PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:"

Transkrypt

1 Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na: Modernizację oraz uzupełnienie wyposażenia i oprogramowania sieci komputerowej Wydziału Fizyki UW wraz z jej uruchomieniem w nowej siedzibie Wydziału przy ul Pasteura 5, Budynek CeNT II, Warszawa. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Zatwierdził dnia r. prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban

2 UNIWERSYTET WARSZAWSKI ul. Krakowskie Przedmieście 26/ Warszawa 1. ZAMAWIAJĄCY: Adres do korespondencji: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki ul. Hoża 69, Warszawa tel./fax (0 22) NIP REGON zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowany przez prof. dr hab. Teresę Rzącę-Urban na podstawie pełnomocnictwa z dnia 4 marca 2013 r. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację oraz uzupełnienie wyposażenia i oprogramowania sieci komputerowej Wydziału Fizyki UW wraz z jej uruchomieniem w nowej siedzibie Wydziału przy ul Pasteura 5, Budynek CeNT II, Warszawa. Kod CPV: lokalna sieć komputerowa Przedmiotem zamówienia jest: 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja oraz uzupełnienie wyposażenia i oprogramowania sieci komputerowej Wydziału Fizyki UW wraz z jej uruchomieniem w nowej siedzibie Wydziału przy ul Pasteura 5, Budynek CeNT II, Warszawa: Część 1 - Uzupełnienie wyposażenia i oprogramowania infrastruktury aktywnej transmitującej dane Część 2 Modernizacja sieciowej pamięci dyskowej dużej pojemności Część 3 Dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem wirtualizacyjnym Część 4 - Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z: Część 5 - Dostawa komputerów przenośnych 2 1) projektu p.n. Centrum Nowych Technologii,Ochota Uniwersytetu Warszawskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w częściach 1-5; 2) projektu pn. "International PhD studies at the Faculty of Physics University of Warsaw" finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w części 5.

3 Część 1 Uzupełnienie wyposażenia i oprogramowania infrastruktury aktywnej transmitującej dane 2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: KOD CPV: routery sieciowe, serwery sieciowe, usługi instalowania urządzeń komputerowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzeń uzupełniających wyposażenie infrastruktury aktywnej transmitującej dane w sieci komputerowej Zamawiającego oraz oprogramowania do zarządzania siecią komputerową, składające się z następujących elementów: Uzupełnienie wyposażenia pośrednich punktów dystrybucyjnych (IDF) sieci, polegające na: Dostawie 33 szt. identycznych przełączników sieciowych o minimalnych parametrach technicznoużytkowych przedstawionych w tabeli I-1.1. Przełączniki muszą być objęte minimum 12 miesięczną gwarancją i rękojmią Dostawie 20 szt. identycznych przełączników sieciowych z funkcją zasilania przez porty Ethernet (PoE) o minimalnych parametrach techniczno-użytkowych przedstawionych w tabeli I-1.2. Przełączniki muszą być objęte minimum 12 miesięczną gwarancją i rękojmią Dostawie 48 szt. identycznych modułów (wkładek) interfejsów liniowych 1000Base-SX SFP Dostawie 28 szt. identycznych modułów (wkładek) interfejsów liniowych 10GBase-SR SFP+. Wymagania ogólne w zakresie pkt : a) Przełączniki oferowane w p i p muszą pochodzić od jednego producenta i konstrukcyjnie stanowić tę samą platformę sprzętową, w szczególności musi istnieć możliwość łączenia ich w stosy, objęte wspólnym zarządzaniem. b) Wkładki interfejsów liniowych SFP i SFP+ oferowane w p i p muszą pochodzić od jednego producenta i być w pełni kompatybilne z przełącznikami oferowanymi w p i p , fakt ich pełnej kompatybilności musi być stwierdzony w oficjalnej dokumentacji technicznej producenta oferowanych przełączników. c) Musi istnieć możliwość użytkowania przełączników oferowanych w p i p jako modułów łączonych w stosy w standardzie Cisco StackWise z obecnie pracującymi w sieci komputerowej Zamawiającego przełącznikami typu WS-C3750E-48 i WS-C3750X-48; pełna kompatybilność oferowanych przełączników, jako modułów stosu, musi być potwierdzona w oficjalnej dokumentacji technicznej producenta przełączników typu WS-C3750E-48 i WS-C3750X Tabela I-1.1: Wymagane parametry przełącznika sieciowego 1. Przełącznik stakowalny wyposażony w minimum 48 portów 10/100/1000BaseT 2. Przełącznik musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł rozszerzeń z możliwością jego wymiany na gorąco (ang. hot swap). Wśród dostępnych modułów rozszerzeń muszą być dostępne co najmniej następujące moduły: a) Minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet z gniazdami interfejsów do obsadzenia optycznymi modułami SFP b) Minimum 2-portowy moduł 10GBaseT (porty muszą umożliwiać pracę zarówno jako 10GE, jak i GE) c) Minimum 2-portowy moduł 10Gigabit Ethernet SFP+, przy czym wymagane jest, aby w przypadku wykorzystanie pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP

4 3. Porty SFP modułów (o których mowa w pkt. 2) muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, 1000Base-BX oraz CWDM i DWDM zależnie od potrzeb Zamawiającego. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-LRM, 10GBase-ER oraz modułami optycznymi GE (1000Base- SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, 1000Base-BX) 4. Przełącznik musi zapewniać możliwość budowania stosów (stackowanie) z zapewnieniem następujących parametrów: a) Przepustowość w ramach stosu min. 64Gb/s b) Min. 4 urządzenia w stosie c) Zarządzanie poprzez jeden adres IP d) Możliwość tworzenia połączeń cross-stack link aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad e) W ofercie producenta muszą istnieć przełączniki 24 i 48-portów z obsługą standardu 802.3at, które można zestakować z oferowanym przełącznikiem f) Przełączniki w ramach stosu muszą umożliwiać współdzielenie mocy zasilaczy tzn. zasilacze muszą stanowić zasób wspólny dla wszystkich jednostek w stosie (redundancja zasilania bez konieczności instalacji zasilaczy zapasowych w każdym przełączniku, możliwość pożyczania mocy dla innych jednostek w stosie, w tym dla przełączników wymagających większej mocy dla PoE, jeśli takowe są zainstalowane w stosie) g) Przełącznik musi być wyposażony we wszystkie niezbędne komponenty (w tym moduły i kable) do realizacji tego zadania 5. Urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów 6. Urządzenie musi być wyposażone w zasilacze redundantne. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne 7. Przełącznik musi posiadać możliwość instalacji zasilacza prądu stałego. Wymagane jest, aby w przełączniku można było jednocześnie instalować zarówno zasilacze prądu zmiennego, jak i stałego. W momencie dostawy przełącznik ma być wyposażony w zasilacze prądu zmiennego 230V 8. Wsparcie sprzętowe i obsługa standardu IEEE 802.1AE szyfrowania ruchu na portach dostępowych 10/100/ Przełącznik musi zapewniać obsługę wszystkich portów z pełną wydajnością (wirespeed).szybkość przełączania minimum 101,2 Mpps dla pakietów 64-bajtowych 10. Minimum 256MB pamięci DRAM i 64MB pamięci Flash 11. Jednoczesna obsługa min adresów MAC, tras w tablicy routingu i sieci VLAN 12. Obsługa protokołu NTP 13. Obsługa IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping 14. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree b) IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree c) Obsługa minimum 128 instancji STP 15. Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED 16. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 17. Obsługa połączeń link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad. Obsługa mechanizmów bezpieczeństa typu Port Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation 18. Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego 19. Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP 4

5 20. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a) Minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji b) Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN c) Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL d) Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X e) Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC f) Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www) g) Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem h) Funkcjonalność elastycznego uwierzytelniania (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www) i) Możliwość wdrożenia uwierzytelniania w oparciu o 802.1x w trybie monitor (niezależnie od tego czy uwierzytelnianie się powiedzie, czy nie użytkownik ma prawo dostępu do sieci) jako element sprawdzenia gotowości instalacji na pełne wdrożenie 802.1x j) Przełącznik musi posiadać funkcję supplicanta 802.1X (możliwość podłączenia przełącznika do innego switcha z uruchomionym mechanizmem uwierzytelniania 802.1X) k) Obsługa funkcji bezpieczeństwa sieci LAN: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard l) Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS lub TACACS+ m) Obsługa list kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera L3 (RACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia) n) Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard) oraz ochronę przed fałszowaniem źródłowych adresów IPv6 (IPv6 Source Guard) 21. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a) Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi b) Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) c) Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP d) Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting) e) Implementacja mechanizmu Weighted Tail Drop lub równoważnego w celu unikania zatorów f) Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast g) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP Wbudowane reflektometry (TDR) dla portów 10/100/1000 na portach dostępowych 23. Obsługa protokołu VRRP lub mechanizmu równoważnego dla usług redundancji bramy dla IPv4 i IPv6

6 24. Urządzenie musi zapewniać możliwość routingu statycznego i dynamicznego (minimum w oparciu o protokół RIP) dla protokołów IPv4 i IPv6 25. Możliwość obsługi tras routingu o jednakowym koszcie (ECMP - Equal-Cost-Multi-path Routing) 26. Obsługa funkcji DHCP Relay 27. Możliwość konfiguracji list ACL i usług QoS dla IPv6 28. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u możliwość definiowania VLANów primary i secondary oraz portów typu promiscuous (port należący do VLANu primary z możliwością komunikacji z innymi portami, w tym z portami isolated i community należącymi do VLANów secondary skojarzonymi z VLANem primary), isolated (port, który może komunikować się tylko z portami promiscuous) i community (port, który może komunikować się z portami promiscuous oraz innymi portami należącymi do tego samego secondary community VLANu) 29. Urządzenie musi zapewniać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o obsługę: a) zaawansowanych protokołów routingu dynamicznego dla IPv4 (w tym OSPF, BGP4, IS-IS) i IPv6 (co najmniej OSPFv3) b) routingu multicast ów PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM c) funkcjonalność Policy-based routingu d) minimum 25 prywatnych domen routingu (funkcjonalność VRF Lite) e) monitorowania parametrów usług dla ruchu IP (IP SLA), w tym również dla usług wideo (wbudowany symulator ruchu). Wymagana jest możliwość monitorowania parametrów takich jak opóźnienie, jitter, utrata pakietów 30. Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) 31. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) 32. Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band 33. Minimum jeden port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB 34. Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli USB 35. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych 36. Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6 37. Urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie 38. Parametry fizyczne wysokość maksimum 1RU, możliwość montażu w szafie Oferowany przełącznik musi być wyposażony w: a) Zasilacz redundantny 6 Tabela I-1.2: Wymagane parametry przełącznika sieciowego z funkcją PoE 1. Przełącznik stakowalny wyposażony w 48 portów 10/100/1000BaseT PoE+ (zgodnych z IEEE 802.3at)

7 2. Przełącznik musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł rozszerzeń z możliwością jego wymiany na gorąco (ang. hot swap). Wśród dostępnych modułów rozszerzeń muszą być dostępne co najmniej następujące moduły: a) Minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet z gniazdami interfejsów do obsadzenia optycznymi modułami SFP b) Minimum 2-portowy moduł 10GBaseT (porty muszą umożliwiać pracę zarówno jako 10GE jak i GE) c) Minimum 2-portowy moduł 10Gigabit Ethernet SFP+, przy czym wymagane jest, aby w przypadku wykorzystanie pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP 3. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 100Base-FX, 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, 1000Base-BX oraz CWDM i DWDM zależnie od potrzeb Zamawiającego. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 10GBase-SR, 10GBase- LR, 10GBase-LRM, 10GBase-ER oraz modułami optycznymi GE (1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, 1000Base-BX) zależnie od potrzeb Zamawiającego 4. Przełącznik musi zapewniać możliwość budowania stosów z zapewnieniem następujących parametrów: a) Przepustowość w ramach stosu min. 64Gb/s b) Min. 4 urządzenia w stosie c) Zarządzanie poprzez jeden adres IP d) Możliwość tworzenia połączeń cross-stack link aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad e) Przełączniki w ramach stosu muszą umożliwiać współdzielenie mocy zasilaczy tzn. zasilacze muszą stanowić zasób wspólny dla wszystkich jednostek w stosie (redundancja zasilania bez konieczności instalacji zasilaczy zapasowych w każdym przełączniku, możliwość pożyczania mocy dla innych jednostek w stosie, w tym dla przełączników wymagających większej mocy dla PoE, jeśli takowe są zainstalowane w stosie) f) Przełącznik musi być wyposażony we wszystkie niezbędne komponenty (w tym moduły i kable) do realizacji tego zadania 5. Urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów 6. Urządzenie musi być wyposażone w zasilacze redundantne. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne 7. Zainstalowane zasilacze muszą zapewniać min. 800W dla PoE (przy pracy w trybie redundantnym) 8. Przełącznik musi posiadać możliwość instalacji zasilacza prądu stałego. Wymagane jest, aby w przełączniku można było jednocześnie instalować zarówno zasilacze prądu zmiennego, jak i stałego. W momencie dostawy przełącznik ma być wyposażony w zasilacze prądu zmiennego 230V. 9. Wsparcie sprzętowe i obsługa standardu IEEE 802.1AE (MACSec) szyfrowania ruchu na portach dostępowych 10/100/ Przełącznik musi zapewniać obsługę wszystkich portów z pełną wydajnością (wirespeed).szybkość przełączania minimum 101,2 Mpps dla pakietów 64-bajtowych 11. Minimum 256MB pamięci DRAM i 64MB pamięci Flash 12. Jednoczesna obsługa min adresów MAC, tras w tablicy routingu i sieci VLAN 13. Obsługa protokołu NTP 14. Obsługa IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping 15. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree b) IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree c) Obsługa minimum 128 instancji STP 16. Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED 7

8 17. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 18. Obsługa połączeń EtherChannel zgodnie z IEEE 802.3ad. Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa typu Port Security i IP Source Guard na interfejsach EtherChannel 19. Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego 20. Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP 21. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a) Minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji b) Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN c) Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL d) Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X e) Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC f) Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www) g) Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem h) Funkcjonalność elastycznego uwierzytelniania (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www) i) Możliwość wdrożenia uwierzytelniania w oparciu o 802.1x w trybie monitor (niezależnie od tego czy uwierzytelnianie się powiedzie, czy nie użytkownik ma prawo dostępu do sieci) jako element sprawdzenia gotowości instalacji na pełne wdrożenie 802.1x j) Przełącznik musi posiadać funkcję supplicanta 802.1X (możliwość podłączenia przełącznika do innego switcha z uruchomionym mechanizmem uwierzytelniania 802.1X) k) Obsługa funkcji bezpieczeństwa sieci LAN: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard l) Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS lub TACACS+ m) Obsługa list kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera L3 (RACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia) n) Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard) oraz ochronę przed fałszowaniem źródłowych adresów IPv6 (IPv6 Source Guard) 8

9 22. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a) Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi b) Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) c) Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP d) Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting) e) Implementacja mechanizmu Weighted Tail Drop lub równoważnego w celu unikania zatorów f) Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast g) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP 23. Wbudowane reflektometry (TDR) dla portów 10/100/1000 na portach dostępowych 24. Obsługa protokołu VRRP lub mechanizmu równoważnego dla usług redundancji bramy dla IPv4 i IPv6 25. Urządzenie musi zapewniać możliwość routingu statycznego i dynamicznego (minimum w oparciu o protokół RIP) dla protokołów IPv4 i IPv6 26. Możliwość obsługi tras routingu o jednakowym koszcie (ECMP - Equal-Cost Multi-Path Routing) 28. Obsługa funkcji DHCP Relay 29. Możliwość konfiguracji list ACL i usług QoS dla IPv6 30. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u możliwość definiowania VLANów primary i secondary oraz portów typu promiscuous (port należący do VLANu primary z możliwością komunikacji z innymi portami, w tym z portami isolated i community należącymi do VLANów secondary skojarzonymi z VLANem primary), isolated (port, który może komunikować się tylko z portami promiscuous) i community (port, który może komunikować się z portami promiscuous oraz innymi portami należącymi do tego samego secondary community VLANu) 31. Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę (poprzez wymianę oprogramowania lub zakup odpowiedniej licencji bez konieczności modernizacji sprzętowej urządzenia) o: a) Obsługę zaawansowanych protokołów routingu dynamicznego dla IPv4 (w tym OSPF, BGP4, IS- IS) i IPv6 (co najmniej OSPFv3) b) Funkcjonalność Policy-based routingu c) Obsługa protokołów routingu multicastów PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM d) Możliwość konfiguracji minimum 25 prywatnych domen routingu (funkcjonalność VRF Lite) e) Funkcjonalność umożliwiającą monitorowanie parametrów usług dla ruchu IP (IP SLA), w tym również dla usług wideo (wbudowany symulator ruchu). Wymagana jest możliwość monitorowania parametrów takich jak opóźnienie, jitter, utrata pakietów 32. Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) 33. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) 34. Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band 35 Minimum jeden port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB 36. Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli USB 9

10 37. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych 38. Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6 39. Urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie 40. Parametry fizyczne wysokość maksimum 1RU, możliwość montażu w szafie Oferowany przełącznik musi być wyposażony w: a) Moduł sieciowy minimum 2-portowy 10Gigabit Ethernet SFP+, przy czym wymagane jest, aby w przypadku wykorzystanie pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP b) Zasilacz redundantny o parametrach identycznych jak zasilacz podstawowy Dostawa przełącznika dla głównego punktu dystrybucyjnego (MDF) sieci - dostawa wysokowydajnego uniwersalnego przełącznika rdzeniowego sieci komputerowej o podwyższonej niezawodności, minimalne wymagania techniczno-użytkowe oferowanego urządzenia zestawia tabela I-2. Tabela I-2: Wymagane parametry przełącznika dla MDF 1. Urządzenie o architekturze modularnej minimum 9-slotowe, pozwalającą na instalację kart liniowych i redundantnych modułów zarządzająco-przełączających 2. Wymagane niezbędne wyposażenie urządzenia: a) Redundantne moduły zarządzająco-przełączające pracujące w trybie active-hotstandby. Awaria jednego z modułów zarządzająco-przełączających nie może spowodować spadku wydajności urządzenia b) Redundantne zasilacze (zapewniające redundancję zasilania w trybie 1:1) o mocy co najmniej 3000W każdy c) Moduł minimum 48-portowy 10/100/1000 Gigabit Ethernet (dopuszczalna nadsubskrypcja względem matrycy przełączającej nie większa niż 1.2:1) d) Minimum 100-portów Gigabit Ethernet SFP (dopuszczalna nadsubskrypcja względem matrycy przełączającej nie większa niż 1.2:1) rozmieszczone proporcjonalnie na minimum 2 modułach (liniowych i/lub zarządzająco-przełączających) brak pojedynczego punktu awarii e) Minimum 20 portów10 GigabitEthernet przeznaczone dla wkładek typu X2, SFP+ lub równoważnych. Porty te muszą obsługiwać standard 802.1AE (szyfrowanie ruchu) z pełną wydajnością łącza 10GE. Dopuszczalna nadsubskrypcja względem matrycy przełączającej nie większa niż 2:1 f) Wkładki optyczne (SFP, SFP+, X2 itp.) przeznaczone do instalacji w przełączniku muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany przełącznik g) Minimum 3 sloty na moduły w urządzeniu musi pozostać wolne celem jego przyszłej rozbudowy 3. Dostępne pasmo min. 80 Gb/s (możliwość zapewnienia obsługi kart minimum 8-portowych 10GE bez nadsubskrypcji względem matrycy przełączającej) na każdy z dostępnych slotów 4. Wydajność przełączania na poziomie min. 60 mln p/s per moduł liniowy dla przełączania L2 oraz routingu IPv4 i 30 mln p/s per moduł liniowy dla routingu IPv6, tunelowania GRE oraz VPLS 5. Obsługa przetwarzania rozproszonego wszystkie oferowane karty liniowe muszą mieć możliwość samodzielnego przełączania ruchu (bez pośrednictwa karty zarządzającej), jeśli wymagane są dodatkowe moduły zapewniające tą funkcjonalność muszą być dołączone 10

11 6. Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę o zintegrowane moduły usługowe z funkcjonalnością: a) zapory ogniowej pracującej w trybie śledzenia tablicy stanów sesji (stateful firewall) o wydajności co najmniej 15Gb/s i jednoczesnych połączeń b) modułu wspomagającego zarządzanie i monitorowanie ruchu w sieci LAN dla ruchu o wydajności minimum 10Gb/s 7. Wymagane parametry wydajnościowe: a) min wpisów w tablicy adresów MAC b) min wpisów w tablicy routingowej IPv4 c) min wpisów w tablicy routingowej IPv6 d) min tras multicast e) min wpisów na potrzeby realizacji polityk QoS i bezpieczeństwa (listy kontroli dostępu) 8. Obsługa protokołów warstwy 3 dla IPv4: Open Shortest Path First (OSPF), BGPv4 9. Obsługa protokołów warstwy 3 dla IPv6: Open Shortest Path First (OSPFv3), MP-BGP 10. Zdolność do utrzymania możliwości przekazywania pakietów i wykonania rekonwergencji protokołów routingu w tle podczas przełączania pomiędzy aktywnym i backupowym procesorem routującym 11. Obsługuje sprzętowo ruch multicastowy w tym PIM Sparse i Dense Mode, SSM, IGMP/MLD 12. Urządzenie musi umożliwiać rozszerzenie funkcjonalności o wsparcie dla MPLS, LDP, L2 i L3 VPN, VPLS, MPLS TE, MPLS traceroute poprzez zakup odpowiedniej licencji lub wymianę oprogramowana bez konieczności modernizacji sprzętowej urządzenia 13. Sprzętowa obsługa tunelowania GRE 14. Urządzenie wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a) Mechanizm BFD (Bidirectional Forwarding Detection) co najmniej dla protokołu OSPF v2 i OSPFv3 b) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree c) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree d) IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) umożliwiający grupowanie portów z wykorzystaniem portów znajdujących się na różnych kartach liniowych e) pozwala na wymianę kart liniowych i modułów bez wyłączania zasilania (tzw. Hot-Swap) 15. Urządzenie wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci (QoS): a) Obsługa min. 8 kolejek sprzętowych dla portów 10GE i min. 4 kolejek sprzętowych dla portów GE b) Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority c) Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez nadawanie wartości 802.1p (CoS) oraz IP Precedence/DSCP w ramkach Ethernet oraz pakietach IP. Wykorzystanie następujących parametrów w klasyfikacji: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP d) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet oraz pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP Precedence/DSCP e) Definiowanie polityk QoS per port i per VLAN f) Mechanizm AutoQoS lub równoważny g) Obsługa protokołu RSVP 11

12 16. Urządzenie wspiera następujące mechanizmy związane z bezpieczeństwem: a) Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę - autoryzacja dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA min. 5 poziomów uprawnień z możliwością określenia zakresu z dokładnością do poszczególnych komend b) Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału listy kontroli dostępu (ACL) i VLANu c) Obsługa co najmniej następujących mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard d) Weryfikacja źródła pakietu względem tablicy routingu (urpf) sprzętowo zarówno dla IPv4 i IPv6 e) Możliwość filtrowania ruchu na poziomie portu oraz VLANu w oparciu o adresy MAC, IP, porty TCP/UDP f) Listy kontroli dostępu także dla IPv6 g) Mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej 17. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zarządzaniem: a) Ma możliwość zarządzania przez SNMPv3 oraz SSH v2 b) Umożliwia zarządzanie poprzez interfejs CLI (konsolę) oraz poprzez dedykowany port Gigabit Ethernet c) Umożliwia identyfikację i uwierzytelnianie w oparciu o serwer RADIUS lub TACACS+ d) Obsługa kart pamięci Compact Flash (lub równoważnych) e) Umożliwia stworzenie wirtualnego systemu złożonego z min. 2 urządzeń będącego przedmiotem opisu, zarządzanego jako całość. Urządzenia pracujące w takiej konfiguracji muszą umożliwiać połączenie w system z wykorzystaniem standardowych portów 10GE Ethernet oraz modułów optycznych f) Umożliwia lokalną/zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu lub poprzez dedykowaną sieć VLAN g) Posiada możliwość raportowania do systemów zarządzających z wykorzystaniem statystyk typu flow (J-Flow, NetFlow lub odpowiednik). Konieczna jest obsługa/buforowanie minimum wpisów (per moduł zarządzający/karta liniowa). Funkcjonalność ta musi być obsługiwana sprzętowo i wspierać IPv6, MPLS oraz multicast y h) Definiowanie skryptów określających polityki przekazywania zdarzeń do systemów zarządzających (korelacja, zależności parametrów, diagnostyka, definicja alarmów) i) Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC j) Urządzenie musi posiadać możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 10 plików konfiguracyjnych 18. Obsługuje ramki Ethernet o wielkości nie mniejszej niż 9216 bajtów (tzw. Jumbo Frame) 19. Przystosowane do montażu w szafie 19, wysokość nie większa niż 15RU Dostawa przełączników dla serwerowni - dostawa 2 szt. identycznych wysokowydajnych modularnych przełączników przeznaczonych do obsługi serwerów sieciowych, minimalne wymagania techniczno-użytkowe oferowanych urządzeń zestawia tabela I Tabela I-3: Wymagane parametry przełącznika dla serwerowni 1. Minimum 32 porty zunifikowane 1GE/10GE (złącza SFP+) w podstawowej konfiguracji z możliwością rozszerzenia do 48 portów 1GE/10GE. Każdy z portów musi mieć możliwość konfiguracji jako port GE/10GE, port FCoE lub port FC 4/8Gbps

13 2. Urządzenie musi obsługiwać wkładki typu 10GE-SR oraz 10GE-LRoraz kable typu 10GE Twinax o długościach 1,3,5,7 oraz 10 metrów 3. Parametry wydajnościowe: a) Wymagane jest opóźnienie przełączania pakietów nie większe niż 3,2 µs przy 10 Gbps b) Wymagana jest prędkość przełączania wirespeed dla każdego portu 10GE przełącznika c) Wymagana jest przepustowość 700Mpps L2 d) Urządzenie musi mieć możliwość sprzętowego przełączania pakietów w warstwie L3 z minimalną przepustowością przełączania pakietów 240Mpps L3 e) Wymagany jest rozmiar tabeli adresów MAC min Obudowa przeznaczona do montażu w szafie rackowej 19, Wymagania dla portów 1/10 GE urządzenia: a) Urządzenie musi wspierać sprzętowo na wszystkich portach obsługę protokołów FCoE. Jeśli urządzenie wymaga licencji do uruchomienia powyższych funkcjonalności nie jest wymagane dostarczenie jej na obecnym etapie postępowania b) Na wszystkich portach przełącznika urządzenie musi obsługiwać sprzętowo protokół FC 4/8G. Jeśli urządzenie wymaga licencji do uruchomienia powyższych funkcjonalności nie jest wymagane dostarczenie jej na obecnym etapie postępowania c) Urządzenie musi umożliwiać uruchomienie na wszystkich portach 10GE przełącznika implementacji FCoE zg. z ANSI T11 (FC-BB-5), w szczególności FCoE Initialization Protocol (FIP) 5. Urządzenie musi wspierać poniższe standardy oraz funkcjonalności FC: a) Standardowe typy portów Fibre Channel: E, F b) Do 64 buffer credits (BB credits) na każdy port FC c) Do 16 wirtualnych sieci SAN (VSAN/VFABRICS/lub odpowiadające) d) Grupowanie portów FC w wiązki PortChannel - obsługa minimum 8 e) Przesyłanie ruchu z różnych VSAN-ów w ramach pojedynczego interfejsu lub wiązki (VSAN trunking/icl/lub odpowiadające) f) Fabric Device Management Interface (FDMI) g) Przesyłanie ramek w trybie In-Order Delivery h) Wirtualizacja N-port identifier (NPIV) i) Serwisy FC: Name server, registered state change notification (RSCN), login services, name-server zoning j) Odrębne serwisy FC dla każdego VSANu/VFABRYKI k) Routing Fabric Shortest Path First (FSPF) l) Standardowy Zoning 6. Urządzenie dla ruchu FCoE musi spełniać następujące zalecenia IEEE związane z Data Center Bridging: a) IEEE 802.1QbbPFC (per-priority pause frame support) b) Wsparcie dla DCBX Protocol c) IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection d) Jeśli urządzenie wymaga licencji do uruchomienia powyższych funkcjonalności nie jest wymagane dostarczenie jej na obecnym etapie postępowania 13

14 7. Rozwiązanie musi spełniać następujące wymagania dla warstwy L2: a) Trunking IEEE 802.1Q VLAN b) Wsparcie dla 4000 sieci VLAN c) IEEE 802.1w lub kompatybilny d) Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s): minium 60 instancji e) Spanning Tree PortFast lub odpowiadający f) Spanning Tree Root Guard lub odpowiadający g) Spanning Tree Bridge Assurance lub odpowiadający h) Internet Group Management Protocol (IGMP) Versions 2, 3 i) Grupowanie EtherChannel (do 8 portów per wiązka EtherChannel) j) Grupowanie 2 przełączników w jeden logiczny - (vpc) lub odpowiadający - Funkcjonalności polegające na terminowaniu pojedynczej wiązki EtherChannel na 2 niezależnych przełącznikach k) Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad l) Ramki Jumbo dla wszystkich portów (minimum 9216 bajtów) m) Ramki Pause (IEEE 802.3x) n) Implementacja mechanizmu Private VLAN lub równoważnego 8. Funkcjonalności warstwy L3: a) Sprzętowe przełączanie pakietów w warstwie L3 b) Routing w oparciu o trasy statyczne i protokół RIP c) Obsługa minimum 8000 prefixów oraz 8000 wpisów hosta w tablicy routingu d) Wsparcie dla minimum 2000 tras multicastowych e) Minimum 1000 wejściowych oraz 2000 wyjściowych wpisów dla ACL - access control list f) Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o obsługę zaawansowanych protokołów L3 w tym OSPF i BGP g) Obsługa Hot-Standby Router Protocol (HSRP), Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) lub mechanizmów odpowiadających h) Obsługa protokołów Multicastowych: i. Protocol Independent Multicast Version 2 (PIMv2) sparse mode, ii. Source Specific Multicast (SSM), iii. Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), iv. IGMP v2, v3 i) Mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding (urfp) lub odpowiadający j) Obsługa ramek Jumbo 9. Rozwiązanie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a) Layer 2 IEEE 802.1p (CoS); b) Dedykowana konfiguracja QoS dla każdego portu; c) Przypisanie CoS na każdym porcie; d) Klasyfikacja QoS w oparciu o listy ACL (Access Control List) w warstwach 2, 3, 4; e) Kolejkowanie na wyjściu w oparciu o CoS; f) Bezwzględne (strict-priority) kolejkowanie na wyjściu; g) Kolejkowanie WRR (Weighted Round-Robin) na wyjściu lub mechanizm odpowiadający 14

15 10. Rozwiązanie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a) Wejściowe ACL (standardowe oraz rozszerzone); b) Standardowe oraz rozszerzone ACL dla warstwy 2 w oparciu o: adresy MAC adresy, typ protokołu; c) Standardowe oraz rozszerzone ACL dla warstw 3 oraz 4 w oparciu o: IPv4 i v6, Internet Control Message Protocol (ICMP), TCP, User Datagram Protocol (UDP); d) ACL oparte o VLAN-y (VACL); e) ACL oparte o porty (PACL); 11. Wymagania dotyczące zarządzania i zabezpieczenia: a) Port zarządzający 100/1000 Mbps; b) Port konsoli CLI; c) Zarządzanie In-band; d) SSHv2; e) Telnet; f) Authentication, authorization, and accounting (AAA); g) RADIUS; h) Syslog; i) SNMP v1, v2, v3; j) Wsparcie dla mechanizmów Enhanced SNMP MIB ; k) Remote monitoring (RMON); l) Role-Based Access Control RBAC; m) Network Time Protocol (NTP); n) Diagnostyka procesu BOOT; 12. Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć 4 zewnętrzne moduły wyniesione opisywanego przełącznika. Każdy moduł musi posiadać 48 portów 100/1000BaseT oraz zapewniać 40 Gb pasma do podłączenia do przełącznika macierzystego. 13. Zarządzanie modułami musi odbywać się wyłącznie z przełącznika macierzystego. 14. Dołączenie modułów nie może być zrealizowane z wykorzystaniem mechanizmów L2 (Spanning Tree). Dołączenie musi stanowić rozszerzenie w domenie warstwy L1 15. Moduły muszą być dołączane do przełącznika macierzystego za pomocą wkładek optycznych Multimodowych umożliwiających transmisję na światłowodach OM3 na odległości minimum 90m. Wszystkie dostępne porty uplink-owe modułów muszą być podłączone do przełącznika macierzystego (należy dostarczyć minimum 32 wkładki optyczne). 16. Oferowane przełączniki oraz moduły muszą być wyposażone w 2 zasilacze zmiennoprądowe pracujące w konfiguracji redundantnej Uzupełnienie wyposażenia i oprogramowania sieci bezprzewodowej, polegające na: Rozszerzeniu licencji na oprogramowanie posiadanego przez Zamawiającego kontrolera sieci bezprzewodowej typu Cisco AIR-CT5508-K9 z poziomu dopuszczającego obsługę nie więcej niż 25 punktów dostępowych do poziomu dopuszczającego obsługę nie mniej niż 250 punktów dostępowych Dostawie kontrolera sieci bezprzewodowej przeznaczonego do pracy, jako kontroler zapasowy w trybie High Availability (HA) dla użytkowanego obecnie przez Zamawiającego kontrolera Cisco AIR-CT5508-K9 (kontroler główny). Oferowane urządzenie musi być równoważne co do: architektury sprzętowej, oprogramowania, wydajności i funkcjonalności z kontrolerem głównym, w maksymalnym zakresie przewidywanym specyfikacją techniczną urządzenia Cisco AIR-CT5508-K9. Fakt, iż dopuszczalne jest zastosowanie oferowanego urządzenia jako kontrolera zapasowego HA dla Cisco AIR-CT5508-K9 musi być stwierdzony w oficjalnej dokumentacji producenta kontrolera Cisco AIR-CT5508-K9. Użytkowanie przez Zamawiającego oferowanego urządzenia jako kontrolera zapasowego musi być możliwe bez konieczności uzupełniania wyposażenia, oprogramowania i licencji

16 na kontrolerze głównym Dostawie 88 szt. identycznych punktów dostępowych sieci bezprzewodowej (AP) zintegrowanych z anteną. Wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanych urządzeń podano w tabeli I Dostawie 12 szt. identycznych punktów dostępowych sieci bezprzewodowej (AP) konstrukcyjnie rozłącznych z anteną. W raz z punktami dostępowymi powinny zostać dostarczone anteny. Wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanych urządzeń podano w tabeli I-4.4. Wymagania ogólne w zakresie p : a) Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej, oferowane w p i p muszą pochodzić od jednego producenta i konstrukcyjnie stanowić tę samą platformę sprzętową. b) Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej oferowane w p i p muszą być kompatybilne z pracującym w sieci Zamawiającego kontrolerem Cisco AIR-CT5508-K9. Fakt zgodności oferowanych urządzeń z AIR-CT5508-K9 musi być stwierdzony w oficjalnej dokumentacji producenta kontrolera AIR-CT5508-K9. Tabela I-4.3: Wymagane parametry AP zintegrowanego z anteną 1. Obsługa standardów a/b/g/n: a) obsługa MIMO min. 3x4:3 b) obsługa kanałów 20 i 40 MHz c) obsługa prędkości PHY do 450 Mbps d) obsługa agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) e) obsługa TxBF (transmit beamforming) dla klientów a/g/n 2. Obsługa szerokiego zakresu kanałów radiowych: a) dla zakresu 2.4 GHz: min. 13 kanałów b) dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): min. 8 kanałów c) dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): min. 8 kanałów 3. Konfigurowalna moc nadajnika: a) dla zakresu 2.4 GHz: do 100 mw b) dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): do 200 mw c) dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): do 200 mw 16

17 4. Zgodność z protokołem CAPWAP (RFC 5415), zarządzanie przez kontroler WLAN z funkcjonalnościami: a) automatyczne wykrywanie kontrolera i konfiguracja poprzez sieć LAN b) optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany) c) obsługa min. 16 BSSID d) definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID e) współpraca z systemami IDS/IPS f) uwierzytelnianie ruchu kontrolnego (z możliwością wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty dostępowe) funkcjonalność w lub równoważna g) obsługa trybów pracy Split-MAC (tunelowanie ruchu klientów do kontrolera i centralne terminowanie do sieci LAN) oraz Local-MAC (lokalne terminowanie ruchu do sieci LAN) h) możliwość pracy po utracie połączenia z kontrolerem, z lokalnym przełączaniem ruchu do sieci LAN i lokalną autoryzacją użytkowników (lokalny serwer RADIUS, skrócona baza danych użytkowników na poziomie AP) przełączenie nie może powodować zerwania sesji użytkowników i) jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN, wireless IPS) j) obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie z h k) obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi funkcjonalność r lub równoważna l) obsługa mechanizmów QoS: i. shaping/ ograniczanie ruchu do użytkownika, z możliwością konfiguracji per użytkownik ii. obsługa WMM, TSPEC, U-APSD m) współpraca z urządzeniami o oprogramowaniem realizującym usługi lokalizacyjne n) wbudowany suplikant 802.1x możliwość uwierzytelnienia AP do infrastruktury sieciowej 5. Możliwość pracy w trybie kratowym (część AP dołączona do sieci kablowej, pozostałe formujące sieć w oparciu o medium radiowe): a) komunikacja między punktami dostępowymi bez medium kablowego, b) autoryzacja punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509, adresy MAC c) separacja trybu pracy poszczególnych zakresów radiowych (jeden dedykowany do obsługi klientów, drugi do komunikacji między punktami dostępowymi) z możliwością konfiguracji wyjątków d) automatyczne formowanie sieci kratowej między punktami dostępowymi (optymalizacja tras z uwzględnieniem parametrów jakościowych połączenia, minimalizacja interferencji z możliwością awaryjnego przełączenia na inne pasmo) e) automatyczne włączanie nowych punktów do sieci (bez konieczności konfiguracji punktów dostępowych w miejscu instalacji) f) automatyczna ochrona kryptograficzna (AES) ruchu pomiędzy AP 17

18 6. Możliwość pracy autonomicznej po wymianie oprogramowania zmiana trybu pracy musi być bezkosztowa w okresie trwania gwarancji: a) zarządzanie przez HTTPS, SSH, dedykowany port szeregowy, SNMP b) obsługa min. 16 SSID c) współpraca z serwerami autoryzacyjnymi RADIUS (konfigurowane per SSID) d) obsługa WPA/WPA2, 802.1x (z możliwością tworzenia lokalnej bazy użytkowników) e) obsługa mechanizmów QoS (WMM, priorytetyzacja) i wsparcie dla VoWLAN f) obsługa trybów AP, repeater, bridge g) konfiguracja polityk bezpieczeństwa per SSID h) możliwość filtrowania ruchu (w oparciu o MAC, adresy i protokoły IP, porty TCP/UDP) i) uwierzytelnianie ruchu kontrolnego j) obsługa szybkiego roamingu pomiędzy punktami dostępowymi k) możliwość eksportu logów z wykorzystaniem SYSLOG 7. Zintegrowany moduł analizatora widma częstotliwościowego (dotyczy zakresów 2.4GHz i 5GHz): a) dokładność analizy (kwant próbkowania) max. 200 khz b) zakres częstotliwościowy zgodny z zakresem pracy modułów radiowych c) automatyczne wykrywanie i klasyfikacja źródeł interferencji (bluetooth, DECT, urządzenia mikrofalowe, urządzenia transmisji audio wideo, urządzenia zakłócające itp.) d) możliwość wizualizacji wyników analizy na stacji roboczej klasy PC (FFT, gęstość widma, spektrogram, zajętość kanałów, poziom mocy sygnałów) w czasie rzeczywistym e) współpraca z mechanizmami optymalizacji wykorzystania pasma radiowego 8. Interfejs Gigabit Ethernet (10/100/1000) 9. Zróżnicowane możliwości zasilania a) zasilacz sieciowy 230V AC b) zasilanie PoE (802.3af) w sposób zapewniający pełną wydajność 10. Anteny zintegrowane 11. Obudowa przystosowana do warunków pracy w pomieszczeniach biurowych (5 35 o C), o niskim profilu (nie więcej niż 6 cm) 12. Diodowa sygnalizacja stanu urządzenia z możliwością deaktywacji 13. Certyfikat WiFi Alliance 14. Zgodność z dyrektywą 1999/5/EC i 93/42/ECC 18 Tabela I-4.4: Wymagane parametry AP i anten zewnętrznych 1. Obsługa standardów a/b/g/n: a) obsługa MIMO min. 3x4:3 b) obsługa kanałów 20 i 40 MHz c) obsługa prędkości PHY do 450 Mbps d) obsługa agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) e) obsługa TxBF (transmit beamforming) dla klientów a/g/n 2. Obsługa szerokiego zakresu kanałów radiowych: a) dla zakresu 2.4 GHz: min. 13 kanałów b) dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): min. 8 kanałów c) dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): min. 8 kanałów 3. Konfigurowalna moc nadajnika: a) dla zakresu 2.4 GHz: do 100 mw b) dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): do 200 mw c) dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): do 200 mw

19 4. Zgodność z protokołem CAPWAP (RFC 5415), zarządzanie przez kontroler WLAN z funkcjonalnościami: a) automatyczne wykrywanie kontrolera i konfiguracja poprzez sieć LAN b) optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany) c) obsługa min. 16 BSSID d) definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID e) współpraca z systemami IDS/IPS f) uwierzytelnianie ruchu kontrolnego (z możliwością wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty dostępowe) funkcjonalność w lub równoważna g) obsługa trybów pracy Split-MAC (tunelowanie ruchu klientów do kontrolera i centralne terminowanie do sieci LAN) oraz Local-MAC (lokalne terminowanie ruchu do sieci LAN) h) możliwość pracy po utracie połączenia z kontrolerem, z lokalnym przełączaniem ruchu do sieci LAN i lokalną autoryzacją użytkowników (lokalny serwer RADIUS, skrócona baza danych użytkowników na poziomie AP) przełączenie nie może powodować zerwania sesji użytkowników i) jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN, wireless IPS) j) obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie z h k) obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi funkcjonalność r lub równoważna l) obsługa mechanizmów QoS: m) shaping/ ograniczanie ruchu do użytkownika, z możliwością konfiguracji per użytkownik n) obsługa WMM, TSPEC, U-APSD o) współpraca z urządzeniami o oprogramowaniem realizującym usługi lokalizacyjne p) wbudowany suplikant 802.1x możliwość uwierzytelnienia AP do infrastruktury sieciowej 5. Możliwość pracy w trybie kratowym (część AP dołączona do sieci kablowej, pozostałe formujące sieć w oparciu o medium radiowe): a) komunikacja między punktami dostępowymi bez medium kablowego, b) autoryzacja punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509, adresy MAC c) separacja trybu pracy poszczególnych zakresów radiowych (jeden dedykowany do obsługi klientów, drugi do komunikacji między punktami dostępowymi) z możliwością konfiguracji wyjątków d) automatyczne formowanie sieci kratowej między punktami dostępowymi (optymalizacja tras z uwzględnieniem parametrów jakościowych połączenia, minimalizacja interferencji z możliwością awaryjnego przełączenia na inne pasmo) e) automatyczne włączanie nowych punktów do sieci (bez konieczności konfiguracji punktów dostępowych w miejscu instalacji) f) automatyczna ochrona kryptograficzna (AES) ruchu pomiędzy AP 19

20 6. Możliwość pracy autonomicznej po wymianie oprogramowania zmiana trybu pracy musi być bezkosztowa w okresie trwania gwarancji: a) zarządzanie przez HTTPS, SSH, dedykowany port szeregowy, SNMP b) obsługa min. 16 SSID c) współpraca z serwerami autoryzacyjnymi RADIUS (konfigurowane per SSID) d) obsługawpa/wpa2, 802.1x (z możliwością tworzenia lokalnej bazy użytkowników) e) obsługa mechanizmów QoS (WMM, priorytetyzacja) i wsparcie dla VoWLAN f) obsługa trybów AP, repeater, bridge g) konfiguracja polityk bezpieczeństwa per SSID h) możliwość filtrowania ruchu (w oparciu o MAC, adresy i protokoły IP, porty TCP/UDP) i) uwierzytelnianie ruchu kontrolnego j) obsługa szybkiego roamingu pomiędzy punktami dostępowymi k) możliwość eksportu logów z wykorzystaniem SYSLOG 7. Zintegrowany moduł analizatora widma częstotliwościowego (dotyczy zakresów 2.4GHz i 5GHz): a) dokładność analizy (kwant próbkowania) max. 200 khz b) zakres częstotliwościowy zgodny z zakresem pracy modułów radiowych c) automatyczne wykrywanie i klasyfikacja źródeł interferencji (bluetooth, DECT, urządzenia mikrofalowe, urządzenia transmisji audio wideo, urządzenia zakłócające itp.) d) możliwość wizualizacji wyników analizy na stacji roboczej klasy PC (FFT, gęstość widma, spektrogram, zajętość kanałów, poziom mocy sygnałów) w czasie rzeczywistym e) współpraca z mechanizmami optymalizacji wykorzystania pasma radiowego 8. Interfejs Gigabit Ethernet (10/100/1000) 9. Zróżnicowane możliwości zasilania: a) zasilacz sieciowy 230V AC b) zasilanie PoE (802.3af) w sposób zapewniający pełną wydajność 10. Złącza dla anten, możliwość stosowania anten dookólnych, panelowych, wewnętrznych i zewnętrznych 11. Wraz z punktem dostępowym wymaga się dostarczenia anten kierunkowych o uzysku min. 6dBi dla pasma 2.4GHz i 5GHz. Antena musi pochodzić od tego samego producenta co oferowany punkt dostępowy 12. Obudowa przystosowana do warunków pracy w pomieszczeniach nie ogrzewanych, wiatach itp. ( o C) 13. Diodowa sygnalizacja stanu urządzenia z możliwością deaktywacji 14. Certyfikat WiFi Alliance 15. Zgodność z dyrektywą 1999/5/EC i 93/42/ECC Dostawa oprogramowania do zarządzania siecią komputerową Zamawiający oczekuje dostawy specjalizowanego oprogramowania przeznaczonego do zarządzania siecią komputerową. Oferowane oprogramowanie musi być kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego (ich typy wymieniono w tabeli I-5-1) oraz kompatybilne z wszystkimi urządzeniami oferowanymi w przetargu w części 1. Fakt kompatybilności zaoferowanego oprogramowania musi być stwierdzony w oficjalnej dokumentacji technicznej producentów urządzeń wymienionych w tabeli I-5-1 oraz producentów urządzeń oferowanych w przetargu. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe oferowanego oprogramowania do zarządzania siecią zawiera tabela I-5-2. Tabela I-5-1: Typy urządzeń posiadanych przez Zamawiającego Lp. Producent Typ urządzenia 1. Cisco Systems Catalyst WS-C6509E 2. Cisco Systems Catalyst WS-C3750E-48, Catalyst WS-C3750X-48

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Dostawa zestawu dwóch przełączników rdzeniowych. W ramach zadania należy dostarczyć dwa przełączniki rdzeniowe o parametrach nie

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.6 Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Switch A 48 port. PoE MILWAN Przykładowa konfiguracja Numer produktu Opis Ilość WS-C3650-48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base

Bardziej szczegółowo

19 cali do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 U

19 cali do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 U Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 DOSTAWA 2 SZTUK PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH WARSTWY SERWEROWEJ PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA DWÓCH SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. URZĄDZENIA SYSTEMU SIECI BEZPRZEWODOWEJ Wi-Fi - OPIS. Instalacja Urządzeń i Sieci

Załącznik Nr 1 do SIWZ. URZĄDZENIA SYSTEMU SIECI BEZPRZEWODOWEJ Wi-Fi - OPIS. Instalacja Urządzeń i Sieci Załącznik Nr 1 do SIWZ URZĄDZENIA SYSTEMU SIECI BEZPRZEWODOWEJ Wi-Fi - OPIS Instalacja Urządzeń i Sieci 1) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności dostarczyć, zainstalować i skonfigurować urządzenia,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń i licencji o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/93/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU URZĄDZENIA DLA SIECI BEZPRZEWODOWEJ W GMACHU GŁÓWNYM, BIBLIOTECE GŁÓNEJ ORAZ CND - I ETAP typ A szt.

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) BDG.V.ZP.2510.4.2016.KS Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Przedmiotem zamówienia, jest dostawa przełączników sieciowych wraz z usługami wsparcia technicznego i systemem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: ZAKUPU 6 SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW ZARZĄDZALNYCH (kod CPV: 32400000-7)

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: Aparatura monitorująca - 1 zestaw ZAŁĄCZNIK 4 A LP NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ WYMAGANA I. Monitor pacjenta/nadajnik, ilość sztuk 8, o poniżej

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej nr 1 (Przełączniki) Część I zamówienia

Formularz Oferty Technicznej nr 1 (Przełączniki) Część I zamówienia ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 8 do SIWZ (Załącznik nr 1 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej nr 1 (Przełączniki) Część I zamówienia

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie wyposażenia sieci komputerowej Wydziału Fizyki UW wraz z jego uruchomieniem w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, Warszawa

Uzupełnienie wyposażenia sieci komputerowej Wydziału Fizyki UW wraz z jego uruchomieniem w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, Warszawa Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej

Formularz Oferty Technicznej ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 3a do SIWZ (Załącznik nr 1 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej 1. Minimalne wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa Załącznik Nr 1 do SIWZ URZĄDZENIA AKTYWNE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z SYSTEMEM MONITORINGU - OPIS Dokumentacja Projektowa 1. Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt realizacyjny Projekt będzie zawierał

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 ROZBUDOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ INSTYTUTU NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, POPRZEZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA I

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 06 06 2014 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 06 06 2014 r. Załącznik nr 1.3 do SIWZ Sprawa numer: 10/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 06 06 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci WiFi w Urzędach Statystycznych oraz w Głównym

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA nr sprawy: SZP.3701.11.2012 Katowice, dn. 24.09.2012r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANE PATAMETRY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANE PATAMETRY Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANE PATAMETRY Przedmiotem zamówienia jest sprzedaŝ, instalacja, konfiguracja i uruchomienie urządzeń i podzespołów sieciowych na wyposaŝenie budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt.

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 L. p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE 1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Parametr Wymagania minimalne Parametry sprzętu oferowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę infrastruktury sieciowej w zakresie głównych przełączników sieciowych Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zp 2130-35/13 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego dla: LP Nazwa jednostki Adres Kod Miasto 1 Sąd Apelacyjny w Lublinie ul. Obrońców Pokoju

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2013. zawarta dnia 2013 r. w Warszawie

UMOWA Nr../2013. zawarta dnia 2013 r. w Warszawie ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA Nr../2013 zawarta dnia 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, zwanym dalej Zamawiającym, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 852 689, fax. 261 852 715, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 9/ZP/15 Warszawa 25.03.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

Projekt WiMax Strona 1 z 7

Projekt WiMax Strona 1 z 7 Projekt WiMax Strona 1 z 7 Część 7 Wytyczne dotyczące sprzętu i oprogramowania dla Projektu budowlanego szerokopasmowej sieci miejskiej w oparciu o technologię WiMax dla Urzędu Miasta Katowice Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST. Strona 1 Or.V.271.26.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 14.08.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 143-248780 z dnia 25.07.2013)

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68 PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik nr 9a. Router brzegowy

Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik nr 9a. Router brzegowy 1. Router brzegowy 1 Rodzaj i wielkość obudowy 2 Architektura 3 Możliwość rozbudowy 4 Wyposażenie 5 Odporność na awarię 6 Wydajność 7 Obsługiwane interfejsy Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej, 2. Wysokość: max 1 U 3. Głębokość: max 50 cm Funkcjonalność

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej, 2. Wysokość: max 1 U 3. Głębokość: max 50 cm Funkcjonalność DA/MB/-232 232-10/14 DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia 1. Urządzenie sieciowe (3 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: Parametr Charakterystyka Obudowa 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r. Załącznik nr 1.3 do SIWZ Sprawa numer: 10/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia część 3 zmieniony dnia 23 06 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci WiFi w Urzędach Statystycznych oraz w Głównym

Bardziej szczegółowo

DZ-I.272.17.2014. Wymagane minimalne parametry i cechy techniczno-funkcjonalne (w tym równoważne ze wskazanymi standardami) Załącznik nr 2A do SIWZ

DZ-I.272.17.2014. Wymagane minimalne parametry i cechy techniczno-funkcjonalne (w tym równoważne ze wskazanymi standardami) Załącznik nr 2A do SIWZ 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFRASTRUKTURY TRANSMISJI DANYCH DLA ZADANIA NR 1 PRZEŁĄCZNIK RDZENIOWY (KONFIGURACJA 1, 23 SZT.) (wewnętrzna infrastruktura transmisji danych) (w tym równoważne ze wskazanymi

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii. Załącznik nr 5 SIWZ oznaczenie sprawy: IN.2710.5.2012 Opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Bardziej szczegółowo

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Prowadzący: mgr inż. Artur Cieślik a r t u r. c i e s l i k @ b e z p i e c z e n s t w o i t.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr Numer postępowania: 87/PN/20 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn: Rozbudowa i modernizacja sieci MAN Lp. Produkt Ilość gwarant owana. Karta liniowa Cisco A9K-4T-L

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń sieciowych, szaf serwerowych oraz okablowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia SPRZĘT SIECIOWY zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna Pkt 1. Brama głosowa/router Typ 1 (CISCO3925-V/K9 lub równoważny) Wyposażenie 1. Urządzenie musi być routerem modularnym wyposażonym w minimum 3 interfejsy Gigabit

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań Urządzenia sieciowe, moduły i pozostałe komponenty - wymagania wstępne: Cały oferowany sprzęt musi: a) być

Bardziej szczegółowo

Liczba portów 10/100/1000Base- T PoE

Liczba portów 10/100/1000Base- T PoE Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzeń sieciowych: Oferty na każdą część 1, 2 i 3 (A, B, C) są niezależne. CZEŚĆ 1: Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Router brzegowy 1 szt. Urządzenie współpracowało będzie z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r.

GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę switchy dla PIP Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: SR 271.7.13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pod nazwą Dostawa zestawów ćwiczeniowych (urządzeń komputerowych sieciowych) wraz ze wsparciem dla

Bardziej szczegółowo