeli zgadzasz się z jej wszystkimi warunkami, zaznacz pole Akceptuję postanowienia Umowy licencyjnej. b. Kliknij przycisk Dalej. W przeglądarce zostanie otwarte okno żądające podania nazwy użytkownika i hasła. 4. W polu Nazwa użytkownika wprowadź nazwę Twojego konta. 5. W polu Hasło wprowadź hasło do Twojego konta. 6. W polu Serwer administracyjny wprowadź nazwę Serwera administracyjnego, z którym chcesz nawiązać połączenie. Kliknij przycisk Zaloguj. Zostanie otwarte okno główne aplikacji (patrz sekcja "Interfejs aplikacji" na stronie 10). Jeżeli próba nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym zakończy się błędem, aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z administratorem dostawcy usługi. 13

14 STAN OCHRONY SIECI Kaspersky Security Center Web-Console pozwala na odbieranie informacji o stanie systemu ochrony komputerów sieciowych zarządzanych przez Serwer administracyjny. Możesz uzyskać następujące informacje o stanie komputerów w Twojej sieci: Stan komputera informacja o stanie komputerów w Twojej sieci. Komputer może mieć jeden z trzech stanów: OK komputer jest chroniony. Ostrzeżenie poziom ochrony komputera jest obniżony. Krytyczny poziom ochrony komputera jest znacznie obniżony. Serwer administracyjny przydziela komputerowi stan w oparciu o informacje o jego stanie ochrony. Stan Ostrzeżenie lub Krytyczny jest przydzielany, jeśli istnieją czynniki obniżające stan ochrony komputera (takie jak nieaktywność aplikacji antywirusowej, stare bazy danych lub duża liczba zainfekowanych obiektów). Lista czynników dla stanu Ostrzeżenie i Krytyczny jest tworzona przez administratora dostawcy usługi. Stan ochrony w czasie rzeczywistym informacje o stanie modułu ochrony antywirusowej w aplikacjach Kaspersky Lab zainstalowanych na komputerach w Twojej sieci. Stan aktualizacji informacje o stanie aktualizacji baz danych aplikacji antywirusowej na komputerach w Twojej sieci. W TEJ SEKCJI Wyświetlanie informacji o stanie komputera Wyświetlanie informacji o stanie ochrony komputerów Wyświetlanie informacji o stanie bazy danych aplikacji antywirusowej WYŚWIETLANIE INFORMACJI O STANIE KOMPUTERA W celu wyświetlenia informacji o komputerach w Twojej sieci: 1. Otwórz okno główne aplikacji (patrz sekcja "Interfejs aplikacji" na stronie 10). 2. Przejdź na zakładkę Stan ochrony. 14

15 Z menu zostanie wybrany element Stan komputera (patrz poniższy rysunek). Rysunek 3. Stan komputera Panel wyników wyświetla wykres kołowy. Pokazuje on liczby i procenty komputerów ze stanem Krytyczny, Ostrzeżenie i OK. W dolnej części okna znajduje się lista komputerów. Lista komputerów zawiera następujące informacje: Nazwa komputera. Nazwa sieciowa komputera. Stan (OK, Ostrzeżenie, Krytyczny). Informacja o stanie komputera. Opis. Komunikaty wyjaśniające przyczyny obniżonego poziomu ochrony na komputerach posiadających stany Ostrzeżenie i Krytyczny (np. Wstrzymana jest ochrona w czasie rzeczywistym lub Zadanie aktualizacji nie było uruchamiane od ponad 3 dni). W celu wyświetlenia informacji o określonym komputerze, skorzystaj z następujących elementów interfejsu do zlokalizowania komputera na liście: Przycisk Krytyczny wyświetla komputery posiadające stan Krytyczny. Przycisk Ostrzeżenie wyświetla komputery posiadające stan Ostrzeżenie. Przycisk OK wyświetla komputery posiadające stan OK. Przyciski przenosi do kolejnej / poprzedniej, pierwszej / ostatniej strony listy komputerów. Ikona sortuje nazwy komputerów na liście komputerów w rosnącej lub malejącej kolejności alfabetycznej. 15

16 Ikona odświeża listę komputerów. Okno zawierające informacje o właściwościach komputera może zostać otwarte poprzez kliknięcie wiersza z nazwą komputera. ZOBACZ RÓWNIEŻ: Informacje o komputerach. Informacje o grupach administracyjnych Wyświetlanie listy komputerów Przeglądanie właściwości komputera WYŚWIETLANIE INFORMACJI O STANIE OCHRONY KOMPUTERÓW W celu wyświetlenia informacji o stanie ochrony komputerów sieciowych: 1. Otwórz okno główne aplikacji (patrz sekcja "Interfejs aplikacji" na stronie 10). 2. Przejdź na zakładkę Stan ochrony. 3. W menu kliknij Stan ochrony w czasie rzeczywistym (patrz poniższy rysunek). Rysunek 4. Stan ochrony w czasie rzeczywistym Panel wyników wyświetla wykres kołowy. Zawiera on informacje o stanie modułu ochrony w aplikacjach zainstalowanych na komputerach w Twojej sieci. Wykres pokazuje liczby i procenty komputerów, na których moduł ochrony posiada następujące stany: Nieznany 16

17 Zatrzymano Wstrzymano Uruchamiane Uruchomiono Niepowodzenie W dolnej części okna znajduje się lista komputerów. Lista komputerów zawiera następujące informacje: Nazwa komputera. Nazwa sieciowa komputera. Stan (OK, Ostrzeżenie, Krytyczny). Informacja o stanie komputera. Opis. Komunikaty wyjaśniające przyczyny obniżonego poziomu ochrony na komputerach posiadających stany Ostrzeżenie i Krytyczny (np. Liczba zainfekowanych obiektów jest zbyt duża lub Licencja wygasła). W celu wyświetlenia informacji o określonym komputerze, skorzystaj z następujących elementów interfejsu do zlokalizowania komputera na liście: Przycisk Nieznany wyświetla komputery posiadające stan Nieznany. Przycisk Zatrzymana wyświetla komputery posiadające stan Zatrzymano. Przycisk Wstrzymana wyświetla komputery posiadające stan Wstrzymano. Przycisk Uruchamianie wyświetla komputery posiadające stan Uruchamiane. Przycisk Uruchomiona wyświetla komputery posiadające stan Uruchomiono. Przycisk Niepowodzenie wyświetla komputery posiadające stan Niepowodzenie. Przycisk przenosi do kolejnej / poprzedniej, pierwszej / ostatniej strony listy komputerów. Ikona sortuje nazwy komputerów na liście komputerów w rosnącej lub malejącej kolejności alfabetycznej. Ikona odświeża listę komputerów. Okno zawierające informacje o właściwościach komputera może zostać otwarte poprzez dwukrotne kliknięcie wiersza z nazwą komputera. ZOBACZ RÓWNIEŻ: Informacje o komputerach. Informacje o grupach administracyjnych Przeglądanie właściwości komputera

18 WYŚWIETLANIE INFORMACJI O STANIE BAZY DANYCH APLIKACJI ANTYWIRUSOWEJ W celu wyświetlenia informacji o stanie bazy danych aplikacji antywirusowej na komputerach sieciowych: 1. Otwórz okno główne aplikacji (patrz sekcja "Interfejs aplikacji" na stronie 10). 2. Przejdź na zakładkę Stan ochrony. 3. W lewej części okna kliknij Stan aktualizacji (patrz poniższy rysunek). Rysunek 5. Stan aktualizacji W górnej części sekcji wyświetlony jest wykres słupkowy. Wykres słupkowy zawiera informacje o stanie bazy danych aplikacji antywirusowej na komputerach sieciowych. Wykres słupkowy wyświetla liczbę komputerów, na których bazy danych aplikacji antywirusowej mają następujące stany: Aktualna bazy danych są aktualne. Ostatnie 24 godziny bazy danych były aktualizowane w przeciągu ostatnich 24 godzin. Ostatnie 3 dni bazy danych były aktualizowane w przeciągu ostatnich 3 dni. Ostatnie 7 dni bazy danych były aktualizowane w przeciągu ostatnich 7 dni. Ponad tydzień temu bazy danych były aktualizowane ponad tydzień temu. 18

19 W dolnej części okna znajduje się lista komputerów. Lista komputerów zawiera następujące informacje: Nazwa komputera. Nazwa sieciowa komputera. Stan (OK, Ostrzeżenie, Krytyczny). Informacja o stanie komputera. Opis. Komunikaty wyjaśniające przyczyny obniżonego poziomu ochrony na komputerach posiadających stany Ostrzeżenie i Krytyczny (np. Wstrzymana jest ochrona w czasie rzeczywistym lub Zadanie aktualizacji nie było uruchamiane od ponad 3 dni). W celu wyświetlenia informacji o określonym komputerze, skorzystaj z następujących elementów interfejsu do zlokalizowania komputera na liście: Przycisk Aktualna wyświetla komputery posiadające stan Aktualna. Przycisk Ostatnie 24 godziny wyświetla komputery posiadające stan Ostatnie 24 godziny. Przycisk Ostatnie 3 dni wyświetla komputery posiadające stan Ostatnie 3 dni. Przycisk Ostatnie 7 dni wyświetla komputery posiadające stan Ostatnie 7 dni. Przycisk Ponad tydzień temu wyświetla komputery posiadające stan Ponad tydzień temu. Przycisk przenosi do kolejnej / poprzedniej, pierwszej / ostatniej strony listy komputerów. Ikona sortuje nazwy komputerów na liście komputerów w rosnącej lub malejącej kolejności alfabetycznej. Ikona odświeża listę komputerów. Okno zawierające informacje o właściwościach komputera może zostać otwarte poprzez dwukrotne kliknięcie wiersza z nazwą komputera. ZOBACZ RÓWNIEŻ: Informacje o komputerach. Informacje o grupach administracyjnych Przeglądanie właściwości komputera

20 ZARZĄDZANIE KOMPUTERAMI Ta sekcja zawiera informacje o komputerach w Twojej sieci i grupach administracyjnych oraz informacje szczegółowe dotyczące sposobu wyświetlania list i właściwości komputerów. W TEJ SEKCJI Informacje o komputerach. Informacje o grupach administracyjnych Wyświetlanie listy komputerów Przeglądanie właściwości komputera INFORMACJE O KOMPUTERACH. INFORMACJE O GRUPACH ADMINISTRACYJNYCH Stan ochrony komputerów sieciowych jest zarządzany przez Serwer administracyjny Twojego dostawcy usługi ochrony. Komputery w Twojej sieci, na których zainstalowane są aplikacje firmy Kaspersky Lab, są przypisane do grup administracyjnych. Grupy administracyjne to zbiory komputerów pogrupowane według funkcji i zainstalowanych aplikacji firmy Kaspersky Lab. Domyślnie Serwer administracyjny zawiera grupę administracyjną Zarządzane komputery. Po zainstalowaniu aplikacji firmy Kaspersky Lab na komputerze sieciowym, komputer ten zostanie dodany do grupy administracyjnej Zarządzane komputery. Administrator dostawcy usługi może utworzyć inne grupy administracyjne i przypisać do tych grup komputery. Grupa administracyjna może zawierać inne grupy administracyjne. Komputery, które znajdują się w grupie administracyjnej, nazywane są zarządzanymi. Komputery sieciowe możesz dodać do listy zarządzanych komputerów, do grupy administracyjnej Zarządzane komputery. W tym celu najpierw zainstaluj aplikację antywirusową firmy Kaspersky Lab. Przy użyciu Kaspersky Security Center Web-Console możesz uzyskać z Serwera administracyjnego informacje o zarządzanych komputerach: przejrzeć listę komputerów i właściwości zarządzanych komputerów. ZOBACZ RÓWNIEŻ: Instalowanie aplikacji na komputerach w sieci WYŚWIETLANIE LISTY KOMPUTERÓW Możesz wyświetlić listy komputerów sieciowych, zarządzanych przez Serwer administracyjny. Możesz również wyświetlić listy zarządzanych komputerów dla każdej grupy administracyjnej oddzielnie. W celu wyświetlenia listy komputerów: 1. Otwórz okno główne aplikacji (patrz sekcja "Interfejs aplikacji" na stronie 10). 2. Przejdź na zakładkę Infrastruktura. 3. W otwartym oknie wybierz zakładkę Komputery. 4. W lewej części okna kliknij grupę administracyjną, dla której chcesz wyświetlić listę komputerów: Jeśli chcesz wyświetlić listę wszystkich zarządzanych komputerów, wybierz grupę Zarządzane komputery. 20

21 Jeżeli chcesz przejrzeć listę zarządzanych komputerów w określonej podgrupie administracyjnej, wybierz jedną grupę administracyjną z drzewa grup, znajdującego się w grupie administracyjnej Zarządzane komputery. Zostanie wyświetlona lista komputerów z wybranej grupy administracyjnej (patrz poniższy rysunek). Rysunek 6. Wyświetlanie listy komputerów Lista komputerów zawiera następujące informacje: Nazwa komputera. Nazwa sieciowa komputera. Stan. Stan komputera. Opis. Komunikaty wyjaśniające przyczyny obniżonego poziomu ochrony na komputerach posiadających stany Ostrzeżenie i Krytyczny (np. Wstrzymana jest ochrona w czasie rzeczywistym lub Zadanie aktualizacji nie było uruchamiane od ponad 3 dni). W celu wyświetlenia informacji o określonym komputerze, skorzystaj z następujących elementów interfejsu do zlokalizowania komputera na liście: Przycisk Krytyczny wyświetla komputery posiadające stan Krytyczny. Przycisk Ostrzeżenie wyświetla komputery posiadające stan Ostrzeżenie. Przycisk OK wyświetla komputery posiadające stan OK. Przyciski przenosi do kolejnej / poprzedniej, pierwszej / ostatniej strony listy komputerów. Ikona sortuje nazwy komputerów na liście komputerów w rosnącej lub malejącej kolejności alfabetycznej. 21

22 K A S P E R S K Y S ECU R I T Y C E N T E R W EB- C O N S O L E Ikona odświeża listę komputerów. Okno zawierające informacje o właściwościach komputera może zostać otwarte poprzez kliknięcie wiersza z nazwą komputera. ZOBACZ RÓWNIEŻ: Informacje o komputerach. Informacje o grupach administracyjnych Stan ochrony sieci PRZEGLĄDANIE WŁAŚCIWOŚCI KOMPUTERA W celu przejrzenia właściwości komputera: 1. Otwórz okno główne aplikacji (patrz sekcja "Interfejs aplikacji" na stronie 10). 2. Przejdź na zakładkę Komputery. 3. W lewej części okna, na liście grup administracyjnych wybierz grupę administracyjną, w której znajduje się Twój komputer. Prawa część okna wyświetla listę komputerów dla wybranej grupy administracyjnej. 22

23 4. Na liście wybierz komputer, dla którego chcesz wyświetlić właściwości, i kliknij wiersz z nazwą komputera, aby otworzyć okno z informacjami o właściwościach komputera (zobacz poniższy rysunek). Rysunek 7. Przeglądanie właściwości komputera Informacje o właściwościach komputera wyświetlane są w dwóch kategoriach. W górnej części okna dostępne są informacje o następujących właściwościach komputera: Domena. Nazwa domeny sieciowej, w której zarejestrowano komputer. Nazwa sieciowa. Nazwa sieciowa komputera. Nazwa sieciowa odpowiada nazwie komputera wyświetlanej w lewej części okna. Nazwa domeny. Pełna nazwa domeny komputera w formacie <Nazwa_komputera>.<Nazwa_domeny>. System operacyjny (OS). Typ systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze. Grupa. Nazwa grupy administracyjnej, do której należy komputer. Stan ochrony w czasie rzeczywistym. Stan ochrony w czasie rzeczywistym komputera. Ostatnia aktualizacja. Data ostatniej aktualizacji aplikacji lub antywirusowych baz danych Kaspersky Lab na komputerze. 23

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2 Acer Classroom Manager Podręcznik v2 Podręcznik Prawa autorskie (C) 2013 NetSupport Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez zapowiedzi. Acer Classroom

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

IBM Security Trusteer Rapport

IBM Security Trusteer Rapport IBM Security Trusteer Rapport Podręcznik użytkownika Wersja 3.5.1403 Grudzień 2014 r. Uwagi Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o produktach i usługach oferowanych w Stanach Zjednoczonych.

Bardziej szczegółowo

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika G DATA AntiVirus 2008 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika BitDefender Business Client Podręcznik użytkownika Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

AVG Internet Security Business Edition

AVG Internet Security Business Edition AVG Internet Security Business Edition Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2013.06 (03/12/2013) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo