Zagrożenia dla danych Problemy i scenariusze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagrożenia dla danych Problemy i scenariusze"

Transkrypt

1 Zagrożenia dla danych Problemy i scenariusze Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Maciej Brzeźniak, PCSS

2 Zagrożenia dla danych: Plan prezentacji Duże ilości danych produkowane i przechowywane: w instytucjach i projektach naukowych przez indywidualnych użytkowników Praktyczne zagrożenia dla danych: uszkodzenie lub utrata danych starzenie się danych i nośników oraz rozwój/ starzenie się technologii Przyczyny problemów z zabezpieczeniem danych i wyzwania z tym związane: Złożonośd procesu zabezpieczenia danych Brak know-how i doświadczenia w dziedzinie Ograniczone zasoby, koszty Możliwe rozwiązania Outsourcing do PLATON-U4 Przykładowi użytkownicy i scenariusze: Biblioteki cyfrowe i archiwa Operatorzy sieci miejskich Naukowcy, pracownicy uczelni, studenci

3 Dane jako wartość Dane są bardzo wartościowe: Bezcenne zbiory cyfrowe Wyniki kosztownych badao Prywatne dokumenty = => Konieczne jest dobre zabezpieczanie danych: Dobre = odporne na zagrożenia, którym podlegają dane

4 Danych jest coraz więcej Wzrost objętości danych na świecie przekracza dotychczasowe prognozy: roczny PRZYROST danych na świecie: 2006: 161 exabajtów *IDC/ NYT : 181 exabajtów *IDC/ DailyTech : 1,250 exabajtów w 2010 [IDC, prognoza 2009) 2010: 1,800 exabajtów *) *IDC, 2010, The Economist + roczny: przyrost danych / 1 użytkownika: 2006: 45 GB / osobę (IDC) 2010: 260 GB / osobę *IDC, 2009, The Economist + => Ciągły przyrost objętości danych sprawia, że lokalne systemy przechowywania należące do instytucji i użytkowników mogą okazad się za małe... lub za drogie... *) 1 exabajt = 1000 petabajtów = 1000x1000 terabajtów

5 Naukowe dane cyfrowe: Biblioteki cyfrowe: TB rocznie Wirtualne laboratoria: 5 TB / dobę (!) Infrastruktura EDU-IT: Akademickie centra obliczeniowe: 300 TB dziś Operatorzy sieci miejskich MAN w ramach konsorcjum PIONIER: 14 TB/miesiąc Instytucje naukowe: Instytuty naukowe: setki jednostek Uczelnie: prawie 500 uczelni Szpitale kliniczne: ponad 50 w całym kraju Ludzie: Producenci danych w Polsce (1) Naukowcy, studenci: tysiące osób, PetaBajty danych

6 Producenci danych w Polsce (2) Naukowe dane cyfrowe: Biblioteki cyfrowe: Zbiory cyfrowe dużej objętości Wiele instytucji skanuje oryginały dzieł w wysokiej rozdzielczości: MB / plik GB / dobę TB / rok źródło: sxc.hu Wirtualne laboratoria: Radioteleskopy: np.10 teleskopów x 512 Mbit/s 5,3TB / dobę (!) np. projekty: Express, JIVE.NL źródło: sxc.hu źródło: swaen.com źródło:

7 Infrastruktura EDU-IT: Akademickie centra obliczeniowe: Np. PCSS: Producenci danych w Polsce (3) Kopie zapasowe systemów i projektów: 50 TB Dane użytkowników: 15 TB Ekstrapolując: 5 centrów KDM/HPC ~300 TB Prognozowany duży wzrost związany z inwestycjami w systemy obliczeniowe Operatorzy sieci miejskich (MAN) w ramach konsorcjum PIONIER Wolumen ruchu PIONIER-MANy (IV.2010): 696 TB /dobę TB / miesiąc Ilośd danych do archiwizacji (do 5% ruchu): TB/miesiąc całośd informacji ~ 14 TB/miesiąc - przy zapisie wyłącznie nagłówków 5% ruchu (zakładając header /packet 20/1500)

8 Instytucje naukowe: Instytuty badawcze: 1) Ponad 600 jednostek -- produkcja i potrzeba zabezpieczenia ogromnych ilości danych (trudno oszacowad...), w tym: PAN: 81 placówek, B+R: 222 jednostek Instytuty przy zakładach przemysłowych: 402 Uczelnie: Producenci danych w Polsce (4) 457 uczelni: 131 publicznych i 326 prywatnych 2) Systemy informatyczne uczelni... PetaBajty danych Szpitale kliniczne: 54 szpitale w 24 miastach Duże zapotrzebowanie na przestrzeo archiwizacji danych 1) za GUS, dane z 2006 r. 2) za

9 Ludzie: Naukowcy: 1) Producenci danych w Polsce (5) PAN: osób B+R: osób Szkoły wyższe: osób Studenci: Ogromna liczba studentów Liczba studentów w Polsce (w tys.) 1) za GUS, dane z 2006 r. źródło:

10 Producenci danych w Polsce (5) Ludzie zapotrzebowanie na przestrzeo:

11 Przyrost danych - podsumowanie Duża ilośd danych Przechowywanie danych może przekraczad możliwości instytucji lub osoby indywidualnej! Problemy/zagrożenia: Bezpieczeostwo danych Integralnośd i poufnośd Trwałośd danych Złożonośd procesu Zasoby i koszty

12 Zabezpieczenie danych zagrożenia i wyzwania (1) Trzeba zapewnid: Bezpieczeostwo fizyczne danych Kontrolę integralności logicznej danych oraz poufnośd danych Długoterminowe przechowywanie i udostępnianie wykonanych kopii Narzędzia wspierające wykonywanie kopii danych i dostęp do nich (odtwarzanie)

13 Zabezpieczenie danych zagrożenia (2) Bezpieczeostwo fizyczne danych: => Warto przechowywad dane w co najmniej 1 dodatkowej lokalizacji...

14 Zabezpieczenie danych zagrożenia (3) Integralnośd logiczna i poufnośd danych Problem 1 integralnośd logiczna

15 Zabezpieczenie danych zagrożenia (4) Integralnośd logiczna i poufnośd danych Problem 2 poufnośd danych

16 Zabezpieczenie danych zagrożenia (5) Długoterminowe przechowywanie danych i udostępnianie przechowywanych kopii: Ograniczona trwałośd nośników Dysk twardy 5-10 lat (w zależności od obciążenia) CD/DVD praktycznie 5-10 lat Pamięd flash 10 lat Taśma LTO lat (5000 montowao)

17 Zabezpieczenie danych zagrożenia (6) Długoterminowe przechowywanie danych i udostępnianie przechowywanych kopii: Wytrzymałośd dysków twardych MTBF (Mean Time Between Failures): Jest miarą statystyczną: Nic nie mówi o niezawodności pojedynczego dysku!!! Jest zawyżany przez producentów (3-5x...) *) Typowe wartości: h dyski do stacji roboczych: 0,88 dysków / 100 dysków może ulec awarii w ciągu roku h dyski do serwerów i macierzy 2,92 dysków / 100 dysków może ulec awarii w ciągu roku SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology): Monitoruje wiele parametrów dysków twardych, min. liczniki błędów i parametry fizyczne pracy dysków Praktyczna skutecznośd jest niestety ograniczona *) Failure Trends in a Large Disk Drive Population, 5th USENIX Conference on File and Storage, Technologies (FAST 07), February 2007, San Jose, CA, USA

18 Zabezpieczenie danych zagrożenia (7) Długoterminowe przechowywanie danych i udostępnianie przechowywanych kopii: Migracja danych między technologiami przechowywania (dyski) Dysk twardy 3,5 (Rodime, 1986) Dysk twardy IBM 350 (1956) SSD (1995, M-Systems i później)

19 Zabezpieczenie danych zagrożenia (8) Długoterminowe przechowywanie danych i udostępnianie przechowywanych kopii: Migracja danych między technologiami przechowywania (taśmy) TK50 (DEC, 1984, 0.1GB) -> DLT-S4 (Quantum, 2006, 800GB) Napęd taśmowy IBM 727 ( ) LTO1-LTO5 (Seagate-HP-IBM, , TB)

20 Zagrożenia a problemy z zabezpieczeniem Dane podlegają wielu zagrożeniom => Powinniśmy je zabezpieczyd... Ale są z tym problemy...

21 Przyczyny problemów z zabezpieczeniem danych (1) Złożonośd procesu wykonywania kopii danych i dostępu do nich: Problem 1: złożonośd procesu

22 Przyczyny problemów z zabezpieczeniem danych (2) Złożonośd procesu wykonywania kopii danych i dostępu do nich: Problem 2: potrzeba automatyzacji Dzieo 1 Dzieo 2 Dzieo 3 Dzieo 4 Dzieo 5 - wakacje Kopia Kopia Kopia Kopia Brak kopii Wakacje już na zawsze

23 Przyczyny problemów z zabezpieczeniem danych (3) Brak doświadczenia i know-how w dziedzinie: Wiele instytucji nie ma dedykowanych działów IT lub są one niedoszacowane (za mało pracowników) Działy IT w wielu instytucjach: zaniedbują proces wykonywania kopii danych, który: jest uciążliwy jeśli nie zautomatyzowany nie jest regularny obejmuje wycinek danych organizacji nie mają doświadczenia z zarządzaniem dużymi ilościami danych i cyklem życia danych

24 Przyczyny problemów z zabezpieczeniem danych (4) Brak zasobów: Ludzkich do obsługi procesu Sprzętu i oprogramowania do automatyzacji procesu Dysk 1TB, Koszt: 300 zł brak redundancji (np. RAID) Macierz SAS-SATA: 12-48x dysk 1TB, Koszt: zł redundancja (RAID) Macierz FC-SATA: 16 x dysk 1TB, koszt: zł (tzw. List Price) redundancja (RAID) Sied SAN koszt: zł Taśma LTO5, 1.5 TB Koszt: 800 zł Wymaga napędu Napęd IBM TS2350: 1 taśma, 1 napęd, koszt: Autoloader Quantum Superloader 3; 16 taśm, 1 napęd koszt: Oprogramowanie: Koszt: zł Wymaga serwera

25 Przyczyny problemów z zabezpieczeniem danych (5) Wysokie koszty: tanie dyski dysk 1TB, koszt: 300 zł brak redundancji (np. RAID) Załóżmy: 12 TB 12 dysków koszt: zł Nadal brak redundancji! Dołóżmy redundancję RAID Dysk dekstop: koszt: 300 zł Dysk serwerowy: koszt: zł + kontroler RAID karta PCI do serwera Koszt zł + serwer 12 wnęk na dyski Koszt ok zł Macierz SAS-SATA: 12 dysków 1TB 12 TB fizycznie 10 TB logicznie REDUNDANCJA (RAID +2 kontrolery) Koszt ok zł / 12 TB => zł / TB + + = RAZEM: 12 TB fizycznie 10 TB logicznie (RAID) REDUNDANCJA! Koszt ok zł => zł / TB

26 Przyczyny problemów z zabezpieczeniem danych (6) Wysokie koszty: Skalowalnośd kosztów System dyskowy TB + + = + + = + + = + + = 1 server: 12 TB 12 TB fiz., 10 TB logicznie (RAID) Koszt ok zł => zł / TB + server: 12 TB 12 TB fiz., 10 TB logicznie (RAID) Koszt ok zł => zł / TB + server: 12 TB 12 TB fiz., 10 TB logicznie (RAID) Koszt ok zł => zł / TB + server: 12 TB 12 TB fiz., 10 TB logicznie (RAID) Koszt ok zł => zł / TB Macierz SAS-SATA: 12 dysków 1TB 12 TB fizycznie, 10 TB logicznie REDUNDANCJA (RAID +2 kontrolery) Koszt ok zł/12 TB => zł/tb + półka SATA: 12 dysków 1TB 12 TB fizycznie, 10 TB logicznie Koszt ok zł/24 TB => zł/tb + półka SATA: 12 dysków 1TB 12 TB fizycznie, 10 TB logicznie Koszt ok zł/36 TB => zł/tb + półka SATA: 12 dysków 1TB 12 TB fizycznie, 10 TB logicznie Koszt ok zł/48 TB => zł/tb + SERWISY... (typowo po 3 latach ok. 10% ceny listowej / rok)

27 Przyczyny problemów z zabezpieczeniem danych (7) Wysokie koszty: taśmy Taśma LTO5, 1.5 TB koszt: 800 zł wymaga napędu Załóżmy: 16 taśm 24 TB (LTO5) Dołóżmy autoloader Np. zmieniarka Quantum Superloader 3 24 TB fizycznie 12 TB logicznie z REDUNDANCJĄ Koszt ok zł Koszt 16 taśm: zł - brak redundancji! - wymagana zmieniarka Dołóżmy oprogramowanie Oprogramowanie: Koszt: zł Wymaga serwera oraz serwer... 1 serwer 2 x 4-core CPU 6 dysków wewn. (baza oprogramowania) Koszt ok zł = + SERWISY... (typowo po 3 latach ok. 10% ceny listowej / rok) RAZEM: 24 TB logicznie, 12 TB fizycznie (RAID) Koszt ok zł zł / TB (bez redundancji) zł / TB (zakładając redundancję 1:1)

28 Przyczyny problemów z zabezpieczeniem danych (8) Wysokie koszty: Taśmy - skalowalnośd Załóżmy: 16 taśm 24 TB (LTO5) 16 taśm: zł + Autoloader: zł + + Oprogramowanie: zł Serwer: zł = RAZEM: 24 TB logicznie, 12 TB fizycznie (RAID) Koszt ok zł zł / TB (bez redundancji) zł / TB (zakładając redundancję 1:1) Załóżmy: 32 taśmy 48 TB (LTO5) Oprogramowanie: zł Serwer: zł = RAZEM: 24 TB logicznie, 12 TB fizycznie (RAID) Koszt ok zł zł / TB (bez redundancji) 3900 zł / TB (zakładając redundancję 1:1) 32 taśm: zł Autoloader: zł

29 Przyczyny problemów z zabezpieczeniem danych (9) Koszty systemu - zakup i utrzymanie

30 Przyczyny problemów z zabezpieczeniem danych (10) Koszty 1 TB danych zakup i utrzymanie

31 Problemy z zabezpieczeniem danych (11) Wiele problemów z zabezpieczeniem danych => Potrzebne jest solidne i wiarygodne rozwiązanie tych problemow

32 Outsourcing problemu jedyne realne rozwiązanie? Outsourcing problemu może okazad się: Skuteczniejszy Taoszy Outsourcing opcje: Usługi kopii zapasowych w sieci: np. ibard24, AutoBackup.pl => Kosztowne przy dużej ilości danych Przechowywanie chmurowe: Amazon S3 (Simple Storage Service) => Kosztowne przy dużej ilości danych Przechowywanie w PLATON-U4: => Bezpłatne dla użytkowników akademickich i naukowych przez pierwsze 3 lata...

33 Outsourcing problemu alternatywy dla PLATON-U4 Koszty składowania w innych systemach... ibard24 1) : osoby prywatne firmy 1 GB - 0,00 zł / rok 0,00 zł / rok 10 GB - 98,99 zł / rok 249,99 zł / rok 100 GB - 798,99 zł / rok 1399,99 zł / rok > 100 GB - brak cen AutoBackup.pl 2) : 1 GB - 29,80 zł / rok (taryfa <3 GB) 10 GB - 154,80 zł / rok (taryfa 3-30 GB) 100 GB - 468,00 zł / rok (?) bez limitu pojemności (taryfa >30 GB) Amazon S3 3) : 20% out 50% out 100% out 1 GB - 6 zł / rok 7 zł / rok 7 zł / rok 10 GB - 68 zł / rok 69 zł / rok 71 zł / rok 100 GB zł / rok 689 zł / rok 715 zł / rok 1 TB zł / rok zł / rok zł / rok kruczki: PUT, COPY, POST, or LIST $0.01 per 1,000 Requests GET and All Other Requests*** $0.01 per 10,000 Requests XX% out - założenie: użytkownik pobiera do XX% danych składowanych uprzednio w systemie 1) https://www.ibard24.pl/pl/cennik 2) źródło: 3) na podstawie: założenie: (1) 1$ = 3,49 PLN

34 Outsourcing problemu PLATON-U4 Koszty składowania w PLATON-U4: Przez 3 lata za darmo Po 3 latach (od 2012) przez 5 lat: Utrzymanie usługi w ramach kosztów własnych Dane Usługa PLATON-U4 Inne czynniki: Nie jesteśmy instytucją anonimową... Partnerzy projektu są znani w środowisku akademickim/ naukowym Umowa podpisywana pomiędzy konkretnym ośrodkiem KDM/MAN i klientem Działamy w Polsce: w polskiej sieci naukowej i w sieciach miejskich w ramach polskiego prawa

35 PLATON-U4 nie tylko outsourcing problemu PLATON-U4: Standardowe/łatwe interfejsy Automatyzacja Prawdziwa redundancja danych Wsparcie dla procesu kopiowania danych / archiwizacji Dane Usługa PLATON-U4

36 Zabezpieczenie danych wyzwania (1) Ułatwienie procesu wykonywania kopii danych i dostępu do nich: intuicyjny interfejs Dostęp sieciowy: sftp, SCP, WebDAV... Aplikacja Web owa Aplikacja backup/archive

37 Zabezpieczenie danych wyzwania (2) Ułatwienie procesu wykonywania kopii danych i dostęp do nich (odtwarzania): automatyzacja

38 Zabezpieczenie danych wyzwania (3) Zapewnienie faktycznej redundancji danych: Ograniczenia zabezpieczeo grupami RAID: RAID nie chroni przed kataklizmem Zapewnia redundancję danych w ramach pojedynczego urządzenia / pomieszczenia /centrum danych => Konieczna jest replikacja!!!! RAID nie chroni przed błędem użytkownika Wszystkie błędne operacje są wykonywane na RAID => Konieczne jest regularne i automatyczne wykonywanie kopii zapasowych

39 Zapewnienie faktycznej redundancji danych: Użytkownik Dane użytkownika Usługa PLATON-U4 R E P L I K A C J A Replika 1 Replika 2 Replika 3 Centrum Danych 1 Centrum Danych 2 Centrum Danych 3

40 Zapewnienie faktycznej redundancji danych: Użytkownik Dane dostępne! Dane użytkownika Usługa PLATON-U4 O D T W A R Z A N I E Replika 1 Replika 2 Replika 3 Centrum Danych 1 Centrum Danych 2 Centrum Danych 3

41 Zabezpieczenie danych wyzwania (3) Wsparcie dla procesu wykonywania kopii m.in. Zabezpieczenie przed propagacją błędów użytkowników Dzieo 1 Dzieo 2 Dzieo 3 Dzieo 4 Dzieo 5 Kopia Kopia Odtworzenie Kopia REGULARNY BACKUP

42 Zabezpieczenie danych wyzwania (4) Optymalizacja kosztów: Regularny backup kosztuje: Trzeba robid regularne kopie... Koszty składowania są wysokie... Odpowiednie polityki = optymalizacja: Kopie przyrostowe Sprawna implementacja polityk = automatyzacja

43 Zagrożenia i wyzwania: Dane są bardzo wartościowe lub nawet bezcenne Dane są wrażliwe Danych jest coraz więcej: Instytucje Użytkownicy indywidualni Podsumowanie (1) Efektywne zabezpieczenie dużych ilości danych: jest trudne... i kosztowne

44 Sensownym wyjściem wydaje się outsourcing: Ktoś inny martwi się: O bezpieczeostwo fizyczne Poufnośd Integralnośd Trwałośd nośników Migrację między technologiami Wartości dodane: Standardowe interfejsy Podsumowanie (2) Proponujemy usługi PLATON-U4: Rozproszony system z replikacją geograficzną Znany dostawca usługi Konkurencyjne koszty Dane Usługa PLATON-U4

45 Usługa Powszechnej Archiwizacji Dziękujemy za uwagę Kontakt: kmd.pcss.pl

Nowoczesne systemy dyskowe i sieci pamięci masowych

Nowoczesne systemy dyskowe i sieci pamięci masowych Nowoczesne systemy dyskowe i sieci pamięci masowych Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Rafał Mikołajczak, PCSS Maciej Brzeźniak, PCSS Agenda Pamięci dyskowe wprowadzenie Dyski twarde uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wstępna. Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji. Norbert Meyer, PCSS

Prezentacja wstępna. Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji. Norbert Meyer, PCSS Prezentacja wstępna Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Norbert Meyer, PCSS PLATON-U4 Plan prezentacji Projekt PLATON 5 usług wspólnych Usługa powszechnej archiwizacji (U4) Cechy Krajowego Magazynu

Bardziej szczegółowo

ochrony i składowania danych

ochrony i składowania danych dedykowane rozwiązania ochrony i składowania danych dla środowisk IT w sektorze SMB We care about data We care about data Actidata GmbH to młoda i innowacyjna firma IT oferująca sprzętowe rozwiązania do

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych

Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Sławomir Zdanowski, PCSS Maciej Brzeźniak, PCSS Plan prezentacji Czym jest kopia zapasowa a czym jest archiwum? Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Backup i storage. Szybkie odzyskiwanie danych historycznych opis rozwiązania str. 4. Jak stworzyć solidny system ochrony informacji? wdrożenie str.

Backup i storage. Szybkie odzyskiwanie danych historycznych opis rozwiązania str. 4. Jak stworzyć solidny system ochrony informacji? wdrożenie str. Szybkie odzyskiwanie danych historycznych opis rozwiązania str. 4 Jak stworzyć solidny system ochrony informacji? wdrożenie str. 8 Na bezpieczeństwie oszczędzaj z głową wdrożenie str. 19 Efektywne metody

Bardziej szczegółowo

Wyjście poza taśmowe systemy kopii zapasowych.

Wyjście poza taśmowe systemy kopii zapasowych. IBM Global Services Styczeń 2008 Wyjście poza taśmowe systemy kopii zapasowych. Odpowiedź IBM na wyzwania w zakresie ochrony danych stojące przed średnimi firmami Strona 2 Spis treści 2 Wprowadzenie 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Archiwa cyfrowe wprowadzenie

Strona 1. Archiwa cyfrowe wprowadzenie Strona 1 Archiwa cyfrowe wprowadzenie Eksplozja wolumenu danych po roku 2003 Cyfrowa patologia Cyfrowa radiologia 40 000 lat temu rysunki naścienne narzędzia z kości 3500 pismo Źródło: Uniwersytet Stanowy

Bardziej szczegółowo

HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne

HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne Wirtualizacja serwerów odgrywa obecnie niezwykle istotną rolę. Pomaga organizacjom zwiększać dostępność aplikacji i poprawia zdolność biznesu

Bardziej szczegółowo

Usługa wideokonferencji w sieci PIONIER U1 2 węzły serwerowe Poznań, Gdańsk (mostek wideokonferencyjny, gatekeeper, serwer archiwizacji i

Usługa wideokonferencji w sieci PIONIER U1 2 węzły serwerowe Poznań, Gdańsk (mostek wideokonferencyjny, gatekeeper, serwer archiwizacji i Usługa wideokonferencji w sieci PIONIER U1 2 węzły serwerowe Poznań, Gdańsk (mostek wideokonferencyjny, gatekeeper, serwer archiwizacji i strumieniowania), 22 punkty dostępowe w MANach (terminal, monitor

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja serwerów klasy x86 Optymalna infrastruktura IT

Wirtualizacja serwerów klasy x86 Optymalna infrastruktura IT Wirtualizacja serwerów klasy x86 Optymalna infrastruktura IT CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement WIRTUALIZACJA Computerworld Custom Publishing Konsolidacja serwerów i ciągłość biznesowa Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Cena katalogowa (EUR)

Cena katalogowa (EUR) Licences EMC_NetWorker_DiskBackup 456-004-987 456-004-671 () promocji NETWORKER SERVER WORKGROUP EDITION WINDOWS 1 1 292 233 1 525 100% 0 NETWORKER DISKBACKUP OPT TIER 1:

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

CTERA Profesjonalny system archiwizacji i udostępniania danych z centralnym zarządzaniem

CTERA Profesjonalny system archiwizacji i udostępniania danych z centralnym zarządzaniem CTERA Profesjonalny system archiwizacji i udostępniania danych z centralnym zarządzaniem Profesjonalne systemy zabezpieczenia danych CTERA CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STORAGE DLA BIZNESU WYDAJNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ

SYSTEMY STORAGE DLA BIZNESU WYDAJNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ SYSTEMY STORAGE DLA BIZNESU WYDAJNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ Producent zaawansowanych sieciowych systemów pamięci masowych o wysokiej wydajności i niezawodności. Jest pierwszym dostawcą, który zaoferował

Bardziej szczegółowo

Tivoli Storage Manager i Tivoli Storage Manager FastBack przegląd technologii

Tivoli Storage Manager i Tivoli Storage Manager FastBack przegląd technologii Marcin Stec IBM Software Services Spała, 19.05.2011 Tivoli Storage Manager i Tivoli Storage Manager FastBack przegląd technologii Cele 2 Realia i potrzeby biznesowe Pozycjonowanie obydwu produktów Korzyści

Bardziej szczegółowo

System ciągłej ochrony danych

System ciągłej ochrony danych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Malinowski Nr albumu: 189420 System ciągłej ochrony danych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Stwarzanie małym i średnim firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym

Stwarzanie małym i średnim firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym Opracowanie techniczne Stwarzanie małym i średnim firmom możliwości zdobywania i utrzymywania klientów w ewoluującym świecie cyfrowym Autorzy: Scott Sinclair, analityk, Mark Peters, starszy analityk, Monya

Bardziej szczegółowo

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Nieprze Nieprzerwana Nieprzerwana Nieprzerwana ochrona wszystkich danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Firmowe dane to coś więcej niż zbiór zer i jedynek. Bez

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

GCI. 341-16/2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

GCI. 341-16/2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia GCI. 341-16/2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 5 do siwz dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 200 000 euro na dostawę sprzętu serwerowego wraz z instalacją, oprogramowaniem, szkoleniem

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

Fujitsu Eternus DX. Dane są najważniejsze! Wojciech Wróbel Product Marketing. 0 Copyright 2011 FUJITSU

Fujitsu Eternus DX. Dane są najważniejsze! Wojciech Wróbel Product Marketing. 0 Copyright 2011 FUJITSU Fujitsu Eternus DX Dane są najważniejsze! Wojciech Wróbel Product Marketing 0 Copyright 2011 FUJITSU Agenda 1. Warto wiedzieć definicje, liczby, trendy 2. Fujitsu doświadczenia, z których warto korzystać

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podstawowych typów zapasowych ośrodków przetwarzania danych

Charakterystyka podstawowych typów zapasowych ośrodków przetwarzania danych BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 26, 2009 Charakterystyka podstawowych typów zapasowych ośrodków przetwarzania danych Krzysztof LIDERMAN Zakład Systemów Komputerowych, Instytut Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

HP StoreOnce Backup. Wysokie standardy ochrony danych. Informacje o produkcie

HP StoreOnce Backup. Wysokie standardy ochrony danych. Informacje o produkcie Informacje o produkcie HP StoreOnce Backup Wysokie standardy ochrony danych Kiedy biznes się rozwija, rośnie ilość danych. Ich dynamiczny wzrost, napędzający zakup nowych urządzeń i powodujący większą

Bardziej szczegółowo