Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta"

Transkrypt

1 Wymgni dotyczące wyposżeni środk trnsportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 Pojzdy medyczne i ich wyposżenie mulnse drogowe Wyposżenie służące do przenoszeni pcjent podstwowego Nosze główne /z podwoziem Nosze podierjące Mterc próżniowy Urządzenie do przenoszeni pcjent siedzącego (o ile nosze główne nie spełniją funkcji tych wyroów) Płcht do przenoszeni lu mterc do przenoszeni Dług desk stilizując kręgosłup uzupełnion unieruchomieniem głowy i psmi mocującymi Wyposżenie unieruchmijące podstwowego Zestw unieruchmijący do złmń Zestw unieruchmijący górny szyjny odcinek kręgosłup Zestw kołnierzy szyjnych Rozszerzone unieruchomienie górnego odcink kręgosłup Urządzenie do ewkucji lu krótk desk stilizując kręgosłup (jedno z nich) Stcjonrny pojemnik tlenu. Minimum l (w temperturze normlnej i pod ciśnieniem normlnym), przepływomierz/ miernik przepływu o mksymlnym przepływie co njmniej 15 l/min i z zworem regulcyjnym Przenośny ziornik tlenu. Minimum 400 l, (w temperturze normlnej i pod ciśnieniem normlnym), przepływomierz/miernik przepływu o mksymlnym przepływie, co njmniej 15 l/min i z zworem regulcyjnym Worek smorozprężlny z wlotem dl tlenu, mskmi i rurkmi do udrożnieni dróg oddechowych dl wszystkich grup Wyposżenie do wentylcji/oddychni podstwowego szykozłączk szykozłączk

2 5.3.4 wiekowych orz rezerwurem tlenu Mechniczne urządzenie do odsysni o minimlnym ciśnieniu 65 kp i minimlnej pojemności 1 I Przenośne urządzenie do odsysni Aprt do ręcznego pomiru ciśnieni krwi, rozmiry mnkietów 10 cm 66 cm Wyposżenie dignostyczne podstwowego Oksymetr Stetoskop Termometr (zkres minimlny od 28 C do 42 C) Urządzenie do oznczni glukozy we krwi Ltrk dignostyczn 5.5 Rodzj leku Leki podstwowego Przeciwólowy 5.6 Wyposżenie do infuzji podstwowego Płyny infuzyjne, litry Zestwy do iniekcji i infuzji Ukłd do infuzji przeznczony do podwni płynu ogrznego do (37 ± 2) C (nie wymg się, y ten ukłd ył przenośny) Uchwyt do zestwów do infuzji Urządzenie do infuzji pod ciśnieniem Wyposżenie do postępowni w ngłych stnch zgrożeni zdrowotnego Ilość minimln dl podstwowego zespołu specjlistycznego zespołu Defiryltor z rejestrtorem rytmu i 1 dnych pcjent Monitor krdiologiczny Krdiostymultor zewnętrzny 1

3 Przenośny zestw rurek do udrżnini dróg oddechowych (p..c.s.) Worek smorozprężlny ręczny Msk z ustnikiem do wentylcji z wlotem dl tlenu Rurki ustno- i nosowo-grdłowe Ssk Cewniki do odsysni Przenośny rozszerzony zestw do udrżnini dróg oddechowych (p..c.s.) Zwrtość przenośnego zestwu rurek do udrżnini dróg oddechowych (p..c.s.) Zestw do infuzji łącznie z odpowiednimi kniulmi dożylnymi zkłdnymi n stłe Zestw do podwni płynów infuzyjnych Płyny infuzyjne Smoprzylepne mteriły do mocowni Zestw do intucji zwierjący rękojeść(-ci) lryngoskopu i odpowiednie łoptki Kleszczyki Mgill Mndryny/prowdnice do wprowdzni Rurki dotchwicze z łącznikmi Zcisk do rurki do npełnini mnkietu Mocowni rurek Stetoskop Zestw do podwni leków Aprt do neulizcji Zestw do drenżu kltki piersiowej Wolumetryczn pomp infuzyjn Kniule do wkłuć centrlnych Respirtor rtowniczo-trnsportowy Zstwk wytwrzjąc dodtnie ciśnienie końcowe wydechowe (PEEP), regulown lu o stłym ciśnieniu Kpnometr Jeżeli to pożądne, jedno urządzenie może spełnić dwie lu kilk z tych funkcji. Wymgny tylko w wodnych specjlistycznych zespołch. 5.8 Wyroy ndżownie i pielęgncj podstwowego Pościel Koce Mteriły do optrywni rn Mteriły do leczeni oprzeń termicznych i chemicznych Misk nerkowt Worek n wymiociny 1 2

4 5.8.7 Pojemnik n mocz (niewykonny ze szkł) Pojemnik n zużyte mteriły ostre Zgłęnik żołądkowy z wyposżeniem Rękwice chirurgiczne sterylne, licz pr Rękwice jednorzowego użytku niesterylne Zestw porodowy Worek n odpdy Worek n odpdy medyczne Nieprzepuszczlne prześcierdło n nosze Środki ochrony indywidulnej (dl kżdego członk zespołu) Podstwow odzież ochronn, w tym odlskow kmizelk lu kurtk o intensywnej widzilności Rękwice ochronne/do szczątków, licz pr podstwowego Ouwie ochronne, licz pr Ksk ochronny Środki ochrony indywidulnej chroniące przed zkżeniem Kmizelk rtunkow Wyposżenie rtownicze i ochronne podstwowego Mteriły do czyszczeni i dezynfekcji Nóż do cięci psów ezpieczeństw Trójkąt ostrzegwczy/oświetlenie ostrzegwcze Reflektor punktowy Gśnic Ndjnik-odiornik rdiowy zinstlowny w pojeździe Łączność podstwowego Przenośny ndjnik-odiornik rdiowy Dostęp do pulicznej sieci telefonicznej np. przez zwyczjny ndjnik rdiowy lu przenośny telefon (komórkowy)

5 Przenośny lrmowy ukłd przywołujący, licz n osoę (może yć elementem przenośnego odiornik rdiowego) Wewnętrzn łączność między kierowcą i przedziłem dl pcjent 1-6. Inne wymgni 6.1 Inne wymgni 6.2 Dodtkowo 6.3 Dodtkowo Posidnie njpóźniej w dniu rozpoczęci oowiązywni umowy łącz rdiowego umożliwijącego przyjmownie powidomień o zdrzenich z centrów powidmini rtunkowego lu numerów lrmowych. Posidnie certyfiktu ISO w zkresie usług medycznych w odniesieniu do miejsc wyczekiwni w rejonie opercyjnym. Zpewnienie relizcji świdczeń smodzielnie ez udziłu podwykonwców. 6.4 Dodtkowo 6.5 Dodtkowo Niekorzystnie z zpisów rt. 63 ustwy o Pństwowym Rtownictwie Medycznym w okresie oowiązywni umowy. Wyposżenie w system ndzoru oiektów moilnych w oprciu o monitoring stelitrny umożliwijący monitorownie rejonu opercyjnego określonego w dnym postępowniu również w przypdku, gdy system ten gwrntowny jest przez wojewodę.