10 LAT POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10 LAT POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 1998-2008"

Transkrypt

1 10 LAT POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

2 2 Budżet powiatu WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH (w zł)

3 3 Budżet powiatu WYKONANIE W WAŻNIEJSZYCH DZIAŁACH BUDŻETU POWIATU W LATACH (w zł)

4 4 Budżet powiatu WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU W LATACH (w zł)

5 5 Budżet powiatu POZYSKANE DO BUDŻETU POWIATU ŚRODKI ZEWNĘTRZNE W LATACH (W ZŁ) W ciągu dziesięciu lat działalności powiatu nowosądeckiego z zewnątrz udało się pozyskać ponad 80 milionów złotych ( zł) to mniej więcej tyle ile wynosiły zsumowane budżety powiatu z 1999 i 2000 r.

6 6 Edukacja POWIATOWE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Powiat Nowosądecki prowadzi 22 szkoły i placówki oświatowe. Łącznie w szkołach powiatu uczyło się ok. 6 tyś. uczniów. W szkołach zatrudniamy 535 nauczycieli i 172 pracowników administracji i obsługi.

7 7 Edukacja POPRAWA BAZY DYDAKTYCZNEJ POWIATU W OŚWIACIE W LATACH Na poprawę bazy dydaktycznej przez inwestycje, remonty oraz zakup wyposażenia wydaliśmy łącznie 20 mln 073 tys. zł

8 8 Edukacja NAJWIĘKSZE INWESTYCJE POWIATU W OŚWIACIE W LATACH Budowa i rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju Koszt: 6 mln 593,2 tys. zł

9 9 Edukacja NAJWIĘKSZE INWESTYCJE POWIATU W OŚWIACIE W LATACH Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie Koszt: 1 mln 735,1 tys. zł

10 10 Edukacja NAJWIĘKSZE INWESTYCJE POWIATU W OŚWIACIE W LATACH Rozbudowa Zespołu Szkół w Łącku Koszt: 1 mln 579,2 tys. zł

11 11 Edukacja NAJWIĘKSZE INWESTYCJE POWIATU W OŚWIACIE W LATACH Modernizacja Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej Koszt: 521,1 tys. zł

12 12 Edukacja NAJWIĘKSZE INWESTYCJE POWIATU W OŚWIACIE W LATACH zadań remontowe i modernizacyjne 6 016,2 tys. zł Zakupy pomocy naukowych, sprzętu i wyposażenia pracowni języków obcych, pracowni multimedialnych oraz pracowni praktycznej nauki zawodu 1 272,9 tys. zł

13 13 Edukacja LICZBA PRZYZNANYCH STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT NOWOSĄDECKI W LATACH W latach przyznano łącznie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat. W tym okresie łącznie na ten cel wydatkowano ,33 zł.

14 14 Kultura fizyczna i sport WYDATKI NA KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT W LATACH Na organizację imprez sportowych powiat wydał łącznie ok. 854 tys. 731 zł. Zorganizowano około 1000 imprez sportowych. W każdym roku organizujemy ok. 70 finałów powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej dla 7500 dzieci i młodzieży. Udzielono 260 dotacji dla stowarzyszeń na organizację imprez sportowych w łącznej kwocie 357 tys. zł.

15 15 Kultura WYDATKI NA KULTURĘ Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powiat wydał 3 mln 230 tys. 327 zł. Starosta Nowosądecki przyznał 142 nagrody w dziedzinie kultury na łączną kwotę 232 tys. 421 zł.

16 16 Kultura NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY, SZKÓŁKI GINĄCYCH ZAWODÓW, FONOTEKA Powiat udzielił 418 dotacji dla stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych na łączną kwotę 827 tys. 849 zł. Powiat prowadzi 29 Szkółek Ginących Zawodów; w zajęciach uczestniczy ok. 180 uczniów.

17 17 Kultura FONOTEKA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Powiat prowadzi Fonotekę Regionalną, która dokumentuje na płytach CD bogactwo muzyki i śpiewu folkloru Lachów, Górali i Pogórzan. Obecnie w fonotece jest 60 tytułów, które zostały wydane w nakładzie ponad 11 tys. płyt.

18 18 Układ komunikacyjny REALIZACJA WYDATKÓW DROGOWYCH PONIESIONYCH W LATACH PODZIAŁ NA ŚRODKI WŁASNE I ZEWNĘTRZNE (w zł) Łącznie wydatki drogowe w latach mln 791 tys. 946 zł.

19 19 Układ komunikacyjny WYDATKI NA DROGI POWIATOWE W PODZIALE NA GMINY W LATACH

20 20 Układ komunikacyjny ZESTAWIENIE ODBUDOWANYCH (PRZEBUDOWANYCH) MOSTÓW W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH W LATACH r. 2 mosty: w Przydonicy i Barcicach 2001 r. 3 mosty: w Łosiach, Homrzyskach i Paszynie 2002 r. 6 mostów: w Naszacowicach, Przydonicy, Jelnej i 3 mosty w Tyliczu 2003 r. 4 mosty: w Brzynie, Lipnicy Wielkiej, Złockiem i Jastrzębiku 2004 r. 1 most: w Lipnicy Wielkiej 2006 r. 3 mosty: w Olszanie, Krużlowej Niżnej i Gołkowicach 2007 r. 6 mostów: w Muszynie (ul. Kościuszki), Wronowicach, Brzynie, Gostwicy, Gaboniu i Krużlowej Niżnej 2008 r. 3 mosty: w Krużlowej Niżnej, Kiczni i Rytrze Łącznie wybudowano lub przebudowano 28 mostów.

21 21 Układ komunikacyjny ZESTAWIENIE WYKONANYCH NOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH W LATACH r. 3,4 km 2000 r. 5,2 km 2001 r. 9,74 km 2002 r. 7,3 km 2003 r. 8,08 km 2004 r. 13,86 km 2005 r. 16,45 km 2006 r. 20,25 km 2007 r. 22,7 km 2008 r. 23,0 km 129,98 km Razem nowych nawierzchni bitumicznych

22 22 Układ komunikacyjny OBWODNICA STAREGO I NOWEGO SĄCZA Powiat pokrył koszt wykonania dokumentacji zł, wykup gruntów zł. Całkowity koszt inwestycji: 58 mln zł Inwestorem był Marszałek Województwa Małopolskiego.

23 23 Ochrona środowiska WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA NA USUWANIE AZBESTU W LATACH (I półrocze) Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego realizowany przez Powiat od 2001 r. Od początku realizacji programu usunięto odpady od 687 wnioskodawców (wnioski z lat ) w ilości 1655 ton, a koszt realizacji zadań wyniósł ponad 670 tys. zł.

24 24 Ochrona środowiska WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA, ILOŚĆ USUNIĘTEGO AZBESTU, ILOŚĆ ZREALIZOWANYCH WNIOSKÓW WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA (w zł) NA USUWANIE AZBESTU W LATACH (I półrocze) PRZYPADAJĄCA NA GMINĘ ILOŚĆ USUNIĘTEGO AZBESTU (w Mg) W LATACH (I półrocze) W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH ILOŚĆ ZREALIZOWANYCH WNIOSKÓW Z DANEJ GMINY W LATACH (I półrocze)

25 25 Komunikacja LICZBA ZAREJESTROWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W POWIECIE NOWOSĄDECKIM W LATACH

26 26 Komunikacja LICZBA ZAREJESTROWANYCH POJAZDÓW W POWIECIE NOWOSĄDECKIM (stan na r.) Łącznie zarejestrowano 78 tys. 940 pojazdów.

27 27 Komunikacja SAMOCHODY W SĄDECKICH GMINACH ZAREJESTROWANE W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU (stan na r.)

28 28 Geodezja, budownictwo LICZBA UDZIELONYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W GMINACH POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W LATACH (I półrocze) Łącznie w ciągu 10. lat załatwiono 341 tys. 261 spraw geodezyjno-budowlanych ponad 100 spraw dziennie.

29 29 Geodezja, budownictwo LICZBA PRZYJĘTYCH ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH W GMINACH POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W LATACH (I półrocze) LICZBA PRZYJĘTYCH ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH W POWIECIE NOWOSĄDECKIM W LATACH (I półrocze)

30 30 Opieka zdrowotna Sądeckie Pogotowie Ratunkowe Nowa siedziba Pogotowia przy ul. Śniadeckich w Nowym Sączu Koszt: 1 mln 911 tys. 540 zł

31 31 Opieka zdrowotna PODSTACJE W każdej podstacji całą dobę stacjonuje ambulans ratowniczy o standardzie wyposażenia i obsadzie wymaganej dla zespołu wypadkowego. Każda podstacja posiada zaplecze socjalne dla pracowników oraz bezpośrednią łączność bezprzewodową z dyspozytorem medycznym w Zintegrowanym Stanowisku Służb Dyspozytorskich w Nowym Sączu.

32 32 Opieka zdrowotna REMONTY I INWESTYCJE inwestycje i remonty ogółem ,50 zł z tego: 2006 r ,50 zł 2007 r ,00 zł 2008 r. - 0,00 zł zakupy inwestycyjne ogółem ,56 zł z tego: 2006 r ,09 zł 2007 r ,06 zł 2008 r ,00 zł łącznie ,06 zł

33 33 Opieka zdrowotna TABOR SANITARNY I RATOWNICZY SAMOCHODY POGOTOWIA W 2000 R. SAMOCHODY POGOTOWIA W 2008 R. fiat ducato 1 renault master 2 citroeny 1 peugeot boxer 5 polonezów 1 citroen jumper 5 fiatów ducato 3 fordy transity 3 mercedesy łącznie 14 ambulansów (9 karetek, 5 transportowych)

34 34 Opieka zdrowotna MAŁOPOLSKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Waryńskiego w Nowym Sączu działa od kwietnia 2000 r. Przez osiem lat pracy z usług Ośrodka skorzystało bezpośrednio ponad 5,5 tysiąca pacjentów leczących się z uzależnień. W latach (do połowy roku) na funkcjonowanie Ośrodka przeznaczono łącznie ponad 3,2 mln złotych ( zł). LICZBA PACJENTÓW MOTiU W LATACH

35 35 Opieka zdrowotna ŚRODKI PRZEZNACZONE NA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM MIESZKAŃCOM POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W LATACH (I półrocze) Łącznie w latach (I półrocze) na pomoc osobom niepełnosprawnym wydano ok. 29 mln 679 tys. Z różnych form pomocy skorzystało ponad 10 tys. osób niepełnosprawnych.

36 36 Bezpieczeństwo WAŻNIEJSZE WYDATKI POWIATU NA PODNOSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA NA SĄDECCZYŹNIE W LATACH Przygotowanie pomieszczeń dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego 121 tysięcy złotych. 2. Dotacje do zakupu sprzętu łączności i wyposażenia stanowisk dyspozytorskich w CPR 100 tysięcy złotych. 3. Montaż telefonu ratunkowego 112 i dodatkowych połączeń tego numeru 50 tysięcy złotych.

37 37 Bezpieczeństwo WAŻNIEJSZE WYDATKI POWIATU NA PODNOSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA NA SĄDECCZYŹNIE W LATACH Szkolenia strażaków OSP 48 tysięcy złotych. 5. Organizacja ćwiczeń dla służb ratowniczych z udziałem straży pożarnej zawodowej i ochotniczej, policji, pogotowia, WOPR, GOPR, Straży Granicznej, służb weterynarii, leśnictwa, energetyki i gazownictwa 63 tysiące złotych. 6. Zawody pożarnicze oraz sprawdzające wiedzę i umiejętności ratownicze 90 tysięcy złotych.

38 38 Bezpieczeństwo WAŻNIEJSZE WYDATKI POWIATU NA PODNOSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA NA SĄDECCZYŹNIE W LATACH Organizacja powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej (m.in. zakup sprzętu ratowniczego, systemów łączności, ubrań bojowych i sprzętu bojowego) ponad 320 tysięcy zł ( zł). 8. Zakup sprzętu ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 20 tysięcy złotych. 9. Finansowanie kosztów funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego 185 tysięcy złotych.

39 39 Bezpieczeństwo WAŻNIEJSZE WYDATKI POWIATU NA PODNOSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA NA SĄDECCZYŹNIE W LATACH Powiat dotował także zakupy sprzętu dla nowosądeckich policjantów i strażaków zawodowców: m.in. kupno samochodów specjalistycznych do prowadzenia akcji ratowniczych i prewencyjnych. W 2008 roku powiat udzielił dotacji Państwowej Straży Pożarnej na budowę nowej siedziby nowosądeckich strażaków 400 tysięcy zł.

40 40 Promocja REALIZACJA PROJEKTU TRANSGRANICZNA TURYSTYKA EKOLOGICZNA JAKO SZANSA ROZWOJU SĄDECCZYZNY Starostwo Powiatowe otrzymało dofinansowanie na realizację projektu Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Całkowity budżet projektu wynosi , w tym wysokość dofinansowania to Projekt ten dotyczy wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego do promocji i zrównoważonego rozwoju regionu w oparciu o transgraniczną turystykę ekologiczną.

41 41 Promocja REALIZACJA PROJEKTU TRANSGRANICZNA TURYSTYKA EKOLOGICZNA JAKO SZANSA ROZWOJU SĄDECCZYZNY W ramach projektu przewidywane są następujące działania: cykl ośmiu konferencji szkoleniowych dotyczących szans i możliwości turystyki ekologicznej w kilku regionach Europy (pierwsza z nich odbyła się w Krynicy-Zdroju w dniach października br.), wydanie materiałów drukowanych, gadżetów promocyjnych, filmów oraz emisja audycji radiowych udział Powiatu w targach turystycznych na szczeblu regionalnym, krajowym i zagranicznym,

42 42 Administracja Q-MATIC W WYDZIALE KOMUNIKACJI Od lipca 2008 roku w ramach poprawy obsługi mieszkańców w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu wprowadzono elektroniczną rejestrację interesantów korzystających z usług tego Wydziału system Q-Matic. Montaż systemu kosztował zł środki pochodzą z oszczędności w wydatkach na administrację w Starostwie.

43 43 Administracja NOWA SIEDZIBA WYDZIAŁU GEODEZJI I BUDOWNICTWA Dobudowanie kondygnacji i jej adaptacja pomieszczeń do potrzeb Wydziału Geodezji i Budownictwa przy ul. Strzeleckiej kosztowała około 606 tys. złotych ( ,99 zł).

44 44 Administracja REMONT ELEWACJI BUDYNKU STAROSTWA Budynek Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ma już ponad 100 lat. Kapitalny remont elewacji budynku, przeprowadzono we wrześniu i październiku 2008 r. Nowa elewacja wraz z projektem architektonicznym, całą dokumentacją i poważnymi robotami elektrycznymi kosztowała około 442 tys. złotych (442768,52 zł).

BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014

BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014 BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014 DEFINICJA BUDŻETU POWIATU Budżetem nazywamy roczny plan finansowy, na który składają się dochody, wydatki, przychody i rozchody. Dzięki niemu możliwe jest

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r.

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. 1 W I półroczu 2011r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 50.935.689,86 zł, natomiast wydatki 45.625.951,97

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki MAŁOPOLSKA miasto nowy sącz oraz powiat nowosądecki Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2008 CO TO JEST BUDśET? Pojęcie budŝet jest rzadko uŝywane w Ŝyciu codziennym, choć kaŝda rodzina, czy firma ma z tym pojęciem do czynienia. BudŜet to nic innego, jak

Bardziej szczegółowo

w prasie, oprogramowanie Mienie, UW, Windykacja, energia elektryczna

w prasie, oprogramowanie Mienie, UW, Windykacja, energia elektryczna Załącznik nr 6 Do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 251/2008 z dnia 19 marca 2008 r. Uzasadnienie wykonania wydatków budŝetu powiatu za 2007 r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela Celem niniejszego informatora jest przybliżenie Państwu podstawowych zagadnień z zakresu budżetu oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Naszego Powiatu. Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIĘDZYCHODZKI 1998-2008

POWIAT MIĘDZYCHODZKI 1998-2008 POWIAT MIĘDZYCHODZKI 1998-2008 Spis treści Historia Powiatu Międzychodzkiego 5 Rada Powiatu Międzychodzkiego w latach 1998-2008 9 Powiat w liczbach 13 Oświata i kultura 16 Drogi powiatowe 19 Ochrona zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU. Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

BUDŻET POWIATU. Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? 2011 BUDŻET POWIATU Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? KIELCE 2011 Szanowni Państwo, Broszura ta jest kontynuacją cyklu rozpoczętego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca kolejnej kadencji Samorządu Powiatu Sokołowskiego. Praca na rzecz lokalnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo