0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ /14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ /14 ROZBUDOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ INSTYTUTU NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, POPRZEZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA I LICENCJI WRAZ Z ICH WDROŻENIEM, INSTRUKTAŻEM, SZKOLENIEM I SERWISEM POWDROŻENIOWYM ORAZ INSTALACJĄ PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH SIECI BEZPRZEWODOWEJ Zamówienie dofinansowywane z Projektu: Rozwój infrastruktury informatycznej oraz utworzenie centrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata , Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki 0/62

2 SPIS TREŚCI 1/62 Opis przedmiotu zamówienia: Przełącznik warstwy trzeciej ze wsparciem dla wirtualizacji, oraz sieci SAN Moduły dla routerów Cisco ISR G Zestaw licencji do posiadanego urządzenia Cisco ASA-X Urządzenie pełniące funkcję zapory sieciowej wraz z odpowiednimi licencjami Przełączniki dostępowe warstwy drugiej z POE typu pierwszego, z dwoma uplinkami o przepustowości min. 10 Gbps Przełącznik dostępowy warstwy drugiej z POE typu drugiego, z dwoma uplinkami o przepustowości min. 10 Gbps Przełącznik dostępowy warstwy drugiej z POE typu piątego, z dwoma uplinkami o przepustowości min. 1 Gbps Przełącznik dostępowy warstwy drugiej z POE typu trzeciego, z czterema uplinkami o przepustowości min. 1 Gbps Przełącznik dostępowy warstwy drugiej z POE typu czwartego, z czterema uplinkami o przepustowości min. 1 Gbps Punkty dostępowe typu WiFi w standardzie ac, współpracujące z centralnym kontrolerem sieci bezprzewodowej Kontroler sieci bezprzewodowej do centralnego zarządzania punktami dostępowymi i egzekucją dostępu do sieci bezprzewodowej dla min 100 punktów dostępu wraz z kontrolerem zapasowymzestaw (kontroler podstawowy + kontroler zapasowy) System uwierzytelnienia wraz z platformą sprzętową i licencjami na 1500 urządzeń końcowych Moduł SFP o prędkości 1Gbps medium: kabel UTP 1Gbps Moduł SFP o prędkości 1Gbps medium: światłowód wielomodowy ST Moduł SFP+ prędkości 10Gbps medium: światłowód wielomodowy ST Serwer kasetowy wraz z oprzyrządowaniem...28 I. Serwer kasetowy II. Oprzyrządowanie przełącznik do serwerów kasetowych Oprogramowanie do wirtualizacji wraz z licencjami Macierz z funkcją replikacji Terminal wideo Biurkowy terminal wideo Wideotelefon Telefony IP dedykowane do sal konferencyjnych (Zestaw głosowy) Elementy systemu telefonicznego (sprzęt, oprogramowanie i licencje) I. System zunifikowanej komunikacji...43 Podstawowe cele i charakterystyka systemu zunifikowanej komunikacji...43 Funkcje zarządzania połączeniami w systemie zunifikowanej komunikacji...43 Funkcje centralnego Contact Center dla usług helpdesku w systemie zunifikowanej komunikacji...47 Funkcje informacji o dostępności abonentów w systemie zunifikowanej komunikacji...48

3 Funkcje zewnętrznej bramy multimedialnej...49 Funkcje i infrastruktura do realizacji planowanych spotkań wideo...49 Funkcje i infrastruktura do realizacji nieplanowanych spotkań wideo...52 Skalowalność i architektura systemu zunifikowanej komunikacji...53 HARMONOGRAM WDROŻENIA...55 Opisowy plan wdrożenia...55 Prace wstępne:...56 Etap 1:...56 Etap 2:...58 Etap 3:...59 Etap 4:...60 Etap 5: /62

4 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i rozwój infrastruktury teleinformatycznej, poprzez dostawę urządzeń, oprogramowania i licencji wraz z ich wdrożeniem, instruktażem, szkoleniem i serwisem powdrożeniowym oraz instalacją punktów dostępowych sieci bezprzewodowej. Zamówienie zostało podzielone na dwa następujące zadania: Zadanie 1:Budowa konwergentnego szkieletu sieci LAN/WAN i sieci bezprzewodowej ze wsparciem dla środowisk wirtualizacyjnych, bezpieczeństwa, mobilności i jednolitej komunikacji. Dostawa urządzeń, oprogramowania i licencji potrzebnych do realizacji zadania pierwszego obejmują specyfikacje techniczne opisane od punktu 1 do 15 włącznie. Zadanie 2:Unifikacja architektury serwerów i platformy do komunikacji tekstowej, głosowej i wideo z rozbudową systemu dyskowo macierzowego. Dostawa urządzeń, oprogramowania i licencji potrzebnych do realizacji zadania drugiego obejmują specyfikacje techniczne opisane od punktu 16 do 23 włącznie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Harmonogram wdrożenia obu zadań, wraz z podziałem na etapy i fazy opisany jest w osobnym rozdziale. Wszystkie zaproponowane urządzenia, licencje i oprogramowanie muszą: - być objęte min. 36-miesięcznym (3 lata) serwisem opartym na serwisie producenta urządzenia, zapewniającym wymianę uszkodzonego sprzętu najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia awarii, jeżeli zgłoszenie wpłynęło w dniu roboczym do godziny 12:00, lub kolejnego dnia w pozostałych przypadkach i zapewniać w tym okresie możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania do nowych wersji, i dostępu do wsparcia technicznego producenta, - być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych innych projektach. Nie dopuszcza się urządzeń typu refurbished lub odnowionych (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta), - pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji numerów seryjnych dostarczonej platformy sprzętowej u producenta, w celu sprawdzenia czy pochodzi ona z legalnego kanału sprzedaży, - końcowym właścicielem oferowanego sprzętu, licencji i oprogramowania musi być Zamawiający. Wykonawca, w ramach osobnej umowy musi zapewnić serwis powdrożeniowy (wsparcie techniczne) dla wdrażanego systemu na następujących warunkach: 1. W ilości minimum 8 godzin zegarowych (ryczałtowych) w miesiącu, (min. 8 godz. max 16 godz.) 2. Każda dodatkowa godzina płatna według przyjętej stawki godzinowej - podstawowej (min. 50PLN max 250PLN), 3. Czas podjęcia reakcji tj. rozpoczęcia działań naprawczych na zgłoszenie w dzień roboczy do 8 godzin (od 1 godz. do 8 godz.), 4. Każdy dojazd do siedziby klienta mieszczącej się na terenie Krakowa liczony jako jedna roboczogodzina (ryczałtowa), w każdym innym przypadku koszt dojazdu ustalany jest indywidualnie, 5. Rozliczanie z dokładnością do 15 minut, 6. Raport z wykorzystanego czasu, 7. Bezpośredni kontakt telefoniczny i mailowy do minimum dwóch inżynierów obsługujących klienta od strony sieciowej i dwóch inżynierów od strony serwerów i systemu macierzowego, 8. Przewidziane we wsparciu godziny mogą być wykorzystywane na poczet wprowadzania zmian w konfiguracji dostarczonych i skonfigurowanych urządzeń (dotyczy to również uruchamiania nowych funkcjonalności), 9. Niewykorzystane w danym miesiącu godziny wsparcia przechodzą na kolejny okres w skali roku. 10. Okres serwisu powdrożeniowego 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 3/62

5 11. Zakres serwisu powdrożeniowego w szczególności będzie obejmował a) aktualizacje oprogramowania serwerów, analizę logów i zdarzeń zachodzących w sieci, b) rozwiązywanie bieżących problemów występujących w strukturze sieci oraz na serwerach, c)utrzymanie Systemu Informatycznego Zleceniodawcy w stanie nieprzerwanej użyteczności, d)pomoc w rozbudowie Systemu Informatycznego Zleceniodawcy. 12. Zapłata ryczałtowej miesięcznej opłaty z tytułu serwisu następować będzie po wykonaniu usługi, na podstawie faktury dostarczonej do siedziby Zamawiającego, z 14-dniowym terminem płatności liczonym od dnia dostarczenia. 13. Sposób rozliczania godzin w przypadku nagłych awarii/zgłoszeń: a) Awarie/zgłoszenia w czasie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00 - stawka podstawowa, b) Awarie/zgłoszenia w czasie od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-9:00 - stawka podstawowa powiększona o 50%,jeżeli w tym czasie podjęto interwencję. c) Awarie/zgłoszenia w soboty - stawka podstawowa powiększona o 100%, jeżeli w tym czasie podjęto interwencję, d) Awarie/zgłoszenia w święta - stawka podstawowa powiększona o 150 %, jeżeli w tym czasie podjęto interwencję. 14. Wykonawca zobowiązuje się do nie przekazywania, nie ujawniania osobom trzecim oraz niewykorzystywania we własnej działalności Informacji Poufnych w szerszym zakresie niż jest to konieczne do realizacji postanowień Umowy. 15. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią całości lub części praw lub obowiązków wynikających z postanowień umowy serwisu powdrożeniowego, bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W ramach składanej oferty Wykonawca winien wypełnić Formularz Ofertowy zgodnie z załączonym wzorem i wymaganiami zawartymi w SIWZ. Rozbudowa i rozwój infrastruktury teleinformatycznej, ma zostać oparta na aktualnej infrastrukturze Zamawiającego, stąd nie dopuszcza się wymiany żadnego z elementów jego obecnej infrastruktury (sprzęt, licencje i oprogramowanie). Zaoferowany sprzęt, musi być w 100% kompatybilny z aktualnymi elementami i możliwymi do uruchomienia na nich funkcjonalnościami. Elementami aktualnej infrastruktury teleinformatycznej, na których zostanie oparta rozbudowa systemu są: - telefony Cisco IP Phone 9971, 6941 i firewall Cisco ASA-X 5545, - routery Cisco ISR G i 2951, - przełączniki Cisco Catalyst 3850, - macierz EMC VNXe 3150, - bramka GSM 2N Stargate. - Oprogramowanie do wirtualizacji WMWare ver 5.5 (brak wolnych licencji) - System bilingowy Firmy Centinet Kobi Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie zdemontować, odebrać i zutylizować obecnie używane przez Zamawiającego następujące urządzenia: I. Serwery sztuk 5 1. Compaq (HP) ML Compaq (HP) ML HP ML HP ML HP ProLiant DL380 G4 II. Zasilacze do telefonów sztuk 360: 1. CISCO model /62

6 III. Przełączniki sztuk Switch HP G sztuk 5 2. Switch HP G sztuk 4 3. D-link des-1016d sztuk 1 4. D-link DE-816TP sztuk 1 5. D-link DES-3526 sztuk 1 6. D-link DES-3550 sztuk 2 7. SmartStack ELS10-26TX sztuk Com SuperStack II Switch 3300 sztuk Com SuperStack 3 Switch 4226T sztuk Switch 3com 24porty SuperStack sztuk Switch 3com 24porty SuperStack sztuk Switch 3com 24porty 3300MX sztuk Switch (bez nazwy) z oznaczeniami 3C sztuk Hub 12 portów SuperStack Hub10 sztuk 1 IV. Routery sztuk 2 1.Cisco Cisco 1700 Wykonawca zobowiązany jest to zapewnienia gwarancji na wdrożoną konfigurację i przeprowadzania niezbędnych aktualizacji oprogramowania, na okres minimum 3 miesięcy po zamknięciu wdrożenia. Wykonawca zobowiązany jest przekazać pełny dostęp do skonfigurowanych urządzeń Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić kurs CCNA dla pięciu osób. Rozpoczęcie kursu musi nastąpić niezwłocznie po podpisaniu umowy. Kurs CCNA musi obejmować swoim materiałem wszystkie 4 semestry CCNA R&S i musi być realizowany wg. najnowszego programu CCNA w wersji 5.0, w trybie zalecanym przez NetAcad, i przygotować kursantów do egzaminu CCNA. Wszystkie instruktaże i szkolenie CCNA związane z tym projektem muszą zostać przeprowadzone przez osobę posiadającą certyfikaty CCAI CCNP, CCNP Security, CCDP, CCNA Wireless i CCNA Voice lub wyższe/równoważne. Szkolenie CCNA musi odbyć się w sali szkoleniowej na terenie Krakowa i zawierać część praktyczną i teoretyczną. Sala szkoleniowa wyposażona w co najmniej 10 komputerów, rzutnik i sprzęt sieciowy zgodny z wymaganiami kursu. Od Wykonawcy wymaga się oddelegowania do prac konfiguracyjnych i instruktażu personelu posiadającego następujące certyfikaty: - CCDP (Cisco Certified Design Professional), - CCNP R&S (Cisco Certified Network Professional Routing&Switching), - CCNP-V (CCNP Voice, formerly known as CCVP), - CCNP-S (CCNP Security, formerly known as CCSP), - CCAI CCNP (Cisco Certified Academy Instructor CCNP), - CSSDS (Cisco Security Solutions and Design Specialist), - CCNA-W (CCNA Wireless), - VMware Certified Associate Data Center Virtualization (VCA-DCV), - VMware Certified Associate Workforce Mobility (VCA WM). Listę wydelegowanych osób, wraz z listą posiadanych przez nich certyfikatatów należy załączyć razem z ofertą. Zajęcia muszą być przeprowadzone w Krakowie, raz w tygodniu (wtorek, środa lub czwartek) po 8 godzin. 5/62

7 Zajęcia muszą uwzględniać następujące przerwy: dwa tygodnie ferii zimowych (szkół krakowskich, w drugiej połowie lutego tj. od do ) oraz miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień). Ostateczny możliwy termin zakończenia szkolenia to 10 grudzień Zestawienie wymaganych dostaw/usług/robót budowlanych: 1. Przełącznik warstwy trzeciej ze wsparciem dla wirtualizacji, oraz sieci SAN (wraz licencjami dla warstwy 3) - Ilość: 6 sztuk Wymagania urządzenia: 1. Dwa zasilacze pracujące w konfiguracji redundantnej. 2. Każdy przełącznik musi zostać dostarczony z sześcioma 1, 3 i 5 metrowymi i dwunastoma 10 metrowymi kablami typu Twinax (10GB) współdziałającymi z jego portami. 3. 1RU wysokości. 4. Porty i ich typ: a) Obsługa 48 portów 1/10GE SFP+ oraz 6 portów 40GE QSFP, b) Obsługa wkładek interfejsowych 10GE-SR i 10GE-LR, c) Możliwość pracy portów w trybie 1 GE 5. Przepustowość line rate dla ruchu L2/L3 6. Przełącznik musi mieć możliwość instalacji SFP FC 8Gbps na 16 portach (jeśli nie jest to w standardzie, wymagane jest dostarczenie przełącznika z odpowiednimi licencjami) 7. Urządzenie musi umożliwiać dołączenia do minimum 16 zewnętrznych, wyniesionych modułów posiadających 4 x porty 10GE SFP+ (uplink) oraz 48 portów 100/1000BaseT. 8. Zarządzanie modułami musi odbywać się wyłącznie z jednostki centralnej. 9. Moduły muszą być dołączone do przełącznika łączem 2x10G oraz umożliwiać rozbudowę podłączenia do 4x10G w przyszłości. 10. Dołączenie modułów nie może być zrealizowane z wykorzystaniem mechanizmów L2 (np. Spanning Tree). 11. Dołączenie musi stanowić rozszerzenie w domenie warstwy L Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo przełączanie pakietów w warstwie L3. Ponadto urządzenie musi oferować wsparcie dla mechanizmów routingu dynamicznego RIPv2, OSPF oraz BGP. 13. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy przełącznika sieci SAN (Fibre Channel): a) Standardowe typy portów Fibre Channel: E, F, oraz NP; b) Rozszerzone typy portów Fibre Channel: TE oraz VF; c) Do 64 buffer credits (BB credits) na każdy port FC; d) Do 32 wirtualnych sieci SAN (VSAN); e) Grupowanie portów FC w wiązki PortChannel; f) Przesyłanie ruchu z różnych VSAN-ów w ramach pojedynczego interfejsu lub wiązki (VSAN trunking); g) Fabric Device Management Interface (FDMI); h) Fibre Channel ID (FCID) persistence; i) Przesyłanie ramek w trybie In-Order Delivery; j) Wirtualizacja portów typu N-port (NPV); k) Wirtualizacja N-port identifier (NPIV); l) Serwisy FC: Name server, registered state change notification (RSCN), login services, name-server zoning; m) Odrębne serwisy FC dla każdego VSANu; 6/62

8 n) Wsparcie mechanizmów bezpieczeństwa Diffie-Hellman Challenge Handshake Authentication Protocol (DHCHAP) oraz Fibre Channel Security Protocol (FC-SP); o) Autentykacja Host-to-switch oraz switch-to-switch za pomocą FC-SP; p) Routing Fabric Shortest Path First (FSPF); q) Standardowy Zoning; r) Port Security (w oparciu o domenę FC i port); s) Fibre Channel traceroute; t) Fibre Channel ping; u) Fibre Channel debugging; 14. Wymagana jest implementacja następujących zaleceń IEEE Data Center Bridging: a) IEEE 802.1Qbb PFC (per-priority pause frame support); b) DCBX Protocol; c) IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection; 15. Wymagane funkcje L2: a) Trunking IEEE 802.1Q VLAN; b) Wsparcie dla 4096 sieci VLAN; c) Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+) (IEEE 802.1w); d) Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s): 64 instancje; e) Spanning Tree PortFast; f) Spanning Tree Root Guard; g) Spanning Tree Bridge Assurance; h) NIC teaming; i) Internet Group Management Protocol (IGMP) Versions 2, 3; j) Grupowanie EtherChannel (do 16 portów per wiązka EtherChannel); k) Grupowanie virtual PortChannel (vpc) polegające na terminowaniu pojedynczej wiązki EtherChannel na 2 niezależnych przełącznikach; l) Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad; m) Ramki Jumbo dla wszystkich portów (do 9216 bajtów); n) Ramki Pause (IEEE 802.3x); o) Prewencja niekontrolowanego wzrostu ilości ruchu (storm control), dla ruchu unicast, multicast, broadcast; 16. Funkcje QoS a) Layer 2 IEEE 802.1p (CoS); b) 8 sprzętowych kolejek per port; c) Dedykowana konfiguracja QoS dla każdego portu; d) Przypisanie CoS na każdym porcie; e) Klasyfikacja QoS w oparciu o listy (ACL (Access control list) w warstwach 2, 3, 4; f) Virtual output queuing dla każdego portu; g) Kolejkowanie na wyjściu w oparciu o CoS; h) Bezwzględne (strict-priority) kolejkowanie na wyjściu; i) Kolejkowanie WRR (Weighted Round-Robin) na wyjściu; 17. Funkcje bezpieczeństwa a) Wejściowe ACL (standardowe oraz rozszerzone); b) Standardowe oraz rozszerzone ACL dla warstwy 2 w oparciu o: adresy MAC adresy, typ protokołu; c) Standardowe oraz rozszerzone ACL dla warstw 3 oraz 4 w oparciu o: IPv4 i IPv6, Internet Control Message Protocol (ICMP), TCP, User Datagram Protocol (UDP); 7/62

9 d) ACL oparte o VLAN-y (VACL); e) ACL oparte o porty (PACL); f) Logowanie i statystyka dla ACL; 18. Funkcje zarządzania a) Port zarządzający 10/100/1000 Mbps; b) Port konsoli CLI; c) Zarządzanie In-band switch; d) SSHv2; e) Telnet; f) Authentication, authorization, and accounting (AAA); g) RADIUS; h) TACACS+; i) Syslog; j) Wbudowany analizator pakietów; k) SNMP v1, v2, v3; l) Wsparcie dla mechanizmów Enhanced SNMP MIB; m) Remote monitoring (RMON); n) Advanced Encryption Standard (AES) dla ruchu zarządzającego; o) Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MS-CHAP); p) Role-Based Access Control RBAC; q) Kopiowanie ruchu za pośrednictwem mechanizmu Switched Port Analyzer (SPAN) dla fizycznych portów Ethernet, wiązek PortChannel, sieci VLAN, interfejsów Fibre Channel; r) Liczniki pakietów wchodzących/wychodzących per każdy port; s) Network Time Protocol (NTP); t) Diagnostyka procesu BOOT; 19. Wymagania wydajnościowe a) Wymagane jest opóźnienie przełączania pakietów nie większe niż 1 µs przy 10 Gbps; b) Wymagana jest prędkość przełączania wirespeed dla każdego portu 10GE; c) Wymagana jest przepustowość 500 mpps L2; d) Wymagana jest przepustowość 200 mpps L3; e) Wymagany jest rozmiar tabeli adresów MAC min ; 20. Obsługa do minimum 14,000 dynamicznych tras IPv4 i 7,000 IPv6 21. Obsługa do minimum 800 VRF 2. Moduły dla routerów Cisco ISR G Ilość: 3 sztuki Wymagania dla modułu/karty: 1. Musi posiadać możliwość instalacji w routerach Cisco ISR G i pracy jako port routowany i możliwościach takich, jak pozostałe porty GE w urządzeniu. 2. Musi posiadać port 1Gbps wspierający SFP i miedziane RJ Port musi umożliwiać pracę jako tzw. root-port w urządzeniu. 8/62

10 3. Zestaw licencji do posiadanego urządzenia Cisco ASA-X Ilość: 1 szt. Wymagania dla licencji: - obsługa do 50 równoległych tuneli SSL VPN w trybie Client i Clientless, - możliwość korzystania z funkcjonalności Botnet Traffic Filter na okres 3 lat, - obsługa do 24 sesji UC Proxy, - obsługa VPN dla telefonii, - obsługa oprogramowania AnyConnect Mobile. 4. Urządzenie pełniące funkcję zapory sieciowej wraz z odpowiednimi licencjami Ilość: 1 szt. Wymagania urządzenia: 1. Wydajność: - urządzenie musi oferować co najmniej 3 Gbps maksymalnej wydajności dla ruchu IPv4 i IPv6 - urządzenie musi oferować co najmniej 900 Mbps maksymalnej wydajności z włączoną funkcjonalnością ściany ogniowej (firewall) i systemu wykrywania włamań (IPS) - urządzenie musi oferować co najmniej 400 Mbps maksymalnej wydajności dla szyfrowania VPN algorytmami 3DES/AES - urządzenie musi wspierać co najmniej 2500 tuneli IPSec VPN (peers) site-to-site - urządzenie musi wspierać co najmniej 2500 tuneli SSL/VPN z użyciem klienta lub w trybie clientless (dostarczyć należy minimum 50 licencji, w przyszłości musi istnieć możliwość rozbudowy do 2500 bez potrzeby zmiany sprzętu) - urządzenie musi oferować przynajmniej 30,000 nowych połączeń na sekundę - urządzenie musi oferować przynajmniej 750,000 równoczesnych translacji NAT lub PAT - urządzenie musi wspierać ramki Ethernet typu Jumbo (9216 bajtów) - urządzenie musi posiadać konsumpcję energii nie większą niż 500W 2. Parametry: - urządzenie musi posiadać przynajmniej 12 GB pamięci RAM - urządzenie musi pracować w oparciu o 64-bitowy system operacyjny - urządzenie musi posiadać przynajmniej 8 GB pamięci flash - urządzenie musi umożliwiać realizację dostępu administracyjnego do interfejsu zarządzania opartego o role (RBAC) - urządzenie musi posiadać dedykowany interfejs do wprowadzania zmian w trybie out-of-band (konsola) - urządzenie musi posiadać 2 porty USB ze wsparciem systemu plików na kluczach USB - urządzenie musi mieć rozmiar 1U i umożliwiać instalację w szafie 19 - urządzenie musi posiadać dwa zasilacze redundantne 3. Interfejsy: a) Urządzenie musi posiadać przynajmniej 8 zintegrowanych interfejsów Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T b) Urządzenie musi wspierać przynajmniej 300 VLANów w trybie pracy jako firewall warstwy 3 (routed) dla protokołu IPv4 i IPv6 c) Urządzenie musi wspierać przynajmniej 8 grup po 4 VLANy per kontekst w trybie pracy jako firewall warstwy 2 (transparent) dla protokołu IPv4 i IPv6 d) Urządzenie musi posiadać moduł rozszerzeń, umożliwiający obsadzenie dodatkowej karty z interfejsami sieciowymi, posiadającej przynajmniej 6 dodatkowych interfejsów Gigabit Ethernet 9/62

11 10/100/1000BASE-T, lub przynajmniej 6 dodatkowych interfejsów Gigabit Ethernet SFP 1000BASE- SX lub -LX/LH 4. Urządzenie musi umożliwiać realizację wysokiej dostępności dla ruchu IPv4 i IPv6 poprzez mechanizmy: - failover active-standby - failover active-active - wsparcie dla routingu asymetrycznego w trybie active-active 5. Możliwość przenoszenia konfiguracji 1 do 1 z aktualnego urządzenia Cisco ASA-X 5545 (nie dopuszcza się użycia do tego celu żadnych dodatkowych skryptów i narzędzi). 6. Urządzenie musi wspierać także wszystkie funkcjonalności wraz z obsługą takiej samej ilości sesji, jaka wynika z licencji dokupowanych do urządzenia Cisco ASA-X 5545 w ramach obecnego przetargu, na okres 3 lat. 7. W chwili zamówienia, nie jest wymagana funkcjonalność IPS. 5. Przełączniki dostępowe warstwy drugiej z POE typu pierwszego, z dwoma uplinkami o przepustowości min. 10 Gbps - Ilość: 20 szt. Wymagania urządzenia: 1. Typ i liczba portów: a) Minimum 48 porty 10/100/1000 PoE+ zgodny ze standardem IEEE 802.3at. - Wymagane jest, aby wszystkie porty dostępowe 10/100/1000 obsługiwały standard zasilania poprzez sieć LAN (Power over Ethernet) zgodnie z IEEE 802.3at. Zasilacz urządzenia musi być tak dobrany, aby zapewnić minimum 370W dla portów PoE/PoE+. b) Minimum 2 dodatkowe porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+. 2. Co najmniej 512MB pamięci DRAM oraz co najmniej 128MB pamięci Flash 3. Wielkość tablicy adresów MAC: co najmniej Ilość obsługiwanych sieci VLAN: co najmniej Wydajność: - Przepustowość zapewniająca wydajność Line-rate - Przełączanie dla pakietów 64-bajtowych: min Mpps. 6. Urządzenie musi umożliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości co najmniej 9216 bajtów 7. Obsługa co najmniej 16 statycznych tras dla routingu IPv4 i IPv6, 8. Obsługa protokołu NTP, 9. Obsługa ruchu multicast - IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping, 10. Możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP Server, 11. Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokołu STP, 12. Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED 13. Musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP), 14. Musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego z nośnika danych podłączonego do portu USB, 15. Musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli, 16. Musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN), 17. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w 10/62

12 pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych, 18. Możliwość rozbudowy o funkcjonalność łączenia w stosy z zachowaniem następującej parametrów: - do min. 8 jednostek w stosie, - magistrala stakująca o przepustowości co najmniej 80Gb/s - możliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (Cross-stack EtherChannel) 19. Minimum 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę, 20. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, 21. Obsługa funkcji Guest VLAN, 22. Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, 23. Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X, 24. Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie, 25. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6, 26. Obsługa list kontroli dostępu (ACL) dla portów (PACL) i interfejsów SVI (RACL) - zarówno dla IPv4 jak i IPv6, 27. Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping (opcja 82), Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 28. Funkcjonalność Protected Port, 29. Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego, 30. Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych 31. Wsparcie dla mechanizmów zapewnienia jakości usług w sieci 32. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie co najmniej następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, 33. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek, 34. Możliwość obsługi jednej z powyżej wymienionych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), 35. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi 230V AC, możliwość zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszcza się także rozwiązanie zewnętrzne) 36. Wysokość maksymalnie 1U, montowany w szafie typu RAC Zgodność ze standardem 802.3az EEE 38. Obsługa RADIUS CoA (Change of Authorization) zgodnie z RFC Przełącznik dostępowy warstwy drugiej z POE typu drugiego, z dwoma uplinkami o przepustowości min. 10 Gbps - Ilość: 1 szt. Wymagania urządzenia: 1. Typ i liczba portów: a) Minimum 24 porty 10/100/1000 PoE+ zgodny ze standardem IEEE 802.3at. - Wymagane jest, aby wszystkie porty dostępowe 10/100/1000 obsługiwały standard zasilania poprzez sieć LAN (Power over Ethernet) zgodnie z IEEE 802.3at. Zasilacz urządzenia musi być tak dobrany, aby zapewnić minimum 370W dla portów PoE/PoE+. b) Minimum 2 dodatkowe porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+. 2. Co najmniej 512MB pamięci DRAM oraz co najmniej 128MB pamięci Flash 3. Wielkość tablicy adresów MAC: co najmniej /62

13 4. Ilość obsługiwanych sieci VLAN: co najmniej Wydajność: - Przepustowość zapewniająca wydajność Line-rate - Przełączanie dla pakietów 64-bajtowych: min Mpps. 6. Urządzenie musi umożliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości co najmniej 9216 bajtów 7. Obsługa co najmniej 16 statycznych tras dla routingu IPv4 i IPv6, 8. Obsługa protokołu NTP, 9. Obsługa ruchu multicast - IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping, 10. Możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP Server, 11. Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokołu STP, 12. Musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP), 13. Musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego z nośnika danych podłączonego do portu USB, 14. Musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli, 15. Musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN), 16. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych, 17. Możliwość rozbudowy o funkcjonalność łączenia w stosy z zachowaniem następującej parametrów: - do min. 8 jednostek w stosie, - magistrala stakująca o przepustowości co najmniej 80Gb/s - możliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (Cross-stack EtherChannel) 18. Minimum 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę, 19. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, 20. Obsługa funkcji Guest VLAN, 21. Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, 22. Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X, 23. Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie, 24. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6, 25. Obsługa list kontroli dostępu (ACL) dla portów (PACL) i interfejsów SVI (RACL) - zarówno dla IPv4 jak i IPv6, 26. Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping (opcja 82), Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 27. Funkcjonalność Protected Port, 28. Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego, 29. Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych. 30. Wsparcie dla mechanizmów zapewnienia jakość usług w sieci 31. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie co najmniej następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, 12/62

14 32. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek, 33. Możliwość obsługi jednej z powyżej wymienionych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), 34. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi 230V AC, możliwość zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszcza się także rozwiązanie zewnętrzne) 35. Wysokość maksymalnie 1U, montowany w szafie typu RAC Zgodność ze standardem 802.3az EEE 37. Obsługa RADIUS CoA (Change of Authorization) zgodnie z RFC Przełącznik dostępowy warstwy drugiej z POE typu piątego, z dwoma uplinkami o przepustowości min. 1 Gbps Ilość: 10 szt. Wymagania urządzenia: 1. Przełącznik wolnostojący wyposażony w 8 portów 10/100/1000BaseT PoE+ (zgodnych z IEEE 802.3at) oraz dwa porty uplink combo 10/100/1000 lub SFP 2. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-BX oraz CWDM zależnie od potrzeb Zamawiającego 3. Przełącznik musi być wyposażony w zasilacz wewnętrzny. Urządzenie musi zapewniać minimum 120W dla portów PoE 4. Szybkość przełączania minimum 13,2Mpps dla pakietów 64-bajtowych.Matryca przełączająca o wydajności minimum 10Gbps 5. Minimum 128MB pamięci DRAM 6. Minimum 64MB pamięci flash 7. Obsługa minimum 1000 sieci VLAN 802.1Q z pełnym zakresem VLAN IDs (4000) 8. Obsługa minimum 4000 adresów MAC 9. Obsługa protokołu NTP 10. Obsługa IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping 11. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree - Obsługa minimum 128 instancji STP 12. Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED 13. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 14. Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego 15. Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP 16. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a) Minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji b) Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN c) Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL d) Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X e) Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC 13/62

15 f) Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www) g) Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem h) Funkcjonalność elastycznego uwierzytelniania (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www) i) Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176 j) Możliwość wdrożenia uwierzytelniania w oparciu o 802.1X w trybie monitor (niezależnie od tego czy uwierzytelnianie się powiedzie, czy nie użytkownik ma prawo dostępu do sieci) jako element sprawdzenia gotowości instalacji na pełne wdrożenie 802.1X k) Przełącznik musi posiadać funkcję supplicanta 802.1X (możliwość podłączenia przełącznika do innego switcha z uruchomionym mechanizmem uwierzytelniania 802.1X) l) Obsługa funkcji bezpieczeństwa sieci LAN: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard (również na portach typu link aggregation) m) Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS lub TACACS+ n) Obsługa list kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera L3 (RACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia) o) Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE na portach dostępowych. 17. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a) Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi b) Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) c) Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP d) Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting) e) Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast f) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP 18. Wsparcie dla DHCP Option Wbudowane reflektometry (TDR) dla portów miedzianych 20. Urządzenie musi zapewniać możliwość routingu statycznego i dynamicznego (minimum w oparciu o protokół RIP i OSPF) dla protokołów IPv4 i IPv6 21. Możliwość obsługi tras routingu o jednakowym koszcie (ECMP - Equal-cost multi-path routing) 22. Obsługa funkcji DHCP Relay 23. Możliwość konfiguracji list ACL dla IPv6 24. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym 25. Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) 26. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) 27. Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli USB 14/62

16 28. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych 29. Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog 30. Urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie 31. Obudowa desktop pozbawiona wentylatorów 8. Przełącznik dostępowy warstwy drugiej z POE typu trzeciego, z czterema uplinkami o przepustowości min. 1 Gbps - Ilość: 10 szt Wymagania urządzenia: 1. Typ i liczba portów: a) Minimum 48 porty 10/100/1000 PoE+ zgodny ze standardem IEEE 802.3at. - Wymagane jest, aby wszystkie porty dostępowe 10/100/1000 obsługiwały standard zasilania poprzez sieć LAN (Power over Ethernet) zgodnie z IEEE 802.3at. Zasilacz urządzenia musi być tak dobrany, aby zapewnić minimum 370W dla portów PoE/PoE+. b) Minimum 4 dodatkowe porty uplink 1 Gigabit Ethernet SFP. - Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami GigabitEthernet minimum 1000Base-SX, 1000Base LX/LH, 1000Base-BX-D/U zależnie od potrzeb Zamawiającego. 2. Co najmniej 512MB pamięci RAM oraz co najmniej 128MB pamięci Flash 3. Wielkość tablicy adresów MAC: co najmniej Ilość obsługiwanych sieci VLAN: co najmniej Wydajność: - Przepustowość zapewniająca wydajność Line-rate - Przełączanie dla pakietów 64-bajtowych: min Mpps. 6. Urządzenie musi umożliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości co najmniej 9216 bajtów 7. Obsługa co najmniej 16 statycznych tras dla routingu IPv4 i IPv6, 8. Obsługa protokołu NTP, 9. Obsługa ruchu multicast - IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping, 10. Możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP Server, 11. Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokołu STP, 12. Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED 13. Musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP), 14. Musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego z nośnika danych podłączonego do portu USB, 15. Musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli, 16. Musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN), 17. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych, 18. Możliwość rozbudowy o funkcjonalność łączenia w stosy z zachowaniem następującej parametrów: 15/62

17 - do min. 8 jednostek w stosie, - magistrala stakująca o przepustowości co najmniej 80Gb/s - możliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (Cross-stack EtherChannel) 19. Minimum 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę, 20. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, 21. Obsługa funkcji Guest VLAN, 22. Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, 23. Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X, 24. Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie, 25. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6, 26. Obsługa list kontroli dostępu (ACL) dla portów (PACL) i interfejsów SVI (RACL) - zarówno dla IPv4 jak i IPv6, 27. Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping (opcja 82), Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 28. Funkcjonalność Protected Port, 29. Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego, 30. Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych 31. Wsparcie dla mechanizmów zapewnienia jakość usług w sieci 32. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie co najmniej następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, 33. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek, 34. Możliwość obsługi jednej z powyżej wymienionych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), 35. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi 230V AC, możliwość zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszcza się także rozwiązanie zewnętrzne) 36. Wysokość maksymalnie 1U, montowany w szafie typu RAC Zgodność ze standardem 802.3az EEE 38. Obsługa RADIUS CoA (Change of Authorization) zgodnie z RFC Przełącznik dostępowy warstwy drugiej z POE typu czwartego, z czterema uplinkami o przepustowości min. 1 Gbps Ilość: 5 szt. Wymagania urządzenia: 1. Typ i liczba portów: a) Minimum 24 porty 10/100/1000 PoE+ zgodny ze standardem IEEE 802.3at. - Wymagane jest, aby wszystkie porty dostępowe 10/100/1000 obsługiwały standard zasilania poprzez sieć LAN (Power over Ethernet) zgodnie z IEEE 802.3at. Zasilacz urządzenia musi być tak dobrany, aby zapewnić minimum 370W dla portów PoE/PoE+. b) Minimum 4 dodatkowe porty uplink 1 Gigabit Ethernet SFP. - Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami GigabitEthernet minimum 1000Base-SX, 1000Base LX/LH, 1000Base-BX-D/U zależnie od potrzeb Zamawiającego. 2. Co najmniej 512MB pamięci DRAM oraz co najmniej 128MB pamięci Flash 3. Wielkość tablicy adresów MAC: co najmniej Ilość obsługiwanych sieci VLAN: co najmniej /62

18 5. Wydajność: - Przepustowość zapewniająca wydajność Line-rate - Przełączanie dla pakietów 64-bajtowych: min. 70 Mpps. 6. Urządzenie musi umożliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości co najmniej 9216 bajtów 7. Obsługa co najmniej 16 statycznych tras dla routingu IPv4 i IPv6, 8. Obsługa protokołu NTP, 9. Obsługa ruchu multicast - IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping, 10. Możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP Server, 11. Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokołu STP, 12. Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED, 13. Musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP), 14. Musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego z nośnika danych podłączonego do portu USB, 15. Musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli, 16. Musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN), 17. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych, 18. Możliwość rozbudowy o funkcjonalność łączenia w stosy z zachowaniem następującej parametrów: - do min. 8 jednostek w stosie, - magistrala stakująca o przepustowości co najmniej 80Gb/s - możliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (Cross-stack EtherChannel) 19. Minimum 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę, 20. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, 21. Obsługa funkcji Guest VLAN, 22. Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, 23. Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X, 24. Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie, 25. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6, 26. Obsługa list kontroli dostępu (ACL) dla portów (PACL) i interfejsów SVI (RACL) - zarówno dla IPv4 jak i IPv6, 27. Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping (opcja 82), Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 28. Funkcjonalność Protected Port, 29. Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego, 30. Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych 31. Wsparcie dla mechanizmów zapewnienia jakość usług w sieci 32. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie co najmniej następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, 33. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek, 17/62

19 34. Możliwość obsługi jednej z powyżej wymienionych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), 35. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi 230V AC, możliwość zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszcza się także rozwiązanie zewnętrzne) 36. Wysokość maksymalnie 1U, montowany w szafie typu RAC Zgodność ze standardem 802.3az EEE 38. Obsługa RADIUS CoA (Change of Authorization) zgodnie z RFC Punkty dostępowe typu WiFi w standardzie ac, współpracujące z centralnym kontrolerem sieci bezprzewodowej Ilość: 90 szt Wymagania urządzenia: 1. Obsługa standardów a/b/g/n/ac 2. Obsługa MIMO min. 4x4:3 3. Obsługa kanałów 20 i 40 MHz dla n 4. Obsługa kanałów 20, 40 i 80 MHz dla ac 5. Obsługa prędkości PHY do 1,3 Gbps 6. Obsługa agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) 7. Obsługa TxBF (transmit beamforming) dla klientów a/g/n/ac 8. Obsługa szerokiego zakresu kanałów radiowych: - dla zakresu 2.4 GHz: min. 13 kanałów - dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): min. 8 kanałów - dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): min. 8 kanałów 9. Konfigurowalna moc nadajnika: - dla zakresu 2.4 GHz:do 100 mw - dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): do 200 mw - dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): do 200 mw 10. Możliwość rozbudowy urządzenia o dedykowany moduł radiowy pozwalający na monitorowanie pasma radiowego pod kątem bezpieczeństwa (Wireless IPS) oraz interferencji na wszystkich kanałach radiowych w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz lub dedykowany moduł radiowy do obsługi transmisji 3G działający w licencjonowanym paśmie 11. Zgodność z protokołem CAPWAP (RFC 5415), zarządzanie przez kontroler WLAN z funkcjonalnościami: a) Automatyczne wykrywanie kontrolera i konfiguracja poprzez sieć LAN b) Optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany) c) Obsługa min. 16 BSSID d) Definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID e) Współpraca z systemami IDS/IPS f) Uwierzytelnianie ruchu kontrolnego (z możliwością wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty dostępowe) funkcjonalność w g) Obsługa trybów pracy Split-MAC (tunelowanie ruchu klientów do kontrolera i centralne terminowanie do sieci LAN) oraz Local-MAC (lokalne terminowanie ruchu do sieci LAN) h) Możliwość pracy po utracie połączenia z kontrolerem, z lokalnym przełączaniem ruchu do sieci LAN i lokalną autoryzacją użytkowników (lokalny serwer RADIUS, skrócona baza danych użytkowników na poziomie AP) przełączenie nie może powodować zerwania sesji użytkowników 18/62

20 i) Jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN, wireless IPS) j) Obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie z h k) Obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi funkcjonalność r l) Obsługa mechanizmów QoS: - shaping/ ograniczanie ruchu do użytkownika, z możliwością konfiguracji per użytkownik - obsługa WMM, TSPEC, U-APSD m) Współpraca z urządzeniami i oprogramowaniem realizującym usługi lokalizacyjne n) Wbudowany suplikant 802.1X możliwość uwierzytelnienia AP do infrastruktury sieciowej o) Zintegrowany moduł analizatora widma częstotliwościowego (dotyczy zakresów 2.4GHz i 5GHz): - dokładność analizy (kwant próbkowania) max. 200 khz - zakres częstotliwościowy zgodny z zakresem pracy modułów radiowych - automatyczne wykrywanie i klasyfikacja źródeł interferencji (bluetooth, DECT, urządzenia mikrofalowe, urządzenia transmisji audio wideo, urządzenia zakłócające itp.) - możliwość wizualizacji wyników analizy na stacji roboczej klasy PC (FFT, gęstość widma, spektrogram, zajętość kanałów, poziom mocy sygnałów) w czasie rzeczywistym - współpraca z mechanizmami optymalizacji wykorzystania pasma radiowego p) Interfejs Gigabit Ethernet (10/100/1000) r) Zróżnicowane możliwości zasilania: - zasilacz sieciowy 230V AC - zasilanie PoE+ (802.3at) w sposób zapewniający pełną wydajność - zasilanie PoE (802.3af) w sposób automatycznie redukujący układ antenowy do wartości 3x3 (możliwe, gdy punkt dostępowy nie jest wyposażony w dodatkowy dedykowany moduł radiowy) s) Anteny zintegrowane o zysku 4dBi dla pasma 2,4 GHz oraz zysku 6 dbi dla pasma 5 GHz t) Obudowa przystosowana do warunków pracy w pomieszczeniach biurowych (5 35oC), o niskim profilu (nie więcej niż 6 cm) u) Diodowa sygnalizacja stanu urządzenia z możliwością deaktywacji v) zgodność z dyrektywą 93/42/ECC Instalacja 90 punktów dostępowych sieci bezprzewodowej (w tym 5 punktów w serwerowniach) i doprowadzenie do miejsca ich instalacji niezbędnego okablowania UTP kategorii 6. Dodatkowo w jednej z krakowskich lokalizacji wymagane będzie położenie wielomodowego światłowodu łączącego 2 szafy RACK o długości około 20m i zakończenie instalacji odpowiednimi patchpanelami. Wykonawca doprowadzi potrzebne okablowanie w wyznaczone z pracownikami Zamawiającego miejsca, w których to później będzie musiał zainstalować punkty dostępowe. Wymagania odnośnie instalacji okablowania punktów dostępowych znajdują się w Załączniku nr 1.1. (Wymagania odnośnie instalacji punktów dostępowych). Szacowana łączna długość potrzebnego okablowania UTP kat.6 wynosi około 1200m. Dokładne umiejscowienie punktów dostępowych WiFi wraz z planami budynków znajdują się w pliku Załącznik 1.1.zip 19/62

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń i licencji o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

19 cali do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 U

19 cali do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 U Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 DOSTAWA 2 SZTUK PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH WARSTWY SERWEROWEJ PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA DWÓCH SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Switch A 48 port. PoE MILWAN Przykładowa konfiguracja Numer produktu Opis Ilość WS-C3650-48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.6 Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. URZĄDZENIA SYSTEMU SIECI BEZPRZEWODOWEJ Wi-Fi - OPIS. Instalacja Urządzeń i Sieci

Załącznik Nr 1 do SIWZ. URZĄDZENIA SYSTEMU SIECI BEZPRZEWODOWEJ Wi-Fi - OPIS. Instalacja Urządzeń i Sieci Załącznik Nr 1 do SIWZ URZĄDZENIA SYSTEMU SIECI BEZPRZEWODOWEJ Wi-Fi - OPIS Instalacja Urządzeń i Sieci 1) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności dostarczyć, zainstalować i skonfigurować urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/93/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU URZĄDZENIA DLA SIECI BEZPRZEWODOWEJ W GMACHU GŁÓWNYM, BIBLIOTECE GŁÓNEJ ORAZ CND - I ETAP typ A szt.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) BDG.V.ZP.2510.4.2016.KS Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Przedmiotem zamówienia, jest dostawa przełączników sieciowych wraz z usługami wsparcia technicznego i systemem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Dostawa zestawu dwóch przełączników rdzeniowych. W ramach zadania należy dostarczyć dwa przełączniki rdzeniowe o parametrach nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: ZAKUPU 6 SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW ZARZĄDZALNYCH (kod CPV: 32400000-7)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: Aparatura monitorująca - 1 zestaw ZAŁĄCZNIK 4 A LP NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ WYMAGANA I. Monitor pacjenta/nadajnik, ilość sztuk 8, o poniżej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na: Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST. Strona 1 Or.V.271.26.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 14.08.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 143-248780 z dnia 25.07.2013)

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa Załącznik Nr 1 do SIWZ URZĄDZENIA AKTYWNE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z SYSTEMEM MONITORINGU - OPIS Dokumentacja Projektowa 1. Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt realizacyjny Projekt będzie zawierał

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik 1. Załącznik nr 1.2.1

1. Przełącznik 1. Załącznik nr 1.2.1 1. Przełącznik 1 Załącznik nr 1.2.1 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający 48 portów GigabitEthernet 10/100/1000Base-T z PoE. oraz 4 gniazda typu SFP pozwalające na instalację wkładek z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 06 06 2014 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 06 06 2014 r. Załącznik nr 1.3 do SIWZ Sprawa numer: 10/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 06 06 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci WiFi w Urzędach Statystycznych oraz w Głównym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/14/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej nr 1 (Przełączniki) Część I zamówienia

Formularz Oferty Technicznej nr 1 (Przełączniki) Część I zamówienia ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 8 do SIWZ (Załącznik nr 1 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej nr 1 (Przełączniki) Część I zamówienia

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie wyposażenia sieci komputerowej Wydziału Fizyki UW wraz z jego uruchomieniem w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, Warszawa

Uzupełnienie wyposażenia sieci komputerowej Wydziału Fizyki UW wraz z jego uruchomieniem w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, Warszawa Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom 10.09.2014 r.

CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom 10.09.2014 r. CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom 10.09.2014 r. CPD-ZP-264-14/2014/VBC/10 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dot. postępowania przetargowego na zakup kontrolera sieci Wi Fi i

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt.

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 L. p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE 1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Parametr Wymagania minimalne Parametry sprzętu oferowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt WiMax Strona 1 z 7

Projekt WiMax Strona 1 z 7 Projekt WiMax Strona 1 z 7 Część 7 Wytyczne dotyczące sprzętu i oprogramowania dla Projektu budowlanego szerokopasmowej sieci miejskiej w oparciu o technologię WiMax dla Urzędu Miasta Katowice Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 852 689, fax. 261 852 715, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 9/ZP/15 Warszawa 25.03.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań Urządzenia sieciowe, moduły i pozostałe komponenty - wymagania wstępne: Cały oferowany sprzęt musi: a) być

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 z dnia : 2013-05-06 zakup środków trwałych: Router (1szt.) Access Point (3szt.) Kontroler sieci bezprzewodowej (1szt.) na : zakup usług informatycznych: Wdrożenie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.1 Data 27.02.2014 Spis treści 1. Przedmiot dokumentacji... 3 2. Wymagania odnośnie sprzętu... 4 3. Rekomendacje...

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 180W Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń sieciowych, szaf serwerowych oraz okablowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r. Załącznik nr 1.3 do SIWZ Sprawa numer: 10/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci WiFi w Urzędach Statystycznych oraz w Głównym

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8.2 do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje wstępne Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu teleinformatycznego w Drugim Komisariacie Policji w Koszalinie tj. dostawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2013. zawarta dnia 2013 r. w Warszawie

UMOWA Nr../2013. zawarta dnia 2013 r. w Warszawie ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA Nr../2013 zawarta dnia 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, zwanym dalej Zamawiającym, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68 PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA nr sprawy: SZP.3701.11.2012 Katowice, dn. 24.09.2012r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

DZ-I.272.17.2014. Wymagane minimalne parametry i cechy techniczno-funkcjonalne (w tym równoważne ze wskazanymi standardami) Załącznik nr 2A do SIWZ

DZ-I.272.17.2014. Wymagane minimalne parametry i cechy techniczno-funkcjonalne (w tym równoważne ze wskazanymi standardami) Załącznik nr 2A do SIWZ 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFRASTRUKTURY TRANSMISJI DANYCH DLA ZADANIA NR 1 PRZEŁĄCZNIK RDZENIOWY (KONFIGURACJA 1, 23 SZT.) (wewnętrzna infrastruktura transmisji danych) (w tym równoważne ze wskazanymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zp 2130-35/13 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego dla: LP Nazwa jednostki Adres Kod Miasto 1 Sąd Apelacyjny w Lublinie ul. Obrońców Pokoju

Bardziej szczegółowo

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Prowadzący: mgr inż. Artur Cieślik a r t u r. c i e s l i k @ b e z p i e c z e n s t w o i t.

Bardziej szczegółowo

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii. Załącznik nr 5 SIWZ oznaczenie sprawy: IN.2710.5.2012 Opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

MACIERZ OFERTY PRODUKTÓW: PRZEŁĄCZNIKI/KONTROLERY WLAN

MACIERZ OFERTY PRODUKTÓW: PRZEŁĄCZNIKI/KONTROLERY WLAN MACIERZ OFERTY PRODUKTÓW: PRZEŁĄCZNIKI/KONTROLERY WLAN PRZEŁĄCZNIKI/KONTROLERY ALCATEL-LUCENT 6000 I 4x04 Z OPROGRAMOWANIEM AOS 6.1 Chassis S3 4504XM 4604 4704 Maksymalna liczba podłączonych do sieci LAN

Bardziej szczegółowo