Cryptobox Aplikacja do synchronizacji danych użytkownika w systemie KMD2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cryptobox Aplikacja do synchronizacji danych użytkownika w systemie KMD2"

Transkrypt

1 Cryptobox Aplikacja do synchronizacji danych użytkownika w systemie KMD2 Instrukcja obsługi 1

2 Spis treści 1. Opis aplikacji Kompatybilność Uruchomienie i konfiguracja... 5 Opis głównego okna aplikacji... 5 Okno sesji... 6 Okno zadań... 8 Okno ustawień zadania... 9 Okno wizualizacji zmian Główne zalecenia i ograniczenia

3 1. Opis aplikacji Cryptobox jest aplikacją do dwukierunkowej synchronizacji plików z systemem KMD2 przeznaczoną na systemy operacyjne z rodziny Windows w wersjach 32 i 64 bitowych. Zapewnia również podstawową funkcjonalność dla synchronizacji z serwerem SFTP oraz umożliwia synchronizację danych pomiędzy lokalnymi katalogami. Narzędzie korzysta z certyfikatów składowanych w keyringu Windows do uwierzytelniania użytkowników oraz szyfrowania danych i nazw plików. Aplikacja posiada zaimplementowany mechanizm synchronizacji z transparentnym dla użytkownika szyfrowaniem danych i metadanych (nazw plików i katalogów) w locie po stronie klienta oraz kontrolą integralności danych w wyróżnionej przestrzeni encrypted. Zapewnia to wysokie bezpieczeństwo i poufność danych składowanych na zdalnym serwerze uniemożliwiając osobom niepowołanym możliwość odczytania tych danych. Jedną z kluczowych funkcjonalności jest mechanizm dwukierunkowej detekcji i wsparcia dla operacji zmiany nazwy oraz przenoszenia. Jest to istotne, gdyż w przeciwnym wypadku każda operacja zmiany nazwy/przenoszenia wiązała by się z koniecznością ponownego transferu plików, zamiast propagacji analogicznej operacji przy sprowadzeniu obu replik do stanu lustrzanego. Sytuacja taka miałaby negatywny wpływ na wydajność synchronizacji w przypadku dużych wolumenów danych, powodując niepotrzebne wykorzystanie połączenia sieciowego i zasobów lokalnego komputera na szyfrowanie po stronie klienta podczas ponownego transferu plików. Operacje te są wykrywane nie tylko po stronie klienta, ale również po stronie serwera. Najważniejsze cechy aplikacji: - Przeźroczyste szyfrowanie/deszyfrowanie danych po stronie klienta w locie podczas synchronizacji - Dwukierunkowe wykrywanie operacji zmiany nazwy/przenoszenia plików - Propagacja operacji usuwania - Mechanizm wykrywania i automatycznego rozwiązywania konfliktów - Mechanizm wykrywania współbieżnych operacji - Interfejs graficznej wizualizacji zmian do przeprowadzenia w trybie synchronizacji na żądanie - Mechanizm automatycznej synchronizacji - Wsparcie dla synchronizacji bez blokowania dostępu do plików innym aplikacjom 3

4 2. Kompatybilność System operacyjny: Windows XP Windows 2003 Server Windows Vista Windows 7 Windows 2008 Server Windows 8 Windows 2012 Server Wymagane komponenty: NET framework w wersji 4.0 Aplikacja nie wymaga instalacji. 4

5 3. Uruchomienie i konfiguracja Opis głównego okna aplikacji Dodawanie nowych sesji Tryb podglądu wizualizacja zmian do przeprowadzenia Synchronizacja na żądanie Tryb auto synchronizacji Dodawanie nowego zadania metodą przeciągnij i upuść folder Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zadań Informacja o statusie synchronizacji danych Informacja o zadaniach 5

6 Okno sesji Okno sesji służy dodaniu i zapisaniu nowej sesji, należy wypełnić pola: 1. Server name - adres serwera KMD2 lub SFTP, z którym nawiązujemy połączenie 2. Login - nazwa użytkownika KMD2 lub użytkownika na serwerze SFTP 3. Port - port na którym ma się odbyć połączenie (domyślnie: 22) 4. Key-based authentication - certyfikat dostępny w keyring służący do logowania 5. Data encryption certificate - certyfikat dostępny w keyring służący do szyfrowania danych Uwaga: Zagubienie lub utrata klucza prywatnego wiąże się z brakiem możliwości odczytania zaszyfrowanych po stronie klienta danych składowanych w systemie KMD2 Procedura instalacji certyfikatu w formacie PKCS#12 w systemie Windows znajduję się na: 6

7 Zakładka umożliwia weryfikację poprawności wpisanych danych logowania i testowe połączenie z serwerem. Obejmuje również sprawdzenie zgodności serwera z systemem KMD2. Na poniższym rysunku przykład połączenia ze zwykłym serwerem SFTP o podstawowej funkcjonalności. 7

8 Okno zadań Okno zadań służy definiowaniu nowych zadań synchronizacji z wybraną sesją: 1. Source dir wybór dowolnego lokalnego katalogu, który ma być synchronizowany 2. Pick mode wybór trybu a.) LOCAL dla synchronizacji lokalnych katalogów b.) SFTP dla synchronizacji z serwerem zdalnym 3. Pick session wybór wcześniej zdefiniowanej sesji z serwerem 4. Target dir wybór dowolnego zdalnego katalogu, który ma być synchronizowany Uwaga: Szyfrowanie danych i metadanych (nazw plików i katalogów) w locie po stronie klienta w czasie synchronizacji uaktywnia się jedynie w przypadku wyboru katalogu z przestrzeni encrypted 5. Select Sync Type wybór dostępnego algorytmu wykrywania zmian, wpływa na wydajność synchronizacji a.) Filesystem structures najszybszy i najbardziej rekomendowany tryb synchronizacji. Jest w pełni wspierany przez system KMD2 oraz serwer SFTP z dostępem do powłoki. Dla komputera użytkownika wymagany jest system plików NTFS. b.) Partial/Full Hash wolniejszy tryb synchronizacji oparty na liczeniu sum kontrolnych plików, dla komputera użytkownika wspierany jest również system plików FAT32 c.) Without rename discovery tryb testowy porównywania wydajności dla synchronizacji bez wykrywania operacji zmiany nazwy/przenoszenia plików d.) Synctoy-like alternatywny tryb do synchronizacji wyłącznie lokalnych katalogów 6. Change detection możliwość włączenia mechanizmu asynchronicznego śledzenia zmian na lokalnym zasobie dyskowym w celu wykrywania aktywności użytkownika 7. Enter Task Name pole umożliwiające nazwanie zadania 8

9 Okno ustawień zadania Okno ustawień służy modyfikacjom konfiguracji wybranego zadania. Poniższy rysunek przedstawia opcje wyboru polityki rozwiązywania konfliktów. 1. Współbieżna edycja i skasowanie pliku na obu replikach (domyślnie przywraca wyedytowany plik) 2. Współbieżna edycja pliku na obu replikach (domyślnie zachowane są obie wersje z informacją w nazwie pliku o konflikcie i datą tego zdarzenia) 3. Współbieżna operacja zmiany nazwy katalogu na obu replikach (domyślnie przyjmuje nazwę katalogu zdalnego) 4. Ignorowanie zmian dla różnicy czasu modyfikacji plików (domyślnie 1 sekunda) 9

10 Okno wizualizacji zmian Okno graficznej wizualizacji pokazuje, jakie zmiany zaszły od ostatniej synchronizacji i operacje, które zostaną wykonane w celu przywrócenia lustrzanego stanu obu replik. Na rysunku widzimy: Zmiany lokalne (po stronie klienta): 1. Utworzono nowy katalog Raport2013 i przeniesiono do niego pliki Audyt.docx oraz Raport finansowy.docx z katalogu bieżące 2. Utworzono plik Dokumentacja.docx w nowo utworzonym katalogu TODO Zmiany zdalne (po stronie serwera KMD2): 1. Usunięto plik a.txt 2. Utworzono nowy katalog Klienci i przeniesiono do niego plik Lista klientów.docx z katalogu bieżące Plik Projekt systemu.docx został jednocześnie edytowany przez użytkownika na jednym urządzeniu oraz po stronie serwera lub wynikające z edycji tego pliku na drugim urządzeniu. Podjęta będzie akcja zachowania obu wersji plików z dodaniem w ich nazwie słowa conflict i daty zdarzenia. Ikona Opis operacji Kopiowanie pliku na zdalny serwer / Stworzenie zdalnego katalogu Kopiowanie pliku na lokalny komputer / Stworzenie lokalnego katalogu Zachowanie obu wersji pliku Skasowanie pliku/katalogu na obu replikach Skasowanie zdalnego pliku/katalogu Skasowanie lokalnego pliku/katalogu Zmiana nazwy lub przeniesienie lokalnego/zdalnego pliku 10

11 4. Główne zalecenia i ograniczenia Dodawanie nowych plików i katalogów w danym zadaniu synchronizacji może prowadzić do stopniowego wydłużenia fazy detekcji zmian oraz zwiększonego zapotrzebowania na zasoby lokalnego komputera w trakcie aktywności użytkownika na synchronizowanym katalogu Typ plików blokowanych przez aplikację w trakcie synchronizacji: o Pliki i katalogi tymczasowe (.tmp, zaczynające się/kończące znakiem ~,. lub spacją) o Pliki klienta poczty Outlook (PST) o Pliki thumbs.db o Skróty Windows.lnk Nie jest wspierana synchronizacja poszczególnych plików lub folderów, które mają w nazwie znak z listy \/*?":<> Linki symboliczne i dowiązania nie są wspierane Konflikty i zagnieżdżenia nazw katalogów względem plików nie są wspierane oraz nie będą rozwiązane podczas synchronizacji Atrybut tylko do odczytu na jednej z synchronizowanych maszyn użytkownika nie jest uznawany w przypadku edycji lub nadpisania tego pliku na drugiej maszynie Eksplorator Windows nie wspiera długości ścieżek dłuższych niż 256 znaków, z tego powodu aplikacja nie będzie synchronizowała takich plików lub katalogów Pliki muszą posiadać pełne uprawnienia do odczytu i zapisu w systemie KMD2 lub na serwerze SFTP, w przeciwnym wypadku może dojść do braku możliwości propagacji zmian, gdy edycji ulegnie plik na lokalnym urządzeniu W przypadku synchronizacji tych samych danych na więcej niż jedną równolegle podłączoną maszynę użytkownika znaczące reorganizacje struktury drzewa synchronizowanego katalogu (operacje zmiany nazwy/przenoszenia większych katalogów) powinny być inicjowane poprzez interfejs graficzny KMD2 (NDS2GUI) lub wirtualny system plików (CryptoFS). Zainicjowanie tego bezpośrednio po stronie systemu KMD2 umożliwi szybszą propagację zmian na inne aktualnie podłączone urządzenia użytkownika. Aby uniknąć konfliktów na tych samych danych reorganizacje należy wykonywać w czasie, gdy synchronizowane elementy na innych maszynach nie będą współbieżnie edytowane bądź przenoszone. Współbieżne i przeciwstawne wobec siebie operacje na tych samych plikach lub katalogach wykonywane na lokalnym synchronizowanym katalogu oraz równolegle w systemie KMD2 poprzez zmiany na innej maszynie użytkownika mogą powodować sytuacje konfliktowe, które będą rozwiązywane zgodnie ze zdefiniowaną polityką. 11

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux

Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przewodnik po migracji www.novell.pl SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przygotowane dla użytkowników systemu Novell Open Enterprise Server 2 SP1 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja aplikacji 1.0 ZAWARTOŚD 1. MyDysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.2. Instalacja programu... 7 2.2.1. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILE SECURITY dla systemu Microsoft Windows Server Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus)

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8 2. Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). 3. Wsparcie dla 32-

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005

Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005 Autor: James R. Morey Kierownik programu: Lorenzo Rizzi Opublikowano: sierpień 2004 r. Dotyczy: Microsoft Operations Manager 2005 Wersja

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Professional

Hard Disk Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 12 Home

Backup & Recovery 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Backup & Recovery 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo