Pneumatyczne narzędzia montażowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pneumatyczne narzędzia montażowe"

Transkrypt

1 Pneumtyczne nrzędzi montżowe Zmontuj to szybko! Przy pomocy ergonomicznie zprojektownych wkrętków, nrzędzi impulsowych, kluczy obrotowych i udrowych firmy Atls Copco. Dobre wymiry uchwytów zmniejszją drgni, wibrcje i poziom hłsu. Wysoki stosunek mocy do msy zpewni njwyższą wygodę opertor. Spis treści Stron Pneumtyczne nrzędzi montżowe....8 Legend oznczeń nrzędzi...10 Klucze udrowe...12 ErgoPulse...18 Wkrętki...26 Klucze obrotowe...37 Klucze kątowe i proste...38 Klucze kątowe...39 Klucze proste...53 Klucze z uchwytem pistoletowym...58 Przyrząd do kontroli momentu/kąt...65 Sterownik RE...66

2 PNEUMATYCZNE NARZĘDZIA MONTAŻOWE Przewodnik Zlecny moment śrub kls 8.8 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M14 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 Stron KLUCZE UDAROWE Bez odcięci LMS Z odcięciem 22 LTS NARZĘDZIA IMPULSOWE 4 ErgoPulse WKRĘTAKI Sterownik bezpośredni 2 LUD Sprzęgło poślizgowe 1 TWIST/LUF Sprzęgło odcinjące 0.1 LUM NARZĘDZIA AKUMULATOROWE Sprzęgło odcinjące, uchwyt pistoletowy Sprzęgło odcinjące, kąt Nrzędzi impulsowe 1 ETB 10 2 BTV 28 5 EPA KLUCZE OBROTOWE Z głowicą kątową Z uchwytem pistoletowym 0.5 LTV LMP Proste 5 LTD Zlecn kls momentu śruby 8.8 Nm KLUCZE UDAROWE (LMS, LTS) Klucze udrowe są odpowiednie do ogólnych zstosowń montżowych i nprwczych, zwsze gdy potrzebne jest silne i lekkie nrzędzie. To njlepsze nrzędzi do odkręcni złącz. Dwukierunkowe klucze udrowe Atls Copco LMS i LTS szybko rdzą sobie z trudnymi zdnimi dokręcni i odkręcni przy minimlnym wysiłku opertor. Zkres produktów typu LMS bez funkcji utomtycznego wyłączni zostł zprojektowny dl dokręcni ogólnego rodzju o łtwym dostępie. Aby skrócić czs dokręcni, niezleżnie od wpływu opertor, nleży stosowć modele typu LTS. NARZĘDZIA IMPULSOWE (ErgoPulse) Odpowiednie dl ogólnych zstosowń montżowych, jk i produkcji seryjnej. Mją te sme zlety co klucze udrowe oferując wyższą dokłdność. Poz tym, otrzymcie Pństwo nrzędzie o dobrej ergonomii, co ozncz niższy poziom hłsu i mniej wibrcji. Nrzędzi impulsowe mją również lepszą trwłość. WKRĘTAKI Njbogtsz ofert n rynku w zkresie ergonomicznie zprojektownych i wysoce precyzyjnych wkrętków. Wszystkie modele nie wymgją smrowni. 8 Do wszelkich zstosowń związnych z śrubmi o mniejszych rozmirch, ż do M6. Sprzęgło odcinjące (LUM, ETB) Njlepsz prktyk w większości przypdków, szczególnie dl wkrętów mszynowych i wkrętów w tworzywch sztucznych. Brdzo wysok precyzj i njniższe zużycie końcówek. Sprzęgło poślizgowe (TWIST/ LUF) Njlepsze dl wkrętów w blchch, w drewnie lub wkrętów smogwintujących. Npęd bezpośredni (LUD/LUF HRD) Tni lterntyw dl wkrętów w drewnie i smowwiercjących. KLUCZE OBROTOWE Kątowe (LTV) Odpowiednie do produkcji seryjnej w dużych ilościch. Brdzo dobr precyzj, niewielk głowic kątow, odpowiedni gdy dziłmy w ogrniczonej przestrzeni. Niski poziom hłsu i wibrcji. Z uchwytem pistoletowym (LMP, LTP) Wyjątkowe nrzędzie do szybkiego i niezmiernie precyzyjnego montżu. Lekk lterntyw o brdzo wysokiej zdolności przenoszeni momentu i niskim poziomie hłsu.

3 PNEUMATYCZNE NARZĘDZIA MONTAŻOWE Przewodnik ZALECENIE DOTYCZĄCE MOMENTU Moment jest wżny dl zpewnieni wymgnej siły zcisku. Te tbele przedstwijąc zlecny moment dl większości powszechnie stosownych rodzjów złączy. ZŁĄCZA GWINTOWANE Moment dokręcni Nm, zgodnie z ISO 898/1 ZŁĄCZA Zlecny mksymlny moment dokręcni (Nm) dl wkrętów smrownych olejem nierfi nownym (współczynnik trci = 0,125). Metryczny gwint zwykły. Dne dot. momentu odpowidją około 62% nprężeni rozciągjącego. Kls śruby Kls śruby Gwint Gwint M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Podstwy techniki dokręcni Mterił Mterił decyduje o wyborze rodzju wkrętu i nrzędzi mocującego. Njpopulrniejsze mteriły to stl, luminium, tworzyw sztuczne, drewno i różne rodzje mteriłów budowlnych. Różne mteriły wytrzymują różne siły zciskjące. Sił zciskjąc to sił, któr trzym złącze rzem i gwrntuje jego Sił zciskjąc 10% 40% Trcie w gwincie 50% Trcie pod główką odpowiednie dziłnie. Sił zciskjąc jest uzyskiwn w prktyce poprzez przenoszenie odpowiedniego momentu. Z cłości momentu zstosownego do dokręcni, około 10% jest zużywne n wytworzenie siły zciskjącej, podczs gdy pozostłe 90% zużywne jest n pokonnie trci. Trcie Aby zpewnić njlepsze możliwe rezultty nleży strć się osiągnąć jednolitą jkość i trcie w złączu. Ozncz to, że nleży wziąć pod uwgę wymiry przedwierconych i przebitych otworów, gwintów, podkłdek, itd. Jeśli powstnie zbyt duże zróżnicownie wymirów, co z tym idzie, trci, może to okzć się brdzo kosztowne. Wkręt/śrub W większości konstrukcji, wkręt jest njsłbszym ogniwem złącz. Jeśli coś się wydrzy, zwykle tniej jest wymienić wkręt. Są jednk wyjątki, kiedy np. mmy do czynieni z mteriłmi tkimi jk blch, czy tworzyw sztuczne, kiedy to wkręt jest njsilniejszym ogniwem. Wymin części z uszkodzonymi gwintmi może być kosztown. Dl włśnie tkich zstosowń wżne jest by prcowć z nrzędziem o precyzyjnym sprzęgle. Sztywne i podtne złącz Złącz dzielimy zwykle n sztywne i podtne. Złącze sztywne jest dokręcone do pełnego momentu poprzez kąt dokręcni wynoszący około 30 o po tym gdy wkręt osiągnął poziom łb. W złączu miękkim, wkręt musi być czsem dokręcony o więcej niż dw kompletne obroty znim ud się uzyskć pełny moment. Te sme nrzędzi często dją różne wrtości momentu w sztywnych i podtnych złączch. T różnic w wrtościch momentu zwykle nzywn jest "średnim przesunięciem". Aby uzyskć więcej informcji, proszę skontktowć się z Atls Copco. Mierząc moment podczs wielokrotnego dokręcni tego smego złącz, uzyskuje się pomir tego jk dokłdnie dne nrzędzie może powtórzyć dokręcnie. Nzywmy to rozrzutem nrzędzi. Aby uzyskć więcej informcji o procedurze testowni, przeczytj ISO Moment ŚREDNIE PRZESUNIĘCIE Średnie przesunięcie Rozrzut jest niewielki dl nrzędzi o wysokiej jkości, znczny dl nrzędzi o jkości niskiej Liczb dokręceń Twrde złącze 30 o Nrzędzie niskiej jkości Zstosowny moment (Nm) Podtne złącze 720 o Liczb dokręceń Przewidywny moment OGÓLNE Dne dotyczące wydjności wszystkich pneumtycznych nrzędzi montżowych podne dl ciśnieni roboczego 6,3 br. Kąt Nrzędzie wysokiej jkości Zstosowny moment (Nm) 9

4 LEGENDA OZNACZEŃ NARZĘDZI Oznczenie/ numer ktlogowy nrzędzi montżowych Atls Copco to kombincj liter i numerów oznczjąc różne cechy i włściwości dnego nrzędzi. Poniżej znjduje się legend przedstwijąc ogólne znczenie wszystkich grup liter/liczb i określone oznczeni dnych rodzjów nrzędzi. Rodzj nrzędzi Ksztłt rączki/uchwytu Dwukierunkowe czy nie LTP 51 H R Rozmir nrzędzi, silnik lub sprzęgł Prędkość obrotow Rozmir uchwytu kwdrtowego Hydruliczne impulsowe klucze obrotowe Nrzędzie impulsowe Rozmir nrzędzi Mksymlny moment HR SR HRF HRX = Uchwyt pistoletowy, dwukierunkowe = Proste, dwukierunkowe = Uchwyt pistoletowy, dwukierunkowe, zsilnie z góry = Uchwyt pistoletowy, Dwukierunkowe, rączk przedni EP 8 PTS 55 HR 10 RE Port sygnłowy C = Jednołoptkowy ukłd pulscyjny X = Dwułoptkowy ukłd pulscyjny XS = Dwułoptkowy lub trzyłoptkowy ukłd pulscyjny, brdzo silny PT = Włki tłokowe, odcięcie PTS = Włki tłokowe, odcięcie, brdzo silne PTX = Włki tłokowe, odcięcie, silne i lekkie Rozmir uchwytu kwdrtowego 10 = 3/8" 13 = 1/2" 20 = 3/4" 42 = 1/4" zewnętrzny sześciokątny uchwyt szybkowymienny 43 = 7/16" zewnętrzny sześciokątny uchwyt szybkowymienny Wkrętki Kontrol momentu LUM = Sprzęgło odcinjące TWIST = Sprzęgło poślizgowe LUD = Npęd bezpośredni LTV = Nrzędzi kątowe z odcięciem HRF = Tójkierunkowy wlot powietrz z wywżonym uchwytem HRX = Wywżony uchwyt pistoletowy HR = Uchwyt pistoletowy PR = Modele proste uruchmine dociskiem SR = Modele proste uruchmine dźwignią R = Nrzędzie z odwrcniem kąt P = Uruchminie pchnięciem RE = Sygnł rportowni Modele o specjlnych obrotch 42 = 1/4" sześciokątny żeński uchwyt szybkowymienny I0 = 3/8" sześciokątny żeński 6 = 1/4" sześciokątny męski Q = 1/4" uchwyt szybkiej wyminy. LUM 22 HRX 6 -P Rozmir nrzędzi 12 LUM, TWIST, LUD 22 LUM, TWIST, LUD 009 LTV Moment 10

5 LEGENDA OZNACZEŃ NARZĘDZI KLUCZE UDAROWE LMS = Bez odcięci LTS = Z odcięciem Do njcięższych zstosowń LMS 06 HR 10 HD Rozmir nrzędzi HR = Uchwyt pistoletowy, Dwukierunkowe SR = Proste, Dwukierunkowe GIR = Uchwyt tylny, wewnętrzny spust GOR = Uchwyt tylny, zewnętrzny spust GR = Uchwyt tylny Rozmir uchwytu kwdrtowego 6 = 1/4" 10 = 3/8" 13 = 1/2" 20 = 3/4" 25 = 1" 38 = 1 1/2" 42 = 1/4" zewnętrzny sześciokątny uchwyt szybkowymienny 43 = 7/16" zewnętrzny sześciokątny uchwyt szybkowymienny KLUCZE OBROTOWE L = Pneumtyczne Rozmir silnik R, SR = Dwukierunkowe N, S = Jednokierunkowe HR = Dwukierunkowe (uchwyt pistoletowy) T = Odcinnie Genercj B,M = Utyk silnik H = Jednokierunkowe (uchwyt pistoletowy) L T V 2 8 X R Opcje V = Kąt prosty D = W linii P = uchwyt pistoletowy C = Ze stopą oczkową O = Nkrętk rurow R = Zpdk K = Ślimkowe X = Opcj wysokiej prędkości Prędkość obrotow 001 = 100 obrotów n minutę 002 = 200 obrotów n minutę itd. lub Moment 10 = 10 Nm 15 = 15 Nm itd. RE = Port sygnłowy FS = Nsdk zintergown w głowicy HAD = Funkcj "przytrzymj i wkręcj" TS = Wbudowny przetwornik/ lmpki sygnłowe itd. AS = Przetwornik kąt/lmpki sygnłowe Rozmir uchwytu kwdrtowego 6 = 1/4" 8 = 5/8" 10 = 3/8" 12, 13 = 1/2" 19, 20 = 3/4" 25 = 1" 38 = 1 1/2" 42 = 1/4" sześciokątny żeński Q = 1/4" uchwyt do szybkich zmin 11

6 KLUCZE UDAROWE Przewodnik Potężne, szybkie klucze udrowe Atls Copco zostły zprojektowne tk by skrócić czs produkcji oferując szybką kumulcję energii mechnicznej i szybkie dokręcnie. Klucze udrowe kumulują moment w złączch poprzez serię obrotowych uderzeń. Uzyskny moment zleży od: Ciśnieni tmosferycznego. Czs u dokręcni w dnym złączu. Te czynniki nleży brć pod uwgę przy wyborze klucz udrowego. Ogólną zsdą jest to, że gdy klucz prcuje z udrem n elemencie złącznym dłużej niż 5 sekund, nleży zstosowć większy klucz, jeśli tk nie zrobimy skróci to okres użytkowni klucz. Ten przewodnik pomoże Przewodnik klucz udrowego do określonego zstosowni. M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M36 M42 M45 M48 Nm 9, LMS LMS06 LMS17 LMS17 LMS27 LMS37 LMS37 LMS47 LMS57 LMS57 LMS61 LMS61 LMS64 LMS86 LMS86 LMS86 LMS LMS06 LMS17 LMS27 LMS37 LMS37 LMS47 LMS57 LMS57 LMS57 LMS64 LMS64 LMS64 LMS86 LTS LTS17 LTS17 LTS27 LTS27 LTS37 LTS57 LTS57 LTS57 LTS17 LTS17 LTS37 LTS37 LTS37 LTS57 LTS57 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M36 M42 M45 Nm LMS LMS06 LMS17 LMS27 LMS27 LMS37 LMS37 LMS47 LMS57 LMS61 LMS61 LMS64 LMS86 LMS86 LMS86 LMS LMS17 LMS17 LMS27 LMS37 LMS47 LMS47 LMS57 LMS61 LMS64 LMS64 LMS86 LTS LTS17 LTS17 LTS27 LTS37 LTS57 LTS57 LTS57 LTS17 LTS27 LTS37 LTS37 LTS57 LTS57 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M36 M42 Nm LMS LMS06 LMS17 LMS27 LMS27 LMS37 LMS47 LMS57 LMS61 LMS61 LMS64 LMS86 LMS86 LMS86 LMS86 LMS17 LMS17 LMS27 LMS37 LMS47 LMS57 LMS61 LMS64 LMS64 LMS LTS LTS17 LTS17 LTS27 LTS37 LTS57 LTS57 LTS17 LTS27 LTS37 LTS37 LTS57 LTS57 n = n = O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI O WYJĄTKOWO WYSOKIEJ ODPORNOŚCI Dne dotyczące momentu to normlny dokręcjący moment dl śrub i nkrętek smrownych nierfinownym olejem i chronionych przed rdzą w njpopulrniejszych klsch wytrzymłości. Dne dot. momentu odpowidją około 63% nprężeni rozciągjącego. 12

7 KLUCZE U DAROWE Typ bez odcięci - dwukierunkowe LMS06 LMS37 Seri kluczy udrowych Atls Copco jest zprojektown do dziłni w njtrudniejszych wrunkch. Zbudowno je tk, by oferowły njwyższą niezwodność, dziłły długo i bez problemów. Nic nie dorówn kluczowi udrowemu Atls Copco, jeśli chodzi o elstyczność, stosunek mocy do msy i prostotę użytkowni i konserwcji. Szybkie dokręcnie i demontż. Szer oki zkres momentu (7-480 Nm). Niski ciężr. Prktycznie niezuwżln sił rekcji. Spust zpewnijący deliktne uruchomienie. LMS06 LMS27 nie wymgją smrowni. LMS Zkres prcy LMS06 SR LMS06 HR LMS27 LMS37 Nm 6 br 5 br 4 br min 1s mx 5s s Czs dokręcni nie powinien przekrczć 5 sekund, by uniknąć ndmiernego zużyci nrzędzi. Zużycie Zlecny Prędkość Długość powietrz pod Zlecny Wymiry Kwdrt zkres momentu Mks. biegu Ms bez obciążeniem rozmir Promień gwintu wrzecion moment Uderzeni jłowego kwdrtu węż nrzędzi Numer Model mm cle Nm ft lb Nm n min obr/min kg lb mm l/s cfm mm mm ktlogowy LMS06 SR / LMS06 HR / * LMS06 HR10-HD 6-8 3/ LMS06 HR / LMS06 HR42-HD 6-8 1/ LMS17 HR / LMS17 HR / LMS27 HR / * LMS27 HR / LMS37 HR / * LMS37 HR / Żeński sześciokątny uchwyt szybkowymienny. Air inlet thred inch: LMS06 = 1/4", LMS17, LMS27 i LMS37 = 3/8". HD = Odpowiednie do złączy miękkich. * Podstwowe nrzędzi z zkresu, pokrywją większość zpotrzebowń. DOŁĄCZONE AKCESORIA Wyciszony wylot powietrz przez uchwyt Łącze przewodu giętkiego AKCESORIA OPCJONALNE Stron WYBRANE ZESTAWY SERWISOWE Stron 17 13

8 KLUCZE UDAROWE Typ bez odcięci - dwukierunkowe LMS47 LMS86 Te nrzędzi oferują ogromną moc, le mimo tego kontrolujesz ją w pełni i prktycznie nie dją się odczuć żdne siły rekcji podczs dokręcni. Moment dził n złącze, nie Twój ndgrstek. Wszystkie klucze udrowe Atls Copco mją szeroki zkres momentu, dzięki czemu kżde nrzędzie może być wyregulowne tk, by mieć różne zstosowni. Szybkie dokręcnie i demontż. Szeroki zkres momentu ( Nm). Niski ciężr. Prktycznie niezuwżln sił rekcji. Spust zpewnijąc deliktne uruchomienie. LMS57 HR LMS86 GIR LMS61 HR LMS64 HR LMS47 HR LMS64 GR Zużycie Zlecny Prędkość Długość powietrz pod Zlecny Wymiry Kwdrt zkres momentu Mks. biegu Ms bez obciążeniem rozmir Promień gwintu wrzecion moment Uderzeni jłowego kwdrtu węż nrzędzi Numer Model mm cle Nm ft lb Nm n min obr/min kg lb mm l/s cfm mm mm ktlogowy LMS47 HR / LMS57 HR / * LMS57 HR LMS61 HR / LMS61 HR LMS61 HRS /4 b LMS64 HR LMS64 GR * LMS64 S GR LMS64 GRS / LMS64 S GRS / LMS86 GOR38/B / LMS86 GIR38/B / * LMS86 GORS5/B / LMS86 GIRS5/B / Włek wielowypustowy nr 5. b Włek wielowypustowy nr 4. GOR = Spust zewnętrzny GR/GIR = Spust wewnętrzny Gwint wlotu powietrz w clch: LMS47, LMS57 i LMS61 = 3/8", LMS64 i LMS86 = 1/2". * Podstwowe nrzędzi z zkresu, pokrywją większość zpotrzebowń. DOŁĄCZONE AKCESORIA Wyciszony wylot powietrz przez uchwyt (LMS47/57/61) Łącze przewodu giętkiego AKCESORIA OPCJONALNE Stron WYBRANE ZESTAWY SERWISOWE Stron 17 14

9 KLUCZE UDAROWE Typ z wyłączniem zsd drążk skrętnego LTS17 LTS27 Wyposżone w utomtyczny odcięcie, modele LTS zpewniją idelny rezultt z kżdym rzem. Ozncz to odpowiednie dokręcenie przy niższym ryzyku zbytniego dokręceni z uwgi n wpływ opertor, co zwiększ jkość złącz i pewność opertor. Automtyczny odcięcie skrc czs dokręcni. Precyzj momentu. Elimincj zstosowni zbyt dużego momentu. Niski ciężr. Regulowne ustwienie momentu ( Nm). LTS17 i LTS27 nie wymgją smrowni. Celem zsdy drążk skrętnego jest zwiększenie kąt odbici mechnizmu udrowego. Urządzenie wyłącz się po osiągnięciu wcześniej ustwionego kąt odbici. LTS Zkres regulcji Nm mx 5s + LTS17 HR13 LTS27 HR43 min 1s br Czs dokręcni nie powienien przekrczć 5 sekund, by uniknąć ndmiernego zużyci nrzędzi. Zużycie Zlecny Prędkość Długość powietrz pod Gwint Zlecny Wymiry Kwdrt zkres momentu biegu Ms bez obciążeniem wlotu rozmir Promień gwintu wrzecion Uderzeni jłowego kwdrtu powietrz węż nrzędzi Numer Model mm cle Nm ft lb n min obr/min kg lb mm l/s cfm cle mm mm ktlogowy LTS17 HR /8 22 b / LTS17 HR /2 34 b / * LTS27 HR /2 50 b / LTS27 HR /2 70 b / LTS27 HR /16 40 b / * Żeński sześciokątny uchwyt do szybkiej zminy 1/2" kwdrtowe wejście n drążku skrętnym. DOŁĄCZONE AKCESORIA Wyciszony wylot powietrz przez uchwyt Łącze przewodu giętkiego Drążek skrętny nr 06 LTS27 HR43 Klucz regulcji LTS17 i LTS27 LTS17 i -27 z drążkiem skrętnym odcięcie kąt odbici Nm Mksymlny moment (+) b Minimlny moment przy ciśnieniu powietrz 3 br i minimlnym ustwieniu mechnizmu kontroli momentu. LTS27 HR43 Łtwo wymienny żeński sześciokątny uchwyt dl oddzielnych drążków skrętnych z kwdrtową kolumną 1/2". Tki projekt jest szczególnie odpowiedni do dokręcni śrub o różnych rozmirch w jednym miejscu prcy. * Podstwowe nrzędzi z zkresu, pokrywją większość zpotrzebowń. LTS17, -27 HR13 (10) wbudowny drążek skrętny Wrzeciono mechnizmu udrowego jest rozbudowne o wbudowny drążek skrętny co zwiększ precyzję i zmniejsz poziom wibrcji. Te typy produktów oprcowno do częstego- dokręcni śrub o jednym rozmirze. Moment Drążek skrętny nr Nm Numer ktlogowy Kolor drążk Minimlny moment ( ) Nr drążk pomrńczowy żółty zielony niebieski czerwony (stndrdowy) pomrńczowy żółty zielony niebieski Prwdziwe dl ciśnieni powietrz 6 br 15

10 KLUCZE UDAROWE Z odcięciem zsd energii dodnej odbici LTS37 LTS57 Nrzędzi LTS Z odcięciem, utomtycznie wyłączją się gdy osiągnięty zostnie wcześniej ustwiony moment, co eliminuje potrzebę jkiegokolwiek zgdywni. Wystrczy umieścić nrzędzie n złączu, które m być dokręcone i wcisnąć spust. Nrzędzie wyłączy się utomtycznie przy wcześniej ustlonym poziomie momentu, co pozwl n dokręcnie niezleżne od opertor. Automtyczny odcięcie skrc czs dokręcni. Precyzj momentu. Elimincj zstosowni zbyt dużego momentu. Niski ciężr. Regulowne ustwienie momentu ( Nm). Celem zsdy dodnej energii odbici jest to, że wrtość energetyczn kżdego udru dodwn jest do kżdego nstępnego do momentu ż nie zostnie osiągnięty uprzednio ustwiony poziom - wtedy urządzenie się wyłącz. LTS37 LTS57 Zużycie Zlecny Prędkość Długość powietrz pod Gwint Zlecny Wymiry Kwdrt zkres momentu biegu Ms bez obciążeniem wlotu rozmir Promień gwintu wrzecion Uderzeni jłowego kwdrtu powietrz węż nrzędzi Numer Model mm cle Nm ft lb n min obr/min kg lb mm l/s cfm cle mm mm ktlogowy LTS37 HR / / * LTS37 HR / / LTS57 HR / / LTS57 HR / * Minimlny moment przy ciśnieniu powietrz 4 br i minimlnym ustwieniu mechnizmu kontroli momentu. * Podstwowe nrzędzi z zkresu, pokrywją większość zpotrzebowń. AKCESORIA OPCJONALNE Przedłużki Uchwyt do szybkiej zminy Uchwyty n nsdki Wydłużone wrzeciono kwdrtowe LMS17 1/ b LMS27 1/ b LMS27 1/ b LMS37/LTS37 1/ b LMS37/LTS37 1/ b LMS37/LTS37 5/ b LMS37/LTS37 5/ b LMS47/LTS47 3/ LMS47/LTS47 3/ LMS57/LTS57 3/ LMS57/LTS57 3/ LMS57/LTS57 3/ LMS57/LTS LMS57/LTS LMS LMS Wrzeciono typu wielowypustowego dl LMS64 1 5/ Wrzeciono o wysokiej wytrzymłości (z otworem) dl LMS37/LTS37 1/ Wymiry Wymiry Kwdrt Przedłużenie Model cle mm Numer ktlogowy Rozmir Przedłuwłu żenie Model cle mm Numer ktlogowy Wrzeciono z żeńskim uchwytem do szybkich zmin dl LMS06 1/ LMS17 7/ LMS27 7/ LMS37 7/ c Numer ktlogowy Przetyczk zbezpieczjąc typu blokującego b Przetyczk zbezpieczjąc do szybkiej wyminy c UWAGA: Nleży stosowć jedynie z zworem zminy kierunku przepływu (oznczonym "1") Rozmir włu Długość Model cle mm Numer ktlogowy Uchwyt n nrzędzi z kwdrtowym włkiem dl uchwytu szybkiej wyminy 7/16", dl LMS17,-27 3/ / WYBRANE ZESTAWY SERWISOWE Stron 17 16

11 AKCESORIA Uchwyt do podwieszeni Numer ktlogowy Model Poziome Pionowe Obrotowe LMS06 HR LMS LMS LMS LMS LMS LMS LMS LMS LTS LTS LTS LTS Osłony Regultory mocy Zestw wydechowy 3 m Model Numer ktlogowy Model Numer ktlogowy Model Numer ktlogowy LMS LMS LMS LMS LMS LMS LMS LTS LTS27 HR LTS27 HR LTS LTS Zwór regulcji mocy dl LMS17/LTS LMS27/LTS LMS37/LTS LMS LMS57/LTS LTS LTS LTS LTS Zestw wylotowy odprowdzjący rurmi dl LMS06 HR LMS17, -27, -37, -47, -57, LTS17, -27, -37, -57 WYBRANE ZESTAWY SERWISOWE Części zmienne z zestwów serwisowych pozwlją n zwykły remont nrzędzi. Dobrze jest mieć do nich zwsze dostęp, co pozwoli n szybką i tnią nprwę. Główne dołączone części: Zestw łoptek Łożysk sterowniku Usczelki O-ringi Pierścienie sprężynujące zbezpieczjące Kołki itd. Model Zestw serwisowy LMS LMS06 SR LMS17/LTS LMS27/LTS LMS37/LTS LMS LMS57/LTS LMS LMS LMS

12 ERGOPULSE Hydruliczne klucze obrotowe impulsowe Udne połączenie wysokiej wydjności i dobrych wrunków prcy. Wydjność Brdzo wysok prędkość obrotow zpewni krótkie cykle prcy z sztywnymi i pół-podtnymi złączmi. Precyzj Wysoki moment niezleżny od sztywności złącz zpewni wysoką jkość złącz. Wydjność Długi okres użytkowni i niskie wymogi konserwcji. Ergonomi: Prktyczny brk siły rekcji. Niski poziom hłsu i wibrcji. Niski ciężr. Bez smrowni. EP7PTX HR EP7XS HR EP7/8PT/PTS HR EP18PTS HR EP10XS HR EP7/8PTS HRF EP6XS SR Udne połączenie wysokiej wydjności i dobrych wrunków prcy Silnik pneumtyczny Ukłd impulsowy Zsd ErgoPulse Sercem nrzędzi udrowego jest ukłd hydroimpulsowy, umieszczony pomiędzy silnikiem pneumtycznym wysuniętym włem. Poniewż impulsy są brdzo krótkie, n rączkę nie jest przenoszon prktycznie żdn sił rekcji, tylko dużo niższy moment silnik jest przenoszony n rękę opertor. Ukłd impulsowy zwiększ moment generowny przez silnik od 50 do 100 rzy! Poniewż w nrzędziu impulsowym nie dochodzi do zetknięci metlu z metlem, nrzędzi impulsowe zpewniją brdziej płynny i kontrolowny impuls z dużo niższym poziomem drgń i hłsu w porównniu do klucz udrowego. W połączeniu z dobrym wywżeniem i niskim ciężrem, dje to nrzędzie niezwykle wygodne w prcy. Niezwodność i precyzj nrzędzi ErgoPulse sprwi, że są idelne do nieprzerwnej prcy w ciężkich wrunkch produkcyjnych. Pełen zkres Zkres ErgoPulse obejmuje moment od 2 do 450 Nm, co pozwl n dokręcnie wkrętów od M4 do M20. Nrzędzi ErgoPulse są dostępne w wersji z odcięciem lub bez. Nrzędzi impulsowe z odcięciem typów PT, PTS i PTX odcinją dopływ powietrz zrz po osiągnięciu wcześniej ustwionego momentu. W nrzędziu z odcięcie, wpływ opertor jest zminimlizowny. W rezultcie uzyskujemy większą precyzję przy szybszym dokręcniu. Nrzędzi bez odcięci, typów C i XS generują impulsy tk długo, jk opertor wcisk spust. Preferuje się je w zstosownich, kiedy zletą dl opertor jest możliwość kontrolowni prcy poprzez ręczne wyłączenie nrzędzi. Nrzędzi impulsowe Atls Copco są dostępne w wersjch prostych i pistoletowych. 18

13 ERGOPULSE Z odcięciem Ukłd cięci wykrywjący moment PT/ PTS/PTX - ktywny element procesu dokręcni Kucze obrotowe ErgoPulse PT, PTS i PTX wykorzystują system cięci oprty n opóźnieniu zmist liczników czsu lub zworów obejściowych. Moment jest "wykrywny" z pomocą bezwłdnościowego, obrotowego ciężrk dziłjącego n regulowną sprężynę. Kiedy sił ncisku ciężrk zcznie wywierć wystrczjący ncisk n ustwioną siłę sprężyny, przetyczk blokując zwlni zwór tlerzowy odcinjący dopływ powietrz. W rezultcie uzyskujemy wysoce precyzyjny i łtwo regulowny system cięci. Mechnizm impulsowy z tłokmi zpewnijący minimlny ciężr i długi okres użytkowni Ukłd impulsowy usunąć ErgoPulse PT/PTS/PTX chrkteryzuje się wydjniejszym przenoszeniem energii impulsu. Konstrukcj opier się n tłokch sterownych krzywkmi mechnizm impulsowy jest wypełniony olejem. Dltego części ruchowe są cłkowicie znurzone w oleju, co zpewni długi okres użytkowni. Uniklne dziłnie tłoków sprwi, że nrzędzi PT/PTS/PTX są niezmiernie lekkie. Silnik dwukomorowy Kucze ErgoPulse PT, PTS i PTX posidją dwukomorowy silnik łoptkowy. Jego konstrukcj zpewni wysoki moment przy niskiej szybkości, co dje njlepsze włsności gwrntujące szybkie, niezwodne i precyzyjne dokręcnie. Zwór TRIM zwiększjący wydjność w prcy z sztywnymi łączmi przy niskim poziomie momentu Nrzędzi PT, PTS i PTX wykorzystują optentowny regulowny zwór przy wylocie powietrz. Pozwl to n zwiększenie wydjności nrzędzi w prcy z sztywnymi złączmi niskim poziomem momentu. Stndrdowo nrzędzi PTS/PTX-RE mogą rportowć. Ozncz to, że zpewniją one sygnł powietrzny, który możn podłączyć do Sterownik RE w celu liczeni ilości dokręceń i wykrywni przedwczesnych wyłączeń i ponownych uderzeń. Zwór AUTOTRIM, optymlne rozwiąznie dl miesznych twrdych i miękkich łącz Nrzędzi PTS/PTX-AT są wyposżone w utomtyczny dwuetpowy zwór Trim. Nrzędzie zczyn wkręcć wkręt z ogrniczoną prędkością biegu jłowego. Po 1-2 impulsch utomtycznie przełącz się n pełną moc, pozwljąc n udne wkręcnie zrówno sztywnych, jk i podtnych złączy bez potrzeby poprwek. Nrzędzi PTS/PTX-AT mogą być również do zstosowń wymgjących rportowni. Ukłd impulsowy PTS i PTX Mechnizm Silnik dwukomorowy i system cięci z dwom tłokmi Zlecny zkres prcy Mksymlny zlecny czs dokręcni dl nrzędzi impulsowego to 3 sekundy. Dłuższy czs ozncz, że dl używnego nrzędzi złącze jest zbyt podtne. W tym przypdku zlecmy wykorzystnie większego nrzędzi lub innego rodzju klucz. Minimln zlecn liczb impulsów n dokręcenie to 5. Mniej impulsów zwiększy rozrzut. Ogrniczjąc prędkość obrotow swobodną zwór TRIM (PT/PTS/PTX) zpewni więcej impulsów n dokręcenie i zwiększenie precyzji. Mks. ustwienie Min. ustwienie Twrde złącze Kąt dokręcni 30 0 Zmniejszon prędkość biegu jłowego dzięki zworowi Trim Mks. swobodn prędkość obrotow Podtne złącze Kąt dokręcni

14 ERGOPULSE Z odcinniem Wymiry wkrętów M5 M20 Pewniejsze złącz i mniej kontroli po prcy. Szybkie i dokłdne dokręcnie. Minimum wysiłku opertor. Niezleżne od wpływu opertor. EP18PTS HR EP7 PTX HR 1 2 EP7/8PTS HRF 3 EP4/5/6PTX HR EP7/8PT/PTS HR 4 EP4/5/6PTX SR Pneumtyczny silnik dwukomorowy Ukłdy impulsowe z tłokmi sterownymi krzywkmi i włkmi. Optentowny system odcinni bezwłdnościowego włdnościowym. Tłumik z zworem TRIM lub AUTOTRIM. PRZEWODNIK ErgoPulse PTS/PTX Stndrdowo nrzędzi PTS/PTX-RE mogą rportowć. Możn podłączyć wąż sygnłowy do zworu Trim. Ozncz to, że wąż sygnłu podłączony do nrzędzi monitorującego pozwl liczyć ilość dokręceń i wykrywć przedwczesnych wyłączeni, ponowne uderzeni i inne nieprwidłowości. Nrzędzi PTS/PTX AUTOTRIM są wyposżone w utomtyczny dwuetpowy zwór Trim. Nrzędzie zczyn wkręcć wkręt z ogrniczoną prędkością swobodną. Po 1-2 impulsch utomtycznie przełącz się n pełną moc, pozwljąc n udne wkręcnie zrówno twrdych, jk i miękkich złącz. Stre nrzędzi PTS-RE możn wyposżyć w zwory AutoTrim poprzez wyminę istniejących zworów Trim, ptrz stron 21. Stndrdowo nrzędzi PTS/PTX-AT mogą rportowć. ErgoPulse PTS-HRF Wersje Air on Top oferują pełną elstyczność: możn używć wlotu powietrz n górze, unikjąc przeszkdzjącego w prcy hk n wąż lub konwencjonlnego wlotu n dole uchwytu. Air on Top jest idelny do stnowisk roboczych. Nrzędzi ErgoPulse PT, PTS i PTX możn regulowć w szerokim zkresie momentu poprzez proste ustwienie siły sprężyny ztrzymującej ciężrek. Moment nleży sprwdzć ręcznym dynmometrem. Monitoring elektroniczny z użyciem wbudownego przetwornik jest możliwy, le nrzędzie powinno być dodtkowo weryfi kowne kluczem ręcznym dynmometrem, by uniknąć błędów pomiru wynikjących ze skrjnie krótkiej sekwencji impulsów. Moment Nm Modele proste Modele z uchwytem pistoletowym Rozmir wkrętu 3/8" kwdrtowy wł 3/8" kwdrtowy wł 1/2" kwdrtowy wł 3/4" kwdrtowy włek 20 * Aby uzyskć informcje o nrzędzich z końcówką szybkiej wyminy, ptrz dne techniczne.

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka!

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka! sport w szkole w kluch sportowych n pływlnich psychomotoryk ofertę Sportime Minimum 3 lt gwrncji Jkość, któr trw! 100 ni n zwrot towru Zkupy ez ryzyk! Pon 10 000 prouktów www. Grtis *! i oierz prezenty

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

do fotografii cyfrowej, analogowej i skanowania obrazu Fakty Dane Perspektywy

do fotografii cyfrowej, analogowej i skanowania obrazu Fakty Dane Perspektywy do fotogrfii cyfrowej, nlogowej i sknowni obrzu Fkty Dne Perspektywy Spis treœci Copylizer evision Zestw zwierj¹cy podœwietln¹ podstwê i oœwietlenie boczne, do fotogrfowni w œwietle przechodz¹cym i odbitym,

Bardziej szczegółowo

Metody inżynierii genetycznej wykorzystywane w obliczeniach molekularnych

Metody inżynierii genetycznej wykorzystywane w obliczeniach molekularnych Dodtek A Metody inżynierii genetycznej wykorzystywne w oliczenich molekulrnych A.1 BudowDNA DNA(kws dezoksyryonukleinowy) jest nośnikiem informcji genetycznej w orgnizmch żyjących n Ziemi. Cząsteczk DNA

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

WIOdąCY PROdUCENT ZAAWANsOWANYCh systemów do POłąCZEń śrubowych PRZETWORNIKI PNEUMATYCZNE AKUMULATOROWE ELEKTRYCZNE ELEKTRONICZNE

WIOdąCY PROdUCENT ZAAWANsOWANYCh systemów do POłąCZEń śrubowych PRZETWORNIKI PNEUMATYCZNE AKUMULATOROWE ELEKTRYCZNE ELEKTRONICZNE - INNOVTION RIVEN PERFORMNE WIOdąY PROdUENT ZWNsOWNYh systemów do POłąZEń śrubowyh PNEUMTYZNE KUMULTOROWE ELEKTRYZNE ELEKTRONIZNE PRZETWORNIKI Wiodący producent turbin wiatrowych zaoszczędził 33% czasu

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA / ABSTRACTS

STRESZCZENIA / ABSTRACTS STRESZCZENIA / ABSTRACTS Teorie powstwni bólu Theories of pin Ann Przekls-Muszyńsk Zkłd Bdni i Leczeni Bólu, Ktedr Anestezjologii i Intensywnej Terpii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jgielloński, Krków

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 42 Wyznaczanie ogniskowych soczewek

Ćwiczenie 42 Wyznaczanie ogniskowych soczewek Ćwiczenie 4 Wyzncznie ogniskowych soczewek Wstęp teoretyczny: Krzyszto Rębils. utorem ćwiczeni w Prcowni izycznej Zkłdu izyki Uniwersytetu Rolniczego w Krkowie jest Józe Zpłotny. ZJWISK ZŁMNI ŚWITŁ Świtło,

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna Sterownik swobodnie progrmowlny Dokumentcj techniczn Dokumentcj techniczn Spis treści 1. Informcję ogólne... 2 2. Podstwowe prmetry... 2 3. Wejści / wyjści... 2 4. Schemt blokowy... 5 5. Łącz komunikcyjne...

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH DECYZJE nr 1 czerwiec 2004 37 O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH Krzysztof Jjug Akdemi Ekonomiczn we Wrocłwiu Wprowdzenie modele teorii finnsów Teori finnsów, zwn również ekonomią finnsową, jest jednym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5 Str.1/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 rte@rte.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 2 6 W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9 TEL.: /0 22/251 24 46 /0/605

Bardziej szczegółowo

special worldwide Automotive

special worldwide Automotive 2006/07 Obowiązuje do końca września 2007 special worldwide Automotive Narzędzia innowacyjne startują pełnym gazem Narzędzia do blokady silnika Narzędzia pneumatyczne Narzędzia specjalistyczne Ściągacze

Bardziej szczegółowo

Ręczne urządzenia hydrauliczne. People. Passion. Performance.

Ręczne urządzenia hydrauliczne. People. Passion. Performance. People. Passion. Performance. Ręczne urządzenia hydrauliczne Seria ręcznych urządzeń hydraulicznych firmy Chicago Pneumatic 2 Czy słuszne jest twierdzenie, że narzędzia hydrauliczne ułatwiają pracę? Absolutnie

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

Koparko-ładowarka 432F

Koparko-ładowarka 432F Koparko-ładowarka 432F Silnik wysokoprężny Cat 3054C DIT* Znamionowa moc maksymalna (wg normy ISO 14395) przy 2200 obr./min 74,5 kw (101 KM) Znamionowa moc użyteczna (wg normy ISO 9249) przy 2200 obr./min

Bardziej szczegółowo

Płukanie i czyszczenie rur

Płukanie i czyszczenie rur 206 Płukanie Sprężarka płucząca 208 Środki chemiczne do czyszczenia 209 Odkamienianie Pompy do odkamieniania 210 Środki chemiczne do odkamieniania 211 Ręczne czyszczenie rur Ręczne maszyny do czyszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNY

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNY PACOWIA POJETOWAIA i USŁUG IWESTYCYJYCH WISPO 35-064 zeszów ul. Trgow POJET WYOAWCZY ELETYCZY ISTALACJE ELETYCZE WEWĘTZE BUDYE DYDATYCZY SPECJALEGO OŚODA SZOLO-WYCHOWAWCZEGO W MOWLI ETAP I BUDOWA: OZBUDOWA

Bardziej szczegółowo