Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA"

Transkrypt

1 Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

2 SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym Nawiązywanie połączenia z Serwerem administracyjnym Wyświetlanie informacji o stanie komputera Wyświetlanie informacji o stanie ochrony komputerów Wyświetlanie informacji o stanie bazy danych aplikacji antywirusowej Informacje o komputerach. Informacje o grupach administracyjnych Wyświetlanie listy komputerów Przeglądanie właściwości komputera Informacje o instalowaniu aplikacji antywirusowych Informacje o Agencie aktualizacji Informacje o pakietach instalacyjnych Tryb instalacji zdalnej Definiowanie Agenta aktualizacji Zdalne instalowanie aplikacji Wyświetlanie informacji o stanie zdalnej instalacji aplikacji Tryb instalacji lokalnej Publikowanie pakietów instalacyjnych Wyświetlanie listy opublikowanych pakietów instalacyjnych Anulowanie publikacji pakietu instalacyjnego Instalowanie aplikacji przy użyciu opublikowanego pakietu instalacyjnego Ręczne instalowanie aplikacji Wyświetlanie listy profili Aktywowanie profilu Stosowanie profilu użytkownika mobilnego Usuwanie profilu Wyświetlanie listy zadań Ręczne uruchamianie i zatrzymywanie zadania Przeglądanie wyników wykonania zadania Usuwanie zadań Informacje o raportach Działania podejmowane na raportach Przeglądanie raportów Eksportowanie raportów Konfigurowanie dostarczania raportów C++ JSON PARSER FCGI SNAP ICU 4.4 (INTERNATIONAL COMPONENTS FOR UNICODE) MOD_FCGI-SNAP

3 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość pytań. Uwaga! Dokumentacja ta jest własnością firmy Kaspersky Lab ZAO (zwanej dalej Kaspersky Lab): wszystkie prawa do tego dokumentu są chronione przez prawodawstwo Federacji Rosyjskiej i umowy międzynarodowe. Nielegalne kopiowanie i dystrybucja tego dokumentu, lub jego części, będzie skutkować odpowiedzialnością cywilną, administracyjną lub karną, zgodnie z obowiązującym prawem. Kopiowanie, rozpowszechnianie - również w formie przekładu dowolnych materiałów - możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody firmy Kaspersky Lab. Podręcznik wraz z zawartością graficzną może być wykorzystany tylko do celów informacyjnych, niekomercyjnych i indywidualnych użytkownika. Dokument ten może zostać zmodyfikowany bez uprzedniego informowania. Najnowsza wersja podręcznika jest zawsze dostępna na stronie Firma Kaspersky Lab nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość, aktualność i wiarygodność wykorzystywanych w dokumencie materiałów, prawa do których zastrzeżone są przez inne podmioty, oraz za możliwe szkody związane z wykorzystaniem tych materiałów. Data korekty dokumentu: Kaspersky Lab ZAO. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3

4 INFORMACJE O PODRĘCZNIKU Ten dokument zawiera informacje o Kaspersky Security Center Web-Console oraz instrukcje dotyczące właściwego korzystania z aplikacji. Niniejszy dokument jest przeznaczony dla specjalistów technicznych (administratorów) firm, w których jako usługa używany jest system ochrony oparty o rozwiązania firmy Kaspersky Lab (zapewnione przez dostawcę usługi ochrony sieci). Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu korzystania z Kaspersky Security Center Web-Console, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika i zintegrowanym systemem pomocy. Aby skorzystać z Pomocy Kaspersky Security Center Web-Console, otwórz okno główne aplikacji i kliknij ikonę. W TEJ SEKCJI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 W TYM DOKUMENCIE Niniejszy dokument składa się z sekcji opisujących funkcje i instrukcje, słownika i indeksu. Kaspersky Security Center Web-Console (patrz strona 7) Ta sekcja zawiera ogólne informacje o konsoli Kaspersky Security Center Web-Console, jej przeznaczeniu i architekturze. Wymagania programowe (patrz strona 9) W tej sekcji wymienione są aplikacje, które muszą zostać zainstalowane przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji. Interfejs aplikacji (patrz strona 10) Ta sekcja opisuje przeznaczenie zakładek i innych elementów interfejsu znajdujących się na stronach portalu internetowego konsoli Kaspersky Security Center Web-Console. Nawiązywanie połączenia z Serwerem administracyjnym (patrz strona 12) Ta sekcja zawiera informacje dotyczące przygotowania do nawiązania połączenia oraz sposobu nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym przy użyciu Kaspersky Security Center Web-Console. Stan ochrony sieci (patrz strona 14) W tej sekcji opisany jest sposób odszukania informacji dotyczących stanu systemu ochrony komputerów sieciowych zarządzanych przez Serwer administracyjny, z którym połączona jest aplikacja. Zarządzanie komputerami (patrz strona 20) Ta sekcja zawiera informacje o sposobie przeglądania list komputerów w Twojej sieci oraz właściwości tych komputerów. 4

5 Instalowanie aplikacji na komputerach w sieci (patrz strona 25) W tej sekcji można znaleźć instrukcje dotyczące instalacji aplikacji firmy Kaspersky Lab oraz aplikacji firm trzecich na komputerach w Twojej sieci w trybie instalacji zdalnej i lokalnej. Zarządzanie profilami (patrz strona 36) Sekcja ta zawiera informacje o sposobie zarządzania profilami utworzonymi dla komputerów w Twojej sieci firmowej. Zarządzanie zadaniami (patrz strona 39) Sekcja ta zawiera informacje o sposobie zarządzania zadaniami utworzonymi dla komputerów w Twojej sieci firmowej. Zarządzanie raportami (patrz strona 42) W tej sekcji opisany jest sposób wyświetlania, drukowania i wysyłania poprzez raportów Serwera administracyjnego, z którym połączona jest aplikacja, oraz sposób zapisywania danych raportu do pliku. Zmiana hasła do konta (patrz strona 46) Ta sekcja opisuje sposób tworzenia nowego hasła do Twojego konta. Wylogowanie Kaspersky Security Center Web-Console (patrz strona 47) Sekcja zawiera informacje dotyczące sposobu kończenia działania aplikacji. Słownik Sekcja zawiera listę terminów z ich definicjami, które użyte zostały w niniejszym dokumencie. Kaspersky Lab ZAO (patrz strona 50) Sekcja zawiera informacje o firmie Kaspersky Lab ZAO. Informacje o kodzie firm trzecich (patrz strona 51) Z tej sekcji można się dowiedzieć o kodzie firm trzecich wykorzystanym w aplikacji. Informacje o znakach towarowych (patrz strona 54) Ta sekcja zawiera informacje o użytych w niniejszym dokumencie zastrzeżonych znakach towarowych i ich właścicielach. Indeks Sekcja ta umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnych informacji. 5

6 OZNACZENIA STOSOWANE W DOKUMENCIE Poniższa tabela zawiera opis oznaczeń dokumentu używanych w niniejszym Podręczniku. Tabela 1. Oznaczenia stosowane w dokumencie PRZYKŁADOWY TEKST Pamiętaj, że... Zalecamy korzystać z... OPIS OZNACZEŃ STOSOWANYCH W DOKUMENCIE Ostrzeżenia są wyróżnione kolorem czerwonym i znajdują się w ramkach. Powiadomienia zawierają ważne informacje o akcjach związanych z bezpieczeństwem komputera. Komentarze znajdują się w ramkach zaznaczonych linią przerywaną. Zawierają one dodatkowe informacje. Przykład: Przykłady wyróżnione są pogrubioną i podkreśloną czcionką.... Aktualizacja to... ALT+F4 Włącz help W celu skonfigurowania terminarza zadania: <Adres IP Twojego komputera> Nowe terminy są oznaczane kursywą. Nazwy klawiszy oznaczone są pogrubioną czcionką i wielkimi literami. Nazwa klawiszy z umieszczonym pomiędzy nimi symbolem "+" oznacza użycie kombinacji klawiszy. Nazwy składników interfejsu: na przykład pól do wprowadzania danych, poleceń menu, przycisków itd. są oznaczone pogrubioną czcionką. Wstępne zdania w instrukcjach oznaczone są kursywą. Treści wprowadzane w wierszu poleceń lub treści komunikatów wyświetlanych na ekranie są oznaczone specjalną czcionką. Zmienne znajdują się w nawiasach ostrych. Zamiast zmiennych w każdym przypadku wstawiane są odpowiadające wartości, a nawiasy ostre są pomijane. 6

7 KASPERSKY SECURITY CENTER WEB-CONSOLE Kaspersky Security Center Web-Console to aplikacja internetowa stworzona do zarządzania stanem systemu ochrony w sieci firmowej, chronionej przez aplikacje firmy Kaspersky Lab. Przy pomocy aplikacji możesz: Zarządzać stanem systemu ochrony firmowej Zainstalować aplikacje Kaspersky Lab na komputerach w Twojej sieci i zarządzać zainstalowanymi aplikacjami Zarządzać profilami i zadaniami utworzonymi dla komputerów w Twojej sieci Przeglądać raporty o stanie systemu ochrony Zarządzać dostarczaniem raportów zainteresowanym osobom: administratorom systemu i innym specjalistom ds. IT Kaspersky Security Center Web-Console działa po stronie dostawcy usługi, zapewniającego ochronę Twojej sieci. Dostawca usługi ochrony jest odpowiedzialny za instalację i zarządzanie aplikacją. Nie musisz instalować i uruchamiać aplikacji Kaspersky Security Center Web-Console na Twoim komputerze, aby z nią pracować. Wymagana jest tylko przeglądarka internetowa (patrz sekcja "Wymagania programowe" na stronie 9). Poniższy rysunek przedstawia działanie Kaspersky Security Center Web-Console. Rysunek 1. Sposób działania Kaspersky Security Center Web-Console 7

8 Kaspersky Security Center Web-Console współpracuje z Serwerem administracyjnym Kaspersky Security Center, który znajduje się po stronie dostawcy usługi ochrony. Serwer administracyjny to aplikacja zaprojektowana do zarządzania aplikacjami firmy Kaspersky Lab, zainstalowanymi na komputerach w Twojej sieci. Serwer administracyjny łączy się z komputerami w Twojej sieci poprzez kanały chronione przez protokół Secure Socket Layer (SSL). Kaspersky Security Center Web-Console udostępnia interfejs internetowy zapewniający interakcję pomiędzy Twoim komputerem a Serwerem administracyjnym (za pośrednictwem przeglądarki internetowej). Po podłączeniu do konsoli Kaspersky Security Center Web-Console przy użyciu przeglądarki internetowej, Serwer administracyjny nawiązuje szyfrowane połączenie (HTTPS) z Kaspersky Security Center Web-Console. Kaspersky Security Center Web-Console działa w następujący sposób: 1. Użyj przeglądarki internetowej, aby połączyć się z Kaspersky Security Center Web-Console. Zostanie wyświetlona strona portalu internetowego aplikacji. 2. Użyj kontrolek portalu internetowego w celu wybrania polecenia, które chcesz uruchomić. Kaspersky Security Center Web-Console wykona następujące działania: Jeśli wybrałeś polecenie używane do uzyskania informacji (na przykład, wyświetlenie listy komputerów), Kaspersky Security Center Web-Console wygeneruje żądanie informacji skierowane do Serwera administracyjnego, uzyska wymagane dane i prześle je do przeglądarki internetowej w formacie odpowiednim do przeglądania. Jeśli wybrałeś polecenie używane do zarządzania (na przykład, zdalną instalację aplikacji), Kaspersky Security Center Web-Console odbierze polecenie od przeglądarki internetowej i prześle je na Serwer administracyjny. Aplikacja odbierze wynik z Serwera administracyjnego i prześle go do przeglądarki internetowej w odpowiednim formacie. 8

9 WYMAGANIA PROGRAMOWE Ta sekcja zawiera wymagania programowe do korzystania z Kaspersky Security Center Web-Console. Konsolą Kaspersky Security Center Web-Console możesz zarządzać poprzez przeglądarkę internetową. Do pracy z aplikacją można użyć następujących typów i wersji przeglądarek internetowych oraz typów i wersji systemów operacyjnych. Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowsza działająca pod jednym z następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows XP Professional z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub nowszym; Microsoft Windows 7; Microsoft Windows 8. Przeglądarka Firefox 16.0 lub 17.0 działająca pod jednym z następujących systemów: System operacyjny Windows: Microsoft Windows XP Professional z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub nowszym; Microsoft Windows 7; Microsoft Windows bitowe systemy operacyjne Linux : Fedora 16; SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP2; Debian GNU/Linux 6.0.5; Mandriva Linux 2011; Ubuntu Desktop LTS; Ubuntu Server LTS. 64-bitowe systemy operacyjne Linux: Red Hat Enterprise Linux 6.2 server; SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP2; SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2; OpenSUSE Linux 12.2; Ubuntu Server LTS. Przeglądarka Safari 4 zainstalowana pod jednym z następujących systemów operacyjnych Apple: Mac OS X 10.4 (Tiger); Mac OS X 10.5 (Leopard); Mac OS X 10.6 (Snow Leopard). 9

10 INTERFEJS APLIKACJI Po nawiązaniu połączenia z Serwerem administracyjnym w przeglądarce internetowej zostanie otwarte okno główne Kaspersky Security Center Web-Console (zobacz poniższy rysunek). Rysunek 2. Okno główne aplikacji W górnej części okna głównego znajdują się następujące elementy interfejsu: Zakładki Stan ochrony, Infrastruktura i Raporty do uzyskania dostępu do głównych funkcji aplikacji. Ikona otwiera pomoc kontekstową. Odnośnik Zmień hasło służy do zmiany hasła do konta. Przycisk Zakończ wylogowuje aplikację. Umowa licencyjna odnośnik do strony z umową licencyjną (EULA). Najczęściej zadawane pytania odnośnik do strony z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ). Informacje o odnośnik do strony z informacjami o aplikacji. Odnośniki mogą zostać zmodyfikowane przez administratora dostawcy usługi. Niektórych odnośników może brakować. Obszar informacyjny jest główną częścią okna głównego aplikacji. Zawartość obszaru informacyjnego zależy od 10

11 wybranej zakładki: Stan ochrony. Zawiera informacje o stanie ochrony komputerów sieciowych. W górnej części zakładki możesz wybrać jedną z następujących sekcji: Stan ogólny, Stan ochrony w czasie rzeczywistym, Stan aktualizacji. Po wybraniu sekcji, po prawej stronie pojawi się wykres wyświetlający statystyki, natomiast w dolnej części zakładki wyświetlona zostanie lista z informacjami o stanach komputerów. Infrastruktura. Zaprojektowana do uzyskiwania informacji o grupach administracyjnych, komputerach oraz o utworzonych dla nich profilach i zadaniach. Obszar informacyjny to zakładka podzielona na dwie części. Menu zawiera grupy administracyjne. Prawa część obszaru informacyjnego zawiera trzy zakładki drugiego poziomu: Profile, Zadania i Komputery. Raporty. Służy do wyświetlania raportów. Obszar informacyjny to zakładka podzielona na dwie części. Menu zawiera raporty. Panel wyników wyświetla zawartość wybranego raportu. ZOBACZ RÓWNIEŻ: Nawiązywanie połączenia z Serwerem administracyjnym Stan ochrony sieci Zarządzanie komputerami Praca z raportami Wylogowanie Kaspersky Security Center Web-Console Zmiana hasła do konta

12 NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z SERWEREM ADMINISTRACYJNYM Ta sekcja zawiera informacje dotyczące przygotowania do nawiązania połączenia oraz sposobu nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym przy użyciu Kaspersky Security Center Web-Console. W TEJ SEKCJI Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym Nawiązywanie połączenia z Serwerem administracyjnym PRZYGOTOWANIE DO NAWIĄZANIA POŁĄCZENIA Z SERWEREM ADMINISTRACYJNYM Przed nawiązaniem połączenia z Serwerem administracyjnym: Przygotuj swoją przeglądarkę internetową do pracy i zbierania danych wymaganych do nawiązania połączenia (adres Serwera administracyjnego oraz ustawienia konta: nazwa użytkownika i hasło). Przygotowanie przeglądarki internetowej Przed połączeniem z Serwerem administracyjnym upewnij się, że następujące elementy są obsługiwane przez Twoją przeglądarkę: JavaScript Ciasteczka (cookies) Jeśli obsługa tych elementów jest wyłączona, włącz ją. Informacje dotyczące włączania JavaScript i ciasteczek znajdziesz w pomocy dla przeglądarki. Uzyskiwanie danych niezbędnych do nawiązania połączenia Do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym należy posiadać następujące dane: Adres portalu internetowego w postaci: https://<nazwa_domeny>:<port> Nazwa użytkownika Hasło. Informacje te uzyskasz od Twojego dostawcy usługi. 12

13 NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z SERWEREM ADMINISTRACYJNYM W celu nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym: 1. Uruchom przeglądarkę internetową. 2. W pasku adresu przeglądarki internetowej wprowadź adres portalu internetowego, który otrzymałeś od administratora dostawcy usługi (patrz sekcja "Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym" na stronie 12), i otwórz stronę tego portalu. Jeżeli po raz pierwszy nawiązujesz połączenie z Serwerem administracyjnym, okno Umowa licencyjna zostanie otwarte w oknie przeglądarki internetowej. Jeżeli wcześniej nawiązywałeś połączenie z Serwerem administracyjnym, przeglądarka internetowa wyświetli okno, w którym należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. 3. Jeżeli po raz pierwszy nawiązujesz połączenie z Serwerem administracyjnym, w oknie Umowa licencyjna wykonaj następujące czynności: a. Przeczytaj Umowę licencyjną. Jeżeli zgadzasz się z jej wszystkimi warunkami, zaznacz pole Akceptuję postanowienia Umowy licencyjnej. b. Kliknij przycisk Dalej. W przeglądarce zostanie otwarte okno żądające podania nazwy użytkownika i hasła. 4. W polu Nazwa użytkownika wprowadź nazwę Twojego konta. 5. W polu Hasło wprowadź hasło do Twojego konta. 6. W polu Serwer administracyjny wprowadź nazwę Serwera administracyjnego, z którym chcesz nawiązać połączenie. Kliknij przycisk Zaloguj. Zostanie otwarte okno główne aplikacji (patrz sekcja "Interfejs aplikacji" na stronie 10). Jeżeli próba nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym zakończy się błędem, aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z administratorem dostawcy usługi. 13

14 STAN OCHRONY SIECI Kaspersky Security Center Web-Console pozwala na odbieranie informacji o stanie systemu ochrony komputerów sieciowych zarządzanych przez Serwer administracyjny. Możesz uzyskać następujące informacje o stanie komputerów w Twojej sieci: Stan komputera informacja o stanie komputerów w Twojej sieci. Komputer może mieć jeden z trzech stanów: OK komputer jest chroniony. Ostrzeżenie poziom ochrony komputera jest obniżony. Krytyczny poziom ochrony komputera jest znacznie obniżony. Serwer administracyjny przydziela komputerowi stan w oparciu o informacje o jego stanie ochrony. Stan Ostrzeżenie lub Krytyczny jest przydzielany, jeśli istnieją czynniki obniżające stan ochrony komputera (takie jak nieaktywność aplikacji antywirusowej, stare bazy danych lub duża liczba zainfekowanych obiektów). Lista czynników dla stanu Ostrzeżenie i Krytyczny jest tworzona przez administratora dostawcy usługi. Stan ochrony w czasie rzeczywistym informacje o stanie modułu ochrony antywirusowej w aplikacjach Kaspersky Lab zainstalowanych na komputerach w Twojej sieci. Stan aktualizacji informacje o stanie aktualizacji baz danych aplikacji antywirusowej na komputerach w Twojej sieci. W TEJ SEKCJI Wyświetlanie informacji o stanie komputera Wyświetlanie informacji o stanie ochrony komputerów Wyświetlanie informacji o stanie bazy danych aplikacji antywirusowej WYŚWIETLANIE INFORMACJI O STANIE KOMPUTERA W celu wyświetlenia informacji o komputerach w Twojej sieci: 1. Otwórz okno główne aplikacji (patrz sekcja "Interfejs aplikacji" na stronie 10). 2. Przejdź na zakładkę Stan ochrony. 14

15 Z menu zostanie wybrany element Stan komputera (patrz poniższy rysunek). Rysunek 3. Stan komputera Panel wyników wyświetla wykres kołowy. Pokazuje on liczby i procenty komputerów ze stanem Krytyczny, Ostrzeżenie i OK. W dolnej części okna znajduje się lista komputerów. Lista komputerów zawiera następujące informacje: Nazwa komputera. Nazwa sieciowa komputera. Stan (OK, Ostrzeżenie, Krytyczny). Informacja o stanie komputera. Opis. Komunikaty wyjaśniające przyczyny obniżonego poziomu ochrony na komputerach posiadających stany Ostrzeżenie i Krytyczny (np. Wstrzymana jest ochrona w czasie rzeczywistym lub Zadanie aktualizacji nie było uruchamiane od ponad 3 dni). W celu wyświetlenia informacji o określonym komputerze, skorzystaj z następujących elementów interfejsu do zlokalizowania komputera na liście: Przycisk Krytyczny wyświetla komputery posiadające stan Krytyczny. Przycisk Ostrzeżenie wyświetla komputery posiadające stan Ostrzeżenie. Przycisk OK wyświetla komputery posiadające stan OK. Przyciski przenosi do kolejnej / poprzedniej, pierwszej / ostatniej strony listy komputerów. Ikona sortuje nazwy komputerów na liście komputerów w rosnącej lub malejącej kolejności alfabetycznej. 15

16 Ikona odświeża listę komputerów. Okno zawierające informacje o właściwościach komputera może zostać otwarte poprzez kliknięcie wiersza z nazwą komputera. ZOBACZ RÓWNIEŻ: Informacje o komputerach. Informacje o grupach administracyjnych Wyświetlanie listy komputerów Przeglądanie właściwości komputera WYŚWIETLANIE INFORMACJI O STANIE OCHRONY KOMPUTERÓW W celu wyświetlenia informacji o stanie ochrony komputerów sieciowych: 1. Otwórz okno główne aplikacji (patrz sekcja "Interfejs aplikacji" na stronie 10). 2. Przejdź na zakładkę Stan ochrony. 3. W menu kliknij Stan ochrony w czasie rzeczywistym (patrz poniższy rysunek). Rysunek 4. Stan ochrony w czasie rzeczywistym Panel wyników wyświetla wykres kołowy. Zawiera on informacje o stanie modułu ochrony w aplikacjach zainstalowanych na komputerach w Twojej sieci. Wykres pokazuje liczby i procenty komputerów, na których moduł ochrony posiada następujące stany: Nieznany 16

17 Zatrzymano Wstrzymano Uruchamiane Uruchomiono Niepowodzenie W dolnej części okna znajduje się lista komputerów. Lista komputerów zawiera następujące informacje: Nazwa komputera. Nazwa sieciowa komputera. Stan (OK, Ostrzeżenie, Krytyczny). Informacja o stanie komputera. Opis. Komunikaty wyjaśniające przyczyny obniżonego poziomu ochrony na komputerach posiadających stany Ostrzeżenie i Krytyczny (np. Liczba zainfekowanych obiektów jest zbyt duża lub Licencja wygasła). W celu wyświetlenia informacji o określonym komputerze, skorzystaj z następujących elementów interfejsu do zlokalizowania komputera na liście: Przycisk Nieznany wyświetla komputery posiadające stan Nieznany. Przycisk Zatrzymana wyświetla komputery posiadające stan Zatrzymano. Przycisk Wstrzymana wyświetla komputery posiadające stan Wstrzymano. Przycisk Uruchamianie wyświetla komputery posiadające stan Uruchamiane. Przycisk Uruchomiona wyświetla komputery posiadające stan Uruchomiono. Przycisk Niepowodzenie wyświetla komputery posiadające stan Niepowodzenie. Przycisk przenosi do kolejnej / poprzedniej, pierwszej / ostatniej strony listy komputerów. Ikona sortuje nazwy komputerów na liście komputerów w rosnącej lub malejącej kolejności alfabetycznej. Ikona odświeża listę komputerów. Okno zawierające informacje o właściwościach komputera może zostać otwarte poprzez dwukrotne kliknięcie wiersza z nazwą komputera. ZOBACZ RÓWNIEŻ: Informacje o komputerach. Informacje o grupach administracyjnych Przeglądanie właściwości komputera

18 WYŚWIETLANIE INFORMACJI O STANIE BAZY DANYCH APLIKACJI ANTYWIRUSOWEJ W celu wyświetlenia informacji o stanie bazy danych aplikacji antywirusowej na komputerach sieciowych: 1. Otwórz okno główne aplikacji (patrz sekcja "Interfejs aplikacji" na stronie 10). 2. Przejdź na zakładkę Stan ochrony. 3. W lewej części okna kliknij Stan aktualizacji (patrz poniższy rysunek). Rysunek 5. Stan aktualizacji W górnej części sekcji wyświetlony jest wykres słupkowy. Wykres słupkowy zawiera informacje o stanie bazy danych aplikacji antywirusowej na komputerach sieciowych. Wykres słupkowy wyświetla liczbę komputerów, na których bazy danych aplikacji antywirusowej mają następujące stany: Aktualna bazy danych są aktualne. Ostatnie 24 godziny bazy danych były aktualizowane w przeciągu ostatnich 24 godzin. Ostatnie 3 dni bazy danych były aktualizowane w przeciągu ostatnich 3 dni. Ostatnie 7 dni bazy danych były aktualizowane w przeciągu ostatnich 7 dni. Ponad tydzień temu bazy danych były aktualizowane ponad tydzień temu. 18

19 W dolnej części okna znajduje się lista komputerów. Lista komputerów zawiera następujące informacje: Nazwa komputera. Nazwa sieciowa komputera. Stan (OK, Ostrzeżenie, Krytyczny). Informacja o stanie komputera. Opis. Komunikaty wyjaśniające przyczyny obniżonego poziomu ochrony na komputerach posiadających stany Ostrzeżenie i Krytyczny (np. Wstrzymana jest ochrona w czasie rzeczywistym lub Zadanie aktualizacji nie było uruchamiane od ponad 3 dni). W celu wyświetlenia informacji o określonym komputerze, skorzystaj z następujących elementów interfejsu do zlokalizowania komputera na liście: Przycisk Aktualna wyświetla komputery posiadające stan Aktualna. Przycisk Ostatnie 24 godziny wyświetla komputery posiadające stan Ostatnie 24 godziny. Przycisk Ostatnie 3 dni wyświetla komputery posiadające stan Ostatnie 3 dni. Przycisk Ostatnie 7 dni wyświetla komputery posiadające stan Ostatnie 7 dni. Przycisk Ponad tydzień temu wyświetla komputery posiadające stan Ponad tydzień temu. Przycisk przenosi do kolejnej / poprzedniej, pierwszej / ostatniej strony listy komputerów. Ikona sortuje nazwy komputerów na liście komputerów w rosnącej lub malejącej kolejności alfabetycznej. Ikona odświeża listę komputerów. Okno zawierające informacje o właściwościach komputera może zostać otwarte poprzez dwukrotne kliknięcie wiersza z nazwą komputera. ZOBACZ RÓWNIEŻ: Informacje o komputerach. Informacje o grupach administracyjnych Przeglądanie właściwości komputera

20 ZARZĄDZANIE KOMPUTERAMI Ta sekcja zawiera informacje o komputerach w Twojej sieci i grupach administracyjnych oraz informacje szczegółowe dotyczące sposobu wyświetlania list i właściwości komputerów. W TEJ SEKCJI Informacje o komputerach. Informacje o grupach administracyjnych Wyświetlanie listy komputerów Przeglądanie właściwości komputera INFORMACJE O KOMPUTERACH. INFORMACJE O GRUPACH ADMINISTRACYJNYCH Stan ochrony komputerów sieciowych jest zarządzany przez Serwer administracyjny Twojego dostawcy usługi ochrony. Komputery w Twojej sieci, na których zainstalowane są aplikacje firmy Kaspersky Lab, są przypisane do grup administracyjnych. Grupy administracyjne to zbiory komputerów pogrupowane według funkcji i zainstalowanych aplikacji firmy Kaspersky Lab. Domyślnie Serwer administracyjny zawiera grupę administracyjną Zarządzane komputery. Po zainstalowaniu aplikacji firmy Kaspersky Lab na komputerze sieciowym, komputer ten zostanie dodany do grupy administracyjnej Zarządzane komputery. Administrator dostawcy usługi może utworzyć inne grupy administracyjne i przypisać do tych grup komputery. Grupa administracyjna może zawierać inne grupy administracyjne. Komputery, które znajdują się w grupie administracyjnej, nazywane są zarządzanymi. Komputery sieciowe możesz dodać do listy zarządzanych komputerów, do grupy administracyjnej Zarządzane komputery. W tym celu najpierw zainstaluj aplikację antywirusową firmy Kaspersky Lab. Przy użyciu Kaspersky Security Center Web-Console możesz uzyskać z Serwera administracyjnego informacje o zarządzanych komputerach: przejrzeć listę komputerów i właściwości zarządzanych komputerów. ZOBACZ RÓWNIEŻ: Instalowanie aplikacji na komputerach w sieci WYŚWIETLANIE LISTY KOMPUTERÓW Możesz wyświetlić listy komputerów sieciowych, zarządzanych przez Serwer administracyjny. Możesz również wyświetlić listy zarządzanych komputerów dla każdej grupy administracyjnej oddzielnie. W celu wyświetlenia listy komputerów: 1. Otwórz okno główne aplikacji (patrz sekcja "Interfejs aplikacji" na stronie 10). 2. Przejdź na zakładkę Infrastruktura. 3. W otwartym oknie wybierz zakładkę Komputery. 4. W lewej części okna kliknij grupę administracyjną, dla której chcesz wyświetlić listę komputerów: Jeśli chcesz wyświetlić listę wszystkich zarządzanych komputerów, wybierz grupę Zarządzane komputery. 20

21 Jeżeli chcesz przejrzeć listę zarządzanych komputerów w określonej podgrupie administracyjnej, wybierz jedną grupę administracyjną z drzewa grup, znajdującego się w grupie administracyjnej Zarządzane komputery. Zostanie wyświetlona lista komputerów z wybranej grupy administracyjnej (patrz poniższy rysunek). Rysunek 6. Wyświetlanie listy komputerów Lista komputerów zawiera następujące informacje: Nazwa komputera. Nazwa sieciowa komputera. Stan. Stan komputera. Opis. Komunikaty wyjaśniające przyczyny obniżonego poziomu ochrony na komputerach posiadających stany Ostrzeżenie i Krytyczny (np. Wstrzymana jest ochrona w czasie rzeczywistym lub Zadanie aktualizacji nie było uruchamiane od ponad 3 dni). W celu wyświetlenia informacji o określonym komputerze, skorzystaj z następujących elementów interfejsu do zlokalizowania komputera na liście: Przycisk Krytyczny wyświetla komputery posiadające stan Krytyczny. Przycisk Ostrzeżenie wyświetla komputery posiadające stan Ostrzeżenie. Przycisk OK wyświetla komputery posiadające stan OK. Przyciski przenosi do kolejnej / poprzedniej, pierwszej / ostatniej strony listy komputerów. Ikona sortuje nazwy komputerów na liście komputerów w rosnącej lub malejącej kolejności alfabetycznej. 21

22 K A S P E R S K Y S ECU R I T Y C E N T E R W EB- C O N S O L E Ikona odświeża listę komputerów. Okno zawierające informacje o właściwościach komputera może zostać otwarte poprzez kliknięcie wiersza z nazwą komputera. ZOBACZ RÓWNIEŻ: Informacje o komputerach. Informacje o grupach administracyjnych Stan ochrony sieci PRZEGLĄDANIE WŁAŚCIWOŚCI KOMPUTERA W celu przejrzenia właściwości komputera: 1. Otwórz okno główne aplikacji (patrz sekcja "Interfejs aplikacji" na stronie 10). 2. Przejdź na zakładkę Komputery. 3. W lewej części okna, na liście grup administracyjnych wybierz grupę administracyjną, w której znajduje się Twój komputer. Prawa część okna wyświetla listę komputerów dla wybranej grupy administracyjnej. 22

23 4. Na liście wybierz komputer, dla którego chcesz wyświetlić właściwości, i kliknij wiersz z nazwą komputera, aby otworzyć okno z informacjami o właściwościach komputera (zobacz poniższy rysunek). Rysunek 7. Przeglądanie właściwości komputera Informacje o właściwościach komputera wyświetlane są w dwóch kategoriach. W górnej części okna dostępne są informacje o następujących właściwościach komputera: Domena. Nazwa domeny sieciowej, w której zarejestrowano komputer. Nazwa sieciowa. Nazwa sieciowa komputera. Nazwa sieciowa odpowiada nazwie komputera wyświetlanej w lewej części okna. Nazwa domeny. Pełna nazwa domeny komputera w formacie <Nazwa_komputera>.<Nazwa_domeny>. System operacyjny (OS). Typ systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze. Grupa. Nazwa grupy administracyjnej, do której należy komputer. Stan ochrony w czasie rzeczywistym. Stan ochrony w czasie rzeczywistym komputera. Ostatnia aktualizacja. Data ostatniej aktualizacji aplikacji lub antywirusowych baz danych Kaspersky Lab na komputerze. 23

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania programu Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux oraz rozpoczynania

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika

bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika Synchronizacja danych z usługą OX Drive Synchronizacja danych z usługą OX Drive: podręcznik użytkownika data wydania piątek, 24. październik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych.

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Bankowość Internetowa R-Online Biznes. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INSTALACJI

PRZEWODNIK INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Micro Focus Vibe Desktop dla systemu Windows

Micro Focus Vibe Desktop dla systemu Windows Micro Focus Vibe Desktop dla systemu Windows Wrzesień 2016 r. Wprowadzenie Pliki systemu Micro Focus Vibe można zsynchronizować z komputerem, a następnie modyfikować je bez bezpośredniego dostępu do witryny

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja dla jednego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start

Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start Marzec 2015 Wprowadzenie Mobilny dostęp do witryny Novell Vibe może zostać dezaktywowany przez administratora systemu Vibe. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Kwiecień 2015 r. 1 Omówienie produktu Aplikacja kliencka Novell Filr umożliwia synchronizowanie plików z systemu Novell Filr z systemem plików na komputerze,

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo