Miesięczny raport rynkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miesięczny raport rynkowy"

Transkrypt

1 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły się wskaźniki wyprzedzające dla przemysłu i usług. Z USA napływają mieszane dane. Obniżyły się prognozy wzrostu gospodarczego w I kwartale 215 r. Inwestorzy oczekują na poprawę tempa wzrostu gospodarczego w Europie po uruchomieniu QE przez EBC. Najważniejsze światowe surowce osiągają wielomiesięczne minima. Obserwujemy dalszy globalny spadek poziomu inflacji. Bilanse banków centralnych zmierzają ku dalszemu wzrostowi. Taniejąca ropa wywiera zróżnicowany wpływ na poszczególne gospodarki. Ryzyka polityczne: Nierozwiązana sytuacja na Ukrainie oraz słabnąca gospodarka rosyjska negatywnie wpływają na polski eksport. Fundamenty: Utrzymują się dobre dane dotyczące PMI dla przemysłu (na poziomie 54,8 pkt w marcu). RPP w kwietniu pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Produkcja przemysłowa zwiększyła się w lutym o 4,9% r/r. Inflacja w lutym spadła do poziomu -1,6%. Stopa bezrobocia w lutym ustabilizowała się na poziomie 12%. Wzrost gospodarczy w 214 r. osiągnął poziom 3,1%. Główne motory wzrostu w 214 r. to inwestycje i konsumpcja. Eksport netto znajduje się na ujemnych poziomach.

2 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 2 Sentyment Europa W dalszym ciągu polepszają się nastroje analityków dotyczące sytuacji zarówno w Niemczech, jak i w strefie euro. Sentyment w Europie Wciąż poprawiają się również nastroje inwestorów wyrażone indeksem SENTIX (indeks jest na poziomie wyższym niż w 214 r.). USA W USA odczyty są lekko mieszane: Conference Board rośnie, indeks Michigan spada. Nadal jednak nastroje okazują się dużo lepsze niż w Europie. Sentyment w USA ZEW UE Conference Board ZEW Niemcy Indeks Michigan SENTIX Marzec Luty Rok wstecz Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r. Marzec Luty Rok wstecz Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r.

3 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 3 Polityka banków centralnych w skrócie Stopy procentowe w % Gdzie powinny być stopy procentowe według reguły Taylora ,32 2,55,25,5 -,55 -,65 2,81 2,6,5,5,5,5,65 -,25-5,68-4,88 5,15 5,5,5,5,5,5, 1,55 1,,5,1-3,3-2,15-9,7-8,7-15,35-16,1-4,8-5,15 3, 3,3 Fed Euro Core-euro Non-core euro Niemcy Francja Włochy Hiszpania Grecja Portugalia Szwajcaria UK Japonia Stopy obecnie Reguła Taylora, styczeń 215 r. Reguła Taylora, kwiecień 215 r. Źródło: Bloomberg, Baseline Taylor Rule Model, opracowanie własne, dane na dzień r. 4,2 4,5 Podstawowe stopy procentowe banków centralnych Paź 4 Węgry EBC Wrz 5 Wrz 6 Sie 7 Fed UK Turcja Lip 8 Lip 9 Cze 1 Węgry w okresie bardzo agresywnych obniżek. Podstawowa stopa nadal powyżej Polski Maj 11 Maj 12 Kwi 13 Mar 14 Mar 15 Wydłużony okres niskich stóp w gospodarkach rozwiniętych. Od początku roku stopy obniżyło ponad 2 banków centralnych Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r. Turcja po podwyżkach z zeszłego roku dokonała kilku obniżek RPP obniża stopy do poziomu 1,5% EBC obcina stopy do,5% USA czy stopy w górę w połowie 215 r.?

4 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 4 Bilanse banków centralnych Większość banków centralnych na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy zwiększyła wartość swoich bilansów. Fed wygasił QE3, ale będzie reinwestował środki z zapadających papierów. EBC od marca 215 r. skupuje papiery za ok. 6 mld euro miesięcznie, w tym (na rynku wtórnym) obligacje emitowane przez rządy strefy euro, agencji i instytucji europejskich. W całości rozmiar programu wyniesie 1,1 bln euro. Termin zapadalności skupowanych obligacji ma wynieść od 2 do 3 lat. Przyrost wartości bilansu Banku Japonii był najszybszy od kilku lat. Po lekkim wyhamowaniu nastąpił dalszy wzrost wartości aktywów. Bank Japonii zamierza zwiększać swój bilans o 8 bln jenów rocznie (ok. 68 mld dolarów). Bilanse banków centralnych W mld USD Wrz Wrz 2 Wrz 4 Wrz 6 Fed mówi o zmniejszaniu skali dodruku pieniądza Wrz 8 Wrz 1 Projekcja EBC QE i BoJ Wrz 12 Wrz 14 Wrz Fed BoJ EBC POBC Razem (prawa oś) Razem tylko EBC (szacunek) BoJ szacunek EBC QE szacunek Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r.

5 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 5 Wskaźniki wyprzedzające PMI dla przemysłu W Polsce, po bardzo dobrych lutowych danych, w marcu wskaźnik pozostaje na wysokich poziomach: 54,8 pkt. Francja po znacznym spadku wartości w lutym w marcu odnotowała poprawę PMI, jednak wskaźnik wciąż znajduje się poniżej 5 pkt. We Włoszech nastąpiły znaczna poprawa (do ok. 52 pkt) w lutym i dalszy wzrost wartości wskaźnika w marcu. Chiny nadal balansują na granicy 5 pkt. W Niemczech obserwujemy znaczną poprawę w stosunku do lutego. Strefa euro w marcu odnotowała wyraźną poprawę. W USA po lutowym spadku wskaźnik w dalszym ciągu się pogarsza. Wskaźniki wyprzedzające PMI dla przemysłu JPM Globalny Przemysł Chiny ISM USA Francja Włochy Wlk. Brytania SPOWOLNIENIE EKSPANSJA wysoki poziom wskaźnika 54,8 pkt Niemcy znów powyżej 5 pkt Niemcy Strefa euro Strefa euro powyżej 5 pkt i dalsza poprawa Marzec Luty Źródło: Bloomberg, Markit, opracowanie własne, dane na dzień r.

6 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 6 PMI dla przemysłu szersza perspektywa 65 6 Powrót do koniunktury Dalszy spadek ISM Manufacturing w USA W strefie euro poprawa. Najgorsze odczyty w gospodarce francuskiej 3 Mar 7 Mar 8 Mar 9 Mar 1 Mar 11 Mar 12 Mar 13 Mar 14 Mar 15 Poziom oznaczający ekspansję PMI UE PMI Niemcy PMI UK PMI Włochy PMI Francja ISM Manuf US Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r. PMI Chiny JPM Globalny Przemysł PMI

7 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 7 Wskaźniki wyprzedzające PMI dla usług PMI w sektorze usługowym dla najważniejszych gospodarek na świecie nadal pozostają powyżej 5 pkt. We Francji nastąpiło pogorszenie w stosunku do lutego. We Włoszech wartość PMI wzrosła. Trudno powiedzieć, czy wskaźnik na stałe znalazł się powyżej 5 pkt. Niemcy odnotowały dalszą poprawę koniunktury w usługach. W strefie euro w lutym wskaźnik w dalszym ciągu się polepszał. Najważniejsze gospodarki oddziałują pozytywnie. USA nadal znajdują się w strefie poprawy koniunktury. Choć sytuacja w usługach lekko się pogorszyła w stosunku do lutego, jest dużo lepsza niż w przemyśle. Na świecie obserwujemy dalszą poprawę w sektorze usług. Wskaźniki wyprzedzające PMI dla usług SPOWOLNIENIE JPM Globalne Usługi Chiny US ISM Non-Man Francja Włochy Wlk. Brytania Niemcy EKSPANSJA Strefa euro Marzec Luty Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r.

8 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 8 PKB na świecie (r/r) W strefie euro w IV kwartale według wstępnych danych tempo wzrostu gospodarczego utrzymało się na poziomie,9% r/r. Według wstępnych danych tempo wzrostu w 214 r. wyniosło w Niemczech 1,4%, we Francji,2%, we Włoszech -,5%, a w Hiszpanii 2%. W Chinach wzrost gospodarczy za IV kwartał wyniósł 7,3% r/r (wstępne dane). W I kwartale 215 r. tempo wzrostu spadło do 7%. Gospodarka USA wzrosła w 214 r. o 2,4%. W I kwartale prognozowany jest wzrost na poziomie poniżej 2%. W Polsce wzrost gospodarczy w 214 r. osiągnął poziom 3,1% po rewizji. W Japonii pomimo bardzo luźnej polityki monetarnej, zmierzającej do osłabiania jena, w III kwartale w porównaniu z II kwartałem gospodarka skurczyła się o 2,6%. Oczekiwania za IV kwartał są na poziomie 1,5% (rewizja w górę z poziomu,6%). Turcja osiągnęła w IV kwartale 214 r. wzrost gospodarczy na poziomie 2,6% r/r (lepiej od oczekiwań). PKB na świecie (r/r) Mar 1 Mar 2 Strefa euro Niemcy Włochy Mar 3 Mar 4 Mar 5 Mar 6 Francja Hiszpania UK Mar 7 Mar 8 Odbicie w dynamice PKB Mar 9 Mar 1 US Chiny Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r. Mar 11 Okres słabego wzrostu PKB Mar 12 Mar 13 Turcja Mar 14 Mar 15

9 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 9 Dynamika produkcji przemysłowej Produkcja przemysłowa w strefie euro w styczniu 215 r. wzrosła o 1,2% r/r. W Niemczech w lutym nastąpił spadek tempa produkcji na poziomie -,3% r/r. We Francji w lutym poziom produkcji okazał się o,6% wyższy niż rok wstecz. W Polsce w lutym produkcja przemysłowa wzrosła o 4,9% r/r. W Turcji miał miejsce spadek produkcji przemysłowej w styczniu na poziomie 2,2% r/r (oczekiwania na poziomie +2,7%). W Japonii w lutym dynamika produkcji spadła do -2,6% r/r. W Chinach w grudniu nastąpił wzrost produkcji r/r na poziomie 7,9%. W USA dynamika produkcji przemysłowej osiągnęła poziom,2% m/m w styczniu i,1% m/m w lutym. Dynamika produkcji przemysłowej 4 Zmiana produkcji przemysłowej r/r w % Sty 7 Sty 8 Sty 9 Sty 1 Sty 11 Sty 12 Sty 13 Sty 14 Sty 15 UE Wielka Brytania Włochy Hiszpania USA Niemcy Francja Japonia Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r. Chiny

10 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Ceny surowców Ceny surowców ustabilizowały się w styczniu na poziomach najniższych od kilku lat. Cena ropy Brent konsoliduje się na poziomach ok. 6 dolarów amerykańskich za baryłkę. Miedź konsoliduje się na poziomach ok. 6 dolarów za tonę. Prawdopodobieństwo wystąpienia El Niño wynoszące 5% wpływa neutralnie na poziom cen żywności. ROPA BRENT (USD/baryłkę) MIEDŹ (USD/tonę) Kwi 8 Kwi 9 Kwi 1 Kwi 11 Kwi 12 Kwi 13 Kwi 14 Kwi 15 Kwi 8 Kwi 9 Kwi 1 Kwi 11 Kwi 12 Kwi 13 Kwi 14 Kwi 15 PSZENICA (USD/bu) DJ UBS COMMODITIES Kwi 8 Kwi 9 Kwi 1 Kwi 11 Kwi 12 Kwi 13 Kwi 14 Kwi 15 Kwi 8 Kwi 9 Kwi 1 Kwi 11 Kwi 12 Kwi 13 Kwi 14 Kwi 15 Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r.

11 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 11 Efekt = niska inflacja na świecie r/r Na wskaźniki inflacji bardzo mocno oddziaływały spadające ceny ropy naftowej. W strefie euro dane wskazują na spadek tempa deflacji z -,6% r/r w styczniu do -,3% r/r w lutym i -,1% w marcu. Na tempo wzrostu cen wpływał w głównej mierze spadek cen nośników energii. W Niemczech w marcu inflacja znalazła się na poziomie,3%. W USA w lutym nastąpił wzrost cen na poziomie % r/r. W Polsce deflacja uległa pogłębieniu do poziomu -1,6% r/r w lutym. W Japonii obserwujemy dalszy spadek tempa inflacji do poziomu 2,2% r/r w lutym. Efekt = niska inflacja na świecie r/r Kwi 6 Kwi 7 Kwi 8 Kwi 9 Kwi 1 Kwi 11 Globalny spadek tempa inflacji Kwi 12 Kwi 13 Kwi 14 Podniesienie podatku od sprzedaży w Japonii i stopniowe gaśnięcie tego efektu Kwi 15 UE USA UK Japonia Francja Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r. Niemcy

12 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 12 Stopa bezrobocia na świecie Stopa bezrobocia w % Wybuch kryzysu Lut 6 Lut 7 Lut 8 Bezrobocie zaczyna rosnąć z pewnym przesunięciem Lut 9 Lut 1 Hiszpania: monokultura gospodarcza i jej kryzysowe efekty Poprawa na rynku pracy we Włoszech USA: spadek stopy bezrobocia w USA do 5,5%. Lut 11 Lut 12 Lut 13 W Polsce sezonowy wzrost bezrobocia na początku roku i stabilizacja w lutym Lut 14 Lut 15 Sprzedaż detaliczna Wrz 11 Mar 12 Wrz 12 Mar 13 USA: gorzej od oczekiwań Wrz 13 Mar 14 Pozytywne zaskoczenie w Niemczech Wrz 14 Mar 15 Po selektywnie lepszych danych sezonowe pogorszenie w styczniu i lutym 215 r. Dane generalnie lepsze niż w analogicznym okresie 214 r. UE Niemcy USA Francja Hiszpania Włochy USA (m/m) Francja Niemcy Hiszpania UE Włochy Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r. Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r.

13 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 13 Dług do PKB Początek kryzysu w USA Kryzys w strefie euro Grecja defaultuje na długu, ale brak eventu na CDS Sie 4 Sie 5 Wrz 6 Wrz 7 Wrz 8 Wrz 9 Paź 1 Paź 11 Paź 12 Lis 13 Lis 14 Grecja Włochy Niemcy Hiszpania Francja Węgry Japonia Źródło: Bloomberg, Eurostat, opracowanie własne, dane na dzień r.

14 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 14 Rynek akcji Główne wydarzenia na rynku akcji Rynki rozwinięte Po rozpoczęciu QE przez EBC stopy zwrotu z najważniejszych indeksów strefy euro w ujęciu YTD przekroczyły 2% i pozostają znacznie wyższe niż stopy z indeksów amerykańskich również po uwzględnieniu spadku wartości euro do dolara amerykańskiego. W USA po okresie korekty z początku roku indeksy powróciły do pozytywnych, choć niewielkich stóp zwrotu. Stopa zwrotu z japońskiego indeksu Nikkei 225 od początku roku osiągnęła ponad 1%. Wartość jena w stosunku do dolara amerykańskiego była stosunkowo stabilna. Rynki rozwijające się Sentyment do rynków nadal pozostaje mieszany. Od początku roku w regionie CEE najwyższe stopy zwrotu przyniosły węgierski BUX i rosyjski MICEX. na tym tle osiąga umiarkowane wyniki, choć od początku roku indeks szerokiego rynku zyskał ponad 7%, a indeks dużych spółek wzrósł o 5,5%. Poza naszym regionem bardzo dobrze zachowują się indeksy azjatyckie (Chiny, Indie). VIX indeks strachu Cze 98 Maj 99 Maj Maj 1 Maj 2 Wysokie poziomy indeksy w dołkach Maj 3 Kwi 4 Kwi 5 Kwi 6 Kwi 7 Kwi 8 Kwi 9 Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r. Niskie poziomy indeksy wysoko Ponownie historyczne szczyty na S&P 5 Mar 1 Mar 11 Mar 12 Mar 13 Korekta Mar 14 Mar 15

15 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 15 Rynek akcji Zwroty z indeksów giełdowych od początku 215 r. w walutach lokalnych Zwroty z indeksów giełdowych od początku 215 r. w USD sty sty sty 15 9 lut lut 15 5 mar mar mar 15 1 kwi 15 4 sty sty sty 15 9 lut lut 15 5 mar mar mar 15 1 kwi 15 Dow Jones SPX DAX WIG2 CAC ISE 1 MICEX BUX Nikkei Hang Seng Dow Jones SPX DAX WIG2 CAC ISE 1 MICEX BUX Nikkei Hang Seng Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r. Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r.

16 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 16 Rynek obligacji i rynek walutowy Główne wydarzenia na rynku obligacji Rynki rozwinięte Rentowności obligacji znajdują się na bardzo niskich historycznie poziomach. W USA rentowności 1-latek oscylowały wokół 2%. Mieszane dane zarówno z rynku pracy, jak i w zakresie wskaźników wyprzedzających spowodowały spadki rentowności. Trwa dyskusja na temat czasu pierwszej podwyżki stóp procentowych przez Fed oraz tempa potencjalnych dalszych kroków. Uruchomienie QE przez EBC miało bardzo pozytywny wpływ na ceny obligacji krajów strefy euro. Rentowności niemieckich 1-latek spadły poniżej,2%, natomiast w przypadku obligacji hiszpańskich i włoskich osiągnęły poziomy bliskie 1,2%. Wysokie rentowności obligacji greckich wskazują na duże ryzyko negatywnego scenariusza dla tego kraju. Rynki rozwijające się Każdy z krajów rozwijających się ma inną charakterystykę i wiąże się z innymi rodzajami ryzyka, co widać w poziomach rentowności, jakie osiągają np. 1-letnie obligacje. Każde z tych państw cechuje się również inną wrażliwością na zmieniającą się wartość dolara. Rentowności 1-letnich obligacji tureckich, po osiągnięciu styczniowych minimów na poziomie 7%, ponownie przekroczyły 8%. Dynamika rentowności 1-letnich obligacji węgierskich była zbliżona do polskich 1-latek. Rentowności polskich 1-latek, po osiągnięciu historycznego minimum poniżej 2%, wzrosły do poziomu ok. 2,3%. Zwiększyła się różnica w rentownościach (spread) w stosunku do obligacji niemieckich.

17 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 17 Rynek obligacji i rynek walutowy Rynek obligacji przed i po zmianie retoryki Fed. Obecnie na wielu rynkach historyczne szczyty 12 1 Fed mówi o zmniejszaniu skali dodruku pieniądza EBC obniża stopy Turcja,, Węgry wzrosty i stabilizacja rentowności po styczniowych dołkach USA rentowności oscylują wokół poziomu 2% 2 Maj 1 Lis 1 Kwi 11 Wrz 11 Silna pogoń za rentownościami. Część 1. Lut 12 Sie 12 Silna pogoń za rentownościami. Część 2.? Sty 13 Cze 13 Lis 13 Maj 14 Paź 14 Mar 15 Po uruchomieniu QE przez EBC nowe historycznie wysokie ceny obligacji krajów ze strefy euro Niemcy Francja Turcja USA Hiszpania Włochy Węgry Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r.

18 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 18 Rynek obligacji i rynek walutowy Rentowności 1- letnich obligacji od początku 215 r. 5 4 Wzrost spreadu do obligacji niemieckich po uruchomieniu QE przez EBC 12 1 Rentowności w % Duża zmienność rentowności greckich obligacji wskazuje na niepewność rynku co do rozwiązania sprawy greckiego zadłużenia 2 31 gru sty 15 1 lut lut 15 5 mar mar 15 6 kwi 15 3 gru sty sty lut 15 4 mar 15 2 mar 15 5 kwi 15 Niemcy Francja USA Hiszpania Włochy Węgry Źródło: opracowanie własne, dane na dzień r. Grecja Turcja Źródło: opracowanie własne, dane na dzień r.

19 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 19 Co napędza gospodarkę? Produkcja rośnie. Konsumpcja rośnie. Inwestycje wzrost w stosunku do 214 r. Drogowskaz inwestycyjny cykl rotacji aktywów Wraz z rozwojem cyklu gospodarczego różne klasy aktywów dają lepsze stopy zwrotu. Jako drogowskaz określający prawdopodobny rozwój sytuacji rynkowej można traktować moment cyklu, w którym się znajdujemy. Drogowskaz inwestycyjny cykl rotacji aktywów Maksimum tempa wzrostu PKB SUROWCE GOTÓWKA 1,5 1,,5 Maksima Minimum tempa inflacji Maksimum tempa inflacji, -,5 AKCJE OBLIGACJE -1, -1,5 Minima Minimum tempa wzrostu PKB Dynamika PKB Dynamika CPI

20 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 2 Podział tempa wzrostu PKB na poszczególne komponenty 7% 6% 5% 4% 3% 2% 4,6% 4,5% 4,8% 5,1% 3,7% 2,2% 1,3% Gospodarka napędzana eksportem,2%,5% Gospodarka napędzana eksportem i konsumpcją. Powoli ruszają inwestycje,7% 2,3% 3,% 3,4% 3,5% Gospodarka napędzana inwestycjami i popytem wewnętrznym 3,3% 3,1% 1% % -1% -2% -3% Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Q3 213 Q4 213 Q1 214 Q2 214 Q3 214 Q4 214 Export netto Zapasy Inwestycje Konsumpcja publiczna Konsumpcja prywatna PKB r/r Źródło: GUS, opracowanie na dzień r.

21 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 21 Produkcja przemysłowa r/r w % versus wzrost gospodarczy w % W lutym wzrost produkcji wyniósł 4,9% r/r. Wskaźnik PMI dla sektora przemysłowego wyniósł w lutym 54,8 pkt. Produkcję napędza silny wzrost nowych zamówień. Pomaga jej też osłabienie złotówki w stosunku do dolara amerykańskiego. Wzrost zatrudnienia znajduje się na drugim najwyższym w historii poziomie badania. Wykorzystanie mocy według danych zarówno Komisji Europejskiej, jak i NBP wzrosło. Wskaźnik kontynuacji inwestycji jest na wysokim poziomie. Wskaźnik nowych inwestycji osiągnął poziom wyższy niż rok wstecz. Produkcja przemysłowa r/r w % versus wzrost gospodarczy w % Lip 7 Maj 8 Mar 9 Sty 1 Lis 1 Produkcja (lewa oś) PKB (prawa oś) Źródło: Bloomberg, Markit, Eurostat, NBP, opracowanie własne, dane na dzień r. Sie 11 Cze 12 Kwi 13 Lut 14 Gru Wrz 92 Mar 95 Wrz 97 Mar Wrz 2 Mar 5 Wrz 7 Mar 1 Wrz 12 Mar 15 Wykorzystanie mocy produkcyjnych (EUC) Wskaźnik kontynuacji inwestycji (NBP) Wskaźnik nowych inwestycji (NBP) Źródło: Bloomberg, Markit, Eurostat, NBP, opracowanie własne, dane na dzień r.

22 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 22 Sprzedaż detaliczna r/r w % versus wzrost gospodarczy w % W ujęciu m/m nastąpił spadek sprzedaży detalicznej o 2%. Sprzedaż detaliczna r/r spadła o 1,3%. Stopa bezrobocia w lutym 215 r. Sprzedaż detaliczna r/r w % versus wzrost gospodarczy w % utrzymała się na poziomie 12,%. Oczekiwana jest poprawa na rynku pracy. Badanie PMI wskazuje na wysokie Stopa bezrobocia tempo tworzenia miejsc pracy przez przedsiębiorstwa Sie 2 Paź 3 Gru 4 Lut 6 Kwi 7 Maj 8 Lip 9 Wrz 1 Lis 11 Sprzedaż detaliczna r/r Zmiana PKB r/r w % (prawa oś) Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r. Sty 13 Mar 14 Kwi % 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Mar 2 Sie 3 Sty 5 Lip 6 Gru 7 Maj 9 Paź 1 Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r. Mar 12 Sie 13 Sty 15

23 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 23 Stopy procentowe RPP w kwietniu utrzymała podstawową stopę procentową na poziomie 1,5%. Inflacja w lutym wyniosła -1,6%. Oczekiwany jest spadek tempa deflacji. Rynek FRA nie wycenia dalszych obniżek. Scenariusz bazowy to niskie stopy przynajmniej do I kwartału 216 r. Przy niskim poziomie inflacji realne stopy procentowe znajdują się na stosunkowo wysokim poziomie. Stopy procentowe Kwi 2 Kwi 3 Mar 4 Mar 5 Mar 6 Mar 7 Podstawowa stopa procentowa P oziom stopy realnej FRA 9X12 CPI Mar 8 Mar 9 Lut 1 Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r. Lut 11 Wysokie stopy realne Lut 12 Lut 13 Lut 14 Lut 15

24 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 24 Zmiana wartości WIG na tle podobnych okresów cyklu koniunkturalnego Zmiana w % Dołek PKB z Dołek PKB z Dołek PKB z Dołek PKB z Tygodnie od dołka PKB Źródło: Bloomberg, opracowanie własne, dane na dzień r Średnia %

25 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 25 Zastrzeżenia prawne Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, świadczonej przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacje te nie stanowią oferty zawarcia Umowy o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Z każdą strategią inwestycyjną związane są określone czynniki ryzyka, wskazane w Umowie o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz w Prospekcie informacyjnym świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) na rozszerzenie przedmiotu działalności o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (obecnie: działalność polegająca na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych). Union Investment TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszu. Uczestnik funduszu musi się liczyć z możliwością zmniejszenia wartości lub utraty zainwestowanych środków. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa subfunduszu oraz informacje o podatku od dochodów kapitałowych obciążającym dochód z inwestycji w subfundusz, znajdują się w Prospekcie informacyjnym i w skrócie Prospektu informacyjnego funduszu. Prospekt informacyjny, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie Union Investment TFI S.A. przygotowała niniejszy dokument z dołożeniem wszelkiej staranności i z wykorzystaniem swojej najlepszej wiedzy. Informacje przedstawione i opisane w tym dokumencie opierają się na ocenie autora w momencie ich tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego i podatkowego, które mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W dokumencie użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł uznanych przez autora za wiarygodne. Union Investment TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności, szczególnie w przypadku gdyby informacje, na których oparto się przy ich sporządzaniu, okazały się niedokładne i niekompletne lub nie odzwierciedlały stanu faktycznego. Wszelkie dane oraz informacje zamieszczone w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie należy kopiować tego dokumentu, czy to w całości, czy też jego fragmentów. Nie należy dokonywać w nim zmian, rozpowszechniać go wśród innych osób, podmiotów czy też publikować. Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani nie należy go traktować w ten sposób. Niniejszy dokument nie stanowi też podstawy do rozpatrywania indywidualnych przypadków podczas świadczenia usług pomocy prawnej. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Szczegóły dotyczące wyników funduszy i innych produktów zarządzanych przez Union Investment oraz ich klasyfikacji w odniesieniu do kategorii ryzyka oparte są na wynikach historycznych i/lub zmienności. Te informacje nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Jednocześnie Inwestorzy powinni mieć świadomość, że przyszłe wyniki i zmienność mogą się różnić. Szczegółowe informacje dostępne są w aktualnym Prospekcie informacyjnym oraz szczegółowych sprawozdaniach finansowych dostępnych na stronie internetowej Pomimo że ten dokument został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności, Union Investment TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność bądź kompletność publikowanych w nim informacji ani za negatywne efekty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dystrybucji, użytku, zmiany bądź streszczania jego treści. Przyjęcie tego dokumentu należy traktować jak zgodę na powyżej wymienione zastrzeżenia.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 28 lutego 2014: Prognoza IV kw. 2013: 1320 USD/oz Wykształcanie się trendu wzrostowego Cena 1400-1450 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Marzec 2014 Rabbi

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz Strategia na 214 21 stycznia 214 Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB Uważamy, że pomimo ryzyk związanych głéwnie z reformą OFE, akcje nadal pozostają atrakcyjną inwestycją, szczegélnie poréwnując z

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY No 11 Warszawa, 14 listopada 2011 2 Numer: 11/2011 MONITORING MAKROEKONOMICZNY Opiekun Naukowy SKN FM: Prof. dr hab. Cezary Wójcik PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 125,0 120,0 115,0 110,0

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

Z Nowym rokiem Nowym Krokiem! Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

Z Nowym rokiem Nowym Krokiem! Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Z Nowym rokiem Nowym Krokiem! Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów 2013 Rok Wodnego Węża Do 10 marca 2013 króluje WODNYSMOKod 10 marca 2013 prezydencję będzie pełnił WODNY WĄŻ. Czego spodziewać

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 04 (38) 7 kwietnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Sezon letnich zagranicznych wojaży

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,65 USA (DJIA) 1,55. Niemcy (Dax) Europa Środkowa 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Wyniki ceny złota i ropy

Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,65 USA (DJIA) 1,55. Niemcy (Dax) Europa Środkowa 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Wyniki ceny złota i ropy Michal Valentik, główny strateg inwestycyjny Generali PPF Invest Wiadomości z rynków finansowych Kluczowe wydarzenia Wyniki rynków finansowych Kwiecień w znaku spokojnego sezonu zarobków. Spokój naruszają

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Subfunduszami: Investor Top 25 Małych Spółek Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Wrzesień 2014 Fundamenty prędzej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Maj 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna.... 2-3 II. Dane statystyczne.

Bardziej szczegółowo