Opis przedmiotu: Algorytmy i złożoność obliczeniowa semestr I niestac.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu: Algorytmy i złożoność obliczeniowa semestr I niestac."

Transkrypt

1 Opis Algorytmy i złożoność obliczeniowa semestr I niestac. Nazwa Kod Formuła Status wykład, ćwiczenia obowiązkowy, Algorytmy i złożoność obliczeniowa Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: wykład 30(26E) Ćwiczenia 30 (20E) Punkty ECTS: 6 Poziom Język wykładowy: Obowiązkowy Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny polski Student powinien: Cel nauczania: Wymienić podstawowe metody rozwiązywania algorytmów. Identyfikować metody obliczania złożoności obliczeniowej algorytmu. Rozpoznawać potrzebę zastosowania wybranych metod wyszukiwania binarnego lub interpolacyjnego. Identyfikować złożone typy danych, ich właściwości oraz metody zastosowań. Identyfikować wybrane metody sortowania. Treści merytoryczne Wykład, e-learning, laboratorium Wprowadzenie do problematyki algorytmów i metod ich rozwiązywania Charakterystyka metod określania złożoności obliczeniowej i asymptotycznej algorytmu. Charakterystyka metod wyszukiwania (binarne i interpolacyjne). Charakterystyka wybranych metod sortowania. Charakterystyka złożonych typów danych (tablica, rekord).

2 Metody i formy oceny pracy Egzamin w postaci testu wielokrotnego wyboru (terminy w sesji), ocena pracy i aktywności na platformie WWW Ćwiczenia: Zaliczenie w postaci pisemnej (rozwiązywanie zdań). Zaliczenie zadań na platformie e-learningowej. Obowiązkowe: [1.] Cormen T., Leiserson Ch., Rivest R., Wprowadzenie do algorytmów, WNT, 2000 [2.] Banachowski L., Diks K., Rytter W., Algorytmy i struktury danych, WNT, 2001 [3.] Dańko A., Lan Le T., Mirkowska G., Rembelski P., Smyk A., Sydow M., Algorytmy i Struktury Danych - zadania, wyd. PJWSTK, 2006 [4.] Harel D., Rzecz o istocie informatyki, Algorytmika, WNT, 1992 Nieobowiązkowe: [1.] Banachowski L., Kreczmar A., Rytter W., Analiza algorytmów i struktur danych, WNT, 1987 [2.] Bentley J., Perełki oprogramowania, WNT, 2001 [3.] Froidevaux Ch., Gaudel M-C., Soria M., Types de donnees et algorithmes, EDISCIENCE, 1997 [4.] Lipski W., Kombinatoryka dla programistów, WNT, 2004 Opis przedmiotu Bazy danych niestacjonarne III semestr wykład Nazwa Kod Bazy danych Formuła Status wykład, laboratorium obowiązkowy, Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: 30w 14E 30lab Punkty ECTS: 7 Poziom podstawowy

3 Znajomość przedmiotów: Język wykładowy: Algorytmy i struktury danych ( algorytmy sortowania, metody wyszukiwania) Podstawy programowania (tworzenie interfejsu graficznego dla aplikacji bazodanowych) polski Student powinien: Cel nauczania: Tworzyć schemat bazy danych (DB) w języku SQL w obrębie modelu konceptualnego oraz implementacyjnego; Odwzorować, w sposób optymalny, rzeczywisty system informacyjny wykorzystując model relacyjny; Wykonać złożone analizy na danych z DB wykorzystując język SQL oraz optymalizować czas ich wykonania; Zaprojektować logiczny i fizyczny model bazy danych dokonując analizy funkcjonalnej; Zaprojektować graficzny interfejs dostępu do BD; Treści merytoryczne Wykład, e-learning, Wprowadzenie do problematyki baz danych i relacyjnego modelu danych. Charakterystyka baz danych, wymagania stawiane bazom danych, cechy technologii baz danych, cechy systemu zarządzania bazą danych. Modele danych, użytkownicy baz danych, sposoby korzystania z baz danych, architektura wewnętrzna i komunikacyjna baz danych. Ogólny podział baz danych, relacyjny model danych z uwzględnieniem struktur danych tego modelu, operacji modelu i ograniczeń integralnościowych. Modelowanie schematu pojęciowego i implementacyjnego w modelu relacyjnym. Proces normalizacji schematu (postacie normalne 1-5). Proces tworzenia zapytań i kryteria. Narzędzia tworzenia interfejsu użytkownika Metody i formy oceny pracy Metody i formy oceny pracy - egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru albo egzamin pisemny (termin w sesji egzaminacyjnej), - ocena pracy na platformie WWW Laboratorium: - bieżąca kontrola postępów pracy laboratoryjnej przy komputerze z zakresu: tworzenia modelu fizycznego bazy(access, SQL), tworzenie kwerend (SQL), interfejsu użytkownika w oparciu o dowolne narzędzie

4 Obowiązkowe: [1.] Banachowski L., Chądzyńska A., Matewski K., Relacyjne bazy danych. Wykłady i ćwiczenia, PJWSTK, 2004 [2.] Beynon-Davies P., Systemy baz danych. WNT [3.] Date C.J. Wprowadzenie do systemów baz danych. WNT [4.] Delobel C, Adiba M.. Relacyjne bazy danych. WNT [5.] Dybowska-Dyk A., Bartnik M.. Ćwiczenia z SQL. Mikom Nieobowiazkowe: [1.] Connolly T, Begg C., Systemy baz danych - Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 1, RM, 2004 [2.] Elmasri R., Navathe S.B., Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, 2005 [3.] Gruber M., SQL. Wydanie drugie. Helion [4.] Tsichritzis D., F. Lochovsky. Modele danych. WNT [5.] Ullman J.D., Widom J.. Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT Opis przedmiotu Informatyka w zarządzaniu niestacjonarne semestr V Nazwa Kod Formuła Status Informatyka w zarządzaniu Wykład, laboratorium Obowiązkowy Zakład Zarządzania, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: 6 15w/4E 15 Poziom Język wykładowy: podstawowy Znajomość przedmiotów: Wiedza w zakresie technologie informacyjne polski

5 Student powinien: Cel nauczania: Wymienić systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem; Identyfikować problemy integracji i wdrażania systemów informatycznych; Rozpoznać potrzeby informatyczne przedsiębiorstwa Rozpoznawać ryzyko wdrażania systemów Zaprojektować informatyzację wybranego przedsiębiorstwa; Treści merytoryczne Wykład, e-learning Wprowadzenie do problematyki Systemów Wspomagania Decyzji. Analiza istniejących na rynku narzędzi i stosowanych systemach wspomagania decyzji typu: CRM, ERM, MRPII, systemów zarządzania treścią. Metody rozpoznawania potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa. Metody wdrażania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie. Przegląd zastosowań narzędzi analitycznych klasy Business Intelligence BI. Podstawy zastosowań hurtowni danych we wspomaganiu podejmowania decyzji. Metody i formy oceny pracy Metody i formy oceny pracy Egzamin pisemny i ustny na zaliczenie wykładu. Laboratorium: Analiza i ocena przykładowych aplikacji z zakresu zastosowania informatyki w zarządzaniu oraz systemów wirtualnej działalności gospodarczej e-biznes. Obowiązkowe: [1.] Dyché, J., Customer Relationship Management. Tł [z ang.] M. Witek. Gliwice: Helion, 2002 [2.] Jaworska, K., Mazur A., Mazur D., CRM Zarządzanie Kontaktami z klientami, Madar, Zabrze, 2009 [3.] Michael R. Middleton: Microsoft Excel w analizie danych, Helion [4.] Red. Anna Rokicka-Broniatowska. Wstęp do informatyki gospodarczej, Wyd. SGH Waszawa 2005, wydanie III Nieobowiazkowe: [1.] Liengme B.V., Excel w biznesie i zarządzaniu, Read Me 2002, [2.] M. L. Owoc, Elementy systemów ekspertowych cz.1. Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe, Wyd. AE Wrocław 2005.

6 Opis przedmiotu Matematyka niestacjonarne semestr I Nazwa Kod Matematyka Formuła Status Wykład Ćwiczenia Obowiązkowy Zakład Zarządzania, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: 15w/10E Ćwiczenia xxx Poziom Język wykładowy: Cel nauczania: ( trudny) Znajomość przedmiotów: Znajomość matematyki na poziomie liceum polski Student powinien: Wymienić zbiory liczbowe, rodzaje zbiorów liczbowych, relacje między zbiorami oraz ich własności. Wymienić podstawowe definicje: ciągi liczbowe, szeregi liczbowe, funkcje jednej zmiennej, granica i ciągłość funkcji, pochodna, różniczka, całka, układ równań liniowych; Identyfikować problemy wdrażania wzorów na pochodne funkcji elementarnych, interpretacje pochodnej i różniczki funkcji oraz regułę de L'Hospitala. Identyfikować problem badania monotoniczności oraz wyznaczania ekstremów lokalnych funkcji ( z wykorzystaniem pochodnej rzędu I), funkcji ciągłej w przedziale domkniętym. Zaprezentować metody całkowania ( przez części i przez podstawienie dla całek oznaczonych i niewłaściwych). Identyfikować problemy działania na macierzach (wyznaczniki, macierz odwrotna, rząd macierzy). Identyfikować problemy rozwiązywania układów równań liniowych. Wykład, e-learning

7 Treści merytoryczne Zbiory liczbowe, rodzaje zbiorów liczbowych, relacje między zbiorami. Własności zbiorów liczbowych. Ciągi liczbowe (granica ciągu, twierdzenia dotyczące wyznaczania granic, ciągi rozbieżne). Szeregi liczbowe (definicja i warunek konieczny zbieżności, kryteria zbieżności szeregów o wyrazach nieujemnych, zbieżność bezwzględna, szeregi naprzemienne). Funkcje jednej zmiennej (dziedzina i wykres funkcji, różnowartościowość, monotoniczność, ograniczoność funkcji; funkcja złożona). Granica funkcji (granica w punkcie i w nieskończoności, granice jednostronne, granice niewłaściwe, asymptoty wykresu)... Ciągłość funkcji (ciągłość w punkcie i w przedziale, ciągłość jednostronna). Pochodna (pochodna rzędu I-go funkcji jednej zmiennej, reguły różniczkowania, wzory na pochodne funkcji elementarnych, interpretacje pochodnej, różniczka funkcji, reguła de L'Hospitala). Badanie monotoniczności i wyznaczanie ekstremów lokalnych funkcji z wykorzystaniem pochodnej rzędu I, ekstrema funkcji ciągłej w przedziale domkniętym. Macierze (definicja, działania na macierzach, wyznaczniki, macierz odwrotna i jej obliczanie, rząd macierzy). Układy równań liniowych (macierz układu, wzory Cramera, twierdzenie Kroneckera-Capelli, metoda eliminacji Gaussa). Metody i formy oceny pracy Metody i formy oceny pracy - egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru albo egzamin pisemny (termin w sesji egzaminacyjnej), Ćwiczenia ocena zadań wykonywanych w Sali wykładowej i w e- learningu Obowiązkowe: [1.] Dubnicki W., Matematyka. Definicje, twierdzenia, zadania,exec-soft, Warszawa [2.] Laszuk J., Zbiór zadań z matematyki, Warszawa 2003 Nieobowiazkowe: [1.] Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1; definicje, twierdzenia, wzory, wydanie jedenaste zmienione, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław [2.] Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1; przykłady i zadania, wydanie dziesiąte zmienione, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław [3.] Jurlewicz T., Skoczylas Z., Algebra liniowa 1; definicje, twierdzenia, wzory, wydanie ósme zmienione, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław [4.] Jurlewicz T., Skoczylas Z., Algebra liniowa 1; ; przykłady i zadania, wydanie siódme poprawione, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2001.

8 Opis Metody probabilistyczne i statystyka niestac. Semestr I Nazwa Kod Formuła Status wykład, ćwiczenia obowiązkowy, Metody probabilistyczne i statystyka Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: wykład 25(17E) Ćwiczenia 35 (19E) Poziom Język wykładowy: trudny Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny polski Student powinien: Cel nauczania: Wymienić podstawowe definicje prawdopodobieństwa oraz reguły obliczania prawdopodobieństwa Identyfikować wartości funkcji rozkładu i dystrybuanty dla rozkładów dyskretnych (i ciągłych oraz ich wartości oczekiwanej, wariancji, odchylenia standardowego i momentów wyższego rzędu. Rozpoznawać potrzebę zastosowania praw wnioskowania statystycznego. Identyfikować metody weryfikacji hipotez na podstawie parametrycznych i nieparametrycznych testów zgodności. Identyfikować metody wyznaczania wartości parametrów regresji liniowej i nieliniowej. Wykład, e-learning, laboratorium

9 Treści merytoryczne Wprowadzenie do problematyki prawdopodobieństwa (zdarzenia losowe, reguły prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo względne, zupełne). Charakterystyka zmiennej losowej ciągłej i skokowej, rozkład Bernoulliego, Poissona i inne. Charakterystyka podstaw wnioskowania statystycznego. Charakterystyka wybranych metod weryfikacji hipotez statystycznych. Charakterystyka parametrycznych i nieparametrycznych testów istotności Przykłady analizy korelacyjnej. Procesy stochastyczne. Metody i formy oceny pracy zaliczenie w postaci testu wielokrotnego wyboru (ostatni tydzień zajęć w semestrze), ocena pracy i aktywności na platformie WWW Ćwiczenia: Zaliczenie w postaci pisemnej (rozwiązywanie zdań). Obowiązkowe: [1.] W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. 1-2, PWN Warszawa Nieobowiązkowe: [1.] [2.] opodobie%c5%84stwa_i_statystyka Opis przedmiotu Prowadzenie projektów informatycznych niestac. sem IV Nazwa Kod Formuła Status wykład, obowiązkowy Prowadzenie projektów informatycznych Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: 10w (6E) Punkty ECTS: 6

10 Poziom Język wykładowy: trudny Znajomość przedmiotów: - Bazy danych - Projektowanie systemów informatycznych polski Student powinien: Cel nauczania: Wymienić zagadnienia realizacji przedsięwzięć informatycznych Rozpoznać zagadnienia związane z wykonywaniem projektu informatycznego (zakres, udziałowcy, kontekst prowadzenia, ryzyko przedsięwzięcia; czynniki ryzyka, strategie realizacji projektu; dobór strategii). Zaprojektować Studium wykonalności projektu oraz wstępny plan projektu. Identyfikować problemy związane z wyborem metody opisu sytuacji problemowej i formułowaniem wizji rozwiązania problemu. Rozpoznawać potrzeby Studium wykonalności projektu informatycznego (cele i zakres analizy wykonalności, kształt studium, raport wykonalności) Treści merytoryczne Wykład, e-learning, laboratorium Zagadnienia realizacji przedsięwzięć informatycznych Motywacje, przedmiot i metodyki inżynierii oprogramowania Cykl życia oprogramowania; cykle tradycyjne i nowoczesne; ewolucja oprogramowania Projekt informatyczny pojęcie, zakres, udziałowcy, kontekst prowadzenia Ryzyko przedsięwzięcia; czynniki ryzyka Strategie realizacji projektu; dobór strategii Faza przedprojektowa Identyfikacja problemu Metody opisu sytuacji problemowej; Wzbogacony Wizerunek sytuacji Formułowanie wizji rozwiązania; dokument Założeń Wstępnych Studium wykonalności projektu Wstępne planowanie projektu Studium wykonalności projektu informatycznego Cele i zakres analizy wykonalności Kształt studium Raport Wykonalności Przykłady i praktyczna realizacja elementów studium

11 Metody i formy oceny pracy Metody i formy oceny pracy 1. egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru albo egzamin pisemny (termin w sesji egzaminacyjnej), 2. ocena pracy i aktywności na platformie WWW Obowiązkowe: [1.] J. Górski (red): Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Mikom, [2.] K. Subieta: Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania, PJWSTK 2003 Nieobowiązkowe: [1.] St. Szejko (red): Metody wytwarzania oprogramowania, Mikom 2002 Opis przedmiotu Wykład monograficzny I niestac. sem III Nazwa Kod Wykład monograficzny I Formuła Status wykład, obowiązkowy Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: 20w (12E) Punkty ECTS: 2 Poziom Język wykładowy: obowiazkowy Znajomość przedmiotów: - Bazy danych - Język SQL polski

12 Student powinien: Cel nauczania: Wymienić wady i zalety narzędzi Oracle oraz innych podobnych narzędzi Tworzyć niezbędne do działania bazy obiekty: przestrzeń tabel, użytkownika, uprawnienia dla użytkownika, obiekty bazy danych wykorzystując narzędzia Oracle oraz język SQL Identyfikować problemy związane z architekturą logiczną i fizyczną Oracle, Identyfikować obiekty bazy danych i ich zadania, Rozpoznawać potrzeby integracyjne oraz normalizacyjne danych, Identyfikować metody zapewniające bezpieczeństwo danym oraz metody odzyskiwania danych, Treści merytoryczne Metody i formy oceny pracy Wykład, e-learning, laboratorium Wprowadzenie do problematyki architektury logicznej i fizycznej narzędzi Oracle, Charakterystyka zasobów pamięci i podstawowe procesy w Oracle Charakterystyka modelu baz danych w Oracle, cechy systemu zarządzania bazą danych. Charakterystyka metod tworzenia obiektów bazy, użytkowników baz danych oraz ich uprawnień, sposobów korzystania z baz danych, metod komunikacji użytkownika z bazą, Metody uruchamiania i zamykania systemu, Metody sprawdzania poprawności pracy bazy Oracle, Metody odzyskiwania bazy w razie awarii systemu, Import i eksport danych Optymalizacja bazy i metody optymalizacyjne stosowane przez system. Metody i formy oceny pracy 3. egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru albo egzamin pisemny (termin w sesji egzaminacyjnej), 4. ocena pracy i aktywności na platformie WWW Obowiązkowe: [1.] Michael McLaughlin,: Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Helion 2009/01 [2.] Marcin Lis,: SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II Helion, 2011/05 Nieobowiązkowe: [1.] Gruber M., SQL. Wydanie drugie. Helion [2.] Ullman J.D., Widom J.. Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT 1999.

13 Opis przedmiotu Wykład monograficzny III niestac. sem IV Nazwa Kod Formuła Status wykład, obowiązkowy Wykład monograficzny III Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: 20w (10E) Punkty ECTS: 3 Poziom Język wykładowy: trudny Znajomość przedmiotów: - Bazy danych - Język SQL - Administracja Oracle polski Student powinien: Cel nauczania: Wymienić wady i zalety różnych metodyk projektowania systemów, Tworzyć schemat logiczny i fizyczny model bazy danych Identyfikować problemy związane z programowaniem w języku PLSQL, Identyfikować ograniczenia dla zdefiniowanych wyzwalaczy w bazie danych Oracle, Rozpoznać narzędzia wspomagające projektowania aplikacji w Oracle Identyfikować podstawowe operacje wykonywane przez projektanta aplikacji Wykład, e-learning, laboratorium

14 Treści merytoryczne Metodyki projektowania baz danych (strukturalne i obiektowe) Definiowanie schematu bazy danych Język PL/SQL (zmienne i stałe, kursory, wyjątki) Instrukcje sterujące wykonywaniem programu PL/SQL Opcja proceduralna serwera bazy danych Podprogramy i parametry podprogramów Wyzwalacze bazy danych (definiowanie i ograniczenia) Narzędzia wspomagające projektowanie aplikacji w środowisku Microsoft Windows Podstawowe operacje wykonywane przez projektanta aplikacji Metody i formy oceny pracy Metody i formy oceny pracy 5. egzamin/zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru 6. ocena pracy i aktywności na platformie WWW Obowiązkowe: [3.] Michael McLaughlin,: Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Helion 2009/01 [4.] Marcin Lis,: SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II Helion, 2011/05 [5.] Wrembel Robert, Wieczerzycki Waldemar, Projektowanie aplikacji baz danych Oracle, Nakom, Nieobowiązkowe: [3.] Ullman J.D., Widom J.. Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT Opis Statystyka opisowa niestacjonarne Semestr II Nazwa Kod Formuła Status wykład obowiązkowy Statystyka opisowa Zakład Zarządzania, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI

15 Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: Poziom Język wykładowy: wykład 30(20E) xx trudny Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny polski Student powinien: Cel nauczania: Opisać analizowanie, pozyskiwanie, prezentowanie i interpretację danych statystycznych w kategoriach statystyki opisowej. Identyfikować problemy doboru metod statystyki opisowej do odpowiednich specyfiki badanego problemu. Wymienić podstawowe pojęcia statystyki- procesy masowe Identyfikować wartości badań statystycznych - rodzaje, etapy i przedmiot badan statystycznych Rozpoznawać potrzebę zastosowania praw wnioskowania statystycznego. Identyfikować metody weryfikacji hipotez na podstawie parametrycznych i nieparametrycznych testów zgodności. Identyfikować metody wyznaczania wartości parametrów regresji liniowej i nieliniowej. Treści merytoryczne Wykład, e-learning, Podstawowe pojęcia statystyki- procesy masowe, Zbiorowość statystyczna i jej rodzaje, cechy statystyczne, podział zmiennych cech statystycznych, skale pomiarowe i ich rodzaje. Badania statystyczne - rodzaje, etapy i przedmiot badan statystycznych, Obserwacja statystyczna i opracowanie materiału statystycznego. Formy prezentacji danych: szeregi statystyczne, tablice statystyczne, prezentacja-wykresy statystyczne. Statystyczne miary opisowe rozkładów cech: -miary przeciętne, miary zróżnicowane, miary asymetrii, miary koncentracji. Kompleksowa analiza struktury. Analiza współzależności- korelacja i regresja zmiennych cech ilościowych, korelacja cech jakościowych. Analiza dynamiki- metody indeksowe, dekompozycja szeregów czasowych.

