Opis przedmiotu: Algorytmy i złożoność obliczeniowa semestr I niestac.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu: Algorytmy i złożoność obliczeniowa semestr I niestac."

Transkrypt

1 Opis Algorytmy i złożoność obliczeniowa semestr I niestac. Nazwa Kod Formuła Status wykład, ćwiczenia obowiązkowy, Algorytmy i złożoność obliczeniowa Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: wykład 30(26E) Ćwiczenia 30 (20E) Punkty ECTS: 6 Poziom Język wykładowy: Obowiązkowy Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny polski Student powinien: Cel nauczania: Wymienić podstawowe metody rozwiązywania algorytmów. Identyfikować metody obliczania złożoności obliczeniowej algorytmu. Rozpoznawać potrzebę zastosowania wybranych metod wyszukiwania binarnego lub interpolacyjnego. Identyfikować złożone typy danych, ich właściwości oraz metody zastosowań. Identyfikować wybrane metody sortowania. Treści merytoryczne Wykład, e-learning, laboratorium Wprowadzenie do problematyki algorytmów i metod ich rozwiązywania Charakterystyka metod określania złożoności obliczeniowej i asymptotycznej algorytmu. Charakterystyka metod wyszukiwania (binarne i interpolacyjne). Charakterystyka wybranych metod sortowania. Charakterystyka złożonych typów danych (tablica, rekord).

2 Metody i formy oceny pracy Egzamin w postaci testu wielokrotnego wyboru (terminy w sesji), ocena pracy i aktywności na platformie WWW Ćwiczenia: Zaliczenie w postaci pisemnej (rozwiązywanie zdań). Zaliczenie zadań na platformie e-learningowej. Obowiązkowe: [1.] Cormen T., Leiserson Ch., Rivest R., Wprowadzenie do algorytmów, WNT, 2000 [2.] Banachowski L., Diks K., Rytter W., Algorytmy i struktury danych, WNT, 2001 [3.] Dańko A., Lan Le T., Mirkowska G., Rembelski P., Smyk A., Sydow M., Algorytmy i Struktury Danych - zadania, wyd. PJWSTK, 2006 [4.] Harel D., Rzecz o istocie informatyki, Algorytmika, WNT, 1992 Nieobowiązkowe: [1.] Banachowski L., Kreczmar A., Rytter W., Analiza algorytmów i struktur danych, WNT, 1987 [2.] Bentley J., Perełki oprogramowania, WNT, 2001 [3.] Froidevaux Ch., Gaudel M-C., Soria M., Types de donnees et algorithmes, EDISCIENCE, 1997 [4.] Lipski W., Kombinatoryka dla programistów, WNT, 2004 Opis przedmiotu Bazy danych niestacjonarne III semestr wykład Nazwa Kod Bazy danych Formuła Status wykład, laboratorium obowiązkowy, Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: 30w 14E 30lab Punkty ECTS: 7 Poziom podstawowy

3 Znajomość przedmiotów: Język wykładowy: Algorytmy i struktury danych ( algorytmy sortowania, metody wyszukiwania) Podstawy programowania (tworzenie interfejsu graficznego dla aplikacji bazodanowych) polski Student powinien: Cel nauczania: Tworzyć schemat bazy danych (DB) w języku SQL w obrębie modelu konceptualnego oraz implementacyjnego; Odwzorować, w sposób optymalny, rzeczywisty system informacyjny wykorzystując model relacyjny; Wykonać złożone analizy na danych z DB wykorzystując język SQL oraz optymalizować czas ich wykonania; Zaprojektować logiczny i fizyczny model bazy danych dokonując analizy funkcjonalnej; Zaprojektować graficzny interfejs dostępu do BD; Treści merytoryczne Wykład, e-learning, Wprowadzenie do problematyki baz danych i relacyjnego modelu danych. Charakterystyka baz danych, wymagania stawiane bazom danych, cechy technologii baz danych, cechy systemu zarządzania bazą danych. Modele danych, użytkownicy baz danych, sposoby korzystania z baz danych, architektura wewnętrzna i komunikacyjna baz danych. Ogólny podział baz danych, relacyjny model danych z uwzględnieniem struktur danych tego modelu, operacji modelu i ograniczeń integralnościowych. Modelowanie schematu pojęciowego i implementacyjnego w modelu relacyjnym. Proces normalizacji schematu (postacie normalne 1-5). Proces tworzenia zapytań i kryteria. Narzędzia tworzenia interfejsu użytkownika Metody i formy oceny pracy Metody i formy oceny pracy - egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru albo egzamin pisemny (termin w sesji egzaminacyjnej), - ocena pracy na platformie WWW Laboratorium: - bieżąca kontrola postępów pracy laboratoryjnej przy komputerze z zakresu: tworzenia modelu fizycznego bazy(access, SQL), tworzenie kwerend (SQL), interfejsu użytkownika w oparciu o dowolne narzędzie

4 Obowiązkowe: [1.] Banachowski L., Chądzyńska A., Matewski K., Relacyjne bazy danych. Wykłady i ćwiczenia, PJWSTK, 2004 [2.] Beynon-Davies P., Systemy baz danych. WNT [3.] Date C.J. Wprowadzenie do systemów baz danych. WNT [4.] Delobel C, Adiba M.. Relacyjne bazy danych. WNT [5.] Dybowska-Dyk A., Bartnik M.. Ćwiczenia z SQL. Mikom Nieobowiazkowe: [1.] Connolly T, Begg C., Systemy baz danych - Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 1, RM, 2004 [2.] Elmasri R., Navathe S.B., Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, 2005 [3.] Gruber M., SQL. Wydanie drugie. Helion [4.] Tsichritzis D., F. Lochovsky. Modele danych. WNT [5.] Ullman J.D., Widom J.. Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT Opis przedmiotu Informatyka w zarządzaniu niestacjonarne semestr V Nazwa Kod Formuła Status Informatyka w zarządzaniu Wykład, laboratorium Obowiązkowy Zakład Zarządzania, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: 6 15w/4E 15 Poziom Język wykładowy: podstawowy Znajomość przedmiotów: Wiedza w zakresie technologie informacyjne polski

5 Student powinien: Cel nauczania: Wymienić systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem; Identyfikować problemy integracji i wdrażania systemów informatycznych; Rozpoznać potrzeby informatyczne przedsiębiorstwa Rozpoznawać ryzyko wdrażania systemów Zaprojektować informatyzację wybranego przedsiębiorstwa; Treści merytoryczne Wykład, e-learning Wprowadzenie do problematyki Systemów Wspomagania Decyzji. Analiza istniejących na rynku narzędzi i stosowanych systemach wspomagania decyzji typu: CRM, ERM, MRPII, systemów zarządzania treścią. Metody rozpoznawania potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa. Metody wdrażania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie. Przegląd zastosowań narzędzi analitycznych klasy Business Intelligence BI. Podstawy zastosowań hurtowni danych we wspomaganiu podejmowania decyzji. Metody i formy oceny pracy Metody i formy oceny pracy Egzamin pisemny i ustny na zaliczenie wykładu. Laboratorium: Analiza i ocena przykładowych aplikacji z zakresu zastosowania informatyki w zarządzaniu oraz systemów wirtualnej działalności gospodarczej e-biznes. Obowiązkowe: [1.] Dyché, J., Customer Relationship Management. Tł [z ang.] M. Witek. Gliwice: Helion, 2002 [2.] Jaworska, K., Mazur A., Mazur D., CRM Zarządzanie Kontaktami z klientami, Madar, Zabrze, 2009 [3.] Michael R. Middleton: Microsoft Excel w analizie danych, Helion [4.] Red. Anna Rokicka-Broniatowska. Wstęp do informatyki gospodarczej, Wyd. SGH Waszawa 2005, wydanie III Nieobowiazkowe: [1.] Liengme B.V., Excel w biznesie i zarządzaniu, Read Me 2002, [2.] M. L. Owoc, Elementy systemów ekspertowych cz.1. Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe, Wyd. AE Wrocław 2005.

6 Opis przedmiotu Matematyka niestacjonarne semestr I Nazwa Kod Matematyka Formuła Status Wykład Ćwiczenia Obowiązkowy Zakład Zarządzania, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: 15w/10E Ćwiczenia xxx Poziom Język wykładowy: Cel nauczania: ( trudny) Znajomość przedmiotów: Znajomość matematyki na poziomie liceum polski Student powinien: Wymienić zbiory liczbowe, rodzaje zbiorów liczbowych, relacje między zbiorami oraz ich własności. Wymienić podstawowe definicje: ciągi liczbowe, szeregi liczbowe, funkcje jednej zmiennej, granica i ciągłość funkcji, pochodna, różniczka, całka, układ równań liniowych; Identyfikować problemy wdrażania wzorów na pochodne funkcji elementarnych, interpretacje pochodnej i różniczki funkcji oraz regułę de L'Hospitala. Identyfikować problem badania monotoniczności oraz wyznaczania ekstremów lokalnych funkcji ( z wykorzystaniem pochodnej rzędu I), funkcji ciągłej w przedziale domkniętym. Zaprezentować metody całkowania ( przez części i przez podstawienie dla całek oznaczonych i niewłaściwych). Identyfikować problemy działania na macierzach (wyznaczniki, macierz odwrotna, rząd macierzy). Identyfikować problemy rozwiązywania układów równań liniowych. Wykład, e-learning

7 Treści merytoryczne Zbiory liczbowe, rodzaje zbiorów liczbowych, relacje między zbiorami. Własności zbiorów liczbowych. Ciągi liczbowe (granica ciągu, twierdzenia dotyczące wyznaczania granic, ciągi rozbieżne). Szeregi liczbowe (definicja i warunek konieczny zbieżności, kryteria zbieżności szeregów o wyrazach nieujemnych, zbieżność bezwzględna, szeregi naprzemienne). Funkcje jednej zmiennej (dziedzina i wykres funkcji, różnowartościowość, monotoniczność, ograniczoność funkcji; funkcja złożona). Granica funkcji (granica w punkcie i w nieskończoności, granice jednostronne, granice niewłaściwe, asymptoty wykresu)... Ciągłość funkcji (ciągłość w punkcie i w przedziale, ciągłość jednostronna). Pochodna (pochodna rzędu I-go funkcji jednej zmiennej, reguły różniczkowania, wzory na pochodne funkcji elementarnych, interpretacje pochodnej, różniczka funkcji, reguła de L'Hospitala). Badanie monotoniczności i wyznaczanie ekstremów lokalnych funkcji z wykorzystaniem pochodnej rzędu I, ekstrema funkcji ciągłej w przedziale domkniętym. Macierze (definicja, działania na macierzach, wyznaczniki, macierz odwrotna i jej obliczanie, rząd macierzy). Układy równań liniowych (macierz układu, wzory Cramera, twierdzenie Kroneckera-Capelli, metoda eliminacji Gaussa). Metody i formy oceny pracy Metody i formy oceny pracy - egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru albo egzamin pisemny (termin w sesji egzaminacyjnej), Ćwiczenia ocena zadań wykonywanych w Sali wykładowej i w e- learningu Obowiązkowe: [1.] Dubnicki W., Matematyka. Definicje, twierdzenia, zadania,exec-soft, Warszawa [2.] Laszuk J., Zbiór zadań z matematyki, Warszawa 2003 Nieobowiazkowe: [1.] Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1; definicje, twierdzenia, wzory, wydanie jedenaste zmienione, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław [2.] Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1; przykłady i zadania, wydanie dziesiąte zmienione, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław [3.] Jurlewicz T., Skoczylas Z., Algebra liniowa 1; definicje, twierdzenia, wzory, wydanie ósme zmienione, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław [4.] Jurlewicz T., Skoczylas Z., Algebra liniowa 1; ; przykłady i zadania, wydanie siódme poprawione, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2001.

8 Opis Metody probabilistyczne i statystyka niestac. Semestr I Nazwa Kod Formuła Status wykład, ćwiczenia obowiązkowy, Metody probabilistyczne i statystyka Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: wykład 25(17E) Ćwiczenia 35 (19E) Poziom Język wykładowy: trudny Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny polski Student powinien: Cel nauczania: Wymienić podstawowe definicje prawdopodobieństwa oraz reguły obliczania prawdopodobieństwa Identyfikować wartości funkcji rozkładu i dystrybuanty dla rozkładów dyskretnych (i ciągłych oraz ich wartości oczekiwanej, wariancji, odchylenia standardowego i momentów wyższego rzędu. Rozpoznawać potrzebę zastosowania praw wnioskowania statystycznego. Identyfikować metody weryfikacji hipotez na podstawie parametrycznych i nieparametrycznych testów zgodności. Identyfikować metody wyznaczania wartości parametrów regresji liniowej i nieliniowej. Wykład, e-learning, laboratorium

9 Treści merytoryczne Wprowadzenie do problematyki prawdopodobieństwa (zdarzenia losowe, reguły prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo względne, zupełne). Charakterystyka zmiennej losowej ciągłej i skokowej, rozkład Bernoulliego, Poissona i inne. Charakterystyka podstaw wnioskowania statystycznego. Charakterystyka wybranych metod weryfikacji hipotez statystycznych. Charakterystyka parametrycznych i nieparametrycznych testów istotności Przykłady analizy korelacyjnej. Procesy stochastyczne. Metody i formy oceny pracy zaliczenie w postaci testu wielokrotnego wyboru (ostatni tydzień zajęć w semestrze), ocena pracy i aktywności na platformie WWW Ćwiczenia: Zaliczenie w postaci pisemnej (rozwiązywanie zdań). Obowiązkowe: [1.] W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. 1-2, PWN Warszawa Nieobowiązkowe: [1.] [2.] opodobie%c5%84stwa_i_statystyka Opis przedmiotu Prowadzenie projektów informatycznych niestac. sem IV Nazwa Kod Formuła Status wykład, obowiązkowy Prowadzenie projektów informatycznych Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: 10w (6E) Punkty ECTS: 6

10 Poziom Język wykładowy: trudny Znajomość przedmiotów: - Bazy danych - Projektowanie systemów informatycznych polski Student powinien: Cel nauczania: Wymienić zagadnienia realizacji przedsięwzięć informatycznych Rozpoznać zagadnienia związane z wykonywaniem projektu informatycznego (zakres, udziałowcy, kontekst prowadzenia, ryzyko przedsięwzięcia; czynniki ryzyka, strategie realizacji projektu; dobór strategii). Zaprojektować Studium wykonalności projektu oraz wstępny plan projektu. Identyfikować problemy związane z wyborem metody opisu sytuacji problemowej i formułowaniem wizji rozwiązania problemu. Rozpoznawać potrzeby Studium wykonalności projektu informatycznego (cele i zakres analizy wykonalności, kształt studium, raport wykonalności) Treści merytoryczne Wykład, e-learning, laboratorium Zagadnienia realizacji przedsięwzięć informatycznych Motywacje, przedmiot i metodyki inżynierii oprogramowania Cykl życia oprogramowania; cykle tradycyjne i nowoczesne; ewolucja oprogramowania Projekt informatyczny pojęcie, zakres, udziałowcy, kontekst prowadzenia Ryzyko przedsięwzięcia; czynniki ryzyka Strategie realizacji projektu; dobór strategii Faza przedprojektowa Identyfikacja problemu Metody opisu sytuacji problemowej; Wzbogacony Wizerunek sytuacji Formułowanie wizji rozwiązania; dokument Założeń Wstępnych Studium wykonalności projektu Wstępne planowanie projektu Studium wykonalności projektu informatycznego Cele i zakres analizy wykonalności Kształt studium Raport Wykonalności Przykłady i praktyczna realizacja elementów studium

11 Metody i formy oceny pracy Metody i formy oceny pracy 1. egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru albo egzamin pisemny (termin w sesji egzaminacyjnej), 2. ocena pracy i aktywności na platformie WWW Obowiązkowe: [1.] J. Górski (red): Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Mikom, [2.] K. Subieta: Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania, PJWSTK 2003 Nieobowiązkowe: [1.] St. Szejko (red): Metody wytwarzania oprogramowania, Mikom 2002 Opis przedmiotu Wykład monograficzny I niestac. sem III Nazwa Kod Wykład monograficzny I Formuła Status wykład, obowiązkowy Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: 20w (12E) Punkty ECTS: 2 Poziom Język wykładowy: obowiazkowy Znajomość przedmiotów: - Bazy danych - Język SQL polski

12 Student powinien: Cel nauczania: Wymienić wady i zalety narzędzi Oracle oraz innych podobnych narzędzi Tworzyć niezbędne do działania bazy obiekty: przestrzeń tabel, użytkownika, uprawnienia dla użytkownika, obiekty bazy danych wykorzystując narzędzia Oracle oraz język SQL Identyfikować problemy związane z architekturą logiczną i fizyczną Oracle, Identyfikować obiekty bazy danych i ich zadania, Rozpoznawać potrzeby integracyjne oraz normalizacyjne danych, Identyfikować metody zapewniające bezpieczeństwo danym oraz metody odzyskiwania danych, Treści merytoryczne Metody i formy oceny pracy Wykład, e-learning, laboratorium Wprowadzenie do problematyki architektury logicznej i fizycznej narzędzi Oracle, Charakterystyka zasobów pamięci i podstawowe procesy w Oracle Charakterystyka modelu baz danych w Oracle, cechy systemu zarządzania bazą danych. Charakterystyka metod tworzenia obiektów bazy, użytkowników baz danych oraz ich uprawnień, sposobów korzystania z baz danych, metod komunikacji użytkownika z bazą, Metody uruchamiania i zamykania systemu, Metody sprawdzania poprawności pracy bazy Oracle, Metody odzyskiwania bazy w razie awarii systemu, Import i eksport danych Optymalizacja bazy i metody optymalizacyjne stosowane przez system. Metody i formy oceny pracy 3. egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru albo egzamin pisemny (termin w sesji egzaminacyjnej), 4. ocena pracy i aktywności na platformie WWW Obowiązkowe: [1.] Michael McLaughlin,: Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Helion 2009/01 [2.] Marcin Lis,: SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II Helion, 2011/05 Nieobowiązkowe: [1.] Gruber M., SQL. Wydanie drugie. Helion [2.] Ullman J.D., Widom J.. Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT 1999.

13 Opis przedmiotu Wykład monograficzny III niestac. sem IV Nazwa Kod Formuła Status wykład, obowiązkowy Wykład monograficzny III Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: 20w (10E) Punkty ECTS: 3 Poziom Język wykładowy: trudny Znajomość przedmiotów: - Bazy danych - Język SQL - Administracja Oracle polski Student powinien: Cel nauczania: Wymienić wady i zalety różnych metodyk projektowania systemów, Tworzyć schemat logiczny i fizyczny model bazy danych Identyfikować problemy związane z programowaniem w języku PLSQL, Identyfikować ograniczenia dla zdefiniowanych wyzwalaczy w bazie danych Oracle, Rozpoznać narzędzia wspomagające projektowania aplikacji w Oracle Identyfikować podstawowe operacje wykonywane przez projektanta aplikacji Wykład, e-learning, laboratorium

14 Treści merytoryczne Metodyki projektowania baz danych (strukturalne i obiektowe) Definiowanie schematu bazy danych Język PL/SQL (zmienne i stałe, kursory, wyjątki) Instrukcje sterujące wykonywaniem programu PL/SQL Opcja proceduralna serwera bazy danych Podprogramy i parametry podprogramów Wyzwalacze bazy danych (definiowanie i ograniczenia) Narzędzia wspomagające projektowanie aplikacji w środowisku Microsoft Windows Podstawowe operacje wykonywane przez projektanta aplikacji Metody i formy oceny pracy Metody i formy oceny pracy 5. egzamin/zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru 6. ocena pracy i aktywności na platformie WWW Obowiązkowe: [3.] Michael McLaughlin,: Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Helion 2009/01 [4.] Marcin Lis,: SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II Helion, 2011/05 [5.] Wrembel Robert, Wieczerzycki Waldemar, Projektowanie aplikacji baz danych Oracle, Nakom, Nieobowiązkowe: [3.] Ullman J.D., Widom J.. Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT Opis Statystyka opisowa niestacjonarne Semestr II Nazwa Kod Formuła Status wykład obowiązkowy Statystyka opisowa Zakład Zarządzania, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI

15 Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: Poziom Język wykładowy: wykład 30(20E) xx trudny Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny polski Student powinien: Cel nauczania: Opisać analizowanie, pozyskiwanie, prezentowanie i interpretację danych statystycznych w kategoriach statystyki opisowej. Identyfikować problemy doboru metod statystyki opisowej do odpowiednich specyfiki badanego problemu. Wymienić podstawowe pojęcia statystyki- procesy masowe Identyfikować wartości badań statystycznych - rodzaje, etapy i przedmiot badan statystycznych Rozpoznawać potrzebę zastosowania praw wnioskowania statystycznego. Identyfikować metody weryfikacji hipotez na podstawie parametrycznych i nieparametrycznych testów zgodności. Identyfikować metody wyznaczania wartości parametrów regresji liniowej i nieliniowej. Treści merytoryczne Wykład, e-learning, Podstawowe pojęcia statystyki- procesy masowe, Zbiorowość statystyczna i jej rodzaje, cechy statystyczne, podział zmiennych cech statystycznych, skale pomiarowe i ich rodzaje. Badania statystyczne - rodzaje, etapy i przedmiot badan statystycznych, Obserwacja statystyczna i opracowanie materiału statystycznego. Formy prezentacji danych: szeregi statystyczne, tablice statystyczne, prezentacja-wykresy statystyczne. Statystyczne miary opisowe rozkładów cech: -miary przeciętne, miary zróżnicowane, miary asymetrii, miary koncentracji. Kompleksowa analiza struktury. Analiza współzależności- korelacja i regresja zmiennych cech ilościowych, korelacja cech jakościowych. Analiza dynamiki- metody indeksowe, dekompozycja szeregów czasowych.

16 Metody i formy oceny pracy Egzamin-zaliczenie w postaci testu wielokrotnego wyboru (ostatni tydzień zajęć w semestrze), ocena pracy i aktywności na platformie WWW Ćwiczenia: Zaliczenie w postaci pisemnej (rozwiązywanie zdań). Obowiązkowe: [1] J. Józwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2006 [2] J. M. Kowalski, Podstawy statystyki opisowej dla ekonomistów, Wyd. WSB, Pozna n-chorzów,2006 [3] S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka-Elementy teorii i zadania, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, 2006 [4] M. Sobczyk, Statystyka, PWN, Warszawa, 2005 Nieobowiązkowe: [3.] [4.] opodobie%c5%84stwa_i_statystyka Opis Statystyka z demografia niestacjonarne Semestr IV Nazwa Kod Statystyka z demografią Formuła Status wykład obowiązkowy Zakład Administracji, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: wykład 10(6E) Punkty ECTS: xx Poziom średni Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny

17 Język wykładowy: polski Student powinien: Cel nauczania: Opisać podstawowe pojęcia statystyki - procesy masowe. Opisać badania statystyczne (rodzaje, etapy i przedmiot badan statystycznych). Identyfikować problemy doboru metod statystyki opisowej do odpowiednich specyfiki badanego problemu. Identyfikować formy prezentacji danych: szeregi statystyczne, tablice statystyczne, wykresy statystyczne. Opisać podstawowe procesy i metody demograficzne. Identyfikować reguły ewidencji procesów demograficznych. Rozpoznać narzędzia analizy stanu ludności (współczynniki, siatka demograficzna). Identyfikować miary, modele, szacunki, prognozy reprodukcji ludności. Wykład, e-learning, Treści merytoryczne Podstawowe pojęcia statystyki- procesy masowe, Zbiorowość statystyczna i jej rodzaje, cechy statystyczne, podział zmiennych cech statystycznych, skale pomiarowe i ich rodzaje. Badania statystyczne - rodzaje, etapy i przedmiot badan statystycznych, Formy prezentacji danych: szeregi statystyczne, tablice statystyczne, prezentacja-wykresy statystyczne. Analiza zjawisk społecznoekonomicznych na podstawie przeprowadzonych badań, w skali makro i mikro. Pojęcie i podstawowe procesy demograficzne. Reguły ewidencji procesów demograficznych bilans stanu, struktury ludności według różnych kryteriów: ruchu naturalnego ludności, migracji. Przedmiot i metody demografii. Narzędzia analizy stanu ludności współczynniki, siatka demograficzna. Reprodukcja ludności miary, modele, szacunki, prognozy. Metody i formy oceny pracy zaliczenie w postaci testu wielokrotnego wyboru (ostatni tydzień zajęć w semestrze), ocena pracy i aktywności na platformie WWW Ćwiczenia: Zaliczenie w postaci pisemnej (rozwiązywanie zdań). Obowiązkowe: [1.] J. Józwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2006 [2.] H. Augustyniak, Statystyka opisowa z elementami demografii,

18 Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań, wyd. II, (2003). [3.] J.Z. Holzer, Demografia, PWE, Warszawa (2004). [4.] M. Sobczyk, Statystyka, PWN, Warszawa, 2005 Nieobowiązkowe: [1.] W. Makać, Podstawy statystyki i demografii, UG Gdańsk (2003). [2.] J. Kurkiewicz, Podstawowe metody analiz demograficznych, PWN, Warszawa (1992). Opis Analiza matematyczna i algebra liniowa niestacjonarne I semestr wykład Nazwa Kod Formuła Status wykład, ćwiczenia obowiązkowy, Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: 20 14E Ćwiczenia: 25 15E Punkty ECTS: Poziom Język wykładowy: Cel nauczania: xxx trudny Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny polski Student powinien: Wymienić podstawowe definicje dotyczące treści wykładowych. Identyfikować problemy omówione na wykładzie. Używać i analizować podstawowe elementy programowe analizy matematycznej i algebry liniowej. Identyfikuje wykorzystanie metod algebry analizy matematycznej do rozwiązywania prostych problemów rzeczywistych. Wykład

19 Treści merytoryczne Ciągi liczbowe i szeregi. Pojęcie ciągu, ciąg ograniczony i ciągi monotoniczne, granica ciągu i twierdzenia o granicy ciągu. Szeregi liczbowe i zbieżność szeregów liczbowych. Szeregi funkcyjne i ich własności. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Iloraz różnicowy i definicja pochodnej. Różniczkowalność funkcji. Obliczanie pochodnych. Różniczka funkcji. Reguły de l Hospitala. Monotoniczność i ekstrema funkcji. Funkcje wypukłe i wklęsłe. Punkt przegięcia. Parzystość funkcji. Asymptoty funkcji. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Interpretacje i zastosowania pochodnej. Rachunek całkowy. Definicja i własności całki nieoznaczonej. Całkowanie przez części i całkowanie przez podstawienie. Całka oznaczona i całkowalność w sensie Riemanna. Własności całki oznaczonej. Wzór Newtona- Leibniza. Całki niewłaściwe. Zastosowania całki oznaczonej. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. Funkcja wielu zmiennych. Granica i ciągłość. Pochodna kierunkowa i pochodne cząstkowe. Różniczka zupełna. Różniczkowalność funkcji. Gradient funkcji kierunek najszybszego spadku. Pochodne funkcji złożonej. Ekstrema funkcji wielu zmiennych i warunek konieczny ekstremum lokalnego. Wprowadzenie do równań różniczkowych. Definicje podstawowych pojęć: równanie różniczkowe, równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe, rząd równania, rozwiązanie szczególne i ogólne równania różniczkowego, zagadnienie początkowe (Cauchy ego). Równania różniczkowe liniowe pierwszego i drugiego rzędu o stałych współczynnikach. Zastosowania równań różniczkowych. Algebra liniowa i geometria analityczna. Macierze i operacje na macierzach. Wyznaczniki i przekształcenia wyznacznika. Rozwiązywanie układu równań liniowych metodą eliminacji Gaussa. Przestrzenie wektorowe Rn i R3. Operacje na wektorach. Długość wektora. Iloczyn skalarny i wektory prostopadłe. Iloczyn wektorowy oraz iloczyn mieszany. Równania prostej i równanie płaszczyzny. Geometryczne własności elipsy, hiperboli i paraboli. Grupy, pierścienie i arytmetyka modularna. Struktury algebraiczne. Działanie algebraiczne. Element neutralny. Element odwrotny. Działanie łączne. Działanie przemienne. Grupa i grupa abelowa. Rząd grupy, rząd elementu. Arytmetyka modularna. Dodawanie i mnożenie modulo n. Pierścień. Pierścień wielomianów. Pojęcie ciała. Ciało liczb rzeczywistych.

20 Metody i formy oceny pracy Egzamin/zaliczenie w postaci testu. Ćwiczenia: Zaliczenie zadań oraz sprawdzianu w semestrze. Obowiązkowe: [1.] J. Klukowski, I. Nabiałek, Algebra dla studentów. WNT [2.] A.Kostrikin, Wstęp do algebry. Cz. 1. PWN [3.] W. Żakowski, G. Decewicz, Matematyka. Cz.I Analiza matematyczna. WNT [4.] W. Żakowski, W. Kołodziej, Matematyka. Cz.II Analiza matematyczna. WNT [5.] W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 1 i 2. PWN Nieobowiązkowe: [1.] G. Banaszak, W. Gajda, Elementy algebry liniowej. Cz. I. WNT [2.] W. Leksiński, I. Nabiałek, W. Żakowski, Matematyka. Definicje, twierdzenia, przykłady, zadania. WNT [3.] J. Rutkowski, Algebra abstrakcyjna w zadaniach. PWN Opis Grafika i komunikacja człowiek komputer niestacjonarne III semestr Nazwa Kod Grafika i komunikacja człowiek komputer Formuła Status Wykład, laboratorium obowiązkowy, Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: 30/28E Laboratorium: 30 xxx Poziom Język wykładowy: trudny Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny polski

21 Cel nauczania: Treści merytoryczne Student powinien: Opisuje elementy wizji komputerowej. Używa i analizuje podstawowe algorytmy grafiki komputerowej. Identyfikuje wykorzystanie metod grafiki komputerowej w tworzeniu interfejsów graficznych aplikacji. Używa narzędzi do grafiki rastrowej i wektorowej. Wykład e-learning Zastosowania grafiki komputerowej. Grafika rastrowa i wektorowa. Sprzęt dla potrzeb grafiki komputerowej. Podstawowe operacje rastrowe. Współrzędne jednorodne. Opis macierzowy przekształceń dwuwymiarowych i trójwymiarowych. Reprezentacja przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyźnie. Rzutowanie, kamera i wirtualne studio. Modelowanie brył. Modelowanie krzywych i powierzchni. Eliminacja elementów zasłoniętych. Światło i barwa w grafice komputerowej. Modelowanie oświetlenia. Cieniowanie. Oświetlenie globalne. Metoda śledzenia promieni. Metoda energetyczna. Dążenie do realizmu w grafice komputerowej. Animacja Interakcja człowiek komputer: gesty, mowa, reakcje. Rozpoznawanie i identyfikacja. Narzędzia: kamery, rękawice, czujniki. Wizualizacja 3D. Metody i formy oceny pracy Wykład : Egzamin test w postaci pisemnej w sesji. Laboratorium: Zaliczenie zagadnienie do rozwiązania na komputerze. Obowiązkowe: [1.] Foley J. D., van Dam A., Feiner S. K., Hughes J. F., Philips R. L.: Wprowadzenie do grafiki komputerowej, wyd. drugie, WNT 2001 [2.] Jankowski M.: Elementy grafiki komputerowej, WNT 2005 Nieobowiązkowe: [1.] Zimek R.: CorelDRAW X4 PL, ćwiczenia praktyczne. Helion [2.] Owczarz-Dadan A.: Photoshop CS4 PL, ćwiczenia praktyczne. Helion. [3.] Zimek R.: ABC CorelDRAW X4 PL. Helion [4.] Adobe Photoshop CS4/CS4 PL, oficjalny podrecznik. Helion 2009 [5.] Phyllis D. Po prostu GIMP. Gliwice, Helion 2000 [6.] Benicewicz-Miazga A. Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Gliwice, Helion 2004 [7.] Maestri G. Animacja cyfrowych postaci. Gliwice, Helion 2000

22 [8.] Fleming B., Dobbs D. Animacja cyfrowych twarzy. Gliwice, Helion 2002 [9.] Pastuszak W. Barwa w grafice komputerowej. Warszawa, PWN 2000 Opis Matematyka dyskretna niestacjonarne II semestr Nazwa Kod Matematyka dyskretna Formuła Status wykład, ćwiczenia obowiązkowy, Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: 25/23E Ćwiczenia: 35 xxxx Poziom Język wykładowy: trudny Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny polski

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Matematyka I i II - opis przedmiotu

Matematyka I i II - opis przedmiotu Matematyka I i II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka I i II Kod przedmiotu Matematyka 02WBUD_pNadGenB11OM Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy I (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot (3)

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA. Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis. Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Architektura

Bardziej szczegółowo

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK103 Nazwa przedmiotu Matematyka I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis 1A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: Wykład:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: Wykład: Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna i algebra liniowa Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU 9815Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA 1. PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: MATEMATYKA (Stacjonarne: 105 h wykład, 120 h ćwiczenia rachunkowe) S t u d i a I s t o p n i a semestr: W Ć L P S I 2 E 2 II 3 E 4 III

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH Pod redakcją Anny Piweckiej Staryszak Autorzy poszczególnych rozdziałów Anna Piwecka Staryszak: 2-13; 14.1-14.6; 15.1-15.4; 16.1-16.3; 17.1-17.6;

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Matematyka dyskretna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Matematyka II Mathematics II Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: nauk ścisłych, moduł 1 I stopnia Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nazwa przedmiotu MATEMATYKA I Kod CH 1.1 Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S Sposób zaliczenia E Katedra Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych. Przedmiot przeznaczony do realizacji w: obowiązkowy/obligatoryjny

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych. Przedmiot przeznaczony do realizacji w: obowiązkowy/obligatoryjny Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA DYSKRETNA Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych Przedmiot przeznaczony do realizacji w: obowiązkowy/obligatoryjny Nazwa kierunku studiów: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa:

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa: Matematyka Matematyka dyskretna (MAD) Analiza matematyczna i algebra liniowa z geometrią analityczną (AAL) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (RRR) Kod modułu: MAT Rodzaj modułu: podstawowy, obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna 1.1 A Nazwa w języku angielskim: Mathematical Analysis 1.1

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza Matematyczna III Mathematical Analysis III Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom przedmiotu: I

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka.

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka. (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: ROZ-L1-3 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13 CZĘŚĆ I. ALGEBRA ZBIORÓW... 15 ROZDZIAŁ 1. ZBIORY... 15 1.1. Oznaczenia i określenia... 15 1.2. Działania na zbiorach... 17 1.3. Klasa zbiorów. Iloczyn kartezjański zbiorów...

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY NATERIAŁU Z-1:

ZAKRESY NATERIAŁU Z-1: Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/47/055/U/13 ZAKRESY NATERIAŁU Z-1: 1) Funkcja rzeczywista jednej zmiennej: ciąg dalszy a) Definicja granicy funkcji, b) Twierdzenie o trzech funkcjach, o granicy

Bardziej szczegółowo

Sylabus - Matematyka

Sylabus - Matematyka Sylabus - Matematyka 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Farmacja, jednolite studia magisterskie Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać (pieczęć wydziału) KARTA MODUŁU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa modułu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: 3 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego: 2013/2014 4. Forma kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

Matematyka - opis przedmiotu

Matematyka - opis przedmiotu Matematyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka Kod przedmiotu 11.1-WZ-EkoP-M-W-S14_pNadGenAT6Y9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Jarosław Kotowicz, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Jarosław Kotowicz, dr SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok I/ I i II semestr Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna.1 Nazwa w języku angielskim: Mathematical analysis.1 Kierunek

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYKA MATEMATYCZNA Nazwa w języku angielskim Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach 13. Wstęp 15. Przedmowa do wydania szóstego 19

Spis treści. O autorach 13. Wstęp 15. Przedmowa do wydania szóstego 19 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Henryk Gurgul, Marcin Suder. wyd. 6 uzup. i popr., uwzględniające podstawowy program matematyki również

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA SYLABUS. A. Informacje ogólne

MATEMATYKA SYLABUS. A. Informacje ogólne MATEMATYKA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1(rok)/1(sem) Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Analiza matematyczna 2 Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EME-1-202-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Mikroelektronika w technice

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) Nazwa modułu/ przedmiotu Przedmioty podstawowe - matematyka Przedmioty: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Matematyki kierunek specjalność

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-476 Analiza matematyczna Calculus. Ekonomia. I stopień ogólnoakademicki. studia stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Mateusz Masternak

Z-EKO-476 Analiza matematyczna Calculus. Ekonomia. I stopień ogólnoakademicki. studia stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Mateusz Masternak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 Z-EKO-476 Analiza matematyczna Calculus A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Mechatronika Linear algebra and analytical geometry Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Poziom

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M dr hab. inż. Stanisław Cudziło, prof. WAT Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: MATEMATYKA Wersja anglojęzyczna:

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Analityka gospodarcza I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Rachunek prawdopodobieństwa Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZP/366/055/U/13 ZAKRESY NATERIAŁU

Nr postępowania: ZP/366/055/U/13 ZAKRESY NATERIAŁU Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/366/055/U/13 ZAKRESY NATERIAŁU Zakres materiału Z-1; sem. 1 1. Funkcje jednej zmiennej i ich własności: a) Wartość bezwzględna definicja, rozwiązywanie równań

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna i algebra liniowa Wprowadzenie Ciągi liczbowe

Analiza matematyczna i algebra liniowa Wprowadzenie Ciągi liczbowe Analiza matematyczna i algebra liniowa Wprowadzenie Ciągi liczbowe Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej email: imię.nazwisko@cs.put.poznan.pl pok. 2 (CW) tel. (61)665-2936 konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Metrologia Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne ANALIZA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Matematyka (EiT stopień) Nazwa w języku angielskim: Mathematics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Probabilistyka I

Opis przedmiotu: Probabilistyka I Opis : Probabilistyka I Kod Nazwa Wersja TR.SIK303 Probabilistyka I 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: 45 godzin. Ćwiczenia: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: 45 godzin. Ćwiczenia: - Nazwa przedmiotu: Fizyka Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Geometria analityczna (GAN010) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE Nazwa w języku angielskim ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Automatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI NA KIERUNKU MATEMATYKA

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI NA KIERUNKU MATEMATYKA PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI NA KIERUNKU MATEMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNY Instytut Matematyki i Fizyki Siedlce 2011 Dział matematyki Szczegółowy program Liczba godz. I. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia.

1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia. 1. Elementy logiki i algebry zbiorów 1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia. Funkcje zdaniowe. Zdania z kwantyfikatorami oraz ich zaprzeczenia.

Bardziej szczegółowo

14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr. Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS

14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr. Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS 14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I 15 2 30 2 II 15 2 30 1 I. Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Algebra liniowa z geometrią (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 0/5 () Nazwa Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka () Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot ()

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 204/5 Nazwa Bazy danych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI Zał. nr do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Matematyka (Zao EA EiT stopień) Nazwa w języku angielskim: Mathematics Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU MATEMATYKA ROK AKADEMICKI 2016/2017

EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU MATEMATYKA ROK AKADEMICKI 2016/2017 EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU MATEMATYKA ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. Analiza matematyczna 1. Zdefiniuj pojęcia kresów podzbiorów zbioru liczb rzeczywistych. 2. Omów pojęcie granicy ciągu liczb rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

0 2 odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS

0 2 odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

Statystyka SYLABUS A. Informacje ogólne

Statystyka SYLABUS A. Informacje ogólne Statystyka SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Dziedzina

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów II - opis przedmiotu

Architektura komputerów II - opis przedmiotu Architektura komputerów II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Architektura komputerów II Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-AK-II Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia STATYSTYKA MATEMATYCZNA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Statystyka w biologii

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu

Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Algorytmy i struktury danych Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-AiSD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Analiza matematyczna 3 Nazwa w j. ang. Mathematical Analysis 3 Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Prof. M. C. Zdun Zespół dydaktyczny dr Z. Powązka,

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Podstawy informatyki i architektury systemów komputerowych 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki Zakład Informatyki

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu

Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu Modelowanie przetworników pomiarowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu 06.0-WE-ED-MPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Relacyjne Bazy Danych Relational Databases Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kod przedmiotu: ZIP.GD5.03 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Specjalnościowy na kierunku ZIP dla specjalności

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne

Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo