OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA"

Transkrypt

1 JEDNOSTKA WOJSKOWA NR Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia SPRZĘT SIECIOWY zgodnie z opisem str Ilość zgodnie z opisem str CPV Inne normy NIE 5. Oferty częściowe (zadania) TAK 6. Oferty równoważne TAK 7. Wymogi techniczne wg opisu str Usługi dodatkowe NIE Numer zadania Nazwa sprzętu Ilość 1. Przełącznik dostępowy 24 portowy 2. Moduł 10 Gigabit Ethernet LR X2 47 kpl w tym ilość gwarantowana 25 kpl,; ilość opcjonalna 22 kpl. 4 szt. w tym ilość gwarantowana 2 szt. ilość opcjonalna 2 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2015, strona 1 z 15

2 GWARANCJA Na wyroby będące przedmiotem postępowania Wykonawca udzieli gwarancji na okres: 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego. Zadanie 1. Przełącznik dostępowy 24 portowy (parametry minimalne) Pojedynczy zestaw zawiera: Produkt Opis Ilość WS-C3560X-24P-S Catalyst 3560X 24 Port PoE IP Base 1 S356XVK9T-12255SE CAT 3560X IOS UNIVERSAL WITH WEB BASED DEV 1 MGR C3KX-NM-10G Catalyst 3K-X 10G Network Module option PID 1 CAB-3KX-AC-EU AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe) 1 CAB-CONSOLE-USB Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-b 1 GLC-SX-MM lub GE SFP, LC connenctor SX transceiverlub 1000BASE-SX SFP GLC- SX- MMD GLC-LH-SM lub GLC LH-SMD transceiver module, MMF, 850 nm, DOM 1 GE SFP, LC connenctor LH transceiver lub 1000 BASE LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm,DOM 1 Dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia poniższych minimalnych wymagań: 1. Urządzenie musi posiadać 24 porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T (Auto- MDIX) z PoE+ (IEEE 802.3at). 2. Urządzenie musi być wyposażone w moduł pozwalający na instalację interfejsów 10 Gigabit Ethernet w oparciu o wkładki SFP+ lub 4 interfejsów Gigabit Ethernet w oparciu o wkładki SFP/SFP+ ze stykiem określanym przez moduły typu SFP/SFP+. 3. Urządzenie musi zostać dostarczone z kablem konsoli szeregowej (preferowane rozwiązanie z konsolą szeregową w oparciu o USB). Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2015, strona 2 z 15

3 4. Wydajność przełączania dla urządzenia musi być co najmniej na poziomie 136Gbps oraz 65Mpps. 5. Urządzenie musi obsługiwać co najmniej 10 tys. tras routingu oraz 12 tys. adresów MAC. 6. Musi obsługiwać protokoły warstwy 3 Routing Information Protocol (RIP) dla IPv4 oraz RIPng dla IPv6 oraz routing statyczny. 7. Musi pozwalać na rozszerzenie funkcjonalności o protokoły Open ShortestPath First (OSPF) i BGPv4 dla IPv4 oraz Open ShortestPath First v3 (OSPFv3) dla IPv6, np. poprzez wymianę/rozbudowę oprogramowania. 8. Musi pozwalać na rozszerzenia funkcjonalności o tworzenie wirtualnych kontekstów routingowych (VRF-lite/Multi-VRF), np. poprzez wymianę oprogramowania. 9. Musi obsługiwać sprzętowo ruch multicastowy, minimum IGMP snoopinglub odpowiednik. 10. Musi pozwalać na rozszerzenia funkcjonalności o PIM Sparse, PIM SSM, IGMP, np. poprzez wymianę oprogramowania. 11. Musi obsługiwać VLAN i trunki zgodnie z 802.1q. 12. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. identyfikację dostępu do urządzeń w oparciu o serwer RADIUS, b. uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem 802.1x z możliwością przydziału listy kontroli dostępu (ACL) i VLANu, c. uwierzytelnianie w oparciu o adres MAC oraz z wykorzystaniem portalu WWW, d. funkcje ochrony przed sztormami broadcastowymi, e. zarządzanie przez SNMPv3 oraz SSH (szyfrowane połączenia), f. wsparcie urpf (UnicastReversePathForwarding) lub odpowiednik, g. musi posiadać funkcje zabezpieczające protokół SpanningTree, h. mechanizmy kontroli adresów MAC na poziomie portu, w tym także kontroli pojawiania się tego samego adresu MAC na różnych portach, i. zabezpieczenie przed fałszywymi serwerami DHCP, j. Dynamic ARP Inspection, k. IP Source Guard, l. funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pz portem nadrzędnym, Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2015, strona 3 z 15

4 m. funkcjonalność tworzenia list kontroli dostępu dla ruchu warstwy trzeciej, również w obrębie pojedynczego VLANu, n. mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej, o. lokalna obserwacja ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu, p. zdalna obserwacja ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN. 13. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a. protokół IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, b. protokół IEEE 802.1s MultipleSpanningTree umożliwiający działanie protokołu SpanningTree oddzielnie i niezależnie dla różnych sieci VLAN, c. mechanizmy redundancji bramy VRRP lub równoważny, d. protokół IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) umożliwiający grupowanie portów, e. mechanizm redundancji łączy typu uplink, nie polegający na SpanningTreeProtocol (np. RedudnantTrunk Links, Flexlink lub równoważne), f. redundantne zasilacze zintegrowane w obudowie. Nie dopuszcza się zewnętrznych rozwiązań typu powershelf. W oferowanej wersji urządzenie musi posiadać min. jeden zasilacz umożliwiający poprawną pracę z wszystkimi portami PoE (min. 15.4W) i umożliwiać dokupienie w przyszłości drugiego zasilacza. 14. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) na podstawie wartości 802.1p (CoS), DSCP w ramkach Ethernet oraz następujących parametrów: źródłowy/ docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, b. zmiana przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet oraz pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz DSCP, c. implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie, d. implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek, e. obsługa jednej z powyżej wspomnianych kolejek jako priorytetowej, Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2015, strona 4 z 15

5 f. zarządzanie kolejkami za pomocą tail drop lub podobny, g. ograniczanie pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi (policing, ratelimiting), h. kształtowanie ruchu wychodzącego (ang. trafficshaping). 15. Musi obsługiwać ramki Ethernet o wielkości co najmniej bajtów (tzw. Jumbo Frame). 16. Musi mieć funkcjonalność zarządzania poprzez interfejs CLI (konsolę). 17. Musi obsługiwać protokół pozwalający na wykrywanie typu urządzenia sąsiedniego (LLDP lub odpowiednik). 18. Musi być przystosowane do montażu w szafie rack 19, obudowa wykonana z metalu. 19. Urządzenie musi posiadać możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona. 20. Urządzenie musi posiadać możliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia. 21. Urządzenie musi posiadać zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V. 22. Przełącznik musi zostać dostarczony z jedną wkładką Gigabit Ethernet 1000Base-SX i jedną wkładką Gigabit Ethernet 1000Base-LH. 1. Wymagania ogólne dla urządzenia i oprogramowania sieciowego 1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Całość dostarczanego sprzętu musi być nowa (wyprodukowaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach wraz z dostawą należy dostarczyć oświadczenie producenta (lub jego autoryzowanego przedstawicielstwa) potwierdzające datę produkcji dostarczonych urządzeń. Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2015, strona 5 z 15

6 2. Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Sprzęt 1. Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją producenta opartą o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu, niezależne od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres 36 miesięcy od daty odbioru sprzętu, 2. Serwis gwarancyjny musi być oparty na świadczeniach gwarancyjnych producenta, 3. Na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 36 miesięczna gwarancja od daty odbioru sprzętu, oparta na gwarancji producenta rozwiązania; serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu przez Wykonawcę; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 16 godzin; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu 96 godzin od momentu zgłoszenia usterki; Serwis musi być świadczony przez 8 godzin na dobę w dni robocze. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon, fax lub ; Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań. Zaproponowany pakiet serwisowy musi zapewniać bezpośrednie zgłoszenie awarii sprzętu do producenta sprzętu (a nie tylko u Wykonawcy) przez cały okres trwania gwarancji, 4. W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni od momentu zgłoszenia usterki, 5. Zamawiający w zaproponowanych pakietach serwisowych producenta musi otrzymać dostęp do pomocy technicznej Producenta (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego, Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2015, strona 6 z 15

7 6. Wszystkie dostarczane moduły (np. typu SFP) muszą pochodzić od producenta urządzeń sieciowych i być objęte serwisem gwarancyjnym opartym na świadczeniach producenta sprzętu. Oprogramowanie Oprogramowanie musi być dostarczone z min. 36 miesięcznym wsparciem dostarczanie aktualizacji, zdalne (telefon lub , www). Dostęp przez Zamawiającego do aktualizacji oprogramowania i wsparcia technicznego musi być możliwy po stronie Wykonawcy jak i po stronie Producenta sprzętu. Oczekiwane przez Zamawiającego warunki gwarancji producenta dla poszczególnych produktów: Typ urządzenia Kod urządzenia Ilość urządzeń Oczekiwany minimalny serwis producenta Okres trwania serwisu lata 1 WS-C3560x-24P-S 47 CON-SNT-3560X2PS 3 3. Warunki techniczne 1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, musi spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone przez producenta oraz wymagania Zamawiającego określone w niniejszej umowie. 2. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania danego sprzętu z produkcji, Wykonawca dostarczy sprzęt będący zamiennikiem sprzętu wycofanego o parametrach nie gorszych niż sprzęt wycofany, po uprzednim otrzymaniu zgody Zamawiającego. Dostawa sprzętu będącego zamiennikiem odbywa się z zachowaniem ceny sprzętu wycofanego. 3. Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu kartę gwarancyjną, instrukcję użytkowania i obsługi oraz Protokół reklamacji. 4. Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów sprzętu. 5. Dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie musi spełniać wymagania funkcjonalne oraz być wyrobem licencjonowanym. Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2015, strona 7 z 15

8 6. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wykaz ilościowy i zakres funkcjonalny licencji na oprogramowanie, które Użytkownik ma prawo zainstalować na sprzęcie będącym przedmiotem dostawy. 7. Wszystkie dostarczane moduły do instalacji w sprzęcie (np. moduły typu SFP) muszą pochodzić od producenta tych urządzeń. 4. Warunki serwisowania 1. Wykonawca odpowiada za wady prawne, fizyczne i funkcjonalne ujawnione w dostarczonym sprzęcie i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania opisane w niniejszej umowie. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony sprzęt: a. stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, b. ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, c. nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, d. jest w stanie niezupełnym. 2. O wadzie fizycznej lub funkcjonalnej przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentującej go jednostki resortu obrony narodowej, użytkującej sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy. Formę zawiadomienia stanowi Protokół reklamacji wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. 3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ujawnionych wad fizycznych lub funkcjonalnych w sprzęcie w ciągu okresu określonego w gwarancji. 4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu nowy sprzęt - wolny od wad, wymianę sprzętu Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, także wówczas kiedy cena na taki sprzęt uległa zmianie. 5. Wykonawca udzieli gwarancji, opartej o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu (niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy), przez okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania przez przedstawicieli Odbiorcy. 6. Serwis gwarancyjny dla sprzętu musi być oparty na świadczeniach gwarancyjnych producenta sprzętu. Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2015, strona 8 z 15

9 7. Serwis gwarancyjny dla sprzętu, świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu, przez Wykonawcę, na następujących zasadach: a. czas reakcji na zgłoszony problem, usterkę bądź awarię (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 16 godzin; b. usunięcie problemu, usterki bądź awarii sprzętu (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia; c. w przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas naprawy, Zamawiający dopuszcza możliwość podstawienia, na czas naprawy, sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Jednocześnie naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni od momentu zgłoszenia; d. serwis musi być świadczony przez 8 godziny na dobę przez 5 dni w dni robocze; e. Wykonawca zapewni możliwość zgłoszenia problemu, usterki bądź awarii sprzętu bezpośrednio do producenta sprzętu (a nie tylko u Wykonawcy) przez okres trwania gwarancji; f. Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej producenta sprzętu (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonego sprzętu (rozwiązań funkcjonalnych); 8. Sprzęt zostanie objęty gwarancją na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia przez przedstawicieli Odbiorcy. 9. Wykonawca ma obowiązek udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań; 10. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon, faksem lub pocztą internetową; 11. Pracownicy serwisu Wykonawcy delegowani do wykonywania prac w ramach usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego, w lokalizacjach Zamawiającego lub reprezentującej go jednostki resortu obrony narodowej, muszą posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, uprawniające dostęp do informacji niejawnych o klauzuli min. ZASTRZEŻONE; 12. Wykonawca gwarantuje, ze każdy egzemplarz dostarczonego sprzętu jest wolny od wad fizycznych i funkcjonalnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej; Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2015, strona 9 z 15

10 13. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne i funkcjonalne sprzętu niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi; 14. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i funkcjonalnych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 15. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonym sprzęcie Wykonawca ponadto: a) usunie wady w dostarczonym sprzęcie w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy go do swojej siedziby w celu jego usprawnienia, b) sprzęt wolny od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady zostały ujawnione, c) dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji, d) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu w czasie od przyjęcia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego Użytkownikowi. 16. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nieprawidłowościach w użytkowaniu dostarczonych wyrobów oraz utrudnieniach w ich usprawnieniu, jeśli takie występują ze strony Użytkownika. Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2015, strona 10 z 15

11 Zadanie 2. Moduł 10GigabitEthernet LR X2 4 szt. (2 pary). Zaoferowany moduł musi spełniać następujące wymagania: 1. Wymagania ogólne dla modułu. 1. Moduł musi być kompatybilny z używanymi przez Zamawiającego kartami do przełącznika Catalyst 6500: WS-X G-3C. 2. Kompatybilność modułu musi być potwierdzona na oficjalnej stronie producenta karty przełącznika. 3. Musi pozwalać na transmisję w standardzie 10GigabitEthernet na dystansie do 10km na standardowym światłowodzie 1310nm, SMF, G Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę moduły muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji. Nie mogą być starsze niż 6 miesięcy od daty dostawy oraz pochodzą z autoryzowanego kanału sprzedaży na rynek polski. 5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie producenta potwierdzające datę produkcji urządzeń. 6. Nie dopuszcza się urządzeń typu refubrished (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie przez producenta). 7. Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem producenta urządzeń. Do ofert należy dołączyć oświadczenie producenta o poziomie partnerstwa posiadanego przez Oferenta. 8. Musi być możliwość objęcia jednym kontraktem serwisowym wraz z przełącznikiem i kartą liniową. 2. Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu sieciowego. 1. Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją producenta opartą o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu, niezależne od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres 36 miesięcy od daty odbioru sprzętu. 2. Serwis gwarancyjny musi być oparty na świadczeniach gwarancyjnych. Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2015, strona 11 z 15

12 3. Na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 36 miesięczna gwarancja od daty odbioru sprzętu, oparta na gwarancji producenta rozwiązania; serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu przez Wykonawcę; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 16 godzin; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu 96 godzin od momentu zgłoszenia usterki; Serwis musi być świadczony przez 8 godzin na dobę w dni robocze. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon, fax lub ; Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań. Zaproponowany pakiet serwisowy musi zapewniać bezpośrednie zgłoszenie awarii sprzętu do producenta sprzętu (a nie tylko u Wykonawcy) przez cały okres trwania gwarancji. 3. Warunki techniczne 1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, musi spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone przez producenta oraz wymagania Zamawiającego określone w niniejszej umowie. 2. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania danego sprzętu z produkcji, Wykonawca dostarczy sprzęt będący zamiennikiem sprzętu wycofanego o parametrach nie gorszych niż sprzęt wycofany, po uprzednim otrzymaniu zgody Zamawiającego. Dostawa sprzętu będącego zamiennikiem odbywa się z zachowaniem ceny sprzętu wycofanego. 4. Warunki serwisowania 1. Wykonawca odpowiada za wady prawne, fizyczne i funkcjonalne ujawnione w dostarczonym sprzęcie i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania opisane w niniejszej umowie. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony sprzęt: a) stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, b) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, c) nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, d) jest w stanie niezupełnym. Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2015, strona 12 z 15

13 2. O wadzie fizycznej lub funkcjonalnej przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentującej go jednostki resortu obrony narodowej, użytkującej sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy. Formę zawiadomienia stanowi Protokół reklamacji wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. 3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ujawnionych wad fizycznych lub funkcjonalnych w sprzęcie w ciągu okresu określonego w gwarancji. 4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu nowy sprzęt - wolny od wad, wymianę sprzętu Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, także wówczas kiedy cena na taki sprzęt uległa zmianie. 5. Wykonawca udzieli gwarancji, opartej o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu (niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy), przez okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania przez przedstawicieli Odbiorcy. 6. Serwis gwarancyjny dla sprzętu musi być oparty na świadczeniach gwarancyjnych producenta sprzętu. 7. Serwis gwarancyjny dla sprzętu, świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu, przez Wykonawcę, na następujących zasadach: a) czas reakcji na zgłoszony problem, usterkę bądź awarię (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 16 godzin; b) usunięcie problemu, usterki bądź awarii sprzętu (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia; c) w przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas naprawy, Zamawiający dopuszcza możliwość podstawienia, na czas naprawy, sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Jednocześnie naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni od momentu zgłoszenia; d) serwis musi być świadczony przez 8 godziny na dobę przez 5 dni w dni robocze; Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2015, strona 13 z 15

14 e) Wykonawca zapewni możliwość zgłoszenia problemu, usterki bądź awarii sprzętu bezpośrednio do producenta sprzętu (a nie tylko u Wykonawcy) przez okres trwania gwarancji; f) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej producenta sprzętu (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonego sprzętu (rozwiązań funkcjonalnych); 8. Sprzęt zostanie objęty gwarancją na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokółu przyjęcia przez przedstawicieli Odbiorcy. 9. Wykonawca ma obowiązek udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań; 10. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon, faksem lub pocztą internetową; 11. Pracownicy serwisu Wykonawcy delegowani do wykonywania prac w ramach usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego, w lokalizacjach Zamawiającego lub reprezentującej go jednostki resortu obrony narodowej, muszą posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, uprawniające dostęp do informacji niejawnych o klauzuli min. ZASTRZEŻONE; 12. Wykonawca gwarantuje, ze każdy egzemplarz dostarczonego sprzętu jest wolny od wad fizycznych i funkcjonalnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej; 13. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne i funkcjonalne sprzętu niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi; 14. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i funkcjonalnych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 15. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonym sprzęcie Wykonawca ponadto: a) usunie wady w dostarczonym sprzęcie w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy go do swojej siedziby w celu jego usprawnienia, b) sprzęt wolny od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady zostały ujawnione, c) dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji, Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2015, strona 14 z 15

15 d) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu w czasie od przyjęcia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego Użytkownikowi. 16. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nieprawidłowościach w użytkowaniu dostarczonych wyrobów oraz utrudnieniach w ich usprawnieniu, jeśli takie występują ze strony Użytkownika. Dopuszcza się zaoferowanie modułu równoważnego pod warunkiem jego kompatybilności z używanymi przez Zamawiającego kartami do przełącznika Catalyst 6500: WS-X G-3C oraz spełniającego powyższe wymagania. Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2015, strona 15 z 15

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Przełączniki dostępowe 24-portowe 2. Ilość: zgodnie z opisem przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Dostawa urządzeń sieciowych warstwy dystrybucyjnej sieci LAN Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przełączników sieciowych spełniających

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem sieci teleinformatycznej Zamawiającego wskazane w tabeli nr 1. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. ... z siedzibą w... ul... NIP:..., REGON:... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:...

UMOWA - wzór. ... z siedzibą w... ul... NIP:..., REGON:... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:... Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA - wzór Zawarta w dniu... pomiędzy: Muzeum Wojska Polskiego, państwowa osoba prawna z siedzibą w Warszawie, 00-495 Warszawa Al. Jerozolimskie 3, wpisanym do rejestru państwowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. ... z siedzibą w... ul... NIP:..., REGON:... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:...

UMOWA - wzór. ... z siedzibą w... ul... NIP:..., REGON:... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA - wzór Zawarta w dniu... pomiędzy: Muzeum Wojska Polskiego, państwowa osoba prawna z siedzibą w Warszawie, 00-495 Warszawa Al. Jerozolimskie 3, wpisanym do rejestru państwowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Switch A 48 port. PoE MILWAN Przykładowa konfiguracja Numer produktu Opis Ilość WS-C3650-48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.6 Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych na potrzeby Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą...

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 sierpnia 2012 UMOWA kupna sprzedaży Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2012 r. pomiędzy: firmą... (NIP..., Regon... ), która ma swoją

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 6 Warszawa, dnia 26.04.2016 r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy:, numer postępowania: D/36/2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: ZAKUPU 6 SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW ZARZĄDZALNYCH (kod CPV: 32400000-7)

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 0 ZAŁĄCZNIK NR OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Urządzenia teletransmisyjne i komutacyjne 2. Ilość: zgodnie ze szczegółowym opisem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt Parametry minimalne: 1) Konstrukcja zamknięta. Montaż w stelażu RACK 19, wysokość 1U 2) 24 porty Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi OR.272.13.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 2 do SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2013. zawarta dnia 2013 r. w Warszawie

UMOWA Nr../2013. zawarta dnia 2013 r. w Warszawie ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA Nr../2013 zawarta dnia 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, zwanym dalej Zamawiającym, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt.

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 L. p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE 1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Parametr Wymagania minimalne Parametry sprzętu oferowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2011 -wzór-

UMOWA NR.../2011 -wzór- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/2011 UMOWA NR.../2011 -wzór- Zawarta w dniu...r. w Jaśle pomiędzy: 1. Zespołem Szkół Technicznych im. Bohaterów Września z siedzibą w Jaśle przy ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przełącznik typ 1 2szt 1 Urządzenie o zamkniętej konfiguracji i wysokości 1 RU. 2 Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 512MB pamięci DRAM oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą przy al. ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie prowadzący postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr sprawy: DO.3701.1.7.2017 Katowice, dn. 12.05.2017r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2. Opis techniczny urządzeń i oprogramowania

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2. Opis techniczny urządzeń i oprogramowania Opis techniczny urządzeń i oprogramowania Zakres Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest doposażenie, modernizacja sieci LAN Zamawiającego i przebudowa obecnej architektury sieci. Wdrożenie powinno obejmować:

Bardziej szczegółowo

Wymagania wspólne. Przełącznik typ A 2 szt.

Wymagania wspólne. Przełącznik typ A 2 szt. Wymagania wspólne 1. Przełączniki typu A, B oraz C muszą być tego samego producenta oraz wspierać funkcję tworzenia stosów wykorzystując różne modele dostarczanych przełączników. 2. Wykonawca musi posiadać

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Przemysłowy przełącznik posiadający 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45,8x 100/1000Mbit/s SFP lub 8x 10/100/1000 Mbit/s

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR./2011 zawarta w dniu.. 2011r. ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA WOJSKOWA NUMER 4026 ul. Rondo Bitwy pod Oliwą, 81 103 GDYNIA Nr tel.: 58 626 66 09 Nr fax: 58 626 66 69 REGON: 220713764 NIP: 958-160-47-72

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych

Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych 1 CPV - 32420000-3 - urządzenia sieciowe Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rezerwowych urządzeń sieciowych

Bardziej szczegółowo

Przełącznik typu A(producenta, model):..

Przełącznik typu A(producenta, model):.. Załącznik nr 7 Przełącznik typu A(producenta, model):.. Element składowy Spełnia 1.1. Specyfikacja fizyczna 1.1.1. Min. 44 x RJ-45 10/100/1000Base-T 1.1.2. 1 RJ-45 port zarządzający 1.2. Wydajność 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Załącznik nr 5 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I pn. DOSTAWA URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW SIECIOWYCH 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 32420000-3 Urządzenia sieciowe 2.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia w BZP: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia w BZP: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 40816-2014 z dnia 2014-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myszków 1. Dostawę i uruchomienie macierzy dyskowej, 2. Dostawę i uruchomienie przełączników, 3. Certyfikowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANE PATAMETRY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANE PATAMETRY Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANE PATAMETRY Przedmiotem zamówienia jest sprzedaŝ, instalacja, konfiguracja i uruchomienie urządzeń i podzespołów sieciowych na wyposaŝenie budynku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do OPZ - Przełącznik szkieletowy typ C

Załącznik nr 8 do OPZ - Przełącznik szkieletowy typ C Załącznik nr 8 do OPZ - Przełącznik szkieletowy typ C I. CECHY PRZEŁĄCZNIKA SZKIELETOWEGO TYPU C. I.1. Parametry podstawowe Urządzenie musi spełniać poniższe wymagania lub realizować opisane funkcje: I.1.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Nr referencyjny nadany sprawie: JRP.231.22.2015.KG CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 Opis przedmiotu zamówienia kody wg CPV: 30213100-6

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ NR I DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI CPV:

CZĘŚĆ NR I DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI CPV: Ropczyce, 17.06.2013 r. ŻM 3201/ 9 / 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Ropczyce Żłobek Miejski w Ropczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1IT (dotyczy zamówienia sprzętu sieci komputerowej do nowego budynku)

Zapytanie ofertowe nr 1IT (dotyczy zamówienia sprzętu sieci komputerowej do nowego budynku) Polkowice 16.05.2013r. tel. +48 (76) 72 49 114 fax. +48 (76) 72 49 107 www.sandensmp.pl Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr 1IT (dotyczy zamówienia sprzętu sieci komputerowej do nowego budynku) W związku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo