Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Prof. dr hab.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Prof. dr hab."

Transkrypt

1 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Prof. dr hab. Józef Olszyński Berlin, r. Szanowni Państwo. Przekazuję do wiadomości drogą elektroniczną kolejny numer biuletynu informacyjnego o wydarzeniach promocji gospodarczej na rynku niemieckim, zamieszczany także na stronach internetowych WPHI Berlin Józef Olszyński Ambasador Tytularny Otrzymują 1. dr Marek Prawda Ambasdor RP w RFN 2. Stanisław Hebda Dyrektor Dep. Jednostek Nadzorowanych i Podległych MG 3. Cezariusz Z. Kwaterski - Dyrektor Dep. Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej MG 4. Bronisława Kowalak Dyrektor Dep. Instrumentów Wsparcia MG 5. Jerzy Margański Dyrektor Dep. Europy MSZ 6. Katarzyna Skórzyńska Dyrektor Dep. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej MSZ 7. Agnieszka Wielowieyska Dyrektor Dep. Promocji MSZ 8. Elżbieta Sobótka Konsul Generalny RP w Monachium 9. Jan Granat Konsul Generalny RP w Hamburgu Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Glinkastr. 5 7 T / Wydział Promocji Handlu i Inwestycji D Berlin F /

2 10. Andrzej Kaczorowski Konsul Generalny RP w Kolonii 11. Ryszard Król Konsul Generalny RP w Lipsku 12. Danuta Dominiak-Woźniak I. Radca Kierownik WPHI w Kolonii 13. Danuta Jabłońska Prezes Zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 14. Andrzej Arendarski Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej 15. Jerzy Bartnik Prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego 16. Andrzej Malinowski Prezes Zarządu Konfederacji Pracodawców Polskich 17. Henryka Bochniarz Prezes Zarządu Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan 18. Marek Goliszewski Prezes Zarządu Business Centre Club 19. Krzysztof Szymański Marszałek Województwa Lubuskiego 20. Zygmunt Meyer Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 21. Paweł Wróblewski Marszałek Województwa Dolnośląskiego 22. Zenon Bambrowicz Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze 23. Sławomir Hunek Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 24. Waldemar Ziemak Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 25. Mirosław Kamiński Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 26. Janusz Zaleski Prezes Zarządu Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 27. Tadeusz Donocik Prezes Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach 28. Zbigniew Sebastian Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Gospodarczej 29. Jerzy Karolkiewicz Prezes Zarządu Zachodniej IP-H 30. Wojciech Maksymowicz Prezes Zarządu IP-H w Toruniu 31. Marek Wagner Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie 32. Mieczysław Kozera Prezes Zarządu Łódzkiej IP-H 33. Andrzej Zdebski Prezes Zarządu IP-H w Krakowie 34. Alojzy Reinert Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Śląsk 35. Janusz Granat Prezes Zarządu Opolskiej IP-H 36. Mieczysław Łagowski Prezes Zarządu IP-H w Rzeszowie 37. Witold Karczewski Prezes Zarządu IP-H w Białymstoku 38. Jerzy Kowalski Prezes Zarządu Pomorskiej IP-H 39. Ryszard Zbróg Prezes Zarządu Staropolskiej IP-H 40. Wojciech Kruk Prezes Zarządu Wielkopolskiej IP-H 41. Dariusz Więcaszek Prezes Zarządu Pólnocnej Izby Gospodarczej

3 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Biuletyn Promocja gospodarcza na rynku niemieckim (Promotion Newsletter) Nr 2 Listopad 2006 Redakcja: Prof. Dr Józef Olszyński Ambasador Tytularny Joachim Thannhäuser I. Sekretarz Ambasady Kamilla Janowska

4 Spis treści I. Informacje i mikroanalizy rynkowe i branżowe 1. Niemiecki rynek bankowy II. Sprawozdania i zapowiedzi przedsięwzięć promocyjnych 1. Targi IX Międzynarodowe Targi Nieruchomości w Monachium 2. Inne Konferencja Gospodarcza Polska-Niemcy szanse sąsiedztwa w Berlinie Spotkanie przedsiębiorców Gesprächskreis Ostgeschäft w Hanowerze Polsko-Niemiecki Salon Gospodarczy w Kolonii Forum Polskich Przedsiębiorców w Berlinie III. Informacje różne 1. Polski holding energetyczny uczestnikiem Europejskiej Giełdy Energii EEX w Lipsku 2. Najnowszej generacji autobusy przegubowe Solaris dla Bremy 3. Boom inwestycyjny w Niemczech 4. Współpraca banku PKO BP i niemieckich kas oszczędności Sparkasse

5 Informacje i mikroanalizy Niemiecki rynek bankowy I. Struktura rynku bankowego Banki odgrywają znaczącą rolę w gospodarce niemieckiej: - tworzą ok. 3,2% dochodu narodowego, - zatrudniają 700 tys. pracowników (3%), - finansowanie przedsiębiorstw odbywa się bardziej przez kredyty aniżeli przez rynek kapitałowy. Szeroka oferta usług obejmuje: - kredytowanie, - lokaty pieniężne, - ubezpieczenia, - sprawy hipoteczne. Partnerami dialogowymi banków niemieckich są: - państwowe instytucje nadzorcze, - Niemiecki Bank Federalny (Deutsche Bundesbank), - parlament i rząd, - społeczeństwo, - Centralna Komisja Kredytowa (Zentraler Kreditausschuss). Partnerami dialogowymi w skali międzynarodowej są: - Międzynarodowi Regulatorzy (Baseler Ausschuss), - Organy EU (Parlament, Rada, Komisja), - Europejski Bank Centralny, - Europejska Federacja Bankowa. Niemiecki rynek bankowy tworzy: banków prywatnych (Private Banken), kas oszczędnościowych (Sparkassen), spółdzielczych instytucji kredytowych (Kreditgenossenschaften), innych instytucji Łącznie funkcjonuje w Niemczech 2400 instytucji kredytowych, w tym ok. 900 małych, z sumą bilansową poniżej 250 mln EUR, same zaś banki posiadają filii (oddziałów), co oznacza, że jeden bank przypada na mieszkańców. Z uwagi na pochodzenie kapitału zakładowego banków, wyróżnia się 3. grupy banków: banki prywatne (Private Banken), kasy oszczędnościowe i banki krajów związkowych (landowe) (Sparkassen und Landesbanken) tworzące sektor publiczny (Öffentliche Banken), banki spółdzielcze (Genossenschaftsbanken: Volksbanken, Reiffeisebanken). Banki publiczne pozostają głównymi instytucjami finansowymi dla krajów związkowych i gmin. Udział poszczególnych rodzajów banków w rynku kształtuje się następująco: banki publiczne ok. 45% banki prywatne ponad 40%, zaś banki spółdzielcze poniżej 12%. Do największych 10 banków niemieckich to: 1. Deutsche Bank AG (prywatny) 2. Dresdner Bank AG (prywatny) 1

6 Informacje i mikroanalizy Niemiecki Rynek Bankowy 3. HVB Group (prywatny) 4. Commerzbank AG (prywatny) 5. DZ Bank AG (spółdzielczy) 6. Landesbank Baden-Württemberg (publiczny) 7. Bayerische Landesbank (publiczny) 8. KfW Bankengruppe (publiczny) 9. West LB AG (publiczny) 10. Eurohypo AG (prywatny). Banki w RFN w zasadniczej części (ok. 90%) stanowią własność niemiecką (zaledwie 5-10% pozostaje w rękach zagranicznych).taki układ własnościowy wynika przede wszystkim stąd, że kasy oszczędnościowe (Sparkassen) oraz banki spółdzielcze (Genossenschaftsbanken) są, z uwagi na ramy prawne swojego funkcjonowania, chronioną strefą specjalną. Charakterystycznym jest, że bank prywatny nie może kupić ani kasy oszczędności, ani banku spółdzielczego natomiast odwrotna sytuacja jest możliwa. Rynek klientów prywatnych obsługiwany jest w ok. 50% przez kasy oszczędnościowe, w 25-30% przez banki spółdzielcze oraz ok. 25 % przez banki prywatne. Kwestie Sparkassen są uregulowane ustawowo, paragrafem 40 Kreditwesengesetz, który to paragraf stanowi, iż tylko instytucje prawa publicznego mają prawo do używania tej nazwy(sparkasse). Unia Europejska zarzuca RFN i systemowi kas oszczędnościowych, że posiadają prawo sprzeczne z zasadami Unii ( m.in. w kwestii swobody przepływu kapitału ). Rząd niemiecki przygotował propozycję rozwiązania tego problemu, którą przekazał do Brukseli. Według niej używanie nazwy Sparkasse w przypadku sprywatyzowania miałoby się opierać na trzech zasadach: - zasada dostępności dla każdego klienta ( reguła w kasach oszczędnościowych ) - zasada regionalności ( dostosowanie działania do określonego obszaru ) - wykorzystanie zysku na rzecz dobra społecznego. Kryteria te, to główne zasady działalności kas oszczędnościowych. Propozycja niemiecka została odrzucona przez UE z powodu nie zaakceptowania 2. i 3. zasady. W związku z tym kasy oszczędnościowe zwróciły się do instytucji naukowych o ekspertyzę w kwestii ochrona marki, a teoria prywatyzcji. Wynik tej ekspertyzy forma instytucji życia publicznego jest najlepszą dla dostępności dla wszystkich klientów i dlatego banki prywatne nie mogą używać tej nazwy oznacza w praktyce pozostanie przy istniejących wewnątrzniemieckich regulacjach prawnych. W praktyce oznacza to, że taka grupa jak Kasy Oszczędnościowe potrzebuje wspólnego wizerunku, to jest marka, 90 % mieszkańców Niemiec zna markę Sparkassen. Obywatele niemieccy chcą Sparkassen, potwierdziła to ankieta w której 82 % opowiedziało się za utrzymaniem kas oszczędnościowych jako instytucji prawa publicznego. Funkcję kontrolną w niemieckim systemie bankowym spełnia Federalny Urząd ds. Nadzoru Usług Finansowych - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin (www.bafin.de). Jest to struktura powstała r. z połączenia trzech wcześniej funkcjonujących Federalnych Urzędów Nadzorczych, stanowiąca po raz pierwszy w Niemczech zintegrowany nadzór państwowy nad systemem bankowym, ubezpieczeniowym oraz rynkiem papierów wartościowych. Jest to jedyny urząd, który może kontrolować wszystkie banki. Uprawnień takich nie ma Deutsche Bundesbank. 2

7 Niemiecki Rynek Bankowy Informacje i mikroanalizy II. Organizacje zrzeszające banki niemieckie W Niemczech jest 5. głównych organizacji zrzeszających poszczególne rodzaje banków: 1. Bundesverband deutscher Banken e.v. (BDB) skupiający banki prywatne. 2. Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Reiffeisebanken e.v. (BVR) skupiający banki spółdzielcze. 3. Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.v. (VÖB) skupiający banki krajów związkowych. 4. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.v. skupiający kasy oszczędności i niektóre banki krajów związkowych. 5. Verband deutscher Pfandbriefbanken e.v. ( powstał na bazie dawnego Związku Banków Hipotecznych Verband deutscher Hypotekenbanken ) 6. Aktualnie funkcjonuje jeszcze jedna organizacja zrzeszająca banki niemieckie w nowych landach Ostdeutscher Landesverband (Związek Niemieckich Banków Wschodnich). Jako 7. organizacja funkcjonuje Centralna Komisja Kredytowa - Der Zentrale Kreditausschuss (ZKA) - zjednoczenie wszystkich w/w. związków (www.zka.de), rozumiana jako reprezentant ich interesów, podejmująca decyzje jednogłośnie i prezentująca wspólne stanowisko wobec organów ustawowych, rządu federalnego i krajów związkowych oraz instytucji bankowych i finansowych. Co roku jeden z trzech głównych związków: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Reiffeisebanken, Bundesverband deutscher Banken i Deutscher Sparkassen- und Giroverband obejmuje przewodnictwo i pełni funkcję Sekretariatu ZKA. od r. przewodnictwo po Bundesverband deutscher Banken przejął Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Reiffeisebanken. III. Federalny Związek Banków Niemieckich - Bundesverband deutscher Banken e.v. (BDB). Członkami BDB jest 228 banków (stanowiących 40% sumy bilansowej, zatrudniających 170 tys. pracowników). Do zadań BDB należy informacja i doradztwo dla banków i ich członków, informacja i doradztwo w odniesieniu do polityki i władz nadzorczych ( know-how dla członków), PR (broszury, media, gazeta czasopismo Die Bank, imprezy, przedsięwzięcia), zabezpieczenie lokat bankowych, instytucja rzecznika (Ombudsmann). Organami władzy BDB są: - Zebranie Delegatów (wybiera członków zarządu oraz Komisje spośród banków członkowskich, rozstrzyga o finansowaniu Związku ze składek członkowskich), - Komisje i Grupy Robocze (określają bieżącą pracę Związku) BDB posiada 16 Komisji. W związku pracuje 130 osób. Zarząd liczy 12 członków. Funkcje dyrektora generalnego i członka zarządu sprawuje aktualnie Manfred Weber. Należy podkreślić, że banki prywatne zrzeszone w BDB gwarantują lepsze zabezpieczenie lokat klientów tych banków. Generalnie państwo gwarantuje lokaty do 20 tys. EUR. W BDB członkowie wnoszą opłaty na fundusz ubezpieczający lokaty pieniężne (Anlageversicherungsfond) co zabezpiecza lokaty na koncie w danym banku w przypadku jego ewentualnej upadłości 3

8 Niemiecki Rynek Bankowy Informacje i mikroanalizy Struktura i działalność 5. związków zrzeszających różne rodzaje banków jest zróżnicowana. Każdy z nich ma inne cele specyficzne dla charakteru poszczególnych rodzajów banków, DSGV ma np. bardziej rozbudowane struktury na poziomie poszczególnych krajów związkowych niż BDB. Landesbank Berlin nie może prowadzić działalności w Brandenburgii i odwrotnie, podczas gdy banki zrzeszone w BDB mogą ze sobą konkurować bez przestrzegania zasady terytorialności. W DSGV wszystkie produkty są przygotowywane centralnie, podobnie jak centralnie jest prowadzony marketing. Także system płatności, rozliczeń i ubezpieczeń jest przygotowywany centralnie. W BDB istotną rolę spełnia funkcja rzecznika (Ombudsmann). Pośredniczy on w przypadku problemów prywatnych klientów z bankiem. BDB ma 5. takich rzeczników są to byli członkowie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Związek Banków Polskich rozważa także wprowadzenie podobnej instytucji. Istnieje współpraca między Federalnym Związkiem Banków Niemieckich a Związkiem Banków Polskich. Dwa razy do roku odbywają się spotkania konsultacje; w kwietniu w Niemczech, a w listopadzie w Polsce. Warto przy tym zauważyć, że żaden z polskich banków nie zdecydował się na otwarcie swojego oddziału operacyjnego w RFN przy czym liczba polskich podmiotów gospodarczych w Niemczech wg danych WPHI ok. 10 tys. firm, głównie jednoosobowych działających w branży usług czyni rentowność takiego przedsięwzięcia bardzo prawdopodobną. Opr.: dr Adam Zaborowski/WPHI - Berlin Sprawozdania i zapowiedzi Targi IX Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnych Monachium, W Monachium odbyły się dziewiąte Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnych Expo Real Od ich pierwszej edycji w 1998 roku, targi Expo Real znalazły się w czołówce wiodących targów specjalistycznych tej branży w Europie. Oferta targów obejmuje następujące segmenty: pośrednictwo i doradztwo w obrocie nieruchomościami inwestycyjnymi, zarządzanie nieruchomościami, finansowanie inwestycji i nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje, projektowanie i realizacja inwestycji, budownictwo, usługi bankowe i leasingowe, technologie przekazywania informacji, prasę i związki branżowe, systemy szkoleń. Do najważniejszych krajów docelowych dla inwestycji kapitałowych należą Niemcy, Europa Środkowa i Skandynawia. Znaczącą rolę we wzroście rynku nieruchomości w Europie odgrywają także nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej. Wystawcy podkreślają, iż z uwagi na rozmiar transakcji, nabycie nieruchomości rzadko finansowane jest wyłącznie ze środków własnych. To wyjaśnia obecność wielu banków na targach formatu Expo Real, jak również prawników zajmujących się doradztwem prawnym przy finansowaniu transakcji nieruchomościami. Targi zgromadziły wystawców z 39 krajów, co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza wzrost o 15 %. W tegorocznej edycji targów organizatorzy odnotowali 400 wystawców z zagranicy, tj. o 35% więcej niż w roku ubiegłym. Pod względem powierzchni wystawowej Expo Real 2006 odnotował również rekordowy wskaźnik udostępniając dla wystawców powierzchnię 52 tys. m² (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 20 %). Polska reprezentowana była przez 36 wystawców (miasta, regiony, deweloperzy, banki), którzy zaprezentowali na rekordowej jak dotąd powierzchni wystawowej 380 m² ( w 2005 r. powierzchnia 4

9 obejmowała 240 m²). Targi odwiedziło gości z 65 krajów, wśród których stoiska polskich wystawców cieszyły się dużym zainteresowaniem Opr.:Tomasz Zmiejko/WE - Monachium Bliższe informacje: Sprawozdania i zapowiedzi Inne Konferencja gospodarcza Polska-Niemcy szanse sąsiedztwa Berlin, r. We współpracy ze berlińską izbą przemysłowo-handlową, senatem Berlina i innymi, WPHiI w Berlinie realizował konferencję, która zgromadziła wielu prominentnych referentów : p. Elżbieta Wilczyńska Podsekretarz Stanu w MG i jej niemieckiego odpowiednika p. Joachim Wuermelinga, p. Haralda Wolfa Senatora ds. Gospodarki Senatu Berlina, p. Larsa Bosse Dyrektora Generalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, p. Andrzeja Kanthaka Prezesa PAIiIZ oraz wiele innych znakomitości. Spotkanie wzbogacone zostało o uwagi przedsiębiorców polskich i niemieckich o ich doświadczeniach w prowadzeniu działalności gospodarczej w odpowiednio RFN i Polsce. Wzięło w nim udział ponad 300 osób, główie z sektora MSP. Opr. Joachim Thannhäuser/WPHI - Berlin Bliższe informacje: Spotkanie przedsiębiorców Gesprächskreis Ostgeschäft Hanower, r. Hanowerska izba przemysłowo-handlowa we współpracy z WPHiI w Berlinie zorganizowały cykliczne spotkanie dla przedsięborców głównie z sektora MSP prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Spotkania mają charakter kameralny opisywane zgromadziło 30 osób. Poza informacjami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, zrelacjonowano (InWent ggmbh/hanower) przebieg programu Job fit for Europe w miesiącach letnich w Warszawie. W programie udział wzięło 30 firm dolnosaksońskich z sektora MSP, poszukujących współpracy z firmami polskimi. Interesującą nowością tych programów (w 2004 roku Poznań, w 2005 Wrocław) jest silna akcentacja kontekstu kulturowego w nawiązywaniu kontaktów między firmami niemieccy uczestnicy uczą się podstaw języka polskiego, uczestniczą w seminariach nt. historii i literatury polskiej. Opr. Joachim Thannhäuser/WPHI - Berlin Bliższe informacje: Polsko-Niemiecki Salon Gospodarczy Kolonia, r. Po raz piętnasty odbędzie się w pomieszczeniach WPHI spotkanie Polsko-Niemieckiego Salonu Gospodarczego. Na aktualną edycję Salonu zaproszono przede wszystkim przedstawicieli niemieckich firm branży spożywczej. Goście imprezy będą mieli okazję poznać ekologiczne i regionalne produkty polskiego przemysłu spożywczego i zapoznać się z ich smakiem. Spotkanie w scenerii malarstwa polskiego, pędzla Piotra Smolki i Piotra Wolframma zostanie dodatkowo uatrakcyjnione muzyką jazzową i poczęstunkiem przygotowanym przez restaurację "Gdańska" z Oberhausen. Opr.: Roman Szramka/WPHI Kolonia Bliższe informacje: Forum Polskich Przedsiębiorców w Niemczech Berlin, r. Spotkanie odbędzie się w pomieszczeniach recepcyjnych Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Berlinie. Połączone ono będzie z tradycyjnym Spotkaniem Noworocznym, w którym uczestniczyć będą także przedstawiciele politycznych i gospodarczych władz niemieckich, Berlina, Niemieckich Izb Przemysłowo- 5

10 Handlowych, dyplomatów gospodarczych innych krajów, potencjalni inwestorzy, dziennikarze. Inicjatywa powołania Forum Polskich Przedsiębiorców powstała w grudniu 2004 roku. Należy podkreślić, że ilość zewidencjonowanych przez WPHI polskich firm działających w Niemczech wynosi ok. 8 tys., natomiast szacunkowa ilość wszystkich polskich firm w Niemczech mieści się w przedziale tys.w trakcie spotkania będą prezentowane filmy pokazujące Polskę oraz polską ofertę turystyczną. Opr.: dr Adam Zaborowski/WPHI Berlin Bliższe informacje: Informacje różne Polski holding energetyczny uczestnikiem Europejskiej Giełdy Energii EEX w Lipsku Jeden z najlepiej zorganizowanych europejskich rynków obrotu energią elektryczną EEX w Lipsku ma od jesieni br. nowego formalnego uczestnika polski holding energetyczny BOT Górnictwo i Energetyka S.A. (BOT GiE S.A.) z siedzibą w Łodzi. Holding, w skład którego wchodzą elektrownie Bełchatów, Opole i Turów a także KWB Turów, wejściem na giełdę otwiera sobie drogę do grona największych graczy europejskiego rynku energii elektrycznej. Zdaniem członków kierownictwa BOT GiE S.A., jego wejście na giełdę będzei miało wpływ na europejski rynek energii jak też gospodarkę energetyczną Polski, wpłynie także na wzrost płynności na giełdzie i spowoduje poprawę czasowego przekazzywania sygnałów cenowych z giełdy na rynek polski. Aktualnie handel energią na giełdzie EEX w Lipsku prowadzi 150 firm z 19. państw europejskich. Opr.: Katarzyna Rzeźniczek/WE - Lipsk Bliższe informacje: Najnowszej generacji autobusy przegubowe produkcji Solaris Bus & Coach dla Bremy Do końca 2006 roku zakłady komunikacyjne miasta państwa Bremy (BS AG) wzbogacą się o 9. nowych autobusów Solaris, spełniajacych standardy EEV w zakresie małej szkodliwości dla środowiska(enhanced Environmentally Friendly Vehickle). Oznacza to miedzy innymi spełnianie już obecnie przez spaliny autobusów Solaris standardów Euro 5, które będą obowiązywać nowo rejestrowane samochody ciężarowe i autobusy od 2009 roku obecnie obowiązuje norma Euro 4. Nowe przegubowce mają 18 m długości, ok. 2.5 m szerokości. Mieszczą 149. pasażerów w tym 44+1 na siedząco. Wszystkie produkowane są w wersji niskopodwoziowej, co czyni je przyjaznymi dla osób starszych, poruszających się na wózkach, etc. Ułatwieniem dla wspomnianej grupy osób jest też automatyczny podest-winda montowana przy drzwiach w przedniej części autobusu. Seryjnie wyposażane są także przez producenta w instalację rejestrującą video, co służyć ma zwiększeniu bezpieczeństwa pasażerów. Opr.: Joachim Thannhäuser/WPHI Berlin Bliższe informacje: Boom inwestycyjny w Niemczech Inwestycje niemieckich przedsiębiorstw wzrosną w roku bieżącym tak jak to miało już miejsce w czasie tzw. wzrostu nowej gospodarki w roku Ocena taka wynika z badań przeprowadzonych przez grupę bankową KfW. Zgodnie z szacunkami przedsiębiorstwa wydadzą w tym roku o 7,9% pieniędzy więcej na nowe budowle i wyposażenie niż to miało miejsc w 2005 roku. Jeszcze latem tego roku barometr inwestycyjny wskazywał wzrost o 6,4%. Badania są prowadzone przez grupę bankową KfW na zlecenie Financial Times Deutschland. Szacunki te podkreślają jeszcze raz, w jak znaczącym stopniu uwidacznia się wzrost inwestycyjny w Niemczech. Wzrost jest znacznie wyższy niż zakładaliśmy mówi główny ekonomista grupy bankowej KfW Norbert Irsch w wywiadzie dla ITD. W ostatnim okresie klimat wśród przedsiębiorstw niemieckich uległ znacznej poprawie. Wraz ze wzrostem kursu akcji przedsiębiorstw uległy poprawie warunki ich finansowania. Największy wzrost nastąpił w budownictwie gospodarczym, do którego zaliczamy budowę fabryk i budownictwo biurowe. W III kwartale, tylko w sektorze budownictwa, zanotowano wzrost o 1,8% w stosunku do II kwartału, co przełożyło się na ponad 40% -wy udział w całym wzroście gospodarczym. Do końca roku 2005 panowała w budownictwie gospodarczym stagnacja. Przełom przyszedł wraz ze wzrostem zamówień składanych przez przemysł, który w związku ze zwiększoną ilością otrzymanych zamówień zaczął inwestować w nowe obiekty budowlane. 6

11 Oczekiwane przez analityków gospodarczych osłabienie koniunktury światowej w przyszłym roku oraz podniesienie stawki podatku VAT w Niemczech przełoży się prawdopodobnie również na zahamowanie inwestycji w gospodarce. Wzrost stawki VAT może odbić się w znacznym stopniu na wynikach finansowych przedsiębiorstw, a to spowoduje o wiele mniejsze zainteresowanie nowymi inwestycjami. Według oceny finansistów z KfW, wielkość zjawiska nie powinna być jednakże powodem do niepokoju. Opr.: Tomasz Urbański/WPHI Berlin Bliższe informacje: Współpraca banków PKO BP i niemieckich kas oszczędności Sparkasse. W dniach listopada w Poczdamie odbyło się spotkanie przedstawicieli banków PKO BP i niemieckich Sparkasse. Spotkanie organizowało Polsko-Niemieckie Biuro Współpracy Kas Oszczędnościowych we Frankfurcie n. Odrą. Ta forma współpracy polskich i niemieckich struktur bankowych o podobnym charakterze publicznym ma miejsce od 10-u lat. Spotkania odbywają się raz do roku na przemian w Polsce i w Niemczech i służą wymianie doświadczeń, informacji, określaniu płaszczyzn przyszłej współpracy..aktualnie Sparkassen posiadają ok. 45% udział w rynku i obsługują ok. 50% rynku klientów indywidualnych..wg. danych niemieckiej kasy oszczędności Sparkasse, 20% klientów indywidualnych i 50% klientów korporacyjnych używa bankowości elektronicznej. Przedstawiciele PKO BP poinformowali, że w Polsce podobnie 20% klientów indywidualnych. Podstawowym zadaniem w działalności zagranicznej kas oszczędności Sparkasse jest obsługa stanu średniego Obsługa ta prowadzona jest w ramach tzw. S- countrydesk i polega na : - udziale w finansowaniu projektów transgranicznych, - indywidualnym doradztwie ( praktykowane w Polsce ). Głównymi partnerami niemieckich Sparkassen w Polsce są banki : PKO BP, NORD, Bank Zachodni. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanych jest obecnie w RFN 5% komunalnych inwestycji infrastrukturalnych, w przyszłości oczekuje się, że będzie to 15-20%. W związku z przyjętą w Polsce w październiku 2005 r. ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym zaproponowano spotkanie i opracowaniu wspólnych polsko-niemieckich projektów w strefie przygranicznej - z inicjatywy Sparkasse zrealizowano w br. projekt Polsko-Niemiecki Barometr Turystyczny. Opr.: dr Adam Zaborowski/WPHI Berlin Bliższe informacje: 7

Niemiecki system bankowy. Organizacje zrzeszające banki. Funkcjonowanie Federalnego Związku Banków Niemieckich.

Niemiecki system bankowy. Organizacje zrzeszające banki. Funkcjonowanie Federalnego Związku Banków Niemieckich. Niemiecki system bankowy. Organizacje zrzeszające banki. Funkcjonowanie Federalnego Związku Banków Niemieckich. W dniach 9 i 10 stycznia odbyłem dwie rozmowy z pracownikami Federalnego Związku Banków Niemieckich:

Bardziej szczegółowo

Informacja o formach i instrumentach wsparcia inwestycyjnego w Niemczech :15:40

Informacja o formach i instrumentach wsparcia inwestycyjnego w Niemczech :15:40 Informacja o formach i instrumentach wsparcia inwestycyjnego w Niemczech 2015-12-25 22:15:40 2 Wsparcie inwestycyjne w Niemczech finansowane jest zarówno z budżetu UE (26,5 mld EUR w obecnej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Tomasz Salomon Radca Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wrocław, 20.06.2013

Bardziej szczegółowo

Berliner Volksbank eg. Idealny Partner w Berlinie dla firm na rynkach zagranicznych

Berliner Volksbank eg. Idealny Partner w Berlinie dla firm na rynkach zagranicznych Berliner Volksbank eg Idealny Partner w Berlinie dla firm na rynkach zagranicznych Treść O nas Nasi klienci Nasza oferta Nasi partnerzy Dane kontaktowe 2 O nas Jeden z największych banków spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012 Правительство Калининградской области The Kaliningrad Office of the Consulate-General of Sweden in Saint-Petersburg Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Калининградская

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

Interreg IV programy UE 2007-2013. Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1

Interreg IV programy UE 2007-2013. Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1 Interreg IV programy UE 2007-2013 Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1 Nasza sieć Bazy danych UE Narodowi koordynatorzy programów Komisja UE Przedstawicielstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV

PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV..,WWW.FINANSE.WP.PL ( 00:00:00) finanse.wp.pl/kat,7069,title,przewidywane-najwazniejsze-wydarzenia-gospodarcze-28-iii-30- IV,wid,14368340,wiadomosc.html

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 2 Republika Federalna Niemiec jest największym partnerem gospodarczym Polski. Także Polska jest ważnym i atrakcyjnym gospodarczo partnerem dla Niemiec, a rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Poznań, 11.12.2014 Porównanie potencjału obu krajów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME. Wspieranie działalności eksportowej firm. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME. Wspieranie działalności eksportowej firm. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME Wspieranie działalności eksportowej firm Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Łódź, 25.09.2006 I. Informacje wstępne Początek działalności 1929r. MIRiP - organizacja

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Prostota w finansowaniu. Leasing środków transportu Leasing maszyn i urządzeo. Michał Lubaszewski Manager Sprzedaży. 601 079 303 mlf@mlf.waw.

Prostota w finansowaniu. Leasing środków transportu Leasing maszyn i urządzeo. Michał Lubaszewski Manager Sprzedaży. 601 079 303 mlf@mlf.waw. Prostota w finansowaniu Leasing środków transportu Leasing maszyn i urządzeo Michał Lubaszewski Manager Sprzedaży Witamy w DnB NORD Leasing Podnoszenie konkurencyjności i rozwój biznesu wymagają inwestycji

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce prof. dr hab. Krzysztof Kalicki Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Connecting Business since 1992!

Connecting Business since 1992! Connecting Business since 1992! Z protokołu Polsko Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej Warszawa, 29-30.IX.2010 r. Komisja wysoko oceniła rolę organizacji samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Przegląd PPP w Polsce

Przegląd PPP w Polsce Przegląd PPP w Polsce Dr. Christian Schnell Katowice, 22 września 2009 Biura Alicante Beijing Berlin Bruxelles Cambridge Dubai Düsseldorf Frankfurt Hamburg London München Neuss Paris Shanghai Poznań Wrocław

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W RAMACH INICJATYWY EURES ODRA-ODRA

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W RAMACH INICJATYWY EURES ODRA-ODRA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W RAMACH INICJATYWY EURES ODRA-ODRA WRZESIEŃ 2012 INICJATYWA TRANSGRANICZNA EURES ODRA-ODER ODER ODRA-ODER ODER - nieformalne partnerstwo transgraniczne na pograniczu polsko-

Bardziej szczegółowo

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami?

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Marcin Kowalski Wiceprezes Zarządu, Sudecki Związek Pracodawców Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne wsparcie polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim: działalność i oferta ZAB

Instytucjonalne wsparcie polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim: działalność i oferta ZAB Rynek niemiecki szansa dla polskiego przedsiębiorcy? Poznań 15 grudnia 2014r. Instytucjonalne wsparcie polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim: działalność i oferta ZAB dr Rolf Banisch ZukunftsAgentur

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 4/10 (wrzesień - październik 2010) 2010-10-20 12:25:58

Biuletyn nr 4/10 (wrzesień - październik 2010) 2010-10-20 12:25:58 Biuletyn nr 4/10 (wrzesień - październik 2010) 2010-10-20 12:25:58 2 I - Opracowania rynkowe i branzowe Niemiecki przemysł petrochemiczny 1. Wstęp 2. Regulacje prawne kształtujące niemiecki przemysł paliw

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY 28.08.2006 r. 4.09.2006 r. 5.09.2006 r. Spotkanie B2B Fundusze strukturalne dla sektora MSP w nowej perspektywie finansowej na lata 2007 2013 Czas na eksport cz. I Unijne

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR 411/09/03/EK Warszawa, 17.06.2003 r. DECYZJA Nr DAR...8.../2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne informacje organizacyjne ORGANIZATOR: Powiat Wrocławski DATA: 5 czerwca 2014 r. BIEŻĄCY PRZEKAZ INFORMACJI MIEJSCE: Zamek Topacz ZASIĘG: regionalny, ponadlokalny ilość spotkań z podmiotami prezentującymi

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

6-7 października 2015 Wrocław

6-7 października 2015 Wrocław 6-7 października 2015 Kolejna, VI już edycja Dni Dewelopera to najważniejsze wydarzenie dotyczące rynku nieruchomości w Polsce. Istotne zagadnienia do dyskusji w gronie ekspertów koncentrują się wokół

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NA STRONACH INTERNETOWYCH WWW.EUCON.UA WWW.IAU.UA

REJESTRACJA NA STRONACH INTERNETOWYCH WWW.EUCON.UA WWW.IAU.UA PRZY WSPARCIU Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie III 26 LISTOPADA 2015 ROKU m. Kijów, NKS Olimpijski, sala «Hall

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski lat ZAPROSZENIE Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski 1997 9-10 kwietnia 2014 lat Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego ma zaszczyt zaprosić na X Ogólnopolską

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Dolnośląska Izba Gospodarcza Dolnośląska Izba Gospodarcza zrzesza około 400 firm z terenu Dolnego Śląska. DIG jest członkiem Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Tendencje w rozwoju społeczeństwa niemieckiego 14 1.1. Podstawowe dane liczbowe i cechy społeczeństwa Niemiec 14 1.2. Sytuacja ekonomiczna niemieckich gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

Informacje nt. współpracy gospodarczej Polski z Bawarią 2015-12-21 21:40:44

Informacje nt. współpracy gospodarczej Polski z Bawarią 2015-12-21 21:40:44 Informacje nt. współpracy gospodarczej Polski z Bawarią 2015-12-21 21:40:44 2 Sytuacja gospodarcza Bawarii Sytuacja gospodarcza Bawarii Bawaria jest największym niemieckim krajem związkowym i drugim po

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Wspieranie partnerstwa transgranicznego i współpracy

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Projekt wybrany do dofinansowania (tak/nie) Kwota wnioskowanego dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Numer wniosku o dofinansowanie

Projekt wybrany do dofinansowania (tak/nie) Kwota wnioskowanego dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Numer wniosku o dofinansowanie Lista projektów podlegających ocenie w ramach konkursu nr IP.09-00-002/16, typ projektu 1 Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje niemieckie na Dolnym Śląsku w latach

Inwestycje niemieckie na Dolnym Śląsku w latach J! Instytut Studiów Międzynarodowych Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego Adam Sokołowski Inwestycje niemieckie na Dolnym Śląsku w latach 1990-2000 B 327024 Wrocław 2001 Spis treści Wstęp

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie.

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. 1. Rys historyczny. 2. Dzień dzisiejszy: jubileusz 65-lecia, teren działania wyniki finansowe, GBS Bank na tle innych bs.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2006 W dniach 26-28 października 2006 Stowarzyszenie Turystyczne Sopot promowało miasto

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języka: Kształcenie zawodowe: Wizja regionu przygranicznego: Portal internetowy: Planowanie przestrzenne obszarów morskich:

Nauczanie języka: Kształcenie zawodowe: Wizja regionu przygranicznego: Portal internetowy: Planowanie przestrzenne obszarów morskich: Protokół z XXVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej Szczecin, 29-30 września 2015 r. 1. Zalecenia -Współpraca przygraniczna - 1. Połączenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/5

Kancelaria Sejmu s. 1/5 Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 10 października 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1166. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Projekt PRACTPLANT (nr projektu 0855.01.J2.2.280813.1.10) jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Projekt PRACTPLANT (nr projektu 0855.01.J2.2.280813.1.10) jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze (Lubuser Stiftung Westliches Wirtschaftszentrum) ) jako przykład instytucji non profit ukierunkowanych na wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym tworzenie

Bardziej szczegółowo

Export Finance II - program

Export Finance II - program Export Finance II - program Miejsce: Termin: Warszawa, SGH, 14 września 2011 Al. Niepodległości 128, Budynek C, Aula I. OTWARCIE SEMINARIUM 10.00-11.00 Olgierd Dziekoński Marcin Korolec Beata Stelmach

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Samorząd gospodarczy. dr Karol Dąbrowski

Samorząd gospodarczy. dr Karol Dąbrowski Samorząd gospodarczy wykład nr 4 i 5: - instytucje samorządu gospodarczego na ziemiach polskich - zadania samorządu gospodarczego - geneza i ewolucja samorządu gospodarczego w Europie - modele izb handlowych

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Oferta finansowania OZE przez Bank Ochrony Środowiska Forum Czystej Energii POLEKO, Poznań, październik 2008 BOŚ S.A. W SYSTEMIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA BOŚ S.A. to

Bardziej szczegółowo

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl podsumowanie Premierowa edycja Targów Transportu Silesia Rail Expo Pierwsza edycja Targów Silesia Rail Expo dobiegła końca. Podczas trzech dni targów, Expo Silesia odwiedziło ponad 2000 gości. Zwiedzający

Bardziej szczegółowo

Rozwój kontaktów polskomarokańskich :05:51

Rozwój kontaktów polskomarokańskich :05:51 Rozwój kontaktów polskomarokańskich 2015-06-25 10:05:51 2 Ożywienie dwustronnych kontaktów gospodarczych między Polską a Marokiem nastąpiło w 2007 r. i od tego czasu podejmowane są inicjatywy w tym zakresie.

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 6 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Dr Daria Zielińska Główny Ekolog ds. Klientów Korporacyjnych Centrum Korporacyjne w Poznaniu Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje polskie. Kwiecień 2015

Program Inwestycje polskie. Kwiecień 2015 Program Inwestycje polskie Kwiecień 2015 Program Inwestycje polskie Co Jak Za co Utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez wsparcie wybranych inwestycji Program realizowany jest poprzez: finansowanie

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO Michał Gorzelak Oficer Łącznikowy Sektora Prywatnego dla Grupy Banku Światowego Warszawa, 8

Bardziej szczegółowo

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Zielona Góra 13.05.2013 r. Cel projektu Projekt systemowy Ministra Gospodarki realizowany w ramach Poddziałania 6.2.1

Bardziej szczegółowo