Opis przedmiotu: Algorytmy i złożoność obliczeniowa semestr I niestac.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu: Algorytmy i złożoność obliczeniowa semestr I niestac."

Transkrypt

1 Opis Algorytmy i złożoność obliczeniowa semestr I niestac. Nazwa Kod Formuła Status wykład, ćwiczenia obowiązkowy, Algorytmy i złożoność obliczeniowa Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: wykład 30(26E) Ćwiczenia 30 (20E) Punkty ECTS: 6 Poziom Język wykładowy: Obowiązkowy Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny polski Student powinien: Cel nauczania: Wymienić podstawowe metody rozwiązywania algorytmów. Identyfikować metody obliczania złożoności obliczeniowej algorytmu. Rozpoznawać potrzebę zastosowania wybranych metod wyszukiwania binarnego lub interpolacyjnego. Identyfikować złożone typy danych, ich właściwości oraz metody zastosowań. Identyfikować wybrane metody sortowania. Treści merytoryczne Wykład, e-learning, laboratorium Wprowadzenie do problematyki algorytmów i metod ich rozwiązywania Charakterystyka metod określania złożoności obliczeniowej i asymptotycznej algorytmu. Charakterystyka metod wyszukiwania (binarne i interpolacyjne). Charakterystyka wybranych metod sortowania. Charakterystyka złożonych typów danych (tablica, rekord).

2 Metody i formy oceny pracy Egzamin w postaci testu wielokrotnego wyboru (terminy w sesji), ocena pracy i aktywności na platformie WWW Ćwiczenia: Zaliczenie w postaci pisemnej (rozwiązywanie zdań). Zaliczenie zadań na platformie e-learningowej. Obowiązkowe: [1.] Cormen T., Leiserson Ch., Rivest R., Wprowadzenie do algorytmów, WNT, 2000 [2.] Banachowski L., Diks K., Rytter W., Algorytmy i struktury danych, WNT, 2001 [3.] Dańko A., Lan Le T., Mirkowska G., Rembelski P., Smyk A., Sydow M., Algorytmy i Struktury Danych - zadania, wyd. PJWSTK, 2006 [4.] Harel D., Rzecz o istocie informatyki, Algorytmika, WNT, 1992 Nieobowiązkowe: [1.] Banachowski L., Kreczmar A., Rytter W., Analiza algorytmów i struktur danych, WNT, 1987 [2.] Bentley J., Perełki oprogramowania, WNT, 2001 [3.] Froidevaux Ch., Gaudel M-C., Soria M., Types de donnees et algorithmes, EDISCIENCE, 1997 [4.] Lipski W., Kombinatoryka dla programistów, WNT, 2004 Opis przedmiotu Bazy danych niestacjonarne III semestr wykład Nazwa Kod Bazy danych Formuła Status wykład, laboratorium obowiązkowy, Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: 30w 14E 30lab Punkty ECTS: 7 Poziom podstawowy

3 Znajomość przedmiotów: Język wykładowy: Algorytmy i struktury danych ( algorytmy sortowania, metody wyszukiwania) Podstawy programowania (tworzenie interfejsu graficznego dla aplikacji bazodanowych) polski Student powinien: Cel nauczania: Tworzyć schemat bazy danych (DB) w języku SQL w obrębie modelu konceptualnego oraz implementacyjnego; Odwzorować, w sposób optymalny, rzeczywisty system informacyjny wykorzystując model relacyjny; Wykonać złożone analizy na danych z DB wykorzystując język SQL oraz optymalizować czas ich wykonania; Zaprojektować logiczny i fizyczny model bazy danych dokonując analizy funkcjonalnej; Zaprojektować graficzny interfejs dostępu do BD; Treści merytoryczne Wykład, e-learning, Wprowadzenie do problematyki baz danych i relacyjnego modelu danych. Charakterystyka baz danych, wymagania stawiane bazom danych, cechy technologii baz danych, cechy systemu zarządzania bazą danych. Modele danych, użytkownicy baz danych, sposoby korzystania z baz danych, architektura wewnętrzna i komunikacyjna baz danych. Ogólny podział baz danych, relacyjny model danych z uwzględnieniem struktur danych tego modelu, operacji modelu i ograniczeń integralnościowych. Modelowanie schematu pojęciowego i implementacyjnego w modelu relacyjnym. Proces normalizacji schematu (postacie normalne 1-5). Proces tworzenia zapytań i kryteria. Narzędzia tworzenia interfejsu użytkownika Metody i formy oceny pracy Metody i formy oceny pracy - egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru albo egzamin pisemny (termin w sesji egzaminacyjnej), - ocena pracy na platformie WWW Laboratorium: - bieżąca kontrola postępów pracy laboratoryjnej przy komputerze z zakresu: tworzenia modelu fizycznego bazy(access, SQL), tworzenie kwerend (SQL), interfejsu użytkownika w oparciu o dowolne narzędzie

4 Obowiązkowe: [1.] Banachowski L., Chądzyńska A., Matewski K., Relacyjne bazy danych. Wykłady i ćwiczenia, PJWSTK, 2004 [2.] Beynon-Davies P., Systemy baz danych. WNT [3.] Date C.J. Wprowadzenie do systemów baz danych. WNT [4.] Delobel C, Adiba M.. Relacyjne bazy danych. WNT [5.] Dybowska-Dyk A., Bartnik M.. Ćwiczenia z SQL. Mikom Nieobowiazkowe: [1.] Connolly T, Begg C., Systemy baz danych - Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 1, RM, 2004 [2.] Elmasri R., Navathe S.B., Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, 2005 [3.] Gruber M., SQL. Wydanie drugie. Helion [4.] Tsichritzis D., F. Lochovsky. Modele danych. WNT [5.] Ullman J.D., Widom J.. Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT Opis przedmiotu Informatyka w zarządzaniu niestacjonarne semestr V Nazwa Kod Formuła Status Informatyka w zarządzaniu Wykład, laboratorium Obowiązkowy Zakład Zarządzania, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: 6 15w/4E 15 Poziom Język wykładowy: podstawowy Znajomość przedmiotów: Wiedza w zakresie technologie informacyjne polski

5 Student powinien: Cel nauczania: Wymienić systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem; Identyfikować problemy integracji i wdrażania systemów informatycznych; Rozpoznać potrzeby informatyczne przedsiębiorstwa Rozpoznawać ryzyko wdrażania systemów Zaprojektować informatyzację wybranego przedsiębiorstwa; Treści merytoryczne Wykład, e-learning Wprowadzenie do problematyki Systemów Wspomagania Decyzji. Analiza istniejących na rynku narzędzi i stosowanych systemach wspomagania decyzji typu: CRM, ERM, MRPII, systemów zarządzania treścią. Metody rozpoznawania potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa. Metody wdrażania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie. Przegląd zastosowań narzędzi analitycznych klasy Business Intelligence BI. Podstawy zastosowań hurtowni danych we wspomaganiu podejmowania decyzji. Metody i formy oceny pracy Metody i formy oceny pracy Egzamin pisemny i ustny na zaliczenie wykładu. Laboratorium: Analiza i ocena przykładowych aplikacji z zakresu zastosowania informatyki w zarządzaniu oraz systemów wirtualnej działalności gospodarczej e-biznes. Obowiązkowe: [1.] Dyché, J., Customer Relationship Management. Tł [z ang.] M. Witek. Gliwice: Helion, 2002 [2.] Jaworska, K., Mazur A., Mazur D., CRM Zarządzanie Kontaktami z klientami, Madar, Zabrze, 2009 [3.] Michael R. Middleton: Microsoft Excel w analizie danych, Helion [4.] Red. Anna Rokicka-Broniatowska. Wstęp do informatyki gospodarczej, Wyd. SGH Waszawa 2005, wydanie III Nieobowiazkowe: [1.] Liengme B.V., Excel w biznesie i zarządzaniu, Read Me 2002, [2.] M. L. Owoc, Elementy systemów ekspertowych cz.1. Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe, Wyd. AE Wrocław 2005.

6 Opis przedmiotu Matematyka niestacjonarne semestr I Nazwa Kod Matematyka Formuła Status Wykład Ćwiczenia Obowiązkowy Zakład Zarządzania, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: 15w/10E Ćwiczenia xxx Poziom Język wykładowy: Cel nauczania: ( trudny) Znajomość przedmiotów: Znajomość matematyki na poziomie liceum polski Student powinien: Wymienić zbiory liczbowe, rodzaje zbiorów liczbowych, relacje między zbiorami oraz ich własności. Wymienić podstawowe definicje: ciągi liczbowe, szeregi liczbowe, funkcje jednej zmiennej, granica i ciągłość funkcji, pochodna, różniczka, całka, układ równań liniowych; Identyfikować problemy wdrażania wzorów na pochodne funkcji elementarnych, interpretacje pochodnej i różniczki funkcji oraz regułę de L'Hospitala. Identyfikować problem badania monotoniczności oraz wyznaczania ekstremów lokalnych funkcji ( z wykorzystaniem pochodnej rzędu I), funkcji ciągłej w przedziale domkniętym. Zaprezentować metody całkowania ( przez części i przez podstawienie dla całek oznaczonych i niewłaściwych). Identyfikować problemy działania na macierzach (wyznaczniki, macierz odwrotna, rząd macierzy). Identyfikować problemy rozwiązywania układów równań liniowych. Wykład, e-learning

7 Treści merytoryczne Zbiory liczbowe, rodzaje zbiorów liczbowych, relacje między zbiorami. Własności zbiorów liczbowych. Ciągi liczbowe (granica ciągu, twierdzenia dotyczące wyznaczania granic, ciągi rozbieżne). Szeregi liczbowe (definicja i warunek konieczny zbieżności, kryteria zbieżności szeregów o wyrazach nieujemnych, zbieżność bezwzględna, szeregi naprzemienne). Funkcje jednej zmiennej (dziedzina i wykres funkcji, różnowartościowość, monotoniczność, ograniczoność funkcji; funkcja złożona). Granica funkcji (granica w punkcie i w nieskończoności, granice jednostronne, granice niewłaściwe, asymptoty wykresu)... Ciągłość funkcji (ciągłość w punkcie i w przedziale, ciągłość jednostronna). Pochodna (pochodna rzędu I-go funkcji jednej zmiennej, reguły różniczkowania, wzory na pochodne funkcji elementarnych, interpretacje pochodnej, różniczka funkcji, reguła de L'Hospitala). Badanie monotoniczności i wyznaczanie ekstremów lokalnych funkcji z wykorzystaniem pochodnej rzędu I, ekstrema funkcji ciągłej w przedziale domkniętym. Macierze (definicja, działania na macierzach, wyznaczniki, macierz odwrotna i jej obliczanie, rząd macierzy). Układy równań liniowych (macierz układu, wzory Cramera, twierdzenie Kroneckera-Capelli, metoda eliminacji Gaussa). Metody i formy oceny pracy Metody i formy oceny pracy - egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru albo egzamin pisemny (termin w sesji egzaminacyjnej), Ćwiczenia ocena zadań wykonywanych w Sali wykładowej i w e- learningu Obowiązkowe: [1.] Dubnicki W., Matematyka. Definicje, twierdzenia, zadania,exec-soft, Warszawa [2.] Laszuk J., Zbiór zadań z matematyki, Warszawa 2003 Nieobowiazkowe: [1.] Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1; definicje, twierdzenia, wzory, wydanie jedenaste zmienione, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław [2.] Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1; przykłady i zadania, wydanie dziesiąte zmienione, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław [3.] Jurlewicz T., Skoczylas Z., Algebra liniowa 1; definicje, twierdzenia, wzory, wydanie ósme zmienione, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław [4.] Jurlewicz T., Skoczylas Z., Algebra liniowa 1; ; przykłady i zadania, wydanie siódme poprawione, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2001.

8 Opis Metody probabilistyczne i statystyka niestac. Semestr I Nazwa Kod Formuła Status wykład, ćwiczenia obowiązkowy, Metody probabilistyczne i statystyka Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: wykład 25(17E) Ćwiczenia 35 (19E) Poziom Język wykładowy: trudny Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny polski Student powinien: Cel nauczania: Wymienić podstawowe definicje prawdopodobieństwa oraz reguły obliczania prawdopodobieństwa Identyfikować wartości funkcji rozkładu i dystrybuanty dla rozkładów dyskretnych (i ciągłych oraz ich wartości oczekiwanej, wariancji, odchylenia standardowego i momentów wyższego rzędu. Rozpoznawać potrzebę zastosowania praw wnioskowania statystycznego. Identyfikować metody weryfikacji hipotez na podstawie parametrycznych i nieparametrycznych testów zgodności. Identyfikować metody wyznaczania wartości parametrów regresji liniowej i nieliniowej. Wykład, e-learning, laboratorium

9 Treści merytoryczne Wprowadzenie do problematyki prawdopodobieństwa (zdarzenia losowe, reguły prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo względne, zupełne). Charakterystyka zmiennej losowej ciągłej i skokowej, rozkład Bernoulliego, Poissona i inne. Charakterystyka podstaw wnioskowania statystycznego. Charakterystyka wybranych metod weryfikacji hipotez statystycznych. Charakterystyka parametrycznych i nieparametrycznych testów istotności Przykłady analizy korelacyjnej. Procesy stochastyczne. Metody i formy oceny pracy zaliczenie w postaci testu wielokrotnego wyboru (ostatni tydzień zajęć w semestrze), ocena pracy i aktywności na platformie WWW Ćwiczenia: Zaliczenie w postaci pisemnej (rozwiązywanie zdań). Obowiązkowe: [1.] W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. 1-2, PWN Warszawa Nieobowiązkowe: [1.] [2.] opodobie%c5%84stwa_i_statystyka Opis przedmiotu Prowadzenie projektów informatycznych niestac. sem IV Nazwa Kod Formuła Status wykład, obowiązkowy Prowadzenie projektów informatycznych Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: 10w (6E) Punkty ECTS: 6

10 Poziom Język wykładowy: trudny Znajomość przedmiotów: - Bazy danych - Projektowanie systemów informatycznych polski Student powinien: Cel nauczania: Wymienić zagadnienia realizacji przedsięwzięć informatycznych Rozpoznać zagadnienia związane z wykonywaniem projektu informatycznego (zakres, udziałowcy, kontekst prowadzenia, ryzyko przedsięwzięcia; czynniki ryzyka, strategie realizacji projektu; dobór strategii). Zaprojektować Studium wykonalności projektu oraz wstępny plan projektu. Identyfikować problemy związane z wyborem metody opisu sytuacji problemowej i formułowaniem wizji rozwiązania problemu. Rozpoznawać potrzeby Studium wykonalności projektu informatycznego (cele i zakres analizy wykonalności, kształt studium, raport wykonalności) Treści merytoryczne Wykład, e-learning, laboratorium Zagadnienia realizacji przedsięwzięć informatycznych Motywacje, przedmiot i metodyki inżynierii oprogramowania Cykl życia oprogramowania; cykle tradycyjne i nowoczesne; ewolucja oprogramowania Projekt informatyczny pojęcie, zakres, udziałowcy, kontekst prowadzenia Ryzyko przedsięwzięcia; czynniki ryzyka Strategie realizacji projektu; dobór strategii Faza przedprojektowa Identyfikacja problemu Metody opisu sytuacji problemowej; Wzbogacony Wizerunek sytuacji Formułowanie wizji rozwiązania; dokument Założeń Wstępnych Studium wykonalności projektu Wstępne planowanie projektu Studium wykonalności projektu informatycznego Cele i zakres analizy wykonalności Kształt studium Raport Wykonalności Przykłady i praktyczna realizacja elementów studium

11 Metody i formy oceny pracy Metody i formy oceny pracy 1. egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru albo egzamin pisemny (termin w sesji egzaminacyjnej), 2. ocena pracy i aktywności na platformie WWW Obowiązkowe: [1.] J. Górski (red): Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Mikom, [2.] K. Subieta: Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania, PJWSTK 2003 Nieobowiązkowe: [1.] St. Szejko (red): Metody wytwarzania oprogramowania, Mikom 2002 Opis przedmiotu Wykład monograficzny I niestac. sem III Nazwa Kod Wykład monograficzny I Formuła Status wykład, obowiązkowy Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: 20w (12E) Punkty ECTS: 2 Poziom Język wykładowy: obowiazkowy Znajomość przedmiotów: - Bazy danych - Język SQL polski

12 Student powinien: Cel nauczania: Wymienić wady i zalety narzędzi Oracle oraz innych podobnych narzędzi Tworzyć niezbędne do działania bazy obiekty: przestrzeń tabel, użytkownika, uprawnienia dla użytkownika, obiekty bazy danych wykorzystując narzędzia Oracle oraz język SQL Identyfikować problemy związane z architekturą logiczną i fizyczną Oracle, Identyfikować obiekty bazy danych i ich zadania, Rozpoznawać potrzeby integracyjne oraz normalizacyjne danych, Identyfikować metody zapewniające bezpieczeństwo danym oraz metody odzyskiwania danych, Treści merytoryczne Metody i formy oceny pracy Wykład, e-learning, laboratorium Wprowadzenie do problematyki architektury logicznej i fizycznej narzędzi Oracle, Charakterystyka zasobów pamięci i podstawowe procesy w Oracle Charakterystyka modelu baz danych w Oracle, cechy systemu zarządzania bazą danych. Charakterystyka metod tworzenia obiektów bazy, użytkowników baz danych oraz ich uprawnień, sposobów korzystania z baz danych, metod komunikacji użytkownika z bazą, Metody uruchamiania i zamykania systemu, Metody sprawdzania poprawności pracy bazy Oracle, Metody odzyskiwania bazy w razie awarii systemu, Import i eksport danych Optymalizacja bazy i metody optymalizacyjne stosowane przez system. Metody i formy oceny pracy 3. egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru albo egzamin pisemny (termin w sesji egzaminacyjnej), 4. ocena pracy i aktywności na platformie WWW Obowiązkowe: [1.] Michael McLaughlin,: Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Helion 2009/01 [2.] Marcin Lis,: SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II Helion, 2011/05 Nieobowiązkowe: [1.] Gruber M., SQL. Wydanie drugie. Helion [2.] Ullman J.D., Widom J.. Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT 1999.

13 Opis przedmiotu Wykład monograficzny III niestac. sem IV Nazwa Kod Formuła Status wykład, obowiązkowy Wykład monograficzny III Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: 20w (10E) Punkty ECTS: 3 Poziom Język wykładowy: trudny Znajomość przedmiotów: - Bazy danych - Język SQL - Administracja Oracle polski Student powinien: Cel nauczania: Wymienić wady i zalety różnych metodyk projektowania systemów, Tworzyć schemat logiczny i fizyczny model bazy danych Identyfikować problemy związane z programowaniem w języku PLSQL, Identyfikować ograniczenia dla zdefiniowanych wyzwalaczy w bazie danych Oracle, Rozpoznać narzędzia wspomagające projektowania aplikacji w Oracle Identyfikować podstawowe operacje wykonywane przez projektanta aplikacji Wykład, e-learning, laboratorium

14 Treści merytoryczne Metodyki projektowania baz danych (strukturalne i obiektowe) Definiowanie schematu bazy danych Język PL/SQL (zmienne i stałe, kursory, wyjątki) Instrukcje sterujące wykonywaniem programu PL/SQL Opcja proceduralna serwera bazy danych Podprogramy i parametry podprogramów Wyzwalacze bazy danych (definiowanie i ograniczenia) Narzędzia wspomagające projektowanie aplikacji w środowisku Microsoft Windows Podstawowe operacje wykonywane przez projektanta aplikacji Metody i formy oceny pracy Metody i formy oceny pracy 5. egzamin/zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru 6. ocena pracy i aktywności na platformie WWW Obowiązkowe: [3.] Michael McLaughlin,: Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Helion 2009/01 [4.] Marcin Lis,: SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II Helion, 2011/05 [5.] Wrembel Robert, Wieczerzycki Waldemar, Projektowanie aplikacji baz danych Oracle, Nakom, Nieobowiązkowe: [3.] Ullman J.D., Widom J.. Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT Opis Statystyka opisowa niestacjonarne Semestr II Nazwa Kod Formuła Status wykład obowiązkowy Statystyka opisowa Zakład Zarządzania, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI

15 Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: Poziom Język wykładowy: wykład 30(20E) xx trudny Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny polski Student powinien: Cel nauczania: Opisać analizowanie, pozyskiwanie, prezentowanie i interpretację danych statystycznych w kategoriach statystyki opisowej. Identyfikować problemy doboru metod statystyki opisowej do odpowiednich specyfiki badanego problemu. Wymienić podstawowe pojęcia statystyki- procesy masowe Identyfikować wartości badań statystycznych - rodzaje, etapy i przedmiot badan statystycznych Rozpoznawać potrzebę zastosowania praw wnioskowania statystycznego. Identyfikować metody weryfikacji hipotez na podstawie parametrycznych i nieparametrycznych testów zgodności. Identyfikować metody wyznaczania wartości parametrów regresji liniowej i nieliniowej. Treści merytoryczne Wykład, e-learning, Podstawowe pojęcia statystyki- procesy masowe, Zbiorowość statystyczna i jej rodzaje, cechy statystyczne, podział zmiennych cech statystycznych, skale pomiarowe i ich rodzaje. Badania statystyczne - rodzaje, etapy i przedmiot badan statystycznych, Obserwacja statystyczna i opracowanie materiału statystycznego. Formy prezentacji danych: szeregi statystyczne, tablice statystyczne, prezentacja-wykresy statystyczne. Statystyczne miary opisowe rozkładów cech: -miary przeciętne, miary zróżnicowane, miary asymetrii, miary koncentracji. Kompleksowa analiza struktury. Analiza współzależności- korelacja i regresja zmiennych cech ilościowych, korelacja cech jakościowych. Analiza dynamiki- metody indeksowe, dekompozycja szeregów czasowych.

16 Metody i formy oceny pracy Egzamin-zaliczenie w postaci testu wielokrotnego wyboru (ostatni tydzień zajęć w semestrze), ocena pracy i aktywności na platformie WWW Ćwiczenia: Zaliczenie w postaci pisemnej (rozwiązywanie zdań). Obowiązkowe: [1] J. Józwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2006 [2] J. M. Kowalski, Podstawy statystyki opisowej dla ekonomistów, Wyd. WSB, Pozna n-chorzów,2006 [3] S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka-Elementy teorii i zadania, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, 2006 [4] M. Sobczyk, Statystyka, PWN, Warszawa, 2005 Nieobowiązkowe: [3.] [4.] opodobie%c5%84stwa_i_statystyka Opis Statystyka z demografia niestacjonarne Semestr IV Nazwa Kod Statystyka z demografią Formuła Status wykład obowiązkowy Zakład Administracji, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: wykład 10(6E) Punkty ECTS: xx Poziom średni Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny

17 Język wykładowy: polski Student powinien: Cel nauczania: Opisać podstawowe pojęcia statystyki - procesy masowe. Opisać badania statystyczne (rodzaje, etapy i przedmiot badan statystycznych). Identyfikować problemy doboru metod statystyki opisowej do odpowiednich specyfiki badanego problemu. Identyfikować formy prezentacji danych: szeregi statystyczne, tablice statystyczne, wykresy statystyczne. Opisać podstawowe procesy i metody demograficzne. Identyfikować reguły ewidencji procesów demograficznych. Rozpoznać narzędzia analizy stanu ludności (współczynniki, siatka demograficzna). Identyfikować miary, modele, szacunki, prognozy reprodukcji ludności. Wykład, e-learning, Treści merytoryczne Podstawowe pojęcia statystyki- procesy masowe, Zbiorowość statystyczna i jej rodzaje, cechy statystyczne, podział zmiennych cech statystycznych, skale pomiarowe i ich rodzaje. Badania statystyczne - rodzaje, etapy i przedmiot badan statystycznych, Formy prezentacji danych: szeregi statystyczne, tablice statystyczne, prezentacja-wykresy statystyczne. Analiza zjawisk społecznoekonomicznych na podstawie przeprowadzonych badań, w skali makro i mikro. Pojęcie i podstawowe procesy demograficzne. Reguły ewidencji procesów demograficznych bilans stanu, struktury ludności według różnych kryteriów: ruchu naturalnego ludności, migracji. Przedmiot i metody demografii. Narzędzia analizy stanu ludności współczynniki, siatka demograficzna. Reprodukcja ludności miary, modele, szacunki, prognozy. Metody i formy oceny pracy zaliczenie w postaci testu wielokrotnego wyboru (ostatni tydzień zajęć w semestrze), ocena pracy i aktywności na platformie WWW Ćwiczenia: Zaliczenie w postaci pisemnej (rozwiązywanie zdań). Obowiązkowe: [1.] J. Józwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2006 [2.] H. Augustyniak, Statystyka opisowa z elementami demografii,

18 Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań, wyd. II, (2003). [3.] J.Z. Holzer, Demografia, PWE, Warszawa (2004). [4.] M. Sobczyk, Statystyka, PWN, Warszawa, 2005 Nieobowiązkowe: [1.] W. Makać, Podstawy statystyki i demografii, UG Gdańsk (2003). [2.] J. Kurkiewicz, Podstawowe metody analiz demograficznych, PWN, Warszawa (1992). Opis Analiza matematyczna i algebra liniowa niestacjonarne I semestr wykład Nazwa Kod Formuła Status wykład, ćwiczenia obowiązkowy, Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: 20 14E Ćwiczenia: 25 15E Punkty ECTS: Poziom Język wykładowy: Cel nauczania: xxx trudny Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny polski Student powinien: Wymienić podstawowe definicje dotyczące treści wykładowych. Identyfikować problemy omówione na wykładzie. Używać i analizować podstawowe elementy programowe analizy matematycznej i algebry liniowej. Identyfikuje wykorzystanie metod algebry analizy matematycznej do rozwiązywania prostych problemów rzeczywistych. Wykład

19 Treści merytoryczne Ciągi liczbowe i szeregi. Pojęcie ciągu, ciąg ograniczony i ciągi monotoniczne, granica ciągu i twierdzenia o granicy ciągu. Szeregi liczbowe i zbieżność szeregów liczbowych. Szeregi funkcyjne i ich własności. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Iloraz różnicowy i definicja pochodnej. Różniczkowalność funkcji. Obliczanie pochodnych. Różniczka funkcji. Reguły de l Hospitala. Monotoniczność i ekstrema funkcji. Funkcje wypukłe i wklęsłe. Punkt przegięcia. Parzystość funkcji. Asymptoty funkcji. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Interpretacje i zastosowania pochodnej. Rachunek całkowy. Definicja i własności całki nieoznaczonej. Całkowanie przez części i całkowanie przez podstawienie. Całka oznaczona i całkowalność w sensie Riemanna. Własności całki oznaczonej. Wzór Newtona- Leibniza. Całki niewłaściwe. Zastosowania całki oznaczonej. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. Funkcja wielu zmiennych. Granica i ciągłość. Pochodna kierunkowa i pochodne cząstkowe. Różniczka zupełna. Różniczkowalność funkcji. Gradient funkcji kierunek najszybszego spadku. Pochodne funkcji złożonej. Ekstrema funkcji wielu zmiennych i warunek konieczny ekstremum lokalnego. Wprowadzenie do równań różniczkowych. Definicje podstawowych pojęć: równanie różniczkowe, równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe, rząd równania, rozwiązanie szczególne i ogólne równania różniczkowego, zagadnienie początkowe (Cauchy ego). Równania różniczkowe liniowe pierwszego i drugiego rzędu o stałych współczynnikach. Zastosowania równań różniczkowych. Algebra liniowa i geometria analityczna. Macierze i operacje na macierzach. Wyznaczniki i przekształcenia wyznacznika. Rozwiązywanie układu równań liniowych metodą eliminacji Gaussa. Przestrzenie wektorowe Rn i R3. Operacje na wektorach. Długość wektora. Iloczyn skalarny i wektory prostopadłe. Iloczyn wektorowy oraz iloczyn mieszany. Równania prostej i równanie płaszczyzny. Geometryczne własności elipsy, hiperboli i paraboli. Grupy, pierścienie i arytmetyka modularna. Struktury algebraiczne. Działanie algebraiczne. Element neutralny. Element odwrotny. Działanie łączne. Działanie przemienne. Grupa i grupa abelowa. Rząd grupy, rząd elementu. Arytmetyka modularna. Dodawanie i mnożenie modulo n. Pierścień. Pierścień wielomianów. Pojęcie ciała. Ciało liczb rzeczywistych.

20 Metody i formy oceny pracy Egzamin/zaliczenie w postaci testu. Ćwiczenia: Zaliczenie zadań oraz sprawdzianu w semestrze. Obowiązkowe: [1.] J. Klukowski, I. Nabiałek, Algebra dla studentów. WNT [2.] A.Kostrikin, Wstęp do algebry. Cz. 1. PWN [3.] W. Żakowski, G. Decewicz, Matematyka. Cz.I Analiza matematyczna. WNT [4.] W. Żakowski, W. Kołodziej, Matematyka. Cz.II Analiza matematyczna. WNT [5.] W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 1 i 2. PWN Nieobowiązkowe: [1.] G. Banaszak, W. Gajda, Elementy algebry liniowej. Cz. I. WNT [2.] W. Leksiński, I. Nabiałek, W. Żakowski, Matematyka. Definicje, twierdzenia, przykłady, zadania. WNT [3.] J. Rutkowski, Algebra abstrakcyjna w zadaniach. PWN Opis Grafika i komunikacja człowiek komputer niestacjonarne III semestr Nazwa Kod Grafika i komunikacja człowiek komputer Formuła Status Wykład, laboratorium obowiązkowy, Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: 30/28E Laboratorium: 30 xxx Poziom Język wykładowy: trudny Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny polski

21 Cel nauczania: Treści merytoryczne Student powinien: Opisuje elementy wizji komputerowej. Używa i analizuje podstawowe algorytmy grafiki komputerowej. Identyfikuje wykorzystanie metod grafiki komputerowej w tworzeniu interfejsów graficznych aplikacji. Używa narzędzi do grafiki rastrowej i wektorowej. Wykład e-learning Zastosowania grafiki komputerowej. Grafika rastrowa i wektorowa. Sprzęt dla potrzeb grafiki komputerowej. Podstawowe operacje rastrowe. Współrzędne jednorodne. Opis macierzowy przekształceń dwuwymiarowych i trójwymiarowych. Reprezentacja przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyźnie. Rzutowanie, kamera i wirtualne studio. Modelowanie brył. Modelowanie krzywych i powierzchni. Eliminacja elementów zasłoniętych. Światło i barwa w grafice komputerowej. Modelowanie oświetlenia. Cieniowanie. Oświetlenie globalne. Metoda śledzenia promieni. Metoda energetyczna. Dążenie do realizmu w grafice komputerowej. Animacja Interakcja człowiek komputer: gesty, mowa, reakcje. Rozpoznawanie i identyfikacja. Narzędzia: kamery, rękawice, czujniki. Wizualizacja 3D. Metody i formy oceny pracy Wykład : Egzamin test w postaci pisemnej w sesji. Laboratorium: Zaliczenie zagadnienie do rozwiązania na komputerze. Obowiązkowe: [1.] Foley J. D., van Dam A., Feiner S. K., Hughes J. F., Philips R. L.: Wprowadzenie do grafiki komputerowej, wyd. drugie, WNT 2001 [2.] Jankowski M.: Elementy grafiki komputerowej, WNT 2005 Nieobowiązkowe: [1.] Zimek R.: CorelDRAW X4 PL, ćwiczenia praktyczne. Helion [2.] Owczarz-Dadan A.: Photoshop CS4 PL, ćwiczenia praktyczne. Helion. [3.] Zimek R.: ABC CorelDRAW X4 PL. Helion [4.] Adobe Photoshop CS4/CS4 PL, oficjalny podrecznik. Helion 2009 [5.] Phyllis D. Po prostu GIMP. Gliwice, Helion 2000 [6.] Benicewicz-Miazga A. Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Gliwice, Helion 2004 [7.] Maestri G. Animacja cyfrowych postaci. Gliwice, Helion 2000

22 [8.] Fleming B., Dobbs D. Animacja cyfrowych twarzy. Gliwice, Helion 2002 [9.] Pastuszak W. Barwa w grafice komputerowej. Warszawa, PWN 2000 Opis Matematyka dyskretna niestacjonarne II semestr Nazwa Kod Matematyka dyskretna Formuła Status wykład, ćwiczenia obowiązkowy, Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: 25/23E Ćwiczenia: 35 xxxx Poziom Język wykładowy: trudny Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny polski

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa:

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa: Matematyka Matematyka dyskretna (MAD) Analiza matematyczna i algebra liniowa z geometrią analityczną (AAL) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (RRR) Kod modułu: MAT Rodzaj modułu: podstawowy, obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: 45 godzin. Ćwiczenia: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: 45 godzin. Ćwiczenia: - Nazwa przedmiotu: Fizyka Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

0 2 odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS

0 2 odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Podstawy informatyki i architektury systemów komputerowych 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki Zakład Informatyki

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 204/5 Nazwa Bazy danych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne

Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Relacyjne Bazy Danych Relational Databases Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kod przedmiotu: ZIP.GD5.03 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Specjalnościowy na kierunku ZIP dla specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Wstęp do analizy i algebry Nazwa w języku angielskim Introduction to analysis and algebra Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Statystyka komputerowa Computer statistics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny - oferta Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania.

Podstawy programowania. Kod przedmiotu: PPR Podstawy programowania. Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia STATYSTYKA MATEMATYCZNA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Techniczny Kierunek studiów: Informatyka Kod kierunku: 11.3 Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

przedmiot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I

przedmiot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/1013

Bardziej szczegółowo

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania Przedmiot: Bazy danych Rok: III Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt Liczba punktów ECTS: 4 C1 C2 C3 Cel przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Analiza matematyczna Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Fizyki

Bardziej szczegółowo

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZĄRZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wprowadzenie do SQL Nazwa w języku angielskim: Introduction to SQL Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych Kod Nazwa Powszechne rozumienie statystyki- umiejętność odczytywania wskaźników Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA Computer Graphics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy P O D S TT A W Y N A U C ZZ A N I A M A TT E M A TT Y K I Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU (część I, 2013/2014)

KARTA MODUŁU (część I, 2013/2014) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KARTA MODUŁU (, 013/014) Moduł Informatyczne podstawy projektowania składa się z dwóch przedmiotów: Informatyczne podstawy projektowania (), Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Rozkład wymagający

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Rozkład zgodny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Statystyka i demografia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_8 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.)

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.) Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. godz. = 76 godz.) I. Funkcja i jej własności.4godz. II. Przekształcenia wykresów funkcji...9 godz. III. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014.

Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014. Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014. W nawiasie przy zadaniu jego występowanie w numerze zestawu Spis treści (Z1, Z22, Z43) Definicja granicy ciągu. Obliczyć granicę:... 3 Definicja granicy ciągu...

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2012/2013 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ L.p. 1. Liczby rzeczywiste 2. Wyrażenia algebraiczne bada, czy wynik obliczeń jest liczbą

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania Dział/l.p. Ilość godz. Typ szkoły: TECHNIKUM Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Rok szkolny 2015/2016 Przedmiot: MATEMATYKA Klasa: III 2 godz/tyg 30 = 60 godzin Rozkład materiału nauczania Temat I. LOGARYTMY

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Spis treści Autor: Marcin Orchel Algorytmika...2 Algorytmika w gimnazjum...2 Algorytmika w liceum...2 Język programowania w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy PODSTAWY INFORMATYKI Fundamentals of computer science

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH ZATWIERDZAM Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technik Komputerowych S Y L A B U S 1 Tytuł (stopień) naukowy oraz imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka

Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka Dla studentów studiów dziennych Należy wybrać dwie grupy pytań. Na egzaminie zadane zostaną 3 pytania, każde z innego przedmiotu, pochodzącego

Bardziej szczegółowo

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Wariant nr (klasa I 4 godz., klasa II godz., klasa III godz.) Klasa I 7 tygodni 4 godziny = 48 godzin Lp. Tematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Metody przetwarzania danych graficznych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna Discrete mathematics. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Matematyka dyskretna Discrete mathematics. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole

Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole Prezentuje : Dorota Roman - Jurdzińska W arkuszu I na obu poziomach występują dwa zadania związane z algorytmiką: Arkusz I bez komputera analiza algorytmów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Sieci i sterowniki przemysłowe Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony W klasie drugiej na poziomie rozszerzonym realizujemy materiał z klasy pierwszej tylko z poziomu rozszerzonego (na czerwono) oraz cały materiał z klasy drugiej. Rozkład

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

MATeMAtyka 3. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek MATeMAtyka 3 Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Zakres podstawowy i rozszerzony Wyróżnione zostały następujące wymagania

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, Zakład Matematyki Kierunek studiów matematyka Nazwa modułu

Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, Zakład Matematyki Kierunek studiów matematyka Nazwa modułu Jednostka Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, Zakład Matematyki Kierunek studiów matematyka Nazwa modułu Moduł MF / Rachunek prawdopodobieństwa II kształcenia/ przedmiotu Kod modułu kształcenia/ przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ID2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki stacjonarne

ID2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

ECTS (Część 2. Metody numeryczne) Nazwa w języku angielskim: Algorithms and data structures.

ECTS (Część 2. Metody numeryczne) Nazwa w języku angielskim: Algorithms and data structures. Algorytmy i struktury danych. Metody numeryczne ECTS (Część 2. Metody numeryczne) Nazwa w języku angielskim: Algorithms and data structures. dzienne magisterskie Numerical methods. (Part 2. Numerical methods)

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich) MATEMATYKA I EKONOMIA PROGRAM STUDIÓW DLA II STOPNIA Data: 2010-11-07 Opracowali: Krzysztof Rykaczewski Paweł Umiński Streszczenie: Poniższe opracowanie przedstawia projekt planu studiów II stopnia na

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HKL-1-204-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości z zakresu: architektury sprzętowo-programowej komputerów, dowolnych języków programowania, algebry

Podstawowe wiadomości z zakresu: architektury sprzętowo-programowej komputerów, dowolnych języków programowania, algebry Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-507b Język programowania Python The Python Programming Language

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Politechnika Wrocławska Katalog kursów przedmiotów kształcenia ogólnego Oferta Ogólnouczelniana 2015/2016 Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Metodyki i techniki programowania

Metodyki i techniki programowania Metodyki i techniki programowania dr inż. Maciej Kusy Katedra Podstaw Elektroniki Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Rzeszowska Elektronika i Telekomunikacja, sem. 2 Plan wykładu Sprawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA I WIZUALIZACJA Computer

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Grafika komputerowa i wizualizacja 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł (należy wskazać nazwę zgodnie ze Statutem PSW Instytut,

Bardziej szczegółowo