Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2."

Transkrypt

1 Dokumentacja ARTEMIZJON MODUŁ FIRMA Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2.

2 SPIS TREŚCI 1. MODUŁ FIRMA 1.1 Konfiguracja modułu (co należy zrobić? ) 1.2 Firmy 1.3 Kontrahenci 1.4 Pracownicy 1.5 Banki 1.6 Kursy walut 1.7 Słowniki Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 2/39

3 1.1 Konfiguracja modułu ( co należy zrobić? ) W celu poprawnej konfiguracji modułu należy wykonać następujące czynności : 1. Dodać firmy (przynajmniej jedną) 2. Przypisać im Towarzystwa Ubezpieczeniowe. UWAGA!!! Obydwie czynności są niezbędne do prawidłowej budowy struktury organizacyjnej znajdującej się w module Ubezpieczenia. 1.2 Firmy Moduł Firma umożliwia stworzenie listy firm. Wybierając tą opcję można dodawać nowe Firmy, przeglądać listę istniejących i dotyczące ich szczegóły. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 3/39

4 Wyszukiwanie firm Po uruchomieniu opcji szukaj otwiera się okienko budowania filtrów. Kolejny sposób wyszukiwania firm działa na zasadzie autouzupełniania,np. wpisując literę E w polu -Pełna nazwa firmy- pokazują się wszystkie firmy, których nazwa zaczyna się na literę E. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 4/39

5 Dodawanie nowych firm : * Pierwszy sposób * Drugi sposób Za pomocą menu kontekstowego. W obrębie listy firm przyciskamy prawy przycisk myszy(patrz pole zaznaczone na czerwono i wybieramy opcję Nowy (patrz niebieska strzałka). Korzystając zarówno z pierwszego jak i drugiego sposobu otwiera się identyczne okienko dodawania nowych firm (patrz niżej). Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 5/39

6 Dane podstawowe Podmiot : Pełna nazwa firmy tu wpisujemy pełną nazwę firmy. Nazwa skrócona tu wpisujemy skróconą nazwę firmy. NIP tu wpisujemy numer identyfikacji podatkowej firmy. Regon tu wpisujemy numer regon firmy. Adres : Ulica należy wpisać nazwę ulicy. Nr. budynku tu wpisujemy numer budynku. Nr. Mieszkania - tu wpisujemy numer mieszkania. Kod pocztowy wpisujemy kod pocztowy miejscowości. Miasto wpisujemy miasto ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Województwo wpisujemy województwo ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Państwo wpisujemy państwo ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 6/39

7 Mapa dojazdu otwieramy pole podglądu mapy dojazdu ( patrz niżej ) Na tym polu klikamy prawy przycisk myszy i automatycznie rozwija się menu. Dostępne opcje umożliwiają wczytanie, wklejenie, kopiowanie, zapisanie bądź usunięcie mapy dojazdu. Informacje dodatkowe to pole umożliwia nam zamieszczenie dodatkowych informacji. Inne : Nr. Konta tu wpisujemy numer konta firmy. Rodzaj działalności tu wpisujemy rodzaj działalności firmy (funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie). Data otwarcia tu wpisujemy datę otwarcia firmy (funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie) Płatnik VAT zaznaczamy w przypadku gdy firma jest płatnikiem składek VAT. Zakład pracy chronionej tę rubrykę wypełniamy w przypadku gdy firma posiada status zakładu pracy chronionej. Logo postępujemy identycznie jak w przypadku wczytywania mapy dojazdu. Adnotacje - w tym polu zamieszczamy adnotacje. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 7/39

8 Komunikacja Funkcję pomocniczą w zarządzaniu komunikacją pełni pasek nawigacyjny gdzie : + oznacza dodaj nowy ; - oznacza usuń ; v oznacza zatwierdź ; x oznacza anuluj. Każda z list, posiada na jej szczycie, jeden pusty wiersz ( patrz niebieska strzałka ), służący dodawaniu nowych kontaktów. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 8/39

9 Towarzystwa Ubezpieczeniowe W tej zakładce przypisujemy firmom Towarzystwa Ubezpieczeniowe, z którymi dana firma współpracuje ( w celu dodania nowego TU należy przejść do modułu Ubezpieczenia ; zakładka Towarzystwa Ubezpieczeniowe ). Firmy, Towarzystwa Ubezpieczeniowe i Agencje tworzą strukturę organizacyjną ( patrz Ubezpieczenia ), która pozwoli naliczać prowizję ( rating za kierowanie agencją wyłączną itd. ) Nazwa pełna nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego. Nazwa skrócona skrócona nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego. Zaznacz tu należy zaznaczyć towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym dana firma współpracuje. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 9/39

10 Dokumenty Nazwa tu wpisujemy nazwę dokumentu. Rozmiar tu wpisujemy rozmiar dokumentu. Data dodania tu wpisujemy datę dodania dokumentu. 1.3 Kontrahenci Moduł kontrahenci umożliwia stworzenie listy kontrahentów. Wybierając tą opcję można dodawać nowych Kontrahentów, przeglądać listę istniejących i dotyczące ich szczegóły. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 10/39

11 Wyszukiwanie kontrahentów : Po uruchomieniu opcji szukaj otwiera się okienko szczegółowego wyszukiwania kontrahenta. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 11/39

12 Kolejny sposób wyszukiwania kontrahentów działa na zasadzie autouzupełniania,np. wpisując literę A pokazuje wszystkich kontrahentów, których nazwa bądź nazwisko zaczyna się na literę A. Podstawowe dane kontrahenta : Nazwa/Nazwisko nazwa w przypadku firmy, nazwisko w przypadku osoby fizycznej. Nazwa skrócona/imię nazwa skrócona w przypadku firmy, imię w przypadku osoby fizycznej. NIP jest wymagany w przypadku kiedy kontrahent jest firmą. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 12/39

13 Czy firma zaznaczamy tą opcję w przypadku gdy reprezentujemy firmę. Czy klient - zaznaczamy tą opcję w przypadku gdy reprezentujemy klienta. Czy dostawca - zaznaczamy tą opcję w przypadku gdy reprezentujemy dostawcę. Pozwolenie na przetwarzanie danych wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. Grupa kontrahentów ustalenie przynależności do wybranej grupy kontrahentów ( w celu jej wybrania należy dwukrotnie kliknąć na daną grupę ). Dane firmy ( gdy kontrahent jest firmą ) : Regon w tą rubrykę wpisujemy numer regon danej firmy. Rodzaj działalności wpisujemy rodzaj wykonywanej przez kontrahenta działalności (funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Czy płatnik VAT zaznaczamy gdy kontrahent opłaca składki VAT. Zakład pracy chronionej tę rubrykę wypełniamy w przypadku gdy firma posiada status zakładu pracy chronionej. Ilość zatrudnionych pracowników wpisujemy ilość pracowników zatrudnionych w firmie. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 13/39

14 Dane osoby ( gdy kontrahent nie jest firmą ) : PESEL wpisujemy numer PESEL kontrahenta. Nr. Dowodu osobistego tu wpisujemy numer dowodu osobistego kontrahenta. Nr. Paszportu wpisujemy numer paszportu kontrahenta. Data urodzenia wpisujemy datę urodzenia kontrahenta ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Płeć wpisujemy płeć kontrahenta ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Zdjęcie otwieramy pole podglądu zdjęcia ( patrz niżej ) Otwiera się pole podglądu rysunku. Na tym polu klikamy prawy przycisk myszy i automatycznie rozwija się menu. Dostępne opcje umożliwiają wczytanie, wklejenie, kopiowanie, zapisanie bądź usunięcie zdjęcia. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 14/39

15 Konto bankowe : Bank tu wpisujemy nazwę Banku, w którym kontrahent posiada konto. Nr. Rachunku wpisujemy numer konta bankowego kontrahenta. Adres : Ulica należy wpisać nazwę ulicy. Nr. Domu tu wpisujemy numer domu. Nr. Mieszkania - tu wpisujemy numer mieszkania. Kod pocztowy wpisujemy kod pocztowy miejscowości. Miasto wpisujemy miasto ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ).. Województwo wpisujemy województwo ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ).. Państwo wpisujemy państwo ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ).. Mapa dojazdu otwieramy pole podglądu mapy dojazdu. Otwiera się pole podglądu mapy. Na tym polu klikamy prawy przycisk myszy i automatycznie rozwija się menu. Dostępne opcje umożliwiają wczytanie, wklejenie, kopiowanie, zapisanie bądź usunięcie mapy dojazdu (sposób wykonania jak przy zdjęciu ). Informacje dodatkowe to pole umożliwia nam zamieszczenie dodatkowych informacji. Adnotacje w tym polu zamieszczamy adnotacje. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 15/39

16 Komunikacja Funkcję pomocniczą w zarządzaniu komunikacją pełni pasek nawigacyjny gdzie : + oznacza dodaj nowy ; - oznacza usuń ; v oznacza zatwierdź ; x oznacza anuluj. Dodatkowe adresy kontrahenta Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 16/39

17 Adresy dodatkowe ta opcja pozwala na umieszczenie dowolnej liczby dodatkowych adresów. Ulica należy wpisać nazwę ulicy. Nr. Domu tu wpisujemy numer domu. Nr. Mieszkania - tu wpisujemy numer mieszkania. Kod pocztowy wpisujemy kod pocztowy miejscowości. Miasto wpisujemy miasto ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Województwo wpisujemy województwo ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Państwo wpisujemy państwo ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Mapa dojazdu otwieramy pole podglądu mapy dojazdu. Otwiera się pole podglądu mapy. Na tym polu klikamy prawy przycisk myszy i automatycznie rozwija się menu. Dostępne opcje umożliwiają wczytanie, wklejenie, kopiowanie, zapisanie bądź usunięcie mapy dojazdu. Informacje dodatkowe to pole umożliwia nam zamieszczenie dodatkowych informacji. Czy do korespondencji zaznaczamy czy dany adres jest do korespondencji. Ustaw jako główny adres ustawiamy tylko jeden główny adres do korespondencji. Ustawiając nowy adres główny następuje automatyczna zamiana miejsc z wcześniej ustalonym. Nowy adres widnieje w danych podstawowych, stary w adresach dodatkowych. Funkcję pomocniczą w zarządzaniu adresami dodatkowymi pełni pasek nawigacyjny gdzie : + oznacza dodaj nowy ; - oznacza usuń ; v oznacza zatwierdź ; x oznacza anuluj. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 17/39

18 Osoby kontaktowe Funkcję pomocniczą w zarządzaniu danych osób kontaktowych pełni pasek nawigacyjny gdzie: + oznacza dodaj nowy ; - oznacza usuń ; v oznacza zatwierdź ; x oznacza anuluj. Nazwisko tu wpisujemy nazwisko. Imię tu wpisujemy imię. PESEL tu wpisujemy PESEL. Stanowisko w firmie tu wpisujemy zajmowane stanowisko, pozycję w firmie. Tytuł naukowy tu wpisujemy tytuł naukowy ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Pseudonim tu wpisujemy pseudonim. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 18/39

19 Zdjęcie otwieramy pole podglądu zdjęcia ( patrz niżej ) Otwiera się pole podglądu rysunku. Na tym polu klikamy prawy przycisk myszy i automatycznie rozwija się menu. Dostępne opcje umożliwiają wczytanie, wklejenie, kopiowanie, zapisanie bądź usunięcie zdjęcia. Informacje dodatkowe - to pole umożliwia nam zamieszczenie dodatkowych informacji. Kontakt : Telefon tu wpisujemy numer telefonu. E- mail tu wpisujemy adres poczty elektronicznej. Adres : Ulica należy wpisać nazwę ulicy. Nr. Domu tu wpisujemy numer domu. Nr. Mieszkania - tu wpisujemy numer mieszkania. Kod pocztowy wpisujemy kod pocztowy miejscowości. Miasto wpisujemy miasto ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Województwo wpisujemy województwo ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Państwo wpisujemy państwo ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 19/39

20 Atrybuty. Definiowanie atrybutów. Ta opcja pozwala na umieszczenie dodatkowych informacji, których nie znajdziemy w danych podstawowych oraz innych zakładkach. Atrybuty może definiować każdy użytkownik. Informacje ubezpieczeniowe zawierają : - polisy ubezpieczeniowe ; - szkody ; - ubezpieczenia ; - przedmioty ubezpieczone. Dodatkowo polisy i ubezpieczenia można filtrować na : - ważne ( aktualne ) - nieważne ( nieaktualne ) - wszystkie. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 20/39

21 Dokumenty. Ta zakładka umożliwia przechowywanie dodatkowej dokumentacji np. CV, kopia dowodu osobistego itp. 1.4 Pracownicy Moduł Pracownicy umożliwia stworzenie listy pracowników. Wybierając tę opcję można przeglądać listę istniejących pracowników i dotyczące ich szczegóły. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 21/39

22 Wyszukiwanie pracowników. Po uruchomieniu opcji szukaj otwiera się okienko budowania filtrów. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 22/39

23 Kolejny sposób wyszukiwania pracowników działa na zasadzie autouzupełniania,np. wpisując literę A pokazuje wszystkich pracowników, których nazwa bądź nazwisko zaczyna się na literę A. Podstawowe dane pracownika Nazwisko - wpisujemy nazwisko pracownika. Imię wpisujemy imię pracownika. Drugie imię wpisujemy drugie imię pracownika. Nazwisko panieńskie matki wpisujemy nazwisko panieńskie matki pracownika. PESEL wpisujemy numer PESEL pracownika. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 23/39

24 Numer dowodu osobistego wpisujemy numer dowodu osobistego pracownika. Numer paszportu wpisujemy numer paszportu pracownika. Data urodzenia wpisujemy datę urodzenia pracownika (funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie). Miejsce urodzenia wpisujemy miejsce urodzenia pracownika. Płeć wpisujemy płeć pracownika ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Pseudonim wpisujemy pseudonim pracownika. Tytuł wpisujemy tytuł pracownika ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Zdjęcie otwieramy pole podglądu zdjęcia ( patrz niżej ) Otwiera się pole podglądu rysunku. Na tym polu klikamy prawy przycisk myszy i automatycznie rozwija się menu. Dostępne opcje umożliwiają wczytanie, wklejenie, kopiowanie, zapisanie bądź usunięcie zdjęcia. Narodowość wpisujemy narodowość pracownika (funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie) NIP wpisujemy numer NIP pracownika. Numer ubezpieczenia wpisujemy numer ubezpieczenia pracownika. Stan rodzinny wpisujemy stan rodzinny pracownika (funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Firma w jakiej jest zatrudniony wpisujemy firmę, w której pracownik jest zatrudniony (funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie) Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 24/39

25 Płatności : Preferowany rodzaj płatności wpisujemy rodzaj preferowanej formy płatności. Numer rachunku bankowego wpisujemy numer rachunku bankowego pracownika. Bank tu wpisujemy nazwę Banku, w którym pracownik posiada konto. Dane dotyczące służby wojskowej : Stosunek do służby wojskowej wpisujemy stosunek pracownika do służby wojskowej. Numer książeczki wojskowej wpisujemy numer książeczki wojskowej. Przynależność do WKU wpisujemy przynależność do WKU. Stopień wojskowy wpisujemy stopień wojskowy pracownika. Przydział mobilizacyjny wpisujemy przydział mobilizacyjny pracownika. Numer specjalności wpisujemy numer specjalności pracownika. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 25/39

26 Adres : Kod pocztowy wpisujemy kod pocztowy miejscowości. Miasto wpisujemy miasto ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Ulica należy wpisać nazwę ulicy. Nr. budynku tu wpisujemy numer domu. Nr. mieszkania - tu wpisujemy numer mieszkania. Województwo wpisujemy województwo ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Państwo wpisujemy państwo ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Mapa - otwieramy pole podglądu mapy. Na tym polu klikamy prawy przycisk myszy i automatycznie rozwija się menu. Dostępne opcje umożliwiają wczytanie, wklejenie, kopiowanie, zapisanie bądź usunięcie mapy. Adnotacje W tym polu zamieszczamy adnotacje. Komunikacja Funkcję pomocniczą w zarządzaniu komunikacją pełni pasek nawigacyjny gdzie : + oznacza dodaj nowy ; - oznacza usuń ; v oznacza zatwierdź ; x oznacza anuluj. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 26/39

27 Adresy dodatkowe Ta opcja pozwala na umieszczenie dowolnej liczby dodatkowych adresów. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 27/39

28 Kod pocztowy wpisujemy kod pocztowy miejscowości. Miasto wpisujemy miasto ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Ulica należy wpisać nazwę ulicy. Nr. Budynku tu wpisujemy numer budynku. Nr. Mieszkania - tu wpisujemy numer mieszkania. Województwo wpisujemy województwo ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Państwo wpisujemy państwo ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Mapa otwieramy pole podglądu mapy. Na tym polu klikamy prawy przycisk myszy i automatycznie rozwija się menu. Dostępne opcje umożliwiają wczytanie, wklejenie, kopiowanie, zapisanie bądź usunięcie mapy. Informacje dodatkowe to pole umożliwia nam zamieszczenie dodatkowych informacji. Ustaw jako główny adres ustawiamy tylko jeden główny adres do korespondencji. Ustawiając nowy adres główny następuje automatyczna zamiana miejsc z wcześniej ustalonym. Nowy adres widnieje w danych podstawowych, stary w adresach dodatkowych. Funkcję pomocniczą w zarządzaniu adresami dodatkowymi pełni pasek nawigacyjny gdzie : + oznacza dodaj nowy ; - oznacza usuń ; v oznacza zatwierdź ; x oznacza anuluj. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 28/39

29 Osoby kontaktowe Funkcję pomocniczą w zarządzaniu danych osób kontaktowych pełni pasek nawigacyjny gdzie: + oznacza dodaj nowy ; - oznacza usuń ; v oznacza zatwierdź ; x oznacza anuluj. Pokrewieństwo tu wpisujemy pokrewieństwo osoby kontaktowej. Imię tu wpisujemy imię. Nazwisko tu wpisujemy nazwisko. Kod pocztowy wpisujemy kod pocztowy miejscowości. Miasto wpisujemy miasto ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Ulica wpisujemy ulicę. Nr budynku wpisujemy numer budynku. Nr mieszkania wpisujemy numer mieszkania. Województwo wpisujemy województwo ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Państwo wpisujemy państwo ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 29/39

30 Mapa otwieramy pole podglądu mapy. Na tym polu klikamy prawy przycisk myszy i automatycznie rozwija się menu. Dostępne opcje umożliwiają wczytanie, wklejenie, kopiowanie, zapisanie bądź usunięcie mapy. Telefon wpisujemy numer telefonu. Drugi telefon wpisujemy dodatkowy numer telefonu. E- mail tu wpisujemy adres poczty elektronicznej. Umowy ( praca ) Opis opis umowy. Początek data rozpoczęcia. Koniec data zakończenia. Funkcję pomocniczą w zarządzaniu umowami ( pracą ) pełni pasek nawigacyjny gdzie: + oznacza dodaj nowy ; - oznacza usuń ; v oznacza zatwierdź ; x oznacza anuluj. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 30/39

31 Umiejętności i kwalifikacje Zawarte są tu informacje o umiejętnościach i kwalifikacjach pracownika. Studia wpisujemy nazwę uczelni, datę rozpoczęcia i ukończenia nauki oraz opis. Języki wpisujemy język i stopień zaawansowania. Prawo jazdy wpisujemy kategorię, datę otrzymania, termin ważności i adnotacje. Szkolenia wpisujemy nazwę szkolenia, datę i opis. Dokumenty Ta zakładka umożliwia przechowywanie dodatkowej dokumentacji. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 31/39

32 1.5 Banki Moduł Banki umożliwia stworzenie listy banków. Wybierając tę opcję można dodawać nowe, przeglądać listę istniejących banków i dotyczące ich szczegóły. Wyszukiwanie banków : Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 32/39

33 Po uruchomieniu opcji szukaj pojawia się okienko budowania filtrów. Kolejny sposób wyszukiwania banków działa na zasadzie autouzupełniania,np. wpisując literę P w polu Nazwa skrócona - pokazuje wszystkie banki, których nazwa skrócona zaczyna się na literę P. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 33/39

34 Dane podstawowe Bank : Nazwa tu wpisujemy pełną nazwę banku. Nazwa skrócona tu wpisujemy skróconą nazwę banku. Adnotacje tu wpisujemy adnotacje. Oddziały banku Nazwa tu wpisujemy nazwę oddziału banku. Ulica tu wpisujemy ulicę, na której mieści się oddział banku. Nr budynku tu wpisujemy numer budynku. Nr mieszkania tu wpisujemy numer mieszkania. Kod pocztowy tu wpisujemy kod pocztowy. Miasto tu wpisujemy miasto ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Województwo u wpisujemy województwo ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 34/39

35 Państwo tu wpisujemy państwo ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Telefon tu wpisujemy numer telefonu. Adnotacje tu wpisujemy adnotacje. Funkcję pomocniczą w zarządzaniu oddziałami banku pełni pasek nawigacyjny gdzie: + oznacza dodaj nowy ; - oznacza usuń ; v oznacza zatwierdź ; x oznacza anuluj. Dokumenty Nazwa tu wpisujemy nazwę dokumentu. Rozmiar tu wpisujemy rozmiar dokumentu. Data dodania tu wpisujemy datę dodania dokumentu. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 35/39

36 1.6 Kursy walut Ten moduł zawiera aktualne kursy walut na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego. Wyszukiwanie walut Wyszukiwanie walut działa na zasadzie autouzupełniania,np. wpisując literę r w polu Nazwa waluty- pokazuje wszystkie waluty, których nazwa zaczyna się na literę r. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 36/39

37 Pobierz Po uruchomieniu opcji Pobierz następuje automatyczna aktualizacja kursów walut. Lista walut zawiera nazwy i kody walut, przeliczniki, kurs wymiany i dokładną informację z jakiego dnia pochodzi kurs. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 37/39

38 1.7 Słowniki W Słownikach umieszczone są nazwy, które następnie są wykorzystywane w różnych formularzach w autouzupełnianiu. Słowniki zawierają elementy z zakresu : - Rodzaj działalności. - Kraj. - Województwa. - Miasta. - Język. - Stan cywilny. - Narodowość. - Typy płatności. - Tytuł. - Grupy kontrahentów. - Stopnie zaawansowania. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 38/39

39 Dodawanie nowych elementów ( rekordów ) W zaznaczonym polu wpisujemy nowy element, następnie zatwierdzamy go klawiszem enter. Usuwanie elementów ( rekordów ) Zaznaczamy element, który chcemy usunąć, następnie zatwierdzamy klawiszem delete Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 39/39

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ CRM Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ CRM 1.1 Kalendarz 1.2 Grupy docelowe 1.3 Grupy kontrahentów Copyright 2007 System Innovations

Bardziej szczegółowo

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego kontrahenta. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Kleos Mobile Android

Kleos Mobile Android Kleos Mobile Android Spis treści 1. Wersja mobilna... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 5 4. Pulpit... 6 4.1 Ostatnie sprawy... 7 4.1.1 Informacje o sprawie... 10 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

System Elektronicznej Rekrutacji WSAP

System Elektronicznej Rekrutacji WSAP Strona 1 z 5 System Elektronicznej Rekrutacji WSAP dostępny jest z adresu: http://wsap-xp.edu.pl/rekrutacja/ EKRAN 1 Na pierwszym ekranie wybieramy czy zapisujemy się na Wydział Nauk Humanistycznych i

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Opis warunków synchronizacji UONET > YDP

Opis warunków synchronizacji UONET > YDP Opis warunków synchronizacji UONET > YDP aktualna na dzień 08.04.2013 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2013 Strona 2 z 24 Spis Treści Opis warunków synchronizacji UONET > YDP... 4 KROK 1 Historia (Lata

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Ewidencja uczniów. Dopisywanie dziecka do ewidencji osób

Ewidencja uczniów. Dopisywanie dziecka do ewidencji osób Dopisywanie dziecka do ewidencji osób Ewidencja osób to lista wszystkich dzieci w jakikolwiek sposób związanych ze szkołą (zespołem szkół). 1. Zaloguj się do systemu EduS@cz, przejdź do witryny UONET szkoły

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A I. INSTALACJA PROGRAMU W celu dokonania instalacji programu należy umieścić dostarczoną płytę w napędzie CD/DVD i uruchomić znajdujący się tam plik ADA.EXE. Program automatycznie

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław. Instrukcja administratora programu Internet-Lab

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław. Instrukcja administratora programu Internet-Lab Instrukcja administratora programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Jak dodać użytkownika do programu Internet-lab?...3 2. Jak dodać uprawnienia danemu użytkownikowi?...4 2 UWAGA! Aby dobrze zrozumieć instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Dodatek dla InsERT nexo

Dodatek dla InsERT nexo Dodatek dla InsERT nexo Instrukcja instalacji i konfiguracji wersja: 1.0.1., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 O programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA PRCODAWCÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU PRCODAWCY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Niniejszy mini poradnik ma na celu pomóc Państwu jak najszybciej uruchomić Wasz nowy sklep internetowy i uchronić od popełniania najczęstszych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu i-impkhexl GT wersja 1.00

Instrukcja obsługi do programu i-impkhexl GT wersja 1.00 2016 Instrukcja obsługi do programu i-impkhexl GT wersja 1.00. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

Wersja programu

Wersja programu Wersja 2017.3 programu Wersja iagent24 2017.3 wprowadza trzy nowe moduły: Moduł Zestawienia operacji biura, który umożliwia rozliczanie produkcji agencji z towarzystwami ubezpieczeń. Moduł Przychody i

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A.

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. Logowanie do systemu Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://wyciagi.nestbank.pl Informacja o utworzonym dla Państwa koncie w aplikacji, przekazywana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci

SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Kontrahenci służy do importowania i aktualizowania danych kontrahentów w systemie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis działań, które należy wykonać aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie Web Catalog

Użytkowanie Web Catalog COPYRIGHT 2014 IGE+XAO. All rights reserved Użytkowanie Web Catalog V7R2 Copyright 2014 IGE-XAO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Edytor materiału nauczania

Edytor materiału nauczania Edytor materiału nauczania I. Uruchomienie modułu zarządzania rozkładami planów nauczania... 2 II. Opuszczanie elektronicznej biblioteki rozkładów... 5 III. Wyszukiwanie rozkładu materiałów... 6 IV. Modyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wersja: 1.12

Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wersja: 1.12 Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Wersja: 1.12 Instrukcja samodzielnej rejestracji konta poczty elektronicznej w domenie whus.pl Przejdź Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-RS1 WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

GRUPY OTWARTE program WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

GRUPY OTWARTE program WARTA DLA CIEBIE I RODZINY GRUPY OTWARTE program WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 13.01.2014 1. Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - wybór programu Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - wybór programu 1. Wybierz na

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-19

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika v1.0 W systemie pracownikiem nazywany jest każdy, kto ma prawa do otrzymania wynagrodzenia, więc zarówno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie danych osobowych i adresowych pracowników

Wprowadzanie danych osobowych i adresowych pracowników Wprowadzanie danych osobowych i adresowych pracowników W sytuacji, gdy do programu Kadry Optivum lub Płace Optivum zostaje dodany pracownik (zarejestrowane są jego dane osobowe i adresowe), automatycznie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Rozdział 1: Rejestracja i logowanie do Portalu Serwisowego... 2 Rozdział 2: Informacje ogólne... 4 Rozdział 3: Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż Instrukcja obsługi programu 2.16. Rozrachunki, sprzedaż Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Rozrachunki, sprzedaż Spis treści 1. Rozrachunki, sprzedaż...2

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych

PRZEWODNIK. Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych PRZEWODNIK Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu topfx.pl, w Panelu Transakcyjnym należy zdefiniować rachunek bankowy prowadzony w PLN oraz minimum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Szybki Start: Wymagania systemowe:

Szybki Start: Wymagania systemowe: Szybki Start: Wersja 1.5 Ostatnia aktualizacja: 10.10.2013 Wymagania systemowe: System dostępny jest poprzez przeglądarkę WWW z komputerów z systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows, w wersjach

Bardziej szczegółowo

Obsługa wniosków w wersji Oprogramowania SR, FA i SW

Obsługa wniosków w wersji Oprogramowania SR, FA i SW Obsługa wniosków w wersji 2-1.9 Oprogramowania SR, FA i SW Wersja 2-1.9 Oprogramowania SR, FA i SW wprowadza nowy sposób rejestracji wniosku, opracowany aby ułatwić i przyspieszyć Państwa pracę. Przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

Nowa, przejrzysta, wygodna i szybka!!! Całkowicie zmieniona Travella na sezon Zima 2011/2012

Nowa, przejrzysta, wygodna i szybka!!! Całkowicie zmieniona Travella na sezon Zima 2011/2012 Nowa, przejrzysta, wygodna i szybka!!! Całkowicie zmieniona Travella na sezon Zima 2011/2012 Logowanie na https://www.rainbowtours.pl/logowaniedotravelli WEJŚCIE DO SYSTEMU Uruchom swoja przeglądarkę (sugerowana

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Ochrona środowiska - sprawy Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-21 Sygnity S.A Utworzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie grupami. A. Przedmioty i grupy.

Zarządzanie grupami. A. Przedmioty i grupy. Zarządzanie grupami A. Przedmioty i grupy. Z głównego okna systemu wybieramy Zajęcia Zajęcia i grupy, pojawi się okno, w którym po wyborze przedmiotu mamy dostęp do grup danego przedmiotu. Aby znaleźć

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA

PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Serwis internetowy PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA 1.1 Opis serwisu 1.2 Funkcjonalności 2. Aplikacja mobilna ZGŁOŚ ANOMALIE 2.1 Opis aplikacji 2.2

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Rejestracja zmiany/dopełnienia kodów pocztowych Rejestracja zmiany numeru lokalu Rejestracja zmiany numeru PESEL

Instrukcja użytkownika Rejestracja zmiany/dopełnienia kodów pocztowych Rejestracja zmiany numeru lokalu Rejestracja zmiany numeru PESEL Instrukcja użytkownika Rejestracja zmiany/dopełnienia kodów pocztowych Rejestracja zmiany numeru lokalu Rejestracja zmiany numeru PESEL Numer wersji: 1.0 Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-16 Spis treści

Bardziej szczegółowo