HOTELARSTWO część I. Podstawy Hotelarstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HOTELARSTWO część I. Podstawy Hotelarstwa"

Transkrypt

1 Czesław Witkowski HOTELARSTWO część I. Podstawy Hotelarstwa Wydanie drugie zmienione Wydanie drugie zmienione ALMAMER wydawnictwo

2 Recenzent prof. zw. dr hab. Stanisław W. Pluta Korekta Joanna Warecka Projekt okładki Tomasz Fabiański skład i łamanie Krzysztof Jankowski Copyright by Almamer Szkoła Wyższa, Warszawa 2007 Dodruk 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody Wydawcy. ALMAMER Szkoła Wyższa Warszawa, ul. Wolska 43 ISBN Druk i oprawa Zakład Wydawniczy DrukTur Sp. z o.o Warszawa, ul. Wolska 43 tel Zamówienia tel.:

3 Spis treści 3 SPIS TREŚCI WSTĘP Zakres opracowania Definicja hotelu. Określenie pojęcia usług hotelarskich i hotelu w prawie polskim Baza noclegowa (w tym hotele) w Polsce w 2006 roku Baza noclegowa w Polsce (w tym hotele) na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej...24 Rozdział 1 ISTOTA HOTELARSTWA. RANGA ZAWODU. ATMOSFERA POBYTU W HOTELU Istota hotelarstwa Ranga zawodu. Etyka zawodowa hotelarzy Atmosfera pobytu w hotelu Hotel jako kompleks: budynek wyposażenie załoga Ogólna charakterystyka branży...39 Rozdział 2 WARUNKI I KIERUNKI ROZWOJU HOTELARSTWA Czynniki warunkujące rozwój hotelarstwa Kierunki rozwoju hotelarstwa światowego Kierunki rozwoju hotelarstwa w Polsce Prognozy rozwoju hotelarstwa w Polsce...47 Rozdział 3 KLASYFIKACJA I KATEGORYZACJA OBIEKTÓW HOTELARSKICH W POLSCE Pojęcia klasyfikacji, kategoryzacji i standardu Cele i system kategoryzacji Przesłanki nowelizacji przepisów kategoryzacyjnych Podstawy formalno-prawne kategoryzacji obiektów hotelarskich w Polsce Niektóre postanowienia dotyczące kategoryzacji wynikające z przepisów Struktura hoteli w Polsce według kategorii w 2006 roku Skutki nowelizacji przepisów kategoryzacyjnych Kategoryzacja hoteli w Unii Europejskiej...61

4 4 Cz. Witkowski Hotelarstwo, część I, Podstawy hotelarstwa Rozdział 4 CZĘŚCI SKŁADOWE WSPÓŁCZESNEGO HOTELU. FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW Części składowe współczesnego hotelu Przykładowe schematy organizacyjne hoteli Współdziałanie jednostek organizacyjnych hotelu...83 Rozdział 5 WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE. STANDARDY WYPOSAŻENIA I PROCEDURY OBSŁUGI...85 Rozdział 6 POZIOM ( JAKOŚĆ) USŁUG. RENOMA HOTELU Uwagi ogólne Czynniki determinujące poziom usług hotelarskich Metody oddziaływania na poziom usług hotelarskich Renoma hotelu Nadzór nad utrzymaniem standardu usług Kryteria oceny funkcjonowania hotelu Badanie opinii gości Rozdział 7 PROGRAMY UŻYTKOWE I OFERTY USŁUGOWO-HANDLOWE HOTELI. HOTEL A OTOCZENIE I ŚRODOWISKO NATURALNE Programy użytkowe Oferty usługowo-handlowe. Tendencje do rozszerzania zakresu działania hotelu Hotel a otoczenie i środowisko naturalne Rozdział 8 BUDOWA, MODERNIZACJA, WYPOSAŻENIE HOTELI Uwagi ogólne Budowa i modernizacja hotelu. Przygotowanie procesu inwestycyjnego Wyposażenie, aranżacja, wystrój, estetyka wnętrz Przygotowanie obiektu do eksploatacji Rynek produkcji i usług na rzecz hoteli Wpływ rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych, wykonawstwa i wyposażenia na funkcjonowanie hotelu Rozdział 9 WYBRANE PROBLEMY TECHNICZNE Uzbrojenie techniczne, instalacje Utrzymanie obiektu w sprawności technicznej. Remonty, konserwacje, służby techniczne Postęp techniczny. Techniczne oprzyrządowanie pracy...126

5 Spis treści 5 Rozdział 10 PROBLEMATYKA PRZYSTOSOWANIA OBIEKTÓW HOTELARSKICH DO OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Aspekty prawne, społeczne, ekonomiczne i techniczne Działania na rzecz propagowania idei hotele bez barier Rozdział 11 CZYNNIK OSOBOWY W HOTELARSTWIE. UMIEJĘTNOŚCI I ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW PODSTAWĄ DOBREGO HOTELARSTWA Uwagi ogólne Szczególne wymagania wynikające z charakteru i specyfiki zawodu Umiejętności i wiadomości niezbędne w zawodzie Kultura obsługi, kultura osobista pracowników, dobre obyczaje, estetyka Oczekiwania ze strony pracowników w stosunku do zakładu pracy Odpowiedzialność hotelarza Osobowość gościa hotelowego Rozdział 12 ZABEZPIECZENIE GOŚCIA I JEGO MIENIA Waga problemu. Szczególna odpowiedzialność hotelu Zagrożenia. Zjawiska patologiczne. Ciążenie do hotelu i gastronomii marginesu społecznego Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Bezpieczeństwo i higiena pracy. Nadzór sanitarny Systemy i metody zabezpieczenia Odpowiedzialność zakładu hotelarskiego za rzeczy wniesione do hotelu Rozdział 13 USŁUGI NOCLEGOWE W ŚRODKACH TRANSPORTU Rozdział 14 MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY HOTELOWE DZIAŁAJĄCE W POLSCE Uwagi ogólne, definicje Ranking największych systemów i marek Przesłanki powstania, metody działania, organizacja, kierunki rozwoju Systemy na rynku polskim Rozdział 15 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACJI OBIEKTU HOTELARSKIEGO...181

6 6 Cz. Witkowski Hotelarstwo, część I, Podstawy hotelarstwa Rozdział 16 NIEKTÓRE SZCZEGÓLNIE ISTOTNE PROBLEMY W BIEŻĄCYM FUNKCJONOWANIU HOTELU BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKI Załącznik Załącznik Załącznik SPIS RYSUNKÓW, TABEL I WYKRESÓW...260

7 Wstęp 7 Wstęp 1. ZAKRES OPRACOWANIA Nakładem ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie ukazuje się wydanie drugie zmienione książki pod tytułem Hotelarstwo, część I, Podstawy hotelarstwa. Wznowienie zostało podyktowane nie tylko wyczerpaniem nakładu z 2002 roku i dużym zapotrzebowaniem na tą pozycję, ale również koniecznością uwzględnienia zmian w przepisach prawnych regulujących działalność obiektów hotelarskich oraz zmian zachodzących w samej branży, a wynikających z takich przyczyn, jak: wzrost wymagań gości, postęp techniczny i organizacyjny, zmiana sytuacji na rynku turystycznym, w tym: umacnianie się potencjału międzynarodowych systemów hotelowych i narastające zjawisko konkurencji. Książka jest poświęcona hotelom i prowadzonej w nich działalności usługowej zwanej hotelarstwem lub usługami hotelarskimi. Traktuje o hotelach jako obiektach budowanych lub adaptowanych do świadczenia usług hotelarskich. Jest w niej podejmowana tematyka techniczna i eksploatacyjna, naświetlana zarówno z punktu widzenia gestora (hotelarza, właściciela obiektu), jak i gościa. Zawarte tu informacje i zasady można odnieść nie tylko do moteli i pensjonatów, ale też do innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, a więc obiektów zaliczonych do szeroko pojętej bazy noclegowej. Warto przypomnieć, że pod wspólnym tytułem Hotelarstwo ukazały się i są dostępne na rynku wydane przez ALMAMER Wyższą Szkołę Ekonomiczną następujące pozycje:.. Cz. Witkowski, Hotelarstwo, cz. II, Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce, WSE, Warszawa 2002, Cz. Witkowski, M. Kachniewska, Hotelarstwo, cz. III, Hotelarstwo w gospodarce rynkowej, WSE, Warszawa Ponadto w przygotowaniu do druku znajduje się książka autorstwa Czesława Witkowskiego pod tytułem Aktywność międzynarodowych systemów hotelowych na polskim rynku. Pozycja ta powinna ukazać się w 2007 roku.

8 Inne Tytuły z Dziedziny turystyki tel.:

9 Inne Tytuły z Dziedziny turystyki cd. tel.:

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

MAŁGORZATA SOLARZ. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce

MAŁGORZATA SOLARZ. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce MAŁGORZATA SOLARZ Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce Warszawa 2006 Recenzenci prof. zw. dr hab. Grażyna Borys prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel prof. dr hab. Leszek Dziawgo skład i Łamanie GrafComp

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz. wydanie II

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz. wydanie II Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz wydanie II Warszawa 2009 RECENZENCI prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka prof. dr hab. Krystyna Żelazna Autorzy Barbara Dobiegała-Korona Katarzyna Duczkowska-Małysz

Bardziej szczegółowo

6. Uzyskanie NIP i załatwienie pozostałych formalności w Urzędzie Skarbowym.

6. Uzyskanie NIP i załatwienie pozostałych formalności w Urzędzie Skarbowym. 1. Nazwa przedmiotu: Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego 2. Temat zajęcia: Organizacja nowego przedsiębiorstwa 3. Cel zajęcia: Student potrafi wymienić i scharakteryzować etapy organizacji nowego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PRACOWNI HOTELARSTWA

BIULETYN PRACOWNI HOTELARSTWA BIULETYN PRACOWNI HOTELARSTWA W Y ś S Z A S Z K O Ł A H O T E L A R S T W A, G A S T R O N O M I I I T U R Y S T Y K I NR 1/2009 (Wrzesień 2009) Od autorów, Pragnąc ułatwić studentom, a szczególnie seminarzystom

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[04]/T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HOTELARSTWA 341[04] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Barbara Cymańska-Garbowska mgr Sebastian

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU BRANŻA HOTELARSKA

PROGRAM PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU BRANŻA HOTELARSKA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI

Bardziej szczegółowo

JANUSZ SARNOWSKI EDWARD KIREJCZYK ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM

JANUSZ SARNOWSKI EDWARD KIREJCZYK ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM JANUSZ SARNOWSKI EDWARD KIREJCZYK ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM Warszawa 2007 RECENZENCI Prof. dr hab. Kazimierz Pieńkos Prof. dr hab. inż. Wojciech Werpachowski AUTORZY: Dr Edward Kirejczyk:

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7775 339 2

ISBN 978 83 7775 339 2 Recenzent prof. dr hab. inż. ROMUALD KOLMAN Autorstwo rozdziałów: MAŁGORZATA JASIULEWICZ KACZMAREK: 3.1 3.4, 4.1 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6 AGNIESZKA MISZTAL: 2.1 2.3, 5.3 5.9 Projekt okładki Anita Szymankiewicz

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Wydanie I. Ark. Wyd. 12,0. Ark. Druk. 16,7. Format B5. USPol 59/07

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Wydanie I. Ark. Wyd. 12,0. Ark. Druk. 16,7. Format B5. USPol 59/07 Artykuły wydrukowane zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Autorów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów. Rada Wydawnicza Stanisław Czepita, Maria Czerpaniak-Walczak,

Bardziej szczegółowo

Recenzent II wydania Prof. dr hab. Michał Marczak. Wydawca Magdalena Przek-Ślesicka. Redaktor prowadzący Janina Burek

Recenzent II wydania Prof. dr hab. Michał Marczak. Wydawca Magdalena Przek-Ślesicka. Redaktor prowadzący Janina Burek Recenzent II wydania Prof. dr hab. Michał Marczak Wydawca Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Wojciech Adamski Iwona Pisiewicz Korekta Iwona Pisiewicz Skład

Bardziej szczegółowo

Jerzy Berdychowski. Informatyka. w turystyce i rekreacji. Materiały do zajęć z wykorzystaniem programu. Microsoft Excel

Jerzy Berdychowski. Informatyka. w turystyce i rekreacji. Materiały do zajęć z wykorzystaniem programu. Microsoft Excel Jerzy Berdychowski Informatyka w turystyce i rekreacji Materiały do zajęć z wykorzystaniem programu Microsoft Excel Warszawa 2006 Recenzenci prof. dr hab. inż. Tomasz Ambroziak prof. dr hab. inż. Leszek

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek. Skład i łamanie Mariusz Szewczyk

Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek. Skład i łamanie Mariusz Szewczyk Recenzenci prof. dr hab. Stanisław Belniak, prof. dr hab. Marek Bryx, prof. SGH, dr hab. Gabriel Główka, prof. dr hab. Halina Henzel, prof. dr hab. Włodzimierz Karaszewski, Nicola Livingstone Ph.D., prof.

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE Opracowanie Anna Hutyra, Centrum Euro Info Gdańsk, 2003 Aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: 2013. Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: 2013. Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

K odeks D obrej Praktyki Z arządzania w organizacjach turystycznych

K odeks D obrej Praktyki Z arządzania w organizacjach turystycznych Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki K odeks D obrej Praktyki Z arządzania w organizacjach turystycznych Warszawa 2008 Publikacja bezpłatna Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki turystycznej

Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki turystycznej Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich PROGRES Al. Klonowa 16, Wilczyn, 55-120 Oborniki Śląskie ISBN 978-83-924078-8-1 9 7 8 8 3 9 2 4 0 7 8 81 Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIA ALNOŒCI OPERACYJNEJ W HOTELARSTWIE DLA POTRZEB WYCENY NIERUCHOMOŒCI

ANALIZA DZIA ALNOŒCI OPERACYJNEJ W HOTELARSTWIE DLA POTRZEB WYCENY NIERUCHOMOŒCI ANALIZA DZIA ALNOŒCI OPERACYJNEJ W HOTELARSTWIE DLA POTRZEB WYCENY NIERUCHOMOŒCI dr Marlena Bednarska W artykule przedstawiono najważniejsze elementy analizy działalności operacyjnej obiektów hotelarskich,

Bardziej szczegółowo

Ws p ó ł c z e s n e t r e n d y f u n k c j o n o w a n i a

Ws p ó ł c z e s n e t r e n d y f u n k c j o n o w a n i a Ws p ó ł c z e s n e t r e n d y f u n k c j o n o w a n i a u z d r o w i s k - k l a s t e r i n g Redakcja naukowa: Jan Hermaniuk, Jan Krupa Rzeszów 2010 Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab.

Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab. Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab. Jan Śliwa Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz

Bardziej szczegółowo

FINANSE I INWESTYCJE SERIA AKADEMICKA. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (podręcznik) S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan

FINANSE I INWESTYCJE SERIA AKADEMICKA. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (podręcznik) S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan FINANSE I INWESTYCJE S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan D. Wędzki pod red. E. Nowaka pod red. E. Nowaka i B. Nity M. Marcinkowska D. Wędzki M. Tokarski Z. Krysiak FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (podręcznik)

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Artur Zimny Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Konin 2008 Tytuł Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[05]/T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Maria Peć mgr Iwona Michniewicz

Bardziej szczegółowo

Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa LIDER PROJEKTU: Szczecin 2013 PARTNERZY PROJEKTU:

Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa LIDER PROJEKTU: Szczecin 2013 PARTNERZY PROJEKTU: LIDER PROJEKTU: PARTNERZY PROJEKTU: Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa Szczecin 2013 Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-878-3 ISBN (ebook) 978-83-7969-143-2

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-878-3 ISBN (ebook) 978-83-7969-143-2 Agnieszka Czajkowska Zakład Finansów Korporacji, Instytut Finansów Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 e-mail: agnieszka.czajkowska@uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Andrzej Chodyński. Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw

Andrzej Chodyński. Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw Andrzej Chodyński Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw Chodynski_odpowiedzialnosc.indb 1 2011-10-12 10:23:10 Chodynski_odpowiedzialnosc.indb 2 2011-10-12 10:23:39 Andrzej

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

4. Zadania dla studentów Należy zapoznać się z podanym materiałem pod kątem zagadnień egzaminacyjnych

4. Zadania dla studentów Należy zapoznać się z podanym materiałem pod kątem zagadnień egzaminacyjnych 1. Nazwa przedmiotu: Hotelarstwo 2. Temat zajęcia: ZABEZPIECZENIE GOŚCIA I JEGO MIENIA Szczególna odpowiedzialność hotelu Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Bezpieczeństwo i higiena pracy. Nadzór sanitarny

Bardziej szczegółowo