RAPORT I ANALIZA SZKOLNYCH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII MAJ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT I ANALIZA SZKOLNYCH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII MAJ 2012"

Transkrypt

1 RAPORT I ANALIZA SZKOLNYCH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ARKUSZU I uczniów, którzy przystąpili do egzaminu uczniów nieobecnych Narzędzie badawcze stanowił zestaw zadań dla poziomu podstawowego przygotowany przez CKE w Warszawie II. ANALIZA ILOŚCIOWA - STATYSTYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW Tabela 1. Miary statystyczne wyników arkusza I Wskaźniki testu Miary zadań 30 Maksymalna liczba 50 Rozstęp wyników uczniów Średni wynik testowania (średnia arytmetyczna) Tabela 2. Kartoteka sprawdzanych umiejętności dla arkusza I wraz ze standardami egzaminacyjnymi i współczynnikami łatwości dla okręgu i szkoły Nr zad. 1 2a 2b Sprawdzane umiejętności Wskazanie układów w organizmie człowieka, w których występuje nabłonek migawkowy i określenie jego funkcji w każdym z nich Zinterpretowanie informacji przedstawionych w tekście dotyczących budowy naskórka Określenie roli warstwy zrogowaciałych komórek naskórka w ochronie organizmu człowieka Stan dard I.2a.1 0,16 III.2a 0,14 I. 2a.1 0,45 3 Scharakteryzowanie budowy układu ruchu człowieka I.1b.8 0,57 4 Wyróżnienie cech budowy szkieletu człowieka stanowiących przystosowanie do dwunożnego chodu I.2a.1 0,36 Rozpoznanie rodzaju naczynia krwionośnego na 5a podstawie cech jego budowy przedstawionych na rysunku I.1a.1 0,45 5b Zinterpretowanie informacji przedstawionych na rysunku wyjaśnienie roli mięśni szkieletowych w transporcie krwi w żyłach III.2a 0,25 6a Scharakteryzowanie tkanki łącznej na przykładzie krwi I.1a.3 0,30 6b Określenie funkcji białek osocza krwi człowieka I.1c.6 0,24 7a Planowanie działania na rzecz własnego zdrowia III.1b 0,59 Współczynnik łatwości okręg szkoła

2 określenie miejsca i sposobu pomiaru własnego tętna Opisanie warunków przeprowadzenia obserwacji 7b wpływu wysiłku fizycznego na przyspieszenie pracy III.1b 0,67 serca 8 Scharakteryzowanie elementów układu odpornościowego I.1a.6 0,23 9a Uzupełnienie schematu transportu gazów oddechowych w organizmie człowieka na podstawie jego opisu II.3a 0,61 10 Określenie znaczenia pęcherzykowej budowy płuc człowieka dla wymiany gazowej I.2a.1 0,24 11 Przetwarzanie informacji według podanych zasad uzupełnienie tabeli i na jej podstawie skonstruowanie II.3a 0,51 wykresu słupkowego 12a Odczytanie informacji przedstawionych w formie tekstu podanie brakującego opisu wskazanej osi wykresu II.1a 0,45 12b Sformułowanie i uzasadnienie opinii na podstawie informacji przedstawionych na wykresie III.3b 0,54 13 Zinterpretowanie przedstawionych w tekście informacji dotyczących wtórnej odpowiedzi immunologicznej III.2a 0,40 14 Rozpoznanie witaminy opisanej w tekście i określenie jej roli w organizmie człowieka I.3c.8 0,22 15a Podanie nazwy enzymu wydzielanego w narządzie wskazanym na rysunku i nazwy trawionego przez ten I.4a.2 0,23 enzym składnika pokarmowego 15b Rozpoznanie narządu wskazanego na rysunku i określenie jego funkcji I.1a.4 0,14 15c Określenie podstawowej funkcji jelita grubego I.1c.4 0,42 16 Wyjaśnienie roli dwunastnicy w trawieniu tłuszczów I.4a.2 0,12 17 Opisanie budowy i funkcjonowania siatkówki oka określenie roli czopków w procesie widzenia I.1a.5 0,32 Rozpoznanie neuronów uczestniczących 18a w przewodzeniu impulsu nerwowego w łuku I.4b.5 0,11 odruchowym przedstawionym na schemacie 18b Wskazanie efektora na przedstawionym schemacie łuku odruchowego I.4b.5 0,71 19 Rozpoznanie na rysunkach podstawowych narządów w organizmie człowieka i określenie ich roli w procesie I.1a.7 0,49 wydalania 20 Określenie funkcji łożyska I.1c.4 0,39 Uzasadnienie na przykładzie wybranej zmiany 21 adaptacyjnej pozytywnego wpływu wysiłku fizycznego III.3a 0,35 na organizm człowieka 22 Określenie sposobu dziedziczenia wskazanych chorób genetycznych człowieka I.4c.17 0,28 23a Określenie etapów ekspresji informacji genetycznej przedstawionych na schemacie II.2a 0,56 Wyróżnienie rodzajów RNA powstających we 23b wskazanym procesie i określenie jego roli w biosyntezie I.4c.15 0,31 białka 24 Opisanie genomu człowieka I.4c.16 0,23 25 Rozwiązanie zadania z zakresu dziedziczenia cech u człowieka zapisanie krzyżówki genetycznej i określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danej cechy III.2c 0,27 26 Rozwiązanie zadania genetycznego z zakresu III.2c 0,87

3 27a 27b 27c 28a 28b dziedziczenia grup krwi u człowieka Zinterpretowanie informacji przedstawionych na schemacie określenie zależności między stężeniem pestycydu w organizmach a ich miejscem w sieci troficznej Zinterpretowanie informacji przedstawionych na schemacie wyjaśnienie przyczyny porównywalnego stężenia DDD w organizmie ryby drapieżnej i ptaka rybożernego Określenie zależności międzygatunkowej między rybą drapieżną a ptakiem rybożernym w przedstawionym fragmencie sieci pokarmowej Określenie na podstawie tekstu możliwych poziomów troficznych, do których należy kowalik Zapisanie łańcucha pokarmowego z udziałem kowalika i krogulca na podstawie informacji w tekście Skonstruowanie schematu krążenia materii w ekosystemie z wykorzystaniem podanych informacji Sformułowanie argumentu uzasadniającego korzyści dla ochrony środowiska z wykorzystania biogazu jako źródła energii III.2a 0,42 II.2a 0,30 I.3a.2 0,74 I.3a.2 0,36 II.3a 0,31 II.3a 0,08 III.3a 0,30 Tabela 3. Klasyfikacja zadań z arkusza dla poziomu podstawowego według współczynników łatwości Współczynnik łatwości Stopień trudności Numery zadań w okręgu Numery zadań w szkole umiejętności w okręgu 0,00 0,19 bardzo trudne 1 (0,16), 2a (0,14),, 15b (0,14), 16 (0,12), 18a (0,11), 29 (0,08) 6 0,20 0,49 trudne 2b, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 8, 10, 12a, 13, 14, 15a, 15c, 17, 19, 20, 21, 22, 23b, 24, 26 25, 27a, 27b, 28a, 28b, 34 0,50 0,69 umiarkowanie trudne 3, 7a, 7b, 9, 11, 12b, 23a 7 0,70 0,89 łatwe 18b, 26, 27c 3 0,90 1,00 bardzo łatwe - - umiejętności w szkole Egzamin maturalny z biologii 2009 I: wiadomości i ich rozumienie II: korzystanie z informacji III: tworzenie informacji 50% do zdobycia (25 pkt.) 24% do zdobycia (12 pkt.) 26% do zdobycia (13 pkt.) Egzamin maturalny z biologii 2010 I: wiadomości i ich rozumienie II: korzystanie z informacji 40% do zdobycia (20 pkt.) 26% do zdobycia (13 pkt.)

4 III: tworzenie informacji 34% do zdobycia (17 pkt.) Egzamin maturalny z biologii 2011 I: wiadomości i ich rozumienie II: korzystanie z informacji III: tworzenie informacji 48% do zdobycia (20 pkt.) 26% do zdobycia (13 pkt.) 26% do zdobycia (17 pkt.) Egzamin maturalny z biologii 2012 I: wiadomości i ich rozumienie II: korzystanie z informacji III: tworzenie informacji 58% do zdobycia (29 pkt.) 14% do zdobycia (7 pkt.) 28% do zdobycia (14 pkt.) Tabela 4. Współczynniki łatwości zadań oraz umiejętności z I obszaru standardów (wiadomości i ich rozumienie) z arkusza dla poziomu podstawowego 1) opisywanie budowy i funkcji organizmu człowieka 2) przedstawianie związków między strukturą i funkcją w organizmie człowieka 3) przedstawianie i wyjaśnianie zależności pomiędzy organizmem i środowiskiem 4) przedstawianie i wyjaśnianie zjawisk oraz procesów biologicznych 3.(0,57), 5a (0,46), 6a (0,31), 6b (0,24), 8.(0,23), 15b (0,14), 15c (0,43), 17.(0,32), 19.(0,50), 20.(0,40) 1.(0,16), 2b (0,46), 4.(0,37), 10.(0,24) 14.(0,22), 27c (0,74), 28a (0,37) 15a (0,24), 16.(0,13), 18a (0,11), 18b (0,71), 22.(0,28), 23b (0,32), 24.(0,24) 13 0,37 5 0,28 3 0,44 8 0,29 Razem 24 zadania 29 śr.0,34 Tabela 5. Współczynniki łatwości zadań oraz umiejętności z II obszaru standardów (korzystanie z informacji) z arkusza dla poziomu podstawowego 1) odczytywanie informacji przedstawionych w różnej formie 2) selekcjonowanie, porównywanie informacji 3) przetwarzanie informacji według podanych zasad 12a (0,45) 1 0,45 23a (0,57) 1 0,57 9.(0,62), 11.(0,53), 28b (0,31), 29.(0,08) 5 0,41 Razem: 6 zdań 7 śr.0,44

5 Tabela 6. Współczynniki łatwości zadań oraz umiejętności z III obszaru standardów (tworzenie informacji) z arkusza dla poziomu podstawowego 1) planowanie działania na rzecz ochrony własnego zdrowia i środowiska 2) interpretowanie informacji i wyjaśnianie zależności przyczynowoskutkowych pomiędzy prezentowanymi faktami 3) formułowanie wniosków oraz formułowanie i uzasadnianie opinii na podstawie analizy informacji 7a (0,59), 7b (0,68) 3 0,62 2a (0,15), 5b (0,26), 13.(0,40), 25.(0,28), 26.(0,87), 27a (0,44), 27b (0,31) 12b (0,55), 21.(0,36), 30.(0,31) 8 0,37 3 0,41 Razem: 13 zadań 14 śr.0,43 III. WYNIKI W SKALI STANINOWEJ DLA KRAJU IV. ANLALIZA MERYTORYCZNA V. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

6 POZIOM ROZSZERZONY I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ARKUSZU II uczniów, którzy przystąpili do egzaminu: uczniów nieobecnych: Narzędzie badawcze stanowił zestaw zadań dla poziomu rozszerzonego przygotowany przez CKE w Warszawie II. ANALIZA ILOŚCIOWA - STATYSTYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW Tabela 1. Miary statystyczne wyników arkusza II Wskaźniki testu Miary zadań 38 Maksymalna liczba 60 Rozstęp wyników uczniów Średni wynik testowania (średnia arytmetyczna) Tabela 2. Kartoteka sprawdzanych umiejętności dla arkusza II wraz ze standardami egzaminacyjnymi i współczynnikami łatwości dla okręgu i szkoły Nr Współczynnik Stan zad. Sprawdzane umiejętności łatwości dard okręg szkoła 1 Opisanie organelli komórkowych na przykładzie mitochondriów I.1a.7 0,29 2 Scharakteryzowanie rodzajów transportu przez błony komórkowe z wykorzystaniem podanych informacji II.3b 0,76 3 Wyjaśnienie zależności pomiędzy organizmem a środowiskiem na przykładzie osmoregulacji u pierwotniaków słodkowodnych III.2a 0,46 4a Na podstawie informacji w tekście wyjaśnienie wpływu promieniowania UV na metabolizm bakterii III.2a 0,20 4b Na podstawie informacji w tekście wyjaśnienie wpływu promieniowania UV na rozmnażanie się bakterii III.2a 0,15 5 Wykazanie obronnej przed drobnoustrojami funkcji skóry na przykładzie wybranej cechy skóry I.1c.6 0,31 6a Określenie właściwości enzymu na podstawie informacji przedstawionych na schemacie II.1b 0,81 6b Zaklasyfikowanie enzymu przedstawionego na schemacie według typu przeprowadzanej reakcji I.1a.6 0,93 7 Wyjaśnienie zależności przyczynowo-skutkowej na przykładzie wpływu zmian temperatury na przebieg reakcji enzymatycznej III.2a 0,37 8a Sformułowanie problemu badawczego na podstawie opisu przebiegu doświadczenia III.1a 0,59 8b Zinterpretowanie wyniku przeprowadzonego doświadczenia wyjaśnienie procesu rozkładu nadtlenku wodoru III.1a 0,48 9a Odczytanie z tekstu cech granulocytów obojętnochłonnych, uzasadniających ich funkcję obronną II.1a 0,83 9b Określenie rodzaju odporności organizmu warunkowanej przez I.4a.8 0,46

7 granulocyty obojętnochłonne 10 Określenie podobieństwa w budowie tętnic i żył wynikającego z ich porównania I.2b.2 0,63 11a Rozpoznanie na schemacie wskazanego elementu budowy układu pokarmowego i określenie jego funkcji I.1a.1 0,34 11b Rozpoznanie na schemacie elementu budowy układu pokarmowego na podstawie jego funkcji I.1c.1 0,78 12 Wyjaśnienie zależności między ruchami perystaltycznymi przełyku a przemieszczaniem się pokarmu w przewodzie pokarmowym III.2a 0,75 człowieka 13a Opisanie budowy dołka środkowego (plamki żółtej) w siatkówce oka na podstawie informacji przedstawionych na wykresie II.1b 0,68 13b Opisanie roli tarczy nerwu wzrokowego (plamki ślepej) w funkcjonowaniu oka I.1a.5 0,33 13c Rozróżnienie i scharakteryzowanie elementów budowy siatkówki oka I.1a.5 0,36 14 Sformułowanie wniosku na podstawie analizy wyników przeprowadzonych obserwacji III.3a 0,94 15 Wyjaśnienie związku między wpływem leku psychotropowego na działanie synapsy a funkcjonowaniem ośrodkowego układu III.1a 0,48 nerwowego 16 Określenie mechanizmu regulacji hormonalnej u człowieka na przykładzie działania hormonów antagonistycznych trzustki I.4a.11 0,62 17 Uporządkowanie przedstawionych na schemacie informacji dotyczących cyklu życiowego krążkopławów I.4a.9 0,75 18a Wskazanie w budowie ryb cech adaptacyjnych do pokonywania oporu wody I.3a.2 0,88 18b Wskazanie w budowie ryb cechy odpowiedzialnej za regulację głębokości ich zanurzenia I.3a.2 0,78 19 Wykazanie związku obecności grzebienia na mostku ptaków ze sposobem ich poruszania się I.2a.2 0,39 20a Określenie przynależności systematycznej dziobaka i kolczatki podanie miejsca ich występowania I.1a.3 0,73 20b Określenie przynależności systematycznej dziobaka i kolczatki wskazanie cech odróżniających je od wszystkich pozostałych I.1a.9 0,60 ssaków 21a Scharakteryzowanie sposobu rozmnażania się zwierząt na przykładzie pchły ludzkiej I.4a.9 0,76 21b Skonstruowanie schematu cyklu rozwojowego pchły ludzkiej na podstawie tekstu II.3a 0,46 22 Scharakteryzowanie przebiegu i lokalizacji procesu fotosyntezy I.4a.3 0,58 23a Sformułowanie hipotezy badawczej potwierdzonej wynikiem przeprowadzonego doświadczenia III.1a 0,32 23b Wyjaśnienie wpływu zaplanowanych warunków doświadczenia na jego przebieg i wynik III.1a 0,68 24 Wyjaśnienie różnicy w prędkości przewodzenia wody u roślin iglastych i dwuliściennych w zależności od budowy ich drewna III.2a 0,12 25 Skonstruowanie diagramu słupkowego ilustrującego wpływ nawożenia na wysokość plonów buraków cukrowych na podstawie II.3a 0,62 danych w tabeli 26 Wyjaśnienie związku między niedoborem azotu w glebie a niską zawartością sacharozy w korzeniach buraków cukrowych III.2a 0,40 27a Planowanie przebiegu doświadczenia określenie próby kontrolnej III.1a 0,26 27b Zinterpretowanie wyników przeprowadzonego doświadczenia III.1a 0,67 28a Scharakteryzowanie procesu translacji na podstawie schematu II.1a 0,69

8 28b Zinterpretowanie informacji przedstawionych na schemacie III.2a 0,59 28c Wyjaśnienie funkcji elementów strukturalnych jądra komórkowego w procesie translacji I.4b.20 0,46 29 Określenie skutków mutacji w obrębie intronu u organizmów eukariotycznych I.4b.19 0,56 30a Rozwiązanie zadania z zakresu dziedziczenia cech u różnych organizmów określenie genotypów opisanego organizmu III.2c 0,84 30b Rozwiązanie zadania z zakresu dziedziczenia cech u różnych organizmów ustalenie genotypów rodziców opisanego III.2c 0,74 potomstwa i zapisanie krzyżówki genetycznej 31 Rozwiązanie zdania genetycznego z zakresu dziedziczenia cech u człowieka określenie sposobu dziedziczenia opisanej cechy III.2c 0,43 32a Rozwiązanie zadania z zakresu dziedziczenia cech u różnych organizmów określenie fenotypów potomstwa III.2c 0,79 32b Określenie sposobu dziedziczenia opisanej cechy na podstawie analizy przedstawionych danych III.2c 0,46 33 Określenie na podstawie wykresu tendencji zmian powierzchni upraw GMO na świecie i podanie prawdopodobnej przyczyny III.2b 0,36 34a Określenie zalety kojarzenia krewniaczego w hodowli zwierząt I.4b.17 0,45 34b Sformułowanie argumentu uzasadniającego niekorzystność kojarzenia krewniaczego III.2a 0,39 35 Zredagowanie opisu przedstawionych na rysunkach zmian liczebności populacji orzęsków II.3b 0,56 36 Określenie przynależności dzięcioła dużego do poziomów troficznych w opisanym ekosystemie I.4a.14 0,74 37 Sformułowanie wniosku na podstawie opisu przeprowadzonego eksperymentu III.3a 0,17 38 Sformułowanie i uzasadnienie opinii dotyczącej ewolucji organizmów na podstawie analizy przedstawionych informacji III.3a 0,43 Tabela 3. Klasyfikacja zadań z arkusza dla poziomu rozszerzonego według współczynników łatwości Współczynnik łatwości Stopień trudności Numery zadań w okręgu Numery zadań w szkole umiejętności w okręgu 0,00 0,19 bardzo trudne 4a, 4b, 24, ,20 0,49 trudne 0,50 0,69 umiarkowanie trudne 1, 3, 5, 7, 8b, 9b, 11a, 13b, 13c, 15, 19, 21b, 23a, 26, 27a, 28c, 31, 32b, 33, 34a, 34b, 38 8a, 10, 13a, 16, 20b, 22, 23b, 25, 27b, 28a, 28b, 29, 35 0,70 0,89 łatwe 2, 6a, 9a, 11b, 12, 17, 18a, 18b, 14 20a, 21a, 30a, 30b, 32a, 36 0,90 1,00 bardzo łatwe 6b, umiejętności w szkole Egzamin maturalny z biologii 2009, 2010 I 2011 I: wiadomości i ich rozumienie II: korzystanie z informacji 40% do zdobycia(24 pkt) 13% do zdobycia (8 pkt.)

9 III: tworzenie informacji 47% do zdobycia (28 pkt.) Egzamin maturalny z biologii 2012 I: wiadomości i ich rozumienie II: korzystanie z informacji III: tworzenie informacji 40% do zdobycia(24 pkt) 17% do zdobycia (8 pkt.) 43% do zdobycia (28 pkt.) Tabela 4. Współczynniki łatwości zadań oraz umiejętności z I obszaru standardów (wiadomości i ich rozumienie) z arkusza dla poziomu rozszerzonego 1) opisywanie budowy i funkcji organizmu człowieka 2) przedstawianie związków między strukturą i funkcją w organizmie człowieka 3) przedstawianie i wyjaśnianie zależności pomiędzy organizmem i środowiskiem 4) przedstawianie i wyjaśnianie zjawisk oraz procesów biologicznych 1.(0,28), 5.(0,29), 6b (0,92), 11a (0,31), 11b (0,77), 12b (0,31), 12c (0,35), 20a (0,73), 20b (0,60) 9 0,51 10 (0,61), 19.(0,38) 3 0,46 18a (0,88), 18b (0,77) 2 0,82 9b (0,46), 16.(0,60), 17.(0,74), 21a (0,75), 22.(0,57), 28c (0,44), 29.(0,55), 34a (0,43), 36.(0,75) 10 0,59 Razem: 22 zdania 24 śr.0,54 Tabela 5. Współczynniki łatwości zadań oraz umiejętności z II obszaru standardów (korzystanie z informacji) z arkusza dla poziomu rozszerzonego 1) odczytywanie informacji przedstawionych w różnej formie 2) selekcjonowanie, porównywanie informacji 3) przetwarzanie informacji według podanych zasad 6a (0,80), 9a (0,83), 13a (0,67), 28a (0,69) 4 0, (0,74), 21b (0,46), 25.(0,62), 35.(0,55) 6 0,62 Razem: 8 zadań 10 śr.0,67

10 Tabela 6. Współczynniki łatwości zadań oraz umiejętności z III obszaru standardów (tworzenie informacji) z arkusza dla poziomu rozszerzonego 1) planowanie działania na rzecz ochrony własnego zdrowia i środowiska 2) interpretowanie informacji i wyjaśnianie zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy prezentowanymi faktami 3) formułowanie wniosków oraz formułowanie i uzasadnianie opinii na podstawie analizy informacji 8a (0,58), 8b (0,45), 23a (0,31), 23b (0,66), 27a (0,24), 27b (0,67) 3.(0,44), 4a (0,18), 4b (0,14), 7.(0,36), 12.(0,74), 15.(0,47), 24. (0,11), 26.(0,38), 28b (0,58), 30a (0,85), 30b (0,75), 31.(0,43), 32a (0,79), 32b (0,48), 33.(0,34) 14.(0,93), 34b (0,29), 37.(0,16), 38.(0,42) 6 0, ,47 4 0,45 Razem: 25 zadań 26 śr.0,47 III. WYNIKI W SKALI STANINOWEJ DLA KRAJU IV. ANLALIZA MERYTORYCZNA

11 V. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY Opracowanie analizy ilościowej na podstawie danych CKE i OKE w Poznaniu: Aldona Kotlenga

RAPORT I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII MAJ 2009

RAPORT I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII MAJ 2009 RAPORT I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII MAJ 2009 POZIOM PODSTAWOWY ARKUSZ I 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O ARKUSZU I uczniów, którzy przystąpili do egzaminu uczniów nieobecnych i % uczniów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa pomorskiego. Biologia.

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa pomorskiego. Biologia. Biologia Spis treści 2012 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z biologii... 2 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych. 2 2.1 Arkusz dla poziomu podstawowego.. 2 2.2. Arkusz dla poziomu rozszerzonego... 3

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA

EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z biologii Zadanie 1. (0 2) Obszar standardów Opis wymagań Wskazanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR RAPORTU WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY DODATKOWE

WZÓR RAPORTU WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY DODATKOWE WZÓR RAPORTU WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY DODATKOWE (Załącznik nr 3 do projektu Szkolna róża wiatrów ) 1. Przedmiot, poziom egzaminu BIOLOGIA, poziom podstawowy 2. uczniów zdających egzamin - 30 3. i

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA

EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z biologii Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii dla klasy III AD. 7 godz / tyg rok szkolny 2016/17

Rozkład materiału z biologii dla klasy III AD. 7 godz / tyg rok szkolny 2016/17 Rozkład materiału z biologii dla klasy III AD zakres rozszerzony LO 7 godz / tyg rok szkolny 2016/17 Biologia na czasie 2 zakres rozszerzony nr dopuszczenia 564/2/2012 Biologia na czasie 3 zakres rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do próbnych matur z poziomu podstawowego.

Zagadnienia do próbnych matur z poziomu podstawowego. Zagadnienia do próbnych matur z poziomu podstawowego. Wiadomości: 1. opisuje budowę i funkcje organizmu człowieka: a. opisuje budowę organizmu człowieka lub nazywa elementy budowy przedstawione na ilustracji,

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

Konkurs Przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego finał 2013. Model odpowiedzi, kryteria przyznawania punktów.

Konkurs Przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego finał 2013. Model odpowiedzi, kryteria przyznawania punktów. Konkurs Przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego finał 201 Model odpowiedzi, kryteria przyznawania punktów. Za rozwiązanie zadań z arkusza konkursowego można uzyskać 60 punktów.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE 2012 Spis treści I. Opis zestawów egzaminacyjnych...3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników egzaminu maturalnego z biologii-maj 2006

Sprawozdanie z wyników egzaminu maturalnego z biologii-maj 2006 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU Łódź 2006 Spis treści : 1. Wstęp..3 2. populacji zdających

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

21. Jakie znamy choroby aparatu ruchu, jak z nimi walczyć i zapobiegać?

21. Jakie znamy choroby aparatu ruchu, jak z nimi walczyć i zapobiegać? Biologia tematy lekcji klasa 2 1. Poznajemy budowę oraz znaczenie tkanek zwierzęcych. 2. Jakie cechy charakterystyczne posiadają gąbki i parzydełkowce? 3. Skąd wywodzi się nazwa płazińce i nicienie? 4.

Bardziej szczegółowo

2. Plan wynikowy klasa druga

2. Plan wynikowy klasa druga Plan wynikowy klasa druga budowa i funkcjonowanie ciała człowieka ział programu Materiał kształcenia L.g. Wymagania podstawowe Uczeń: Kat. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Kat. Pozycja systematyczna 3

Bardziej szczegółowo

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52 ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2O14 Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEJ Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH Do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło 40 uczniów

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Opracowanie wyników egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2009/2010: Częśd matematyczno-przyrodnicza Częśd humanistyczna Częśd

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7 Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7 I. Organizacja i chemizm życia II.7,1) Różnorodność życia. Różnorodność i jedność świata zwierząt., tkanki zwierzęce. Uczeń: przedstawia

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI RAPORT DOTYCZĄCY WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2005 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI RAPORT DOTYCZĄCY WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2005 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI RAPORT DOTYCZĄCY WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2005 ROKU ŁÓDŹ 2005 SPIS TREŚCI: 1. Koncepcja egzaminu maturalnego z biologii...

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie w roku szkolnym 2016/2017. Próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Biologia. Spis treści

Biologia. Spis treści Biologia Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z biologii... 2 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych. 2 2.1 Arkusz dla poziomu podstawowego.. 2 2.2. Arkusz dla poziomu rozszerzonego... 3 3. Kartoteki

Bardziej szczegółowo

ph roztworu (prawie) się nie zmieniło. Zawiesina soi ma ph obojętne (lekko kwaśne). Zapach nie zmienił się.

ph roztworu (prawie) się nie zmieniło. Zawiesina soi ma ph obojętne (lekko kwaśne). Zapach nie zmienił się. Ureaza - dodatek krajowy 1. Odniesienie do podstawy programowej (starej) Kształcenie w zakresie podstawowym Odżywianie się człowieka - budowa i funkcja układu pokarmowego, główne składniki pokarmowe i

Bardziej szczegółowo

Komentarz do matury z biologii rozszerzonej 2015

Komentarz do matury z biologii rozszerzonej 2015 Komentarz do matury z biologii rozszerzonej 2015 Zad. 1 dotyczyło analizy drzewa filogenetycznego i danych zamieszczonych w tabeli. Na zajęciach analizowaliśmy drzewka filogenetyczne ustalając np. stopień

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE 2011 Spis treści I. Opis zestawów egzaminacyjnych...3 II. Interpretacja

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z BIOLOGII

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z BIOLOGII ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY: II zakres rozszerzony NAUCZYCIEL: Anna Jasztal PODRĘCZNIK: Biologia na czasie1 Nowa Era, 564/1/2012; Biologia na czasie2 Nowa Era, 564/2/2013 PROGRAM NAUCZANIA:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA

EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 2 Egzamin maturalny z biologii Zadanie 1. (0 2) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Biologia. Spis treści

Biologia. Spis treści Biologia Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z biologii... 2 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych. 2 2.1 Arkusz dla poziomu podstawowego.. 2 2.2. Arkusz dla poziomu rozszerzonego... 3 3. Kartoteki

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 24 lutego 2007 r. zawody III stopnia (finał)

KONKURS BIOLOGICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 24 lutego 2007 r. zawody III stopnia (finał) KOD UCZNIA... Suma punktów... KONKURS BIOLOGICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 24 lutego 2007 r. zawody III stopnia (finał) Przed Tobą test, który składa się z zadań otwartych. Udzielaj

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM DZIAŁ I, II i III: RÓŻNORODNOŚĆ ŻYCIA Uczeń umie wymienić niektóre czynności żywego organizmu. Uczeń wie, co to jest komórka. Uczeń umie wymienić niektóre czynności

Bardziej szczegółowo

CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO

CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 dla LO Termin egzaminu maturalnego z biologii 7 maja 2015 (czwartek) godz. 14:00 Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii Nowości w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

I. Genetyka. Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający

I. Genetyka. Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech definiuje pojęcia genetyka oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii

Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii Poziom podstawowy 1. Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń odbiera, analizuje i ocenia informacje pochodzące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta 1 BUDOWA I FUNKCJE ŻYCIOWE ORGANIZMU CZŁOWIEKA. ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

1. Geografię na poziomie podstawowym w naszej szkole zdawało 20 osób. Rozkład wyników z geografii w szkole (pp) r

1. Geografię na poziomie podstawowym w naszej szkole zdawało 20 osób. Rozkład wyników z geografii w szkole (pp) r ANALZA WYNKÓW EGZAMNU MATURALNEGO Z GEOGRAF W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W LCEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BAŁORUSKEGO W HAJNÓWCE Arkusz egzaminacyjny z geografii dla poziomu podstawowego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Czy uczymy, że sarna nie jest żoną jelenia?

Czy uczymy, że sarna nie jest żoną jelenia? Czy uczymy, że sarna nie jest żoną jelenia? Dr inż. Krzysztof Klimaszewski Warszawa, 10.09.2014 r. Projekt "O bioróżnorodności dla przyszłości - czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia" korzysta

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Matura Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Matura Przedmioty matematyczno-przyrodnicze Centralna Komisja Egzaminacyjna Matura 2005 Przedmioty matematyczno-przyrodnicze Warszawa 2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH...

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym 2014/2015 1 Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją

Bardziej szczegółowo

Opracowanie merytoryczne: Hanna Karlikowska Opracowanie statystyczne: Ewa Stożek Jerzy Molski

Opracowanie merytoryczne: Hanna Karlikowska Opracowanie statystyczne: Ewa Stożek Jerzy Molski OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU Opracowanie merytoryczne: Hanna Karlikowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne.

BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. DZIAŁ PROGRAMU I. Biologia nauka o życiu DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY

BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 2 Egzamin maturalny z biologii Zadanie 1. (0 2) Obszar standardów Opis wymagań Na

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne obejmujące materiał z klasy II gimnazjum

Zadania egzaminacyjne obejmujące materiał z klasy II gimnazjum Zadania egzaminacyjne obejmujące materiał z klasy II gimnazjum Informacje do zadań 1. i 2. A C D B Schemat przedstawia szkielet kończyny górnej. Zadanie 1. (0 2) Podaj nazwy kości oznaczonych literami

Bardziej szczegółowo

NOWY egzamin maturalny

NOWY egzamin maturalny NOWY egzamin maturalny z BIOLOGII Komentarze ekspertów Poniżej znajdziesz komentarze naszych ekspertów do Informatora CKE na temat matury 2015. Zobacz, jakie umiejętności i wiadomości będą sprawdzane podczas

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin, Jonathan Stamford, David White FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin Jonathan Stamford David White Przekład zbiorowy pod redakcją Joanny Gromadzkiej-Ostrowskiej

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2006 w województwie śląskim - przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Egzamin maturalny 2006 w województwie śląskim - przedmioty matematyczno-przyrodnicze Egzamin maturalny 06 w województwie śląskim - przedmioty matematyczno-przyrodnicze Informacje zaczerpnięte z pozycji Egzamin maturalny 06 opracowanej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie GEOGRAFIA

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI:

KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI: KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI: 1. Szczeble organizacji materii żywej (komórki, tkanki roślinne i zwierzęce, narządy i układy narządów). 2. Budowa chemiczna

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników diagnozy wstępnej klas I gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA. wrzesień 2012r.

Analiza wyników diagnozy wstępnej klas I gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA. wrzesień 2012r. Analiza wyników diagnozy wstępnej klas I gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA wrzesień 2012r. I. WYNIKI TESTU Test diagnozujący dla klas pierwszych gimnazjum Integracyjnego w Lubinie z części przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku Biologia 2017 Klasa VII Dział I : HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA, SKÓRA, UKŁAD RUCHU 1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość 2. Budowa i funkcje skóry 3. Choroby skóry oraz zasady ich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela.

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Arkusz egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału nauczania biologii dla 3-letniego liceum ogólnokształcącego- klasy stacjonarne i zaoczne SEMESTR IV

Zakres materiału nauczania biologii dla 3-letniego liceum ogólnokształcącego- klasy stacjonarne i zaoczne SEMESTR IV Zakres materiału nauczania biologii dla 3-letniego liceum ogólnokształcącego- klasy stacjonarne i zaoczne Zakres rozszerzony Obowiązujący podręcznik: Biologia na czasie 1, Biologia na czasie 2, Podręczniki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE W dniu 15.02.2017r. został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Matura 2012: biologia (poziom rozszerzony) przykładowe odpowiedzi:

Matura 2012: biologia (poziom rozszerzony) przykładowe odpowiedzi: Matura 2012: biologia (poziom rozszerzony) przykładowe odpowiedzi: Zadanie 1. F, P, F Zadanie 2. Schemat RODZAJ TRANSPORTU OPIS TRANSPORTU A 1 BIERNY III B 2 AKTYWNY I Zadanie 3. WNĘTRZE CIAŁA PIERWOTNIAKÓW

Bardziej szczegółowo

TEST Z CYTOLOGII GRUPA II

TEST Z CYTOLOGII GRUPA II TEST Z CYTOLOGII GRUPA II Zad. 1 (4p.) Rysunek przedstawia schemat budowy pewnej struktury komórkowej. a/ podaj jej nazwę i określ funkcję w komórce, b/ nazwij elementy oznaczone cyframi 2 i 5 oraz określ

Bardziej szczegółowo

Zaznacz wykres ilustrujący stałocieplność człowieka. A. B. C. D.

Zaznacz wykres ilustrujący stałocieplność człowieka. A. B. C. D. I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Zadanie Napisz, czym zajmuje się anatomia............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE BIOLOGIA DLA KLASY VII

WYMAGANIA PROGRAMOWE BIOLOGIA DLA KLASY VII WYMAGANIA PROGRAMOWE BIOLOGIA DLA KLASY VII I. Organizm człowieka. 1. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka. przedstawia hierarchizację budowy organizmu człowieka (komórki, tkanki, narządy, układy narządów,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z chemii

Analiza wyników egzaminu maturalnego z chemii Analiza wyników egzaminu maturalnego z chemii I. Struktura i forma egzaminu Egzamin maturalny z chemii jest egzaminem zewnętrznym i ma formę pisemną. Chemia mogła stanowić przedmiot wybrany przez absolwenta

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii. CZĘŚĆ DRUGA Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii. CZĘŚĆ DRUGA Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13 SPIS TREŚCI Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii I. TKANKI CZŁOWIEKA (dr Joanna Kaźmierczak) 17 1. Tkanka nabłonkowa 17 1.1. Nabłonek pokrywający 18 1.2. Nabłonek gruczołowy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach al. Niepodległości 4 96-100 Skierniewice www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka posiada akredytację ŁKO CERTYFIKAT PN-EN

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki Nowości w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania edukacyjne

3. Wymagania edukacyjne 3. Wymagania edukacyjne DZIAŁ PROGRAMU TEMAT LEKCJI KONIECZNY POZIOM PODSTAWOWY ROZSZERZAJĄCY DOPEŁNIAJĄCY ORGANIZM CZŁOWIEKA 1. Pochodzenie człowieka i jego miejsce w systemie organizmów. 2. Budowa i

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. z biologii

Informator maturalny od 2005 roku. z biologii Informator maturalny od 2005 roku z biologii Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN 83-88564-97-8

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA klasa VII

BIOLOGIA klasa VII 2017-09-01 BIOLOGIA klasa VII Treści nauczania z podstawy programowej przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII DLA KLASY VII I. Organizacja i chemizm życia. Uczeń: 1) przedstawia hierarchiczną

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS Nauczycielski plan dydaktyczny Produkcja zwierzęca Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012 Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS 2005.02.03 Prowadzący mgr inż. Alicja Adamska Moduł, dział, Temat: Lp. Zakres

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO z części PRZYRODNICZEJ gimnazjum ZSI w Lubinie

Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO z części PRZYRODNICZEJ gimnazjum ZSI w Lubinie Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO z części PRZYRODNICZEJ gimnazjum ZSI w Lubinie styczeń 2014r. I. WYNIKI TESTU 22.01.2014r. przeprowadzono w klasach trzecich gimnazjum próbny egzamin z części

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA BIOLOGIA rok szkolny 2016/2017

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA BIOLOGIA rok szkolny 2016/2017 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA BIOLOGIA rok szkolny 2016/2017 I. Informacja o wymaganiach edukacyjnych Wymagania są zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Uczniowie są zapoznawani z nimi na pierwszej

Bardziej szczegółowo

max ilość punktów w standardzie biologia PP 2012

max ilość punktów w standardzie biologia PP 2012 Biologia PP Analiza wyników egzaminu maturalnego z biologii (poziom podstawowy) w roku szkolnym 2011/2012 z uwzględnieniem stopnia realizacji standardów wymagań maturalnych. I.Opis arkusza : Arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA ODPOWIEDZI KONKURS BIOLOGICZNY ETAP WOJEWÓDZKI

KARTA ODPOWIEDZI KONKURS BIOLOGICZNY ETAP WOJEWÓDZKI KARTA ODPOWIEDZI KONKURS BIOLOGICZNY ETAP WOJEWÓDZKI Nr Max Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi zad. punktów 1. 2 pkt. Dzięki procesowi koniugacji następuje zwiększenie różnorodności genetycznej bakterii/

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Komentarze do wyników z egzaminu maturalnego z biologii w województwie dolnośląskim i opolskim w 2008 r.

Komentarze do wyników z egzaminu maturalnego z biologii w województwie dolnośląskim i opolskim w 2008 r. Komentarze do wyników z egzaminu maturalnego z biologii w województwie dolnośląskim i opolskim w 2008 r. Do egzaminu maturalnego z biologii 12 maja 2008 r. przystąpiło 9867 zdających, z tego 8740 zdawało

Bardziej szczegółowo

www.szkola.wp.pl Matura 2012: biologia (poziom podstawowy) przykładowe odpowiedzi:

www.szkola.wp.pl Matura 2012: biologia (poziom podstawowy) przykładowe odpowiedzi: Matura 2012: biologia (poziom podstawowy) przykładowe odpowiedzi: Zadanie 1. NAZWA UKŁADU UKŁAD ODDECHOWY UKŁAD ROZRODCZY ROLA NABŁONKA MIGAWKOWEGO WYCHWYTUJE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA, DZIĘKI CZEMU ZAPOBIEGA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE 2013 Spis treści I. Opis zestawów egzaminacyjnych...3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Konkurs Biologiczny etap szkolny

Konkurs Biologiczny etap szkolny Konkurs Biologiczny etap szkolny KARTA ODPOWIEDZI Nr Max Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi zad. punktów 1. 3 pkt. 2. są pasożytami; 3. można je zniszczyć wysoką temperaturą; 4. rozmnażają się; 7. ulegają

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV

TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV Sabina Wójcik Katowice, dnia 14.10.2003 r. Szkoła Podstawowa nr21 ul. Malczewskiego 1 40 748 Katowice TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV Instrukcja dla ucznia W górnym prawym

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi. Nr zad. Za poprawne wykonanie poleceń A, B, C i D po 1 pkt.

Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi. Nr zad. Za poprawne wykonanie poleceń A, B, C i D po 1 pkt. Nr zad. KARTA ODPOWIEDZI KONKURS BIOLOGICZNY ETAP SZKOLNY Max punktów 1. 6 pkt. A. Wpływ natężenia światła na zawartość azotanów w roślinie. / Czy zawartość azotanów w roślinie zależy od ilości światła?

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii do klasy III.

Rozkład materiału z biologii do klasy III. Rozkład materiału z biologii do klasy III. L.p. Temat lekcji Treści programowe Uwagi 1. Nauka o funkcjonowaniu przyrody. 2. Genetyka nauka o dziedziczności i zmienności. -poziomy różnorodności biologicznej:

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik analityk 311[02]

I.1.1. Technik analityk 311[02] I.1.1. Technik analityk 311[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych:378 Przystąpiło łącznie: 363 przystąpiło: 360 ETAP PISEMNY zdało: 315 (87,5%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z biologii w szkole ponadgimnazjalnej

Scenariusz lekcji z biologii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz lekcji z biologii w szkole ponadgimnazjalnej Temat lekcji: Planowanie doświadczeń biologicznych jak rozróżnić próbę badawczą od kontrolnej? Cele kształcenia IV etap edukacyjny: 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

2. 1 Prawidłowa odpowiedź -C Za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi 1 pkt

2. 1 Prawidłowa odpowiedź -C Za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi 1 pkt KARTA ODPOWIEDZI KONKURS BIOLOGICZNY - /etap szkolny/ Nr Max Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi zad. punktów 1. 2 U człowieka: - większa mózgoczaszka w stosunku do trzewioczaszki - żuchwa z wystającą

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Tematy- Biologia zakres rozszerzony, klasa 2TA,2TŻ-1, 2TŻ-2

Tematy- Biologia zakres rozszerzony, klasa 2TA,2TŻ-1, 2TŻ-2 Tematy- Biologia zakres rozszerzony, klasa 2TA,2TŻ-1, 2TŻ-2 Nr lekcji Temat Zakres treści 1 Zapoznanie z PSO, wymaganiami edukacyjnymi i podstawą programową PSO, wymagania edukacyjne i podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne biologia,klasa 7

Wymagania edukacyjne biologia,klasa 7 Wymagania edukacyjne biologia,klasa 7 Półrocze I Półrocze II Wymagania ogólne. Uczeń I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych. 1) opisuje, porządkuje i

Bardziej szczegółowo

NOWA FORMUŁA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Zadania z biologii

NOWA FORMUŁA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Zadania z biologii NOWA FORMUŁA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Zadania z biologii Anna Kimak-Cysewska NOWA FORMUŁA EGZAMINU Egzaminy gimnazjalne trwają 3 dni w kolejności - część humanistyczna - część matematyczno przyrodnicza -

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie maturalnym

Informator o egzaminie maturalnym Informator o egzaminie maturalnym 2008 roku od 2008 Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 II. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r.

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r. Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia 06.12.2007r. L.p. Klasa Liczba uczniów w klasie Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu Liczba uczniów nieobecnych 1. III a 14

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA W RAJCZY ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA Egzamin Gimnazjalny w części matematyczno przyrodniczej składał się z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła wiedzy biologicznej określa, jakiego sprzętu można

Bardziej szczegółowo

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia BIOLOGIA KLASA I I PÓŁROCZE I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki niezbędne do życia zastosowania w życiu - przedstawia etapy wiedzy biologicznej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Modelowanie komputerowe w anatomii i fizjologii człowieka

KARTA KURSU. Modelowanie komputerowe w anatomii i fizjologii człowieka Bioinformatyka, 1 stopień, stacjonarne, rok akademicki 2017/18, semestr I KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Modelowanie komputerowe w anatomii i fizjologii człowieka Computational models in human anatomy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA. listopad 2012r.

Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA. listopad 2012r. Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA listopad 2012r. I. WYNIKI TESTU 14.11.2012r. przeprowadzono w klasach trzecich gimnazjum próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Materiał i metody. Wyniki

Materiał i metody. Wyniki Abstract in Polish Wprowadzenie Selen jest pierwiastkiem śladowym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Selen jest wbudowywany do białek w postaci selenocysteiny tworząc selenobiałka (selenoproteiny).

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY

BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY BILGIA PZIM RZSZERZNY CZERWIEC 0 Lp.. 3. 4. czekiwana odpowiedź Za podanie funkcji, jaką pełni siarka w tworzeniu struktury białek pkt Siarka tworząc mostki dwusiarczkowe stabilizuje III rzędową strukturę

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do cyklu Ciekawa biologia

Wymagania na poszczególne oceny do cyklu Ciekawa biologia Wymagania na poszczególne oceny do cyklu Ciekawa biologia Klasa III Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2005 Liczba uczniów oraz szkół

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2005 Liczba uczniów oraz szkół EGZAMIN GIMNAZJALNY 2005 Liczba uczniów oraz szkół Rejon Liczba uczniów Zielona Góra L W Z Okręg Kraj łącznie 8 281 14 736 50 181 23 532 88 449 539 408 Arkusz A1(4,5,6) 8 108 14 393 49 022 22 962 86 377

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z CHEMII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008. Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z CHEMII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008. Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z CHEMII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Substancje i przemiany chemiczne w otoczeniu 1. Poznajemy

Bardziej szczegółowo