Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Dostawa zestawu dwóch przełączników rdzeniowych. W ramach zadania należy dostarczyć dwa przełączniki rdzeniowe o parametrach nie gorszych niż: 1) Urządzenie o architekturze modularnej pozwalające na elastyczne zwiększanie liczby dostępnych portów w urządzeniu. W momencie dostawy przełącznik musi być wyposażony w minimum 16 portów 1/10Gigabit Ethernet SFP+. Porty te muszą obsługiwać standard 802.1AE (szyfrowanie ruchu) z pełną wydajnością łącza 10GE. Dopuszczalna nadsubskrypcja względem matrycy przełączającej nie większa niż 2:1.Wymagane minimum 4 dodatkowe sloty na moduły I/O zapewniające możliwość rozbudowy do minimum 80 portów 1/10Gigabit Ethernet SFP+ 2) Musi umożliwiać stworzenie wirtualnego systemu - złożonego z min. 2 urządzeń będących przedmiotem opisu - zarządzanego jako całość. Urządzenia pracujące w takiej konfiguracji muszą umożliwiać połączenie w system z wykorzystaniem standardowych portów 10Gigabit Ethernet oraz modułów optycznych. Musi istnieć możliwość terminowania połączeń link aggregation na dwóch przełącznikach tworzących taki system wirtualny (tzw. multi-chassis link aggregation) 3) Urządzenie musi umożliwiać dołączenie do 12 zewnętrznych, wyniesionych modułów posiadających każdy minimum 48 portów 10/100/1000BaseT z obsługę IEEE 802.3at (POE+) i 2 porty uplink 10GE SFP+. Zarządzanie modułami musi odbywać się wyłącznie z jednostki centralnej. Moduły muszą być dołączone do przełącznika łączem minimum 2x10GE. Dołączenie modułów nie może być zrealizowane z wykorzystaniem mechanizmów L2 (Spanning Tree) - dołączenie musi stanowić rozszerzenie w domenie warstwy L1 4) Urządzenie musi być wyposażone w redundantne zasilacze AC zapewniające redundancję zasilania w trybie 1:1 5) Przełącznik musi zapewniać pasmo minimum 220Gb/s per slot na kartę liniową 6) Obsługa przetwarzania rozproszonego wszystkie oferowane karty liniowe muszą mieć możliwość samodzielnego przełączania ruchu. Wydajność przełączania na poziomie min. 60 mln p/s dla przełączania L2 oraz routingu IPv4 i 30 mln p/s dla routingu IPv6, tunelowania GRE oraz VPLS z możliwością zwiększania wydajności (wraz z instalacją dodatkowych kart liniowych) do minimum 300 mln p/s dla przełączania L2 oraz routingu IPv4 i 150 mln p/s dla routingu IPv6, tunelowania GRE oraz VPLS 7) Wymagane parametry wydajnościowe: a. min wpisów w tablicy adresów MAC b. min wpisów w tablicy routingowej IPv4 c. min wpisów w tablicy routingowej IPv6 d. min tras multicast e. min wpisów na potrzeby realizacji polityk QoS i bezpieczeństwa (listy kontroli dostępu) 8) Obsługa protokołów warstwy 3 dla IPv4: Open Shortest Path First (OSPF), BGPv4 9) Obsługa protokołów warstwy 3 dla IPv6: Open Shortest Path First (OSPFv3), MP-BGP 10) Mechanizm Non-Stop-Forwarding lub równoważny 11) Obsługuje sprzętowo ruch multicastowy w tym PIM Sparse i Dense Mode, SSM, IGMP/MLD 1

2 12) Urządzenie musi umożliwiać rozszerzenie funkcjonalności o wsparcie dla MPLS, LDP, L2 i L3 VPN, VPLS, MPLS TE, MPLS traceruote poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wymianę oprogramowana bez konieczności modernizacji sprzętowej urządzenia 13) Sprzętowa obsługa tunelowania GRE 14) Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a. mechanizm BFD (Bidirectional Forwarding Detection) co najmniej dla protokołu OSPFv2 i OSPFv3 b. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree c. IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree d. IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) umożliwiający grupowanie portów z wykorzystaniem portów znajdujących się na różnych kartach liniowych e. pozwala na wymianę kart liniowych bez wyłączania zasilania (tzw. Hot-Swap) 15) Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci (QoS): a. Obsługa min. 8 kolejek, w tym co najmniej jedna kolejka ze statusem strict priority b. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez nadawanie wartości 802.1p (CoS) oraz IP Precedence/DSCP w ramkach Ethernet oraz pakietach IP. Wykorzystanie następujących parametrów w klasyfikacji: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, żródłowy/docelowy port TCP c. Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet oraz pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP Precedence/DSCP d. Definiowanie polityk QoS per port i per VLAN e. Mechanizm AutoQoS lub równoważny f. Obsługa protokołu RSVP g. Minimalna wielkość bufora per port 24MB 16) Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z bezpieczeństwem: a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę - autoryzacja dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA min. 5 poziomów uprawnień z możliwością określenia zakresu z dokładnością do poszczególnych komend b. Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością przydziału listy kontroli dostępu (ACL) i VLANu c. Obsługa co najmniej następujących mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad d. Weryfikacja źródła pakietu względem tablicy routingu (urpf) sprzętowo zarówno dla IPv4 i IPv6 e. Możliwość filtrowania ruchu na poziomie portu oraz VLANu w oparciu o adresy MAC, IP, porty TCP/UDP f. Listy kontroli dostępu także dla IPv6 g. Mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej 17) Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zarządzaniem: a. Posiadać możliwość zarządzania przez SNMPv3 oraz SSH v2 b. Umożliwiać zarządzanie poprzez interfejs CLI (konsolę) oraz poprzez dedykowany port Gigabit Ethernet c. Umożliwiać identyfikację i uwierzytelnianie w oparciu o serwer RADIUS lub TACACS+ d. Posiadać port USB z obsługą systemu plików 2

3 e. Umożliwiać lokalną/zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu lub poprzez dedykowaną sieć VLAN f. Posiadać możliwość raportowania do systemów zarządzających z wykorzystaniem statystyk typu flow (J-Flow, NetFlow lub odpowiednik). Konieczna jest obsługa/buforowanie minimum wpisów (per karta liniowa). Funkcjonalność ta musi być obsługiwana sprzętowo i wspierać IPv6, MPLS oraz multicast y g. Posiadać możliwość definiowania skryptów określających polityki przekazywania zdarzeń do systemów zarządzających (korelacja, zależności parametrów, diagnostyka, definicja alarmów) h. Posiadać funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC i. Urządzenie musi posiadać możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 10 plików konfiguracyjnych 18) Obsługiwać ramki Ethernet o wielkości nie mniejszej niż 9216 bajtów (tzw. Jumbo Frame) 19) Urządzenie musi być przystosowane do montażu w szafie 19, wysokość nie większa niż 5RU Wymagane niezbędne wyposażenie zestawu dostarczonych urządzeń: a. Minimum trzy zewnętrzne, wyniesione moduły posiadające 48 portów 10/100/1000BaseT POE+ zgodnie z IEEE 802.3at oraz 2 porty uplink 10GE SFP+. Każdy moduł wyniesiony musi być wyposażony w zasilacz zapewniający minimum 740W dla POE. Musi istnieć możliwość stackowania modułów wyniesionych w stosy o liczbie portów nie mniejszej niż 144. Konieczne jest dostarczenie odpowiednich kabli pozwalających na zbudowanie jednego stosu z dostarczonych modułów wyniesionych b. Zestawów modułów SFP+ oraz stosowanego okablowania umożliwiającego dokonanie połączeń pomiędzy dostarczonymi urządzeniami i urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego z przepustowością 10GE w ilości wynikającej z poniższej tabeli. Dopuszcza się dostarczenie dedykowanych kabli z zakończonych złączami SFP+ pozwalających na dokonywanie połączeń bezpośrednich. Długość Ilość Przeznaczenie 10 m 4 Połączenie rdzenia sieci z przełącznikami Cisco Nexus 5548-UP 3 m 6 Połączenie stosu modułów wyniesionych z rdzeniem sieci, Połączenie Cisco Nexus 5548-UP z zewnętrznymi modułami liniowymi, Połączenie z przełącznikiem wyspecyfikowanym w zadaniu 3 2 m 2 Połączenie stosu modułów wyniesionych z rdzeniem sieci, Połączenie z przełącznikiem wyspecyfikowanym w zadaniu 3 1 m 2 Połączenie wzajemne przełączników rdzeniowych 3

4 c. Minimum 6 sztuk modułów SFP ze złączem typu LC pozwalających na dokonanie połączeń z przepustowością 1Gbps za pomocą jednomodowego kabla światłowodowego na odległość 10 km jak również za pomocą kabla wielomodowego na odległość 550 m. d. Minimum 4 sztuki modułów SFP 10/100/1000Base-T ze złączem RJ45. e. Wkładki optyczne (SFP, SFP+) jak i dedykowane kable przeznaczone do instalacji w przełącznikach i modułach wyniesionych muszą pochodzić od tego samego producenta, co oferowane rozwiązanie f. Dwa dwuwłóknowe jednomodowe kable światłowodowe o długości 5 m wyposażone w złącza LC E2000/APC g. Cztery dwuwłóknowe wielomodowe kable światłowodowe OM3 o długości 5 m wyposażone w złącza LC - ST Zadanie 2 Dostawa dwóch zewnętrznych modułów liniowych do przełączników Cisco NEXUS 5548UP Przedmiotem zadania jest dostawa dwóch urządzeń będących zewnętrznymi, wyniesionymi modułami liniowymi zapewniającymi każdy co najmniej 4 x porty 10GE SFP oraz 48 x portów 100/1000BaseT z możliwością dołączania do jednostek centralnych to jest posiadanych przełączników Cisco Nexus 5548-UP. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się wyłącznie z jednostki centralnej. Oferowane urządzenie musi posiadać możliwość dołączenia do jednostki centralnej z przepustowością 10G 40G. Dołączenie urządzenia do jednostki centralnej nie może być zrealizowane z wykorzystaniem mechanizmów L2 (Spanning Tree), powinno stanowić transparentne rozszerzenie w domenie warstwy L1. System chłodzenia modułów musi kierować powietrze wykorzystane do chłodzenia w kierunku panelu zawierającego porty. Zadanie 3 Dostawa przełącznika sieciowego warstwy przyłączeniowej Przedmiotem zadania jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego mającego pełnić rolę przełącznika sieci Ethernet oraz kontrolera sieci WLAN. Dopuszcza się, aby funkcje przełącznika sieci Ethernet i kontrolera sieci WLAN były realizowane na dwóch urządzeniach w takim przypadku urządzenia muszą być połączone między sobą z wykorzystaniem dodatkowych portów 10GE w sposób nie ograniczający w żaden sposób wydajności proponowanego rozwiązania (przepustowość połączenia przełącznik-kontroler nie mniejsza niż wydajność kontrolera). Każde z urządzeń musi być dostosowane do montażu w szafie RACK 19. Wysokość pojedynczego urządzenia nie może być większa niż 1RU. Oferowany przełącznik Gigabit Ethernet musi być wyposażony w 48 portów 10/100/1000BaseT PoE+ (IEEE 802.3at) oraz 2 porty uplink 10Gigabit Ethernet SFP+ i 2 porty uplink Gigabit Ethernet SFP Porty uplink urządzenia muszą umożliwiać obsadzenie modułami Gigabit Ethernet SFP (co najmniej 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-EX, 1000Base-ZX, 1000Base-BX-D/U) oraz 10Gigabit Ethernet (co najmniej 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-LRM, 10GBase-ER, Twinax) zależnie od potrzeb. Urządzenie musi spełniać następujące wymagania: 4

5 1) Urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów 2) Urządzenie musi posiadać możliwość instalacji zasilacza redundantnego. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne 3) Zainstalowany zasilacz musi zapewniać min. 390W dla PoE 4) Urządzenie musi być sprzętowo przygotowane do obsługi standardu IEEE 802.3az Energy- Efficient Ethernet (EEE) 5) Przełącznik musi zapewniać możliwość rozbudowy o możliwość łączenia w stos z zapewnieniem następujących parametrów: a. Przepustowość w ramach stosu min. 160Gb/s b. Min. 9 urządzeń w stosie c. Zarządzanie poprzez jeden adres IP d. Możliwość tworzenia połączeń cross-stack Link Aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad 6) Przełącznik musi posiadać funkcjonalność kontrolera sieci bezprzewodowej WiFi, jeśli wymaga to dodatkowych licencji musi ona zostać dostarczona w ramach niniejszego postępowania. Wymagana jest możliwość obsługi 5 punktów dostępowych w ramach oferowanej konfiguracji. Urządzenie w zakresie obsługi sieci bezprzewodowych musi spełniać następujące wymagania: a. Centralne zarządzanie punktami dostępowymi zgodnie z protokołem CAPWAP (RFC 5415), w tym zarządzane politykami bezpieczeństwa i zarządzanie pasmem radiowym (RRM) b. Przepustowość dla sieci WiFi nie mniejsza niż 20Gb/s c. Obsługa minimum 25 punktów dostępowych d. Obsługa minimum 1000 klientów sieci WiFi e. Zarządzanie pasmem radiowym punktów dostępowych: i. automatyczna adaptacja do zmian w czasie rzeczywistym ii. optymalizacja mocy punktów dostępowych (wykrywanie i eliminacja obszarów bez pokrycia) iii. dynamiczne przydzielanie kanałów radiowych iv. wykrywanie, eliminacja i unikanie interferencji v. równoważenie obciążenia punktów dostępowych vi. automatyczna dystrybucja klientów pomiędzy punkty dostępowe vii. mechanizmy wspomagające priorytetyzację zakresu 5GHz dla klientów dwuzakresowych f. Mapowanie SSID do segmentów VLAN w sieci przewodowej 1:1, 1:n (SSID mapowane do wielu segmentów VLAN, ruch użytkowników rozkładany pomiędzy segmenty), tunelowanie ruchu klientów do przełącznika/kontrolera g. Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa: i i, WPA2, WPA ii X z EAP (PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST) iii. możliwość kreowania różnych polityk bezpieczeństwa w ramach pojedynczego SSID iv. możliwość profilowania użytkowników: v. przydział sieci VLAN vi. przydział list kontroli dostępu (ACL) vii. uwierzytelnianie punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509 viii. obsługa list kontroli dostępu (ACL) 5

6 ix. ochrona kryptograficzna (DTLS lub równoważny) ruchu kontrolnego i ruchu użytkowników h. Obsługa ruchu unicast i multicast IPv4 i. optymalizacja dystrybucji ruchu multicast w sieci przewodowej (między kontrolerem a punktem dostępowym) ii. obsługa konwersji ruchu multicast do unicast i. Obsługa mobilności (roaming-u) użytkowników (L2 i L3) j. Obsługa mechanizmów QoS i p, WMM, TSpec ii. ograniczanie pasma per użytkownik iii. Call Admission Control ze statyczną definicją pasma i dynamiczną w oparciu o analizę profili ruchu iv. U-APSD k. Obsługa dostępu gościnnego: i. przekierowanie użytkowników określonych SSID do strony logowania (z możliwością personalizacji strony) ii. możliwość kreowania użytkowników z określeniem czasu ważności konta l. Współpraca z oprogramowaniem i urządzeniami realizującymi usługi lokalizacyjne oraz usługi bezpieczeństwa m. Możliwość analizy ruchu pozwalająca na identyfikację oraz klasyfikację na poziomie aplikacji w warstwie 7 7) Szybkość przełączania zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów również dla pakietów 64-bajtowych (przełącznik line-rate) 8) Minimum 2GB pamięci DRAM i 2GB pamięci flash 9) Obsługa minimum a sieci VLAN b adresów MAC c tras IPv4 10) Obsługa protokołu NTP 11) Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping 12) Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree b. IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree c. Obsługa minimum 128 instancji protokołu STP 13) Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED 14) Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego 15) Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP 16) Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) b. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN c. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL 6

7 d. Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X e. Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC f. Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X g. Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem h. Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176 i. Minimum 3000 wpisów dla list kontroli dostępu (ACE) j. Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard k. Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS lub TACACS+ l. Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard) 17) Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Implementacja co najmniej 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi b. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi kolejek c. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) d. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP e. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi f. Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast g. Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP 18) Wbudowane reflektometry (TDR) dla portów 10/100/ ) Urządzenie musi zapewniać możliwość routingu statycznego i dynamicznego dla IPv4 i IPv6 (minimum protokół RIP). Urządzenie musi zapewniać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o wsparcie dla zaawansowanych protokołów routingu IPv4 (OSPF, BGP) i IPv6 (OPSFv3), funkcjonalności Policy-based routingu i routingu multicast (PIM-SM, PIM-SSM) poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wersji oprogramowania bez konieczności dokonywania zmian sprzętowych 20) Obsługa protokołu HSRP/VRRP lub mechanizmu równoważnego dla usług redundancji bramy 21) Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) 22) Urządzenie musi zapewniać możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (mechanizmy typu sflow, NetFlow, Net-Flow Lite, J-Flow lub równoważne) 23) Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) 7

8 24) Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band 25) Minimum jeden port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB 26) Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli USB 27) Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją 28) Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6 Wymagania Ogólne dotyczące wszystkich zadań: - Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu wsparcie telefoniczne oraz mailowe w godzinach 8-16 w dni robocze w zakresie rozwiązywania problemów z instalacją i konfiguracją dostarczonych urządzeń przez okres 3 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Wsparcie, o którym mowa musi być świadczone przez osobę posiadającą certyfikat wydany przez producenta dostarczanego sprzętu na poziomie minimum Professional w zakresie technologii przełączania w sieciach LAN. - Dostarczane urządzenia muszą być nowe i pochodzić z bieżącej produkcji, a jednocześnie nie mogą być urządzeniami, które mogły być używane w innych projektach i poddane procesowi odnowienia. Wymagane jest dostarczenie wraz ze sprzętem pisemnego potwierdzenia wydanego przez producenta lub przedstawicielstwo producenta sprzętu, poświadczającego datę produkcji sprzętu. Sprzęt musi być wyprodukowany nie wcześniej niż sześć miesięcy od daty podpisania umowy z dostawcą. - W ramach realizacji zamówienia Wykonawca musi dostarczyć wraz z urządzeniami dokument wystawiony przez producenta sprzętu lub jego oficjalnego przedstawiciela potwierdzający, że oprogramowanie zawarte w dostarczonym sprzęcie jest licencjonowane na Zamawiającego. - Dostarczone urządzenia muszą być objęte gwarancją (serwisem gwarancyjnym) przez okres minimum 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru. - W ramach realizacji zamówienia Wykonawca musi dostarczyć wraz z urządzeniami dokument wystawiony przez producenta sprzętu lub jego oficjalnego przedstawiciela potwierdzający zarejestrowanie kontraktu serwisowego na dostarczone urządzenia i oprogramowanie. Serwis gwarancyjny musi obejmować prawo do aktualizacji wersji oprogramowania systemowego urządzeń. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do: o nowych wersji oprogramowania; o narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej; o pomocy technicznej producentów o prawo bezpośredniego zgłaszania przez Zamawiającego usterek i awarii sprzętu do Producenta 8

9 - Ze względu na pożądaną pełną kompatybilność oraz zabezpieczenie uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego, dostarczane w ramach Zamówienia rozwiązania (urządzenia oraz karty i moduły do nich) powinny pochodzić od jednego producenta, chyba że wymagania szczegółowe stanowią inaczej. W przypadku oferowania urządzeń różnych producentów, należy dostarczyć oświadczenia ich producentów o pełnej wzajemnej kompatybilności oraz oświadczenia o współpracy autoryzowanych placówek serwisowych producentów w zakresie usuwania problemów powstających na styku rozwiązań. - Wszystkie wymagania przedstawione w niniejszym dokumencie muszą zostać spełnione w aktualnie dostępnych komercyjnie rozwiązaniach oprogramowania i sprzętu. Nie dopuszcza się możliwości, że wykonawca określi przyszłą wersję oprogramowania lub sprzętu, która będzie spełniać daną wyspecyfikowaną funkcjonalność. - Wymagane jest dostarczenie, wraz z dostawą urządzeń, szczegółowej dokumentacji technicznej producenta oferowanych produktów potwierdzającej spełnianie wymagań technicznych urządzeń będących przedmiotem zamówienia (Zamawiający dopuszcza w tym przypadku możliwość złożenia dokumentacji w języku angielskim). - W wypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie legalności oprogramowania, Zamawiający jest uprawniony do: o zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację), oraz zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, o inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz ważności i zakresu uprawnień licencyjnych. Jeżeli inspekcja, o której mowa powyżej wykaże niezgodność produktów z opisem przedmiotu zamówienia lub stwierdzi, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie osób producenta, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nie przekraczającej 30% wartości zamówienia (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania). Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do żądania dostarczenia produktów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz roszczeń odszkodowawczych. UWAGA: Do oferty należy dołączyć specyfikację zawierającą informację na temat producenta i modelu oferowanego przez Wykonawcę sprzętu oraz informacje w postaci tabeli przedstawiającej parametry pożądane przez Zamawiającego oraz parametry, które posiada sprzęt oferowany przez Wykonawcę. 9

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na: Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r. Załącznik nr 1.3 do SIWZ Sprawa numer: 10/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci WiFi w Urzędach Statystycznych oraz w Głównym

Bardziej szczegółowo

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 ROZBUDOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ INSTYTUTU NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, POPRZEZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA I

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2. Opis techniczny urządzeń i oprogramowania

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2. Opis techniczny urządzeń i oprogramowania Opis techniczny urządzeń i oprogramowania Zakres Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest doposażenie, modernizacja sieci LAN Zamawiającego i przebudowa obecnej architektury sieci. Wdrożenie powinno obejmować:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. sądownictwa powszechnego z obszaru apelacji lubelskiej zgodnie z poniższymi specyfikacjami:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. sądownictwa powszechnego z obszaru apelacji lubelskiej zgodnie z poniższymi specyfikacjami: Zp 2130-63/14 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek sądownictwa powszechnego z obszaru apelacji lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju Załącznik Nr 10 WYMAGANIA DLA PAKIETU 1 1. Przełącznik szkieletowy do CPD1 i CPD2 2 KPL. Wymagane parametry 1.1. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane 1.2. Obudowa modularna przeznaczona do montażu w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Specyfikacja Techniczna I. Rozbudowa istniejących systemów informatycznych umoŝliwiająca dostęp do systemów CZK pomiędzy lokalizacjami Strzegomska 148 oraz Bogusławskiego 6 1) Przełącznik sieciowy 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 1 do Umowy nr. z dnia. Specyfikacja Techniczna 1. Stan obecny telefonii VoIP w UMW Wrocławia Aktualnie Zamawiający posiada system telefonii VoIP oparty na rozwiązaniu Cisco Unified Call Manager

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej do oferty należy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER Znak sprawy: AZP 2611-42/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu

Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 6.1.1 do siwz Specyfikacja techniczna I. System rejestracji rozmów Liczba sztuk: 1 1. System rejestracji rozmów 1. Nagrywanie rozmów z: a. 2 radiotelefonów (kompatybilnych z: Motorola MC2100,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Dwie sztuki przełączników do obsługi rdzenia sieci ŁOW NFZ Minimalne wymagania, które powinny spełniać urządzenia: 1. Urządzenie musi mieć budowę modularną.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; Sąd Okręgowy w Radomiu

Rozdział I. 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; Sąd Okręgowy w Radomiu 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego : zwany dalej Zamawiającym kod, miejscowość, województwo, powiat : 26 600 Radom, mazowieckie, ulica, nr domu, nr lokalu :

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Warunki techniczne

Załącznik nr 3. Warunki techniczne Załącznik nr 3 Warunki techniczne I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA SYSTEMÓW 1) Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe, wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem oraz

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik nr 9a. Router brzegowy

Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik nr 9a. Router brzegowy 1. Router brzegowy 1 Rodzaj i wielkość obudowy 2 Architektura 3 Możliwość rozbudowy 4 Wyposażenie 5 Odporność na awarię 6 Wydajność 7 Obsługiwane interfejsy Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Prez.BG.2317-10/12 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG.2317-10/12

Bardziej szczegółowo

VI/KA/292-408-4330/2014 Poznań, 14 listopad 2014 r.

VI/KA/292-408-4330/2014 Poznań, 14 listopad 2014 r. VI/KA/292-408-4330/2014 Poznań, 14 listopad 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/090/14 na: Sieć komputerowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I C Z Ę Ś Ć. LP Nazwa jednostki Adres Kod Miasto. ul. Boczna Lubomelskiej 13

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I C Z Ę Ś Ć. LP Nazwa jednostki Adres Kod Miasto. ul. Boczna Lubomelskiej 13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dostawa sprzętu komputerowego dla: I C Z Ę Ś Ć LP Nazwa jednostki Adres Kod Miasto 1 Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie ul. Boczna Lubomelskiej 13 20-070 Lublin

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo