Zdzisław Cygan. Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdzisław Cygan. Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy"

Transkrypt

1 Zdzisław Cygan Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWSKIEJ SZKO Y ZARZ DZANIA SZKO Y WY SZEJ Warszawa 2013

2 SPIS TREŚCI Wstęp...9 Rozdział 1. System i jego struktura Wprowadzenie Podstawowe pojęcia i definicje Ujecie systemowe System i jego struktura Cechy systemów Kształtowanie się podejścia systemowego Cybernetyka Literatura cytowana Rozdział 2. Identyfikacja systemów Identyfikacja systemu wiadomości ogólne Identyfikacja wstępna Identyfikacja wykonywana w trakcie badań Uwagi wstępne Cele identyfikacji Stopień szczegółowości wykonywanego opisu identyfikacyjnego Szczegółowa charakterystyka procedur składowych przyjętej metody identyfikacji A/ Procedura opisu strukturalnego B/ Procedura opisu funkcjonalnego C/ Procedura syntezy Procedura opisu strukturalnego. (opis szczegółowy) Procedura opisu funkcjonalnego. (opis szczegółowy) Zbiory i funkcje Model identyfikacyjny badanego systemu Podsumowanie Metody oceny zakresu wykonywanych prac naukowo-badawczych w procesie identyfikacji Kierowanie pracą naukowo-badawczą w procesie identyfikacji systemu Literatura Rozdział 3. Przedsiębiorstwo jako organizacja Rodzaje przedsiębiorstw Charakterystyka przedsiębiorstw dużych ze względu na model zarządzania Słowo wstępne Model dywizjonalny... 67

3 Model holdingowy Model wielonarodowy Model globalny Literatura cytowana Literatura pomocnicza Rozdział 4. Metody doskonalenia struktur organizacyjno-funkcjonalnych Definicje zarządzania Funkcje zarządzania Zarządzanie operacyjne, taktyczne i strategiczne Rozwój systemów zarządzania Zarządzanie taktyczne i operacyjne Zarządzanie strategiczne System zarządzania Literatura A/ Literatura cytowana B/ Literatura pomocnicza Rozdział 5. Rozwój znaczenia nauki o zarządzaniu wiedzą w praktyce działania Wiedza podstawą działań innowacyjnych we współczesnym świecie Metody pozyskiwania wiedzy użytecznej w działalności przedsiębiorstwa Reasume Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie Rola władz (powiatowych, gminnych) w rozwoju przemysłu w regionie w warunkach społeczeństwa wiedzy Wprowadzenie Przygotowanie władz lokalnych do nowych warunków pracy Zadania władz i społeczności lokalnej związane z rozwojem innowacyjności i wykorzystania wiedzy w regionie Rozwój społeczeństwa wiedzy a etyka w podejmowaniu decyzji LITERATURA a) do b) do 5.2. i c) do d) do e) do Rozdział 6. Wybrane metody zarządzania Zasady sprawnego działania przedsiębiorstw Zarządzanie przez cele (ZPC) Organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego przedsiębiorstwa Logistyka

4 Centrum logistyczne Podstawowe problemy jakości w systemach logistycznych Ocena jakości systemu logistycznego Just in Time (dokładnie na czas) Reengineering Metoda PIA (Productivity Improvement Analysis Analiza produktywności) Lean Management lub Lean Production (zarządzanie odchudzające) Benchmarking Cleaner Production (CP) czystsza produkcja Analiza SWOT Controlling pojęcie i funkcje controllingu Podsumowanie Literatura cytowana Literatura pomocnicza Rozdział 7. Heurystyczne metody badań w przedsiębiorstwie System doradczy w przedsiębiorstwie Ekspertowe metody badań Wybór zespołu ekspertów Jakość w menedżersko ekspertowej metodyce racjonalizacji działania w przedsiębiorstwie Literatura Rozdział 8. Krótki zarys rozwoju metod motywowania pracowników Wprowadzenie Kierunek naukowego zarządzania Kierunek zarządzania administracją Kształtowanie się stosunków międzyludzkich human reiations Zarządzanie systemowe w motywacji Kultura w organizacji Literatura cytowana Literatura pomocnicza Rozdział 9. Ryzyko ekonomiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Pojęcie ryzyka ekonomicznego Obliczanie ryzyka ekonomicznego Ryzyko ekonomiczne w procesie podejmowania decyzji Punktowa ocena wielkości ryzyka przy podejmowaniu decyzji Algorytmy ułatwiające podejmowanie decyzji Literatura Zakończenie

5 Spis rysunków Rys. 1. Relacje wejścia i wyjścia w systemie Rys. 2. Schemat systemu eksploatacji w przedsiębiorstwie Rys. 3. Cykliczność czynności wykonywanych w procesie identyfikacyjnym Rys. 4. Procedury składowe identyfikacji Rys. 5. Procedura opisu strukturalnego identyfikowanego systemu Rys. 6. Procedura opisu funkcjonalnego badanego systemu Rys. 7. Procedura syntezy Rys. 8. Schemat grafu G systemu Rys. 9. Czynność jako proces Rys. 10. Cel główny i cele cząstkowe części składowej systemu Rys. 11. Zależności występujące pomiędzy celami poszczególnych części składowych systemu Rys. 12. Algorytm postępowania identyfikacyjnego w badaniach systemu przedsiębiorstwa Rys. 13. Algorytm prowadzenia prac naukowo badawczych Rys. 14. Funkcje zarządzania Rys. 15. Rozwój zarządzania strategicznego Rys. 16. Czynności realizowane w ramach zarządzania strategicznego Rys. 17. Wpływ relacji zewnętrznych i wewnętrznych na działalność w warunkach G.O.W Rys. 18. Struktura istniejącej i aktualnie wykorzystywanej wiedzy Rys. 19. Schemat powstawania wiedzy Rys. 20. Koncepcja Just in Time w procesie decyzyjnym i wytwórczym Rys. 21. Piramida reengineeringu Rys. 22. Możliwa pozycja przedsiębiorstwa na rynku Rys. 23. Obszary i zadania controllingu Rys. 24. Obszar działalności controllingu Rys. 25. Miejsce i rola controllingu w zarządzaniu Rys. 26. Rodzaje menedżerów według szczebla i obszaru zarządzania Rys. 27. Schemat motywacyjny Rys. 28. Hierarchia potrzeb A. Maslowa Rys. 29. Jeden z możliwych wyodrębnionych podsystemów przedsiębiorstwa Rys.30.Ideowy wykres krzywej bezpieczeństwa i krzywej ryzyka ekonomicznego Rys. 31. Algorytm oceny ekonomicznej systemu zarządzania w przedsiębiorstwie (wariant 1) Rys. 32. Algorytm oceny ekonomicznej systemu zarządzania w przedsiębiorstwie (wariant 2)

6 Spis tabel Tabela 1. Wzór tabeli Tabela 2. Zadania poszczególnych funkcji zarządzania w procesie zarządzania Tabela 3. Generacje zarządzania Tabela 4. Zasięg i natężenie działania poszczególnych funkcji zarządzania Tabela 5. Techniki, metody oraz zasady pracy w systemie Lean Management Tabela 6. Zadania charakterystyczne controllingu strategicznego i operacyjnego Tabela 7. Obszary aktywności i zadania controllingu w przedsiębiorstwie Tabela 8. Punktowa ocena wielkości ryzyka

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Zachowania innowacyjne oraz mobilność podmiotów w gospodarce i administracji źródłem sukcesów przedsiębiorstw i regionów

Zachowania innowacyjne oraz mobilność podmiotów w gospodarce i administracji źródłem sukcesów przedsiębiorstw i regionów PRZEDSIĘBIORSTWO I REGION nr 1/2009 Konkurencyjność a innowacyjność Zachowania innowacyjne oraz mobilność podmiotów w gospodarce i administracji źródłem sukcesów przedsiębiorstw i regionów Edward Malisiewicz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo

Teoria zmian organizacyjnych przedsiębiorstw ery informacji

Teoria zmian organizacyjnych przedsiębiorstw ery informacji KAZIMIERZ KRUPA Teoria zmian organizacyjnych przedsiębiorstw ery informacji (wybrane aspekty i narzędzia) NR 76 2004 Liczba znaków/stron = 783 732 zn. / 356 stron 18.07.2005 do I korekty 31.08.2005 do

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Ogólna koncepcja analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego

Ogólna koncepcja analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Adam Stabryła* Ogólna koncepcja analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego S ł o w a k l u

Bardziej szczegółowo

zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRP II, ERP

zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRP II, ERP 2002 Krzysztof Woźniak Katedra Procesu Xarqdzanla Charakterytyka zastosowań zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRP, ERP 1. Wstęp Wymogi konkurencji oraz potrzeba dostosowania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

11111 \lm~li ~ i11111

11111 \lm~li ~ i11111 :i.~&jp~ow~o Wyższej i Zarządzania NTERNATONAL @ Sy iemy ~mt~jr(jatyi;-.:a:~ej identyf!kair;ji >;, d~ntyfikai:;;jzi! ~H::wnure!ka~.::]a w systemie >;, PlaUi;.n'rny f: katalogi elektroniczne Spał. Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi

Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych Zakład Zarządzania Projektami Lokalnymi i Regionalnymi SPECJALNOŚĆ Zarządzanie projektami lokalnymi

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MAPOWANIE TECHNOLOGII W BADANIACH FORESIGHTOWYCH

MAPOWANIE TECHNOLOGII W BADANIACH FORESIGHTOWYCH MAPOWANIE TECHNOLOGII W BADANIACH FORESIGHTOWYCH Alicja E. Gudanowska PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko PLAN PREZENTACJI 1. Uzasadnienie wyboru tematu 2. Określenie zadania badawczego 3.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ZBIGNIEW J. KLONOWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM MODELE ROZWOJU I WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW 2004 Recenzenci Witold CHMIELARZ

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo