Symantec Norton Ghost 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Symantec Norton Ghost 10"

Transkrypt

1 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z 50 Symantec Norton Ghost 10 Backup i Przywracanie Instrukcja oparta na wersji 10 z niniejszą instrukcją możliwe jest konfigurowanie/użytkowanie wersji 9 oraz 12+ (bez 11) Pierwsze kroki WERSJE PRODUKTU Symantec Norton Ghost 10 (pod Windows XP), Symantec Norton Ghost 12 (MS Win XP i MS Vista), Symantec Norton Ghost 11 (znacznie się różni niniejsza instrukcja nie jest zgodna w tą wersją produktu) Symantec Norton Ghost 9 (MS Win XP i starsze) Wersje językowe angielska lub polska. Szybkie Menu Podstawy Backup Systemu Przywracanie Systemu s.1 s.2 s.17 Niniejsza instrukcja została stworzona pod wersję 10 produktu Symantec Norton Ghost w edycji Polskiej. Wersje anglojęzyczne nie różnią się rozmieszczeniem funkcji toteż zastosowanie instrukcji po te wersje nie stanowi problemu. Wersja 12 jest prawie identyczna z wersją 10. Wersja 11 znacznie się różni i niniejsza instrukcja nie nadaje się do wspomagania obsługi produktu Symantec Norton Ghost w wersji 11. Wersja 9 różni się ale tylko pewnymi opcjami (np.: brak możliwości tworzenia kopii zapasowej w czasie pracy systemu tzn do Backupu i do przywracania - potrzebna jest płyta Bootująca, a wykonywanie tychże operacji może odbyd się tylko w trybie Offline tzn. tylko po za pracą systemu). Musisz posiadad zainstalowany w systemie który kol wiek z w/w produktów (Ghost 11 - niezalecany).

2 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z 50 Backup danych Tworzenie kopii zapasowej (Tworzenie niezależnego punktu przywracania) Tworzenie nowej pełnej i niezależnej kopii bezpieczeostwa w trybie Online (podczas pracy systemu) 1. Uruchom System. 2. Uruchom Symantec Norton Ghost lub Symantec Norton System Works. 3. Jeśli uruchomiłeś Norton SystemWorks, to wybierz opcję Norton Ghost a następnie kliknij na Wykonaj kopie zapasową teraz.

3 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Uruchomi się okno Norton Ghost z którego to - wybierz opcje Zdefiniuj nową kopię zapasową.

4 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Teraz wybierz Zdefiniuj nową niestandardową kopie zapasową i kliknij OK.

5 6. Kliknij Dalej. Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z 50

6 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Wybierz dysk którego kopię chcesz wykonad i kliknij Dalej. Najlepiej dysk systemowy.

7 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Wybierz opcję Niezależny punkt przywracania i kliknij Dalej.

8 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Jako folder przechowywania wskaż inny dysk niż, ten którego kopię będziesz wykonywad - w tym celu kliknij na przycisk Przeglądaj.

9 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z W otwartym oknie wskaż inny dysk (inny niż, ten którego kopię wykonujesz). Kliknij OK.

10 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Możesz jeszcze zmienid nazwę, w tym celu - kliknij na Zmieo nazwę ; gdy ustalisz nazwę, kliknij Dalej.

11 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Zaznacz opcję Sprawdź punkt przywracania po jego wykonaniu i odznacz inne opcje oraz kliknij przycisk Zaawansowane.

12 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Tu możesz podzielid pliki na mniejsze - opcja ta używana jest przy archiwizacji plików kopii zapasowej na nośnikach CD/DVD. Zatem jeśli nie będziesz nagrywad plików kopii na CD/DVD - tylko pozostawisz je na dysku nie dziel plików. Kliknij OK

13 14. Kliknij Dalej Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z 50

14 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Wybierz opcję Ręcznie (bez harmonogramu) i kliknij Dalej.

15 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Zaznacz opcję Utwórz punkt przywracania po zakooczeniu pracy kreatora i kliknij Zakoocz.

16 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Proces tworzenia kopii systemu rozpocznie się. Nie odchodź od komputera dopóki proces nie osiągnie stopnia zaawansowania większego niż 5 % - gdyż może się okazad, że wykonanie jest niemożliwe. Gdy proces osiągnie progres 6 % lub większy możesz ukryd okno i wykonywad inne czynności w systemie. PAMIĘTAJ JEDNAK aby nie RESTARTOWAD komputera i nie wykonywad czynności o charakterze INSTALACJI, REINSTALACJI, DEINSTALACJI (włączając w to także AKTUALIZOWANIE OPROGRAMOWANIA CZY SYSTEMU). Możesz modyfikowad prędkośd wykonywania backupu - przesuwając pasek wydajności w lewo (wolniej) i w prawo (szybciej) jest to jednak NIEZALECANE gdyż może to wywoład NIESTABILNOŚD systemu i wywoład NIEPOWODZENIE procesu Backupu. MOŻESZ UKRYD OKNO jeśli Ci przeszkadza (nie wpływa to na sam proces a dzięki temu wykonuje się on w tle). 18. Proces sam się zakooczy, lecz NIE WYŚWIETLI ŻADNEGO KOMUNIKATU o zakooczeniu - chyba że wystąpią błędy.

17 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z 50 Odzyskiwanie danych Przywracanie Przywracanie Systemu z Symantec Recovery Disk Włóż płytę bootującą do napędu i zrestartuj komputer 2. Ustaw bootowanie z płyty CD/DVD w BIOS`ie Twojego komputera 3. Gdy pojawi się napisz Press Any key to BOOT from CD naciśnij jakiś klawisz.

18 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Program zacznie się uruchamiad

19 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Poczekaj aż program uruchomi się w pełni Przyjmij warunki umowy licencyjnej

20 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Nie uruchamiaj usług sieciowych (chyba, że wiesz co robisz)

21 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Ustaw strefę czasową dla naszej strefy czasowej Warszawa (GMT +01:00) oraz datę i godzinę

22 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Teraz wybierz opcję Zaawansowane zadania przywracania.

23 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Wybierz Przywracanie systemu

24 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Wybierz opcję Przywród dysk. Kliknij przycisk Dalej.

25 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Wybierz przywracanie jednego dysku i kliknij przycisk Dalej.

26 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizowad istniejący plik kopii zapasowej..

27 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Wybierz dysk i lokalizację plików z kopią zapasową.

28 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Gdy zlokalizujesz plik kliknij przycisk Open.

29 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Sprawdź szczegóły kopii zapasowej jaką wybrałeś do przywrócenia, aby upewnid się, że dokonałeś poprawnego wyboru. Kliknij przycisk Dalej.

30 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Teraz wybierz dysk na który ma zostad przywrócona zawartośd pliku kopii zapasowej. CAŁA ZAWARTOŚD WSKAZANEJ PARTYCJI ZOSTANIE W PEŁNI ZASTĄPIONA DANYMI Z PLIKU KOPII.

31 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Jeśli chcesz poprawnie i bezpiecznie przeprowadzid przywracanie systemu zaznacz opcje: Sprawdź kopię zapasową przed jej przywróceniem, Po przywróceniu sprawdź czy są błędy systemu plików, Ustaw dysk jako aktywny w celu rozruchu systemu operacyjnego, Przywród oryginalną sygnaturę dysku, Przywród główny rekord rozruchowy. Nie klikaj przycisku Dalej zrobisz to w następnym kroku. 18. Jeśli zależy Ci na czasie i chcesz przeprowadzid tą operację szybko (TYLKO JEŚLI WIESZ ŻE KOPIA JEST W PEŁNI POPRAWNA). Nie zaznaczaj opcji sprawdzania przed i sprawdzania po przywracaniu. Kliknij przycisk Dalej.

32 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Zaznacz opcję Uruchom ponownie po zakooczeniu. Przejrzyj podsumowanie kreatora operacji. Jeśli wszystko się zgadza kliknij opcję Zakoocz, by rozpocząd przywracanie. JEŚLI TERAZ KLIKNIESZ Zakoocz nie będziesz mógł cofnąd tej operacji. JEŚLI SIĘ ROZMYŚLIŁEŚ kliknij Anuluj

33 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z 50 Przywracanie systemu - GHOST 10 Recovery Disk 1. Uruchom komputer bootując się z płyty CD/DVD

34 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z 50

35 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Przyjmij warunki umowy

36 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Ustaw strefę czasową, datę i czas, a następnie wybierz opcję Przywród mój komputer.

37 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z 50

38 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Wybierz opcję Przywród mój komputer

39 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Kliknij na przycisk Otwórz inną lokalizację

40 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Wskaż lokalizację pliku z kopią zapasową.

41 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Wybierz plik kopii, którego chcesz użyd by z niego przywrócid dane. Kliknij opcje Przywród mój komputer

42 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Wybierz opcję Niestandardowy i kliknij przycisk OK

43 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Kliknij na na przycisk Przeglądaj, aby dokładniej zlokalizowad pliki kopii zapasowej.

44 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z 50

45 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z 50

46 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z 50

47 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Gdy poprawnie wskażesz plik kopii, którego chcesz użyd Wybierz partycje na którą mają zostad przywrócone dane z pliku kopii zapasowej. Kliknij przycisk Dalej.

48 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Jeśli używasz pliku kopii zapasowej po raz pierwszy lub dysk będzie używany po raz pierwszy lub podejrzewasz, że plik kopii może byd uszkodzony (porysowana płyta, wirus na dysku) ZALECANE JEST przeprowadzenie przywracania systemu w sposób BEZPIECZNY. Zaznacz opcje sprawdzania przed i po przywracaniu, zaznacz opcję przywracania oryginalnej sygnatury i głównego rekordu rozruchowego a także USTAW DYSK JAKO AKTYWNY w celu rozruchu systemu.

49 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Jeśli zależy Ci na szybkim przeprowadzeniu tej operacji nie zaznaczaj opcji sprawdzania przed i po przywracaniu - ALE TYLKO JEŚLI JESTEŚ PEWNIEN, że plik kopii jest POPRAWNY. Kliknij przycisk Dalej.

50 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP z Zaznacz opcję Ponownie uruchom po zakooczeniu. Kliknij przycisk Zakoocz, by rozpocząd proces przywracania.