16 Metody i formy oceny pracy Egzamin-zaliczenie w postaci testu wielokrotnego wyboru (ostatni tydzień zajęć w semestrze), ocena pracy i aktywności na platformie WWW Ćwiczenia: Zaliczenie w postaci pisemnej (rozwiązywanie zdań). Obowiązkowe: [1] J. Józwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2006 [2] J. M. Kowalski, Podstawy statystyki opisowej dla ekonomistów, Wyd. WSB, Pozna n-chorzów,2006 [3] S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka-Elementy teorii i zadania, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, 2006 [4] M. Sobczyk, Statystyka, PWN, Warszawa, 2005 Nieobowiązkowe: [3.] [4.] opodobie%c5%84stwa_i_statystyka Opis Statystyka z demografia niestacjonarne Semestr IV Nazwa Kod Statystyka z demografią Formuła Status wykład obowiązkowy Zakład Administracji, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: wykład 10(6E) Punkty ECTS: xx Poziom średni Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny

17 Język wykładowy: polski Student powinien: Cel nauczania: Opisać podstawowe pojęcia statystyki - procesy masowe. Opisać badania statystyczne (rodzaje, etapy i przedmiot badan statystycznych). Identyfikować problemy doboru metod statystyki opisowej do odpowiednich specyfiki badanego problemu. Identyfikować formy prezentacji danych: szeregi statystyczne, tablice statystyczne, wykresy statystyczne. Opisać podstawowe procesy i metody demograficzne. Identyfikować reguły ewidencji procesów demograficznych. Rozpoznać narzędzia analizy stanu ludności (współczynniki, siatka demograficzna). Identyfikować miary, modele, szacunki, prognozy reprodukcji ludności. Wykład, e-learning, Treści merytoryczne Podstawowe pojęcia statystyki- procesy masowe, Zbiorowość statystyczna i jej rodzaje, cechy statystyczne, podział zmiennych cech statystycznych, skale pomiarowe i ich rodzaje. Badania statystyczne - rodzaje, etapy i przedmiot badan statystycznych, Formy prezentacji danych: szeregi statystyczne, tablice statystyczne, prezentacja-wykresy statystyczne. Analiza zjawisk społecznoekonomicznych na podstawie przeprowadzonych badań, w skali makro i mikro. Pojęcie i podstawowe procesy demograficzne. Reguły ewidencji procesów demograficznych bilans stanu, struktury ludności według różnych kryteriów: ruchu naturalnego ludności, migracji. Przedmiot i metody demografii. Narzędzia analizy stanu ludności współczynniki, siatka demograficzna. Reprodukcja ludności miary, modele, szacunki, prognozy. Metody i formy oceny pracy zaliczenie w postaci testu wielokrotnego wyboru (ostatni tydzień zajęć w semestrze), ocena pracy i aktywności na platformie WWW Ćwiczenia: Zaliczenie w postaci pisemnej (rozwiązywanie zdań). Obowiązkowe: [1.] J. Józwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2006 [2.] H. Augustyniak, Statystyka opisowa z elementami demografii,

18 Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań, wyd. II, (2003). [3.] J.Z. Holzer, Demografia, PWE, Warszawa (2004). [4.] M. Sobczyk, Statystyka, PWN, Warszawa, 2005 Nieobowiązkowe: [1.] W. Makać, Podstawy statystyki i demografii, UG Gdańsk (2003). [2.] J. Kurkiewicz, Podstawowe metody analiz demograficznych, PWN, Warszawa (1992). Opis Analiza matematyczna i algebra liniowa niestacjonarne I semestr wykład Nazwa Kod Formuła Status wykład, ćwiczenia obowiązkowy, Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: 20 14E Ćwiczenia: 25 15E Punkty ECTS: Poziom Język wykładowy: Cel nauczania: xxx trudny Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny polski Student powinien: Wymienić podstawowe definicje dotyczące treści wykładowych. Identyfikować problemy omówione na wykładzie. Używać i analizować podstawowe elementy programowe analizy matematycznej i algebry liniowej. Identyfikuje wykorzystanie metod algebry analizy matematycznej do rozwiązywania prostych problemów rzeczywistych. Wykład

19 Treści merytoryczne Ciągi liczbowe i szeregi. Pojęcie ciągu, ciąg ograniczony i ciągi monotoniczne, granica ciągu i twierdzenia o granicy ciągu. Szeregi liczbowe i zbieżność szeregów liczbowych. Szeregi funkcyjne i ich własności. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Iloraz różnicowy i definicja pochodnej. Różniczkowalność funkcji. Obliczanie pochodnych. Różniczka funkcji. Reguły de l Hospitala. Monotoniczność i ekstrema funkcji. Funkcje wypukłe i wklęsłe. Punkt przegięcia. Parzystość funkcji. Asymptoty funkcji. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Interpretacje i zastosowania pochodnej. Rachunek całkowy. Definicja i własności całki nieoznaczonej. Całkowanie przez części i całkowanie przez podstawienie. Całka oznaczona i całkowalność w sensie Riemanna. Własności całki oznaczonej. Wzór Newtona- Leibniza. Całki niewłaściwe. Zastosowania całki oznaczonej. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. Funkcja wielu zmiennych. Granica i ciągłość. Pochodna kierunkowa i pochodne cząstkowe. Różniczka zupełna. Różniczkowalność funkcji. Gradient funkcji kierunek najszybszego spadku. Pochodne funkcji złożonej. Ekstrema funkcji wielu zmiennych i warunek konieczny ekstremum lokalnego. Wprowadzenie do równań różniczkowych. Definicje podstawowych pojęć: równanie różniczkowe, równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe, rząd równania, rozwiązanie szczególne i ogólne równania różniczkowego, zagadnienie początkowe (Cauchy ego). Równania różniczkowe liniowe pierwszego i drugiego rzędu o stałych współczynnikach. Zastosowania równań różniczkowych. Algebra liniowa i geometria analityczna. Macierze i operacje na macierzach. Wyznaczniki i przekształcenia wyznacznika. Rozwiązywanie układu równań liniowych metodą eliminacji Gaussa. Przestrzenie wektorowe Rn i R3. Operacje na wektorach. Długość wektora. Iloczyn skalarny i wektory prostopadłe. Iloczyn wektorowy oraz iloczyn mieszany. Równania prostej i równanie płaszczyzny. Geometryczne własności elipsy, hiperboli i paraboli. Grupy, pierścienie i arytmetyka modularna. Struktury algebraiczne. Działanie algebraiczne. Element neutralny. Element odwrotny. Działanie łączne. Działanie przemienne. Grupa i grupa abelowa. Rząd grupy, rząd elementu. Arytmetyka modularna. Dodawanie i mnożenie modulo n. Pierścień. Pierścień wielomianów. Pojęcie ciała. Ciało liczb rzeczywistych.

20 Metody i formy oceny pracy Egzamin/zaliczenie w postaci testu. Ćwiczenia: Zaliczenie zadań oraz sprawdzianu w semestrze. Obowiązkowe: [1.] J. Klukowski, I. Nabiałek, Algebra dla studentów. WNT [2.] A.Kostrikin, Wstęp do algebry. Cz. 1. PWN [3.] W. Żakowski, G. Decewicz, Matematyka. Cz.I Analiza matematyczna. WNT [4.] W. Żakowski, W. Kołodziej, Matematyka. Cz.II Analiza matematyczna. WNT [5.] W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 1 i 2. PWN Nieobowiązkowe: [1.] G. Banaszak, W. Gajda, Elementy algebry liniowej. Cz. I. WNT [2.] W. Leksiński, I. Nabiałek, W. Żakowski, Matematyka. Definicje, twierdzenia, przykłady, zadania. WNT [3.] J. Rutkowski, Algebra abstrakcyjna w zadaniach. PWN Opis Grafika i komunikacja człowiek komputer niestacjonarne III semestr Nazwa Kod Grafika i komunikacja człowiek komputer Formuła Status Wykład, laboratorium obowiązkowy, Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: 30/28E Laboratorium: 30 xxx Poziom Język wykładowy: trudny Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny polski

21 Cel nauczania: Treści merytoryczne Student powinien: Opisuje elementy wizji komputerowej. Używa i analizuje podstawowe algorytmy grafiki komputerowej. Identyfikuje wykorzystanie metod grafiki komputerowej w tworzeniu interfejsów graficznych aplikacji. Używa narzędzi do grafiki rastrowej i wektorowej. Wykład e-learning Zastosowania grafiki komputerowej. Grafika rastrowa i wektorowa. Sprzęt dla potrzeb grafiki komputerowej. Podstawowe operacje rastrowe. Współrzędne jednorodne. Opis macierzowy przekształceń dwuwymiarowych i trójwymiarowych. Reprezentacja przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyźnie. Rzutowanie, kamera i wirtualne studio. Modelowanie brył. Modelowanie krzywych i powierzchni. Eliminacja elementów zasłoniętych. Światło i barwa w grafice komputerowej. Modelowanie oświetlenia. Cieniowanie. Oświetlenie globalne. Metoda śledzenia promieni. Metoda energetyczna. Dążenie do realizmu w grafice komputerowej. Animacja Interakcja człowiek komputer: gesty, mowa, reakcje. Rozpoznawanie i identyfikacja. Narzędzia: kamery, rękawice, czujniki. Wizualizacja 3D. Metody i formy oceny pracy Wykład : Egzamin test w postaci pisemnej w sesji. Laboratorium: Zaliczenie zagadnienie do rozwiązania na komputerze. Obowiązkowe: [1.] Foley J. D., van Dam A., Feiner S. K., Hughes J. F., Philips R. L.: Wprowadzenie do grafiki komputerowej, wyd. drugie, WNT 2001 [2.] Jankowski M.: Elementy grafiki komputerowej, WNT 2005 Nieobowiązkowe: [1.] Zimek R.: CorelDRAW X4 PL, ćwiczenia praktyczne. Helion [2.] Owczarz-Dadan A.: Photoshop CS4 PL, ćwiczenia praktyczne. Helion. [3.] Zimek R.: ABC CorelDRAW X4 PL. Helion [4.] Adobe Photoshop CS4/CS4 PL, oficjalny podrecznik. Helion 2009 [5.] Phyllis D. Po prostu GIMP. Gliwice, Helion 2000 [6.] Benicewicz-Miazga A. Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Gliwice, Helion 2004 [7.] Maestri G. Animacja cyfrowych postaci. Gliwice, Helion 2000

22 [8.] Fleming B., Dobbs D. Animacja cyfrowych twarzy. Gliwice, Helion 2002 [9.] Pastuszak W. Barwa w grafice komputerowej. Warszawa, PWN 2000 Opis Matematyka dyskretna niestacjonarne II semestr Nazwa Kod Matematyka dyskretna Formuła Status wykład, ćwiczenia obowiązkowy, Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: 25/23E Ćwiczenia: 35 xxxx Poziom Język wykładowy: trudny Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny polski

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze:

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze: Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status Zakład, instytut: wykład, ćwiczenia obowiązkowy Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Semestry: 1 2

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ INFORMATYKI ZARZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Administrowanie serwerami Linux Nazwa w języku angielskim Administering Linux Servers Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE C. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Wykaz przedmiotów A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE C. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE Wykaz przedmiotów A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Wychowanie fizyczne... 2 2. Język obcy... 2 3. Technologia informacyjna... 3 4. Przedmiot humanistyczny 1... 4 5. Przedmiot humanistyczny 2... 6

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA C Z Ę Ś Ć II.B K A T A L O G U P R Z E D M I O T Ó W ECTS D L A K I E R U N K U INFORMAT Y K A S T U D I A I STOPNIA SPIS TREŚCI Przedmioty ogólne...1 1. Wychowanie fizyczne I...2 2. Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Algebra Nazwa w języku angielskim Algebra Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana Specjalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2009

Program nauczania 2009 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Gorzów Wielkopolski 0 r. PI KART Język angielski... Wychowanie fizyczne... 6 Podstawy kreatywności...

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KARTA KURSU. 1. Przedmioty podstawowe z matematyki. 1.1 Wstęp do logiki i teorii mnogości

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KARTA KURSU. 1. Przedmioty podstawowe z matematyki. 1.1 Wstęp do logiki i teorii mnogości I. ROGRM TUDIÓ pierwszego stopnia prowadzonych w Instytucie Matematyki Uniwersytetu edagogicznego w Krakowie od roku akademickiego 2010/2011 (karty kursów, wymagania do egzaminu licencjackiego) TUDI IERZEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mikroekonomia Nazwa w języku angielskim: Microeconomics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Informatyka studia stacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład w (godz. w tygodniu) Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. kierunek: matematyka

Program nauczania. dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. kierunek: matematyka UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE INSTYTUT MATEMATYKI Program nauczania dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek: matematyka specjalności: matematyka z informatyką,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka Matematyka Liczby zespolone. Postać trygonometryczna liczb zespolonych. Wzory de Moivre a dla mnożenia, potęgowania i pierwiastkowania liczb zespolonych. Definicja grupy pierścienia i ciała. Ciało liczb

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn KATALOG PRZEDMIOTÓW Rok akademicki 2010/2011 Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia I-go stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka MAKROKIERUNEK Studia współtworzą: Wydział Biologii Wydział Chemii Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed Autorzy projektu: Prof. UG dr hab. Wiesław Miklaszewski Prof. UG dr hab. Piotr Mucha Prof.

Bardziej szczegółowo

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Nazwa kursu BHP i ergonomia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów, sem. II = 6 punktów)

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW od roku 2012/2013 Analiza decyzyjna i teoria decyzji... 2 Analiza statystyczna w badaniach rynku... 4 Analiza wielowymiarowa... 7 Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30 Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA Kod przedmiotu: 11.1I02LA2E Formuła przedmiotu: wykłady, ćwiczenia Typ przedmiotu: kierunkowy Rok: I Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady

Bardziej szczegółowo