Komentarz do matury z biologii rozszerzonej 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz do matury z biologii rozszerzonej 2015"

Transkrypt

1 Komentarz do matury z biologii rozszerzonej 2015 Zad. 1 dotyczyło analizy drzewa filogenetycznego i danych zamieszczonych w tabeli. Na zajęciach analizowaliśmy drzewka filogenetyczne ustalając np. stopień pokrewieństwa u zwierząt, więc myślę, że zadanie było bardzo łatwe dla kursantów. Zad. 2 należało się tu wykazać wiedzą na temat funkcji dwóch organelli komórkowych szorstkiej siateczki śródplazmatycznej i aparatu Golgiego. Na zajęciach z działu Komórka analizowaliśmy podobne zadania m.in. dot. wprowadzenia do komórek trzustki szczura radioaktywnej glukozy; w zadaniu maturalnym wprowadzono radioaktywne aminokwasy. Przykładowe zadanie z kursu:

2 Zad. 3 dot. procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka podczas wysiłku fizycznego. Sporo takich zadań rozwiązywaliśmy, powtarzając wiadomości z działu Powłoki ciała i ruch. Z całą pewnością uczestnicy kursu dali radę! Zad. 4 z tym zadaniem kursanci także powinni sobie dobrze poradzić, ponieważ na zajęciach z działu Komórka analizowaliśmy kilka zadań dot. teorii endosymbiozy, o którą pytają w zadaniu 4. W tym też zadaniu należało się wykazać wiedzą na temat transportu protonów w mitochondriach i chloroplastach. Powtarzając zagadnienia z oddychania i fotosyntezy (dział Metabolizm, wyjaśnialiśmy dokładnie, na czym polega ten transport, więc myślę, że polecenie 4.5 też nie sprawiło najmniejszej trudności. W poleceniu 4.4 należało się wykazać wiedzą na temat wpływu wysokiej temperatury na aktywność enzymów oraz podać przykład powiązania procesów metabolicznych zachodzących w chloroplastach i mitochondriach tej samej komórki roślinnej. Prawie identyczne zadania rozwiązywaliśmy na zajęciach. Przykładowe zadania z kursu:

3

4 Przykładowe zadanie z kursu: Zad. 5 zadanie sprawdzało wiedzę dot. obiegu azotu w przyrodzie. Zadanie bardzo łatwe, 5.1 to zadanie zamknięte, na podstawie analizy schematu, zadanie typu prawda fałsz. Zadanie 5.2 wybór ze schematu jednej z grup bakterii i przedstawienie jej roli w przyswajaniu azotu przez rośliny. Na zajęciach, na których powtarzaliśmy wiadomości z metabolizmu, wirusów, bakterii, protistów, fizjologii roślin oraz ochrony środowiska wymienialiśmy zarówno bakterie nitryfikacyjne jak i denitryfikacyjne oraz bakterie azotowe glebowe oraz brodawkowe i omawialiśmy ich rolę w krążeniu azotu w przyrodzie. W związku z tym, zadanie 5.3 nie powinno nastręczyć problemów, bo tu wystarczyło wybrać grupę bakterii chemosyntezujących.

5 Przykładowe zadania z kursu:

6 Zad. 6 - z działu odporność. Mam nadzieję, że kursanci poradzili sobie z tym zadaniem, bo na zadania dot. nabywania odporności po dostaniu szczepionki lub kontaktu z antygenem poświęciliśmy sporo czasu na zajęciach. Zadanie 6.3 łatwe, na ostatniej maturze próbnej było zadanie dot. techniki PCR. Prawie wszyscy dobrze odpowiedzieli, więc mam nadzieję, że na maturze również. Zad. 7 dot. naświetlania komórek skrętnicy prawie identyczne zadanie rozwiązywaliśmy w dziale Fizjologia roślin. W związku z tym, jestem przekonana, że kursanci poprawnie wyjaśnili, dlaczego bakterie rozmieściły się w przedstawiony na rysunku sposób oraz poprawnie wybrali dwa problemy badawcze i dwa wnioski. W zadaniu 7.3 należało wykorzystać wiedzę dot. fototaksji dodatniej bardzo łatwe; przykłady ruchów wykonywanych przez proste organizmy jednokomórkowe omawialiśmy w dziale Fizjologia roślin.

7

8

9 Przykładowe zadanie z kursu: Zad. 8 prawie identyczne zadanie kursanci otrzymali wraz z pakietem zadań z działu Fizjologia roślin. Odpowiadaliśmy na to zadanie na zajęciach, więc sądzę, że zadanie okazało się bardzo łatwe.

10 Przykładowe zadanie z kursu:

11 Zad. 9 wykonanie diagramu słupkowego porównujące ciśnienie parcjalne tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu pęcherzykowym oraz we krwi tętnicy i żyły płucnej. Myślę, że wykonywanie wykresów wraz z zachowaniem wszystkich zasad kursanci opanowali na 100%. Zadanie 9.2 dot. zaznaczania kierunku przepływy krwi w naczyniu włosowatym o ile mały obieg nie pomylił się z dużym obiegiem, to wszyscy powinni zaznaczyć poprawnie (dział Krążenie i odporność ). Zadania 9.3 i 9.4 bardzo łatwe, dot. warunków dyfuzji zachodzącej w płucach (dział Wymiana gazowa i wydalanie ). Zad. 10 kolejne zadanie z odporności; na zajęciach utrwalaliśmy wiadomości i rozwiązywaliśmy dużo zadań dot. rodzajów odporności, w związku z tym wpisanie, która z umieszczonych w tabeli to swoista, nieswoista, komórkowa, humoralna nie sprawiło uczestnikom kursu problemów.

12 Przykładowe zadania z kursu:

13 Zad. 11 antagonistyczne działania części współczulnej i przywspółczulnej AUN to zagadnienie, które omówiliśmy i przeanalizowaliśmy w zadaniach z działu Regulacja nerwowa i hormonalna. Rola części współczulnej w sytuacji zagrożenia i przywspółczulnej po jego ustąpieniu została szczegółowo omówiona na zajęciach wraz z przykładami. Przykładowe zadania z kursu:

14 Zad. 12 dziedziczenie grup krwi, a konkretnie czynnika Rh i prawdopodobieństwa wystąpienia konfliktu serologicznego. Zadania dot. konfliktu serologicznego były rozwiązywane podczas powtórzenia wiadomości z działu Krążenie i odporność, a w dziale Genetyka rozwiązywaliśmy krzyżówki genetyczne dot. dziedziczenia grup krwi więc myślę, że zadanie nie było trudne dla kursantów. Na ostatniej maturze próbnej również pojawiło się zadanie, w którym należało skonstruować krzyżówkę dot. dziedziczenia grup krwi łącznie z antygenem Rh.

15 Przykładowe zadania z kursu: Zad. 13 w dziale Regulacja nerwowo-hormonalna analizowaliśmy bardzo dużo zadań dot. sprzężenia zwrotnego w wydzielaniu hormonów. W związku z czym, uważam, że wszystkim udało się zaznaczyć poprawne zakończenie zdania na podstawie analizy schematu obrazującego sprzężenie zwrotne pomiędzy przysadką a korą nadnerczy.

16

17 Przykładowe zadanie z kursu: Zad. 14 bardzo łatwe; na zajęciach rozwiązywaliśmy zadania o treści prawie identycznej, jak w zadaniu 14.1 i 14.2.

18 Zad Zadanie z działu botanika; należało zaklasyfikować batata do roślin dwuliściennych i podać dwie cechy, które umożliwiły tę klasyfikację oraz wymienić dodatkowe funkcje korzenia tej rośliny. Bardzo podobne zadania rozwiązywaliśmy na zajęciach. Przykładowe zadanie z kursu: Zad. 16 zadanie z fizjologii roślin doświadczenie badające intensywność zachodzenia pewnego procesu w liściu wybranej rośliny. Należało rozpoznać, że ten proces to transpiracja, wykazać się

19 wiedzą na temat grupy kontrolnej oraz rozmieszczenia aparatów szparkowych w związku ze środowiskami życia roślin. Myślę, że po przeanalizowaniu dużej liczby zadań dot. doświadczeń na roślinach moi kursanci nie mieli najmniejszego problemu z udzieleniem prawidłowych odpowiedzi.

20 Przykładowe zadanie z kursu: Zad. 17 to także zadanie z fizjologii roślin dot. doświadczenia polegającego na zaszczepieniu rośliny dnia krótkiego rośliną dnia długiego. Zadania dot. RDD i RDK rozwiązywaliśmy, powtarzając wiadomości z działu Fizjologia roślin. Zad. 18 Mam nadzieję, że po rozwiązaniu dużej ilości zadań dot. krzyżówek genetycznych kursanci nie mieli problemu ze skonstruowanie krzyżówki dot. dziedziczenia barwy u groszku pachnącego oraz analizy tej krzyżówki.

21

22 Przykładowe zadanie z kursu: Zad. 19 zadanie z genetyki molekularnej (przyczyny i skutki mutacji) i składu chemicznego organizmów wiedzy dot. budowy białek. Omawiając budowę białek na zajęciach, zwracaliśmy uwagę na rozpoznawanie struktur pierwszo-, drugo-, trzecio- i czwartorzędowych (zad. 19.1). Zadania 19.2 i 19.3 to zadania dot. skutków mutacji na podstawie analizy tekstu. Zadanie o ile kursanci pamiętają jak działa kolchicyna na dzielące się komórki nie powinna stanowić problemu.

23 Przykładowe zadanie z kursu: Zad. 20 na zajęciach z działu Ekologia analizowaliśmy dużo zadań dot. wpływu konkurencji międzygatunkowej na zawężanie nisz ekologicznych w związku z tym, zadanie 20 dla kursantów powinno być proste.

24 Przykładowe zadania z kursu: Zad. 21 również z działu Ekologia dot. rozpoznania zależności międzygatunkowych na podstawie opisu. Na zagadnienia te poświęciliśmy sporo czasu, więc powinny okazać się bardzo proste. W zadaniu 21.2 zjawiska konwergencji i dywergencji zostały omówione w dziale Ewolucjonizm.

25 Przykładowe zadania z kursu: Zad. 22 na zajęciach, na których powtarzaliśmy wiadomości z działu Ochrona środowiska, wyjaśnialiśmy dlaczego istnienie populacji o małych liczebnościach jest dla nich zagrożeniem. Uwzględnialiśmy również podłoże genetyczne tego zjawiska i podawaliśmy przykładu działań, które można podjąć w celu zwiększenia różnorodności genetycznej takich populacji, a o to pytają w zadaniu maturalnym.

26 Moim zdaniem w tegorocznym arkuszu maturalnym w nowej formule nie pojawiło się ani jedno zadanie, które byłoby zaskoczeniem dla uczestników kursu biologii EDUKARIS. Wszystkie zagadnienia, które pojawiły się w pytaniach zostały omówione na zajęciach. Sporo z tych zadań w postaci nieznacznie różniącej się od tych w arkuszu było rozwiązywane na zajęciach. Wierzę, że czas poświęcony na rozwiązywanie i analizę dużej ilości zadań na zajęciach i w domu opłacił się. Mam nadzieję, że moi kursanci uzyskają satysfakcjonujące ich wyniki, które pozwolą dostać się im na wymarzone kierunki studiów. Dziękuję wszystkim serdecznie za zaangażowanie na zajęciach i trzymam kciuki! Małgorzata Antonowicz PS. Mówiłam, że właściwa matura będzie łatwiejsza od naszej ostatniej próbnej

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12

Bardziej szczegółowo

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce. Przykład powinien być tylko przykładem, czyli jakie zadania naprawdę sprawdzają umiejętności

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce. Przykład powinien być tylko przykładem, czyli jakie zadania naprawdę sprawdzają umiejętności Edukacja 2012, 3 (119), 31-45 ISSN 0239-6858 Przykład powinien być tylko przykładem, czyli jakie zadania naprawdę sprawdzają umiejętności WOJCIECH GRAJKOWSKI*, BARBARA OSTROWSKA* Nowa podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.)

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.) Zadanie 1. (3 pkt.) Zestaw 2 Genetyka a) Podaj nazwę proces przedstawionego na powyższym schemacie :... b) Określ, czy proces ten zachodzi we wszystkich komórkach żywych, czy też np. wyłącznie w komórkach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy. Jest on

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2007 Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Życiowe problemy czyli o tym, co dla biologa najważniejsze

Życiowe problemy czyli o tym, co dla biologa najważniejsze Martyna Krzykawska Semina Nr 7 Scientiarum 2008 Życiowe problemy czyli o tym, co dla biologa najważniejsze Problem definicji życia towarzyszy biologii od jej początku. Można nawet postawić tezę, iż biologia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

Ewolucja i Antropogeneza

Ewolucja i Antropogeneza Ewolucja i Antropogeneza Zadanie 1 (1pkt) Spośród wymienionych poniżej, wskaż najstarszą formę należącą do rodzaju Homo (otocz kółkiem odpowiednią literę) A. Człowiek wyprostowany B. Neandertalczyk C.

Bardziej szczegółowo

Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli

Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli 1 Joanna Lilpop, Urszula Poziomek, Krzysztof Spalik, Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli Spis

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 chemia PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi spis treści Dział Moduł Strona Wstęp 5 I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 3. Atomistyczna budowa

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Projekt poznania ludzkiego genomu. Zeszyt 14. Europejska Inicjatywa do Edukacji Biotechnologicznej

Projekt poznania ludzkiego genomu. Zeszyt 14. Europejska Inicjatywa do Edukacji Biotechnologicznej Projekt poznania ludzkiego genomu Zeszyt 14 Europejska Inicjatywa do Edukacji Biotechnologicznej Autorzy tego rozdziału Ute Harms (koordynator rozdziału) Vic Damen, Wilbert Garvin, Angela Gómez-Nino, Maria

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY?

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 2011/2012 Wstęp...2 Projekt badawczy w działaniu...2 Wybór tematu...2 Pytania badawcze...3 Analiza cudzych źródeł...5

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską

Jak napisać pracę magisterską To jest przykład strony tytułowej więcej szczegółów na stronie 12, 24-25 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ BIOLOGII Stanisław Czachorowski Jak napisać pracę magisterską - poradnik dla

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA SPC W SEKTORZE USŁUG

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA SPC W SEKTORZE USŁUG PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA SPC W SEKTORZE USŁUG Michał Iwaniec StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp W procesie poprawy jakości bardzo ważną rolę spełniają techniki wizualizacji danych: Schematy blokowe i diagramy

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania. przygotowujące do egzaminu maturalnego

Przykładowe zadania. przygotowujące do egzaminu maturalnego Przykładowe zadania z BIOLOGii przygotowujące do egzaminu maturalnego Prezentowane zadania są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Prócz zadań, które

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Analiza potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy etap cyklu szkoleniowego w szkoleniach zamkniętych, przeznaczonych dla pracowników konkretnej firmy. Pozwala ona ustalić, czy

Bardziej szczegółowo