Niemiecki system bankowy. Organizacje zrzeszające banki. Funkcjonowanie Federalnego Związku Banków Niemieckich.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niemiecki system bankowy. Organizacje zrzeszające banki. Funkcjonowanie Federalnego Związku Banków Niemieckich."

Transkrypt

1 Niemiecki system bankowy. Organizacje zrzeszające banki. Funkcjonowanie Federalnego Związku Banków Niemieckich. W dniach 9 i 10 stycznia odbyłem dwie rozmowy z pracownikami Federalnego Związku Banków Niemieckich: 9 stycznia br. z dr. Waldemarem Grudniem, natomiast 10 stycznia br. z dr. Tobiasem Unkelbachem - Dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej i pracownikiem tego departamentu Finn Riederem. Niniejsza notatka powstała na podstawie przeprowadzonych rozmów oraz otrzymanych i posiadanych materiałów. I. Niemiecki rynek bankowy Banki odgrywają znaczącą rolę w gospodarce niemieckiej: - tworzą ok. 3,2% dochodu narodowego, - zatrudniają 700 tys. pracowników (3%), - finansowanie przedsiębiorstw odbywa się bardziej przez kredyty aniżeli przez rynek kapitałowy. Szeroka oferta usług obejmuje: - finansowanie, - lokaty pieniężne, - interesy hipoteczne. Partnerami dialogowymi banków niemieckich są: - państwowe instytucje nadzorcze, - Niemiecki Bank Federalny (Deutsche Bundesbank), - Parlament i rząd, - Społeczność, - Centralna Komisja Kredytowa (Zentraler Kreditausschuss). Partnerami dialogowymi w skali międzynarodowej są: - Międzynarodowi Regulatorzy (Baseler Ausschuss), - Organy EU (Parlament, Rada, Komisja), - Europejski Bank Centralny, 1

2 - Europejska Federacja Bankowa. Aktualnie niemiecki rynek bankowy to: Banków Prywatnych (Private Banken), Kas Oszczędnościowych (Sparkassen), Instytucji Kredytowych Spółdzielczych (Kreditgenossenschaften), innych. Łącznie funkcjonuje w Niemczech 2400 instytucji kredytowych, w tym wiele małych (ok. 900) z sumą bilansową poniżej 250 mln Euro. W Niemczech istnieje filii (oddziałów) banków, co oznacza, że jeden bank przypada na 1720 mieszkańców. W RFN mamy do czynienia z trzema grupami banków: - Banki Prywatne (Private Banken), - Kasy Oszczędnościowe i banki landowe (Sparkassen und Landesbanken) tworzące sektor publiczny (Öffentliche Banken), - Banki Spółdzielcze (Genossenschaftsbanken: Volksbanken, Reiffeisebanken). Banki publiczne pozostają głównymi instytucjami finansowymi dla landów i gmin. Ich udział w rynku jest następujący: - Banki Publiczne ok. 45% - Banki Prywatne ponad 40% - Banki Spółdzielcze poniżej 12%. Największych 10 banków niemieckich to: 1. Deutsche Bank AG (prywatny) 2. Dresdner Bank AG (prywatny) 3. HVB Group (prywatny) 4. Commerzbank AG (prywatny) 5. DZ Bank AG (spółdzielczy) 6. Landesbank Baden-Württemberg (publiczny) 7. Bayerische Landesbank (publiczny) 8. KfW Bankengruppe (publiczny) 9. West LB AG (publiczny) 2

3 10. Eurohypo AG (prywatny). Banki w RFN w zasadniczej części (ok. 90%) stanowią własność niemiecką (zaledwie 5-10% pozostaje w rękach zagranicznych), chociaż np. Bank Francuski finansuje eksport do Afryki. Ten układ własnościowy wynika przede wszystkim stąd, że Kasy Oszczędnościowe (Sparkassen) oraz Banki Spółdzielcze (Genossenschaftsbanken) są niemieckie i chociaż toczy się debata (poza ZKA) nt. prywatyzacji, banki publiczne wg moich rozmówców pozostają chronioną strefą specjalną. Charakterystycznym jest tu np. że prywatny bank nie może kupić ani Kasy Oszczędności, ani Banku Spółdzielczego natomiast odwrotna sytuacja jest możliwa. Gdy chodzi o rynek klientów prywatnych sytuacja wygląda następująco: - Sparkassen mają ok. 50% rynku prywatnego, - Genossenschaftsbanken mają ok %, - Private Banken mają ok. 25%. Teraz ma miejsce konkurencja o jakość klientów. Istotną funkcję kontrolną w niemieckim systemie bankowym spełnia Urząd Federalny ds. Nadzoru nad Usługami Finansowymi (Bundesamt für Finanzdienstleistungenaufsicht - BAFIN, Jest to jedyny urząd, który może kontrolować wszystkie banki. Takich uprawnień nie ma Deutsche Bundesbank. II: Organizacje zrzeszające banki niemieckie W Niemczech jest pięć głównych organizacji zrzeszających poszczególne rodzaje banków: 1. Bundesverband deutscher Banken e.v. (BDB) skupiający banki prywatne. 2. Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Reiffeisebanken e.v. (BVR) skupiający banki spółdzielcze. 3. Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.v. (VÖB) skupiający banki landowe. 4. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.v. skupiający Kasy Oszczędności i niektóre banki landowe. 3

4 5. Verband deutscher Pfandbriefbanken e.v. (powstał na bazie dawnego Związku Banków Hipotecznych Verband deutscher Hypotekenbanken). Jako 6 organizacja funkcjonuje w niemieckim systemie bankowym Der Zentrale Kreditausschuss (ZKA)- wirtualne zjednoczenie wszystkich ww. związków (www.zka.de) bez biur ani personelu. Poprzez ZKA rozumie się reprezentanta interesów wszystkich ww. związków, gdzie decyzje zapadają jednogłośnie i prezentuje on wspólne stanowisko wobec organów ustawowych, rządu, władz oraz instytucji bankowych i finansowych. Co roku jeden z trzech głównych Związków: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Reiffeisebanken, Bundesverband deutscher Banken i Deutscher Sparkassen- i Giroverband obejmuje przewodnictwo i pełni funkcję Sekretariatu ZKA. 1 stycznia 2006 r. przewodnictwo po Bundesverband deutscher Banken przejął Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Reiffeisebanken. III. Bundesverband deutscher Banken e.v. BDB (Federalny Związek Banków Niemieckich). Członkami są 228 banków prywatnych (stanowiących 40% sumy bilansowej zatrudniających 170 tys. pracowników). BDB zrzesza: - 5 dużych banków: Deutsche Bank, Commerzbank, HypoVereinsbank, Dresdner Bank, Postbank); - 82 banki regionalne (Regionalbanken), niektóre w posiadaniu zagranicznym; - 33 banki prywatne (Privatbanken); - 86 banków za granicą (Auslandsbanken filie i banki córki); - 22 banki hipoteczne i okrętowe banki hipoteczne (Hypotheken- und Schiffshypotheken); - 3 banki z funkcjami specjalnymi (mit Sonderfunktionen); - 11 regionalnych i 2 funkcjonalne związki bankowe. Banki prywatne są bardzo zróżnicowane także co do wielkości od największego banku Deutsche Bank po banki rodzinne, jak np. powstały w 1590 roku Behrenbergbank. Do zadań BDB należy: - informacja i doradztwo dla banków i ich członków, - informacja i doradztwo w odniesieniu do polityki i władz nadzorczych ( know-how dla członków), 4

5 - praca z opinią publiczną (broszury, media, gazeta Die Bank, imprezy, przedsięwzięcia), - zabezpieczenie lokat bankowych, - instytucja rzecznika interesów (Ombudsmann). Organami BDB są: - Zebranie Delegatów (wybiera członków Zarządu oraz Komisje spośród banków członkowskich; rozstrzyga o finansowaniu Związku ze składek członkowskich); - Komisje i Grupy Robocze (określają pracę Związku. Te grupy ekspertów stanowią link między członkami i związkiem); - Europejska Federacja Banków posiada odpowiednie organy i gremia na szczeblu europejskim. BDB posiada 16 Komisji. W związku pracuje 130 osób. Zarząd liczy 12 członków. Funkcje głównego Geschäftsführera i członka Zarządu sprawuje aktualnie Manfred Weber. Należy podkreślić, że banki prywatne zrzeszone w BDB gwarantują lepsze zabezpieczenie lokat klientów tych banków. Generalnie państwo gwarantuje lokaty do 20 tyś. Euro. W BDB członkowie wnoszą opłaty na fundusz ubezpieczający lokaty pieniężne (Anlageversicherungsfond) dzięki czemu pieniądze będące na koncie w danym banku mimo jego ew. upadłości nie będą stracone. Struktura i działalność 5 Związków zrzeszających różne rodzaje banków jest zróżnicowana. Każdy z nich ma inne cele specyficzne dla charakteru poszczególnych rodzajów banków. DSGV ma np. znacznie większe struktury na poziomie landowym jak BDB. Landesbank Berlin nie może funkcjonować w Brandenburgii i odwrotnie, podczas gdy jeśli chodzi o banki zrzeszone w BDB wszyscy mogą ze sobą konkurować. W DSGV wszystkie produkty są przygotowywane centralnie i centralnie jest prowadzony marketing. Także system płatności, rozliczeń i ubezpieczeń jest przygotowywany centralnie. W BDB istotną rolę spełnia funkcja rzecznika (Ombudsmanna). Pośredniczy on w przypadku problemów prywatnych klientów z bankiem lub kiedy klient prywatny przegrał w sądzie. BDB ma 5 takich rzeczników są to byli członkowie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. 5

6 Według moich rozmówców funkcjonowaniem tej instytucji interesuje się Związek Banków Polskich, który zamierza ją wprowadzić. Ma miejsce współpraca między Federalnym Związkiem Banków Niemieckich a Związkiem Banków Polskich. Dwa razy do roku odbywają się spotkania konsultacje; w kwietniu w Niemczech, a w listopadzie w Polsce. BDB wiele imprez, zwłaszcza konferencji organizuje wspólnie z BDI. Aktualnie funkcjonuje jeszcze jedna organizacja zrzeszająca banki niemieckie w nowych landach Ostdeutscher Landesverband (Związek Niemieckich Banków Wschodnich). W Niemczech obowiązuje jednolita platforma, gdy chodzi o obrót płatniczy (Zahlungsverkehr). Generalnie obowiązuje system europejski. Opr. dr Adam Zaborowski 6

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Prof. dr hab.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Prof. dr hab. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Prof. dr hab. Józef Olszyński Berlin, 6.12.20906 r. Szanowni Państwo. Przekazuję do wiadomości

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA I ROLA SYSTEMU BANKOWEGO REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC W GOSPODARCE

STRUKTURA I ROLA SYSTEMU BANKOWEGO REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC W GOSPODARCE ROCZNIKI EKONOMII I ZARZĄDZANIA Tom 6(42), numer 2 2014 STRUKTURA I ROLA SYSTEMU BANKOWEGO REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC W GOSPODARCE WSTĘP Obecna struktura systemu bankowego w Niemczech jest wynikiem jego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE PODSTAWY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

INSTYTUCJONALNE PODSTAWY POLITYKI PIENIĘŻNEJ ROK AKADEMICKI 2007/2008 DR ROBERT HUTERSKI INSTYTUCJONALNE PODSTAWY POLITYKI PIENIĘŻNEJ ZARYS WYKŁADÓW DO PRZEDMIOTU 1. POWSTANIE PIENIĄDZA I BANKÓW CENTRALNYCH pieniądz pojawił się i rozwinął głównie

Bardziej szczegółowo

Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w Polsce

Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w Polsce Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w Polsce październik 2008 Spis treści 1. Wstęp podstawowe informacje o działalności

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego

Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego GDAŃSKA AKADEMIA BANKOWA Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego Ekspertyzę zgodnie z umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zawartą

Bardziej szczegółowo

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Kraków, sierpień 2004 Spis treści WSTĘP...2 1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE W POLSKIM SEKTORZE FINANSOWYM W 2003 ROKU JAKO DETERMINANTY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego za 2006 rok Warszawa, kwiecień 2007 r. Opracowanie: Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Adres korespondencyjny: ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO.

FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO. FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO. Konieczność konsolidacji sektora bankowego w Polsce, rozumianej jako fuzje,

Bardziej szczegółowo

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Sytuacja w sektorze bankowym w latach 1989 1997 8 2.1. Zmiany w sektorze bankowym oraz funkcje nadzoru 8 2.1.1. Funkcja licencyjna 8 2.1.2. Funkcja regulacyjna 12 2.1.3. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007

Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOÂCI BRE BANKU 2007 Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007 Spis treści I. Krótko o BRE Banku...4 I.1. Kim jesteśmy...4 I.2. Władze spółki (od 15 marca 2008

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie mbanku S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku

Oświadczenie mbanku S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku Oświadczenie mbanku S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku Warszawa, 3 marca 2014 roku mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS Wyniki finansowe Banków Spółdzielczych z Grupy BPS Dofinansowanie na spójne oznakowanie Sukces z Bankiem Spółdzielczym Inwestuję tu, gdzie mieszkam str. 24 str. 16 str. 36 Magazyn Grupy BPS Ludzie, nie

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ładu korporacyjnego którym podlega BRE Bank

I. Zasady ładu korporacyjnego którym podlega BRE Bank Oświadczenie BRE Banku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku Warszawa, 7 marca 2013 roku SPIS TREŚCI I. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO KTÓRYM PODLEGA BRE BANK... 3 II. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO...

Bardziej szczegółowo

List prezesa. Ryszard Lorek Prezes Zarządu. Szanowni Państwo,

List prezesa. Ryszard Lorek Prezes Zarządu. Szanowni Państwo, List prezesa Ryszard Lorek Prezes Zarządu Szanowni Państwo, z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny SGB-Banku SA w Poznaniu za rok 2012, który stanowi najpełniejsze podsumowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Nr 2 / 2006 ISSN 1895-8796. Jak zwiększyć udziały w rynku. Laureaci Konkursu Gepardy Biznesu

Nr 2 / 2006 ISSN 1895-8796. Jak zwiększyć udziały w rynku. Laureaci Konkursu Gepardy Biznesu Nr 2 / 2006 ISSN 1895-8796 Jak zwiększyć udziały w rynku Laureaci Konkursu Gepardy Biznesu 150 lat owocnych inwestycji Zbieramy owoce naszego doêwiadczenia Owoce naszej pracy dajà najwi kszà satysfakcj

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 5 listopada 2012 r. Warszawa, dnia 5 listopada 2012 r. Działalność instytucji niebankowych (tzw. parabanków) oraz regulacje prawne w tym zakresie w wybranych krajach - Łotwa, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone

Bardziej szczegółowo

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne 1 System bankowy obejmuje: 1) Banki centralne powstałe na bazie banków emisyjnych 2) Banki operacyjne (komercyjne, handlowe) 3) Banki specjalne (wyspecjalizowane) 4) Spółdzielczość kredytową 5) Kasy oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze działania Rady w 2008r.

Najistotniejsze działania Rady w 2008r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2008r., wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku w 2008r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

B. Problemy i poglądy. C. Konsultacje dla banków. D. Kronika. E. Miscellanea

B. Problemy i poglądy. C. Konsultacje dla banków. D. Kronika. E. Miscellanea 3 (32) 2006 czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: prof. dr hab. Władysław Baka redaktor naczelny, Kazimierz Beca, dr

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo,

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo, RAPORT ROCZNY 2013 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, rok 2013 był dla SGB-Banku S.A. czasem ogromnych zmian, które będziemy kontynuować w roku bieżącym. Wyzwaniem stojącym przed Akcjonariuszami, Radą

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo

W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC

W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC WSPIERANIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej Styczeń 1999 Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A. 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

Berliner Volksbank eg. Idealny Partner w Berlinie dla firm na rynkach zagranicznych

Berliner Volksbank eg. Idealny Partner w Berlinie dla firm na rynkach zagranicznych Berliner Volksbank eg Idealny Partner w Berlinie dla firm na rynkach zagranicznych Treść O nas Nasi klienci Nasza oferta Nasi partnerzy Dane kontaktowe 2 O nas Jeden z największych banków spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ogłaszaniu (III filar) na dzień 31 grudnia 2012 r. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H

E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H EURO PEJSK I BANK CENTRALNY E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H SPIS TREŚCI 2 Przedmowa prezesa Europejskiego Banku Centralnego 3 1. Droga do unii gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie mbanku S.A.

Oświadczenie mbanku S.A. Oświadczenie mbanku S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku Warszawa, 2 marca 2015 roku mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo