Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)"

Transkrypt

1 BDG.V.ZP KS Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Przedmiotem zamówienia, jest dostawa przełączników sieciowych wraz z usługami wsparcia technicznego i systemem do zarządzania infrastrukturą sieciową dla dostarczonego sprzętu oraz usługą instalacji i konfiguracji z udziałem personelu Zamawiającego, wykonaniem dokumentacji powdrożeniowej i przeprowadzenie szkolenia. L.p. A. Przełącznik dostępowy 48 portowy. Wymagany, minimalny parametr 1 Urządzenie posiadające min. 48 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000Base-T. Porty dostępowe urządzenia muszą wspierać usługę zasilania kabla Ethernet ( PoE) do 30W na port ( zgodnie z IEEE 802.3at). Wydajność zastosowanych zasilaczy powinna zapewniać zasilenie minimum 24 portów za pomocą 30W każdy, a 48 portów za pomocą 15,4W. 2 Urządzenie posiadające gniazda na interfejsy światłowodowe 2*10Gb/s w standardzie SFP+. Porty SFP+ powinny wspierać następujące typy wkładek: minimum 1000BaseT, 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH, 1000Base-BX-D/U i modułami CWDM oraz wkładkami 10Gigabit Ethernet minimum 10GBase-SR, 10GBase-LRM, 10GBase-LR, 10GBase-ER oraz twinax zależnie od potrzeb Zamawiającego 3 Urządzenie o wysokości 1U przystosowane do montażu w szafie telekomunikacyjnej 19 (zapewnienie pełnego wyposażenia montażowego). 4 Urządzenie musi posiadać możliwość łączenia minimum 8 przełączników w stos o przepustowości minimum 80Gbps, przy pomocy dedykowanego modułu i dedykowanych połączeń kablowych. Urządzenia połączone w stos muszą posiadać zunifikowaną płaszczyznę ruchu danych, zunifikowaną konfigurację, pojedynczy adres IP do zarządzania dla całej grupy przełączników w stosie. Dla urządzeń, połączonych w stos, musi istnieć możliwość definiowania parametrów QoS globalnie dla całego stosu oraz tworzenia zagregowanych kanałów logicznych LACP (lub równoważny) z udziałem różnych przełączników w stosie. Możliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (Cross-stack EtherChannel) Jeżeli realizacja funkcji stackowania wymaga dodatkowych modułów/kabli itp. jest wymagane ich dostarczenie w ramach tego postępowania. Wymagana jest możliwość stackowania przełącznika z będącymi w posiadaniu Zamawiającego przełącznikami serii Cisco 2960X 5 Wydajność przełączania minimum 130Mpps dla pakietów 64-bajtowych. Przepustowość przełącznika minimum 100Gb/s 6 Urządzenie musi posiadać minimum 512MB DRAM i 128MB Flash 7 Urządzenie posiadające możliwość obsługi co najmniej adresów MAC 8 Urządzenie musi wspierać min sieci VLAN 9 Urządzenie obsługujące protokoły 802.1w (RSTP) i 802.1s (MSTP) 10 Wsparcie dla protokołu NTP zapewniająca możliwość synchronizacji czasu z serwerami NTP 11 Urządzenie Musi zapewniać obsługę min. 16 statycznych tras dla routingu IPv4 i IPv6 12 Urządzenie musi wspierać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3 oraz możliwość utworzenia co najmniej 1000 grup. W zakresie ruchu multicast urządzenie musi wspierać MLDv1/2 snooping. 13 Urządzenie musi posiadać wsparcie dla IPv6 w zakresie IPv6 host, IPv6 DHCP client, MLD v1 i v2 snooping, IPv6 security ACL 14 Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju

2 ruchu b. Mechanizm automatycznego konfigurowania jakości usług (Auto QoS) lub równoważny c. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją do kwantu 1Mbps lub większego dla ruchu wejściowego i wyjściowego. Definicje powinna pozwalać na zastosowanie w regułach: adres IP i MAC (źródłowy i docelowy), informacje protokołów TCP/UDP. d. Mechanizm kolejkowania Shaped Round Robin (SRR) lub równoważnego Urządzenie musi mieć wsparcie protokołów sieciowych zgodnie ze standardami: o IEEE 802.1x o IEEE 802.1s o IEEE 802.1w o IEEE 802.3x o IEEE 802.3ad o IEEE 802.3ab o IEEE 802.1D o IEEE 802.1p o IEEE 802.1Q o IEEE BASE-T o IEEE 802.3u 100BASE-TX o IEEE 802.3z 1000BASE-X o IEEE 802.3ab 100BASE-T Obsługa połączeń link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad. Obsługa mechanizmów bezpieczeństa typu Port Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation. 16 Urządzenie musi posiadać wsparcie dla 9216-bajtowych ramek Jumbo 17 Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SSHv2 i SNMPv3 b. Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS i TACACS+ c. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL d. Obsługa funkcji Guest VLAN e. Możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym (designated port) lub funkcjonalność Private VLAN Edge f. Wsparcie dla DHCP option 82 g. Monitorowanie zapytań DHCP i odpowiedzi, tzw.: DHCP Snooping. h. Funkcja tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika i. ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe j. obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia. Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC k. Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X l. Przełącznik musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www m. Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie n. Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176 o. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6 p. Obsługa list kontroli dostępu (ACL) dla portów (PACL) i interfejsów SVI (RACL) zarówno dla IPv4 jak i IPv6 q. Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard r. Funkcjonalność Protected Port s. Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6

3 FHS) w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard) t. Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego u. Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (mechanizmy typu sflow, NetFlow, J-Flow lub równoważne) v. min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend) w. współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP, itp. 18 Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek c. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) d. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. Wymagana jest możliwość skonfigurowania minimum 256 różnych ograniczeń 19 Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian 20 Urządzenie musi posiadać wbudowane funkcje zarządzania energią: a. Zgodność ze standardem IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) b. Możliwość hibernowania przełącznika w określonych godzinach celem dodatkowego oszczędzania energii 21 Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 22 Obsługa połączeń link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad. Obsługa mechanizmów bezpieczeństa typu Port Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation 23 Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli 24 Urządzenie musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego z nośnika danych podłączonego do portu USB Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) 25 Urządzenie wyposażone w zasilacz 230V AC, 50Hz 26 Urządzenie musi posiadać możliwość dołączenia zewnętrznego, redundantnego zasilacza 27 Razem z przełącznikiem powinna zostać dostarczona licencja umożliwiająca konfigurację/utrzymanie urządzenia przez dedykowany do tego celu System zarządzania infrastrukturą sieciową będący przedmiotem zamówienia. Dostarczone licencje nie mogą być na stałe przypisane do danego urządzenia. Razem z urządzeniem wymaga się dostarczenia: a) 2 szt. wkładek 10G SFP+, umożliwiających połączenie z przełącznikiem rdzeniowym będącym przedmiotem niniejszej specyfikacji b) świadczonego przez producenta serwisu 8X5XNBD na 36 miesięcy

4 L.p. B. Przełącznik rdzeniowy 24 portowy. Wymagany, minimalny parametr 1 Przełącznik stakowalny wyposażony w minimum 24 porty 10/100/1000BaseT PoE+ (IEEE 802.3at) 2 Przełącznik musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł rozszerzeń z możliwością jego wymiany na gorąco (ang. hot swap). Wśród dostępnych modułów rozszerzeń muszą być dostępne co najmniej następujące moduły: a. Minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet z gniazdami SFP b. Minimum 2-portowy moduł 10Gigabit Ethernet SFP+, przy czym wymagane jest, aby w przypadku wykorzystanie pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP 3 Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-BX zależnie od potrzeb Zamawiającego. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-LRM oraz modułami optycznymi GE (1000Base-SX, 1000Base-LX/LH) 4 Przełącznik musi zapewniać możliwość stakowania z zapewnieniem następujących parametrów: a. Przepustowość w ramach stosu min. 480Gb/s; b. Min. 9 urządzeń w stosie; c. Zarządzanie poprzez jeden adres IP; d. Możliwość tworzenia połączeń cross-stack link aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad. Przełącznik musi umożliwiać współdzielenie mocy zasilaczy tzn. zasilacze muszą stanowić zasób wspólny dla wszystkich przełączników w stosie (redundancja zasilania bez konieczności instalacji zasilaczy zapasowych w każdym przełączniku, możliwość pożyczania mocy dla innych jednostek w stosie, w tym dla przełączników wymagających większej mocy dla PoE) 5 Urządzenie o wysokości 1U przystosowane do montażu w szafie telekomunikacyjnej 19 (zapewnienie pełnego wyposażenia montażowego). 6 Urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów 7 Urządzenie musi wyposażone w zasilacz podstawowy i redundantny, każdy o mocy minimum 430W dla PoE. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. 8 Przełącznik musi posiadać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o funkcję kontrolera sieci bezprzewodowej WiFi (poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych) z zachowaniem następujących parametrów: a. Centralne zarządzanie punktami dostępowymi zgodnie z protokołem CAPWAP (RFC 5415), w tym zarządzane politykami bezpieczeństwa i zarządzanie pasmem radiowym (RRM) b. Przepustowość dla sieci WiFi nie mniejsza niż 20Gb/s c. Obsługa minimim 100 punktów dostępowych d. Obsługa minimum 2000 klientów sieci WiFi e. Możliwość terminowania tuneli CAPWAP na przełączniku f. Elastyczne mechanizmy QoS dla sieci WiFi w tym możliwość definiowania parametrów usług per punkt dostępowy/ssid/klient sieci WiFi. 9 Szybkość przełączania zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów również dla pakietów 64-bajtowych (przełącznik line-rate) 10 Minimum 4GB pamięci DRAM i 2GB pamięci flash 11 Urządzenie musi zapewniać przepustowość nie mniejszą niż 90 Gbps Szybkość przełączania urządzenia musi wynosić minimum 65 Mpps 12 Obsługa minimum : 1000 sieci VLAN, adresów MAC, tras IPv4 13 Obsługa protokołu NTP, IGMPv1/2/3 Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree Obsługa minimum 128 instancji protokołu STP Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu

5 głosowego. 14 Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP 15 Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) b. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN c. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL d. Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X e. Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC f. Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X g. Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem h. Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176 i. Minimum 3000 wpisów dla list kontroli dostępu (ACE) j. Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www) k. Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard l. Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard) m. Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS lub TACACS+ n. Obsługa list kontroli dostępu (ACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia) 16 Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Implementacja co najmniej 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi b. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub równoważnego dla obsługi kolejek c. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) d. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP e. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting). Możliwość skonfigurowania do 2000 ograniczeń per przełącznik f. Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast g. Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP 17 Urządzenie musi zapewniać możliwość routingu statycznego i dynamicznego dla IPv4 i IPv6 (minimum protokół RIP). Urządzenie musi zapewniać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o wsparcie dla zaawansowanych protokołów routingu IPv4 (OSPF, BGP) i IPv6 (OPSFv3), funkcjonalności Policy-based routingu i routingu multicast (PIM-SM, PIM- SSM) poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych. 18 Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) 19 Urządzenie musi zapewniać możliwość tworzenia statystyk ruchu w oparciu o NetFlow/J- Flow lub podobny mechanizm, przy czym wielkość tablicy monitorowanych strumieni nie może być mniejsza niż Wymagane jest sprzętowe wsparcie dla gromadzenia statystyk NetFlow/J-Flow

6 20 Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) 21 Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band 22 Minimum jeden port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB. Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli USB. 23 Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją 24 Urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie. 25 Urządzenie musi posiadać wbudowany analizator pakietów. 26 Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6. 27 Oferowany przełącznik musi być wyposażony w: a. 2-portowy moduł 10Gigabit Ethernet SFP+, przy czym wymagane jest, aby w przypadku wykorzystanie pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP b. Z urządzeniem wymaga się dostarczenia zasilacza podstawowego i redundantnego, każdego o mocy minimum 700W 28 Razem z przełącznikiem powinna zostać dostarczona licencja umożliwiająca konfigurację/utrzymanie urządzenia przez dedykowany do tego celu System zarządzania infrastrukturą sieciową będący przedmiotem zamówienia. Dostarczone licencje nie mogą być na stałe przypisane do danego urządzenia. Razem z urządzeniem wymaga się dostarczenia świadczonego przez producenta serwisu 8X5XNBD na 36 miesięcy L.p. C. Przełącznik rdzeniowy 24 portowy SFP. Wymagany, minimalny parametr 1 Przełącznik stakowalny wyposażony w minimum 24 SFP+ porty 1/10 Gigabit Ethernet 2 Przełącznik musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł rozszerzeń z możliwością jego wymiany na gorąco (ang. hot swap). Wśród dostępnych modułów rozszerzeń muszą być dostępne co najmniej następujące moduły: a. Minimum 4-portowy moduł 1/10 Gigabit Ethernet z gniazdami SFP+ b. Minimum 8-portowy moduł 1/10 Gigabit Ethernet z gniazdami SFP+ 3 Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-BX zależnie od potrzeb Zamawiającego. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-LRM oraz modułami optycznymi GE (1000Base-SX, 1000Base-LX/LH). 4 Urządzenie o wysokości 1U przystosowane do montażu w szafie telekomunikacyjnej 19 (zapewnienie pełnego wyposażenia montażowego). 5 Przełącznik musi zapewniać możliwość stakowania z zapewnieniem następujących parametrów: a. Przepustowość w ramach stosu min. 480Gb/s b. Min. 9 urządzeń w stosie c. Zarządzanie poprzez jeden adres IP d. Możliwość tworzenia połączeń cross-stack link aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad e. Przełączniki muszą umożliwiać współdzielenie mocy zasilaczy tzn. zasilacze muszą stanowić zasób wspólny dla wszystkich przełączników w stosie (redundancja zasilania bez konieczności instalacji zasilaczy zapasowych w każdym przełączniku, możliwość pożyczania mocy dla innych jednostek w stosie, w tym dla przełączników wymagających większej mocy dla PoE o ile takowe są zainstalowane w stosie) 6 Urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów

7 7 Z urządzeniem wymaga się dostarczenia: zasilacza podstawowego i redundantnego, każdego o mocy minimum 700W. wkładek SFP/SFP+ w ilości: 8 szt. 10G oraz 4 szt. 1G, umożliwiających połączenie z przełącznikami dostępowymi będącymi przedmiotem niniejszej specyfikacji 8 Przełącznik musi posiadać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o funkcję kontrolera sieci bezprzewodowej WiFi (poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych) z zachowaniem następujących parametrów: a. Centralne zarządzanie punktami dostępowymi zgodnie z protokołem CAPWAP (RFC 5415), w tym zarządzane politykami bezpieczeństwa i zarządzanie pasmem radiowym (RRM) b. Przepustowość dla sieci WiFi nie mniejsza niż 20Gb/s c. Obsługa minimim 100 punktów dostępowych d. Obsługa minimum 2000 klientów sieci WiFi e. Możliwość terminowania tuneli CAPWAP na przełączniku f. Elastyczne mechanizmy QoS dla sieci WiFi w tym możliwość definiowania parametrów usług per punkt dostępowy/ssid/klient sieci WiFi 9 Szybkość przełączania zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów również dla pakietów 64-bajtowych (przełącznik line-rate) 10 Minimum 4GB pamięci DRAM i 4GB pamięci flash 11 Urządzenie musi zapewniać przepustowość nie mniejszą niż 620Gbps Szybkość przełączania urządzenia musi wynosić minimum 450Mpps 12 Obsługa minimum 1000 sieci VLAN, adresów MAC, tras IPv4. 13 Obsługa protokołu NTP, IGMPv1/2/3 14 Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree b. IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree c. Obsługa minimum 128 instancji protokołu STP 15 Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego 16 Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP 17 Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) b. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN c. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL d. Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X e. Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC f. Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X g. Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem h. Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176 i. Minimum 3000 wpisów dla list kontroli dostępu (ACE) j. Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www) k. Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard l. Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS lub TACACS+ m. Obsługa list kontroli dostępu (ACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL

8 (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia) 18 Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Implementacja co najmniej 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi b. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi kolejek c. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) d. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP e. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting). Możliwość skonfigurowania do 2000 ograniczeń per przełącznik f. Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast g. Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP 19 Urządzenie musi zapewniać możliwość routingu statycznego i dynamicznego dla IPv4 i IPv6 (minimum protokół RIP). Urządzenie musi zapewniać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o wsparcie dla zaawansowanych protokołów routingu IPv4 (OSPF, BGP) i IPv6 (OPSFv3), funkcjonalności Policy-based routingu i routingu multicast (PIM-SM, PIM- SSM) poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych. 20 Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) 21 Urządzenie musi zapewniać możliwość tworzenia statystyk ruchu w oparciu o NetFlow/J- Flow lub podobny mechanizm, przy czym wielkość tablicy monitorowanych strumieni nie może być mniejsza niż Wymagane jest sprzętowe wsparcie dla gromadzenia statystyk NetFlow/J-Flow 22 Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) 23 Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band 24 Minimum jeden port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB. Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli USB. 25 Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją 26 Urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie Urządzenie musi posiadać wbudowany analizator pakietów 27 Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6 28 Razem z przełącznikiem powinna zostać dostarczona licencja umożliwiająca konfigurację/utrzymanie urządzenia przez dedykowany do tego celu System zarządzania infrastrukturą sieciową będący przedmiotem zamówienia. Dostarczone licencje nie mogą być na stałe przypisane do danego urządzenia. Razem z urządzeniem wymaga się dostarczenia świadczonego przez producenta serwisu 8X5XNBD na 36 miesięcy L.p. D. Dedykowany przez producenta zaoferowanych przełączników System zarządzania infrastrukturą sieciową. System umożliwiający następujące funkcjonalności 1 W zakresie zarządzania siecią przewodową: a) zarządzanie i zbieranie statystyk z wykorzystaniem co najmniej SNMP b) narzędzia automatycznej identyfikacji i wyszukiwania urządzeń instalowanych w sieci: możliwość manualnego dodawania urządzeń oraz automatycznego za pośrednictwem

9 protokołów takich jak: LLDP, ARP, OSPF, BGP c) narzędzia wyświetlania urządzeń sieciowych wraz z dynamiczną prezentacją zmiany stanu d) mapa topologii urządzeń z połączeniami oraz wizualizacja alarmów na urządzeniach e) narzędzia do konfiguracji urządzeń w zakresie przynajmniej interfejsów, list kontroli dostępu, wybranych protokołów routingu na routerach f) wbudowane przykładowe wzorce konfiguracji urządzeń, takie jak: konfiguracja usług bezpieczeństwa, agregacji linków, konfiguracji NTP, SNMP, NAT, itp. g) narzędzie do tworzenia wzorców konfiguracji na urządzenia h) funkcje archiwizacji konfiguracji, przeglądania zmian konfiguracji, automatyzacji zbierania konfiguracji urządzeń i) narzędzie do przeprowadzenia inwentaryzacji komponentów używanych w sieci w tym sprzętu i oprogramowania systemowego urządzeń sieciowych j) narzędzie do zarządzania obrazami oprogramowania urządzeń k) narzędzie umożliwiające zbieranie informacji o parametrach urządzeń, przynajmniej takich jak: zajętość CPU, zajętość pamięci, dostępność, ilość portów, utylizacja portów, itp. l) mechanizmy wspomagające wyszukiwanie, izolację problemów i ich rozwiązywanie m) zbieranie statystyk za pomocą Netflow n) monitoring wydajności sieci wraz z możliwością zbierania informacji o aplikacjach w sieci i parametrach ich działania pozwalające na analizę (np.: ilość ruchu, czas odpowiedzi, czas transakcji oraz opóźnienie) o) monitoring, którzy użytkownicy generują najwięcej ruchu, z jakich korzystają aplikacji oraz jakie jest ich wykorzystanie p) narzędzie do generowania raportów, które mogą być uruchamiane natychmiastowo lub w określonych odstępach czasu i być przeglądane na bieżąco lub wysyłane do pliku q) narzędzie do zbierania alarmów pochodzących z urządzeń, kategoryzacji alarmów r) informowanie o alarmach/incydentach przez notyfikację s) narzędzie do konfiguracji. monitoringu i optymalizacji usług WAN (technologia VPN, polityka routingu oraz polityka QoS z podziałem na aplikacje) 2 w zakresie zarządzania siecią bezprzewodową: a) graficzne planowanie i zarządzanie siecią bezprzewodową (hierarchiczne mapy lokalizacji, mapy zasięgu) z wykorzystaniem własnych planów budynków b) zarządzenie punktami dostępowymi i kontrolerami c) monitorowanie autonomicznych punktów dostępowych d) monitorowanie informacji takich jak: poziom szumu, poziom sygnału, interferencje sygnału pochodzących z punktów dostępowych e) raportowanie i statystyka min: wydajności urządzeń, obciążenia sieci, alarmów pochodzących z urządzeń f) wbudowane formularze do tworzenia polityki bezpieczeństwa, polityki QoS dla wielu punktów dostępu radiowego, a także możliwość tworzenia własnych g) automatyczne wykrywanie nowych punktów dostępowych w sieci radiowej h) obsługa sieci kratowych i) narzędzie do zbierania ruchu z określonego punktu dostępowego oraz klienta bezprzewodowego do pliku pcap z możliwością określenia filtrów i czasu zbierania ruchu j) wykrywanie nie autoryzowanych punktów dostępowych z określeniem ich lokalizacji na żądanie k) narzędzie do wykrywania czy nie autoryzowany punkt dostępowy podłączony jest do naszej infrastruktury przewodowej l) zarządzanie wersjami oprogramowania urządzeń m) mechanizmy tworzenia kopii zapasowych n) obsługa dostępu bezprzewodowego dla gości

10 o) narzędzie do planowania radiowego w oparciu o zadane plany budynku i potencjalne usługi sieci bezprzewodowej pozwalające na automatyczne lub manualne rozmieszczenie punktów dostępowych p) narzędzie do inspekcji poprawności rozmieszczenia punktów dostępowych pod kątem usług głosowych oraz usług lokalizacji q) współpraca z analizatorami widma częstotliwościowego r) współpraca z systemami lokalizacji urządzeń radiowych (punktów dostępowych, klientów, tagów) z prezentacją graficzną na mapie 3 w ogólnym zakresie funkcjonalności: a) praca w trybie przeglądarkowym pozwalając administratorowi na dostęp z dowolnego (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień) miejsca w sieci b) interfejs bazujący na HTML5 c) budowanie widoków przez użytkownika d) funkcje szybkiej nawigacji wraz z szybkim wyświetlaniem informacji przy zbliżeniu kursora myszy do interesującego obiektu e) hierarchizacja zarządzania możliwość określenia domen administracyjnych dla administratorów, możliwość wykorzystania wbudowanej bazy administratorów lub zewnętrznego serwera uwierzytelniającego f) narzędzia pozwalające na podział urządzeń w logiczne grupy reprezentujące oddziały, lokalizacje, budynki i inne definiowalne podgrupy g) współpraca z serwerami czasu (NTP) h) wbudowane formularze do konfiguracji usług na nowych urządzeniach i) wbudowane formularze do weryfikacji możliwości urządzeń pod kątem uruchomienia nowych usług (np. IEEE 802.1X) j) narzędzie do generowania raportów, które mogą być uruchamiane natychmiastowo lub w określonych odstępach czasu i być przeglądane na bieżąco lub wysyłane do pliku k) tworzenie raportów dotyczących urządzeń sieciowych, urządzeń klienckich oraz wydajności sieci l) zbieranie Netflow z urządzeń sieciowych m) narzędzie pozwalające na monitoring wydajności sieci wraz z możliwością zbierania informacji o aplikacjach w sieci i parametrach ich działania, pozwalające na analizę, którzy użytkownicy generują najwięcej ruchu, z jakich korzystają aplikacji oraz jakie jest ich wykorzystanie, itp. n) narzędzie pozwalające na diagnostykę działania urządzenia przez wykonanie ping, traceroute, połączenie się z urządzeniem przez telnet, ssh, http, https o) wyświetlanie wykresów korelujących zmiany w konfiguracji ze zdarzeniami na urządzeniu w celu lepszej i szybszej diagnostyki problemów p) narzędzie pozwalające na analizę połączenia urządzeń klienckich i użytkowników podłączonych w sposób przewodowy oraz bezprzewodowy do infrastruktury; narzędzie powinno pozwalać na m.in.: zbieranie informacji o parametrach podłączenia i umożliwiać administratorowi szybką analizę problemów związanych z podłączeniem urządzenia do infrastruktury q) współpraca z systemem od uwierzytelniania i autoryzacji urządzeń klienckich i użytkowników w celu zbierania informacji o polityce dostępowej nałożonej na urządzenie oraz w celu generowania raportów dotyczących statystyk AAA r) API REST do integracji z innymi narzędziami/systemami s) dostarczona wersja musi posiadać licencje na zarządzanie i monitorowanie posiadamymi aktualnie przez zamawiającego 4 urządzeniami z możliwością rozbudowy do przynajmniej 100. Pozostałe wymagane licencją zostały ujęte w opisie przełączników będących częscią zamówienia. 4 Platforma pod system do zarządzania: a) system powinien być dostarczony w najnowszej dostępnej wersji b) wspiera wysoką dostępność i pracę w trybie active-standby

11 (nie wymaga się dostarczania systemu w wysokiej dostępności) c) umożliwia synchronizację danych między systemami redundantnymi d) instalacja w formie maszyny wirtualnej lub na serwerach fizycznych wspieranych przez producenta systemu e) wymaga się dostarczenia w formie maszyny wirtualnej pracującej pod VMware ESXi f) nie wymaga się dostarczenia platformy sprzętowej pod system do zarządzania 5 Wraz z systemem należy dostarczyć licencje umożliwiające konfigurację/utrzymanie posiadanych przez zmawiającego 2 szt. przełączników WS-C2960X-48FPS-L oraz 2 szt. przełączników WS-C2960X-24PS-L. I. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (dot. przełączników A,B,C): 1. serwis gwarancyjny dostarczonych urządzeń musi być świadczony przez producenta lub autoryzowane przez producenta podmioty świadczące usługi serwisu gwarancyjnego. 2. dostarczone urządzenia muszą być nowe (tzn. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy na dzień poprzedzający dzień składania ofert) oraz nieużywane, przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem, 3. dostarczone urządzenia muszą posiadać oprogramowanie w wersji aktualnej (tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy) na dzień poprzedzający dzień składania ofert, 4. dostarczone urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży, 5. dostarczone urządzenia będą zapewniały integrację (w zakresie kompatybilności) z infrastrukturą sieciową Zamawiającego opartą aktualnie o przełączniki Cisco 2960X. 6. na dostarczone urządzenia będzie obowiązywała minimum trzyletnia gwarancja wraz ze wsparciem serwisowym. II. Usługi wsparcia technicznego obejmują w szczególności: 1. naprawę uszkodzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nie regenerowanych, nieużywanych części i podzespołów; 2. testowanie poprawności pracy Sprzętu po wykonaniu naprawy; 3. telefoniczną pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących urządzeń; 4. usługi wsparcia technicznego świadczone będą w dni robocze w godzinach od 8 do 17, na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Zamawiającego, przy czym usługi wskazane w pkt 2, będą świadczone bez konieczności dokonania zgłoszenia; 5. zgłoszenia będą przyjmowane przez Call Center w dni robocze w godzinach od 8 do 17; 6. zgłoszenia będą dokonywane przez Zamawiającego telefonicznie lub przy pomocy dedykowanego do tego celu systemu Wykonawcy; 7. obsługa zgłoszeń będzie się odbywać w języku polskim; 8. czas reakcji na zgłoszenie awarii urządzenia, liczony od chwili zgłoszenia awarii do chwili kontaktu inżyniera serwisowego z osobą wskazaną przez zgłaszającego 8 godzin, 9. czas naprawy urządzenia, liczony od chwili zgłoszenia awarii do chwili usunięcia awarii potwierdzonej diagnostyką lub testem 48 godzin;

12 10. zakres usług wsparcia technicznego obejmuje również dojazd i pracę osób wykonujących czynności serwisowe w imieniu Wykonawcy; 11. w przypadku gdy czas naprawy przekroczy 48 h bądź naprawa w miejscu użytkowania nie będzie możliwa, Wykonawca na czas naprawy udostępni urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach i standardach jak urządzenie naprawiane; 12. w przypadku niewykonania naprawy w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia do serwisu lub wystąpienia kolejnej awarii, wady lub usterki urządzenia sieciowego, po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych danego urządzenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia na nowe, wolne od wad w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania; 13. dostęp do stron internetowych producentów rozwiązań (dot. przełączników), umożliwiający: a) pobieranie nowych wersji oprogramowania, b) dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej, c) dostęp do pomocy technicznej producentów. III. Wielkość przedmiotu zamówienia. Zamawiający zamówi następujące ilości sprzętu: a) 4 szt. przełącznika opisanego w pkt A, b) 1 szt. przełącznika opisanego w pkt B, c) 1 szt. przełącznika opisanego w pkt C. IV. Usługa Instalacji i konfiguracji z udziałem personelu Zamawiającego, wykonaniem dokumentacji powdrożeniowej oraz przeprowadzenie szkolenia. 1. Usługa instalacji i konfiguracji zostanie zrealizowana przez Wykonawcę do 3 dni po otrzymaniu od Zamawiającego, pisemnego zlecenia. Nie później niż do dnia 30 kwietnia 2016 r. 2. Instalacja i konfiguracja zostanie przeprowadzona z udziałem personelu Zamawiającego i będzie obejmowała (1 dzień): a) weryfikacja istniejącej sieci przygotowanych połączeń światłowodowych pod instalację urządzeń sieciowych; b) opracowanie koncepcji wdrożenia zamawianej infrastruktury; c) fizyczna instalacja oraz konfiguracja przełączników, ustawienie połączeń VLAN; d) uruchomienie dedykowanego systemu do zarządzania środowiskiem opartym dla zamówionej infrastruktury; 3. Przygotowanie zgodnie ze standardami dokumentacji powdrożeniowej; 4. Szkolenie (8 godzin) personelu Zamawiającego 3 osoby. Szkolenie musi obejmować: a) podstawowe czynności konfiguracyjne oraz zapoznanie z funkcjonalnościami poszczególnych modeli zainstalowanych przełączników; b) czynności konfiguracyjne wykonane przy niniejszym wdrożeniu c) obsługę wdrożonego dedykowano systemu do zarządzania; d) podstawowe procedury podczas awarii przełącznika (np. odtworzenie konfiguracji uszkodzonego przełącznika).

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Dostawa urządzeń sieciowych warstwy dystrybucyjnej sieci LAN Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przełączników sieciowych spełniających

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.6 Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Switch A 48 port. PoE MILWAN Przykładowa konfiguracja Numer produktu Opis Ilość WS-C3650-48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: ZAKUPU 6 SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW ZARZĄDZALNYCH (kod CPV: 32400000-7)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przełącznik typ 1 2szt 1 Urządzenie o zamkniętej konfiguracji i wysokości 1 RU. 2 Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 512MB pamięci DRAM oraz

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Dostawa zestawu dwóch przełączników rdzeniowych. W ramach zadania należy dostarczyć dwa przełączniki rdzeniowe o parametrach nie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2013. zawarta dnia 2013 r. w Warszawie

UMOWA Nr../2013. zawarta dnia 2013 r. w Warszawie ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA Nr../2013 zawarta dnia 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, zwanym dalej Zamawiającym, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 852 689, fax. 261 852 715, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 9/ZP/15 Warszawa 25.03.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa Załącznik Nr 1 do SIWZ URZĄDZENIA AKTYWNE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z SYSTEMEM MONITORINGU - OPIS Dokumentacja Projektowa 1. Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt realizacyjny Projekt będzie zawierał

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST. Strona 1 Or.V.271.26.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 14.08.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 143-248780 z dnia 25.07.2013)

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane

Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane Sztuk 14 Konfiguracja Parametry wymagane Parametry oferowane Urządzenie musi posiadać wysokość 1U Powinno mieć możliwość montażu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie wyposażenia sieci komputerowej Wydziału Fizyki UW wraz z jego uruchomieniem w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, Warszawa

Uzupełnienie wyposażenia sieci komputerowej Wydziału Fizyki UW wraz z jego uruchomieniem w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, Warszawa Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/93/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU URZĄDZENIA DLA SIECI BEZPRZEWODOWEJ W GMACHU GŁÓWNYM, BIBLIOTECE GŁÓNEJ ORAZ CND - I ETAP typ A szt.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. CZĘŚĆ 5 POZYCJA A Bezprzewodowe punkty dostępowe Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. CZĘŚĆ 5 POZYCJA A Bezprzewodowe punkty dostępowe Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii I. CZĘŚĆ 5 POZYCJA A Bezprzewodowe punkty dostępowe Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii 1. Tabela z wyszczególnieniem poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. Wymagane minimalne parametry

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt Parametry minimalne: 1) Konstrukcja zamknięta. Montaż w stelażu RACK 19, wysokość 1U 2) 24 porty Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych na potrzeby Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Przemysłowy przełącznik posiadający 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45,8x 100/1000Mbit/s SFP lub 8x 10/100/1000 Mbit/s

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia w BZP: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia w BZP: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 40816-2014 z dnia 2014-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myszków 1. Dostawę i uruchomienie macierzy dyskowej, 2. Dostawę i uruchomienie przełączników, 3. Certyfikowane

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: Aparatura monitorująca - 1 zestaw ZAŁĄCZNIK 4 A LP NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ WYMAGANA I. Monitor pacjenta/nadajnik, ilość sztuk 8, o poniżej

Bardziej szczegółowo

Zadanie przełączniki, routery, firewall i wdrożenie systemu bezpieczeństwa oraz uruchomienie sieci bezprzewodowej

Zadanie przełączniki, routery, firewall i wdrożenie systemu bezpieczeństwa oraz uruchomienie sieci bezprzewodowej Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 1 Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja wyposażenia budynku LCK w Lublinie jak poniżej: Zadanie przełączniki, routery, firewall

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dotyczące dostarczanego sprzętu

Wymagania szczegółowe dotyczące dostarczanego sprzętu Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający dopuszcza realizację poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury sieciowej Projekt dotyczy dostawy jednego przełącznika ethernetowego rdzeniowego oraz trzech przełączników dostępowych. Poniżej została

Bardziej szczegółowo

Wymagania wspólne. Przełącznik typ A 2 szt.

Wymagania wspólne. Przełącznik typ A 2 szt. Wymagania wspólne 1. Przełączniki typu A, B oraz C muszą być tego samego producenta oraz wspierać funkcję tworzenia stosów wykorzystując różne modele dostarczanych przełączników. 2. Wykonawca musi posiadać

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 06 06 2014 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 06 06 2014 r. Załącznik nr 1.3 do SIWZ Sprawa numer: 10/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 06 06 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci WiFi w Urzędach Statystycznych oraz w Głównym

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1 ZAŁACZNIK NR 9 GRUPA PRODUKTÓW 9 WiFi Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1 I. Parametry techniczne punktu dostępowego: 1. obsługa standardów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych wraz z uruchomieniem i konfiguracją w celu rozbudowy sieci bezprzewodowej wifi w Urzędzie Marszałkowskim

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę infrastruktury sieciowej w zakresie głównych przełączników sieciowych Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Poz. A Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia SPRZĘT SIECIOWY zgodnie

Bardziej szczegółowo

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 ROZBUDOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ INSTYTUTU NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, POPRZEZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA I

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na: Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia.... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem umowy jest modernizacja infrastruktury dostępowej SSL VPN wraz z dostawą fabrycznie nowego, pochodzącego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń sieciowych, szaf serwerowych oraz okablowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach

Bardziej szczegółowo

Zadanie przełączniki, routery, firewall i wdrożenie systemu bezpieczeństwa oraz uruchomienie sieci bezprzewodowej

Zadanie przełączniki, routery, firewall i wdrożenie systemu bezpieczeństwa oraz uruchomienie sieci bezprzewodowej Załącznik nr 1a do SIWZ - zmieniony SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 1 Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja wyposażenia budynku LCK w Lublinie jak poniżej: Zadanie przełączniki, routery,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr 115/UM/WOSI/BŁiI/2016. zawarta w Warszawie w dniu roku

U M O W A nr 115/UM/WOSI/BŁiI/2016. zawarta w Warszawie w dniu roku Egz. Nr - U M O W A nr 115/UM/WOSI/BŁiI/2016 pomiędzy: zawarta w Warszawie w dniu... 2016 roku Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, zwanym w

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa Załącznik Nr 1 do SIWZ URZĄDZENIA AKTYWNE SIECI KOMPUTEROWEJ - OPIS Dokumentacja Projektowa 1. Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt realizacyjny Projekt będzie zawierał harmonogram działań oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r. Załącznik nr 1.3 do SIWZ Sprawa numer: 10/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci WiFi w Urzędach Statystycznych oraz w Głównym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi OR.272.13.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 2 do SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt.

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 L. p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE 1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Parametr Wymagania minimalne Parametry sprzętu oferowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Załącznik Nr 5 do SIWZ Cześć II Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe, wyprodukowane nie

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej

Formularz Oferty Technicznej ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 3a do SIWZ (Załącznik nr 1 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej 1. Minimalne wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 1 do Umowy nr. z dnia. Specyfikacja Techniczna 1. Stan obecny telefonii VoIP w UMW Wrocławia Aktualnie Zamawiający posiada system telefonii VoIP oparty na rozwiązaniu Cisco Unified Call Manager

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Przełącznik typu A(producenta, model):..

Przełącznik typu A(producenta, model):.. Załącznik nr 7 Przełącznik typu A(producenta, model):.. Element składowy Spełnia 1.1. Specyfikacja fizyczna 1.1.1. Min. 44 x RJ-45 10/100/1000Base-T 1.1.2. 1 RJ-45 port zarządzający 1.2. Wydajność 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo