Opracował: Waldemar Królikowski Audytor QMS/SMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracował: Waldemar Królikowski Audytor QMS/SMS"

Transkrypt

1 Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym (SMS SMS) System monitorowania zgodności Compliance Monitoring System (CMS) Opracował: Waldemar Królikowski Audytor QMS/SMS

2 Filary SMS Polityka Polityka bezpieczeństwa Przypisanie odpowiedzialności Cele, zadania i standardy Działania kryzysowe Dokumentacja SMS Zarządzanie ryzykiem Systemy raportowania i badania zdarzeń Identyfikacja zagroŝeń Ocena i zarządzanie ryzykiem Zarządzanie zmianami Zapewnianie bezpieczeństwa Zarządzanie audytami Upewnianie o prawidłowym działaniu systemów Doskonalenie systemu Nadzór nad dostawcami Promocja bezpieczeństwa Programy bezpieczeństwa Szkolenia i kształcenie Komunikacja i publikacje Wspomaganie bezpieczeństwa 2

3 Ewolucja pojęciowa ISO 9000 Systemy zarządzania jakością Quality Management System (QMS) Quality assurance Conformity to product requirements ICAO Doc Safety Management Manual (SMM) Wydanie I (2006) Quality assurance Safety performance monitoring Wydanie II (2009) Safety assurance (III filar SMS) Safety performance monitoring and measurement Wydanie III (2012) Safety assurance (III filar SMS) Compliance with approved regulations Safety oversight audit system 3

4 Ewolucja pojęciowa Rozporządzenie PEiR 216/2008 (Basic Regulation) Management System Compliance with essential requirements and implementing rules Acceptable Means of Compliance (AMC) Part 21 (DOA/POA) Compliance with applicable requirements Quality system & quality audits Part 145 (AMO) Quality system Independent audits to monitor compliance with... Part M (CAMO) Quality system shall be an integrated with the operator s QS Compliance monitoring 4

5 Ewolucja pojęciowa Part 147 (MTO for Part 66) Quality system with an independent audit function Compliance monitoring (training standards) Part ADR.OR (Aerodomes) Management system integrating a Safety Management System (SMS) Rozporządzenie KE Nr 1035/2011 (ANS) Safety Management System (SMS) Safety & quality management system Safety, security and quality management systems integrated into one management system ISO 9000 certificate shall be sufficient means of compliance Rozporządzenie KE Nr 859/2008 (EU-OPS 1) OPS Quality system (tylko do X 2014 r.) 5

6 Ewolucja pojęciowa Part ARO/ORO & Part ARA/ORA Management system (complex vs. non-complex) Compliance monitoring Risk management Safety assurance NIE WYSTĘPUJE Quality assurance NIE WYSTĘPUJE Safety management NIE WYSTĘPUJE Ustawa Prawo lotnicze (t.j. z 2013 r.) Bezpieczna eksploatacja statku powietrznego Wewnętrzny system bezpiecznej eksploatacji 6

7 Złote myśli JeŜeli czegoś nie mierzymy, to nic o tym nie wiemy JeŜeli nic o tym nie wiemy, to nie umiemy z tym postępować JeŜeli nie umiemy z tym postępować, to nie potrafimy uniknąć błędu Konferencja SMS 7

8 Pytanie fundamentalne Czy stare systemy jakości spełnią nowe wymagania dla compliance monitoring system? TAK, ale... wymagają przedefiniowania celów i integracji z pozostałymi filarami SMS 8

9 QMS vs SMS (ICAO Doc. 9859) 9

10 Monitorowanie zgodności System audytów i inspekcji zarządzanie audytami wykrywanie niezgodności (non-conformity) działania naprawcze i/lub korygujące Upewnianie (ciągłe) o: Funkcje ISO 9000 Funkcje SMS (dodane) utrzymywaniu zgodności z wymaganiami (compliance) prawidłowym działaniu kaŝdego z systemów skuteczności systemu zarządzania ryzykami osiąganiu wyznaczonych celów (SPTs) i wskaźników (SPIs) Nadzór nad dostawcami Funkcje zarządzanie ryzykiem dostaw i dostawców zmienione Doskonalenie systemu inicjowanie/zarządzanie zmianami systemowymi Nadzór nad programami bezpieczeństwa (AP&FSP, FDM) 10

11 Cykl wykazania zgodności WdroŜenie Sprawdzenie Ocena Doskonalenie Akcja Plan Wymagania Wartości SPIs; SKPIs SPTs ALoSP ALARP Porównanie wyników z wymaganiami Wnioskowanie Zalecenia Analiza Pomiar Raporty Własne (SOR) Obce (AAIB) Audyty Inspekcje 11

12 Dobór narzędzi Dopasowanie narzędzi do badanych procesów Identyfikacji zagroŝeń Przypisania ryzyk do zagroŝeń Oceny prawdopodobieństwa wystąpienia Oceny dotkliwości skutków Zarządzania ryzykiem Monitorowania wyników (audyty i inspekcje) Przydatność narzędzi dla badanych systemów Doskonalenia funkcji np. zarządczych Doskonalenia wyrobów np. wyników szkolenia Dokładność pomiarów Badania wstępne (zgrubne) Badania szczegółowe (problemowe) 12

13 Koncepcja twardych danych System zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oparty jest o twarde dane pomiarowe o stanie bezpieczeństwa historycznym bieŝącym prognozowanym wyznaczone są realne wskaźniki bezpieczeństwa oraz terminy ich osiągania (model SMART) jakościowe (hierarchia w systemie) ilościowe (częstość występowania) wyznaczone są warunki progowe dla kaŝdego ze wskaźników (Safety Indicators & Alert/Target Settings) 13

14 Baza danych systemu Wejście (zbieranie danych) Procesy (analizy danych) Raporty pochodzące z: Systemu obowiązkowego zgłaszania Systemu dobrowolnego (poufnego) zgłaszania Systemów operacyjnych (bieŝące dane) Systemów nadzoru i kontroli (audytów) Systemy zarządzania danymi Systemy oceniania i zarządzania ryzykiem Metody i narzędzia pomiarowe Metody i narzędzia analityczne Wskaźniki, poziomy alertów, trendów Wyjście (zmiany) Zalecenia i programy bezpieczeństwa Programy i plany audytów i inspekcji Przekazanie i wymiana informacji Projekty zmian w systemach, standardach, procedurach, szkoleniu itd. 14

15 Siła baz danych Integralność wszystkich danych i aplikacji Zakres (kompletność) gromadzonych danych Jakość segregacji i agregacji danych Liczba zgromadzonych rekordów Gęstość, dokładność i regularność pomiarów Przydatność uŝytych algorytmów Standaryzacja i automatyzacja procesów przetwarzania danych MoŜliwości aparatu analitycznego Jakość zabezpieczeń przed błędami 15

16 Co naleŝy zmieniać? Podporządkowanie organizacyjne Safety Manager zarządzanie SMS o Safety Officers eksperci ds. bezpieczeństwa Compliance Monitoring Manager badanie wyników o Audytorzy prowadzenie pomiarów (audyty i inspekcje) Cele prowadzenia pomiarów (compliance) Monitorowanie całego systemu zarządzania skuteczności zarządzania ryzykami ujawnianie odchyleń od przyjętych standardów wykonania załoŝonych celów (SPTs) i wskaźników (SPIs) porównywanie uzyskanych wyników z załoŝonymi (ALoSP) Obszary objęte badaniami i pomiarami Wszystkie obszary objęte SMS w organizacji 16

17 Jak naleŝy zmieniać? Klasyczne zarządzanie zmianą Wyznaczyć szefa projektu Wyszkolić personel wszystkich projektujących, wdraŝających i prowadzących SMS członków zarządu i kadry kierowniczej organizacji pracowników uczestniczących w procesach objętych SMS Określić zakres niezbędnych zmian (gap analyses) budŝet i ramy czasowe wdraŝania systemu Projekt zmiany ma zapewnić Pełną spójność wszystkich filarów SMS Integralność z pozostałymi systemami zarządzania 17

18 Skąd brać wytyczne? ICAO Doc Safety Management Manual Szczegółowy opis koncepcji SMS Metodyka wdraŝania Karty kontrolne postępów Modele pomiarowe Środki wykazania zgodności i wytyczne EASA (AMC & GM) Specyficzne dla poszczególnych obszarów (Part s) Karty kontrolne postępów Spełnienie AMC & GM = spełnienie wymagań FAQ na stronach internetowych ULC Normy serii ISO 9000 Quality System 18

19 Czego nam brakuje? WdroŜenia Załącznika 19 do naszego systemu prawnego, co skutkuje brakiem wskazania organów odpowiedzialnych za: Krajowy Program Bezpieczeństwa (SSP) Krajowy Plan Bezpieczeństwa Krajową Politykę Bezpieczeństwa Wskazania celów bezpieczeństwa (SPTs) Określenie wskaźników bezpieczeństwa (SPIs, SKPIs) Określenie akceptowalnych stanów bezpieczeństwa (ALoSP) Opublikowania w j. polskim Podręcznika ICAO Doc (III wydanie 2012) Środków wykazania zgodności i materiałów doradczych EASA (AMC & GM) 19

20 Lektura prof. Andrzej Jacek BLIKLE Doktryna Jakości Rzecz o skutecznym zarządzaniu 20

21 Dziękuję za uwagę

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM POLSKICH OPERATORÓW KOLEJOWYCH INTEGRATED SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OF POLISCH RAILWAY UNDERTAKING

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM POLSKICH OPERATORÓW KOLEJOWYCH INTEGRATED SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OF POLISCH RAILWAY UNDERTAKING MAREK SITARZ, KATARZYNA CHRUZIK, RAFAŁ WACHNIK * SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM POLSKICH OPERATORÓW KOLEJOWYCH INTEGRATED SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OF POLISCH RAILWAY UNDERTAKING Streszczenie Abstract

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 400/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA NR 400/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 457 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA NR 400/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wdrożenia w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie auditów wewnętrznych systemów zarządzania środowiskowego

Doskonalenie auditów wewnętrznych systemów zarządzania środowiskowego Polskie Forum ISO 14000 Doskonalenie auditów wewnętrznych systemów zarządzania środowiskowego Seminarium internetowe 24 lutego 2011 r. ROLA AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH AUDIT systematyczny, niezależny i udokumentowany

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo

ISO/IEC ISO/IEC 27001:2005. opublikowana 15.10.2005 ISO/IEC 27001:2005. Plan prezentacji

ISO/IEC ISO/IEC 27001:2005. opublikowana 15.10.2005 ISO/IEC 27001:2005. Plan prezentacji Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 Plan prezentacji Norma ISO/IEC 27001 Budowa polityki bezpieczeństwa - ćwiczenie Przykładowy plan wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Akceptowalne sposoby potwierdzania spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) do Part-ORA

Akceptowalne sposoby potwierdzania spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) do Part-ORA Załącznik nr 3 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Akceptowalne sposoby potwierdzania spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) do Part-ORA Wydanie pierwsze 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem. Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury

System zarządzania bezpieczeństwem. Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury System zarządzania Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury stosowane przez krajowe władze do oceny zgodności z wymaganiami określonymi w certyfikatach i autoryzacjach w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego - Zarządzenia Nr 4/2009 Starosty Bielskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku; - Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Bielskiego z dnia 24 marca 2010 roku; - Zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Bielskiego z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia jakości w analityce

Zagadnienia jakości w analityce Kierunki rozwoju chemii analitycznej Zagadnienia jakości w analityce oznaczanie coraz niŝszych stęŝeń w próbkach o złoŝonej matrycy przy bardzo małej objętości próbki Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC Wymogi norm ISO seria 27000 Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC 2 Definicje SZBI Korzyści z wdrożenia i certyfikacji ISO 27k Korzyści z wdrożenia ISO 27001 ISO 27001 jest standardem Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Jakość w projekcie informatycznym - normy

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Jakość w projekcie informatycznym - normy Wykład 5 (1) Jakość w projekcie informatycznym - normy ISO: Ogólne dot. jakości: ISO 8402 - terminologia ISO 9000 - wytyczne dotyczące wyboru modelu ISO 9001/3 - modele systemu jakości Dot. oprogramowania:

Bardziej szczegółowo

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 3, 2010. Marek RĄCZKA 1 Jan REWILAK 1 ZAPEWNIENIE DOKŁADNOŚCI POMIAROWEJ W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1.

InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 3, 2010. Marek RĄCZKA 1 Jan REWILAK 1 ZAPEWNIENIE DOKŁADNOŚCI POMIAROWEJ W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1. InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 3, 2010 dokładność pomiarowa, zarządzanie jakością, systemy pomiarowe Marek RĄCZKA 1 Jan REWILAK 1 ZAPEWNIENIE DOKŁADNOŚCI POMIAROWEJ W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W artykule

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Rozwój regulacji europejskich w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego

Rozwój regulacji europejskich w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego Ministersterstwo Infrastruktury Urząd Transportu Kolejowego Rozwój regulacji europejskich w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego Krzysztof Banaszek Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r. O Człowieku, jego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych ILAC-G26:07/2012 Prawa autorskie ILAC 2012 ILAC zachęca do autoryzowanego reprodukowania swoich publikacji w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Zadanie audytowe: identyfikacja ryzyka oraz czynności kontrolnych

Zadanie audytowe: identyfikacja ryzyka oraz czynności kontrolnych Zadanie audytowe: identyfikacja ryzyka oraz czynności kontrolnych Monika Kaszczyc, Tomasz Dzida 9 lutego 2012 Opinie i poglądy zawarte w prezentacji są własnymi poglądami autorów i jedynie jako takie powinny

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW MONITOROWANIA I POMIARÓW PRZEZ JEDNOSTKI INSPEKCYJNE NADZORUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

DOSKONALENIE PROCESÓW MONITOROWANIA I POMIARÓW PRZEZ JEDNOSTKI INSPEKCYJNE NADZORUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Agata Szkiel Akademia Morska w Gdyni Dorota Jendza Uniwersytet Gdański DOSKONALENIE PROCESÓW MONITOROWANIA I POMIARÓW PRZEZ JEDNOSTKI INSPEKCYJNE NADZORUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Nadrzędnym celem każdej

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo