Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Prof. dr hab.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Prof. dr hab."

Transkrypt

1 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Prof. dr hab. Józef Olszyński Berlin, r. Szanowni Państwo. Przekazuję do wiadomości drogą elektroniczną kolejny numer biuletynu informacyjnego o wydarzeniach promocji gospodarczej na rynku niemieckim, zamieszczany także na stronach internetowych WPHI Berlin Józef Olszyński Ambasador Tytularny Otrzymują 1. dr Marek Prawda Ambasdor RP w RFN 2. Stanisław Hebda Dyrektor Dep. Jednostek Nadzorowanych i Podległych MG 3. Cezariusz Z. Kwaterski - Dyrektor Dep. Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej MG 4. Bronisława Kowalak Dyrektor Dep. Instrumentów Wsparcia MG 5. Jerzy Margański Dyrektor Dep. Europy MSZ 6. Katarzyna Skórzyńska Dyrektor Dep. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej MSZ 7. Agnieszka Wielowieyska Dyrektor Dep. Promocji MSZ 8. Elżbieta Sobótka Konsul Generalny RP w Monachium 9. Jan Granat Konsul Generalny RP w Hamburgu Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Glinkastr. 5 7 T / Wydział Promocji Handlu i Inwestycji D Berlin F /

2 10. Andrzej Kaczorowski Konsul Generalny RP w Kolonii 11. Ryszard Król Konsul Generalny RP w Lipsku 12. Danuta Dominiak-Woźniak I. Radca Kierownik WPHI w Kolonii 13. Danuta Jabłońska Prezes Zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 14. Andrzej Arendarski Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej 15. Jerzy Bartnik Prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego 16. Andrzej Malinowski Prezes Zarządu Konfederacji Pracodawców Polskich 17. Henryka Bochniarz Prezes Zarządu Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan 18. Marek Goliszewski Prezes Zarządu Business Centre Club 19. Krzysztof Szymański Marszałek Województwa Lubuskiego 20. Zygmunt Meyer Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 21. Paweł Wróblewski Marszałek Województwa Dolnośląskiego 22. Zenon Bambrowicz Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze 23. Sławomir Hunek Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 24. Waldemar Ziemak Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 25. Mirosław Kamiński Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 26. Janusz Zaleski Prezes Zarządu Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 27. Tadeusz Donocik Prezes Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach 28. Zbigniew Sebastian Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Gospodarczej 29. Jerzy Karolkiewicz Prezes Zarządu Zachodniej IP-H 30. Wojciech Maksymowicz Prezes Zarządu IP-H w Toruniu 31. Marek Wagner Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie 32. Mieczysław Kozera Prezes Zarządu Łódzkiej IP-H 33. Andrzej Zdebski Prezes Zarządu IP-H w Krakowie 34. Alojzy Reinert Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Śląsk 35. Janusz Granat Prezes Zarządu Opolskiej IP-H 36. Mieczysław Łagowski Prezes Zarządu IP-H w Rzeszowie 37. Witold Karczewski Prezes Zarządu IP-H w Białymstoku 38. Jerzy Kowalski Prezes Zarządu Pomorskiej IP-H 39. Ryszard Zbróg Prezes Zarządu Staropolskiej IP-H 40. Wojciech Kruk Prezes Zarządu Wielkopolskiej IP-H 41. Dariusz Więcaszek Prezes Zarządu Pólnocnej Izby Gospodarczej

3 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Biuletyn Promocja gospodarcza na rynku niemieckim (Promotion Newsletter) Nr 2 Listopad 2006 Redakcja: Prof. Dr Józef Olszyński Ambasador Tytularny Joachim Thannhäuser I. Sekretarz Ambasady Kamilla Janowska

4 Spis treści I. Informacje i mikroanalizy rynkowe i branżowe 1. Niemiecki rynek bankowy II. Sprawozdania i zapowiedzi przedsięwzięć promocyjnych 1. Targi IX Międzynarodowe Targi Nieruchomości w Monachium 2. Inne Konferencja Gospodarcza Polska-Niemcy szanse sąsiedztwa w Berlinie Spotkanie przedsiębiorców Gesprächskreis Ostgeschäft w Hanowerze Polsko-Niemiecki Salon Gospodarczy w Kolonii Forum Polskich Przedsiębiorców w Berlinie III. Informacje różne 1. Polski holding energetyczny uczestnikiem Europejskiej Giełdy Energii EEX w Lipsku 2. Najnowszej generacji autobusy przegubowe Solaris dla Bremy 3. Boom inwestycyjny w Niemczech 4. Współpraca banku PKO BP i niemieckich kas oszczędności Sparkasse

5 Informacje i mikroanalizy Niemiecki rynek bankowy I. Struktura rynku bankowego Banki odgrywają znaczącą rolę w gospodarce niemieckiej: - tworzą ok. 3,2% dochodu narodowego, - zatrudniają 700 tys. pracowników (3%), - finansowanie przedsiębiorstw odbywa się bardziej przez kredyty aniżeli przez rynek kapitałowy. Szeroka oferta usług obejmuje: - kredytowanie, - lokaty pieniężne, - ubezpieczenia, - sprawy hipoteczne. Partnerami dialogowymi banków niemieckich są: - państwowe instytucje nadzorcze, - Niemiecki Bank Federalny (Deutsche Bundesbank), - parlament i rząd, - społeczeństwo, - Centralna Komisja Kredytowa (Zentraler Kreditausschuss). Partnerami dialogowymi w skali międzynarodowej są: - Międzynarodowi Regulatorzy (Baseler Ausschuss), - Organy EU (Parlament, Rada, Komisja), - Europejski Bank Centralny, - Europejska Federacja Bankowa. Niemiecki rynek bankowy tworzy: banków prywatnych (Private Banken), kas oszczędnościowych (Sparkassen), spółdzielczych instytucji kredytowych (Kreditgenossenschaften), innych instytucji Łącznie funkcjonuje w Niemczech 2400 instytucji kredytowych, w tym ok. 900 małych, z sumą bilansową poniżej 250 mln EUR, same zaś banki posiadają filii (oddziałów), co oznacza, że jeden bank przypada na mieszkańców. Z uwagi na pochodzenie kapitału zakładowego banków, wyróżnia się 3. grupy banków: banki prywatne (Private Banken), kasy oszczędnościowe i banki krajów związkowych (landowe) (Sparkassen und Landesbanken) tworzące sektor publiczny (Öffentliche Banken), banki spółdzielcze (Genossenschaftsbanken: Volksbanken, Reiffeisebanken). Banki publiczne pozostają głównymi instytucjami finansowymi dla krajów związkowych i gmin. Udział poszczególnych rodzajów banków w rynku kształtuje się następująco: banki publiczne ok. 45% banki prywatne ponad 40%, zaś banki spółdzielcze poniżej 12%. Do największych 10 banków niemieckich to: 1. Deutsche Bank AG (prywatny) 2. Dresdner Bank AG (prywatny) 1

6 Informacje i mikroanalizy Niemiecki Rynek Bankowy 3. HVB Group (prywatny) 4. Commerzbank AG (prywatny) 5. DZ Bank AG (spółdzielczy) 6. Landesbank Baden-Württemberg (publiczny) 7. Bayerische Landesbank (publiczny) 8. KfW Bankengruppe (publiczny) 9. West LB AG (publiczny) 10. Eurohypo AG (prywatny). Banki w RFN w zasadniczej części (ok. 90%) stanowią własność niemiecką (zaledwie 5-10% pozostaje w rękach zagranicznych).taki układ własnościowy wynika przede wszystkim stąd, że kasy oszczędnościowe (Sparkassen) oraz banki spółdzielcze (Genossenschaftsbanken) są, z uwagi na ramy prawne swojego funkcjonowania, chronioną strefą specjalną. Charakterystycznym jest, że bank prywatny nie może kupić ani kasy oszczędności, ani banku spółdzielczego natomiast odwrotna sytuacja jest możliwa. Rynek klientów prywatnych obsługiwany jest w ok. 50% przez kasy oszczędnościowe, w 25-30% przez banki spółdzielcze oraz ok. 25 % przez banki prywatne. Kwestie Sparkassen są uregulowane ustawowo, paragrafem 40 Kreditwesengesetz, który to paragraf stanowi, iż tylko instytucje prawa publicznego mają prawo do używania tej nazwy(sparkasse). Unia Europejska zarzuca RFN i systemowi kas oszczędnościowych, że posiadają prawo sprzeczne z zasadami Unii ( m.in. w kwestii swobody przepływu kapitału ). Rząd niemiecki przygotował propozycję rozwiązania tego problemu, którą przekazał do Brukseli. Według niej używanie nazwy Sparkasse w przypadku sprywatyzowania miałoby się opierać na trzech zasadach: - zasada dostępności dla każdego klienta ( reguła w kasach oszczędnościowych ) - zasada regionalności ( dostosowanie działania do określonego obszaru ) - wykorzystanie zysku na rzecz dobra społecznego. Kryteria te, to główne zasady działalności kas oszczędnościowych. Propozycja niemiecka została odrzucona przez UE z powodu nie zaakceptowania 2. i 3. zasady. W związku z tym kasy oszczędnościowe zwróciły się do instytucji naukowych o ekspertyzę w kwestii ochrona marki, a teoria prywatyzcji. Wynik tej ekspertyzy forma instytucji życia publicznego jest najlepszą dla dostępności dla wszystkich klientów i dlatego banki prywatne nie mogą używać tej nazwy oznacza w praktyce pozostanie przy istniejących wewnątrzniemieckich regulacjach prawnych. W praktyce oznacza to, że taka grupa jak Kasy Oszczędnościowe potrzebuje wspólnego wizerunku, to jest marka, 90 % mieszkańców Niemiec zna markę Sparkassen. Obywatele niemieccy chcą Sparkassen, potwierdziła to ankieta w której 82 % opowiedziało się za utrzymaniem kas oszczędnościowych jako instytucji prawa publicznego. Funkcję kontrolną w niemieckim systemie bankowym spełnia Federalny Urząd ds. Nadzoru Usług Finansowych - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin (www.bafin.de). Jest to struktura powstała r. z połączenia trzech wcześniej funkcjonujących Federalnych Urzędów Nadzorczych, stanowiąca po raz pierwszy w Niemczech zintegrowany nadzór państwowy nad systemem bankowym, ubezpieczeniowym oraz rynkiem papierów wartościowych. Jest to jedyny urząd, który może kontrolować wszystkie banki. Uprawnień takich nie ma Deutsche Bundesbank. 2

7 Niemiecki Rynek Bankowy Informacje i mikroanalizy II. Organizacje zrzeszające banki niemieckie W Niemczech jest 5. głównych organizacji zrzeszających poszczególne rodzaje banków: 1. Bundesverband deutscher Banken e.v. (BDB) skupiający banki prywatne. 2. Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Reiffeisebanken e.v. (BVR) skupiający banki spółdzielcze. 3. Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.v. (VÖB) skupiający banki krajów związkowych. 4. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.v. skupiający kasy oszczędności i niektóre banki krajów związkowych. 5. Verband deutscher Pfandbriefbanken e.v. ( powstał na bazie dawnego Związku Banków Hipotecznych Verband deutscher Hypotekenbanken ) 6. Aktualnie funkcjonuje jeszcze jedna organizacja zrzeszająca banki niemieckie w nowych landach Ostdeutscher Landesverband (Związek Niemieckich Banków Wschodnich). Jako 7. organizacja funkcjonuje Centralna Komisja Kredytowa - Der Zentrale Kreditausschuss (ZKA) - zjednoczenie wszystkich w/w. związków (www.zka.de), rozumiana jako reprezentant ich interesów, podejmująca decyzje jednogłośnie i prezentująca wspólne stanowisko wobec organów ustawowych, rządu federalnego i krajów związkowych oraz instytucji bankowych i finansowych. Co roku jeden z trzech głównych związków: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Reiffeisebanken, Bundesverband deutscher Banken i Deutscher Sparkassen- und Giroverband obejmuje przewodnictwo i pełni funkcję Sekretariatu ZKA. od r. przewodnictwo po Bundesverband deutscher Banken przejął Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Reiffeisebanken. III. Federalny Związek Banków Niemieckich - Bundesverband deutscher Banken e.v. (BDB). Członkami BDB jest 228 banków (stanowiących 40% sumy bilansowej, zatrudniających 170 tys. pracowników). Do zadań BDB należy informacja i doradztwo dla banków i ich członków, informacja i doradztwo w odniesieniu do polityki i władz nadzorczych ( know-how dla członków), PR (broszury, media, gazeta czasopismo Die Bank, imprezy, przedsięwzięcia), zabezpieczenie lokat bankowych, instytucja rzecznika (Ombudsmann). Organami władzy BDB są: - Zebranie Delegatów (wybiera członków zarządu oraz Komisje spośród banków członkowskich, rozstrzyga o finansowaniu Związku ze składek członkowskich), - Komisje i Grupy Robocze (określają bieżącą pracę Związku) BDB posiada 16 Komisji. W związku pracuje 130 osób. Zarząd liczy 12 członków. Funkcje dyrektora generalnego i członka zarządu sprawuje aktualnie Manfred Weber. Należy podkreślić, że banki prywatne zrzeszone w BDB gwarantują lepsze zabezpieczenie lokat klientów tych banków. Generalnie państwo gwarantuje lokaty do 20 tys. EUR. W BDB członkowie wnoszą opłaty na fundusz ubezpieczający lokaty pieniężne (Anlageversicherungsfond) co zabezpiecza lokaty na koncie w danym banku w przypadku jego ewentualnej upadłości 3

8 Niemiecki Rynek Bankowy Informacje i mikroanalizy Struktura i działalność 5. związków zrzeszających różne rodzaje banków jest zróżnicowana. Każdy z nich ma inne cele specyficzne dla charakteru poszczególnych rodzajów banków, DSGV ma np. bardziej rozbudowane struktury na poziomie poszczególnych krajów związkowych niż BDB. Landesbank Berlin nie może prowadzić działalności w Brandenburgii i odwrotnie, podczas gdy banki zrzeszone w BDB mogą ze sobą konkurować bez przestrzegania zasady terytorialności. W DSGV wszystkie produkty są przygotowywane centralnie, podobnie jak centralnie jest prowadzony marketing. Także system płatności, rozliczeń i ubezpieczeń jest przygotowywany centralnie. W BDB istotną rolę spełnia funkcja rzecznika (Ombudsmann). Pośredniczy on w przypadku problemów prywatnych klientów z bankiem. BDB ma 5. takich rzeczników są to byli członkowie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Związek Banków Polskich rozważa także wprowadzenie podobnej instytucji. Istnieje współpraca między Federalnym Związkiem Banków Niemieckich a Związkiem Banków Polskich. Dwa razy do roku odbywają się spotkania konsultacje; w kwietniu w Niemczech, a w listopadzie w Polsce. Warto przy tym zauważyć, że żaden z polskich banków nie zdecydował się na otwarcie swojego oddziału operacyjnego w RFN przy czym liczba polskich podmiotów gospodarczych w Niemczech wg danych WPHI ok. 10 tys. firm, głównie jednoosobowych działających w branży usług czyni rentowność takiego przedsięwzięcia bardzo prawdopodobną. Opr.: dr Adam Zaborowski/WPHI - Berlin Sprawozdania i zapowiedzi Targi IX Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnych Monachium, W Monachium odbyły się dziewiąte Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnych Expo Real Od ich pierwszej edycji w 1998 roku, targi Expo Real znalazły się w czołówce wiodących targów specjalistycznych tej branży w Europie. Oferta targów obejmuje następujące segmenty: pośrednictwo i doradztwo w obrocie nieruchomościami inwestycyjnymi, zarządzanie nieruchomościami, finansowanie inwestycji i nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje, projektowanie i realizacja inwestycji, budownictwo, usługi bankowe i leasingowe, technologie przekazywania informacji, prasę i związki branżowe, systemy szkoleń. Do najważniejszych krajów docelowych dla inwestycji kapitałowych należą Niemcy, Europa Środkowa i Skandynawia. Znaczącą rolę we wzroście rynku nieruchomości w Europie odgrywają także nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej. Wystawcy podkreślają, iż z uwagi na rozmiar transakcji, nabycie nieruchomości rzadko finansowane jest wyłącznie ze środków własnych. To wyjaśnia obecność wielu banków na targach formatu Expo Real, jak również prawników zajmujących się doradztwem prawnym przy finansowaniu transakcji nieruchomościami. Targi zgromadziły wystawców z 39 krajów, co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza wzrost o 15 %. W tegorocznej edycji targów organizatorzy odnotowali 400 wystawców z zagranicy, tj. o 35% więcej niż w roku ubiegłym. Pod względem powierzchni wystawowej Expo Real 2006 odnotował również rekordowy wskaźnik udostępniając dla wystawców powierzchnię 52 tys. m² (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 20 %). Polska reprezentowana była przez 36 wystawców (miasta, regiony, deweloperzy, banki), którzy zaprezentowali na rekordowej jak dotąd powierzchni wystawowej 380 m² ( w 2005 r. powierzchnia 4

9 obejmowała 240 m²). Targi odwiedziło gości z 65 krajów, wśród których stoiska polskich wystawców cieszyły się dużym zainteresowaniem Opr.:Tomasz Zmiejko/WE - Monachium Bliższe informacje: Sprawozdania i zapowiedzi Inne Konferencja gospodarcza Polska-Niemcy szanse sąsiedztwa Berlin, r. We współpracy ze berlińską izbą przemysłowo-handlową, senatem Berlina i innymi, WPHiI w Berlinie realizował konferencję, która zgromadziła wielu prominentnych referentów : p. Elżbieta Wilczyńska Podsekretarz Stanu w MG i jej niemieckiego odpowiednika p. Joachim Wuermelinga, p. Haralda Wolfa Senatora ds. Gospodarki Senatu Berlina, p. Larsa Bosse Dyrektora Generalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, p. Andrzeja Kanthaka Prezesa PAIiIZ oraz wiele innych znakomitości. Spotkanie wzbogacone zostało o uwagi przedsiębiorców polskich i niemieckich o ich doświadczeniach w prowadzeniu działalności gospodarczej w odpowiednio RFN i Polsce. Wzięło w nim udział ponad 300 osób, główie z sektora MSP. Opr. Joachim Thannhäuser/WPHI - Berlin Bliższe informacje: Spotkanie przedsiębiorców Gesprächskreis Ostgeschäft Hanower, r. Hanowerska izba przemysłowo-handlowa we współpracy z WPHiI w Berlinie zorganizowały cykliczne spotkanie dla przedsięborców głównie z sektora MSP prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Spotkania mają charakter kameralny opisywane zgromadziło 30 osób. Poza informacjami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, zrelacjonowano (InWent ggmbh/hanower) przebieg programu Job fit for Europe w miesiącach letnich w Warszawie. W programie udział wzięło 30 firm dolnosaksońskich z sektora MSP, poszukujących współpracy z firmami polskimi. Interesującą nowością tych programów (w 2004 roku Poznań, w 2005 Wrocław) jest silna akcentacja kontekstu kulturowego w nawiązywaniu kontaktów między firmami niemieccy uczestnicy uczą się podstaw języka polskiego, uczestniczą w seminariach nt. historii i literatury polskiej. Opr. Joachim Thannhäuser/WPHI - Berlin Bliższe informacje: Polsko-Niemiecki Salon Gospodarczy Kolonia, r. Po raz piętnasty odbędzie się w pomieszczeniach WPHI spotkanie Polsko-Niemieckiego Salonu Gospodarczego. Na aktualną edycję Salonu zaproszono przede wszystkim przedstawicieli niemieckich firm branży spożywczej. Goście imprezy będą mieli okazję poznać ekologiczne i regionalne produkty polskiego przemysłu spożywczego i zapoznać się z ich smakiem. Spotkanie w scenerii malarstwa polskiego, pędzla Piotra Smolki i Piotra Wolframma zostanie dodatkowo uatrakcyjnione muzyką jazzową i poczęstunkiem przygotowanym przez restaurację "Gdańska" z Oberhausen. Opr.: Roman Szramka/WPHI Kolonia Bliższe informacje: Forum Polskich Przedsiębiorców w Niemczech Berlin, r. Spotkanie odbędzie się w pomieszczeniach recepcyjnych Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Berlinie. Połączone ono będzie z tradycyjnym Spotkaniem Noworocznym, w którym uczestniczyć będą także przedstawiciele politycznych i gospodarczych władz niemieckich, Berlina, Niemieckich Izb Przemysłowo- 5

10 Handlowych, dyplomatów gospodarczych innych krajów, potencjalni inwestorzy, dziennikarze. Inicjatywa powołania Forum Polskich Przedsiębiorców powstała w grudniu 2004 roku. Należy podkreślić, że ilość zewidencjonowanych przez WPHI polskich firm działających w Niemczech wynosi ok. 8 tys., natomiast szacunkowa ilość wszystkich polskich firm w Niemczech mieści się w przedziale tys.w trakcie spotkania będą prezentowane filmy pokazujące Polskę oraz polską ofertę turystyczną. Opr.: dr Adam Zaborowski/WPHI Berlin Bliższe informacje: Informacje różne Polski holding energetyczny uczestnikiem Europejskiej Giełdy Energii EEX w Lipsku Jeden z najlepiej zorganizowanych europejskich rynków obrotu energią elektryczną EEX w Lipsku ma od jesieni br. nowego formalnego uczestnika polski holding energetyczny BOT Górnictwo i Energetyka S.A. (BOT GiE S.A.) z siedzibą w Łodzi. Holding, w skład którego wchodzą elektrownie Bełchatów, Opole i Turów a także KWB Turów, wejściem na giełdę otwiera sobie drogę do grona największych graczy europejskiego rynku energii elektrycznej. Zdaniem członków kierownictwa BOT GiE S.A., jego wejście na giełdę będzei miało wpływ na europejski rynek energii jak też gospodarkę energetyczną Polski, wpłynie także na wzrost płynności na giełdzie i spowoduje poprawę czasowego przekazzywania sygnałów cenowych z giełdy na rynek polski. Aktualnie handel energią na giełdzie EEX w Lipsku prowadzi 150 firm z 19. państw europejskich. Opr.: Katarzyna Rzeźniczek/WE - Lipsk Bliższe informacje: Najnowszej generacji autobusy przegubowe produkcji Solaris Bus & Coach dla Bremy Do końca 2006 roku zakłady komunikacyjne miasta państwa Bremy (BS AG) wzbogacą się o 9. nowych autobusów Solaris, spełniajacych standardy EEV w zakresie małej szkodliwości dla środowiska(enhanced Environmentally Friendly Vehickle). Oznacza to miedzy innymi spełnianie już obecnie przez spaliny autobusów Solaris standardów Euro 5, które będą obowiązywać nowo rejestrowane samochody ciężarowe i autobusy od 2009 roku obecnie obowiązuje norma Euro 4. Nowe przegubowce mają 18 m długości, ok. 2.5 m szerokości. Mieszczą 149. pasażerów w tym 44+1 na siedząco. Wszystkie produkowane są w wersji niskopodwoziowej, co czyni je przyjaznymi dla osób starszych, poruszających się na wózkach, etc. Ułatwieniem dla wspomnianej grupy osób jest też automatyczny podest-winda montowana przy drzwiach w przedniej części autobusu. Seryjnie wyposażane są także przez producenta w instalację rejestrującą video, co służyć ma zwiększeniu bezpieczeństwa pasażerów. Opr.: Joachim Thannhäuser/WPHI Berlin Bliższe informacje: Boom inwestycyjny w Niemczech Inwestycje niemieckich przedsiębiorstw wzrosną w roku bieżącym tak jak to miało już miejsce w czasie tzw. wzrostu nowej gospodarki w roku Ocena taka wynika z badań przeprowadzonych przez grupę bankową KfW. Zgodnie z szacunkami przedsiębiorstwa wydadzą w tym roku o 7,9% pieniędzy więcej na nowe budowle i wyposażenie niż to miało miejsc w 2005 roku. Jeszcze latem tego roku barometr inwestycyjny wskazywał wzrost o 6,4%. Badania są prowadzone przez grupę bankową KfW na zlecenie Financial Times Deutschland. Szacunki te podkreślają jeszcze raz, w jak znaczącym stopniu uwidacznia się wzrost inwestycyjny w Niemczech. Wzrost jest znacznie wyższy niż zakładaliśmy mówi główny ekonomista grupy bankowej KfW Norbert Irsch w wywiadzie dla ITD. W ostatnim okresie klimat wśród przedsiębiorstw niemieckich uległ znacznej poprawie. Wraz ze wzrostem kursu akcji przedsiębiorstw uległy poprawie warunki ich finansowania. Największy wzrost nastąpił w budownictwie gospodarczym, do którego zaliczamy budowę fabryk i budownictwo biurowe. W III kwartale, tylko w sektorze budownictwa, zanotowano wzrost o 1,8% w stosunku do II kwartału, co przełożyło się na ponad 40% -wy udział w całym wzroście gospodarczym. Do końca roku 2005 panowała w budownictwie gospodarczym stagnacja. Przełom przyszedł wraz ze wzrostem zamówień składanych przez przemysł, który w związku ze zwiększoną ilością otrzymanych zamówień zaczął inwestować w nowe obiekty budowlane. 6

11 Oczekiwane przez analityków gospodarczych osłabienie koniunktury światowej w przyszłym roku oraz podniesienie stawki podatku VAT w Niemczech przełoży się prawdopodobnie również na zahamowanie inwestycji w gospodarce. Wzrost stawki VAT może odbić się w znacznym stopniu na wynikach finansowych przedsiębiorstw, a to spowoduje o wiele mniejsze zainteresowanie nowymi inwestycjami. Według oceny finansistów z KfW, wielkość zjawiska nie powinna być jednakże powodem do niepokoju. Opr.: Tomasz Urbański/WPHI Berlin Bliższe informacje: Współpraca banków PKO BP i niemieckich kas oszczędności Sparkasse. W dniach listopada w Poczdamie odbyło się spotkanie przedstawicieli banków PKO BP i niemieckich Sparkasse. Spotkanie organizowało Polsko-Niemieckie Biuro Współpracy Kas Oszczędnościowych we Frankfurcie n. Odrą. Ta forma współpracy polskich i niemieckich struktur bankowych o podobnym charakterze publicznym ma miejsce od 10-u lat. Spotkania odbywają się raz do roku na przemian w Polsce i w Niemczech i służą wymianie doświadczeń, informacji, określaniu płaszczyzn przyszłej współpracy..aktualnie Sparkassen posiadają ok. 45% udział w rynku i obsługują ok. 50% rynku klientów indywidualnych..wg. danych niemieckiej kasy oszczędności Sparkasse, 20% klientów indywidualnych i 50% klientów korporacyjnych używa bankowości elektronicznej. Przedstawiciele PKO BP poinformowali, że w Polsce podobnie 20% klientów indywidualnych. Podstawowym zadaniem w działalności zagranicznej kas oszczędności Sparkasse jest obsługa stanu średniego Obsługa ta prowadzona jest w ramach tzw. S- countrydesk i polega na : - udziale w finansowaniu projektów transgranicznych, - indywidualnym doradztwie ( praktykowane w Polsce ). Głównymi partnerami niemieckich Sparkassen w Polsce są banki : PKO BP, NORD, Bank Zachodni. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanych jest obecnie w RFN 5% komunalnych inwestycji infrastrukturalnych, w przyszłości oczekuje się, że będzie to 15-20%. W związku z przyjętą w Polsce w październiku 2005 r. ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym zaproponowano spotkanie i opracowaniu wspólnych polsko-niemieckich projektów w strefie przygranicznej - z inicjatywy Sparkasse zrealizowano w br. projekt Polsko-Niemiecki Barometr Turystyczny. Opr.: dr Adam Zaborowski/WPHI Berlin Bliższe informacje: 7

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str.

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str. NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 GRZEGORZ PĘDRAS PREZES SECUS ASSET

Bardziej szczegółowo

Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska

Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej 2 Poznając Kapitał Dolnego Śląska dodatek informacyjno

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

msp.krakow.pl 34 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czerwiec 2008

msp.krakow.pl 34 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czerwiec 2008 msp.krakow.pl 34 czerwiec 2008 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wydział Podatków i Opłat Renta a prowadzenie działalności gospodarczej 34 czerwiec 2008 msp.krakow.pl SPIS TREŚCI ELEMANTARZ

Bardziej szczegółowo

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Kraków, sierpień 2004 Spis treści WSTĘP...2 1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE W POLSKIM SEKTORZE FINANSOWYM W 2003 ROKU JAKO DETERMINANTY

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES Spółek Giełdowych SEG 15 października 2009 Warszawa - Zamek Królewski Partnerzy Kongresu Partner merytoryczny Spółki giełdowe po kryzysie finansowym Szanowni

Bardziej szczegółowo

Dodatek Innowacje. Polskę może czekać golden age. KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty PROJEKT RELACJA INTEGRACJA.

Dodatek Innowacje. Polskę może czekać golden age. KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty PROJEKT RELACJA INTEGRACJA. Dodatek Innowacje Polskę może czekać golden age mówi Michał Boni KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty Nauka i biznes w parze Spływ kajakowy pracodawców Lubuskie Forum Gospodarcze PROJEKT

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA I ROLA SYSTEMU BANKOWEGO REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC W GOSPODARCE

STRUKTURA I ROLA SYSTEMU BANKOWEGO REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC W GOSPODARCE ROCZNIKI EKONOMII I ZARZĄDZANIA Tom 6(42), numer 2 2014 STRUKTURA I ROLA SYSTEMU BANKOWEGO REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC W GOSPODARCE WSTĘP Obecna struktura systemu bankowego w Niemczech jest wynikiem jego

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Sławomir Majman, prezes PAIiIZ.

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Sławomir Majman, prezes PAIiIZ. WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012 Inwestycje zagraniczne w Polsce Sławomir Majman, prezes PAIiIZ grudzień 2012 1 2 grudzień 2012 Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

YOUR WORLD, OUR LIGHT

YOUR WORLD, OUR LIGHT YOUR WORLD, OUR LIGHT Jednostkowy raport roczny LUG S.A. 2011 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA LUG S.A.... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011....5 1. WPROWADZENIE... 6 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Analiza branży gier. w Polsce i w Berlinie

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Analiza branży gier. w Polsce i w Berlinie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Analiza branży gier w Polsce i w Berlinie Berlin, styczeń 2014 1 Wydawca wersji polskiej: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

Fundusz pożyczkowy. Konferencja

Fundusz pożyczkowy. Konferencja Związki pracodawców walczą o drogi wodne Nr 2 (7)/2010 PROJEKT Czym jest flexicurity? OPZL Pożyczki w ofercie Brak euro złagodził kryzys mówi Jolanta Fedak Powstanie Interior J. Jasiñski w zarz¹dzie Konfederacji

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

EWA S.A. Słodka recepta na sukces. Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku. Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu.

EWA S.A. Słodka recepta na sukces. Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku. Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu. Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 8 / jesień 2012 Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu Jan Pytlewski EWA S.A. Słodka recepta na

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Skandynawskie inwestycje w Polsce

Skandynawskie inwestycje w Polsce Spis treści Wstęp... 1 Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza... 2 Profil firm członkowskich... 4... 8 I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce... 8 1. Polska pozycja rankingowa... 8 2. Napływ BIZ

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 6 (51) /2012 Zostań Lubuskim Liderem Biznesu zgłoszenia do 16 lipca Finał konkursu 24 września w Filharmonii Gorzowskiej czerwiec 2012 1 2 czerwiec 2012

Bardziej szczegółowo