Zestaw do prezentacji zjawisk optyki geometrycznej laserowym źródłem światła LX-2901 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestaw do prezentacji zjawisk optyki geometrycznej laserowym źródłem światła LX-2901 INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 Zestaw do prezentacji zjawisk optyki geometrycznej laserowym źródłem światła LX-2901

2 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX SPIS TREŚCI 1. Wstęp Przeznaczenie zestawu Elementy wchodzące w skład zestawu Dane techniczne Opis budowy, działania i przygotowanie zestawu do prezentacji wybranych zjawisk optyki geometrycznej Opis budowy Opis działania Przygotowanie zestawu do prezentacji Wybrane przykłady zastosowań elementów optycznych zestawu Prezentacja właściwości światła laserowego Prezentacja zjawiska odbicia pięciu równoległych wiązek światła laserowego od zwierciadlanych powierzchni Zwierciadło płaskie Zwierciadło wklęsłe Zwierciadło wypukłe Prezentacja transmisji światła przez soczewkę skupiającą Prezentacja transmisji światła przez soczewkę rozpraszającą Zjawisko załamania wiązki światła w pryzmacie Transmisja wiązki światła przez płytkę płasko-równoległą Zjawisko załamania i całkowitego wewnętrznego odbicia Aberracja sferyczna i sposób jej korygowania Całkowite wewnętrzne odbicie propagacja światła w światłowodach optycznych Oko i widzenie prawidłowe, krótkowzroczne i dalekowzroczne Sposoby korygowania wad wzroku Idea działania aparatu fotograficznego, lunety Galileusza i lunety Keplera Ogólne uwagi dotyczące gwarancji... 26

3 3 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX WSTĘP Gratulujemy Państwu wyboru ze wszech miar przydatnego na lekcjach fizyki zestawu do prezentacji zjawisk optyki geometrycznej wykonanego w oparciu o skolimowaną wiązkę światła laserowego. W urządzeniu tym wykorzystano powszechnie znane właściwości światła laserowego. W przeciwieństwie do dotychczas stosowanych klasycznych źródeł światła, zastosowanie lasera umożliwia precyzyjną prezentację zjawisk optycznych, bez konieczności stosowania kłopotliwych, dodatkowych zaciemnień pomieszczenia w czasie pokazu. Cechy promieniowania laserowego, takie jak: kolimacja i koherencja wiązki, czy duża intensywność światła przy określonej barwie (długości fali), niejednokrotnie stanowią dla nauczyciela jedyną szansę demonstracji niektórych zjawisk fizycznych. Dodatkową innowacją w niniejszym zestawie jest zastosowanie pięciu równoległych wiązek laserowych, co znacznie rozszerza zakres możliwych do przeprowadzenia prezentacji doświadczeń. W dalszej części instrukcji przedstawiony jest szczegółowy opis i informacje o przykładowych możliwościach zestawu. Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie jest napisane przystępnym językiem i zrozumiałe. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub uwag, prosimy bezpośrednio kontaktować się z przedstawicielami firmy. Liczymy na szereg uwag z Państwa strony, które mogłyby się stać inspiracją do rozszerzenia możliwości prezentowanego zestawu.

4 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX PRZEZNACZENIE ZESTAWU Laserowy zestaw dydaktyczny do prezentacji zjawisk optyki geometrycznej laserowym źródłem światła nowocześnie i przystępnie przedstawia trudne w zrozumieniu zjawiska fizyki. W tani i bardzo prosty sposób umożliwia demonstrację zmiany toru wiązki światła w zetknięciu z różnymi, powszechnie stosowanymi elementami optycznymi. Elementy optyczne zestawu pozwalają modelować różne funkcje, w oparciu o które działają urządzenia optyczne. Niniejsza instrukcja zawiera najważniejsze informacje dotyczące budowy, konserwacji i posługiwania się zestawem. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek, dotyczących wykorzystania zestawu gwarantuje jego długą i bezawaryjną pracę. Instrukcja została opracowana z uwzględnieniem wymagań pedagogicznych w nauczaniu fizyki. Za wykorzystanie niniejszej pomocy dydaktycznej odpowiedzialność ponosi nauczyciel. 3. ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU laserowy generator linii (Laser Ray Box) zasilacz transformatorowy VAC/3VDC plansze z rysunkami uzupełniającymi tablica magnetyczna z nóżkami do ustawienia jej w pozycji stojącej oraz otworami umożliwiającymi jej zawieszenie zestaw 14 trwałych plastykowych elementów optycznych o podłożu magnetycznym

5 5 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX DANE TECHNICZNE źródło światła - 5 diod laserowych zasilanie - zasilacz VAC/3VDC moc diod laserowych - 1mW długość fali - 635nm temperatura pracy - pokojowa klasa bezpieczeństwa elektrycznego - IIa klasa bezpieczeństwa laserowego - II 5. OPIS BUDOWY, DZIAŁANIA I PRZYGOTOWANIE ZESTAWU DO PREZENTACJI WYBRANYCH ZJAWISK OPTYKI GEOMETRYCZNEJ 5.1. Opis budowy Tradycyjna ława optyczna lub pewna modyfikacja zestawów dotychczas stosowanych wymagała zaciemnionego pomieszczenia i znacznie ograniczała możliwości obserwacji prezentowanych zjawisk optycznych. Przedstawiany zestaw pozwala nauczycielowi na modelowanie zjawisk optycznych w znacznie szerszym zakresie i zaprezentowanie ich większej liczbie studentów. Wykorzystane w nim miniaturowe lasery diodowe dają wystarczająco dobrze widzialne światło, które wysyłane jest z laserowego generatora linii w postaci pięciu równoległych wiązek. W celu uzyskania efektu linii laserowych stycznych do powierzchni tablicy, zastosowano w generatorze specjalną soczewkę cylindryczną. Sam zestaw może być zawieszony, jak również oparty na biurku prowadzącego zajęcia.

6 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Każdy z elementów optycznych wykonany jest z plastyku i podklejony folią magnetyczną. Daje to w rezultacie stabilne położenie elementów nawet w przypadku, gdy tablica jest zawieszona pionowo. Taka sama folia magnetyczna utrzymuje w zadanym miejscu generator światła laserowego oraz plansze z rysunkami uzupełniającymi Opis działania Zawieszoną lub wspartą tablicę wyposażamy w elementy, z których składamy jeden z prezentowanych przykładów. Do doświadczeń wykorzystujemy odpowiednią ilość wiązek, przesłaniając zbędne. Wraz z elementami optycznymi możemy wybrać też odpowiednią planszę, wyposażoną w folię magnetyczną. Oznaczenia elementów zestawu (rys.1): 1- generator światła laserowego 2- zwierciadło wypukłe 3- soczewka płasko-wypukła 4- półkrążek 5- pryzmat 6- płytka płasko-równoległa 7- soczewka płasko-wklęsła 8- soczewka dwuwypukła (krótkowzroczność) 9- soczewka dwuwypukła (widzenie normalne) 10- soczewka dwuwypukła (dalekowzroczność) 11- soczewka dwuwypukła 12- soczewka dwuwklęsła 13- zwierciadło płaskie 14- zwierciadło wklęsłe 15- światłowód optyczny

7 7 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX do zasilacza transformatorowego 220/12V Rys. 1. Generator światła laserowego i elementy optyczne zestawu 5.3. Przygotowanie zestawu do prezentacji Metalowa tablica do prezentacji może być umieszczona w wygodnym dla nauczyciela miejscu, oparta o biurko lub zawieszona na zaczepach.

8 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Należy wybrać odpowiednią planszę (w zależności od tematu) i zamocować generator światła laserowego. Na planszy złożyć układ optyczny i wybrać właściwą liczbę wiązek świetlnych. W doświadczeniu można użyć tablicy z zestawu lub wykorzystać - coraz częściej dostępne - szkolne tablice metalowe. Jeżeli nauczyciel uzna za stosowne, istnieje łatwa możliwość odrysowania torów promieni przechodzących przez elementy optyczne lub odbitych od zwierciadeł. 6. WYBRANE PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ ELEMENTÓW OPTYCZNYCH ZESTAWU 6.1. Prezentacja właściwości światła laserowego Zastosowane źródła światła w generatorze laserowym są diodami laserowymi o monochromatycznym świetle czerwonym (o długości fali emisji 635nm) i mocy 1mW każda. Zaletą tego typu źródła jest mała rozbieżność wiązki światła, istotna przy doświadczeniach z optyki geometrycznej. Pozostaje inwencją nauczyciela stopień rozszerzenia tego zagadnienia o typowe rodzaje laserów, moce i zakresy widmowe emitowanego przez nie światła, sposoby ich wykorzystania i ochrona przed promieniowaniem Prezentacja zjawiska odbicia pięciu równoległych wiązek światła laserowego od zwierciadlanych powierzchni Zwierciadło płaskie Do doświadczenia należy użyć generatora światła laserowego, zwierciadła płaskiego oraz - przy prezentacji kąta padania i odbicia - tablicy z podziałką kątową (patrz doświadczenie 6.7).

9 9 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX-2901 Przysłaniając dowolną ilość wiązek należy zwrócić uwagę uczniów na wzajemną równoległość zarówno promieni padających jak również odbitych. Ustawiając zwierciadło prostopadle do toru wiązek padających, możemy zwrócić uwagę na fakt pokrycia się wszystkich wiązek padających i odbitych. kąt padania = kąt odbicia Rys. 2. Odbicie promieni światła laserowego od zwierciadła płaskiego Zwierciadło wklęsłe Do doświadczenia użyjemy w tym przypadku źródła światła, zwierciadła wklęsłego i elementów do przysłaniania. Obserwując promienie przecinające się w jednym punkcie, formułujemy prawo dotyczące ogniska rzeczywistego zwierciadła wklęsłego. Ustawiając zwierciadło prostopadle do toru wiązek oraz tak, by jego środek znalazł się na osi promienia środkowego, możemy zwrócić uwagę na fakt pokrycia się środkowej wiązki padającej i odbitej (rys. 3a).

10 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Rys. 3a. Odbicie promieni świetlnych od zwierciadła wklęsłego Jeżeli zwierciadło wklęsłe odchylimy o pewien kąt względem osi optycznej, promienie świetlne odbite od zwierciadła przetną się w innym punkcie wyznaczając kąt przecięcia od głównej osi optycznej równej odchyleniu zwierciadła (rys. 3b). Rys. 3b. Odbicie promieni świetlnych od zwierciadła wklęsłego Zwierciadło wypukłe Do doświadczenia użyjemy źródła światła i zwierciadła wypukłego. Obserwując promienie odbite, które tworzą wiązkę rozbieżną, wskazujemy punkt poza zwierciadłem będący pozornym ogniskiem zwierciadła wypu-

11 11 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX-2901 kłego i leżący na przedłużeniu rozbieżnych promieni odbitych. Ustawiając zwierciadło prostopadle do toru wiązek oraz tak, by jego środek znalazł się na osi promienia środkowego, możemy zwrócić uwagę na fakt pokrycia się środkowej wiązki padającej i odbitej (rys. 4a). Rys. 4a. Odbicie promieni świetlnych od powierzchni zwierciadła wypukłego Jeżeli zwierciadło wypukłe odchylimy o pewien kąt względem osi optycznej, promienie świetlne odbite od zwierciadła utworzą wiązkę rozbieżną, a przedłużenie tych wiązek wskaże pozorne ognisko zwierciadła wypukłego (rys. 4b). Rys. 4b. Odbicie promieni świetlnych od powierzchni zwierciadła wypukłego

12 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Prezentacja transmisji światła przez soczewkę skupiającą Do doświadczenia użyjemy źródła światła oraz soczewki dwuwypukłej (skupiającej). Obserwując promienie po przejściu przez soczewkę, wskazujemy na zjawisko załamania się promieni i skupienia ich w jednym punkcie, zwanym ogniskiem rzeczywistym soczewki dwuwypukłej. Doświadczenie to ilustruje pewne właściwości soczewki, natomiast wszelkie zależności matematyczne pozostawia się nauczycielowi do uzupełnienia po prezentacji modelowanych zjawisk optyki geometrycznej. Rys.5. Przejście światła przez soczewkę skupiającą 6.4. Prezentacja transmisji światła przez soczewkę rozpraszającą Do doświadczenia użyjemy źródła światła i soczewki dwuwklęsłej (rozpraszającej). Obserwując promienie wychodzące z soczewki, podkreślamy fakt ich rozbieżności. Na przedłużeniu promieni rozproszonych wskazujemy możliwość odnalezienia ogniska pozornego soczewki dwuwklęsłej. W doświadczeniu zwracamy również uwagę, iż promienie skrajne są odchylane bardziej w stosunku do promieni środkowych, leżących bliżej tzw. osi optycznej soczewki.

13 13 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX-2901 Rys.6. Przejście światła przez soczewkę rozpraszającą Wszelkie zależności matematyczne i określenie zdolności rozpraszającej soczewki dwuwklęsłej należy dokonać po prezentacji ogólnej idei doświadczenia Zjawisko załamania wiązki światła w pryzmacie Do doświadczenia użyjemy źródła światła i pryzmatu. Obserwując wiązkę promieni należy zwrócić uwagę na ich załamanie w pryzmacie, z zachowaniem równoległości wszystkich pięciu promieni po opuszczeniu pryzmatu. Rys. 7. Przejście światła przez pryzmat

14 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Transmisja wiązki światła przez płytkę płasko-równoległą Do doświadczenia użyjemy źródła światła i płytki płasko-równoległej. Z obserwacji promieni wyprowadzamy wniosek, iż nastąpiło w płytce przesunięcie promieni wychodzących z zachowaniem ich wzajemnej równoległości. Przesunięcie promieni uzależnione jest oczywiście od cech materiału, z którego wykonano płytkę, a dokładnie od jego współczynnika załamania. Rys. 8. Przejście światła przez płytkę płasko-równoległą 6.7. Zjawisko załamania i całkowitego wewnętrznego odbicia Do doświadczenia użyjemy: źródła światła, tarczy z podziałką kątową, zwierciadła płaskiego, płytki płasko-równoległej oraz półkrążka. Ze źródła światła wykorzystujemy tylko jeden promień. Uzyskujemy to poprzez przysłonięcie pozostałych wiązek zwierciadłem płaskim. Półkrążek lub płytkę płasko-równoległą należy ułożyć na tarczy, tak jak pokazano na poniższych rysunkach. Na rysunkach 9 i 10 przedstawiono zjawisko załamywania się światła na granicy ośrodków o różnych gęstościach. Prowadzący zajęcia powinien

15 15 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX-2901 wyznaczyć współczynnik załamania materiału z którego wykonano półkrążek lub płytkę płasko-równoległą i zaznaczyć, że wzór na współczynnik załamania n=sin /sin odpowiada stosunkowi prędkości v 1 /v 2 rozchodzenia się światła odpowiednio w obu ośrodkach. Rys. 9. Załamanie światła w półkrążku Rys. 10. Załamanie światła w płytce płasko-równoległej

16 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Rys. 11a. Załamanie promienia światła w półkrążku gr =90 0 Rys. 11b. Załamanie promienia światła dla kąta granicznego

17 17 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX-2901 Rys. 11c. Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia promienia światła w półkrążku Rys. 12. Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia w płytce płasko-równoległej

18 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Na rys.11a zilustrowano zjawisko załamania światła w półkrążku. Światło, padając prostopadle do powierzchni kołowej krążka nie załamuje się (nie zmienia kierunku). Rozważamy w tym pokazie drugą powierzchnię krążka powierzchnię płaską i przejście światła z ośrodka o większej gęstości do ośrodka rzadszego. Na rysunku 11a pokazano typowe zjawisko zał a- mania przy małym kącie padania promienia światła. Jednakże zwiększając kąt padania możemy osiągnąć jego wartość graniczną (tzw. kąt graniczny gr ). W takim przypadku (rys. 11b) promień załamany ślizga się wzdłuż prostoliniowego boku półkrążka kąt załamania =90 0. Z dalszym wzrostem kąta padania następuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia rysunek 11c. Ze znanej zależności sin gr =1/n, po zmierzeniu kąta granicznego, można wyznaczyć współczynnik załamania ośrodka n Aberracja sferyczna i sposoby jej korygowania. Do doświadczenia użyjemy źródła światła ze wszystkimi pięcioma promieniami, soczewki płasko-wypukłej i soczewki korygującej płaskowklęsłej. Prowadzący powinien wskazać, iż jest to jedna z wad soczewek a także, że można ją korygować poprzez użycie - jak w ćwiczeniu - innej soczewki lub ograniczaniu przysłoną promieni padających skrajnie na soczewkę. Rys. 13. Przykład zjawiska aberracji sferycznej

19 19 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX-2901 Rys. 14. Przykład korekcji zjawiska aberracji sferycznej 6.9. Całkowite wewnętrzne odbicie propagacja światła w światłowodach optycznych. Do doświadczenia użyjemy źródła światła z jednym promieniem i płytki płasko równoległej (rys. 1, pozycja 15). Całkowite wewnętrzne odbicie występuje na granicy dwóch ośrodków. Zjawisko można zauważyć w ośrodku o większym współczynniku załamania. Wprowadzając promień ze źródła światła do płytki płasko równoległej zjawisko zaobserwujemy, gdy kąt padania (między normalną do powierzchni a kierunkiem promienia) jest znacznie większy od kąta granicznego, wyznaczanego ze wzoru sin α gr /sin β = n 1 /n 2, gdzie β=90 o. Rys. 15. Propagacja światła w światłowodzie

20 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Oko i widzenie prawidłowe, krótkowzroczne i dalekowzroczne. Do doświadczenia użyjemy źródła światła ze wszystkimi pięcioma promieniami, odpowiedniej soczewki dwuwypukłej (rys.1, poz. 8, 9, 10) oraz planszy ze schematem oka. Prowadzący powinien przypomnieć wiadomości z anatomii o miejscu powstawania obrazu na siatkówce oka i tzw. akomodacji (tj. takiej zmianie grubości soczewki ocznej, by bez zmiany jej położenia obraz był ostry i zogniskowany dokładnie na siatkówce). Celowe jest również zasygnalizowanie przyczyn i skutków krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz możliwości ich korygowania (pkt. 6.10). Siatkówka O 1 O 2 Rys. 16. Przykład widzenia prawidłowego i właściwego skupienia promieni na siatkówce

21 21 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX-2901 O 1 O 2 Rys.16. Przykład widzenia krótkowzrocznego (obraz powstaje przed siatkówką) O 1 O 2 Rys. 17. Przykład widzenia dalekowzrocznego (obraz powstaje za siatkówką) Sposoby korygowania wad wzroku W celu zademonstrowania korekty dalekowzroczności należy zastosować soczewkę dwuwypukłą (rys.1, poz. 11). Aby skorygować krótkowzroczność, stosujemy soczewkę dwuwklęsłą (rys.1, poz. 12).

22 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX O 1 O 2 Rys. 18. Przykład skorygowania dalekowzroczności przez zastosowanie soczewki skupiającej (dla osiągnięcia lepszej wypadkowej zdol- ności zbierającej układu optycznego: oko - soczewka dodatkowa) O 1 O 2 Rys. 19. Przykład skorygowania krótkowzroczności przez zastosowanie soczewki rozpraszającej (wypadkowa ogniskowa układu optycznego oko-soczewka rozpraszająca przesuwa ostry obraz na siatkówkę)

23 23 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Idea działania: aparatu fotograficznego, lunety Galileusza i lunety Keplera -Aparat fotograficzny Do prezentacji użyjemy źródła światła, soczewki skupiającej oraz tablicy ze schematem aparatu fotograficznego (rys. 20). W prezentowanym przykładzie, na kliszy światłoczułej zogniskowany jest obraz punktu. W rzeczywistości obraz tworzy ich zbiór. Ostrość ustawia się poprzez zmianę położenia soczewki. -Luneta Galileusza Do prezentacji użyjemy źródła światła, soczewki dwuwypukłej i soczewki płasko-wklęsłej. Prowadzący zajęcia powinien przypomnieć, że okularem jest tutaj soczewka rozpraszająca, umieszczona między obiektywem lunety a jego ogniskiem (tak jak w lornetkach teatralnych). Rys. 20. Schematyczna budowa aparatu fotograficznego

24 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Rys 21. Przykład idei budowy lunety Galileusza -Luneta Keplera Do prezentacji użyjemy źródła światła, soczewki dwuwypukłej i soczewki płasko-wypukłej. Rys. 22. Przykład idei budowy lunety Keplera

25 25 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX-2901 Prowadzący powinien przypomnieć, że w lunetach Keplera okular będący soczewką skupiającą pełni rolę lupy. Luneta Keplera daje obrazy odwrócone. 7. OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE GWARANCJI Powyższy opis zawiera wybrane propozycje doświadczeń wraz z rysunkami pomocniczymi. Autorzy zestawu pozostawiają intencji nauczyciela dydaktyczne i metodyczne ujęcie zagadnień w programach szkół z zakresu fizyki (w dziale optyki). Materiał przedstawiony w niniejszym opracowaniu jest czytelny i wyczerpuje zakres materiału nauczania. Zastosowane diody laserowe nie stanowią niebezpieczeństwa (klasa II bezpieczeństwa laserowego), aczkolwiek celowe jest podkreślenie, iż bezpośrednie patrzenie w źródło światła może uszkodzić wzrok. Urządzenie nie wymaga specjalnej konserwacji. Dla zachowania estetycznego wyglądu dopuszcza się czyszczenie elementów miękką, antystatyczną ściereczką. Uwaga! Podczas czyszczenia urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej. Składowanie zestawu: w pomieszczeniu o temperaturze powietrza 5 C i wilgotności 85%. Uwaga! Należy stosować zasilacz stabilizowany 3V lub 2 baterie 1.5V. Przekroczenie napięcia 3V grozi trwałym uszkodzeniem generatora wiązek laserowych!

26 LASEROWY ZESTAW DYDAKTYCZNY LX Firma LASOTRONIX udziela 12 miesięcy gwarancji. Wszelkie naprawy urządzenia wykonuje producent. Naruszenie plomb lub próba naprawy we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji. Producent gwarantuje użytkownikowi przegląd aparatu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sprawności technicznej urządzenia.

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE

ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE I. Optyka geotermalna W tym rozdziale poznasz właściwości światła widzialnego, prawa rządzące jego rozchodzeniem się w przestrzeni oraz sposoby wykorzystania tych praw

Bardziej szczegółowo

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz FENIKS długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania nauczania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają Projekt edukacyjny Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają innego wymiaru. Na co dzień możemy

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4.

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Przyrządy optyczne 1. Oko Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Światło wpadające do oka zanim dotrze do siatkówki przechodzi przez rogówkę, płyn wodnisty, tęczówkę, soczewkę i ciało szkliste.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI

LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI OPTYKA CZĘŚĆ I Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej Wstęp Jednym

Bardziej szczegółowo

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO Korekcja wad wzroku zmiana położenia ogniska Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr im KEN w Szczecinku, klasa BLO OKULISTYKA Dział medycyny zajmujący się budową oka, rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń oczu.

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Ćwiczenie 77 E. Idczak POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Cel ćwiczenia: zapoznanie się z procesem wytwarzania obrazów przez soczewki cienkie oraz z metodami wyznaczania odległości ogniskowych

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-3

Ć W I C Z E N I E N R O-3 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-3 WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK ZA POMOCĄ METODY BESSELA I.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje.

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek wygodnie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad

Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad O Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad Celem ćwiczenia jest wyznaczenie ogniskowych cienkich soczewek: skupiającej (w oparciu o równanie soczewki i metodą Bessela) i rozpraszającej (za pomocą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 53. Soczewki

Ćwiczenie 53. Soczewki Ćwiczenie 53. Soczewki Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej.

Bardziej szczegółowo

Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką?

Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? Streszczenie Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? Stanisław Bednarek, Jerzy Krysiak, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki W artykule przedstawiono właściwości soczewki

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Roman Grzybowski wydawnictwo OPERON Program nauczania do nowej podstawy programowej Treści nauczania i osiągnięcia szczegółowe ucznia Fale mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013 M Wyznaczanie zdolności skupiającej soczewek za pomocą ławy optycznej. Model oka. Zagadnienia. Podstawy optyki geometrycznej: Falowa teoria światła. Zjawisko załamania i odbicia światła. Prawa rządzące

Bardziej szczegółowo

RSO SPRAWDŹ... NOWĄ LINIĘ SOCZEWEK WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII FREE FORM, PRZEZNACZONYCH DO OPRAW SPORTOWYCH I PRZECIWSŁONECZNYCH

RSO SPRAWDŹ... NOWĄ LINIĘ SOCZEWEK WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII FREE FORM, PRZEZNACZONYCH DO OPRAW SPORTOWYCH I PRZECIWSŁONECZNYCH NR 65 CZERWIec 2013 wszystkie numery Izoptyki dostępne na www.jzo.com.pl OFERTA JZO Rekreacja, sport, ochrona Specjaliści JZO wyjaśniają Z WARSZTATU OPTYKA RSO linia nowoczesnych Nowe możliwości profilowania

Bardziej szczegółowo

Stosowanie instrumentów geodezyjnych 311[10].Z1.01

Stosowanie instrumentów geodezyjnych 311[10].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Stosowanie instrumentów geodezyjnych 311[10].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste:

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste: Fale świetlne Światło jest falą elektromagnetyczną, czyli rozchodzącymi się w przestrzeni zmiennymi i wzajemnie przenikającymi się polami: elektrycznym i magnetycznym. Szybkość światła w próżni jest największa

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 53 Soczewki Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej. Obserwacja i pomiar wad odwzorowań

Bardziej szczegółowo

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 Włodzimierz Wolczyński Załamanie światła 35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI sin sin Gdy v 1 > v 2, więc gdy n 2 >n 1, czyli gdy światło wchodzi do ośrodka gęstszego optycznie,

Bardziej szczegółowo