Kaspersky Internet Security for Mac Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kaspersky Internet Security for Mac Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Kaspersky Internet Security for Mac Podręcznik użytkownika WERSJA APLIKACJI: 1 4.0

2 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość pytań. Uwaga! Dokumentacja ta jest własnością Kaspersky Lab i wszystkie prawa do tego dokumentu są chronione przez prawodawstwo Federacji Rosyjskiej i umowy międzynarodowe. Nielegalne kopiowanie i dystrybucja tego dokumentu, lub jego części, będzie skutkować odpowiedzialnością cywilną, administracyjną lub karną, zgodnie z obowiązującym prawem. Kopiowanie, rozpowszechnianie - również w formie przekładu dowolnych materiałów - możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody firmy Kaspersky Lab. Podręcznik wraz z zawartością graficzną może być wykorzystany tylko do celów informacyjnych, niekomercyjnych i indywidualnych użytkownika. Kaspersky Lab zastrzega sobie prawo do modyfikacji tego dokumentu bez powiadamiania o tym. Najnowsza wersja podręcznika jest zawsze dostępna na stronie Firma Kaspersky Lab nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość, aktualność i wiarygodność wykorzystywanych w dokumencie materiałów, prawa do których zastrzeżone są przez inne podmioty, oraz za możliwe szkody związane z wykorzystaniem tych materiałów. Data korekty dokumentu: Kaspersky Lab ZAO. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2

3 SPIS TREŚCI INFORMACJE O PODRĘCZNIKU... 6 W tym dokumencie... 6 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 8 ŹRÓDŁA INFORMACJI O APLIKACJI... 9 Źródła informacji o produkcie... 9 Forum internetowe firmy Kaspersky Lab Kontakt z działem sprzedaży Kontakt z zespołem tworzącym dokumentację techniczną KASPERSKY INTERNET SECURITY Pakiet dystrybucyjny Usługi świadczone użytkownikom Wymagania sprzętowe i programowe INSTALOWANIE I DEZINSTALOWANIE APLIKACJI Przygotowywanie do instalacji Instalowanie aplikacji Instalowanie aplikacji pobranej ze strony Kaspersky Protection Center Informacje o Koncie Kaspersky Informacje o stronie Kaspersky Protection Center Instalowanie aplikacji z płyty instalacyjnej lub pakietu dystrybucyjnego Przygotowywanie do korzystania z aplikacji Dezinstalowanie aplikacji INTERFEJS APLIKACJI Ikona Kaspersky Internet Security Okno główne aplikacji Okno preferencji aplikacji Okno preferencji Kontroli rodzicielskiej Okna powiadomień i wiadomości wyskakujące Informacje o oknach powiadomień Informacje o typach zdarzeń Informacje o wiadomościach wyskakujących Wyłączanie dostarczania powiadomień News Agent LICENCJONOWANIE APLIKACJI Informacje o Umowie licencyjnej Informacje o licencji Informacje o kodzie aktywacyjnym Informacje o przekazywaniu danych Przeglądanie informacji o licencji Kupowanie licencji Odnawianie licencji Odnawianie subskrypcji Aktualizowanie stanu subskrypcji Aktywowanie Kaspersky Internet Security Aktywowanie aplikacji przy użyciu licencji testowej

4 P O D R Ę C Z N I K U Ż Y T K O W N I K A Aktywowanie aplikacji przy użyciu kodu aktywacyjnego URUCHAMIANIE I ZATRZYMYWANIE DZIAŁANIA APLIKACJI STAN OCHRONY KOMPUTERA Ocenianie stanu ochrony komputera Wyłączanie ochrony komputera Wznawianie ochrony komputera Korzystanie z Centrum ochrony WYKONYWANIE PODSTAWOWYCH ZADAŃ Pełne skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów Szybkie skanowanie komputera Skanowanie pliku, folderu lub dysku w poszukiwaniu wirusów Kupowanie licencji Odnawianie licencji Aktualizowanie baz danych aplikacji Ochrona przed keyloggerami Ograniczanie czasu surfowania w sieci Ograniczanie przeglądania stron internetowych i pobierania plików Ograniczanie kontaktów i korespondencji użytkownika w sieciach społecznościowych Blokowanie przesyłania danych osobistych Co zrobić, jeśli dostęp do pliku jest zablokowany? Przywracanie obiektu, który został usunięty lub wyleczony przez aplikację Wyświetlanie raportu z działania aplikacji Co zrobić, jeśli pojawiają się okna powiadomień lub wiadomości wyskakujące? PRACOWANIE Z APLIKACJĄ Z POZIOMU WIERSZA POLECEŃ Przeglądanie pomocy Skanowanie w poszukiwaniu wirusów Aktualizowanie aplikacji Cofanie ostatniej aktualizacji Uruchamianie / wstrzymywanie modułu ochrony lub zadania Statystyki działania modułu lub zadania Eksportowanie preferencji ochrony Importowanie preferencji ochrony Aktywowanie aplikacji Kończenie działania aplikacji Kody zwrotne wiersza poleceń KONTAKT Z DZIAŁEM POMOCY TECHNICZNEJ Kontakt z działem pomocy technicznej Pomoc techniczna za pośrednictwem telefonu Kontakt z działem pomocy technicznej za pośrednictwem usługi Moje konto Korzystanie z pliku śledzenia Tworzenie pliku śledzenia

5 S P I S T R E Ś C I SŁOWNIK KASPERSKY LAB ZAO INFORMACJE O KODZIE FIRM TRZECICH INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH INDEKS

6 INFORMACJE O PODRĘCZNIKU Dokument ten jest Podręcznikiem użytkownika Kaspersky Internet Security for Mac. Do właściwego wykorzystania Kaspersky Internet Security użytkownik powinien znać interfejs systemu operacyjnego Mac OS X, posiadać podstawowe umiejętności pracy z tym systemem, wiedzieć jak korzystać z poczty i internetu. Celem podręcznika jest: Pomoc w instalacji, aktywacji i korzystaniu z Kaspersky Internet Security. Zapewnienie szybkiego wyszukiwania informacji dotyczących problemów z aplikacją Kaspersky Internet Security. Przedstawienie alternatywnych źródeł informacji o aplikacji i sposobów uzyskiwania pomocy technicznej. W TEJ SEKCJI: W tym dokumencie... 6 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 8 W TYM DOKUMENCIE Podręcznik użytkownika zawiera następujące sekcje: Źródła informacji o aplikacji (patrz strona 9) Sekcja zawiera opis źródeł informacji o aplikacji i listę stron internetowych, na których możesz porozmawiać o programie. Kaspersky Internet Security (patrz strona 11) Sekcja ta opisuje nowe funkcje programu oraz jego moduły i działanie. Można tu znaleźć również informacje o pakiecie, a także o usługach dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników. Sekcja zawiera również informacje o wymaganiach sprzętowych i programowych, które komputer musi spełniać, aby możliwe było zainstalowanie Kaspersky Internet Security. Instalowanie i dezinstalowanie aplikacji (patrz strona 14) Sekcja zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i dezinstalacji aplikacji. Interfejs aplikacji (patrz strona 19) Sekcja opisuje podstawowe elementy interfejsu ikony aplikacji i menu kontekstowego ikony aplikacji, okna głównego aplikacji oraz okna preferencji aplikacji, a także okna Kontrola rodzicielska. Sekcja opisuje także okna powiadomień i wiadomości wyskakujące. 6

7 I N F O R M A C J E O P O D R Ę C Z N I K U Licencjonowanie aplikacji (patrz strona 25) Sekcja ta zawiera informacje o podstawowych pojęciach związanych z aktywacją aplikacji. Opisuje przeznaczenie umowy licencyjnej oraz sposoby aktywacji aplikacji i odnowienia licencji. Uruchamianie i zatrzymywanie działania aplikacji (patrz strona 34) Sekcja ta zawiera informacje o sposobach uruchamiania i kończenia działania aplikacji. Stan ochrony komputera (patrz strona 35) Znaleźć tu można informacje o wykrywaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa komputera i o sposobie konfigurowania poziomu ochrony. Zapoznaj się z tą sekcją, aby dowiedzieć się więcej o włączaniu i wyłączaniu ochrony w trakcie pracy z aplikacją. Wykonywanie podstawowych zadań (patrz strona 39) Ta sekcja zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania podstawowych zadań użytkownika oferowanych przez aplikację. Pracowanie z aplikacją z poziomu wiersza poleceń (patrz strona 46) Sekcja ta zawiera szczegółowy opis pracy z aplikacją i jej składnikami z poziomu wiersza poleceń. Kontakt z działem pomocy technicznej (patrz strona 54) Sekcja ta zawiera informacje o sposobach kontaktu z działem pomocy technicznej oraz o warunkach, na jakich ta pomoc jest oferowana. Słownik Jest to miejsce zawierające listę terminów z ich definicjami, które użyte zostały w niniejszym dokumencie. Kaspersky Lab ZAO (patrz strona 59) Sekcja zawiera informacje o firmie Kaspersky Lab. Informacje o kodzie firm trzecich (patrz strona 60) Z tej sekcji można się dowiedzieć o kodzie firm trzecich wykorzystanym w aplikacji. Informacje o znakach towarowych (patrz strona 61) Sekcja opisuje znaki towarowe firm trzecich, które użyte zostały w niniejszym dokumencie. Indeks Sekcja ta umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnych informacji w dokumencie. 7

8 P O D R Ę C Z N I K U Ż Y T K O W N I K A OZNACZENIA STOSOWANE W DOKUMENCIE W tekście znajdują się elementy znaczeniowe, na które należy zwrócić szczególną uwagę - ostrzeżenia, porady i przykłady. Oznaczenia stosowane w dokumencie służą do wyróżnienia elementów znaczeniowych. Oznaczenia stosowane w dokumencie i przykłady ich użycia przedstawione zostały w poniższej tabeli. Tabela 1. Oznaczenia stosowane w dokumencie PRZYKŁADOWY TEKST Należy pamiętać, że... Zalecamy... Przykład: OPIS OZNACZEŃ STOSOWANYCH W DOKUMENCIE Ostrzeżenia są wyróżnione kolorem czerwonym i znajdują się w ramkach. Ostrzeżenia zawierają informacje o prawdopodobnie niechcianych akcjach, które mogą prowadzić do utraty danych i błędów w działaniu sprzętu lub problemów z systemem operacyjnym. Uwagi znajdują się w ramkach. Uwagi mogą zawierać przydatne porady, zalecenia, szczególne wartości niektórych parametrów lub ważne, nietypowe przypadki dotyczące działania aplikacji. Przykłady znajdują się na żółtym tle pod nagłówkiem "Przykład".... Aktualizacja to... Występuje zdarzenie Bazy danych są nieaktualne. Command-A Kliknij przycisk Włącz. W celu skonfigurowania terminarza zadania: kav update Następujące elementy znaczeniowe oznaczone są kursywą: nowe pojęcia; nazwy stanów aplikacji i zdarzeń. Nazwy klawiszy oznaczone są pogrubioną czcionką. Nazwa klawiszy z umieszczonym pomiędzy nimi symbolem "-" oznacza użycie kombinacji klawiszy. Nazwy elementów interfejsu aplikacji (pola do wprowadzania danych, elementy menu i przyciski) oznaczone są pogrubioną czcionką. Frazy wprowadzające do instrukcji oznaczone są kursywą i towarzyszy im znak strzałki. Następujące typy tekstu są wyróżnione specjalną czcionką: tekst wiersza poleceń; treść wiadomości wyświetlanej na ekranie przez aplikację; dane, które powinien wprowadzić użytkownik. <adres IP Twojego komputera> Zmienne znajdują się w nawiasach ostrych. Zamiast zmiennej należy wpisywać odpowiadającą jej wartość, pomijając nawiasy. 8

9 ŹRÓDŁA INFORMACJI O APLIKACJI Sekcja zawiera opis źródeł informacji o aplikacji i listę stron internetowych, na których możesz porozmawiać o programie. Możesz wybrać dogodne źródło informacji w zależności od tego, jak pilne i ważne jest dane pytanie. W TEJ SEKCJI: Źródła informacji o produkcie... 9 Forum internetowe firmy Kaspersky Lab Kontakt z działem sprzedaży Kontakt z zespołem tworzącym dokumentację techniczną ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRODUKCIE Do samodzielnego wyszukania informacji dotyczących aplikacji możesz wykorzystać następujące źródła: stronę aplikacji na witrynie Kaspersky Lab; stronę aplikacji na witrynie internetowej działu pomocy technicznej (Baza Wiedzy); pomoc elektroniczną. Jeśli nie potrafisz rozwiązać problemu samodzielnie, zalecamy skontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Kaspersky Lab (sekcja "Pomoc techniczna za pośrednictwem telefonu" na stronie 54). Do wyszukiwania informacji na stronie internetowej Kaspersky Lab konieczne jest połączenie z internetem. Strona aplikacji na witrynie Kaspersky Lab Witryna Kaspersky Lab zawiera osobną stronę dla każdej aplikacji. Strona zawiera ogólne informacje o aplikacji, jej funkcjach i właściwościach. Strona zawiera odnośnik do sklepu internetowego. W sklepie internetowym możesz zakupić aplikację lub odnowić licencję. Strona aplikacji na witrynie internetowej działu pomocy technicznej (Baza Wiedzy) Baza wiedzy jest oddzielną sekcją strony pomocy technicznej, która zawiera zalecenia dotyczące korzystania z aplikacji Kaspersky Lab. Baza wiedzy zawiera artykuły pogrupowane według tematów. Na stronie internetowej aplikacji w Bazie wiedzy (http://support.kaspersky.com/pl/kismac) możesz przeczytać artykuły zawierające przydatne informacje, zalecenia i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zakupu, instalacji i korzystania z aplikacji. Artykuły mogą zawierać odpowiedzi na pytania, które dotyczą nie tylko aplikacji Kaspersky Internet Security, ale także innych produktów Kaspersky Lab, oraz mogą zawierać informacje na temat pomocy technicznej. 9

10 P O D R Ę C Z N I K U Ż Y T K O W N I K A Aby przejść do Bazy Wiedzy, otwórz okno główne aplikacji (patrz strona 20), kliknij przycisk w otwartym oknie kliknij przycisk Pomoc techniczna., a następnie Pomoc elektroniczna Pomoc elektroniczna aplikacji zawiera pliki pomocy kontekstowej. Pomoc kontekstowa zawiera informacje na temat każdego okna i zakładki programu Kaspersky Internet Security: listę parametrów i ich opisy, a także listę zadań, które mają zostać wykonane. FORUM INTERNETOWE FIRMY KASPERSKY LAB Jeżeli zapytanie nie wymaga natychmiastowej odpowiedzi, można przedyskutować je ze specjalistami firmy Kaspersky Lab lub innymi użytkownikami jej oprogramowania na forum internetowym znajdującym się pod adresem Na tym forum możesz przeglądać istniejące tematy, pozostawiać komentarze i tworzyć nowe tematy. KONTAKT Z DZIAŁEM SPRZEDAŻY Jeśli masz pytania dotyczące wyboru, zakupu lub odnowienia licencji dla aplikacji, skontaktuj się ze specjalistami z działu sprzedaży w jeden z następujących sposobów: Dzwoniąc do naszego biura (http://www.kaspersky.pl/about.html?s=contact). Przesyłając wiadomość ze swoim pytaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej Dział sprzedaży czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach KONTAKT Z ZESPOŁEM TWORZĄCYM DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ Aby skontaktować się z zespołem tworzącym dokumentację, wyślij wiadomość na adres W temacie wiadomości należy wpisać "Opinia o dokumentacji: Kaspersky Internet Security for Mac". 10

11 KASPERSKY INTERNET SECURITY Kaspersky Internet Security for Mac jest używany na komputerach działających pod kontrolą systemu Mac OS X do ochrony komputera Mac przed wirusami i innymi szkodliwymi programami. Program zawiera następujące moduły: Ochrona plików Ten komponent chroni system plików komputera w czasie rzeczywistym: przechwytuje i analizuje wszelkie próby uzyskania dostępu do systemu plików; leczy, usuwa zainfekowane obiekty i poddaje kwarantannie potencjalnie zainfekowane obiekty w celu przeprowadzenia dalszej analizy. Ochrona WWW i Anti-Phishing Komponent chroni dane przychodzące i wychodzące poprzez protokoły HTTP i HTTPS. Sprawdzanie odnośników na stronach internetowych w poszukiwaniu phishingu i niebezpiecznych adresów internetowych przy użyciu URL Advisor. Zapobieganie przechwytywaniu danych wprowadzanych z klawiatury przy pomocy Klawiatury wirtualnej. Kontrola rodzicielska Ten komponent monitoruje aktywność różnych użytkowników na komputerze i w internecie. Moduł ten umożliwia ograniczenie dostępu do internetu poprzez ograniczenie czasu korzystania z internetu oraz dostępu do zasobów internetowych i aplikacji, tworzenie list kontaktów, dla których zablokowana lub dozwolona jest wymiana korespondencji w sieciach społecznościowych, a także monitorowanie przesyłania określonych danych osobistych. Komponent umożliwia także przejrzenie raportów z aktywności użytkownika. Aplikacja została wyposażona w następujące funkcje: Skanowanie antywirusowe Szukanie i leczenie wirusów i szkodliwego oprogramowania na żądanie użytkownika: szukanie i analizowanie zainfekowanych i potencjalnie zainfekowanych obiektów w określonych obszarach skanowania, leczenie, usuwanie lub poddawanie kwarantannie obiektów w celu ich dalszej analizy. Najczęściej wykorzystywane zadania skanowania antywirusowego wchodzą w skład pakietu Kaspersky Internet Security: pełne skanowanie oraz szybkie skanowanie obszarów krytycznych. Aktualizacja Aktualizowanie baz danych programu Kaspersky Internet Security z serwerów aktualizacji Kaspersky Lab, tworzenie kopii zapasowych wszystkich aktualizowanych plików w celu umożliwienia późniejszego wycofania aktualizacji. Aplikacja może także automatycznie pobierać i instalować nowe wersje Kaspersky Internet Security. Kwarantanna Tworzenie kopii zainfekowanego obiektu i przechowywanie jej w folderze Kwarantanny przed wyleczeniem lub usunięciem tego obiektu w celu jego późniejszego przywrócenia. Raporty Tworzenie raportu szczegółowego z działania każdego komponentu Kaspersky Internet Security. 11

12 P O D R Ę C Z N I K U Ż Y T K O W N I K A Powiadomienia Powiadamianie użytkownika o pewnych zdarzeniach w działaniu Kaspersky Internet Security przy pomocy okien powiadomień i wiadomości wyskakujących, którym może towarzyszyć powiadomienie dźwiękowe. Podczas działania Kaspersky Internet Security wyświetla wiadomości dotyczące stanu ochrony. Centrum ochrony (sekcja "Korzystanie z Centrum ochrony" na stronie 37), wchodzące w skład pakietu aplikacji, zapewnia szersze spojrzenie na zagadnienia bieżącego stanu ochrony komputera i umożliwia szybkie rozwiązywanie problemów. W TEJ SEKCJI: Pakiet dystrybucyjny Usługi świadczone użytkownikom Wymagania sprzętowe i programowe PAKIET DYSTRYBUCYJNY Możesz kupić aplikację na jeden z następujących sposobów: Wersja pudełkowa. Rozpowszechniana w sklepach naszych dystrybutorów. W sklepie internetowym. Rozpowszechniana w sklepie internetowym Kaspersky Lab (http://www.kaspersky.pl, sekcja Sklep) lub u naszych partnerów. Jeśli zakupiłeś wersję pudełkową aplikacji, pakiet dystrybucyjny zawiera następujące elementy: zaklejoną kopertę z płytą instalacyjną, która zawiera pliki aplikacji i dokumentację; skróconą wersję Podręcznika użytkownika z kodem aktywacyjnym; umowę licencyjną określająca warunki, na których możesz używać zakupionej aplikacji. Zawartość pakietu dystrybucyjnego może różnić się w zależności od regionu, w którym aplikacja jest rozpowszechniana. Jeśli zakupisz Kaspersky Internet Security w sklepie internetowym, skopiuj aplikację ze strony internetowej sklepu. Informacje niezbędne do aktywacji aplikacji, w tym kod aktywacyjny, zostaną przesłane w wiadomości po uiszczeniu opłaty. W celu uzyskania więcej informacji o zakupie aplikacji i o pakiecie dystrybucyjnym, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży 12

13 K A S P E R S K Y I N T E R N E T S E C U R I T Y USŁUGI ŚWIADCZONE UŻYTKOWNIKOM Po zakupie licencji dla aplikacji możesz korzystać z następujących usług podczas całego okresu ważności licencji: Aktualizacji baz danych i nowych wersji aplikacji. Pomocy technicznej dotyczącej instalacji, konfiguracji i użytkowania produktu (za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej). Powiadomień o nowych publikacjach firmy Kaspersky Lab oraz o nowych wirusach i epidemiach wirusów. Aby korzystać z tej usługi, należy włączyć subskrypcję nowości od Kaspersky Lab na stronie pomocy technicznej. Kaspersky Lab nie oferuje konsultacji odnośnie problemów związanych z działaniem systemów operacyjnych, oprogramowania firm trzecich, a także działania różnych technologii. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE W celu zapewnienia poprawnego działania aplikacji Kaspersky Internet Security komputer powinien spełniać następujące wymagania: System operacyjny Mac OS X 10.6, 10.7, OS X 10.8; 350 MB wolnego miejsca na dysku (zależne od wielkości antywirusowych baz danych). 13

14 INSTALOWANIE I DEZINSTALOWANIE APLIKACJI Sekcja zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i dezinstalacji aplikacji. Pakiet dystrybucyjny Kaspersky Internet Security zawiera instalator i dezinstalator aplikacji. W TEJ SEKCJI: Przygotowywanie do instalacji Instalowanie aplikacji Przygotowywanie do korzystania z aplikacji Dezinstalowanie aplikacji PRZYGOTOWYWANIE DO INSTALACJI Przed zainstalowaniem Kaspersky Internet Security: Upewnij się, że komputer spełnia wymagania sprzętowe i programowe (sekcja "Wymagania sprzętowe i programowe" na stronie 13). Sprawdź, czy masz połączenie z internetem. Dostęp do internetu jest konieczny do zalogowania się do strony internetowej Kaspersky Protection Center (patrz sekcja "Informacje o stronie Kaspersky Protection Center" na stronie 15) przy pomocy Konta Kaspersky (patrz sekcja "Informacje o Koncie Kaspersky" na stronie 15), pobrania nowej wersji Kaspersky Internet Security na komputer, aktywowania aplikacji przy pomocy kodu aktywacyjnego oraz pobierania uaktualnień. Usuń inne oprogramowanie antywirusowe, aby zapobiec konfliktom w systemie i zwiększyć jego wydajność. INSTALOWANIE APLIKACJI Dostępne są następujące metody instalacji: Instalacja aplikacji pobranej ze strony Kaspersky Protection Center przy pomocy Konta Kaspersky (patrz sekcja "Instalowanie aplikacji pobranej ze strony Kaspersky Protection Center" na stronie 15). Odbywa się to przy użyciu Konta Kaspersky (patrz sekcja "Informacje o Koncie Kaspersky" na stronie 15). Umożliwia to pobranie nowej wersji Kaspersky Internet Security ze strony Kaspersky Protection Center (patrz sekcja "Informacje o stronie Kaspersky Protection Center" na stronie 15) i zainstalowanie jej na komputerze. Instalowanie aplikacji z płyty instalacyjnej lub pakietu dystrybucyjnego (patrz strona 16). Odbywa się to przy użyciu Asystenta instalacji. Umożliwia to sprawdzenie strony internetowej Kaspersky Protection Center (patrz sekcja "Informacje o stronie Kaspersky Protection Center" na stronie 15) w poszukiwaniu nowej wersji Kaspersky Internet Security, pobranie jej na komputer oraz zainstalowanie aplikacji. 14

15 I N S T A L O W A N I E I D E Z I N S T A L O W A N I E A P L I K A C J I W TEJ SEKCJI: Instalowanie aplikacji pobranej ze strony Kaspersky Protection Center Instalowanie aplikacji z płyty instalacyjnej lub pakietu dystrybucyjnego INSTALOWANIE APLIKACJI POBRANEJ ZE STRONY KASPERSKY PROTECTION CENTER Po zalogowaniu się do strony internetowej Kaspersky Protection Center (patrz sekcja "Informacje o stronie Kaspersky Protection Center" na stronie 15) przy użyciu Konta Kaspersky (patrz sekcja "Informacje o Koncie Kaspersky" na stronie 15) i pobraniu pliku Kaspersky Internet Security.dmg, okno z zawartością pakietu dystrybucyjnego zostanie otwarte automatycznie. Jeśli okno z zawartością pakietu dystrybucyjnego nie zostało otwarte automatycznie, otwórz folder zawierający plik Kaspersky Internet Security.dmg i uruchom go ręcznie. W celu zainstalowania Kaspersky Internet Security: w oknie wyświetlającym zawartość pakietu dystrybucyjnego otwórz pakiet instalacyjny Kaspersky Internet Security. Zostanie uruchomiony Asystent instalacji Kaspersky Security. Asystent instalacji pobierze nową wersję Kaspersky Internet Security ze strony Kaspersky Protection Center i zainstaluje ją na komputerze (patrz sekcja "Instalowanie aplikacji z płyty instalacyjnej lub pakietu dystrybucyjnego" na stronie 16). INFORMACJE O KONCIE KASPERSKY Konto Kaspersky jest niezbędne do uzyskania dostępu do strony Kaspersky Protection Center (patrz sekcja "Informacje o stronie Kaspersky Protection Center" na stronie 15). Konto Kaspersky jest Twoim kluczem do wszystkich usług Kaspersky Lab. Aby utworzyć Konto Kaspersky lub zarejestrować je na stronie Kaspersky Protection Center przy użyciu istniejącego Konta Kaspersky, otwórz okno główne aplikacji (patrz strona 20), kliknij przycisk kliknij przycisk Konto Kaspersky., a następnie w otwartym oknie Konto Kaspersky jest Twoim adresem i hasłem, które określiłeś podczas rejestracji. Hasło musi zawierać przynajmniej osiem znaków, jedną cyfrę i jedną dużą literę. Po utworzeniu swojego Konta Kaspersky, na określony adres zostanie wysłana wiadomość z odsyłaczem do aktywacji konta. Po aktywacji możesz użyć Konta Kaspersky do uzyskania dostępu do strony Kaspersky Protection Center. INFORMACJE O STRONIE KASPERSKY PROTECTION CENTER Strona internetowa Kaspersky Protection Center jest zasobem internetowym do zarządzania ochroną wszystkich urządzeń i licencjonowaniem produktów Kaspersky Lab. Na stronie Kaspersky Protection Center możesz kupić licencję lub odnowić istniejącą licencję dla Kaspersky Internet Security, pobrać nową wersję aplikacji na swój komputer, a także przejrzeć informacje o antywirusowych bazach danych używanych przez aplikację. 15

16 P O D R Ę C Z N I K U Ż Y T K O W N I K A Możesz zarejestrować się na stronie Kaspersky Protection Center przy użyciu swojego Konta Kaspersky (patrz sekcja "Informacje o Koncie Kaspersky" na stronie 15). INSTALOWANIE APLIKACJI Z PŁYTY INSTALACYJNEJ LUB PAKIETU DYSTRYBUCYJNEGO Okna Umowa licencyjna i Uczestnictwo w Kaspersky Security Network Asystenta instalacji są wyświetlane tylko w wersji niemieckiej i rosyjskiej programu Kaspersky Internet Security. W innych przypadkach możesz wyświetlić treść Umowy licencyjnej oraz informacje o uczestnictwie w Kaspersky Security Network, klikając odpowiednie odnośniki w oknie Asystenta instalacji Kaspersky Internet Security. W celu zainstalowania Kaspersky Internet Security z płyty instalacyjnej lub pakietu dystrybucyjnego: 1. Otwórz pakiet dystrybucyjny Kaspersky Internet Security. Jeśli zakupiłeś wersję pudełkową aplikacji, włóż płytę instalacyjną do napędu. Jeżeli zakupiłeś Kaspersky Internet Security w sklepie internetowym i pobrałeś pakiet dystrybucyjny ze strony internetowej Kaspersky Lab w formacie DMG, otwórz plik DMG. 2. W oknie wyświetlającym zawartość pakietu dystrybucyjnego otwórz pakiet instalacyjny Kaspersky Internet Security. Zostanie uruchomiony Asystent instalacji Kaspersky Security. Asystent instalacji sprawdzi stronę Kaspersky Protection Center w poszukiwaniu nowej wersji Kaspersky Internet Security. 3. Wybierz akcję, jaka ma zostać wykonana po zakończeniu wyszukiwania nowej wersji: Aby pominąć sprawdzanie w poszukiwaniu nowej wersji Kaspersky Internet Security na stronie Kaspersky Protection Center, kliknij przycisk Pomiń, a następnie przycisk Instaluj. Asystent instalacji rozpocznie instalację Kaspersky Internet Security na komputerze z płyty instalacyjnej lub pakietu dystrybucyjnego. Jeśli Asystent instalacji wykrył nową wersję Kaspersky Internet Security na stronie Kaspersky Protection Center, możesz ją zainstalować po pobraniu jej na komputer. W tym celu kliknij przycisk Pobierz i zainstaluj. Jeśli Asystent instalacji nie wykrył nowej wersji Kaspersky Internet Security na stronie Kaspersky Protection Center, możesz zainstalować wersję Kaspersky Internet Security z płyty CD lub pakietu dystrybucyjnego. W tym celu kliknij przycisk Instaluj. 4. W oknie Umowa licencyjna zapoznaj się z treścią Umowy licencyjnej Kaspersky Internet Security zawieranej między Tobą a Kaspersky Lab. Po przeczytaniu Umowy licencyjnej wykonaj jedną z poniższych czynności: Jeśli akceptujesz warunki Umowy licencyjnej, kliknij przycisk Akceptuję. Instalacja Kaspersky Internet Security będzie kontynuowana. Jeśli nie akceptujesz warunków Umowy licencyjnej, kliknij przycisk Anuluj. Instalacja zostanie przerwana. 5. W oknie Uczestnictwo w Kaspersky Security Network zapoznaj się z informacjami dotyczącymi uczestnictwa w Kaspersky Security Network. Z uczestnictwem w Kaspersky Security Network wiąże się przesyłanie do firmy Kaspersky Lab informacji o nowych zagrożeniach wykrytych na Twoim komputerze, uruchamianych aplikacjach, pobranych podpisanych 16

17 I N S T A L O W A N I E I D E Z I N S T A L O W A N I E A P L I K A C J I aplikacjach wraz z unikatowym numerem ID przypisanym do Twojej kopii Kaspersky Internet Security oraz informacjami o Twoim systemie. Gwarantujemy, że żadne dane prywatne nie będą przesyłane. 6. Jeśli zgadzasz się ze wszystkimi warunkami Oświadczenia o Gromadzeniu Danych Kaspersky Security Network, zaznacz pole Zgadzam się na uczestnictwo w Kaspersky Security Network. Jeżeli nie akceptujesz warunków uczestnictwa w Kaspersky Security Network, usuń zaznaczenie z pola Zgadzam się na uczestnictwo w Kaspersky Security Network. Podczas korzystania z Kaspersky Internet Security będziesz mógł w każdej chwili przyłączyć się do Kaspersky Security Network lub zrezygnować z uczestnictwa w Kaspersky Security Network. 7. Aby kontynuować instalację, kliknij przycisk Instaluj. 8. Potwierdź instalację Kaspersky Internet Security w oknie z pytaniem o podanie danych uwierzytelniających konta administratora. Rozpocznie się instalacja Kaspersky Internet Security. 9. W celu zakończenia działania Asystenta instalacji kliknij przycisk Zakończ. Program Kaspersky Internet Security zostanie uruchomiony automatycznie po zakończeniu instalacji. Nie trzeba uruchamiać komputera ponownie. PRZYGOTOWYWANIE DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI Po zainstalowaniu programu Kaspersky Internet Security: Aktywuj Kaspersky Internet Security (sekcja "Aktywowanie Kaspersky Internet Security" na stronie 31). Aktywacja umożliwia regularne aktualizowanie antywirusowych baz danych i modułów aplikacji oraz uzyskanie pomocy technicznej. Oceń bieżący stan ochrony komputera (sekcja "Ocenianie stanu ochrony komputera" na stronie 35). Zaktualizuj Kaspersky Internet Security (sekcja "Aktualizowanie baz danych aplikacji" na stronie 41). Uruchom pełne skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów i innego szkodliwego oprogramowania (sekcja "Pełne skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów" na stronie 39). 17

18 P O D R Ę C Z N I K U Ż Y T K O W N I K A DEZINSTALOWANIE APLIKACJI Dezinstalacja Kaspersky Internet Security naraża Twój komputer i dane osobiste na zagrożenie. Przed usunięciem aplikacji zalecamy przywrócenie wszystkich obiektów poddanych kwarantannie. Wszystkie nieprzetworzone obiekty zostaną usunięte z Kwarantanny i nie będą mogły zostać przywrócone. W celu odinstalowania Kaspersky Internet Security: 1. Otwórz pakiet dystrybucyjny Kaspersky Internet Security. Jeśli zakupiłeś wersję pudełkową aplikacji, włóż płytę instalacyjną do napędu. Jeżeli zakupiłeś Kaspersky Internet Security w sklepie internetowym i pobrałeś pakiet dystrybucyjny ze strony internetowej Kaspersky Lab w formacie DMG, otwórz plik DMG. 2. W oknie wyświetlającym zawartość pakietu dystrybucyjnego otwórz pakiet instalacyjny Kaspersky Internet Security. Aby odinstalować Kaspersky Internet Security, postępuj zgodnie z instrukcjami. 3. W oknie Wprowadzenie kliknij Odinstaluj. 4. Potwierdź dezinstalację Kaspersky Internet Security w oknie z pytaniem o podanie danych uwierzytelniających konta administratora. Zostanie rozpoczęty proces dezinstalacji Kaspersky Internet Security. 5. W oknie Podsumowanie przeczytaj informacje o zakończeniu procesu dezinstalacji. W celu zakończenia działania Asystenta dezinstalacji kliknij przycisk Zakończ. Po odinstalowaniu programu Kaspersky Internet Security nie jest konieczne ponowne uruchomienie komputera. 18

19 INTERFEJS APLIKACJI Sekcja opisuje podstawowe elementy interfejsu ikony aplikacji i menu kontekstowego ikony aplikacji, okna głównego aplikacji oraz okna preferencji aplikacji, a także okna Kontrola rodzicielska. Sekcja opisuje także okna powiadomień i wiadomości wyskakujące. W TEJ SEKCJI: Ikona Kaspersky Internet Security Okno główne aplikacji Okno preferencji aplikacji Okno preferencji Kontroli rodzicielskiej Okna powiadomień i wiadomości wyskakujące News Agent IKONA KASPERSKY INTERNET SECURITY Natychmiast po zainstalowaniu programu Kaspersky Internet Security jego ikona pojawia się na pasku menu. Ikona aplikacji jest wskaźnikiem działania aplikacji. Jeśli ikona aplikacji jest aktywna, oznacza to, że ochrona w czasie rzeczywistym przed zagrożeniami jest włączona dla komputera. Nieaktywna ikona aplikacji sygnalizuje wyłączoną ochronę. Ikona Kaspersky Internet Security jest zawsze na pasku menu. Jeśli okno aplikacji jest otwarte, ikona Kaspersky Internet Security także pojawia się w panelu szybkiego uruchamiania Docka. Menu kontekstowe ikony aplikacji umożliwia dostęp do głównych poleceń Kaspersky Internet Security: wyłączania ochrony komputera; wznawiania ochrony komputera; przełączania do Centrum ochrony; uruchamiania zadania aktualizacji; uruchamiania szybkiego skanowania; przełączania do okna preferencji Kontroli rodzicielskiej; przełączania do okna preferencji aplikacji. W celu otwarcia menu kontekstowego ikony Kaspersky Internet Security: kliknij ikonę aplikacji na pasku menu. 19

20 P O D R Ę C Z N I K U Ż Y T K O W N I K A OKNO GŁÓWNE APLIKACJI W celu otwarcia okna głównego aplikacji: 1. Na pasku menu kliknij ikonę Kaspersky Internet Security. 2. Z otwartego menu kontekstowego ikony aplikacji wybierz Kaspersky Internet Security. Funkcje okna głównego aplikacji W oknie głównym Kaspersky Internet Security można wyświetlić informacje o stanie ochrony komputera, działaniu modułu Ochrona plików i Ochrona WWW, a także wykonaniu zadań aktualizacji i skanowania antywirusowego. W oknie głównym aplikacji możesz także: uruchomić zadania skanowania antywirusowego i zadania aktualizacji; przełączyć do zarządzania licencją aplikacji; otworzyć okno Centrum ochrony, okno preferencji aplikacji oraz okno raportów; przejrzeć nowości dotyczące Kaspersky Internet Security i ochrony komputera przed zagrożeniami. Wskaźniki okna głównego aplikacji Istnieją trzy możliwe stany ochrony komputera (sekcja "Ocenianie stanu ochrony komputera" na stronie 35). Kolor wskaźnika ochrony komputera odzwierciedla bieżący stan ochrony: zielony wskazuje, że ochrona Twojego komputera znajduje się na optymalnym poziomie; żółty i czerwony ostrzegają przed różnymi problemami związanymi z konfiguracją lub działaniem programu Kaspersky Internet Security. Więcej szczegółowych informacji o tych problemach i sposobie ich rozwiązania znajdziesz w Centrum ochrony (sekcja "Korzystanie z Centrum ochrony" na stronie 37). Aby otworzyć okno Centrum ochrony, kliknij wskaźnik stanu ochrony komputera. Poza wskaźnikiem stanu ochrony komputera, w lewej części okna głównego aplikacji znajduje się sekcja opisująca stan ochrony komputera oraz zawierająca listę zagrożeń wykrytych przez Centrum ochrony. Jeżeli uruchomiłeś zadanie skanowania antywirusowego lub aktualizacji, w lewej części okna głównego aplikacji pojawi się informacja o postępie ich wykonywania (w procentach). Używając przycisków dostępnych w oknie głównym aplikacji, można wykonać następujące działania: Uruchomić aktualizację Kaspersky Internet Security. Po zakończeniu aktualizacji, szczegółowe informacje o wykonaniu zadania aktualizacji zostaną wyświetlone w oknie raportów. Przełączyć do zadań skanowania antywirusowego: Szybkie skanowanie, Pełne skanowanie i Skanowanie antywirusowe obszaru zdefiniowanego przez użytkownika. Po zakończeniu skanowania antywirusowego, szczegółowe informacje o wykonaniu zadania zostaną wyświetlone w oknie raportów. Przełączyć do okna wyświetlającego informacje o licencji (sekcja "Przeglądanie informacji o licencji" na stronie 29) i uzyskać dostęp do zarządzania licencją aplikacji. 20

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Security for Mac PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 1. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Tablet Security dla systemu Android

Kaspersky Tablet Security dla systemu Android Kaspersky Tablet Security dla systemu Android Podręcznik użytkownika WERSJA APLIKACJI: 9.0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus 4 stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed szkodliwym kodem. Oparty

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security Podręcznik użytkownika

Kaspersky Internet Security Podręcznik użytkownika Kaspersky Internet Security Podręcznik użytkownika WERSJA APLIKACJI: 15.0 MAINTENANCE RELEASE 2 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Mobile Security

Kaspersky Mobile Security Kaspersky Mobile Security Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość pytań.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu DLA KOMPUTERÓW MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Cyber Security zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystując aparat

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security 2013 Podręcznik użytkownika

Kaspersky Internet Security 2013 Podręcznik użytkownika Kaspersky Internet Security 2013 Podręcznik użytkownika WERSJA APLIKACJI: 13.0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus Podręcznik użytkownika

Kaspersky Anti-Virus Podręcznik użytkownika Kaspersky Anti-Virus Podręcznik użytkownika W E R S J A A P L I K A C J I : 1 5. 0 M A I N T E N A N C E R E L E A S E 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Przewodnik Szybki start Program ESET Smart Security stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym kodem. Program

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus Podręcznik użytkownika

Kaspersky Anti-Virus Podręcznik użytkownika Kaspersky Anti-Virus Podręcznik użytkownika W E R S J A A P L IK A CJ I: 1 4. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu operacyjnego Symbian

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu operacyjnego Symbian Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu operacyjnego Symbian Podręcznik użytkownika WERSJA PROGRAMU: 8.0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Safe Kids na urządzenia mobilne

Kaspersky Safe Kids na urządzenia mobilne Kaspersky Safe Kids na urządzenia mobilne Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KASPERSKY MOBILE SECURITY 8.0

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KASPERSKY MOBILE SECURITY 8.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KASPERSKY MOBILE SECURITY 8.0 SPIS TREŚCI KASPERSKY MOBILE SECURITY 8.0... 7 Uzyskiwanie informacji na temat aplikacji... 8 Wyszukiwanie informacji przez użytkownika... 8 Kontakt

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu operacyjnego BlackBerry

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu operacyjnego BlackBerry Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu operacyjnego BlackBerry Podręcznik użytkownika WERSJA PROGRAMU: 8.0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla komputerów MAC

APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla komputerów MAC APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla komputerów MAC Telewizja Internet Telefonia Mobilna VOD TV 3G GO Aby pobrać i zainstalować program należy zalogować się swoimi danymi autoryzacyjnymi do Portalu Abonenta

Bardziej szczegółowo

dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Cyber Security Pro zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystuj ąc aparat

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security Podręcznik Użytkownika

Kaspersky Internet Security Podręcznik Użytkownika Kaspersky Internet Security Podręcznik Użytkownika W E R S J A A P L IK A CJ I: 1 4.0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

ESET INTERNET SECURITY 10

ESET INTERNET SECURITY 10 ESET INTERNET SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Internet Security to kompleksowe oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET Smart

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 9.0 ROZPOCZĘCIE PRACY

Kaspersky Security Center 9.0 ROZPOCZĘCIE PRACY Kaspersky Security Center 9.0 ROZPOCZĘCIE PRACY WERSJA APLIKACJI: 9. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Smart Security

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile Podręcznik użytkownika WERSJA PROGRAMU: 8.0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW

DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW Uwaga! Jeżeli na komputerze zainstalowano oprogramowanie antywirusowe, należy przeprowadzić jego pełną dezinstalację przed rozpoczęciem instalacji Panda Antivirus Pro 2012.

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET SMART SECURITY PREMIUM 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET Smart Security Premium to kompleksowe oprogramowanie zapewniające ochronę przed zagrożeniami z Internetu. Zapewnia bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Spis treści: 1. Pobranie aplikacji... 2 2. Proces automatycznej instalacji i aktywacji... 5 3. Instalacja z użyciem kodu PIN...

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Spis treści F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Spis treści Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 1.1 Zarządzaj subskrypcją...4 1.2 Jak upewnić się, że komputer jest chroniony...4

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla systemów Android

APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla systemów Android APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla systemów Android Telewizja Internet Telefonia Mobilna VOD TV 3G GO Aby pobrać i zainstalować program należy zalogować się swoimi danymi autoryzacyjnymi do Portalu

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I WSTĘPNA KONFIGURACJA PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO NOD32. Zespół Systemów Sieciowych

INSTALACJA I WSTĘPNA KONFIGURACJA PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO NOD32. Zespół Systemów Sieciowych INSTALACJA I WSTĘPNA KONFIGURACJA PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO NOD32 Spis treści 1. Pobieranie programu antywirusowego NOD32 firmy ESET 3 2. Instalacja programu antywirusowego NOD32 6 3. Wstępna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW

DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW Uwaga! Jeżeli na komputerze zainstalowano oprogramowanie antywirusowe, należy przeprowadzić jego pełną dezinstalację przed rozpoczęciem instalacji Panda Antivirus Pro 2010.

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Treść zadania:

Zadanie 1 Treść zadania: Zadanie 1 Treść zadania: 1 2 Komentarz do zadania: Ocenie podlegały następujące elementy projektu: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia do projektu. 3. Lista prawdopodobnych przyczyn usterki systemu

Bardziej szczegółowo

DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW

DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW DEZINSTALACJA INNYCH PROGRAMÓW Uwaga! Jeżeli na komputerze zainstalowano oprogramowanie antywirusowe, należy przeprowadzić jego pełną dezinstalację przed rozpoczęciem instalacji Panda Internet Security

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

PrintMusic 2014. Zanim przystąpisz do instalacji DANIEL FIRLEJ

PrintMusic 2014. Zanim przystąpisz do instalacji DANIEL FIRLEJ Zanim przystąpisz do instalacji PrintMusic 2014 OPRACOWANIE: DANIEL FIRLEJ Zakładanie konta Makemusic, dodawanie numeru seryjnego do konta, pobieranie PrintMusic oraz instalacja polonizatora 1 Zanim przystąpisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 1.WSTĘP... 2

Instrukcja użytkownika. Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 1.WSTĘP... 2 Instrukcja użytkownika Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POPRAWNEGO DZIAŁANIA SYSTEMU... 2 Specyfikacja techniczna i funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo