Rynkowy Raport Miesięczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynkowy Raport Miesięczny"

Transkrypt

1 Kwiecień 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Czynnik polityczny w postaci wydarzeń na linii Ukraina Rosja nadal pozostaje najważniejszy dla rynków fi nansowych. Uspokojenie nastrojów po wzroście nerwowości nastąpiło na początku marca. Najważniejsza niewiadoma jak dalej będzie się rozwijał konfl ikt i jak świat będzie reagował na dalszy rozwój sytuacji. Fundamenty: W grudniu Fed rozpoczął ograniczanie skupu aktywów do 75 mld dolarów miesięcznie. Po marcowej decyzji poziom skupu aktywów wynosił 55 mld dolarów miesięcznie. Na kwietniowym posiedzeniu Fed będzie prawdopodobnie dalej dokonywał redukcji. Wzrost gospodarczy na świecie delikatnie przyśpiesza. Nieco lepsze od oczekiwań okazały się dane ze strefy euro. W Chinach tempo wzrostu gospodarczego lekko spowolniło. W USA dane za I kwartał 214 r. są dużo gorsze od oczekiwań. Poziom infl acji w Europie pozostaje niski. W Japonii i USA tempo wzrostu cen lekko przyśpieszyło. Europejski Bank Centralny pozostawił stopy procentowe bez zmian. Polska Ryzyka polityczne: Zaangażowanie Polski w konfl ikt Ukraina Rosja oraz potencjalne reperkusje ze strony Rosji, związane głównie z dostawami gazu. Fundamenty: Mała liczba osób deklaruje chęć pozostania w OFE. Polacy mają czas na decyzję do końca lipca. Rynek obligacji w Polsce jest pod większym wpływem inwestorów zagranicznych. Na fali wzrostów cen obligacji na świecie zyskują również nasze papiery. W kwietniu Rada Polityki Pieniężnej ponownie pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Potencjalny moment pierwszej podwyżki przesunął się na IV kwartał 214 r. Infl acja nadal znajduje się na niskim poziomie. W marcu osiągnęła,7% r/r. Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna nadal rosną. Tempo wzrostu jest nieco mniejsze od oczekiwań rynku. Powoli ruszają inwestycje. Poprawia się sytuacja na rynku pracy. Rosną płace w sektorze przedsiębiorstw. Stopa bezrobocia jest wyższa od oczekiwań. Dobre są dane dotyczące eksportu. Rośnie eksport do Niemiec. Już od dłuższego czasu eksport na Ukrainę i do Rosji spada, dlatego potencjalne zawirowania na razie będą dotykać raczej pojedynczych spółek niż całej gospodarki.

2 Kwiecień 214 r. str. 2 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Sentyment Europa Wśród niemieckich analityków panują nastroje najgorsze od sierpnia zeszłego roku, głównie za sprawą niestabilnej sytuacji na Ukrainie. W całej strefi e euro sentyment wśród analityków się nie zmienił. Optymizm wśród inwestorów lekko wzrósł i znajduje się na poziomach podobnych jak pod koniec 21 r. USA Nastroje w USA pozostają dobre. Wartości indeksów nie zmieniły się w znaczącym stopniu, jednak wskazują na lekką poprawę nastrojów. Po stosunkowo ciężkiej zimie poprawa na rynku pracy w USA powinna prowadzić do dalszego polepszania się nastrojów wśród konsumentów. Sentyment w Europie Sentyment w USA ZEW UE Conference Board ZEW Niemcy Indeks Michigan SENTIX Marzec Luty Rok wstecz Kwiecień Marzec Rok wstecz

3 Kwiecień 214 r. str. 3 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Bilanse banków centralnych Bilanse banków centralnych na świecie wciąż zwiększają wartość. Marcowe posiedzenie Fed przyniosło kolejne ograniczenie tempa skupu aktywów do poziomu 55 mld dolarów amerykańskich miesięcznie. Również na kwietniowym posiedzeniu, pomimo gorszych danych o wzroście gospodarczym, podjęto decyzję o redukcji o kolejne 1 mld dolarów amerykańskich, do poziomu 45 mld dolarów miesięcznie. Pomimo decyzji EBC o utrzymaniu stóp kurczenie się bilansu EBC na razie się zatrzymało. Jeżeli infl acja w strefi e euro nadal będzie spadać, EBC może podjąć rzeczywiste działania w celu luzowania polityki pieniężnej. Bank Japonii nadal poprawia swój bilans. Pogorszył się bilans handlowy (słabe dane dotyczące eksportu, wzrost importu). Chiny, w obawie przez zbyt luźną polityką pieniężną, ustabilizowały wzrost podaży pieniądza. Bilanse banków centralnych W mld USD Sty 99 Sty Sty 1 Sty 2 Sty 3 Sty 4 Sty 5 Sty 6 Sty 7 Sty 8 Sty 9 Sty 1 Sty 11 Fed BoJ EBC POBC (Chiny) Razem (prawa oś) Sty 12 Sty 13 Sty

4 Kwiecień 214 r. str. 4 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wskaźniki wyprzedzające PMI dla przemysłu W marcu PMI dla przemysłu lekko spadł. Koniunktura wciąż się utrzymuje. Nieoczekiwanie Francja mocno przebiła poziom 5 pkt. Wstępne dane za kwiecień wskazują na spadek wartości wskaźnika. USA wychodzi z mroźnej zimy i notuje poprawę wskaźnika. W Polsce marzec był słabszy od lutego. Nastroje popsuła sytuacja na Ukrainie, jednak koniunktura nadal się utrzymuje. Według ofi cjalnego wskaźnika PMI Chiny balansują na krawędzi koniunktury. Wskaźniki wyprzedzające PMI dla przemysłu JPM Globalny Przemysł Polska Chiny ISM USA Francja Włochy SPOWOLNIENIE EKSPANSJA Większość nadal powyżej 5 pkt Wlk. Brytania Niemcy Strefa euro Marzec Luty

5 Kwiecień 214 r. str. 5 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy PMI dla przemysłu szersza perspektywa 65 6 Powrót do koniunktury Mar 7 Lip 7 Lis 7 Mar 8 Lip 8 Lis 8 Mar 9 Lip 9 Lis 9 Mar 1 Lip 1 Lis 1 Mar 11 Lip 11 Lis 11 Mar 12 Lip 12 Lis 12 Mar 13 Lip 13 Lis 13 Mar 14 Poziom oznaczający ekspansję PMI UE PMI Niemcy PMI UK PMI Włochy PMI Francja ISM Manuf US PMI Chiny JPM Globalny Przemysł PMI Polska

6 Kwiecień 214 r. str. 6 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wskaźniki wyprzedzające PMI dla usług PMI w sektorze usługowym dla najważniejszych gospodarek na świecie nadal pozostają powyżej 5 pkt. We Francji miało miejsce wybicie do poziomu ponad 5 pkt. Kwietniowe dane mogą być nieco gorsze. We Włoszech nastąpił spadek poniżej 5 pkt. Niemcy, Wielka Brytania oraz strefa euro zanotowały spadki, jednak wskaźnik wciąż znajduje się w strefi e poprawy koniunktury. W USA obserwujemy dalsze wzrosty wskaźnika po srogiej zimie. Wskaźniki wyprzedzające PMI dla usług SPOWOLNIENIE JPM Globalne Usługi Chiny US ISM Non-Man Francja Włochy Wlk. Brytania EKSPANSJA Powrót ekspansji Niemcy Strefa euro Marzec Luty

7 Kwiecień 214 r. str. 7 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy PKB na świecie (r/r) Odbicie w tempie wzrostu gospodarczego jest nadal dość zróżnicowane. Strefa euro co do kierunku wzrostu zachowuje się podobnie, jednak tempo wzrostu jest zróżnicowane. Zdecydowanym liderem wzrostu w strefi e euro są Niemcy (+1,4% r/r). Włochy i Hiszpania 213 r. zakończyły na minusie, ale widać wyraźne odwrócenie tendencji. Chiny nadal rosną w dość szybkim tempie, choć z kwartału na kwartał wzrost jest coraz słabszy. Za I kwartał 214 r. wyniósł 7,4% w skali roku. W USA w IV kwartale 213 r. PKB był wyższy o 2,6% (po rewizji w dół) w stosunku do analogicznego okresu 212 r. Po srogiej zimie dane gospodarcze ulegają poprawie, jednakże dane za I kwartał 214 r. na poziomie,1% w skali roku zaskoczyły negatywnie, bowiem rynek spodziewał się wzrostu o 1,2%. W Polsce PKB w IV kwartale wzrósł do poziomu 2,7% r/r (niewyrównany sezonowo). PKB na świecie (r/r) Sie 1 Cze 2 Kwi 3 Lut 4 Gru 4 Paź 5 Sie 6 Cze 7 Kwi 8 Lut 9 Odbicie w dynamice PKB Gru 9 Paź 1 Sie 11 Cze 12 Kwi 13 Lut 14 UE Niemcy Włochy Francja Hiszpania UK US Polska Chiny

8 Kwiecień 214 r. str. 8 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Ceny surowców Rynek surowców w każdym swoim segmencie nadal wykazuje się stabilnością cen. ROPA BRENT (USD/baryłkę) Sie 7 Kwi 8 Gru 8 Sie 9 Kwi 1 Gru 1 Pomimo konfl iktu Ukraina Rosja rynek ropy naftowej nie wykazuje aż tak wielkich wahań, jak np. podczas zaostrzenia sytuacji w Iranie w 212 r. Na fali danych z Chin dotyczących płynności systemu fi nansowego Sie 11 Kwi 12 Gru 12 spadała cena miedzi. Na ceny pszenicy wpływały konfl ikt Rosja Ukraina oraz sygnały o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia El Niño (anomalia pogodowa). Silne El Niño w przeszłości mocno wpływały na różne uprawy na świecie. MIEDŹ (USD/tonę) Paź 7 Paź 8 Paź 9 Paź 1 Stabilność na rynku surowców, przy stosunkowo niskim w stosunku do potencjału światowego wzroście gospodarczym, powinna się jeszcze utrzymać. Paź 11 Paź 12 Paź 13 PSZENICA (USD/bu) DJ UBS COMMODITIES Paź 7 Paź 8 Paź 9 Paź 1 Paź 11 Paź 12 Paź 13 Sie 13 Kwi Paź 7 Paź 8 Paź 9 Paź 1 Paź 11 Paź 12 Paź 13

9 Kwiecień 214 r. str. 9 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Infl acja na świecie W strefi e euro tempo infl acji nadal spada i w marcu wyniosło,5% r/r wobec,7% w lutym. Tempo infl acji spadło także w Niemczech do poziomu,9%. W Grecji, Portugalii i Hiszpanii mamy natomiast do czynienia z defl acją. Na kwietniowym posiedzeniu EBC nie obniżył stóp procentowych. Nadal mamy do czynienia z interwencjami werbalnymi. Infl acja zaczęła się pojawiać w Japonii. Tempo infl acji krajowej w lutym wyniosło tam 1,5% r/r. Jeżeli odejmiemy wzrost cen żywności i energii, tempo infl acji wyniosło,8% i było najwyższe od 1997 r. Kluczowe pytanie brzmi, czy taka infl acja utrzyma się w przyszłości, bowiem w przeszłości takie skoki miały charakter krótkotrwały. W Polsce poziom infl acji w marcu wyniósł,7% r/r. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, podtrzymując opinię, że nie powinny ulec zmianie do końca III kwartału 214 r. Cyklicznie zazwyczaj dołek infl acji wypada po dołku dynamiki PKB. Wygląda na to, że dołek tempa infl acji wypadł w styczniu 214 r., dlatego przy rosnącym wzroście gospodarczym w przyszłości należy się spodziewać lekkiego odbicia w tym wskaźniku. Union Investment TFI zrewidowało swoje prognozy na 214 r. do 1,2%. Inflacja na świecie Sty 6 Lip 6 Gru 6 Maj 7 Lis 7 Kwi 8 Wrz 8 Lut 9 Sie 9 Sty 1 Cze 1 Lis 1 Maj 11 Paź 11 Mar 12 Sie 12 Lut 13 Lip 13 Gru 13 UE USA Polska UK Japonia Francja Spadek tempa infl acji Stabilizacja tempa infl acji z możliwym lekkim odbiciem Niemcy

10 Kwiecień 214 r. str. 1 Rynek akcji Główne wydarzenia na rynku akcji Rynki rozwinięte Po nerwowym (ze względu na sytuację na Krymie) początku marca rynki akcji się uspokoiły. Giełda amerykańska nie odczuła początku marca tak boleśnie, jak chociażby niemiecki DAX, a słabszy okazał się tam początek kwietnia. Druga połowa miesiąca przyniosła jednak odreagowanie. Liderem wzrostów był indeks szerokiego rynku, S&P 5. Gorzej zachowuje się indeks spółek technologicznych NASDAQ. Nikkei w marcu i w kwietniu znajdował się w trendzie bocznym. Ze względu na powiązanie gospodarek niemiecki DAX zachowywał się gorzej niż francuski CAC4 czy hiszpański IBEX. Rynki rozwijające się Można zaobserwować powolny i selektywny powrót części inwestorów na rynki wschodzące. Polski rynek akcji odreagował marcowe spadki. Kwiecień był zmienny. Złotówka jest stosunkowo stabilna. Sytuacja na rynkach akcji gospodarek wschodzących o słabszych fundamentach nadal w dużej mierze zależy od działań Fed i konfl iktu Ukraina Rosja. Indeks rosyjski pozostaje słaby. Po odreagowaniu nastąpił powrót w pobliże poziomów z początku marca. Obserwujemy silne odbicie w Turcji po wygranych przez partię rządzącą wyborach, a dodatkowo silne umocnienie tureckiej waluty. Turecki rynek akcji jest liderem regionu.

11 Kwiecień 214 r. str. 11 Rynek akcji Zwroty z indeksów giełdowych w walutach lokalnych. Rynki rozwinięte lepiej niż wschodzące Słaby początek roku Aneksja Krymu Gru 13 Sty 14 Sty 14 Lut 14 Mar 14 Mar 14 Mar 14 Kwi 14 Kwi 14 Dow Jones S&P 5 DAX CAC WIG2 ISE 1 MICEX Nikkei Hang Seng

12 Kwiecień 214 r. str. 12 Rynek akcji Zwroty z indeksów giełdowych w USD Turcja liderem w naszym regionie Gru 13 Sty 14 Sty 14 Lut 14 Mar 14 Mar 14 Mar 14 Kwi 14 Kwi 14 Dow Jones S&P 5 DAX CAC WIG2 Hang Seng ISE 1 RDX BUX Nikkei

13 Kwiecień 214 r. str. 13 Rynek obligacji i rynek walutowy Główne wydarzenia na rynku obligacji Rynki rozwinięte Zapoczątkowana w styczniu hossa na rynku obligacji amerykańskich i niemieckich trwa. Ze względu na zagrożenia geopolityczne, w które zaangażowały się największe światowe mocarstwa, obligacje są traktowane jako tzw. bezpieczna przystań. Wartości obligacji hiszpańskich i włoskich wciąż wzrastają. Na międzynarodowy rynek długu powróciła Grecja. Przy tak niskich rentownościach nadal najbardziej znaczącym czynnikiem ryzyka dla rynku obligacji jest silniejszy niż prognozowany wzrost gospodarczy i powrót infl acji. Dla obligacji europejskich bardzo ważne są działania i potencjalne działania EBC. Rynki wschodzące Część inwestorów wraca do obligacji rynków wschodzących. W Polsce, po oddaniu do ZUS części obligacji, rynek stał się mniej płynny, z większym wpływem zagranicy. Inwestorzy, podobnie jak w wypadku akcji, selektywnie wybierają kraje pod kątem fundamentów. Rentowności obligacji tureckich, węgierskich czy rumuńskich oferują wyższy potencjał niż np. niemieckie, co w warunkach poprawy sentymentu przyciąga kupujących. W Polsce obligacje 1-letnie rentownościami zbliżyły się do poziomu 4%. Czynnikiem ryzyka nadal pozostaje ograniczanie programu skupu aktywów (QE3) w USA.

14 Kwiecień 214 r. str. 14 Rynek obligacji i rynek walutowy Rynek obligacji przed i po zmianie retoryki Fed 12 Fed mówi o zmniejszaniu skali dodruku pieniądza 1 8 Rynki wschodzące? 6 Polska pomiędzy rynkami rozwiniętymi a rozwijającymi się 4 Południe Europy 2 Silna pogoń za rentownościami Rynki rozwinięte Mar 1 Cze 1 Wrz 1 Gru 1 Mar 11 Cze 11 Wrz 11 Gru 11 Mar 12 Cze 12 Wrz 12 Gru 12 Mar 13 Cze 13 Wrz 13 Gru 13 Mar 14 Cze 14 Niemcy Francja Turcja USA Polska Hiszpania Włochy Węgry

15 Kwiecień 214 r. str. 15 Rynek obligacji i rynek walutowy Krzywa rentowności w Polsce Sytuacja na rynku długu, po styczniowych zawirowaniach, również się uspokoiła. Od momentu zaostrzenia się sytuacji na Krymie polskie obligacje mocno zyskiwały i rentowności 1-latek dotarły w okolice 4%. Kształt krzywej nie zmienił się znacząco od końca marca. Rynek obligacji obecnie się stabilizuje. Jednakże ograniczanie QE3 i sterowanie rynkami poprzez oczekiwania co do poziomu stóp procentowych powodują większą stabilizację na obligacjach 3 5-letnich, a większą zmienność na dłuższych, np. 1-letnich. Nadal niska infl acja i koniec cyklu obniżek stóp procentowych oraz oczekiwania dotyczące zakończenia QE3 utrzymują niskie rentowności na krótkim końcu krzywej oraz powodują wzrost rentowności na długim końcu. Krzywa rentowności w Polsce 4,5 4,4 4, 3,684 4,355 4,197 4,249 4,112 3,968 3,5 3,491 3,616 3,255 3,477 3,183 3,379 3, 2,99 3,23 3,74 2,954 2,874 2,95 2,976 2,814 2,73 2,824 2,5 2,714 -,1,258,389,54,479,637,671,637 2, 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat 7 lat 8 lat 1 lat Zmiana 12 m 12 m wstecz

16 Kwiecień 214 r. str. 16 Polska Co napędza gospodarkę? Produkcja rośnie. Konsumpcja rośnie. Inwestycje oczekiwany wzrost. Drogowskaz inwestycyjny cykl rotacji aktywów Wraz z rozwojem cyklu gospodarczego różne klasy aktywów dają lepsze stopy zwrotu. Jako drogowskaz określający prawdopodobny rozwój sytuacji rynkowej można traktować moment cyklu, w którym się znajdujemy. Drogowskaz inwestycyjny cykl rotacji aktywów Maksimum tempa wzrostu PKB SUROWCE GOTÓWKA 1,5 1,,5 Maksima Minimum tempa infl acji Maksimum tempa infl acji, -,5 AKCJE OBLIGACJE -1, -1,5 Minima Minimum tempa wzrostu PKB Dynamika PKB Dynamika CPI

17 Kwiecień 214 r. str. 17 Polska Wskaźniki wyprzedzające przemysł PMI w marcu okazał się nieco gorszy od oczekiwań. Nastroje przedsiębiorców z pewnością psuła sytuacja na Ukrainie. Jednym z głównych powodów spadku PMI był spadek zamówień eksportowych ze wschodu. Bardzo dobre wstępne odczyty w Niemczech i powiązanie gospodarki niemieckiej z polską dają potencjał do wzrostu PMI w kwietniu. Wskaźniki wyprzedzające przemysł Marzec 54, Gru 13 Sty 14 Sty 14 Lut 14 Mar 14 Mar 14 Mar 14 Kwi 14 Kwi 14 Poziom oznaczający ekspansję PMI UE JPM Globalny Przemysł PMI Polska Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r.

18 Kwiecień 214 r. str. 18 Polska Produkcja przemysłowa r/r w % versus wzrost gospodarczy w % W marcu 214 r. produkcja wzrosła o 5,4% r/r oraz 9,4% m/m. Wzrost cieszy, choć jest nieco niższy od oczekiwań. Odczyty poziomu PMI powyżej 5 pkt sugerują dalsze wzrosty poziomu produkcji. W marcu nieco wolniej niż w lutym rosła liczba zamówień eksportowych. Nadal stosunkowo niski poziom popytu sprawia, że wykorzystanie mocy produkcyjnych jest na poziomie z początku 24 r. Spodziewany jest silny wzrost w I kwartale 214 r. Rosnący popyt powinien wpływać na zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych. Inwestycje już zaczynają powoli rosnąć.

19 Kwiecień 214 r. str. 19 Polska Produkcja przemysłowa r/r w % versus wzrost gospodarczy w % Sty 7 Maj 7 Wrz 7 Sty 8 Maj 8 Wrz 8 Sty 9 Maj 9 Wrz 9 Sty 1 Maj 1 Wrz 1 Sty 11 Maj 11 Wrz 11 Sty 12 Maj 12 Wrz 12 Sty 13 Maj 13 Wrz 13 Sty 14 Wrz 92 Kwi 94 Paź 95 Maj 97 Lis 98 Maj Gru 1 Cze 3 Sty 5 Lip 6 Sty 8 Sie 9 Lut 11 Wrz 12 Mar 14 Produkcja (lewa oś) PKB (prawa oś) Źródło: Bloomberg, Markit, opracowanie własne, dane na dzień r. Wykorzystanie mocy produkcyjnych Źródło: Bloomberg, Markit, opracowanie własne, dane na dzień r.

20 Kwiecień 214 r. str. 2 Polska Sprzedaż detaliczna r/r w % versus wzrost gospodarczy w % Sprzedaż detaliczna w marcu wzrosła o 3,1% r/r (to wynik gorszy od oczekiwań). W stosunku do lutego wzrosła o 12,5%. Wzrost sprzedaży był słabszy od oczekiwań, na co wpłynęły święta, przypadające w tym roku w kwietniu, oraz sprzedaż samochodów. Wzrost konsumpcji jest jednym z trzech głównych motorów gospodarki. Odbicie obserwowane od kwietnia 213 r. trwa nadal. Wraz ze wzrostem zatrudnienia w sektorze przemysłowym i dalszym spadkiem stopy bezrobocia również konsumpcja powinna nabrać rozpędu. Banki zaczynają udzielać coraz więcej kredytów konsumpcyjnych. Sprzedaż detaliczna r/r w % versus wzrost gospodarczy w % Sie 2 Lip 3 Cze 4 Kwi 5 Mar 6 Sty 7 Gru 7 Paź 8 Wrz 9 Lip 1 Cze 11 Kwi 12 Mar 13 Sty 14 Sprzedaż detaliczna r/r PKB

21 Kwiecień 214 r. str. 21 Polska Stopy procentowe Polska Stopy procentowe nie zmieniły się od lipca 213 r. Cykl obniżek się zakończył. Polska gdzie jesteśmy w cyklu? RPP w kwietniu nie zmieniła stóp procentowych. Stopy powinny pozostać bez zmian przynajmniej do końca III kwartału 214 r. Przy niskim poziomie infl acji realne stopy procentowe znajdują się na stosunkowo wysokim poziomie. Stopy procentowe Polska 12 1,5 1, Maksima 1 8,5, -,5-1, -1,5 Lis Lis 1 Dynamika PKB Lis 2 Lis 3 Lis 4 Lis 5 Dynamika CPI Minima Lis 6 Lis 7 Lis 8 Lis 9 Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r. Dołek PKB za nami. Czy dołek infl acji już za nami? Lis 1 Lis 11 Lis 12 Lis Maj 2 Mar 3 Sty 4 Lis 4 Wrz 5 Lip 6 Maj 7 Podstawowa stopa procentowa P oziom stopy realnej Rentowność polskich 1-latek FRA 9X12 CPI Mar 8 Sty 9 Lis 9 Wrz 1 Lip 11 Maj 12 Mar 13 Sty 14

22 Kwiecień 214 r. str. 22 Polska Zmiana wartości WIG od dołków stóp procentowych w różnych okresach cyklu Zmiana wartości WIG na tle podobnych okresów cyklu koniunkturalnego Zmiana w % Dołek z Dołek z Krym Tygodnie od dołka stóp procentowych Dołek z Średnia Dołek Zmiana w % Dołek PKB z Dołek PKB z Dołek PKB z Tygodnie od dołka PKB Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r. Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r. Krym Potencjalny dołek PKB Średnia

23 Kwiecień 214 r. str. 23 Tematy na 214 r. Wzrost gospodarczy i infl acja Konfl ikt na linii Ukraina Rosja. Świat: przyśpieszenie z 2,8% do 3,6%. Dużo zależy od rozwoju sytuacji w Chinach. Wzrost ryzyka twardego lądowania w Chinach. Strefa euro:,9%. Sytuacja nadal nie zadowala. Presja defl acyjna i dalsze działania EBC. Niemcy: przyśpieszenie do 1,7%. USA: przyśpieszenie tempa wzrostu. Koniec QE3. Polska: przyśpieszenie wzrostu gospodarczego do poziomu ok. 3%. Infl acja w 214 r. na poziomie ok. 1,2% (zmiana prognozy Union Investment TFI z poziomu 2%). Wzrost gospodarczy w środowisku lekko rosnącej, lecz nadal niskiej infl acji. Prognozy dla rynków Akcje Polska: niepewność związana z OFE. Rok selektywnego wzrostu najlepszych akcji, a nie szeroko zakrojonej hossy obejmującej całe indeksy. Akcje Turcja: uspokojenie sytuacji po wyborach, silne fundamenty i dobre perspektywy, powrót sentymentu i odbicie na rynku akcji powiązane z umocnieniem się waluty. Obligacje Polska: scenariusz bazowy wzrost rentowności na świecie i w Polsce. Potencjał obligacji ograniczony. Inwestowanie na krótkim końcu krzywej. Pozostałe akcje Nowa Europa: QE3 ważne dla rynków wschodzących. Słabe perspektywy dla Rosji.

24 Kwiecień 214 r. str. 24 Zastrzeżenia prawne Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów fi nansowych, świadczonej przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacje te nie stanowią oferty zawarcia Umowy o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów fi nansowych, przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Z każdą strategią inwestycyjną związane są określone czynniki ryzyka, wskazane w Umowie o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów fi nansowych, przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz w Prospekcie informacyjnym świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów fi nansowych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) na rozszerzenie przedmiotu działalności o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (obecnie: działalność polegająca na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów fi nansowych). Union Investment TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszu. Uczestnik funduszu musi się liczyć z możliwością zmniejszenia wartości lub utraty zainwestowanych środków. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa subfunduszu oraz informacje o podatku od dochodów kapitałowych obciążającym dochód z inwestycji w subfundusz, znajdują się w Prospekcie informacyjnym i w skrócie Prospektu informacyjnego funduszu. Prospekt informacyjny, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie Union Investment TFI S.A. przygotowała niniejszy dokument z dołożeniem wszelkiej staranności i z wykorzystaniem swojej najlepszej wiedzy. Informacje przedstawione i opisane w tym dokumencie opierają się na ocenie autora w momencie ich tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego i podatkowego, które mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W dokumencie użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł uznanych przez autora za wiarygodne. Union Investment TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności, szczególnie w przypadku gdyby informacje, na których oparto się przy ich sporządzaniu, okazały się niedokładne i niekompletne lub nie odzwierciedlały stanu faktycznego. Wszelkie dane oraz informacje zamieszczone w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie należy kopiować tego dokumentu, czy to w całości, czy też jego fragmentów. Nie należy dokonywać w nim zmian, rozpowszechniać go wśród innych osób, podmiotów czy też publikować. Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani nie należy go traktować w ten sposób. Niniejszy dokument nie stanowi też podstawy do rozpatrywania indywidualnych przypadków podczas świadczenia usług pomocy prawnej. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Szczegóły dotyczące wyników funduszy i innych produktów zarządzanych przez Union Investment oraz ich klasyfi kacji w odniesieniu do kategorii ryzyka oparte są na wynikach historycznych i/lub zmienności. Te informacje nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Jednocześnie Inwestorzy powinni mieć świadomość, że przyszłe wyniki i zmienność mogą się różnić. Szczegółowe informacje dostępne są w aktualnym Prospekcie informacyjnym oraz szczegółowych sprawozdaniach fi nansowych dostępnych na stronie internetowej Pomimo że ten dokument został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności, Union Investment TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność bądź kompletność publikowanych w nim informacji ani za negatywne efekty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dystrybucji, użytku, zmiany bądź streszczania jego treści. Przyjęcie tego dokumentu należy traktować jak zgodę na powyżej wymienione zastrzeżenia.

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Luty 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat W grudniu Fed rozpoczął ograniczanie skupu aktywów do 75 mld dolarów miesięcznie. W styczniu została podjęta decyzja

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy Maj początek czerwca 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Konflikt zbrojny w Jemenie. Problemy finansowe Grecji. Fundamenty:

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy Kwiecień początek maja 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Konflikt zbrojny w Jemenie. Problemy finansowe Grecji. Fundamenty:

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Marzec 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest czynnik polityczny w postaci wydarzeń na linii Ukraina

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy Styczeń początek lutego 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Wygrana SYRIZY w Grecji. Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Fundamenty: Wskaźniki wyprzedzające

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy Czerwiec początek lipca 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Problemy Grecji. Nierozwiązana kwestia ISIS. Trwający konflikt na Ukrainie. Fundamenty: Lepsze są dane dotyczące wskaźników

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy Październik listopad 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Nieoczekiwany rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, eskalacja na linii Turcja Rosja. Trwający konflikt na Ukrainie. Fundamenty:

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Wrzesień październik 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Konflikt w Syrii i fale imigrantów w Europie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Trwający konflikt na Ukrainie. Fundamenty: Obserwujemy

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy Sierpień wrzesień 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Konflikt w Syrii i fale imigrantów w Europie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Trwający konflikt na Ukrainie. Fundamenty: Obserwujemy

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Tydzień z ekonomią

Tydzień z ekonomią 2012 I VI XI IV IX II VII XII V X III VIII 2017 I Tydzień z ekonomią 2017-06-12 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 8 6 4 2 0-2 -4 Inflacja (%, r/r) Prognoza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Miary inflacji (%, r/r) 4,4

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 03 lipca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 03 lipca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 03 lipca 2017 r. 1 Indeks PMI w przemyśle w Polsce W godzinach rannych poznaliśmy odczyt indeksu PMI dla polskiego przemysłu w czerwcu. Indeks wzrósł do 53,1 pkt. z 52,7 pkt. w maju.

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 26 czerwca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 26 czerwca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 26 czerwca 2017 r. 1 Indeks Ifo w Niemczech Dziś w godzinach rannych poznaliśmy już czerwcowe dane odnośnie Indeksu Ifo w niemieckim biznesie. Indeks wbrew obawom okazał się kolejny

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

Skrót najważniejszych wydarzeń rynkowych w marcu 2016 r.

Skrót najważniejszych wydarzeń rynkowych w marcu 2016 r. Skrót najważniejszych wydarzeń rynkowych w marcu 2016 r. Świat wykres miesiąca Oczekiwania inflacyjne USA versus strefa euro 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Oczekiwania inflacyjne w przeciwną stronę.

Bardziej szczegółowo

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r.

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r. Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na najbliższe 12 miesięcy marzec 2011 2 Inwestycje Potencjał wzrostu kategorii aktywów

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Komentarz do rynku złota Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Maj 2012 Fundamenty rynku złota Zdaniem zarządzających w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednym

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 15 maja 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 15 maja 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 15 maja 2017 r. 1 PKB w Polsce (wstępny odczyt) Po I kw. br. średnia dynamika produkcji przemysłowej wyniosła 7,1%. Takie tempo wzrostu pozwala oczekiwać wysokiego odczytu PKB za pierwsze

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba Sytuacja na rynkach finansowych Adam Zaremba Sytuacja na rynkach globalnych Światowe rynki akcji 16. 15. 14. S&P5 DAX NIKKEI 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 213-7-12 214-1-12 214-7-12 215-1-12 215-7-12 216-1-12

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ z EKONOMIĄ. poniedziałek, 21 sierpnia Krzysztof Wołowicz - Główny Ekonomista. BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

TYDZIEŃ z EKONOMIĄ. poniedziałek, 21 sierpnia Krzysztof Wołowicz - Główny Ekonomista. BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. TYDZIEŃ z EKONOMIĄ poniedziałek, 21 sierpnia 2017 Krzysztof Wołowicz - Główny Ekonomista BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA www.bpstfi.pl Informacje i dane znajdujące się w niniejszym materiale

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Listopad grudzień 213 r. str. 1 Rok w pigułce! Styczeń skąd wziąć wzrost gospodarczy?, OFE początek końca Luty Korea Północna: czy nowa władza zmieni kurs? Kwiecień Korea Północna pręży atomowe muskuły

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r.

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r. Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. marzec 2013 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 19 czerwca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 19 czerwca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 19 czerwca 2017 r. 1 Zatrudnienie i płace w Polsce W maju spodziewamy się utrzymania dotychczasowych tendencji w zakresie wzrostu dynamiki zatrudnienia (4.6% r/r). Taki wynik oznaczać

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Skrót najważniejszych wydarzeń rynkowych w maju i czerwcu 2016 r.

Skrót najważniejszych wydarzeń rynkowych w maju i czerwcu 2016 r. Skrót najważniejszych wydarzeń rynkowych w maju i czerwcu 216 r. Świat wykres miesiąca Prawdopodobieństwo BREXIT-u według sondaży i według modeli behawioralnych 7 6 5 4 3 Duży wzost prawdopodobienstwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 23 (345), 16.02.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 23 (345), 16.02.2015 r. 5-lis-4 -lis-4 9-lis-4 6-lis-4 -gru-4 -gru-4 7-gru-4 4-gru-4 -gru-4 7-sty-5 4-sty-5 -sty-5 8-sty-5 4-lut-5 -lut-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Październik 2014 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Październik 2014 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 listopada 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj PKB wzrósł w Polsce w III kwartale 2011 r. o 4,2% r/r w porównaniu z 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Infl acja w

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 15 (338), 03.02.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 15 (338), 03.02.2015 r. -paź-4 -paź-4 6-lis-4 -lis-4 -lis-4 7-lis-4 4-gru-4 -gru-4 8-gru-4 5-gru-4 -sty-5 8-sty-5 5-sty-5 -sty-5 9-sty-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ;

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 marca 2011 r. str. 1 Wydarzenia PKB Polski w IV kwartale 2010 r. przyspieszył do 4,4% r/r z 4,2% r/r w III kwartale 2010 r. Infl acja w lutym wyniosła 3,6%, bez zmian w stosunku do stycznia (po korekcie).

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Niska inflacja może opóźnić podwyżki stóp. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 3 marca stron

CitiWeekly. Niska inflacja może opóźnić podwyżki stóp. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 3 marca stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 3 marca 2014 6 stron CitiWeekly Niska inflacja może opóźnić podwyżki stóp Na wtorek/środę zaplanowane zostało decyzyjne posiedzenie RPP, jednak nie oczekujemy żadnych

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 10 lipca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 10 lipca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 10 lipca 2017 r. 1 Inflacja w Polsce Po wstępnym odczycie za czerwiec na poziomie 1,5% r/r, oczekujemy potwierdzenia tych danych. Prawdopodobnie głównym czynnikiem powodującym spadek

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 14 kwietnia 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w publikacje krajowych danych. Uwaga

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 lipca 2014 6 stron CitiWeekly Druga połowa będzie lepsza? Pod koniec tygodnia poznamy najnowszy wynik indeksu koniunktury w przemyśle (PMI). Zachowanie wskaźników

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

Obligacyjna ewakuacja

Obligacyjna ewakuacja DNA Rynków 16/2015 04.05.2015 08.05.2015 Obligacyjna ewakuacja W POPRZEDNIM TYGODNIU Miłe złego początki 10-letnie obligacje Niemiec Opracowanie: DNARynkow.com Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU Przypływ

Bardziej szczegółowo

Dylemat RPP. Rys. 1 Inflacja Źródło: GUS, NBP. po wyłączeniu cen żywności i energii 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0

Dylemat RPP. Rys. 1 Inflacja Źródło: GUS, NBP. po wyłączeniu cen żywności i energii 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 Dylemat RPP Opublikowana w tym miesiącu projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego pokazuje, że sytuacja polskiej gospodarki jest stabilna. Zdaniem ekonomistów z NBP trudno oczekiwać, aby jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 132 (257), 02.09.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 132 (257), 02.09.2014 r. 7-maj- -cze- -cze- 7-cze- -cze- -lip- 8-lip- -lip- -lip- 9-lip- -sie- -sie- 9-sie- -sie- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa październik 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy październik 2012 2 Kategorie aktywów cieszące się

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 BGŻ BNP Paribas FIO (pierwsza wycena 31.03.2016) BGŻ BNP Paribas FIO subfundusze: Kwiecień 2016 Maj 2016

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r. 8-lis-4 -gru-4 -gru-4 9-gru-4 6-gru-4 -sty- 9-sty- 6-sty- -sty- -sty- 6-lut- -lut- -lut- 7-lut- 6-mar- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

STRON: 5 ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: research@brebank.com.pl

STRON: 5 ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: research@brebank.com.pl DEPARTAMENT RYNKÓW FINANSOWYCH BRE BANKU ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: STRON: 5 research@brebank.com.pl Daily Letter piątek, 15 października 2010 Dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 17 marca 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja Oczekujemy przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej w lutym do 6,1% r/r z

Bardziej szczegółowo

Brazylijski rynek akcji

Brazylijski rynek akcji Brazylijski rynek akcji Komentarz rynkowy Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Marzec 2012 Na rynku brazylijskim widzimy szansę na znaczący wzrost cen akcji ze względu na rozpoczęty cykl

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r. -gru- 7-sty-5 -sty-5 -sty-5 8-sty-5 -lut-5 -lut-5 8-lut-5 5-lut-5 -mar-5 -mar-5 8-mar-5 5-mar-5 -kwi-5 8-kwi-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE W połowie mijającego miesiąca zespół przeprowadził kolejną podróż inwestycyjną,

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja w maju wyniosła 3,6% w porównaniu z 4% w kwietniu, czyli lepiej od oczekiwań ekspertów. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 26 lipca 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje Lepiej w strefie EURO Od połowy lipca na warszawskim parkiecie utrzymuje się wakacyjny

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 31 (354), 05.03.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 31 (354), 05.03.2015 r. -lis- -gru- 9-gru- 6-gru- -gru- -gru- 6-sty- -sty- -sty- 7-sty- -lut- -lut- 7-lut- -lut- -mar- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu:

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r.

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 31 sierpnia 2015 r. 6 stron CitiWeekly Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA Biorąc pod uwagę oczekiwany przez nas wzrost inflacji i wciąż wysoki wzrost gospodarczy w 2016

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 10 (333), 23.01.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 10 (333), 23.01.2015 r. -paź- -paź- 8-paź- -lis- -lis- 8-lis- -lis- -gru- 9-gru- 6-gru- -gru- -gru- 6-sty- -sty- -sty- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu:

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje skarbowe OK0717 i PS0420 za 4-6 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r.

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r. Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów CZY LTRO TO TO SAMO CO QE? Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w ostatnim miesiącu wzrosty na rynku małych spółek istotnie

Bardziej szczegółowo

Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy marzec 2013 2 Subfundusz UniKorona

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 157 (282), 14.10.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 157 (282), 14.10.2014 r. 8-lip- -lip- -lip- 9-lip- -sie- -sie- 9-sie- 6-sie- -wrz- 9-wrz- 6-wrz- -wrz- -wrz- 7-paź- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo