Narzędzia matematyczne zastosowane w systemie biomonitoringu wody

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narzędzia matematyczne zastosowane w systemie biomonitoringu wody"

Transkrypt

1 Narzędzia matematyczne zastosowane w systemie biomonitoringu wody Piotr Przymus Krzysztof Rykaczewski Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń 1 of marca 2009

2 Cel referatu Referat dotyczy biomonitoringu wody oraz zastosowania metod matematycznych w tym temacie. Naszym celem jest nie tylko przedstawienie metod przez nas zastosowanych oraz tych, które chcemy zastosować, ale też wysłuchanie waszych opinii oraz pomysłów. 2 of 24

3 Pierwsze kroki Analiza wzrostów i spadków Uznaliśmy, że na początek ciekawe będzie przeanalizowanie wykresów (sygnałów) pod kątem pojawiających się charakterystycznych wzlotów i spadków. W tym celu musieliśmy najpierw wygładzić podstawowy wykres oraz policzyć pochodną. Wygładzanie Zastosowaliśmy technikę spline ów kubicznych. Mówiąc potocznie, interpolowaliśmy wykres kawałkami wielomianami stopnia co najwyżej 3, które łączą się w sposób gładki. 3 of 24

4 Funkcje sklejane - Spliny Aproksymacja na wielu węzłach wymusza stosowanie wielomianu interpolacyjnego wysokiego stopnia. Szczególnie przy równoodległych węzłach prowadzi to do oscylacji wielomianu na końcach przedziału interpolacji. Jest to tak zwany Efekt Rungego. Zadanie interpolacji wielomianem wysokiego stopnia jest dodatkowo wrażliwe na zaburzenie danych (jest źle uwarunkowane numerycznie). Z tych powodów warto stosować interpolację lokalną niższego stopnia - funkcje sklejane. Funkcje sklejane są realizacją idei gładkiej interpolacji lokalnej wielomianem niskiego stopnia z gładkim połączeniem (sklejeniem) poszczególnych wielomianów lokalnych. 4 of 24

5 Cubic Spline Równania opisujące spliny możemy uzyskać z narzucenia ciągłości pierwszej i drugiej pochodnej w punkcie sklejenia wielomianów. W ten sposób uzyskujemy wygładzenie przebiegu interpolującego. Dla splinu trzeciego stopnia w każdym z N 1 przedziałów między sąsiednimi węzłami mamy: S i (x) = a i x 3 + b i x 2 + c i x + d i, i = 1,..., N 1. Podstawowy warunek interpolacji daje następujące równania dla każdego splinu: S i (x i ) = y i, i = 1,..., N, S i (x i+1 ) = y i, i = 1,..., N, (1) Pozostałe warunki uzyskamy z przyrównania pierwszych i drugich pochodnych w połączeniach: S i (x i ) = S i 1(x i ), i = 2,..., N, S i (x i ) = S i 1(x i ), i = 2,..., N, (2) Układ powyższych 4(N 1) równań tworzy macierz trojprzekątniową, którą można efektywnie rozwiązać metodami eliminacji. 5 of 24

6 Spliny i ich pochodne 6 of 24

7 Efekt Rungego 7 of 24

8 Filtry Filtr liniowy Filtr liniowy (Wienera) służy do liniowej estymacji poprzez liniową operację na dostępnych danych. Estymacja jest optymalna w sensie błędu średniokwadratowego. Filtr adaptacyjny Filtrem adaptacyjnym nazywamy filtr, w którym dynamicznie zmienia się funkcja przejścia, w taki sposób, aby zoptymalizować algorytm. Ogólnie rzecz ujmując, proces adaptacyjny zakłada użycie pewne ustalonej funkcji kosztu (np. średniej odchylenia kwadratowego, minimalizacja składowej szumu), która jest kryterium optymalności zachowanie się filtru, i która wpływa na współczynniki. 8 of 24

9 Sformułowania problemu Przedmiotem naszych rozważań będzie filtr transwerslany, który zawiera N 1 elementów opóźniających. Przez u(n) oznaczamy bieżącą wartość sygnału wejściowego, natomiast próbki u(n 1),..., u(n N + 1) reprezentują poprzednie wartości sygnału wejściowego, które zostają zapamiętane w układzie. Wejścia są mnożone odpoweidnio przez odpowiadające im wagi h 1,..., h N. W wyniku sumowania poszczególnych iloczynów h k u(n k + 1), k = 1,..., N, otrzymujemy sygnał wyjściowy filtru dany wzorem N ŷ(n) = h k u(n k + 1) = h T u(n), (3) k=1 gdzie h T = [h 1,..., h N ] oraz u T (n) = [u(n),..., u(n N + 1)]. 9 of 24

10 Filtry Wady filtrów Niestety filtry mają pewne wady, np: 1. stały rząd, 2. inne 10 of 24

11 Pochodna a filtry Okazuje się, że pochodna liczona na przedziałach o równych odstępach to nic innego jak bardzo prosty filtr ŷ(i) = y(t i+1) y(t i ) 1 ( = y(ti+1 ) y(t t i+1 t i t i+1 i ) ). (4) t i 11 of 24

12 Pierwszy filtr 12 of 24

13 Filtr Wienera i wstęp do metod adaptacyjnych Wyjście filtru ŷ(n) porównujemy z sygnałem wzorcowym ɛ(n) = d(n) ŷ(n). (5) Zacznijmy od zdefiniowania funkcji kosztu wzorem C (n) = E { ɛ(n) 2}, (6) gdzie E {.} oznacza wartość oczekiwaną. 13 of 24

14 Metody adaptacyjne LMS (Least Mean Squares Algorithm) Algorytm najszybszego spadku umożliwia iteracyjne rozwiązanie równań normalnych. Jego zastosowanie wymaga znajomości macierzy autokorelacji R oraz wektora korelacji wzajemnej p. Jednakże w praktyce ani macierz R, ani wektor p nie są znane. Zastępujemy więc te nieznane wielkości ich obserwacjami. W efekcie algorytm gradientu stochastycznego znany jest pod nazwą algorytmu LMS [ ] ĥ(n + 1) = ĥ(n) µ d(n) u T ĥ(n) (7) RLS (Recursive Least Squares Algorithm) 14 of 24

15 LMS Główną metodą jaka stoi za filtrem LMS jest metoda gradientu prostego, ażeby znaleźć wektor h(n), który minimalizuje funkcję kosztu. Funkcja kosztu jest dla nas średnia kwadratowa. Stosując metodę gradientu prostego do pochodnych częściowych do współrzędnych wektora współczynników filtru { } { C (n) = E e(n) e T (n) = 2E ( e(n) ) } e T (n) (8) gdzie jest operatorem pochodnej. 15 of 24

16 LMS c.d. Oznaczając x(n) = [x(n), x(n 1),..., x(n p + 1)] T oraz e(n) = x(n) otrzymujemy { } C (n) = 2E x(n) e T (n) (9) Wektor C (n) jest wektorem, który wskazuje kierunek przeciwny do wzrostu funkcji kosztu. Żeby znaleźć minimum musimy poruszać się w kierunku przeciwnym do kierunku C (n). Mamy więc równanie ĥ(n + 1) = ĥ(n) µ { } C (n) = ĥ(n) + µ E x(n) e T (n), (10) 2 gdzie µ 2 jest wielkością kroku. Uwaga. Do zrealizowania algorytmu potrzebna jest znajomość E {x(n) e (n)}. W tym celu trzeba zastosować inne metody aproksymacyjne. 16 of 24

17 Uwagi o LMS jest dość prosty z uwagi na złożoność obliczeniową; liczba potrzebnych operacji jest proporcjonalna do N największa wadą jest czułość na rozrzut wartości własnych macierzy autokorelacji R = E (u(n)u T (n)) 17 of 24

18 Algorytm RLS Załóżmy, że sygnał d może być przedstawiony w następującej postaci x(n) = q k=0 b n (k)d(n k) + v(n) (11) gdzie v(n) oznacza szum. Chcemy wydobyć sygnał stosując metodę filtr FIR, w: ˆd(n) = y(n) = w T n x(n) (12) Naszym celem jest oszacowanie parametrów filru w, za każdym razem odwołując się do nowej oszacowanej wartości w n. Jednakże w dalszych etapach chcielibyśmy uniknąć liczenia metoda najmniejszych kwadratów czynnik w n+1 w zależności od w n. 18 of 24

19 Uwagi o RLS jest trudniejszy do implementacji jest niewrażliwy na rozrzut wartości własnych macierzy autokorelacji R nie trzeba liczyć odwrotności macierzy autokorelacji, dzięki czemu oszczędzamy czas można go łatwiej związać z innymi filtrami, np. filtrem Kalmana 19 of 24

20 Falki (wavelets) - idea Definicja Falki to rodzina funkcji, z których każda definiowana jest poprzez podanie dylatycji a (która kontroluje parametr skalowania) oraz przesunięcia b (które kontroluje położenie funkcji) z funkcji nazywanej mother wavelet ψ. Mają one na koncie wiele sukcesów jako narzędzie do analizy sygnałów, odszumianiu, kompresji danych itp. Przy pomocy falek każda funkcja f L 2 (R) może być zapisana jako kombinacja f (t) = a i,j φ i,j (t ka) (13) i,j Przy odpowiednich założeniach możemy też odwrócić tą operację i z wartości sygnału f można odzyskać początkową funkcję. 20 of 24

21 Falki 21 of 24

22 Falki i sieci neuronowe Mając dany n-elementowy zbiór treningowy, wyjściowa odpowiedź układu dana jest wzorem N p ( x ti ŷ(w) = w 0 + w i φ i=1 a i ), (14) gdzie N p to liczba węzłów w warstwie ukrytej, a w i to synaptyczne wagi sieci. Mając zbudowaną falkową sieć, uczymy ją stosując metody używające algorytmy metodę gradientu prostego, np. LMS, ażeby zminimalizować średni błąd kwardatowy J(w) = 1 n ( n yi ŷ(w) ) 2, (15) i=1 gdzie y i jest rzeczywistą odpowiedzią z trenowanej sieci przy wejściu w. 22 of 24

23 Cechy Podsumowanie nie ma jak dotychczas dowodu i oceny zbieżności prawdopodobnie mogą być niestabilne w pewnych sytuacjach radzą sobie lepiej niż inne sieci (np. detekcja anomalii w ruchu sieciowym) 23 of 24

24 Bibliografia Chares K. Chui, Wavelets: A mathematical tool for signal analysis,siam, Philadelphia, 1997 Jan T. Białasiewicz, Falki i aproksymacje, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 2000 Leszek Rutkowski, Filtry adaptacyjne i adaptacyjne przetwarzanie sygnałów,wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 1994 Zdzisław Bubnicki, Teoria i algorytmy sterowania, Wydawnictwo Naukowe PWN Fa-Long Luo, Rolf Unbehauen, Applied Neural Networks for Signal Processing, Cambridge University Press, 1999 Marc Moonen, Ian Proudler, An Introduction to Adaptive Signal Processing, Course Notes of 24

Metody numeryczne w C++

Metody numeryczne w C++ Metody numeryczne w C++ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Metody numeryczne w C++ Paweł Mikołajczak Marcin Ważny Lublin 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Struktury bezskalowe w rekurencyjnych sieciach neuronowych

Struktury bezskalowe w rekurencyjnych sieciach neuronowych Struktury bezskalowe w rekurencyjnych sieciach neuronowych Wydział Matematyki i Informatyki UMK Prezentacja na Seminarium Probabilistyczne KTPiAS dostępna na http://www.mat.uni.torun.pl/~philip/sem_2007.pdf

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG SIECI NEURONOWE WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG Dr Kamila Migdał Najman Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyku Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański K.Najman@panda.bg.univ.gda.pl kmn@panda.bg.univ.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Stosowanej Krzysztof Wierzchowski nr albumu: 244683 Praca magisterska na kierunku Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 3/2009 (20) Szczecin 2009 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca licencjacka Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Zygmunt Zawadzki Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Rynki

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Krzysztof Drelczuk Wyszukiwanie wzorców kupna-sprzedaży w finansowych szeregach czasowych za pomocą teorii falek i gazów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego

Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego Krzysztof Balonek, Sławomir Gozdur Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH, Kraków, Poland email: kbalonek@g10.pl, slagozd@gmail.com Praca dostępna w internecie:

Bardziej szczegółowo

Data mining w wielkich złożonych systemach

Data mining w wielkich złożonych systemach Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Data mining w wielkich złożonych systemach Praca statutowa nr 06300018 Warszawa, grudzień 2008 Data mining w wielkich złożonych systemach Praca statutowa

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne i algorytmy w modelu SIMP

Podstawy teoretyczne i algorytmy w modelu SIMP Podstawy teoretyczne i algorytmy w modelu SIMP Zespół 2 Streszczenie Pakiet SIMP - Studencki Iteracyjny Model Przepływu, został wykonany jako projekt studencki w ramach programowania zespołowego na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Filtr Kalmana - zastosowania w prostych układach sensorycznych.

Filtr Kalmana - zastosowania w prostych układach sensorycznych. Filtr Kalmana - zastosowania w prostych układach sensorycznych. Jan Kędzierski Koło Naukowe Robotyków KoNaR. www.konar.pwr.wroc.pl 9 października 2007 Spis treści 1 Wstęp 2 2 Własności KF 2 3 Statystyka

Bardziej szczegółowo

R. Zdunek: Autoreferat Załącznik 2 AUTOREFERAT

R. Zdunek: Autoreferat Załącznik 2 AUTOREFERAT 1. Dane personalne AUTOREFERAT Imię i Nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Rafał Zdunek 26 czerwca 1972r., Brzesko 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH Dr hab. inż. Henryk CZARNECKI, prof. PCz Instytut Marketingu Politechnika Częstochowska DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.223 ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych

Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych Struktury sieci i algorytmy uczenia Pod redakcją Ewy Skubalskiej-Rafajłowicz Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2011 Recenzenci Danuta

Bardziej szczegółowo

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Gracjan Wilczewski nr albumu: 158162 Praca magisterska na kierunku informatyka InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Opiekun

Bardziej szczegółowo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Matematyka stosowana Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Wojciech NIEMIRO wniem@mimuw.edu.pl http://adres.strony1.www Uniwersytet Warszawski, 2013 Streszczenie. Jest to wykład na temat symulacji

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera Texas Hold em ze stałym limitem

Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera Texas Hold em ze stałym limitem Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marek Kiszkis Nr albumu: 262948 Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera

Bardziej szczegółowo

WAI Wykłady 3 i 4. Sieci neuronowe. Uczenie i zastosowania. Wstęp do logiki rozmytej.

WAI Wykłady 3 i 4. Sieci neuronowe. Uczenie i zastosowania. Wstęp do logiki rozmytej. WAI Wykłady 3 i 4. Sieci neuronowe. Uczenie i zastosowania. Wstęp do logiki rozmytej. Literatura: S. Osowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. WNT, Warszawa 997. D. Rutkowska, M. Piliński i L.

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie.

Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie. Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie. Tomasz Winiarski Rok akademicki 2000/2001 Praca licencjacka pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Ducha Spis treści 1 Wstęp 3 2 Drażenie danych 5 2.1 Pochodzenie

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów Metody numeryczne materiały do wykładu dla studentów. Metody dokładne rozwiązywania układów równań liniowych.. Układy równań o macierzach trójkątnych.. Metoda eliminacji Gaussa.3. Metoda Gaussa-Jordana.4.

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych

Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych Praca nr 06300039

Bardziej szczegółowo

Równania różniczkowe: -rozwiązania w bazie funkcyjnej (porzucamy metodę różnic skończonych)

Równania różniczkowe: -rozwiązania w bazie funkcyjnej (porzucamy metodę różnic skończonych) Równania różniczkowe: -rozwiązania w bazie funkcyjnej (porzucamy metodę różnic skończonych) Plan: metoda kolokacji metoda najmniejszych kwadratów metoda Galerkina formalizm reszt ważonych do metody elementów

Bardziej szczegółowo

Seminarium z przedmiotu: Algorytmy. Genetyczne. Metody wzorowane na naturze:

Seminarium z przedmiotu: Algorytmy. Genetyczne. Metody wzorowane na naturze: Kamila Folta Strona 1 Metody wzorowane na naturze Seminarium z przedmiotu: Algorytmy Genetyczne Metody wzorowane na naturze: Obliczenia DNA. Sieci neuronowe. Kamila Folta Nr albumu: 96411 Wydział: Informatyka

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI INSTYTUT G E O G R A F I I POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRACE GEOGRAFICZNE Nr 92 TERESA CZYŹ ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI WROCŁAW WARSZAWA KRAKÓW

Bardziej szczegółowo