GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str Przedmiot zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia"

Transkrypt

1 JEDNOSTKA WOJSKOWA NR Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str Ilość 20 kpl. 3. CPV Inne normy NIE 5. Oferty częściowe (zadania) NIE 6. Oferty równoważne TAK 7. Wymogi techniczne wg opisu str Usługi dodatkowe NIE Numer zadania Nazwa sprzętu Ilość (kpl.) 1. Przełącznik dostępowy 24 portowy 20 GWARANCJA Na wyroby będące przedmiotem postępowania Wykonawca udzieli gwarancji na okres: zadanie 1 36 miesięcy; licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego. Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/44/2015;Strona 1 z 8

2 Zadanie 1. Przełącznik dostępowy 24 portowy (parametry minimalne) Pojedynczy zestaw zawiera: Produkt Opis Ilość WS-C3560X-24P-S Catalyst 3560X 24 Port PoE IP Base 1 S356XVK9T-12255SE CAT 3560X IOS UNIVERSAL WITH WEB BASED DEV MGR 1 C3KX-NM-10G Catalyst 3K-X 10G Network Module option PID 1 CAB-3KX-AC-EU AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe) 1 CAB-CONSOLE-USB Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-b 1 GLC-SX-MM GE SFP, LC connenctor SX transceiver 1 GLC-LH-SM GE SFP, LC connenctor LH transceiver 1 Dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia poniższych minimalnych wymagań: 1. Urządzenie musi posiadać 24 porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T (Auto-MDIX) z PoE+ (IEEE 802.3at). 2. Urządzenie musi być wyposażone w moduł pozwalający na instalację interfejsów 10 Gigabit Ethernet w oparciu o wkładki SFP+ lub 4 interfejsów Gigabit Ethernet w oparciu o wkładki SFP/SFP+ ze stykiem określanym przez moduły typu SFP/SFP+. 3. Urządzenie musi zostać dostarczone z kablem konsoli szeregowej (preferowane rozwiązanie z konsolą szeregową w oparciu o USB). 4. Wydajność przełączania dla urządzenia musi być co najmniej na poziomie 136Gbps oraz 65Mpps. 5. Urządzenie musi obsługiwać co najmniej 10 tys. tras routingu oraz 12 tys. adresów MAC. 6. Musi obsługiwać protokoły warstwy 3 Routing Information Protocol (RIP) dla IPv4 oraz RIPng dla IPv6 oraz routing statyczny. 7. Musi pozwalać na rozszerzenie funkcjonalności o protokoły Open ShortestPath First (OSPF) i BGPv4 dla IPv4 oraz Open ShortestPath First v3 (OSPFv3) dla IPv6, np. poprzez wymianę oprogramowania. 8. Musi pozwalać na rozszerzenia funkcjonalności o tworzenie wirtualnych kontekstów routingowych (VRF-lite/Multi-VRF), np. poprzez wymianę oprogramowania. 9. Musi obsługiwać sprzętowo ruch multicastowy, minimum IGMP snooping lub odpowiednik. 10. Musi pozwalać na rozszerzenia funkcjonalności o PIM Sparse, PIM SSM, IGMP, np. poprzez wymianę oprogramowania. 11. Musi obsługiwać VLAN i trunki zgodnie z 802.1q. 12. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. identyfikację dostępu do urządzeń w oparciu o serwer RADIUS, b. uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem 802.1x z możliwością przydziału listy kontroli dostępu (ACL) i VLANu, c. uwierzytelnianie w oparciu o adres MAC oraz z wykorzystaniem portalu WWW, Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/44/2015;Strona 2 z 8

3 d. funkcje ochrony przed sztormami broadcastowymi, e. zarządzanie przez SNMPv3 oraz SSH (szyfrowane połączenia), f. wsparcie urpf (UnicastReversePathForwarding) lub odpowiednik, g. musi posiadać funkcje zabezpieczające protokół Spanning Tree, h. mechanizmy kontroli adresów MAC na poziomie portu, w tym także kontroli pojawiania się tego samego adresu MAC na różnych portach, i. zabezpieczenie przed fałszywymi serwerami DHCP, j. Dynamic ARP Inspection, k. IP Source Guard, l. funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym, m. funkcjonalność tworzenia list kontroli dostępu dla ruchu warstwy trzeciej, również w obrębie pojedynczego VLANu, n. mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej, o. lokalna obserwacja ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu, p. zdalna obserwacja ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN. 13. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a. protokół IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, b. protokół IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree umożliwiający działanie protokołu Spanning Tree oddzielnie i niezależnie dla różnych sieci VLAN, c. mechanizmy redundancji bramy VRRP lub równoważny, d. protokół IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) umożliwiający grupowanie portów, e. mechanizm redundancji łączy typu uplink, nie polegający na Spanning Tree Protocol (np. Redudnant Trunk Links, Flexlink lub równoważne), f. redundantne zasilacze zintegrowane w obudowie. Nie dopuszcza się zewnętrznych rozwiązań typu power shelf. W oferowanej wersji urządzenie musi posiadać min. jeden zasilacz umożliwiający poprawną pracę z wszystkimi portami PoE (min. 15.4W) i umożliwiać dokupienie w przyszłości drugiego zasilacza. 14. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/44/2015;Strona 3 z 8

4 a. klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) na podstawie wartości 802.1p (CoS), DSCP w ramkach Ethernet oraz następujących parametrów: źródłowy/ docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, b. zmiana przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet oraz pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz DSCP, c. implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie, d. implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek, e. obsługa jednej z powyżej wspomnianych kolejek jako priorytetowej, f. zarządzanie kolejkami za pomocą tail drop lub podobny, g. ograniczanie pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi (policing, rate limiting), h. kształtowanie ruchu wychodzącego (ang. traffic shaping). 15. Musi obsługiwać ramki Ethernet o wielkości co najmniej bajtów (tzw. Jumbo Frame). 16. Musi mieć funkcjonalność zarządzania poprzez interfejs CLI (konsolę). 17. Musi obsługiwać protokół pozwalający na wykrywanie typu urządzenia sąsiedniego (LLDP lub odpowiednik). 18. Musi być przystosowane do montażu w szafie rack19, obudowa wykonana z metalu. 19. Urządzenie musi posiadać możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona. 20. Urządzenie musi posiadać możliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia. 21. Urządzenie musi posiadać zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V. 22. Przełącznik musi zostać dostarczony z jedną wkładką Gigabit Ethernet 1000Base-SX i jedną wkładką Gigabit Ethernet 1000Base-LH. 1. Wymagania ogólne dla urządzenia i oprogramowania sieciowego 1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski w momencie dostawy Wykonawca dostarczy odpowiednie oświadczenia producenta sprzętu i oprogramowania (lub jego polskiego przedstawicielstwa), że produkty pochodzą z autoryzowanego kanału sprzedaży na rynek polski. 2. Całość dostarczanego sprzętu musi być nowa (wyprodukowaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach wraz z dostawą należy dostarczyć oświadczenie producenta (lub jego polskiego przedstawicielstwa) potwierdzające datę produkcji dostarczonych urządzeń. 3. Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem producenta urządzeń. Do ofert należy dołączyć oświadczenie producenta o poziomie partnerstwa posiadanego przez Oferenta. Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/44/2015;Strona 4 z 8

5 2. Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Sprzęt 1. Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją producenta opartą o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu, niezależne od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres 36 miesięcy od daty odbioru sprzętu podczas dostawy Wykonawca dostarczy odpowiednie oświadczenia Wykonawcy i producenta lub jego polskiego przedstawicielstwa zaoferowanych urządzeń, 2. Serwis gwarancyjny musi być oparty na świadczeniach gwarancyjnych producenta -wymagane załączenie do dostawy odpowiedniego oświadczenia producenta lub jego polskiego przedstawicielstwa, 3. Na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 36 miesięczna gwarancja od daty odbioru sprzętu, oparta na gwarancji producenta rozwiązania; serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu przez Wykonawcę; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 16 godzin; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu 96 godzin od momentu zgłoszenia usterki; Serwis musi być świadczony przez 8 godzin na dobę w dni robocze. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon, fax lub ; Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań. Zaproponowany pakiet serwisowy musi zapewniać bezpośrednie zgłoszenie awarii sprzętu do producenta sprzętu (a nie tylko u Wykonawcy) przez cały okres trwania gwarancji, 4. W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni od momentu zgłoszenia usterki, 5. Zamawiający w zaproponowanych pakietach serwisowych producenta musi otrzymać dostęp do pomocy technicznej Producenta (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego, 6. Wszystkie dostarczane moduły (np. typu SFP) muszą pochodzić od producenta urządzeń sieciowych i być objęte serwisem gwarancyjnym opartym na świadczeniach producenta sprzętu. Oprogramowanie Oprogramowanie musi być dostarczone z min. 36 miesięcznym wsparciem dostarczanie aktualizacji, zdalne (telefon lub , www). Dostęp przez Zamawiającego do aktualizacji oprogramowania i wsparcia technicznego musi być możliwy po stronie Wykonawcy jak i po stronie Producenta sprzętu. Oczekiwane przez Zamawiającego warunki gwarancji producenta dla poszczególnych produktów: Typ Oczekiwany minimalny Okres trwania Kod urządzenia Ilość urządzeń urządzenia serwis producenta serwisu lata 1 WS-C3560x-24P-S 20 CON-SNT-3560X2PS 3 Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/44/2015;Strona 5 z 8

6 3. Warunki techniczne 1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, musi spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone przez producenta oraz wymagania Zamawiającego określone w niniejszej umowie. 2. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania danego sprzętu z produkcji, Wykonawca dostarczy sprzęt będący zamiennikiem sprzętu wycofanego o parametrach nie gorszych niż sprzęt wycofany, po uprzednim otrzymaniu zgody Zamawiającego. Dostawa sprzętu będącego zamiennikiem odbywa się z zachowaniem ceny sprzętu wycofanego. 3. Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu kartę gwarancyjną, instrukcję użytkowania i obsługi oraz Protokół reklamacji. 4. Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów sprzętu na rynek polski. Spełnienie powyższego wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem producenta sprzętu lub jego polskiego przedstawicielstwa, które Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wraz z faktura. 5. Dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie musi spełniać wymagania funkcjonalne oraz być wyrobem licencjonowanym. Spełnienie powyższego wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem producenta sprzętu (oprogramowania) lub jego polskiego przedstawicielstwa, które Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wraz z fakturą. 6. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wykaz ilościowy i zakres funkcjonalny licencji na oprogramowanie, które Użytkownik ma prawo zainstalować na sprzęcie będącym przedmiotem dostawy. 7. Wszystkie dostarczane moduły do instalacji w sprzęcie (np. moduły typu SFP) muszą pochodzić od producenta tych urządzeń. 4. Warunki serwisowania 1. Wykonawca odpowiada za wady prawne, fizyczne i funkcjonalne ujawnione w dostarczonym sprzęcie i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania opisane w niniejszej umowie. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony sprzęt: a) stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, b) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, c) nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, d) jest w stanie niezupełnym. 2. O wadzie fizycznej lub funkcjonalnej przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentującej go jednostki resortu obrony narodowej, użytkującej sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy. Formę zawiadomienia stanowi Protokół reklamacji wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/44/2015;Strona 6 z 8

7 3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ujawnionych wad fizycznych lub funkcjonalnych w sprzęcie w ciągu okresu określonego w gwarancji. 4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu nowy sprzęt - wolny od wad, wymianę sprzętu Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, także wówczas kiedy cena na taki sprzęt uległa zmianie. 5. Wykonawca udzieli gwarancji, opartej o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu (niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy), przez okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania przez przedstawicieli Odbiorcy. Spełnienie powyższego wymogu zostanie potwierdzone odpowiednim oświadczeniem Wykonawcy, potwierdzonym przez producenta sprzętu (lub jego polskiego przedstawicielstwa). 6. Serwis gwarancyjny dla sprzętu musi być oparty na świadczeniach gwarancyjnych producenta sprzętu. Spełnienie powyższego wymogu musi być potwierdzone odpowiednim oświadczeniem producenta sprzętu (lub jego polskiego przedstawicielstwa). 7. Serwis gwarancyjny dla sprzętu, świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu, przez Wykonawcę, na następujących zasadach: a) czas reakcji na zgłoszony problem, usterkę bądź awarię (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 16 godzin; b) usunięcie problemu, usterki bądź awarii sprzętu (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia; c) w przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas naprawy, Zamawiający dopuszcza możliwość podstawienia, na czas naprawy, sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Jednocześnie naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni od momentu zgłoszenia; d) serwis musi być świadczony przez 8 godziny na dobę przez 5 dni w dni robocze; e) Wykonawca zapewni możliwość zgłoszenia problemu, usterki bądź awarii sprzętu bezpośrednio do producenta sprzętu (a nie tylko u Wykonawcy) przez okres trwania gwarancji; f) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej producenta sprzętu (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonego sprzętu (rozwiązań funkcjonalnych); 8. Sprzęt zostanie objęty gwarancją na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia przez przedstawicieli Odbiorcy. 9. Wykonawca ma obowiązek udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań; 10. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon, fax em lub pocztą internetową; 11. Pracownicy serwisu Wykonawcy delegowani do wykonywania prac w ramach usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego, w lokalizacjach Zamawiającego lub reprezentującej go jednostki resortu Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/44/2015;Strona 7 z 8

8 obrony narodowej, muszą posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, uprawniające dostęp do informacji niejawnych o klauzuli min. ZASTRZEŻONE; 12. Wykonawca gwarantuje, ze każdy egzemplarz dostarczonego sprzętu jest wolny od wad fizycznych i funkcjonalnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej; 13. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne i funkcjonalne sprzętu niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi; 14. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i funkcjonalnych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 15. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonym sprzęcie Wykonawca ponadto: a) usunie wady w dostarczonym sprzęcie w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy go do swojej siedziby w celu jego usprawnienia, b) sprzęt wolny od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady zostały ujawnione, c) dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji, d) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu w czasie od przyjęcia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego Użytkownikowi. 16. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nieprawidłowościach w użytkowaniu dostarczonych wyrobów oraz utrudnieniach w ich usprawnieniu, jeśli takie występują ze strony Użytkownika. Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/44/2015;Strona 8 z 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: SR 271.7.13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pod nazwą Dostawa zestawów ćwiczeniowych (urządzeń komputerowych sieciowych) wraz ze wsparciem dla

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej do oferty należy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na: Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie szczegółowej

Bardziej szczegółowo

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 ROZBUDOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ INSTYTUTU NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, POPRZEZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA I

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Stryków w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:...(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Bardziej szczegółowo

Częśd I: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeo sieciowych wraz z oprogramowaniem

Częśd I: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeo sieciowych wraz z oprogramowaniem Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Częśd I: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeo sieciowych wraz z oprogramowaniem 1. Przełącznik modularny typ A grupa serwisu gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, oprogramowania oraz licencji 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grudziądz, 18 sierpnia 2009 roku PUP.NOK.342/42/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA URZĄDZEŃ DO SERWEROWNI KOD CPV: 30200000-1 1. System zabezpieczeń sieciowych (Firewall) UTM - 1 szt. 1 Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

, 2. Zasilacz model 1 - 12 szt.

, 2. Zasilacz model 1 - 12 szt. ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę serwerów i sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo