Zestaw do prezentacji zjawisk optyki geometrycznej laserowym źródłem światła LX-2901 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestaw do prezentacji zjawisk optyki geometrycznej laserowym źródłem światła LX-2901 INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 Zestaw do prezentacji zjawisk optyki geometrycznej laserowym źródłem światła LX-2901

2 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX SPIS TREŚCI 1. Wstęp Przeznaczenie zestawu Elementy wchodzące w skład zestawu Dane techniczne Opis budowy, działania i przygotowanie zestawu do prezentacji wybranych zjawisk optyki geometrycznej Opis budowy Opis działania Przygotowanie zestawu do prezentacji Wybrane przykłady zastosowań elementów optycznych zestawu Prezentacja właściwości światła laserowego Prezentacja zjawiska odbicia pięciu równoległych wiązek światła laserowego od zwierciadlanych powierzchni Zwierciadło płaskie Zwierciadło wklęsłe Zwierciadło wypukłe Prezentacja transmisji światła przez soczewkę skupiającą Prezentacja transmisji światła przez soczewkę rozpraszającą Zjawisko załamania wiązki światła w pryzmacie Transmisja wiązki światła przez płytkę płasko-równoległą Zjawisko załamania i całkowitego wewnętrznego odbicia Aberracja sferyczna i sposób jej korygowania Całkowite wewnętrzne odbicie propagacja światła w światłowodach optycznych Oko i widzenie prawidłowe, krótkowzroczne i dalekowzroczne Sposoby korygowania wad wzroku Idea działania aparatu fotograficznego, lunety Galileusza i lunety Keplera Ogólne uwagi dotyczące gwarancji... 26

3 3 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX WSTĘP Gratulujemy Państwu wyboru ze wszech miar przydatnego na lekcjach fizyki zestawu do prezentacji zjawisk optyki geometrycznej wykonanego w oparciu o skolimowaną wiązkę światła laserowego. W urządzeniu tym wykorzystano powszechnie znane właściwości światła laserowego. W przeciwieństwie do dotychczas stosowanych klasycznych źródeł światła, zastosowanie lasera umożliwia precyzyjną prezentację zjawisk optycznych, bez konieczności stosowania kłopotliwych, dodatkowych zaciemnień pomieszczenia w czasie pokazu. Cechy promieniowania laserowego, takie jak: kolimacja i koherencja wiązki, czy duża intensywność światła przy określonej barwie (długości fali), niejednokrotnie stanowią dla nauczyciela jedyną szansę demonstracji niektórych zjawisk fizycznych. Dodatkową innowacją w niniejszym zestawie jest zastosowanie pięciu równoległych wiązek laserowych, co znacznie rozszerza zakres możliwych do przeprowadzenia prezentacji doświadczeń. W dalszej części instrukcji przedstawiony jest szczegółowy opis i informacje o przykładowych możliwościach zestawu. Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie jest napisane przystępnym językiem i zrozumiałe. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub uwag, prosimy bezpośrednio kontaktować się z przedstawicielami firmy. Liczymy na szereg uwag z Państwa strony, które mogłyby się stać inspiracją do rozszerzenia możliwości prezentowanego zestawu.

4 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX PRZEZNACZENIE ZESTAWU Laserowy zestaw dydaktyczny do prezentacji zjawisk optyki geometrycznej laserowym źródłem światła nowocześnie i przystępnie przedstawia trudne w zrozumieniu zjawiska fizyki. W tani i bardzo prosty sposób umożliwia demonstrację zmiany toru wiązki światła w zetknięciu z różnymi, powszechnie stosowanymi elementami optycznymi. Elementy optyczne zestawu pozwalają modelować różne funkcje, w oparciu o które działają urządzenia optyczne. Niniejsza instrukcja zawiera najważniejsze informacje dotyczące budowy, konserwacji i posługiwania się zestawem. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek, dotyczących wykorzystania zestawu gwarantuje jego długą i bezawaryjną pracę. Instrukcja została opracowana z uwzględnieniem wymagań pedagogicznych w nauczaniu fizyki. Za wykorzystanie niniejszej pomocy dydaktycznej odpowiedzialność ponosi nauczyciel. 3. ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU laserowy generator linii (Laser Ray Box) zasilacz transformatorowy VAC/3VDC plansze z rysunkami uzupełniającymi tablica magnetyczna z nóżkami do ustawienia jej w pozycji stojącej oraz otworami umożliwiającymi jej zawieszenie zestaw 14 trwałych plastykowych elementów optycznych o podłożu magnetycznym

5 5 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX DANE TECHNICZNE źródło światła - 5 diod laserowych zasilanie - zasilacz VAC/3VDC moc diod laserowych - 1mW długość fali - 635nm temperatura pracy - pokojowa klasa bezpieczeństwa elektrycznego - IIa klasa bezpieczeństwa laserowego - II 5. OPIS BUDOWY, DZIAŁANIA I PRZYGOTOWANIE ZESTAWU DO PREZENTACJI WYBRANYCH ZJAWISK OPTYKI GEOMETRYCZNEJ 5.1. Opis budowy Tradycyjna ława optyczna lub pewna modyfikacja zestawów dotychczas stosowanych wymagała zaciemnionego pomieszczenia i znacznie ograniczała możliwości obserwacji prezentowanych zjawisk optycznych. Przedstawiany zestaw pozwala nauczycielowi na modelowanie zjawisk optycznych w znacznie szerszym zakresie i zaprezentowanie ich większej liczbie studentów. Wykorzystane w nim miniaturowe lasery diodowe dają wystarczająco dobrze widzialne światło, które wysyłane jest z laserowego generatora linii w postaci pięciu równoległych wiązek. W celu uzyskania efektu linii laserowych stycznych do powierzchni tablicy, zastosowano w generatorze specjalną soczewkę cylindryczną. Sam zestaw może być zawieszony, jak również oparty na biurku prowadzącego zajęcia.

6 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Każdy z elementów optycznych wykonany jest z plastyku i podklejony folią magnetyczną. Daje to w rezultacie stabilne położenie elementów nawet w przypadku, gdy tablica jest zawieszona pionowo. Taka sama folia magnetyczna utrzymuje w zadanym miejscu generator światła laserowego oraz plansze z rysunkami uzupełniającymi Opis działania Zawieszoną lub wspartą tablicę wyposażamy w elementy, z których składamy jeden z prezentowanych przykładów. Do doświadczeń wykorzystujemy odpowiednią ilość wiązek, przesłaniając zbędne. Wraz z elementami optycznymi możemy wybrać też odpowiednią planszę, wyposażoną w folię magnetyczną. Oznaczenia elementów zestawu (rys.1): 1- generator światła laserowego 2- zwierciadło wypukłe 3- soczewka płasko-wypukła 4- półkrążek 5- pryzmat 6- płytka płasko-równoległa 7- soczewka płasko-wklęsła 8- soczewka dwuwypukła (krótkowzroczność) 9- soczewka dwuwypukła (widzenie normalne) 10- soczewka dwuwypukła (dalekowzroczność) 11- soczewka dwuwypukła 12- soczewka dwuwklęsła 13- zwierciadło płaskie 14- zwierciadło wklęsłe 15- światłowód optyczny

7 7 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX do zasilacza transformatorowego 220/12V Rys. 1. Generator światła laserowego i elementy optyczne zestawu 5.3. Przygotowanie zestawu do prezentacji Metalowa tablica do prezentacji może być umieszczona w wygodnym dla nauczyciela miejscu, oparta o biurko lub zawieszona na zaczepach.

8 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Należy wybrać odpowiednią planszę (w zależności od tematu) i zamocować generator światła laserowego. Na planszy złożyć układ optyczny i wybrać właściwą liczbę wiązek świetlnych. W doświadczeniu można użyć tablicy z zestawu lub wykorzystać - coraz częściej dostępne - szkolne tablice metalowe. Jeżeli nauczyciel uzna za stosowne, istnieje łatwa możliwość odrysowania torów promieni przechodzących przez elementy optyczne lub odbitych od zwierciadeł. 6. WYBRANE PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ ELEMENTÓW OPTYCZNYCH ZESTAWU 6.1. Prezentacja właściwości światła laserowego Zastosowane źródła światła w generatorze laserowym są diodami laserowymi o monochromatycznym świetle czerwonym (o długości fali emisji 635nm) i mocy 1mW każda. Zaletą tego typu źródła jest mała rozbieżność wiązki światła, istotna przy doświadczeniach z optyki geometrycznej. Pozostaje inwencją nauczyciela stopień rozszerzenia tego zagadnienia o typowe rodzaje laserów, moce i zakresy widmowe emitowanego przez nie światła, sposoby ich wykorzystania i ochrona przed promieniowaniem Prezentacja zjawiska odbicia pięciu równoległych wiązek światła laserowego od zwierciadlanych powierzchni Zwierciadło płaskie Do doświadczenia należy użyć generatora światła laserowego, zwierciadła płaskiego oraz - przy prezentacji kąta padania i odbicia - tablicy z podziałką kątową (patrz doświadczenie 6.7).

9 9 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX-2901 Przysłaniając dowolną ilość wiązek należy zwrócić uwagę uczniów na wzajemną równoległość zarówno promieni padających jak również odbitych. Ustawiając zwierciadło prostopadle do toru wiązek padających, możemy zwrócić uwagę na fakt pokrycia się wszystkich wiązek padających i odbitych. kąt padania = kąt odbicia Rys. 2. Odbicie promieni światła laserowego od zwierciadła płaskiego Zwierciadło wklęsłe Do doświadczenia użyjemy w tym przypadku źródła światła, zwierciadła wklęsłego i elementów do przysłaniania. Obserwując promienie przecinające się w jednym punkcie, formułujemy prawo dotyczące ogniska rzeczywistego zwierciadła wklęsłego. Ustawiając zwierciadło prostopadle do toru wiązek oraz tak, by jego środek znalazł się na osi promienia środkowego, możemy zwrócić uwagę na fakt pokrycia się środkowej wiązki padającej i odbitej (rys. 3a).

10 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Rys. 3a. Odbicie promieni świetlnych od zwierciadła wklęsłego Jeżeli zwierciadło wklęsłe odchylimy o pewien kąt względem osi optycznej, promienie świetlne odbite od zwierciadła przetną się w innym punkcie wyznaczając kąt przecięcia od głównej osi optycznej równej odchyleniu zwierciadła (rys. 3b). Rys. 3b. Odbicie promieni świetlnych od zwierciadła wklęsłego Zwierciadło wypukłe Do doświadczenia użyjemy źródła światła i zwierciadła wypukłego. Obserwując promienie odbite, które tworzą wiązkę rozbieżną, wskazujemy punkt poza zwierciadłem będący pozornym ogniskiem zwierciadła wypu-

11 11 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX-2901 kłego i leżący na przedłużeniu rozbieżnych promieni odbitych. Ustawiając zwierciadło prostopadle do toru wiązek oraz tak, by jego środek znalazł się na osi promienia środkowego, możemy zwrócić uwagę na fakt pokrycia się środkowej wiązki padającej i odbitej (rys. 4a). Rys. 4a. Odbicie promieni świetlnych od powierzchni zwierciadła wypukłego Jeżeli zwierciadło wypukłe odchylimy o pewien kąt względem osi optycznej, promienie świetlne odbite od zwierciadła utworzą wiązkę rozbieżną, a przedłużenie tych wiązek wskaże pozorne ognisko zwierciadła wypukłego (rys. 4b). Rys. 4b. Odbicie promieni świetlnych od powierzchni zwierciadła wypukłego

12 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Prezentacja transmisji światła przez soczewkę skupiającą Do doświadczenia użyjemy źródła światła oraz soczewki dwuwypukłej (skupiającej). Obserwując promienie po przejściu przez soczewkę, wskazujemy na zjawisko załamania się promieni i skupienia ich w jednym punkcie, zwanym ogniskiem rzeczywistym soczewki dwuwypukłej. Doświadczenie to ilustruje pewne właściwości soczewki, natomiast wszelkie zależności matematyczne pozostawia się nauczycielowi do uzupełnienia po prezentacji modelowanych zjawisk optyki geometrycznej. Rys.5. Przejście światła przez soczewkę skupiającą 6.4. Prezentacja transmisji światła przez soczewkę rozpraszającą Do doświadczenia użyjemy źródła światła i soczewki dwuwklęsłej (rozpraszającej). Obserwując promienie wychodzące z soczewki, podkreślamy fakt ich rozbieżności. Na przedłużeniu promieni rozproszonych wskazujemy możliwość odnalezienia ogniska pozornego soczewki dwuwklęsłej. W doświadczeniu zwracamy również uwagę, iż promienie skrajne są odchylane bardziej w stosunku do promieni środkowych, leżących bliżej tzw. osi optycznej soczewki.

13 13 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX-2901 Rys.6. Przejście światła przez soczewkę rozpraszającą Wszelkie zależności matematyczne i określenie zdolności rozpraszającej soczewki dwuwklęsłej należy dokonać po prezentacji ogólnej idei doświadczenia Zjawisko załamania wiązki światła w pryzmacie Do doświadczenia użyjemy źródła światła i pryzmatu. Obserwując wiązkę promieni należy zwrócić uwagę na ich załamanie w pryzmacie, z zachowaniem równoległości wszystkich pięciu promieni po opuszczeniu pryzmatu. Rys. 7. Przejście światła przez pryzmat

14 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Transmisja wiązki światła przez płytkę płasko-równoległą Do doświadczenia użyjemy źródła światła i płytki płasko-równoległej. Z obserwacji promieni wyprowadzamy wniosek, iż nastąpiło w płytce przesunięcie promieni wychodzących z zachowaniem ich wzajemnej równoległości. Przesunięcie promieni uzależnione jest oczywiście od cech materiału, z którego wykonano płytkę, a dokładnie od jego współczynnika załamania. Rys. 8. Przejście światła przez płytkę płasko-równoległą 6.7. Zjawisko załamania i całkowitego wewnętrznego odbicia Do doświadczenia użyjemy: źródła światła, tarczy z podziałką kątową, zwierciadła płaskiego, płytki płasko-równoległej oraz półkrążka. Ze źródła światła wykorzystujemy tylko jeden promień. Uzyskujemy to poprzez przysłonięcie pozostałych wiązek zwierciadłem płaskim. Półkrążek lub płytkę płasko-równoległą należy ułożyć na tarczy, tak jak pokazano na poniższych rysunkach. Na rysunkach 9 i 10 przedstawiono zjawisko załamywania się światła na granicy ośrodków o różnych gęstościach. Prowadzący zajęcia powinien

15 15 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX-2901 wyznaczyć współczynnik załamania materiału z którego wykonano półkrążek lub płytkę płasko-równoległą i zaznaczyć, że wzór na współczynnik załamania n=sin /sin odpowiada stosunkowi prędkości v 1 /v 2 rozchodzenia się światła odpowiednio w obu ośrodkach. Rys. 9. Załamanie światła w półkrążku Rys. 10. Załamanie światła w płytce płasko-równoległej

16 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Rys. 11a. Załamanie promienia światła w półkrążku gr =90 0 Rys. 11b. Załamanie promienia światła dla kąta granicznego

17 17 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX-2901 Rys. 11c. Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia promienia światła w półkrążku Rys. 12. Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia w płytce płasko-równoległej

18 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Na rys.11a zilustrowano zjawisko załamania światła w półkrążku. Światło, padając prostopadle do powierzchni kołowej krążka nie załamuje się (nie zmienia kierunku). Rozważamy w tym pokazie drugą powierzchnię krążka powierzchnię płaską i przejście światła z ośrodka o większej gęstości do ośrodka rzadszego. Na rysunku 11a pokazano typowe zjawisko zał a- mania przy małym kącie padania promienia światła. Jednakże zwiększając kąt padania możemy osiągnąć jego wartość graniczną (tzw. kąt graniczny gr ). W takim przypadku (rys. 11b) promień załamany ślizga się wzdłuż prostoliniowego boku półkrążka kąt załamania =90 0. Z dalszym wzrostem kąta padania następuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia rysunek 11c. Ze znanej zależności sin gr =1/n, po zmierzeniu kąta granicznego, można wyznaczyć współczynnik załamania ośrodka n Aberracja sferyczna i sposoby jej korygowania. Do doświadczenia użyjemy źródła światła ze wszystkimi pięcioma promieniami, soczewki płasko-wypukłej i soczewki korygującej płaskowklęsłej. Prowadzący powinien wskazać, iż jest to jedna z wad soczewek a także, że można ją korygować poprzez użycie - jak w ćwiczeniu - innej soczewki lub ograniczaniu przysłoną promieni padających skrajnie na soczewkę. Rys. 13. Przykład zjawiska aberracji sferycznej

19 19 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX-2901 Rys. 14. Przykład korekcji zjawiska aberracji sferycznej 6.9. Całkowite wewnętrzne odbicie propagacja światła w światłowodach optycznych. Do doświadczenia użyjemy źródła światła z jednym promieniem i płytki płasko równoległej (rys. 1, pozycja 15). Całkowite wewnętrzne odbicie występuje na granicy dwóch ośrodków. Zjawisko można zauważyć w ośrodku o większym współczynniku załamania. Wprowadzając promień ze źródła światła do płytki płasko równoległej zjawisko zaobserwujemy, gdy kąt padania (między normalną do powierzchni a kierunkiem promienia) jest znacznie większy od kąta granicznego, wyznaczanego ze wzoru sin α gr /sin β = n 1 /n 2, gdzie β=90 o. Rys. 15. Propagacja światła w światłowodzie

20 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Oko i widzenie prawidłowe, krótkowzroczne i dalekowzroczne. Do doświadczenia użyjemy źródła światła ze wszystkimi pięcioma promieniami, odpowiedniej soczewki dwuwypukłej (rys.1, poz. 8, 9, 10) oraz planszy ze schematem oka. Prowadzący powinien przypomnieć wiadomości z anatomii o miejscu powstawania obrazu na siatkówce oka i tzw. akomodacji (tj. takiej zmianie grubości soczewki ocznej, by bez zmiany jej położenia obraz był ostry i zogniskowany dokładnie na siatkówce). Celowe jest również zasygnalizowanie przyczyn i skutków krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz możliwości ich korygowania (pkt. 6.10). Siatkówka O 1 O 2 Rys. 16. Przykład widzenia prawidłowego i właściwego skupienia promieni na siatkówce

21 21 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX-2901 O 1 O 2 Rys.16. Przykład widzenia krótkowzrocznego (obraz powstaje przed siatkówką) O 1 O 2 Rys. 17. Przykład widzenia dalekowzrocznego (obraz powstaje za siatkówką) Sposoby korygowania wad wzroku W celu zademonstrowania korekty dalekowzroczności należy zastosować soczewkę dwuwypukłą (rys.1, poz. 11). Aby skorygować krótkowzroczność, stosujemy soczewkę dwuwklęsłą (rys.1, poz. 12).

22 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX O 1 O 2 Rys. 18. Przykład skorygowania dalekowzroczności przez zastosowanie soczewki skupiającej (dla osiągnięcia lepszej wypadkowej zdol- ności zbierającej układu optycznego: oko - soczewka dodatkowa) O 1 O 2 Rys. 19. Przykład skorygowania krótkowzroczności przez zastosowanie soczewki rozpraszającej (wypadkowa ogniskowa układu optycznego oko-soczewka rozpraszająca przesuwa ostry obraz na siatkówkę)

23 23 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Idea działania: aparatu fotograficznego, lunety Galileusza i lunety Keplera -Aparat fotograficzny Do prezentacji użyjemy źródła światła, soczewki skupiającej oraz tablicy ze schematem aparatu fotograficznego (rys. 20). W prezentowanym przykładzie, na kliszy światłoczułej zogniskowany jest obraz punktu. W rzeczywistości obraz tworzy ich zbiór. Ostrość ustawia się poprzez zmianę położenia soczewki. -Luneta Galileusza Do prezentacji użyjemy źródła światła, soczewki dwuwypukłej i soczewki płasko-wklęsłej. Prowadzący zajęcia powinien przypomnieć, że okularem jest tutaj soczewka rozpraszająca, umieszczona między obiektywem lunety a jego ogniskiem (tak jak w lornetkach teatralnych). Rys. 20. Schematyczna budowa aparatu fotograficznego

24 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Rys 21. Przykład idei budowy lunety Galileusza -Luneta Keplera Do prezentacji użyjemy źródła światła, soczewki dwuwypukłej i soczewki płasko-wypukłej. Rys. 22. Przykład idei budowy lunety Keplera

25 25 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX-2901 Prowadzący powinien przypomnieć, że w lunetach Keplera okular będący soczewką skupiającą pełni rolę lupy. Luneta Keplera daje obrazy odwrócone. 7. OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE GWARANCJI Powyższy opis zawiera wybrane propozycje doświadczeń wraz z rysunkami pomocniczymi. Autorzy zestawu pozostawiają intencji nauczyciela dydaktyczne i metodyczne ujęcie zagadnień w programach szkół z zakresu fizyki (w dziale optyki). Materiał przedstawiony w niniejszym opracowaniu jest czytelny i wyczerpuje zakres materiału nauczania. Zastosowane diody laserowe nie stanowią niebezpieczeństwa (klasa II bezpieczeństwa laserowego), aczkolwiek celowe jest podkreślenie, iż bezpośrednie patrzenie w źródło światła może uszkodzić wzrok. Urządzenie nie wymaga specjalnej konserwacji. Dla zachowania estetycznego wyglądu dopuszcza się czyszczenie elementów miękką, antystatyczną ściereczką. Uwaga! Podczas czyszczenia urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej. Składowanie zestawu: w pomieszczeniu o temperaturze powietrza 5 C i wilgotności 85%. Uwaga! Należy stosować zasilacz stabilizowany 3V lub 2 baterie 1.5V. Przekroczenie napięcia 3V grozi trwałym uszkodzeniem generatora wiązek laserowych!

26 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Firma LASOTRONIX udziela 12 miesięcy gwarancji. Wszelkie naprawy urządzenia wykonuje producent. Naruszenie plomb lub próba naprawy we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji. Producent gwarantuje użytkownikowi przegląd aparatu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sprawności technicznej urządzenia.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 7 Temat: Pomiar kąta załamania i kąta odbicia światła. Sposoby korekcji wad wzroku. 1. Wprowadzenie Zestaw ćwiczeniowy został

Bardziej szczegółowo

OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH

OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH Prawa Euklidesa: 1. Promień padający i odbity znajdują się w jednej płaszczyźnie przechodzącej przez prostopadłą wystawioną do powierzchni zwierciadła w punkcie odbicia.

Bardziej szczegółowo

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 Włodzimierz Wolczyński Załamanie światła 35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI sin sin Gdy v 1 > v 2, więc gdy n 2 >n 1, czyli gdy światło wchodzi do ośrodka gęstszego optycznie,

Bardziej szczegółowo

Załamanie na granicy ośrodków

Załamanie na granicy ośrodków Załamanie na granicy ośrodków Gdy światło napotyka na granice dwóch ośrodków przezroczystych ulega załamaniu tak jak jest to przedstawione na rysunku obok. Dla każdego ośrodka przezroczystego istnieje

Bardziej szczegółowo

Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela.

Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela. Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela. I LO im. Stefana Żeromskiego w Lęborku 20 luty 2012 Stolik optyczny

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak POMIARY OPTYCZNE Wykład Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Pokój 8/ bud. A- http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ OPTYKA GEOMETRYCZNA Codzienne obserwacje: światło

Bardziej szczegółowo

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste:

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste: Fale świetlne Światło jest falą elektromagnetyczną, czyli rozchodzącymi się w przestrzeni zmiennymi i wzajemnie przenikającymi się polami: elektrycznym i magnetycznym. Szybkość światła w próżni jest największa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

+OPTYKA 3.stacjapogody.waw.pl K.M.

+OPTYKA 3.stacjapogody.waw.pl K.M. Zwierciadło płaskie, prawo odbicia. +OPTYKA.stacjapogody.waw.pl K.M. Promień padający, odbity i normalna leżą w jednej płaszczyźnie, prostopadłej do płaszczyzny zwierciadła Obszar widzialności punktu w

Bardziej szczegółowo

Soczewkami nazywamy ciała przeźroczyste ograniczone dwoma powierzchniami o promieniach krzywizn R 1 i R 2.

Soczewkami nazywamy ciała przeźroczyste ograniczone dwoma powierzchniami o promieniach krzywizn R 1 i R 2. Optyka geometryczna dla soczewek Autorzy: Zbigniew Kąkol, Piotr Morawski Soczewkami nazywamy ciała przeźroczyste ograniczone dwoma powierzchniami o promieniach krzywizn R i R 2. Nasze rozważania własności

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE

ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE I. Optyka geotermalna W tym rozdziale poznasz właściwości światła widzialnego, prawa rządzące jego rozchodzeniem się w przestrzeni oraz sposoby wykorzystania tych praw

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013 M Wyznaczanie zdolności skupiającej soczewek za pomocą ławy optycznej. Model oka. Zagadnienia. Podstawy optyki geometrycznej: Falowa teoria światła. Zjawisko załamania i odbicia światła. Prawa rządzące

Bardziej szczegółowo

TARCZA KOLBEGO V 7-22

TARCZA KOLBEGO V 7-22 TARCZA KOLBEGO V 7-22 Przyrząd służy do zasadniczych pokazów z optyki geometrycznej, dotyczących odbicia i załamania światła. Ma on budowę wskazaną na rys. 1. Rys. 1. Na trójnożnej podstawie (1) jest umocowany

Bardziej szczegółowo

Optyka 2012/13 powtórzenie

Optyka 2012/13 powtórzenie strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Słońce w ciągu dnia przemieszcza się na niebie ze wschodu na zachód. W którym kierunku obraca się Ziemia? Zadanie 2. Na rysunku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

- pozorny, czyli został utworzony przez przedłużenia promieni świetlnych.

- pozorny, czyli został utworzony przez przedłużenia promieni świetlnych. Zjawisko odbicia Zgodnie z zasadą Fermata światło zawsze wybiera taką drogę między dwoma punktami, aby czas potrzebny na jej przebycie był najkrótszy (dla ścisłości: lub najdłuższy). Konsekwencją tego

Bardziej szczegółowo

Projekt Czy te oczy mogą kłamac

Projekt Czy te oczy mogą kłamac Projekt Czy te oczy mogą kłamac Zajęcia realizowane metodą przewodniego tekstu Cel główny: Rozszerzenie wiedzy na temat mechanizmu widzenia. Treści kształcenia zajęć interdyscyplinarnych: Fizyka: Rozchodzenie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Temat lekcji: Soczewki i obrazy otrzymywane w soczewkach

SCENARIUSZ LEKCJI Temat lekcji: Soczewki i obrazy otrzymywane w soczewkach Scenariusz lekcji : Soczewki i obrazy otrzymywane w soczewkach Autorski konspekt lekcyjny Słowa kluczowe: soczewki, obrazy Joachim Hurek, Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki.

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. 1. Równanie soczewki i zwierciadła kulistego. Z podobieństwa trójkątów ABF i LFD (patrz rysunek powyżej) wynika,

Bardziej szczegółowo

Przyrząd słuŝy do wykonywania zasadniczych ćwiczeń uczniowskich z optyki geometrycznej.

Przyrząd słuŝy do wykonywania zasadniczych ćwiczeń uczniowskich z optyki geometrycznej. STOLIK OPTYCZNY V 7-19 Przyrząd słuŝy do wykonywania zasadniczych ćwiczeń uczniowskich z optyki geometrycznej. Na drewnianej podstawie (1) jest umieszczona mała Ŝaróweczka (2) 3,5 V, 0,2 A, którą moŝna

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ POMIAR OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH 1. Cel dwiczenia Zapoznanie z niektórymi metodami badania ogniskowych soczewek cienkich. 2. Zakres wymaganych zagadnieo: Prawa odbicia

Bardziej szczegółowo

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Prawa optyki geometrycznej

Prawa optyki geometrycznej Optyka Podstawowe pojęcia Światłem nazywamy fale elektromagnetyczne, o długościach, na które reaguje oko ludzkie, tzn. 380-780 nm. O falowych własnościach światła świadczą takie zjawiska, jak ugięcie (dyfrakcja)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 53. Soczewki

Ćwiczenie 53. Soczewki Ćwiczenie 53. Soczewki Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I

Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 22. Ruch drgający podać

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf B Dodatek C f h A x D y E G h Z podobieństwa trójkątów ABD i DEG wynika z h x a z trójkątów DC i EG ' ' h h y ' ' to P ( ) h h h y f to ( 2) y h x y x y f ( ) i ( 2) otrzymamy to yf xy xf f f y f h f yf

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej

Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW LABORATORIUM Z FIZYKI Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej Wstęp Jednym z najprostszych urządzeń optycznych

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 4 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Zwierciadło płaskie. Zwierciadło płaskie jest najprostszym przyrządem optycznym. Jest to wypolerowana płaska powierzchnia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

Zasada Fermata mówi o tym, że promień światła porusza się po drodze najmniejszego czasu.

Zasada Fermata mówi o tym, że promień światła porusza się po drodze najmniejszego czasu. Pokazy 1. 2. 3. 4. Odbicie i załamanie światła laser, tarcza Kolbego. Ognisko w zwierciadle parabolicznym: dwa metalowe zwierciadła paraboliczne, miernik temperatury, żarówka 250 W. Obrazy w zwierciadłach:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. III Semestr I Drgania i fale Rozpoznaje ruch drgający Wie co to jest fala Wie, że w danym ośrodku fala porusza się ze stałą szybkością Zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów Ława optyczna z podziałką, oświetlacz z zasilaczem i płytka z wyciętym wzorkiem, ekran Komplet soczewek z oprawkami

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-1

Ć W I C Z E N I E N R O-1 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O- WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki"

Ćwiczenie: Zagadnienia optyki Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura 12. Fale elektromagnetyczne zadania z arkusza I 12.5 12.1 12.6 12.2 12.7 12.8 12.9 12.3 12.10 12.4 12.11 12. Fale elektromagnetyczne - 1 - 12.12 12.20 12.13 12.14 12.21 12.22 12.15 12.23 12.16 12.24 12.17

Bardziej szczegółowo

Wykład XI. Optyka geometryczna

Wykład XI. Optyka geometryczna Wykład XI Optyka geometryczna Jak widzimy? Aby przedmiot był widoczny, musi wysyłać światło w wielu kierunkach. Na podstawie światła zebranego przez oko mózg lokalizuje położenie obiektu. Niekiedy promienie

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-3

Ć W I C Z E N I E N R O-3 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-3 WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK ZA POMOCĄ METODY BESSELA I.

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu Archimedes 2011/2012. przedstawia

W ramach projektu Archimedes 2011/2012. przedstawia W ramach projektu Archimedes 2011/2012 przedstawia Optyka Materiał filmowy, który mamy zaszczyt Państwu przedstawić ma zamiar pokazać problem z życia codziennego. Nasz kolega, Łukasz, wracając z nami ze

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna. Podręcznik zeszyt ćwiczeń dla uczniów

Optyka geometryczna. Podręcznik zeszyt ćwiczeń dla uczniów Podręcznik zeszyt ćwiczeń dla uczniów Optyka geometryczna Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, tel. +48 58 348 63 70 http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika załamania światła

Wyznaczanie współczynnika załamania światła Ćwiczenie O2 Wyznaczanie współczynnika załamania światła O2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika załamania światła dla przeźroczystych, płaskorównoległych płytek wykonanych z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III Drgania i fale mechaniczne Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO Korekcja wad wzroku zmiana położenia ogniska Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr im KEN w Szczecinku, klasa BLO OKULISTYKA Dział medycyny zajmujący się budową oka, rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń oczu.

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr : Soczewki Cel ćwiczenia: Wyznaczenie ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiającej i rozpraszającej) oraz ogniskowej soczewki rozpraszającej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

S P E K T R O S K O P S Z K O L N Y P R Y Z M A T Y C ZN Y 1

S P E K T R O S K O P S Z K O L N Y P R Y Z M A T Y C ZN Y 1 Przeznaczenie S P E K T R O S K O P S Z K O L N Y P R Y Z M A T Y C ZN Y 1 Spektroskop szkolny służy do demonstracji i doświadczeń przy nauczaniu fizyki, zarówno w gimnazjach jak i liceach. Przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Optyka w fotografii Ciemnia optyczna camera obscura wykorzystuje zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się światła skrzynka (pudełko) z małym okrągłym otworkiem na jednej ściance i przeciwległą ścianką

Bardziej szczegółowo

Najprostszą soczewkę stanowi powierzchnia sferyczna stanowiąca granicę dwóch ośr.: powietrza, o wsp. załamania n 1. sin θ 1. sin θ 2.

Najprostszą soczewkę stanowi powierzchnia sferyczna stanowiąca granicę dwóch ośr.: powietrza, o wsp. załamania n 1. sin θ 1. sin θ 2. Ia. OPTYKA GEOMETRYCZNA wprowadzenie Niemal każdy system optoelektroniczny zawiera oprócz źródła światła i detektora - co najmniej jeden element optyczny, najczęściej soczewkę gdy system służy do analizy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Podstawy Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek

Bardziej szczegółowo

I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE

I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE INSTRUKCJA Test składa się z 28 pytań. Pytania są o zróżnicowanym stopniu trudności, ale ułożone w takiej kolejności aby ułatwić Ci pracę.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne.

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne. Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ Wprowadzenie teoretyczne. Soczewka jest obiektem izycznym wykonanym z materiału przezroczystego o zadanym kształcie i symetrii obrotowej. Interesować

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) lekcji Cele operacyjne uczeń: Wymagania podstawowe po nadpod stawowe Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 1 2 3 4 5 6 1. Światło i cień wymienia źródła światła wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 1 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII FIZYKA Ćwiczenie laboratoryjne nr 43 WYZNACZANIE ABERRACJI SFERYCZNEJ SOCZEWEK I ICH UKŁADÓW Autorzy: doc. dr inż. Wiesław Borys dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje.

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek wygodnie

Bardziej szczegółowo

Badamy jak światło przechodzi przez soczewkę - obrazy. tworzone przez soczewki.

Badamy jak światło przechodzi przez soczewkę - obrazy. tworzone przez soczewki. 1 Badamy jak światło przechodzi przez soczewkę - obrazy tworzone przez soczewki. Czas trwania zajęć: 2h Określenie wiedzy i umiejętności wymaganej u uczniów przed przystąpieniem do realizacji zajęć: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

I PRACOWNIA FIZYCZNA, UMK TORUŃ

I PRACOWNIA FIZYCZNA, UMK TORUŃ I PRACOWNIA FIZYCZNA, UMK TORUŃ Instrukcja do ćwiczenia nr 59 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA W SZKLE METODĄ KĄTA NAJMNIEJSZEGO ODCHYLENIA Instrukcje wykonali: G. Maciejewski, I. Gorczyńska

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Podstawy Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna. Podręcznik metodyczny dla nauczycieli

Optyka geometryczna. Podręcznik metodyczny dla nauczycieli Podręcznik metodyczny dla nauczycieli Optyka geometryczna Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, tel. +48 58 348 63 70 http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek

Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek Nazwisko... Data... Wdział... Imię... Dzień tg.... Godzina... Ćwiczenie 36 Badanie układu dwóch soczewek Wznaczenie ogniskowch soczewek metodą Bessela Odległość przedmiotu od ekranu (60 cm 0 cm) l Soczewka

Bardziej szczegółowo

9. Plan wynikowy (propozycja)

9. Plan wynikowy (propozycja) 9. Plan wynikowy (propozycja) lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów Wymagania podstawowe po nadpod stawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Optyka 1. Światło

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Optyka geometryczna

Rozdział 9. Optyka geometryczna Rozdział 9. Optyka geometryczna 206 Spis treści Optyka geometryczna i falowa - wstęp Widzenie barwne Odbicie i załamanie Prawo odbicia i załamania Zasada Fermata Optyka geometryczna dla soczewek Warunki

Bardziej szczegółowo

POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ

POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ ĆWICZENIE O9 POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ ŚWIATŁOWODU KATEDRA FIZYKI 1 Wstęp Prawa optyki geometrycznej W optyce geometrycznej, rozpatrując rozchodzenie się fal świetlnych przyjmuje się pewne założenia

Bardziej szczegółowo

Test 2. Dział: Optyka. Klasa III gimnazjum. Czas trwania: 45 minut. Autorzy: dr inż. Florian Brom, dr Beata Zimnicka

Test 2. Dział: Optyka. Klasa III gimnazjum. Czas trwania: 45 minut. Autorzy: dr inż. Florian Brom, dr Beata Zimnicka Test 2 Dział: Optyka Klasa III gimnazjum Czas trwania: 45 minut Autorzy: dr inż. Florian Brom, dr Beata Zimnicka 1. Dopisując odpowiednią literę, wskaż zdania prawdziwe (litera P) lub fałszywe (litera

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka materialnego A. B.

Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka materialnego A. B. Imię i nazwisko Pytanie 1/ Zaznacz właściwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi podłużnymi Pytanie 2/ Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka

Bardziej szczegółowo

Laser elektroniczny 5-promieniowy [ BAP_1075209.doc ]

Laser elektroniczny 5-promieniowy [ BAP_1075209.doc ] Laser elektroniczny 5-promieniowy [ ] Prezentacja Laser elektroniczny 5-promieniowy jest urządzeniem wyposażonym w 5 całkowicie niezależnych diod, z których każda emituje falę o długości 635 nm. Diody

Bardziej szczegółowo

OPTYKA GEOMETRYCZNA Własności układu soczewek

OPTYKA GEOMETRYCZNA Własności układu soczewek OPTYKA GEOMETRYCZNA Własności układu soczewek opracował: Dariusz Wardecki Wstęp Soczewką optyczną nazywamy bryłę z przezroczystego materiału, ograniczoną (przynajmniej z jednej strony) zakrzywioną powierzchnią

Bardziej szczegółowo

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 53 Soczewki Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej. Obserwacja i pomiar wad odwzorowań

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Spotkania z fizyką, część 4 Test 1 1. (1 p.) Na lekcji fizyki uczniowie demonstrowali zjawisko załamania światła na granicy wody i powietrza, po czym sporządzili rysunek przedstawiający bieg promienia

Bardziej szczegółowo

Soczewki konstrukcja obrazu. Krótkowzroczność i dalekowzroczność.

Soczewki konstrukcja obrazu. Krótkowzroczność i dalekowzroczność. Soczewki konstrukcja obrazu Krótkowzroczność i dalekowzroczność. SOCZEWKA jest to przezroczyste ciało ograniczone powierzchniami kulistymi Soczewki mogą być Wypukłe Wklęsłe i są najczęściej skupiające

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, CZĘSTOCHOWA, 2010/2011 Ewa Mandowska, Instytut Fizyki AJD, Częstochowa e.mandowska@ajd.czest.pl

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, CZĘSTOCHOWA, 2010/2011 Ewa Mandowska, Instytut Fizyki AJD, Częstochowa e.mandowska@ajd.czest.pl 1 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, CZĘSTOCHOWA, 2010/2011 Ewa Mandowska, Instytut Fizyki AJD, Częstochowa e.mandowska@ajd.czest.pl DZIAŁ 3 Optyka geometryczna i elementy optyki falowej. Budowa materii. 3.1. Optyka

Bardziej szczegółowo

Technologia elementów optycznych

Technologia elementów optycznych Technologia elementów optycznych dr inż. Michał Józwik pokój 507a jozwik@mchtr.pw.edu.pl Część 1 Treść wykładu Specyfika wymagań i technologii elementów optycznych. Ogólna struktura procesów technologicznych.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Hybrydowy układ optyczny do rozsyłu światła z tablicy znaków drogowych o zmiennej treści

PL B1. Hybrydowy układ optyczny do rozsyłu światła z tablicy znaków drogowych o zmiennej treści PL 219112 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219112 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392659 (22) Data zgłoszenia: 15.10.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja FENIKS

Człowiek najlepsza inwestycja FENIKS FENIKS - długoalowy program odbudowy, popularyzacji i wsagania izyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i inormatycznych uczniów Pracownia Fizyczna

Bardziej szczegółowo

Sprzęt do obserwacji astronomicznych

Sprzęt do obserwacji astronomicznych Sprzęt do obserwacji astronomicznych Spis treści: 1. Teleskopy 2. Montaże 3. Inne przyrządy 1. Teleskop - jest to przyrząd optyczny zbudowany z obiektywu i okularu bądź też ze zwierciadła i okularu. W

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN NR Na zwierciadło sferyczne padają dwa promienie światła równoległe do osi optycznej (rysunek).

SPRAWDZIAN NR Na zwierciadło sferyczne padają dwa promienie światła równoległe do osi optycznej (rysunek). SPRAWDZIAN NR 1 JOANNA BOROWSKA IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUPA A 1. Na zwierciadło sferyczne padają dwa promienie światła równoległe do osi optycznej (rysunek). Dokończ zdanie. Wybierz stwierdzenie A albo

Bardziej szczegółowo

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające

WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające zna pojęcia położenia równowagi, wychylenia, amplitudy;

Bardziej szczegółowo

TEST nr 1 z działu: Optyka

TEST nr 1 z działu: Optyka Grupa A Testy sprawdzające TEST nr 1 z działu: Optyka imię i nazwisko W zadaniach 1. 17. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. klasa data 1 Gdy światło rozchodzi się w próżni, jego prędkć

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła

Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła Ćwiczenie O3 Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła O3.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali

Bardziej szczegółowo

34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 1

34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 1 Włodzimierz Wolczyński 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 1 ODBICIE ŚWIATŁA. ZWIERCIADŁA Do analizy obrazów w zwierciadle sferycznym polecam aplet fizyczny http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=48

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB Agata Miłaszewska 3gB rogówka- w części centralnej ma grubość około 0,5 mm, na obwodzie do 1 mm, zbudowana jest z pięciu warstw, brak naczyń krwionośnych i limfatycznych, obfite unerwienie, bezwzględny

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Fizyki. Optyka

Wykłady z Fizyki. Optyka Wykłady z Fizyki 09 Optyka Zbigniew Osiak OZ ACZE IA B notka biograficzna C ciekawostka D propozycja wykonania doświadczenia H informacja dotycząca historii fizyki I adres strony internetowej K komentarz

Bardziej szczegółowo

C29. Na rysunku zaznaczono cztery łódki. Jeśli któraś z nich znajduje się pod mostem, to jest to łódka numer:

C29. Na rysunku zaznaczono cztery łódki. Jeśli któraś z nich znajduje się pod mostem, to jest to łódka numer: Przyjazne testy Fizyka dla gimnazjum Wojciech Dindorf, Elżbieta Krawczyk Informacje, dźwięki, światło, oko, ucho C27. Fale poprzeczne tym się różnią od fal podłużnych, że: (A) rozchodzą się w poprzek zamiast

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PROMIENIA KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA

WYZNACZANIE PROMIENIA KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA Ćwiczenie 81 A. ubica WYZNACZANIE PROMIENIA RZYWIZNY SOCZEWI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA Cel ćwiczenia: poznanie prążków interferencyjnych równej grubości, wykorzystanie tego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 6 Temat: Wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej i dyfrakcja światła na otworach kwadratowych i okrągłych. 1. Wprowadzenie Fale

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE WYMAGANIA Z FIZYKI Klasa III DRGANIA I FALE dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Ława optyczna. Podręcznik dla uczniów

Ława optyczna. Podręcznik dla uczniów Podręcznik dla uczniów Ława optyczna Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Narutowicza /2, 80-233 Gdańsk, tel. +48 58 348 63 70 http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Problemy optyki geometrycznej. Zadania problemowe z optyki

Problemy optyki geometrycznej. Zadania problemowe z optyki . Zadania problemowe z optyki I LO im. Stefana Żeromskiego w Lęborku 3 lutego 2012 Zasada Fermata Sens fizyczny zasady Zasada, sformułowana przez Pierre a Fermata w 1650 roku dotyczy czasu przejścia światła

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

Uwzględniając związek między okresem fali i jej częstotliwością T = prędkość fali można obliczyć z zależności:

Uwzględniając związek między okresem fali i jej częstotliwością T = prędkość fali można obliczyć z zależności: 1. Fale elektromagnetyczne. Światło. Fala elektromagnetyczna to zaburzenie pola elektromagnetycznego rozprzestrzeniające się w przestrzeni ze skończoną prędkością i unoszące energię. Fale elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-4

Ć W I C Z E N I E N R O-4 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-4 BADANIE WAD SOCZEWEK I Zagadnienia do opracowania Równanie soewki,

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Ćwiczenie 77 E. Idczak POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Cel ćwiczenia: zapoznanie się z procesem wytwarzania obrazów przez soczewki cienkie oraz z metodami wyznaczania odległości ogniskowych

Bardziej szczegółowo

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją CZĘŚĆ A CZŁOWIEK Pytania badawcze: Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją Czy obraz świata jaki rejestrujemy naszym okiem jest zgodny z rzeczywistością? Jaki obraz otoczenia

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna - 2 Tadeusz M.Molenda Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński. Zwierciadła niepłaskie

Optyka geometryczna - 2 Tadeusz M.Molenda Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński. Zwierciadła niepłaskie Optyka geometryczna - 2 Tadeusz M.Molenda Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński Zwierciadła niepłaskie Obrazy w zwierciadłach niepłaskich Obraz rzeczywisty zwierciadło wklęsłe Konstrukcja obrazu w zwierciadłach

Bardziej szczegółowo