Rynkowy Raport Miesięczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynkowy Raport Miesięczny"

Transkrypt

1 Kwiecień 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Czynnik polityczny w postaci wydarzeń na linii Ukraina Rosja nadal pozostaje najważniejszy dla rynków fi nansowych. Uspokojenie nastrojów po wzroście nerwowości nastąpiło na początku marca. Najważniejsza niewiadoma jak dalej będzie się rozwijał konfl ikt i jak świat będzie reagował na dalszy rozwój sytuacji. Fundamenty: W grudniu Fed rozpoczął ograniczanie skupu aktywów do 75 mld dolarów miesięcznie. Po marcowej decyzji poziom skupu aktywów wynosił 55 mld dolarów miesięcznie. Na kwietniowym posiedzeniu Fed będzie prawdopodobnie dalej dokonywał redukcji. Wzrost gospodarczy na świecie delikatnie przyśpiesza. Nieco lepsze od oczekiwań okazały się dane ze strefy euro. W Chinach tempo wzrostu gospodarczego lekko spowolniło. W USA dane za I kwartał 214 r. są dużo gorsze od oczekiwań. Poziom infl acji w Europie pozostaje niski. W Japonii i USA tempo wzrostu cen lekko przyśpieszyło. Europejski Bank Centralny pozostawił stopy procentowe bez zmian. Polska Ryzyka polityczne: Zaangażowanie Polski w konfl ikt Ukraina Rosja oraz potencjalne reperkusje ze strony Rosji, związane głównie z dostawami gazu. Fundamenty: Mała liczba osób deklaruje chęć pozostania w OFE. Polacy mają czas na decyzję do końca lipca. Rynek obligacji w Polsce jest pod większym wpływem inwestorów zagranicznych. Na fali wzrostów cen obligacji na świecie zyskują również nasze papiery. W kwietniu Rada Polityki Pieniężnej ponownie pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Potencjalny moment pierwszej podwyżki przesunął się na IV kwartał 214 r. Infl acja nadal znajduje się na niskim poziomie. W marcu osiągnęła,7% r/r. Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna nadal rosną. Tempo wzrostu jest nieco mniejsze od oczekiwań rynku. Powoli ruszają inwestycje. Poprawia się sytuacja na rynku pracy. Rosną płace w sektorze przedsiębiorstw. Stopa bezrobocia jest wyższa od oczekiwań. Dobre są dane dotyczące eksportu. Rośnie eksport do Niemiec. Już od dłuższego czasu eksport na Ukrainę i do Rosji spada, dlatego potencjalne zawirowania na razie będą dotykać raczej pojedynczych spółek niż całej gospodarki.

2 Kwiecień 214 r. str. 2 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Sentyment Europa Wśród niemieckich analityków panują nastroje najgorsze od sierpnia zeszłego roku, głównie za sprawą niestabilnej sytuacji na Ukrainie. W całej strefi e euro sentyment wśród analityków się nie zmienił. Optymizm wśród inwestorów lekko wzrósł i znajduje się na poziomach podobnych jak pod koniec 21 r. USA Nastroje w USA pozostają dobre. Wartości indeksów nie zmieniły się w znaczącym stopniu, jednak wskazują na lekką poprawę nastrojów. Po stosunkowo ciężkiej zimie poprawa na rynku pracy w USA powinna prowadzić do dalszego polepszania się nastrojów wśród konsumentów. Sentyment w Europie Sentyment w USA ZEW UE Conference Board ZEW Niemcy Indeks Michigan SENTIX Marzec Luty Rok wstecz Kwiecień Marzec Rok wstecz

3 Kwiecień 214 r. str. 3 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Bilanse banków centralnych Bilanse banków centralnych na świecie wciąż zwiększają wartość. Marcowe posiedzenie Fed przyniosło kolejne ograniczenie tempa skupu aktywów do poziomu 55 mld dolarów amerykańskich miesięcznie. Również na kwietniowym posiedzeniu, pomimo gorszych danych o wzroście gospodarczym, podjęto decyzję o redukcji o kolejne 1 mld dolarów amerykańskich, do poziomu 45 mld dolarów miesięcznie. Pomimo decyzji EBC o utrzymaniu stóp kurczenie się bilansu EBC na razie się zatrzymało. Jeżeli infl acja w strefi e euro nadal będzie spadać, EBC może podjąć rzeczywiste działania w celu luzowania polityki pieniężnej. Bank Japonii nadal poprawia swój bilans. Pogorszył się bilans handlowy (słabe dane dotyczące eksportu, wzrost importu). Chiny, w obawie przez zbyt luźną polityką pieniężną, ustabilizowały wzrost podaży pieniądza. Bilanse banków centralnych W mld USD Sty 99 Sty Sty 1 Sty 2 Sty 3 Sty 4 Sty 5 Sty 6 Sty 7 Sty 8 Sty 9 Sty 1 Sty 11 Fed BoJ EBC POBC (Chiny) Razem (prawa oś) Sty 12 Sty 13 Sty

4 Kwiecień 214 r. str. 4 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wskaźniki wyprzedzające PMI dla przemysłu W marcu PMI dla przemysłu lekko spadł. Koniunktura wciąż się utrzymuje. Nieoczekiwanie Francja mocno przebiła poziom 5 pkt. Wstępne dane za kwiecień wskazują na spadek wartości wskaźnika. USA wychodzi z mroźnej zimy i notuje poprawę wskaźnika. W Polsce marzec był słabszy od lutego. Nastroje popsuła sytuacja na Ukrainie, jednak koniunktura nadal się utrzymuje. Według ofi cjalnego wskaźnika PMI Chiny balansują na krawędzi koniunktury. Wskaźniki wyprzedzające PMI dla przemysłu JPM Globalny Przemysł Polska Chiny ISM USA Francja Włochy SPOWOLNIENIE EKSPANSJA Większość nadal powyżej 5 pkt Wlk. Brytania Niemcy Strefa euro Marzec Luty

5 Kwiecień 214 r. str. 5 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy PMI dla przemysłu szersza perspektywa 65 6 Powrót do koniunktury Mar 7 Lip 7 Lis 7 Mar 8 Lip 8 Lis 8 Mar 9 Lip 9 Lis 9 Mar 1 Lip 1 Lis 1 Mar 11 Lip 11 Lis 11 Mar 12 Lip 12 Lis 12 Mar 13 Lip 13 Lis 13 Mar 14 Poziom oznaczający ekspansję PMI UE PMI Niemcy PMI UK PMI Włochy PMI Francja ISM Manuf US PMI Chiny JPM Globalny Przemysł PMI Polska

6 Kwiecień 214 r. str. 6 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wskaźniki wyprzedzające PMI dla usług PMI w sektorze usługowym dla najważniejszych gospodarek na świecie nadal pozostają powyżej 5 pkt. We Francji miało miejsce wybicie do poziomu ponad 5 pkt. Kwietniowe dane mogą być nieco gorsze. We Włoszech nastąpił spadek poniżej 5 pkt. Niemcy, Wielka Brytania oraz strefa euro zanotowały spadki, jednak wskaźnik wciąż znajduje się w strefi e poprawy koniunktury. W USA obserwujemy dalsze wzrosty wskaźnika po srogiej zimie. Wskaźniki wyprzedzające PMI dla usług SPOWOLNIENIE JPM Globalne Usługi Chiny US ISM Non-Man Francja Włochy Wlk. Brytania EKSPANSJA Powrót ekspansji Niemcy Strefa euro Marzec Luty

7 Kwiecień 214 r. str. 7 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy PKB na świecie (r/r) Odbicie w tempie wzrostu gospodarczego jest nadal dość zróżnicowane. Strefa euro co do kierunku wzrostu zachowuje się podobnie, jednak tempo wzrostu jest zróżnicowane. Zdecydowanym liderem wzrostu w strefi e euro są Niemcy (+1,4% r/r). Włochy i Hiszpania 213 r. zakończyły na minusie, ale widać wyraźne odwrócenie tendencji. Chiny nadal rosną w dość szybkim tempie, choć z kwartału na kwartał wzrost jest coraz słabszy. Za I kwartał 214 r. wyniósł 7,4% w skali roku. W USA w IV kwartale 213 r. PKB był wyższy o 2,6% (po rewizji w dół) w stosunku do analogicznego okresu 212 r. Po srogiej zimie dane gospodarcze ulegają poprawie, jednakże dane za I kwartał 214 r. na poziomie,1% w skali roku zaskoczyły negatywnie, bowiem rynek spodziewał się wzrostu o 1,2%. W Polsce PKB w IV kwartale wzrósł do poziomu 2,7% r/r (niewyrównany sezonowo). PKB na świecie (r/r) Sie 1 Cze 2 Kwi 3 Lut 4 Gru 4 Paź 5 Sie 6 Cze 7 Kwi 8 Lut 9 Odbicie w dynamice PKB Gru 9 Paź 1 Sie 11 Cze 12 Kwi 13 Lut 14 UE Niemcy Włochy Francja Hiszpania UK US Polska Chiny

8 Kwiecień 214 r. str. 8 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Ceny surowców Rynek surowców w każdym swoim segmencie nadal wykazuje się stabilnością cen. ROPA BRENT (USD/baryłkę) Sie 7 Kwi 8 Gru 8 Sie 9 Kwi 1 Gru 1 Pomimo konfl iktu Ukraina Rosja rynek ropy naftowej nie wykazuje aż tak wielkich wahań, jak np. podczas zaostrzenia sytuacji w Iranie w 212 r. Na fali danych z Chin dotyczących płynności systemu fi nansowego Sie 11 Kwi 12 Gru 12 spadała cena miedzi. Na ceny pszenicy wpływały konfl ikt Rosja Ukraina oraz sygnały o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia El Niño (anomalia pogodowa). Silne El Niño w przeszłości mocno wpływały na różne uprawy na świecie. MIEDŹ (USD/tonę) Paź 7 Paź 8 Paź 9 Paź 1 Stabilność na rynku surowców, przy stosunkowo niskim w stosunku do potencjału światowego wzroście gospodarczym, powinna się jeszcze utrzymać. Paź 11 Paź 12 Paź 13 PSZENICA (USD/bu) DJ UBS COMMODITIES Paź 7 Paź 8 Paź 9 Paź 1 Paź 11 Paź 12 Paź 13 Sie 13 Kwi Paź 7 Paź 8 Paź 9 Paź 1 Paź 11 Paź 12 Paź 13

9 Kwiecień 214 r. str. 9 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Infl acja na świecie W strefi e euro tempo infl acji nadal spada i w marcu wyniosło,5% r/r wobec,7% w lutym. Tempo infl acji spadło także w Niemczech do poziomu,9%. W Grecji, Portugalii i Hiszpanii mamy natomiast do czynienia z defl acją. Na kwietniowym posiedzeniu EBC nie obniżył stóp procentowych. Nadal mamy do czynienia z interwencjami werbalnymi. Infl acja zaczęła się pojawiać w Japonii. Tempo infl acji krajowej w lutym wyniosło tam 1,5% r/r. Jeżeli odejmiemy wzrost cen żywności i energii, tempo infl acji wyniosło,8% i było najwyższe od 1997 r. Kluczowe pytanie brzmi, czy taka infl acja utrzyma się w przyszłości, bowiem w przeszłości takie skoki miały charakter krótkotrwały. W Polsce poziom infl acji w marcu wyniósł,7% r/r. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, podtrzymując opinię, że nie powinny ulec zmianie do końca III kwartału 214 r. Cyklicznie zazwyczaj dołek infl acji wypada po dołku dynamiki PKB. Wygląda na to, że dołek tempa infl acji wypadł w styczniu 214 r., dlatego przy rosnącym wzroście gospodarczym w przyszłości należy się spodziewać lekkiego odbicia w tym wskaźniku. Union Investment TFI zrewidowało swoje prognozy na 214 r. do 1,2%. Inflacja na świecie Sty 6 Lip 6 Gru 6 Maj 7 Lis 7 Kwi 8 Wrz 8 Lut 9 Sie 9 Sty 1 Cze 1 Lis 1 Maj 11 Paź 11 Mar 12 Sie 12 Lut 13 Lip 13 Gru 13 UE USA Polska UK Japonia Francja Spadek tempa infl acji Stabilizacja tempa infl acji z możliwym lekkim odbiciem Niemcy

10 Kwiecień 214 r. str. 1 Rynek akcji Główne wydarzenia na rynku akcji Rynki rozwinięte Po nerwowym (ze względu na sytuację na Krymie) początku marca rynki akcji się uspokoiły. Giełda amerykańska nie odczuła początku marca tak boleśnie, jak chociażby niemiecki DAX, a słabszy okazał się tam początek kwietnia. Druga połowa miesiąca przyniosła jednak odreagowanie. Liderem wzrostów był indeks szerokiego rynku, S&P 5. Gorzej zachowuje się indeks spółek technologicznych NASDAQ. Nikkei w marcu i w kwietniu znajdował się w trendzie bocznym. Ze względu na powiązanie gospodarek niemiecki DAX zachowywał się gorzej niż francuski CAC4 czy hiszpański IBEX. Rynki rozwijające się Można zaobserwować powolny i selektywny powrót części inwestorów na rynki wschodzące. Polski rynek akcji odreagował marcowe spadki. Kwiecień był zmienny. Złotówka jest stosunkowo stabilna. Sytuacja na rynkach akcji gospodarek wschodzących o słabszych fundamentach nadal w dużej mierze zależy od działań Fed i konfl iktu Ukraina Rosja. Indeks rosyjski pozostaje słaby. Po odreagowaniu nastąpił powrót w pobliże poziomów z początku marca. Obserwujemy silne odbicie w Turcji po wygranych przez partię rządzącą wyborach, a dodatkowo silne umocnienie tureckiej waluty. Turecki rynek akcji jest liderem regionu.

11 Kwiecień 214 r. str. 11 Rynek akcji Zwroty z indeksów giełdowych w walutach lokalnych. Rynki rozwinięte lepiej niż wschodzące Słaby początek roku Aneksja Krymu Gru 13 Sty 14 Sty 14 Lut 14 Mar 14 Mar 14 Mar 14 Kwi 14 Kwi 14 Dow Jones S&P 5 DAX CAC WIG2 ISE 1 MICEX Nikkei Hang Seng

12 Kwiecień 214 r. str. 12 Rynek akcji Zwroty z indeksów giełdowych w USD Turcja liderem w naszym regionie Gru 13 Sty 14 Sty 14 Lut 14 Mar 14 Mar 14 Mar 14 Kwi 14 Kwi 14 Dow Jones S&P 5 DAX CAC WIG2 Hang Seng ISE 1 RDX BUX Nikkei

13 Kwiecień 214 r. str. 13 Rynek obligacji i rynek walutowy Główne wydarzenia na rynku obligacji Rynki rozwinięte Zapoczątkowana w styczniu hossa na rynku obligacji amerykańskich i niemieckich trwa. Ze względu na zagrożenia geopolityczne, w które zaangażowały się największe światowe mocarstwa, obligacje są traktowane jako tzw. bezpieczna przystań. Wartości obligacji hiszpańskich i włoskich wciąż wzrastają. Na międzynarodowy rynek długu powróciła Grecja. Przy tak niskich rentownościach nadal najbardziej znaczącym czynnikiem ryzyka dla rynku obligacji jest silniejszy niż prognozowany wzrost gospodarczy i powrót infl acji. Dla obligacji europejskich bardzo ważne są działania i potencjalne działania EBC. Rynki wschodzące Część inwestorów wraca do obligacji rynków wschodzących. W Polsce, po oddaniu do ZUS części obligacji, rynek stał się mniej płynny, z większym wpływem zagranicy. Inwestorzy, podobnie jak w wypadku akcji, selektywnie wybierają kraje pod kątem fundamentów. Rentowności obligacji tureckich, węgierskich czy rumuńskich oferują wyższy potencjał niż np. niemieckie, co w warunkach poprawy sentymentu przyciąga kupujących. W Polsce obligacje 1-letnie rentownościami zbliżyły się do poziomu 4%. Czynnikiem ryzyka nadal pozostaje ograniczanie programu skupu aktywów (QE3) w USA.

14 Kwiecień 214 r. str. 14 Rynek obligacji i rynek walutowy Rynek obligacji przed i po zmianie retoryki Fed 12 Fed mówi o zmniejszaniu skali dodruku pieniądza 1 8 Rynki wschodzące? 6 Polska pomiędzy rynkami rozwiniętymi a rozwijającymi się 4 Południe Europy 2 Silna pogoń za rentownościami Rynki rozwinięte Mar 1 Cze 1 Wrz 1 Gru 1 Mar 11 Cze 11 Wrz 11 Gru 11 Mar 12 Cze 12 Wrz 12 Gru 12 Mar 13 Cze 13 Wrz 13 Gru 13 Mar 14 Cze 14 Niemcy Francja Turcja USA Polska Hiszpania Włochy Węgry

15 Kwiecień 214 r. str. 15 Rynek obligacji i rynek walutowy Krzywa rentowności w Polsce Sytuacja na rynku długu, po styczniowych zawirowaniach, również się uspokoiła. Od momentu zaostrzenia się sytuacji na Krymie polskie obligacje mocno zyskiwały i rentowności 1-latek dotarły w okolice 4%. Kształt krzywej nie zmienił się znacząco od końca marca. Rynek obligacji obecnie się stabilizuje. Jednakże ograniczanie QE3 i sterowanie rynkami poprzez oczekiwania co do poziomu stóp procentowych powodują większą stabilizację na obligacjach 3 5-letnich, a większą zmienność na dłuższych, np. 1-letnich. Nadal niska infl acja i koniec cyklu obniżek stóp procentowych oraz oczekiwania dotyczące zakończenia QE3 utrzymują niskie rentowności na krótkim końcu krzywej oraz powodują wzrost rentowności na długim końcu. Krzywa rentowności w Polsce 4,5 4,4 4, 3,684 4,355 4,197 4,249 4,112 3,968 3,5 3,491 3,616 3,255 3,477 3,183 3,379 3, 2,99 3,23 3,74 2,954 2,874 2,95 2,976 2,814 2,73 2,824 2,5 2,714 -,1,258,389,54,479,637,671,637 2, 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat 7 lat 8 lat 1 lat Zmiana 12 m 12 m wstecz

16 Kwiecień 214 r. str. 16 Polska Co napędza gospodarkę? Produkcja rośnie. Konsumpcja rośnie. Inwestycje oczekiwany wzrost. Drogowskaz inwestycyjny cykl rotacji aktywów Wraz z rozwojem cyklu gospodarczego różne klasy aktywów dają lepsze stopy zwrotu. Jako drogowskaz określający prawdopodobny rozwój sytuacji rynkowej można traktować moment cyklu, w którym się znajdujemy. Drogowskaz inwestycyjny cykl rotacji aktywów Maksimum tempa wzrostu PKB SUROWCE GOTÓWKA 1,5 1,,5 Maksima Minimum tempa infl acji Maksimum tempa infl acji, -,5 AKCJE OBLIGACJE -1, -1,5 Minima Minimum tempa wzrostu PKB Dynamika PKB Dynamika CPI

17 Kwiecień 214 r. str. 17 Polska Wskaźniki wyprzedzające przemysł PMI w marcu okazał się nieco gorszy od oczekiwań. Nastroje przedsiębiorców z pewnością psuła sytuacja na Ukrainie. Jednym z głównych powodów spadku PMI był spadek zamówień eksportowych ze wschodu. Bardzo dobre wstępne odczyty w Niemczech i powiązanie gospodarki niemieckiej z polską dają potencjał do wzrostu PMI w kwietniu. Wskaźniki wyprzedzające przemysł Marzec 54, Gru 13 Sty 14 Sty 14 Lut 14 Mar 14 Mar 14 Mar 14 Kwi 14 Kwi 14 Poziom oznaczający ekspansję PMI UE JPM Globalny Przemysł PMI Polska Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r.

18 Kwiecień 214 r. str. 18 Polska Produkcja przemysłowa r/r w % versus wzrost gospodarczy w % W marcu 214 r. produkcja wzrosła o 5,4% r/r oraz 9,4% m/m. Wzrost cieszy, choć jest nieco niższy od oczekiwań. Odczyty poziomu PMI powyżej 5 pkt sugerują dalsze wzrosty poziomu produkcji. W marcu nieco wolniej niż w lutym rosła liczba zamówień eksportowych. Nadal stosunkowo niski poziom popytu sprawia, że wykorzystanie mocy produkcyjnych jest na poziomie z początku 24 r. Spodziewany jest silny wzrost w I kwartale 214 r. Rosnący popyt powinien wpływać na zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych. Inwestycje już zaczynają powoli rosnąć.

19 Kwiecień 214 r. str. 19 Polska Produkcja przemysłowa r/r w % versus wzrost gospodarczy w % Sty 7 Maj 7 Wrz 7 Sty 8 Maj 8 Wrz 8 Sty 9 Maj 9 Wrz 9 Sty 1 Maj 1 Wrz 1 Sty 11 Maj 11 Wrz 11 Sty 12 Maj 12 Wrz 12 Sty 13 Maj 13 Wrz 13 Sty 14 Wrz 92 Kwi 94 Paź 95 Maj 97 Lis 98 Maj Gru 1 Cze 3 Sty 5 Lip 6 Sty 8 Sie 9 Lut 11 Wrz 12 Mar 14 Produkcja (lewa oś) PKB (prawa oś) Źródło: Bloomberg, Markit, opracowanie własne, dane na dzień r. Wykorzystanie mocy produkcyjnych Źródło: Bloomberg, Markit, opracowanie własne, dane na dzień r.

20 Kwiecień 214 r. str. 2 Polska Sprzedaż detaliczna r/r w % versus wzrost gospodarczy w % Sprzedaż detaliczna w marcu wzrosła o 3,1% r/r (to wynik gorszy od oczekiwań). W stosunku do lutego wzrosła o 12,5%. Wzrost sprzedaży był słabszy od oczekiwań, na co wpłynęły święta, przypadające w tym roku w kwietniu, oraz sprzedaż samochodów. Wzrost konsumpcji jest jednym z trzech głównych motorów gospodarki. Odbicie obserwowane od kwietnia 213 r. trwa nadal. Wraz ze wzrostem zatrudnienia w sektorze przemysłowym i dalszym spadkiem stopy bezrobocia również konsumpcja powinna nabrać rozpędu. Banki zaczynają udzielać coraz więcej kredytów konsumpcyjnych. Sprzedaż detaliczna r/r w % versus wzrost gospodarczy w % Sie 2 Lip 3 Cze 4 Kwi 5 Mar 6 Sty 7 Gru 7 Paź 8 Wrz 9 Lip 1 Cze 11 Kwi 12 Mar 13 Sty 14 Sprzedaż detaliczna r/r PKB

21 Kwiecień 214 r. str. 21 Polska Stopy procentowe Polska Stopy procentowe nie zmieniły się od lipca 213 r. Cykl obniżek się zakończył. Polska gdzie jesteśmy w cyklu? RPP w kwietniu nie zmieniła stóp procentowych. Stopy powinny pozostać bez zmian przynajmniej do końca III kwartału 214 r. Przy niskim poziomie infl acji realne stopy procentowe znajdują się na stosunkowo wysokim poziomie. Stopy procentowe Polska 12 1,5 1, Maksima 1 8,5, -,5-1, -1,5 Lis Lis 1 Dynamika PKB Lis 2 Lis 3 Lis 4 Lis 5 Dynamika CPI Minima Lis 6 Lis 7 Lis 8 Lis 9 Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r. Dołek PKB za nami. Czy dołek infl acji już za nami? Lis 1 Lis 11 Lis 12 Lis Maj 2 Mar 3 Sty 4 Lis 4 Wrz 5 Lip 6 Maj 7 Podstawowa stopa procentowa P oziom stopy realnej Rentowność polskich 1-latek FRA 9X12 CPI Mar 8 Sty 9 Lis 9 Wrz 1 Lip 11 Maj 12 Mar 13 Sty 14

22 Kwiecień 214 r. str. 22 Polska Zmiana wartości WIG od dołków stóp procentowych w różnych okresach cyklu Zmiana wartości WIG na tle podobnych okresów cyklu koniunkturalnego Zmiana w % Dołek z Dołek z Krym Tygodnie od dołka stóp procentowych Dołek z Średnia Dołek Zmiana w % Dołek PKB z Dołek PKB z Dołek PKB z Tygodnie od dołka PKB Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r. Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r. Krym Potencjalny dołek PKB Średnia

23 Kwiecień 214 r. str. 23 Tematy na 214 r. Wzrost gospodarczy i infl acja Konfl ikt na linii Ukraina Rosja. Świat: przyśpieszenie z 2,8% do 3,6%. Dużo zależy od rozwoju sytuacji w Chinach. Wzrost ryzyka twardego lądowania w Chinach. Strefa euro:,9%. Sytuacja nadal nie zadowala. Presja defl acyjna i dalsze działania EBC. Niemcy: przyśpieszenie do 1,7%. USA: przyśpieszenie tempa wzrostu. Koniec QE3. Polska: przyśpieszenie wzrostu gospodarczego do poziomu ok. 3%. Infl acja w 214 r. na poziomie ok. 1,2% (zmiana prognozy Union Investment TFI z poziomu 2%). Wzrost gospodarczy w środowisku lekko rosnącej, lecz nadal niskiej infl acji. Prognozy dla rynków Akcje Polska: niepewność związana z OFE. Rok selektywnego wzrostu najlepszych akcji, a nie szeroko zakrojonej hossy obejmującej całe indeksy. Akcje Turcja: uspokojenie sytuacji po wyborach, silne fundamenty i dobre perspektywy, powrót sentymentu i odbicie na rynku akcji powiązane z umocnieniem się waluty. Obligacje Polska: scenariusz bazowy wzrost rentowności na świecie i w Polsce. Potencjał obligacji ograniczony. Inwestowanie na krótkim końcu krzywej. Pozostałe akcje Nowa Europa: QE3 ważne dla rynków wschodzących. Słabe perspektywy dla Rosji.

24 Kwiecień 214 r. str. 24 Zastrzeżenia prawne Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów fi nansowych, świadczonej przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacje te nie stanowią oferty zawarcia Umowy o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów fi nansowych, przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Z każdą strategią inwestycyjną związane są określone czynniki ryzyka, wskazane w Umowie o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów fi nansowych, przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz w Prospekcie informacyjnym świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów fi nansowych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) na rozszerzenie przedmiotu działalności o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (obecnie: działalność polegająca na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów fi nansowych). Union Investment TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszu. Uczestnik funduszu musi się liczyć z możliwością zmniejszenia wartości lub utraty zainwestowanych środków. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa subfunduszu oraz informacje o podatku od dochodów kapitałowych obciążającym dochód z inwestycji w subfundusz, znajdują się w Prospekcie informacyjnym i w skrócie Prospektu informacyjnego funduszu. Prospekt informacyjny, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie Union Investment TFI S.A. przygotowała niniejszy dokument z dołożeniem wszelkiej staranności i z wykorzystaniem swojej najlepszej wiedzy. Informacje przedstawione i opisane w tym dokumencie opierają się na ocenie autora w momencie ich tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego i podatkowego, które mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W dokumencie użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł uznanych przez autora za wiarygodne. Union Investment TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności, szczególnie w przypadku gdyby informacje, na których oparto się przy ich sporządzaniu, okazały się niedokładne i niekompletne lub nie odzwierciedlały stanu faktycznego. Wszelkie dane oraz informacje zamieszczone w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie należy kopiować tego dokumentu, czy to w całości, czy też jego fragmentów. Nie należy dokonywać w nim zmian, rozpowszechniać go wśród innych osób, podmiotów czy też publikować. Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani nie należy go traktować w ten sposób. Niniejszy dokument nie stanowi też podstawy do rozpatrywania indywidualnych przypadków podczas świadczenia usług pomocy prawnej. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Szczegóły dotyczące wyników funduszy i innych produktów zarządzanych przez Union Investment oraz ich klasyfi kacji w odniesieniu do kategorii ryzyka oparte są na wynikach historycznych i/lub zmienności. Te informacje nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Jednocześnie Inwestorzy powinni mieć świadomość, że przyszłe wyniki i zmienność mogą się różnić. Szczegółowe informacje dostępne są w aktualnym Prospekcie informacyjnym oraz szczegółowych sprawozdaniach fi nansowych dostępnych na stronie internetowej Pomimo że ten dokument został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności, Union Investment TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność bądź kompletność publikowanych w nim informacji ani za negatywne efekty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dystrybucji, użytku, zmiany bądź streszczania jego treści. Przyjęcie tego dokumentu należy traktować jak zgodę na powyżej wymienione zastrzeżenia.

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, wyrównana sezonowo (lewa oś) 6, PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 czerwca 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 czerwca 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 29 stycznia 215 12 stron CitiMonthly Po EBC nawet rubel i frank nie straszne W ciągu nieco ponad miesiąca bardzo dużo zmieniło się w otoczeniu Polski, zdecydowanie mniej w

Bardziej szczegółowo

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Komentarz miesięczny Zarządzającego Funduszami Investors TFI Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Październik 213 Podsumowanie Zgodnie ze schematem przerabianym w ostatnich kilku dziesięcioleciach,

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. ŁUKASZ WITKOWSKI Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA. Maj 2010

KOMENTARZ RYNKOWY PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA. Maj 2010 KOMENTARZ RYNKOWY Maj 2010 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE PIOTR NOWAK jednak dezagregacja PKB pozostawia wiele do życzenia i możemy jedynie mieć nadzieję że spadek tak ważnej składowej jak inwestycje, był

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 listopada 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj PKB wzrósł w Polsce w III kwartale 2011 r. o 4,2% r/r w porównaniu z 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Infl acja w

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl poniedziałek, 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 22 Warszawa, 13 maja 2014 Rząd prawdopodobnie wpisze w budżecie na 2015 r. wzrost PKB na poziomie 3,8 proc. to zdanie ministra finansów Mateusza Szczurka wypowiedziane

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2015. Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce. Departament Analiz

Strategia na 2015. Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce. Departament Analiz 2 stycznia 215 Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce Miniony rok nie był szczegålnie udany dla polskiego rynku akcji. Podczas gdy głåwne indeksy giełdowe zakończyły 2 r. na poziomach zbliżonych do tych

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +48 (0) 22 598 22 38 Urszula Kryńska +48 (0) 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz +48 (0) 22 598 22 36 Kursy walutowe dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 24 stycznia 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje AUKCJA DŁUGU MF PRZYSŁOWIOWĄ KROPKĄ NAD I Gdyby nie aukcja obligacji ze środy

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 21 Warszawa, 10 kwietnia 2014 Będziemy bronić naszego kraju wszystkimi środkami oraz narzędziami, które mamy w naszych rękach takimi słowami premier Arsenij Jaceniuk odpowiada

Bardziej szczegółowo